Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera"

Transkript

1 Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). DSC-T9 Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge. Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser). "Les dette først" (egen bok) Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet. "Læs dette først" (særskilt dokument) Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera. Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk. Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til senere reference. Printed in Japan 2005 Sony Corporation (1)

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) For kunder i Europa Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette kameraet. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. NO 2

3 Kort-informasjon om bruk av kameraet "Memory Stick"-typer som kan brukes (ikke inkludert) Det IC-opptaksmediet som brukes av dette kameraet er en "Memory Stick Duo". Det finnes to typer "Memory Stick". "Memory Stick Duo": Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med kameraet ditt. "Memory Stick": Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med kameraet ditt. Andre minnekort kan ikke brukes. Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 97. Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert). Memory Stick Duo-adapter Om "InfoLITHIUM"-batteripakken Lad opp den medfølgende batteripakken NP- FT1 før du bruker kameraet for første gang. (t trinn 1 i "Les dette først") Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand. Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner (side 99). Nærmere informasjon om batteripakken, se side 99. Carl Zeiss-linse Dette kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med glimrende kontrast. Linsen til dette kameraet er produsert med et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i Tyskland. Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Internminne og "Memory Stick Duo"- backup Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen er tent, da dette kan føre til at interne minnedata eller "Memory Stick Duo"-data blir ødelagt. Beskytt alltid dataene dine ved å lage en sikkerhetskopi. På side 22 finner du mer informasjon om metoden for sikkerhetskopiering. Om opptak/avspilling Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 102) før du begynner å bruke dette kameraet. Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal. Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres. Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. NO NO 3

4 Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte. Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil. Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 102). Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt. Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke. Om LCD-skjermen, LCD-søkeren (for modeller med LCD-søker) og linsen LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/ eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen og LCD-søkeren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte. Om kompatibilitet av bildedata Dette kameraet oppfyller kravene til DCF (Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr kan spilles av med kameraet ditt. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Svarte (hvite/røde/ blå/grønne) punkter Hvis LCD-skjermen, søkeren eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs. Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil. Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den. NO 4

5 For å få full glede av det digitale stillbildekameraet Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte "Les dette først" (egen bok) 1 Klargjøre batteripakken 2 Slå på kameraet/stille klokken 3 Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) 4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes 5 Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus) Ta stillbilder (scenevalg) 6 Vise/slette bilder Bli mer fortrolig med kameraet ditt Denne håndboken Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine (programopptak) t side 24 Få enda større glede av bildene dine med lysbildevisningen t side 26 Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av menyen t side 29 Endre standardinnstillingene t side 46 Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver Denne håndboken Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike måter t side 57 Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver (kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 74 NO 5

6 Innhold Kort-informasjon om bruk av kameraet... 3 Bruke kameraet Grunnleggende teknikker for bedre bilder... 9 Fokus Fokusere på et motiv... 9 Eksponering Justere lysintensiteten Farge Om belysningseffekter Kvalitet Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Identifisere deler Indikatorer på skjermen Endre skjermbildet Antall stillbilder og opptakstid for film Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet) Batteriets levetid og antall bilder som kan tas opp/vises Bruke modusbryteren Bruke lysbildevisning Bruke menyen Bruke menyelementer Menyelementer Opptaksmeny (Kamera) (EV) 9 (Fokus) (Målemodus) WB (Hvitbalanse) ISO (Bildekval.) Mode (REC-modus) BRK (Nivåtrinn) M (Intervall) (Blitsnivå) PFX (Bildeeffekt) (Metning) (Kontrast) (Skarphet) (Oppsett) NO 6

7 Visningsmeny...40 (Mappe) - (Beskytt) DPOF (Skriv ut) (Lysbilde) (Endre str.) (Rotere) (Dele) (Oppsett) Trimme Bruke oppsett-skjermbildet Bruke oppsettelementer Kamera AF-modus Digital zoom Dato/tid Rødøyered. AF-lys Autovisning Kamera Forstørr ikon STEADY SHOT Internt minneverktøy...51 Format Memory Stick-verktøy...52 Format Ny REC-mappe Endre REC-mappe Kopier Oppsett Last ned musikk Formater musikk Pip Språk Initialiser Oppsett Filnummer USB-tilkobl. Video ut Stille klokke NO 7

8 Bruke datamaskinen din Få glede av Windows-datamaskinen din Kopiere bilder til datamaskinen din Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt (med en "Memory Stick Duo") Bruke den medfølgende programvaren Bruke Macintosh-datamaskinen din Skrive ut stillbilder Hvordan skrive ut stillbilder Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Koble kameraet til TV-en din Vise bilder på en TV-skjerm Feilsøking Feilsøking Varselindikatorer og meldinger Annet Om "Memory Stick" Om batteripakken "InfoLITHIUM" Om batteriladeren Om Cyber-shot Station Forholdsregler Spesifikasjoner Indeks NO 8

9 Bruke kameraet Grunnleggende teknikker for bedre bilder Fokus Eksponering Farge Kvalitet Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusbryteren (side 24), menyene (side 29) og så videre. Bruke kameraet Fokus Fokusere på et motiv Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus). Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned. Trykk lukkerknappen helt ned med én gang. Trykk lukkerknappen halvveis ned. Indikator for AE/AF-lås Blinkende indikator, Indikator tent/ piper Trykk så lukkerknappen helt ned. 60min Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 33) Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor). Tips for å unngå uskarpe bilder Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det anbefales også å bruke stativ, å bruke blitsen på mørke steder og å slå på bildestabiliseringsfunksjonen. NO 9

10 Eksponering Justere lysintensiteten Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren. Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet Eksponering: lyset slipper inn i kameraet Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom ISO = Opptaksfølsomhet Overeksponering = for mye lys Hvitaktig bilde Korrekt eksponering Undereksponering = for lite lys Mørkere bilde Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner. EV: Gir deg muligheten til å justere den eksponeringen som er bestemt av kameraet. t side 32 Målemodus: Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes. t side 35 Justere ISO-følsomheten ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium (tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten. Justere ISO-følsomheten t side 36 Høy ISO-følsomhet Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted. Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete. Lav ISO-følsomhet Tar mer finkornede bilder. Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere. NO 10

11 Farge Om belysningseffekter Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene. Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende Bruke kameraet Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 35). Kvalitet Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm. Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen 1 Bildestørrelse: 6M piksler 2112 piksler = piksler Bildestørrelse: VGA (E-post) 640 piksler 480 piksler = piksler Piksler NO 11

12 Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først") Piksel Standardinnstillingene er markert med. Bildestørrelse 6M ( ) 3:2* ( ) 3M ( ) 1M ( ) VGA (E-post) ( ) 16:9(HDTV)** ( ) Større Mindre Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse) Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse) Retningslinjer for bruk Eksempel: Utskrift med opptil A4-format Eksempel: Et bilde som skal legges ved en e-post Brukes til utskrift av bilder i A4-format eller bilder med høy oppløsning i A5-format Brukes til utskrift i postkortstørrelse Brukes til opptak av et stort antall bilder Brukes når bilder legges ved e-post, eller ved opprettelse av hjemmesider Brukes til å vise bilder på en widescreen-tv eller en High-vision-kompatibel TV*** * Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l. ** Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 91). *** Hvis du bruker et "Memory Stick"-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre kvalitet. Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 36) Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre. NO 12

13 Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes qa Bruke kameraet 9 A -knapp (STEADY SHOT) (t trinn 5 i "Les dette først") B Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette først") C Blits (t trinn 5 i "Les dette først") D Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette først")/af-lys (49) E Strømlampe (POWER) (t trinn 2 i "Les dette først") F Strømbryter (POWER) (t trinn 2 i "Les dette først") G Mikrofon H Linse I Linsedeksel (t trinn 2 i "Les dette først") A Modusbryter (24) B Høyttaler qs qdqf C LCD-skjerm (19) D (skjermbryter) (19) E MENU-knapp (29) qgqh F (Bildestørrelse/slett)-knapp (t trinn 4 og 6 i "Les dette først") qj G For opptak: Zoomeknapp (W/T) (t trinn 5 i "Les dette først") For visning: / (Avspillingszoom)- knapp/ (indeks)-knapp (t trinn 6 i "Les dette først") H Batterideksel/"Memory Stick Duo"- deksel (t trinn 1 og 3 i "Les dette først") I Krok for håndleddsrem (t "Les dette først") J Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z (t trinn 2 i "Les dette først") Meny av: / / / (t trinn 5 i "Les dette først") K -knapp (lysbildevisning) (26) NO 13

14 L Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette først") M "Memory Stick Duo"-spor (t trinn 3 i "Les dette først") N Spor for innsetting av batteri (t trinn 1 i "Les dette først") O Batteriutkaster (t trinn 1 i "Les dette først") P Multikontakt (på undersiden) Når du bruker en AC-LS5Kstrømadapter (ikke inkludert) 2 Til multikontakten Kabel for flerbruksterminal (inkludert) v-merke 1 Til DC INkontakten 3 Til stikkontakt Q Skruehull for stativ (på undersiden) Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt. NO 14

15 Indikatorer på skjermen Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Når du tar stillbilder Indikator Betydning Kameramodus (scenevalg) (t trinn 5 i "Les dette først") min SL Kameramodus (Program) (24) Blitsmodus (t trinn 5 i "Les dette først") Blits lader Zooming (t 47, trinn 5 i "Les dette først") Bruke kameraet Når du tar opp film 1 60min STBY STD :00:00 [00:28:25] C:32:00 3 Rødøyereduksjon (48) Skarphet (39) Metning (39) Kontrast (39) + 4 ON AF-lys (49) Målemodus (35) Bildeeffekt (38) 2 A Indikator z M STBY REC Betydning Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") AE/AF-lås (t trinn 5 i "Les dette først") BRK Opptaksmodus (24, 36) 60min WB Hvitbalanse (35) +2.0EV Standby/filmopptak (t trinn 5 i "Les dette først") 5 B Indikator Betydning Makro (t trinn 5 i "Les dette først") S AF M A F AF-modus (47) Indikator for AFavstandsmålerramme (33) 1.0 m Forhåndsinnstilt fokus (33) STEADY SHOT OFF (t trinn 5 i "Les dette først") C Indikator 6M 3:2 3M 1M VGA 16:9 FINE 6 40 STD Betydning Bildestørrelse (t trinn 4 i "Les dette først") FINE STD Bildekvalitet (36) NO 15

16 Indikator 101 REC-mappe (52) AF-avstandsmålerramme Dette vises ikke når du (33) bruker internminnet. 00:00:00 [00:28:05] D Indikator Gjenværende kapasitet i internminnet (21) Gjenværende kapasitet i "Memory Stick" (20) Opptakstid [maksimal opptakstid] (20) 1/30" Multiserie-intervall (38) 400 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (20) Selvutløser (t trinn 5 i "Les dette først") C:32:00 Egendiagnose-display (94) Dato/tid (48) ISO-tall (36) ±0.7EV Nivåtrinnverdi (38) E Betydning Betydning Vibrasjonsvarsel (9) Angir at vibrasjoner kan gjøre det umulig å ta skarpe bilder, pga. utilstrekkelig belysning. Selv om vibrasjonsvarselet vises, kan du fortsatt ta bilder. Vi anbefaler imidlertid at du slår på bildestabiliseringsfunksjonen, bruker blits for å få bedre lys, eller at du stabiliserer kameraet med et stativ eller på en annen måte. Advarsel om lite batteristrøm (23, 94) + Trådkors for punktmåling (35) Indikator E Indikator Betydning Histogram (19, 32) Støyreduksjon NR med sakte lukker Ved bruk av visse lukkerhastigheter* aktiveres funksjonen Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk, for å redusere støy i bildet. * Når lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/6 sekund (når [ISO] er stilt inn på [Auto], [80], [100] eller [200]). Når lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/25 sekund (når [ISO] er stilt inn på [400] eller [640]). 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV Eksponeringsverdi (32) DPOF (ikke vist på skjermen på forrige side) Betydning Meny/veiledningsmeny (29) NO 16

17 Spille av stillbilder A 60min TILB./NESTE Spille av film 60min 1 2 M VGA /12 C:32: EV 500 F3.5 VOLUM Indikator M 6M 60min 3:2 3M 1M VGA 16:9 FINE 6 40 STD Betydning Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") Opptaksmodus (24, 36) Bildestørrelse (t trinn 4 i "Les dette først") - Beskytt (40) Merke for utskriftsrekkefølge (DPOF)-merke (78) Bytt mappe (40) Dette vises ikke når du bruker internminnet. 1.3 Zooming (t trinn 6 i "Les dette først") Trinn Bildevis avspilling (36) 12/16 N Avspilling (t trinn 6 i "Les dette først") Volum (t trinn 6 i "Les dette først") Bruke kameraet B Indikator Betydning Mappe-fil-nummer (40) Avspillingsindikator (t trinn 6 i "Les dette først") NO 17

18 C Indikator Betydning PictBridge kobler til (75) 101 REC-mappe (52) Dette vises ikke når du bruker internminnet. 101 Avspillingsmappe (40) Dette vises ikke når du bruker internminnet. Gjenværende kapasitet i internminnet (21) Gjenværende kapasitet i "Memory Stick" (20) 8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe C:32:00 Egendiagnose-display (94) 00:00:12 Teller (t trinn 6 i "Les dette først") D Indikator Betydning Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen (76) +2.0EV Eksponeringsverdi (32) ISO-tall (36) Målemodus (35) Blits WB Hvitbalanse (35) E Indikator :30 AM DPOF z PAUSE z SPILL TILB./ NESTE VOLUM Betydning Histogram (19, 32) vises når histogramdisplayet deaktiveres. Dato/tid for opptak av det avspilte bildet (48) Meny/veiledningsmeny (29) Spille av multiserie-bilder i serier (36) Velge bilder Justere volumet 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi Avspillingsbilde (t trinn 6 i "Les dette først") NO 18

19 Endre skjermbildet Hver gang du trykker på (skjermbryter)-knappen, endres bildet som følger. Forsterke LCD-baklyset 60min Histogram på 60min S AF Indikatorer av VGA 96 Histogramdisplay (side 32) Hvis du ser på bildene dine i skarpt utelys, må du justere styrken på LCD-baklyset. Under slike forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere. I nedenstående tilfelle viser skjermen Histogram på t Indikatorer av t Indikatorer på. Når enheten er koblet til en TV (side 80) Ved bruk av strømadapteren (AC) Når du stiller inn histogram-displayet på PÅ, vises bildeinformasjon under avspilling. Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner: Under opptak Når menyen vises. Når du tar opp film Under avspilling Når menyen vises. I indeksmodus Når du bruker avspillingszoom. Når du roterer stillbilder. Under avspilling av filmer Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under avspilling når: Blitsen blinker. Lukkerhastigheten er lav eller høy. Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer. Bruke kameraet S AF Indikatorer på 60min VGA 96 S AF NO 19

20 Antall stillbilder og opptakstid for film Tabellene viser omtrentlig hvor mange stillbilder som kan tas og mulig opptakstid for film med en "Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.) (Enheter: Bilder) Kapasitet Størrelse 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB 6M : M M VGA (E-post) :9(HDTV) Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal]. Størrelsen på et enkelt stillbilde er 1M når [Mode] er stilt inn på [Multiserie]. Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999". Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 42). Opptakstiden for film (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet Størrelse 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB 640 (fin) 0:02:57 0:06:02 0:12:20 0:25: (std.) 0:01:27 0:02:56 0:05:54 0:10:42 0:21:47 0:44:27 1:31: :22:42 0:45:39 1:31:33 2:51:21 5:47:05 11:44:22 24:18:25 Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo". Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse og bildekvalitet, se side 11. Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen. NO 20

21 Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet) Kameraet har 58 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet. Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet. B B Internminne Når det er satt inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) [Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo". [Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av. [Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo". Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn [Opptak]: Bildene tas opp med internminnet. [Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av. [Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet. Bruke kameraet Antall stillbilder som kan tas opp og mulig opptakstid for film i internminnet er som følger. Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.) (Enheter: Bilder) Størrelse Kapasitet 6M 3:2 3M 1M VGA 16:9 58MB Opptakstiden for film (Enheter: time : minutt : sekund) Størrelse Kapasitet 640 (Standard) MB 0:02:40 0:42:47 NO 21

22 Om bildedata som er lagret i internminnet Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter. Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo" Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør så den prosedyren som er beskrevet under [Kopier] (side 53). Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 59 til 64 uten at det er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet. Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet. Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en kabel som passer i flerbruksterminalen, kan du kopiere data fra internminnet til en datamaskin, men du kan ikke kopiere data fra datamaskinen til internminnet. NO 22

23 Batteriets levetid og antall bilder som kan tas opp/vises Tabellene viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteriets levetid når du tar bilder i [Normal] modus når batteripakken (inkludert) har full kapasitet og omgivelsestemperaturen er 25 C. Antallet bilder som kan tas opp eller vises forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene. Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes og med tiden (side 99). Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser: Lav omgivelsestemperatur. Blitsen brukes ofte. Kameraet er slått på og av mange ganger. Zoomen brukes ofte. Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på sterkere lys. [AF-modus] er satt til [Skjerm]. [STEADY SHOT] er satt til [Fortsett]. Det er lite strøm på batteriet. Når du viser stillbilder Antall bilder Batteriets levetid (min.) Ca Ca. 190 Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller Når du tar opp film Batteriets levetid (min.) Ca. 100 Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse på [160] Bruke kameraet Når du tar stillbilder Antall bilder Batteriets levetid (min.) Ca. 240 Ca. 120 Opptak i følgende situasjoner: (Bildekval.) er satt til [Fin]. [AF-modus] er satt til [Enkel]. [STEADY SHOT] er stilt inn på [Opptak]. Ett opptak hvert 30 sekund. Zoomen reguleres vekselvis fra W til T. Blitsen blinker én gang for annethvert bilde. Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde. Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Antallet innspilte bilder/batteriets levetid endres ikke med bildestørrelsen. NO 23

24 Bruke modusbryteren Still inn modusbryteren på den ønskede funksjonen. Opptaksmodi for stillbilder : Auto: Autojusteringsmodus Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les dette først" Program: Programopptaksmodus Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen. (Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 30) : Scenevalgmodus Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først" : Spill av/rediger t trinn 6 i "Les dette først" : Ta opp film t trinn 5 i "Les dette først" Modusbryter Kontrollknapp NO 24

25 Scenevalg Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først" For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner. ( : du kan velge den ønskede innstillingen) Makro Blits AFavstandsmåler Forhåndsinnstilt fokus Nivåtrinn Hvitbalanse Blitsnivå Serie/ Eksponeringsgruppe/ multiserie / SL Auto/ WB Senter-AF 0.5m/1.0m/ 3.0m/7.0m Bruke kameraet / / / / NO 25

26 Bruke lysbildevisning Ved å trykke på -knappen kan du enkelt og greit starte kontinuerlig avspilling av bilder, akkompagnert av effekter og musikk (lysbildevisning). c c 1 Still inn modusbryteren på. 2 Trykk på. 3 Lysbildevisningen starter. Justere musikkvolumet Trykk på v/v for å justere volumet. Stoppe lysbildevisningen midlertidig Trykk på z på kontrollknappen. For å foreta en omstart må du velge [Fortsett] og trykke på z. Lysbildevisningen fortsetter fra det bildet som ble vist da visningen ble stoppet, men musikken begynner igjen fra begynnelsen. min Lysbildevisn. Pause VGA 2/9 Fortsett Avslutt TILB./NESTE Vise forrige/neste bilde Trykk på b/b i pausemodus. Avslutte lysbildevisningen Trykk på eller velg [Avslutt] med V i pausemodus, og trykk deretter på z. Du kan ikke spille av en lysbildevisning mens du er koblet til via PictBridge. Endre innstillingen Du kan velge den ønskede innstillingen for lysbildevisningen. Du kan også starte lysbildevisningen igjen. 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen. NO 26

27 2 Velg (Lysbilde) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. min VGA 2/9 Lysbildevisn. Intervall Auto Gjenta På Bilde Mappe Musikk Music3 Effekter Stilfullt Avbryt Start 3 Velg det elementet du ønsker å stille inn, med v/v, og velg deretter det ønskede elementet med b/b. 4 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z. Lysbildevisningen vil da starte. Hvis du ikke ønsker å starte lysbildevisningen med én gang, kan du trykke på [Avbryt]. Den valgte innstillingen opprettholdes til du foretar neste innstilling. Bruke kameraet Følgende innstillinger er tilgjengelige. Standardinnstillingen er markert med. Effekter Enkelt Nostalgisk Stilfullt Aktivt Normal En enkel lysbildevisning som passer til en lang rekke scener. En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en atmosfære som i en filmscene. En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo. En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener. En grunnleggende lysbildevisning som veksler fra ett bilde til et annet i forhåndsinnstilte intervaller. Når [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] er valgt: Vises bare stillbilder. Når bildene tas med multiseriefunksjonen, vises den første rammen av de sammenhengende bildene. Musikk spilles ikke (stilt inn på [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Filmlyd vil høres. Musikk Den forhåndsvalgte musikken varierer med den effekten du velger. Music1 Music2 Music3 Music4 Av Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkelt]. Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk]. Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Stilfullt]. Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktivt]. Innstilling for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen musikk tilgjengelig. NO 27

28 Bilde Mappe Alle Spiller av alle bildene i den valgte mappen. Spiller av alle bildene på en "Memory Stick Duo" i rekkefølge. Gjenta På Av Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe. Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen. Intervall 3 sek. Stiller inn visningsintervallet for en lysbildevisning av typen [Normal]. 5 sek. 10 sek. 30 sek. 1 min. Start Avbryt Starter lysbildevisningen. Avbryter lysbildevisningen. z Legge til/stifte ut musikkfiler Du kan overføre den musikken du ønsker fra CD-ene eller MP3-filene dine til kameraet, så musikken kan spilles av til en lysbildevisning. Du kan overføre musikken med [Last ned musikk] i (Oppsett) ved hjelp av den medfølgende "Music Transfer"-programvaren installert på en datamaskin. For nærmere detaljer, se side 68. Du kan ta opp opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsinnstilte stykkene (Music 1-4) kan byttes ut med de ønskede stykkene). Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet er 180 sekunder. Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du utføre [Formater musikk] (side 54) og overføre musikken igjen. NO 28

29 Bruke menyen Bruke menyelementer v/v/b/b-knapp Modusbryter z-knapp MENU-knapp Kontrollknapp 1 Slå på strømmen og still inn modusbryteren. Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusbryteren og (Kamera)- menyinnstillingene. Bruke menyen 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg det ønskede menyelementet med b/b på kontrollknappen. Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du fortsette å trykke på b/b, inntil elementet vises på skjermen. Trykk på z etter at du har valgt et element, når modusbryteren er stilt inn på Auto ISO WB ISO 4 Velg innstillingen med v/v. Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn. 5 Trykk på MENU for å slå av menyen. Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/v-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen. Du kan ikke velge elementer som er nedtonet (grå). NO 29

30 Menyelementer Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusbryteren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen. Modusbryterens stilling: Auto Program Scene ( : Tilgjengelig) Opptaksmeny (side 32) (Kamera) (EV) 9 (Fokus) (Målemodus) WB (Hvitbalanse) ISO (Bildekval.) Mode (REC-modus) BRK (Nivåtrinn) * M (Intervall) * (Blitsnivå) * PFX (Bildeeffekt) (Metning) (Kontrast) (Skarphet) (Oppsett) NO 30

31 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 Visningsmeny (side 40) (Mappe) - (Beskytt) DPOF (Skriv ut) (Lysbilde) (Endre str.) (Rotere) (Dele) (Oppsett) Trimme** Bruke menyen * Bruken er begrenset i samsvar med scenemodus (side 25). **Kun tilgjengelig ved bruk av avspillingszoom. NO 31

32 Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 Standardinnstillingene er markert med. (Kamera) Velg stillbilde-kameramodus. t trinn 5 i "Les dette først" (EV) Justerer eksponeringen manuelt. Mot Mot + M +2.0EV 0EV m 2.0EV Mot +: Gjør bildet lysere. Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet. Mot : Gjør bildet mørkere. Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10 Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV. Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull. z Justere EV (eksponeringsverdien) ved å vise et histogram 60min A Antall piksler B Lyshet A B Mørkt Lyst Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Trykk gjentatte ganger på (skjermbryter) for å vise histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Still inn modusbryteren på og juster EV mens du kontrollerer eksponeringen med histogrammet. Histogrammet vises også i følgende tilfeller, men du kan ikke justere eksponeringen. Når (Kamera) settes til [Auto] Når du spiller av ett enkelt bilde Under hurtivisning NO 32

33 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 9 (Fokus) Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus. 7.0m 3.0m 1.0m 0.5m (ubegrenset avstand) Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til motivet. (Forhåndsinnstilt fokus) Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus. I slike tilfeller kan det være praktisk å bruke [Fokus]. Punkt-AF ( ) Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt område. Dette er nyttig når du fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et smalt område. Når denne brukes sammen med AFlåsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen. Pass på å holde kameraet støtt, så motivet ikke beveger seg ut av rammen til avstandssøkeren. Bruke menyen 60min AF-avstandssøkerramme Indikator for AFavstandssøkerramme Senter-AF ( ) Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen. 60min AF-avstandssøkerramme Indikator for AFavstandssøkerramme Multi-AF (Multipunkt-AF) (Stillbilde ) (Film ) Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten av rammen. 60min AF-avstandssøkerramme Indikator for AFavstandssøkerramme NO 33

34 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 AF står for autofokus. Avstandsinnstillingsinformasjonen i [Fokus] er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større. Når du tar opp film, anbefales det å bruke [Multi-AF], da autofokus også fungerer med et visst vibrasjonsnivå. Når du bruker Digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for, eller begynne å blinke, og AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25). z Hvis motivet ikke er i fokus Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller [Punkt-AF], kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv på kanten av rammen. Skulle dette skje, må du gjøre følgende: 1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås). 60min Indikator for AE/AF-lås AF-avstandssøkerramme Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil. 2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned. 60min P VGA 98 S AF F NO 34

35 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 (Målemodus) Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering. Punkt (Punktmåling) ( ) Måler bare på en del av motivet. Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen. 60min Senter (Sentervektet måling) ( ) Multi (Flermønstermåling) Trådkors for punktmåling Posisjonerer seg på motivet. Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der. Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område. Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering. Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10 Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [9] (Fokus) på [Senter- AF] for å fokusere på måleposisjonen (side 33). Bruke menyen WB (Hvitbalanse) Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser merkelige ut. WB (Blits) n (Strålende) (Fluorescerende) (Overskyet) (Dagslys) Auto Justerer for blitsforhold. Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film. Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i fotostudioer. Justerer for fluorescerende lys. Justerer for overskyet vær. Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang. Justerer hvitbalansen automatisk. Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11 Under fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger [ ] (fluorescerende). Bortsett fra i [ WB ] (blits)-modi, er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25). NO 35

36 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 ISO Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten. 640 Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller 400 velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet Auto Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 10 Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall. [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus. (Bildekval.) Velger stillbildekvalitet. Fin (FINE) Standard (STD) Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon). Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon). Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 11 Mode (REC-modus) Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen. Multiserie ( M ) Tar opp 16 bilder etter hverandre som en stillbildefil når du trykker på lukkerknappen. Dette er praktisk hvis du for eksempel vil sjekke idrettsformen din. Du kan velge lukkerintervallet for multiserie i [Intervall]-modus (side 38). Eksp-gruppe (BRK) Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier. Du kan velge det bildet som er riktig eksponert etter opptaket når motivets lyshet gjør det vanskelig å ta gode bilder. Serie ( ) Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede. Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde. Normal Ikke kontinuerlig opptak. NO 36

37 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 Om [Multiserie] Med følgende metoder kan du spille av i rekkefølge de bildene som ble tatt i multiserie-modus: Pause/fortsett: Trykk på z på kontrollknappen. Bildevis avspilling: Trykk på b/b i pausemodus. Trykk på z for å fortsette avspilling i serier. Du kan ikke bruke følgende funksjoner i multiserie-modus: Smart zoom Blits Sett inn dato og tid Dele en bildeserie som er tatt i multiserie-modus Slette et bilde i en bildeserie som er tatt i multiserie-modus Stille inn bildeintervallet på en annen modus enn [1/30] når (Kamera) er stilt inn på [Auto] Når du spiller av en bildeserie som er tatt i multiserie-modus med en datamaskin eller et kamera som ikke er utstyrt med multiserie-funksjonen, vil bildet vises som ett enkelt bilde med 16 rammer. Størrelsen på bilder som er tatt i multiserie-modus er 1M. Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 25). Bruke menyen Om [Eksp-gruppe] Blitsen er stilt inn på (Ingen blits). Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene. Når eksponeringen justeres manuelt (side 32), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte lysheten. Opptaksintervallet er på ca. 0,8 sekunder. Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte trinnverdien. Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av scenemodus (side 25). Om [Serie] Blitsen er stilt inn på (Ingen blits). Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder. Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper serien. Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 25). Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak (Enheter: Bilder) Kvalitet Størrelse Fin Standard 6M : M M VGA (E-post) :9(HDTV) NO 37

38 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 BRK (Nivåtrinn) Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier. ±1.0EV ±0.7EV ±0.3EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 1,0 EV. Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,7 EV. Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,3 EV. I enkelte scenemodi vises BRK (Nivåtrinn) ikke. M (Intervall) Velger rammeintervall i [Multiserie]-modus (side 36). 1/7.5 (1/7.5") Denne innstillingen kan ikke foretas når [Mode] (REC-modus) i 1/15 (1/15") menyen er stilt inn på noe annet enn [Multiserie] (side 36). 1/30 (1/30") M (Intervall) vises ikke i enkelte scenemodi. (Blitsnivå) Justerer mengden blitslys. + ( +) Mot +: Øker blitsnivået. Normal ( ) Mot : Reduserer blitsnivået. Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først" Du vil kanskje ikke kunne stille inn blitsnivået, avhengig av scenemodus (side 25). PFX (Bildeeffekt) Lar deg ta et bilde med spesialeffekter. S/HV ( ) Tar opp bildet i sort/hvitt. Bruntone ( ) Tar opp bildet i sepiabrunt (som på et gammelt fotografi). Av Ingen effekt. Denne innstillingen opprettholdes ikke når strømmen blir slått av. NO 38

39 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 (Metning) Justerer bildets metningsgrad. + ( ) Mot +: Gjør fargen lysere. Normal ( ) Mot : Gjør fargen mørkere. (Kontrast) Justerer kontrasten i bildet. + ( ) Mot +: Øker kontrasten. Normal ( ) Mot : Reduserer kontrasten. Bruke menyen (Skarphet) Justerer skarpheten i bildet. + ( ) Mot +: Gjør bildet skarpere. Normal ( ) Mot : Gjør bildet mer diffust. (Oppsett) Se side 46. NO 39

40 Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 Standardinnstillingene er markert med. (Mappe) Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory Stick Duo". OK Avbryt Se nedenstående prosedyre. Opphever utvalget. 1 Velg den ønskede mappen med b/b på kontrollknappen. Velg mappe 102 2/2 Mappenavn: 102MSDCF Ant. filer: 9 Opprettet: :05:34AM OK Avbryt TILB./NESTE 2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z. z På mappen Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 52). Du kan bytte mappe eller opprette en ny. Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 52) Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 53) Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp. : Gå til forrige mappe. : Gå til neste mappe. : Gå til forrige eller neste mappe. - (Beskytt) Beskytter bilder mot utilsiktet sletting. Beskytt (-) Avslutt Se nedenstående prosedyre. Forlater Beskytt-funksjonen. Beskytte bilder i enkeltbilde-modus 1 Vis det bildet du vil beskytte. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [-] (Beskytt) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet. NO 40

41 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 60min VGA 2/9 - Beskytt Avslutt TILB./NESTE 4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/b, og deretter trykke på z. Beskytte bilder i indeksmodus 1 Trykk på (Indeks) for å vise indeksskjermen. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [-] (Beskytt) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 4 Velg [Velg] med v/v, og trykk deretter på z. 5 Velg det bildet du vil beskytte med v/v/b/b, og trykk deretter på z. En grønn --indikator vises på det valgte bildet. Bruke menyen - (grønn) VELG MENU NESTE 6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder. 7 Trykk på MENU. 8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z. --indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet. For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. Velg [På] med B, og trykk deretter på z. Oppheve beskyttelsen I enkeltbildemodus Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus". I indeksmodus 1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus". 2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå. 3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av. 4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z. NO 41

42 Nærmere informasjon om operasjonen t side 29 Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg [Av] med B, og trykk deretter på z. Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes. Det kan ta litt tid å beskytte et bilde. DPOF Tilføyer et -merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 78). (Skriv ut) Se side 74. (Lysbilde) Se side 26. (Endre str.) Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen. 6M 3M 1M VGA Avbryt Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje. t trinn 4 i "Les dette først" Avbryter størrelsesendringen. 1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [ ] (Endre str.) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 4 Velg ønsket størrelse med v/v, og trykk deretter på z. Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen. Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først" Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller multiseriebilder. Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten. Du kan ikke endre bildestørrelse til 3:2 eller 16:9. Når du endrer størrelsen til et 3:2- eller 16:9-bilde, vises de svarte feltene øverst og nederst på bildet. NO 42

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding DK DSC-N1 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50/W70 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke kameraet Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke Oppsettskjermbildet Bruke datamaskinen DSC-S500 Skrive ut stillbilder Koble kameraet til TVen Digital Still Camera "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-654-495-32(1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-12(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 2-689-106-71 (1) Før du tar kameraet i bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 100 DSLR-A100 Bruke visningsfunksjonene Bruke menyen Bruke datamaskinen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T50 NO DK CD-ROM (inkludert/ medfølger) For detaljert beskrivelse av avansert bruk, se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digital Still Camera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T10 NO DK CD-ROM (inkludert/ medfølger) Hvis du vil ha nærmere informasjon om de avanserte operasjonene, kan du se i "Brukerhåndbok for Cybershot".

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-33-906-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-H20 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-30-25-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-43-379-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W80/W90 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning DK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H50 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Programvare og oppsett

Programvare og oppsett 3 Modeller BG 530 : - 850 IR u/mms, ink 2 GB minnekort BG 530 SM : - 850 IR m/mms og epost - 940 IR ( Black LED) m/mms og epost Felles for alle modeller: - 5, 8 eller 12 MP bilder - 720 eller 1080P video

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL200/PL201 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T20/T25 NO DK Hvis du vil vite mer om de avanserte operasjonene, kan du åpne "Brukerhåndbok for Cyber-shot" og "Videregående

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Helse- og sikkerhetsinformasjon Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et emne User Manual ES80/ES81 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer