Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon"

Transkript

1 Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien OSLO Org.nr MVA Kontaktinformasjon Telefon (gratis): Fax: E-post: Internett: II. Informasjon om avbestilling angrerett Kjøper som er forbruker kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten nærmere begrunnelse kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Kjøperen må betale kostnadene for returforsendelsen. Forbrukeren kan benytte angrerett ved å gi melding til Unitedprint innen 14 dager etter at varen er mottatt. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. Varer bestilt av Unitedprint tilvirkes og tilpasses spesielt for forbrukeren. I samsvar med angrerettloven 16 avtales det derfor at ved inngåelse av avtalen mellom forbrukeren og Unitedprint at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten plikter å betale for utført arbeid og medgåtte materialer. Unitedprint vil, med forbehold som nevnt over, tilbakebetale det forbrukeren har betalt senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten er mottatt. Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet be den som leverer varen om å returnere den til selgeren. Kjøperen betaler kostnadene for returforsendelsen. Vedlagt bekreftelsen på mottatt bestilling mottar Kunden opplysninger som nevnt i angrerettloven 7 og 9 samt ferdig utfylt angrerettformular. Utøvelse av angrerett meddeles skriftlig til:

2 unitedprint.com Norge AS Postadresse: Nydalsveien 33, 0484 OSLO Faks : e-post: III. Informasjon om bestilling, avtaleinngåelse og levering Unitedprints produkter er tilgjengelig på nettsiden Du velger ut, samt designer trykte produkter i henhold til egne spesifikasjoner, eller velger trykt materiale og utskriftstyper, og gir nødvendige opplysninger for ordren. Ved å klikke på angitte knapp, kan du se og skrive ut produktbeskrivelsen. Prisene på det valgte produkt vil også vises. Ved å klikke på den angitte knappen, kan du skrive ut et uforpliktende tilbud. Den endelige bestillingssiden (ordresammendraget) vil så vises, og her kan du igjen kontrollere dine valg og opplysninger som fremgår. Når du har sjekket disse detaljene, kan du sende den bindende ordren ved å klikke på "Kjøp"- knappen. Du kan avbryte bestillingen ved å lukke vinduet når som helst helt frem til du klikker på "Kjøp"- knappen. Før du klikker på "Kjøp"- knappen, blir du pålagt å bekrefte Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon for Unitedprint ved å klikke på angitte avmerkingsboks. Du kan lagre disse frem til det tidspunktet du klikker på " Kjøp"- knappen. Når bestillingen er mottatt vil du omgående motta en e-post som bekrefter bestillingen. Dersom bestillingen bekreftes, er det inngått bindende avtale etter mottak av bestilling og vår bekreftelse på e-post som beskrevet i Alminnelige Forretningsvilkår 6. Du velger deretter betalingsmåte og levering. Dersom du velger direkte belastning, herunder debiteringsoverføring (debetordre går direkte til banken), må du skrive ut debitordren, utfylle og signere denne, og returnere originalen til oss. Varene vil først bli sendt ut når vi har mottatt fullstendig utfylt originalskjema med din signatur. Vi vil lagre informasjonen vedrørende din bestilling og dine personlige data for å kunne utføre ordren. Sammen med bestillingsinformasjonen, vil du også motta e-post med informasjon om ordren og gjennomføring av leveringen, ordredata vi lagrer, samt Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon for Unitedprint. Du kan lagre denne e-posten på din pc, slik at du har denne informasjonen tilgjengelig til enhver tid. Du kan også finne opplysninger om ordren og dine personlige data ved å besøke Din Side på nettstedet vårt. IV. Informasjon om Avtalen Språket i avtalen er norsk. unitedprint.com Norge AS leverer kun varer i Norge. Avtalerettslige forpliktelser og garantier fremgår av Alminnelige Forretningsvilkår for unitedprint.com Norge AS. V. Informasjon om Kundedata Kundens personlige data (som navn, adresse og betalingsinformasjon) som oppgitt ved bestilling, brukes kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre bestilling, betaling og levering. Når bestilling er akseptert, vil den bli behandlet av vårt morselskap, unitedprint.com SE, Friedrich -List- Straße 3, Radebeul, som mottar de data du har oppgitt ved bestilling. Vi benytter Deutschen Paket Dienst (DPD), DB Schenker og DHL til levering av våre produkter. Deutschen Paket Dienst (DPD), DB Schenker og DHL mottar informasjon i den utstrekning det er nødvendig for levering av produktene. Dersom det uttrykkelig er gitt samtykke til det, vil vi benytte din kontaktinformasjon for å informere om nye produkter og øvrige tilbud. Slikt samtykke kan til

3 enhver tid trekkes tilbake, herunder ved å endre din kundeprofil eller benytte deg av den link som er inntatt i våre e-poster til deg. Du har dessuten adgang til de data vi lagrer om deg og mulighet til å endre eller slette disse. Du har rett til å motsette deg at dine kundedata benyttes til markedsføringsformål. Ved spørsmål om personvern, vennligsk kontakt vår databehandlingsansvarlige: Dr. Sebastian Kraska Nydalsveien Oslo ServiceFreeCall Unitedprint har rett til å foreta kredittsjekk av kunden. For mer informasjon om dette, se 5 i Alminnelige Forretningsvilkår. VI. Lagring Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon for Unitedprint kan lagres på din datamaskin slik at disse er tilgjengelig til enhver tid, også offline. For å åpne filen kreves programvare som kan åpne tekstfiler. B. Alminnelige Forretningsvilkår I. Generelt (1) unitedprint.com Norge AS, Nydalsveien 33, Oslo (heretter Unitedprint ) drifter internettportalen der Unitedprint markedsfører og selger produkter med Personlig Trykk, Trykte Produkter og Trykkmateriell til Forbrukere og Næringsdrivende. (2)Foreliggende Alminnelige Forretningsvilkår gjelder for avtaler inngått via De gjelder også for derpå følgende avtaler og transaksjoner selv om det ikke uttrykkelig vises til disse. Krav eller vilkår som fremsettes av kunden eller tredjeperson og som avviker fra Unitedprint`s Alminnelige Forretningsvilkår får ikke anvendelse i avtaleforholdet, selv om Unitedprint ikke uttrykkelig tar slikt forbehold i det enkelte tilfelle. Selv om Unitedprint viser til skriftlig dokument med henvisning til kundens eller tredjepersons avtalebetingelser, innebærer ikke dette på noen måte at Unitedprint aksepterer disse avvikende betingelsene som gjeldende i avtaleforholdet. 2 Definisjoner I de Alminnelige Forretningsvilkårene skal følgende ord og uttrykk ha følgende betydning; 1. Personlig Trykk trykte produkter hvis utforming er bestemt av kunden ved bruk av dataverktøy for tilpasning av design på Unitedprint`s internettportal, eksempelvis produkter som visittkort, reklamemateriell, postkort og plakater; 2. Trykt Produkt trykt produkt med tilbudt standardisert design valgt av kunden; 3. Trykkmateriell varer og produkter til bruk for trykking og utskrift, slik som papir, blekk og maling;

4 4. Produkter - Personlig Trykk, Trykt Produkt, Trykkmateriell og andre produkter på 5. Forbruker - fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet i samsvar med Lov av 21. Juni 2002 nr 34 om forbrukerkjøp; 6. Næringsdrivende - kunde som ikke er Forbruker, jf (4); 7. Partene Unitedprint og kunden; 8. Speditør bud, transportselskap eller andre, herunder Unitedprints egne ansatte, som utfører frakt av Produktet; 9. samtlige internettsider der Unitedprint tilbyr Produkter; 10. Registrering registrering av Konto for tilgang til kjøp av Produkter på 11. Gjesteinnlogging registrering uten opprettelse av konto for midlertidig tilgang og bruk for en enkelt bestilling; 12. Passord en kombinasjon av tall/ tegn og bokstaver som sammen med e-postadresse gir adgang til å bestille Produkter på 13. Konto kundens brukerkonto. Tilgang gis ved å oppgi e-postadressen og Passord; 14. Forhåndsvisning digital forhåndsvisning av utskriftsklar data konvertert for utskrift som gir nær gjengivelse av produksjonsfargen på det endelige produktet; 15. Utskriftsprøve digital utskrift av utskriftsklar data konvertert for utskrift i samsvar med DIN ISO standard digital forhåndsvisning som gir nær gjengivelse av utskriftsfarge og Produktet; 16. Arbeidsdag mandag til fredag unntatt offentlige fridager; 17. Normal Forretningstid - mandag til fredag 24 timer hver dag samt lørdag og søndag kl til Registrering av Konto og Gjesteinnlogging (1) For å bestille Personlig Trykk, Trykt Produkt og Trykkmateriell på må kunden opprette Konto eller benytte Gjesteinnlogging. Registrering gjennomføres ved å fylle ut nødvendige data i angitte onlineskjema. Registreringen gjennomføres ved å klikke på knappen Fullfør Registreringen. Gjesteinnlogging gjør det mulig for en kunde å kjøpe Personlig Trykk, Trykt Produkt og Trykkmateriell uten å være registrert med Konto. Ved Gjesteinnlogging må kunden oppgi en e-postadresse som skal gjelde inntil ordren er gjennomført. Ved påfølgende Gjesteinnlogging må kunden på nytt oppgi kundeinformasjon. (2) Unitedprint har rett til å nekte Registrering av Konto eller Gjesteinnlogging uten å oppgi årsak. 4 Kommunikasjon med kunden

5 (1) Kommunikasjon mellom Unitedprint og kunden foregår i hovedsak per e-post. Kunden er ansvarlig for at e-post kan mottas. Kunden må oppgi en gyldig e-postadresse som er i bruk senest på tidspunkt for gjennomføring av bestillingen og er ansvarlig for å følge med på e-post som mottas på denne e-postadressen. Kunden må umiddelbart opplyse til Unitedprint om endret e-postadresse. Kunden må ikke sette innstillingene på e-postkontoen slik at det medfører at e-poster ikke kan mottas eller at e-poster ikke blir kjent for kunden, eksempelvis ved at e-poster på grunn av spamfilter blir flyttet til spam-folder. E-post sendt til oppgitte e-postadresse anses mottatt av kunden etter avsendelse fra Unitedprint. (2) Foruten per e-post som nevnt, kan kommunikasjon også skje skriftlig og muntlig på telefon etc. samt ved bruk av andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. 5 Kredittvurdering (1) Ved å sende inn en bestilling med de oppgitte personopplysninger, samt ved å akseptere foreliggende Alminnelige Forretningsvilkår, gis det samtykke til at Unitedprint kan få gjennomført kredittvurdering av kunden. Unitedprint forbeholder seg retten til å avslå bestillinger, begrense eventuelle kredittbeløp eller kreve forskuddsbetaling. 6 Bestilling og avtaleinngåelse (1) Ved bestilling velger kunden ut Produkt, og dersom det er et Personlig Trykk, utformes design ved hjelp av programverktøy på Unitedprint`s internettportal (2) Kunden fullfører bestillingsskjema og kontrollerer at innlagte ordre er i samsvar med bestillingen. Det kan gjøres endringer i ordren ved å benytte Endre Ordre -knappen. Kunden kan til enhver tid avbryte bestillingen ved å lukke vinduet i nettleseren. Ordren/ bestillingen avgis med bindende virkning ved å trykke på Kjøp -knappen. (3) Kunden er bundet av ordren/ bestillingen etter utløp av Normal Forretningstid andre Arbeidsdag etter at ordren er sendt. Kunden vil motta en mottaksbekreftelse med nødvendige opplysninger om ordren og bestilte Produkt. Mottaksbekreftelsen fra Unitedprint innebærer ikke bindende aksept av ordren. Bindende avtale mellom kunden og Unitedprint inngås først på det tidspunkt Unitedprint per e-post aksepterer kundens ordre i ordrebekreftelse. Avtaler inngås kun på norsk. (4) Ordren vil bli lagret av Unitedprint, og kunden vil motta ordrebekreftelsen. Dersom kunden mister ordreinformasjonen/ ordrebekreftelsen, kan kunden skriftlig be om å få oversendt dette på nytt, enten utskrift per post eller per e-post, mot å dekke kostnadene ved slik oversendelse. 7 Rett til avbestilling angrerett (1) Produkt kan kun avbestilles av Forbruker, jf 2 (4) i henhold til lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av 21. desember 2000 nr. 105 ( angrerettloven ). (2) Angreretten gjelder ikke dersom Produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra Forbrukerens side.

6 (3) Personlig trykk og Trykt Produkt bestilt av Unitedprint tilvirkes og tilpasses spesielt for Forbrukeren. I samsvar med angrerettloven 16 avtales det derfor at ved inngåelse av avtalen mellom Forbrukeren og Unitedprint at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at Forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer. (3) Forbrukeren kan benytte angrerett ved å gi melding til Unitedprint innen 14 dager etter at Produktet er mottatt. Angrerett meddeles skriftlig til: unitedprint.com Norge AS Postadresse: Nydalsveien 33, 0484 OSLO Faksnummer : e-post: 8. Unitedprint`s Produkter (1) Ytelsene som leveres av Unitedprint er beskrevet på Unitedprints internettsider, herunder på siden med oppsummering forut for gjennomføring av ordren ved å trykke Kjøp -knappen, i ordrebekreftelsen, og i eventuelle endringer og utfyllinger som avtalt mellom kunden og Unitedprint. Endring fra det som fremgår av ordrebekreftelsen forutsetter at det inngås en endringsavtale mellom partene. Unitedprint er ikke forpliktet til å godta et slikt tilbud om endring. (2) Dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle leveres Trykt Produkt og Trykkmateriell for offsettrykking med farge i henhold til Bransjestandard DIN ISO Følgende avvik tolereres: 1 mm avskjær, 1 mm brett/ fold og 1 mm for innbinding. (3) Mindre avvik i farge og materiale kan forekomme. Dette gjelder også variasjoner i farge og material sammenlignet med tidligere bestillinger. Slike variasjoner, som ikke anses å innebære avvik fra produktbeskrivelsen, kvalitetsstandard, toleranse og fargevariasjoner kan forekomme på grunn av leverandørbytte, material og produksjonsendringer og må godtas av kunden selv om Produktet avviker fra Produkter fra tidligere ordrer. (4) For Trykkmateriell fremgår detaljert produktbeskrivelse/-informasjon, samt eventuell bruks- og sikkerhetsinformasjon, for hvert Produkt. Slik informasjon er en del av avtalegrunnlaget. Produktbeskrivelsene er tilgjengelig på nettsiden for det enkelte Produkt for lesing og nedlasting i PDF-format på Unitedprint`s nettsider samt fra nettstedets Handlekurv. Produktbeskrivelsen opplyser også om alminnelig aksepterte toleranseavvik i bransjen. For papir gjelder dette særlig mengde, vekt, dimensjoner og skjæring. Ved eventuelle fargeavvik gjelder toleransegrenser som angitt i den enkelte produktbeskrivelse. (5) Unitedprints ytelse omfatter ikke overføring av utskriftsdata nødvendig for å fullføre ordren. Dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle, er dette del av kundens samarbeidsforpliktelse. (6) Blekk og maling har begrenset holdbarhet. Blekket og malingen er produsert for å være anvendelig for ordinære utskriftsjobber. Dersom kunden anvender dette på annen måte enn ved ordinære utskrifter eller på annet enn utskriftspapir, anbefales det at kunden først gjennomfører en test/ prøve fortrinnsvis en mindre utskriftsprøve, for å forsikre seg om at materiale og utskriftsmåte er egnet. Ytterligere informasjon følger av relevante produktbeskrivelse. 9 Utskriftsdata

7 (1) Unitedprint utfører alle trykkerioppdrag på grunnlag av utskriftsdata gitt av kunden. Utskriftsdata skal gis i slikt format og i henhold til spesifikasjon som fremgår i Kundemeddelelse, spesielt under Utskriftsdata -knappen. Dersom annet format eller spesifikasjon benyttes vil det kunne forekomme større avvik og mangler enn det som følger av 8 og 11. Unitedprint sletter utskriftsdata etter produksjon av Produktet. Kunden må selv påse å lagre kopi av utskriftsdata. (2) Kunden er forpliktet til ikke å sende materiale med pornografisk, høyre-/ venstreekstremt, rasistisk eller diskriminerende innhold, materiale som fremmer vold eller etter sitt innhold er skremmende eller skadelig for mindreårige, er ærekrenkende, i strid med tredjemanns rettigheter eller i strid med preseptorisk lovgivning. Dersom kunden sender utskriftsdata med slikt innhold, har Unitedprint rett til å heve avtalen uten varsel. Andre krav og rettigheter påvirkes ikke av dette. (3) Kunden må nøye kontrollere utskriftsdata før dette sendes Unitedprint for å sikre at ovennevnte krav er ivaretatt. I tilfelle Unitedprint mottar krav fra andre kunder, tredjemenn eller offentlig myndighet som følge av at den informasjon eller materiale som kunden har gitt Unitedprint og/ eller materiale produsert av Unitedprint som følge derav er i strid med lov eller krenker tredjemanns rettigheter, skal kunden holde Unitedprint skadesløs med hensyn til enhver kostnad eller tap, uavhengig av rettslig grunnlag eller hvem kravet er rettet mot, og til å betale slike rimelige kostnader som er påført Unitedprint, herunder prosesskostnader, som følge av slikt krav og/ eller for å rette opp det ulovlige forhold. Dette gjelder særlig ved krenkelser av opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett eller andre immaterielle rettigheter. Skadesløsholdelsen omfatter Unitedprints rimelige prosesskostnader, herunder advokat- og rettsgebyrer. Kunden er tilsvarende forpliktet til å holde Unitedprints underleverandører skadesløse. Kundens forpliktelse til å dekke tap og kostnader etter denne bestemmelse bortfaller eller reduseres dersom og i den utstrekning kunden godtgjør at tap og kostnader er lavere enn kravet som fremmes, eller at kravet har sitt grunnlag i forhold som kunden ikke er ansvarlig for. Denne bestemmelse begrenser ikke Unitedprint`s øvrige krav mot kunden. 10 Unitedprint`s kontroll av utskriftsdata (1) Unitedprints plikt til å kontrollere utskriftsdata ved plassering av ordren er begrenset til den kontroll som fremgår av bestillingsprosessen ( Datakontrollen ) Unitedprint skal varsle kunden dersom Unitedprint oppdager mangler/ feil i utskriftsdataene. Kunden er i så fall forpliktet til enten å tillate at Unitedprint gjør endringer i utskriftsdata for kundens risiko, levere nye utskriftsdata eller tillate utskrift av mangelfull utskriftsdata. (2) Unitedprint er ikke forpliktet til å utføre ytterligere kontroll av utskriftsdata enn Datakontroll som nevnt i punkt 1. Kunden er ansvarlig for enhver mangel på Produktet som skyldes mangler/ feil i utskriftsdata. (3) Unitedprint har rett, men ikke plikt til å kontrollere om innholdet i utskriftsdata er i strid med 9 (2). 11 Konvertering og fargemodus ved bruk av rettighetsbeskyttet utskriftsdata og ved tilpassing i FreeDesign (1) Unitedprint er ikke forpliktet til å konvertere utskriftsdata fra annet format enn det som er avtalt. Dersom annet format i det enkelte tilfelle er avtalt, skjer utskrift og produksjon for kundens risiko. Konvertering kan medføre at data mistes/ slettes eller at Produktet vil avvike fra opprinnelig utskriftsdata.

8 (2) Dersom kundens egne utskriftsdata blir benyttet, vil utarbeidelsen av disse i en annen fargemodus enn CMYK, skje på kundens egen risiko og ansvar. Kunden aksepterer særlig at når RGB data der ICC fargeprofiler bearbeides, vil det oppstå naturlige fargevariasjoner sammenlignet med originalen. (3) Dersom kunden tilpasser utskriftsdata i online-programmet FreeDesign, skjer bearbeidelsen av utskriftsdataene i en annen enn den oppgitte RGB fargemodus på egen risiko og ansvar. Særlig ved bearbeidelse av CMYK data eller ICC fargeprofiler, vil det naturlig oppstå fargevariasjoner sammenlignet med originalen. 12 Utskriftsprøver (1) Kunden kan mot et pristillegg bestille Utskriftsprøve på papir og Utskriftsprøve fra skjerm (skjermprøve). På grunn av annen produksjonsmåte, vil det kunne forekomme mindre avvik fra Produkter produsert ved offsettrykking. Avvik vil særlig kunne forekomme på skjermprøver på grunn av skjermoppløsning. Unitedprint vil gjøre sitt ytterste for at Utskriftsprøven blir så lik det originale produkt som mulig. (2) Kunden må så snart som mulig etter mottak av Utskriftsprøven akseptere ordren. (3) Mindre variasjoner, som ikke innebærer avvik fra avtalte kvalitetsstandard, toleranse og fargevariasjoner kan forekomme på grunn av material og produksjonsendringer samt leverandørbytte og må godtas av kunden selv om Produktet avviker fra Utskriftsprøver fra tidligere ordrer. 13 Priser, kjøpesum og transportkostnader (1) Pris for Unitedprint`s Produkter fremgår av Unitedprint`s nettsider, på oppsummeringssiden før fullføring av ordren, samt av ordrebekreftelsen, og der dette er relevant, i eventuelle endrings- eller tilleggsavtaler, eller annen pris dersom dette er avtalt. Kjøpesum for Unitedprint`s Produkter er den som er avtalt mellom kunden og Unitedprint. (2)Kjøpesum inkluderer pakking, frakt til kunden i Norge og inkluderer merverdiavgift dersom ikke annet fremgår av oppsummeringssiden, ordrebekreftelsen eller der det er relevant, i eventuelle endrings- og/ eller tilleggsavtaler. Kunden må betale for transport av Produkter som tilbys gratis. (3) Unitedprint leverer kun i Norge. 14 Fakturering og betaling (1) Unitedprint sender kun faktura per e-post. Unitedprint er ikke forpliktet til å sende faktura per post. (2) Fakturaer skal betales omgående og innen frist som angitt på faktura. For Næringsdrivende forfaller kjøpesum til betaling etter 7 dager etter at kunden har mottatt ordrebekreftelsen, for Forbrukere 7 dager etter mottak av varen. Dersom Unitedprint yter tilleggstjenester som etter avtale ikke skal betales forskuddsvis, skjer betaling i henhold til mottatt faktura. (3) Unitedprint har rett til å avregne betalinger mot andre tidligere ubetalte krav mot kunden. Unitedprint vil i så fall opplyse om gjennomføring av slik avregning. For ubetalte krav og påløpte

9 forsinkelsesrenter, har Unitedprint rett til først å avregne påløpte kostnader, deretter påløpte forsinkelsesrenter og til slutt resterende av ubetalt krav. (4) Betaling anses å foreligge på tidspunkt beløp er mottatt og kreditert Unitedprint`s konto. (5) I tilfelle debiteringer returneres, og retur skyldes kundens forhold, må kunden dekke eventuelle bank-/ transaksjonskostnader. (6) I tilfelle av misligholdt betaling, påløper et purregebyr på 63 kroner for første, og tilsvarende for etterfølgende purring. 15 Leveringstid (1) For Næringsdrivende kunder gjelder bestemmelsene i denne paragraf. For Forbrukere gjelder bestemmelsene så langt ikke annet følger av preseptorisk forbrukerlovgivning. (2) Leveringstid beregnes etter Arbeidsdager. Leveringstiden begynner på angitt Arbeidsdag. Dersom leveransen ikke kan leveres på angitt tid, vil Unitedprint opplyse om dette per e-post. Dersom levering til et gitt tidspunkt skal anses som en forutsetning for korrekt oppfyllelse av avtalen, må kunden opplyse om dette innen plassering av ordren i Kommentar -feltet. (3) Dersom frakt av Produktet er avtalt, anses levering gjennomført på tidspunkt Produktet blir overlevert til speditør, bud eller transportselskap eller andre som etter avtale har påtatt seg fraktoppdraget. (4) Unitedprint er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes force majeure eller andre forhold som i betydelig grad forhindrer levering utover en begrenset periode. Slike forhold gjelder særlig enhver industriell hindring, manglende tilgang på materialer og strøm, transportforsinkelser, streik, lovlig lock-out, myndighetspålegg eller ved mangler eller forsinkelser fra Unitedprint`s underleverandører som ikke skyldes forhold hos Unitedprint. Dersom slike forhold kun er av kortvarig karakter, har Unitedprint rett til å utsette levering innen rimelig tid etter at forholdet som forhindret leveringen har opphørt. Dersom forhold som nevnt blir lenger enn kortvarig, har Unitedprint rett til å heve avtalen helt eller delvis. Kunden har rett til å heve avtalen for den del som ikke allerede er oppfylt, dersom forsinkelsen varer lenger enn 2 måneder. (5) Rettidig levering fra Unitedprint forutsetter korrekt og rettidig oppfyllelse av kundens forpliktelser, herunder utskriftsdata eller aksept etter 10 (1), samt rettidig betaling. Dersom betaling skal belastes kredittkort, forutsetter dette aksept fra vedkommende kredittkortselskap dersom ikke betaling av faktura er uttrykkelig er avtalt. (4) Ved forsinkelser fra Unitedprints side, og forutsatt at det ikke er spesielt avtalt at levering må skje innen et gitt tidspunkt, er kundens krav på erstatning oppad begrenset til hva som med rimelighet kunne forutses for denne type avtale på avtaleinngåelsestidspunktet. 16 Levering og risikoovergang I. For Næringsdrivende gjelder følgende bestemmelser:

10 (1) Risikoen går over på kunden når Produktet er overlevert til Speditør. Overlevering anses skjedd på det tidspunkt lasting er påbegynt. Dette gjelder uavhengig av hvem som betaler transportkostnader og hvem som utfører transporten. Dersom levering eller mottak blir forsinket av forhold som kunden har ansvaret for, går risikoen over på tidspunkt bestilte Produkt er klargjort for levering og kunden er innformert om dette. Kunden kan, senest ved plassering av ordren mot et pristillegg, tegne skadeforsikring for Produktet. Dersom Produktet ikke kan leveres på grunn av forhold som skyldes kunden og Produktet returneres Unitedprint, er Unitedprint ikke ansvarlig for forsvarlig forvaring av Produktet. (2) Etter å ha verifisert at transporten foregikk på korrekt måte, og etter å ha gitt og innformert kunden om en rimelig frist å hente Produktene, har Unitedprint rett til å destruere returnerte Produkter. Dette begrenser ikke kundens betalingsplikt med mindre Unitedprint kan nyttiggjøre seg Produktet. Midlertidig lagring utføres for kundens regning og risiko. (3) Kunden er ansvarlig for kostnader for lagring etter at risikoen for Produktet har gått over på kunden. Dersom Produktet må lagres, vil kostnaden være 0,25 % av fakturabeløp av det lagrede Produkt per uke, men ikke mindre enn beløp i NOK tilsvarende 3.00 /m2 per kalendermåned. Det kan kreves at leiebeløp settes tilsvarende faktisk kostnad for lagring dersom dette kan godtgjøres. (4) Dersom det er avtalt at Produktet skal avhentes av kunden, vil hos Unitedprint klargjøre Produktet på avtalt sted og informere kunden om tidspunkt for avhenting. Kunden er forpliktet til å hente Produktet innen en uke fra avhentingstidspunktet. Dersom kunden ikke henter Produktet innen fristen, vil Unitedprint sende påminnelse om henting og gi en rimelig tilleggsfrist, samt opplyse om konsekvensen av manglende henting. Etter utløpet av tilleggsfristen, kan Unitedprint sende Produktet til kunden for kundens risiko og kostnad. (5) Unitedprint har rett til å levere deler av Produktet dersom slik leveranse kan benyttes av kunden og levering av resterende finner sted innen rimelig tid dersom dette ikke innebærer betydelig ulempe eller kostnad for kunden. Begrensning for betydelig kostnad gjelder ikke dersom Unitedprint bærer kostnaden ved slik levering. II. For Forbrukere gjelder følgende bestemmelser: (1) Dersom kunden er Forbruker, går risikoen over på kunden når Produktet overtas av kunden. Hvis leveringstiden er kommet og forbrukeren unnlater å overta Produkt som er stilt til vedkommendes rådighet, har forbrukeren likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved Produktet selv. (2) Dersom det er avtalt at Produktet skal avhentes av kunden, går risikoen over når leveringstiden er inne, og Unitedprint har gjort forbrukeren kjent med at Produktet er stilt til vedkommendes rådighet på leveringsstedet har forbrukeren risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv. Forbrukeren må hente Produktet innen en uke etter varsel om at Produktet kan hentes. Dersom kunden ikke henter Produktet innen fristen på en uke, vil Unitedprint sende påminnelse om henting og gi en rimelig tilleggsfrist, samt opplyse om konsekvensen av manglende henting. Etter utløpet av tilleggsfristen, kan Unitedprint sende Produktet til Forbrukeren for kundens risiko og kostnad. (3) Forbrukeren er ansvarlig for alle kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold på forbrukerens side.

11 Unitedprint har rett til delvis levering dersom slik leveranse kan benyttes av kunden, og ikke innebærer urimelig ulempe, og Unitedprint dekker alle kostnader ved slik levering. 17 Eiendomsforbehold - Salgspant (1) Unitedprint forbeholder seg eiendomsrett til Produktet (salgspant) for Unitedprint`s inntil avtalt kjøpesum med tillegg av rente og omkostninger er fullt ut betalt. Produkt som ikke er betalt kan ikke avhendes eller håndpantsettes uten med samtykke fra Unitedprint. 18 Motregning, tilbakeholdsrett og overføring av rettigheter (1) Kunde som er Næringsdrivende har ikke rett til å foreta motregning eller holde tilbake betaling av kjøpesum. Forbruker har ikke rett til å foreta motregning. (2) Kunden kan ikke overføre rettigheter i avtaleforhold med Unitedprint til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Unitedprint. 19 Mangelsansvar (1) Kunden kan ikke gjøre ansvar gjeldende dersom Produktet har mangler som følge av feil eller mangelfulle utskriftsdata som skyldes forhold hos kunden. (2) Levering med mengdeavvik på 5 % aksepteres av kunden som kontraktsmessig. Slik mengdeavvik omfatter kapp/ skjæring, tilretningsider og oppsettprøver som ikke er sortert ut fra opplaget. (3) For Forbruker gjelder Forbrukerkjøpsloven. Kunden må straks etter mottak undersøke Produktet for feil og mangler. Kunden må reklamere innen 14 dager etter mottak av Produktet dersom feil og mangel burde vært oppdaget ved slik undersøkelse. Reklamasjon må skje skriftlig, enten på faks eller e-post. (4) For Næringsdrivende gjelder følgende bestemmelser: a) Kunden kan ikke gjøre ansvar gjeldende dersom det kun er mindre avvik fra avtalt kvalitetsstandard og dersom det kun er ubetydelig avvik fra Produktets anvendelighet. For Trykkmateriell særskilt gjelder bransjestandarder og produktspesifikasjon. b) For Trykkmateriell kan Unitedprint rette mangler eller foreta omlevering etter eget skjønn, og kunden kan ikke motsette seg retting og omlevering. 20 Ansvarsbegrensning (1) For krav fra Næringsdrivende mot Unitedprint som følge av mangelfull levering eller forsinkelse er Unitedprints erstatningsansvar begrenset til eventuelle direkte tap som med rimelighet kunne forutses ved avtaleinngåelsen. For indirekte tap, herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste med videre, kan erstatningsansvar kun gjøres gjeldende dersom Unitedprint har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. (2) Forbrukers krav om erstatning for kontraktsbrudd skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel

12 bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Erstatningen omfatter ikke a) tap som følge av personskade b) tap i forbrukerens næringsvirksomhet. 21 Foreldelse (1) For Næringsdrivende gjelder følgende frister for foreldelse: a) ett år for krav på prisavslag, men ikke kortere frist enn 3 måneder etter at prisavslag er eller burde vært gjort gjeldende; b) ett år for andre krav som følge av mangler ved Produktet. c) to år for rettsmangler [tilleggsvilkåret er vanskelig tilgjengelig i engelsk versjon]; d) to år for andre erstatningskrav og krav på tilbakebetaling av kjøpesum etter heving av avtalen; (2) Dersom ikke annet følger av avtale, fastsettes fristens utgangspunkt i henhold til Lov av 18. mai 1979 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) 3. (3) Foreldelse inntrer i alle tilfelle senest ved utløpet av foreldelseslovens alminnelige regler. Ovennevnte bestemmelser begrenser heller ikke foreldelse etter foreldelseslovens bestemmelser dersom ansvarlige har gjort seg skyldig i svik, grov uaktsomhet eller forsett. 22 Gebyrer Kunden ilegges et gebyr ved følgende forhold: a) Dersom Unitedprint ikke kan levere på grunn av at kunden ikke har utført nødvendige endringer og handlinger som kunden er forpliktet til, herunder forpliktelse etter 10 (1); b) Dersom Unitedprint hever avtalen på grunnlag av brudd på 9 (2); c) Dersom kunden på annen måte vesentlig misligholder avtalen; (2) Gebyret er på NOK 42,00 dersom kjøpesum er mellom NOK 128,01 og NOK 225,00, NOK 128,00 dersom ordresum er mellom NOK 225,00 og NOK 4.500,00 og NOK 214,00 dersom ordresum er over NOK 4.500,01. Dersom Produktet er produsert eller påbegynt og ikke kan avbrytes, er gebyret tilsvarende netto ordresum (ordresum eksklusive merverdiavgift). (3) Kunden kan kreve at gebyret settes til et mindre beløp dersom kunden godtgjør at gebyret er høyere enn Unitedprint`s faktiske tap og kostnad, herunder fradrag for Unitedprints økonomisk nytte av Produktet som ikke er levert. (4) Unitedprint har rett til å kreve et høyere gebyr tilsvarende faktisk kostnad og tap for Unitedprint. 23 Eiendomsrett til stensiler, arkivering og opphavsrett

13 (1) Unitedprint har eiendoms- og opphavsrett til stensiler og annet materiale på Unitedprint`s nettside til bruk for fremstilling av Unitedprints Produkter. (2) Utskriftsprøver og kopier av disse vil bli destruert etter seks måneder dersom ikke Unitedprint får melding om annet. Oversendte utskriftsdata vil bli slettet etter produksjon av Produktet. Unitedprint har rett til, men ingen plikt, til å utføre slik destruering og sletting. (3) Kunden forsikrer at han besitter alle rettigheter til benyttelse, videreformidling og offentliggjøring av de overførte utskriftsdata, herunder tekst- og bildemateriale. Kunden gir Unitedprint rett til bruk (lisens) for å utføre produksjon i henhold til avtalen. Unitedprint gis tilsvarende rett til å kopiere/reprodusere data for mellomlagring og databehandling. Kunden kan gi tilleggsrettigheter etter særskilt avtale. (4) Kunden er forpliktet til å holde Unitedprint skadesløs for ethvert krav som gjøres gjeldende fra tredjemann som følge av forhold som skyldes kunden. 24 Konfidensialitet (1) Partene forplikter seg til ikke å meddele til noen utenforstående konfidensiell informasjon vedrørende den annen Parts virksomhet. Med konfidensiell informasjon menes enhver opplysning av teknisk, kommersiell eller av annen art, med unntak av opplysninger som er allment kjente. (2) Pressemeldinger, publiseringer og annen offentlig omtale er ikke tillatt uten den annen Parts skriftlige forhåndssamtykke. Unitedprint kan likevel omtale kunden og anvende kundens Produkt i egen markedsføring dersom ikke kunden godtgjør at slik bruk vil innebære betydelig ulempe og tap. 25. Lovvalg og verneting Tvister etter denne avtale skal løses etter norsk rett. Avtalt verneting for enhver tvist i tilknytning til denne avtalen, er Oslo tingrett, med mindre annet verneting følger av preseptorisk lov.

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer