Policy og retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Policy og retningslinjer"

Transkript

1 1 Policy Styrende organer Styret Leder Nestleder Leder senioravdelingen Leder junioravdelingen Markedsansvarlig Økonomiansvarlig / Kasserer Sportslige utvalg Trener De enkelte lagene (Team) Spillerens tilhørighet og utvikling Hvorfor noen får trene eller spille kamper for laget over? Spillere som holder et bra sportslig nivå er ofte de som får tilbud om å trene ekstra med en eldre årsklasse i tillegg til sitt eget. Dette gjøres for at enkeltspillere med et stort potensial skal kunne ha et enda bedre sportslig tilbud i klubben, slik at de har mulighet til å utvikle seg til en enda bedre ishockey spillere. Dette skal sees på som en bonus som spillere får av klubben siden de har gode ferdigheter, er treningsvillige, har gode holdninger, er pliktoppfyllende og er lojale på sitt eget lag. En spiller som mangler en eller flere av disse egenskapene skal ikke spille opp. De har da ikke gjort seg fortjent til denne bonusen Stikkord for spill opp: Hvorfor de beste skal bidra på sitt eget lag? I en gruppe vil det alltid være noen som er best. Det er disse spillerne de andre i gruppa ser opp til, og mange ønsker å bli like gode som disse. For at alle skal ha muligheten til å få en god sportslig fremgang, vil det alltid være behov for å spille mot de som er antatt bedre enn seg selv for å lære. Hvis de antatt beste ikke er der, så vil ikke de nest beste bli bedre osv. Når det gjelder egen utvikling, er det ikke bare å spille mot bedre spillere som gjør at man fortsetter å ha en god utvikling gjennom flere år. For å utvikle sine egne ferdigheter godt er følelsen av det å mestre sterkt med på å øke selvtilliten og motivasjonen hos spillere. Det er ikke bra at man aldri kan prøve seg frem uten å være livredd for å mislykkes. Man må lære av sine feil for å unngå å gjøre dem igjen. Trening med eget lag er derfor en meget viktig del av utviklingen på veien til å bli en god ishockey spiller Vær klar over følgende: Treneren i et lag har som oppgave å utvikle spillernes ferdigheter hele tiden, og da er de beste utøverne i laget en del av verktøyet for å få til dette. Siden de ofte trener med et eldre lag for å bli bedre, og ser det som helt naturlig at de spiller opp et nivå, har de samtidig et ansvar overfor sine lagkamerater som de ofte har vært sammen med i mange år. Ansvaret består av å være ydmyke forbilder som er tilstede på trening og kamper for å bidra til både utvikling og sportslig fremgang for resten av gruppa. De må absolutt ikke rette nesa i været å tro de kan gjøre det de vil, komme sent, si hva de vil, og oppføre seg akkurat som det passer dem. Det viser bare total mangel på respekt ovenfor trenere, Dato: Side 1 av 19

2 støtteapparat, foreldre og de andre lagkameratene. Det er tross alt et lag. Stikkord for å bidra på eget lag: Konsekvenser ved å ikke bidra på eget lag. Skulle det vise seg at en eller flere har problemer med å forholde seg til det som er nevnt over, vil det dessverre bli konsekvenser for den enkelte. Det blir da snakk om utestenging fra treninger og kamper på laget over. Spilleren vil da kun ha muligheten til å trene og spille kamper for eget lag inntil man ser riktig holdning og innstilling som gjør at man fortjener å være med laget over igjen Ansvar tillitsvalgte Lagleder / ass lagleder Materialforvalter / ass materialforvalter Dugnadsansvarlig Kasserer Sponsor- og reklameinntekter Innmelding/utmelding av spillere Innmelding Utmelding Overgang av spillere til/fra annet lag Ishockey skolen Leie / Fordeling av istid Lisens til Norges Ishockey Forbund Forsikring fra forbundet innebærer Forsikringen gjelder Hvilke begrensninger gjelder Medlemsavgift til Furuset Idrettsforening Treningsavgift til Furuset Ishockey I.F Utstyr til lagene Hovedmaterialforvalter Keeper/materialutvalget Eget utstyr Dugnader Vakter A-lagskamper Frigåing Sekretariat Kjøreregler Seriekamper (gjelder ikke senior) Cup-arrangement Planlegging Påmeldingsavgift Sekretariat Salgs under cupen Innkvartering og bespisning Garderober Parkering Økonomi Premieutdeling Rydding Dato: Side 2 av 19

3 6 Tilbud til besøkende Slipeboden Salgs- og bruktboden Dato: Side 3 av 19

4 1 Policy Policy dokumentet er godkjent av styret og ment som en informasjon til alle spillere, foresatte og andre som har interesse rundt Furuset Ishockey. Dokumentet er utarbeidet for å sikre at alle får den informasjon som er nødvendig for å sikre Furuset Ishockey og det enkelte lags drift og utvikling. Retningslinjene skal følges. Må det avvikes fra retningslinjene skal dette godkjennes av styret på forhånd og protokollføres. Furuset Ishockey har som mål å bidra til at barn og ungdom skal få et positivt forhold til fellesskapet ved å tilrettelegge for å spille ishockey. Furuset Ishockey drives hovedsakelig ved hjelp av frivillig innsats. For å sikre kontinuitet og kvalitet er det noen funksjoner man betaler for å få utført. Et aktivt medlem må betale for kostnadene til egen aktivitet og fellesfunksjonene knyttet til denne. Dette gjøres med kroner og øre og et antall dugnadstimer utført ved hjelp av medlemmer og foresatte. DET AKTIVE MEDLEMMET MÅ BETALE: Lisens til Norges Ishockey Forbund Medlemsavgift til Furuset Idrettsforening Treningsavgift til Furuset Ishockey Eget utstyr, eks. kampdrakter og treningsdrakter (se pkt. 3.4) Keepere eget utstyr, eks. skinn / snapp /spakhandske og vest (se pkt. 3.4) Eventuell egenandeler og aktiviteter utover tildelt trening og seriespill X antall timer dugnadsinnsats avhengig av lagets ambisjoner og foreningens økonomi. Dugnader kan i noen tilfeller omregnes til kr. Lagleder og kasserer utreder dette alternativet og legger det fram for avstemming i foreldregruppa på det enkelte lag. FORENINGEN ORGANISERER OG BETALER FOR: Påmeldingsavgift seriespill Istid og garderobeutgifter Trener Drakter til det enkelte lag. Målvaktsutstyr: skinn, vest, snapp og spakhanske Dato: Side 4 av 19

5 2 Styrende organer. Punkt til må redigeres av styret 2.1 Styret Leder Niklas Grønstrand Nestleder Kjetil Evensen Leder senioravdelingen Jørn Amundsen Leder junioravdelingen Kjetil Evensen Markedsansvarlig Jan Gustavsen Økonomiansvarlig / Kasserer Økonomiansvarlig/kasserer i klubben er pr.dd. Kaja Reinhardsen. Alle lag har sin egen kasserer. 2.2 Sportslige utvalg Per-Arne Thorvaldsen er sportslig leder 2.3 Trener Dato: Side 5 av 19

6 3 De enkelte lagene (Team) Det enkelte lag kan i stor grad bestemme sine egne ambisjoner, aktivitetsnivå og kvalitetsnivå så lenge det er i tråd med Norges Ishockey Forbund sitt regelverk. Lagene organiserer selv egne lagkonto som føres gjennom foreningens regnskapssystem. Lagkonto brukes til: Påmeldingsavgift til cuper Reiser Der det kreves nytt utstyr, før styret mener å ha midler til det. Anskaffelsen skal, uansett finansiering, gjøres i samråd med materialutvalget, slik at avtaler og regler overholdes, herunder regnskapsføring. For å sikre en tilfredsstillende organisering av laget, må foresatte besette følgende funksjoner: Lagleder Materialforvalter Kasserer Dugnadsansvarlig Sekretariat ved A-lagets hjemmekamper Furuset Ishockey har minimum et lag i hver årsklasse. Disse benevnes som Team, etterfulgt av året de er født, eks. Team 94, frem til de er fylte 15 år. I forhold til Norges Ishockey Forbund spilles det i serier og cuper under benevnelsen G8 G15, yngre juniorer, eldre juniorer og A-lag 3.1 Spillerens tilhørighet og utvikling Den enkelte spiller tilhører det laget som fødselsåret tilsier. For å sikre den enkeltes spillers utvikling i de aldersbestemte klasser (tom. 15 år) vil det være behov for å spille serie- og cupkamper og trene både opp og ned i årsklassene. Dette avgjøres av trenerne. Dersom en skal spiller ned en årsklasse i seriekamper og cuper skal dette søkes om på forhånd. Det er treneren på det ordinære laget (årsklassen) som bestemmer dette. Nedskrivningen må leveres og ordnes i god tid før serie start, slik at det ikke får problemer for spilleren og laget han skal spille for. (Papirene bør være i orden 4 uker før serie start.) Lagleder for det ordinære laget (årsklassen) har ansvar for at dette blir formidlet til leder for junioravdelingen slik at søknad blir sendt kretsen. For disse spillerne er det da ikke lov å spille på sitt ordinære lag (årsklassen) i seriekamper og cuper. Dato: Side 6 av 19

7 For å styrke samholdet og helheten på de enkelte lagene, er deltakelse på treninger med eldre lag kun ment som et tillegg til treningene på sitt ordinære lag (årsklasse) Spilleren skal alltid følge det laget han tilhører på treninger/aktivteter. Skal en spiller spille opp skal dette ikke gå utover sitt ordinære lags serie- og cupkamper, men anses som et tillegg og bonus for de enkelte spillere som ligger foran i utviklingen av ferdigheter Hvorfor noen får trene eller spille kamper for laget over? Spillere som holder et bra sportslig nivå er ofte de som får tilbud om å trene ekstra med en eldre årsklasse i tillegg til sitt eget. Dette gjøres for at enkeltspillere med et stort potensial skal kunne ha et enda bedre sportslig tilbud i klubben, slik at de har mulighet til å utvikle seg til en enda bedre ishockey spillere. Dette skal sees på som en bonus som spillere får av klubben siden de har gode ferdigheter, er treningsvillige, har gode holdninger, er pliktoppfyllende og er lojale på sitt eget lag. En spiller som mangler en eller flere av disse egenskapene skal ikke spille opp. De har da ikke gjort seg fortjent til denne bonusen Stikkord for spill opp: God holdning og innstilling til idretten Meget treningsvillig Gode ferdigheter Høye ambisjoner Dato: Side 7 av 19

8 3.1.2 Hvorfor de beste skal bidra på sitt eget lag? I en gruppe vil det alltid være noen som er best. Det er disse spillerne de andre i gruppa ser opp til, og mange ønsker å bli like gode som disse. For at alle skal ha muligheten til å få en god sportslig fremgang, vil det alltid være behov for å spille mot de som er antatt bedre enn seg selv for å lære. Hvis de antatt beste ikke er der, så vil ikke de nest beste bli bedre osv. Når det gjelder egen utvikling, er det ikke bare å spille mot bedre spillere som gjør at man fortsetter å ha en god utvikling gjennom flere år. For å utvikle sine egne ferdigheter godt er følelsen av det å mestre sterkt med på å øke selvtilliten og motivasjonen hos spillere. Det er ikke bra at man aldri kan prøve seg frem uten å være livredd for å mislykkes. Man må lære av sine feil for å unngå å gjøre dem igjen. Trening med eget lag er derfor en meget viktig del av utviklingen på veien til å bli en god ishockey spiller Vær klar over følgende: Treneren i et lag har som oppgave å utvikle spillernes ferdigheter hele tiden, og da er de beste utøverne i laget en del av verktøyet for å få til dette. Siden de ofte trener med et eldre lag for å bli bedre, og ser det som helt naturlig at de spiller opp et nivå, har de samtidig et ansvar overfor sine lagkamerater som de ofte har vært sammen med i mange år. Ansvaret består av å være ydmyke forbilder som er tilstede på trening og kamper for å bidra til både utvikling og sportslig fremgang for resten av gruppa. De må absolutt ikke rette nesa i været å tro de kan gjøre det de vil, komme sent, si hva de vil, og oppføre seg akkurat som det passer dem. Det viser bare total mangel på respekt ovenfor trenere, støtteapparat, foreldre og de andre lagkameratene. Det er tross alt et lag. Stikkord for å bidra på eget lag: Utvikle egne ferdigheter bedre Lojaliteten til eget lag Være forbilde for andre Ikke glem hvor du hører til Konsekvenser ved å ikke bidra på eget lag. Skulle det vise seg at en eller flere har problemer med å forholde seg til det som er nevnt over, vil det dessverre bli konsekvenser for den enkelte. Det blir da snakk om utestenging fra treninger og kamper på laget over. Spilleren vil da kun ha muligheten til å trene og spille kamper for eget lag inntil man ser riktig holdning og innstilling som gjør at man fortjener å være med laget over igjen. Dato: Side 8 av 19

9 3.2 Ansvar tillitsvalgte De enkelte lag er selvdrevet ved hjelp av foresatte. Furuset Ishockey er helt avhengig av at foresatte stiller opp og påtar seg diverse oppgaver. Det er viktig å minne om at det ikke er nødvendig med forkunnskaper for å kunne påta seg verv på det enkelte lag. Veiledning vil bli gitt fra styret og øvrige tillitsvalgte. Det viktigste er at alle oppgavene blir dekket slik at laget kan fungere optimalt. Verv og dugnadsarbeid for foreldre skal gjøres på det lag spilleren tilhører Alle lag bør styrke tillitsvalgtapparatet med doble funksjoner fra det året de spiller på store bane (G10). Lagleder/Materialforvalter, evt. stedfortreder skal alltid være tilstede på trening og kamper og det vil lettere kunne oppnås hvis disse funksjonene er besatt av to personer Lagleder / ass lagleder Hvert lag skal innholde en lagleder og ass lagleder. Lagleder har hovedansvar for laget og ansvarsområder er: Ansvar for at alle spillere blir behandlet bra sportslig og sosialt Besette alle verv i laget Distribuere informasjon til alle Holde foreldremøter og valg internt i laget Formidle beskjeder og info fra trener og Furuset sentralt Overordnet ansvar for dugnader og lagets økonomi Plikt til og stille på felles lagledermøter Ansvar for at alle seriekamper blir spilt Gjennomføring av faste Furuset cuper Ansvar for at alle spillere er registret i Furuset Ansvar for at alle spillere har betalt lisens Organisere treningskamper og påmelding til cuper etc. Ansvar for å holde Furuset oppdatert på nye spiller og spillere som slutter Ansvar for at regler blir fulgt i forhold til Furusetes regelverk og policydokument Ansvar for og melde ifra til Furuset styre og sportslig leder om problemer som oppstår, hvis det ikke kan løses internt i laget. Osv Materialforvalter / ass materialforvalter Holde kontroll på utstyret laget har som lån fra Furuset Ishockey Alle treningsdrakter/kampdrakter skal henges opp i den boden laget disponerer Laget har ansvar for tap av utstyr. Skal erstattes. Påse at alle har drakter/vannflasker og annet felles utstyr. Hvert lag må ha en komplett som skal være lett tilgjengelig på alle treninger og kamper. Ansvar for at lagets utstyrsbod holdes i orden og at drakter vaskes etter behov. Dato: Side 9 av 19

10 3.2.3 Dugnadsansvarlig Lagets dugnadsansvarlig har ansvar for at pålagte og interne lagsdugnader gjennomføres og fordeles internt i laget Kasserer Hvert lags kasserer må opprette en konto som er merket med lagets navn. Regnskapet må føres på en oversiktelig måte og i samråd med økonomiansvarlig i FIIF. Alle bilag skal leveres økonomiansvarlig den eller så fort sesongen er slutt. Utbetalinger av lønnsrelaterte kostnader som diett, kilometer og lønn skal gå via økonomiansvarlig i FIIF All fakturering av draktreklame, skiltreklame og dugnadsvirksomhet skal foretas sentralt i FIIF. Fakturabeløpene vil så komme inn på det enkelte lags konto. Bakgrunnen for at dette må gjøres sentralt er at merverdiavgiftsloven har en begrensning på ordlyden som skal stå på fakturaene. Det er en løpende grense på ,- på 1 år, fra første utfakturering på reklame. 3.3 Sponsor- og reklameinntekter Skiltreklame gjelder denne sesongen, deretter skal alle rettighetene overføres til Furuset Elite A/S. Som kompensasjon vil klubben dekke dommerutgiftene i seriekamper for alle lag. Alle lag har tilgang til å selge en reklameplakat i hallen til kr ,- pr. år som skal dekke utgifter til dommer under sesongen. Avtalene lages på minimum 2 år av gangen. Fra hver type bransje skal det være kun 1 stk. reklameplakat. Salg av reklameplass/plakater utover dette kan gjøres, men da må det informeres Furuset om dette. Furuset vil bestemme hvordan inntektene skal fordeles og om det er plass i hallen. Det enkelte lag står fritt til å anskaffe egen draktreklame. All reklame skal syes på draktene, ikke sveises, da draktene skal videre til yngre lag etter bruk. 3.4 Innmelding/utmelding av spillere Innmelding Ny spiller fyller ut eget skjema som leveres til lagleder ved oppstart i klubben. Dato: Side 10 av 19

11 3.4.2 Utmelding Utmelding skjer skriftlig til Furuset Ishockey på eget skjema. Skjemaet skal undertegnes av spiller og foresatte Overgang av spillere til/fra annet lag Overgangsskjema fylles ut av lagleder, foresatte og spiller. Skjemaet tas med til moderklubben der spilleren kommer ifra for undertegnelse av leder. Skjemaet returneres til Furuset som undertegner dette og sender det til Forbundet. Spilleren er ikke klar for spill i Furuset før vi har fått tilbake papirer fra Forbundet. For Furuset er det kun sportslig leder som kan underskrive og det blir bare gjort dersom alle økonomiske forhold er i orden. 3.5 Ishockey skolen Ishockey skolen er ett av de viktigste forumene til Furuset Ishockey da det er her selve rekrutteringen av barn starter. En god skole med profesjonelle instruktører gir ett godt inntrykk av klubben. Ishockey skolen er for alle barn i alderen 3 9 år. Det trengs ingen grunnferdigheter for å starte, skolen er basert på at man skal lære seg å gå på skøyter, samt leke med kølle og puck. Skolen holder på 10 ganger før jul, hvorav deltakelse i Grüners Pepperkake cup er en fin avslutning på kurset. Etter jul starter ett nytt kurs over 10 ganger og da er avslutningen Furusets egen Påskehare cup som er helgen før påske. I tillegg er det alltid en hyggelig avslutning for alle hockeyskolebarna i Furuset Forum med utdeling av premie, diplom, pølser og drikke. Furusets sportslige utvalg har hovedansvaret for hockeyskolen. De har med seg en liten gruppe personer som tar seg av den praktiske delen med informasjon og oppfølging, produsering og distribuering av informasjonsfoldere. Det er viktig at det er en god ramme rundt ishockey skolen slik at foreldre og barn føler seg velkomne. Vi skal være tilstede, vi skal være tilgjengelige og vi skal svare på spørsmål fra foreldrene. Kan vi ikke svare, sjekker vi opp. Når man etter jul har kjørt noen ganger på ishockey skolen er det viktig å innkalle til ett foreldremøte, fortelle om planene med å sette i stand lag for neste års minste gruppe og informere om kostnader og hva som forventes av foreldrene i forbindelse med dugnader, verv, etc.. Første året vil det ikke være noen dugnader på dette alderstrinnet bortsett fra å hjelpe til på Påskehare cupen. Hvem vil være med? Skaffe mailadresser? skaffe lagleder og trener, samt bistå han /hun i jobben, slik at de kommer i gang. Oppfølging fortsetter Leie / Fordeling av istid Fordeling av istid foregår etter hvilken årsklasse man tilhører med stigende antall istider ettersom man blir eldre. De yngste lagene vil få treningstimer som starter allerede kl. Dato: Side 11 av 19

12 16.00, men jo eldre laget er, jo senere vil treningene starte. 2 ukers treningstider trenger ikke å være like pga kampavvikling og kamper fastsatt fra kretsen, men timefordelingen etter alder vil alltid være korrekt når sesongen er over. Det er vanskelig å legge en mal med faste treningstider pga variasjon i kamper, cupdeltakelse eller andre ting som lagene er med på. 4 Lisens til Norges Ishockey Forbund Alle som skal spille kamper i regi av Furuset Ishockey må ha en gyldig lisens fra NIHF. HUSK! Du er ikke spille berettiget før lisens er betalt. Barn opp til 12 år er dekket av forsikringen til NIHF. Det er den enkelte spillers/dommers ansvar å vite hvilken klubb han/hun er spille berettiget for og om lisens er løst. Det er den enkelte klubbs ansvar til en hver tid å sjekke spillerens/dommerens spilleberettigelse. Følger av å ikke løse lisens: Blir det oppdaget, vil laget tape kampen med min. 5 0 og klubben kan ilegges bøter. Du er ikke forsikret og kan ikke gjøre krav gjeldende dersom du blir skadet. 4.1 Forsikring fra forbundet innebærer Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Egen ulykkesforsikring anbefales i tillegg, Forsikringen gjelder I inn- og utland for lag tilsluttet NIHF. Under landskamper/kretskamper/samlinger, seriekamper. Under all ishockey/egentrening organisert av laget. For dommere gjelder forsikringen under egentrening. Under direkte reise til/fra kamp/organisert trening enten spillere reise sammen eller hver for seg. Under reise som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke fra første - og tre dager etter siste kamp Hvilke begrensninger gjelder Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Dato: Side 12 av 19

13 Forsikringen gjelder ikke for spillere som er sykemeldt. Skade på briller/kontaktlinser er ikke dekket av forsikringen. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved privat sykehus/klinikk. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens. 4.2 Medlemsavgift til Furuset Idrettsforening Man må være medlem av klubben for å spille. Foreldre som ikke er medlem har ikke stemmerett. Medlemskontingenten faktureres den Kontingenten fordeles slik: Medlem junioravdelingen kr. 200,- Seniormedlem kr. 300,- Familiemedlemskap kr. 400,- for familie med 2 voksne og 2 barn 4.3 Treningsavgift til Furuset Ishockey I.F Treningsavgiften varierer med årsklassene og er med på å dekke leie av is, påmelding til serie og til å betale trenere og ass.trenere. Treningsavgiften deles opp i 4 innbetalinger pr. år. med forfallsdatoer: 1/9, 15/10, 15/12 og 1/2. Treningsavgiftene fastsettes på årsmøte og er pr.2006: Team Team Team Team Team Team Team Team Team Yngre Junior 6210 Eldre Junior 6210 Det er 50% søsken moderasjon for det yngste medlemmet. De spillere som ikke har betalt kontingent / treningsavgift eller lisens, har heller ikke lov til å trene/spille kamp før dette er i orden. 4.4 Utstyr til lagene Hovedmaterialforvalter Klubben har egen hovedmaterialforvalter med følgende ansvarsområder: Dato: Side 13 av 19

14 Ansvar for klubbens utstyr. Holde orden på hvor utstyret er til en hver tid. Alt utstyr skal registreres og merkes. Innkjøp av nytt utstyr til best mulig pris. Behandle søknader fra lagene. (La de lag som har dårligst utstyr få først) Alt nytt utstyr skal kjøpes inn i klubbens farger. Blått/hvit. Sende faktura til kasserer på manko av utstyr fra lagene. Kasserer videresender disse til lagene. Alle innkjøp skal ha rekvisisjon fra materialforvalter. Faktura fra leverandører skal ikke betales av Furuset før materialforvalter har godkjent disse. Gammelt utstyr skal man prøve å selge før det kasseres. Penger fra salg skal settes inn på kontoen til keeper/materialforvalter utvalget. Alt overskytende utstyr i klubben skal til en hver tid være låst inn i egen bod i hallen. Bare hovedmaterialforvalter og styrets leder skal ha tilgang til denne. Innkjøp skal gjøres etter hva klubben har råd til. Det må ikke kjøpes inn utstyr til lagene, hvis det ikke er dekning på keeper/material kontoen!!!!!!!! Keeper/materialutvalget Hvert lag i aldersbestemte klasser skal bidra med kr ,- pr./år til en keeper/drakt konto. Beløpet skal betales innen utgangen av april hvert år (ved sesongslutt). G7 og G8 skal ikke betale bidrag til utvalget selv. Alt utstyr som er kvittert ut fra utvalget er lagets ansvar. Tapt utstyr må erstattes av laget. Skadet eller tapt utstyr skal meldes inn til hovedmaterialforvalter straks. Det er ikke lov og bytte utstyr lagene i mellom uten og kontakte utvalget for registrering. Overflødig utstyr skal returneres til utvalget straks. Det er heller ikke lov og sitte på ekstra utstyr i tilfelle det kommer ny keeper/spiller. Ved sesongslutt vil utvalget kontrollere at utstyret er på plass. Ved nytt utstyr / bytte av utstyr skal det søkes utvalget på eget søknadsskjema. Ved kjøp av eget utstyr skal dette gjøres iht. klubbens maler. Fra G7 til G11 bidrar FIIF/Utvalget med følgende: Skinn/Snapp/Spak hanske/vest Fra G12 til G15 bidrar FIIF/Utvalget med følgende: Skinn/Snapp/Spak hanske/vest (ved innkjøp av vest må keeper bidra med 30% av kostnadene). Bidraget reduseres med 10% hvert år. Etter tre år er bidraget 0,-. Slutter keeperen før dette vill det tilbakebetales 10%-20% i forhold til brukerperioden. Grunnen til å være med og bidra er: en vanlig utespiller må hele tiden kjøpe utstyr og dette koster penger. Vi ser det slik at keeper også må være med og betale noe selv. Keepers personlige utstyr, som keeper må holde selv er: Maske/halsbeskytter/susp/skøyter/kølle og bukse. Ordningen gjelder for 2 keepere pr. lag. Utstyr som kjøpes av lagene uten utvalgets godkjennelse, refunderes ikke.!!!!!!!!!!! Dato: Side 14 av 19

15 Yngre / eldre junior og A-lag holdes utenfor denne ordningen Når yngre junior går over til eldre junior skal alt utstyr (Keeper/kampdrakter/ treningsdrakter osv) leveres inn til utvalget. Hvis noe utstyr tas med videre må det søkes om dette og betales til keeper/materiell utvalget etter en verdivurdering. Ved store innkjøp til laget som lag som betaler selv, skal det bestilles igjennom utvalget. Utvalget kan ha større rabatter på samlet bestilling på køller etc. For juniorkeepere så er det en egenandel på ,- på hansker, vest og skinn. Utstyret er FIIFs eiendom Eget utstyr Den enkelte spiller og dens foresatte er ansvarlig for at eget verneutstyr er iht. ISO/EN normer og er tilpasset høyde og vekt. I tillegg skal skøyter være i god stand til trening og kamper. 4.5 Dugnader Foresatte må bidra under dugnader og arrangementer som laget har ansvar for. Det skal fordeles slik at alle må gjøre sin del Vakter A-lagskamper Hvert lag må stille med X-antall vakter på A-lagets hjemmekamper. Vaktholdet vil gå på rundgang blant alle lagenhetene Frigåing Klubbens G8 lag har ansvar for frigåing på søndager, mens G9 har ansvar for frigåingen den første søndagen i hver måned. Dette er en mulighet for de yngste lagene til å kunne tjene noen kroner til lagkassen. Bord settes opp i gangen nede foran garderobene og inngangspenger og leiebeløp innkreves iht. oppsatte takster. Musikk skal ordnes med i samarbeid med banemann. Frigåingstiden er fra kl Sekretariat Kurs i føring av matchprotokoll og klokke skal holdes hvert år før sesongstart. Dato: Side 15 av 19

16 5 Kjøreregler 5.1 Seriekamper (gjelder ikke senior) Det arrangerende lag skal holde det antall pucker som er nødvendig for å gjennomføre kampen. Godkjente match pucker skal brukes. Laget skal holde matchprotokoll og skal første virkedag etter kampen sende originalen til Norges Ishockey Forbund. Eventuelle dommerbemerkninger avmerkes på protokollen umiddelbart etter kampen. Protokollen må innholde dato og kampens nummer og ellers alle data som er påkrevet. Laget plikter i tillegg å melde resultatet umiddelbart etter at kampen er spilt ved å ringe Idrettstelefonen Laget er forpliktet til å ha et førstehjelpstilbud tilgjengelig, tilpasset arrangementets art. Skademeldingsskjema må alltid være tilgjengelig. Laget må bemanne sekretariatet. Dette innebærer: Tidtaker, speaker, protokollfører og mannskap til utvisningsboksene. Laget betaler dommeren. 5.2 Cup-arrangement Furuset Ishockey arrangerer følgende faste cuper pr. sesongen: Påskeharecup (G7), 1 dag på våren Black & Decker Cup, (G9) lør-søn på høsten Furuset Cup (G11), fre-søn på høsten Botta Cup (G13) desember Lagleder for det arrangerende lag har ansvar for at invitasjon til klubbene kommer ut i god tid før cupen. Det arrangerende lag står for det økonomiske, både utgifter og inntekter og alt overskudd går til laget. Klubben holder istid og garderober. Furuset Ishockey må søke kretsen hver sesong om tillatelse til arrangementer, dette gjelder også for de faste cupene. Cupene gjennomføres til en hver tid etter de regler som gjelder fra kretsen og Norges Ishockey Forbund alle spiller like mange kamper Planlegging Lagleder har det overordnede ansvaret for cupen, hvis ikke laget velger ut en arrangementansvarlig. Lagleder / arrangementansvarlig må huske: Arranger foreldremøte slik at alle oppgaver blir fordelt. Dato: Side 16 av 19

17 Lag en invitasjon, og send dette til lagene dere ønsker å ha med. Send invitasjonene direkte til lagenhetene og ikke til klubbene da invitasjonen lett kan bli borte. Reserver møtelokalene (reserveres i bok som ligger ved møtelokalene) Legg invitasjonen ut på Furuset Internettsider Sett opp tidsskjema, cupene arrangeres normalt fra fredag til lørdag. Kan gjøres i samarbeid med Furuset Ishockey. Viktig at denne blir overlevert driftssjef i Furuset Forum. Matchprotokollene skal lages ferdig på forhånd Husk å ha skademelingsskjema tilgjengelig med tilstrekkelig antall og sette dere inn i bruken av disse Lage program som utdeles ved lagene ankomst. Alle som jobber med arrangementet må ha navnskilt slik at de er lett gjenkjennelige for de gjestende lag. Frukt må settes i garderoben til lagene Det må også skaffes drikke til dommerne under cupen. Underrett ansvarlig for slipeboden, da det er viktig at denne er tilgjengelig under hele arrangementet Underrett ansvarlig for supporter / bruktboden slik at denne kan være åpen Kontakt dommeransvarlig i Furuset tidlig i prosessen Påmeldingsavgift Påmeldingsavgiften størrelse bestemmes av Furuset Ishockey og går til betaling av dommere, samt innkjøp av premier. Avgiften settes inn på arr.lagets egen konto Sekretariat Sekretariatet på banen må bemannes med speaker, protokollfører, tidtaker samt mannskap til utvisnings båsene. Viktig med god drilling av sekretariatet før cupen starter, særlig gjelder dette klokkekjøring. Sekretariatet trenger avløsing så ha nytt mannskap i beredskap. Her kan løsningen være en vaktplan som er satt opp på forhånd Salgs under cupen De lag som arrangerer cupen har mulighet for å tjene penger til laget ved salg av sponsorplass i programmet, puckkasting, loddslag, kakesalg og andre produkter man ikke selger i kafeen. Gi også beskjed til ansvarlig for supporter/brukt boden om arrangementet i god tid slik at den kan være åpen Innkvartering og bespisning Lag som kommer langveis fra må få tilbud om overnatting. Furuset Ishockey kan tilby overnatting i håndballhallen / møterommene. Dette må lagleder / arrangementsansvarlig avtale med daglig leder i Furuset Forum. Dato: Side 17 av 19

18 I ovennevnte tilfeller må lagleder / arrangementansvarlig utpeke 2 brannvakter som må være tilstede. I tillegg må det utarbeides lister med alle navnene på de som overnatter. Denne listen må være ferdig i god tid slik at brannvesenet blir underrettet tidligst en uke i forveien. Listen leveres driftsjef i Furuset Forum som har kontakten med brannvesenet. Overnatting på hotell til sportspris kan også være aktuelt. Dette må lagleder / arrangementsansvarlig ordne selv direkte mot det enkelte hotell Garderober Er det behov for flere garderober kan håndballgarderobene, evt. vektrommet benyttes. Dette må avtales med daglig leder i Forum. Det er viktig å legge ut gummimatter der dette ikke er, slik at gulvbelegg og skøyter ikke blir skadd. Garderobene skal merkes med logo/navn til det laget som garderoben tilhører Parkering Det er mulighet for avtale med bedriften Papyrus (ligger rett ovenfor Forum mot E6) for å kunne få tilgang til flere parkeringsplasser. Det må avtales på forhånd gjennom daglig leder i Furuset Forum. Viktig å huske på at ved Furuset senter er det kun lov å parkere i maks 3 timer Økonomi Eget regnskap skal føres Premieutdeling Premieutdeling kan skje i kafeen, i bar området eller på isen etter siste kamp. Det er opp til det arr. lag. Laget kjøper inne premier til hver enkelt spiller + en lagpremie. I tillegg bør laget skaffe diplom til hver enkelt spiller og en Furuset vimpel til de enkelte lagene.. Vimpel skaffes gjennom bruktboden. For Furuset cup og Botta cup eksisterer også vandrepokal Rydding Det lag som holder arrangement i Furuset Forum er ansvarlig for å holde Hallen Garderobene Gangene og eventuelle disponerte møterom i orden under arrangementet. Renhold er ekstra viktig. Etter arrangementet skal følgende gjøres: Dato: Side 18 av 19

19 Møterom og tilstøtende gangarealer - Vaske bord - Feie, eventuelt vaske gulvene ved behov Garderobene: - Ryddes og eventuelt feies Kjøkkenet: - Vaske etter egen instruks Tribunen: - Ryddes for søppel 6 Tilbud til besøkende 6.1 Slipeboden Åpningstider henger på døren. (egen mail sendt ut) sjekke hva som står der. 6.2 Salgs- og bruktboden Vi har en bruktbod som selger brukt utstyr, samt tøy med Furuset logo. Åpningstider er: Dato: Side 19 av 19

Policy og retningslinjer

Policy og retningslinjer 1. Visjon 1.1. Furuset skal tilbake på topp som norsk hockeys beste utviklingsklubb 2. Ideologi: 2.1. Ishockey er en sport hvor spillere lærer å ta ansvar for personlig utvikling. Det innebærer høy kvalitet

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april 2006. ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Lagledermøte 19.august 2015

Lagledermøte 19.august 2015 Lagledermøte 19.august 2015 Innmeldinger Skjema vil komme på hjemmesiden under dokumenter Sendes til medlem@askeribk.no Inntil 3 treninger før de må bestemme seg Ingen kamper før medlemsavgift (og dermed

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Sist revidert av Forbundsstyret 23. april 2008. ORIENTERING Alle som betalte lisens sesongen 2007/2008 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2008/2009

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

Sportslige retningslinjer:

Sportslige retningslinjer: Sportslige retningslinjer: SPORTSLIGE RETNINGSLINJER:...1 VISJON...2 IDEOLOGI:...2 HOVEDMÅL:...2 SPILLESTIL:...2 SESONGMÅL:...2 RESULTATMÅL:...2 ISHOCKEYUTVIKLING:...3 TRENERE:...3 COACHING:...4 SPILLERE:...4

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

VEDTEKTER FOR BÆRUM KOMMUNES BEDRIFTSIDRETTSLAG (BKBIL)

VEDTEKTER FOR BÆRUM KOMMUNES BEDRIFTSIDRETTSLAG (BKBIL) VEDTEKTER FOR BÆRUM KOMMUNES BEDRIFTSIDRETTSLAG (BKBIL) Generelt: Vedtektene er et supplement til og en konkretisering av bestemmelsene i Lov for Bærum kommunes bedriftsidrettslag. I tillegg til lov og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009.

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. STRATEGISK PLAN Hva er en strategisk plan og hvorfor skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 Velkommen til Holmen Hockey Holmen Hockey har et tilbud til de som vil spille ishockey, fra de er 4 år til man er godt voksen. Totalt aktiviserer

Detaljer

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Sunde Idrettslag Heiloveien 1 4049 HAFRSFJORD Organisasjonssnummer 982 275 709 Side 1 INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 2. Innledning om utbetaling... 3 3. Betaling fra idrettslagets

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Håndbok for lagledere Stavanger Hockey. Rev. April 2015

Håndbok for lagledere Stavanger Hockey. Rev. April 2015 Håndbok for lagledere Stavanger Hockey Rev. April 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvordan få et lag til å fungere best mulig... 3 3. Organisering av lagene... 3 4. Hovedlagleder... 3 5.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT

ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT Styret skal ha en valgt kasserer/regnskapsfører, som betaler regninger og fakturerer ut, utestående Kvass/Ulvungen FK. Skal føre regnskap for regnskapsåret som går fra 01.01

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer