I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG"

Transkript

1

2 I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført av E. Kåre Johannessen.

3 GOTTFRED BORGHAMMER: I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG EN STAVANGERGUTTS MEMORARER Fra barndommen og tenårene i tidsrommet Jubiieumsutgave med <<Tabula Gratulatona. -

4 Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: 1. Fra spøk til alvor 2. Den som visste - 3. Sistemann setter sluttstrek 4. Lende'n 5. Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler) 6. Lende'n i storm og striregn 7. Pensjonist på interrail 8. Adle kan snofla (40 petiter på dialekt) 9. Stavangerske ranteter 10. Folk og forhold i gamle Stavanger 11. To repriser (En uhyggelig weekend, og Sistemann --) Fem av ovennevnte bøker kan fortsatt leveres. Datasats: SK-Service Repro og trykk: Norgraph als Utgitt år 1989 Q Stavangerforlaget, reg. nr Kampensgt. 42, 4024 Stavanger, Telefon ISBN (kpl.) ISBN (bd. l)

5 FORORD Lenge før jeg hadde fylt førti år gikk jeg med seriøse planer om å skrive en halvdokumentarisk romantriologi. Titlene på bøkene var til og med bestemt og en betydelig del av stoffet var festet til papiret. Fordelen ved å velge romanformen er innlysende, idet forfatteren da er i stand til å behandle stoffet langt friere enn om det skal dreie seg om en ren selvbiografi. Han kan utbrodere handlingen, putte inn oppdiktede personer, steder og episoder etter forgodtbefinnende, i den edle hensikt å gjøre det hele mer spennende og romantisk, uten å frykte for at leserne hele tiden skal identifisere alt sammen med hovedpersonen og hans virkelige omgivelser. Selv en smule «vågede* skildringer lar det seg gjøre å ta med, fordi de kan skyldes <<fri, livlig fantasi.. Etter hvert som jeg begynte å bearbeide det opprinnelige manus, ga jeg meg til å Serne alle sidene og avsnittene som det nok ville være ønskelig, for ikke å si nødvendig, å ha med i en roman, men neppe i en bok som skal være en blanding av biografi og innslag av lokalhistorisk interesse. Det er dog viktig å presisere, at selv om de fleste av personnavnene og stedene er autentiske, kan andre være.kamuflerte», bl. a. for å unngå å <<henge ut. mennesker, hvis eventuelle slektninger muligens ville mislike en slik utlevering. Skulle noen, etter min avgang fra denne verden, ville finne på - i skrift eller tale - å utbrodere mine skildringer ved å tilføye

6 personnavn og data jeg selv med vitende og vilje har utelatt i memoarbøkene og andre etterlatte papirer, skal de vite at dette så avgjort er mot min vilje, og følgelig strengt forbudt. De gjenstående planlagte bøker regner jeg med vil komme på <<markedet. i noenlunde nær framtid. I min alder er det vel sikrest å ta visse forbehold - og bare håpe det beste. Hva leserne håper, vil være ukjent for meg. Mitt ønske er at jeg i disse bøkene ikke utelukkende skal dvele ved bruddstykker av egen livsskjebne og gi uttrykk for personlige tanker og meninger, men også få fram noe av ~atrnosfærenn i de forskjellige tidsavsnittene fra 1909 og oppover de følgende 80 år, slik at det dermed ytes et beskjedent bidrag til Stavanger bys historie, i tillegg til det jeg allerede har omtalt i mine tidligere bøker og artikler. G.B. Kanskje vil det vme naturl& å starte med å Presentere bokens uunngåelige gjennomgangsf2gur på et meget tidlig stadium - i fi.kjole og hvitt.:

7 TILBAKE TIL UTGANGSPUNKTET ----v Stavanger i 1909 Så imponerende høyt oppe i den såkalte esamfundets rangstige* har jeg neppe plassert meg, at det skulle vekke noen nevneverdig oppmerksomhet i vide kretser, det vil si utenfor min egen bykommune og dens nærmeste områder, og knapt nok der heller. Som livsvarig bositter på fødestedet, og uten tilknytning til litterære eller andre såkalte toneangivende kretser - som jeg forøvrig ikke har følt meg særlig tiltrukket av - er den oppmerksomhet jeg måtte ha vakt, i første rekke knyttet til det lokale miljø. Utvilsomt har jeg nok vært litt av en jordnær einstøing som ikke engang har utviklet en betydelig omgangskrets, uten at jeg av den grunn kan karakteriseres som folkesky og utilnærmelig. Etter som mine opprinnelig fåtallige slektninger, gamle venner og kjenninger, i tur og orden har forlatt jordelivet, har det vært en dyd av nødvendighet å se i øynene at den siste sekvensen av tilværelsen hovedsagelig må tilbringes i mitt eget selskap. Om det gjerne kanvirke en smule selvforherligende, tør jeg kunne hevde at jeg har forsøkt å leve et liv i overensstemmelse med de idealer jeg fra mine barne- og ungdomsår har ment er de riktige, uten å ha lagt særlig vekt på hva som måtte være mest opportunt og populært i alle kretser.

8 Dermed ikke sagt at jeg er så forstokket og ufølsom, at det ikke fremdeles kan virke oppmuntrende når ett eller annet medmenneskelig vesen føler trang til å betegne meg som en «god manns, eller de smiler vennlig og uttrykker noen rosende ord for ett eller annet jeg måtte ha prestert. Så apatisk er jeg vel hittil neppe blitt, at velment smiger har fallt fullstendig på steingrunn og naturligvis ikke blitt tatt ille opp, særlig i tilfelier der jeg har hatt grunn til også selv å mene at den moderate viraken kan hende ikke har vært fullstendig uberettiget. Bestandig å sette sitt eget lys under den berømmelige ~skjeppen. øker bare mindreverdskjenslen og skaper ubehagelige komplekser. Det skulle forresten slett ikke undre meg om en eller annen ondsinnet eller tankeløs medskapning, kan ha funnet selvtilfredsstillelse i å putte en porsjon bitter malurt i begeret, og dermed bidradd til å bevare den såkalte <<likevekten i naturens. <<Det gode med det onde må annammes alie dage*, som de livsvise gamle gjerne uttrykte seg. Hvor høye tanker om en framtidig.rangstige* de hadde, som i det herrens år 1909 slo leir om den vesle trinne guttepjokken der han lå og sparket i sin rommelige barnevogn oppe på kvistværelset i Risbakken 9, er neimen ikke godt å si. Døde er de - som allerede nevnt - alle, dessverre. Men sto det til deres innerlige ønsker og forhåpninger ville det nok være talløse trinn i <<stigen.. Starten var imidlertid ikke den mest gunstige, rent materielt sett. Men gjaldt det omgivelsenes menneskelige kvaliteter kunne de neppe ha vært bedre. Tre gode, gudfryktige, kjærlige kvinner hadde bare ett mål - nemlig å gjøre barnets tilværelse mest mulig lys og lykkelig, så langt det sto i deres makt. Når jeg har kalt mitt første liggested for barnevogn* og ikke.vogge*, som unektelig ville ha lydd mest idyllisk, er det så visst ikke for å virke original i ordvalget, men det nakne faktum er at jeg rett og slett aldri personlig har hatt noen som helst berøring med en tradisjonell vogge med meier under. Mor fant det nok mest praktisk med en.kombinasjon., en bambuskorg med avtagbar hjulinnretning, for hun var nøy-

9 som og hadde ellers ikke flust med penger å åtte med - slik hun til gjengjeld fikk på sine gamle dager. Under et lengre utenlandsopphold fikk jeg en påfallende innskytelse - som i og for seg slett ikke var så merkelig: Så snart jeg kom tilbake til min hjemby, ville jeg ta meg en tur inn i den gamle bydelen med sin pittoreske småhusbebyggelse, som det nå er blitt så moderne å ta vare på, selv om det fra andre hold hevdes at en radikal sanering ville kunne tilfredsstille behovet for tidsmessige boliger for nye generasjoner med større krav til komfort og praktiske løsninger. Det første jeg ville foreta, var å sette kursen rett mot den <<fødestallen. jeg kom til verden i, fordi det heller ikke den gang var arom i herberget.. Husnød har det ikke sjelden vaert for dem som må bo billig.

10 RISBAKKEN 9 Jeg stilte meg opp på den andre siden av den smale gaten med øynene festet på et bestemt punkt, et vindu med små ruter i... Her var altså stedet! Nummer ni - et ytterst lite og uanselig hus, så lite at en norgesmester i vektløfting nesten ville være i stand til å heve det over hodet sitt, hvis han spente musklene til det maksimale. De er forresten ikke synnerlig mer ruvende i landskapet, de andre byggverkene omkring heller. Alle befinner de seg i periferien av 0vre Blåsenborg og St. Hansvollen - forøvrig et ganske interessant område i denne stavangerske bydelen mot Storhaug. Det burde jo være naturlig både for meg og de av leserne som er interessert i lokalhistorie, å undre seg over hvor navnet RISBAKKEN kommer fra. En teori ville jo være at det kan ha vært en.herr Ris>> som har eid området, eller i det minste bodd her. Rektor Mandius Berntsen, som pleier være en god kilde, mener at det før bebyggelsen av dette strøket, vokste mye «ris»- eller.kratt. her. Mandius hadde fått denne teorien bekreftet av en meget gammel mann, født før At ungene som vokste opp her fikk mer ris enn i andre bydeler kan vi nok se helt bort fra. Ingen behøver i hvert fall skamme seg over å være født i et lite hus et steinkast fra høyalteret i Hetlandskirken! For.innfødte>> stavangere er det helt naturlig å si at folk bor på Risbakken, selv om det jo skulle v2re mest korrekt å si <<i Risbakken*. Det ville f. eks. ta seg underlig ut om noen sa de var født på Kiiikenbergbakken eller på Andabakken. Men når det gjelder Risbakken faller det helt naturlig å gjøre dette besynderlige unntaket. Det kan gjerne skyldes at en i gamle dager nærmest så på dette snevre området som en liten.bydel*, i likhet med Myllehauen, Rudlå etc. Men logisk og grammatikalsk sett hersker det vel neppe tvil om hva som er mest riktig. Har imidlertid en lokal uttrykksmåte opp gjennom alle år blitt innarbeidet blant befolkningen, vil det nesten være umulig å

11 gjøre noen forandring, selv om det ble besluttet ved kongelig resolusjon. Lenge ble jeg stående og nistirre på dokkehuset, som var det et betagende maleri jeg hadde forelsket meg i, gransket de minste detaljene. En underlig stemning hadde grepet meg, noe uforklarlig, ubeskrivelig. H e r var det altså! Her - og ikke noe annet sted i hele universet! En liten forandring hadde nok skjedd med fasaden i løpet av de siste årene. Den gangen - for uendelig lenge siden - var det en miniatyr-krambu i halvparten av første etasje, mot gaten. I den krambua solgte eieren - Dorthea - melk,.bombom., kandissukker med tråd i midten, tenningsved og noen få andre småting. Det var i gamle dager nokså vanlig at enker eller andre uforsørgede personer søkte å skaffe seg noen beskjedne inntekter til livets opphold ved å drive den slags form for frihandelsvirksomhet i sine kjellere, eller som i Risbakken 9, i første etasje, fordi det her ikke fantes noen kjeller. Alle sammen er for lengst «en saga blott». Det gjelder naturligvis også krambua i Risbakken og innehaversken. Døren eksisterer ikke heller, i stedet har de satt inn et nytt vindu. Steintrappetrinnet foran er også fjernet. Inngangen til huset er i smauet mellom nr. 7 og 9. Innvendig fører det sannsynligvis fremdeles en steil tretrapp opp til det knøttlille kvistrommet der jeg slo øynene mine opp den aprildagen i en fjern fortid, som jeg selv ikke har den ringeste aning om. Det må utvilsomt ha vært en ren nødløsning at det skjedde akkurat her, slik stallen i Betlehem var det for jomfru Maria da barnet hennes skulle stifte bekjentskap med livets harde realiteter. Kanskje krydde det av kakelakker og andre uappetittelige skapninger på jordgolvet i eselstallen, i tur og orden gjorde de vel forsøk på å snike seg opp i krybben for å komme nærmere det vesle Jesusbarnet i halmen og lasene. Hvem vet om ikke disse anonyme frekkasene var på plassen lenge før selveste vismennene og kongene fra Østerland innfant seg med sin kostbare røkelse og myrra! I kvistleiligheten vår hadde mor sett levende vegglus på tapetet, noe som skulle være bevis godt nok på hvor usle forholde-

12 ne var også hos oss. Det gjaldt derfor snarest mulig å finne et annet sted å flytte til. Men lett var det neimen ikke å løse den oppgaven. Selv var jeg helt maktesløs på det tidspunktet. Før vi går videre i beretningen, er det noe som gjør at jeg ser meg nødsaget til å komme med en viktig, men ytterst ubeleilig tilføyelse, som vel nærmest er beregnet for dem av leserne som måtte ha til hensikt ved selvsyn å kontrollere at de stedfestede opplysninger er (så noenlunde) korrekte. Her må det være noe som ikke stemmer, vil de hevde, og de har fullstendig rett. Saken er den, at etter at dette innledningskapittelet ble nedtegnet for mange år siden, har det nemlig i den senere tid skjedd store ting når det gjelder matrikkelnummer 9 på Risbakken, slik tilfellet er med så mange eldre hus i Stavanger: De skifter h h og forandres til det ugjenkjennelige. Like for bokmanuset skulle avsluttes og overføres til datasetteriet for å gjennomgå den neste viktige delen i bokframstillingsprosessen, falt det meg inn å ta en ny inspeksjonsrunde på Risbakken. Til min store forbauselse og bekiagelse ble jeg da straks oppmerksom på at min fra før så lite prangende fødestall (slik jeg nettopp har beskrevet den), nylig har gjennomgått en fullstendig, radikal rehabilitering. Huset er blitt betydelig høyere, har fått en ny type vinduer, en annen slags bordkledning, og i det hele gitt et preg som ikke er egnet til å illudere hvordan boligen så ut for sytti - åtti år siden. Den er med andre ord blitt helt moteriktig utvendig. Og innvendig har det utvilsomt skjeddvel så store omveltninger. Den vesle, fattigslige hushytten er omgjort til den rene luksusresidensen og kan for den saks skyld ha blitt overtatt av en av de mange underdirektørene eiier overingeniørene i oljeindustrien, for å si det en smule respektløst. Den radikale omskapningen (som skjedde i 1987) må dog, for all del, ikke kunne svekke lesernes tiltro til sannferdigheten når det gjelder beskrivelsen av de faktiske forhold. Risbakken 9 ble bygget i Eier var Asser Halvorsen. Selve husets størrelse var 19 x 9 x alen. Pris 300 Spesiedaler.

13 I 1871 kjøpte Halvor Torgersen huset for 400 Spesiedaler. I 1883 ble det overtatt av Knud G. Kloster for kr , -, og var da omtrent uforandret. I 1895 oppgis målene i meter, nemlig 7,5 x 5,6 x 2,8. Verdien er fortsatt kr , -, men det har vært tvil om eierens mellomnavn, om det nå er tale om Knud E. Kloster, i så faii kan det være den fomge eiers sønn. Kommer vi så til året 1907 hersker det ingen tvil om at huset fikk en ny eier, nemlig Dorthea Olsen. Hun betalte kr , - for det, og synes ikke å ha foretatt noen endringer. I så fall må den uskyldige butikken hun drev være innredet av den forrige eieren. Det var i hvert fall denne kvinnen som hadde eiendomsretten til huset da jeg så dagens lys oppe i brystværelset på loftet. I 1922 ble eiendommen overtatt for kr ,- av Marthe Olsen. Det er nærliggende å anta at det dreier seg om Dortheas datter, eller en annen slektning, siden etternavnet er Olsen. BESTEMOR, ANE MALENE Et par år før jeg ble født i 1909, døde bestemors ektefelle, Jacob Lorentz Nilsen, nærmere bestemt , 76 år gammel. Det siste han sa før han utåndet var: <<Nu lader du din tjener fare herfra i fred.. Enken solgte da den vesle hushytten sin på bygslet grunn i Tananger for tre hundre kroner, og reiste - i en alder av 69 år - til Stavanger, der hennes to døtre var bosatt. Tidspunktet for omplasseringen var scers gunstig, for så vidt som hun fikk være til uvurderlig hjelp for min mor i en kritisk situasjon, og dertil bli en prima barnejente for meg. Mor måtte skjøtte sin jobb på stnkkeribedriften i Brødregaten, fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen, for en lønn

14 som ville fått hver eneste av dagens radikale <<rødstrømper>> til momentant å dåne av ren forskrekkelse og avsky. Ingen barne- og alderstrygd eksisterte, og selvsagt ikke snakk om noen som helst barselpennisjon med lønn i flerfoldige måneder. Her gjaldt det å greie seg med småører og utrolig nøysomhet. For meg ble bestemor den mest vidunderlige barnejente som ønskes kunne. Hun var super! Aldri vil jeg bli i stand til å skildre henne slik hun fortjener det. Men jeg skal i det minste forsøke å fortelle litt om hennes levnedsløp, så godt det lar seg gjøre. Ane Malene kom til verden på Myklebust den 1. september Hun ble døpt i den opprinnelige, gamle Solakirken, som var i bruk til Jon (Larsen) og Mari var navnene på foreldrene. Jon var født på Myklebust og Mari på Gimre i Håland (Sola). Hun tjente til å begynne med hos Ola Bårdhaug på Tjora, men reiste derfra til Myklebust. Her ble hun kjent med Jon. Ti sauer og to kyr kunne fos på den jordteigen, der de var leilendinger hos Lars Andreas Saebø. Leien var fire daler pr. år. Sæbø var fyldig, bredskuldret og skallet. Han ble betegnet som «verdslig», og hadde som hovedoppgave å samle seg jordisk gods og gull. Samlet iherdig til han var femti år. Da kom døden og gjorde

15 kort prosess. Jons bror het Annanias, og var også gårdbruker. En dag han var ute på marken for å hente en hest, fikk han tarmslyng. De bar mannen hjem, men han døde samme dag. Samtidig lå konen, Martha, i barselseng. Bestemor satt en dag i barneårene på fanget til Tore Skadberg, da faren kom stormende inn: <<A, skrubben! D, ropte han opp- hisset. I våre dager er det ufattelig å tenke seg at det kunne flakke ulv omkring i disse traktene - så nær byen. De gamle mente ellers at dette rovdyret ble skremt vekk da telegraflinjene ble strukket gjennom bygden. Susingen i metalltrådene må de ha tenkt seg var årsaken til ulveflukten. Det var ytterst smått bevendt med skoleundervisningen den gangen, før Omgangsskole - seks uker om våren og seks om høsten, tilsvarende tre måneder pr. år! Til gjengjeld var dagene ganske lange, startet klokken 8 om morgenen og holdt på til 19 om kvelden, med en times matpause mellom klokken 12 og 13. Fagene var: Bibelhistorie, katekismus og forklaring, skrivning, regning og sang (med tonefølge av skoleholderens salmodikon). Mellom barn fra Myklebust og Jåsund gåsen) satt benket omkring et langt bord, som rakk fra døren og til den motsatte veggen, der vinduene var. Opplceringen var uten tvil høyst mangelfull. Så var da heller ikke lærerens egen utdannelse noe å skryte av. Til gjengjeld ble han ikke påskjønnet med mer enn seksten riksdaler pr. år. Pengene måtte skaffes til veie av gårdbrukerne, som også etter tur pliktet å sørge for husvære til bama når omgangspedagogen kom for å utføre sin viktige samfunnsgjeming. Mat og losji fikk han der han <<skulte.. En mann gikk rundt og innkasserte skolepengene hos gårdbrukerne, og undervisningstidens varighet på hvert sted ble bestemt etter størrelsen på den enkelte gård. De som bare hadde et bygslestykke slapp å skaffe skolerom, det hadde de neppe plass til heller! Bestemor kunne jo lese, men jeg husker ikke at jeg noensinne så at hun skrev annet enn sitt eget navn, og det var neimen ikke så ofte. Hennes lcerer, eller skoleholder, var forholdsvis ung, han var fra Girnre og het Gabriel Sveinhaug.

16 Var far til bestemor fattig, så var bror hans, Simon, desto rikere. I likhet med Lars Andreas Sæbø, var <<farbror Simon. blitt svært velstående. Pengene hadde han b1.a. skaffet seg på følgende måter: Maren Mæland eide jorden der han hadde sitt bygslestykke. Hun ville fordrive Simon, fordi han ønsket å karre til seg hele eiendommen. Men han anla rettsak, og oppnådde at kvinnen måtte betale ham 400 riksdaler for å få kvittet seg med lurifaksen. Denne solgte så huset og fikk 200 daler for det. Alle pengene satte han i banken til forrentning. Så hadde han to fiskebåter som han tjente ganske bra på. Da han jo måtte ha et sted å bo, bygget han et nytt lite hus, med stue, kammer og kjøkken. Det gikk flere dager uten at naboene så noe til mannen. Til slutt fant de det nødvendig å se etter om noe galt var fatt. Døren var låst, men ble brudt opp. 43mon, Simon! D ropte de. Nei, ikke noe svar. Da de kom inn i stuen, lå han død i sengen. (<<Nedfallssykem kalte de det, som de trodde var årsaken til dødsfallet). Liket var allerede i oppløsningstilstand, så de måttevelte det opp i kisten, da den kom. Likklærne som fulgte med, ble lagt oppå det døde legemet. En tragedie - blant så mange lignende. Mannen hadde levd et ytterst tarvelig liv. Han spiste bare to ganger daglig - morgen og kveld. Drakk svart kaffe uten fløte i, noe som på den tiden neppe var så vanlig som nå til dags. Farbror Simon etterlot seg mange tusen riksdaler. Etter gravferden ble det holdt auksjon, og pengene ble fordelt. Broren (bestemors far) fikk 600 daler. De skulle sannelig komme inderlig vel med! Men, takk skjebne, - da naboene hørte om den plutselige velstanden, kom den ene etter den andre for å be om å få låne. Det fikk de - forjon var en uvanlig gavmild mann. Det hendte at han endog selv lånte penger for å kunne hjelpe en annen am stakkar. En av dem han hjalp var morbroren, Anders Mylldal, som ble gift og bodde på Madla. Anders hadde vært med i *det danske slaget* og hadde der fått en geværkule i foten. Han kunne få velge mellom en liten årlig pensjon og en tapperhetsmedalje. Tåpen valgte medaljen. Følgen var at kommunen - eller <<kallet» som de gjerne sa - måtte tre støttende til. Hjelpen i den tiden besto i mel og smør, men da disse fødemidlene jo ikke kunne dekke alle nødtørftige behov, ble det å ta tiggerstaven

17 fatt. Kanskje hjalp det da å syne fram krigsmedaljen, så folk kunne føle mere medkjensle? En annen av de triste menneskeskjebenene bestemor hadde hørt omtalt, var <<Klokke-Lars.. Allerede i barneåra stakk mor hans av med en fremmed mannsperson, og det ble bestemoren hans som måtte ta seg av ham. Men da Lars var atten år, døde hun, gården ble solgt og gutten ble overlatt til seg selv. Han fartet viden om, og havnet like oppe i Finmark, der han ble kjent med ei ven finnejente. Men før de giftet seg ville han reise til Tromsø og gå i urmakerlcere. Da han etter to års opphold i ishavsbyen kom tilbake, viste deg seg imidlertid at kjæresten hadde sveket ham og giftet seg med en annen. Det gikk så sterkt inn på den unge mannen at han ble rent skrullet. Han reiste sørover igjen og holdt seg senere i live ved å reparere klokker for folk og selge en skillingsvise om sin ulykkelige skjebne. Som et eksempel på hvor smått det var i bestemors barndomshjem kan nevnes, at da de en gang fikk *fint besøk» av selveste sokneprest Helland, drakterte. de ham med det lekreste de hadde i huset: En tørr, hard vasskringle! Som det vanlig var for fattigfolks døtre, måtte også bestemor ut for å bli tjenestejente, straks hun var konfirmert. Første stedet var hos Ole Ingebretsen Myklebust. Han var enkemann med to sønner og en datter. Tjenestejenten hadde gjeme en lønn på 10 daler pr. år. Ole var greie å være hos, fortalte bestemor. To år ble hun der. Neste sted var hos Ole Haga, der hun holdt ut i hele fire år. Så kom hun til en gammel enke på Sandal, ved Klopphodel på Stokka ved Stavanger. Enken hadde voksne barn i byen. I et av de husene bestemor i sin ungdom var i tjeneste, tok de sinnslidende i forpleining. En av disse - en eldre kvinne, hadde for vane å kaste ut all halmen i sengen, men det var ikke annet å gjøre enn å la henne drive på inntil hun ble helt utmattet og holdt opp med herjingen. Dernest ble det å tjene ett år i byen, hos handelsmann Gabriel Haugland i Breigaten 22. Hun måtte da hver dag gå til Torget

18 for å hente vann i <<Mortepumpenm. Ofte var der så mange vannhungrige, at de måtte stå i kø for å slippe til. Fra dette <<by-året» kom hun til gårdbruker Ommund Ølberg på «Yllberg>>, som lokalbefolkningen sa. Her var det også flere barn. Den siste tjenerjobben hennes var hos Enok Meling, far til Torger, i Tananger. Tre år varte oppholdet der. Til tross for at Enok personlig var en <<hater av drikken*, solgte han vin, fordi han tjente så godt på den handelen. Alt i alt var bestemor i sine unge dager i tjeneste hos <<fremmede~ ca. 15 år. Det siste året - før hun ble gift - var hun hjemme på Myklebust. Fikk - sammen med et sneis andre kvinner - sesongarbeid med å vaske og <<verke. torsk og legge denne til tørk på Fiskaberget i Risnes. Daglønnen var en ort, og arbeidstiden omkring 11 timer, fra 6 til 12 og etter en middagspause på en time, fra 13 til 18. Det var den 12. desember 1930 jeg <<intervjuet>> min da 92 år gamle bestemor om det hun hadde opplevd i sine unge dager. Plutselig reiste hun seg opp av stolen. Jeg merket at hm gråt, noe hun sjelden gjorde, i hvert fall ikke i andres påsyn. <<Hva gråter du for?. spurte jeg. <<At eg sko fortellt det; Det e'kje någe å fortella te folk... % Hun hadde like før uttalt: «Nå har eg snakt så lenge, at nå e' eg goe i magen.. (Hun hadde *tatt inn» et avføringsmiddel tidligere på formiddagen). Når det gjelder bestemors naere familie, må det nevnes at hun bare hadde en søster, Maren Elisabeth Myklebust. Hun ble gift med Herman Hermansen, som var kommet fra Jelsa i Ryfylke, til Ølberg i Sola, som gårdsdreng. De fikk i alt fem barn, hvorav to døde i tidlig alder. En sønn reiste til sjøs, men rømte fra båten og gikk i land i New Zeeland. En datter, Hanna Marie, som senere ble gift med en stavangermann ved navn Gausel, emigrerte også til samme fjerntliggende, forgjettede land. Slett ikke utenkelig at det var broren som hadde overtalt dem til å prøve lykken der han selv var havnet. I 1982 kom en representant for etterkommerne i New Zeeland til Rogaland

19 for å hilse på slektninger her, og jeg var en av dem. Min bestemors søster og Herman hadde også en sønn, John, som ble værende i Tananger, der han giftet seg med Serina Rasmussen. De fikk datteren Maren, gift med los Rasmus Roth. Hun lever fortsatt i eget hjem, de siste årene som enke. «Jeg har det bare godt*, skriver hun i et brev av ,.og det må jeg jo helst, hvis jeg skai klare meg alene, for på noe hjem vil jeg jo ikke. Er nå 86 år og det er helt utrolig. Det er også du, som klarer å skrive alt det du gjør., legger hun til. Så er jeg da også seks år yngre, kvitterer jeg med tilfredshet. Alltid kjekt å konstatere at noen er eldre! Bestemors eneste s~ister, Maren Elisabeth Mykbust og Hernum Hem~ansen og deres smn, John med ektefllen Sm'na, j Rasmussen. 19

20 BESTEFAR: FISKEREN JACOB Min kjære mand og vor far og broder Jacob Nilsen, 801/2 grnl., tog Gud til sig tirsdag 11. ds. Tananger 13/e 07. Malene Nilsen, Berneile. t. Mgklebust, Da bestemor var 30 årgammel ble hun gift med fiskeren Jacob Nilsen, som hadde slått seg til i Habben. Han var egentlig sørlending, født i Vanse Sogn i En ugift søster - <<faster Lovise. - bodde en tid i Stavanger - bl. a. i et hus midt i Klinkenberggaten, der bakken var på det aller bratteste (omtrent ved den nåværende øverste avsatsen i trappen fra Øvre Strandgate ved innkjørselen til parkeringsplassen over EPA). Helt fra sine tidligste ungdomsår for Jacob til sjøs på seilskuter, men var en gang uheldig og falt ned fra riggen. Dermed fikk han ødelagt hoften og måtte oppgi sjømannslivet. Det nærmeste yrket ble da fiskeri. Hummeren var det gjeveste

21 fangstobjektet. Krabbe kom også i teinene, den ble kalt.høvring. eller askryda., men så vidt jeg oppfattet det ble den utelukkende brukt til åte, eller «teinemat». Krabbe var betegnelsen på yngelen, disse små krypene som svinser omkring i taresteinene. De store skrydekløme ble kokt og fortært av familiemedlemmene. For barna var det et «fysnarnåltid>> og de jublet av glede når han far brakte med seg hjem denne delikatessen. Så mye annet snop var det ikke å fryde ganen med i småkårshjem. Fikk mor *ei julagjeit. i gave, hadde hun ikke hjerte til å fortære den, men gjemte den så lenge at den til slutt ble hard som stein og nærmest uspiselig. Ekteskapet innledet så visst ikke noen dans på hyasinter. En fiskers kår i de dagene var ytterst tarvelige. Det var å leve fra hånd til munn. Pengetasken var som regel tom. Borging hos handelsmannen og et brutalt.nei i neven. når gjelden ikke minket tilstrekkelig fort. Bestemor opplevde endog den uhyrligheten at det vesle hust de bodde i ble solgt, fordi rentene ikke ble betalt på dagen til den søkkrike, gjerrige farbroren hennes, som jeg før har fortalt om. Nedrivingen av huset ble påbegynt (fordi det skulle flyttes til et annet sted) allerede før familien &k komme seg ut. Jeg syntes det var trist å høre. Men en trøst var det likevel å vite at bestemor selv ga uttrykk for at hun i sin alderdom følte at hun ble rikelig velsignet. Dermed ikke sagt at hun ble overøst med velstand i form av luksus og økonomisk overflod. Aldri hadde hun vel hatt en egen bankkonto eller flere kontanter enn det som kunne ligge i en liten pengetaske. Hennes klær var så enkle som vel mulig, et skjørt, en bluse, et par hodetørklær og en mørk kjole til høytidsbruk, f.eks. de gangene hun ble invitert U juletrefest i Ynglingen. På grunn av sin høye alder og vitalitet og sitt lyse humør, ble hun ved disse anledninger vist en viss oppmerksomhet. Lederen, skolestyrer Rasmus Haaland, hadde et godt øye til henne og fikk henne fram i rampelyset og med på *leker. rundt julegranen. Daglig takket hun Gud for hans godhet. Hun ba for meg også - at jeg måtte slippe å gjennomgå det hun hadde opplevd i sine unge år. Og Gud hørte til overmål bønnene hennes!

22 Men om han ga med den ene hånden, visste han å ta med den andre, for alle skapninger skal vel ha sitt å dras med. Skjønt den antakelsen kan jeg neppe føre noe vitenskapelig bevis for, selv om jeg tror den har mye for seg. Det hørte n~nnest med til rutinen når bestefar kom til lands med fangsten sin, at konen hans måtte hjelpe til med omsetningen, dra til kjøpere som ikke selv møtte fram ved bryggen. En av kundene var offisersmessen på Madlamoen. Sommer som vinter måtte hun spenne fiskekiba på ryggen og traske på egne bein helt til byen, som lå en drøy mil vekke. For å komme dit måtte hun ta en av de to fergene over Hafrsfjord. Etter avsluttet handel var det å forsere samme strekningen tilbake, gjerne med eteineagn. som returvare i vidjekiba. Mange av dagens dyrebare timer ble forbrukt på denne ørkesløse vandringen og måtte kompenseres med husarbeid i lange nattetimer. Det økonomiske utbyttet sto selvsagt ikke i forhold til slitet. Hun hadde til dels så ømme gnagsår i føttene på byferdene, at hun måtte ta av seg skoene og gå barbeint på de knudrete grusveiene. Verst var det vel om vinteren når hun etappevis måtte traske barbeint i den våte og kalde snøen. En hardhaus og et arbeidsjern var hun all sin dag. Dessuten var hun utstyrt med et saktmodig sinn. Hun hadde den lykkelige evnen til å kunne ta imot - uten å svare med samme mynt. Aldri opplevde jeg en eneste gang å høre at bestemor viste antydning til sinne og var ute av balanse. Og jeg hadde det privilegium å følge hennes ferd på nært hold i 27 år, så jeg vet hva jeg snakker om. Min beundring for bestemor var - og er så lenge jeg lever, så stor, at jeg allerede for mange år siden ønsket å få laget en praktfull skulptur av henne, som en representant for de mange avholdte bestemødrene. En gang kom jeg til og med å nevne ideen for en eldre billedhogger, Sigurd Nome. Han ble så inspirert av oppgaven, at han sraks etter tok fatt på å lage et utkast. Motivet var konen med fiskekipen på ryggen og skoene i hånden på målrettet vandring, barbeint i den kalde snøen, slik jeg nettopp har skildret det. Ikke lenge etter døde skulptø-

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer