Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø"

Transkript

1 Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om september, Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

2 Velkommen til den årlige nasjonale konferansen om september Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for har gleden av å invitere til den 9. nasjonale konferansen om. Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte nye faglige kontakter. Konferansen retter seg mot skoleeiere, forvaltere, skoleledere, brukere og planleggere. Tittel på årets konferanse er Fysisk læringsmiljø. Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk læringsmiljø. Det fysiske læringsmiljøet består av mange forhold, som skolenes uteanlegg, læringsarenaer i skolebygget, energi og miljøforhold i skolebygg, inneklima, lyd- og lysforhold med mer. Gode sammenhenger mellom pedagogikk, organisering av undervisning og det fysiske læringsmiljøet er av stor betydning for elevenes læring. Brukermedvirkning ved planlegging av nye skoler og rehabilitering av eksisterende skoler er dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med utforming og utvikling av gode. Årets konferanse vil berøre flere av disse temaene i både plenumsforedrag og i parallellsesjoner. På formiddagen dag 1 vil det etter åpning av konferansen være plenumsforedrag. På ettermiddagen dag 1 er det lagt opp til befaringer av flere i Trondheimsområdet. Her vil det bli rikelig med tid til å kunne stille spørsmål og drøfte ulike løsninger. På formiddagen dag 2 blir det parallelle sesjoner hvor vi ønsker å gå mer i dybden innenfor temaene: Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Flerfunksjonelle Uteanlegg, tilgjengelighet og utsmykning av Redusert energibruk Planlegging og brukermedvirkning Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for arrangerer konferansen i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Meld deg på her: Påmeldingsfristen er 1. september 2011 Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

3 Program tirsdag 20. september 2011 Møteleder: Anders Øystein Gimse, Utdanningsdirektoratet Registrering og kaffe på hotellet Velkommen til Sør-Trøndelag ved fylkesordfører Tore Sandvik Kulturinnslag ved Trondheim kommunale kulturskole Åpning ved statsråd Kristin Halvorsen Internasjonale perspektiver på skoleplanlegging ved professor Stephen Heppell. Heppells forskningsprosjekt om påvirkningen av ny pedagogikk på design for fysisk læringsmiljø satte en ny standard for skoledesign i Storbritannia. Du kan lese mer om Heppell her: Pause Trondheim kommunes satsing på ved kommunaldirektør Jorid Midtlyng Sør-Trøndelag fylkeskommunes satsing på ved Karianne Oldernes Tung, leder av opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune Fallgruber i skoleplanlegging ved redaksjonssekretær Siv Stavem, Rådgivningstjenesten for Praktiske opplysninger Lunsj Skolebesøk Bussavgang fra hotellet til de ulike befaringene. Se egen informasjon om de ulike skolene. Skolebesøkalternativer Flerfunksjonelt Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Gauldal skole- og kultursenter (Støren) Byåsen skole og Ranheim skole Rosenborg skole og Sverresborg skole Orienteringer ved rektorer, arkitekter, lærere, planleggere mm Omvisning/spørsmål Enkel servering Byåsen videregående skole og Charlottenlund videregående skole Tilbake fra befaringene Byvandring Middag på hotellet Velkomsthilsen ved varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim kommune Toastmaster: Historiker Terje Bratberg Kulturelt innslag ved elever fra videregående skole

4 Program onsdag 21. september 2011 Flerfunksjonelle Møteleder: Siv Stavem Rådgivningstjenesten for Parallelle seminarer på hotellet Uteanlegg, tilgjengelighet og utsmykning av Møteleder: Hans Baalerud Rådgivningstjenesten for Redusert energibruk Møteleder: Lars Bugge Rådgivningstjenesten for Planlegging og brukermedvirkning Møteleder: Dan Lysne Rådgivningstjenesten for Hva betyr extended schools i norsk sammenheng? Ved seniorrådgiver Mona Skaret, Steria Erfaringer fra samboerskap, folkebibliotek, treningssenter og videregående skole etter 7 års drift på Byåsen videregående skole. Ved ass. rektor Jørund Ofstad Grunnskolens uteareal som pedagogisk ressurs. Skolens uteareal som ramme for sosialisering, lek og læring i et historisk og samtidshistorisk perspektiv Ved førsteamanuensis Hans Petter Ulleberg, NTNU Myndighetskrav/ utfordringer/ muligheter Myndighetskrav til energiløsninger og muligheter for økt energieffektivitet Ved Espen Løken, Asplan Viak as og Tor Brekke, Enova SF Planleggingsprosessen for nye Gjerdrum ungdomsskole Fra utredning av skolebehov til realisering av et prosjekt som fikk statens byggeskikkpris i 2010 Ved kommunalsjef Magne Skrede og rektor Anne Gunhild Wøllo i Gjerdrum kommune Eid vidaregåande skule og Operahuset i Nordfjordeid Ved rektor Ove Bjørlo Universell utforming i skolens uteområde Ved rådgiver Solveig Dale i Trondheim kommune Pause Drift og nye bygg eksempler Hva kan oppnås med god energioppfølging og gode driftstiltak? Brukermedvirkning i skolebyggprosjekt i Trondheim kommune Organisering og erfaringer fra Trondheim kommune Byåsen skoles uteområde som eksempel Ved landskapsarkitekt Marit Solum i Trondheim kommune Ved kst. avdelingsleder for energirådgiving Svein Utne, Trondheim Eiendom Eksempler på rehabilitering og nybygg Ved energirådgiver Mette M. Aase, Trondheim Eiendom og sivilingeniør Arne Førland- Larsen, Energeticadesign Ved rådgiver Brage Risstad

5 Svensk perspektiv på flerfunksjonelle Ved arkitekt Kerstin Björn, Norconsult AB Kunstnerisk utsmykking av Trondheim kommunes ordning for kunstnerisk utsmykking, arbeidsprosesser og eksempler fra utsmykking Ved rådgiver Ulrika Wallin Johansen i Trondheim kommune Pause Nye løsninger på prosjektsamarbeid Lyngdalmodellen, en ny modell for prosjektering, bygging og drift av skoler Ved Rune Berntsen i Kruse Smith Bolig og Eiendomsutvikling Fra drøm til m 2 virkelighet på 3 år! Brukerprosess og samspill ved nye Charlottenlund videregående skole Ved bygge- og eiendomssjef Siri Koldaas, Bygge- og eiendomstjenesten i Sør- Trøndelag fylkeskommune og rektor Jan Erik Vold Lunsj på hotellet Møteleder fra Kunnskapsdepartementet Undersøkelse av Trondheim kommunes Kommunen har i samarbeid med Sintef og NTNU gjennomført en undersøkelse på 12 av ene med sikte på å se sammenhenger mellom fysisk læringsmiljø og pedagogisk virksomhet. Ved rådgiver Vidar Kvamstad i Trondheim kommune. En grunnskole for framtiden. Erfaringer fra skoleplanleggingsprosesser. Ved Cand. ed. Beate Aske Løtveit, rådgivningstjenesten for Ny Tids Skole i Nord-Trøndelag. Rom for læring, endring og sambruk? Ved assisterende eiendomsleder Nina Hoseth i Eiendomsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Kåseri ved Marianne Meløy, skuespiller ved Trøndelag Teater og kåsør i Norgesglasset, NRK P Avslutning Slutt

6 Informasjon om skolene Gauldal skole og kultursenter er et samarbeidsprosjekt mellom Midtre Gauldal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune som består av nybygg for kulturhus, kultur skole, Støren ungdomsskole, Gauldal videregående skole, fagskole, ressurssenter, kommunal voksen opp læring og frivillighetssentral i tilknytning til den eksisterende Størenhallen med flerbrukshall og svømmehall. Nybygget på m 3 ble tatt i bruk høsten Det er dimensjonert for totalt 580 elever fordelt på 250 i ungdomsskolen og 330 i den videregående skolen, som er en kombinert skole med sju utdanningsprogram. Anlegget består av tre lameller med mellombygg samt kultursal som er bundet sammen av en gjennomgående gate. Det er godt tilpasset stedet og omgivelsene i dimensjonering og materialbruk. Det er lagt stor vekt på arealeffektivisering gjennom sambruk av areal og på synliggjøring av aktivitet både innad og utad gjennom bruk av glass. Prosjektet representerer nytenking i forhold til mangfold av funksjoner under samme tak og en mulighet for små skoler i distriktet til å etablere attraktive fagmiljø og samarbeid både når det gjelder pedagogisk virksomhet og drift. Prosjektet er gjennomført som samspillprosjekt med Skanska som total entreprenør etter plan- og designkonkurranse vunnet av Dyrvik arkitekter høsten Solem Hartmann AS (nå Solem Arkitektur AS) har vært arkitekt i gjennomføringsfasen Byåsen skole fremstår i dag som det mest komplette grunn i Trondheim. Hoveddelen av det gamle et ble revet og erstattet med nybygg. Hovedbygget, som ble ferdig i 2007, rommer en ordinær barneskole med normalkapasitet på 630 elever (90 per trinn). I tillegg er det en idrettshall på området. Skolen har et eget kulturbygg som rommer en stor sal med scene med lys/lydanlegg, svømmehall og øvingslokaler for Trondheim kulturskole. Et verneverdig skolebygg fra 1928 er rehabilitert og rommer lokaler for Trondheim kulturskoles visuelle kunstfag. På skoleområdet er det også et eget skolemuseum (ei skolestue fra slutten av 1800-tallet). Skolens uteområde gir rom for mange ulike aktivitetsområder og det er lagt vekt på universell utforming og bruk av kunst i skolens uterom. Befaringa vil ha fokus på både skolebygg og uteområdet. Arkitektfirma var Madsø Sveen arkitekter AS. byasen-skole. Ranheim skole tok i bruk sitt nye skolebygg i Det gamle et lå på ei lita og vanskelig tomt uten mulighet for utvidelser og det ble bestemt å flytte skolen til ny tomt. Skolen har en flott beliggenhet ved sjøkanten. Barneskolen har en normalkapasitet på 630 elever (90 per trinn) Ranheim friidrettshall ligger på nabotomta og benyttes av skolen. Ranheim har valgt å ha et landskap for alle de 90 elevene på hvert trinn, med grupperom, formidlingsrom og aktivitetsareal tilgjengelig, noe som gjør skolen godt egnet for undervisning/aktiviteter i ulike gruppestørrelser og læringsaktiviteter. Skolefritid utgjør en integrert del av virksomheten og har ikke egne SFOlokaler. Skolen har et storkjøkken og serverer hver dag skolemåltid for elevene som fordeler seg i kantine og festsal under måltidene. Trondheim kulturskole har egne øvingslokaler på skolen. Arkitektfirma var Lusparken arkitekter AS.

7 Rosenborg skole er en nybygd ungdomsskole som ble tatt i bruk i Skolen har en normalkapasitet på 450 elever. Det gamle skolebygget fra 1959 ble revet og erstattet av nybygg. Skolebygget inngår sammen med Rosenborghallen i et landskaps-/friområde som munner ut mot Kristiansten festning. Hvert klassetrinn har en base som består av garderober, elevareal, auditorium, grupperom/formidlingsrom og fellesområde, noe som gir rom for fleksibel organisering og varierte arbeidsformer. Skolen har en flott aula med plass for alle elevene, og realfagene har fått stort fokus med rom både for kjemi/biologi, fysikk/ matematikk og teknologi. Arkitektfirma var HUS Arkitekter AS. Sverresborg skole ble bygd som gymnas i 1959 og var utformet som en tradisjonell midtkorridorskole. Skolen ble totalrehabilitert og fikk et tilbygg i Normalkapasiteten er 540 elever. Skolen har en flott beliggenhet med utsikt over Trondheim og var et tidstypisk bygg som ble vurdert egnet for rehabilitering, selv om rehabiliteringskostnadene var nær nybyggpris. De tidligere klasseromsfløyene er bygd om og inneholder nå både elevareal, grupperom/formidlingsrom, fellesområder og garderober. Aulaen er bevart, og administrasjon, personalrom og lærerkontor har fått ny plassering i bygget. Det er bygd storkjøkken for produksjon og salg av mat til elevene. Arkitektfirma var Per Knudsen arkitektkontor AS. sverresb/ Nybygget for Byåsen videregående skole sto ferdig i 2004 etter arkitektkonkurranse vunnet av HUS arkitekter og gjennomført som totalentreprise av NCC. Skolen fikk Skolebyggprisen samme år. Bygget er organisert med læringsareal i en kamstruktur langs en gjennomgående gate og utformet med baseareal inspirert av Skola På grunn av krav om økt arealeffektivitet er elevtallet økt fra opprinnelig ca 800 elever til ca 1100 elever fordelt på seks utdanningsprogram, avdeling for multifunksjonshemmede, fagskole og voksenopplæring. Anlegget rommer også felles folkeog skolebibliotek, stort auditorium, flerbrukshall og treningssenter og fungerer på mange måter som et bydelssenter. Skolen har også mange partnerskapsavtaler med næringslivet. Tidligere Ringve videregående skole og Brundalen videregående skole ble slått sammen til Charlottenlund videregående skole i desember Den sammenslåtte skolen med 1305 elever og 300 ansatte flytter inn i nybygg på Brundalen ved årsskiftet 2011/2012. Da samles læringsareal og fellesfunksjoner for sju utdanningsprogram og base for multifunksjonshemmede under samme tak i et kompakt nybygg på ca m 2 inkludert flerbrukshall. I tillegg bygges et garasjeanlegg/kaldtlager i tilknytning til utendørs verkstedgård og et omfattende uteanlegg med blant annet kunstgressbane. Alle utdanningsprogram og fellesfunksjoner er organisert med tilknytning til en gjennomgående gate/ torg samt en mindre markedshall for teknologifagene. Verkstedfagene er samlokalisert i et fleksibelt verkstedareal uten vegger til tak. Det er lagt vekt på arealeffektivisering gjennom sambruk og multifunksjonelle rom og på synliggjøring av aktivitet, også i verkstedene, gjennom utstrakt bruk av glass. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse om design og pris høsten 2009 vunnet av Reinertsen AS med HUS arkitekter.

8 Schweigaards gate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Utgitt juli 2011 Magnolia design as

Fremtidsrettede læringsarenaer

Fremtidsrettede læringsarenaer Fremtidsrettede læringsarenaer Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2014 TID OG STED Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Onsdag 24. torsdag 25. september 2014

Detaljer

Fremtidsrettede læringsarenaer

Fremtidsrettede læringsarenaer Fremtidsrettede læringsarenaer Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2014 TID OG STED Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen Onsdag 24. torsdag 25. september 2014

Detaljer

Skoleanlegg for framtiden

Skoleanlegg for framtiden Skoleanlegg for framtiden fleksible, bærekraftige og tilgjengelige for alle Nasjonal konferanse for skoleanlegg Quality Hotel Fredrikstad, 21. 22. september 2010 Velkommen til den årlige nasjonale konferansen

Detaljer

Rom for variasjon 2013

Rom for variasjon 2013 Rom for variasjon 2013 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo, tirsdag 24. onsdag 25. september 2013 www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg S K O L E Y G G P R I S E N Sekretariat for skolebyggprisen 2 0 0 4 Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Norsk Form Norsk Design- og rkitektursenter Hausmannsgate 16 0182

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Foreløpig program pr 26.06.06 oppdatert program blir lagt ut på rådgivningstjenestens nettside: skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Torsdag 28. fredag 29. september

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Endrete undervisnings- og arbeidsformer har medført en rekke nye tiltak ved utforming av

Detaljer

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14 Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030 Prosjektgruppa 09.10.14 Innhold Innledning... 2 Nasjonale føringer og lovverk:... 3 Kommunale/interkommunale planer og satsinger:... 5 Bakgrunn...

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 stp Bruk av transparente glassvegger i skoler

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

Omstillingsprogrammet for videregående opplæring

Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Sluttrapport 20 november 2003 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 5 3. Gjennomføring av ombyggingene... 7 4. Fortetting... 8 5. Oversikt

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg

Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Kongsbergs utfordring... 4 1.2 Utfordringene på vestsida... 4 1.3 Kunnskapsbyen og Kunnskaps- og

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument Rullering av Hamarskolen som merkevare Høringsdokument 1 Forord Komiteen for barn og unge er en av 4 komiteer opprettet av Hamar kommunestyre. Komiteenes utredninger skal gi formannskapet og kommunestyret

Detaljer

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser Kulturarenaplan 2012-2025 Høringsuttalelser Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan 2012 2025 Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer