INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen."

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

2 15650 vil bli kirkeledere kandidater stiller til valg i Den norske kirke denne høsten. Kirkevalget skjer samme helg som kommune- og fylkes tingsvalget, og 80 prosent av befolkningen over 15 år kan delta. Kirkevalget er en stor mobilisering av frivillige. Det er et imponerende antall personer som sier ja til å stille opp for kirka si. Det er ekstra gledelig i ei tid der frivillig arbeid er under sterkt press. I likhet med forrige kirkevalg er kjønnsfordelinga blant kandidatene 59 prosent kvinner og 41 prosent menn. Gjennomsnittsalderen er 51 år. De 32 yngste kandidatane fyller 18 år i De tre eldste er over 89 år gamle. Håp om økt oppslutning Ved Kirkevalget skal det velgest nye menighetsråd og bispedømmeråd. Valget blir gjennomført de samme dagene som kommune- og fylkestingsvalget, altså 11. og 12. september. Det er første gang Kirkevalget skjer samtidig med kommunevalget. Ved 2009-valget, som ble gjennomført samtidig med stortingsvalget, ble velgeroppslutninga tredobla til 13 % ( stemmer). Kirkerådet har som mål at oppslutninga skal øke også ved dette valget. Til menighetsråda skal det velgest 7500 medlemmer. Direktevalg til bispedømmeråd/kirkemøte De elleve bispedømmeråda i Norge utgjør samla Den norske kirke sitt Kirkemøte. Ved kirkevalga i 2009 og 2011 blir det gjennomført prøveordning med direktevalg på mange av medlemmene i bispedømmeråda. På listene til bispedømmerådsvalget finner en i år 209 kandidater som vil ta på seg sentrale lederverv i kirka. Ved direktevalget 11. og 12. september skal 55 av Kirkemøtes 115 plasser for perioden fordelest. Nå er det opp til det enkelte kirkemedlem å gi kirka gode råd. Medlemmene kan påvirke kirka sin videre utvikling ved å bruke stemmeretten. Valgkort til alle med stemmerett Alle som er medlemmer i Den norske kirke og er over 15 år (eller som fyller 15 år i løpet av året) kan stemme ved kirkevalget. 2

3 Fordeling av oppgaver for menighetsråd/kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. Hvilke oppgaver har menighetsrådet? Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet (kl. 9). Menighetsrådet tar avgjørelser på vegne av soknet/menigheten. Menighetsrådet har ansvar for å legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Rådet har ansvar for om det skal tas opp offer i kirken eller innsamlinger i kirken og forvalte det som kommer inn. Det skal samle de tilsatte i soknet til drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Hvert år skal menighetsrådet ta initiativ til å gi en orientering til menigheten om det kristelige arbeidet i soknet. Hvilke oppgaver har kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd ivaretar de administrative og økonomiske oppgavene på vegne av soknene. Kirkebudsjettet fra Fellesrådet skal legge grunnlaget for budsjettforslaget for kommunen. Kirkelig fellesråd har også ansvar for bygninger og drift og vedlikehold av kirker, opprettelse og nedleggelse av stillinger, anskaffelser og drift menighets- og prestekontor og lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen. Kirkelig fellesråd utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og skal fremme samarbeidet mellom menighetsrådene og soknenes interesser i forhold til kommunen. Hvilke oppgaver har bispedømmerådet? Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet på alt som kan vekke og nære det kristelige liv i menighetene. Som regionalt organ skal rådet fremme samarbeid mellom de enkelte menighetsrådene og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet, men det skal ikke instruere menighetsmøter, menighetsråd eller kirkelige fellesråd. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og fordeler statlige tilskudd til stillinger innen undervisning og diakoni m.m. Departementet har delegert mange og viktige forvaltningsoppgaver til bispedømmerådene. 3

4 Kirkevalget 2011 i Sør-Fron 11. OG 12. SEPTEMBER skal det velgest nytt menighetsråd i Sør-Fron kommune i likhet med resten av Norge. Det skal også gjennomføres direkte valg av medlemmer til Hamar bispedømmeråd. Sør-Fron er en ett-sokns kommune. Det betyr at vi har bare ett menighetsråd. De har ansvar for arbeidsoppgavene både for menighetsråd og kirkelig fellesråd. MANNTALL: Manntallet legges ut til alminnelig ettersyn på Sør-Fron kirkekontor i åpningstida, dvs. tirsdag fredag kl kl f.o.m. onsdag 10. august fredag 9. september. Ettersynet reguleres slik at den enkelte person kun for kjennskap til opplysninger angående seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra. Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet, og har fylt 15 år innen utgangen av FORHÅNDVALG: Det blir forhåndsvalg på Sør-Fron kirkekontor i åpningstida, dvs. tirsdag fredag kl f.o.m. onsdag 10. august og t.o.m. fredag 9. september. På Sørheim omsorgssenter blir det forhåndsvalg i kantina og event. på romma etter behov onsdag 7. september og torsdag 8. september i tida kl Valget kunngjøringes ved oppslag i institusjonen Det blir også gitt anledning til forhåndsstemming umiddelbart etter gudstjenestene i Sør-Fron kirke 28. august og 4. september. Gudstjenestene starter kl VALGSTED VALGDAGER TIDSPUNKT På valgdagene blir det valg på følgende steder og med følgende oppningstider: Krets Sted Søndag 11. sept Mandag 12. sept. Midtbygda Flatmoen idrettspark kl kl kl kl Harpefoss Harpefoss grendahus kl kl kl kl underetasjen Liene Bygdahuset Lidarende kl kl kl kl gamle banklokalene Espedalen Dalseter Høyfjellshotell Kl kl

5 5

6 6 KYRKJEblad FOR Sør-Fron

7 Slekters gang DøptE: Tiril Karine Åmodt Eritsvær Espedalen Fjellkirke f Elian Alexander Nyborg Kristiansen f Benjamin Sagen Roen Ringebu stavkirke f Sondre Bjercke Løkkhaug f Mia Baukhol Sylte Kvikne kyrkje f Emil Enget Kvikstadhagen f Petter Lexander Ulberg Elverum kirke f Vigde: Mai-Liss Solheim og Jan Rune Vangen Catrine Slåen og Kjetil Andre Øyhaugen Espedalen Fjellkirke Jana Mittag og Michel Mittag Gravferd: Anna Baukhol f Ole Hagejordet f Arne Seielstad f Kari Målfrid Sveipe f Nelly Johanne Nardumseter Dalsegghagen f Rolf Hagen f PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron. Tlf / Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: TIL TJENESTE Kirkekontoret: Kirkekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Bergevegen 23, 2647 Sør-Fron. Tlf. arbeid: Privat: Mobil: E-post: Organist: Sergey Shulga, Kommuneveien 2, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid : Mobil: E-post: Kirkeverge: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen, Nordre Liaveg 320, 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Arnt Ove Voldbakken 2658 Espedalen. Mobil: E-post: Klokker: Synøve Barlund Fladby, Sigurdvegen 36, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, Stuguvollv. 23, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Kari Gryttingslien, Heggerud Gård, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Nestleder: Marit Randi Nyhus, Bjørnstulvegen, 2647 Sør-Fron Tlf Mobil: E-post: Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli, Karl Olsen, Pål Skoe Kjorstad, Arne Bredeveien, Kirsten Skurdal, Vararepresentanter: Oddveig Strand, Inger Elisabeth Pedersen, Kristian Haave, Aud Haverstad SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Karl Olsen, Berit Nustad og Sognepresten. Bankgirokonto: Grafisk produksjon og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax:

8 Velkommen til kirke 14. august - 9. s.e.pinse Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste Prest: Tor Holm / Organist: Sjur Magnus 21. august s.e.pinse Setermesse kl hos Anne Brenden på Baukholstulen. Prest: Lis Bisgaard Musikk: Sergey Shulga, Henry Eggen og Ida Rønshaugen 28. august s.e.pinse Sør-Fron kirkekl : Gudstjeneste Prest: Øystein Lied Organist: Sergey Shulga 4. september s.e.pinse Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste Prest: Magnar Elde Organist: Sergey Shulga Jubileumsmarkering for 50-årskonfirmantene 11. september s.e.pinse Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste Prest: Magnar Elde Organist: Vikar Presentasjon av nye konfirmanter 18. september s.e.pinse Ingen gudstjeneste 25. september s.e.pinse Sør-Fron kirke kl : Høsttakkefest Prest: Magnar Elde Organist: Sergey Shulga 25. september s.e.pinse Espedalen fjellkirke kl : Høsttakkefest Prest og organist fra Vestre Gausdal 2. oktober s.e.pinse Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste Prest: Magnar Elde Organist: Sergey Shulga Ved forandring, se annonse i GD. KIRKESKYSS Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn kan du ringe til: Jon Bjørke Gunnar Molvik Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon eller Eldrid Listad på tfl Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur. Diakoniutvalget

INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!

INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! INFORMASJON Nr. 4 HØSTEN 2009 ÅRGANG 54 Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! Foto: Amund Grytting NoS nr. 768 Ny av året Å kome som framand

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke.

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Nr.1 * Mars 2015 * 51 årgang Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Babysang s.4 Kirkevalget s.3 Konfirmant 2015 s.4 FASTEAKSJONEN

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

TJØMENr: 4 2013 POSTEN

TJØMENr: 4 2013 POSTEN TJØMENr: 4 2013 TJØME41. årgang POSTEN Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Ny salmebok S.2 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? s.3 Julemarked Velkommen til julemarked på Fredtun!

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Kirkeblad ÅMOT. God påske:-)

Kirkeblad ÅMOT. God påske:-) ÅMOT Kirkeblad... i troen, håpet og kjærligheten Dette: å være i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Et kirkerettslig perspektiv AV GUNNAR RØNNESTAD gunnar.ronnestad@lyse.net Innledning Den norske kirke skal være til stede i alle lokalsamfunn. Dette gjenspeiles

Detaljer

Kultur ei hel uke... Mye nytt i gaver fra Black Design m.m. Tid for å sette høstløken og plante Erica. 3 Erica 89,- FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt

Kultur ei hel uke... Mye nytt i gaver fra Black Design m.m. Tid for å sette høstløken og plante Erica. 3 Erica 89,- FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2005, 13. okt Årg. 28 Se fullstendig annonse side 6 i dette Rennebu Nytt Kultur ei hel uke... Det er første gang det arrangeres kulturvukku

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer