Bibelleseplan "Salmene"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibelleseplan "Salmene""

Transkript

1 Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg! Svar meg, Herre, min Gud! Gi mine øyne lys så jeg ikke sovner inn i døden, så min fiende ikke kan si: «Jeg har vunnet over ham», og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn, mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg.

2 Dag 2: Salme 22 Til korlederen. Etter «Morgenrødens hind». En salme av David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og får ikke ro. Men du er Den hellige, som troner over Israels lovsang. Til deg satte fedrene sin lit, de stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble reddet, de stolte på deg og ble ikke til skamme. Men jeg er en mark og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet: «Han har overgitt seg til Herren, la ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham!»

3 Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg ble født, er jeg kastet på deg, fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt fra meg, for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg, stuter fra Basan flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet mot meg lik en løve som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann, alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks, det smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg, en flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle.

4 De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte, min styrke, skynd deg og hjelp meg! Redd mitt liv fra sverdet, det eneste jeg har, fra hunders vold! Fri meg fra løvens gap! Du har reddet meg fra villoksers horn. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Dere som frykter Herren, lov ham! Hele Jakobs ætt, gi ham ære! Ha ærefrykt for ham, hele Israels ætt! For han har ikke foraktet den som er hjelpeløs, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte da han ropte om hjelp. I den store forsamlingen kommer min lovsang fra deg. Mine løfter vil jeg holde blant dem som frykter ham.

5 De hjelpeløse skal spise og bli mette, de som søker Herren, skal love ham. Må deres hjerte alltid leve! Hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham. For kongeveldet hører Herren til, han hersker over folkene. Alle mektige på jord skal tilbe ham, alle som stiger ned i støvet, skal bøye kne for hans ansikt. Men jeg lever for ham. Min ætt skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for et folk som skal fødes, at han har vist rettferdighet. Dag 3: Salme 10 Hvorfor, Herre, er du så langt borte, hvorfor skjuler du deg når folk er i nød? I sitt hovmod jager de lovløse den som er hjelp,

6 men blir fanget av sine egne listige knep. Den lovløse skryter av sin grådighet, den griske forbanner, ja, forakter Herren. Den lovløse setter nesen i været. «Han krever meg ikke til regnskap! Det er ingen Gud», er alt han tenker. Likevel lykkes han alltid med det han gjør. Det du har bestemt, er for høyt og fjernt for ham. Han fnyser foraktelig av alle som står imot ham. Han sier i sitt hjerte: «Jeg skal ikke vakle. Så lenge slekt følger slekt, skal ulykken aldri nå meg.» Hans munn er full av forbannelse, av svik og vold, under tungen skjuler han skade og urett. Han ligger i bakhold i landsbyene, i skjul dreper han den skyldfrie. Hans øyne speider etter den som er vergeløs. Han ligger på lur som en løve i krattet, der ingen ser ham, han ligger på lur for å gripe den som er hjelpeløs. Han griper den hjelpeløse og drar ham inn i sitt garn.

7 Han dukker seg ned, han krøker seg sammen, og den vergeløse faller for hans overmakt. «Gud glemmer», sier han til seg selv. «Gud skjuler sitt ansikt og ser aldri.» Reis deg, Herre! Gud, løft din hånd! Glem ikke den som er hjelpeløs! Hvorfor skal den lovløse ringeakte Gud og si i sitt hjerte: «Du krever ikke til regnskap»? Du ser både ulykke og sorg, du ser det og tar det i din hånd. Den vergeløse kan overgi seg til deg, for du er den farløses hjelper. Bryt armen på den som er urettferdig og ond! Krev ham til regnskap for hans urett så den ikke må finnes mer. Herren er konge til evig tid, fremmede folk skal utryddes av hans land.

8 Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre, du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Du hjelper de farløse og undertrykte til deres rett. Mennesker skal ikke lenger drives fra landet i frykt. Dag 4: Salme 28 Til deg, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke taus og vend deg ikke fra meg! Svarer du meg ikke, blir jeg lik dem som har gått i graven. Hør min bønn når jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter hendene mine mot Det aller helligste i ditt tempel. Riv meg ikke bort med de urettferdige, med dem som gjør urett. De taler vennlig med sin neste, men har ondskap i hjertet. Gi dem igjen for det de har gjort, for deres onde handlinger! Gi dem igjen for det hendene deres har gjort! La dem få det de fortjener!

9 For de kjenner ikke Herrens gjerninger, det han gjør med sine hender. Han skal rive dem ned og ikke bygge dem opp igjen! Velsignet er Herren, for han hører min bønn! Herren er mitt vern og mitt skjold, mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp. Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham. Herren er et vern for sitt folk, en tilflukt som berger den han har salvet. Frels ditt folk og velsign din eiendom! Vær du deres hyrde og bær dem alltid! Dag 5: Salme 60 Til korlederen. Etter «Vitnesbyrdets lilje». En miktam, til lærdom. Av David, den gang han lå i strid med arameerriket mellom elvene og arameerriket i Soba, og Joab dro tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen mann.

10 Gud, du har forkastet og knust oss. Harm har du vært. Reis oss opp igjen! Du lot landet skjelve og revne. Leg bruddene, for landet vakler. Du lot ditt folk se harde tider, ga oss vin så vi ravet. Du reiste en fane for dem som frykter deg. Dit kan de flykte for buen. Hjelp oss med din høyre hånd, svar meg, så dine kjære kan bli berget. Gud har talt i sin helligdom: «Med jubel vil jeg dele ut Sikem, Sukkot-dalen vil jeg måle opp. Mitt er Gilead og mitt er Manasse, Efraim er hjelmen på mitt hode, Juda er min herskerstav. Men Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg sandalen. Hyll meg, Filisterland!»

11 Hvem fører meg til festningsbyen, hvem leder meg til Edom? Det er du, Gud, du som forkastet oss og ikke dro ut med våre hærer. Støtt oss mot fienden! Hjelp fra mennesker er ingenting verdt. I Gud skal vi gjøre storverk. Han skal tråkke ned våre fiender. Dag 6: Salme 80 Til korlederen. Etter «Liljene». Et vitnesbyrd. Av Asaf. En salme. Lytt, du Israels hyrde, du som fører Josef lik en flokk med sauer. Du som troner over kjerubene, strål fram! Vekk din kraft for Efraim, Benjamin og Manasse, kom oss til hjelp! Gud, før oss tilbake, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst!

12 Gud Herre Sebaot, hvor lenge skal du svare folkets bønn med rykende vrede? Tårebrød gir du dem å spise, og tårer må de drikke til overmål. Du lar naboene våre slåss om oss, fiendene spotter oss. Gud Sebaot, før oss tilbake, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst! En vinstokk tok du fra Egypt, du drev folkeslag ut og plantet den. Du ryddet plass for den så den slo rot og fylte landet. Fjell ble dekket av skyggen, mektige sedrer av greinene. Den strakte rankene ut til havet og skuddene til Storelven. Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt den

13 så alle som går forbi, kan plukke, villsvin fra skogen kan gnage og krypet på marken kan ete? Vend tilbake, Gud Sebaot, vend blikket ned fra himmelen og se! Ta deg av denne vinstokken, det du har plantet med din høyre hånd, sønnen som du selv har gitt styrke! Treet er brent opp i ilden, hugget av. De skal gå til grunne når du truer. Hold din hånd over ham som er ved din høyre side, over mennesket som du selv har gitt styrke, så vil vi aldri trekke oss bort fra deg. Vekk oss til liv igjen, så vil vi påkalle ditt navn! Gud Herre Sebaot, før oss tilbake, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst!

14 Dag 7: Salme 102 En bønn for den hjelpeløse når han blir kraftløs og vil øse ut sin klage for Herren. Herre, hør min bønn, la mitt rop nå fram til deg! Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! For dagene mine svinner som røyk, knoklene brenner som ild. Hjertet er som gress, solsvidd og visnet, jeg har glemt å spise mitt brød. Jeg sukker og stønner, jeg er bare skinn og bein. Jeg ligner en pelikan i ørkenen, jeg er som en ugle blant ruiner. Jeg ligger våken, jeg er som en enslig fugl på taket.

15 Fienden spotter meg hele dagen. De som gjør narr av meg, bruker navnet mitt til forbannelse. Jeg spiser aske som brød og blander drikken min med tårer, for du er harm og vred på meg. Du tok meg og kastet meg bort. Dagene mine er på hell, skyggene blir lange, jeg visner bort som gress. Men du, Herre, troner til evig tid, navnet ditt varer fra slekt til slekt. Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion, det er tid for å vise henne nåde, timen er kommet. Tjenerne dine elsker steinene i Sion, de lider med henne som ligger i grus. Folkeslag skal frykte Herrens navn, alle jordens konger din herlighet.

16 For Herren vil bygge Sion opp igjen og vise seg i sin herlighet. Han lytter når den nakne ber, han forakter ikke deres bønn. Dette skal skrives ned for den kommende slekt, et nyskapt folk skal prise Herren. Han ser ned fra sin hellige høyde. Fra himmelen ser Herren mot jorden for å høre sukket fra fangene, løse dem som var dømt til døden. Herrens navn skal forkynnes i Sion, hans lov og pris i Jerusalem når folk og riker samler seg for å tjene Herren. Han har brutt ned min styrke på veien og forkortet livet mitt. Jeg sier: Min Gud, ta meg ikke bort midt i livet! Dine år varer i slekt etter slekt.

17 Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær, du skifter dem ut, og de er borte. Men du er den samme, dine år tar aldri slutt. Dine tjeneres barn skal slå seg til ro, deres ætt skal være grunnfestet for ditt ansikt. Dag 8: Salme 8 Til korlederen. Etter Gittit. En salme av David. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen! Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren.

18 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden! Dag 9: Salme 113 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn!

19 Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyd over alle folkeslag, hans herlighet er høyere enn himmelen. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner i det høye og ser i det dype hvem i himmelen, hvem på jorden? Han reiser den svake opp av støvet og løfter den fattige fra dyngen. Han gir dem plass blant stormenn, de store i sitt folk. Den barnløse lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja!

20 Dag 10: Salme 103 Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. Herren skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn.

21 Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv. Dagene mennesket får, er som gress, det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte, stedet den sto på, vet ikke lenger av den. Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet

22 over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn, til dem som holder hans pakt og husker hans bud, så de følger dem. Herren har reist sin trone i himmelen, han rår som konge over alt. Velsign Herren, dere hans engler, dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk. Velsign Herren, alle hans hærskarer, dere tjenere som setter hans vilje i verk. Velsign Herren, alle hans skapninger, overalt hvor han rår. Velsign Herren, min sjel! Dag 11: Salme 95 Kom, la oss juble for Herren, hylle vår frelses klippe! La oss gå fram for ham med lovsang,

23 hylle ham med sang og spill! For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder. Han har jordens dyp i sin hånd, fjelltoppene tilhører ham. Havet er hans, han har skapt det, hendene hans har formet det faste landet. Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren, vår skaper! For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag! Gjør ikke hjertet hardt som ved Meriba, som den dagen ved Massa i ørkenen, da fedrene deres utfordret meg og satte meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde!

24 I førti år hadde jeg avsky for denne slekten. Jeg sa: De er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile! Dag 12: Salme 19 Til korlederen. En salme av David. Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag, natt gir sin kunnskap til natt. Det er ingen tale og ingen ord. Stemmene kan ikke høres. Men de når ut over hele jorden, ordene når dit verden ender. I himmelen har han reist et telt for solen, lik en brudgom går den ut av sitt kammer.

25 Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Den gjør sin rundgang fra himmelrand til himmelrand, ingen ting er skjult for solens glød. Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øynene lys. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull, skinnende gull i mengder, de er søtere enn honning, ny og rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart.

26 Det gir stor lønn å holde dem. Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Spar din tjener for hovmod, la det ikke få meg i sin makt! Da er jeg hel og fri for store synder. Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe! Dag 13: Salme 136 Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Pris ham som er Gud over alle guder, evig varer hans miskunn. Pris ham som er Herre over alle herrer, evig varer hans miskunn. Han alene gjør store under, evig varer hans miskunn. Han skapte himmelen med forstand, evig varer hans miskunn. Han bredte jorden ut over vannet, evig varer hans miskunn. Han skapte de store lysene, evig varer hans miskunn, solen til å herske over dagen, evig varer hans miskunn, månen og stjernene til å herske over natten, evig varer hans miskunn. Han slo de førstefødte i Egypt, evig varer hans miskunn, og førte Israel ut derfra, evig varer hans miskunn,

27 med sterk hånd og utstrakt arm, evig varer hans miskunn. Han kløvde Sivsjøen i to, evig varer hans miskunn, førte Israel tvers igjennom, evig varer hans miskunn, og styrtet farao og hans hær ut i Sivsjøen, evig varer hans miskunn. Han førte sitt folk i ørkenen, evig varer hans miskunn. Han slo store konger, evig varer hans miskunn, drepte veldige konger, evig varer hans miskunn, amorittenes konge Sihon, evig varer hans miskunn, kong Og i Basan, evig varer hans miskunn, og ga deres land til eiendom, evig varer hans miskunn, til eiendom for Israel, sin tjener, evig varer hans miskunn. Han tenkte på oss da vi var fornedret, evig varer hans miskunn, og rev oss ut av våre fienders vold, evig varer hans miskunn. Han gir mat til alt som lever, evig varer hans miskunn. Pris Gud i himmelen, evig varer hans miskunn. Dag 14: Salme 100 Rop med jubel for Herren, all jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter.

28 Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Dag 15: Salme 2 Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. «La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss!» Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme slår han dem med redsel:

29 «Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.» Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.» Dere konger, bruk forstand! la dere refse, herskere på jorden. Tjen Herren med ærefrykt, gled dere og skjelv for ham! Kyss jorden, så han ikke blir harm og dere går til grunne på veien. For hans vrede kan snart flamme opp. Salig er den som søker tilflukt hos ham. Dag 16: Salme 12

30 Til korlederen. Etter «Den åttende». En salme av David. Frels meg, Herre! De fromme er borte. Det finnes ikke trofaste mennesker mer. Alle taler løgn med sin neste; de snakker med glatte lepper og delt hjerte. Herren skal utrydde alle glatte lepper, hver tunge som taler store ord, de som sier: «I tungen ligger vår makt, vi har leppene med oss. Hvem er herre over oss?» «De hjelpeløse blir undertrykt, og de fattige stønner, derfor vil jeg reise meg nå», sier Herren. «Jeg vil berge den som blir foraktet.» Herrens ord er rene ord, sølv som er lutret i smelteovnen, sju ganger renset. Du, Herre, vil bevare dem, beskytte dem for alltid mot denne slekten

31 når lovløse går omkring overalt og det usle får makten blant mennesker. Dag 17: Salme 25 Herre, jeg løfter min sjel til deg. Min Gud, til deg setter jeg min lit. La meg ikke bli til skamme, la ikke fienden fryde seg over meg! For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme, til skamme blir de troløse, med sine tomme hender. Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser! Til deg setter jeg alltid mitt håp. Herre, tenk på din barmhjertighet og kjærlighet, som er fra evig tid. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder!

32 Tenk på meg i din miskunn, Herre, for du er god. Herren er god og rettskaffen, derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett og lærer dem sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og troskap mot dem som holder hans pakt og hans bud. For ditt navns skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor! Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Selv skal han leve i lykke, og hans ætt skal arve landet. Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, han gjør dem kjent med sin pakt. Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.

33 Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Ta bort det som tynger mitt hjerte, før meg ut av mine trengsler! Se min nød og mitt strev og tilgi all min synd! Se mine fiender, de er mange. De hater meg med et nådeløst hat. Bevar mitt liv og berg meg, la meg ikke bli til skamme, for jeg søker tilflukt hos deg. La uskyld og rettsinn verne meg, for jeg setter mitt håp til deg! Gud, fri Israel ut fra alle deres trengsler. Dag 18: Salme 35 Av David. Herre, strid mot dem som strider mot meg. Kjemp mot dem som kjemper mot meg!

34 Grip rundskjold og langskjold, reis deg og hjelp meg! Ta spyd og stridsøks fram mot dem som jager meg. Si til meg: «Jeg er din frelse!» La dem som står meg etter livet, bli til spott og skam. La dem som har ondt i sinne mot meg, trekke seg tilbake med skam! Måtte de bli som agner for vinden når Herrens engel støter dem bort. Måtte deres vei bli mørk og glatt når Herrens engel jager dem. For uten grunn har de spent ut sitt garn, uten grunn har de gravd en fallgrav for meg. Måtte ulykken komme uventet over ham, måtte garnet han spente ut, fange ham selv. Måtte han falle i ulykke! Men jeg skal juble i Herren og glede meg over hans frelse. Hvert bein i kroppen skal si: «Herre, hvem er som du, du berger den hjelpeløse fra den som er sterkere enn han, en fattig stakkar fra den som raner ham.»

35 Falske vitner reiser seg, de spør meg om slikt som jeg ikke vet. De lønner godt med ondt, jeg er helt forlatt. Men jeg kledde meg i sekkestrie da de var syke. Jeg plaget meg med faste og ba med hodet bøyd som for en venn eller bror. Lik en som sørger over sin mor, gikk jeg nedbøyd i svarte klær. Men når jeg snubler, blir de glade og samler seg. De samler seg mot meg, de slår uten at jeg vet om det, de river og sliter uten stans. Ugudelige som de er, spotter og håner de, de skjærer tenner mot meg. Herre, hvor lenge vil du se på? Berg mitt liv fra deres herjinger, det eneste jeg har, fra løvene! Jeg vil prise deg i den store forsamlingen, i folkemengden vil jeg love deg. La ikke mine svikefulle fiender glede seg over meg! De som hater meg uten grunn,

36 skal ikke få sende meg hånlige blikk. For de taler ikke vennlig, men tenker ut svikefulle planer mot de stille i landet. De sperrer opp munnen mot meg og ler hånlig: «Vi har sett det med egne øyne!» Du ser det, Herre. Vær ikke taus! Herre, vær ikke langt borte fra meg! Våkn opp og hjelp meg til min rett, min Gud og Herre, før min sak! Døm meg etter din rettferdighet, Herre, min Gud. La dem ikke glede seg over meg! De skal ikke le og tenke: «Som vi ønsket!» De skal ikke si: «Vi har slukt ham.» Alle som jubler over min ulykke, skal bli til spott og skam. De som ser ned på meg, skal kle seg i skam og skjensel. De som bryr seg om min rett, skal juble og glede seg. Alltid skal de si: «Stor er Herren, som ønsker fred for sin tjener.» Min tunge skal forkynne din rettferd og lovprise deg hele dagen.

37 Dag 19: Salme 69 Til korlederen. Etter «Liljene». Av David. Frels meg, Gud! Vannet når meg til halsen. Jeg har sunket ned i myr og dyp, foten finner ikke feste. Jeg er kommet ut på dypt vann, flommen skyller over meg. Jeg er trett av å rope, strupen er hes, øynene slukner, jeg har ventet på min Gud. De som hater meg uten grunn, er flere enn hårene jeg har på hodet. Mine svikefulle fiender er mange, de som vil gjøre ende på meg. Det jeg ikke har røvet, må jeg likevel gi tilbake. Gud, du kjenner min dumhet, mine synder er ikke skjult for deg. La ikke dem som håper på deg, Herre Gud Sebaot, bli til skamme på grunn av meg! La ikke dem som søker deg, bli til spott på grunn av meg, Israels Gud!

38 For din skyld har jeg båret spott, ansiktet er dekket av skam. Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, en ukjent for sønnene til min mor. Brennende iver for ditt hus har fortært meg. På meg falt hånsordene fra dem som håner deg. Jeg gråt og fastet, da ble jeg spottet. Jeg kledde meg i sekkestrie, da laget de spottevers om meg. De snakker om meg når de sitter i porten, synger om meg når de drikker seg fulle. Men jeg ber til deg, Herre, i nådens tid, til deg, Gud, i din store miskunn. Svar meg med din trofaste hjelp. Redd meg fra å synke i gjørmen, redd meg fra dem som hater meg, fra det dype vannet! La ikke flomvannet skylle over meg, la ikke dypet sluke meg eller brønnen lukke munnen over meg! Svar meg, Herre, for din barmhjertighet er god, vend deg til meg i din store kjærlighet! Skjul ikke ansiktet for din tjener, for jeg er i nød. Skynd deg og svar meg!

39 Kom til meg, løs meg ut, fri meg fra mine fiender! Du vet hvordan jeg blir spottet, du kjenner min vanære og min skam. Du ser alle som står imot meg. Spott har knust mitt hjerte, det kan ikke leges. Forgjeves håpet jeg på medynk, jeg fant ingen som kunne trøste. De ga meg gift i maten; da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke. La bordet deres bli en snare for dem og en felle for deres venner. La øynene deres bli formørket så de ikke kan se! La alltid hoftene deres skjelve! Øs ut din harme over dem, la din brennende vrede nå dem! La leiren deres ligge øde, la ingen bo i deres telt. For de forfølger dem du har slått, og øker smerten hos dem du har såret. Legg skyld til den skylden de har, la dem ikke få del i din rettferd! La dem strykes ut av livets bok og ikke skrives inn med de rettferdige.

40 Men jeg er hjelpeløs, jeg lider, Gud, hjelp meg og vern meg! Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Det gleder Herren mer enn stuter, mer enn okser med horn og klover. De hjelpeløse ser det og blir glade. Dere som søker Gud, må deres hjerte leve! For Herren hører på de fattige, han forakter ikke sine egne når de er fanger. La himmelen og jorden prise ham, havet og alt som rører seg der. For Gud skal berge Sion og bygge opp byene i Juda. De skal bo der og eie landet. Hans tjeneres ætt skal arve det, de som elsker hans navn, skal bo der. Dag 20: Salme 6 Til korlederen. Med strengespill. Etter «Den åttende». En salme av David. Herre, refs meg ikke i din vrede, straff meg ikke i din harme! Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak.

41 Helbred meg, Herre, kroppen skjelver av redsel, min sjel er grepet av frykt. Herre, hvor lenge? Herre, vend deg hit og fri meg ut, frels meg i din miskunn! Hvem av de døde kaller på deg? Ingen i dødsriket priser deg. Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt, sengen drypper av gråt. Mitt øye er sløvet av bitter sorg, eldet fordi mange står imot meg. Bort fra meg, alle som gjør urett! For Herren hører min gråt. Herren lytter til mitt rop om nåde, Herren tar imot min bønn. Alle mine fiender skal bli til skamme og skjelve av angst. Brått skal de snu seg bort i skam.

42 Dag 21: Salme 32 Av David. En læresalme. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld.

43 Derfor skal alle trofaste be til deg i tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom, til dem skal den ikke nå. Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir du meg. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Vær ikke som hest og muldyr, uten forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke til deg. Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med godhet. Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren! Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet!

44 Dag 22: Salme 51 Til korlederen. En salme av David, da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren,

45 vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld! Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd! Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse! Så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg.

46 For du har ikke glede i slaktoffer, mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer! Da skal du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter. Dag 23: Salme 130 En sang ved festreisene. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst! Vend øret til mitt rop om nåde. Dersom du, Herre, vil gjemme på synder, Herre, hvem kan da bli stående?

47 Men hos deg er tilgivelse, så vi skal frykte deg. Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter, jeg venter på hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunn og kraft til å løse ut. Han skal løse Israel ut fra alle deres synder. Dag 24: Salme 142 En læresalme av David, den gang han var i hulen. En bønn. Jeg roper høyt til Herren. Jeg ber til Herren om nåde. Jeg øser ut min klage og forteller ham om min nød.

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen

HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen Introduksjon 1. VELKOMSTORD Velkommen til påskemåltid! Det første påskemåltidet ble holdt i Egypt da Gud skulle føre Israelsfolket ut av fangenskapet de var i der.

Detaljer

Koranen. Einar Berg. på norsk. oversatt av:

Koranen. Einar Berg. på norsk. oversatt av: Koranen på norsk oversatt av: Einar Berg 1 Innholdsliste 1. Alfatihah (Åpningsbønnen)...5 2. Albaqarah (Kua)...6 3. Aal Imran (Imrans hus)...26 4. Annisaa (kvinnene)...39 5. Almaidah (Det dekkede bord)...51

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)

Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Skrevet av Seyid Sharif al-radi I navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike Måtte Allah velsigne Muhammed og Muhammeds familie. Imam Alis ord av lys, veltalenhet,

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 3 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLENIN... 3 RELATERTE KOMPENIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 INRI... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Tjenestepiken til Na amanå

Tjenestepiken til Na amanå 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix 19.2. 12 av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren

Detaljer

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN Side 9-13: Jeg har [ ] levd alene uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en dag for seks år siden, da jeg fikk maskinskade i ørkenen Sahara. Det

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer