Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring Prop. 146 S ( ) Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden / /2011 NHO Luftfart nnhold: Dokument 8:164 S Svar på brev av Departementets kommentar Dokument 8:164 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om en opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolen 2011/ /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden Side: 1 av 42

2 nnhold: 2011/ /2011 Norsk ndustri nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Forbundet for Ledelse og Teknikk nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Norsk Sykepleierforbund nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Norsk ndustri Side: 2 av 42

3 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring - Notat 2011/ /2011 Foreningen for Fangers Pårørende nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Norges Blindeforbund nnhold: 2011/ /2011 Hørselshemmedes Landsforbund nnhold: 2011/ /2011 Norges Blindeforbund Side: 3 av 42

4 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ / Det Norske Solistkor nnhold: 2011/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: nvitasjon til kontrollhøring sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Hordaland sivilforsvarsdistrikt nnhold: nvitasjon til kontrollhøring sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Justis- og politidepartementet Statsråden Side: 4 av 42

5 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ / Pensjonistforbundet nnhold: nvitasjon til kontrollhøring sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt nnhold: 2011/ /2011 Landsorganisasjonen i Norge nnhold: nvitasjon til kontrollhøring sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt Side: 5 av 42

6 nnhold: Kringkastingsavgift Om lisenser - kringkastingsavgift - avvikling av hotell TV system 2011/ / Norsk rikskringkasting nnhold: nvitasjon til kontrollhøring sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Vestfold sivilforsvarsdistrikt nnhold: Prop 130 L Anmodning om høring - purring Prop. 130 L ( ) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) 2011/ /2011 Norges Blindeforbund nnhold: Sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / STAFO samfunnssikkerhet Side: 6 av 42

7 nnhold: Sak om beredskapen i Sivilforsvaret nødetatenes samarbeid med Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Politidirektoratet nnhold: Prop 130 L nnspill Prop. 130 L ( ) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) 2011/ /2011 Aksjon for dagens uføretrygd nnhold: nvitasjon til kontrollhøring sak om beredskapen i Sivilforsvaret Ref.sak, nr. 4 ( ) Beredskapen i Sivilforsvaret 2011/ / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nnhold: Melding om utført målerbytte - gnr 207 bnr 14 - Akersgata 21 Melding om skifte av vannmåler - Akersgata 21 - Karl Johans gate 22 - Sak i DL / / Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Side: 7 av 42

8 nnhold: Melding om utført målerbytte- gnr 207- bnr 14 - Akersgata 21 Melding om skifte av vannmåler - Akersgata 21 - Karl Johans gate 22 - Sak i DL / / Oslo kommune Vann- og avløpsetaten nnhold: Melding om utført målerbytte - gnr bnr 14 - Akersgata 21 Melding om skifte av vannmåler - Akersgata 21 - Karl Johans gate 22 - Sak i DL / / Oslo kommune Vann- og avløpsetaten nnhold: Melding om utført målerbytte - gnr 207- bnr 14 - Akersgata 21 Melding om skifte av vannmåler - Akersgata 21 - Karl Johans gate 22 - Sak i DL / / Oslo kommune Vann- og avløpsetaten nnhold: Klage - forvaltningspraksis Klage - kritikkverdig forvaltningspraksis 2011/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 8 av 42

9 nnhold: Dokument 8:173 S Anmodning om høring Dokument 8:173 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve Kambe og ngjerd Schou om bekjempelse av 1 % MC-klubber 2011/ /2011 Politijuristene nnhold: 2011/ /2011 Forsvar Offentlig Pensjon nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Teknologirådet nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Norsk Kulturarv Side: 9 av 42

10 nnhold: Møte med 22 juli-kommisjonen Rapport ifm hendelser / / juli-kommisjonen nnhold: 2011/ /2011 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: NATO PA - Sub-Committee on Energy and Environmental Security STCEES Madrid Spania NATO PA - komitereiser - seminarer deltakelse fra Stortinget X 2011/ /2011 nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Forum for Miljøteknologi Side: 10 av 42

11 nnhold: Prop 130 L nnspill Prop. 130 L ( ) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) 2011/ /2011 Forsvar dagens uføretrygd nnhold: Prop 130 L Høringsnotat Prop. 130 L ( ) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) 2011/ /2011 nio nnhold: 2011/ /2011 Stiftelsen Rettferd for taperne nnhold: OSSE PA - nvitasjon til høstmøte i Dubrovnik Kroatia OSSE PA - Høstmøte Dubrovnik Kroatia / / Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa - OSSE Side: 11 av 42

12 nnhold: Orientering vedrørende nettbrett KT-strategi- en oppdatering på administrasjonens tanker om nye tjenester - nettbrett X 2010/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta nnhold: OSSE PA - høstmøte i Dubrovnik Kroatia - Program OSSE PA - Høstmøte Dubrovnik Kroatia X 2011/ / nnhold: OSSE PA - høstmøte hovedpunkter - Dubrovnik Kroatia OSSE PA - Høstmøte Dubrovnik Kroatia X 2011/ / nnhold: Henvendelse om endringer knyttet til høringsrommene Om arbeidsforhold ifm åpne høringer - presselosjen 2010/ /2011 Verdens Gang Side: 12 av 42

13 nnhold: Besvart henvendelse om endringer knyttet til høringsrommene Om arbeidsforhold ifm åpne høringer - presselosjen 2010/ /2011 Stortingets presselosje nnhold: OSSE PA - Europarådet - Program - Valgobservasjon Tunisia OSSE - Europarådet - Valgobservasjon 2011 X 2011/ / nnhold: 2011/ /2011 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nnhold: Prop 1 S Svar på anmodning om høring 2011/ /2011 Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rett Side: 13 av 42

14 nnhold: 2011/ /2011 Nettverk for private høyskoler nnhold: nterpellasjon fra Arve Kambe - legge til rette økt bruk av farledsbevis NT136 ( ) Den nye losforskriften har vært gjeldende siden 1. januar Rederinæringen har flere ganger rapportert om forverrede vilkår for seilaser med farledsbevis til tross for mål om en forenklet prosess. Flere aktører hevder at vansker me 2011/ / Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden nnhold: Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 10007/ Natur og ngdom nnhold: 2011/ /2011 Norsk ndustri Side: 14 av 42

15 nnhold: Dokument 8:159 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:159 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen og Svein Flåtten om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering 2011/ /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden nnhold: Besvart henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 10010/2011 Natur og ngdom nnhold: Redegjørelse for Stortinget om terrorangrepene Redegjørelse for Stortinget om terrorangrepene / /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden nnhold: Prop 1 S nnspill - kopi av brev til KF 2011/ /2011 Forskerforbundet Side: 15 av 42

16 nnhold: 2011/ / De ti humanitære nnhold: Monument over Christian Frederik - Norges første konge i skrinlagt planer om minnesmerke Monument over Christian Frederik - Norges første konge i / / Lykken Knut B nnhold: Prop 1 S Program for åpen høring X 2011/ /2011 nnhold: Ønsker tilbud på stoler til høringssaler Anskaffelse av spesialstoler til høringssaler 2011/ /2011 Rom for Flere Side: 16 av 42

17 nnhold: Ønsker tilbud på stoler til høringssaler Anskaffelse av spesialstoler til høringssaler 2011/ /2011 Euklides nnhold: Henvendelse vedrørende oppholdstillatelse Henvendelse vedrørende oppholdstillatelse 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Ønsker tilbud på stoler til høringssaler Anskaffelse av spesialstoler til høringssaler 2011/ /2011 Kontorrama nnhold: Besøksprogram - deltakelse Regler om påspanderte reiser X 2009/ / ngrid Sand Side: 17 av 42

18 nnhold: Dokument 8:151 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:151 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Harald T. Nesvik og Abid Q. Raja om en helhetlig anbudsstrategi som blant annet skal oppnå mer innovasjon og leverandørutvikling og styrke forbrukerinteressene ve 2011/ /2011 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden nnhold: Regler om påspanderte reiser - studieopplegg utenlands betalt av en annen stat Regler om påspanderte reiser N 2009/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta nnhold: 2011/ /2011 Domstoladministrasjonen nnhold: 2011/ /2011 Parat Side: 18 av 42

19 nnhold: 2011/ / Meglerforum - Konflikrådet nnhold: Dokument 8:160 S Svar på brev av KDS sin vurdering - Representantforslag om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner Dokument 8:160 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene b Thomsen, Øyvind Håbrekke, Trine Skei Grande og Olemic Thommessen om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner 2011/ / Kulturdepartementet Statsråden nnhold: 2011/ /2011 Norges Politilederlag nnhold: 2011/ /2011 Næringslivets Sikkerhetsråd Side: 19 av 42

20 nnhold: 2011/ /2011 De studentdrevne rettshjelpstiltakene m.fl. nnhold: 2011/ /2011 Gatejuristen nnhold: nvitasjon til gudstjeneste ved Stortingets høytidelige åpning 2011 Stortingets høytidelige åpning / / Kirken nnhold: Stortingets høytidelige åpning - konstituert Stortingets høytidelige åpning / / Kongen Side: 20 av 42

21 nnhold: Stortingets høytidelige åpning Stortingets høytidelige åpning / / Slottet nnhold: Stortingets høytidelige åpning orientering Stortingets høytidelige åpning / / Statsministerens kontor nnhold: 2011/ /2011 KT-Norge nnhold: Enøk loft PM09 - møtereferat Prosjekt - ENØK loft 2011/ /2011 Høyer Side: 21 av 42

22 nnhold: Trusselvurdering ved den høytidelige åpningen av Stortinget Stortingets høytidelige åpning / / Tilg.kode B Hjemmel: iht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2011/ /2011 Norsk Folkehjelp nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring - Notat 2011/ /2011 Norges Kommunerevisorforbund NKRF nnhold: 2011/ /2011 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Side: 22 av 42

23 nnhold: 2011/ /2011 Kriminalomsorgens Yrkesforbund nnhold: 2011/ /2011 Røde kors nnhold: 2011/ / Fellesorganisasjonen nnhold: - korrigert 2011/ /2011 Foreningen for Fangers Pårørende Side: 23 av 42

24 nnhold: 2011/ /2011 Stiftelsen Retretten nnhold: 2011/ /2011 Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon nnhold: 2011/ /2011 Norsk Skuespillerforbund nnhold: 2011/ /2011 Fagforbundet Side: 24 av 42

25 nnhold: 2011/ /2011 Norsk Tjenestemannslag nnhold: 2011/ /2011 Norsk Forbund for tviklingshemmede nnhold: 2011/ /2011 Energi Norge nnhold: 2011/ /2011 KT-Norge Side: 25 av 42

26 nnhold: Prop 1 S Korrigering av trykkfeil og unøyaktigheter i KD sin budsjettproposisjon for / / Kulturdepartementet Statsråden nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 95 i brev av fra Høyres fraksjon - stillingsstopp i departementer og direktorater-provenyeffekt av redusert sykelønnsperiode-trygdeytelse-innstramming i lønnsgarantiordningen Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10055/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Referat fra møte for partiportalens systemeiergruppe Systemeier for partigruppenes dokumentlager X 2010/ /2011 Mona Fredriksen nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 106 i brev av fra Høyres fraksjon - produktavgift-arveavgift-norsk økonomi-lønnsvekst og rente-økning i sukkerrelaterte avgifter-arbeidsgiveravgift lærlinger-entra Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10057/2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 26 av 42

27 nnhold: Betraktninger og forslag rundt skjemaproblematikken H4 Handlingsområdet 4 - Løveporten - Sak DL X 2008/ / Mona Fredriksen m.fl. nnhold: 2011/ /2011 Fagforbundet nnhold: Referat fra styringsgruppemøte for H4 nye løveporten H4 Handlingsområdet 4 - Løveporten - Sak DL X 2008/ /2011 nger Figved m.fl. nnhold: Prop 1 S nformasjon til høringsinstansene - program for åpen høring og / /2011 Høringsinstansene Side: 27 av 42

28 nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Røde Kors nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Forbundet Kysten nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 211 i brev av fra Venstres fraksjon - lærlinger og arbeidsgiveravgift-fondsordning for enkeltpersonforetak-grunnavgift emballasje-miljøavgift-klimakvotekjøp Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10065/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 178 og 183 i brev av fra Høyres fraksjon - fjerning av toll for lavinntektsland med mer enn 75 millioner innbyggere - inntekter i melkeproduksjonen Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10066/2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 28 av 42

29 nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål 342 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - oversikt over statens eiendommer Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10068/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Norsk forening mot støy nnhold: Prop 1 S Høringsinnspill fra Kirkens Nødhjelp 2011/ /2011 Kirkens Nødhjelp nnhold: Prop 1 S Høringsinnspill fra Røde Kors 2011/ /2011 Røde kors Side: 29 av 42

30 nnhold: nterpellasjon fra Solveig Horne - barnepolitikk og fremtidens barnevern NT11 ( ) ndertegnede viser til de mange debatter og problemstillinger som er avdekket i mediene knyttet til barns interesser den siste tiden. Dette omfatter i stor grad hvordan barnevernets praksis er i forhold til å håndheve de retningslinjer 2011/ /2011 Barne- og likestillingsdepartementet Statsråden nnhold: fra Kreftforeningen til høringen / /2011 Kreftforeningen nnhold: Dok8:1 S Forslag om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom - BS DOK8:1 S Forslag om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom - BS 2011/ / Høyres stortingsgruppe nnhold: fra Digni til høringen / /2011 Digni Side: 30 av 42

31 nnhold: Prop 1 S Anmodning om møte 2011/ / Norges Turbileierforbund m.fl. nnhold: Dok8:2 S Forslag om profesjonalisering og utvikling av kor - og vokalmusikken i Norge DOK8:2 S Forslag om profesjonalisering og utvikling av kor - og vokalmusikken i Norge 2011/ / Kristelig Folkepartis stortingsgruppe nnhold: 2011/ /2011 Byggenæringens Landsforening nnhold: Meld St 25 Høringsnotat fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening FS til høringen Meld. St. 25 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2011/ /2011 Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening FS Side: 31 av 42

32 nnhold: fra Veteranforbundet SOPS 2011/ /2011 Veteranforbundet SOPS nnhold: fra Regnskogfondet 2011/ /2011 Regnskogfondet nnhold: fra nstitutt for Forsvarsopplysning FO 2011/ /2011 nstitutt for Forsvarsopplysning FO nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan Side: 32 av 42

33 nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Pensjonistforbundet nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Røde kors nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 294 i brev av fra Høyres fraksjon - CO2-avgift i petroleumsvirksomheten Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10086/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Prop 1 S KrF Spørsmål fra Kristelig Folkepartis fraksjon Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10087/2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 33 av 42

34 nnhold: - datert / /2011 Norsk Epilepsiforbund nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 261 og 268 i brev av fra Høyres fraksjon - økt investeringsbudsjett i direktoratene - eiendomsskattemessige problemstillinger Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10089/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: fra RORG-samarbeidet 2011/ /2011 RORG-samarbeidet nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 214 i brev av fra Høyres fraksjon - kulturfeltets budsjettandel Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10091/2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 34 av 42

35 nnhold: Meld St 25 Høringsinnspill fra Norges fredslag Meld. St. 25 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2011/ /2011 Norges Fredslag nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Norsk Vann nnhold: Prop 1 S Høringsinnspill fra Fremtiden i våre hender FVH 2011/ /2011 Fremtiden i våre hender FVH nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 132 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - veibruksavgift på drivstoff-arbeidsgiveravgift for lærlinger-aktivitetsskatt i finanssektoren-nettolønnsordning Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10095/2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 35 av 42

36 nnhold: fra Musikerenes fellesorganisasjon MFO 2011/ /2011 Musikerenes fellesorganisasjon MFO nnhold: Prop 1 S H Spørsmål fra Høyres fraksjon Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10097/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Prop 1 S nnspill - kopi av brev til KF Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10098/2011 Forskerforbundet nnhold: for Landsrådet for Heimevernet 2011/ /2011 Landsrådet for Heimevernet Side: 36 av 42

37 nnhold: Dokument 8:173 S Anmodning om høring Dokument 8:173 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve Kambe og ngjerd Schou om bekjempelse av 1 % MC-klubber 2011/ /2011 Politiets Fellesforbund nnhold: Prop 136 L Anmodning om høring Prop. 136 L ( ) Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 2011/ /2011 Fagforbundet nnhold: Prop 136 L Anmodning om høring Prop. 136 L ( ) Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 2011/ /2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon FNO nnhold: Dokument 8:154 S Anmodning om høring Dokument 8:154 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at Norge trer ut av LO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avv 2011/ /2011 Gáldu Side: 37 av 42

38 nnhold: Meld St 25 Høringsinnspill fra Kirkens Nødhjelp Meld. St. 25 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2011/ /2011 Kirkens Nødhjelp nnhold: Dokument 8:154 S Anmodning om høring Dokument 8:154 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at Norge trer ut av LO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avv 2011/ /2011 Norske Reindriftsamers Landsforbund nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 164 i brev av ektefelledelt beskatning-arveavgiften-formuesskatt-fjerning av toll på frukt og grønt-skatteetaten-skattekostnad-utbytte fra selskap under NHD Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10106/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Prop 1 S Høringsinnspill fra Norges Naturvernforbund 2011/ /2011 Norges Naturvernforbund Side: 38 av 42

39 nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 170 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon - lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift frivillige organisasjoner-frikortgrense-grunnrenteskatt kraftanlegg-toppskatt Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10108/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: fra LN 2011/ /2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LN nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 216 i brev av fra Venstres fraksjon - toppskatt-arbeidsgiveravgift-skatteklasse-personfradrag-minstefradrag-næringsfradrag-reisefradrag Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10110/2011 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 271 i brev av og fra Høyres fraksjon - fagforeningsfradrag-særfradrag for uførhet-arbeidsgiveravgift-formuesskatt-skattefradrag for pensjonsinntekt Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 10111/2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 39 av 42

40 nnhold: 2011/ /2011 tdanningsforbundet nnhold: 2011/ /2011 Fellesorganisasjonen nnhold: 2011/ /2011 Norsk Forbund for tviklingshemmede nnhold: 2011/ /2011 Tekna Side: 40 av 42

41 nnhold: 2011/ /2011 Forbundet for Ledelse og Teknikk - FLT nnhold: 2011/ /2011 Hørselshemmedes Landsforbund nnhold: 2011/ /2011 Norsk fysioterapeutforbund nnhold: 2011/ /2011 Veteranforbundet SOPS Side: 41 av 42

42 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Mediebedriftenes Landsforening nnhold: 2011/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Kunnskapsforlaget Side: 42 av 42

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10.

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.11.2009 nnhold: 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 Dyrevernalliansen nnhold: 2009/2015-45 10413/2009 29.10.2009 Attføringsbedriftene

Detaljer