Med ynsje om ei velsigna påskehødtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med ynsje om ei velsigna påskehødtid"

Transkript

1 16 KYRKJEBLAD for NORDDDAL 1 Du som veien er og livet, deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror. Mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster, led oss i ditt hyrdespor! 2 Hjelp oss på de trange stier, støtt oss i de bratte lier, sval oss under dagens brann! Vokt oss på de glatte stene, trøst oss, skal vi gå alene, du som alltid vil og kan! Nr årgang 3 Gi at deg vi følger efter, styrk de små, de svake krefter, bøy vår vilje, smelt vår tross! La ditt navn i hjertet brennes, så ved deg vi her må kjennes, og du hist må kjenne oss! Med ynsje om ei velsigna påskehødtid

2 2 Mr Ditterman og nåden James Lee fortalte en historie da han var på Eide i 2011: Som frivillig i menigheten min hadde jeg hver fredag andakt på et aldershjem i byen. Hver gang jeg var der ble Mr Ditterman rullet inn på rullestol. Betjeningen hadde et kallenavn på denne mannen: Bittermann! Noe som passet godt, for han var kjent som en hissig og bitter mann. Når jeg hadde andakt hendte det ofte at jeg ble skjelt ut, han truet til og med med å drepe meg! Jeg sa bare til ham: Gud elsker deg mye mer enn du vet! En gang jeg var der var det en jødisk dame på 103 år som tok imot Jesus som sin frelser. Hun døde med et smil om munnen bare to dager seinere. Mr Ditterman var rasende da han forsto at Rose var blitt frelst. Fredagen etterpå ba han meg å komme bort til seg for han ville si meg noe. Jeg bøyde meg ned på hans høyre side, for han ville tydeligvis hviske til meg. I stedet kjørte han albuen sin inn i brystkassen min med slik kraft at jeg holdt på å miste pusten! Han bannet og svor at neste gang skulle han ta med geværet sitt og skyte meg! Igjen sa jeg til ham at Jesus elsker ham! Fredagen etterpå kom Ditterman til andakten igjen. Denne gangen så han helt annerledes ut. Han hadde hatt et drypp og hans høyre side var lammet. Også denne gangen ba Ditterman meg om å komme bort til seg for det var noe han ville si. Jeg gikk bort til ham på den siden hvor han var lammet. Han bannet ikke og han truet meg ikke. I stedet spurte han om jeg kunne synge Amazing grace for ham. Da det var gjort ville han at jeg skulle synge Gud er så god. Jeg sa til ham at Jesus elsker ham så mye at han lot sin egen sønn dø for at han skulle leve. Tårene strømmet nedover kinnene på den gamle mannen. Med sin tyske akksent sa han: Kan Gud tilgi en synder som meg også? Under krigen hadde jeg jobb i en konsentrasjonsleir i Polen. Jobben min var å kaste jødiske barn i gasskamrene. Når de var døde skulle jeg ta dem ut og sørge for at de ble brent. Jeg har drept tusenvis av jødiske barn! Hvordan kan Jesus, som jo var jøde, tilgi en sånn som meg? Jeg sa til ham: Det du gjorde fortjener sannelig Guds dom og straff. Men, Jesus sonet også denne straffen da han døde på korset for 2000 år siden. Så hvis du omvender deg og ber om tilgivelse, så tilgir han også deg! Ditterman gjorde dette og ba også meg om tilgivelse fordi han slo meg. Vi ba frelsesbønnen sammen, og denne gangen gråt Ditterman av glede! Han ga meg en klem som jeg aldri glemmer! 15 Sundag Palmesundag Tafjord Ungdomshus kl. 11:00 Gudst. Takkoffer til Normisjon. Skjærtorsdag Sylte kl. 17:00 Nattverd Takkoffer til Kristen Muslimmisjon. Norddal kl. 20:00 Nattverd Takkoffer til Ungdom i Oppdrag. Påskedag Norddal kyrkje kl. 11:00 Høgmesse Nattverd Offer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. 2.Påskedag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Sundag s.i påsketida. James Lee talar Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til IKO Sundag s.i påsketida Norddal kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Himalpartner. Sundag s.i påsketida Sylte kyrkje kl. 11:00 Samtalegudsteneste Liturg: Takkoffer til Kristen Idrettskontakt-KRIK. Sundag s.i påsketida Norddal kyrkje kl. 11 Samtalegudsteneste Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Fredag mai Eidsdal omsorgsbustader kl. 10:00 Gudsteneste Sylte kyrkje kl. 12:00 Begge stader:takkoffer til Norsk Søndagskoleforbund. Pinsedag Sundag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Oase. 2. pinsedag Mandag Norddal kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste med nattverd Takkoffer til Bønnesenteret i Nakuru. Lørdag Norddal kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Lørdag Sylte kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Sundag s.i tr.tida Sylte kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Gudstenester Våren 2013 Sundag s.i tr.tida Norddal kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste 50-års konfirmantar

3 14 Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Nina Pernille Grønningsæter Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Tysdag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Tlf Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: John Inge Smoge Tlf Takk for gåver! SLEKTERS GANG DØYPTE Hilde Maude Hauge Sondre Hjelme Natalie Opskar-Storheim Sienna Johansen Hjelle David Bersås Anna Margrethe Sara-Tafjord GRAVLAGDE Svein Arne Rødal Karen Palma Løvoll Jenny Solveig Strømme Mary Solfrid Alstad Solveig Marit Eliassen Anna-Margrethe Sara-Tafjord Gunnar Berge 3 Etter dette var han for dårlig til å komme inn på andaktene, men jeg gikk til rommet hans og snakket med ham der. Det siste han sa til meg var: Nå vet jeg at jeg skal dø meget snart, og når jeg kommer til himmelen skal jeg be Leiar og nesteleiar: Kjell Rødven fortset som leiar og Jan Kåre Eide som nestleiar i Norddal sokneråd i Årsmelding/rekneskap 2012: Årsmeldinga for 2012 er utarbeidd og rekneskapen avslutta med eit overskot på i overkant av kr som er avsett til barneog ungdomsarbeid og musikkarbeid i kyrkjelyden. Vi tek med innleiinga på årsmeldinga under: Innleiing: 2012 var eit historisk år etter samanslåinga av fellesråda i Norddal, Stranda, Stordal, Ørskog og Skodje. Dette inneber at Norddal sokneråd er eit reint sokneråd og bl.a. ikkje lenger har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette. Tidlegare kyrkjeverje har fått ein annan funksjon i fellesrådet, men har framleis administrasjonsansvar i soknet. Det er no Storfjorden kyrkjelege fellesråd som har arbeidsgjevaransvar og som elles opptrer på vegne av sokna i saker som omhandlar administrasjon, kyrkjer og kyrkjegardar. Norddal sokneråd fungerer som tidlegare når det gjeld arbeidet i kyrkjelyden. Den største saka dette året har vore gudstenestereformen og lokal gudstenesteordning for Norddal sokn. Dette har gudstenesteutvalet jobba mykje med gjennom heile året. Soknemøte har gjort uttale og soknerådet og bispedømet har godkjent ny ordning for Norddal sokn. Jesus om å få stå først i køen av dem som vil ønske deg velkommen når du kommer dit! Mr Ditterman døde noen dager seinere, - med et smil om munnen! NYTT FRÅ SOKNERÅDET Av aktivitetar i soknet må olsokarrangementet nemnast. Også dette året var det pilegrimsvandring, og økumenisk friluftsgudsteneste siste søndagen i juli. Det vart arrangert konsert til inntekt for arbeidet i oktober, og det har også vore arrangert andre konsertar. Aktiviteten har elles vore som tidlegare år og deltaking på gudstenestene har vore om lag som tidlegare eller litt høgare. Resten av årsmeldinga kan du lese på heimesida eller få den på rådhuset. Det vert kyrkjelydskveld/årsmøte i Valldal torsdag 4. april kl. 19 der denne også vert gjennomgått og du har høve til å vere med å samtale om kyrkjelydsarbeidet. Soknerådsval til hausten: Norddal sokneråd er med i prøveordning med val av halvparten av soknerådet annankvart år. Valet blir samtidig med Stortingsvalet måndag 9. september. Det blir gjennomført soknerådsval i dei same valkrinsane som kommunen brukar og i tilstøtande rom som deira vallokale. I år skal det veljast tre medlemar for fire år og 5 varamedlemar for to år. Forslag til kandidatar må vere klart til mai. Vi håpar de som får spørsmål er villig til å stille til val.

4 4 13 TRUSOPPLÆRINGSMIDLAR TIL AUSTRE SUNNMØRE PROSTI spele på disse instrumenta, og dei lærer fort. Gudrun og Jon Hallgeir fekk med eigne auge sjå desse borna sin glede over å kunne spele. Afrikanerne er meget musikalske, og en gudstjeneste der er en meget sterk musikalsk opplevelse. Mange instrumenter og mange stemmer gjør at du ikkje høyrer di eiga stemme når du syng! Den norske kyrkja er forplikta til å gje alle døypte eit tilbod om trusopplæring. Stortinget vedtok i 2003 at Den norske kyrkja skulle få tilskot for å kunne gje alle døypte frå 0-18 år ei opplæring i den kristne trua. Over ein 10 år periode har stadig fleire kyrkjelydar fått midlar til trusopplæring. Dei siste åra har Kyrkjerådet delt ut midlar til alle sokna i eit prosti samtidig. På denne måten kunne alle sokna - små eller store - få muligheita til å bli med i denne kjempesatsinga i Den norske kyrkja. Gjennom samarbeid og god planlegging får kyrkjelydane no ressursar til ei fornya trusopplæring og kvalifiserte folk i stillingane. I 2013 fekk Austre Sunnmøre prosti tildelt trusopplæringsmidlar. Det har vore ein lang veg for å kome hit, særleg for indre Storfjorden som ikkje har hatt trusopplæringsmidlar før. Gjennom mange møte har det blitt arbeidd for å førebu sokna i Storfjorden kyrkjelege fellesråd på at denne dagen skulle kome. Bispedømerådet administrerer t r u s o p p l æ r i n gs m i d l a n e gj e n n o m oppretting av samarbeidsområde for trusopplæring. Dei tildelar midlar til desse einingane gjennom fellesrådet, som også har ansvar for å rapportere inn til bispedømerådet for bruken av midlane og tiltak som blir gjennomført i trusopplæringa. Sokneråda er oppmoda om å starte drøftingane om kva trusopplæring ein vil satse på i sokna og korleis ein best kan organisere seg for å få ei god trusopplæring for alle frå 0-18 år. I denne prosessen har det blitt særleg tydeleg at slitasjen på sokna i Sunnylven og Geiranger har blitt stor etter fleire år utan prest og lite andre ressursar til det kyrkjelydsbyggande arbeidet. Det som særskilt alvorleg og krevjande i denne situasjonen, er at bispedømerådet har skore ned på presteresuursane i vårt prosti, og det har ført til at ny prestestilling i Sunnylven og Geiranger berre blir på 50 % st i l l i n g. De t t e p åv e rk a r h ei l e samarbeidsområdet. Gjennom alle desse møta som har vore det siste 1 1/2 året har det vore arbeidd med spørsmålet korleis ein kan få lyst ut ei stilling som ein kan vone å få søkjarar til. Ulike forslag har vore framme, men det tydelegaste forslaget har vore at stillinga som prest og ny stilling som trusopplærar kunne slåast saman og lysast ut i 100% stilling som trusopplæringsprest. Tildelingseiningar og tildelingsbeløp: Gjennom statsbudsjettet har departementet tildelt Kirkerådet midlar til opptrapping av trusopplæringsreforma. Kirkerådet har valt ut blant anna Austre Sunnmøre prosti som område der t r u so p pl æ ri n gs r e f o rm a s k al bl i gjennomført. Beløpet som er tildelt er rekna ut per døypt 0-18 år buande i prostiet multiplisert med ein faktor på kr. 338,- og er på årsbasis på kr ,- I 2013 er tildelinga mindre (gitt for berre 6 månader). Grunnlag er rapporterte tal på talet på døypte per oktober % av beløpet som er berekna for Sykkylven blir flytta til område Indre Borna på internatetskulen i Nakuru har enten misst foreldra sine i aids eller i krigen som var i Kenya i No har dei glede av å spele på instrument som har vore i bruk i Valldal skulekorps. Korpset i Stordal fikk vite om at de kunne gi instumenter som var for gode til å kasta til dette formålet. Dei ga noen instument som borna nå øver på med mål om å kunne spele saman med sine forbilder i orkesteret i kyrkja. Kunne det være et mål å få dem til å komme til Norddal og være med i kyrkja her også?

5 12 Fra Valldal skolekorps til skolebarn i Kenya! 5 Storfjorden på grunn av geografiske forhold. Tildelingseiningane blir slik: 1. Sykkylven og Ikornnes 2. Ytre Storfjorden (Skodje sokn, Ørskog sokn og Stordal sokn) 3. Indre Storfjorden (Norddal sokn, Liabygda sokn, Stranda sokn, Sunnylven sokn og Geiranger sokn) Då er det berre for sokneråda å starte p l a n l e g g i n g a m e d å u t v i d e trusopplæringstilbodet i kyrkjelydane. Kongens fortjenestemedalje til Lisen. Vi hadde besøk i Valldal fra Kenya fyrste gongen våren Siden den gongen har vi hatt fleire besøk frå Jesse Karanja og hans medarbeidarar. Og vi har vore der på besøk. Både Morten Gravdal og Gudrun og Jon Hallgeir Uri har vært der nede og besøkt bønesenteret i Nakuru. Vi fikk vete at dei ønska seg blåseinstrumenter slik at dei kunne vere ein del av oreksteret under gudstjenester som de har på senteret. Da instrumentansvarlig i Valldal skulekorps fikk vete det, sa han at dei hadde nokre instrument som var tatt ut av bruk fordi dei var gamle og såg slitte ut. Men som fortsatt var i brukandes eller som med enkle midler kunne fiksast. Så Valldal skulekorps ga 8 instrument som dei ville at bønesenteret skulle ha. Bønesenteret i Nakuru har også ein internatskule for foreldrelause born. Vi fekk sendt desse instrumenta med noekre nordmenn som skulle ned dit før jul i I dag driver borna og lærer seg å I desember fekk Aslaug Smoge kongens fortjenestemedalje i sølv. I Januar var det Dagny Lovise Eide sin tur. Ho er betre kjend som Lisen. Lisen er utdanna sjukepleiar, og fekk kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats i helselaget i Eidsdal i ei årrekkje. Det har ikkje voke doktor på sørsida, og da har Lisen vore den barmhjertige samaritan for mange når uhellet har råka. Ei viktig del av grunnen til at ho fekk denne medalja er at ho heilt sidan ho flytte til Eidsdal har drive barneforeininga på Eide bedehus, ho har drive søndagsskule og vore primus motor i misjonsforeininga. Lisen har altså vore ein særs aktiv friviljug borgar av Norddal kommune. Ho har gjeve Lisen saman med sin Petter, som var årsaka til at ho flytte til Eidsdal. av si tid, sin fagkunnskap og sin kjærleik til mennesker ikkje berre dei i bygda, men også dei som er avhengige av den hjelpa dei får gjennom den innsatsen som Det Norske Misjonsselskap driv i forskjellige utviklingsland. Den høgtidelege overrekkingja skjedde på Eide bedehus den 19. januar. Diplom og medalje vart overrekt av ordførar Bjørn Olav Ruset. (Biletet på framsida) Det er ingen hemmelighet at familien til Lisen har mange talenter. Sonen Gunnar Inge sørga for musikk og god stemning på eit overfylt Eide bedehus.

6 6 Kirkens Nødhjelp «Kirkens nødhjelp har ein sterk diakonal identitet, og utfører profesjonelle internasjonale oppdrag for dei protestantiske kyrkjene i Noreg» Onsdag 14. februar var Kirkens nødhjelp sin generalsekretær, Anne Marie Helland på Ørskog ilag med regionskonsulent Bente Hjertenæs i Ørskog for å informere om Kirkens Nødhjelp som organisasjon, og fasteaksjonen. Det var to engasjerte damer som møtte oss, og gav oss ein nyttig og meiningsfull formiddag. Organisasjonen er forankra i kristen tru, men driv ikkje misjonsverksemd. Den driv nødhjelp, langsiktig hjelp og jobbar også aktivt med å påvirke der dei kan, for at beslutningar som vert fatta, er til det beste for dei svakaste i samfunnet. Helland brukar situasjonen i Syria som eit eksempel på dette. Der jobbar dei no for at ikkje landa rundt skal stenge grensene for flyktningar,for det meste kvinner og barn, som er på vei vekk frå den urolige og farlege situasjonen. Hovedkontoret ligg i Oslo, der 120 personar jobbar. I tillegg har dei regionskonsulentar, ungdomsbevegelsen Changmaker og utekontakter rundt omkring i verda. Der er også ei gruppe på 60 personar i beredskap klar til å rykke ut ved katastrofar. Organisasjonen er særleg godt kvalifisert når det gjeld vatn og sanitære tilhøve ved katastrofar, og er ein av dei største norske frivillige Anne Marie Helland orienterte tilsette i Austre Sunnmøre om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid organisasjonane innan globalt humanitært hjelpearbeid og bistandsutvikling. Det heile starta i etterkrigstida, med ein liten kyrkjeleg innsamlingsaksjon der målet var å hjelpe i det krigsherja Tyskland. Sidan vart nødhjelpa utvida til mellom Europa og midt-østen. KN sitt første store bistandsprosjekt var til Biafra i Øst-Nigeria på slutten av 1960-talet. Etter kvart som organisasjonen vart større, kunne dei også konsentrere seg om langsiktig arbeid og påverknad i tillegg til rein nødhjelp. Sidan Biafra-krisa i 1966 har KN hatt ei årleg innsamling, og etter 1980-talet har konfirmantar over heile landet vore engasjert i dør-til-dør aksjonen. I dag er om lag konfirmantar med kvart år. I Norddal sokn er det i år 29 konfirmantar, som akkurat har vore med på 11 Laurdag var det duka til juletrefest på Sylte bedehus i Valldal. Det er Valldal søndagskule som står for underhaldninga og festen. Det møtte om lag 60 personar små og store, unge og gamle. Juletreet var pynta i god tid før jul av borna. Det er tradisjon. Tradisjon tru kom ungane i kvite kapper og lys og song Det lyser i stille grender. Så var det julespel over juleevangeliet. Der alle søndagskuleungane har roller. I år var vi heldig som har Evy Henriksen til å spele flygel. Det er alltid kjekkare når vi har musikk til. Vi minna kvarandre på at jula sitt budskap er at Jesus kom og at han kan du velge å ta imot, du slepp å streve etter å finne Jesus, han kjem til deg. Juletrefest James Lee kommer i April James Lee er født i Korea, men familien hans flytte til USA da han var tenåring. Han var tidligere en meget høgt dekorert offiser i NATO. Han var stasjonert på en NATO-base i Tyskland. Med bakgrunn i Så song søndagskuleungane songar som vi har på søndagskulen, og vi åt mat som var medbrakt. Ungane fekk ein pose med gotteri som og er etter tradisjon. Vi hadde leikar der både liten og stor tok del. Til slutt gjekk vi rundt juletreet og song julesongar. det amerikanske luftforsvaret flaug han ofte over norsk lufterritorium. Idag reiser han over heile verda som forkynner av Guds Ord. Han besøkte oss i Norddal for to år siden. Mange vil huske møtet med denne uvanlige mannen. Han kommer igjen den andre helga i april. Fredag 12.4: Kaffeslabberas og husmøte i prestebustaden. Lørdag vil han møte ungdommen. Sundag den 14. talar han på gudstenesta i Sylte kyrkje. På kvelden skal han være med på møte på Eide bedehus. Møt denne mannen som vi kan kalle en moderne Guds-mann.

7 10 Konfirmantane digga Roadservice Roadservice er på mange måtar eit høgdepunkt i konfirmanttida. Dette er ein konsert og en konfirmanttime av og ved unge mennesker. Dette er ei gruppe ungdomarr som er knytt til Skjærgårds gospel og mission festival, samtidig som dei også har ein apell for Kirkens Nødhjelp og den humanitære innsatsen som KN driv. 7 Bibel til 5. klassingane Søndag 27. januar var Bibeldagen markert i både Norddal og Sylte kyrkje. Ein fin gjeng 5. klassingar møtte opp i begge kyrkjene for å ta imot Bibelen sin, som er ei gåve frå soknerådet. 6. klassingar hjelpte oss å dele ut biblane, og var med i prosesjon med biblane i starten av gudstenesta. Etterpå hadde vi ei fin stund med kyrkjekaffi. 6. klasseforeldre hadde sørga for deilig bakst, og vi hadde ei fin stund ilag. I starten av februar hadde vi eit lite bibelkurs i Eidsdal og i Valldal. Vi hadde det rett triveleg, med ivrige og engasjerte 5. klassingar. I Eidsdal var det alle som møtte, og dei ynskte fleire slike ettermiddagar. Konfirmantar frå Valldal fulgte godt med Den 7 februar hadde Roadservice ein konsert på Gomerhuset i Skodje. Konfirmantane fra Norddal, Stranda, Stordal, Ørskog og Skodje har denne konserten innbakt i sitt konfirmantopplegg. Konserten holdt eit særs høgt nivå, og undervisninga om at det nyttar å gi hjelp til folk som lever under mykje vanskelegare kår enn oss her i Norge, kom tydelig fram. Det ble vist til en gruppe ungdommer i Nairobi, Kenya, som på mange måtar har gjeve den verste slummen i Nairobi ei ny røyst gjennom å starte ein radiokanal. Dei har fått støtte frå Kirkens Nødhjelp, og konfirmantane fekk sjå at kvar krone som dei skal samle inn under fasteaksjonen vil verte brukt til noko som kjem fattige til gode. Musikarane i Roadservice er svært dygtige! Ein del av underhaldningsa var å ta fram folk frå salen til konkurransar. Alexander var ein av dei som var framme. Og han gjorde det godt! Vika Servicesenter A/S Gravferdshjelp/begravelsesbyrå i Norddal kommune. Anne Inger og Kåre Strøm, 6210 Valldal. Samarbeider med: Blomsterkjelleren Begravelsesbyrå og Blomsterformidling Terese Otterlei, 6260 Skodje Døgnvakt tlf: Vi hjelper til med alt i høve dødsfall og gravferd. Tlf : Anne Inger og Kåre Kåre Terese Otterlei Gravminner Nye modeller er kommet Be om katalog og pris Servicearbeid bestilles.

8 8 JUNIORSIDENE Kva høyrer saman? Fargelegg påskeegget. 3 4 A) Langfredag gjekk Jesus opp Golgata og vart korsfesta. Gulrøtter er gode for synet. Korleis veit du det? Har du nokon gong sett ein kanin med briller, kanskje? Mor: Per, kvifor står du foran spegelen med auga att? Per: Eg ville berre vete korleis eg ser ut når eg søv. Katten vår er blitt borte. Kvifor set de ikkje inn ei annonse i avisa? Ikkje ver dum! Pussi kan ikkje lese. B) Palmesøndag reid Jesus inn i Jerusalem medan folk la palmegreinar på vegen C) Påskemorgon er grava tom. D)Skjærtorsdag et Jesus saman med disiplane og innstiftar natverden. Kva namn frå påskefortellinga er gøymt her? Treng du hjelp? Påskefortellinga finn du m.a. i evangeliet etter Lukas frå kap22. 1) tagogal 2) jusse 3) semagetne 4) jeberolget 5) ujads 6) bbbaarsa 7) sehroed 8) sptuial

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING

KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING 2013 KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING ÅRSMELDING FOR NORDDAL KYRKJELYD 2013 Innleling: 2013 har vore eitjamt arbeidsår med 150-års jubileet for Sylte kyrkje som årets høgdepunkt med konsert, jubileumsgudsteneste

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Nr. 1-2011 Årgang 65 Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: : Eit bilde av kyrkja Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 2 30.03.2011 22:21:50

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KYRKJEBLAD. Vi ynskjer alle ei velsigna julehøgtid.

KYRKJEBLAD. Vi ynskjer alle ei velsigna julehøgtid. 16 1 Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! 2 Kom, herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn.

Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn. Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn. Dei tre sokna har konfirmantarbeid kvar for seg, men sidan dei har felles kateket og er saman om fleire av tiltaka vert det laga ein felles plan. Denne

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Hei! LysVaken i Myrbostad kyrkja. Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til:

Hei! LysVaken i Myrbostad kyrkja. Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til: Hei! Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til: LysVaken i Myrbostad kyrkja Her skal vi bli kjent i kyrkja, bli betre kjent med Gud som er grunnen til at vi har kyrkje,

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer