Policy og retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Policy og retningslinjer"

Transkript

1 1 Policy Styrende organer Styret Leder Nestleder Leder senioravdelingen Leder junioravdelingen Markedsansvarlig Økonomiansvarlig / Kasserer Sportslige utvalg Trener De enkelte lagene (Team) Spillerens tilhørighet og utvikling Hvorfor noen får trene eller spille kamper for laget over? Spillere som holder et bra sportslig nivå er ofte de som får tilbud om å trene ekstra med en eldre årsklasse i tillegg til sitt eget. Dette gjøres for at enkeltspillere med et stort potensial skal kunne ha et enda bedre sportslig tilbud i klubben, slik at de har mulighet til å utvikle seg til en enda bedre ishockey spillere. Dette skal sees på som en bonus som spillere får av klubben siden de har gode ferdigheter, er treningsvillige, har gode holdninger, er pliktoppfyllende og er lojale på sitt eget lag. En spiller som mangler en eller flere av disse egenskapene skal ikke spille opp. De har da ikke gjort seg fortjent til denne bonusen Stikkord for spill opp: Hvorfor de beste skal bidra på sitt eget lag? I en gruppe vil det alltid være noen som er best. Det er disse spillerne de andre i gruppa ser opp til, og mange ønsker å bli like gode som disse. For at alle skal ha muligheten til å få en god sportslig fremgang, vil det alltid være behov for å spille mot de som er antatt bedre enn seg selv for å lære. Hvis de antatt beste ikke er der, så vil ikke de nest beste bli bedre osv. Når det gjelder egen utvikling, er det ikke bare å spille mot bedre spillere som gjør at man fortsetter å ha en god utvikling gjennom flere år. For å utvikle sine egne ferdigheter godt er følelsen av det å mestre sterkt med på å øke selvtilliten og motivasjonen hos spillere. Det er ikke bra at man aldri kan prøve seg frem uten å være livredd for å mislykkes. Man må lære av sine feil for å unngå å gjøre dem igjen. Trening med eget lag er derfor en meget viktig del av utviklingen på veien til å bli en god ishockey spiller Vær klar over følgende: Treneren i et lag har som oppgave å utvikle spillernes ferdigheter hele tiden, og da er de beste utøverne i laget en del av verktøyet for å få til dette. Siden de ofte trener med et eldre lag for å bli bedre, og ser det som helt naturlig at de spiller opp et nivå, har de samtidig et ansvar overfor sine lagkamerater som de ofte har vært sammen med i mange år. Ansvaret består av å være ydmyke forbilder som er tilstede på trening og kamper for å bidra til både utvikling og sportslig fremgang for resten av gruppa. De må absolutt ikke rette nesa i været å tro de kan gjøre det de vil, komme sent, si hva de vil, og oppføre seg akkurat som det passer dem. Det viser bare total mangel på respekt ovenfor trenere, Dato: Side 1 av 19

2 støtteapparat, foreldre og de andre lagkameratene. Det er tross alt et lag. Stikkord for å bidra på eget lag: Konsekvenser ved å ikke bidra på eget lag. Skulle det vise seg at en eller flere har problemer med å forholde seg til det som er nevnt over, vil det dessverre bli konsekvenser for den enkelte. Det blir da snakk om utestenging fra treninger og kamper på laget over. Spilleren vil da kun ha muligheten til å trene og spille kamper for eget lag inntil man ser riktig holdning og innstilling som gjør at man fortjener å være med laget over igjen Ansvar tillitsvalgte Lagleder / ass lagleder Materialforvalter / ass materialforvalter Dugnadsansvarlig Kasserer Sponsor- og reklameinntekter Innmelding/utmelding av spillere Innmelding Utmelding Overgang av spillere til/fra annet lag Ishockey skolen Leie / Fordeling av istid Lisens til Norges Ishockey Forbund Forsikring fra forbundet innebærer Forsikringen gjelder Hvilke begrensninger gjelder Medlemsavgift til Furuset Idrettsforening Treningsavgift til Furuset Ishockey I.F Utstyr til lagene Hovedmaterialforvalter Keeper/materialutvalget Eget utstyr Dugnader Vakter A-lagskamper Frigåing Sekretariat Kjøreregler Seriekamper (gjelder ikke senior) Cup-arrangement Planlegging Påmeldingsavgift Sekretariat Salgs under cupen Innkvartering og bespisning Garderober Parkering Økonomi Premieutdeling Rydding Dato: Side 2 av 19

3 6 Tilbud til besøkende Slipeboden Salgs- og bruktboden Dato: Side 3 av 19

4 1 Policy Policy dokumentet er godkjent av styret og ment som en informasjon til alle spillere, foresatte og andre som har interesse rundt Furuset Ishockey. Dokumentet er utarbeidet for å sikre at alle får den informasjon som er nødvendig for å sikre Furuset Ishockey og det enkelte lags drift og utvikling. Retningslinjene skal følges. Må det avvikes fra retningslinjene skal dette godkjennes av styret på forhånd og protokollføres. Furuset Ishockey har som mål å bidra til at barn og ungdom skal få et positivt forhold til fellesskapet ved å tilrettelegge for å spille ishockey. Furuset Ishockey drives hovedsakelig ved hjelp av frivillig innsats. For å sikre kontinuitet og kvalitet er det noen funksjoner man betaler for å få utført. Et aktivt medlem må betale for kostnadene til egen aktivitet og fellesfunksjonene knyttet til denne. Dette gjøres med kroner og øre og et antall dugnadstimer utført ved hjelp av medlemmer og foresatte. DET AKTIVE MEDLEMMET MÅ BETALE: Lisens til Norges Ishockey Forbund Medlemsavgift til Furuset Idrettsforening Treningsavgift til Furuset Ishockey Eget utstyr, eks. kampdrakter og treningsdrakter (se pkt. 3.4) Keepere eget utstyr, eks. skinn / snapp /spakhandske og vest (se pkt. 3.4) Eventuell egenandeler og aktiviteter utover tildelt trening og seriespill X antall timer dugnadsinnsats avhengig av lagets ambisjoner og foreningens økonomi. Dugnader kan i noen tilfeller omregnes til kr. Lagleder og kasserer utreder dette alternativet og legger det fram for avstemming i foreldregruppa på det enkelte lag. FORENINGEN ORGANISERER OG BETALER FOR: Påmeldingsavgift seriespill Istid og garderobeutgifter Trener Drakter til det enkelte lag. Målvaktsutstyr: skinn, vest, snapp og spakhanske Dato: Side 4 av 19

5 2 Styrende organer. Punkt til må redigeres av styret 2.1 Styret Leder Niklas Grønstrand Nestleder Kjetil Evensen Leder senioravdelingen Jørn Amundsen Leder junioravdelingen Kjetil Evensen Markedsansvarlig Jan Gustavsen Økonomiansvarlig / Kasserer Økonomiansvarlig/kasserer i klubben er pr.dd. Kaja Reinhardsen. Alle lag har sin egen kasserer. 2.2 Sportslige utvalg Per-Arne Thorvaldsen er sportslig leder 2.3 Trener Dato: Side 5 av 19

6 3 De enkelte lagene (Team) Det enkelte lag kan i stor grad bestemme sine egne ambisjoner, aktivitetsnivå og kvalitetsnivå så lenge det er i tråd med Norges Ishockey Forbund sitt regelverk. Lagene organiserer selv egne lagkonto som føres gjennom foreningens regnskapssystem. Lagkonto brukes til: Påmeldingsavgift til cuper Reiser Der det kreves nytt utstyr, før styret mener å ha midler til det. Anskaffelsen skal, uansett finansiering, gjøres i samråd med materialutvalget, slik at avtaler og regler overholdes, herunder regnskapsføring. For å sikre en tilfredsstillende organisering av laget, må foresatte besette følgende funksjoner: Lagleder Materialforvalter Kasserer Dugnadsansvarlig Sekretariat ved A-lagets hjemmekamper Furuset Ishockey har minimum et lag i hver årsklasse. Disse benevnes som Team, etterfulgt av året de er født, eks. Team 94, frem til de er fylte 15 år. I forhold til Norges Ishockey Forbund spilles det i serier og cuper under benevnelsen G8 G15, yngre juniorer, eldre juniorer og A-lag 3.1 Spillerens tilhørighet og utvikling Den enkelte spiller tilhører det laget som fødselsåret tilsier. For å sikre den enkeltes spillers utvikling i de aldersbestemte klasser (tom. 15 år) vil det være behov for å spille serie- og cupkamper og trene både opp og ned i årsklassene. Dette avgjøres av trenerne. Dersom en skal spiller ned en årsklasse i seriekamper og cuper skal dette søkes om på forhånd. Det er treneren på det ordinære laget (årsklassen) som bestemmer dette. Nedskrivningen må leveres og ordnes i god tid før serie start, slik at det ikke får problemer for spilleren og laget han skal spille for. (Papirene bør være i orden 4 uker før serie start.) Lagleder for det ordinære laget (årsklassen) har ansvar for at dette blir formidlet til leder for junioravdelingen slik at søknad blir sendt kretsen. For disse spillerne er det da ikke lov å spille på sitt ordinære lag (årsklassen) i seriekamper og cuper. Dato: Side 6 av 19

7 For å styrke samholdet og helheten på de enkelte lagene, er deltakelse på treninger med eldre lag kun ment som et tillegg til treningene på sitt ordinære lag (årsklasse) Spilleren skal alltid følge det laget han tilhører på treninger/aktivteter. Skal en spiller spille opp skal dette ikke gå utover sitt ordinære lags serie- og cupkamper, men anses som et tillegg og bonus for de enkelte spillere som ligger foran i utviklingen av ferdigheter Hvorfor noen får trene eller spille kamper for laget over? Spillere som holder et bra sportslig nivå er ofte de som får tilbud om å trene ekstra med en eldre årsklasse i tillegg til sitt eget. Dette gjøres for at enkeltspillere med et stort potensial skal kunne ha et enda bedre sportslig tilbud i klubben, slik at de har mulighet til å utvikle seg til en enda bedre ishockey spillere. Dette skal sees på som en bonus som spillere får av klubben siden de har gode ferdigheter, er treningsvillige, har gode holdninger, er pliktoppfyllende og er lojale på sitt eget lag. En spiller som mangler en eller flere av disse egenskapene skal ikke spille opp. De har da ikke gjort seg fortjent til denne bonusen Stikkord for spill opp: God holdning og innstilling til idretten Meget treningsvillig Gode ferdigheter Høye ambisjoner Dato: Side 7 av 19

8 3.1.2 Hvorfor de beste skal bidra på sitt eget lag? I en gruppe vil det alltid være noen som er best. Det er disse spillerne de andre i gruppa ser opp til, og mange ønsker å bli like gode som disse. For at alle skal ha muligheten til å få en god sportslig fremgang, vil det alltid være behov for å spille mot de som er antatt bedre enn seg selv for å lære. Hvis de antatt beste ikke er der, så vil ikke de nest beste bli bedre osv. Når det gjelder egen utvikling, er det ikke bare å spille mot bedre spillere som gjør at man fortsetter å ha en god utvikling gjennom flere år. For å utvikle sine egne ferdigheter godt er følelsen av det å mestre sterkt med på å øke selvtilliten og motivasjonen hos spillere. Det er ikke bra at man aldri kan prøve seg frem uten å være livredd for å mislykkes. Man må lære av sine feil for å unngå å gjøre dem igjen. Trening med eget lag er derfor en meget viktig del av utviklingen på veien til å bli en god ishockey spiller Vær klar over følgende: Treneren i et lag har som oppgave å utvikle spillernes ferdigheter hele tiden, og da er de beste utøverne i laget en del av verktøyet for å få til dette. Siden de ofte trener med et eldre lag for å bli bedre, og ser det som helt naturlig at de spiller opp et nivå, har de samtidig et ansvar overfor sine lagkamerater som de ofte har vært sammen med i mange år. Ansvaret består av å være ydmyke forbilder som er tilstede på trening og kamper for å bidra til både utvikling og sportslig fremgang for resten av gruppa. De må absolutt ikke rette nesa i været å tro de kan gjøre det de vil, komme sent, si hva de vil, og oppføre seg akkurat som det passer dem. Det viser bare total mangel på respekt ovenfor trenere, støtteapparat, foreldre og de andre lagkameratene. Det er tross alt et lag. Stikkord for å bidra på eget lag: Utvikle egne ferdigheter bedre Lojaliteten til eget lag Være forbilde for andre Ikke glem hvor du hører til Konsekvenser ved å ikke bidra på eget lag. Skulle det vise seg at en eller flere har problemer med å forholde seg til det som er nevnt over, vil det dessverre bli konsekvenser for den enkelte. Det blir da snakk om utestenging fra treninger og kamper på laget over. Spilleren vil da kun ha muligheten til å trene og spille kamper for eget lag inntil man ser riktig holdning og innstilling som gjør at man fortjener å være med laget over igjen. Dato: Side 8 av 19

9 3.2 Ansvar tillitsvalgte De enkelte lag er selvdrevet ved hjelp av foresatte. Furuset Ishockey er helt avhengig av at foresatte stiller opp og påtar seg diverse oppgaver. Det er viktig å minne om at det ikke er nødvendig med forkunnskaper for å kunne påta seg verv på det enkelte lag. Veiledning vil bli gitt fra styret og øvrige tillitsvalgte. Det viktigste er at alle oppgavene blir dekket slik at laget kan fungere optimalt. Verv og dugnadsarbeid for foreldre skal gjøres på det lag spilleren tilhører Alle lag bør styrke tillitsvalgtapparatet med doble funksjoner fra det året de spiller på store bane (G10). Lagleder/Materialforvalter, evt. stedfortreder skal alltid være tilstede på trening og kamper og det vil lettere kunne oppnås hvis disse funksjonene er besatt av to personer Lagleder / ass lagleder Hvert lag skal innholde en lagleder og ass lagleder. Lagleder har hovedansvar for laget og ansvarsområder er: Ansvar for at alle spillere blir behandlet bra sportslig og sosialt Besette alle verv i laget Distribuere informasjon til alle Holde foreldremøter og valg internt i laget Formidle beskjeder og info fra trener og Furuset sentralt Overordnet ansvar for dugnader og lagets økonomi Plikt til og stille på felles lagledermøter Ansvar for at alle seriekamper blir spilt Gjennomføring av faste Furuset cuper Ansvar for at alle spillere er registret i Furuset Ansvar for at alle spillere har betalt lisens Organisere treningskamper og påmelding til cuper etc. Ansvar for å holde Furuset oppdatert på nye spiller og spillere som slutter Ansvar for at regler blir fulgt i forhold til Furusetes regelverk og policydokument Ansvar for og melde ifra til Furuset styre og sportslig leder om problemer som oppstår, hvis det ikke kan løses internt i laget. Osv Materialforvalter / ass materialforvalter Holde kontroll på utstyret laget har som lån fra Furuset Ishockey Alle treningsdrakter/kampdrakter skal henges opp i den boden laget disponerer Laget har ansvar for tap av utstyr. Skal erstattes. Påse at alle har drakter/vannflasker og annet felles utstyr. Hvert lag må ha en komplett som skal være lett tilgjengelig på alle treninger og kamper. Ansvar for at lagets utstyrsbod holdes i orden og at drakter vaskes etter behov. Dato: Side 9 av 19

10 3.2.3 Dugnadsansvarlig Lagets dugnadsansvarlig har ansvar for at pålagte og interne lagsdugnader gjennomføres og fordeles internt i laget Kasserer Hvert lags kasserer må opprette en konto som er merket med lagets navn. Regnskapet må føres på en oversiktelig måte og i samråd med økonomiansvarlig i FIIF. Alle bilag skal leveres økonomiansvarlig den eller så fort sesongen er slutt. Utbetalinger av lønnsrelaterte kostnader som diett, kilometer og lønn skal gå via økonomiansvarlig i FIIF All fakturering av draktreklame, skiltreklame og dugnadsvirksomhet skal foretas sentralt i FIIF. Fakturabeløpene vil så komme inn på det enkelte lags konto. Bakgrunnen for at dette må gjøres sentralt er at merverdiavgiftsloven har en begrensning på ordlyden som skal stå på fakturaene. Det er en løpende grense på ,- på 1 år, fra første utfakturering på reklame. 3.3 Sponsor- og reklameinntekter Skiltreklame gjelder denne sesongen, deretter skal alle rettighetene overføres til Furuset Elite A/S. Som kompensasjon vil klubben dekke dommerutgiftene i seriekamper for alle lag. Alle lag har tilgang til å selge en reklameplakat i hallen til kr ,- pr. år som skal dekke utgifter til dommer under sesongen. Avtalene lages på minimum 2 år av gangen. Fra hver type bransje skal det være kun 1 stk. reklameplakat. Salg av reklameplass/plakater utover dette kan gjøres, men da må det informeres Furuset om dette. Furuset vil bestemme hvordan inntektene skal fordeles og om det er plass i hallen. Det enkelte lag står fritt til å anskaffe egen draktreklame. All reklame skal syes på draktene, ikke sveises, da draktene skal videre til yngre lag etter bruk. 3.4 Innmelding/utmelding av spillere Innmelding Ny spiller fyller ut eget skjema som leveres til lagleder ved oppstart i klubben. Dato: Side 10 av 19

11 3.4.2 Utmelding Utmelding skjer skriftlig til Furuset Ishockey på eget skjema. Skjemaet skal undertegnes av spiller og foresatte Overgang av spillere til/fra annet lag Overgangsskjema fylles ut av lagleder, foresatte og spiller. Skjemaet tas med til moderklubben der spilleren kommer ifra for undertegnelse av leder. Skjemaet returneres til Furuset som undertegner dette og sender det til Forbundet. Spilleren er ikke klar for spill i Furuset før vi har fått tilbake papirer fra Forbundet. For Furuset er det kun sportslig leder som kan underskrive og det blir bare gjort dersom alle økonomiske forhold er i orden. 3.5 Ishockey skolen Ishockey skolen er ett av de viktigste forumene til Furuset Ishockey da det er her selve rekrutteringen av barn starter. En god skole med profesjonelle instruktører gir ett godt inntrykk av klubben. Ishockey skolen er for alle barn i alderen 3 9 år. Det trengs ingen grunnferdigheter for å starte, skolen er basert på at man skal lære seg å gå på skøyter, samt leke med kølle og puck. Skolen holder på 10 ganger før jul, hvorav deltakelse i Grüners Pepperkake cup er en fin avslutning på kurset. Etter jul starter ett nytt kurs over 10 ganger og da er avslutningen Furusets egen Påskehare cup som er helgen før påske. I tillegg er det alltid en hyggelig avslutning for alle hockeyskolebarna i Furuset Forum med utdeling av premie, diplom, pølser og drikke. Furusets sportslige utvalg har hovedansvaret for hockeyskolen. De har med seg en liten gruppe personer som tar seg av den praktiske delen med informasjon og oppfølging, produsering og distribuering av informasjonsfoldere. Det er viktig at det er en god ramme rundt ishockey skolen slik at foreldre og barn føler seg velkomne. Vi skal være tilstede, vi skal være tilgjengelige og vi skal svare på spørsmål fra foreldrene. Kan vi ikke svare, sjekker vi opp. Når man etter jul har kjørt noen ganger på ishockey skolen er det viktig å innkalle til ett foreldremøte, fortelle om planene med å sette i stand lag for neste års minste gruppe og informere om kostnader og hva som forventes av foreldrene i forbindelse med dugnader, verv, etc.. Første året vil det ikke være noen dugnader på dette alderstrinnet bortsett fra å hjelpe til på Påskehare cupen. Hvem vil være med? Skaffe mailadresser? skaffe lagleder og trener, samt bistå han /hun i jobben, slik at de kommer i gang. Oppfølging fortsetter Leie / Fordeling av istid Fordeling av istid foregår etter hvilken årsklasse man tilhører med stigende antall istider ettersom man blir eldre. De yngste lagene vil få treningstimer som starter allerede kl. Dato: Side 11 av 19

12 16.00, men jo eldre laget er, jo senere vil treningene starte. 2 ukers treningstider trenger ikke å være like pga kampavvikling og kamper fastsatt fra kretsen, men timefordelingen etter alder vil alltid være korrekt når sesongen er over. Det er vanskelig å legge en mal med faste treningstider pga variasjon i kamper, cupdeltakelse eller andre ting som lagene er med på. 4 Lisens til Norges Ishockey Forbund Alle som skal spille kamper i regi av Furuset Ishockey må ha en gyldig lisens fra NIHF. HUSK! Du er ikke spille berettiget før lisens er betalt. Barn opp til 12 år er dekket av forsikringen til NIHF. Det er den enkelte spillers/dommers ansvar å vite hvilken klubb han/hun er spille berettiget for og om lisens er løst. Det er den enkelte klubbs ansvar til en hver tid å sjekke spillerens/dommerens spilleberettigelse. Følger av å ikke løse lisens: Blir det oppdaget, vil laget tape kampen med min. 5 0 og klubben kan ilegges bøter. Du er ikke forsikret og kan ikke gjøre krav gjeldende dersom du blir skadet. 4.1 Forsikring fra forbundet innebærer Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Egen ulykkesforsikring anbefales i tillegg, Forsikringen gjelder I inn- og utland for lag tilsluttet NIHF. Under landskamper/kretskamper/samlinger, seriekamper. Under all ishockey/egentrening organisert av laget. For dommere gjelder forsikringen under egentrening. Under direkte reise til/fra kamp/organisert trening enten spillere reise sammen eller hver for seg. Under reise som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke fra første - og tre dager etter siste kamp Hvilke begrensninger gjelder Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Dato: Side 12 av 19

13 Forsikringen gjelder ikke for spillere som er sykemeldt. Skade på briller/kontaktlinser er ikke dekket av forsikringen. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved privat sykehus/klinikk. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens. 4.2 Medlemsavgift til Furuset Idrettsforening Man må være medlem av klubben for å spille. Foreldre som ikke er medlem har ikke stemmerett. Medlemskontingenten faktureres den Kontingenten fordeles slik: Medlem junioravdelingen kr. 200,- Seniormedlem kr. 300,- Familiemedlemskap kr. 400,- for familie med 2 voksne og 2 barn 4.3 Treningsavgift til Furuset Ishockey I.F Treningsavgiften varierer med årsklassene og er med på å dekke leie av is, påmelding til serie og til å betale trenere og ass.trenere. Treningsavgiften deles opp i 4 innbetalinger pr. år. med forfallsdatoer: 1/9, 15/10, 15/12 og 1/2. Treningsavgiftene fastsettes på årsmøte og er pr.2006: Team Team Team Team Team Team Team Team Team Yngre Junior 6210 Eldre Junior 6210 Det er 50% søsken moderasjon for det yngste medlemmet. De spillere som ikke har betalt kontingent / treningsavgift eller lisens, har heller ikke lov til å trene/spille kamp før dette er i orden. 4.4 Utstyr til lagene Hovedmaterialforvalter Klubben har egen hovedmaterialforvalter med følgende ansvarsområder: Dato: Side 13 av 19

14 Ansvar for klubbens utstyr. Holde orden på hvor utstyret er til en hver tid. Alt utstyr skal registreres og merkes. Innkjøp av nytt utstyr til best mulig pris. Behandle søknader fra lagene. (La de lag som har dårligst utstyr få først) Alt nytt utstyr skal kjøpes inn i klubbens farger. Blått/hvit. Sende faktura til kasserer på manko av utstyr fra lagene. Kasserer videresender disse til lagene. Alle innkjøp skal ha rekvisisjon fra materialforvalter. Faktura fra leverandører skal ikke betales av Furuset før materialforvalter har godkjent disse. Gammelt utstyr skal man prøve å selge før det kasseres. Penger fra salg skal settes inn på kontoen til keeper/materialforvalter utvalget. Alt overskytende utstyr i klubben skal til en hver tid være låst inn i egen bod i hallen. Bare hovedmaterialforvalter og styrets leder skal ha tilgang til denne. Innkjøp skal gjøres etter hva klubben har råd til. Det må ikke kjøpes inn utstyr til lagene, hvis det ikke er dekning på keeper/material kontoen!!!!!!!! Keeper/materialutvalget Hvert lag i aldersbestemte klasser skal bidra med kr ,- pr./år til en keeper/drakt konto. Beløpet skal betales innen utgangen av april hvert år (ved sesongslutt). G7 og G8 skal ikke betale bidrag til utvalget selv. Alt utstyr som er kvittert ut fra utvalget er lagets ansvar. Tapt utstyr må erstattes av laget. Skadet eller tapt utstyr skal meldes inn til hovedmaterialforvalter straks. Det er ikke lov og bytte utstyr lagene i mellom uten og kontakte utvalget for registrering. Overflødig utstyr skal returneres til utvalget straks. Det er heller ikke lov og sitte på ekstra utstyr i tilfelle det kommer ny keeper/spiller. Ved sesongslutt vil utvalget kontrollere at utstyret er på plass. Ved nytt utstyr / bytte av utstyr skal det søkes utvalget på eget søknadsskjema. Ved kjøp av eget utstyr skal dette gjøres iht. klubbens maler. Fra G7 til G11 bidrar FIIF/Utvalget med følgende: Skinn/Snapp/Spak hanske/vest Fra G12 til G15 bidrar FIIF/Utvalget med følgende: Skinn/Snapp/Spak hanske/vest (ved innkjøp av vest må keeper bidra med 30% av kostnadene). Bidraget reduseres med 10% hvert år. Etter tre år er bidraget 0,-. Slutter keeperen før dette vill det tilbakebetales 10%-20% i forhold til brukerperioden. Grunnen til å være med og bidra er: en vanlig utespiller må hele tiden kjøpe utstyr og dette koster penger. Vi ser det slik at keeper også må være med og betale noe selv. Keepers personlige utstyr, som keeper må holde selv er: Maske/halsbeskytter/susp/skøyter/kølle og bukse. Ordningen gjelder for 2 keepere pr. lag. Utstyr som kjøpes av lagene uten utvalgets godkjennelse, refunderes ikke.!!!!!!!!!!! Dato: Side 14 av 19

15 Yngre / eldre junior og A-lag holdes utenfor denne ordningen Når yngre junior går over til eldre junior skal alt utstyr (Keeper/kampdrakter/ treningsdrakter osv) leveres inn til utvalget. Hvis noe utstyr tas med videre må det søkes om dette og betales til keeper/materiell utvalget etter en verdivurdering. Ved store innkjøp til laget som lag som betaler selv, skal det bestilles igjennom utvalget. Utvalget kan ha større rabatter på samlet bestilling på køller etc. For juniorkeepere så er det en egenandel på ,- på hansker, vest og skinn. Utstyret er FIIFs eiendom Eget utstyr Den enkelte spiller og dens foresatte er ansvarlig for at eget verneutstyr er iht. ISO/EN normer og er tilpasset høyde og vekt. I tillegg skal skøyter være i god stand til trening og kamper. 4.5 Dugnader Foresatte må bidra under dugnader og arrangementer som laget har ansvar for. Det skal fordeles slik at alle må gjøre sin del Vakter A-lagskamper Hvert lag må stille med X-antall vakter på A-lagets hjemmekamper. Vaktholdet vil gå på rundgang blant alle lagenhetene Frigåing Klubbens G8 lag har ansvar for frigåing på søndager, mens G9 har ansvar for frigåingen den første søndagen i hver måned. Dette er en mulighet for de yngste lagene til å kunne tjene noen kroner til lagkassen. Bord settes opp i gangen nede foran garderobene og inngangspenger og leiebeløp innkreves iht. oppsatte takster. Musikk skal ordnes med i samarbeid med banemann. Frigåingstiden er fra kl Sekretariat Kurs i føring av matchprotokoll og klokke skal holdes hvert år før sesongstart. Dato: Side 15 av 19

16 5 Kjøreregler 5.1 Seriekamper (gjelder ikke senior) Det arrangerende lag skal holde det antall pucker som er nødvendig for å gjennomføre kampen. Godkjente match pucker skal brukes. Laget skal holde matchprotokoll og skal første virkedag etter kampen sende originalen til Norges Ishockey Forbund. Eventuelle dommerbemerkninger avmerkes på protokollen umiddelbart etter kampen. Protokollen må innholde dato og kampens nummer og ellers alle data som er påkrevet. Laget plikter i tillegg å melde resultatet umiddelbart etter at kampen er spilt ved å ringe Idrettstelefonen Laget er forpliktet til å ha et førstehjelpstilbud tilgjengelig, tilpasset arrangementets art. Skademeldingsskjema må alltid være tilgjengelig. Laget må bemanne sekretariatet. Dette innebærer: Tidtaker, speaker, protokollfører og mannskap til utvisningsboksene. Laget betaler dommeren. 5.2 Cup-arrangement Furuset Ishockey arrangerer følgende faste cuper pr. sesongen: Påskeharecup (G7), 1 dag på våren Black & Decker Cup, (G9) lør-søn på høsten Furuset Cup (G11), fre-søn på høsten Botta Cup (G13) desember Lagleder for det arrangerende lag har ansvar for at invitasjon til klubbene kommer ut i god tid før cupen. Det arrangerende lag står for det økonomiske, både utgifter og inntekter og alt overskudd går til laget. Klubben holder istid og garderober. Furuset Ishockey må søke kretsen hver sesong om tillatelse til arrangementer, dette gjelder også for de faste cupene. Cupene gjennomføres til en hver tid etter de regler som gjelder fra kretsen og Norges Ishockey Forbund alle spiller like mange kamper Planlegging Lagleder har det overordnede ansvaret for cupen, hvis ikke laget velger ut en arrangementansvarlig. Lagleder / arrangementansvarlig må huske: Arranger foreldremøte slik at alle oppgaver blir fordelt. Dato: Side 16 av 19

17 Lag en invitasjon, og send dette til lagene dere ønsker å ha med. Send invitasjonene direkte til lagenhetene og ikke til klubbene da invitasjonen lett kan bli borte. Reserver møtelokalene (reserveres i bok som ligger ved møtelokalene) Legg invitasjonen ut på Furuset Internettsider Sett opp tidsskjema, cupene arrangeres normalt fra fredag til lørdag. Kan gjøres i samarbeid med Furuset Ishockey. Viktig at denne blir overlevert driftssjef i Furuset Forum. Matchprotokollene skal lages ferdig på forhånd Husk å ha skademelingsskjema tilgjengelig med tilstrekkelig antall og sette dere inn i bruken av disse Lage program som utdeles ved lagene ankomst. Alle som jobber med arrangementet må ha navnskilt slik at de er lett gjenkjennelige for de gjestende lag. Frukt må settes i garderoben til lagene Det må også skaffes drikke til dommerne under cupen. Underrett ansvarlig for slipeboden, da det er viktig at denne er tilgjengelig under hele arrangementet Underrett ansvarlig for supporter / bruktboden slik at denne kan være åpen Kontakt dommeransvarlig i Furuset tidlig i prosessen Påmeldingsavgift Påmeldingsavgiften størrelse bestemmes av Furuset Ishockey og går til betaling av dommere, samt innkjøp av premier. Avgiften settes inn på arr.lagets egen konto Sekretariat Sekretariatet på banen må bemannes med speaker, protokollfører, tidtaker samt mannskap til utvisnings båsene. Viktig med god drilling av sekretariatet før cupen starter, særlig gjelder dette klokkekjøring. Sekretariatet trenger avløsing så ha nytt mannskap i beredskap. Her kan løsningen være en vaktplan som er satt opp på forhånd Salgs under cupen De lag som arrangerer cupen har mulighet for å tjene penger til laget ved salg av sponsorplass i programmet, puckkasting, loddslag, kakesalg og andre produkter man ikke selger i kafeen. Gi også beskjed til ansvarlig for supporter/brukt boden om arrangementet i god tid slik at den kan være åpen Innkvartering og bespisning Lag som kommer langveis fra må få tilbud om overnatting. Furuset Ishockey kan tilby overnatting i håndballhallen / møterommene. Dette må lagleder / arrangementsansvarlig avtale med daglig leder i Furuset Forum. Dato: Side 17 av 19

18 I ovennevnte tilfeller må lagleder / arrangementansvarlig utpeke 2 brannvakter som må være tilstede. I tillegg må det utarbeides lister med alle navnene på de som overnatter. Denne listen må være ferdig i god tid slik at brannvesenet blir underrettet tidligst en uke i forveien. Listen leveres driftsjef i Furuset Forum som har kontakten med brannvesenet. Overnatting på hotell til sportspris kan også være aktuelt. Dette må lagleder / arrangementsansvarlig ordne selv direkte mot det enkelte hotell Garderober Er det behov for flere garderober kan håndballgarderobene, evt. vektrommet benyttes. Dette må avtales med daglig leder i Forum. Det er viktig å legge ut gummimatter der dette ikke er, slik at gulvbelegg og skøyter ikke blir skadd. Garderobene skal merkes med logo/navn til det laget som garderoben tilhører Parkering Det er mulighet for avtale med bedriften Papyrus (ligger rett ovenfor Forum mot E6) for å kunne få tilgang til flere parkeringsplasser. Det må avtales på forhånd gjennom daglig leder i Furuset Forum. Viktig å huske på at ved Furuset senter er det kun lov å parkere i maks 3 timer Økonomi Eget regnskap skal føres Premieutdeling Premieutdeling kan skje i kafeen, i bar området eller på isen etter siste kamp. Det er opp til det arr. lag. Laget kjøper inne premier til hver enkelt spiller + en lagpremie. I tillegg bør laget skaffe diplom til hver enkelt spiller og en Furuset vimpel til de enkelte lagene.. Vimpel skaffes gjennom bruktboden. For Furuset cup og Botta cup eksisterer også vandrepokal Rydding Det lag som holder arrangement i Furuset Forum er ansvarlig for å holde Hallen Garderobene Gangene og eventuelle disponerte møterom i orden under arrangementet. Renhold er ekstra viktig. Etter arrangementet skal følgende gjøres: Dato: Side 18 av 19

19 Møterom og tilstøtende gangarealer - Vaske bord - Feie, eventuelt vaske gulvene ved behov Garderobene: - Ryddes og eventuelt feies Kjøkkenet: - Vaske etter egen instruks Tribunen: - Ryddes for søppel 6 Tilbud til besøkende 6.1 Slipeboden Åpningstider henger på døren. (egen mail sendt ut) sjekke hva som står der. 6.2 Salgs- og bruktboden Vi har en bruktbod som selger brukt utstyr, samt tøy med Furuset logo. Åpningstider er: Dato: Side 19 av 19

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Sist oppdatert 12. januar 2013 Side 1 av 20 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Håndbok for lagledere Stavanger Hockey. Rev. April 2015

Håndbok for lagledere Stavanger Hockey. Rev. April 2015 Håndbok for lagledere Stavanger Hockey Rev. April 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvordan få et lag til å fungere best mulig... 3 3. Organisering av lagene... 3 4. Hovedlagleder... 3 5.

Detaljer

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint. IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.no 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer