Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6"

Transkript

1 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

2 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk, spøkefullt brukt av kunder når vi har gitt dem et gunstig tilbud] Telefon

3 3 Ein stor takk til våre annonsørar Klepp Sparebank Felleskjøpet Rogaland og Agder Dekk1 Time Sparebank ATV Gården A K Maskiner Partner Rekneskap Norstone Landbruk og Maskin Fatland Moi A/S Clause Agromiljø, Finnøy J. S. Service Addcon Nordic AS Norsk Naturgjødsel Arvid Hove Fiskå Mølle Yara gjødsel Vekstmiljø/Norgro Sele Gjødseltransport Vinterlandbruksskulen i Ryfylke Sigve Dahlen Vinterlandbruksskulen Jæren HLB. Reime Agri AS

4 4 Innhald Innkalling til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 6 Styret 7 Fagråd 8 Medlemskontingent for Rekneskap 2009 / Budsjett Balanse 11 Noter til regnskapet Anvendelse av fondsmidler Revisjonsberetning 14 Innstilling frå valgnemnda Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Strategiplan 18 Arbeidsåret Aktiviteten Åpne fagmøter, markdager og kurs Forsøksoversikt 24 Rådgjevingsprosjekt med ekstern finansiering 27 Prosjekt og forsøk med registreringar 28 Ansatte i NLR-Rogaland Støttemedlemmer 35 Forsøksmelding Været Grovfôr 40 Kvalitetsprognosar i gras Meir miljømessige spreiemåtar for husdyrgjødsel 43 Rapport fra prosjekt økologisk kulturbeite 45 Høyforsøk i forbindelse med prosjekt Høy til hest 46 Storskalaforsøk i eng med biorest og husdyrgjødsel, Åna fengsel 49 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng 51 Rettleiingsprøving i flerårig raigras 53 Raigras og raisvingel, sortar og blandingar 54 Resultat frå sortsprøving av fleirårig engelsk raigras frå Barnburg i Holland 55 Verknad av beinmjøl til eng 57 Gjødsling med og utan svovel til eng 60 Fortørking av gras. Verknad av strengbredde på tørkefart og kjemisk innhald i gras 61 Ulike sprøytemiddel mot høymole i attlegg 63 Samanlikning av grasartar/blandingar frå FK med grasartar/blandingar frå frøfirma Swalôf i Sverige 64 Samanlikning mellom Dansk grasfrøblanding u/kløver 65

5 og grasfrøblandingar frå Strand Unikorn/Fiskå Mølle. Korn 66 Forsøk med byggsorter 66 Forsøk med byggsorter, soppbekjempelse og vekstregulering 68 Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering 71 Våtsåing av bygg 73 Solaritt-silikatisk gjødsel- og kalkingsmiddel 73 Polysakkarider i bygg og havre 73 Storskalaforsøk i bygg med biorest og husdyrgjøsel 74 Potet 76 Verdiprøving i potet 76 Halvseine sorter 76 Potetsorter til HOFF for sous vide 83 Avlings- og kvalitetsprognoser for Hagebruk 89 Prosjekt, utnytting av molekylære metodar i miljøvenleg bekjemping av sjukdomar i gulrot 89 Prosjekt, bladskimmel i agurk, løk, vårløk og salat på friland 89 Prosjekt, kålbladskimmel 90 Prosjekt. Kålrotprosjekt Conserve mot kålfluga i sådd kålrot 91 Ugrasmiddel i gulrot under plast 93 Nye middel i gulrot på mineraljord 95 Ugrasmiddel i vårløk (også i såløk og purre) 99 Forsøk med Boxer og Centium i kålrot, blomkål og brokkoli under plast 100 Boxer og Command mot frøugras i nepe 103 Fenix mot ugras i stangselleri og knollselleri 103 Fungicidforsøk mot selleribladflekk i selleri 104 Fungicidforsøk mot kålbladskimmel i blomkål/brokkoli 107 Insektnett mot kålfluga i kålrot 109 Bruk av sandfeller til varsling av egglegging av kålfluga 111 Limfeller 113 Restmengdanalysefelt 113 Sortsprøvingar 113 5

6 6 Innkalling til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Onsdag 17. mars 2010 kl 19:30 på Utstein Kloster Hotell, Finnesand på Mosterøy Sakliste: 1) Åpning av årsmøtet. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Valg av referent. 4) Valg av to til å skrive under møteprotokollen. 5) Orientering fra styret. 6) Godkjenning av regnskapet for ) Godkjenning av årsmelding for ) Valg (se vedlagt innstilling fra valgkomiteen). a) Valg av styreleder for 1 år. b) Valg av tre styremedlemmer for 2 år. c) Valg av tre varamedlemmer i nummerorden til styret for 1 år. d) Valg av revisor. e) Valg av to medlemmer med personlige varamedlemmer til valgkomiteen; ett fra krins 1 og ett fra krins 3. Begge velges for 3 år. f) Valg av leder for valgnemnd. g) Valg av møteleder med vara til neste års årsmøte 9) Godtgjørelse til tillitsvalgte. 10) Innkomne saker. Orienteringer: Ane Harestad: prosjekt: Auka økologisk mjølkeproduksjon i Rogaland Arne Vagle: prosjekt: Auke av potetproduksjonen, og status for PCN. - Matservering - Biogass er temaet i siste del av møtet. Orientering ved Ernst Petter Axelsen, daglig leder i Hå Biopark AS.

7 Styret 2009 Etter 51 år med forsøksring som siste del av navnet på organisasjonen vår, vedtok årsmøtet i 2009 å endre navn til Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (NLR Rogaland). Med dette valget er vi på linje med sentrale anbefalinger, og framstår nå som en del av familien Norsk Landbruksrådgiving. Navneendringen innebærer i denne omgang ikke endring av tjenestetilbudet, og primærområdet vårt er fortsatt 14 kommuner på Jæren og i Ryfylke; fra Hjelmeland, Finnøy og Kvitsøy i nord, til Hå i sør. Organisasjonen har i dag tre kontorer; hovedkontor på Særheim og avdelingskontor i Årdal og på Judaberg. I 2010 vil styret vurdere om det er rasjonelt for medlemmene og organisasjonen å opprettholde kontoret på Judaberg etter at tunnelen til Talgje og Finnøy ble åpnet høsten Det forutsettes da at det må være mulig å gi et godt tilbud til medlemmene i Finnøy kommune. Fra 1. januar 2010 overtok Norsk Landbruksrådgiving ansvaret for bygningsplanlegging fra Fylkesmannsembetene. I vårt fylke har så langt ingen av rådgivingsenhetene vedtatt å starte opp denne tjenesten. Styret i NLR Rogaland har flere ganger drøftet om det er behov for et slikt tilbud her, og om det vil være økonomisk forsvarlig å drifte det. Vi har fram til nå ikke sett at behovet er stort nok til at det vil være mulig å finansiere en slik tjeneste. NLR Rogaland har i senere år blitt involvert i ulike drøftinger omkring biogass basert på naturgjødsel. I 2010 vil vi, i samarbeid med andre rådgivingsenheter i landet, og Norsk Landbruksrådgiving sentralt, avklare hvilke oppgaver vi bør påta oss i denne sammenheng. Vårt styremedlem Anne Berit Verpe var fram til årsmøtet i 2009 medlem av styret i Norsk Landbruksrådgiving, men takket da nei til gjenvalg. Vi vil takke henne for svært god innsats for organisasjonen på nasjonalt plan, og skulle ønske at hun hadde hatt mulighet til å fortsette i dette vervet. Arild Børge Skjæveland vil slutte som daglig leder sommeren Styret startet før nyttår prosessen med å finne ny person til å overta stillingen. Styret vil takke alle ansatte for innsatsen i året som gikk. Det har i 2009 blitt avholdt 7 styremøter og 44 saker er behandlet. -Olav Bjarte Nese 7 Olav Bjarte Nese, leder, Klepp Jostein Salte Hå Anne Berit Verpe, Hjelmeland Oddmund Sevheim, Finnøy Miriam Sør-Reime Hå Trond Vistnes; Randaberg Arne Vagle, ansattes representant

8 8 Fagråd Fagrådene er idèforum og bør komme med innspill til det eksisterende rettleiingstilbud. Fagrådene skal stå for den faglige prioritering innen forsøk, prøvinger og rettleiing. Fagråd for grovfôr Sigmund Rangen, Hå (leder), Lars Rune Hole, Strand, Tor Gunnar Østebø, Sola, Randi T. Nese, Klepp, Thor Helge Garborg, Time og Oddmund Sevheim, Finnøy, (fra styret). Fagrådet hadde 1 møte i Fagråd for potet Bjarte Nærland, Hå (leder), Helge Sele, Klepp, Kjell Ingar Bø, Randaberg og Trond Vistnes, Randaberg (fra styret). Fagrådet hadde 1 møte i Fagråd for korn Tjalve Braut, Klepp (leder), Elling Stangeland, Sandnes, Njål Stokka, Hå og Jostein Reianes, Rennesøy (fra styret). Fagrådet hadde 1 møte i Fagråd for grønnsaker Trygve Skretting Bore, Klepp (leder), Oddvar Sømme, Sola, Kåre Wiig, Klepp og Jostein Å Salte, Hå (fra styret). Fagrådet hadde 1 møte i Fagråd for økologisk landbruk Alexander Rügert-Raustein, Randaberg (leder), Åslaug Årsland Grude, Klepp, Geirmund Øglend, Sandnes og Anne Berit Verpe, Hjelmeland (fra styret). Fagrådet hadde 1 møte i 2009.

9 9 Medlemskontingent for 2010 Fra antall dekar Til antall dekar Grunnkontingent kr 685 < 1 kr kr 655 Grovfôr kr kr < kr < 1 kr 235 Potet 1-20 kr kr < kr < 1 kr 235 Korn 1-50 kr kr < kr 915 < 1 kr kr Grønnsaker kr kr < kr Fagkontingent Pris Maksimumskontingent pr. driftsenhet (organisasjonsnummer): kr Timepris kr 980 Medlemstjenester med fagkontingent 50 % reduksjon Medlemstjenester uten fagkontingent 30 % reduksjon Melkekvoteformidling - alle 30 % reduksjon Prosjektarbeid NLR 30 % reduksjon Prosjektarbeid eksternt, ringleder kr 980 Prosjektarbeid eksternt, tekniker 30 % reduksjon Spreieavtaler kr 15 pr.daa. Gjødselplaner og jordprøver utføres til timepris. Fôrannonse internett 1.mnd kr 250 pr. mnd. utover 1. kr 100 Oppdrag belastes med minimum 1 time, deretter pr. halvtime. Medlemsskap: Grunnkontingent + minimum en fagkontingent. (Det betales ikke fagkontingent for formidlingstjenester og fôringsrådgiving.) Samdrifter som betaler en grunnkontingent, får kun tilsendt ett eksemplar av medlemsskriv og årsmelding. Enkeltmedlem i samdrift kan få egne medlemsskriv dersom vedkommende betaler egen fagkontingent.

10 10 Regnskap 2009 / Budsjett 2010 Budsjett Budsjett Regnskap INNTEKTER: Salgsinntekter Offentlige tilskudd Jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd Leieinntekter Medlemsinntekter, kontingent Medlemsinntekter, salg av tjenester Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnader Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Overtid Styre Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner og inventar Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Trykksaker Telefon og porto Reisekostnader Salgs-, reklame- og representasjonsk Kontingenter og gaver Forsikringer Andre kostnader Tap på krav Av- og nedskrivninger Sum annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat før finansinntekter/-kostnader Finans inntekter/kostnader Driftsresultat inkl. finansinntekter/-kostnader

11 11. Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom x Driftsløsøre x Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Oppskriving bygg Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital x Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Noter til regnskapet Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygning Oppussing bygning Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Akk. oppskrivning Avgang kostpris Akk. ordinære avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Lønnskostnader Lønninger Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Andre personalkostnader Sum Antall årsverk: 13,4 13,0 Antall ansatte: Lån / ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Styre Honorar Revisor Revisjonshonorar Konsulenthonorar Egenkapital Egenkapital Årets resultat 9190 Egenkapital Pensjonspremiefond Saldo inngående premiefond Renter Tilført avkastning Tilbakeført premie redusert med premie dekket av fond Saldo premiefond pr

13 . Anvendelse av "Fondsmidler" 2009, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Timer á Interne Innkjøpt Total 2903 Potetdyrkarlaget Tiltak Grømtprodusentenes Samarbeidsråd kr 475 kostnader Inngående balanse ,50 ABS GPS ukentlige telefonmøter 19, , ,75 ABS GPS årssamling Gardermoen 29/ , , ,75 ABS/ AV Andel potetsafari , , ,00 Godskrives kto ,50 Utgående balanse , Lutelaget Tiltak Forsøk: Raisvingel Inngående balanse 3 289,71 Kostnader NLR Rogaland 81, , ,75 Tilskudd fra Felleskjøpet Rogaland / Agder - (10 000,00) (10 000,00) Tilskudd fra DLF Trifolium - (10 000,00) (10 000,00) Egeninnsats NLR Rogaland -32,2 (15 304,04) - (15 304,04) Godskrives kto ,71 Utgående balanse 0, Maskinringen Inngående balanse ,41 Tiltak Utvikling av nye mekaniseringstiltak 1. Skurtresker (korn / erter / frø ) , ,00 1. Tilskudd fra Norsk Landbruksrådgiving - (55 000,00) (55 000,00) 2. Miljøvennlig gjødselspreiing, kostnader 44, , , ,00 2. Tilskudd fra Fylkesmannen i Rogaland - (30 000,00) (30 000,00) Godskrives kto (post 1) og kto 3480 (post 2) ,00 Utgående balanse ,41

14 14

15 15 Innstilling frå valnemnda 2010 Nemnda består av: Jostein Stokka, leiar, Time, Einar Rosnes, Stavanger, Atle Tjåland, Time, Odd Birger Bleie, Finnøy og Tjalve Lekvam, Strand. Valnemnda hadde møte og legg fram følgjande innstilling: Leiar Olav Bjarte Nese, Klepp attval, 1 år Styremedlemmer Anne Berit Verpe, Hjelmeland attval, 2 år Trond Vistnes, Randaberg attval, 2 år Ester Haugland, Time ny, 2 år Jostein Salte, Hå ikkje på val Miriam Sør-Reime, Hå ikkje på val Vara medlemmer Kai Petter Flesjå, Finnøy 1. vara, ny 1 år Torgeir Lima, Gjesdal 2. vara, ny 1 år Geirmund Øglend, Sandnes 3. vara, ny 1 år Revisor BDO AS v/asbjørn Wathne attval, 1 år To nye medlemmer til valnemnda: Arnt Egil Nærland krins 1 ny, 3 år pers. vara Gunleiv Risa Torstein Haukali krins 3 ny, 3 år pers. vara Olaf Vestersjø leiar valnemnd: Einar Rosnes 1 år Odd Bleie krins 2 ikkje på val, 2 år att pers. vara Bjarte Austbø Einar Rosnes krins 1 ikkje på val, 1 år att pers. vara John Nybø Atle Tjåland krins 1 ikkje på val, 1 år att pers. vara Sigmund Rangen Møteleiar for årsmøte i 2011 nestleiar i styret Vara møteleiar: blir utnemnd av styret Godtgjersle for tillitsvalde: Fast godtgjersle for leiar pr. år styremedlem pr. år Møtegodtgjersle inntil 4 timar 750,- over 4 timar 1 500,- Møtegodtgjersle for valnemnda er som ovanfor: 750,-/1 500,-. Krins 1) Kommunane: Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg og Kvitsøy Krins 2) Kommunane: Rennesøy og Finnøy Krins 3) Kommunane: Forsand, Strand og Hjelmeland Jostein Stokka leiar Atle Tjåland Odd Bleie Tjalve Lekvam Einar Rosnes

16 16 Bryne: Tlf Nærbø: Tlf Ålgård: Tlf Årdal: Tlf

17 17 Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 2009 Den var det medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. ( var det medlemmer) Kommune Gjesdal 101 Klepp 279 Time 223 Hå 337 Sola 99 Sandnes 189 Stavanger 43 Randaberg 40 Hjelmeland 118 Strand 87 Forsand 35 Kvitsøy 6 Rennesøy 87 Finnøy 155 Bjerkreim 17 Egersund 2 Lund 2 Etne 1 Vindafjord 1 Karmøy 1 Andre kommunar 3 Fordelinga på abonnement på kulturane i 2009 ser slik ut: Grovfôr 1555 Korn 176 Potet 106 Grønsaker 59 Økologis k 16 Formidling 529

18 18 Strategiplan Vedtatt i styremøte Med Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (NLR Rogaland) menes hele organisasjonen inkludert årsmøtet, valgkomiteen, styret, ansatte, og fagrådene. Med begrepet rådgivingsenhet menes andre organisasjoner tilsluttet Norsk Landbruksrådgiving. 1. Navn: Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 2. Visjon: Lokal kunnskap vår styrke 3. Kjerneverdier: Uavhengig; Kunnskapsbasert; Framtidsretta; Miljøskapende; Nær. 4. Virksomhetside: NLR Rogaland skal utprøve, forske, innhente, utvikle og formidle kunnskap og ideer til medlemmene og NLRs landsdekkende rådgivingsnett. NLR Rogaland skal arbeide for helhetlig og tilpasset rådgiving. NLR Rogaland skal ha kontakt med nasjonalt og internasjonalt rådgivings- og forskingsmiljø. 5. Strategiske områder A. Organisasjon Hovedmål: NLR Rogaland skal ha en organisasjonsstruktur tilpasset medlemmenes behov. Delmål: Medlemmene skal ha tilgang på spesialkompetanse innenfor de fagfeltene organisasjonen dekker. Delmål: NLR Rogaland skal ha årlig oppdaterte vedtekter. Hovedmål: NLR Rogaland skal være medlem av NLR og benytte tilbud som er tilgjengelig for organisasjonen. Hovedmål: NLR Rogaland skal ha en inkluderende og samstemt organisasjonskultur. Delmål: NLR Rogaland skal ha ansatte som trives i organisasjonen. B. Virksomhet Hovedmål: Medlemmene skal ha tilgang på høy kompetanse. Delmål: Det skal være mulig for NLR Rogaland å tilegne seg spisskompetanse innen eksisterende og nye fagområder. Hovedmål: NLR Rogaland skal ta initiativ til og drifte nye og framtidsretta prosjekter. Delmål: Nye prosjekter skal gi kunnskap og styrket økonomi til NLR Rogaland. Hovedmål: NLR Rogaland skal være en serviceorganisasjon. Delmål: Vi skal hjelpe medlemmene med faglige utfordringer. C. Økonomi Hovedmål: NLR Rogaland skal ha en økonomi som sikrer organisasjonens framtid og gir mulighet for utvikling. Delmål: Vi skal ha en god og sikker inntjening ved medlemskontingent og salg av tjenester, samt aktiv bruk av organisasjonens nettverk. Hovedmål: NLR Rogaland skal til enhver tid ha en likviditet som tilsvarer lønnskostnader til ansatte i 6 mnd. D. Samarbeid Hovedmål: NLR Rogaland skal ha god kontakt med NLR sentralt og rådgivingsenhetene. Delmål: Vi skal delta og bidra i NLR sine aktiviteter. Hovedmål: NLR Rogaland skal ha god kontakt med organisasjoner og bedrifter tilslutta landbruket i Rogaland. Delmål: Vi skal følge opp samarbeidsavtaler, delta og være aktive på ulike møtearenaer. Hovedmål: NLR Rogaland skal ha god kontakt med kommunale og lokale statlige myndigheter. Delmål: Vi skal delta i faglig prosjektarbeid. E. Omdømme Hovedmål: NLR Rogaland skal framstå som en viktig, profesjonell og positiv rådgivingsorganisasjon. Delmål: NLR Rogaland skal ha en enhetlig profil med NLR sentralt. Delmål: NLR Rogaland skal være godt kjent i relevante miljøer. Hovedmål: NLR Rogaland skal framstå som en positiv organisasjon i media. Delmål: Vi skal ha jevnlig profilering i media.

19 Arbeidsåret 2009 Det har gått lettere enn forventet å innarbeide Norsk Landbruksrådgiving Rogaland som nytt navn på organisasjonen vår. Det forekommer nok fortsatt at vi sier forsøksring når vi presenterer oss, men det blir stadig lengre mellom hver gang. Det nye navnet forplikter og skaper forventninger til tilbudene vi skal gi landbruket i tiden framover. Utfordringene er mange i et område av landet med så stor og allsidig produksjon som vi har. På grønnsaksektoren er det etter hvert svært få plantevernmidler som er godkjent, og det legges ned et stort arbeid i utprøving av nye metoder i kampen mot planteskadegjørere og ugras. For potetdyrkerne er potetålen, potetcystenematoden, ofte forkortet til PCN, den store utfordringen. Her gjør vi det som er mulig for å få en endring i regelverk og forvaltningspraksis, slik at dyrkerne kan ha kontroll med hvor nematoder finnes, uten at produksjonen må innstilles. For næringen er det viktig at vi deltar i samarbeid, drøftinger og utprøvinger med andre parter i samfunnet for å finne gode framtidsretta løsninger. Vi er blant annet engasjert i utfordringene med ugras som sprer seg fra vegskråninger og ubrukte arealer, utprøving av utstyr for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, og problemstillinger i forbindelse med framtidig produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel. I vedtatt strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er visjonen: lokal kunnskap vår styrke. Den kompetansen vi har er likevel basert på nasjonal og internasjonal kunnskap. De ansatte deltar i nettverk som utveksler kunnskap og erfaringer. Vi selger fortsatt rådgivingstjenester til Island og flere områder i det tidligere Jugoslavia. Norsk Landbruksrådgiving sentralt, så vel som egen organisasjon samarbeider med Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), en organisasjon som har ansatte. Vi har her tilgang på informasjon og kunnskap som er relevant for landbruket i vårt område. Men det er først og fremst den lokale kunnskapen som er vårt fortrinn i konkurranse med rådgivere fra andre land. Høsten 2008 introduserte vi fôringsrådgiving. Dette har blitt godt mottatt, og har også gitt oss flere nye medlemmer. Det vil være naturlig for organisasjonen å vurdere nye tilbud til medlemmene i tiden framover. Kanskje Norsk Landbruksrådgiving en gang i framtiden blir en organisasjon som kan gi et helhetlig tilbud til medlemmene/eierne, men da må eierne først forstå verdien av å samle spisskompetansen i konsentrerte fagmiljø. I dag er det svært få personer som tar agronomisk utdannelse på videregående skole og høgskolenivå. Dersom stadig større deler av rådgivingskorpset må rekrutteres fra utlandet, vil det føre til at den lokale kunnskapen etter hvert blir en mangelvare i rådgivingsapparatet. Jeg håper at det videre arbeidet med videreutvikling av et landbrukets kompetansesenter på Særheim kan medvirke positivt til å styrke fagmiljøet i vårt område. Sommeren 2010 slutter jeg som daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Jeg vil benytte anledningen til å takke samarbeidspartnere, kunder, styret, medlemmene, og ikke minst kollegaer for samarbeidet. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er en sterk organisasjon og en viktig medspiller i det lokale landbruket. Det er viktig at medlemmene deltar aktivt i den videre utviklingen av organisasjonen i samarbeid med de ansatte. -Arild Børge Skjæveland 19

20 20 Aktiviteten i 2009 Jordprøver og gjødselplan Det ble tatt jordprøver hos ca. 150 medlemmer, og ca. 300 gjødselsplaner ble laget på skifteplan i I tillegg er det utarbeidet enkelte manuelle planer. Medlemsskriv Antall Landbruksrådgivingen i Bondevennen 8 Medlemsskriv (årsmelding) 1 Grovfôrskriv / Grovfôrnytt 7 E-postskriv Antall Grovfôr 27 Korn 8 Potet 12 Hagebruk 10 Økologisk fagstoff er integrert i våre skriv, i tillegg er det utsendt ett eget medlemsskriv og ett e-postskriv for økologisk landbruk. Utvidet rådgivingstilbud innen ulike fagfelt. Storfegruppa for Hjelmeland, Strand og Forsand, ca. 20 medlemmer, har hatt 4 møter (ei samling sammen med Tine Storfehelsetjenesten) og to turer (Austre Åmøy & Mosterøy og Finnøy & Rennesøy). Fast oppfølging i grønnsaker: 15 grønnsaksdyrkere fikk faste besøk (etter behov) gjennom hele vekstsesongen. Limfeller i gulrot: 25 dyrkere hadde til sammen registrering på over 80 stasjoner. Rådgivingsavtaler, økologi: 2 avtaler er avsluttet i Ingen nye er startet. Erfaringsgruppe, økologisk melkeproduksjon: 1 gruppe har hatt 3 møter i Erfaringsgruppe, økologisk kornproduksjon: 1 gruppe har hatt 3 møter i Gratis førsteråd for omlegging til økologisk drift: Vanlig GFR: 2 besøk gjennomført GFR-melk: 7 besøk gjennomført GFR-sau: 4 besøk gjennomført Økonomirådgiving: 7 bruk i Ryfylke og på Jæren har fått utarbeidet driftsplan. Rådgiving i samdrift: 1 samdrift har fått rådgiving.

21 21 Fôringsrådgiving som nytt tilbud i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Tilbudet til medlemmene startet opp for noe over ett år siden. Erfaringene så langt er svært positive. Medlemmene har flittig brukt tjenesten. For de unge gjelder det alt fra betydningen av nok og godt grovfôr, til stell av kalv, ungdyr og melkekyr. For de mer garvede i faget går mye av diskusjonen på forholdet kraftfôr/grovfôr. Hvor stort er behovet for kraftfôr i den og den situasjonen? Erfaringer mange av de aktive melkeprodusentene har, er at en er avhengig av et topp grovfôr for i det hele tatt å kunne lykkes. Denne vinteren har det vært helt tydelig at melkemengden i mange fjøs har variert med varierende grovfôrkvalitet. Forsøk på å øke kraftfôrmengden for å kompensere for dårligere grovfôr, har sjelden gitt resultater i form av mer melk. I denne forbindelse er det viktig å si at det er stor variasjon mellom bruk på kraftfôrbruken. Melkebruk med like forutsetninger kan ha en forskjell fra 20 FEm kraftfôr/100 kg melk til 34 FEm kraftfôr/100 kg melk. Det er viktig å ha fokus på dette, og å kunne overbevise produsentene om at slikt grovfôr er godt melkefôr. Samtidig er det viktig å gjøre produsenten bevisst på fornuftig styring av kraftfôret etter kalving med tanke på at dyret stimuleres til høgt grovfôropptak for å oppnå et godt vommiljø og økt trivsel. Økt fokus på større grovfôropptak og redusert kraftfôr vil være med og sikre bedre inntjening og økonomi i produksjonen. Formidling av kvote, fôr, maskiner og gjødsel Kvoteformidling via Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Følgende tabell viser utviklingen de 3 siste årene: Aktivitet Antall utleide kvoter ordning ikke innført Antall leietakere Kvoteliter Antall solgte kvoter Antall kvotekjøpere Kvoteliter totalt solgt Fôrformidling. Gode avlinger medfører at det er en god del fôr på markedet. Har lagt internettsida vår ut på finn.no i perioder for å nå nye kunder. Maskinformidling. 22 entreprenører har lagt inn maskiner/redskap i det nye maskinregisteret. For å få maskiner/redskap inn i registeret, må en være medlem i Norsk Landbruksrådgiving. Maskinregistret ligger på internettsida vår, og er tilgjengelig for alle som søker maskiner/redskap. Fjørfegjødselformidling Til Norsk Naturgjødsel AS 85 cont 67 cont 103 cont 105 cont Til ledig spredeareal 72 cont 103 cont 157 cont 261 cont

22 22 Økonomisk og miljøvennlig gjødselhåndtering Såing ved et knappetrykk Våtsåings aggregat for AM-stripespreder Kontrollenhet Vedlikeholdssåing Raskere og sikrere etablering Sparer arbeid Mindre jordpakking Såfrøtank 400L Stripespreder for slepeslange: Stor kapasitet (150 m 3 /t) Nøyaktig spredning også i hellende terreng Mengdemåler standard God gjødselvirkning Robust og driftsiker Minimalt vedlikehold AM-kum - rimelig lager: Nå større, opptil 1062 m/ 3 Kan leases Rask avskriving Godkjent for tilskudd Lav totalkostnad Enkel montering AM - pumper: Røring Lessing i vogn Slangespredning For traktordrift, elektrisk- eller stasjonær motor. For mer informasjon: Tlf: Mob:

23 23 Åpne fagmøter, markdager og kurs 2009 Kurs Mars og november: Autorisasjonskurs plantevern, nytt bevis og fornying på Særheim Grovfôr Gjødselmøte, Undheim Ensileringsmøte med gårdsbesøk, Særheim Fagdag/demo miljømessig spredeutstyr for husdyrgjødsel, Gjesdal 3 fagmøter Høy til Hest på Særheim i april og oktober 18 fagmøter, februar-mars 15 markvandringer, mai Økologisk fag- og inspirasjonssamling på Høiland Høyland Gard, Årdal. Korn Fagdag med rett spredning av mineralgjødsel, Særheim Kornmøte med alternative proteinvekster, Genoloftet Plantevernmøte potet/korn, kveldsmøte Genoloftet Markvandring i korn, Horpestad, Klepp Markvandring i korn, Øksnevad, Klepp. SMS-varsling møte/skadegjører. Potet Tidlig potetmøte i Randaberg Potetmøte om hydraulikk og dyser, Randaberg Plantevernmøte Veksthusloftet, Særheim Potetsetting med hest, Potetfestival opplegg, Særheim Potetopptak med hest, Potetfestivalen, Særheim Potetfestivalen 2009, Bryne, egen stand Potetmøte, Boremøte, Genoloftet, Særheim. SMS-varsling møte/skadegjører. 12 kveldsmarkvandringer, 3 ulike steder. Grønnsaker Møte med dyrkere av tidlige kålvekster, Særheim Møte med tidliggulrot dyrkere, Særheim Møte med frilandsgulrot dyrkere, Særheim Markdag tidliggrønnsaker, Randaberg Gulrotsafari på Vik og i Klepp (6 ganger) Markdag i tidliggulrot og frilandsgulrot, Brusand Markdag i seine gulrotsorter, Brusand Sorts og plantevernmøte på Særheim.

24 24 Forsøksoversikt Grønsaker Forsøk Forsøksvert Forsøk Registrering Ugras Ugrasmiddel i gulrot under plast Bru gard, Laurits Stokkeland, Brusand 1 Ugrasmiddel i gulrot på friland Jæren gulrotpakkeri, Trygve Skretting Bore, Klepp 1 Ugrasmiddel i kålrot, brokkoli og blomkål Solbjørg Tveit Wiig og under plast Johannes Wiig, Vik 1 Ugrasmiddel i sådd og planta vårløk Bru gard, Laurits Stokkeland, Brusand 1 Fenix mot ugras i stangselleri og Liv Ree Wiig og Gunnar Wiig, knollselleri Vik 2 Boxer og Command mot frøugras i nepe Helga og Odd Undem, Åse 1 Sopp Fungicidforsøk mot kålbladskimmel i brokkoli Fungicidforsøk mot selleribladflekk i selleri Skadedyr Conserve mot kålfluga i sådd kålrot Andreas Wiig, Vik Liv Ree Wiig og Gunnar Wiig, Vik Helge og Annelin Sveinsvoll, Sveinsvoll Vik og Heigre Sandfeller varsling av egglegginga til kålfluga 2 Limfeller, oppfylgjing 25 > 80 Forsøk med insektsnett i økologisk dyrking av kålrot Øksnevad vgs. Sortsregistrering Gulrot > 20 Krossblomstra vekstar > 25 Isbergsalat, spesialsalat >15 Purre 8 Restanalysefelt I vårløk (Acrobat) Bru gard, Laurits Stokkeland, Brusand 1 I kålrot (Conserve) Helge og Annelin Sveinsvoll, Sveinsvoll 1 VIPS Tore T Wiig og Bodil L Wiig, Vik og Helga og Odd Undem, 4 Varsling av gulrotfluga Åse. Registrering av mjøldogg i kålrot Sven Lode, Torleif Sunde,

25 25 Registrering av selleribladflekk i selleri Prosjekt Bladskimmel i agurk, løk, vårløk og salat på friland Registrering av kålbladskimmel (Kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland) Kålrotprosjekt, hovudfokus på ugrasbekjemping Wiig Gartneri Kåre Wiig, Hilde Skjørestad og Ervin Skretting, Nikolai og Ådne Skrettingland, Annelin og Helge Sveinsvoll, Bru gard, Laurits Stokkeland, Brusand, Liv Ree Wiig og Gunnar Wiig, Vik, Wiig 10 gartneri, Kåre Wiig, Vik. Grude Gartneri, Leif Johan Grude, Klepp st. 3 Hilde Skjørestad og Ervin Skretting, Ogna 4 Bru gard, Laurits Stokkeland, Brusand 6 Helga og Odd Undem, Åse 2 Kari og Karleif Lerang, Randaberg 4 Kjell Vestvik, Randaberg 2 Einar M Hanasand, Randaberg 5 Andreas Wiig, Vik 6 Helga og Odd Undem, Åse 2 Einar M Hanasand, Randaberg 8 Liv Ree Wiig og Gunnar Wiig, Vik 1 Wiig gartneri, Kåre Wiig, Vik 1 Kari og Karleif Lerang, Randaberg Korn Forsøksnavn Vert Antall felt Sortsforsøk i bygg John Nybø, Randaberg 1 Sortsforsøk i bygg Øksnevad vgs, Klepp 1 Sort x sopp x stråfôrkort i bygg Åna Fengsel, Hå 1 Sort x sopp x stråfôrkort i bygg Helge og Odd Sele, Klepp 1 Sortsforsøk i havre Dag Tore Svendsvoll, Klepp 1 Sortsforsøk i havre Ove Åse, Klepp 1 Solaritt i korn Arvid Hove, Sandnes 1 Kvalitet og bygg og Havre Einar Sunde, Stavanger 1 Biorest forsøk Åna Fengsel, Hå 1

26 26 Potet Forsøksnavn Vert Antall felt Sortsforsøk. Halvsein potet Frank Kvia, Nærbø 1 Sortsforsøk. Halvsein potet Pål Anda, Klepp 1 Sortsforsøk. Sous vide potet Tobias Gudmestad, Hå 1 Sortsforsøk. Sous vide potet Helge og Odd Sele, Sele 1 Graveprøver potet Sortsforsøk. Halvsein potet Frank Kvia, Nærbø 1 Sortsforsøk. Halvsein potet Pål Anda, Klepp 1 7stk Grovfôr Forsøksnavn: Verter Felt Avlingsregistrering erter Einar Rosnes, Roy Helge Kverme 2 Avlingsregistrering/sortforsøk i mais Martin Jørpeland 1 Fortørking og slåtteteknikk Njål og Terje Stokka 1 Gjødsling husdyrgj. med Flex-blanding Njål og Terje Stokka 1 Gjødsling husdyrgj. Miljømessig spredning Tarjei Gjesdal 1 Gjødsling husdyrgj. Miljømessig spredning Svein Egil Auglend 1 Gjødsling og mineralinnhold. Svovel Oddmund Sevheim 1 Kvalitetsprognose eng Rennesøy, Klepp, Time, Sola, Gjesdal, Hjelmeland, Årdal. 7 Sortsforsøk Barenbrug flerårig raigras. Ole Andreas Aarsland 1 Sortsforsøk Strand Unikorn AS danske og norske blandinger Svein Egil Auglend 1 Sortsforsøk. Høyblandinger og dyrkingssystem Magnus Folkvord, Johannes Wiig 2 Sortsforsøk. Raigras i nye dyrkingsområder Årdal 1 Sortsforsøk. Raigras og raisvingel, sorter og blandinger Reidar Roda 1 Sortsforsøk. Raigras og raisvingel, sorter og blandinger Ole Andreas Aarsland 1 Sortsforsøk sorter og blandinger fra Swalôf Sverre Varhaug 1 Sortsforsøk. Hykor/Frisk/Lofa Årdal 1 Ugras. Sprøyting mot høymol Svein Egil Auglend 1 Biorest og husdyrgjødsel Åna Kretsfengsel 1 Beinmjøl i eng Tom Dyvik 1 Avlingsregistrering i kalka økologisk beite Geirmund Øglend 1 Avlingsregistrering i gjødsla økologisk beite Gunvor Eggebø Næss 1 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Tarjei Gjesdal og Gunnar Bø 2

27 27 Prosjekt med ekstern finansiering Auka produksjon av økologisk mjølk og storfekjøt i Rogaland Prosjektet har teke del i undervisning på fagskulane i landbruk. Det vart arrangert 4 fagmøte med tema økomjølk, økokorn, beite og økokraftfor, samt fagtur til Sverige og deltaking på økologisk fag- og inspirasjonssamling og Biofach i Tyskland. Prosjektet har følgt opp bruk som har fått GFR-mjølk, skrive artiklar til Bondevennen og Økologisk Landbruk, og arrangert eit omleggingskurs. Arvesølv og handlingsplan for slåttemark Gjennom prosjektet Arvesølv vart arbeidet med å laga to skjøtselsplanar starta, ein for lyngmark og ein for naturbeitemark. Gjennom Handlingsplan for slåttemark vart det laga ein skjøtselsplan for slåttemark med solblom. Kvalitet innan skrellepotet til Fjordkjøkken AS Norsk Landbruksrådgiving Rogaland deltok i eit forprosjekt kor ein kartla og analyserte kvalitets-utfordringane ved skrellepotetproduksjonen på Jæren for alle ledd i verdikjeda, frå råstoffproduksjon til omsetjing av ferdige Fjordlandprodukt. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland utarbeidde ein rapport på grunnlag av intervju av ein del potetprodusentar til Hoff. I tillegg hadde ein samtalar med ulike fagmiljø i inn og utland som jobbar med skrellepotet. Vi lagte ein rapport med tilråding på arbeid som bør jobbast vidare med i eit hovudprosjekt. Oppdragsgivar er Hoff Jæren. Auka potetproduksjonen i Rogaland Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har fått innvilga pengar til eit nytt 3-årig potetprosjekt i Rogaland. Bakgrunnen er at HOFF Jæren treng meir råstoff til sin sous vide produksjon. Det er bestemt i HOFF å flytte all produksjon av denne typen til deira anlegg på Jæren. Dette fører til at ein får eit auka råstoffbehov tilsvarande ca 3000 daa poteter. I Rogaland har ein dei siste åra hatt eit areal på ca daa poteter. Det meste av dette dyrkast på flate Jæren, men det er nokre små potetmiljø utanom Jæren og. Målet er derfor å auka potetarealet til ca dekar i løpet av 3 år. Rådgjeving på Island I 2004 fekk me ein førespurnad frå Island, dei ville gjerne leige grønsakskonsulenten. Rådgivar på grønsaker har vore utleigd til Island kvart år sidan I 2009 var Kari Aarekol til Island i mai og august. Det vart lagt opp til føredrag, møte i mindre grupper og mange gardsbesøk. Bosnia Herzegovina/Serbia Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennom fleire år vore litt engasjert i landbruksfagleg hjelpearbeid i Bosnia Herzegovina. Ragnvald Gramstad har arbeidd gjennom Stiftelsen Sandnes Dubrovnik i oppbygging av landbruket, spesielt med fokus på grasdyrking, ensilering og storfeavl. Innkryssing med NRF i lag med rett grasdyrking har nærast dobla mjølkeproduksjonen i områda. I tillegg har ein i seinare tid hatt fokus på hjelp til organisering av rådgjevingstenesta mykje lik organisering av Norsk Landbruksrådgiving.

28 28 Dette arbeidet vil også ta litt tid i Arne Vagle har hatt eit engasjement med omsyn til rådgiving på potet. I tillegg noko hjelp gjennom Jæren Produktutvikling til dyrking av kvalitetspotet frå områda sør i Bosnia. Dette er eit viktig arbeid som har vore med på å løfta kvaliteten på potetproduksjonen i området. Det er også på dette feltet forventa noko aktivitet for komande år. Arne Vagle har i tillegg delteke med noko arbeid med utvikling/organisering av rådgjevingstenesta i Serbia. Prosjekt og forsøk med registreringar Prosjekt potetskurv Skurvprosjektet er eit nasjonalt prosjekt med hovudmål å utvikle og implementere metodar og tiltak som kan redusere problema med skurv i potet. I prosjektet skal ein kartlegge omfanget av ulike skurvtypar i ulike sortar og distrikt, samstundes som ein ser på samanhengen mellom kjemiske og fysiske jordforhold, dyrkingstiltak og utvikling av skurv. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland sitt engasjement i prosjektet er å ta ut jord- og potetprøvar frå ulike skifte. Vi takkar våre 4 vertar som har gitt oss anledning til å ta ut desse prøvane. Prosjektet Potetcystenematode (Potetål) Arne Vagle i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har brukt mykje av si tid til å fylgja opp dei medlemmene som er involverte i dei siste funna av kvit potetcystenematode. Dette arbeidet har bestått i å hjelpa desse medlemmene med diverse sakspapir i samband med karantenelegging av eigedomen og erstatningssaker etter funn. Mattilsynet og Fylkesmannen har og nytta ekspertisen i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland i samband med handtering av denne saka. Mattilsynet har det siste året arbeidd med ein ny forvaltingspraksis ved funn av PCN. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har teke del med innspel til ny forvalting, resultatet av ny forvalting vil føreliggja i Det er gjennomført ei større kartlegging av potetarealet i Rogaland og Vest-Agder i Denne viser at vi har mange funn av potetcystenematode i Rogaland. I 2009 tok vi del i eit forprosjekt der vi prøvedyrka slyngsøtvier under norske forhold i eit felt på Særheim. Dette er ein vertsplante i søtvierfamilien som er i slekt med potetplanten. Det viser seg at ein ved å dyrke denne planten stimulerer potetålen på lik linje som når ein dyrkar poteta. Men potetålen klarer ikkje formeira seg på denne planten. Dermed vil ein få ned smitte nivået ved å dyrka denne planten i felt med mykje potetål. Det viser seg at den er veldig seintspirande og ikkje heilt enkel å dyrke. Vi har frå 2010 til 2014 fått innvilga eit nytt forskingsprosjekt med potetål. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er med i prosjektet og skal leggja ut felt og teste ein del i dei neste 4 åra. Jærerter Tidlegare var det vanleg å dyrka jærerter i lag med havre på Jæren. Pga. auka interesse for lokalt produsert mat, og for mat med spesielle eigenskapar, har ein hatt eit forprosjekt for å læra meir om jærertene, og for å sjå om det er grunnlag for ny produksjon av desse. Det er

29 gjort ein del erfaring omkring dyrking, hausting og bevaring av ertene, ein har og fått ein merkbar auke av frø til vidare arbeid. Det er søkt og blitt innvilga middel til eit hovudprosjekt. Arbeidsgruppa har medlemmer frå Arkeologisk museum, Fylkesmannen i Rogaland, Jærmuseet, avd. Vitengarden og Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Jærmuseet, avd. Vitengarden har leia prosjektet, dyrkingsfeltet har vore på Særheim. Jordskokk Arbeidet med å testa dyrking av jordskokk er vidareført dette året, etter oppdrag frå Scandtech Pharma AS, som i fjor. Dette året vart det dyrka to ulike sortar, (Bjanka og Elverum) med svært ulik avlingsmengde. Jordskokkane vart sette og hausta med utstyr for potetdyrking. Vertar for feltet var, som i fjor, Helge og Odd Sele i Klepp. 29

30 30 Penger til overs? Ledig kapital? Vi tilbyr nå inntil 3,6 %* rente på innskudd *12 mnd. bindingstid, rentesatsen kan endres ved kort varsel Jernbanegata Bryne

31 31 Seniorforeningen i Jæren Forsøksring. Seniorforeningen er eit tilbod for tidlegare medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland som har føreteke eigarskifte. I samband med eigarskifte på garden vil ein automatisk få tilbod om medlemskap i seniorforeningen. Seniorforeningen har eige rekneskap, og kontingenten har vore kr 300,- i året. Som medlem i seniorforeningen får ein tilsendt noko informasjon frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og forsøksårsmeldinga. I tillegg får ein tilbod om ein sosial tur ein gong i året og ein fest kvar haust. Seniorforeningen har eit eige styre, og etter årsmøte (63 frammøtte) på Holmavatnet i Varhaug har styret følgjande samansetning: Styreleiar: Styremedlem: Reidar Husveg, Husveg i Hå (2 år) Alf Vinningland, Time (1 år) Styremedlem: Elbjørg Nærland, Nærland i Hå (3 år) Turen i 2009 vart gjennomført med buss (49 stk), og turen gjekk til Ølen, Voss, Austevoll og Bømlo. Turen var særs vellukka, og mellom anna fekk me besøk av nyvald bondelagsleiar Nils Bjørke på Voss. Turen i 2010 er planlagt å gå frå 28. juli til 1. august. Stikkord for turen er buss i retning Arendal, Oslo med besøk i operaen og slottet. Ved årsskiftet var det 110 registrerte medlemmer i seniorforeningen. SuperOffice Norsk Landbruksrådgiving Rogaland var de første til å bruke dataprogrammet SuperOffice til medlemsregister. Flere andre rådgivingsenheter har nå valgt å bruke det samme programmet. Dette førte til at det ble opprettet et prosjekt på landsplan for å samkjøre og innføre programmet i de største rådgivingsenhetene i Norge. Arne Vagle fra Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har vært prosjektleder for dette prosjektet. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland valgte å selge lisensen for dataprogrammet til Norsk Landbruksrådgiving slik at flere ringer kunne koble seg på. I slutten av 2009 var vi nærmere 90 enkeltpersoner i 6 større rådgivingsenheter som var koblet på. Arne Vagle har vært hos alle disse for demonstrasjon og opplæring til de ansatte. I programmet arkiveres etter hvert all aktivitet i rådgivingsenhetene. I 2009 valgte vi å integrere regnskapssystemet med SuperOffice. Dette førte til at vi nå har skiftet regnskapssystem til Visma, og vi måtte få vår egen database igjen. Målet nå er at ved alle tjenester vi selger, skal den enkelte ansatte lage fakturagrunnlaget i medlemsregisteret, dette skal igjen hentes direkte inn i regnskapsprogrammet.

32 32 Ansatte i NLR Rogaland 2010 Arild Børge Skjæveland Daglig leder fram til sommeren Særheim Liv Oddny Slettebø Administrasjon Særheim Reidun Irene Haugland Regnskap/lønn Særheim Ragnvald Gramstad Seniorrådgiver Fagkoordinator grovfôr Ane Harestad Rådgiver grovfôr, økologisk Særheim Særheim Eirik Sunde Rådgiver grovfôr Reidunn Ferstad Rådgiver grovfôr, driftsplanlegging Særheim Årdal

33 33 Mardon Jørgensen Seniorrådgiver fôring Særheim Arne Vagle Seniorrådgiver potet/korn Særheim Kari Aarekol Seniorrådgiver grønnsaker Særheim Vera Bergaas Utne Rådgiver økologisk Særheim Gunnar Vatne Forsøkstekniker formidling Særheim Elin Sikveland Forsøkstekniker Særheim Ann Kristin Ueland Forsøkstekniker Særheim

34 34 Geir Undheim Folkefjøset (Ansatt ved FMLA Rogaland med kontorplass hos NLR Rogaland) Særheim Permisjon: Nono Dimby Slutter: Kirsten Irene Tjåland har vært vikar fram til

35 35. Støttemedlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 2009 Vi vil med dette få retta ein stor takk til alle støttemedlemmene våre. Den økonomiske støtta frå dykk er svært viktig for forsøks- og registreringsarbeidet vårt, og det beste for landbruksnæringa i området. Coop Gjesdal BA, Landbruksavd. Coop Klepp BA, Landbruksavd. Coop Marked Orre, Landbruksavd. Coop Nærbø Landbruksavd. DnB NOR Bank Eik Senteret Klepp Fatland Jæren AS Felleskjøpet Rogaland Agder Finnøy kommune, Landbruksetaten Fiskå Mølle AS Forsand kommune, Landbruksetaten Gjesdal Bondelag Gjesdal kommune Hjelmeland bondelag Hjelmeland kommune HOFF Norske Potetindustrier,Jæren Hå kommune Klepp kommune Klepp Sparebank Kverneland Norge AS L.O.G. AS Landbruk & Maskin AS NORGRO AS Norsk Naturgjødsel AS NORSTONE Nærbø Bondelag Prima Jæren AS Randaberg Bondelag Randaberg Kommune Rennesøy kommune Riska Bondelag Sandnes Bondelag Sandnes kommune Sola kommune Strand Unikorn AS Søre Hå Bondelag Time kommune Time Sparebank Vekst Miljø AS Vinterlandbruksskulen i Ryfylke

36 36 Det unike med GrasAAT-produktene: GrasAAT Lacto ved ingen og svak fortørking Laktosen påskynder melkesyregjæringa i startfasen. Ingen andre syremidler har denne kombinasjonen av syre og laktose. Kan brukes i økologisk produksjon. GrasAAT Plus ved middels fortørking Benzosyre forsterker sammen med propionsyre effekten mot gjær og mugg. Du får da mer stabilt surfôr i utfôringa og mindre problemer med varmegang. Benzosyre er naturens eget konserveringsmiddel og finnes blant annet i tyttebær. Dosering for begge midler er 3 5 liter pr tonn, og de leveres i kanner, fat, containere og i bulk. Liten tue kan velte store lass og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Tørrstoffprosent i graset GrasAAT Lacto Silo og rundballer GrasAAT Plus Silo og rundballer ADDCON Nordic AS Herøya Industripark Postboks Porsgrunn Tlf:

37 37 Forsøksmelding Forsøksaktivitet NLR-Rogaland har hatt forsøk og utprøvinger innen både grovfôr, korn, potet og grønnsaker. Noen av forsøkene blir gjennomført i samarbeid med Bioforsk sine forskningssenter på Særheim, Kvithamar, Løken, Landvik, Apelsvoll Bioforsk jord og miljø Ås og Bioforsk Plantehelse Ås. NLR-Rogaland har og forsøk som vi fullt ut tar oss av selv. Takk til alle de medlemmene som velvillig har stilt jord og planter til rådighet til gjennomføring av forsøk og prøvinger. Resultatene kommer næringen til nytte. Været 2009 Tabell 1.1. Værobservasjoner 2009 fra Særheim i Klepp og fra Hjelmeland Middeltemp. i luft, C Middeltemp. i jord, 10 cm djupt, C Særheim Hjelmeland Særheim Hjelmeland 2009 Normal 2009 Normal Januar 2,1 0,5 2,6 0, Februar 0,4 0,4 0,7 0, Mars 3,9 2,4 4,5 2, April 8,4 5,1 9,1 5, Mai 9,9 9,5 10,7 9, Juni 12,5 12,5 13,7 12, Juli 15,6 13,9 16,8 14, August 15,1 14,1 16,0 14, September 12,5 11,5 12,9 11, Oktober 7,4 8,6 7,6 8, November 6,5 4,4 7,3 4, Desember 1,2 2 1,8 2,

38 38 KALK Kalkprodukt og transportører fra NORSTONE 2010 Produkt: Bulkvarer Kalkverdi (over 1 og 5 år) Visneskalk 44/53 +/- 3 Blandet kalk (Mg 8%) (filterkake & sand visneskalk) 51/56+ /-3 Skjellsand ca.35/37 +/- 3 Ferdig spreidd. Levert tilkjørt med lastebil. Leveres over vekt. Transportører - Distributører - Forhandlere Sandnes og Omegn Killingland Tlf Maskinstasjon Sola Kjetil Skjørestad Tlf Bryne/Nærbø Sigve Dahlen Tlf Undheim Asbjørn Undheim Tlf Klepp / Bore Pål Hatteland Tlf Varhaug / Vigrestad Andreas Haarr Tlf / Alf Magne Haarr Tlf Randaberg Steinar Kolnes Tlf Dirdal / Gjesdal Gjesdal Maskinstasjon Tlf Eigersund Sigvald Nodland Tlf Bjerkreim / Vikeså Sirdal Alf Hegelstad Aadne Ådneram Tlf Tlf / Strand,Forsand Geir Schmidt Tlf Hjelmeland Nord Rogaland Haugesund Karmøy Bygdeservice Tlf Hovedlager NorStone Røyneberg Mobil / Tlf Hovedlager Nord Rogaland: NorStone Bøneset - Tlf

39 39 Tabell 1.1. Nedbør 2009 i mm for Særheim og Hjelmeland. Månedsnedbør Særheim Nedbør (mm) Hjelmeland Nedbør (mm) Januar 120,7 179,4 Februar 77,1 84,6 Mars 92,4 151,2 April 32,5 42,8 Mai 98,2 0 Juni 26,3 43 Juli 236,2 152,2 August 155,5 248 September 107,9 137,4 Oktober 74,3 116,2 November 225,3 182,8 Desember 69 11,4 Sum 1315, Lite nedbør, lave temperaturer og mye lys i april og mai gav gode forhold for høyt sukkerinnhold, og god kvalitet på førsteslåtten av gras. Førsteslåtten på høy var veldig bra med gode tørkeforhold i juni. Fra juli og utover var det høy fuktighet og høye temperaturer, mange steder ble forholdene for innhøsting særlig vanskelige. Venting på tørrere vær, som aldri kom, og utsatt slåttetidspunkt, ga derfor flere steder høy tørrstoffavling, men dårlig kvalitet på både 2. og 3. slått gras. Vanskelige forhold for grønnsaksdyrking i august og første halvdel av september, med mye nedbør, førte til dårlig rotutvikling. Potetåret 2009 var spesielt med god start på sesongen, men våt høst førte til at flere tok opp potetene under lite gunstige forhold, det kan vi se på noen partier som viser dårlig kvalitet. Tabell 1.2. Max. og min. - værobservasjoner 2009 Høyeste temperatur Særheim, 28/6 26,2 C Laveste temperatur Særheim, 31/1-9,0 C Høyeste temperatur Hjelmeland, 29/6 29,4 C Laveste temperatur Hjelmeland, 31/12-8,5 C Største nedbørsmengde Særheim, 20/11 56,3 mm Største nedbørsmengde Hjelmeland, 20/11 54,1 mm Kilder klimadata: Bioforsk, Meteorologisk institutt og yr.no.

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 Godt sal og krevjande omstilling I skrivande stund er det kort tid sidan fjoråret blei summert opp i alle media. Det er i alle høve to uhyggjelege og uverkelege hendingar dei

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Solid resultatforbedring Det er med stor glede me presenterer resultatet for 2012. Me er nå tilbake med økonomiske resultat som det me hadde for nokre år sidan, og i overkant

Detaljer