CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF)"

Transkript

1 CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF) NORSK Vaierform Sidevevsanker Utvidet vevsanker Kranielt markørbånd eptfe--lternett Kraniell uttakshale Kaudalt markørbånd Figur 5-.4/2 Kaudal uttakshale Tilbakeslagsventil Sporingsspiss Utvendig skaft Utvendig skafthåndtak Skylleport utvendig skaft Styrevaierport innvendig skaft Innvendig skaft Markørbånd ugjennomtrengelig for røntgenstråler Hemostaseventil Figur /2 FORSIKTIG:. I USA begrenser føderal lovgivning salg eller bestilling av dette utstyret til leger. 2. Les hele pakningsvedlegget før bruk. BRUKSOMRÅDE: Crux VCF indiseres for forhindringen av tilbakevendende pulmonær emboli via perkutan plassering i inferior vena cava (IVC) i følgende situasjoner: Pulmonær tromboemboli når antikoagulanter er kontraindisert. Mislykket antikoagulantterapi i tromboemboliske sykdommer Akutt behandling etter massiv pulmonær emboli der forventede fordeler med konvensjonell behandling er redusert. Kronisk, tilbakevendende pulmonæremboli der antikoagulantbehandling har mislyktes eller kontraindikeres Crux VCF kan fjernes i henhold til instruksjonene som står i avsnittet Optional Retrieval of the Crux VCF i pasienter som ikke lenger trenger noe vena cava-filter. Henting av filteret kan utføres gjennom lysken eller halsen. Produktet er beregnet på bruk av leger som er opplært og erfarne i diagnostiske og intervensjonsteknikker. Standard endovaskulære teknikker for plassering av angiografiske katetre og styreliner skal benyttes. BESKRIVELSE: Volcano Corporations Crux Vena Cava Filter (Crux VCF) er en endovaskulær medisinsk enhet som brukes for å forebygge lungeemboli. Crux VCF-filteret består av et selv-utvidende nitinol-filter som leveres via et leveringskateter til éngangsbruk. Filteret består av to motstående, selvutvidende nitinol-spirale vaierformer som er koblet i endene. Én ende av hver vaierform er formet i en sinusoidal-formet hale for å bistå i henting av filteret ved hjelp av en felle. Hver hentehale har en atraumatisk spiss og et tantalummarkørbånd som er ugjennomtrengelig for røntgenstråler for å gjøre det enkelt å visualisere ved henting. Fem vevsankere er festet til de spirale vaierformene. Koagulatfelledelen av filteret er formet av et vev av eptfe-filamenter som er festet til trådformene ved hjelp av PTFE/FEP-slanger (se Figur ). Én filterstørrelse er tilgjengelig for å behandle vena cava (IVC) innvendige diametere (ID) fra 7 mm til 28 mm. Crux VCF leveres i to forhåndslastede konfigurasjoner: én for levering av filteret via femoral tilnærming og én for levering av filteret via halsen. Leveringskateteret for Crux VCF er et 9Fr innføringshylse-kompatibelt leveringskateter for engangsbruk, designet for styrt plassering av filteret (se Figur 2). Leveringskateteret er et over-the-wire-kateter,,35 ledetråd-kompatibelt, og består av et innvendig skaft av polykarbonat og et utvendig nylonskaft. Det innvendige skaftet består av ledetrådlumen og en fleksibel sporingsspiss som er ugjennomtrengelig for røntgenstråler. Det utvendige skaftet har et distalt markørbånd som er ugjennomtrengelig for røntgenstråler, en Touhy-Borst-hemostaseventil og en énveis-tilbakeslagsventil for skylling. Filteret kan hentes med kommersielt tilgjengelige feller og hylser via enten halsen eller låret. KONTRAINDIKASJONER: Ikke bruk Crux VCF i pasienter som ikke oppfyller kravene til tilsiktet bruk og indikasjoner, inkludert: ukontrollert sepsis, risiko for septisk emboli, IVC-diameter på mindre enn 7 mm eller over 28 mm, kontraindikasjoner for endovaskulære prosedyrer utført under fluoroskopisk veiledning, sensitivitet for materialer som brukes i Crux VCF, henting av filteret med betydelig blodpropp i eller nær filteret, gravide pasienter der fluoroskopi kan være farlig for fosteret. BIVIRKNINGER: En fullstendig forklaring av risikoene og fordelene skal drøftes med hver prospektiv pasient før implantering. Bivirkninger varierer fra mild til alvorlig. Bruk av IVC-filter forbindes med alvorlige bivirkninger, som i enkelte tilfeller kan føre til kirurgiske inngrep eller død. Komplikasjoner som følge av individuelle pasientreaksjoner på en implantert enhet, eller på grunn av fysiske eller kjemiske endringer i komponentene, kan også gjøre det nødvendig å forandre på plassering og bruk av filteret. Mulige bivirkningen forbundet med IVC-filtre omfatter, men er ikke begrenset til følgende: arythmi, arteriovenøs fistel, rygg- eller magesmerte, bloduttredelser på tidspunktet for vena cavogram, dødsfall, dypvenetrombose, løsning eller emboli i leveringssystemet, emboli (luft, trombotisk eller vev), filterekspansjonssvikt, sammenfiltring av filteret eller enheten, feber, filterfraktur, filtertrombose eller -okklusjon, filter flyttet på seg, feilplassert eller kommet i klem, filterembolisering, styrevaieren setter seg fast, hematom eller nerveskade på stikkstedet eller påfølgende uthentingsstedet, blødning med eller uten blodoverføring, hemotoraks, manglende evne til å hente ut filteret, infeksjon, innvendig rift, okklusjon av små kar, organskade, smerte eller ubehag, perforering eller annen akutt eller kronisk skade av IVC-veggen, flegmasia cerulean dolens, pneumotoraks, post-flebittsyndrom, pulmonær emboli (tilbakevendende eller ny), nyreskade eller -svikt, innsnevret blodsirkulasjon, stenose på implantasjonsstedet, slag, trombose, venøs ulcerasjon, kardisseksjon, perforering, ulcerasjon eller ruptur, karkrampe. 37

2 ADVARSLER: Crux VCF er kun til engangsbruk. Må ikke brukes flere ganger eller steriliseres eller bearbeides flere ganger. Svekket strukturintegritet eller funksjon kan resultere av gjenbruk, resterilisering eller ombearbeiding av enheten, og muligens føre til bivirkninger hos pasienten. Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet. Når den tas ut av ytteremballasjen, inspiser emballasjen og produktet for å sikre at det ikke er skadet. All manipulering av enheten bør skje under fluoroskopisk veiledning. Før aldri enhetene frem eller manipuler dem eller noe tilbehør under plassering eller uttak uten fluoroskopisk veiledning. Ultralyd kan brukes som supplerende avbildingsmodalitet når det passer. Ikke bruk filteret med mindre IVC-en er målt riktig. For stor kraft skal ikke brukes til å sette filteret på plass eller ta det ut. Ikke prøv å flytte på filteret etter at det er plassert. Ikke avbryt plasseringen eller innføring i hylsen når enden av filteret er synlig fra den utvendige hylsen. Ikke sett inn filteret før riktig plassering i IVC-en, da filteret ikke kan settes trygt på plass eller plasseres på nytt. Filterfrakturer er en kjent komplikasjon av vena cava-filtre. Det har vært rapporter av alvorlige pulmonære og hjertekomplikasjoner med vena cava-filtre som forutsetter henting av fragmentet ved hjelp av endovaskulære og/eller kirurgiske teknikker. Flytting, migrering og/eller vipping er kjente komplikasjoner med vena cava-filtre. Det er også rapportert at filtre flytter til hjertet eller lungene. Det har også vært rapporter om kaudal filtermigrasjon. Migrasjon kan forårsakes av plassering i IVC-er med diametre som overstiger dimensjonene som er spesifisert i IFU-en. Migrasjon kan også forårsakes av feil plassering, plassering i koagulater og/eller forskyvning på grunn av store blodpropper. Bruk aldri halsleveringssystemet for den femorale tilnærmingen, da dette vil resultere i feil plassering av filteret i IVC-en. Bruk aldri femoralleveringskateteret for halstilnærmingen, da dette vil resultere i feil plassering av filteret i IVC-en. Crux VCF består av nikkeltitan-legering som vanligvis vurderes som sikker. Pasienter som er allergiske for nikkel kan ha en allergisk reaksjon på denne enheten, spesielt de med tidligere metallallergier. Ikke prøv å levere filteret hvis det er en stor blodpropp på det tiltenkte leveringsstedet. Ikke ta ut Crux VCF hvis tromben er fanget i filteret. Etter at filteret er implantert, kan en hvilken som helst kateteriseringsprosedyre som krever innføring av en enhet, hindres. Etter bruk bør Crux VCF og tilbehøret behandles som biologisk avfall. Behandles og kastes i samsvar med akseptert medisinsk praksis og gjeldende lokale nasjonale og lokale lover og forskrifter. Beslutningen om å bruke et IVC-filter må til slutt tas av legen på individuelt grunnlag etter å ha evaluert nøye tilsiktet bruk og indikasjoner og kort- og langsiktige risikoer og fordeler for pasienten, sammenlignet med andre behandlingsmetoder. FORSIKTIGHETSREGLER: Crux VCF er et ømfintlig vitenskapelig instrument og bør behandles som sådant. Legg alltid merke til følgende forsiktighetsregler: For plassering av vena cava-filter Ved bruk av femoral perkutan tilnærming, kan det foretrekkes så bruke høyre femoralvene fordi det er så mange bøyninger på venstre. Når du bruker halsperkutan tilnærming, kan det foretrekkes å bruke høyre vene. Bruk injeksjoner med kraftig kontrastmiddel for IVC-målinger. IVC-ens diameter må være 7 mm til 28 mm. Crux VCF leveres forhåndslastet på et leveringskateter som er spesifikt for enten femoral eller halstilnærming. Må ikke demonteres. Må ikke monteres igjen for innsetting hvis noen komponenter er demontert. Filteret kan plasseres før det utvendige skaftet trekkes tilbake eller med bare første ende sluppet ut fra det utvendige skaftet. Ikke prøv å flytte på filteret når dette punktet er passert. Hvis filteret er plassert feil eller i feil retning, vurder å trekke den ut straks med valgfrie filteruthentingsprosedyrer. Ikke flytt på et filter som er satt inn. Filteret kan forkortes når det settes inn (i enden for femoral tilnærming og kranielt for halstilnærming). Vurder dette når du plasserer filteret under innsettingsprosedyren (se Tabell 2). Etter at filteret er implantert, kan etterfølgende vena cava-kateteriseringsprosedyrer hindres av filteret. Anatomiske forskjeller kan komplisere innsetting av filteret og plassering av det. For valgfri henting av filteret En underordnet vena cavagram-evaluering for blodpropp skal utføres før forsøk på uthenting. Ikke prøv å ta ut hvis blodproppen sitter i filteret og/eller ved enden av filteret. Ikke sett inn igjen et filter som er tatt ut. Det skal behandles og kastes i samsvar med akseptert medisinsk praksis og gjeldende lokale nasjonale og lokale lover og forskrifter. Anatomiske forskjeller kan komplisere uttakingsprosedyren. MERK: Denne enhetens sikkerhet og effektivitet er fastslått for gruppen som er studert under den kliniske studien, og er ikke fastslått for barn, gravide kvinner eller for suprarenal plassering. MERK: Standarder og retningslinjer utviklet av Society of Interventional Radiology anbefaler at pasienter med filtre, permanente eller uttakbare, overvåkes og mottar oppfølgingskonsultasjoner etter at filteret er plassert. FDA anbefaler at leger som implanterer og som er ansvarlige for oppfølgingen av pasienter med uttakbare IVC-filtre, skal vurdere å ta ut filteret straks det ikke lenger er bruk for det. FDA oppmuntrer alle leger som er involvert i behandlingen og pleie av IVC-filtermottakere å vurdere risikoene og fordelene med uttaking av filteret for hver pasient. KILDE: Reporting Standard for Inferior Vena Cava Filter Placement and Patient Follow-up Supplement for Temporary and Retrievable/Optional Filters. Millward,S., et al.: J. Vasc Interv Radiol 25; 6:44-443; Recommended Reporting Standard for Vena Cava Filter Placement and Patient Follow-up. The Participants in the Vena Cava Filter Consensus Conference: J Vasc Inter Radiol 23; 4:S427-S432; Guidelines for the Use of Retrievable and Convertible Vena Cava Filters: Report from the Society of Interventional Radiology multidisciplinary Consensus Conference. Kaufman, J., et al.: J Vasc Inter Radiol 26; 7: HVORDAN LEVERT: Crux VCF steriliseres med etylenoksidgass i forseglede poser, og er ikke-pyrogen. Crux VCF er steril hvis pakken er uåpnet og uskadet. Crux VCF leveres i to utgaver: Femoralvenelevering (REF 724) og halsvenlevering (REF 725). MRI-KOMPATIBILITET: Ikke-klinisk testing har vist at Crux VCF er MR-betinget. Pasienter med Crux vena cava-filter kan trygt skannes, straks etter implantasjon, under følgende forhold: 38

3 Statisk magnetisk felt på,5 Tesla (,5 T) eller 3, Tesla (3, T). Maks. spatialt gradientfelt på 25 T/m (2 5 G/cm) eller mindre. Maks. spesifikk absorpsjonshastighet (SAR) på 2 W/kg i normal driftsmodus i 5 minutter med skanning ved,5 T og 3, T. 3, T RF-OPPVARMING: I ikke-klinisk testing med spolemagnetisering, ga Crux vena cava-filteret en maks. differentialtemperaturstigning på 4,5 C ved maks. spesifikk absorpsjonshastighet (SAR) på 3,4 W/kg i 5 minutter med skanning i et 3,-Tesla MR-system (Siemens Trio, SYNGO MR A3 4VA3A-programvare, München, Tyskland). Skalering av SAR og observert oppvarming viser at et SAR på 2 W/kg vil forventes å gi en lokalisert temperaturstigning på 4,4 C.,5 T RF-OPPVARMING: I ikke-klinisk testing med spolemagnetisering, ga Crux vena cava-filteret en maks. temperaturstigning på 3,5 C ved maks. spesifikk absorpsjonshastighet (SAR) på,6 W/kg i 5 minutter med skanning i et,5-tesla MR-system (Siemens Espree, SYNGO MR B5-programvare, München, Tyskland). Skalering av SAR og observert oppvarming viser at et SAR på 2 W/kg vil forventes å gi en lokalisert temperaturstigning på 4,4 C. FORSIKTIG: RF-oppvarmingen skaleres ikke med statisk feltstyrke. Enheter som ikke viser merkbar oppvarming ved én feltstyrke kan vise høye verdier med lokalisert oppvarming ved en annen feltstyrke. MR-ARTEFAKTER: I gradient- og spinnekko-sekvenser, stikker bildeartefakten ca. 8 mm ut fra Crux vena cava-filteret. Det kan være nødvendig å optimere MR-avbildingsparametere for nærvær av dette metalliske implantatet. ANNET: Magnetisk fremkalt forskyvningskraft og momenttesting viste at implantatet ikke utgjorde noen kjente risikoer fra magnetisk fremkalt forskyvning når utsatt for MRmiljøet beskrevet i forholdene overfor. Leger skal oppfordre pasienter til å registrere ovennevnte trygge skanneforhold med MedicAlert Foundation (www.medicalert.org) eller tilsvarende organisasjon. KLINISKE STUDIER: En flernasjonal forskningsstudie ble utført for å evaluere Crux VCFs sikkerhet, ytelse og effektivitet som både uttakbar og permanent enhet. Studien var en prospektiv enkeltarmstudie som sammenlignet resultatene med et mål som var fastsatt på forhånd. Det primære endepunktet var klinisk suksess definert som en sammsetning av teknisk suksess og frihet fra pulmonær emboli, migrering eller en enhetsrelatert bivirkning som krever intervensjon. Studiehypotesen med klinisk suksess ville være oppfylt hvis den nedre grensen for det ensidige 95 % konfidensintervallet ikke var under 8 %. Sekundære endepunkter inkluderte vellykket uttak, migrering, IVCF-blodpropp og enhetsintegritet. Ett hundre og tjuefem (25) studiepersoner med høy risiko for pulmonæremboli (PE) ble registrert. Av de 25 var 73 (58 %) menn og 52 (42 %) kvinner inkludert, med gjennomsnittsalder på 59,6 ± 7,2. De tre hovedårsakene til filterimplantat var kirurgisk risiko (36 %), nærvær av DVT (5 %) og kontraindikasjoner for antikoagulering (4 %). De fire tromboemboliske hovedrisikofaktorene var generelle, tromboemboliske risikofaktorer DVT ved baseline (58,4 %), historie av DVT (49,6 %), kontraindikasjon for antikoagulering (37,6 %) og historie av PE (36,8 %). Alle studiepersoner hadde én eller flere tromboemboliske risikofaktorer. Filterinnsetting ble en teknisk suksess i 23/25 (98 %). I to tilfeller valgte legene å ta ut filteret med en gang på grunn av unøyaktig plassering og bytte det ut med kommersielt tilgjengelige filtre. Det var ingen negative kliniske følgetisltander 5 Tid fra implantasjon til uttak i de to studiepersonene. Uttak av filteret var vellykket i femtitre (53) av 54 pasienter. Gjennomsnittstiden frem til uttak var 85 ± 58 dager (se Figur 3). Ett () filter kunne ikke tas 5 ut etter 67 dager på grunn av for stor kraft. En femoral uttakstilnærming ble benyttet i 37 prosedyrer (7 %). Uttak var en suksess i 98 % med bare radiografisk anomali observert ved uttak uten kliniske følgetilstander. Førtini (49) studiepersoner fullførte studien med et permanent filter in situ ved 8 dager. Tjueto (6 %) fullførte ikke studien: 4 ( %) pasienter Ant. dager til vellykket uttak døde på grunn av tidligere eksisterende forhold eller andre årsaker ikke Figur 3 Filtertid fra implantasjon til uttak knyttet til studien, 6 (5 %) trakk seg fra studien og 2 (<2 %) ble mistet under oppfølgingen. Ingen dødsfall blant pasientene skyldtes filteret, Studiepersoners ansvar for Crux Vena Cava--lterstudien innsetting eller uttak basert på uavhengig avgjørelse tatt av den Hendelser som inntreffer før neste konsultasjon medisinske lederen. Ingen embolisering, migrering eller frakturer ble observert i Ant. filteruttak Baseline 3 dager 9 dager 8 dager <_ 3 Kvaliisert for konsultasjon Død Tapt i oppfølging 2-5 Hentet For mer informasjon om disposisjon av studiepersoner (se Tabell ). 8-9 Uttak Tabelle Studiepersoners ansvar for Crux Vena Cava--lterstudien Ikke nødvendig før neste konsultasjon I henhold til protokollen, avsluttet to studiepersoner ved 3 dager på grunn av ingen implantat (tekniske svikt). 2 Det var en ytterligere uttrekking etter uttak for én studieperson, som ikke fremkommer av denne tabellen. IT = Ikke aktuelt. løpet av studien. Tre studiepersoner hadde pulminære emboli (2,4 %), bekreftet med CT eller perfusjonslungeskann og 7 studiepersoner hadde ny DVT (4 %). Det var observert blodpropp i 8 studiepersoner i eller i nærheten av filteret (6 %), hovedsakelig ved uttaksevalueringer, ingen studiepersoner var symptomatiske. Det primære endepunktet for Klinisk suksess var 96, % (9,8 % lavere ensidig 95 % CL som oversteg nedre grense på 8 %). Uttakssuksess var 53/54 (98 %) gjennomsnittstid til uttak var 85 ± 58 dager med radiografisk anomali observert uten kliniske følgetilstander. Den kliniske studien viste trygg plassering, implantasjon og uttak av filteret. Det er stor grad av teknisk og uttakssuksess, med lav forekomst av enhetsrelaterte komplikasjoner. De observerte ratene for filtermigrasjon og pulmonær embolisering var i samsvar med publisert literatur. BRUKSANVISNING: For innsetting Standard mikropunktursett for å oppnå perkutan tilgang 9F kort innføringshylse om ønskelig,35 (utvendig diameter) styretråd med minimumslengde på 8 cm Formatering av angiografisk kateter For uttak Standard mikropunktursett for å oppnå perkutan tilgang,35 (utvendig diameter) styretråd med minimumslengde på 8 cm Angiografisk kateter Hylse med 6F x 9 cm spiss Hylse med F x 8 cm spiss Klargjøre Crux VCF (Femoral REF 724 eller hals REF 725) for filterimplanteringsprosedyren. Crux VCF kan implanteres enten femoralt (REF 724) eller via halsen (REF 725). Pass på at du har valgt riktig produkt for tenkt tilnærming. 39

4 Inspeksjon før bruk Undersøk pakken nøye før bruk hvis er det er rift i den sterile barrieren, eller om innholdet er skadet. Hvis steriliteten er brutt, eller innholdet ødelagt, ta kontakt med en representant fra Volcano Corporation. Klargjøring til bruk. Åpne den utvendige lommen i enden av styretråden og overfør den innvendige lommen og enheten til et sterilt felt med aseptisk teknikk. 2. Åpne den innvendige lommen ved styretrådenden, og ta ut enheten fra lommen. 3. Ta ut stiletten fra den distale spissen av leveringskateteret og kast den. 4. Ta Crux VCF forsiktig ut av innstikkskortet og inspiser enheten for skade. ADVARSEL: Ikke bruk enheten hvis den er skadet på noen måte. 5. Stram til hemostaseventilen på det utvendige skafthåndtaket. 6. Fest tilbakeslagsventilen til den utvendige skaftskylleporten. 7. Bruk normalt, steril heparinisert saltløsning til å skylle den utvendige skaftlumen gjennom håndtakskylleporten mens du okkluderer den innvendige skaftstyretrådporten. Sjekk at skyllingen observeres ut av den distale enden av det utvendige skaftet på leveringskateteret. 8. Bruk normal, steril heparinisert saltløsning til å skylle styretrådlumen gjennom styretrådporten. Sjekk at skyllingen observeres ut av den distale enden av den sporende spissen på leveringskateteret. MERK: All manipulering av kateter eller Crux VCF skal gjøres ved hjelp av fluoroskopiavbilding. 9. Åpne lår- eller halsvenen med standard perkutan teknikk.. Plasser en,35 styretråd inn i venen og før den frem til målstedet.. Før frem et grisehalekateter til måling over styretråden til målstedet. Fjern styretråden fra grisehalekateteret. IVC-diameter (mm) Total lterlengde (mm) Lengde fra anker til endepunkt (mm) Tabell 2: Estimert filterlengde er utledet fra en benchtop IVC-modell. Total filterlengde Lengde fra anker til endepunkt 7. Sjekk plasseringen av Crux VCF i den underliggende vena cava og foreta justeringer etter behov. 8. Løsne på hemostaseventilen. 9. Hold det innvendige skaftet rolig, og trekk det utvendige skafthåndtaket langsomt ut for å starte innsetting. 2. Når gjenfinningsenden blir synlig under innsetting: Det er mulig å stoppe filteret og flytte på det. Ikke prøv å sette ny hylse på filteret. 2. Sjekk plasseringen av Crux VCF i den underliggende vena cava og foreta justeringer etter behov. FORSIKTIG: Filteret kan forkortes når det settes inn: Femoral tilnærming: den kranielle filterhalen kan lande opptil,5 cm fra enden av det første plasseringsstedet (se Figur 4). Halstilnærming: den kranielle filterhalen kan lande opptil,5 cm fra enden av det første plasseringsstedet (se Figur 5). Vurder dette når du plasserer filteret under innsettingsprosedyren. 22. Fortsett å trekke tilbake på det utvendige skafthåndtaket til hemostaseventilen er i kontakt med den distale enden av styretrådporten. Pass på at hemostaseventilen trekkes helt tilbake for at filteret skal kunne plasseres i sin helhet. 23. Stram hemostaseventilen. FORSIKTIG: Ikke prøv å flytte på filteret. Ikke trykk det utvendige skaftet tilbake over filteret. 2. Med injeksjon med kontrastmiddel, utføres et vena cavagram av målstedet. Evaluer diameteren på vena cava. 3. Ta ut grisehalekateteret, og la styretråden sitte. 4. Fortsett med innsetting hvis IVC-målstedet måler 7 mm til 28 mm på den videste diameteren. Estimerte filterlengder er oppgitt som referanse i tabell Sjekk at hemostaseventilen på det utvendige skafthåndtaket er stramt. Last og før frem Crux VCF leveringskateter indikert for tilsiktet tilnærming (lår REF 224 eller hals REF 725) over styretråden under fluoroskopisk veiledning til målstedet. 6. Bruk fluoroskopisk veiledning til å plassere det radiopake markørbåndet like over nyrevenene hvis du bruker femoral tilnærming; eller, hvis du bruker halstilnærmingen, plasser den lastede kranielle uttakshalen på nivå med den laveste nyrevenen. Figur 4 Første innsettingssted via lår Figur 5 Første innsettingssted via hals FORSIKTIG: Ikke roter det utvendige skafthåndtaket når skaftet trekkes tilbake, da dette kan resultere i unøyaktig plassering. MERK: Crux VCF vil settes helt inn og slippes fra leveringskateteret straks hemostaseventilen kommer i kontakt med den distale enden av styretrådporten. Uttak av leveringssystemet etter innsetting. Sjekk at hemostaseventilen er strammet. 2. For å forhindre mulig forskyvning av filteret, bruk fluoroskopi for å sjekke at sporingsspissen ikke ligger mot det utvendige skaftet. 3. Ta innsettingskateteret ut av pasienten slik at spissen trekkes forsiktig gjennom det innsatte filteret. FORSIKTIG: Sjekk at leveringskateteret ikke kommer i veien for uttrekking av filteret som er satt inn, for å unngå at filteret flyttes. 4. Når filteret er satt inn, skal standard behandling følges for fjerning av enheter og fastslåing av hemostase for å unngå blødning på det vaskulære tilgangsstedet. Valgfritt uttak av Crux VCF MERK: Crux VCF kan tas ut enten via femoralvenen eller halsvenen.. Åpne lår- eller halsvenen med standard perkutan teknikk. 2. Plasser en,35 styretråd inn i venen og før den frem til målstedet 3. Før frem et angiografisk kateter over styretråden til målstedet. Fjern styretråden fra grisehalekateteret. 4. Utfør vena cavagram av IVC og filter for blodpropp. 5. Sett inn styretråden på nytt i det angiografiske kateteret. Ta ut det angiografiske kateteret, og la styretråden sitte. 6. Bruk et koaksialt system med to hylser (f.eks. Innvendig hylse med 6F x 9 cm spiss og F x 8 cm utvendig mykspiss-hylse) før frem koaksialsystemet ca. 3 mm forbi målfilteruttakshalen (se Figur 6). 7. Før frem og manipuler fellen til uttakshalen er fanget opp. Vær forsiktig så du ikke fanger opp ankere med fellen. 8. Trekk på felles mens du fører frem 6F-hylsen til uttakshalen er fanget opp inne i den innvendige 6F-uttakshylsen (se Figur 7). 9. Hold spenningen på felletråden, og flytt momentenheten mot navet på den innvendige 6F-uttakshylsen. Da låses filterhalen inne i den innvendige 6F-uttakshylsen. 4

5 . Mens du holder 6F-hylsen og fellen rolig, før frem den utvendige F-uttakshylsen over filteret (se Figur 8) for å sette helt ny hylse på filteret under fluoroskopisk veiledning. Figur 6 Før fellen frem 3 mm forbi uttakshalen (femoralt som vist her) Figur 7 Før 6F-hylsen frem til uttakshalen er fanget opp Figur 8 Før det utvendige uttaksskaftet over filteret ADVARSEL: Bruk av for mye kraft til å ta ut filteret kan resultere i at uttaksenhetene skades og/eller skade på vena cava. FORSIKTIG: Ikke trekk ut filteret i den utvendige hylsen.. Ta ut uttakshylser og enheten fra pasienten. 2. BEHANDLING ETTER UTTAK - Når filteret er satt inn, skal standard behandling følges for fjerning av enheter og fastslåing av hemostase for å unngå blødning på det vaskulære tilgangsstedet. LAGRING OG HÅNDTERING: Produktene skal oppbevares på et tørt, mørkt og kaldt sted i originalemballasje. PRODUKTSPESIFIKASJONER: Skaft ytre diameter 9Fr Utnyttbar lengde 67 cm Maksimal ledevaier,35 BEGRENSET GARANTI: Underlagt betingelsene og ansvarsbegrensningene fremsatt i dette dokumentet, garanterer VOLCANO Corporation ( VOLCANO ) at Crux VCF ( Enheten ) leveres fri for alvorlige feil i materialer og produksjon under VOLCANOs standard produsentgarantiperiode. LISENSHAVERENS ENESTE GODTGJØRELSE I TILFELLE VOLCANOS BRUDD PÅ DEN FOREGÅENDE GARANTIEN ER REPARASJON ELLER UTSKIFTING AV EN BEKREFTET DEFEKT ENHET, ETTER VOLCANOS SKJØNN. BORTSETT FRA MED HENSYN TIL DEN BEKREFTEDE DEFEKTE ENHETEN SOM BRYTER DEN FOREGÅENDE GARANTIEN, GIR VOLCANO IKKE NOEN RETURRETTIGHETER TIL LISENSHAVEREN, OG INGEN RETUR AKSEPTERES. BORTSETT FRA DEN FOREGÅENDE GARANTIEN, GIR VOLCANO INGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UTTRYKT, INNFORSTÅTT ELLER LOVFESTET, INKLUDERT GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKENDE. VIDERE GIR IKKE VOLCANO NOEN REPRESENTASJON OM ENHETENS ELLER MEDFØLGENDE DOKUMENTASJONS KORREKTHET, FULLSTENDIGHET, NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET. DEN FOREGÅENDE GARANTIEN GJELDER KUN FOR LISENSHAVEREN SOM ER SLUTTBRUKER OG OPPRINNELIG LISENSHAVER FOR ENHETEN. GARANTIEN KAN IKKE OVERFØRES. DEFEKTE ENHETER MÅ RETURNERES I HENHOLD TIL VOLCANOS GJELDENDE GODKJENNINGSPROSEDYRER FOR RETUR AV PRODUKTER. VOLCANO AKSEPTERER IKKE RETUR AV STERILE ENHETER HVIS DEN OPPRINNELIGE EMBALLASJEN HAR BLITT TUKLET MED ELLER HAR BLITT ÅPNET UTEN FORHÅNDSTILLATELSE FRA VOLCANO. Lisensinnehaveren er klar over at VOLCANO ikke er ansvarlig for og ikke påtar seg ansvar for varer eller tjenester som leveres av andre enn VOLCANO. VOLCANO skal ikke ha noe ansvar for forsinkelser eller feil utenfor deres rimelige kontroll. Dessuten (uten begrensning) gjelder ikke denne garantien hvis:. Enheten brukes av ikke-autorisert personell eller personell som mangler tilstrekkelig opplæring, eller hvis den brukes på annen måte enn den som VOLCANO har beskrevet i bruksanvisningen som medfølger enheten. 2. Enheten brukes på en måte som ikke er i samsvar med kjøpespesifikasjonene eller spesifikasjonene som er oppgitt i bruksanvisningen, 3. Enheten gjenbrukes, behandles for gjenbruk, pakkes på nytt, resteriliseres eller brukes etter utløpsdatoen. 4. Enheten repareres, endres, eller modifiseres av andre enn personell autorisert av VOLCANO, eller uten skriftlig, uttrykkelig godkjennelse fra VOLCANO. 5. Enheten utsettes for uvanlig fysisk eller elektrisk belastning, belastning fra omgivelsene eller skades under transporten til lisenshaver. ANSVARSBEGRENSNING: VOLCANOS TOTALE ANSVAR SOM FØLGE AV SALG ELLER BRUK AV ENHETEN BEGRENSES TIL KJØPESUMMEN SOM BLE BETALT FOR DEN AKTUELLE ENHETEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VOLCANO VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, EKSEMPLARISKE SKADER, STRAFFEERSTATNING ELLER SPESIELLE SKADER, INKLUDERT SKADER FOR TAPT INNTEKT, PROFITT ELLER FORRETNINGSMULIGHETER, KOSTNADER FOR INNKJØP AV ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER TJENESTER ELLER ANDRE FINANSIELLE TAP. DISSE BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE SELV OM VOLCANO HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN INNTREFFE, TIL TROSS FOR EVENTUELT MANGLENDE GODTGJØRELSE OG UAVHENGIG AV DET TEORETISKE ANSVARET. Hvis det er nødvendig å fremsette krav i henhold til denne garantien, ber vi deg kontakte VOLCANO for instruksjoner og eventuelt returnummer (Return Material Authorization number) hvis enheten skal returneres. Utstyr vil ikke bli godkjent for garantibehandling med mindre returen er autorisert av VOLCANO. PATENT Dette produktet er lisensiert til kunden bare for engangsbruk. Brukes innen Crux er et registrert varemerke tilhørende Volcano Corporation. Volcano og Volcano logoen er varemerker for Volcano Corporation og er registrert i USA og andre land. Bruk ikke åpne eller skadet pakker YTTERLIGERE SPØRSMÅL OM PRODUKTET SKAL RETTES TIL: Produsert av: Eller Volcano Corporation 287 Kilgore Road Rancho Cordova, CA 9567 USA Telefon: (8) (96) Faks: (96) MR -Conditional Produsert for: Volcano Corporation 287 Kilgore Road Rancho Cordova, CA 9567 USA Av Volcarica S.R.L. Coyol Free Zone og Business Park Building B37 Coyol, Alajuela, Costa Rica Telefon: (8) (96) Faks: (96) Autorisert representant i Europa: EC REP Volcano Europe BVBA/SPRL Excelsiorlaan 4 B-93 Zaventem, Belgia Telefon: Faks: /8 Revisjonsdato: / STERILIZE BBP Innhold: Én () Bare for engangsbruk Må ikke resteriliseres Kun resept Oppbevares på et tørt, mørkt og kjølig sted Sterilisert med etylenoksid Ikke laget med naturgummilateks Inneholder ftalat: benzylbutylftalat (BBP) Ikke-pyrogenisk

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN 0086 TM Leveringssystem for legemidler til embolisering BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem for legemidler til embolisering STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN Norsk BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

MicroSonic SV Endovaskulært system. Bruksanvisning. Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser dette utstyret til salg, distribusjon og bruk

MicroSonic SV Endovaskulært system. Bruksanvisning. Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser dette utstyret til salg, distribusjon og bruk Autorisert representant: KRAUTH medical KG (GmbH & Co.) Wandsbeker Königstrasse 27-29 22041 Hamburg, Tyskland MicroSonic SV Endovaskulært system 2009 EKOS Corporation. Med enerett. Dette systemet dekkes

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 ProStop Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Artroereseimplantatet er en avsmalnet skrue med kanyle som fås steril i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER 1. Bare

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

RePneu -metalltrådsystem for lungevolumreduksjon Bruksanvisning

RePneu -metalltrådsystem for lungevolumreduksjon Bruksanvisning RePneu -metalltrådsystem for lungevolumreduksjon Bruksanvisning 1 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Tyskland Telefon: (+49) 6442 962073 Telefaks: (+49) 6442 962074 PneumRx,

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

SYSTEM FOR RADIAL KOMPRESJON SEAL ONE

SYSTEM FOR RADIAL KOMPRESJON SEAL ONE SYSTEM FOR RADIAL KOMPRESJON SEAL ONE Sterilt (sterilisert med etylenoksid). Må ikke steriliseres på nytt. Engangsbruk. Må ikke brukes hvis emballasjen er åpen eller ødelagt. Brukes før datoen angitt på

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

For drøftelse med legen til implantatbrukere

For drøftelse med legen til implantatbrukere For drøftelse med legen til implantatbrukere Det å ha et cochleaimplantat betyr at man må utvise ekstra forsiktighet ved enkelte medisinske behandlinger. Før medisinsk behandling skal informasjonen i dette

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

RePneu -metalltrådsystem Bruksanvisning

RePneu -metalltrådsystem Bruksanvisning RePneu -metalltrådsystem Bruksanvisning 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Tyskland Telefon (+49) 6442.962073 Telefaks (+49) 6442.962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain

Detaljer

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Disse systemene består av plater og skruer i ulike størrelser for å dekke pasientens behov. Platene tilbys som en tibiaplate

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. SOLOIST Intrakardialt elektrodekateter Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Arthrex Eclipse-skulderprotese

Arthrex Eclipse-skulderprotese Arthrex Eclipse-skulderprotese A. INDIKASJONER Arthrex Eclipse-skulderprotesen er indisert som hel eller halv skulderledderstatning der humerushodet og -halsen består av tilstrekkelig beinmateriale og

Detaljer

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 Elektronisk BRUKSANVISNING Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Detaljer

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter 3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter Helse 3M TM Smittevern 3M Precise kirurgisk hudstifter Raskt og enkelt Klar til bruk sterilt og individuelt pakket Gir plass til hevelse - stiftene settes

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

Garanti for implantat- systemer

Garanti for implantat- systemer Garanti for implantat- systemer Garanti for implantatsystemer implantater og komponenter zirconia instrumenter livstid 5 år 3 år Etter sammenslåingen av Astra Tech Dental og DENTSPLY Friadent kan DENTSPLY

Detaljer

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-skruene med lav profil har hode og er selvborende. De er tilgjengelige som helt eller delvis gjengede og er solide eller

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

CARILLON Mitral Contour System (XE2)

CARILLON Mitral Contour System (XE2) CARILLON Mitral Contour System (XE2) Bruksanvisning 0 3 4 4 Produsent: Cardiac Dimensions, Inc. 5540 Lake Washington Blvd. NE Kirkland, WA 98033 USA EU-representant: MedPass International, Ltd. Windsor

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Epidemiologi Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er en hyppig komplikasjon

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner spør etter implantat-løsninger fra BIOMET 3i Skann koden med smarttelefonen din forå lære mer om tannimplantater! Som toppleder i et stor finansieringsselskap

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Volcano Revo-tillegg

Volcano Revo-tillegg Volcano Revo-tillegg For bruk med systemer i Volcano s5 /s5i -serien Brukerhåndbok Programvareversjon nivå 3.3.X Samsvarer med rådsdirektivet 93/42/EØF Volcano-systemet overholder TUVs sikkerhetskrav Obs!

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0 Metallplate- og skruesystemer DFU-0180 Versjon 0 A. INDIKASJONER Arthrex-systemet for metallplater og skruer skal brukes for innvendig beinfiksering for beinfrakturer, fusjoner, osteotomier i ankelen,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 10/2014 Innhold Veiledning for leger som forskriver TOCTINO... 3 Viktige fakta... 3

Detaljer

ibalance UKA-system DFU , versjon 0

ibalance UKA-system DFU , versjon 0 ibalance UKA-system DFU-0182-1, versjon 0 A. UTSTYRSBESKRIVELSE ibalance UKA-systemet er et unikondylært kneartroplastikksystem som består av femorale komponenter, tibiale brettkomponenter og tibiale lagerinnsatser.

Detaljer

Endovaskulær behandling av AAA «How we do it»

Endovaskulær behandling av AAA «How we do it» Endovaskulær behandling av AAA «How we do it» Frode Aasgaard, seksjonsoverlege, Karkirurgisk Avdeling Frode Manstad-Hulaas, overlege, Klinikk for bildediagnostikk Endovaskulær behandling av AAA - How we

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Denne pasientveiledningen skal brukes som et tillegg til de spesifikke instruksjonene du har fått av legen.

Denne pasientveiledningen skal brukes som et tillegg til de spesifikke instruksjonene du har fått av legen. N ON-Q* -smertelindringssystem Pasientveiledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroller Klemme Filter Festes Til Kateteret Slange B ONDEMAND * Bolusknapp Flyt-Kontroller C Fast Flythastighet

Detaljer

Abdominal Stentgraft-systemet Bruksanvisning

Abdominal Stentgraft-systemet Bruksanvisning med Ovation ix Iliaca-stentgraft Abdominal Stentgraft-systemet Bruksanvisning NO (810-0009-16-04) 0 0 5 0 810-0009-16-04 Rev A Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av enheten... 3 1.1. Innføringssystem...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

ibalance PFJ DFU Versjon 0

ibalance PFJ DFU Versjon 0 ibalance PFJ DFU-0183-1 Versjon 0 A. UTSTYRSBESKRIVELSE ibalance PFJ består av femurkomponenter og kneskålkomponenter. Alle komponenter er tilgjengelige i en rekke ulike størrelser for å passe til varierende

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

CDS kneortose. Bruksanvisning

CDS kneortose. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Kundeinformasjon For din egen sikkerhet, les dette kundeinformasjonsarket nøye før ortosen tas i bruk. Korrekt bruk av ortosen vil kun være mulig dersom du har lest og forstått alle instruksjoner,

Detaljer

STERILT KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGENT N Dampsterilisert. Må ikke brukes hvis forpakningen er åpnet eller skadet.

STERILT KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGENT N Dampsterilisert. Må ikke brukes hvis forpakningen er åpnet eller skadet. Bead Block STERILT KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGENT N Dampsterilisert. Må ikke brukes hvis forpakningen er åpnet eller skadet. BESKRIVELSE: Bead Block-sortimentet består av hydrogel-mikrokuler som er

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Beregnet for behandling av lungeembolipasienter med 50 % blodpropp i en eller begge hovedpulmonalarteriene eller lobære

Detaljer

Abdominal Stentgraft-systemet Bruksanvisning

Abdominal Stentgraft-systemet Bruksanvisning Abdominal Stentgraft-systemet Bruksanvisning NO (810-0009-16-02) 0050 810-0009-16-02 Rev A Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av enheten... 3 1.1. Innføringssystem... 3 1.2. Fyllsett og autoinjektor...

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

Ovation ix abdominalt stentgraftsystem. Bruksanvisning (810-0016-16-01) 810-0016-16-01 Rev A

Ovation ix abdominalt stentgraftsystem. Bruksanvisning (810-0016-16-01) 810-0016-16-01 Rev A Ovation ix abdominalt stentgraftsystem Bruksanvisning NO (810-0016-16-01) 0 0 5 0 810-0016-16-01 Rev A Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av enheten... 3 1.1. Innføringssystem... 4 1.2. Fyllsett og autoinjektor...

Detaljer

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Denne informasjonen leveres av Shire Pharmaceuticals. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hakesystem

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hakesystem BRUKSANVISNING Omni-Tract Hakesystem FORHANDLER Mediplast Innova AS Enebakkveien 302b, 1188 Oslo T 22 09 45 00 info.no@mediplast.com www.mediplast.com 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Viktig... 3 Oversikt...

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

Arthrex ibalance TKA-system. DFU Revisjon 0

Arthrex ibalance TKA-system. DFU Revisjon 0 Arthrex ibalance TKA-system DFU-0184-1 Revisjon 0 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex ibalance TKA-systemet består av et femoralt, tibialt brett, tibiale bærekomponenter og patellare komponenter. Alle komponenter

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hurtigsystem Wishbone Hakesystem

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hurtigsystem Wishbone Hakesystem BRUKSANVISNING Omni-Tract Hurtigsystem Wishbone Hakesystem FORHANDLER Mediplast Innova AS Enebakkveien 302b, 1188 Oslo T 22 09 45 00 info.no@mediplast.com www.mediplast.com 1 BRUKSANVISNING Systemkomponenter

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) skal brukes til Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen

Detaljer

SLADDA sykkelramme og reimdrift. 10 års GARANTI

SLADDA sykkelramme og reimdrift. 10 års GARANTI SLADDA sykkelramme og reimdrift 10 års GARANTI 25 års GARANTI SLADDA sykkel har gjennomgått omfattende tester for å oppfylle våre strenge krav til kvalitet og holdbarhet. Derfor kan vi tilby en garanti

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer