HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG Jesus kommer... Dette er det sentrale i advent- og juleevangeliet. Ordet advent betyr vente eller forberedelsestid. Vi skal vente og forberede oss på at Jesus skal komme, men gjør vi egentlig det? Side 2 Luftige svev Konfirmanttiden startet i år opp med en weekend til Tondstadli leirsenter i midten av oktober. Her ble det mange luftige svev. Side 14 Jul i Chicago I USA kan du ikke unngå å bli slått av all pyntingen til jul. Utenfor ethvert hus er det dekorert med lysende figurer av alle slag. Side 12 Fra kor til doktorgrad I høst tok Ingeborg Kvammen doktorgraden i teologi. Hun har vært aktiv i ungdomsarbeidet i Høyland menighet. Side 4

2 Jesus kommer... Dette er det sentrale i adventog juleevangeliet. Ordet advent betyr vente eller forberedelsestid. Vi skal vente og forberede oss på at Jesus skal komme, men gjør vi egentlig det? M ange venter på et lite barn som skal bli født i en stall, lagt i en krybbe, med hester, sauer og kyr som står og ser på. Andre venter på frelseren som skal komme for å utfri dem fra undertrykkere og onde herskere. Andre igjen venter på julegaver og familiekos. Jesus kommer snart Han kommer som Guds egen sønn, i det uskyldige lille barns skikkelse. Han kommer fordi han har et oppdrag å utføre. Jesus sier selv at han kommer snart, dette skal adventstiden få være med og minne oss på. Du må ikke glemme hvem du skal vente på, og hvorfor du skal vente på ham. Og ikke minst må du vente med forventning til hva han vil gjøre for deg og hva han ønsker å gi deg. Jesus kom for å dø Dette minner oss om påskens budskap, men det er en viktig del av julens budskap. Han kom til jorden for å ta all synd med seg på korset, betale all gjeld som menneskene hadde i form av synd. Han tok det på seg da han hang der og ble pint og døde på korset. Jesus døde - ikke som en synder, men som synd. Alt som var imot Guds vilje ble tatt med og gjort opp på korset. All synd som var gjort i verden og all synd som skal bli gjort i denne verden betalte Jesus for da han døde. Han kunne gjøre dette fordi han selv ikke var en synder, men han var Guds egen sønn. (2. kor. 5.21) Det var nødvendig for Gud å komme til jorden, for å kunne opprette ny kontakt mellom en menneskeslekt som hadde vendt ham ryggen, og en Gud som elsket menneskene høyt. Så viser han oss hva kjærlighet egentlig er, ved å sende sin sønn til jorden, for å opprette denne kontakten og åpne veien på nytt. Jesus kom fordi det var nødvendig, slik at menneskene kunne få direkte adgang til Gud. Hvem venter du på? Dette er viktig å ta med seg inn i adventstiden. Venter du på Frelseren eller har du egentlig ingen forventninger til ham som skal komme??!! 1.Johs Lykke til med forberedelse- og ventetiden. AV SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Eidsvollsgt. 49, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Ungdomsprest: Johanne Høyvik, mob e-post: Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Diakon: Sissel Lein- Mathisen, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Fung.sokneprest: Bjarne Saltveit, mob e-post: Sokneprest: Helge Nesse, mob e-post: Leder eldresenteret: Aud Sviland mob Organist Sviland kapell: Solfrid Stokka, mob Kirketjener Sviland Kapell: Roald Skjæveland, mob Høyland sokneråd Leder: Sigurd Egeland, mob e-post: Bankkontonr Org.nr.: Menighetsbladet Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: 2

3 Restaureringsarbeider i Som mange har registrert så har Høyland Kirke vært stengt hele høsten, for å bli ferdig med restaureringsarbeidene. Det er store arbeider som er foretatt og fortsatt står flere ting igjen. T aket har fått nye taksteiner, og råttent materiale er skiftet ut. Golvet i kirka innvendig er tatt opp, og golvbjelkene er delvis skiftet og reparert. De var fulle av mårr. Trappa i hovedinngangen er blitt ny og har fått innlagte varmekabler, slik at der skal være isfritt. Mye bordkledning og søyler utvendig er reparert etter omfattende råteskade. De største overraskelsene var nok at en i sperra fant inskripsjonen 1645 og Videre fant en rosemalte golvbjelker. Dette tyder på at materialene som er brukt i er gjenbruk fra tidligere kirker i området. Historien forteller om Soma gamle kirke og Høyland gamle kirke som ble revet og materialene ble altså brukt i når denne ble bygget. Tårnet gjenstår Nå gjenstår arbeidet i tårnet. Der skal legges takstein og sjekkes for råteskader. Ingen vet hva som skjuler seg under blekket. Soknerådet har satt av søndag den 15. februar til gjenåpning av kirka. Da skal alle arbeidene være ferdige og stillasene fjernet. Denne dagen blir det stor festgudstjeneste i. Sett av dagen og bli med på feiringen! PS! Vet du hvor de gamle vedovnene som stod i kirken er blitt av? Kontakt menighetskontoret! har gjennomgått en grundig restaurering. Bare tårnet gjenstår. Under restaureringen av fant man rosemalte gulvbjelker. Dette tyder på at materialene som er brukt i er gjenbruk fra tidligere kirker i området. Nytt om byprestene Ingeborg Erikstein Krager og Rune Skøyen har i flere år vært innarbeidet som de to byprestene i Sandnes. F ra august av er det endret til tre byprester. Øyvind Justnes Andersen skal også inn i full stilling rettet inn mot arbeidet i rusmiljøet i Sandnes. Ett av hans spesialfelt kommer til å være å ha lokalt ansvar i Sandnes for det nye gatemagasinet som byprestene i Sandnes i samarbeid med Kirkens Bymisjon Stavanger og Crux oppfølgingssenter i Sandnes skal utgi. Det blir de rusavhavhengige selv som skal selge magasinet. Første nummer er nok ikke på plass før godt over nyttår. Vi kommer tilbake med fyldigere info om dette etter hvert og gleder oss over økt bemanning. Byprest Øyvind J. Andersen. Byprest Rune Skøyen. Byprest Ingeborg Erikstein Krager. 3

4 Vi synger julen inn søndag 21. desemeber kl Medvirkende: Chorus Sopranos Sandeskameratene Dirigent: Viggo Fagerjord Instrumentalister. Kollekt ved utgangen til musikkarbeidet i. Hjertelig takk! Høyland menighet har fått en stor anonym gave på kr Hjertelig takk for gaven og Guds velsignelse ønskes giveren. Svein Olav Nesse Bernhard J. Sørbø og hustrus legat Ungdom frå Høyland som er under utdanning i landbrukssektoren, kan søkja stipend frå ovannemnde legat. Søknaden må attesterast av utdanningsinstitusjonen. Søknad kan sendast til: Styret for Bernhard J. Sørbø og hustrus legat, v/soknepresten i Høyland, Kyrkjevegen 330, 4325 Sandnes innan 20.januar Legatstyret Vi vil ønske alle våre lesere en Riktig god jul og et fredfullt nyttår! Hilsen oss på menighetskontoret. Ingeborg Kvammen har tatt doktorgraden i teologi. Foto: Turid Helgeland, MHS Fra Bukkene Bruse til Dr.theol. I høst tok Ingeborg Kvammen doktorgraden i teologi. Hun har vært aktiv i ungdomsarbeidet i Høyland menighet. Særlig var hun knyttet til Bukkene Bruse, men har også hatt tatt på seg andre lederoppgaver i menigheten. H un er styreleder i KFUM/KFUK og er nylig begynt som kapteinløyntnant i Feltprestkorpset. Det var derfor naturlig at vi tok en prat med henne om det arbeidet hun har gjort. Ingeborg sin doktoravhandling er et arbeid med Jakobs brev og vi spør henne hvorfor hun valgte Jakobs brev? -Jeg ønsket en problemstilling som kan anvendes på hverdagen i Jeg syntes at rik/fattig problematikken ville være aktuell. Veilederen min anbefalte at jeg arbeidet med Jakobs brev. Hva fant du så i ditt arbeid? -Jeg kom fram til at det ikke bare er rik/fattig problemet, men at det er like mye rangsforskjell det handler om. Det kan også være en aktuell problemstilling. I Jakobs brev (kap.2) står det om at du ikke skal gjøre forskjell på folk. Jakob illustrerer dette med en liten fortelling. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre i fattig og i skitne klær. I fortellingen gis den i staselige klær en mye bedre plass enn den fattige. Men Jakob sier: Gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Gullringen som mannen bærer er rangsmerket i Romerrikets ridderordning. Tidligere kommentarer legger vekt på at mannen var rik hvilket han også var, men viktigere er rangsmerket. Drakten er beskrevet som en hvit bleket drakt. Dette er drakten til kandidaten til et politisk embete. Candida betyr skinnende hvit. Derav ordet kandidat. Ordet for fattig er ikke bare en med mindre penger, men en som trenger hjelp fra dag til dag. Uretten menigheten gjør i eksempelfortellingen er at den handler ut i fra romersk etikette. Jakob tar utgangspunkt i kjærlighetsbudet. Det er dette budet som avgjør hvordan de i menigheten tar i mot folk. Ut i fra deres egen tro skal disse to behandles like godt. Hvordan har du tenkt å bruke arbeidet du har utført? -Neste skritt blir å publisere avhandlingen. I feltprestkorpset er det et høyt kvalifisert personale. I alt 10% har doktoravhandling eller holder på med et vitenskapelig arbeid. For hele presteskapet vil det bety at det faglige nivået blir høyere. Kan du komme til Høyland menighet å fortelle mer om det du har funnet ut? -Det vil jeg veldig gjerne, men akkurat nå er det mye å gjøre, så det kan nok ikke bli før jul. Vi takker Ingeborg som stilte opp til intervjue og ønsker henne Guds velsignelse i arbeidet sitt videre framover. 4

5 FOTO: IVAR LEIN-MATHISEN Bønn i kirken Hver mandag kl Velkommen til et godt bønnefellesskap! De som ønsker det går tur etterpå. Husk termos og niste. Forbønnskasse Du finner bønnekassen i kirkerommet på veggen til høyre for inngangsdøren, eller du kan ringe diakonen og si hva du ønsker forbønn for. Mobil Hver siste onsdag i måneden samles pensjonister på Menighetshuset til pensjonisttreff. H er er det bevertning og utlodning, kåseri og andakt og god sang. Siste gang før jul er onsdag 26. november. Da serverer vi riskrem. Fung. sokneprest Bjarne Saltveit har feiret jul i Chicago de 2 siste årene. Dette vil han fortelle oss om. Ta med deg naboen og kom! Noter datoene for vårhalvåret: 28. januar, 25. februar, 25.mars og 29.april. Tur mai. Til våren nøyer vi oss ikke med dagstur. Sist vi prøvde det, måtte vi avlyse turen pga for få påmeldte. Denne gang slår vi på stortrommen og inviterer hele menigheten med oss på tur til Portugal! Du vil bli kjent med byen Lisboa og den vakre kysten vestover. Hotellet har svømmebasseng på taket og ligger ved stranden i fiskerlandsbyen Cascais. Det er god anledning til rusleturer på den idylliske strandpromenaden. Det er planlagt 2 dagsutflukter. Mye fritid. På denne tiden er dagstemperaturen vanligvis litt over 20 grader. Reiseledere: Sissel og Ivar Lein-Mathisen Nærmere opplysninger får du hos diakonen mobil Vær rask med påmelding. Dessverre er der plassbegrensing! Spennende om Dubrovnik Pensjonisttreffet 28. januar blir et spennende tema presentert. G eorg P. Nodland, tidligere politi ved Sandnes politistasjon, er aktivt med i Stiftelsen Sandnes Dubrovnik. På pensjonisttreffet denne dagen vil Georg P. Nodland presentere det arbeidet som denne stiftelsen utfører. DIAKONEN Stiftelsen Sandnes-Dubrovnik startet sitt hjelpearbeide i Bosnia-Herzegovina i 1992, mens krigen enda raste. Etter å ha bygget opp en landsby i nærheten av Dubrovnik, ble virksomheten flyttet til den nordvestlige delen av Bosnia- Herzegovina hvor man tok fatt på oppbygningen av en landsby som var blitt fullstendig ødelagt av krigshandlingene. Stiftelsens arbeide resulterte i 100% tilbakeflytting. Foruten å hjelpe til med mikrolån til gårdbrukere følger arbeidet vårt i dag tre hovedspor; først og fremst utvikling av jordbruk med henblikk på kompetanseoverføring og bistand til drift, deretter sending av datamateriell som vi ikke har bruk for i Norge til innsats i skolene i området og til slutt demokratibygging ved overføring av ideen om barn og unges bystyre i Sandnes. Vi ønsker velkommen til Pensjonisttreff! Besøk Du som liker å stikke innom andre, kan du tenke deg å knytte denne tjenesten til Høyland menighet? Vi leter etter deg. Soknebud Er du blitt for skrøpelig til å kunne delta på gudstjenesten? Du behøver ikke gå glipp av nattverden. Kontakt prest eller diakon så kommer vi hjem til deg. Samtaler Store og små ting det kan være godt å sette ord på. Tilbudet gjelder alle, gammel og ung! Sorg Vi har sorggrupper for barn, ungdom og voksne. Egne grupper for samlivsbrudd. Ønsker du heller samtale med prest eller diakon? La oss få vite hva du ønsker, så gjør vi en avtale. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jes. 53,4-5 5

6 Julemessa Velkommen til julemesse på Austrått bydelshus lørdag 22.nov. kl.11.00! Det blir andakt, sang av et barnekor, åresalg/trekning, basar, kafè, salg av julekaker, lefser, håndarbeider, også fra Madagaskar, aktiviteter for barna. Inntekten går til Høyland/Skaarlia menighet. Ønsket vårt er at hele menigheten kommer denne dagen, og at vi sammen gjør en kjempeinnsats for menigheten vår! Vi tar og veldig gjerne imot praktisk hjelp og ting vi kan selge. (Ta kontakt med menighetskontoret). Festgudstjeneste Det inviteres til festgudstjeneste i anledning gjenåpning av etter resteureringsarbeidene. SØNDAG 15. februar 2009 kl Chorus og Sopranos, blåsegruppe Prost Bjerkreim og fung.soknepr. Saltveit. Kantor Viggo Fagerjord. Kirkekaffi etterpå. Sett av denne dagen og bli med på feiringen. Vekommen. Hilsen Kirkering II Korsvandringsandakter ( Stations of the cross ) Korsvandringsandakter kalles en andaktsform som har røtter tilbake til middelalderen. Praksisen handler om at man i bilder, musikk og bønn følger Jesu vandring med korset langs Via Dolerosa smertens vei. I dag finnes denne praksisen i ulike varianter i den katolske kirken. Men flere protestantiske kirker har også i den senere tiden fått øynene opp for denne andaktsformen. På konfirmantweekenden brukte vi en variant av korsandaktene hvor vi vandret ute om kvelden og stoppet opp på ni ulike stasjoner. Kanskje er dette noe vi kan utvide og bruke i andre menighetssammenhenger også? Å la et budskap synke inn mens man vandrer i stillhet og ettertanke, kan gi sterke inntrykk. Teologien bak korsandaktene Gjennom hele bibelen blir Guds folk bedt om å huske. Men de blir ikke bedt om å huske hendelser for hendelsens egen del. De blir bedt om å huske fordi disse hendelsene er en del av hvem de er, og det de skal bli. Hensikten med å huske er å gjøre det fortidige nåværende som en del av en levende fortelling som enda ikke er avsluttet, en fortelling som vi fortsatt deltar i. På den måten veves fortellingene om våre egne liv sammen med bibelens fortellinger. Som protestanter er vi vandt til å tenke på Jesu korsfestelse som en hendelse som skjedde på et bestemt sted til en bestemt tid. Dette er den historiske siden ved korsfestelsen. Men den er mer enn det. Fortellingene ønsker også å fortelle sannheter om Gud og om hvordan han handler i verden med mennesker. I denne sammenhengen vil det handle om hvor Gud er når det onde skjer. Det er her handlingen gir oss et viktig berøringspunkt mellom fortellingen om Jesu vandring og vår egen livsfortelling En del av våre livsfortellinger rommer også motgang og smerte. Noen ganger blir også vi sett ned på og vendt ryggen til av andre eller vi opplever selv å bli årsak til andres smerte. Vi opplever tap av ulik slag, som skillsmisse, framtidsdrømmer det ikke ble noe av, eller rent faktisk å miste et menneske vi var glad i på grunn av sykdom eller ulykke. Hver enkelt av oss går gjennom sine egne lidelseshistorier. Det er ikke slik å forstå at vår lidelse er lik Jesu lidelse. Men i våre egne mørke rom kan vi erfare lignende følelser av hjelpeløshet og håpløshet. I møte med dette trenger vi glimt av lys, noen hint om håp, styrke fra en tro som har tillit til at Gud er i det vanskelige og vil følge oss gjennom det. Innholdet i Korsvandringsandaktene er relevante gjennom hele året, men i kirkeåret ville denne praksisen passe fint i fastetiden og like før påske. AV JOHANNES HØYVIK 6

7 Ny Gudstjenestereform Den norske kirke er midt inne i en omfattende og spennende reform av arbeidet med gudstjenestelivet i vår kirke. Frem til nå har forarbeidet vært gjort av fagfolk og i ulike Arbeidsgrupper. Nå er forslagene til nye ordninger for gudstjenestens liturgi og tekstbok sendt ut på høring til lokalmenighetene. I tillegg er det utarbeidet et forslag til nye salmer til en ny salmebok. M enighetene er invitert til å komme med reaksjoner og innspill før Kirkemøtet skal vedta de nye ordingene høsten Alle høringsfrister er forlenget til 15. september. Dette skulle gi god anledning til å prøve ut ny liturgi i de fleste menigheter. Det er tre viktige stikkord i arbeidet med denne gudstjenestereformen: fleksibilitet, involvering og stedegengjøring. Arbeidet med reformen reiser viktige diskusjoner om hva en gudstjeneste egentlig er. Begrepet møtested er blitt et hovedord. Det settes fokus på relasjoner. Når vi kommer sammen og feirer gudstjeneste, møter vi først og fremst Gud. Men vi møter også hverandre og oss selv. Vi kommer til gudstjeneste som enkeltmennesker, men blir i gudstjenesten et møte med Gud i fellesskap. Reformen vektlegger at når mennesker møtes for å feire gudstjeneste, så er det en aktiv handling vi gjør sammen. Det er ikke noe bare presten og kantoren gjør alene, der andre er tilskuere eller publikum. Mange er i dag med som tekstlesere, nattverdsmedhjelpere, kirkeverter, kor sangere, musikere osv. Hva er nytt? Noen endringer vil mange fort legge merke til. Velkomstord og kunngjøringer kommer i forkant av selve starten på gudstjenesten. Syndsbekjennelsen er flyttet til forbønnen, og trosbekjennelsen til etter prekenen. Videre foreslås det at menigheten skal stå når vi synger salmer, slik mange andre kirkesamfunn allerede gjør i dag. I tillegg reiser menigheten når evangeliet leses, men blir sittende under de andre tekstlesningene. Fredshilsen er foreslått som et fast ledd under nattverden. Det vil alltid ta tid å venne seg til nye ordninger, og meningene om det som er nytt vil sikkert variere. Jeg tror og håper at vi som menighet får prøvd ut de nye ordningene, vil vi bli fortrolig og glad i de. Jeg har hørt andre fortelle om positive tilbakemeldinger på den nye dåpsliturgien, som har større fokus på takken og gleden over det store under et nyfødt lite barn er, som livets gave, skapt av Gud. Gudstjenesten vil alltid være i forandring, språk og tradisjon utvikler seg. Vår kristne tro kan ha mange uttrykk. Sammen får vi komme til kirken med hele livet vårt. Her får vi feire gudstjenesteet levende møte mellom Gud og mennesker, der alle har et rom der vi hører til. Mer om gudstjenestereformen finnes på VIGGO FAGERJORD, KANTOR Temakveld om sorg og sorggrupper Torsdag 19.februar kl. 19:30 Høyland menighetshus Sykehusprest Johannes Høyvik: Å leve med sorg Det blir informasjon om sorggrupper, og mulighet for påmelding til slike grupper. Alle er velkommen Arr: Diakonene i menighetene i Den norske kirke i Hå, Time, Klepp, Sandnes og Sola 7

8 Diakoni i desember Prosjektet Diakoni i desember starter opp som vanlig fra første mandag i desember. Det betyr at du vil finne prest, diakon eller frivillige fra Høyland menighet på stand på Sparkjøp i Gjesdalbakken. Vi deler ut gratis kaffe, te og pepperkaker og setter fram en stol til trette bein som har behov for en pause i juletravelheten. Velkommen! Har du lyst å delta? Flott om vi kan bli flere. Meld fra til diakonen mobil Julehelsing frå Høyland prestegard Med dette vil eg ønskje alle i Høyland sokn ei velsigna julehøgtid og eit godt nytt år 2009! Med helsing Helge Nesse, sokneprest Mange kjekke uteaktiviteter på weekend. Gudstjeneste på søndag ble på barnas premisser. Menighetsweekendtur oktober til Ognatun På lørdag hadde vi en veldig fin bibeltime med Sølve Salte, som talte over tema: Jesus er Herre. Barna ble delt opp i grupper, med tilpasset opplegg. Familier, enslige store og små innenfor Høyland Sokn, fra Skaarlia til Håbafjell, i alt 65 personer reiste til Ognatun på menighets week end helga 3-5 oktober. V i fikk oppleve et fellesskapet i sammen. Alle var positivt innstilt, ikke minst på tanken med å være i sammen høyland folk og skaarlia folk. Med andre ord, et samlende fellesskap i vår bydel Austrått. Vi var flere familier og mange barn som koste oss inne og ute. Det var stor stas med kanopadling, selv om været ikke var helt det store og noen måtte hentes inn etter at de hadde satt seg fast i sivet. Fotballkamp var også engasjerende med barna mot de voksne. Vi fikk også tatt en tur til tyskerbunkersene i Sirevåg, det var spennende å gå og lyse i de mørke gangene. På lørdag hadde vi en veldig fin bibeltime med Sølve Salte, som talte over tema: Jesus er Herre. Barna ble delt opp i grupper, med tilpasset opplegg. Der var kveldsamlinger med sang, og fine tanker, samt mye god underholdning og lek. Gudstjeneste på søndag ble på barnas premisser, hvor barna dagen før var engasjert i et gudstjeneste verksted, der de utformet Gudstjenesten og der mange av barna var med og deltok. Husorkesteret besto denne gang av Kari Kjestveit på piano, Fartein Haga på bass og Ole Øvestad på trommer. De skapte, i sammen med en sangglad gjeng, god stemning. Tror at små og store har hatt en flott helg. BESTE HILSEN BJØRG ØKLAND HIDLE Vi var flere familier og mange barn som koste oss inne og ute. 8

9 Onsdag 3.12 og torsdag 4.12 kl Billettbestilling: eller Åpent man-ons tir-tor-fre Humørbussene bringer begeistring! lørdag Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Her kan DIN annonse stå! Kontakt Byggefirma LEIF Kontakt Svein RØNNEBERG Rut Høllesli Olav Nesse ved A/S ved Ålgårdsvn. menighetskontoret menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for Tlf for 72 bestilling. 51 bestilling. Faks Mobil tlf Alt i nybygg og reparasjoner Avd. Bogafjellsenteret tlf Her kan DIN annonse stå! Kontakt Svein Olav Nesse ved menighetskontoret for bestilling. Tlf Faks

10 Høylandhopen Ved hjelp av våre gode instruktører Inger og Magne Hope lærer vi folkedans og swing på menighetshuset. Ingen forkunnskaper er nødvendige. Kvelden avsluttes med andakt. Velkommen hver første onsdag i måneden kl Onsdag 5.nov, 3.des, 4.febr. 4.mars Obs Obs viktig melding: NYTTÅRSBALL 7. januar kl Frammøte kl denne kvelden! Vi kler oss i finstasen og tar med oss et fat med mat som settes på langbord. Alle er velkommen også du som ikke har anledning å danse med oss til vanlig! Søndagsskole VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLE PÅ HØY- LAND MENIGHETSHUS, I KJELLERSTUEN KL ! Denne høsten blir det: , OG Vi starter opp igjen V/SPØRSMÅL, KONTAKT BERIT S. ÅDNANES Songar og salmar som samlar: I Gud Faders hender Mange møtte fram til song- og salmekvelden i Sviland kapell søndag 26. oktober. Ei fin oppfølging etter songgudstenesta i kapellet i vår. På Sviland bedehus var det også ein fin songkveld søndag 12. oktober. P å song-gudstenesta i Sviland deltok Svilandskarane, Koll Kyllingstad og Alvdis Johannessen. Sokneprest Helge Nesse knytte saman songane og salmane i temaet for kvelden: I Gud Faders hender. Guds hender er talande bilete på kristen tru og uttrykk for Guds omsorg. Trygve Bjerkrheim forma heilt frå tidleg ungdom mange av opplevingane sine med Gud og i naturen i dikt og songar. Ein salme henter tydeleg inspirasjon frå Salme 121 i Bibelen: Eg lyfter augo mine opp til dei høge fjell: Frå kven skal hjelpi koma, den hand som fast meg held? For negerslavane i sørstatane i USA var det, trass i forfølging og mykje liding, nettopp det å vere i Guds hender som heldt dei oppe: He s got he whole world in his hand. For mange menneske er minne knytta til salmar og gode minne å ta med seg vidare i livet. Det er positive knagger i livet der vi minnes spesielle menneske, eller det kan vere hendingar i livet som kan vere verdt å ta vare på. På den måten får salmeskatten oss til å tenkje positivt med ein klang av takksemd. Menighetsfakultetet feirer 100-årsjubileum i desse dagar, og takkofferet på songgudstenesta gjekk til MF. Kyrkjekaffen gav tid og rom for folk til å talast ved. Det kom fram sterke ønskje om ein songkveld også til våren. I Gud Faders hender er jeg glad og fri. Tryggere kan ingen steder bli. HELGE NESSE 10

11 DØPTE I HØYLAND SOKN Skjæveland, Mathilde Ganddalen menighet Tjelta, Mathias Løvendahl, Mads Robberstad, Camilla Moseng, Feline Skare kirke Dyvik, Anton Auestad, Jakob Sviland kapell Hagland, Mia Riska kirke Seland, Mikal Gand kirke Birkeland, Marius Håland, Torjus Sele, Vetle Antonsen, Eira Hana kirke Sunde, Tobias Sunde, Nathalie Taksdal, Eveline Kvamsøe, Fredrik Sagland, Oscar Birkeland Daniel Stuvik, Sofie Enoksen, Linnea Hana kirke Idland, Martin Kristensen, Matias Johnsen, Karianne Isabella Häger, Lukas Martin Gilje. Henrik Hana kirke Ramsland, Victor Sandnes kirke Øygard, Robin Riska kirke Olsen, Benjamin Reed Henning kirke, Steinkjer Kjølberg Mathias Riska kirke Norland, Jon Helge Vangskyrkja, Voss Strømstad, Emrik Austrått bydelshus Grødem, Tilde Sviland kapell Stokkeland, Rikke Austrått bydelshus Rostad, Storm Alexander Sylte kirke Iversen, Sara Austrått bydelshus Ravndal Charlotte Sviland kapell Norum, Milla Hana kirke Furenes, Linnea Sviland kapell Lohne, Isak Høyland menighetshus Sporaland, Haakon Storm Sandnes kirke Berge, Anders Nicolai Høle kyrkje Olsen, Eyla Høyland menighetshus Aukland, Mari Høyland menighetshus Gundersen, Sander Hana kirke Torgersen, Natalie Bekkefaret kirke Utvik, Eliah Avaldsnes kirke Skjørestad, Elias Julebygda kapell Thesen, Mia Ganddalen menighet Ivan, Zanten Odne Wilmar Sandnes kirke Koløy, Tomas Fredrik Sandnes kirke Berge, Kasper Sviland kapell Borgersen, Marcus Gand kirke Fjelde, Lisa Hana kirke VIELSER I HØYLAND SOKN Åreskjold, Siril Furenes, Eirik Olsson, Mette Åbø, Rudi Lyng, Linn Helen Smørsgård, Sten Rune Tjelta, Monica Åsen, Tom Are Kvia, Kristin Midthaugen, Per Sømme, Monica Vasvik, Dag Andre Husvæg, Victoria Husvæg, Glenn Ove Blåsternes, Trine Larsen, Tom Seldal, Henriette Isaksen, Fritz-Morten Kråbøl, Mona Auestad, Leon Femoen, Linda Breilid, Martin Presttun, Lene Person, Bjørn Andre Sviland kapell Eknes, Trine Logsdail, Craig Karlsen, Linda Hvidsten, Sverre Ariansen, Sissel Kilhavn, Kjetil Larsen, Unni Eriksen, Glenn Helge Habbestad, Iren Høiland, Kim Are Eik, Lisbet Tjelta, Kai Arne Rovik, Iris Hetland, Svein Harald Aardal, Monica Nilsson, Nils Johan Fredrik Rogaland Arboret Jakobsen, Renate Zorlu, Ali Mikalsen, Heidi Svendsen, Eivind Ovedal, Ingvild Iversen, Inge Kvanvik, Siw Jeanette Berg, Øystein Tollefsen, Tonje Jørgensen, Kim Breiland, Jorunn Vassøy, Bent Ronny Torheim, Inger Helen Larsen, John Halvorsen, Gro Aardal, Gunnar Solvang, Anette Hansen, Kristian Rosland, Thu Habbestad, Hilde Jørgensen, Rolf DØDE I HØYLAND SOKN Bolme, Bjørg Alfhild Ravndal, Ester Josdal, Eldfrid Ekkje, Marius Arnøy, Odd Skogland, Johan Jespersen, Thor Fjeldså, Marius 11

12 Jul i Chicago I USA kan du ikke unngå å bli slått av all pyntingen til jul. Utenfor ethvert hus er det dekorert med lysende figurer av alle slag. D en ene naboen vår hadde Josef og Maria og barnet i krybben. Den andre hadde lysende reinsdyr, som til og med beveget på hodet. Bybildet var preget av at alle trær var med lys og juletrær kunne du se i alle slags farger. Pyntingen startet allerede 1. desember. Da var også juletreet på plass i mange stuer. Museum of Science and Industry har sin årlige utstilling: Christmas Around the World. Juletrær fra 50 forskjellige nasjoner er pyntet med den enkelte nasjons spesielle kulturelle preg. Grupper fra noen av landene opptrer. Det norske innslaget var med julespill, folkedans og korsang av Grieg Ladies. I Minnekirken, hvor jeg var ansatt som prest, samler Christmas Concert fullt hus i begynnelsen av desember. På disse konsertene deltar Normennenes, Bjørnsons, som er to store mansskor, og kirkens eget The Church Choir. Den andre store dagen som samler spesielt mange er 1. Juledag. I Minnekirken synges de norske julesalmene. Det er viktig at de blir sunget på norsk. Norsk-amerikanerne ønsker å føre videre den norske juletradisjonen gjennom sangene. Sangen er god og de synger med av full hals også de av norsk- amerikanerne som ikke forstår teksten så godt, eller kanskje ikke i det hele tatt. En av de helt norske julesangene er likevel oversatt og brukes mye i USA, I am So Glad Each Christmas Eve Jeg er så glad hver julekveld. På den kan alle amerikanere synge med. Minnekirken har også ført videre tradisjonen med juletrefest. Ingen andre amerikanere har et slikt arrange- ment. De er ikke vant med å gå rundt juletreet og synge julesanger. Mange kommer langvegsfra for å være med på dette, selv om de ikke går tiil Minnekirken ellers. Mega kirken Willow Creek hadde en juleforestilling i stjerneklasse. Flere tusen mennesker kom og forestillingen gikk over flere dager. Julespillet hadde sitt synsvinkel gjennom to, ikke helt vellykkede, engler som fikk være med da Jesus ble født. Engler opptrådte i trapeser og skuespillerne var av ypperste klasse. Forestillingen ble overført i flere fjernsynskanaler. Siden det ikke skjedde noe i Minnekirken julaften, var det vår julaftens gudstjeneste. Noen markering av 2. juledag var det ikke. Det er en vanlig arbeidsdag. Da er alt over og folk begynner å pakke ned all julepynten, og det oppleves vel greit etter at hele desember har vært preget av jul på en eller annen måte. AV BJARNE SALTVEIT 12

13 50-årskonfirmantjubilantar på Sviland 2008 Kyrkjeboka for Høyland viser at det var 15 konfirmantar i Sviland kapell den 24. august av desse møtte fram til 50-års jubileumsgudsteneste i Sviland kapell den Dei blei også presenterte for kyrkjelyden, og etter gudstenesta var det kyrkjekaffi, bilettaking og påfølgjande jubileumsmiddag på Kronen Gård. Ein gild dag der mange gode minne vart tekne fram. På biletet (foto: Rasmus Hetland) ser vi frå venstre: Astrid (Skailand) Løining, Herborg (Svela) Egeland, Geirmund Aareskjold, Gunnleiv Aareskjold, Marit (Tveit) Nesse, Kjell Tjessem, Anbjørg (Tjessem) Osaland, Einar Gaute Aareskjold, Gunnlaug Marie (Aareskjold) Håland, Gerd Kristine (Sviland) Hetland, Sigurd Andersen og sokneprest Helge Nesse (som også er 50-årskonfirmant i år, frå Vikøy kyrkje, Norheimsund). HELGE NESSE JULEN I HØYLAND KIRKE Julaften Kl Familiegudstjeneste v/ungdomsprest Johannes Høyvik, sang av Chorus, messingblåsere. Offer til Kirkens Nødhjelp Kl Familiegudstjeneste v/ungdomsprest Johannes Høyvik, sang av Sopranos, messingblåsere. Offer til Kirkens Nødhjelp 1 Juledag Kl Høgtidsmesse v/ fung. Sokneprest Bjarne Saltveit, Solist. Offer til Byprestene Hjertelig velkommen til Kirken! 50-års konfirmantjubilanter i Høyland 13

14 Når en først hadde kastet seg utpå, var det bare å nyte fallet. En post på korsvandringen. Det var også noen barrierer i en selv som måtte overvinnes. Ungdom i fritt svev! Konfirmanttiden startet i år opp med en weekend til Tondstadli leirsenter den oktober. F 14 ør avreise er konfirmantene spente og forventningsfulle til hva som skal skje, og det utvikles ofte en et godt klima for samarbeid og læring. I år var vi 40 konfirmanter og 10 ledere, hvorav 5 var ungdomsledere. Litt ekstra for i år var at vi hadde fått låne en del utstyr til en hinderløype fra Hana menighet. Her var bla. en gondolbane med fullt rappelerings-utstyr. Målet med aktivitetene var at lek, fellesskap og læring skulle gå hånd i hånd. Heldigvis hadde vi med oss to kyndige konfirmantforeldre, Ove Morten Berge og Asbjørn Wathne, som hadde noe mer innsikt i hva det ville si å sette opp en slik løype enn det undertegnede hadde. Planen var at det skulle ta ca. to timer å sette opp løypen i skogholtet rundt Tondstadli leirsenter. Vi brukte fire timer! Og jeg er sikker på at vi hadde brukt 4 timer til hvis det ikke var for disse to gutta som sammen med ungdomslederne gjorde en stor innsats for å få løypa opp og gå. De hadde stått tidlig opp om morgenen før konfirmantene våknet etter en god natt søvn. (For noen ble det nok en veldig kort natt). Da de var ferdige, var Tonstadlis nærområde forvandlet til Tonstadligubbens rike med store hindre og lunefulle farer. Kun god kløkt og intenst samarbeid mellom konfirmantgruppene kunne hjelpe konfirmantene gjennom urskogen og trygt tilbake til leirstedet. Å reise på konfirmantweekend skal være en god blanding mellom læring og å ha det moro sammen. Soknepresten vår, Bjarne Saltveit, var innom på lørdag og underviste lyttende ungdommer om bibelen som bok og som troskilde. Den øvrige undervisningen hadde vi prøvd å flette inn i aktivitetene på weekenden. Bla. Skulle konfirmantene være med på korsvandring, en gammel tradisjon med røtter tilbake til middelalderen. Vandringen bestod i vårt tilfelle av ni stasjoner fra Jesu veg mot korsfestelsen. På stasjonene skulle det være mørkt, bilder fra Jesus lidelseshistorie opplyst av små T-lys, gregoriansk musikk og tekstlesninger fra lidelseshistorien. Konfirmantene skulle selv lage kors som de bar med fra stasjon til stasjon. Hovedformålet med vandringen var å vise en sammenheng mellom Jesu lidelse og vår egne erfaringer med vanskelige perioder i livet. Nå kom vi dessverre ikke i gang med denne aktiviteten før nærmere midnatt. Da hadde det blitt kalt ute, og en utilsiktet konsekvens ble at konfirmantenes korsvandring medførte litt mer realistisk lidelse enn det som var tiltenkt. Da vi vendte hjemover til Austrått var nok både konfirmanter og ledere trette. Men forhåpentligvis var det en god tretthet som gav lyst til flere lignende samlinger. Tusen takk til alle lederne og konfirmantene for en fin weekend. JOHANNES HØYVIK UNGDOMSPREST

15 Gjesdalveien Sandnes Spesialproduserte dører - vinduer og vinterhager - glasstak og takvindu. Rehab. av dører og vinduer. Kvålveien SANDNES Tlf Fax Mobil E-post: bokforlaget K B ODDNYS Krogedal ATELIER Velkommen til byens minste og koseligste galleri. Du finner det i Storgata 53b (Salamonsmauet) Sandnes. Åpent: Tirsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Begravelsesbyrå Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Her kan DIN annonse stå! Kontakt Høyland Menighetskontor for informasjon! AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 Har du føttene, har vi skoene Langgt. 2 B, Sandnes. Tlf Kvadrat-senteret, Sandnes. Tlf Amfisenteret,Vågen, Sandnes. Tlf Bryne Torg Senter, Bryne. Tlf M44-senteret, Bryne. Tlf Stasjonen, Ålgård. Tlf Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning Thrane Gård Galleri Tlf Austråttvn. 10 billedkunst, sølvsmykker, keramikk, glasskunst,strikk, etc. Åpningstider; tirsdag onsdag fredag søndag Garmann Auklend Noredalen 539, 4308 Sandnes Tlf Utstyr for for skog skog og og hage! hage! Salg - - service Service - Utleige Tlf. Martin: Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: Langgt Sandnes - Tlf Her kan DIN annonse stå! Kontakt Høyland Menighetskontor for informasjon! Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER Tronsholen, 4325 Sandnes. Gravmonumenter i stort og variert utvalg Firma Bjarne Hov Gravarvn. 49, 4306 Sandnes Tlf

16 Gudstjenester i Høyland sokn Austrått bydelshus 30. nov. kl Familiegudstjeneste, v/ Bjarne Saltveit Dåp, utdeling av 4 årsbibel, Offer til Høyland sokn, Sopranos deltar. 7. des. kl Ung Messe v/ Johannes Høyvik, offer til konfirmantarbeidet. Konfirmantkoret deltar. 22. mars kl Familiegudstjeneste, offer menighetsarbeidet 7. des. kl Høymesse, Prost Ludvig Bjerkreim, nattverd, offer menighetsarbeidet 14. des. kl dåp, offer misjonsprosjektet Høyvik, Sporanos, offer Kirkens nødhjelp 25. des. kl nattverd, offer Byprestene 26. des. kl Dåpsgudstjeneste, Bjarne Saltveit, offer menighetsarbeidet 1. jan. kl nattverd, offer menighetsarbeidet Saltveit, nattverd, dåp, Sopranos deltar, offer Bibelselskapet 8. febr. Kl dåp, offer Normisjon 15. febr. kl Festgudstjeneste, Bjarne Saltveit, Prost Ludvig Bjerkreim, Sang av Chorus og Sopranos. Markering av gjenåpniong av kirken,offer menighetsarbeidet / jan. kl Familiegudstjeneste, offer til Menighetsarbeidet 25. jan kl Familiegudstjeneste, offer misjonsprosjektet 8. febr. Kl Familiegudstjeneste, offer til menightesarbeidet. Konfirmantkoret deltar. 22. febr. Kl Familiegudstjeneste, Nattverd, offer til NMS 8. mars kl Familiegudstjeneste, Offer lønn til egne ansatte 21. des. kl nattverd, offer Utstein pilegrimsgard 21. des. kl Vi synger jula inn, Chorus, Sopranos, sandneskameratene, musikere, dirigent Viggo Fagerjord. Offer til musikkarbeidet 24. des. kl Julegudstjeneste, Johannes Høyvik, Chorus,offer kirkens nødhjelp 24. des, kl Julegudstjeneste, Johannes 4. jan. kl Høymesse, vikar, nattverd, offer NMS 11. jan. kl dåp, offer diakoniarbeidet 18. jan. kl nattverd, offer Lønn egne ansatte 25. jan. kl dåp, offer misjonsprosjektet 1. febr. Kl Familiegudstjeneste, Bjarne 22. febr. Kl dåp, offer misjonshøgskolen 1. mars. Kl nattverd, offer diakoniarbeidet 8. mars kl nattverd, dåp, offer lønn egne ansatte 15. mars kl Familiegudstjeneste, Bjarne Saltveit, nattverd, Sangsus deltar, offer IKO Sviland kapell kl.11 Siste s. i k.å. Nesse. Song v/karl Nærland. Nattv. Offer til Norsk Misjon i Øst/Åpne Dører. Kyrkjekaffi kl s. i adv. Familiegudst./Lysmesse. Nesse. Konfirmantane deltek. Misjonsoffer. Kyrkjekaffi kl.14 Vi syng jula inn. Sviland barnegospel, Svilandskarane, Korpsmusikk m.m. Årets Svilandsbu. Kollekt kl.15 Familiegudsteneste. Nesse. Offer Kirkens Nødhjelp kl.11 Høgtidsgudsteneste. Nesse. Nattv. Offer Menighetspleien kl s.e.Kr.opb. Med NMS kl s.e.Kr.opb. Nesse og repr. Frå NMS. Offer NMS kl s.e.Kr.opb. Nesse. Familiegudsteneste. Offer Menighetsarbeidet kl.11. Vingardssønd. Nesse. Nattv. Offer Bibelmisjonen kl.11. Kr.forkl.dag. Nesse. Familiegudsteneste. Offer Menighetsarbeidet kl s.i faste Nesse. Nattv. Offer Israelsmisjonen kl s.i faste Nesse. Offer IKO. Songgudsteneste. Svilandskarane m.fl. Sviland bedehus Søndag 23. nov. kl Møte. Bønemøte frå kl Knut Buljo, Samemisjonen Torsdag 4. des kl Bønemøte Fredag 5. des kl Førjulskos. Barne- og ungdomsarbeidar Åshild Mæland frå NMS talar. Barnegospel syng. Pizzaservering. Utlodning Torsdag 22. januar kl Årsmøte Sviland bedehus. Terje Eggebø andakt Søndag 22. feb kl Sangkveld. Fastelavensfest Husets Trekkspillklubb

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull! NR 3-2011 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69 Gledelig jul Gled deg, du jord, la mørket fly, for lyset blant oss bor! O, hvilket dyp av kjærlighet, Gud vender

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer