Terrortrussel i Nord. bladet. Øvelse Nordland: Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terrortrussel i Nord. bladet. Øvelse Nordland: Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier"

Transkript

1 HV bladet Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier 16: Styrkebeskyttelse Trondheim havn 19: Sivilmilitært samarbeid 20: Deby gjorde det igjen 38: Internasjonal konkurranse for HVU i Sverige nr Øvelse Nordland: Terrortrussel i Nord

2 // leder HVbladet 59. årgang nr. 4 oktober 2006 Forsiden Innsatstropp 1 i Heron iverksetter oppklaring inn mot flyplassen. Foto: Rune Haarstad, HVST P&I GIHV Brovold Redaksjonen Heimevernsbladet Oslo mil/grev wedelsplass 9, 0015 OSLO e-post: Tlf: Fax: Ansvarlig redaktør Brigader Geir Olav Kjøsnes redaktør Stian B. Støvland I redaksjonen Vpl grafiker Kenneth Austrått RedaksjonskomitÉ Brigader Geir Olav Kjøsnes Kommandør Vidar Tollefsen Oberst Karl Egil Hanevik Gen. sekr. Kolbjørn Schei Major Harald Rist AAmot Opplag Ansvarlig Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til: Annonsering For priser og betingelser for annonsering ta kontakt med redaksjonen Grafisk produksjon John Grieg AS - Bergen Verner Vokter Virker HVbladet // oktober 06

3 // innhold // terrortrening Styrkebeskyttelse i byen i Trondheim Commy HV-12 planla, nit nit ledet alit og ip gjennomførte et ing et alit, en operasjon senit enibh sammen eum med quis Sør- dunt pratism Trøndelag odolortie Politidistrikt dolore der mod voktet mod russisk tionullaorem og amerikansk zzriuscin destroyer henis nonum quat. Ut praessim dionseq uamcommy nummoloreet venibh exer autat vel utat. // 19 sivilmilitært samarbeid Møter mellom politi, HV, sivilforsvaret, PST, fylkesmannen og helseforetak er viktig for å få et godt samarbeid innenfor deres territorielle ansvarsområde // 20 Derby gjorde det igjen Mens de fleste kunne nyte ferie og solvarme dager på stranden, tok Innsatsstyrke Derby igjen tak i og løste styrkebeskyttelsesoppdrag på Oslo Havn. // Øvelse Osprey Christiania går nye veier Sanitetstroppen i Innsatsstyrke Osprey gikk nye veier torsdag 9. september da de besøkte SAFER i Stavanger. SAFER er et ledende akuttmedisinsk læring -og forskningssenter Quipisit, vel dunt am inibh eummolor sis acipisl dolore modolen dreetue raesecte feugiam ad tie modionu llandreet do consequat luptate consequ ipsummo diamcorem amconsequi ex eu facidunt nissenit, sim irit duissequisi eleniam irit lute dolobor sim dion veliquate eum velit veliquis nim ex eugiat utat. oktober 06 // HVbladet

4 HV-norge på kryss og tvers Sjef for Agder Heimevernsdistrikt 07, oberstløytnant Stein Axel Borgersen og personelloffiser ved nevnte distrikt, kaptein Hugo Thoresen ble hedret med det danske Hjemmeværnets fortjenesttegn, under en høytidelig utdeling i regi hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel. Her de to norske mottakerne flankert av de andre mottakerne av den prestisjetunge utmerkelsen. Foto: Privat Hedret med Hjemmeværnets fortjenesttegn Distriktssjef Stein Axel Borgersen og personelloffiser Hugo Thoresen i Agder Heimevernsdistrikt er hedret med det danske «Hjemmeværnets fortjenesttegn». //AV: Kapt Nils Bernt Rinde, PIO HV-07 Utdelingen skjedde i forbindelse med besøk hos Agder Heimevernsdistrikts utvekslingsog vennskapsdistrikt Danmark. Sjefen for danske hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel, major Bjarne Ellgaard var full av lovord, da han delte ut fortjenesttegnet til sine to norske avholdte venner og samarbeidspartnere. Borgersen har medvirket i utvekslingsbesøk, siden han tiltrådte som distriktssjef i Agder Heimevernsdistrikt 07. Han er en god katalysator i samarbeidet, og pådriver for godt felles utbytte, skriver Ellgaard i innstillingen fremlagt for sjefen for det danske Heimevernet. Også personelloffiser og ungdomskonsulent Hugo Thoresen ble hedret med utmerkelsen, for sitt mangeårige og allsidige samarbeid med sine danske kolleger. Han har medvirket i utvekslingsbesøk siden 1990, innledningsvis ved daværende HJVR I Tranumstevnet, og siden 1992 især i utveksling omkring ungdomstjenesten i Heimevernet. Han har spesielt medvirket til at over 300 unge danske heimevernsfolk har lært å stå på ski og lært ferdigheter for primitiv overlevelse i den norske fjellheimen, heter det i innstillingen. // HJEMMEVÆRNETS FORTJENESTTEGN: Hjemmeværnets fortjenesttegn stadfestet av Hans Majestet Kongen den 11. februar : Fortjenesttegnet skal kalles Hjemmeværnets fortjenesttegn og preget i sølv. Fremstilt på den ene side; den kongelige stifters navnetrekk og på den andre side: En laurbærkrens belagt med øks og maskinpistol krysset. Derpå en fakkel med flamme, holdt av en hånd. Over våpen og fakkelen en krone og herover påskrift: Fortjent. Enhver som er tildelt fortjenesttegnet, og som er uniformert, bærer tegnet som angitt i de til enhver tids gjeldende uniformsreglementer. Det bæres i et rødt bånd med åtte hvite striper, og er tillat å bære på sivil påkledning. Til denne påkledning bør tegnet bæres ved høytidelige leiligheter. 2: Tildeling av fortjenesttegnet skjer ved kongelig resolusjon etter forsvarsministeriets innstilling, og foregår normalt årlig den 4. mai. HVbladet // oktober 06

5 55-års jubileum 55-års jubileum Kullet fra fra Befalskolen for Hærens Lette Tropper (BHLT), senere kavaleriet, møttes i Østerdal Garnison på Rena i begynnelsen av september for å feire sitt jubileum. Av de 23 gjenlevende møtte 20 på festen med sine ektefeller. Fire av disse, Tore Sverdrup Engelschiøn, Erike Smith, Erik Eide Knutsen og Per Rostad, har også gjort tjeneste i Heimevernet. Bildet er tatt i Heimevernsbladet gratulerer alle jubilantene. Forbrødning på Nordkalotten Årets Nordkalottkonkurranse ble i helga arrangert hos HV- 18. Nærmere 100 HV-soldater, reservister, lotter og HV-ungdom fra Lappland og Uleåborg (Ouilo) i Finland, Lappland og Norrbotten i Sverige, og fra HV- 16, HV-17 og HV-18 i Norge deltok. Sju herrelag og sju damelag konkurrerte i 7 disipliner, deriblant forskjellige skyteprogram, håndgranatkasting og sanitet. I år var finnene suverene i nesten alle klasser. De hadde dobbeltseier i dameklassen, seier i herreklassen, de 4 beste i herrer individuelt, 3 av de 4 beste i kvinneklassen, og dobbeltseier i ungdomsklassen menn. Eneste norske seier stod Britt Paulsen fra HV-16 for i ungdomsklassen kvinner. Norge fikk en fin revansj ved å ta suverene seiere i skytterstafetten i både ungdoms- og herreklassen, mens det her ble andre plass for de norske damene. Vel så viktig som konkurransemomentet er det kontaktskapende og sosiale aspekt med dette tradisjonsrike arrangementet som startet i Mai 05 // HVbladet

6 // IFO-møte - Fremdeles overalt alltid! Heimevernet er i aller høyeste en levende og utviklende organisasjon. Det konstanterte Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) da han deltok på HV-01s IFO-møte på Rygge Flystasjon 17. og 18. august. //AV: Kapt Heidi Kraft Johnsen PIO Region 1 Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold har ledet den største omstillingen i HVs historie. For ham er det viktig å holde kontakt med grasrota. Derfor var det nærmest en selvfølge at GIHV var til stede på Rygge da Oslofjord Heimevernsdistrikt gjennomførte årets andre IFO-møte. - IFO-møtet er en unik arena for kommunikasjon og informasjon mellom HV-distriktet og områdesjefene, sier oberstløytnant Ove Jørn Luktvasslimo, distriktssjef i HV At GIHV deltar bidrar i ytterligere grad til å gjøre avstanden mellom topp og bunn i organisasjonen mindre. - Det er akkurat slik jeg vil ha det, repliserer generalmajoren. - Ved å reise rundt og besøke distriktene og områdene får jeg en bedre oppfatning av hva som rører seg i HV, og hvordan oppdragene løses. I tillegg får jeg en unik mulighet til å treffe gutta som gjør jobben, der de er. Generalmajoren forteller at han i løpet av helgen skal besøke tre Heimevernsområder i Trøndelag. - Overalt alltid er ikke lenger HVs slagord, men det gjelder fremdeles for GIHV, smiler han. Gjennom utstrakt reisevirksomhet får jeg mulighet til å vise ansikt, kommunisere med flere nivå samtidig, i tillegg til at jeg kan drive direkte intensjonsformidling. - Vi leverer varene Distriktssjefen åpnet det mannsterke møtet på Rygge, og stilte vesentlige spørsmål i briefen sin: - Gjør HV-01 det vi har sagt vi skal gjøre, med riktig kvalitet? Luktvasslimo informerte generelt om aktiviteter og øvelser i første halvdel av 2006 og fremhevet blant annet realismen i øvelsene, skoleelever på arbeidsuke i HV-01, pressedekningen blant annet under fjorårets øvelse Hjortejakt og ved flere av områdetreningene samt det gode samarbeidet med Sjøheimevernet. Major Frankrig, G1 ved HV-01, supplerte med å fortelle at Moss HV-område har 90 % uttelling på sine soldater i forhold til kravene i Godkjent soldat. - Larvik har 95 %! Det handler om å ta tak i folk, stille krav og gi dem en sjanse til å vise at de duger, sier Frankrig. Sjefene for henholdsvis Innsatskommandoen, Forsterkningskommandoen og Luftheimevernet informerte også om status så langt i år. Her var det gjennomgående budskapet at de stort sett var i rute i forhold til gitte oppdrag. Distriktssjefens konklusjon var derfor klar: - HV-01 gjør det vi sier vi skal gjøre vi leverer varene. Men det er alltid rom for forbedringer! Generalinspektøren minnet i sin brief om det HV-mannskaper aldri må glemme er HVs viktigste oppgave: Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Omstillingen i HV startet 14. juni 2004, og Brovold viste til Forsvarssjefen for følgende utsagn: - HV er på mange måter den største suksesshistorien i forbindelse med Forsvarets omstilling. Omstillingen har blant annet gjort HV til en våpengren hvor det faktisk finnes penger å bruke. Ved blant annet å redusere antall HV-distrikt fra 18 til 13 har Heimvernet maktet å spare 250 millioner kroner årlig. - Det har aldri vært så mye penger i HV, konstaterer generalmajor Brovold. Men tro ikke at disse pengene skal brukes på et tungrodd byråkrati eller settes på bok. 6 HVbladet // oktober 06

7 // ifo-møte GIHVs krystallklare mål er at 70 % av budsjettet skal brukes til operativ kapasitet ved utgangen av Vi har skaffet oss mer robuste distriktsstaber. Vi skal presse ut ribbefettet og sørge for kulturreform i HV. Det er ingen annen organisasjon i forsvaret som drives sånn, kunne Brovold stolt fortelle møtedeltakerne. Hans oppfatning av kulturreform betyr kort og godt at det skal dyttes mindre papir og øves mer aktivt og effektivt i felt. - Når kaillan våre kun skyter 60 skudd i året, er det livsfarlig å slippe dem ut i gatene, bemerker han med et lite smil. GIHV er meget klar på at skal soldatene være klare til å takle sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, må det skytes og øves langt mer enn det har vært gjort tidligere. En konsekvens av dette er at HV har tredoblet ammunisjonsbudsjettet de siste årene. - Vi skal være i stand til å sikre er hvilket som helst objekt til enhver tid, mener generalmajoren. - Rekruttering Det er allikevel en vei å gå før omstillingen er planlagt fullført i Generalinspektøren presiserte for øvrig viktigheten av rekruttering til HV for å kunne opprettholde et jevnt styrketall. - Her må alle områder være kreative og stå på for å knytte til seg personell både til Innsatsstyrken og Forsterkningsstyrken, var hans klare oppfordring To tjenestemenn fra Politiets sikkerhetstjeneste informerte om forskjellige typer trusler mot nasjonen generelt og forholdene i HV-01s distrikt spesielt. De kunne blant annet fortelle at utenlandske etterretningstjenesters aktivitetsnivå, herunder henvendelser og forsøk på kontakt med offiserer skjer like hyppig i dag som under den kalde krigen (!). Det ble heller ikke lagt skjul på at PST har intensivert sitt forebyggende arbeid i forhold til mulige terroraktiviteter. De mener nå at situasjon er under kontroll. Samarbeidet, herunder inngåelse av samarbeidsavtale med HV-01, ble kommentert i positive ordelag. - Klarere krav Major Wågan fra Forsvarets Hovedkvarter orienterte om FOHKs organisasjon og ansvarsområder før Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) Base Viken fikk noen minutter til å presentere seg. Alt av bestillinger til øvelser går gjennom dem, så det å være tidlig ute er i aller høyeste grad en nødvendighet. Dermed hender det at det må utøves mye kreativitet for å innhente de ressursene områdene trenger. Uttrykket Spasere inn i løvens hule kunne derfor passe på FLOs opptreden på Rygge den dagen. En ting har som kjent flere sider, og som distriktssjefen uttrykte det: - Vi må fortsette å utvikle samarbeidet med FLO. Dette dreier seg mye om behovet for kulturendring og ressursallokering. Vi må være tydelige på kravene våre. Etter en hel dag med stillesitting og mottak av informasjon passet det bra med felles fysisk trening. Dagen ble rundet av med grilling og sosialt samvær. Lotter og IntOps Fredag var siste dag av møtet. Dagen ble satt av til briefer fra de forskjellige seksjonene i distriktsstaben. Det innslaget som vekket størst interesse var briefen angående internasjonale operasjoner. Det er en kjensgjerning at HV får en stadig økende andel utenlandsveteraner, og lysten til å tjenestegjøre andre steder er stor. Derfor var det med stor interesse at blant annet de nye lønnsvilkårene og organisasjonen som støtter norske hærstyrker utenlands, ble gjennomgått. Lotte Anita Talåsen Granli sørget for at alle områdesjefene og resten av de oppmøtte fikk et innblikk i deres verden. - Vi kan tilby realistisk trening med utfordrende skader, kunne hun fortelle og påpekte at alle lotteinstruktørene er grundig utdannet innen førstehjelp. - Lottene er virkelig en ressurs vi fortsatt bør dra nytte av. De gjør en sabla god jobb, roste major Jan Henning von Hafenbrädl. IFO-møtet på Rygge ble avsluttet med den årlige sommerfesten. For øvrig preges miljøet i HV-01 av høy grad av motivasjon foran høstens store begivenhet Øvelse Hjortejakt, som finner sted i perioden november. // IFO strukturen Heimevernets styrker (IFO-strukturen) kan beskrives som en pyramide, med innsatsstyrker som spydspiss, forsterknings- og oppfølgingsstyrker som settes inn der oppdragene krever store ressurser og strekker ut i tid. Innsatsstyrke Styrke bestående av personer. Prioritert avdeling med høy stridsevne og kort reaksjonstid. Forsterkningsstyrke: Består av personer. Oppfølgingsstyrke: Består av personer. oktober 06 // HVbladet

8 // ØVELSE dette er 9 - over - Tropp 2 kaller dette er 9 - over. Pål Berntsen fra Hesseng er en av 101 HVsoldater som denne uka er inne for å gjøre en innsats i Øvelse Varanger. Sambandet skal være i orden. //AV: Tor Sandø Jurnalist, Sør Varanger Avisa Heimevernet lever opp til sitt nye mot to. De verner, vokter og virker, men heimevernerne er ikke de eneste som deltar i kjempeøvelsen som det har tatt to år å forberede. Politi og Forsvarets etterretningstjeneste er også med. En øvelse også de utenfor Garnisonen får merke i disse dagene. Spill Stabssjef oberstløytnant Svein Amundsen, bor egentlig i Trondheim, men har vært inne i forberedelsene av øvelsen det siste halve året. Nå er det alvor. Da menig Berntsen og de andre HV-soldatene kom inn i leiren mandag morgen, hadde befalet vært i aktivitet en ukes tid. Det er enormt mye å forberede til en slik øvelse, sier Amundsen og ønsker lokalavisa velkommen. Aktivitetene i Øvelse Varanger er konsentrert rundt GSV, selv om Garnisonen ikke har en aktiv del i øvelsen. GSV stiller med en markørstyrke på 20 mann. Deres oppgave er å spille sivile, fiender eller demonstranter, som de aktive i øvelsen på en eller annen måte skal takle. På Heimevernets storstue i Sør- Varanger, Vestleiren, befinner det aller helligste seg. Det er her hovedkvarteret er, observasjonsrommet, plan- og grupperom. Det er her spillet og ideene kommer fra, før de blir sendt videre via områdesjef, troppsbefal og til soldatene. Og i spillet skal det også være veiledere som skal lose usikre soldater trygt i havn og skape visshet der uvissheten blomstrer. Vi prøver jo å gjøre dette så realistisk som mulig, sier Amundsen og viser vei ned til kjelleren. Her skal det være løpende oppdateringer. - Ikke ta bilder her, sier Amundsen og avslører at her har ingen journalist vært før meg. Jeg befinner meg i hellig land. Jeg burde være like beæret som om jeg hadde fått audiens hos Kongen. Jeg får høre de siste oppdateringer i øvelsesspillet og går videre ut av bunkersen. Nå vet jeg hvordan Saddam Hussein og Adolf Hitler hadde det i sine siste timer før vesten innhentet dem. Fiktivt land Øvelse Varanger utspiller seg med utgangspunkt i det fiktive landet Svaktland, som ligger uti Barentshavet. Den politiske og økonomiske situasjonen i dette landet er utgangspunktet for den aktiviteten som utspiller seg her blant de vel 300 som hver dag er med på øvelsen fram til den avsluttes en gang fredag morgen. Dette er en fredstidsoperasjon. Vi er ikke kommet i en krise en gang. Men spillet skal være realistisk, med hensyn til terrorberedskap, etterretningsarbeid, samband og alt det andre man gjør på slike øvelser. Målet vårt er å trene koordinering og samarbeide med politiet, sier Amundsen som ikke kjenner alle detaljene for hva som skjer under selve øvelsen fra tirsdag ettermiddag til fredag morgen. Det er også en del av spillet. Stabssjefen skal ikke vite alt det som skjer underveis. Enkeltmannsutdanning Inne på GSV forbereder HV-soldatene seg til strid. 200 HV-soldater var blitt til 100. Den ene halvparten har gått til innsatsstyrke Delfin. Enkeltmannsutdanning kalles det på fagspråket når hundre HV-soldater skal øves hvert annet år. Mandag sto det sanitet, kart og kompass, kontroll av våpen, HVbladet // oktober 06

9 // ØVELSE HV-delfinene var svømmedyktige skarpskyting og informasjon om veikontrollpost på programmet. Fra tirsdag ettermiddag senket alvoret seg i leiren. Da startet Øvelse Varanger. Litt før klokka 18 torsdag ettermiddag gikk følgende melding over Heimevernets samband; Endex - Endex. Med det var Øvelse Varanger over. Øvelsen viste at HVs innsatsstyrke, Delfin, var svømmedyktige. //TEKST: Tor Sandø Jurnalist, SVA HV-18 har den siste tiden drevet rekruttering til innsatsstyrken sin, Delfin, oppkalt etter en SIS-stasjon og etterretningsagent med kodenavn Delfin som opererte i Øst- Finnmark under annen verdenskrig. Delfin vil være HV-18s spydspiss og skal være klar til å løse oppdrag på 24 timer. 25 dager i året Frivillige befal og HV-soldater har meldt seg til innsatsstyrken som hadde sitt første uttak første halvår i 2005 og fikk sin ilddåp under Øvelse Vadsø i fjor høst. Sist torsdag gjorde HV-18 seg ferdig med Øvelse Varanger. Totalt skal vi ha inntil 25 øvingsdøgn i året. Forrige ukes øvelse er vi svært godt fornøyd med, sier kaptein Erland Loso fra Vadsø, som er Delfins nestkommanderende. Vi treffer Loso i hjertet av operasjonssentralen Akvariet inne på GSV. Det er noen timer igjen av Øvelse Varanger og Delfin har nettopp gjort unna sin hittil største og mest omfattende operasjon. Innsatsstyrken skulle - i nært samarbeid med politiet - holde den fiktive MC-klubben Taiga Bulls i Pasvik under oppsikt. De holdt til i den tidligere grensestasjonen på Brattli. Motorsykkelmiljøet i Pasvikdalen styrte ifølge opplysningene Loso og andre i Delfin fikk mye kriminell aktivitet i klubbhuset sitt på Brattli. Dermed måtte delfinene aksjonere, både med mannskaper på bakken og fra luft. Vi opererer i fredstid. Dette var en stor operasjon der vi fikk prøvd hva som bor i våre mannskaper. Jeg er glad for å kunne fortelle at den ytterst krevende koordinerte operasjonen var svært vellykket, sier Loso som var en av dem som styrte operasjonen fra kontrollstasjonen inne på GSV. Vil gjerne ha flere På landsbasis skal det være rundt 5000 soldater som utgjør innsatsstyrken. Ingen i HV-18 vil bekrefte antallet soldater som har gått inn i innsatsstyrke Delfin. De skal telle rundt hundre soldater og HV-organisasjonen er fortsatt ute etter soldater og befal som frivillig vil gjøre en innsats for Heimevernet. Ifølge kaptein Loso kreves det normal fysisk form og en Delfin-soldat skal ikke ha kriminelle anmerkninger på sitt rulleblad. Jeg tror interessen for å bli med i innsatsstyrkene vil ta seg opp med tiden. Mange som tror at dette er en eliteavdeling, sitter på gjerdet. Det er på ingen måte toppatleter vi er ute etter. HV satser og vi krever bare at soldatene er oppegående, topp motiverte og viser interesse for HV. Og fysisk fostring er selvfølgelig en viktig del av det vi holder på med. Tilbake får soldatene er bra tjeneste og følelsen av å bli satset på gjennom bra utstyr og meningsfulle øvelser, sier Loso. Delfin og de øvrige soldatene i HV-18 skal heretter trene en gang i året. Neste øvelse blir i mars. DELFIN: Her er tre av HVs innsatsstyrke Delfins befal; fra venstre løytnant Tor-Egil Skogen og kapteinene Erland Loso og Geir Tjelde. (Foto: HV) oktober 06 // HVbladet 9

10 // ØVELSE Øvelse Nordland: Terrortrussel i nord Mannskaper fra innsatstropp I på patrulje ved en av de viktige installasjonene i HV-14s ansvarsområde. Heimevernets viktigste oppgaver er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Under Øvelse Nordland viste HV-14 at de er i stand til nettopp dette. //AV: Rune Haarstad HVST P&I For første gang øvde hele innsatsstyrke HERON, i tillegg til distriktsstaben med mobiliseringstillegget, forsterkningskommando, og stab støtteområde. I tillegg deltok SHV med flerbruksfartøy og enheter fra Politiet. Over 250 mannskaper og befal fra HV-14 var ute i felten. Krisehåndtering Hensikten med øvelsen var å trene på samvirke og koordinering mellom Politiet og Forsvaret. øvelsen innebærer at alle komman- doledd i HV-14 nå trenes, sier oblt Jan Erik Fransson, som er distriktssjef i Sør Hålogaland Heimevernsdistrikt. Scenarioet for øvelsen er en situasjon preget av terrortrussel og økt beredskap i landsdelen. Politiet ber om assistanse og HV-14 mobiliserer for å sikre viktig sivil infrastruktur i Helgelandsområdet. Viktig øvelse De første dagene av øvelsen ble det gjennomført utdanning på alle de forskjellige nivåene i avdelingene. Etter noen dager kom feltøvelsen i gang, og markører og spillstab gjorde sitt beste for å lage troverdige hendelser for å sette innsatsstyrken på prøve. Dette var en svært viktig øvelse for HV-14 hvor vi samøvde alle nivåene i organisasjonen, og etter de forberedelser og trening som er gjennomført, står vi nå klar til å løse oppdrag, sier distriktssjef Fransson. 10 HVbladet // oktober 06

11 // ØVELSE Øvelse Nordland: HV-14 Løser oppdrag Kommandoplassene er i drift. Samvirke mellom Politiet og Sjøheimevernet er etablert. Sambandstroppen har plassert ut sine relestasjoner og kommando/ kontroll i AO er godt etablert. Oppdragsløsningen under øvelse Nordland har startet. //AV: Rune Haarstad HVST P&I - Jeg vil spesielt fremheve stabs-støtteområdet som med sin lokalkjennskap yter viktige offensive bidrag til operasjonene, med sitt gode samband over lange avstander, sier Distriktssjef Jan Erik Fransson og legger til at også I-styrke HERON har bevist at de er i stand til oppdragsløsning med høy kvalitet. Trussel mot flyplass I øvelsesområdet er nå beredskapen hevet til nest høyeste nivå, og konkrete trusler mot viktig sivil infrastruktur er meldt inn. Det foreligger nå en trussel mot den sivile flyplassen på Sandnessjøen. Politiet tar saken alvorlig og ber om bistand fra Heimevernet. Ordre går ut om å besette objektet. Innsatstropp 1 i HERON mottar oppdraget, og iverksetter oppklaring inn mot flyplassen og klarerer og besetter området med et lag som er forflyttet inn sjøsiden med en av Sjøheimevernets hurtige flerbruksfartøyer. Samvirke mellom Landheimevernet og Sjøheimevernet er et viktig moment under Øvelse Nordland Godt samband På et høydedrag finner vi soldater fra sambandstroppen i stabs- og støtteområdet opptatt med å drifte en relestasjon for Heimevernets nye Multirolleradio (MRR). Relestasjonen sørger for sambandet de mange milene mellom Stokka og Drevja. Lange avstander og høye fjell er ikke et problem for oss, sier sambandssoldat Svein Olsen. Ansvarsområdet for HV-14 er stort, og en god sambandstjeneste er helt avgjørende for at Heimevernet skal ivareta det territorielle ansvaret ute i praksis. oktober 06 // HVbladet 11

12 // LS 06 HV treffer blink GIH og GIHV takker hverandre for kampen etter endt dyst. Neste år satser de på å få med GIS og GIL. Landsskytterstevnet ble en suksess for Heimevernet både på skytebanen og i kulissene. HV gjorde rent bord i militært NM og tradisjonen tro la Heimevernet ned en kjempeinnsats i å få gjennomført arrangementet. //AV: Stian B. Støvland HVST P&I I et militært NM hvor Heimevernet leverte en meget sterk innsats gikk kaptein Ola A. Sørgaarden helt til topps. Etter et tøft 2005 hvor han først ble syk og så mistet sin kone har den sindige HV-kapteinen trent seg opp igjen. - Jeg hadde ikke regnet med noe. Målet var å kunne delta etter all motgangen i fjor, forteller han. Treningen har tydeligvis gått veldig bra, og selv om Rune Myklebust fra Rogaland HVdistrikt fulgte ham til døren, ble Sørgaarden til slutt for sterk med plassifrene 1, 4 og 2 i henholdsvis feltskyting, baneskyting og stangskyting. - Det er veldig moro å være med på Landsskytterstevnet, og hvis helsa holder skal jeg være med neste år også, sier han. Det ble mange turer for Sørgaarden opp på podiet. Ved siden av sammenlagtseieren ble laget hans fra HV-03 nummer to, han fikk en sølvmedalje i stangskyting og vant feltskytingen. I forbindelse med HVs 60-års jubileum ble det arrangert HV-mesterskap under Landsskytterstevnet. Vinnere i HV-mesterskapet ble beste plasserte HV-soldat i feltdelen av Militært NM. Felthurtig ble vunnet av Vegard Bakken (HV-11), Stangskyting av Johannes Linnerud (HV-05) og Feltskyting av Sørgaarden. Beste soldat i førstegangstjeneste ble Stig Erick Bjerkenås fra Ørland Flystasjon. I militært NM for lag var det en godt fornøyd gjeng fra Agder HV-distrikt (HV-07) som klatret til topps på seierspallen. Ved siden av Nils Bernt Rinde besto laget av lillebror Leif Rinde jr og Bjarne Skollevold. Laget vant foran HV-03 og HV Dette var moro. Vi følte at vi ikke fikk ut alt under feltskytingen som vi følte var vår sterkeste gren. Til gjengjeld presterte vi maks under baneskytingen, sier Nils Bernt Rinde. - Ja, det var jo nesten en familieseier. Bjarne er i tillegg nabo av lillebror, sier Nils Bernt Rinde. I tillegg til de to brødrene var også pappa Leif med og fikk en sterk 24. plass individuelt. Tre fra HV på Kongelaget Å kunne få delta på kongelaget er noe av det største en skytter kan oppnå foruten å bli skytterkonge, forteller Geir Lunde tilhørende Rogaland Heimevernsdistrikt-08. Han er en av tre tilhørende Heimevernet som i år var på Kongelaget. De to andre var Hans Kristian Wear og Anders Kruhaug. Det er en spesiell følelse å komme med på kongelaget. Målet mitt var å få ligge på 12 HVbladet // oktober 06

13 // LS 06 en av de første skivene, sier Wear. Wear gjorde det også vedlig sterkt og endte til slutt på en fjerdeplass. Tidenes første skytterdronning Mette Elisabeth Finnestad fra Søgne var det lite å gjøre med. Forøvrig vant Wear stangfinalen og finalen i felthurtig. Et godt mesterskap for skytteren fra Styrvoll. Alle skryter av arrangøren Distriktssjef i Nord-Hålogaland HV-distrikt 16, oberstløytnant Jan Morten Karlsen var godt fornøyd med arrangementet. - Vi har hatt drøyt 220 HV-mannskap fra fire forskjellige områder inne til øvelse under Landsskytterstevnet, og det har bare vært blide ansikter å se. De siste dagene var det mange som var ferdig med øvelsen, men meldte seg til frivillig tjeneste. De har gjort en kjempejobb alle sammen, sier Karlsen. HV har bidratt med blant annet standplassledelse, anvisning, resultatservice og sanitet, og til tross for lange dager har HVgutta holdt på humøret. - Det har vært lange dager, 7-9 hver dag og så har det vært veldig varmt. Til tross for dette har vi fått mange tilbakemeldinger på at gutta har fremstått som striglet med nypussete sko og propert antrukket til enhver tid. De fortjener honnør, sier sjefen i HV-16. Etter en heller begredelig sommer nordpå kom endelig sommerværet til starten av LS Det kunne virke som arrangøren hadde kontroll på alt, også været. - All honnør til arrangøren. Det har vært en flott ramme rundt dette militære NM, og jeg synes de har integrert det i Landsskytterstevnet på en flott måte og gjort stor stas på mesterskapet, sier Nils Bernt Rinde. Også GIHV og GIH roser arrangøren. - Det er et proft opplegg, med mange som gjør en strålende jobb i kulissene, sier GIH, generalmajor Robert Mood. - Jeg vil gjerne også berømme HV-distriktene som stadig slutter opp om arrangementet. I tillegg til at det er veldig mange dyktige skyttere fra HV, legger han til. Brovold må også si seg fornøyd med jobben HV-16 gjør. - Så langt har de gjort en kjempejobb og jeg er godt fornøyd, sier han. - Et kjempearrangement, mener Norgesmester Sørgaarden som dermed fikk det siste ordet - igjen. GIH i dyp konsentrasjon før første skyting. Gode generaler Både GIHV og GIH gjorde en mer enn hederlig innsats under NM i feltskyting i Målselv konkurransen mellom de to var imidlertid ganske uhøytidelig. //AV: Stian B. Støvland HVST P&I Både generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold (GIHV) og generalmajor Robert Mood (GIH) var med i NM i felt. De klarte ikke å blande seg inn helt i toppen, men viste at de kan behandle en AG-3, til tross for begrenset trening. I den interne konkurransen mellom de to gikk de seirende ut av hver sin del. GIHV tok felt-delen, mens GIH var best på banen. - Du kan si det er felt-generalen og banegeneralen, fleiper Brovold. - Han følte nok presset på bane. Der tok jeg innersvingen på ham, repliserer Mood med et smil. Sammenlagt fikk Brovold revansj fra i fjor da Mood ble bestemann av de to. I år skilte det fem plasser fra Brovolds 54. til Moods 59. plass av 199 deltakende. - At GIHV og GIH klarer å komme blant den beste tredjedelen kan vi vel være bekjent av, sier Mood som lover å komme voldsomt tilbake neste år. - Nå skal jeg doble treningsdosene frem mot neste år. Jeg har skumle intensjoner om å ta ham da, sier en smilende GIH. Kanskje med økt konkurranse i klassen beste GI? - Ja, vi får sende en utfordring til GIS og GIL, men de kan vel ikke skyte, ler Mood. oktober 06 // HVbladet 13

14 // filmskytebane Realistisk på post Ved hjelp av kamera og lyd, trener HVsoldater svært så realistisk på bruk av maktanvendelse på post. //AV: Lt Øystein Wolf PIO HV-01 Etter fler år med utprøving har Heimevernet fått levert komplette sett av en såkalt filmskytebane. Kort forklart dreier det seg om et telt hvor vaktposten står og et hvor figuranten befinner seg. Disse to personene kommuniserer via kamera og mikrofon, slik alt skjer på direkten. Enten det dreier seg om et direkte angrep eller geleiding av en forvirret orienteringsløper. -Det har vært en lang vei å gå før vi havna på det resultatet vi gjør nå, men produsenten har lagt ned veldig mye arbeid i kvalitet på det som er valgt av utstyr. Vi har hele tiden vært og testet slik at resultatet vil bli, og er, veldig bra slik det ser ut nå, roser major Øystein Omholt fra Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås. - Ga meg en vekker - Det sier litt om kvaliteten på utstyret når prototypen har stått og skranglet på hengeren i totalt mil uten at vi har hatt så mye som ei pære på en projektor som har gått. Løytnant Frank Tingeide fra HV-02 var en av mange som fikk lære bruken av filmskytebanen på Rygge i uke Hvordan opplever du det å rette et skarpladd våpen mot en person? - Det er det som er det ubehagelige. Når du står der og får den sekvensen foran deg, får du en påminnelse om at du kanskje må ta liv. Og tar du liv feil, er du plutselig en drapsmann, poengterer Tingeide. - Det gir ikke bare meg, men de fleste andre her, en vekker. - Du får kjempepuls Å tro at en senker skuldrene bare fordi at ting foregår «på film», er helt feil skal vi tro elevene. - Du får kjempepuls fordi du vet ikke hva som venter deg. Du snakker til skuespillerne og de lystrer ikke alltid akkurat slik du vil. Det blir så optimalt realistisk som det overhodet går an å få til. - Hva synes du om at Heimevernet nå har fått slike baner? - Det er kjempefin alternativ trening. Kjempefin mental trening og også det med den juridiske biten. Det er på mange måter en eksamen i de enkeltferdighetene vi bedriver. Fordelen er åpenbar for løytnant Tingeide, som vil tenke seg godt om før han trekker av et skudd. - Det gjør at du er mentalt forberedt og tenker deg om dersom du, måtte gud forby det, måtte gjøre det. - Bruk hele maktskalaen Instruktør, major Kai Voldengen, var meget godt tilfreds med nivået elevene hans. - Det er tydelig at de har bra erfaring fra før. Ildhåndgrep og alle enkeltmannsdisipliner er på plass. Dette virker veldig bra. Veldig bra gjennomføringer, roser han. Maktanvendelse er noe en soldat aldri kan bli ferdig utlært i. Enhver situasjon lærer sitt eget liv. - Dette er en pågående prosess. Det er en utdanning fra A til Å. Det er forskjellig ut i fra hvilken læringseffekt den enkelte har. Noen tar det raskt, mens andre bruker litt lenger tid. - Lever meg inn i rollen MP-kaptein Espen Olsen fra HV-01 har blitt «skutt» mange ganger på filmskytebanen. - Det er en jobb du gjør. Du vet du skal bli skutt etter å ha trigga de rette handlingene. - Hvordan er det for deg å stå foran vaktposten på den måten? - Du må leve deg inn i rollen og være hundre prosent med i det som skjer. Du må ikke miste hodet og være lærer like mye som skuespiller. Du har flere caser som er veldig vanskelige, som mannen med kniv, mens andre er veldig lette. Det varierer veldig. Likevel er rollen som figurant langt enklere enn det å stå på vaktposten. - Han lever seg helt klart mest inn i det. Han har et helt annet bilde enn det vi har og har i tillegg et publikum bak ham og en instruktør som skal evaluere ham. Mens vi har vårt lerret, hvor vi ser overkroppen og våpenet hans. 14 HVbladet // oktober 06

15 // intops Besøker bestemor i Dubrovnik (Foto: LOT) Nylig hjemkommet fra bryllupsreise måtte Caroline Huitfeldt pakke bagen på nytt. Som en del av Heimevernets LOT-team reiste 24-åringen til Balkan i august. //TEKST: Stian B. Støvland HVST P&I Tiden som nygift måtte de sette på vent Caroline og hennes ektemann. Så fort bryllupsreisen var unnagjort ventet et nytt fly på luft-fenriken, og i midten av august reiste hun til Cazin som en del av HV-02s Liaison and Observation Team. - Heldigvis har han forståelse for at jeg reiser, sier Caroline som gleder seg til utenlandsoppdrag. - Det blir jo nytt å være hjemmefra, gjøre nye ting og få noen nye erfaringer. Jeg gleder meg veldig, sier hun. Liaison- og observasjonslagene, som er lokalisert i 46 såkalte LOT-hus over hele Bosnia og Herzegovina, skal være til støtte for freds- og demokratiseringsprosessen gjennom synlig internasjonalt engasjement og tilstedeværelse på lokalt nivå. Caroline har vært på kurs på Elverum, og sommeren brukte hun til å lese seg opp på hva hun skal være med på. - Vi er et slags mellomledd mellom lokale myndigheter og NATO. Vi skal ha kontakt med lokalbefolkningen ta pulsen på lokalbefolkningen, forteller Caroline. Eneste jente på laget Caroline er eneste jente på laget, men ser ikke på det som noe problem. Jenter i Forsvaret er vant til å være i mindretall. - Det går veldig greit. Jeg har til dags dato aldri opplevd noe negativ ved det å være jente i Forsvaret men jeg mener det er jeg som skal tilpasse meg, ikke de andre. Dessuten tror jeg det totalt er rundt 25 prosent jenter i utenlandsstyrken i Bosnia, noe jeg tror er det høyeste andel jenter noensinne, sier hun. I første omgang skal Oslo-jenta være i Cazin i seks måneder, men så lenge alt går som planlagt håper hun på et år. Mannen sin treffer hun så ofte det lar seg gjøre underveis, og kulturforskjeller er hun ikke redd for. - Nei, jeg skal jo hjem til Bestemor. Hun bor i Dubrownik. Du skjønner, jeg er halvt Kroatisk, smiler fenriken fra Ljan i Oslo. // Fakta EUFOR operasjonen ALTHEA avløste NATOs SFOR-styrke i Bosnia og Herzegovina i EUFOR består av omkring 7000 soldater, fra 33 nasjoner 22 EUland og 11 land utenfor EU. EUFOR har delt opp landet i tre militære ansvarsområder: Nord, nordvest og sørøst. Det norske liaison og observasjonslaget er en del av den multinasjonale styrken i nordvest, og er underlagt britisk kommando i Banja Luka - som igjen rapporterer til det fellesoperative hovedkvarteret i Sarajevo. oktober 06 // HVbladet 15

16 // Styrebeskyttelse HV-12 voktet destroy PÅ VAKT: HV-soldatene Jon Arne Dybdahl og Morten Tokle passet på den russiske destroyeren Styrkebeskyttelse på Trondheim Havn. Heimevernet voktet russisk og amerikansk destroyer. HV-12 planla, ledet og gjennomførte operasjonen i samarbeid med Sør Trøndelag Politidistrikt. //AV: Rune Haarstad PIO region 3 Den russiske destroyeren ADMIRAL CHABANENCO og amerikanernes USS NITZE gjennomførte i perioden september en felles øvelse utenfor kysten av Norge. I denne perioden var begge fartøyene på to Trondheimsbesøk, noe som medførte vakthold fra Heimevernet og Politiet HV-ledet Forsvarets Operative Hovedkvarter gav oppdraget til HV-12, der HV-områdene og fra Trondheim gjennomførte styrkebeskyttelsen. I tillegg ble det satt inn ressurser fra Sjøheimevernet og Sjøforsvaret, som alle ble ledet fra HV-12s døgnbemannede operasjonsrom. Sjøheimevernets nye flerbruksfartøer gjennomførte eskorte inn Trondheimsfjorden, og deltok på vaktholdet av destroyerne gjennom hele perioden. Områdesjef kaptein Gunnar Weisæth ledet vaktstyrkene på Trondheim havn. Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra begge skipssjefene forteller kaptein Weisæth. De var godt fornøyde med Heimevernets måte å løse oppdrag på. HV-12 i samarbeid med politiet har da også etter hvert bred erfaring i å løse skarpe oppdrag, poengterer områdesjefen. Godt samarbeid To av Trondheims kaier ble for anledningen definert som militært område, og skuelystne møtte HV-soldater på vakt. Som sammen med underoffiserer fra skipene gjennomførte adgangskontroll. Her er det travle dager, sier sersjant Svein Arne Eggen, som sammen med Per Magne Syfting sørger for at mannskaper og gjester slipper gjennom sperringene. mange russere på besøk her i dag, sier Syfting. Vi samarbeider god med amerikanere når det gjelder adgangskontrollen. Morsomt at det er to helt vanlige HV-områder som fikk dette oppdraget, fastslår sersjant Eggen. På alvor Vi må hele tiden være på, sier Frode Sand som lørdag 9. september 16 HVbladet // oktober 06

17 // Styrkebeskyttelse ere var på vakt foran USS NITZE. Det er tydelig at amerikanerne tar dette på alvor, og det legger et ekstra press på oss vaktmannskaper, fortsetter han. Den amerikanske destroyerens søsterskip, USS COLE ble i 2000 rammet av muslimske selvmordsbombere utenfor Jemen, som kjørte en båt full av sprengstoff inn i siden på destroyeren. Foran på baugen til USS NITZE. vaier det som skipssjefen kaller krigsflagget, et flagg som amerikanske marinefartøyer fører når de er i krig. Vi er i krig mot terror, uttalte den amerikanske skipssjefen. 11. september ble markert om bord med flagget på halv stang. Alt etter planen Borte hos russerne var Jon Arne Dybdahl og Morten Tokle på vakt. Her går alt etter planen og det er stille og rolig. I tillegg til øvelsen i rom-sjø benyttet både russere og amerikanere muligheten for vennskapelig samvær i form av fotballkamp mellom besetningene på skipene og grillfest om bord på det amerikanske skipet.. Det var to imponerende fartøy som ble voktet av HV-12. Mannskap på 370, to helikoptre, 30 knops fart og 160 meters lengde er de vitale fakta på USS NITZE. Den russiske destroyeren er på samme størrelse, men med litt flere mannskaper. Sjøheimevernet var på plass i havnebassenget i Trondheim. Ledig stilling som områdesjef Trøndelag HV-distrikt 12 lyser ut stillingen som områdesjef i Meråker HV-område for tilsetting 1. februar Stillingen som områdesjef er et åremål på inntil 5år, men med muligheter for forlengelse. Områdesjef er tillagt grad som kaptein / kapteinløytnant og kan søkes av yrkes-, vernepliktige, utskrevet og HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan søke. Søkeren bør være bosatt innenfor områdets geografiske grende. Søkeren må være sikkerhetsklarert for Hemmelig eller kunne klareres før tilsetting, samt være godkjent i lokal heimvernsnemd før tilsetting. Det er gjensidig prøvetid ved tilsetting i stillingen på 6 måneder. Stillingen avlønnes med 7% av lønnstrinn 43 i Statens lønnstabell A. Fast ansatte i Forsvaret avlønnes med B-tillegg i Ltr 43. I tillegg til lønn gis et skattefritt administrasjonstillegg med B-tillegg 24, hvor også kontorhold og telefon er medtatt. Ltr 43 i statems A-tabell er kr ,00 B- tillegg 24 er kr ,00 I tillegg lønnes tjeneste utover detter etter gjeldende regulativ. HV-distriktet stiller kontor og nødvendig lager til disposisjon for områdestabens administrasjon, samt kontorrekvisita. Søknad med CV og nødvendig kopier av vitnemål og attester, stiles Generalinspektøren for Heimevernet, og sendes til: Trøndelag HV-distrikt 12 Værnes Mil Postboks Stjørdal Søknadsfrist om stillingen og betingelser kan rettes til G-1 HV- 12 på tlf oktober 06 // HVbladet 17

18 Utradisjonell områdeøvelse Områdesjef Olav Agnar Berge i Haltdalen HV-område i Trøndelag gjennomførte årets trening med en ny vri. Hele området ble satt i marsj de 20 kilometerne mellom Nesjådalen og Haltdalen. Underveis etter hvert som HVmannskapene tok seg frem i landskapet ble det lagt inn elementer som teambygging og kompetanseheving på enkeltmannsdisipliner. Kontroll av soldatene standpunkt og ferdighetsnivå var en av målsetningene med marsjen, sier Områdesjef Berge, - i tillegg ble mannskapene kjent med hverandre og sitt befal. Positiv opplevelse Været var til tider svært dårlig under marsjen og satte mannskapene på harde prøver. Her ble HV-soldatene rykket ut av den hjemlige komfortsonen og fikk et par dager i skog og mark. Etter hvert som mannskapene ble mer vant til feltlivet ble kommentarene snudd til det positive. Lagskonkurranse Før marsjen var mannskapene gjennom en oppkledning med nytt materiell og de gjennomførte en KTS-drill (klar til strid), som gjennomføres for å se om soldatene er utrustet og klar til oppdragsløsning. Deretter ble de fraktet i Busser til Nesjadalen, og startet marsjen over til Haltdalen. Etter en god hvil startet området med en lagskonkurranse, skyteøvelser og fortsatt teambygging. 18 HVbladet // august juli 06 06

19 // Samarbeid Sivilmilitært samarbeid Heimevernets territorielle ansvar for beskyttelse av Norge innebærer et viktig samarbeid med ulike beredskapsetater. Møter med kommunene er i så måte avgjørende. //AV: Rune M Jarwson PIO, Region 1 Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 gjestet i slutten av juni et møte for Oslo kommunes beredskapsforum. Tilstede var kommunens forskjellige etater som blant annet fylkesmannen, sivilforsvaret, politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Heimevernet og Oslo helseforetak. Siden Heimevernet er Forsvarets sivilmilitære kontakt til fylker og kommuner er det viktig å ta aktiv del i arbeidet med å trygge lokalsamfunnet, forteller distriktssjef i HV-02, oberst Stein Gundersen. Beredskapsetaten i Oslo kommune er ansvarlig for møtene som gjennomføres fem til seks ganger i året. Deres oppgave er å sørge for at kommunens beredskapsmessige plikter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Som eksempel kan det nevnes at de skal koordinere alle beredskapstiltak som dekker alt fra brann og ulykker til fugleinfluensa, forklarer distriktssjefen. SIMIS Samarbeid mellom sivile og militære instanser er en forutsetning for å løse kriser på en best mulig måte. Øvelse Oslo Heimevernet har et territorielt ansvar for å beskytte Norge. Dette er blitt viet større fokus det siste året, og HV har naturlig nok blitt mer og mer involvert i alle former for beredskapstiltak. Fokus for møtet i juni var sivile beskyttelsestiltak, beredskapsplikt og utkast til ny lov om sivilforsvaret. I tillegg ble det gitt en orientering om Heimevernet med fokus på Oslo- og Akershus fylke. Slike møter er et ledd i det territorielle ansvaret og er viktige for å ha god kontakt med de 23 kommunene i Oslo og Akershus fylke, utdyper Gundersen. Han forteller videre at Heimevernet skal delta sammen med en rekke sivile etater under øvelse Oslo den 17. og 18. oktober i år. Hensikten er å øve samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer. Det at Forsvarets operative ledelse nå innfører egne stabsoffiserer fra HV hos Fellesoperativt Hovedkvarter understreker at det territorielle ansvaret tas på alvor, avslutter oberst Gundersen. VERNER: Oberst Stein Gundersen tar Heimevernets territorielle ansvaret på alvor // HV s hovedoppgaver - Heimevernet har det territorielle ansvaret for forsvaret av Norge, noe som innebærer daglig ansvar for planlegging og ledelse av militære operasjoner i fred, krise og krig. - HV samarbeider med sivile myndigheter som fylker, kommuner og politi om totalforsvaret av Norge. - HV skal støtte det sivile samfunn ved katastrofer og alvorlige ulykker i fredstid. august juli 06 //HVbladet 19

20 // oppdrag Derby gjorde det igjen Innsatsstyrke Derby hilser USS Monterey farvel etter en uke i Oslo Mens de fleste kunne nyte ferie og solvarme dager på stranden tok Innsatsstyrke Derby igjen tak og løste styrkebeskyttelsesoppdrag på Oslo Havn. Også denne gang hadde Derby underlagt fartøyer og mannskap fra Innstasstyrke Bundle, SHV-kommando Sør-Norge. Sjefen ombord på USS Monterey sparte ikke på lovordene da han skulle stikke til sjøs igjen. //AV: Kapt. Storm Landaasen Presented to Derby for outstanding support står det på plaketten som Derby/HV02 fikk fra sjefen på USS Monterey. «Best port ever», sa den amerikanske kommandøren omord på USS Monterey og overrakte en flott plakett til troppsjef, løytnant Steffen Moen. På plaketten takkes Derby for «Outstanding support», men for Moen var styrkebeskyttelsesoppdraget en myk start på liaisonoppdrag i Bosnia. - Nå bytter jeg skuldermerker noen måneder for å jobbe i Bosnia, forteller han. Sjef for Derby, major Ove Ranum, ser det som viktig og nyttig for innstasstyrken at hans menn og kvinner kan gjøre internasjonal tjeneste og så vender tilbake med fornyet kunnskap og erfaring. - Oppdraget på kaia i juli viser at vi evner å levere det beskyttelsesnivået vi til enhver tid måtte bli bedt om, sier Ranum. Mens innsats-gutta sørget for å beskytte USS Monterey mot uvedkommende fikk amerikanere med gjester både feiret sin nasjonaldag og besett Oslo i et stålende sommervær. - Dette oppdraget har handlet om styrkebeskyttelse, men også om å drikke nok vann, med 30 grader i skyggen og varmerefleks fra metallcontainere i ryggen kan det blir hett, sier en av gutta og går på vakt. Biler skal inn og ut hele tiden, og ingen slipper unna kontrollen så lenge Derby står på post. Presented to Derby for outstanding support står det på plaketten som Derby/HV02 fikk fra sjefen på USS Monterey. 20 HVbladet // august juli 06 06

21 // innbydelse // sammenslåing HV-områder slått sammen Rauma HV-område og Norddal HV-område (HV-11) ble offisielt lagt ned og erstattet av Trollstigen HV-område. Dette ble markert med en seremoni på Setnesmoen i forbindelse med den første øvelsen til Trollstigen-soldatene. //TEKST: //FOTO: Rune Haarstad HVST P&I HV-11 Trollstigen HV-område har en styrke bestående av 137 soldater fra kommunene Rauma, Norddal og Stordal. Rauma og Nordal HV-områder har vært gode og stabile kapasiteter for oss gjennom en årrekke, nå er det opp til mannskapene i Trollstigen HV-område å følge opp arven, sier major Ivar Hatlelid fra distriktsstaben i HV år i HV I forbindelse med nedleggelsen av Rauma og Norddal HV-distrikter ble områdesjefene Jon Sætrang (Rauma) og Knut Hjelme (Norddal) offisielt takket av. Spesielt sistnevnte har lang fartstid, og ble hedret for det. Kaptein Hjelme har 37 års tjeneste i Heimevernet, og har vært områdesjef i Norddal siden 1995 Hjelme ble hedret for lang og tro tjeneste med emaljert gullmerke for mer enn 35 års tjeneste. Hjelme ble også tildelt Generalinspektøren for HV sin plakett i sølv, en høythengende utmerkelse som tildeles personell som har utøvd betydelig mer enn forventet. Prest, lensmann og områdesjef Ny områdesjef i Trollstigen HVområde er kaptein Nils Mydland Muri fra Valldal. Det har vært tre sjefer i Nordal, presten, lensmannen og områdesjefen. Jeg har stor tro på at Kaptein Mydland vil fylle skoene til Hjelme og vil ønske begge lykke til med tiden som kommer, sier Ivar Hatlelid, sjef forsterkningskommando ved HV 11, som delte ut disse to utmerkelsene. På den aller første øvelsen i det nye området rapporteres det om et oppmøte på cirka 120 soldater. Det betegnes som meget bra. august 06 //HVbladet 21

22 // sanitet Sanitetstroppen i Innsatsstyrke Osprey går nye veier. Sanitetstroppen i Innsatsstyrke Osprey gikk nye veier torsdag 9. september da de besøkte SAFER i Stavanger. SAFER eller Stavanger Acute medicine Foundation Education and Resarch er et internasjonalt ledende akuttmedisink læring -og forskningssenter. Det er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS og senteret ble formelt åpnet 12. mai Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, samt å drive forskning og utvikle kurstilbud. Senteret er blitt så populært innen det akuttmedisinske miljøet at kun åtte dager av 2006 er ledige for besøk, og sanitetstroppen fikk en av dem. Innsatsstyrke Osprey er den eneste av innsatsstyrkene i heimevernet som har egen sanitetstropp og troppen jobber aktivt for å øke egen kompetanse. BILDE Verdifull trening for sanitetsmannskapene I sine topp moderne lokaler som rommer 1000 m2 tilbyr SAFER medisinsk simuleringssenter som er meget avansert. Vi får gjennom avansert simulatormateriell en meget god mulighet til å konfigurere det slik at vi kan lage caser som ellers er vanskelige å trene på. Her får vi simulert en mobil hjelpeplass og behandling i ambulanse, forteller troppssjef Tommy Bugge Hansen. Personellet som jobber her er meget dyktige og profesjonelle fagfolk som betjener materiellet, fortsetter han. Simulatordukke til kr 300,000,- Sanitetstroppen fikk anledning til å trene med en såkalt simulatordukke som gir mulighet til å trene på vanskelige, sjeldne og potensielt farlige situasjoner. Pasientsikkerhet er satt i høysete, og pasienten utsettes ikke for fare eller ubehag slik den ville ha gjort i et reelt tilfelle. Samtidig gir denne type simulering mulighet til å utruste helsearbeidere med kjennskap og ferdigheter i hvordan håndtere akuttsituasjoner man kanskje sjelden ser. Simulatordukken ble behørig kledd opp i korrekt, militært antrekk før oppstart av case, og scenariet var en dag ute i felt hvor pasienten hadde fått bistikk og allergisk reaksjon. BILDE Nye veier for å bli bedre -Gjennom flere akuttmedisinske caser med mulighet til filmopptak, gir dette oss et særdeles godt grunnlag for debrief, forteller løytnant Bugge Hansen. Vi søker hele tiden å gå nye veier for å øke vår egen kompetanse, og besøket hos SAFER er ett eksempel på dette. Sanitetstroppen i Osprey ser etter nye måter og muligheter hvor vi gjennom økt kunnskap øker vår evne til å løse våre oppdrag. Personellet som arbeider ved SAFER har høy erfaring og bred kompetanse innen akutt førstehjelp som vi kan dra veksler på videre, forteller Tommy Bugge Hansen. BILDE Øvelse Osprey Prepare Besøket til SAFER sammenfalt med øvelse Osprey Prepare som avikles i tidsrommet 4-9 september. Innsatsstyrken skal under denne øvelsen trene mot FOK-status og vil bli testet i evnen til å planlegge, gjennomføre og lede operasjoner gitt på oppdrag av distriktsstaben. -Sanitetstroppen har hatt en intensiv treningsuke hvor man ikke bare har trent sanitetsfag, men også disipliner innen enkeltmannsferdigheter som samband og nærkamp. Personellet er godt motivert og viser vilje og evne til å løse de oppdrag som blir gitt, avslutter troppsjefen. 22 HVbladet // august 06

Første hund ut. bladet

Første hund ut. bladet HV bladet LS 2007: HV gjorde rent bord 06: Alt om LS 2007 14: Skrev bok med pris på hodet 20: Toppdommer og innsatsstyrkesjef 24: Nytt utstyr til HV nr. 4 2007 HV i INTOPS: Første hund ut september 07

Detaljer

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen HV bladet Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen 06: De politiske partiene om HV 12: Innsatsstyrken innen rekkevidde nr. 3 2007 Vera i HV-12: «Avkrefter fordommer» juni 07 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp BLADET 07: Voktet USAs forsvarsminister 28: Innsatsstyrkene kurses 37: Øvelse Barents Rescue 40: På fallskjermkurs hos tsjekkerne Omorganisering: Vi er i mål nr.4 2005 HV Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013 NR. 2 2013 HEIMEVERNET Partiene om HV Side 6 Gullgrossisten Side 14 Bidro under flommen Side 25 Stadig bedre GIHV inspiserte øvelse Nidaros. Her har hun akkurat hilst på vaktsoldat Aage Nordahl som var

Detaljer

Storøvelse på Sørlandet

Storøvelse på Sørlandet HV bladet nr. 4 2010 Gjallarhorn: Storøvelse på Sørlandet Olav Tryggvason klar til innsats Skjøt til gull forsvaret Heimevernet i vinden GIHV - Generalmajor Kristin Lund HV bladet Redaksjonen Denne høsten

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Vel gjennomført utveksling

Vel gjennomført utveksling HV bladet nr. 1 2011 Minnesota: Vel gjennomført utveksling Faremo møtte redningsmenn Rekonstruerte krigsdrama forsvaret Heimevernet i endring Min årsrapport til Landsrådet for Heimevernet er ferdig og

Detaljer

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013 NR. 1 2013 HEIMEVERNET NOREX Side 6 Spellemann Side 14 Ingen lek Side 26 HV bladet Heimevernsbladet postboks 800 postmottak 2617 lillehammer e-post: siv.brand@hvbladet.no tlf: 400 28 135 REDAKSJONEN GIHV

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25

Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 August 2011 Brenner for fremtidens befal side 12-13 1 Befalsbladet 2/2004 Terrorangrepet side 6-7 Avdelingsbefal side 8-9 Libya side 22-25 Ny langtidsplan -

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Fra gardist Til grenader

Fra gardist Til grenader Fra gardist Til grenader SJekk dine muligheter etter garden Innhold Gardesjefen STYRKBRØNNN 0 Gardistene SOM BL KRIGR FRA GARDN TIL POLITIT n førstegangstjeneste i Garden er gull verdt for en videre karriere,

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

innsats FRYKTET ALDRI MINENE I et halvt år tråkket Elise gatelangs og lette etter veibomber i Afghanistan. Men hun satt i bilen da det smalt. cockpit.

innsats FRYKTET ALDRI MINENE I et halvt år tråkket Elise gatelangs og lette etter veibomber i Afghanistan. Men hun satt i bilen da det smalt. cockpit. For alt vi har. Og alt vi er. innsats FRYKTET ALDRI MINENE I et halvt år tråkket Elise gatelangs og lette etter veibomber i Afghanistan. Men hun satt i bilen da det smalt. 7 Trening: Forsvarets effektive

Detaljer

Samarbeidet. er uendret. Amerikansk general: tross Norges Irak-nei. Lottene har bursdag side 12-13

Samarbeidet. er uendret. Amerikansk general: tross Norges Irak-nei. Lottene har bursdag side 12-13 Arkivfoto: ARNE FLAATEN Luksusmat i messene side 10 Lottene har bursdag side 12-13 Utenlandstjeneste: En belastning for familien tema: side 16-19 Nr. 6 26. mars 2003 24. årgang Amerikansk general: Samarbeidet

Detaljer

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen Arkivfoto: THOMAS HAMMARSTRØM Nr. 18 24. september 2003 24. årgang DRASTISKE forslag fra forsvarssjefen Bort med befalsskolene Sesjon for kvinner Kraftig økning i dimmepenger Færre til førstegangstjeneste

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

Fartsfrelst. i førstegangstjenesten Knekt tommel, løst kragebein og slag mot hodet. Møt idrettskompaniets fartsfrelste, Henning Brokerud.

Fartsfrelst. i førstegangstjenesten Knekt tommel, løst kragebein og slag mot hodet. Møt idrettskompaniets fartsfrelste, Henning Brokerud. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS nr. 17 10. september 2003 24. årgang Fartsfrelst i førstegangstjenesten Knekt tommel, løst kragebein og slag mot hodet. Møt idrettskompaniets fartsfrelste, Henning Brokerud.

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer