Ein dag i heimebruket. Etter denne dagen har folk i dis triktet kalla han den galne måndagen. Han. mål natureng, altså noko mindre enn på hovud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ein dag i 1848. heimebruket. Etter denne dagen har folk i dis triktet kalla han den galne måndagen. Han. mål natureng, altså noko mindre enn på hovud"

Transkript

1 Ein dag i 1848 heimebruket. Etter denne dagen har folk i dis triktet kalla han den galne måndagen. Han men Tor klarte å kome seg opp på kvelven. Han skreik etter hjelp og folk på land høyrde og såg han, men kunne ikkje gjere noko i det fæle veret. Vinden kom frå nordvest og båten med Tor klamrande fast dreiv inn til Etnesjøen. Dagen etter klarte folk å få tak i båten, men for seint. For at han ikkje skulle fare på sjøen hadde Tor stukke kniven sin gjennom trøya og inn i båtborda, men det var så kaldt at Tor hadde frøse i hel. Igjen sat enkja med ansvar ho ikkje å sitte med garden og ho måtte selje sine og fekk kår der. For havre er det er omtrent det same som på hovud bruket, men mindre enn på hovudbruket for poteter. Frå naturenga hausta Lars 600 våger høy (11 tonn) mål natureng, altså noko mindre enn på hovud enga blei driven betre eller at jorda i (natur)enga var betre på hovudbruket. Forskjellen kan også skuldast at opplysningane i matrikkelen ikkje var heilt nøyak shilling, altså ein liten auke i høve til før (som på hovudbruket). tvangsauksjon. I auksjonsprotokollen frå Fjelberg hatt ei vanskeleg tid for han hadde heller ikkje betalt Lars Helgesen og kona Anna Torkelsdotter med sine tre søner og ei dotter brukte retten sin og busette seg på heimebruket. Her budde også Husmoder og Føderaadskone Kari Aarentsdotter med fem søner som alle farer tilsøs og to døtre omtalte som Skrædderinder. Kari var kona til Tor som koll sigla men ho hadde altså framleis kår på garden. I Makkøyr. Figur 11. Isak ( ) og Guro ( ) lag den tida. 16

2 Figur 12. Isakfolket samla framføre husa. Frå venstre Isak, Isak (son til Helene og Anton), Guro, Anna Dalen, Anton (son til Isak og Guro) og Helene Romsø Dalen (Anton si kone, søster til Anna). Huset til venstre er reve, 1910/11. Figur 13. Romsagarden omkring Guro står til venstre. Bak Anton og svigerinna Anna. I midten Helene

3 måtte kona drive garden mykje aleine, for eldste og to ungdyr, 21 sauer og ein gris. I åkeren sådde Isak fekk sju born. Fire av sønene drog til Amerika og 13). Han hadde motorbåt og dreiv mykje med Det var Arne Monsson Haukeland som då kjøpte Kari Knutsdotter Stusdal, også frå Fana. Dei fekk Haukelandstunet var Kari og Arne Haukeland med familie. Dei kom gått under namnet Haukelandstunet. Arne dreiv som viser båten hans. bonde, men i tillegg hadde han ansvar for posten og for rutebåtekspedisjonen. Familien hadde også båt, motorbåten Kvikk, i tillegg til robåtar. Naust hadde dei i Naustvika. Kari og Arne hadde sju born, fem jenter og to gutar huspost der. Der var det mykje å lære, fortel ho. va ein stor overgang med andre skikkar og vanar. Eg kalvar og stutar. Dei hadde også hest og om lag 30 høns (kvite) og ein hane. Kubeitene låg mellom Figur 15. Haukelandstunet i 1930-åra. Frå venstre ser me hønsehuset, utedoen, våningshuset, eldhuset, vedhuset/smalahuset og løa. 18

4 Figur 16. Haukelandsfamilien samla i tunet. Framme sit foreldra Arne og Kari. Bak frå venstre: Konrad, Lillian tunet: Mathilde, Klara, Amanda, Ida og Lillian. I bakgrunnen Dammaberget. Figur 18. Lillian i kaiakken i Naustvika, Litle Romsa i bakgrunnen. Lillian padla ofte til Haugsgjerde etter post. Brødrene Malvin og Konrad hadde lagd kaiakken.

5 ho til Bergen og der bur ho framleis. Foto: AL. For å kunne fø husdyra gjennom vinteren måtte dei skaffe høy og anna fôr. Høyet kom frå engene som blei slått med slåmaskin hesten drog. Engstykkene var ikkje store og kvar av dei hadde sitt eige namn, blei tørka i hesjer. Den siste tida det var drift på 38 mål blei slått med slåmaskin, mens to mål blei stort og for å få nok høy til vinteren måtte dei slå hadde rettar på Haugsholmane og der slo dei også. Tenk på det neste gong du drar forbi med båten det er ikkje innlysande i dag at desse holmane inntil for ein generasjon eller så sia var viktige for å skaffe med stuttorv og med børatoget blei graset bore til hadde dei høyvogn så hesten drog lasset opp landstunet er laga av solid rundtømmer, for å kunne bere vekta av dei store, tjukke takhellene (inntil 1 m 2 store og 4 5 cm tjukke). Foto: AL. 20

6 bakkane til låven. Dei brukte også lyng som tilleggs fôr og dei skar bjørkegreiner. Dette blei hengt til tørk i løa og gitt til dyra om vinteren det likte dei godt. I tillegg til beitemark og eng hadde dei åker der dei dyrka korn (bygg, havre og kveite) og poteter det, men det blei dyrt og dermed ville dei ikkje ha straum. Dei hadde vedomn i stua og på kjøkkenet. her steikte dei brød og kaker. I eldhuset bakte dei smør og hadde sukker på. Smøret lagde dei sjølv med separering og kinning. Smøret selde dei i Ølen kvar fredag. Om hausten var det tid for å lage syltetøy frå bær i hagen og i utmarka. Dei lagde syltetøy av stikkelsbær, tyttebær, blåbær og plom mer. Fruktre (plommer og eple) sto nedanfor huset. strips. Frukttrea blei sagde ned når dei planta gran og bunta dei saman for sal. Konrad, sonen til Kari og Arne, sådde også frø av kristtorn på var med å bunta saman beinveden med streng og Torget. Sonen til Lavik sel framleis blomster på for å treffe leverandørane sine. Det var stor Drifta på garden blei etter kvart overtatt av Konrad Haugsgjerdet og busette seg der. Lillian, dotter å ein veldig god plass å vokse opp, trygt og godt. Og me hadde gode naboar. Figur 21. Kari og Lillian ved kornåkeren. I bakgrunnen Børkjenesnuten. 21

7 Grindanes før den tid var det ein husmannsplass. I første halvdelen Noko seinare var Ommund Tjerandson husmann på dei to saltebuene som stod der. I 1830 gifta han seg med Siri Johannesdotter. Ommund enda sine dagar slått over bord og drukna. Skiftet etter Ommund på året etter. Det gjekk føre seg i skifteretten på garden Kårevik på Stord og er omtalt i sorenskrivaren sin Då Ommund døydde, overtok bror hans, Erik gifta seg med den seks år eldre svigerinna, Siri Jo Erik seg for andre gong, med Martha Monsdotter kone og dei to borna hennar. Eldste sonen hjelpte mora med gardsdrifta mens faren var på sjøen. hjelper sin Moder der er svak. Sonen var skipper bruket, men husmannsfamilien eigde berre fem av sauene. Dei andre åtte høyrde tydelegvis til heime bruket. I åkeren sådde dei ei tønne havre og dei sette 22

8 Figur 23. Vinjetunet med skogen som pressar seg fram i bakgrunnen. Foto: AL. Dei noverande husa på bruket, våningshus og løe, med kona Stina Marie Hauge med tre born. Stina fekk dei seks born. Sonen Olav Olsson Vinje overtok seinare garden etter foreldra. Etter dei siste brukarane til Ølensjøen. Ørevik Ørevik blei skild ut som eigen matrikkelgard i 1832, fekk Ørevik og busette seg der med familien sin. Figur 24. Katrine Vinje utanfor huset. 23

9 adresse på bruket, men det er opplyst at dei farer Logerende og ho er omtalt som Skrædderinde. gruppa. god kvalitet, og seks mål dyrka eng, av god kvalitet. tønner poteter. Dei hausta 18 tønner havre og 18 godt dyrka og dei ytte mykje. Frå den dyrka enga og høy/mål dyrka eng og natureng, som er langt høgare enn både hovudbruket og heimebruket. Tydelegvis hadde Ørevik godt england og det kom sjølvsagt godt med om vinteren når dyra skulle fôrast med ha vore ein framifrå dugande bonde som visste å stort, men veldreve. Den nye skylda blei sett til 1 Me kan berre gjette os til kva Johannes og familien hans meinte om det døtre, to tenestejenter og to brør som begge var matrosar. Familien hadde då tre kyr, 21 sauer og ein første kona hans, og same året fekk dei sitt første fekk åtte born i lag. Dei tre eldste sønene drog til Amerika og det var yngste sonen, Sigvald Johan i Odda). Dei tre borna blei alle fødde på Ørevik; jordmora kom med båt frå Innbjoa. Figur 25. Familien Sigvald Romsa utanfor huset i Ørevik. Frå venstre Johannes, Sigvald (far), Anne Gurine (mor), Nils Johan og Berta. leis. Ho har mange gode minne frå Romsa. Foto: AL.

10 Ørevik var som nemnt opphavleg ein husmanns 1832 då garden blei skild ut frå hovudbruket. Øre vik var eit småbruk samanlikna med dei to andre derfor måtte alle bruka ta sauene sine til fastlandet med robåt. I åkeren på Ørevik dyrka dei korn (havre og bygg), poteter og litt grønsaker (gulrot og kålrabi). Enga slo dei med slåmaskin og heile familien deltok Figur 29. Kua beiter i tjore like ved huset. eple i Ølen. Eplene var søteple, av dei gamle sortane Den første er opphavleg fransk, den siste er ein god bordfrukt, mens Jakob Lebell blei rekna som svært god hushaldningsfrukt. I tillegg hadde dei plommer, solbær, rips og stikkelsbær. Dei hadde også litt bringebær som dei selde og i utmarka plukka dei tytebær som også blei selt. Figur 28. Katten på trappa. I skogen tok dei ut ved og tømmer som blei selt til på skogen så dei som kom etter han også skulle ha, dag, to eller tre veker i slengen. Så fekk dei fri før neste runde med skulegang tok til. Hilda Lunde frå Ølensvåg var lærar. Ho var ein god lærar, ikkje gjekk på skulen på Haugsgjerd, og faren rodde han kvar dag, også om vinteren. Om været for gale, måtte han vere heime. Faren fekk litt betalt frå Ølen auka til kr 100 pr. skuleår rekna etter 18 veker skuletid (108 skuledagar).

11 Nils Johan. nesvika og ein i støa i Tommelsvik. Naustet er i seinare år restaurert av Friluftsrådet. Husa låg opp blei det selt og står no på Halsnøy kloster. I tillegg hadde dei løe, eldhus og grishus/utedo. I eldhuset hummar og då hadde me mykje godt, legg ho til. Faren lagde teinene sjølv og han brukte brakje til huset. Det meste av året gjekk husdyra ute, men om vin teren måtte det skaffast vinterfôr. Kyra fekk høy og sauene fekk lyng. Viss dei hadde lite høy, måtte dei lønga (bruke lyng som tilleggsfôr). Andre på i utmarka, der dei også pitla tytebær. Far skar lyng fyre med når dei steikte potetkaker dei va god, blikket. Dei va møkje bere enn dei me kjøpe, dei e så tynne dei. Dei me laga va tjukkare. Me lagde Då Sigvald blei overraska av ruskever på sjøen Ein gong Sigvald var på sjøen blei han over Sjøen var grov og Sigvald havna i sjøen. Han mange gonger handtere vanskelege og uventa søltetøy og ost. Maten va kje te å klaga på, nei. Det bøen på Ørevik tilplanta med gran og i dag står planteskogen tett i tett og skjuler både hustufter og Herøy Herøy er i grunnen ikkje ei øy, men ei halvøy, skild Eidet er ikkje høgare enn at sjøen går over på spring Herøy. Han er omtalt som gardbrukar og sjølveigar. 26

12 eine sonen er det opplyst at han farer tilsøs, dei og dei sette ei tønne poteter. Johannes var eigentleg arving til hovudbruket, men han reiste så mykje på sjøen at han ikkje kunne drive som bonde. Derfor selde han farsgarden, men heldt unna Herøy, som då var ein del av utmarka på garden. Der bygde han seg hus, visstnok av eige tømmer som blei tatt ut frå skogen på Herøy. Om tømmeret verkeleg kom frå Herøy, er vanskeleg å kontrollere i dag. Johannes Ingebrigtsen var framleis eigar på Herøy i spørsmål om bruket hadde udyrka jord som var skikka for oppdyrking blei det sagt ikke med potetåkeren var den minst grøderike. Frå naturenga kunne dei hauste 110 våger høy (2 tonn) og 18 våger produserer moderne enger i Hordaland om lag 600 seks sauer. Havnegangen (beitet) er oppgitt som hed og tilstrekkeleg til halvparten av buskapen. fordi Johannes var mykje på sjøen, men skylda blei likevel sett opp til 1 ort og 12 shilling. Det må ha vore dårleg nytt for Johannes og familien hans. Herøy. No var han blitt los og truleg var det kona som dreiv garden saman med ein av sønene, Tjerand, som er nemnd som gaardsdreng. Johannes og kona saman med mora og mora si svigerdotter. Ho var gift med eldste sonen som segla på Nordland som skipper saman med to brødre (som var matrosar). Eldste dottera hjelper Moderen med Hus og ei anna dotter er omtalt som budeie. Familien hadde i

13 Herøy sådde dei 2/3 tønne havre og dei sette to tønner poteter. Johannesdotter, Herøy etter faren. Ho var gift med på Herøy til ho selde til Sigurd Erikson Tindeland i Figur 33. Kristoffer og Anna Seed. Seed frå Tysnes. Etter den tida har garden vore kalla stod på sørsida av den grunne pollen innanfor blei familien hardt ramma ved at våningshuset brann ned og eit av borna omkom av skadane. Murane etter det gamle huset er framleis lette å sjå på sørsida av pollen. Seed kjøpte så eit hus som var for sal og sette det opp i Makkøyra, like ved løa. Der står det framleis. Kristoffer Seed hadde hatt arbeid på fabrikk før han jamt arbeid som maskinist ved mursteinsfabrikken til Ølensjøen. I seinare år har Ølen båtlag disponert skapet endra seg mykje, både pga. granplanting og 28

14 gamle kulturlandskapet. høgre.

15 30

Sande. Fyrst i 1852 fekk brukaren den gongen, Thorkild Thomasson Sande kongeskøyte på eigedomen og blei soleis den fyrste sjølveigaren.

Sande. Fyrst i 1852 fekk brukaren den gongen, Thorkild Thomasson Sande kongeskøyte på eigedomen og blei soleis den fyrste sjølveigaren. 1 Sande Noko informasjon om Sande er samla i dette heftet. Meir finn du i bygdeboka for Luster, Gards- og Ættesoge for Luster, bind 3: Dale 2 og Nes sokn (1987). 01. Generelt om Sande Sande ligg på søraustsida

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2006. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2006. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2006 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Tillitsvalde... s. 4 Karis hilsen til Bømlo... s. 5 Amerika-bilete... s. 7 Zahlahuset......

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr. 60.- Innhald Side Kjære medlem og lesar...................... 3 Bømlo Tur og Sogelag 30 år.................. 4 Frå båtboka................................ 6

Detaljer

ÅRBOK FOR KVINNHERAD 1982

ÅRBOK FOR KVINNHERAD 1982 ÅRBOK FOR KVINNHERAD 1982 utgjeven av Husnes Mållag KV!N!HERAD KOMMUNE Kulturh:ontoret FRAMSIDA viser p lasset Træo i Rosendal, teikna av Astrid Haugland. Johannes Hatteberg forte! at han som ein av seks

Detaljer

Stølar og stølsdrift. I fortid og framtid i Hordaland og Sogn og Fjordane

Stølar og stølsdrift. I fortid og framtid i Hordaland og Sogn og Fjordane Stølar og stølsdrift I fortid og framtid i Hordaland og Sogn og Fjordane Innhald Del 1 Innleiing 3 Del 2 Arkeologiske spor i landskapet 4 Stølar og stølsdrift fram til 1960 6 Del 3 Utforming av stølshus,

Detaljer

Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38

Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOMMAREN 2007 3. årgang Pris kr. 40.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2005 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Styre og nemnder... s. 4 Espevær-bilete... s. 5 Frå Norsemann til Roerwater... s.

Detaljer

Husmann og skogbestyrar født 1842 i Etnedal. Far min var født 17de mai 1814

Husmann og skogbestyrar født 1842 i Etnedal. Far min var født 17de mai 1814 Nedskriverens navn: Lærar Martin Lundstein Adresse: Etnedal (Oppland Fylke) Fødselsår: 1872 Fødested: Etnedal Er det egne opplevelser som skildres? Min fars. Hvis de gjengir en annens beretning oppgi da

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2004. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2004. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2004 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Om Leidarsteidn... s. 4 Styre og stell... s. 4 Skipsruta Stavanger - Haugesund - Sunnhordland

Detaljer

Minner fra Bjerkreim Fra tiden 1910 til 1930

Minner fra Bjerkreim Fra tiden 1910 til 1930 Minner fra Bjerkreim Fra tiden 1910 til 1930 * Disse minnene er nedskrevet i forbindelse med at «Nasjonalforeningen for eldres helse og velferd» i 1981 utlyste en minneoppgave for eldre. De skulle skrive

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2001. Pris kr. 50,-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2001. Pris kr. 50,- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2001 Pris kr. 50,- Bømlo Tur- og Sogelag Side 1 Julehefte 2001 Forord Leidarsteidn Å ta seg fram over ukjente farvatn i dag, må vel seiast å vera generelt sett

Detaljer

AUSTRUMDAL. Austrumdal en sommerdag 2003. Foto: Per Spødervold. Åaland Gård, oktober 2011 Paul Tengesdal

AUSTRUMDAL. Austrumdal en sommerdag 2003. Foto: Per Spødervold. Åaland Gård, oktober 2011 Paul Tengesdal AUSTRUMDAL Austrumdal en sommerdag 2003. Foto: Per Spødervold. Torvald Austrumdal har samla mye stoff fra garden Austrumdal. Han deltok i Norsk Etnologisk Gransking sine spørreundersøkelse hvor han sendte

Detaljer

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. Follestaddalen

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

100-års minner Fra tiden 1890 til 1910

100-års minner Fra tiden 1890 til 1910 100-års minner Fra tiden 1890 til 1910 * Disse minnene er nedskrevet i forbindelse med at «Nasjonalforeningen for eldres helse og velferd» i 1964 utlyste en minneoppgave for eldre. De skulle skrive om

Detaljer

Øydvin Gard 2008 www.oydvin-gard.no

Øydvin Gard 2008 www.oydvin-gard.no Geitahuset Øydvinstod Kultursti Huset vart bygt i slutten av 1930- åra som geitahus og naust. Det er grindbygg med 3 stk grinder. Fyrste høgda er reisverk. Det kom steinskreda ned på taket for ein del

Detaljer

Lindøy Historie forts.

Lindøy Historie forts. Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område Lindøy Historie forts. September 2014 Høstbasar i Ognsurnå Ognsurnå Vel arrangerer høstbasar. Vi finner ikke ord, så slå opp på side 7 og se selv.

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane.

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Dei tri gardane Dal øvre, Dal nedre og Øvstedal har sikkert vokse fram av ein og same opphavsgarden. Kvar denne opphavsgarden låg, kan ingen seia heilt visst, men fleire

Detaljer

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Kulturminneplan Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Innhald 1 INNLEIING OG BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2 TILTAK... 5 3 HISTORISK TEMADEL... 7 FITJAR SI HISTORIE MED UTVIKLINGSTREKK... 7 FREDA KULTURMINNE...

Detaljer

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv?

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv? VERB 1 Strek under verba i teksta. Familien står opp klokka sju. Luisa bruker lang tid på badet. Først dusjar ho og vaskar håret. Så tørkar ho seg, føner håret og sminkar seg. Leo må alltid vente. Klokka

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden 16. desember 2013 Nr. 4 13. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Folk på Havrøyna Busetnaden på Havrøyna var tema på bygdetreffet på Vik. Side 2 Må

Detaljer

Russerfangen i Bjerkreim

Russerfangen i Bjerkreim Russerfangen i Bjerkreim Historia om Arkadij Mihailovich Bojarintsev Dette er ei soge frå siste krig om heltemodige nordmenn, som utan frykt for eige ve og vel, hjelpte ein sovjetisk flyktning mot frihet.

Detaljer