ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. For få år siden slet ST med å rekruttere lungeleger-og måtte klare seg uten i en periode. Så ble det satset på å utdanne egne spesialister på lungemedisin- en legegruppe som det er stor mangel på i Norge. For et par år siden var det glede og feiring da to legespesialister var på plass-så kom nummer tre- og i mai sikret ST seg nummer fire. Det er en gladnyhet både for pasienter og ansatte på avdelingen. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Jobb som miljøterapi Jobb som miljøterapi er blitt et varemerke for Sikkerhetsposten. Nå har pasientbedriften kjøpt en hel bilparkav egeninntjente midler. Side 3: -Når vi nå har sikret oss en erfaren tysk lungespesialist, så styrker det miljøet både faglig og i forhold til økt kapasitet til pasientbehandling, konstaterer en fornøyd seksjonsleder Benedicte Børge-Ask Madsen. Hun tror det åpner for bl.a å drive forskning. -Med fem lungeleger har Telemark endelig en dekning som står i forhold til befolkningen, fastslår Per Urdahl som leder Medisinsk klinikk.-det er kjempefint at vi nå har fått en lungelege med så mye erfaring som Helmut Happel, synes lungespesialist Thomas Nees. NSFpris til Notodden Allmøte i Porsgrunn Ny styreleder på plass Notodden sykehus fikk årets sykepleier i Telemark. Les mer på side 6: Det var åpent for spørsmål under allmøtet i Porsgrunn 12. mai. Side 5 Stein-Are Agledal er ny styreleder for ST, SiV og PiV. Les mer om ham på side 7

2 Hjelp til å komme i jobb Vanligvis er det lite håp for personer med psykoselidelser som ønsker å være en del av arbeidslivet. Nå skal 30 deltakere få styrket sine muligheter ved hjelp av prosjektet Jobbmestrende oppfølging. De får også kognitiv trening og ekstra oppfølging. I arbeidsmarkedsbedriften Grep skal Tormod Andersen og Anne Kari Dreier bidra med sin kompetanse. De skal motivere og hjelpe pasientene tilbake- enten til vanlig jobb eller tilknytning til en arbeidsmarkedsbedrift. Prosjektet er et samarbeid mellom DPSene i Grenland, NAV og Grep. Tore Lyse som leder telemarksdelen av et nasjonalt forskningsprosjekt som foregår samtidig i seks fylker, har kontor ved DPS Porsgrunn. Tester ut metodikk fra USA Bak satsingen ligger myndighetenes ønske om å se om kognitive metodikker som har gitt løfterike resultater i USA, kan hjelpe en gruppe som sjelden lykkes i arbeidslivet: Pasienter med ulike psykosediagnoser.dersom forskningen viser at mange av pasientene faktisk kan komme i jobb igjen, eller får bedret sin livskvalitet så kan det utløse en nasjonal satsing 2 for en gruppe som tidligere i stor grad er blitt parkert på utsiden av arbeidslivet. - I USA har man ved hjelp av kognitiv trening og arbeid med bistand, lykkes med å gi opptil 50 prosent en jobbtilknytning. 30 pasienter får ekstra drahjelp... -Det er meget gode resultater, konstaterer Tore Lyse. Han håper selvsagt på at de kan hjelpe mange av de 30 pasientene som får være med fra Grenland. Så langt har han bla. gjennom kontakt med psykiatrien på ST funnet fram til 19 pasienter kvinner og menn fra fra år som virkelig ønsker å komme i jobb igjen. Fem av dem er i gang med kognitiv trening. Den er PC-basert og innebærer at deltakerne arbeider på PC med et dataprogram som er skreddersydd for å trene opp pasientenes kognitive ferdigheter: - Forskning viser at prosent av de med psykoselidelser har en kognitiv svikt. Mange sliter med redusert oppmerksomhet, psykomotorisk tempo, konsentrasjon og med å planlegge og gjennomføre ting og med sosial mestring. Gjennom kognitiv trening, psykoedukasjon, og tett oppfølging fra veilederne i Grep, håper vi at deltakerne skal lykkes med sine mål i arbeidslivet sier prosjektleder Tore Lyse. Ber ansatte ta kurs i smittevernrrutiner Smittevernenheten på ST informerer om et nytt e-læringskurs: Kurset Basale smittevernrutiner er nå tilgjengelig i Læringsportalen på Pulsen. Basale smittevernrutiner er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid, og skal beskytte helsepersonell mot smitte, og forebygge smitte til eller mellom pasienter. Gjennomføring av basale smittevernrutiner vil redusere risiko for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder. Kurset omhandler bl a bruk av personlig beskyttelsesutstyr s om hansker, frakk,munnbind og øyebeskyttelse. Det tar også for seg beskyttelse mot stikkskader,renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering. E-læringskurset tar Tore Lyse leder et forskningsprosjekt som skal prøve å hjelpe 30 psykosepasienter til å bli så friske at de kan få en eller annen tilknytning til arbeidslivet. ikke mer enn ca 25 minutter. Grunnleggende smittevernrutiner -Håndhygiene er også av de basale rutiner, men blir kun kort omtalt i dette kurset.vi anbefaler derfor å ta håndhygienekurset før man tar kurset i basale smittevernrutiner, sier hygienesykepleier Kristin Broch Dahl. Hun har vært med i arbeidsgruppen av smittevernpersonell i Helse Sør Øst som har utarbeidet de to e-læringskursene.hygienesykepleieren benytter også sjansen til å minne om kampanjen i forbindelse med verdens håndhygienedag 5. mai: Dengang ble ansatte oppfordret til å ta e-læringskurset i håndhygiene innen utgangen av mai: - For de som ennå ikke har gjort det er det fremdeles tid... Kristin Broch Dahl

3 Har tjent inn egen utstyrspark Utstyr til en samlet verdi av en halv million kroner har STs lille suksessbedrift-nye muligheter -sikret seg -utelukkende ved egne inntekter. Ikke en krone er gått med av skattebetalernes penger. Men det viktigste er at den lille bedriften ser ut til å ha en svært positiv virkning for pasientene.. Det startet i det små for fire år siden. På 3 a- STs Sikkerhetspost fant de ut at de måtte gå nye veger for å aktivisere pasientene. Etter at de fant en lovlig utveg for å gi pasientene en symbolsk lønn har de jobbet seg inn i markedet takket være evne til å utføre jobber det er behov for rundt om: Plenklipp, riving og flytting Sommerstid tar de gressklipping og ellers er det mye oppdrag for sosialkontorene i Grenland der de flytter og tømmer leiligheter eller tar på seg rivningsoppdrag.innsatsen til de åtte pasientenehalvparten fra Sikkerhetsposten- resten fra andre deler av ST-psykiatrien gir Jobb som miljøterapi, er blitt et varemerke for Sikkerhetsposten på ST. Kolleger i Østfold har vært på besøk for å se om de kan kopiere den lille bedriften med pasienter som tar oppdrag for både private og kommunale kunder. Nye muligheter gjør det bra- her ved Trond, Svein Kjær Tom Andreassen og Anders. ekstra lommepenger og ikke minst turer som gir dem noe på se fram til: En tur til Skagen som i år er lagt til slutten av mai pluss en luksuriøs cruise til Kiel på høsten. Pasientene er veldig fornøyd med å få lov til å jobbe og tjene egne penger. Det virker som de som jobber blir litt bedre av det. Samtidig gjør vi samfunnsnyttig arbeid til en rimelig penge for de som bruker oss. Det må da være vinn-vinn for alle parter mener Tom Andreassen som sammen med Svein Kjær driver den lille bedriften. -Det virker som jobben gir pasientene en følelse av mestring og egenverd, oppsummerer enhetsleder Jørn Johnsen erfaringene så langt.før prosjektet startet var utgangspunktet en erkjennelse av at de trengte et miljøterapitilbud-helst utenfor sikkerhetposten-etter innkjøringen der negativ atferd er blitt avlært Det resulterte i Nye muligheter som fikk lov til å betale en symbolsk lønn til pasientene. Lederen for sikkerhetsposten mener Tom Andreassen som daglig leder og faglig ansvarlig Svein Kjær har mye av æren for at prosjektet har gått så bra siden oppstarten. Tom brenner for dette og har et stort nettverk som har ført til mange oppdrag. Han har nok hatt nærmere timers uke i perioder for å få puslespillet til å gå opp, tror Johnsen. Nye Muligheter har gitt gode resultater etter fire års drift: De har skaffet seg nok av oppdrag og tjent inn investeringer i biler og utstyr- uten tilskudd. Men det viktigste er effekten på pasientene: -Hvordan virker jobbingen på pasientene? Mestring og samhørighet - Mange sier de opplever en følelse av mestring og likeverd når de er i jobb. De får også en samhørighet med de de jobber sammen med samtidig som jobben gir dem struktur og rytme i hverdagen som ser ut til å virke positivt. Selv om Har investert i egen bilpark Så langt har Nye muligheter kjøpt en hel liten bilpark: En varebil og nå sist en Iveco lastebil med løfterampe pluss to store skaphengere og to sitte-grassklippere, har de kjøpt uten å låne eller belaste psykiatribudsjettene. -Det er moro at det er mulig å få til slike ting som Nye muligheter i et sykehussystem, synes Svein Kjær. - Jeg vet ikke hvordan det hadde gått hvis jeg ikke hadde hatt en jobb å gå til, sier Anders. Både han og kameraten Trond har jobbet flere år i pasientbedriften Nye muligheter. De er begge to nå utskrevet og har flyttet i egne leiligheter. Men de møter fremdeles trofast på jobb i den lille bedriften som gir arbeid til åtte pasienter fra ST-psykiatrien og som har noe så sjeldent som nær null i sykefravær... Jobb virker effektivt som miljøterapi vi ikke har forsket på dette, så virker det som pasienter som er ute og jobber fysisk hardt hele dagen, sover bedre og bruker mindre sovemedisin enn andre, svarer Jørn Johnsen.Han tror det er lærerikt for pasientene å se hvordan en bedrift fungerer: At de f. eks må tjene inn penger for åfå råd til å investere i nye biler og nytt utstyr- og at de må jobbe for å få råd til å reise på sosiale turer sammen. Her er utstyret nye muligheter har tjent inn ivesteringsmidler til... 3

4 Lungelegeløft for ST og Telemark 1.mai var en liten merkedag på Medisin 2. Da begynte Helmut Happel som Skiens fjerde og STs femte lungelege - det er flere enn noen gang før. - Med fem lungeleger har Telemark endelig en dekning som står i forhold til befolkningen, fastslår Per Urdahl. Lederen for Medisinsk klinikk konstaterer at ventetida er på veg ned. Nå håper han på at avdelingen etter hvert vil komme ned mot det som er STs målsetting - at ingen må vente mer enn tre måneder. Ellen Grindal gleder seg over at seksjonen hun ledet i den utfordrende perioden for noen år tilbake da avdelingen var helt uten lungeleger, nå er i en langt bedre situasjon. Milepæl med fi re lungeleger i Skien: F.v: Frode Tinderholt, Helmut Happel, Thomas Har lagt vanskelig periode bak seg Det var en tung periode for noen år siden da noen pasienter måtte henvises til SiV fordi ST manglet lungespesialist. Løsningen som ble valgt, var å satse på egne assistentleger som videreutdannet seg til lungespesialister i Kristiansand. Derfor var det all grunn til feiring med kake på pauserommet i Skien da Thomas Nees og Violeta Halvorsen var på plass som fer- Nees og Violeta Halvorsen (innfelt) styrker kapasiteten på lungesida i Telemark. dige spesialister vinteren Seinere kom Frode Tinderholt og styrket avdelingen. Før rekrutteringsproblemene startet i 2004 med at daværende lungeveteran Jan Thomas Lien ble syk, var det kun to lungeleger på ST. I 2010 er det nå dobbelt så mange lungespesialister. Den fjerde hjemmelen har vært på plass lenge. Og da muligheten for å rekruttere meldte seg - slo Bendedicte Børge-Ask Madsen til selv om stillingen ikke lå inne i budsjettet. Det er for få lungeleger i Norge i dag, og derfor kamp om de som har den ettertraktede og viktige medisinske spesialiteten. Styrker lungemiljøet faglig Seksjonslederen legger ikke skjul på at hun er såre fornøyd med at de nå har sikret seg en erfaren tysk lungespesialist. Det styrker miljøet både faglig og i forhold til økt kapasitet til pasientbehandling. Fire lungeleger gjør det også mye enklere å få til feriekabalen. Et større fagmiljø øker dessuten muligheten til å drive forskning som er så viktig for å utvikle et dynamisk fagmiljø, mener Bendicte Børge-Ask Madsen. Hun er glad for at ST har fått tak i en tysk lungelege som attpåtil behersker norsk. I dag er situasjonen innenfor ST på lungeområdet at Rjukan sykehus er i den lykkelige situasjon at de har egen lungelege - mens Notodden sykehus har lungelege på deltid: - Vi er i dialog med klinikk Notodden-Rjukan. Og med fire spesialister i Grenland gir det større faglig fleksibilitet. Målet bør være å knytte lungespesialistmiljøet tettere sammen innenfor Sykehuset Telemark, understreker Børge-Ask Madsen. ST har sikret seg erfaren lungelege -Det er kjempefint at vi nå har fått en lungelege med så mye erfaring som Helmut Happel, fastslår lungespesialist Thomas Nees. Han synes det er glimrende at STs relativt unge legespesialist-team nå blir supplert med en spesialist med over 30 års erfaring som må ha sett det meste av lungesykdommer, som Nees selv uttrykker det.happel fikk tips av en lege om at det var en ledig stilling ved ST i Skien. Etter et møte med kollegene tidligere i år, valgte han og kona å flytte fra millionmetropolen Berlin der de har bodd de siste 30 årene til Grenland og Sykehuset Telemark. Årelang kontakt med norske forhold gjennom to døtre som har bosatt seg her forklarer hvorfor legen allerede snakker norsk-og det gjør 4 miljøskiftet litt mindre dramatisk: Fra Berlin til Grenland... -Vi har lyst til å forsøke å skaffe oss en bolig ute ved kysten i Langesund eller på Stathelle. Der virker det hyggelig, røper Happel som har kommet til et sykehus med mange utenlandske leger- ikke minst fra hans eget hjemland. Overlegen som er vant til større lungeavdelinger på sykehus i den tyske hovedstaden, er likevel imponert over at f.eks lungepoliklinikken virker så effektivt organisert-og at ST ligger langt foran sykehuset han kom fra når det gjelder IT-og røntgen-teknologi.-det er klart at vi savner noen sider av storbylivet i Berlin. Spesielt det å gå lange turer på stiene i byen, innrømmer overlegen som nå er i gang med å bli en del av STs største medsinske sengepost. Helmut Happel-lungelege nr fi re...

5 Arkitekt tegner ST Porsgrunn -Vi er midt i en diskusjon om hvor mye som kan flyttes til Porsgrunn. Generelt er hovedpoenget å se om vi kan komme lenger i retning av å få til et dagsykehus i Porsgrunn, framholdt utviklingsdirektør Hans Evju. Han slapp også en liten nyhet om at en arkitekt er i gang med å tegne løsninger for Dagsykehuset. Men utviklingsdirektørens hovedbudskap er at ingenting er avgjort før ST-styret har fattet sitt vedtak i juni.i innledningen presiserte han at selv om det er ønskelig å flytte mest mulig av dagkirurgi og poliklinikker til Porsgrunn, så er det ikke realistisk å flytte all dagaktivitet fra Skien. Halvfullt på allmøtet Det var halvfullt da Evju orienterte om framdriften i forprosjekt Dagsykehuset Porsgrunn i kantina i Porsgrunn den 12. mai. Der møtte han og de to ST-lederne som også deltok, gode, saklige og konkrete spørsmål som de besvarte etter beste Hans Evju, Benedicte Børge-Ask Madsen og Halfrid Waage svarte på spørsmål under allmøtet i Porsgrunn om forprosjektet Dagsykehuset Porsgrunn. evne. Evju slapp ellers en liten nyhet om at det er satt i gang et forprosjekt på om det kan bygges om en felles resepsjon i Porsgrunn og at en arkitekt er i gang med å lage tegninger for hvordan romløsningene kan bli når mer dagaktivitet legges til Porsgrunn. Evju tolket diskusjonen så langt som at det å flytte de inneliggende urologiske pasientene og roboten til Skien, ikke er så kontroversielt. Vanskelig å flytte endokrin-mamma Men det virker som det er mange sterke argumenter både for og imot når det gjelder diskusjonen om å flytte endokrinmamma og eventuelt brystdiagnostisk senter, konstaterte utviklingsdirektøren. Han var klar på at det ikke er noen enkel sak å flytte akkurat den medisinske virksomheten til Skien -bl.a fordi det er lite ledige lokaler ved ST i Skien-hvis Brystdiagnostisk senter må flytte med på lasset. Halfrid Waage var klar på at noe av diskusjonen rundt flytting av endokrinmamma- gikk på at flytting til Skien er en fordel på grunn av at det gir beredskap 24 timer i døgnet.hun røpet også at en av mulighetene som vurderes, er om f. eks Lærings-og mestringssenteret kan flyttes til Porsgrunn- og at f. eks Brystdiagnostisk senter kan overta den bygningen. Utreder følgene ved FMR-flytting Under allmøtet i Porsgrunn forsikret Benedicte Børge Ask Madsen om at motforstillingene også kommer fram. Både tillitsvalgte og fagmiljøet er godt representert i den arbeidsgruppa som nå utreder konsekvensene ved en eventuell flytting av FMR-sengeposten til Skien. Jeg tror vi klarer å få fram både det positive og de faglige motforestillingene i arbeidsgruppa, påpekte seksjonslederen.hun røpet at motforestillingene i stor grad retter seg mot færre senger i Skien, noe kortere liggetid og tvil i forhold til om kommunene vil være klar til å ta imot pasientene når de skrives ut.madsen orienterte om at de nå kartlegger ledig rehabiliteringskapasitet både ved andre ST-sykehus og f. eks ved Kysthospitalet.Seksjonslederen nevnte også planene om å satse på tverrfaglig geriatrisk poliklinikk, tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk i Porsgrunn og på å flytte en tverrfaglig nevrologisk poliklinikk fra Skien til Porsgrunn. Lungepoliklinikken skal forbli i Skien, men det er planer om å drive noe poliklinisk aktivitet i Porsgrunn på grunn av mangel på rom i Skien.Et annet spørsmål gikk på når urologien eventuelt kan flyttes til Skien: Her var svaret at planen er å få det til helst fra 1. januar 2011, men Halfrid Waage la skyndsomt til at man også ville prøve å legge til rette slik at flyttingen skjer mest mulig skånsomt for pasientene.. Dyrt å bygge fler operasjonsstuer En av de frammøtte luftet spørsmålet om det er åpning for for å få bygget nye operasjonsstuer i lokalene der legevakten i Porsgrunn holder til. Her svarte Halfrid Waage muntert med henvisning til debatten om sammenslåing at det kan ta litt tid, mens Evju la ballen litt død på kort sikt ut fra at operasjonstuer er rådyre å bygge: - Hvis vi tenker på å bygge flere operasjonsstuer, så er det mer realistisk å tenke seg som et trinn 2 i Porsgrunn-hvis det skulle vise seg å være et reelt behov, sa utviklingsdirektøren. På spørsmål om framtidsutsiktene for pasienthotellet i Porsgrunn, svarte Waage slik: - Jeg vet at det en del bekymring og uro blant de som jobber på pasienthotellet. Men selv om vi skal evaluere pasienthotellet først, så ser vi at det kan være behov for hotellet også som et tilbud til noen av dagkirurgipasientene som ikke er klar for å sendes hjem med en gang etter inngrepet, svarte lederen for kirurgisk klinikk. 5

6 NSF-pris til Notodden Notodden sykehus var tungt representert da årets sykepleierpris ble delt ut nylig.ikke nok med at intensivsykepleier Andi Kvåle fikk prisen-også to av de nominerte var fra Notodden sykehus. Tildelingen foregikk i BI-lokalene til Høgskolen i Telemark i Porsgrunn mandag den 10. mai. Mens intensivsykepleier Andi Kvåle fikk årets sykepleierpris, var to kolleger på lokalsykehuset også nominert til den gjeve prisen. Sykepleier Ellen Turid Aardalen som jobber ved medisinsk sengepost og Berit Unhammer Kvaale som leder fellesovervåkningsavdelingen der Andi Kvåle jobber som fagutviklingsykepleier.-andi Kvåle har lang erfaring som intensivsykepleier. Og de siste årene har hun vært fagsykepleier på fellesovervåkningen. I sin rolle som sykepleier har hun utvist høg etisk bevissthet i møte med pasienter og pårørende. Hun stiller høge krav både til egen og andres kompetanse. Og som fagutviklings sykepleier har hun NSF-pris til Andi Kvåle- fra venstre Berit Unhammer Kvaale, NSF-leder Sigrunn Øygarden Gundersen,Andi Kvåle og Ellen Turid Aardalen. bidratt til å høgne avdelingens faglige kompetanse ved å oppdatere retningslinjer som er viktig for at sykepleierne arbeider kunnskapsbasert, oppsummerer Sigrunn Øygarden Gundersen som fylkesleder i Telemark for Norsk Sykepleierforbund. Juryen har også lagt vekt på at Andi Kvåle i praksis følger intensjonen i samhandlingsreformen bla ved å gå i dialog med ansatte i kommunen når pasienter skal skrives ut fra sykehuset. Reiser hjem til pasientene Kvåle har fått plusspoeng hos juryen for at hun engasjerer seg så så mye at at hun også tar seg bryet med å reise hjem til pasienter som trenger maskebehandling både for å lære opp pasienten i hjemmesituasjonen og ikke minst veilede ansatte fra kommunen som ikke alltid er kjent med bruken av slikt utstyr. Kvåle har på den måten faglig løftet fokus på maskebehandling, det har hun også gjort ved å delta på fagkonferanser der kommunene og ansatte fra sykehuset samarbeider om viktige temaer.nsf-lederen har merket seg at Notodden tok godt for seg i årets tildeling. Men legger ikke skjul på at hun ønsker seg flere kandidater bl.a fra ST i Grenland. Notodden feiret Andi Kvåle... Klinikksjef Ivar Dahl er både glad og stolt over at Notodden fikk årets sykepleier for 2010-og at alle nominerte jobber på Notodden lokalsykehus. -Det er selvsagt positivt for Notodden sykehus at noen herfra får en slik pris. Jeg vet at Andi Kvåle har jobbet målbevisst over flere år med å tilegne seg ny kunnskap og omsette kunnskapen til beste både for den enkelte pasient og til hennes kolleger. Dette har hun virkelig fortjent. 6 Ros til hele avdelingen -Men det er også en pris som hele overvåkningsavdelingen kan være stolte av. De har lenge jobbet systematisk med fagutvikling og enhetslederen har prioritert og lagt til rette for at de ansatte kan øke sin fagkompetanse, understreker Ivar sier Dahl.Klinikksjefen har selvsagt heller ikke noe imot at lederen for fellsovervåkningen Berit Unhammer Kvaale og sykepleier ved medisinsk sengepost Ellen Turid Aardalen også var nominert av NSF-Telemark-juryen. Intern fering dagen etter.. Tirsdag 11.juni- dagen etter var det samling med kake og velfortjent feiring med kolleger på sykehuset. Der sørget seksjonsleder Johannes Lindheim, enhetsleder Berit Kvaale og Ellen Turid Aardalen for gratulasjontaler før prisvinneren fikk sin blomsteroppsats. -Det er kjempestimulerende å få pris som årets sykepleier i Telemark.Det gir meg bare mer lyst til å fortsette arbeidet, sier en hørbart glad prisvinner på telefon fra Notodden sykehus. Hun satte også pris på gavesjekken på 5000 kroner og et litografi av kunstneren Rolf Nerli.Kvåle synes også det var ekstra moro å få prisen når to kolleger fra samme sykehus også var nominert.i F.v: Johannes Lindheim, Andi Kvåle og Berit Unhammer Kvaale tillegg til å jobbe med fagutvikling på Fellesovervåkningen har Kvåle stått på for å spre kunnskap om bruk av Bipap. Stadig fler pasienter med lungelidelser får oksenbehandling med Bipap-apparat i eget hjem. Kvåle har engasjert seg når det gjelder undervisning for at flere bla i hjemmetjenesten kan lære seg til å håndtere slike hjelpemidler.

7 Agledal-STs nye styreleder Stein-Are Agledal heter den nye styrelederen for ST, PiV og SiV. Styrelederen har allerede testet ut tilbudet ved Rjukan sykehusetter et ufrivillig rundkast på ski i alpinbakken - Jeg ble vel ivaretatt, forsikrer Agledal med et lite smil. 55-åringen er ikke ukjent i Telemark: De siste årene har han og familien hatt glede av å stå slalåm og gå på ski i det storslåtte vintereldoradoet på Gaustablikk. Tung helse-bakgrunn I et foretaksmøte den 21.april fikk Tormod Nyberg som har vært styreleder for ST de siste årene, avløsning: Og allerede 1. mai tiltrådte Stein-Are Agledal både som ny konserndirektør i Helse Sør Øst og som styreleder for ST, PiV og SiV med ansatte i to fylker. Tirsdag 11. mai hadde det nye ST-styret sitt første møte.uansett er det ingen lettvekter som overtar styreledervervet. 55-åringen fra Sandefjord starta sin karriere som sykepleier og han har sikret seg verdifull erfaring både fra medisinsk sengpost og fra en rekke lederstillinger i psykiatrien. Med tilleggsutdanning i økonomi, statsvitenskap, ulike lederkurs,og deltagelse i sentrale helsepolitiske utvalg har STs nye styreleder vært hentet inn til mange tunge lederposter bl.a som konstituert direktør ved Aker og viseadministrerende ved Oslo universitetssykehus- og ikke minst som mangeårig direktør ved Psykiatrien i Vestfold: -Hva er utfordringene foran oss nå? Gode samarbeidsløsninger - For det første er det en kjempefordel at vi har tre helseforetak som framstår som velfungerende. En del av utfordringen nå blir å videreutvikle alt det gode som har skjedd her de siste årene. Den neste utfordringen blir å få til gode samarbeidsløsninger som ivaretar befolkningens behov på en best mulig måte. Det er det viktigste for meg - ikke økonomi, IT eller bygninger, svarer Agledal. Han Ny styreleder- Stein -Are Agledal bekrefter også at en av utfordringene blir å finne gode samarbeidsløsninger når det gjelder medisinsk funksjonsfordeling. -Noe du ønsker å si til STs 4000 ansatte? -Jeg er veldig opptatt av at befolkningen i våre to fylker får de tjenestene de trenger og fortjener. Jeg er også opptatt av at det foregår utrolig mye godt faglig arbeid rundt om på sykehusene i Vestfold og Telemark. Det er en dimensjon som ikke må glemmes, svarer Agledal. Nytt styre med ros til de ST-ansatte 11. mai avviklet STs nye styre sitt aller første styremøte. Her fikk ST-ansatte ros for innsatsen som over år har gitt sterke resultater. STs flere tusen ansatte har innfridd eiernes krav på de viktigste punktene fra 2002 til april I tillegg til den nye styrelederen- Stein- Are Agledal, var også Åse Himle fra Porsgrunn og Gunnar Eilefstjønn fra Seljord på plass som nye medlemmer idet nyvalgte sykehusstyret.den uforbeholdne rosen rettet til STs flere tusen ansatte var det styrets nestleder -Elisabeth Nilsen -som tok til orde for etter at styret hadde fått en brei gjennomgang av resultatene som ST har oppnådd helt siden Økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen oppsummerer gjennomgangen som utløste godordene fra styrets side slik: - I korte trekk fikk styret presentert hvilke resultater ST har Her er STs nye styre i sitt første møte med ny styreleder Stein-Are Agledal. oppnådd siden foretaksreformen i 2002 og fram til april 2010: Sterke resultater i åtte år -ST har fremdeles utfordringer der vi må og skal bli bedre. Men hovedinntrykket etter resultatgjennomgangen er at Sykehuset Telemark har innfridd og levert tjenester i tråd med eiernes forventning helt siden foretaksreformen ble innført i Det gjelder både på medarbeidertilfredshet, kvalitet på pasientbehandling, ventetid og kostnadseffektiv drift, oppsummerer Langvik Christiansen. - Her ser styret at det er all grunn til å sende en honnør videre til våre ansatte som har bidratt til at Sykehuset Telemark har oppnådd slike resultater. Det går både på arbeidsinnsats og på evne til å omstille virksomheten i takt med nye krav, konstaterer styreleder Stein-Are Agledal. 7

8 Etterlengtet ekspertise ST har lenge manglet ernæringsfysiolog. Men ifjor ansatte HABU klinisk ernæringsfysiolog Hanne Reiersen. Nå hjelper hun både HABU, barneavdelingen og barne-og ungdomspsykiatrien med sin ernæringskompetanse. 27 åringen med mastergrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo, er tent på å bidra med råd og bistand som kan hjelpe pasientene: Jeg arbeider med barn fra HABU, barneavdelingen, og Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon, og stortrives. Behovet for ernæringsbistand ved et sykehus som ST er stort, og derfor er det spennende og givende å få jobbe her. Både sykepleiere og leger på ST har det hektisk og mitt bidrag for å hjelpe dem er at jeg har kompetanse på hva som er viktig på ernæringssida for å hjelpe pasientene, forklarer Reiersen. Det var Habiliteringstjenesten En liten kort en... Her starter vitsehjørnet med en liten og særdeles kort vits... Nok en gang er det Hilde Johansson på Servicekontoret som har bidratt på Stnytts lille humorhjørne: Lille Jon gjorde det dårlig på skolensærlig i matte. Foreldrene valgte å sende ham på en kristen privatskole, og snart var Jon klassens beste i matte. for barn og unge som ansatte Reiersen i fjor.det er der hun bruker mesteparten av arbeidstiden sin, men hun er også noe på barneavdelingen og de ulike enhetene til barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. Her kan hun bl.a. få oppdrag med å gi råd og veiledning i forhold til barn med spiseproblemer, og barn som får sondeernæring. Tilbud til mange pasientgrupper Også kreftpasienter, diabetespasienter, nyresyke og pasienter med hjerteproblemer, er grupper som trenger kostholdsråd. De fleste sykehus av STs størrelse har i dag ernæringsfysiolog og hos nabosykehuset SiV-har de attpåtil flere: - Fokus på klinisk ernæring ved sykehus kan gi færre liggedøgn. Det er viktig at pasienten opprettholder god ernæringsstaus og ikke går ned i vekt. Det kan bedre immunforsvaret, forklarer Hanne Reiersen. Hos enkelte pasienter, kan riktig ernæring, faktisk være livsviktig, påpeker STs ekspert på klinisk ernæring. Foreldrene spurte hva som hadde motivert ham til de grader? Kødder ikke med de folka -Det første jeg så da jeg kom inn i klasserommet, var en type som hang på veggen spikret fast til et plusstegn... Og da skjønte jeg at disse folka kødder du ikke med...! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: 13-åringer viste HLR for barnelegene... Nylig fikk barnelegene på ST en liten demonstrasjon i hjerte-lungeredning. Det spesielle denne fredagen var at de to veilederne bare var 13 år gamle! Ingrid Småge (til venstre) og Frida Haugen er noen av ungdomsskoleelevene i distriktet som har fått hver sin mini-anne for å lære seg livsvsiktig livreddende innsats. 16. april fikk de vist fram både i teori og praksis for STs barneleger at de faktisk kan sine saker.overlege Randi Stornes kan fortelle at barnelegene er i gang med gjenopplivingsøvelser på dukker hver fredag på barneavdelingen. Notodden vant- igjen -Notodden fortsetter å forsyne seg grovt av gavekorta, konstaterer personalsjef Karen Anne Braathen lattermildt. Etter siste trekning i STs trimaksjon dukket nok en gang opp en vinner fra Notodden sykehus opp. Denne gang var det spesialsykepleier Ingebjørg Simones som jobber ved kirurgisk dagavdeling som vant i det månedlige trim-lotteriet. Dermed går nok en gavesjekk på 2000 kroner i posten til lokalsykehuset på Notodden. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 Årsmelding Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 1 Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016 Oppgaver: Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sørlandet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 86/ Smøla Kommunestyre 35/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 86/ Smøla Kommunestyre 35/ Smøla kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2009/1015-28 Saksbehandler: Kirsten Stensø Skaget Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 86/14 25.09.2014 Smøla Kommunestyre 35/14 25.09.2014 Høringsuttale

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. november 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark HF, Skien. Tilstede: Idar Grotle Thyra Giæver Ingrid Venanger Ann Kristin

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre.

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Elektronisk pasientjournal Samhandlingsreformen og konsekvenser av denne Organisering av leger, pleiepersonell og generelle bemanningsutfordringer

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast)

Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Tid: 15. desember 2008 kl 14.00 18.10 Sted: Dagligstuen, Bygg 60, Sinsen Tilstede: Styreleder Steinar Marthinsen,

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Prosjektleder Kaja Giltvedt

Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam - et prosjekt om videreutvikling av samarbeidsformer mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og habiliteringstjenesten (HABU og HAVO) i Norge Prosjektleder Kaja Giltvedt

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk Nasjonalt topplederprogram Hege Rolstad Skjæveland Sandnes, 26.1.2016 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Ifølge Nasjonal helse-

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0275 Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering Søkerorganisasjon: Forord Jeg heter Roy Skogvold og har siden barndommen slitt

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer