I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG"

Transkript

1

2 I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført av E. Kåre Johannessen.

3 GOTTFRED BORGHAMMER: I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG EN STAVANGERGUTTS MEMORARER Fra barndommen og tenårene i tidsrommet Jubiieumsutgave med <<Tabula Gratulatona. -

4 Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: 1. Fra spøk til alvor 2. Den som visste - 3. Sistemann setter sluttstrek 4. Lende'n 5. Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler) 6. Lende'n i storm og striregn 7. Pensjonist på interrail 8. Adle kan snofla (40 petiter på dialekt) 9. Stavangerske ranteter 10. Folk og forhold i gamle Stavanger 11. To repriser (En uhyggelig weekend, og Sistemann --) Fem av ovennevnte bøker kan fortsatt leveres. Datasats: SK-Service Repro og trykk: Norgraph als Utgitt år 1989 Q Stavangerforlaget, reg. nr Kampensgt. 42, 4024 Stavanger, Telefon ISBN (kpl.) ISBN (bd. l)

5 FORORD Lenge før jeg hadde fylt førti år gikk jeg med seriøse planer om å skrive en halvdokumentarisk romantriologi. Titlene på bøkene var til og med bestemt og en betydelig del av stoffet var festet til papiret. Fordelen ved å velge romanformen er innlysende, idet forfatteren da er i stand til å behandle stoffet langt friere enn om det skal dreie seg om en ren selvbiografi. Han kan utbrodere handlingen, putte inn oppdiktede personer, steder og episoder etter forgodtbefinnende, i den edle hensikt å gjøre det hele mer spennende og romantisk, uten å frykte for at leserne hele tiden skal identifisere alt sammen med hovedpersonen og hans virkelige omgivelser. Selv en smule «vågede* skildringer lar det seg gjøre å ta med, fordi de kan skyldes <<fri, livlig fantasi.. Etter hvert som jeg begynte å bearbeide det opprinnelige manus, ga jeg meg til å Serne alle sidene og avsnittene som det nok ville være ønskelig, for ikke å si nødvendig, å ha med i en roman, men neppe i en bok som skal være en blanding av biografi og innslag av lokalhistorisk interesse. Det er dog viktig å presisere, at selv om de fleste av personnavnene og stedene er autentiske, kan andre være.kamuflerte», bl. a. for å unngå å <<henge ut. mennesker, hvis eventuelle slektninger muligens ville mislike en slik utlevering. Skulle noen, etter min avgang fra denne verden, ville finne på - i skrift eller tale - å utbrodere mine skildringer ved å tilføye

6 personnavn og data jeg selv med vitende og vilje har utelatt i memoarbøkene og andre etterlatte papirer, skal de vite at dette så avgjort er mot min vilje, og følgelig strengt forbudt. De gjenstående planlagte bøker regner jeg med vil komme på <<markedet. i noenlunde nær framtid. I min alder er det vel sikrest å ta visse forbehold - og bare håpe det beste. Hva leserne håper, vil være ukjent for meg. Mitt ønske er at jeg i disse bøkene ikke utelukkende skal dvele ved bruddstykker av egen livsskjebne og gi uttrykk for personlige tanker og meninger, men også få fram noe av ~atrnosfærenn i de forskjellige tidsavsnittene fra 1909 og oppover de følgende 80 år, slik at det dermed ytes et beskjedent bidrag til Stavanger bys historie, i tillegg til det jeg allerede har omtalt i mine tidligere bøker og artikler. G.B. Kanskje vil det vme naturl& å starte med å Presentere bokens uunngåelige gjennomgangsf2gur på et meget tidlig stadium - i fi.kjole og hvitt.:

7 TILBAKE TIL UTGANGSPUNKTET ----v Stavanger i 1909 Så imponerende høyt oppe i den såkalte esamfundets rangstige* har jeg neppe plassert meg, at det skulle vekke noen nevneverdig oppmerksomhet i vide kretser, det vil si utenfor min egen bykommune og dens nærmeste områder, og knapt nok der heller. Som livsvarig bositter på fødestedet, og uten tilknytning til litterære eller andre såkalte toneangivende kretser - som jeg forøvrig ikke har følt meg særlig tiltrukket av - er den oppmerksomhet jeg måtte ha vakt, i første rekke knyttet til det lokale miljø. Utvilsomt har jeg nok vært litt av en jordnær einstøing som ikke engang har utviklet en betydelig omgangskrets, uten at jeg av den grunn kan karakteriseres som folkesky og utilnærmelig. Etter som mine opprinnelig fåtallige slektninger, gamle venner og kjenninger, i tur og orden har forlatt jordelivet, har det vært en dyd av nødvendighet å se i øynene at den siste sekvensen av tilværelsen hovedsagelig må tilbringes i mitt eget selskap. Om det gjerne kanvirke en smule selvforherligende, tør jeg kunne hevde at jeg har forsøkt å leve et liv i overensstemmelse med de idealer jeg fra mine barne- og ungdomsår har ment er de riktige, uten å ha lagt særlig vekt på hva som måtte være mest opportunt og populært i alle kretser.

8 Dermed ikke sagt at jeg er så forstokket og ufølsom, at det ikke fremdeles kan virke oppmuntrende når ett eller annet medmenneskelig vesen føler trang til å betegne meg som en «god manns, eller de smiler vennlig og uttrykker noen rosende ord for ett eller annet jeg måtte ha prestert. Så apatisk er jeg vel hittil neppe blitt, at velment smiger har fallt fullstendig på steingrunn og naturligvis ikke blitt tatt ille opp, særlig i tilfelier der jeg har hatt grunn til også selv å mene at den moderate viraken kan hende ikke har vært fullstendig uberettiget. Bestandig å sette sitt eget lys under den berømmelige ~skjeppen. øker bare mindreverdskjenslen og skaper ubehagelige komplekser. Det skulle forresten slett ikke undre meg om en eller annen ondsinnet eller tankeløs medskapning, kan ha funnet selvtilfredsstillelse i å putte en porsjon bitter malurt i begeret, og dermed bidradd til å bevare den såkalte <<likevekten i naturens. <<Det gode med det onde må annammes alie dage*, som de livsvise gamle gjerne uttrykte seg. Hvor høye tanker om en framtidig.rangstige* de hadde, som i det herrens år 1909 slo leir om den vesle trinne guttepjokken der han lå og sparket i sin rommelige barnevogn oppe på kvistværelset i Risbakken 9, er neimen ikke godt å si. Døde er de - som allerede nevnt - alle, dessverre. Men sto det til deres innerlige ønsker og forhåpninger ville det nok være talløse trinn i <<stigen.. Starten var imidlertid ikke den mest gunstige, rent materielt sett. Men gjaldt det omgivelsenes menneskelige kvaliteter kunne de neppe ha vært bedre. Tre gode, gudfryktige, kjærlige kvinner hadde bare ett mål - nemlig å gjøre barnets tilværelse mest mulig lys og lykkelig, så langt det sto i deres makt. Når jeg har kalt mitt første liggested for barnevogn* og ikke.vogge*, som unektelig ville ha lydd mest idyllisk, er det så visst ikke for å virke original i ordvalget, men det nakne faktum er at jeg rett og slett aldri personlig har hatt noen som helst berøring med en tradisjonell vogge med meier under. Mor fant det nok mest praktisk med en.kombinasjon., en bambuskorg med avtagbar hjulinnretning, for hun var nøy-

9 som og hadde ellers ikke flust med penger å åtte med - slik hun til gjengjeld fikk på sine gamle dager. Under et lengre utenlandsopphold fikk jeg en påfallende innskytelse - som i og for seg slett ikke var så merkelig: Så snart jeg kom tilbake til min hjemby, ville jeg ta meg en tur inn i den gamle bydelen med sin pittoreske småhusbebyggelse, som det nå er blitt så moderne å ta vare på, selv om det fra andre hold hevdes at en radikal sanering ville kunne tilfredsstille behovet for tidsmessige boliger for nye generasjoner med større krav til komfort og praktiske løsninger. Det første jeg ville foreta, var å sette kursen rett mot den <<fødestallen. jeg kom til verden i, fordi det heller ikke den gang var arom i herberget.. Husnød har det ikke sjelden vaert for dem som må bo billig.

10 RISBAKKEN 9 Jeg stilte meg opp på den andre siden av den smale gaten med øynene festet på et bestemt punkt, et vindu med små ruter i... Her var altså stedet! Nummer ni - et ytterst lite og uanselig hus, så lite at en norgesmester i vektløfting nesten ville være i stand til å heve det over hodet sitt, hvis han spente musklene til det maksimale. De er forresten ikke synnerlig mer ruvende i landskapet, de andre byggverkene omkring heller. Alle befinner de seg i periferien av 0vre Blåsenborg og St. Hansvollen - forøvrig et ganske interessant område i denne stavangerske bydelen mot Storhaug. Det burde jo være naturlig både for meg og de av leserne som er interessert i lokalhistorie, å undre seg over hvor navnet RISBAKKEN kommer fra. En teori ville jo være at det kan ha vært en.herr Ris>> som har eid området, eller i det minste bodd her. Rektor Mandius Berntsen, som pleier være en god kilde, mener at det før bebyggelsen av dette strøket, vokste mye «ris»- eller.kratt. her. Mandius hadde fått denne teorien bekreftet av en meget gammel mann, født før At ungene som vokste opp her fikk mer ris enn i andre bydeler kan vi nok se helt bort fra. Ingen behøver i hvert fall skamme seg over å være født i et lite hus et steinkast fra høyalteret i Hetlandskirken! For.innfødte>> stavangere er det helt naturlig å si at folk bor på Risbakken, selv om det jo skulle v2re mest korrekt å si <<i Risbakken*. Det ville f. eks. ta seg underlig ut om noen sa de var født på Kiiikenbergbakken eller på Andabakken. Men når det gjelder Risbakken faller det helt naturlig å gjøre dette besynderlige unntaket. Det kan gjerne skyldes at en i gamle dager nærmest så på dette snevre området som en liten.bydel*, i likhet med Myllehauen, Rudlå etc. Men logisk og grammatikalsk sett hersker det vel neppe tvil om hva som er mest riktig. Har imidlertid en lokal uttrykksmåte opp gjennom alle år blitt innarbeidet blant befolkningen, vil det nesten være umulig å

11 gjøre noen forandring, selv om det ble besluttet ved kongelig resolusjon. Lenge ble jeg stående og nistirre på dokkehuset, som var det et betagende maleri jeg hadde forelsket meg i, gransket de minste detaljene. En underlig stemning hadde grepet meg, noe uforklarlig, ubeskrivelig. H e r var det altså! Her - og ikke noe annet sted i hele universet! En liten forandring hadde nok skjedd med fasaden i løpet av de siste årene. Den gangen - for uendelig lenge siden - var det en miniatyr-krambu i halvparten av første etasje, mot gaten. I den krambua solgte eieren - Dorthea - melk,.bombom., kandissukker med tråd i midten, tenningsved og noen få andre småting. Det var i gamle dager nokså vanlig at enker eller andre uforsørgede personer søkte å skaffe seg noen beskjedne inntekter til livets opphold ved å drive den slags form for frihandelsvirksomhet i sine kjellere, eller som i Risbakken 9, i første etasje, fordi det her ikke fantes noen kjeller. Alle sammen er for lengst «en saga blott». Det gjelder naturligvis også krambua i Risbakken og innehaversken. Døren eksisterer ikke heller, i stedet har de satt inn et nytt vindu. Steintrappetrinnet foran er også fjernet. Inngangen til huset er i smauet mellom nr. 7 og 9. Innvendig fører det sannsynligvis fremdeles en steil tretrapp opp til det knøttlille kvistrommet der jeg slo øynene mine opp den aprildagen i en fjern fortid, som jeg selv ikke har den ringeste aning om. Det må utvilsomt ha vært en ren nødløsning at det skjedde akkurat her, slik stallen i Betlehem var det for jomfru Maria da barnet hennes skulle stifte bekjentskap med livets harde realiteter. Kanskje krydde det av kakelakker og andre uappetittelige skapninger på jordgolvet i eselstallen, i tur og orden gjorde de vel forsøk på å snike seg opp i krybben for å komme nærmere det vesle Jesusbarnet i halmen og lasene. Hvem vet om ikke disse anonyme frekkasene var på plassen lenge før selveste vismennene og kongene fra Østerland innfant seg med sin kostbare røkelse og myrra! I kvistleiligheten vår hadde mor sett levende vegglus på tapetet, noe som skulle være bevis godt nok på hvor usle forholde-

12 ne var også hos oss. Det gjaldt derfor snarest mulig å finne et annet sted å flytte til. Men lett var det neimen ikke å løse den oppgaven. Selv var jeg helt maktesløs på det tidspunktet. Før vi går videre i beretningen, er det noe som gjør at jeg ser meg nødsaget til å komme med en viktig, men ytterst ubeleilig tilføyelse, som vel nærmest er beregnet for dem av leserne som måtte ha til hensikt ved selvsyn å kontrollere at de stedfestede opplysninger er (så noenlunde) korrekte. Her må det være noe som ikke stemmer, vil de hevde, og de har fullstendig rett. Saken er den, at etter at dette innledningskapittelet ble nedtegnet for mange år siden, har det nemlig i den senere tid skjedd store ting når det gjelder matrikkelnummer 9 på Risbakken, slik tilfellet er med så mange eldre hus i Stavanger: De skifter h h og forandres til det ugjenkjennelige. Like for bokmanuset skulle avsluttes og overføres til datasetteriet for å gjennomgå den neste viktige delen i bokframstillingsprosessen, falt det meg inn å ta en ny inspeksjonsrunde på Risbakken. Til min store forbauselse og bekiagelse ble jeg da straks oppmerksom på at min fra før så lite prangende fødestall (slik jeg nettopp har beskrevet den), nylig har gjennomgått en fullstendig, radikal rehabilitering. Huset er blitt betydelig høyere, har fått en ny type vinduer, en annen slags bordkledning, og i det hele gitt et preg som ikke er egnet til å illudere hvordan boligen så ut for sytti - åtti år siden. Den er med andre ord blitt helt moteriktig utvendig. Og innvendig har det utvilsomt skjeddvel så store omveltninger. Den vesle, fattigslige hushytten er omgjort til den rene luksusresidensen og kan for den saks skyld ha blitt overtatt av en av de mange underdirektørene eiier overingeniørene i oljeindustrien, for å si det en smule respektløst. Den radikale omskapningen (som skjedde i 1987) må dog, for all del, ikke kunne svekke lesernes tiltro til sannferdigheten når det gjelder beskrivelsen av de faktiske forhold. Risbakken 9 ble bygget i Eier var Asser Halvorsen. Selve husets størrelse var 19 x 9 x alen. Pris 300 Spesiedaler.

13 I 1871 kjøpte Halvor Torgersen huset for 400 Spesiedaler. I 1883 ble det overtatt av Knud G. Kloster for kr , -, og var da omtrent uforandret. I 1895 oppgis målene i meter, nemlig 7,5 x 5,6 x 2,8. Verdien er fortsatt kr , -, men det har vært tvil om eierens mellomnavn, om det nå er tale om Knud E. Kloster, i så faii kan det være den fomge eiers sønn. Kommer vi så til året 1907 hersker det ingen tvil om at huset fikk en ny eier, nemlig Dorthea Olsen. Hun betalte kr , - for det, og synes ikke å ha foretatt noen endringer. I så fall må den uskyldige butikken hun drev være innredet av den forrige eieren. Det var i hvert fall denne kvinnen som hadde eiendomsretten til huset da jeg så dagens lys oppe i brystværelset på loftet. I 1922 ble eiendommen overtatt for kr ,- av Marthe Olsen. Det er nærliggende å anta at det dreier seg om Dortheas datter, eller en annen slektning, siden etternavnet er Olsen. BESTEMOR, ANE MALENE Et par år før jeg ble født i 1909, døde bestemors ektefelle, Jacob Lorentz Nilsen, nærmere bestemt , 76 år gammel. Det siste han sa før han utåndet var: <<Nu lader du din tjener fare herfra i fred.. Enken solgte da den vesle hushytten sin på bygslet grunn i Tananger for tre hundre kroner, og reiste - i en alder av 69 år - til Stavanger, der hennes to døtre var bosatt. Tidspunktet for omplasseringen var scers gunstig, for så vidt som hun fikk være til uvurderlig hjelp for min mor i en kritisk situasjon, og dertil bli en prima barnejente for meg. Mor måtte skjøtte sin jobb på stnkkeribedriften i Brødregaten, fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen, for en lønn

14 som ville fått hver eneste av dagens radikale <<rødstrømper>> til momentant å dåne av ren forskrekkelse og avsky. Ingen barne- og alderstrygd eksisterte, og selvsagt ikke snakk om noen som helst barselpennisjon med lønn i flerfoldige måneder. Her gjaldt det å greie seg med småører og utrolig nøysomhet. For meg ble bestemor den mest vidunderlige barnejente som ønskes kunne. Hun var super! Aldri vil jeg bli i stand til å skildre henne slik hun fortjener det. Men jeg skal i det minste forsøke å fortelle litt om hennes levnedsløp, så godt det lar seg gjøre. Ane Malene kom til verden på Myklebust den 1. september Hun ble døpt i den opprinnelige, gamle Solakirken, som var i bruk til Jon (Larsen) og Mari var navnene på foreldrene. Jon var født på Myklebust og Mari på Gimre i Håland (Sola). Hun tjente til å begynne med hos Ola Bårdhaug på Tjora, men reiste derfra til Myklebust. Her ble hun kjent med Jon. Ti sauer og to kyr kunne fos på den jordteigen, der de var leilendinger hos Lars Andreas Saebø. Leien var fire daler pr. år. Sæbø var fyldig, bredskuldret og skallet. Han ble betegnet som «verdslig», og hadde som hovedoppgave å samle seg jordisk gods og gull. Samlet iherdig til han var femti år. Da kom døden og gjorde

15 kort prosess. Jons bror het Annanias, og var også gårdbruker. En dag han var ute på marken for å hente en hest, fikk han tarmslyng. De bar mannen hjem, men han døde samme dag. Samtidig lå konen, Martha, i barselseng. Bestemor satt en dag i barneårene på fanget til Tore Skadberg, da faren kom stormende inn: <<A, skrubben! D, ropte han opp- hisset. I våre dager er det ufattelig å tenke seg at det kunne flakke ulv omkring i disse traktene - så nær byen. De gamle mente ellers at dette rovdyret ble skremt vekk da telegraflinjene ble strukket gjennom bygden. Susingen i metalltrådene må de ha tenkt seg var årsaken til ulveflukten. Det var ytterst smått bevendt med skoleundervisningen den gangen, før Omgangsskole - seks uker om våren og seks om høsten, tilsvarende tre måneder pr. år! Til gjengjeld var dagene ganske lange, startet klokken 8 om morgenen og holdt på til 19 om kvelden, med en times matpause mellom klokken 12 og 13. Fagene var: Bibelhistorie, katekismus og forklaring, skrivning, regning og sang (med tonefølge av skoleholderens salmodikon). Mellom barn fra Myklebust og Jåsund gåsen) satt benket omkring et langt bord, som rakk fra døren og til den motsatte veggen, der vinduene var. Opplceringen var uten tvil høyst mangelfull. Så var da heller ikke lærerens egen utdannelse noe å skryte av. Til gjengjeld ble han ikke påskjønnet med mer enn seksten riksdaler pr. år. Pengene måtte skaffes til veie av gårdbrukerne, som også etter tur pliktet å sørge for husvære til bama når omgangspedagogen kom for å utføre sin viktige samfunnsgjeming. Mat og losji fikk han der han <<skulte.. En mann gikk rundt og innkasserte skolepengene hos gårdbrukerne, og undervisningstidens varighet på hvert sted ble bestemt etter størrelsen på den enkelte gård. De som bare hadde et bygslestykke slapp å skaffe skolerom, det hadde de neppe plass til heller! Bestemor kunne jo lese, men jeg husker ikke at jeg noensinne så at hun skrev annet enn sitt eget navn, og det var neimen ikke så ofte. Hennes lcerer, eller skoleholder, var forholdsvis ung, han var fra Girnre og het Gabriel Sveinhaug.

16 Var far til bestemor fattig, så var bror hans, Simon, desto rikere. I likhet med Lars Andreas Sæbø, var <<farbror Simon. blitt svært velstående. Pengene hadde han b1.a. skaffet seg på følgende måter: Maren Mæland eide jorden der han hadde sitt bygslestykke. Hun ville fordrive Simon, fordi han ønsket å karre til seg hele eiendommen. Men han anla rettsak, og oppnådde at kvinnen måtte betale ham 400 riksdaler for å få kvittet seg med lurifaksen. Denne solgte så huset og fikk 200 daler for det. Alle pengene satte han i banken til forrentning. Så hadde han to fiskebåter som han tjente ganske bra på. Da han jo måtte ha et sted å bo, bygget han et nytt lite hus, med stue, kammer og kjøkken. Det gikk flere dager uten at naboene så noe til mannen. Til slutt fant de det nødvendig å se etter om noe galt var fatt. Døren var låst, men ble brudt opp. 43mon, Simon! D ropte de. Nei, ikke noe svar. Da de kom inn i stuen, lå han død i sengen. (<<Nedfallssykem kalte de det, som de trodde var årsaken til dødsfallet). Liket var allerede i oppløsningstilstand, så de måttevelte det opp i kisten, da den kom. Likklærne som fulgte med, ble lagt oppå det døde legemet. En tragedie - blant så mange lignende. Mannen hadde levd et ytterst tarvelig liv. Han spiste bare to ganger daglig - morgen og kveld. Drakk svart kaffe uten fløte i, noe som på den tiden neppe var så vanlig som nå til dags. Farbror Simon etterlot seg mange tusen riksdaler. Etter gravferden ble det holdt auksjon, og pengene ble fordelt. Broren (bestemors far) fikk 600 daler. De skulle sannelig komme inderlig vel med! Men, takk skjebne, - da naboene hørte om den plutselige velstanden, kom den ene etter den andre for å be om å få låne. Det fikk de - forjon var en uvanlig gavmild mann. Det hendte at han endog selv lånte penger for å kunne hjelpe en annen am stakkar. En av dem han hjalp var morbroren, Anders Mylldal, som ble gift og bodde på Madla. Anders hadde vært med i *det danske slaget* og hadde der fått en geværkule i foten. Han kunne få velge mellom en liten årlig pensjon og en tapperhetsmedalje. Tåpen valgte medaljen. Følgen var at kommunen - eller <<kallet» som de gjerne sa - måtte tre støttende til. Hjelpen i den tiden besto i mel og smør, men da disse fødemidlene jo ikke kunne dekke alle nødtørftige behov, ble det å ta tiggerstaven

17 fatt. Kanskje hjalp det da å syne fram krigsmedaljen, så folk kunne føle mere medkjensle? En annen av de triste menneskeskjebenene bestemor hadde hørt omtalt, var <<Klokke-Lars.. Allerede i barneåra stakk mor hans av med en fremmed mannsperson, og det ble bestemoren hans som måtte ta seg av ham. Men da Lars var atten år, døde hun, gården ble solgt og gutten ble overlatt til seg selv. Han fartet viden om, og havnet like oppe i Finmark, der han ble kjent med ei ven finnejente. Men før de giftet seg ville han reise til Tromsø og gå i urmakerlcere. Da han etter to års opphold i ishavsbyen kom tilbake, viste deg seg imidlertid at kjæresten hadde sveket ham og giftet seg med en annen. Det gikk så sterkt inn på den unge mannen at han ble rent skrullet. Han reiste sørover igjen og holdt seg senere i live ved å reparere klokker for folk og selge en skillingsvise om sin ulykkelige skjebne. Som et eksempel på hvor smått det var i bestemors barndomshjem kan nevnes, at da de en gang fikk *fint besøk» av selveste sokneprest Helland, drakterte. de ham med det lekreste de hadde i huset: En tørr, hard vasskringle! Som det vanlig var for fattigfolks døtre, måtte også bestemor ut for å bli tjenestejente, straks hun var konfirmert. Første stedet var hos Ole Ingebretsen Myklebust. Han var enkemann med to sønner og en datter. Tjenestejenten hadde gjeme en lønn på 10 daler pr. år. Ole var greie å være hos, fortalte bestemor. To år ble hun der. Neste sted var hos Ole Haga, der hun holdt ut i hele fire år. Så kom hun til en gammel enke på Sandal, ved Klopphodel på Stokka ved Stavanger. Enken hadde voksne barn i byen. I et av de husene bestemor i sin ungdom var i tjeneste, tok de sinnslidende i forpleining. En av disse - en eldre kvinne, hadde for vane å kaste ut all halmen i sengen, men det var ikke annet å gjøre enn å la henne drive på inntil hun ble helt utmattet og holdt opp med herjingen. Dernest ble det å tjene ett år i byen, hos handelsmann Gabriel Haugland i Breigaten 22. Hun måtte da hver dag gå til Torget

18 for å hente vann i <<Mortepumpenm. Ofte var der så mange vannhungrige, at de måtte stå i kø for å slippe til. Fra dette <<by-året» kom hun til gårdbruker Ommund Ølberg på «Yllberg>>, som lokalbefolkningen sa. Her var det også flere barn. Den siste tjenerjobben hennes var hos Enok Meling, far til Torger, i Tananger. Tre år varte oppholdet der. Til tross for at Enok personlig var en <<hater av drikken*, solgte han vin, fordi han tjente så godt på den handelen. Alt i alt var bestemor i sine unge dager i tjeneste hos <<fremmede~ ca. 15 år. Det siste året - før hun ble gift - var hun hjemme på Myklebust. Fikk - sammen med et sneis andre kvinner - sesongarbeid med å vaske og <<verke. torsk og legge denne til tørk på Fiskaberget i Risnes. Daglønnen var en ort, og arbeidstiden omkring 11 timer, fra 6 til 12 og etter en middagspause på en time, fra 13 til 18. Det var den 12. desember 1930 jeg <<intervjuet>> min da 92 år gamle bestemor om det hun hadde opplevd i sine unge dager. Plutselig reiste hun seg opp av stolen. Jeg merket at hm gråt, noe hun sjelden gjorde, i hvert fall ikke i andres påsyn. <<Hva gråter du for?. spurte jeg. <<At eg sko fortellt det; Det e'kje någe å fortella te folk... % Hun hadde like før uttalt: «Nå har eg snakt så lenge, at nå e' eg goe i magen.. (Hun hadde *tatt inn» et avføringsmiddel tidligere på formiddagen). Når det gjelder bestemors naere familie, må det nevnes at hun bare hadde en søster, Maren Elisabeth Myklebust. Hun ble gift med Herman Hermansen, som var kommet fra Jelsa i Ryfylke, til Ølberg i Sola, som gårdsdreng. De fikk i alt fem barn, hvorav to døde i tidlig alder. En sønn reiste til sjøs, men rømte fra båten og gikk i land i New Zeeland. En datter, Hanna Marie, som senere ble gift med en stavangermann ved navn Gausel, emigrerte også til samme fjerntliggende, forgjettede land. Slett ikke utenkelig at det var broren som hadde overtalt dem til å prøve lykken der han selv var havnet. I 1982 kom en representant for etterkommerne i New Zeeland til Rogaland

19 for å hilse på slektninger her, og jeg var en av dem. Min bestemors søster og Herman hadde også en sønn, John, som ble værende i Tananger, der han giftet seg med Serina Rasmussen. De fikk datteren Maren, gift med los Rasmus Roth. Hun lever fortsatt i eget hjem, de siste årene som enke. «Jeg har det bare godt*, skriver hun i et brev av ,.og det må jeg jo helst, hvis jeg skai klare meg alene, for på noe hjem vil jeg jo ikke. Er nå 86 år og det er helt utrolig. Det er også du, som klarer å skrive alt det du gjør., legger hun til. Så er jeg da også seks år yngre, kvitterer jeg med tilfredshet. Alltid kjekt å konstatere at noen er eldre! Bestemors eneste s~ister, Maren Elisabeth Mykbust og Hernum Hem~ansen og deres smn, John med ektefllen Sm'na, j Rasmussen. 19

20 BESTEFAR: FISKEREN JACOB Min kjære mand og vor far og broder Jacob Nilsen, 801/2 grnl., tog Gud til sig tirsdag 11. ds. Tananger 13/e 07. Malene Nilsen, Berneile. t. Mgklebust, Da bestemor var 30 årgammel ble hun gift med fiskeren Jacob Nilsen, som hadde slått seg til i Habben. Han var egentlig sørlending, født i Vanse Sogn i En ugift søster - <<faster Lovise. - bodde en tid i Stavanger - bl. a. i et hus midt i Klinkenberggaten, der bakken var på det aller bratteste (omtrent ved den nåværende øverste avsatsen i trappen fra Øvre Strandgate ved innkjørselen til parkeringsplassen over EPA). Helt fra sine tidligste ungdomsår for Jacob til sjøs på seilskuter, men var en gang uheldig og falt ned fra riggen. Dermed fikk han ødelagt hoften og måtte oppgi sjømannslivet. Det nærmeste yrket ble da fiskeri. Hummeren var det gjeveste

21 fangstobjektet. Krabbe kom også i teinene, den ble kalt.høvring. eller askryda., men så vidt jeg oppfattet det ble den utelukkende brukt til åte, eller «teinemat». Krabbe var betegnelsen på yngelen, disse små krypene som svinser omkring i taresteinene. De store skrydekløme ble kokt og fortært av familiemedlemmene. For barna var det et «fysnarnåltid>> og de jublet av glede når han far brakte med seg hjem denne delikatessen. Så mye annet snop var det ikke å fryde ganen med i småkårshjem. Fikk mor *ei julagjeit. i gave, hadde hun ikke hjerte til å fortære den, men gjemte den så lenge at den til slutt ble hard som stein og nærmest uspiselig. Ekteskapet innledet så visst ikke noen dans på hyasinter. En fiskers kår i de dagene var ytterst tarvelige. Det var å leve fra hånd til munn. Pengetasken var som regel tom. Borging hos handelsmannen og et brutalt.nei i neven. når gjelden ikke minket tilstrekkelig fort. Bestemor opplevde endog den uhyrligheten at det vesle hust de bodde i ble solgt, fordi rentene ikke ble betalt på dagen til den søkkrike, gjerrige farbroren hennes, som jeg før har fortalt om. Nedrivingen av huset ble påbegynt (fordi det skulle flyttes til et annet sted) allerede før familien &k komme seg ut. Jeg syntes det var trist å høre. Men en trøst var det likevel å vite at bestemor selv ga uttrykk for at hun i sin alderdom følte at hun ble rikelig velsignet. Dermed ikke sagt at hun ble overøst med velstand i form av luksus og økonomisk overflod. Aldri hadde hun vel hatt en egen bankkonto eller flere kontanter enn det som kunne ligge i en liten pengetaske. Hennes klær var så enkle som vel mulig, et skjørt, en bluse, et par hodetørklær og en mørk kjole til høytidsbruk, f.eks. de gangene hun ble invitert U juletrefest i Ynglingen. På grunn av sin høye alder og vitalitet og sitt lyse humør, ble hun ved disse anledninger vist en viss oppmerksomhet. Lederen, skolestyrer Rasmus Haaland, hadde et godt øye til henne og fikk henne fram i rampelyset og med på *leker. rundt julegranen. Daglig takket hun Gud for hans godhet. Hun ba for meg også - at jeg måtte slippe å gjennomgå det hun hadde opplevd i sine unge år. Og Gud hørte til overmål bønnene hennes!

22 Men om han ga med den ene hånden, visste han å ta med den andre, for alle skapninger skal vel ha sitt å dras med. Skjønt den antakelsen kan jeg neppe føre noe vitenskapelig bevis for, selv om jeg tror den har mye for seg. Det hørte n~nnest med til rutinen når bestefar kom til lands med fangsten sin, at konen hans måtte hjelpe til med omsetningen, dra til kjøpere som ikke selv møtte fram ved bryggen. En av kundene var offisersmessen på Madlamoen. Sommer som vinter måtte hun spenne fiskekiba på ryggen og traske på egne bein helt til byen, som lå en drøy mil vekke. For å komme dit måtte hun ta en av de to fergene over Hafrsfjord. Etter avsluttet handel var det å forsere samme strekningen tilbake, gjerne med eteineagn. som returvare i vidjekiba. Mange av dagens dyrebare timer ble forbrukt på denne ørkesløse vandringen og måtte kompenseres med husarbeid i lange nattetimer. Det økonomiske utbyttet sto selvsagt ikke i forhold til slitet. Hun hadde til dels så ømme gnagsår i føttene på byferdene, at hun måtte ta av seg skoene og gå barbeint på de knudrete grusveiene. Verst var det vel om vinteren når hun etappevis måtte traske barbeint i den våte og kalde snøen. En hardhaus og et arbeidsjern var hun all sin dag. Dessuten var hun utstyrt med et saktmodig sinn. Hun hadde den lykkelige evnen til å kunne ta imot - uten å svare med samme mynt. Aldri opplevde jeg en eneste gang å høre at bestemor viste antydning til sinne og var ute av balanse. Og jeg hadde det privilegium å følge hennes ferd på nært hold i 27 år, så jeg vet hva jeg snakker om. Min beundring for bestemor var - og er så lenge jeg lever, så stor, at jeg allerede for mange år siden ønsket å få laget en praktfull skulptur av henne, som en representant for de mange avholdte bestemødrene. En gang kom jeg til og med å nevne ideen for en eldre billedhogger, Sigurd Nome. Han ble så inspirert av oppgaven, at han sraks etter tok fatt på å lage et utkast. Motivet var konen med fiskekipen på ryggen og skoene i hånden på målrettet vandring, barbeint i den kalde snøen, slik jeg nettopp har skildret det. Ikke lenge etter døde skulptø-

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre -

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre - alvor I STAVANGERFORLAGET Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: Fra spak til alvor Den som visste - Sistemann setter sluttstrek Lende'n Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler)

Detaljer

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK I GAMLE!!XAVmGER Jubileumsboken: I GAMLE STAVANGER JUBILEUM - fordi dette er Gottfred Borghammer's TIENDE BOK Alle som kjøper jubileumsboken er - sammen med utgiveren - med på å støtte følgende formål:

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Kåre Knutsen. HØSTE UTEN Å SÅ Dynamittgubbens selvbiografi

Kåre Knutsen. HØSTE UTEN Å SÅ Dynamittgubbens selvbiografi Kåre Knutsen HØSTE UTEN Å SÅ Dynamittgubbens selvbiografi Dynamittgubben forteller om sitt liv, fra han som liten gutt gikk på søndagsskole i Mandal og til han som 90-åring nå lever et høyst aktivt liv

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001 Røyken Historielag Formannen har ordet B ygdemagasinets vårnummer er på trappene. Vi kan fortelle at Boka «Røyken Bygd før og nu» er kommet i nytt opplag, samt at arbeidet med ny utgave er kommet i gang.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0

Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0 Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0 Originaltittel: How to win friends and influence people, Simon & Schuster, Inc. Published by agreement with Sane Töregard Agency AB Copyright 1936 by Dale Carnegie,

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 3 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLENIN... 3 RELATERTE KOMPENIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 INRI... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer