PRODUKTKALKYLER. Leif Petter Haagestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTKALKYLER. Leif Petter Haagestad"

Transkript

1 PRODUKTKALKYLER Leif Petter Haagestad

2 AGENDA Kort introduksjon Produkt kalkulasjon Kalkyle på produksjonsordre Salgsordrekalkyler CO-PA rapportering og bruk av kalkyler Budsjettering og kalkyler

3 HVORFOR PRODUKTKALKULASJON? Produktkalkyler brukes til å beregne hva det koster å produsere 1 enhet av et produkt Produktkalkulasjon brukes til å sette verdi på lageret av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer Produkalkyler danner bindeleddet mellom budsjettering av arbeidskostnad og utført jobb fra kostnadsstedene Kalkyler danner grunnlaget for å fortelle hvilken salgspris man må ta Produktkalkulasjon kalkulasjon i SAP kalkulerer ikke salgsprisen

4 PRODUKTKALKYLER INNHOLD Produkt kalkyler Cost Object Controlling Product Cost by Period Product Cost by Order Product Cost by Sales Order Costs for Intangible Goods and Services Faktiske kostnader / Material Ledger Vi kommer til å fokusere på kalkyler MED Mengde struktur (Stykklister og Arbeidsplaner)

5 ORGANISASJONSSTRUKTUR I SAP ERP Kontrollområde BP01 Firmakode BP01 Firmakode BP02 Firmakode BP11 Vurderingsområde BP01 Vurderingsområde BP02 Vurderingsområde ir00 Fabrikk BP01 Fabrikk BP02 Fabrikk ir00

6 PRODUKSJONSKALKULASJON Ferdigvare Lagerlevering Kostpris BOM/ Routing Material Produktkalkyle Vs. 1 Vs. n Produksjons ordre For kalkyle Etter kalkyle Materialuttak Norm kost Interne tjenester Tilbakemelding Eksterne tjenester Tjeneste mottatt På bestilling

7 PRODUKTKALKYLER Materialmaster, kostpris prinsipper Standard pris Glidende gjennomsnitt Stykklister Arbeidsplanseleksjon Arbeidsstasjoner/Kostnadssteder/Aktivitetstyper Produktkalkulasjon Pris oppdatering

8 Produktkalkyle i SAP

9 MATERIALMASTER Artikkel register Standardpris Framtidig pris Transaksjoner (MM01 MM03) For materialer med stykklister (Halvfabrikat + Ferdigvarer) gjelder: Mengdestrukturkjennetegn skal være satt. Material Origin må være satt om man skal kunne se hvilke materialnummer som har bidratt til hvilken kostnad i kalkylene også på produksjonsordre Velg riktig vurderingsklasse Dette bestemmer hvilken konto som brukes ved de forskjellige transaksjoner

10 STANDARD PRIS MM Material, std.pris 10,- PO Innkjøpsordre Prod.ordre Posisjon pris 12,- VM IF VU Balanse FI 10,- 10,- VM/IF Reskontro Vareforbruk Diff (Kostnad) 12,- 12,- 12,- 10,- 2,-

11 GLIDENDE GJENNOMSNITTS PRIS MM Material, Glid. gj.snitt før10,- etter 11,- PO Innkjøpsordre Produksjonsordre Posisjon pris 12,- VM IF VU FI Balanse Bal. Meng 1= 10,- Bal. Meng 1= 12,- Bal. Meng 2= 22,- 11,- 12,- VM/IF 12,- Reskontro 12,- Vareforbruk 11,-

12 PRINSIPPER Glidende gjennomsnitt bør ikke brukes for halvfabrikata og ferdigvarer Det finnes unntak Man bør ikke velge en blanding av standard pris og glidende gjennomsnitt

13 STYKKLISTER FV Stykkliste 1 HF-1 HF-2 Stykkliste 2 R-1 R-2 R-3 Vedlikeholdes alltid pr. nivå Transaksjoner CS01 CS03 evtl. CEWB

14 RÅVAREKALKYLE Enkel : Bruke MR21 Prisendring gjelder umiddelbart Slår ikke igjennom på halvfabrikat og ferdigvare før ny kalkyle er kjørt Strukturert : Bruke KKPAN Hver råvare får en kalkyle Slår først igjennom når kalkyle merkes og frigjøres

15 FORDELING AV ARBEIDSKOST CA01-CA03 Arbeidsplan Ressursenhet Kostnadssteds regnskap Operasjon Styringsnøkkel Kostnadssted KS01- KS03 Arbeidsplass Pris KP26 Material Operasjon CR01 CR02 Må allokeres mot kostnadssted Skal ha allokering mot aktivitetstype r Aktivitetstype Kostnadsart KL01- KL03 KA01- KA03

16 KOSTNADSSTED/ARBEIDSSTASJON/AKTIVITETSTYPE Arbeidstasjoner Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Kostnadssted Production Setup Aktivitetstyper Machine Labor

17 ARBEIDSPLANER FV Stykkliste 1 APL Ops. 10 HF-1 HF-2 Stykkliste 2 Ops. 20 Ops. 10 APL R-1 R-2 Ops. 20

18 TYPER AV OPERASJONER Interne Arbeids som gjøres internt med angivelse av planlagt tid og ressurser Eksterne operasjoner som gjøres av innleid hjelp System vil for en produksjonsordre generere innkjøpsrekvisisjoner Controlkey (styringsnøkkel ) i operasjonen bestemmer hvordan systemet skal behandle operasjonen

19 PÅSLAG I KALKYLENE Det kan beregnes % påslag i kalkylene Basis er de direkte beregnede kostnadene %-sats kan settes per påslagsnøkkel i output material eller per

20 MASTERDATA SELEKSJON I KALKYLER Logikken er langt på vei den samme som brukes i MRP Integrert med engineering change managment

21 COST COMPONENT SPLIT

22 COST COMPONENT SPLIT I kalkylene lagres kalkyleresultatet splittet i et predefinert oppsett med f.eks. Materialkost Arbeidskost Ekstern kost... Splitten kan benyttes til å rapportere f.eks. Kostnader av solgte varer (COGS) I CO-PA Sammenmliging av kalkyler...

23 COST COMPONENT SPLIT I Material Packing material Material OH rate Packing material OH rate External production Personell production Personell packing Machine production Setup cost Mischellaneous

24 COST COMPONENT SPLIT II Rawmaterials Packing materials Variable production cost Fix production cost Transport cost Pallet cost Variable production cost blending department Miscellanous

25 COST COMPONENT SPLIT III Copper Lead Aluminium Silver Fiber Other raw materials Labor Burden

26 STANDARDKALKYLE PROSESSEN

27 Opprette Kalkyle STANDARDKALKYLE SEKVENS Produktkalkyle Markere Frigi Oppdaterer Materialmaster med kalkylepris for fremtidig kostpris Oppdaterer materialmaster med ny standardpris Ekstern oppdaterer varelager verdien i regnskapet iht. den nye prisen

28 FUNKSJON MULTILEVEL FV Produkt kalkyle Markere Frigi HF-1 HF-2 Produkt kalkyle Markere Frigi R-1 R-2 Produkt kalkyle Markere Frigi Varelager verdi oppdateres i FI Alle Varemottak/Vareuttak etter frigivelse skjer til ny kostpris FI

29 STANDARD KALKYLEPROSESSEN Råvarekalkyler gjøres (KKPAN) Råvarekalkylene merkes (CK24/CK40N) Ferdigvarer og halvfabrikata Kalkuleres (CK11N/CK40N) Ferdigvarer og halvfabrikata Merkes (CK24/Ck40) Innen 25 i hver måned -> Innkjøp har gjort en prisvurdering av alle Råvarer som er i bruk For de råvarer hvor man vil gjøre en endring gjøres en manuell kalkyle med KKPAN Råvarekalkylene "merkes" Dette har til effekt at feltet framtidig std.pris blir oppdatert i materialmaster Mot slutten av måneden kjøres en kalkyle for ferdigvarer og halvfabrikata. Råvarene prises med den nylig merkede std.prisen Kalkyleprisene for ferdigvarer og halvfabrikata merkes Alle kalkyler frigis (CK24/Ck40) Kalkyler frigis

30 FORSLAG TIL PROSESS Innen 25 i hver måned -> Innkjøp har gjort en prisvurdering av alle Råvarer som er i bruk De materialnummer hvor man vil gjøre en endring gjøres en manuell kalkyle med KKPAN Kalkylen "merkes" Dette har til effekt at feltet framtidig std.pris blir oppdatert i materialmaster

31 COST OBJECT CONTROLLING

32 PRODUKSJONSORDRE KALKULASJON Forkalkyle Etterkalkyle Beregning av varer I Arbeid Avregning Norm kalkyle

33 PRODUKSJONSKALKULASJON Ferdigvare Lagerlevering Kostpris BOM/ Routing Material Produktkalkyle Vs. 1 Vs. n Produksjons ordre For kalkyle Etter kalkyle Materialuttak Norm kost Interne tjenester Tilbakemelding Eksterne tjenester Tjeneste mottatt På bestilling

34 SERIEPRODUKSJON Kalkulasjon pr. regnskapsperiode Ingen Kalkulasjon pr. Produksjonsstørrelse Man benytter serieproduksjonsplanlegging i PP som betyr en planlegging av lagertilgang En kostnadssamler for planen Avregning og avviksrapportering skjer pr. regnskapperiode

35 ORDREKALKULASJON PP Systemet lager forkalkyle og etterkalkyle pr. ordre Mengdestruktur er representert gjennom Stykklister (BOM) og Routinger (Prosessbeskrivelser) Logikken er lik den som brukes ved Produktkalkyler Man planlegger her Mengdebehov og lar Behovsplanleggingsstrategi beregne planordre/produksjonsordre størrelse En kostnadssamler pr.ordre Avregning og avviksrapportering skjer pr. ordre

36 ORDREKALKULASJON PP-PI Langt på vei på samme måte som ordrekalkulasjon med PP PP-PI benytter seg av resepter som inneholder operasjoner og inngående materialkomponenter. Man skiller ikke mellom BOM og routing som i vanlig PP En kostnadssamler pr.ordre eller på periode basis Avregning og avviksrapportering skjer per kostnadssammler

37 PRODUKSJONSORDRE PROSESSEN FRA ET KALKULASJONSSTÅSTED Produksjons ordre Plan kost Trans CO01/CO02 Faktisk material kost Trans MIGO Faktisk arbeids kost Trans CO11N Lever ordre til lager Trans MIGO Kalkuler Normkost Trans CKXX Kalkuler VIA Trans CKXX avregne ordre Trans KO88

38 BEREGNING AV VARER I ARBEID PP-produksjonsordre CO11N Tilbakemelding Arbeids kost Ferdigmel dt til lager MIGO Til lager MIGO Material Uttak Materialko st kost VIA kost Varer i Arbeid FI

39 AVREGNING AV PRODUKSJONSORDRE Ferdig meldt PP-produksjonsordre CO11N Tilbakemelding MIGO Uttak Arbeids kost Materialko st kost Ferdigmel dt til lager MIGO Til lager FI Varer i Arbeid Differense

40 SALGSORDREKALKYLER Det er mulig å sette systemet til å gjøre en kalkyle for hver salgsordre posisjon som opprettes Med dette er det mulig å bruke kalkyleresultatet som et utgangspunkt for å sette salgspris Oppsette her kan være helt anderledes enn det som benyttes i standardkalkylene.

41 COSTING MODEL WITH CO-PA OH internal order Customer Profitcenter OH. cost Cost component split Customer Profitcenter Material QTY Revenue Material cost Machine cost Misc. cost Invoice FM Material cost Machine cost Misc. cost SF-1 SF-2 Material cost Machine cost Misc. cost R-1 R-2 Material cost Machine cost Misc. cost

42 BUDSJETT KALKYLER

43 OVERSIKT Stamdata verifisering Materialbasis, BOM, arbeidsplan, mm. Budsjett kalkulasjon Egen Kalkulasjonsvariant CO-PA salgsbudsjettering Excel, COGS/COGM, rapportering SAP planlegging inaktiv versjon Long Term Planning run (statistisk MRP) Resultat: Timepriser per akt.type fra budsjettet

44 PROSESSENE Sjekk stamdata Kost.sted budsjett Budsjettkalkyle CO-PA budsjett Plan/fakt rapport SOP/DM Faktiske data Profit ctr rapport LTP run Timepris akt.type Kapasitetssjekk

45 BUDSJETTERING MED LANGTIDSPLANLEGGING OG KALKYLER CO-PA Budget Demand Planning Kjør LTP MRP Overfør Aktivitetstype Plan til kostnadssteder

46 NØKKELFORDELER Kvalitetssjekk av sentrale stamdata Utnytter SAP standard funksjonalitet Budsjett/plan kan sjekkes mot kapasitet Systemet beregner timepris per aktivitetstype basert på budsjett Rapportering

47 NYTTIGE LINKER Produktkalkulasjon og integtrasjon mot FI Budsjettering i CO-PA med KEPM

48 THE END

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Logistikkregnskap i verdikjeder. PROSJEKTOPPGAVE Høst 2002. Skrevet av Stud.techn. Freddy Johnsen

Logistikkregnskap i verdikjeder. PROSJEKTOPPGAVE Høst 2002. Skrevet av Stud.techn. Freddy Johnsen Logistikkregnskap i verdikjeder PROSJEKTOPPGAVE Høst 2002 Skrevet av Stud.techn. Freddy Johnsen FORORD Som et ledd i sivilingeniørutdannelsen ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, skal

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 30 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS Jan-Erik Gulbrandsrød NY FUNKSJONALITET CLOCKWORK VERSJON 14 Agenda 10:40 13:00 Gjennomgang av ny funksjonalitet Salg / Innkjøp / Lager / Produkt / Generelt

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Innhold: Vi ønsker at du benytter vår programvare for å planlegge bruken av ressurser i din bedrift!

Innhold: Vi ønsker at du benytter vår programvare for å planlegge bruken av ressurser i din bedrift! Vårt hovedmål som leverandør av programvare er å utvikle og levere administrative styrings og informasjonssystemer med tilhørende konsulenttjenester, for å bedre lønnsomheten og øke konkurransekraften

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Praktisk budsjettering på Excel

Praktisk budsjettering på Excel Praktisk budsjettering på Excel Harald Romstad Abstract Notatets hovedmål er å gi en basis praktisk innføring i, og forståelse av budsjetteringens plass i en virksomhet, prinsippene for budsjettprosessene

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering

Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering Bankundersøkelse Norges Bank Enhet for finansiell infrastruktur 28. juni 2013 Undersøkelse av kostnader ved betalingsformidling (giro), betalingskort og kontanthåndtering 2013 Veiledning til regneark:

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer