Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Muslim! Les: Nr GRATIS NYHETSBLAD FOR VÅKNE LESERE Fred over Jerusalem? (2) Palestinerne fordrevet (6) LSkal Niqab forbys?ærdom om Hyllest til en søster (3) Amerikanske styrker til Pakistan? Det kan ligge et stykke inn i framtiden, men er ikke desto mindre mulig, at USA sender soldater til Pakistan. Benazir Butto er drept. Hun ble oppfordret av USA til å dra tilbake til landet, for sammen med general Musharraf og lage en felles allianse av de sekulære krefter, for å styre i fellesskap. Nå er den planen død. Det er stor uro i landet, og islamske krefter vinner fram. Hva blir USAs politikk for å sikre sin innflytelse der? De kan støtte Musharraf, selv Benazir Butto er drept om han er lite populær. De kan arbeide for en bredere allianse, med Musharraf og andre krefter, som USA kan forholde seg til. Men om uroen stadig vokser, og den sentrale styringen svekkes, samtidig som militante muslimer blir sterke (noen kanskje med bånd til Taliban?), kan neste skritt for USA bli å sende egne styrker til landet. En ny amerikansk okkupasjon? Verdens største konfiskering av land? Israel tar palestinsk jord, Gladiator for ny krig? 1

2 Muslim! Redaktør: Trond Ali Linstad Utgitt av: Salt! Org. nr Adresse: Norbygt. 3, 0187 Oslo. Telefon: Bankkonto: Kjære leser! Nytt nummer av Muslim! Med aktuelt Midtøsten stoff. Du treffer muslimer, kjente og mindre kjente. Og fra forskjellige tankeretninger. Forskjellene er ikke store! I grunnleggende spørsmål skal muslimer stå sammen. Det gjelder i forhold til Palestina! Og andre sentrale spørsmål. Selvsagt skal muslimeske kvinner, som ønker det, kunne bære hijab! De skal, kvinner og menn, være sammen mot aggresjon, undertrykking og urettferdige kriger. Kampen mot Israel er rettferdig! Og også Hezbollahs kamp i Libanon. Det samme er kampen for uavhengighet og frihet for Irak. Muslimer må vise ansikt i Norge! Hva står vi for, i livssyn og tro? Vi inviterer til dialog, men håper premissene også kan være våre. Og i internasjonale spørsmål er det noe vi ikke kan kompromisse på: Israels okkupasjon av Palestina, det hellige landet, og av Jerusalem. Går det mot fred i den hellige byen Jerusalem? - Som er et religiøst senter for mange hundre millioner mennekser; kristne, muslimer og jøder. Dessverre gjør det ikke det! Og grunnen er at Jerusalem er okkupert. Ja, Jerusalem er okkupert! Og det gjelder for hele byen, både den østlige og den vestlige delen. Det kan ikke bli fred, tross alle våre beste ønsker, når Jerusalem er styrt av okkupanter. Israel tok den vestlige delen i 1948, og den østlige delen i Deretter er hele byen annektert, eller innlemmet i den israelske staten. Det har skjedd ved et ensidig vedtak, av Israel selv, og i strid med internasjonal AKTUELL BY Fred over Jerusalem? rett. Dette er så visst ikke et skritt mot fred. Spørsmålet om Jerusalems status blir glemt, eller forsøkt glemt, av de som godtar okkupasjnen. Mens andre vil opptre balansert, i konflikten mellom Israel og palestinerne - den mellom en okkupant og en okkupert - og er redde for å ta opp spørsmålet av frykt for å støte Israel. Slik fortsetter okkupasjonen, uten merkbare internasjonale protester. Spørsmålet skyves under teppet. Men for folk som bor i regionen - palestinere og andre arabere, og både muslimer, kristne og mange jøder - er spørsmålet lik et glødende bål, som stadig vil bluss opp, og være et konstant hinder for fred. Demonstrasjon foran Klippe-moskeen i det Israel-okkuperte Jerusalem. 2

3 HIJAB Hyllest til en søster Kjære søster! Du er under sterkt press, fra mange som vil endre deg! De er kritiske til din kledning. De vil endre tenkningen din. De vil gjøre deg mer lik dem selv. Kan jeg be deg om å være standhaftig? Stå fast ved det du tror er rett. Jeg smiler og gleder meg hver dag, når jeg ser på deg. En ting er at du er vakker!med hijaben trukket over håret, utstrpler du verdighet. I ledige og sømmelige klær, viser du hvem du er: deg, et oppegående menneske, med tanker og refleksjoner. Kjønnslighet toner du ned. Din bror er stolt av deg. Stolt - det er du selv! Jeg ser deg gå med rett rygg. Du smiler vennlig, men avvisende, til dem som vil forandre deg. Du står ved din egen identitet. Du åpner gjerne dører, og inngår dialog, men vet hvor ditt ankerfeste ligger. Det er i et eksistensielt system; en tanke om verden, der du har funnet din plass. I det systemet finnes en Gud! Han skapte deg, og har gitt retningslinjer, for hvordan menneskers liv skal være. Trekk tørklet over hodet, sier Han, og opptre sømmelig! Menn skal være sømmmelig. Du har valgt å underordne deg Ham. I det ligger verdighet og stolthet! Samtidig er du ydmyk, for du vet alt kommer fra Ham. Gud er større enn alt som er, og du vil være Ham nær. Du vet at du er muslim! Muslimer er en kraft i verden. I verden fins undertrykking og arroganse, som mange vil gjøre noe med. Du har tilhørighet til dem. Mange vil ønske å endre deg, og omfavne deg med sitt eget. Men stå fast ved den du er, søster! For noen er gudstroen din til anstøt. De rokker ikke ved den. Menn som en standhaftige, og kvinner som er standhaftige, sier Koranen, skal få sin lønn hos Herren! Det gjelder for deg, søster! Hva mer kan jeg skrive eller si, til oppmuntring på veien din? LESERBREV Muslimer i Norge I de ti årene jeg har bodd i Norge, er det alltid noe jeg har savnet. Og det er brorskap mellom muslimer. Hvorfor er vi ikke flinke til å ha samhold? Jeg har lært at vi skal ta oss av muslimske brødre og søstre, og etablere et fellesskap som ikke brytes. Det blir litt komisk her i landet, når alle grupper skal ha sin moskè - en for pakistanere, en for arabere og en for iranere. Og hvorfor kan ikke en shia-muslim gå til en sunni-moske, og omvendt? Hvordan kan vi unngå at noen snakker stygt om islam? Hver dag hører vi ting som er krenkende. Det er ikke visst mye vi kan gjøre. Muslimer har ikke engasjert seg nok når det gjelder å spille en rolle i det norske samfunnet. Vi kan da ikke gå rundt å frykte at det skal bli forbudt med hijab på skolen! Vi må handle og spre islams budskap slik at nordmenn får bedre kjennskap til troen! En ting undrer meg når det gjelder Muhammed-karrikaturene. Du kan ikke snakke nedlatende om noen i avisen. Men du kan håne muslimers tro! Det virker som det gjelder egne regler for islam og for muslimer. Zahra Ismaili, 16 år 3

4 MIDTØSTEN Shia er møtes i Teheran Det er forventning i luften når folk stiger inn i den store konferansesalen, nord i Teheran. Mer enn seks hundre representanter, fra over hundre land, er samlet til stort møte, i shia enes Verdensforsamling. Delegatene har funnet sine plasser. Den iranske nasjonalhymnen er spilt. Og konferansen er i gang. Shia-islam er tilbake på verdenskartet! Det er generalsekretæren som taler. Den tapre motstanden til Hezbollah i Libanon, og valget av shia-regjeringen i Irak, er medvirkende årsaker til dette. Det er på tide at tre hundre millioner shia-muslimer i verden, lar sin stemme blir hørt! Han minner om den revolusjonære siden ved shiaislam, og sier: Shia-islam har, ved sine faste organisering, disiplin og klare ideologi, en viktig rolle å spille i verden. Etter disse innledende ord, taler Irans president, Mahmod Ahmedinejad. Vil søke opphøyet hjelp Ærverdige deltakere! sier han. Verden står ved et veiskille. Det er uro og forandring under himmelen. Balansen i verden blir endret, til fordel for rettferdighet. Han minner om Sovjet-staten, som gikk i oppløsning og forsvant. Det var et opphøyet mirakel. Og han viser til USA, som ute etter å kontrollere regioner, nå er blitt tvunget til retrett. Så snakker han om Irak. Der hundretusener av muslimer er blitt drept, og millioner av mennesker er på flukt. Den fredelige sameksistens som President Ahmedinejad. irakere har levd under i århundrer, er blitt brutt, sier han. Misledete elementer begår kriminelle handlinger. Ødeleggelsene er store. Det er en situasjon som skaper hat. Han legger skylden på hegemonistiske makter, først og fremst USA, som har trengte seg inn i regionen. De grunnleggende problemene våre, sier han, kommer alltid utenfra. Han går over til å snakke om Libanon. Og hvordan Israel der ble slått, drevet tilbake av Hezbollah. Det var et Fra et møte i det iranske parlamentet. Hezbollah-leder Nasrallah (shia) og Hamasleder Haniye (sunni) har felles interesser. 4

5 ydmykende nederlag, sier han, for en arrogant makt (Israel), og som vil ligge over den i lange tider. Så sier han, om Israel: Det sionistiske regimet i Palestina står for undertrykking, fordrivelse og okkupasjon. Han legger til: Det bærer det ondes, eller Satans, flagg. Han spår det vil bli oppløst og forsvinne. Og ser palestinerne som den viktigste drivkraft. Folk i verden ivrer etter rettferd, sier han. De vil søke opphøyet hjelp. Muslimsk identitet Andre talere tar også for seg Libanon, og hyller Hezbollahs motstand. Vi søker ikke tillatelser fra USA, blir det sagt, for det vi mener er rett! Vi legger våre egne vurderinger til grunn. Irak ses som et internasjonalt komplott, fra arrogante makter. Shia`ene skal undergraves, deres posisjoner skal ødelegges. Men shia ene kan ikke undertvinges!, blir det sagt. I tusentall trosser de farer, på pilegrimsferd til hellige steder. Dagen etter er det møte med Ayatollah Khamenei, Irans øverste leder. Han ønsker velkommen, og sier: Verden trenger spiritualitet! Og viser til hvordan spiritualitet blir uttrykt i ahl-ul-bayt. Ahl-ul-bayt betegner profet Muhammeds familie, som alle shia er så sterkt knyttet til. Jeg sier ikke dette for å splitte, shia og sunni sier han, men for å understreke vår egen identitet. Vi skal vokte oss for uenighet og splid. Han ser USA som den store fienden. Men sier USA er blitt svakere enn før. USA og vennene deres er som i en malstrøm, sier han. De trekkes nedover mot dypet. Deres framtid er ikke lys. Han fortsetter: I den evige kampen mellom godt og ondt, vil den store Satan (dvs. USA) tape. USA frykter det rene islam (shia-islam), mener han, Irans leder Ayatollah Khamenei. som står for uavhengighet og verdighet. Han sier: I shia-islam er det en religiøs synd, å la landet bli tatt over av andre. Og videre: Det påhviler enhver troende, i shia-islam, å kjempe for de undertryktes rettigheter. Slutning Ja, slik er shia ene blitt bevisste. Og klar over egen styrke. De står fast ved sin egen identitet. Vi kan møte dem i dialog. Eller overse, eventuelt avvise dem. Da kan vi fort ende blant de arrogante makter. Og det kan påvirke vårt forhold til dem i de nærmeste tiår. Amerikanske soldater angriper i Irak (over),og folk i Libanon jubler for Hezbollah (til høyre). 5

6 BØKER Sannheten om Palestina En fantastisk bok er den, Ilan Pappes: The Ethnic Cleansing of Palestina (Oxford, 2007). Den hjelper oss langt på vei til å finne sannheten om Palestina. Ja, det Palestina som ligger til grunn for kanskje vår tids mest brennende konflikt: Midtøstenkonflikten. Som igjen påvirker andre konflikter; i Irak og Persiabukta. Og som er med å utløse krig i Libanon, og fremme uro i Egypt og Jordan. Vi finner den igjen i krigen mot terror. Alt er dette farget, og næret, av den palestinsk-israelske konflikten. Der er dette er kjernen: Fordrivingen av det palestinske folket fra sitt hjemland Palestina. Og fornektingen av deres rett til å vende tilbake til sitt land og sine eiendommer som de ble jaget bort fra. Det er dette han viser, Ilan Pappes, framstående jødisk historiker, i boka om hvordan palestinerne ble etnisk renset. Og det er forundrende lesing. For hvordan var det mulig at jødiske settlere, innvandrere til Palestina, kunne la seg gripe av denne tenkning, sionismen, som innebar voldelig fordriving av landets innbyggere, palestinerne? Jødiske ledere utarbeidet og iverksatte planer for systematisk og total etnisk rensing av Palestinas arabiske befolkning! Det var ikke skjulte tanker, men åpent, erklært målsetting, som tidlig ble gjort kjent. Theodor Herzl, sionismens far, skrev i sin dagbok (1895) hvordan araberne måtte ut av landet. Og David Ben Gurion, som ble Israels første statsminister, fulgte det opp med klare planer, direktiver og forordninger, om hvordan palestinerne skulle bli etnisk renset. Jeg er for tvungen forflytning (av palestinerne), sa han. Jeg ser ikke noe umoralsk ved det. En annen sionistisk leder, Yossef Weitz, skrev: Det er vår rett å flytte ut araberne. Og: Araberne (i Palestina) må dra. De dro ikke frivillig, palestinerne, som var i overveldende flertall. Slik ble framgangsmåten for de jødiske styrkene, som angrep palestinere i hele landet: Først å okkupere landsbyer og byer. Så å rasere alle hus. For deretter å fordrive dem, med vold og våpenmakt. Rene massakre ble brukt. Drep hver araber du møter, sett fyr på all brennbart materiell, og åpne hver dør med sprengstoff!, var kampordren fra en jødisk leder (Mordechai Maklef), som senere ble militære stabsjef i Israel. 6

7 Det er fortvilet lesing. Et helt folk ble gjort til flyktninger, i en systematisk masterplan, for å rense (og judaisere ) landet. Rundt én million palestinere ble fordrevet fra sine hjem, med våpenmakt; sivile ble massakrert; og hundrevis av palestinske landsbyer ødelagt, skriver Ilan Pappe. Palestinerne har senere levd i flyktningeleire, uten mulighet til å vende tilbake. I 1948 ble 85 % av palestinere i de områder som skulle bli til Israel, gjort til flyktninger. Men noen palestinere ble tilbake. De kalles araberne i Israel. I dag pågår en kamp i Israel for ytterligere å de-arabisere landet. Palestinerne i for eksempel Galilea er blitt kalt en kreftsvulst i statens legeme (av Israel Koening, den høyeste tjenestemann i innenriksdepartementet, 1976). Og Israels stabsjef Raphael Eitan har karakterisert dem som kakerlakker. Ved en nylig meningsmåling, skriver Ilan Pappe, ønsket 68% av Israels jøder å fjerne palestinerne fra den israelske staten. Det er opprørende lesing, om de falske begrunnelser som ble gitt, av sionistiske, jødiske lederen, for fordrivingen av palestinerne. Dro de ikke frivillig, som noen hevder? Ble de ikke naturlige flyktninger i slag som fulgte, da arabiske stater i 1948 sendte soldater til Palestina, mot jødenes styrker? Bilder: Palestinerne fordrives, av væpnete jødiske styrker (over). Nei, påpeker Ilan Pappe, og viser at før noen arabisk soldat satte fot på palestinsk jord, var allerede 200 palestinske landsbyer tatt, og hele byer okkupert, av sionistiske styrker, og en kvart million palestinere fordrevet. Krigen i 1948 ble et påskudd, som David Ben Gurion selv ønsket, da han noen år tidligere skrev: Araberne må bort. Men vi trenger en anledning for at det skal skje, som for eksempel en krig. Hele tiden var målet etnisk rensing av palestinerne. Om du reiser i Israel i dag, vil du fortsatt se spor etter ødelagte palestinske landsbyer, skriver forfatteren. Der du finner mandel- og fikentrær, olivenlunder eller klynger av kaktus, lå én gang en palestinsk landsby. Trærne fortsetter å blomstre, forteller han, men landsbyene finnes ikke lenger. Og palestinerne som bodde i dem, eller etterkommerne deres, har senere levd under de fattigste forhold i store flyktningeleire i Gaza eller på Vestbredden, eller i Jordan, Libanon eller Syria. Det er veiledende lesing. Om hva som kan bli gjort. For palestinerne, skriver Ilan Pappe, er katastrofen i 1948 selve kjernen i konflikten. Og bare ved å nærme oss den fundamentale urett som ble begått den gangen, kan vi løse den. Han framhever palestinernes rett til å vende tilbake til sine hjem som de ble fordrevet fra, slik det er fastslått av FNs Hovedforsamling i resolusjon 194. Og han skriver: Først når de (palestinerne) vender tilbake, vil jeg føle at dette kapittel i katastrofen er brakt til den endelige slutt som vi alle ønsker, og gjort det mulig for oss å leve i fred og harmoni i Palestina. Flyktningespørsmålet er det sentrale. Den fordriving, og de massakre som skjedde mot palestinerne, må gjøres godt igjen. Palestinske flyktninger skal få vende tilbake. Bare da vil det bli mulig for de folk som bor i landet, arabere og jøder, å bygge et samfunn i fred. Ilan Pappe: The Etnic Cleansing of Palestine. (Oxford, sider.) 7

8 I FOKUS: ISRAEL-LOBBYEN Kritikk av sionister - Vær kritisk til jøder som støtter sionismen, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk der hvor beslutninger treffes. Det er ikke antisemittisk å hevde dette, som gjenspeiler et faktisk forhold, nemlig at sionister har uforholdsmessig innflytelse, i politikk og opinionsarbeid, og ofte bruker eller misbruker dette, til fordel for sekteriske interesser. Sionistene er gjerne dyktige i å påvirke opinionen, og ofte med urene metoder. Ta Israel-lobbyen i USA, der sionistene er ledende kraft. For en kongressmann eller annen politiker, å gå åpent ut mot denne lobbyen, vil være politisk selvmord. Gjennom bakvaskelser og negative kampanjer vil en slik person, være frarøvet sin politiske framtid. Det er typisk at ingen presidentkandidat, til neste valg i USA, har sagt et eneste kritisk ord om Israel, og den statens politikk. Tvert om må de tekke Israel-lobbyen. Både Hillary Clinton og Barack Obama deltok nylig på en konferanse i regi av den ledende proisraelske lobby i USA (Aipac), der det gjaldt å være mest vennlig til Israel. USAs utenrikspolitikk er med å forme verden, ikke minst når det gjelder Midtøsten. Hvorfor har USA vært villig til å sette til side sin egen sikkerhet, for å fremme interessene til en annen stat (Israel)? spurte professorene Mearsheimer og Walt, i et søkelys på Israel-lobbyen. De fant svaret i amerikansk innenrikspolitikk, og i Israellobbyens virksomhet der. Ledende personer i den amerikanske administrasjonen, og førende personer i amerikanske tenke-tanker, er sionistiske jøder. De setter preg på amerikansk politikk. Samtidig fremmer de Israels interesser. Press fra Israel og fra denne lobbyen, skrev Mearsheimer og Walt, var en avgjørende faktor bak USAs avgjørelse i 2003, om å gå til krig mot Irak. Målet var å trygge Israel. Men som Israels forsvarsminister har sagt: Iran er farligere enn Irak. Og nå ønsket den samme lobbyen et amerikansk/ israelsk angrep også på Iran. (Kanskje er det blitt forpurret, ved at også USA nå innser at Iran ikke har noe kjernevåpenprogram). Søk: www. koranen.no 8 Nært mellom Israel og USA. Lobbyen har stor innflytelse i media. Lederskribenter og andre kommentatorer i viktige amerikanske aviser, er sionistiske jøder. Og lt annet enn bare den mildeste kritikk av Israel er tabu i de toneangivende amerikanske medier. Kan vi vente saklighet fra det hold, som setter Israels interesser over alt annet? De bruker eller misbruker Holocaust, nazistenes massemyrderier, for å legitimere politisk støtte til Israel, og feie unna all kritikk. For noen ytrer det seg som en systematisk institusjonell partiskhet, for å sitere Norman G. Finkelstein, selv jøde; han fordømmer åpent manipulasjonen. Patriotisk løgn er et begrep som Israel Shahak, jøde og anti-sionist, brukte. Man lyver av patriotisme, skrev han, fordi man tror det er ens plikt å lyve, for hva man tror er jødiske interesser. Les: Muslim!

Feiret etnisk rensing (s. 8)

Feiret etnisk rensing (s. 8) Norbygata 13 0187 Oslo Norway September 2008. Nr.3, årgang 1. Pris Kr.10,-/ Abonnement kr. 150,-/år Menn og kvinner som tror viser ansvar for hverandre. De fremmer det som er rett og avviser det som er

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund

Foredrag i Oslo Militære Samfund 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2010 Ved Hilde Henriksen Waage, Professor ved Universitetet i Oslo: Foto: Kjell Huslid, OMS Hvorfor er det ingen fred mellom Israel og palestinerne? Hvilken

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.)

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.) INTRO Her finner du opplegg til et seminar om konflikten i Midtøsten, og presentasjonsmateriell for Bridgebuilders Et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Les mer om

Detaljer

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 39 OSLO- AVTALEN 20 ÅR HVA VAR DET SOM GIKK GALT? 20 år etter Oslo-avtalen er de grunnleggende stridstemaene fortsatt uløste

Detaljer

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 Innhold FORORD 3 INFORMASJON Stein Erik Horjen: Afrikas lengste krig 4 STEMMER FRA

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Av Ebba Wergeland og Øyvind Sagedal

Av Ebba Wergeland og Øyvind Sagedal Av Ebba Wergeland og Øyvind Sagedal Ikke tving oss til samarbeid med Israel! Oppfordringen kommer fra palestinske helsearbeidere, både forskere og praktikere. I mange år har de velvillig stilt opp på felles

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Årgang 60 Januar/Februar 2007 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Dr. Gershon Nerel 1. FORORD

Dr. Gershon Nerel 1. FORORD 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord av Doron Mendels 2. Forfatterens resyme av sitt arbeid 3. Antisemittisme i "den elektroniske kirke" i palestinsk kristenhet 4. Epilog 5. Et tillegg 6. Fotnoter 7 Utvalgte

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Grensebrytende åndelig ledelse

Grensebrytende åndelig ledelse Grensebrytende åndelig ledelse et kort studium av 7 bibelske ledere og egenskaper som kjennetegnet dem. Didache 2006 Innledning Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper,

Detaljer

5!&% 0!) ;' & 52! -! ---*.!' -!"# "$%& %! '@' '!-)' =! 0A < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!"?)!'0?!2! "!% 22!0!2% 0?!'1!)"2>?!!! 230 '8%&?

5!&% 0!) ;' & 52! -! ---*.!' -!# $%& %! '@' '!-)' =! 0A < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!?)!'0?!2! !% 22!0!2% 0?!'1!)2>?!!! 230 '8%&? '()* 5!&% 0!) ;' < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!"?)!'0?!2! "!% 22!0!2% 0?!'1!)"2>?!!! 230 '8%&?00 29' %! '@' '!-)' =! 0A!!?!&!)= 2! 0!' $?)&'< 2?!!) 2 (A 2 200!?2'?% 2 0?'.!) =% 2(!!'$ "B)!"!?!?2!-B' #2%

Detaljer

ISSN 1894-1230 !"#$#!%&'&(%%

ISSN 1894-1230 !#$#!%&'&(%% !!"#$#!%&'&(%% ISSN 1894-1230 !""# ##$%"&##%' '(&2.! 5!)!( ' ; )&) )!

Detaljer

Studieheftet «Fritt Palestina» er under revidering

Studieheftet «Fritt Palestina» er under revidering 1 Palestinasolidaritet 1-2013 Kampanjen mot G4S blir utvida. Fleire lokallag følger opp Verdas største tryggingsselskap, G4S, opererer på okkupert palestinsk jord, i ulovlige busettingar, ved israelske

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Aktuelt. Aktuelt. Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård. Se også:

Aktuelt. Aktuelt. Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård. Se også: Årgang 60 - Juni 2008 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel Sjibbolet sola scriptura sola scriptura - sola - sola fide fide - - sola gratia - - solideo gloria gloria Aktuelt Stiftelsen Beit Betania

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer