International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009

2 2 ISA 810 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 810, «Engagements to Report on Summary Financial Statements» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 810, «Engagements to Report on Summary Financial Statements».

3 3 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Ikrafttredelsesdato... 2 Mål... 3 Definisjoner... 4 Krav Aksept av oppdraget Type handlinger... 8 Form for konklusjon Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap Begrenset distribusjon eller bruk, eller lesere blir gjort oppmerksom på grunnlaget for regnskapsavleggelse Sammenlignbare opplysninger Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap Øvrig informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap Revisors assosiering med sammenfattede regnskaper Veiledning og utfyllende forklaringer Aksept av oppdraget... A1 A7 Evaluering av tilgjengeligheten av det reviderte regnskapet... A8 Form for konklusjon... A9 Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet... A10 Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap... A11 A15 Sammenlignbare opplysninger... A16 A17 Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap... A18 Øvrig informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap... A19 Revisors assosiering med sammenfattede regnskaper... A20 Vedlegg: Eksempler på uttalelser om sammenfattede regnskaper Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 810 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonal revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter ved oppdrag hvor revisor skal uttale seg om et sammenfattet regnskap som bygger på et regnskap som er revidert i samsvar med ISA-ene av samme revisor. Ikrafttredelsesdato 2. Denne ISA-en gjelder for oppdrag for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 3. Revisors mål er: Definisjoner Å fastslå hvorvidt det er riktig å akseptere et oppdrag som går ut på å avgi en uttalelse om et sammenfattet regnskap; og dersom revisor er valgt til å uttale seg om et sammenfattet regnskap, (i) (ii) å danne seg en mening om det sammenfattede regnskapet basert på en evaluering av konklusjonene som er trukket på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis; og å gi et klart uttrykk for denne meningen gjennom en skriftlig uttalelse som også beskriver grunnlaget for meningen. 4. For denne ISA-ens formål har de følgende begrepene den betydningen som er beskrevet nedenfor: (c) Anvendte kriterier Kriteriene som er anvendt av ledelsen ved utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet. Revidert regnskap Regnskap 1 som er revidert av revisor i samsvar med ISA-ene, og som det sammenfattede regnskapet bygger på. Sammenfattet regnskap Historisk finansiell informasjon som bygger på et regnskap, men som er mindre detaljert enn regnskapet, og som gir en strukturert fremstilling som er konsistent med regnskapet, av enhetens økonomiske ressurser eller forpliktelser på et gitt tidspunkt eller av endringene i disse over en tidsperiode. 2 Forskjellige jurisdiksjoner kan bruke forskjellige begreper for å beskrive slik historisk finansiell informasjon. 1 ISA 200 «Den uavhengige revisors overordnede mål og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene» punkt 13(f), definerer begrepet «regnskap». 2 ISA 200 punkt 13(f).

5 5 ISA 810 Krav Aksept av oppdraget 5. Revisor skal bare akseptere et oppdrag som går ut på å avgi en uttalelse om et sammenfattet regnskap i samsvar med denne ISA-en dersom revisor er blitt valgt til å gjennomføre en revisjon i samsvar med ISA-ene av regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. (Jf. punkt A1) 6. Før revisor aksepterer et oppdrag om å avgi en uttalelse om et sammenfattet regnskap, skal revisor: (Jf. punkt A2) (c) Fastsette hvorvidt de anvendte kriteriene er akseptable; (Jf. punkt A3 A7) Innhente bekreftelse fra ledelsen av at den erkjenner og forstår sitt ansvar (i) (ii) (iii) for å utarbeide det sammenfattede regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene; for å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet uten unødige vanskeligheter (eller, dersom lov eller forskrift angir at det ikke er nødvendig å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet, å beskrive den aktuelle loven eller forskriften i det sammenfattede regnskapet); og for å inkludere revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet i ethvert dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet og som angir at revisor har avgitt en uttalelse om det. Bli enig med ledelsen om formen på konklusjonen som skal gis om det sammenfattede regnskapet (se punkt 9 11). 7. Dersom revisor konkluderer med at de anvendte kriteriene er uakseptable eller ikke er i stand til å innhente den aksepten fra ledelsen som er angitt i punkt 6, skal revisor ikke akseptere oppdraget om å avgi en uttalelse om det sammenfattede regnskapet, med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å gjøre det. Et oppdrag som er gjennomført i samsvar med slik lov eller forskrift, oppfyller ikke kravene i denne ISA-en. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet skal følgelig ikke angi at oppdraget er gjennomført i samsvar med denne ISA-en. Revisor skal inkludere en hensiktsmessig henvisning til dette faktum i vilkårene for oppdraget. Revisor skal også fastslå virkningen som dette kan ha for oppdraget om å revidere regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. Type handlinger 8. Revisor skal utføre følgende handlinger, og eventuelle andre handlinger som revisor finner nødvendig, som grunnlag for revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet: Evaluere hvorvidt det sammenfattede regnskapet i tilstrekkelig grad opplyser om at regnskapet er sammenfattet, og identifiserer det reviderte regnskapet. Når et sammenfattet regnskap ikke er vedlagt det reviderte regnskapet, evaluere hvorvidt det gir en tydelig beskrivelse av: (i) Hvem det reviderte regnskapet kan fås fra, eller hvor det er tilgjengelig; eller

6 6 ISA 810 (c) (d) (e) (f) (g) (ii) Loven eller forskriften som angir at det ikke er nødvendig å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet, og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet. Evaluere hvorvidt det sammenfattede regnskapet gir tilstrekkelige opplysninger om de anvendte kriteriene. Sammenligne det sammenfattede regnskapet med den tilhørende informasjonen i det reviderte regnskapet for å fastslå hvorvidt det sammenfattede regnskapet stemmer overens med, eller kan kontrollberegnes ut fra, den tilhørende informasjonen i det reviderte regnskapet. Evaluere hvorvidt det sammenfattede regnskapet er utarbeidet i samsvar med de anvendte kriteriene. Evaluere, med sikte på formålet med det sammenfattede regnskapet, hvorvidt det sammenfattede regnskapet inneholder de nødvendige opplysningene, og hvorvidt aggregeringsnivået er hensiktsmessig, slik at det ikke er villedende ut fra omstendighetene. Evaluere hvorvidt det reviderte regnskapet er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet uten unødige vanskeligheter, med mindre lov eller forskrift angir at det ikke er nødvendig å gjøre det tilgjengelig og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A8) Form for konklusjon 9. Når revisor har konkludert med at det er riktig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet, skal revisors uttalelse, med mindre noe annet er pålagt i lov eller forskrift, bruke en av de følgende formuleringene: (Jf. punkt A9) Det sammenfattede regnskapet er i det alt vesentlige konsistent med det reviderte regnskapet, i samsvar med [de anvendte kriteriene]; eller Det sammenfattede regnskapet er en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet, i samsvar med [de anvendte kriteriene]. 10. Dersom lov eller forskrift pålegger revisor å bruke en ordlyd i konklusjonen om det sammenfattede regnskapet som avviker fra det som er beskrevet i punkt 9, skal revisor: Anvende handlingene beskrevet i punkt 8 og eventuelle videre handlinger som er nødvendige for å gjøre revisor i stand til å avgi den fastsatte konklusjonen; og Evaluere hvorvidt brukere av det sammenfattede regnskapet kan misforstå revisors konklusjon om det sammenfattede regnskapet og, i så fall, hvorvidt en ytterligere forklaring i revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet kan redusere mulige misforståelser. 11. Dersom revisor, i et tilfelle som dekkes av punkt 10, konkluderer med at en ytterligere forklaring i revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet ikke kan redusere mulige misforståelser, skal revisor ikke akseptere oppdraget, med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å gjøre det. Et oppdrag som er gjennomført i samsvar med slik lov eller forskrift, oppfyller ikke kravene i denne ISA-en. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet skal følgelig ikke angi at oppdraget ble gjennomført i samsvar med denne ISA-en.

7 7 ISA 810 Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet 12. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet kan dateres etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. I slike tilfeller skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet angi at det sammenfattede regnskapet og det reviderte regnskapet ikke gjenspeiler virkningen av hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet som kan kreve justering av, eller tilleggsopplysning i, det reviderte regnskapet. (Jf. punkt A10) 13. Revisor kan bli oppmerksom på faktiske forhold som eksisterte på datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, men som revisor tidligere ikke var kjent med. I slike tilfeller skal revisor ikke avgi noen uttalelse om det sammenfattede regnskapet før revisor har vurdert de faktiske forholdene opp mot det reviderte regnskapet i samsvar med ISA Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap Elementer i revisors uttalelse 14. Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap skal inneholde følgende elementer: 4 (Jf. punkt A15) En overskrift som tydelig angir at dette er en uttalelse avgitt av en uavhengig revisor. (Jf. punkt A11) En adressat. (Jf. punkt A12) (c) Et innledningsavsnitt som: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Identifiserer det sammenfattede regnskapet som revisor uttaler seg om, herunder overskriften på hver oppstilling i det sammenfattede regnskapet; (Jf. punkt A13) Identifiserer det reviderte regnskapet; Henviser til revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, datoen for denne beretningen og, under iakttakelse av punktene 17 18, det faktum at det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet; Dersom revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, angir at det sammenfattede regnskapet og det reviderte regnskapet ikke gjenspeiler virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet; og En uttalelse om at det sammenfattede regnskapet ikke inneholder alle tilleggsopplysningene som kreves av rammeverket for finansiell rapportering anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet, og at lesing av det sammenfattede regnskapet ikke kan erstatte lesing av det reviderte regnskapet. 3 ISA 560 «Hendelser etter balansedagen». 4 Punkt 17 18, som omhandler omstendigheter hvor revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet er blitt modifisert, krever ytterligere elementer enn dem som er listet opp i dette punktet.

8 8 ISA 810 (d) (e) En beskrivelse av ledelsens 5 ansvar for det sammenfattede regnskapet, som forklarer at ledelsen 6 er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene. En uttalelse om at det er revisors oppgave å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet basert på handlingene som kreves i denne ISA-en. (f) Et avsnitt som tydelig gir uttrykk for en mening (se punkt 9 11). (g) Revisors underskrift. (h) Datoen for revisors uttalelse. (Jf. punkt A14) (i) Revisors adresse. 15. Dersom adressaten for det sammenfattede regnskapet ikke er den samme som adressaten for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, skal revisor evaluere hensiktsmessigheten av å bruke en annen adressat. (Jf. punkt A12) 16. Revisor skal ikke datere uttalelsen om det sammenfattede regnskapet før: (Jf. punkt A14) datoen når revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for konklusjonen, herunder bevis for at det sammenfattede regnskapet er blitt utarbeidet og at de som har fått tildelt myndighet, har bekreftet at de har påtatt seg ansvaret for det; og ikke før datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. Modifikasjoner i konklusjonen, presiseringsavsnitt eller avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet (Jf. punkt A15) 17. Når revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en konklusjon med forbehold, et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om andre forhold, men revisor finner at det sammenfattede regnskapet i det alt vesentlige er konsistent med eller er en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene, skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet, i tillegg til elementene i punkt 14: Angi at revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en konklusjon med forbehold, et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om andre forhold; og Beskrive: (i) (ii) Grunnlaget for konklusjonen med forbehold avgitt til det reviderte regnskapet, og konklusjonsavsnittet med forbehold; eller presiseringsavsnittet eller avsnittet om andre forhold i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet; og Den eventuelle virkningen av dette på det sammenfattede regnskapet. 18. Når revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet, i tillegg til elementene i punkt 14: 5 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 6 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

9 9 ISA 810 (c) Angi at revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet; Beskrive grunnlaget for den negative konklusjonen eller for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg som regnskapet; og Angi at revisor som følge av den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, ikke kan gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet. Modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet 19. Dersom det sammenfattede regnskapet i det alt vesentlige ikke er konsistent med eller ikke er en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene, og ledelsen ikke vil foreta de nødvendige endringene, skal revisor gi uttrykk for en negativ konklusjon om det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A15) Begrense distribusjon eller bruk, eller gjøre leserne oppmerksomme på grunnlaget for regnskapsavleggelse 20. Når distribusjon eller bruk av revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet er begrenset, eller revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet gjør leserne oppmerksomme på at det reviderte regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål, skal revisor tilføye en lignende begrensning eller varsling i revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet. Sammenlignbare opplysninger 21. Dersom det reviderte regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger og det sammenfattede regnskapet ikke gjør det, skal revisor fastsette hvorvidt en slik mangel er rimelig ut fra omstendighetene ved oppdraget. Revisor skal fastslå virkningen av en urimelig mangel på revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A16) 22. Dersom det sammenfattede regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger som en annen revisor har uttalt seg om, skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet også inneholde de forholdene som ISA 710 krever at revisor inkluderer i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. 7 (Jf. punkt A17) Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap 23. Revisor skal evaluere hvorvidt eventuelle ureviderte tilleggsopplysninger presentert sammen med det sammenfattede regnskapet, er tydelig atskilt fra det sammenfattede regnskapet. Dersom revisor konkluderer med at enhetens presentasjon av de ureviderte tilleggsopplysningene ikke er tydelig atskilt fra det sammenfattede regnskapet, skal revisor be ledelsen om å endre presentasjonen av de ureviderte tilleggsopplysningene. Dersom ledelsen nekter å gjøre det, skal revisor i sin uttalelse forklare at disse opplysningene ikke dekkes av revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A18) 7 ISA 710 «Sammenlignbare opplysninger Tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper».

10 10 ISA 810 Øvrig informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap 24. Revisor skal lese «øvrig informasjon» som er inkludert i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet og den tilhørende uttalelsen fra revisor, for å vurdere om det er vesentlige uoverensstemmelse mellom øvrig informasjon og med det sammenfattede regnskapet. Dersom revisor identifiserer en vesentlig uoverensstemmelse, skal revisor fastslå hvorvidt det sammenfattede regnskapet eller den øvrige informasjonen må korrigeres. Dersom revisor blir oppmerksom på at «øvrig informasjon» må endres, skal revisor diskutere forholdet med ledelsen. (Jf. punkt A19) Revisors assosiering med sammenfattede regnskaper 25. Dersom revisor blir kjent med at enheten planlegger å opplyse at revisor har avgitt en uttalelse om det sammenfattede regnskapet i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet, men ikke har tenkt å inkludere den tilhørende uttalelsen fra revisor, skal revisor be ledelsen om å inkludere revisors uttalelse i dokumentet. Dersom ledelsen ikke gjør det, skal revisor bestemme og iverksette andre egnede tiltak utformet for å forhindre at ledelsen feilaktig knytter revisor til det sammenfattede regnskapet i det aktuelle dokumentet. (Jf. punkt A20) 26. Revisor kan være valgt til å uttale seg om en enhets regnskap, men ikke engasjert til å uttale seg om det sammenfattede regnskapet. Dersom revisor i et slikt tilfelle blir oppmerksom på at enheten planlegger å avgi en uttalelse i et dokument som henviser til revisor og det faktum at det sammenfattede regnskapet bygger på regnskapet som er revidert av revisor, skal revisor forsikre seg om at: Henvisningen til revisor blir gjort i sammenheng med revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet; og Enhetens uttalelse ikke gir inntrykk av at revisor har uttalt seg om det sammenfattede regnskapet. Dersom eller ikke blir oppfylt, skal revisor be ledelsen om å endre uttalelsen slik at de oppfylles, eller om ikke å henvise til revisor i dokumentet. Alternativt kan enheten velge å engasjere revisor til å uttale seg om det sammenfattede regnskapet og inkludere den tilhørende uttalelsen i dokumentet. Dersom ledelsen ikke endrer uttalelsen, sletter henvisningen til revisor eller inkluderer revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet i dokumentet som inneholder det sammenfattede regnskapet, skal revisor informere ledelsen om at revisor er uenig i at det henvises til revisor, og revisor skal fastsette og iverksette andre egnede tiltak utformet for å forhindre at ledelsen feilaktig henviser til revisor. (Jf. punkt A20) *** Veiledning og utfyllende forklaringer Aksept av oppdraget (Jf. punkt 5 6) A1. Revisjonen av regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på, gir revisor den nødvendige kunnskapen til å oppfylle revisors oppgaver og plikter knyttet til det sammenfattede regnskapet i samsvar med denne ISA-en. Anvendelse av denne ISA-en gir ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis for konklusjonen om det sammenfattede regnskapet dersom ikke revisor også har revidert regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. A2. Ledelsens bekreftelse av forholdene beskrevet i punkt 6 kan dokumenteres gjennom ledelsens skriftlige aksept av vilkårene for oppdraget.

11 11 ISA 810 Kriterier (Jf. punkt 6) A3. Utarbeidelsen av et sammenfattet regnskap krever at ledelsen fastslår hvilken informasjon som skal gjenspeiles i det sammenfattede regnskapet for at det i det alt vesentlige skal være konsistent med eller gi en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet. Fordi et sammenfattet regnskap per definisjon inneholder aggregert informasjon og begrensede opplysninger, foreligger det en økt risiko for at det ikke inneholder den informasjonen som er nødvendig for at det ikke skal være villedende ut fra omstendighetene. Denne risikoen øker når det ikke finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av sammenfattede regnskaper. A4. Faktorer som kan påvirke revisors standpunkt til hvorvidt de anvendte kriteriene er akseptable, omfatter blant annet: Typen enhet; Formålet med det sammenfattede regnskapet; De tiltenkte brukernes behov for informasjon om det sammenfattede regnskapet; og Hvorvidt de anvendte kriteriene vil resultere i et sammenfattet regnskap som ikke er villedende ut fra omstendighetene. A5. Kriteriene for utarbeidelse av sammenfattede regnskaper kan være etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon eller i lov eller forskrift. På tilsvarende måte som for regnskaper, som beskrevet i ISA 210, 8 kan revisor i mange slike tilfeller forutsette at disse kriteriene er akseptable. A6. Der det ikke finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av sammenfattede regnskaper, kan kriterier utarbeides av ledelsen, for eksempel basert på praksis i en bestemt bransje. Kriterier som er akseptable ut fra omstendighetene, vil resultere i et sammenfattet regnskap som: (c) (d) (e) I tilstrekkelig grad opplyser om at regnskapet er sammenfattet og identifiserer det reviderte regnskapet; Tydelig beskriver fra hvem eller hvor det reviderte regnskapet er tilgjengelig, eller, dersom lov eller forskrift angir at det ikke er nødvendig å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet, den aktuelle loven eller forskriften; I tilstrekkelig grad opplyser om de anvendte kriteriene; Stemmer overens med eller kan etterberegnes basert på tilsvarende informasjon i det reviderte regnskapet; og Avhengig av formålet med det sammenfattede regnskapet, inneholder de nødvendige opplysningene, og har et hensiktsmessig aggregeringsnivå, slik at det ikke er villedende ut fra omstendighetene. A7. Tilstrekkelige opplysninger om at regnskapet er et sammenfattet regnskap og hva som er det reviderte regnskapet, kan for eksempel, som angitt i punkt A6, gis ved hjelp av en overskrift som «Sammenfattet regnskap utarbeidet på grunnlag av det reviderte regnskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1». 8 ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt A3 og A8 A9.

12 12 ISA 810 Evaluering av tilgjengeligheten av det reviderte regnskapet (Jf. punkt 8(g)) A8. Revisors evaluering av hvorvidt det reviderte regnskapet er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet uten unødige vanskeligheter, påvirkes av faktorer som hvorvidt: Det sammenfattede regnskapet tydelig beskriver fra hvem eller hvor det reviderte regnskapet er tilgjengelig; Det reviderte regnskapet finnes i et offentlig register; eller Ledelsen har etablert en rutine som gjør at de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet enkelt kan få tilgang til det reviderte regnskapet. Form for konklusjon (Jf. punkt 9) A9. Dersom revisor, basert på en evaluering av beviset som er innhentet ved å utføre handlingene i punkt 8, konkluderer med at det er riktig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet, kan revisor å gi uttrykk for en mening som inneholder en av formuleringene i punkt 9. Revisors beslutning om hvilken av formuleringene som skal brukes, kan være påvirket av allment akseptert praksis i den aktuelle jurisdiksjonen. Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet (Jf. punkt 12) A10. Handlingene som er beskrevet i punkt 8, blir ofte utført under eller umiddelbart etter revisjonen av regnskapet. Når revisor uttaler seg om det sammenfattede regnskapet etter at revisjonen av regnskapet er fullført, er ikke revisor pålagt å innhente ytterligere revisjonsbevis for det reviderte regnskapet, eller å uttale seg om virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, ettersom det sammenfattede regnskapet bygger på det reviderte regnskapet og ikke oppdaterer det. Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap Elementer i revisors uttalelse Overskrift (Jf. punkt 14) A11. En overskrift som angir at uttalelsen er avgitt av en uavhengig revisor, for eksempel «Uavhengig revisors uttalelse», bekrefter at revisor har oppfylt alle de relevante etiske kravene knyttet til uavhengighet. Dette skiller den uavhengige revisors uttalelse fra uttalelser avgitt av andre. Adressat (Jf. punkt 14, 15) A12. Faktorer som kan påvirke revisors evaluering av hvorvidt adressaten for det sammenfattede regnskapet er hensiktsmessig, omfatter vilkårene for oppdraget, typen enhet og formålet med det sammenfattede regnskapet. Innledningsavsnitt (Jf. punkt 14(c)(i)) A13. Når revisor er kjent med at det sammenfattede regnskapet vil bli inkludert i et dokument som inneholder øvrig informasjon, kan revisor vurdere, dersom presentasjonsformen tillater det, å identifisere på hvilke sidetall det sammenfattede regnskapet er gjengitt. Dette hjelper leserne med å identifisere det sammenfattede regnskapet som revisor har avgitt en uttalelse om.

13 13 ISA 810 Dato for revisors uttalelse (Jf. punkt 14(h), 16) A14. Den eller de personene som har fått tildelt myndighet til å beslutte at det sammenfattede regnskapet er blitt utarbeidet og påta seg ansvaret for det, avhenger av vilkårene for oppdraget, typen enhet og formålet med det sammenfattede regnskapet. Eksempler (Jf. punkt 14, 17 18,19) A15. Vedlegget til denne ISA-en inneholder eksempler på revisors uttalelser om sammenfattede regnskaper som: (c) Inneholder ikke-modifiserte konklusjoner; Bygger på reviderte regnskaper som revisor har avgitt modifiserte konklusjoner om; og Inneholder en modifisert konklusjon. Sammenlignbare opplysninger (Jf. punkt 21 22) A16. Dersom det reviderte regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger, forutsettes det at det sammenfattede regnskapet også vil inneholde sammenlignbare opplysninger. Sammenlignbare opplysninger i det reviderte regnskapet kan bli betraktet som tilsvarende tall eller sammenlignbare finansielle opplysninger. ISA 710 beskriver hvordan denne forskjellen påvirker revisjonsberetningen til regnskapet, herunder spesielt henvisning til andre revisorer som reviderte regnskapet for foregående periode. A17. Omstendigheter som kan påvirke revisors vurdering av hvorvidt fraværet av sammenlignbare opplysninger er rimelig, omfatter typen og formålet med det sammenfattede regnskapet, de anvendte kriteriene og behovet for informasjon hos de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet. Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap (Jf. punkt 23) A18. ISA inneholder krav og retningslinjer som skal følges når ureviderte tilleggsopplysninger presenteres sammen med et revidert regnskap, som, tilpasset omstendighetene etter behov, kan være nyttige når kravet i punkt 23 skal oppfylles. Øvrig informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap (Jf. punkt 24) A19. ISA inneholder krav og veiledning om revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» ved revisjon av regnskap. Kravene og veiledningen i ISA 720 kan, tilpasset omstendighetene etter behov, være nyttige når kravet i punkt 24 skal oppfylles. Revisors assosiasjon med sammenfattede regnskaper (Jf. punkt 25 26) A20. Andre hensiktsmessige handlinger som revisor kan gjennomføre når ledelsen ikke gjennomfører de handlinger revisor har bedt om, kan omfatte det å informere de tiltenkte brukerne og andre kjente tredjepartsbrukere om den uriktige henvisningen til revisor. Revisors fremgangsmåte avhenger av revisors juridiske rettigheter og 9 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt ISA 720 (Revidert) «Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon t».

14 14 ISA 810 forpliktelser. Revisor kan følgelig finne det hensiktsmessig å søke juridisk rådgivning.

15 15 ISA 810 Vedlegg (Jf. punkt A15) Eksempler på uttalelser om sammenfattede regnskaper Eksempel 1: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med etablerte kriterier. Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. Eksempel 2: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med kriterier som er utarbeidet av ledelsen og som det er gitt tilstrekkelige opplysninger om i det sammenfattede regnskapet. Revisor har fastslått at de anvendte kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Eksempel 3: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med kriterier som er utarbeidet av ledelsen og som det er gitt tilstrekkelige opplysninger om i det sammenfattede regnskapet. Revisor har fastslått at de anvendte kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Det er gitt uttrykk for en konklusjon med forbehold om det reviderte regnskapet. Eksempel 4: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med kriterier som er utarbeidet av ledelsen og som det er gitt tilstrekkelige opplysninger om i det sammenfattede regnskapet. Revisor har fastslått at de anvendte kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Det er gitt uttrykk for en negativ konklusjon om det reviderte regnskapet. Eksempel 5: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap som er utarbeidet i samsvar med etablerte kriterier. Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Revisor konkluderer med at det ikke er mulig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet.

16 16 ISA 810 Eksempel 1: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Det finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av et sammenfattet regnskap. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Vedlagte sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Vi ga uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om dette regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20X2. Dette regnskapet, og det sammenfattede regnskapet, gjenspeiler ikke virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for vår beretning til regnskapet. Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet for ABC AS. Ledelsens 11 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det reviderte regnskapet i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som ble utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». Konklusjon Vi mener at det sammenfattede regnskapet som bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1, i det alt vesentlige er konsistent med dette regnskapet, i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. [Revisors underskrift] [Dato for revisors uttalelse] [Revisors adresse] 11 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

17 17 ISA 810 Eksempel 2: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Kriterier er utarbeidet av ledelsen og det er gitt tilstrekkelige opplysninger om kriteriene i note X. Revisor har fastslått at kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Vedlagte sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Vi ga uttrykk for en ikkemodifisert konklusjon om dette regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20X2. 12 Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet for ABC AS. Ledelsens 13 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det reviderte regnskapet på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». Konklusjon Vi mener at det sammenfattede regnskapet som bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i det alt vesentlige er konsistent med (eller en dekkende sammenfatning av) dette regnskapet, på det grunnlaget som er beskrevet i note X. [Revisors underskrift] [Dato for revisors uttalelse] [Revisors adresse] 12 Når revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet som det bygger på, skal følgende setning tilføyes i dette avsnittet: «Dette regnskapet, og det sammenfattede regnskapet, gjenspeiler ikke virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for vår beretning til regnskapet». 13 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

18 18 ISA 810 Eksempel 3: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en konklusjon med forbehold om det reviderte regnskapet. Kriterier er utarbeidet av ledelsen og det er gitt tilstrekkelige opplysninger om kriteriene i note X. Revisor har fastslått at kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Vedlagte sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. 14 Vi ga uttrykk for en konklusjon med forbehold om dette regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20X2 (se nedenfor). Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet for ABC AS. Ledelsens 15 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det reviderte regnskapet på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». Konklusjon Vi mener at det sammenfattede regnskapet som bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1, i det alt vesentlige er konsistent med dette regnskapet, på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Det sammenfattede regnskapet inneholder imidlertid feilinformasjon i tilsvarende omfang som det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Feilinformasjonen i det reviderte regnskapet er beskrevet i vår konklusjon med forbehold avgitt i vår beretning datert 15. februar 20X2. Vår konklusjon med forbehold er basert på det faktum at selskapets varelager er balanseført til xxx i dette regnskapet. Ledelsen har ikke vurdert varelageret til den laveste 14 Når revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet som det bygger på, skal følgende setning tilføyes i dette avsnittet: «Dette regnskapet, og det sammenfattede regnskapet, gjenspeiler ikke virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for vår beretning til regnskapet». 15 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

19 19 ISA 810 verdien av historisk kost og netto salgsverdi, men har vurdert det til kostpris, noe som ikke er i samsvar med International Financial Reporting Standards. Selskapets registrerte opplysninger viser at dersom ledelsen hadde vurdert varelageret til det laveste av historisk kost og netto salgsverdi, ville det medført en nedskrivning av varelageret med kr xxx til netto salgsverdi. Følgelig ville solgte varers kost ha økt med xxx, og skattekostnad, resultat og egenkapital ville blitt redusert med henholdsvis xxx, xxx og xxx. Vår konklusjon med forbehold angir at regnskapet, med unntak av virkningen av det beskrevne forholdet, gir et rettvisende bilde av den økonomiske stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1, og av selskapets finansielle resultat og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards. [Revisors underskrift] [Dato for revisors uttalelse] [Revisors adresse]

20 20 ISA 810 Eksempel 4: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en negativ konklusjon om det reviderte regnskapet. Kriterier er utarbeidet av ledelsen og det er gitt tilstrekkelige opplysninger om kriteriene i note X. Revisor har fastslått at kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Vedlagte sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. 16 Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet for ABC AS. Ledelsens 17 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det reviderte regnskapet på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg I vår beretning datert 15. februar 20X2 ga vi uttrykk for en negativ konklusjon om regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Grunnlaget for vår negative konklusjon var [beskriv grunnlaget for den negative konklusjonen]. Vår negative konklusjon ga uttrykk for at [beskriv den negative konklusjonen]. Som følge av betydningen av forholdet som er drøftet ovenfor, finner vi det ikke riktig å gi uttrykk for noen mening om det sammenfattede regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. 16 Når revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet som det bygger på, skal følgende setning tilføyes i dette avsnittet: «Dette regnskapet, og det sammenfattede regnskapet, gjenspeiler ikke virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for vår beretning til regnskapet». 17 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

21 [Revisors underskrift] [Dato for revisors uttalelse] [Revisors adresse] 21 ISA 810

22 22 ISA 810 Eksempel 5: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Det finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av et sammenfattet regnskap. Revisor konkluderer med at det ikke er mulig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet. UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Vedlagte sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Vi ga uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om dette regnskapet i vår revisjonsberetning datert 15. februar 20X2. 18 Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet for ABC AS. Ledelsens 19 ansvar for det sammenfattede reviderte regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det reviderte regnskapet i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». Grunnlaget for den negative konklusjonen [Beskriv forholdet som har medført at det sammenfattede regnskapet i det alt vesentlige ikke er konsistent med (eller ikke gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet, i samsvar med de anvendte kriteriene.] 18 Når revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet som det bygger på, skal følgende setning tilføyes i dette avsnittet: «Dette regnskapet, og det sammenfattede regnskapet, gjenspeiler ikke virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for vår beretning til regnskapet». 19 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

23 23 ISA 810 Negativ konklusjon Som følge av betydningen av forholdet drøftet i avsnittet «Grunnlaget for den negative konklusjonen», mener vi at det ovennevnte sammenfattede regnskapet ikke er konsistent med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1, i samsvar med [beskriv de etablerte kriteriene]. [Revisors underskrift] [Dato for revisors uttalelse] [Revisors adres se]

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer