Nye gjennomføringsmodeller. ved Kjell A. Eggen - Markedssjef. Aker Verdal a.s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye gjennomføringsmodeller. ved Kjell A. Eggen - Markedssjef. Aker Verdal a.s"

Transkript

1 / «, a Aker Verdal Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1906 Ryal Garden Htel Trndheim C/l F-?S N NEI-N--721 Nye gjennmføringsmdeller ved Kjell A. Eggen - Markedssjef Aker Verdal a.s '<- J i i l.i ;. ' f CT 1 b fø ST I F T ^ DCUMEMT IS UNLIM

2 DISCLAIMER Prtins f this dument may be illegible in eletrni image prduts. Images are prdued frm the best available riginal dument.

3 %. Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995 lill Aker Verdal Ryal Garden Htel Innledning Aker Verdal a.s ble etablert i 1969 av K. Ellingsen mek. Verksted i Trndheim. Verkstedet ble året etter kjøp av Aker g bygget ut sm et spesialverksted fr fabrikasjn av halvt nedsenkbare plattfrmer (H-3 plattfrmer). Dette var hvedprduktet i mange år, men allerede tidlig på 70-tallet engasjerte vi ss i utbyggingsmarkedet i Nrdsjøen. I 1975 leverte vi således vårt første Cndeep-dekk til Shell UK, g året etter leverte vi vårt første stålunderstell. Siden tidlig på 1980-tallet har vi vært rientert kun mt ffshremarkedet g dekker prdukter sm stålunderstell, mindre g mellmstre dekk, mduler, brer, flammetårn g brønnrammer. Gjennm de siste 5 år har ppdragene vært frdelt a. 50% på stålunderstell g 50% på utrustningsppdrag sm dekk g mduler. Aker Verdal har fr tiden a egne ansatte. Fra en effektiv seriebygging av H-3 plattfrmer gjennm 1970-årene, sm nærmest kan sammenlignes med skipsbygging, har gså vi fra midten av 1970-årene g pp gjennm 1980-årene vært med på den kstnadsdrivende måten å gjennmføre prsjekter på sm har karakterisert ffshre-industrien i denne periden. Lavere ljepriser har vært en avgjørende premiss fr det tidevannsskiftet sm har funnet sted de siste årene i retning av mer ksteffektive utbyggingsløsninger g prsjektmdeller. Både Crine g NRSKinitiativene har sitt utspring i dette faktum. Knkurranseklimaet blir stadig hardere, g alle sm har sått seg sm mål å verleve må satse helhjertet på kntinuerlig frbedring. Et viktig budskap, ikke minst til ss i Aker, er at det er ikke lenger nk å være en str, (pålitelig) generell ffshrekntraktr fr å lykkes i dagens marked. Dette er en utfrdring vi er innstilt på å ta. På vedlagte fil er listet pp de markedssegmenter Aker Verdal pririterer. I det etterfølgende vil jeg berøre endel av disse prduktene.

4 Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995!* Al/nr \farrlal Ryal Garden Htel Trndheim feftkl VCIUal MI mm ii ii urn mm n i i i II I BlIMMM lliii EPC/EPCI-erfaring Aker Verdal er den eneste bygger av stålunderstell i Nrge. Ved at vi har hatt stre stålunderstellsprsjekter under arbeid kntinuerlig de siste årene har vi kunnet bygge pp en stab av medarbeidere sm behersker dette prduktet til fingerspissene. Videre har vi lang erfaring fra gjennmføring av EPC- g EPCI kntrakter. Gjennm det utvidede ansvar sm ligger i EPC/EPCI - kntraktene har vi lært ss å beherske alle aspekter ved prduktene (spesielt stålunderstell), ne sm gjør at vi i dag kan påvirke designløsninger knstruktivt g til g med sitte i førersetet ved utvikling av nye tekniske løsninger. Dette har bidratt til å bedre vår knkurransedyktighet innen feltet stålunderstell. Så vil jeg krt kmmentere det mest spenstige prsjektet vi ved Aker Verdal har vært med på.

5 Vertl3l Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995 R y al Garden Htel Trndheim Sleipner Stigerørsplattfrm (SLR) Etter at understellet til Sleipner A havarerte i Gandsfjrden 23. august 1991 st Statil g Aker verfr en frmidabel utfrdring. Fr å kunne sikre inngåtte kntrakter på gassleveranser til kntinentet måtte en ny stigerørsplattfrm være ferdig fr installasjn på feltet 14. august Denne ppgaven ble løst i nært samarbeid mellm Statil, Aker Engineering g Aker Verdal. Ti måneder etter at Statil tildelte Aker Verdal kntrakten på prsjektering, bygging g installasjn av stigerørsplattfrmen til Sleipner A-utbyggingen, var både plattfrmdekket g stålunderstellet klart fr utslep g sammenkbling. Dette er halvannet år mindre enn hva sm er vanlig på tilsvarande prsjekt. Fr å klare denne ekstremt krte gjennmløpstiden var det en lang rekke frutsetninger sm måtte imøtekmmes, g det skjedde ver all frventning. Ref. Figurer. Etter at prsjektet var ferdig ble resultatene vurdert av et knsulentfirma i samarbeid med Statil g Aker. Til trss fr at prsjektet måtte bære betydelige ekstra kstnader bl.a. fr å akselerere materialleveranser, samt 3-skift arbeid gjennm hele prsjektperiden, viste sammenligninger med a. 100 andre plattfrmer at kstnadene lå under gjennmsnittet fr utbyggingene det ble sammenlignet med. Figuren viser aktuell frdeling av kstnadene i prsjektet Videre kalkulerte analysene med at ved å få til en ptimal prsjektgjennmføring ville det være mulig å spare fra 22-48% av kstnadene i frhld til SLR. Dette frteller ne m hvilke ptensialer fr kstnadsbesparelser sm er mulige dersm riktig gjennmføringsmdell velges.

6 Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995 Ryal Garden Htel Trndheim Prduktrientering Aker st tidlig i ljeæraen fr en av tidenes største prduktsuksesser gjennm lansering av Aker H-3 plattfrmen. Før den første ble levert var rdrelisten kmmet pp i ver 25 enheter fr bygging ved Akerverksteder g hs lisenstakere i flere verdensdeler. Ttalt er mer enn 40 plattfrmer basert på Akers H-3 design bygget. Vi må innrømme at Aker i de siste 10 årene har gjrt altfr lite fr å utvikle egne prdukter, med et hederlig unntak fr NC med sine Cndeep-plattfrmer. Dette har vi arbeidet aktivt med å rette pp de siste 2-3 årene. Jeg vil her trekke frem nen prdukter hvr Aker Verdal har deltatt aktivt g hvr vi mener våre prdukter vil bidra til vesentlig lavere utbyggingskstnader i årene framver. Kaldfrming av rør Aker brønnhdeplattfrmer Halvt nedsenkbare prduksjnsplattfrmer

7 Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995 Ryal Garden Htel Trndheim Kaldfrming av rør Aker Verdal har gjennm de siste 4 år utviklet en unik teknlgi fr kaldfrming av rør. Basert på rette rør prduserer vi kmplette "rørspls" hvr standard bend erstattes av kaldbøying. Videre kan T-frbindelser erstattes med ekstruderte rørstikk fr buttsveising av grenrør g kaldfrmede krager erstatter påsveiste flenser. Metden egner seg fr alle aktuelle materialer g gir betydelige kstnadsbesparelser i frhld til tradisjnell prefabrikasjn.

8 fe Aker Verdal Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995 Rt 7 al grtenhteltrndhejm Aker Brønnhdeplattfrmer Aker Verdal har de siste 2 årene vært ansvarlig fr et mfattende utviklingsarbeid fr å få fram en familie av standardiserte, ubemannede "minimum failities" brønnhdeplattfrmer. Prsjektet er gjennmført i nært samarbeid med flere andre Akerbedrifter hvr Aker Engineering i Stavanger (nå Aker ffshre Partner) har stått fr engineering av dekket med utrustning, Aker Engineering i sl har bidratt i frbindelse med engineering av stålunderstell g NC har tatt fram alternativt understell i betng. Knseptet er utviklet fr varierende antall brønner mellm 1 g 18. Ved å basere ss på standardutstyr g byggeklss-prinsippet har vi designet en rimelig plattfrm sm kan tilpasses feltspesifikke frhld med minimale mdifikasjner, g sm kan ferdigstilles på a. 12 mnd. Helhetstenking, bruk av funksjnsbeskrivelser, fkus på sikkerhet g gjenbruk av utstyr g materialer har vært sentrale frhld i utviklingen av brønnhdeplattfrmen. Det er grunn til å peke på den tette integrasjnen mellm de frskjellige miljøene i Aker i utviklingsarbeidet, sm gså vil være vesentlig fr å ptimalisere gjennmføringsfasen. Prduktet har blitt mttatt med str interesse i markedet, g vi er i gang med felttilpassinger fr en rekke felter på nrsk sektr. Hvr stre kstnadsbesparelser sm kan ppnås i frhld til tradisjnell skreddersøm har vi ikke hatt mulighet fr å beregne i detalj. Eksempelvis har man innen undervannsteknlgien realisert kstnadsbesparelser pp til 40% gjennm standardisering g seriebygging.

9 Haltenbankenknferansen 14. g 15. mars 1995 Ryal tel Trndheim Gar^s«nmiP Halvt nedsenkbare prduksjnsplattfrmer Aker har lange tradisjner g bred kmpetanse når det gjelder utvikling g bygging av flytende plattfrmer. Det er økende interesse fr slike plattfrmer i frbindelse med utbyggingsprsjekter på dypt vann, både strekkstagsplattfrmer, halvt nedsenkbare slakkfrankrede plattfrmer g skip. Aker har i løpet av det siste halvannet året investert flere 10-talls milliner i utvikling av en egen neste generasjn ksteffektiv halvt nedsenkbar prduksjnsplattfrm. Prsjektet kjøres i et nært samarbeid mellm fire Aker-bedrifter, hvr Aker Verdal har ansvar fr skrgdelen. Det er ingen grunn til å legge skjul på at Njrd er det første prsjektet vi har siktet ss inn på, g sm vil bli en viktig test fr ss. Det er en rekke felter hvr den plattfrmtypen vi har utviklet vil være et gdt alternativ, g vi venter ss mye av vårt nye flaggskip. Aker P-45 er skreddersydd fr bygging ved de aktuelle bedriftene, g et prsjekt vil bli gjennmført av et fullt integrert team med deltakere fra alle bedriftene sm har tatt del i utviklingsprsjektet.

10 I C > gi nui T "5 w "5 is II 42 n 0) Q_.52 "5) G <D S2 00 dek *^ 0) 3 T3 <D E m "5. <D "D C we s 0) m» </> re <i > ^ter ) C/) kasj U re Q- Q Q: D) Z idt S U) D) ^> C re ^ re 'S re D Q. Q. 0) "D keh =5 S E > z re ^, S

11 Si 13 in J_ \ v a IS 1? '35 ft S S I 05 <>ft 5) CL E 0> D C 0) " 3 ft C > ft D) ^^ XI **» (0 0) ft "E < 3 s '5T a "5 l i» "j5 s en CM <«.2 X t 8 2 p a, UJ ft U) Æ.E ft Q > i < '3 I

12 t g «-.!? Mw> ' T «II 15 >, JM: < 5 a. UJ w C a a* uu a.. UJ a. UJ a UJ ra 3 a) 00 CM C C 5,^ i UJ.2, 2 w (0 0) 0(0 55 0) «4» "55 > E plattf S2.5* ^_«(0 w a C kkei 4S < w C a C bøye rs s C (i 4nl w m <D nderst «S C X CM.2 UJ

13 A «II f 2 4 (0 I» C 0) w C G (0 a"3 /).E E )», 4S *.E «5 CL w w w Q. 'w ra (/) ) CM - rf en ust r CM «5 K I

14 SI a,. P in 'IF i <D 5 10 (0 E 0 E E 10 ^f r r C 60 a x 2 3 C C C 3 a is C (T 1 ^> E É E E <5 G5 h ID.E 'E 0) *i > 15 Q.Is > D

15

16 A W3 3 a*.22 S a).5 C * * C8 < & 0) Ml t hase 3 <D 2 I *- C 5 4) Æ E 3 > C/3 rt * CA ^ ft a W It Æ si 0> V) PM u val Part Appi

17 2 JS.2 g I S Detail Design I Fabriatin I j _ Lead respnsibility transfers fr Engineering t Fabriatin "(0 0 Q "C as LL E II 8 I If Q) C D) 0) C t E Cnept

18 All i di (D 111 1/3 h«<d leli /ill the a, a,!& «4-1 *-» 00 jei ns a) 6 B 1 C «u.2 (D Cn\ spet 1 i

19

20

21 (fl r 1E å 73 : 5 E a _ a '» Q.

22

23 AWHP-3 A lightweight. Nt Nrmally Manned, steel platfrm designed with a steel lumn, r a mntwer as a sub-struture, supprting a minimum tpside faility. The platfrm is designed fr 1-3 slts with well heads and prdutin manifld, pig-launher, a small rane and with pwer generatin nbard. AWHP-6 A lightweight platfrm, designed with either a mntwer r a steel jaket as a sub-struture, supprting a minimum tpside faility. The platfrm is designed fr 3-6 slts with well heads and prdutin manifld, pig-launher and three phase test meter. The platfrm is equipped with a nventinal servie rane and has a dek area suffiient t failitate Cil Tubing peratin. The pl.il/nn has it's wn pwer generatin and utility svsims nbard. AWHP-12 A lightweight platfrm, designed with either a mntwer r a steel jaket as a sub-struture, supprting a minimum tpside faility. The plailuim is designed fr 6-12 slts with well heads.iixl prdutin manifid. pig-launher and three pli.tm- t<si meter. The platfrm is equipped with a i-iinviiiinal servie rane and has a dek area sul lit i«ni t failitate Cil Tubing peratin. The phiilrm lias its wn pwer generatin and utility systems nbard. AWHP-18 A lightweight platfrm, designed with either a mniwer r a steel jaket as a sub-struture, supprting a minimum tpside faility. The plailrn, is designed fr maximum 18 slts with wrll heads and prdutin manifld, pig-launher and three phase test meter. The platfrm is «quipped with a nventinal servie rane and hus a dek area suffiient t failitate Cil Tubing peratin. The platfrm has its wn pwer generatin and utility systems.

24 A

25 il sl Et m T v 5 * r S <* s r 3. Jf 1 z s u. a. Z D B 0E 0 15 E "1 " 0 - f 0 E 0 0 E E in 0) E E p C C (0 a & E a, a: 0 5T E ummt a u\ C (Dm C & -J > (0 4-«>.5 Q Q X 0) 0) t JS aø CM 00 in 1

26 sl Sl j. I

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning NO9705061 Os v Os NILU : OR 6/96 REFERANSE: O-95062 DATO : JANUAR 1996 NILU-OR--6/96 ISBN : 82-425-0738-4 Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer