Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk"

Transkript

1 Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk

2 Før ste fi rma adr esse Adresselinj e 2 Adresselinj e 3 Adresselinj e 4 Prosjekt Drømmeleilighet Periodeplan 4 8 trinn, 12/13 Emne Et prosjekt med vekt på matematikk og kunst og håndverk. Kompetansemål Fra Kunnskapsløftet: Eleven skal kunne: Kunst og håndverk Vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger. Matematikk Sette opp enkle Prosjekt budsjett og gjøre beregninger rundt privatøkonomi. Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate (...) og bruke og endre målestokk. Tolke og lage arbeidstegninger. Delmål Du skal kunne: 1. Finne fram til praktiske løsninger tilpasset bestemte behov. 2. Presentere leilighetens løsninger innen stil, rom og smak i et hefte. 3. Sette opp regnskap. 4. Regne ut arealet av sammensatte figurer. 5. Lage en modell av en leilighet i målestokk 1:20 6. Lage en plantegning i målestokk 1:20. Slik kan du arbeide for å nå målene Følge godt med i undervisningen. Bruke tiden effektivt Bruke dette heftet som oppslagsverk. Planlegge neste dag. Skrive logg

3 Prosjekt Kunst og håndverk Periodeplan 4 8 trinn, 12/13 Kort beskrivelse av prosjektet: I denne uken skal dere bygge en leilighet i miniatyr. Dere skal skrive en profil med beskrivelse av hvem som skal bo i leiligheten og hvilke behov de har. Dere må deretter finne praktiske løsninger i leiligheten, som er tilpasset profilen. Dere kan bruke Ikea for å innrede leiligheten. Alle innkjøp skal dokumenteres og føres inn i et regnskap. Dere må holde dere innenfor et tildelt budsjett. Dere skal lage en modell av leiligheten med et tilhørende hefte der dere presenterer leiligheten. Kjennetegn på måloppnåelse (sett kryss i de smale feltene for å vurdere deg selv) Delmål Kan litt Har skrevet en kort profil, men mangler presentasjon av behovene. 2. Har laget en presentasjonsside over leiligheten, med noen bilder. Kan en del 3-4 Har skrevet en profil, med noen behov. Har funnet noen praktiske løsninger tilpasset profilen. Har laget presentasjonssider til de ulike rommene. Gjennom tekst og bilder beskrives løsninger, stil og smak. Presentasjonen samsvarer delvis med profilen. 5. Har laget en modell. Har laget en modell som delvis gjenspeiler profilen og presentasjonssidene. Kan mye 5-6 Har skrevet en fyldig profil, som presenterer flere behov. Har på en gjennomført måte funnet praktiske løsninger som passer til profilen. Har laget presentasjonssider til de ulike rommene med fyldige beskrivelser av løsninger, stil og smak. Har med flere bilder som viser et gjennomtenkt stilvalg. Presentasjonen samsvarer med profilen på en helhetlig måte. Har laget en modell som gjenspeiler profilen og presentasjonssidene. Har på en gjennomarbeidet måte laget møbler og annet interiør. Vurderingsform EGENVURDERING: Du skal vurdere perioden og din egen måloppnåelse. Dette skal du gjøre i skjemaet for måloppnåelse over og i loggen. SKRIFTLIG VURDERING med karakter på ferdig bygd leilighet (delmål 5). Du vil også få en tilbakemelding uten karakter på arbeidsprosessen. Den vil si noe om arbeidsvaner og samarbeid på gruppen. Prosjektheftet som dere lager i fellesskap på gruppen tas også med i vurderingen.

4 Prosjekt Matematikk Periodeplan 4 Kjennetegn på måloppnåelse (sett kryss i de smale feltene for å vurdere deg selv) 8 trinn, 12/13 Delmål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 3. Kan føre regnskap i excel, bruker ikke utgiftsposter Lager en plantegning som ikke består av to sammensatte figurer. Arealet er ikke 60 kvm. 5. Lager en modell som ikke er i målestokk. Kan føre et regnskap med utgiftsposter i excel, bruker regneark på It`s learning. Lager en plantegning over leiligheten som består av to sammensatte figurer. Arealet er ikke 60 kvm Lager en modell hvor nesten alle mål er i riktig målestokk. Størrelse på inventar ser fornuftig ut i forhold til modell. Kan føre et regnskap med utgiftsposter i excel, bruker formler i regnskapet. Utvider regnskapet som er på It`s learning. Lager en plantegning over leiligheten som består av to sammensatte figurer. Arealet er akkurat 60 kvm Lager en modell hvor alle målene på vegger, inkludert høyde, er i målestokk. Størrelse på inventar ser fornuftig ut i forhold til modell. Vurderingsform EGENVURDERING: Du skal vurdere perioden og din egen måloppnåelse. Dette skal du gjøre i skjemaet for måloppnåelse over og i loggen. -

5 Profil En profil forteller noe om hvem som skal bo i leiligheten: Hvem er de? Hvilke interesser har de? Hvilke behov har de? Hvilken stil har de? Dere skal kort beskrive hvordan leiligheten ser ut og hvilke praktiske løsninger dere vil velge slik at leiligheten blir tilpasset behovene. Dere skal skrive en profil på minimum en A4 side. Denne skal leveres på It s learning innen klokken 12:00 på tirsdag. Presentasjon av leiligheten De ulike rommene skal presenteres gjennom tekst og bilder. Her skal dere beskrive stil og praktiske løsninger. Hvis det kommer fram av profilen at beboerne er idrettsutøvere, må dere finne praktiske løsninger for plassering av utstyr. Det kan hende de også trenger en oppbevaringsplass til medaljer og pokaler. En musikkinteressert kan trenge plass til anlegg, eller kanskje et øvingsrom? Tenk ut hvilke ting dere trenger i den nye leiligheten. Finn bilde av tingene på Internett, tegn tingene eller klipp ut av blader. Lag en collage med bildene på et A4-ark. Det kan være lurt å lage en collage for hvert rom. Modellbygging For å bygge drømmeleiligheten bruker vi plater (foamboard) til å lage vegger og møbler. Når dere skal lage veggene, kan det være lurt å ta utgangspunkt i hele omkretsen. På denne måten kan dere kutte platen i ett kutt. Deretter lager dere snitt i platen der huset har et hjørne som til slutt brettes ønsket vei. Ved å gjøre det på denne måten slipper dere å feste sammen alle veggene, og hjørnene blir finere og mer nøyaktige. Det kan være lurt å male eller tapetsere veggene før dere setter dem opp, også møbler bør gjøres ferdige før de festes inni leiligheten.

6 Materialer: Tenk over stilen dere skal ha, finn ting hjemme som dere kan bruke, for eksempel rester av stoff til gardiner, sofa, seng osv. Dere har også materialer tilgjengelig på skolen, her har vi kartong, maling, diverse stoff, styrofoam, osv. Styrofoam Plater (foamboard) På bildene over ser dere to materialer dere kan bruke til å bygge møbler. Til venstre er et bilde av en sofa bygget i styrofoam. Dette materialet former dere ved hjelp av en kniv og kan gi møblene runde former. På bildet til høyre er benkene bygget i papp/kartong/plater, og festet sammen med nåler. Her bruker dere samme teknikkene som med veggene, skjær ut mest mulig av møbelet i en del, lag deretter snitt og brett. Plater skal brukes til å lage møbler med rette former. Mål til vegger og dører: Modellen skal bygges i målestokk 1:20 slik som dere har planlagt i plantegningen. En normal vegg er 240 cm høy. Dere må finne ut hva denne blir i målestokk 1:20. Husk også at dere må legge til tykkelsen av gulvplaten i modellens vegger. En dør er vanligvis 210 cm høy og 90 cm bred i virkeligheten, hva blir dette i målestokk 1:20? Tenk på plassering av vindu og dører i forhold til rom, vegger og møbler. Dette må være klart i plantegningen før modellen skal bygges.

7 Målestokk Målestokken forteller deg hvor mange ganger noe er forminsket. Dersom målestokken er 1:20 (leses en til 20), vil 1 cm tilsvare 20 cm i virkeligheten. Drømmeleiligheten skal du lage i målestokk 1:20. Dersom du har en vegg som er 6 meter i virkeligheten er den 600 cm. For å få den i riktig målestokk må du dele på 20, dvs. 600 cm: 20 = 30 cm. Veggen blir da 30 cm på tegningen, dette må du gjøre med alle veggene. Du skal lage en plantegning av leiligheten, dvs. at leiligheten er sett ovenfra. Når plantegningen er ferdig kan du begynne å lage selve modellen. PS. Høyden på veggene skal være 2,40 meter i virkeligheten - målt fra gulvet. Areal Arealet i drømmeleiligheten skal være 60 kvm. Arealet finner du ved å multiplisere lengde og bredde. Leiligheten skal bestå av minst to sammensatte figurer som til sammen blir 60 kvm. Her må du forsøke deg frem for å finne riktig lengde på veggene. Når du regner ut arealet er det veldig viktig at du gjør dette i meter og ikke i cm. Ved å bruke meter blir arealet kvadratmeter. Dere må beregne arealet av gulvet på det nye rommet ditt. Beregn kostnadene ved innkjøp av gulv. Regn ut hvor mange ruller tapet du trenger og hva det vil koste. Gå ut fra at høyden fra gulv til tak er 240 cm. Du trenger vel også lim til tapetet? Hva koster det? Hvor stort er vinduet eller vinduene dine? Dersom du velger å male rommet isteden for å tapetsere det, hvor mye maling går med, og hva koster det?

8 Prosent Prosent betyr en hundrededel. Prosent blir ofte brukt av butikkene for å annonsere tilbud og rabatter. For å finne ut hvor mye prisavslag vi får kan vi bruke denne formelen: Det hele prosenten = delen 100 Vi kan også bruke denne formelen til å finne ut hva vi skal betale etter at prisavslaget er trukket fra: Det hele (100 avslaget i prosent) = den nye prisen 100 Regnskap Regnskap bruker vi til å lage en oversikt over pengene vi tjener og bruker. Hensikten med regnskapet er å sortere de ulike beløpene i grupper. Disse gruppene kaller vi for utgiftsposter. Utgiftspostene gjør at vi får god kontroll på hva vi har brukt pengene på. Når vi jobber med regnskap bruker vi et regneark, som regel excel. Bruker vi dette programmet riktig kan det gjøre alle regneoperasjonene for oss, og det vil være lett å se hva pengene er brukt til. Før vi begynner å bruke penger, setter vi opp et budsjett. I budsjettet setter vi opp hvor mye penger vi regner med å få inn, og hva vi planlegger å bruke dem på. Et budsjett skal være i balanse, det vil si at inntekter og utgifter er nøyaktig like store. Underveis i prosjektet kommer dere kanskje til å endre på noen av inntektene eller utgiftene, da må dere justere budsjettet slik at dere ser at dere har nok penger til alt dere trenger. På It s learning under faget Drømmeleiligheten finner dere et ferdig regneark som dere kan bruke til å føre regnskap. Dere må fylle ut noen av formlene selv, og jobbe litt med oppsettet for å få regnskapet til å bli oversiktlig og pent.

9 Produkter som skal stilles ut og leveres inn for vurdering. Prosjekthefte: Forside med navn og undervisningsgruppe. Innholdsfortegnelse Profil En plantegning av den endelige leiligheten, med alle målene på. Presentasjonssider av rommene, med tekst og bilder. Matematikkdelen med forklarende tekst og alle utregningene Et fullstendig regnskap skrevet på PC i regneark Kilder Modell: Modellen skal være i målestokk 1:20. Inventaret trenger ikke ha nøyaktig mål men ha passende størrelse. Leiligheten skal så godt som det er mulig, være identisk med plantegningen. Du kan lage møbler i tre, papp, plast, garn, perler etc. Bruk fantasien! Hvor skal dørene og evt. vinduene plasseres? Dette må planlegges før leiligheten settes sammen. Bespisning: Fredag kl skal dere ha klart en rett av typen fingermat eller kanapeer. Dere får 80 kr. pr gruppe til å handle råvarer for. Dere skal tilberede en kald rett som kan spises under utstillingen av Drømmeleiligheten. Lag til f.eks. et serveringsfat som er godt porsjonert, ser delikat ut og smaker vidunderlig.

10 Prosjekt Drømmeleilighet Periodeplan 4 8 trinn, 12/13 Kontrollskjema Emne Dette skal leveres inn Innleveringsfrist Ansvar Gjennomført Materialer hjemmefra Profil og Presentasjonssider Plantegninger Hvis dere har materialer som kan brukes til modellen hjemme. Ta det med. (eks: stoff, perler, osv.) Leveres i prosjektmappen. Profil skal også leveres på It`s learning. Tre skisser og plantegning (1:20) Vi begynner å bygge modellen på tirsdag. tirsdag kl. 12:00 tirsdag kl. 12:00 tirsdag kl. 08:30. Denne må være ferdig før dere begynner å bygge. Regnskap Regnskap i Excel, leveres på It`s learning fredag kl. 12:00 Matlekse Logg Handleliste Oppskrift Bilde Hver elev leverer logg til lærer. Torsdag kl (Oppskrift og handleliste) Fredag kl (mat) hver dag kl. 14:30 Modell 1:20 Modell skal være ferdig bygget og møblert. Fredag kl

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Grunnleggende Excel 2010 Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Innhold iii Innhold 1 Litt om Excel............................... 1 2 Formler i regneark............................ 1 3 Grafisk framstilling

Detaljer

DITT NYE KJØKKEN I FIRE TRINN planleggingsguide 2015

DITT NYE KJØKKEN I FIRE TRINN planleggingsguide 2015 DITT NYE KJØKKEN I FIRE TRINN planleggingsguide 2015 Bli inspirert på IKEA.no Ditt nye kjøkken i fire trinn Denne brosjyren er din veiledning til måling, planlegging, bestilling og montering av IKEA-kjøkkenet.

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde

Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Musefellebilprogrammet skal øke elevenes forståelse for energi og mekaniske sammenhenger. Læringsprogrammet

Detaljer

Praktisk oppgave i gymsalen.

Praktisk oppgave i gymsalen. Info til lærer Dette heftet inneholder oppgaver som passer å gjøre etter arbeidet med Brann i Matteboken, eller som en aktivitet i løpet av den perioden de arbeider med de andre oppgaveheftene. I aktivitetene

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

3. Arkitektur 3.1. Hva er arkitektur?

3. Arkitektur 3.1. Hva er arkitektur? 3. Arkitektur 3.1 Hva er arkitektur? Formål Denne aktiviteten skal gi elevene øvelse i å se på hus på en annen måte. De skal - lære om vår felles arkitekturhistorie - lære om lokale stilarter og lokal

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer