Med ynsje om ei velsigna påskehødtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med ynsje om ei velsigna påskehødtid"

Transkript

1 16 KYRKJEBLAD for NORDDDAL 1 Du som veien er og livet, deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror. Mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster, led oss i ditt hyrdespor! 2 Hjelp oss på de trange stier, støtt oss i de bratte lier, sval oss under dagens brann! Vokt oss på de glatte stene, trøst oss, skal vi gå alene, du som alltid vil og kan! Nr årgang 3 Gi at deg vi følger efter, styrk de små, de svake krefter, bøy vår vilje, smelt vår tross! La ditt navn i hjertet brennes, så ved deg vi her må kjennes, og du hist må kjenne oss! Med ynsje om ei velsigna påskehødtid

2 2 Mr Ditterman og nåden James Lee fortalte en historie da han var på Eide i 2011: Som frivillig i menigheten min hadde jeg hver fredag andakt på et aldershjem i byen. Hver gang jeg var der ble Mr Ditterman rullet inn på rullestol. Betjeningen hadde et kallenavn på denne mannen: Bittermann! Noe som passet godt, for han var kjent som en hissig og bitter mann. Når jeg hadde andakt hendte det ofte at jeg ble skjelt ut, han truet til og med med å drepe meg! Jeg sa bare til ham: Gud elsker deg mye mer enn du vet! En gang jeg var der var det en jødisk dame på 103 år som tok imot Jesus som sin frelser. Hun døde med et smil om munnen bare to dager seinere. Mr Ditterman var rasende da han forsto at Rose var blitt frelst. Fredagen etterpå ba han meg å komme bort til seg for han ville si meg noe. Jeg bøyde meg ned på hans høyre side, for han ville tydeligvis hviske til meg. I stedet kjørte han albuen sin inn i brystkassen min med slik kraft at jeg holdt på å miste pusten! Han bannet og svor at neste gang skulle han ta med geværet sitt og skyte meg! Igjen sa jeg til ham at Jesus elsker ham! Fredagen etterpå kom Ditterman til andakten igjen. Denne gangen så han helt annerledes ut. Han hadde hatt et drypp og hans høyre side var lammet. Også denne gangen ba Ditterman meg om å komme bort til seg for det var noe han ville si. Jeg gikk bort til ham på den siden hvor han var lammet. Han bannet ikke og han truet meg ikke. I stedet spurte han om jeg kunne synge Amazing grace for ham. Da det var gjort ville han at jeg skulle synge Gud er så god. Jeg sa til ham at Jesus elsker ham så mye at han lot sin egen sønn dø for at han skulle leve. Tårene strømmet nedover kinnene på den gamle mannen. Med sin tyske akksent sa han: Kan Gud tilgi en synder som meg også? Under krigen hadde jeg jobb i en konsentrasjonsleir i Polen. Jobben min var å kaste jødiske barn i gasskamrene. Når de var døde skulle jeg ta dem ut og sørge for at de ble brent. Jeg har drept tusenvis av jødiske barn! Hvordan kan Jesus, som jo var jøde, tilgi en sånn som meg? Jeg sa til ham: Det du gjorde fortjener sannelig Guds dom og straff. Men, Jesus sonet også denne straffen da han døde på korset for 2000 år siden. Så hvis du omvender deg og ber om tilgivelse, så tilgir han også deg! Ditterman gjorde dette og ba også meg om tilgivelse fordi han slo meg. Vi ba frelsesbønnen sammen, og denne gangen gråt Ditterman av glede! Han ga meg en klem som jeg aldri glemmer! 15 Sundag Palmesundag Tafjord Ungdomshus kl. 11:00 Gudst. Takkoffer til Normisjon. Skjærtorsdag Sylte kl. 17:00 Nattverd Takkoffer til Kristen Muslimmisjon. Norddal kl. 20:00 Nattverd Takkoffer til Ungdom i Oppdrag. Påskedag Norddal kyrkje kl. 11:00 Høgmesse Nattverd Offer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. 2.Påskedag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Sundag s.i påsketida. James Lee talar Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til IKO Sundag s.i påsketida Norddal kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Himalpartner. Sundag s.i påsketida Sylte kyrkje kl. 11:00 Samtalegudsteneste Liturg: Takkoffer til Kristen Idrettskontakt-KRIK. Sundag s.i påsketida Norddal kyrkje kl. 11 Samtalegudsteneste Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Fredag mai Eidsdal omsorgsbustader kl. 10:00 Gudsteneste Sylte kyrkje kl. 12:00 Begge stader:takkoffer til Norsk Søndagskoleforbund. Pinsedag Sundag Sylte kyrkje kl. 11:00 Nattverd Takkoffer til Oase. 2. pinsedag Mandag Norddal kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste med nattverd Takkoffer til Bønnesenteret i Nakuru. Lørdag Norddal kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Lørdag Sylte kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Sundag s.i tr.tida Sylte kyrkje kl. 11:00 Konfirmasjon Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Gudstenester Våren 2013 Sundag s.i tr.tida Norddal kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste 50-års konfirmantar

3 14 Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Nina Pernille Grønningsæter Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Tysdag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Tlf Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: John Inge Smoge Tlf Takk for gåver! SLEKTERS GANG DØYPTE Hilde Maude Hauge Sondre Hjelme Natalie Opskar-Storheim Sienna Johansen Hjelle David Bersås Anna Margrethe Sara-Tafjord GRAVLAGDE Svein Arne Rødal Karen Palma Løvoll Jenny Solveig Strømme Mary Solfrid Alstad Solveig Marit Eliassen Anna-Margrethe Sara-Tafjord Gunnar Berge 3 Etter dette var han for dårlig til å komme inn på andaktene, men jeg gikk til rommet hans og snakket med ham der. Det siste han sa til meg var: Nå vet jeg at jeg skal dø meget snart, og når jeg kommer til himmelen skal jeg be Leiar og nesteleiar: Kjell Rødven fortset som leiar og Jan Kåre Eide som nestleiar i Norddal sokneråd i Årsmelding/rekneskap 2012: Årsmeldinga for 2012 er utarbeidd og rekneskapen avslutta med eit overskot på i overkant av kr som er avsett til barneog ungdomsarbeid og musikkarbeid i kyrkjelyden. Vi tek med innleiinga på årsmeldinga under: Innleiing: 2012 var eit historisk år etter samanslåinga av fellesråda i Norddal, Stranda, Stordal, Ørskog og Skodje. Dette inneber at Norddal sokneråd er eit reint sokneråd og bl.a. ikkje lenger har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette. Tidlegare kyrkjeverje har fått ein annan funksjon i fellesrådet, men har framleis administrasjonsansvar i soknet. Det er no Storfjorden kyrkjelege fellesråd som har arbeidsgjevaransvar og som elles opptrer på vegne av sokna i saker som omhandlar administrasjon, kyrkjer og kyrkjegardar. Norddal sokneråd fungerer som tidlegare når det gjeld arbeidet i kyrkjelyden. Den største saka dette året har vore gudstenestereformen og lokal gudstenesteordning for Norddal sokn. Dette har gudstenesteutvalet jobba mykje med gjennom heile året. Soknemøte har gjort uttale og soknerådet og bispedømet har godkjent ny ordning for Norddal sokn. Jesus om å få stå først i køen av dem som vil ønske deg velkommen når du kommer dit! Mr Ditterman døde noen dager seinere, - med et smil om munnen! NYTT FRÅ SOKNERÅDET Av aktivitetar i soknet må olsokarrangementet nemnast. Også dette året var det pilegrimsvandring, og økumenisk friluftsgudsteneste siste søndagen i juli. Det vart arrangert konsert til inntekt for arbeidet i oktober, og det har også vore arrangert andre konsertar. Aktiviteten har elles vore som tidlegare år og deltaking på gudstenestene har vore om lag som tidlegare eller litt høgare. Resten av årsmeldinga kan du lese på heimesida eller få den på rådhuset. Det vert kyrkjelydskveld/årsmøte i Valldal torsdag 4. april kl. 19 der denne også vert gjennomgått og du har høve til å vere med å samtale om kyrkjelydsarbeidet. Soknerådsval til hausten: Norddal sokneråd er med i prøveordning med val av halvparten av soknerådet annankvart år. Valet blir samtidig med Stortingsvalet måndag 9. september. Det blir gjennomført soknerådsval i dei same valkrinsane som kommunen brukar og i tilstøtande rom som deira vallokale. I år skal det veljast tre medlemar for fire år og 5 varamedlemar for to år. Forslag til kandidatar må vere klart til mai. Vi håpar de som får spørsmål er villig til å stille til val.

4 4 13 TRUSOPPLÆRINGSMIDLAR TIL AUSTRE SUNNMØRE PROSTI spele på disse instrumenta, og dei lærer fort. Gudrun og Jon Hallgeir fekk med eigne auge sjå desse borna sin glede over å kunne spele. Afrikanerne er meget musikalske, og en gudstjeneste der er en meget sterk musikalsk opplevelse. Mange instrumenter og mange stemmer gjør at du ikkje høyrer di eiga stemme når du syng! Den norske kyrkja er forplikta til å gje alle døypte eit tilbod om trusopplæring. Stortinget vedtok i 2003 at Den norske kyrkja skulle få tilskot for å kunne gje alle døypte frå 0-18 år ei opplæring i den kristne trua. Over ein 10 år periode har stadig fleire kyrkjelydar fått midlar til trusopplæring. Dei siste åra har Kyrkjerådet delt ut midlar til alle sokna i eit prosti samtidig. På denne måten kunne alle sokna - små eller store - få muligheita til å bli med i denne kjempesatsinga i Den norske kyrkja. Gjennom samarbeid og god planlegging får kyrkjelydane no ressursar til ei fornya trusopplæring og kvalifiserte folk i stillingane. I 2013 fekk Austre Sunnmøre prosti tildelt trusopplæringsmidlar. Det har vore ein lang veg for å kome hit, særleg for indre Storfjorden som ikkje har hatt trusopplæringsmidlar før. Gjennom mange møte har det blitt arbeidd for å førebu sokna i Storfjorden kyrkjelege fellesråd på at denne dagen skulle kome. Bispedømerådet administrerer t r u s o p p l æ r i n gs m i d l a n e gj e n n o m oppretting av samarbeidsområde for trusopplæring. Dei tildelar midlar til desse einingane gjennom fellesrådet, som også har ansvar for å rapportere inn til bispedømerådet for bruken av midlane og tiltak som blir gjennomført i trusopplæringa. Sokneråda er oppmoda om å starte drøftingane om kva trusopplæring ein vil satse på i sokna og korleis ein best kan organisere seg for å få ei god trusopplæring for alle frå 0-18 år. I denne prosessen har det blitt særleg tydeleg at slitasjen på sokna i Sunnylven og Geiranger har blitt stor etter fleire år utan prest og lite andre ressursar til det kyrkjelydsbyggande arbeidet. Det som særskilt alvorleg og krevjande i denne situasjonen, er at bispedømerådet har skore ned på presteresuursane i vårt prosti, og det har ført til at ny prestestilling i Sunnylven og Geiranger berre blir på 50 % st i l l i n g. De t t e p åv e rk a r h ei l e samarbeidsområdet. Gjennom alle desse møta som har vore det siste 1 1/2 året har det vore arbeidd med spørsmålet korleis ein kan få lyst ut ei stilling som ein kan vone å få søkjarar til. Ulike forslag har vore framme, men det tydelegaste forslaget har vore at stillinga som prest og ny stilling som trusopplærar kunne slåast saman og lysast ut i 100% stilling som trusopplæringsprest. Tildelingseiningar og tildelingsbeløp: Gjennom statsbudsjettet har departementet tildelt Kirkerådet midlar til opptrapping av trusopplæringsreforma. Kirkerådet har valt ut blant anna Austre Sunnmøre prosti som område der t r u so p pl æ ri n gs r e f o rm a s k al bl i gjennomført. Beløpet som er tildelt er rekna ut per døypt 0-18 år buande i prostiet multiplisert med ein faktor på kr. 338,- og er på årsbasis på kr ,- I 2013 er tildelinga mindre (gitt for berre 6 månader). Grunnlag er rapporterte tal på talet på døypte per oktober % av beløpet som er berekna for Sykkylven blir flytta til område Indre Borna på internatetskulen i Nakuru har enten misst foreldra sine i aids eller i krigen som var i Kenya i No har dei glede av å spele på instrument som har vore i bruk i Valldal skulekorps. Korpset i Stordal fikk vite om at de kunne gi instumenter som var for gode til å kasta til dette formålet. Dei ga noen instument som borna nå øver på med mål om å kunne spele saman med sine forbilder i orkesteret i kyrkja. Kunne det være et mål å få dem til å komme til Norddal og være med i kyrkja her også?

5 12 Fra Valldal skolekorps til skolebarn i Kenya! 5 Storfjorden på grunn av geografiske forhold. Tildelingseiningane blir slik: 1. Sykkylven og Ikornnes 2. Ytre Storfjorden (Skodje sokn, Ørskog sokn og Stordal sokn) 3. Indre Storfjorden (Norddal sokn, Liabygda sokn, Stranda sokn, Sunnylven sokn og Geiranger sokn) Då er det berre for sokneråda å starte p l a n l e g g i n g a m e d å u t v i d e trusopplæringstilbodet i kyrkjelydane. Kongens fortjenestemedalje til Lisen. Vi hadde besøk i Valldal fra Kenya fyrste gongen våren Siden den gongen har vi hatt fleire besøk frå Jesse Karanja og hans medarbeidarar. Og vi har vore der på besøk. Både Morten Gravdal og Gudrun og Jon Hallgeir Uri har vært der nede og besøkt bønesenteret i Nakuru. Vi fikk vete at dei ønska seg blåseinstrumenter slik at dei kunne vere ein del av oreksteret under gudstjenester som de har på senteret. Da instrumentansvarlig i Valldal skulekorps fikk vete det, sa han at dei hadde nokre instrument som var tatt ut av bruk fordi dei var gamle og såg slitte ut. Men som fortsatt var i brukandes eller som med enkle midler kunne fiksast. Så Valldal skulekorps ga 8 instrument som dei ville at bønesenteret skulle ha. Bønesenteret i Nakuru har også ein internatskule for foreldrelause born. Vi fekk sendt desse instrumenta med noekre nordmenn som skulle ned dit før jul i I dag driver borna og lærer seg å I desember fekk Aslaug Smoge kongens fortjenestemedalje i sølv. I Januar var det Dagny Lovise Eide sin tur. Ho er betre kjend som Lisen. Lisen er utdanna sjukepleiar, og fekk kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats i helselaget i Eidsdal i ei årrekkje. Det har ikkje voke doktor på sørsida, og da har Lisen vore den barmhjertige samaritan for mange når uhellet har råka. Ei viktig del av grunnen til at ho fekk denne medalja er at ho heilt sidan ho flytte til Eidsdal har drive barneforeininga på Eide bedehus, ho har drive søndagsskule og vore primus motor i misjonsforeininga. Lisen har altså vore ein særs aktiv friviljug borgar av Norddal kommune. Ho har gjeve Lisen saman med sin Petter, som var årsaka til at ho flytte til Eidsdal. av si tid, sin fagkunnskap og sin kjærleik til mennesker ikkje berre dei i bygda, men også dei som er avhengige av den hjelpa dei får gjennom den innsatsen som Det Norske Misjonsselskap driv i forskjellige utviklingsland. Den høgtidelege overrekkingja skjedde på Eide bedehus den 19. januar. Diplom og medalje vart overrekt av ordførar Bjørn Olav Ruset. (Biletet på framsida) Det er ingen hemmelighet at familien til Lisen har mange talenter. Sonen Gunnar Inge sørga for musikk og god stemning på eit overfylt Eide bedehus.

6 6 Kirkens Nødhjelp «Kirkens nødhjelp har ein sterk diakonal identitet, og utfører profesjonelle internasjonale oppdrag for dei protestantiske kyrkjene i Noreg» Onsdag 14. februar var Kirkens nødhjelp sin generalsekretær, Anne Marie Helland på Ørskog ilag med regionskonsulent Bente Hjertenæs i Ørskog for å informere om Kirkens Nødhjelp som organisasjon, og fasteaksjonen. Det var to engasjerte damer som møtte oss, og gav oss ein nyttig og meiningsfull formiddag. Organisasjonen er forankra i kristen tru, men driv ikkje misjonsverksemd. Den driv nødhjelp, langsiktig hjelp og jobbar også aktivt med å påvirke der dei kan, for at beslutningar som vert fatta, er til det beste for dei svakaste i samfunnet. Helland brukar situasjonen i Syria som eit eksempel på dette. Der jobbar dei no for at ikkje landa rundt skal stenge grensene for flyktningar,for det meste kvinner og barn, som er på vei vekk frå den urolige og farlege situasjonen. Hovedkontoret ligg i Oslo, der 120 personar jobbar. I tillegg har dei regionskonsulentar, ungdomsbevegelsen Changmaker og utekontakter rundt omkring i verda. Der er også ei gruppe på 60 personar i beredskap klar til å rykke ut ved katastrofar. Organisasjonen er særleg godt kvalifisert når det gjeld vatn og sanitære tilhøve ved katastrofar, og er ein av dei største norske frivillige Anne Marie Helland orienterte tilsette i Austre Sunnmøre om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid organisasjonane innan globalt humanitært hjelpearbeid og bistandsutvikling. Det heile starta i etterkrigstida, med ein liten kyrkjeleg innsamlingsaksjon der målet var å hjelpe i det krigsherja Tyskland. Sidan vart nødhjelpa utvida til mellom Europa og midt-østen. KN sitt første store bistandsprosjekt var til Biafra i Øst-Nigeria på slutten av 1960-talet. Etter kvart som organisasjonen vart større, kunne dei også konsentrere seg om langsiktig arbeid og påverknad i tillegg til rein nødhjelp. Sidan Biafra-krisa i 1966 har KN hatt ei årleg innsamling, og etter 1980-talet har konfirmantar over heile landet vore engasjert i dør-til-dør aksjonen. I dag er om lag konfirmantar med kvart år. I Norddal sokn er det i år 29 konfirmantar, som akkurat har vore med på 11 Laurdag var det duka til juletrefest på Sylte bedehus i Valldal. Det er Valldal søndagskule som står for underhaldninga og festen. Det møtte om lag 60 personar små og store, unge og gamle. Juletreet var pynta i god tid før jul av borna. Det er tradisjon. Tradisjon tru kom ungane i kvite kapper og lys og song Det lyser i stille grender. Så var det julespel over juleevangeliet. Der alle søndagskuleungane har roller. I år var vi heldig som har Evy Henriksen til å spele flygel. Det er alltid kjekkare når vi har musikk til. Vi minna kvarandre på at jula sitt budskap er at Jesus kom og at han kan du velge å ta imot, du slepp å streve etter å finne Jesus, han kjem til deg. Juletrefest James Lee kommer i April James Lee er født i Korea, men familien hans flytte til USA da han var tenåring. Han var tidligere en meget høgt dekorert offiser i NATO. Han var stasjonert på en NATO-base i Tyskland. Med bakgrunn i Så song søndagskuleungane songar som vi har på søndagskulen, og vi åt mat som var medbrakt. Ungane fekk ein pose med gotteri som og er etter tradisjon. Vi hadde leikar der både liten og stor tok del. Til slutt gjekk vi rundt juletreet og song julesongar. det amerikanske luftforsvaret flaug han ofte over norsk lufterritorium. Idag reiser han over heile verda som forkynner av Guds Ord. Han besøkte oss i Norddal for to år siden. Mange vil huske møtet med denne uvanlige mannen. Han kommer igjen den andre helga i april. Fredag 12.4: Kaffeslabberas og husmøte i prestebustaden. Lørdag vil han møte ungdommen. Sundag den 14. talar han på gudstenesta i Sylte kyrkje. På kvelden skal han være med på møte på Eide bedehus. Møt denne mannen som vi kan kalle en moderne Guds-mann.

7 10 Konfirmantane digga Roadservice Roadservice er på mange måtar eit høgdepunkt i konfirmanttida. Dette er ein konsert og en konfirmanttime av og ved unge mennesker. Dette er ei gruppe ungdomarr som er knytt til Skjærgårds gospel og mission festival, samtidig som dei også har ein apell for Kirkens Nødhjelp og den humanitære innsatsen som KN driv. 7 Bibel til 5. klassingane Søndag 27. januar var Bibeldagen markert i både Norddal og Sylte kyrkje. Ein fin gjeng 5. klassingar møtte opp i begge kyrkjene for å ta imot Bibelen sin, som er ei gåve frå soknerådet. 6. klassingar hjelpte oss å dele ut biblane, og var med i prosesjon med biblane i starten av gudstenesta. Etterpå hadde vi ei fin stund med kyrkjekaffi. 6. klasseforeldre hadde sørga for deilig bakst, og vi hadde ei fin stund ilag. I starten av februar hadde vi eit lite bibelkurs i Eidsdal og i Valldal. Vi hadde det rett triveleg, med ivrige og engasjerte 5. klassingar. I Eidsdal var det alle som møtte, og dei ynskte fleire slike ettermiddagar. Konfirmantar frå Valldal fulgte godt med Den 7 februar hadde Roadservice ein konsert på Gomerhuset i Skodje. Konfirmantane fra Norddal, Stranda, Stordal, Ørskog og Skodje har denne konserten innbakt i sitt konfirmantopplegg. Konserten holdt eit særs høgt nivå, og undervisninga om at det nyttar å gi hjelp til folk som lever under mykje vanskelegare kår enn oss her i Norge, kom tydelig fram. Det ble vist til en gruppe ungdommer i Nairobi, Kenya, som på mange måtar har gjeve den verste slummen i Nairobi ei ny røyst gjennom å starte ein radiokanal. Dei har fått støtte frå Kirkens Nødhjelp, og konfirmantane fekk sjå at kvar krone som dei skal samle inn under fasteaksjonen vil verte brukt til noko som kjem fattige til gode. Musikarane i Roadservice er svært dygtige! Ein del av underhaldningsa var å ta fram folk frå salen til konkurransar. Alexander var ein av dei som var framme. Og han gjorde det godt! Vika Servicesenter A/S Gravferdshjelp/begravelsesbyrå i Norddal kommune. Anne Inger og Kåre Strøm, 6210 Valldal. Samarbeider med: Blomsterkjelleren Begravelsesbyrå og Blomsterformidling Terese Otterlei, 6260 Skodje Døgnvakt tlf: Vi hjelper til med alt i høve dødsfall og gravferd. Tlf : Anne Inger og Kåre Kåre Terese Otterlei Gravminner Nye modeller er kommet Be om katalog og pris Servicearbeid bestilles.

8 8 JUNIORSIDENE Kva høyrer saman? Fargelegg påskeegget. 3 4 A) Langfredag gjekk Jesus opp Golgata og vart korsfesta. Gulrøtter er gode for synet. Korleis veit du det? Har du nokon gong sett ein kanin med briller, kanskje? Mor: Per, kvifor står du foran spegelen med auga att? Per: Eg ville berre vete korleis eg ser ut når eg søv. Katten vår er blitt borte. Kvifor set de ikkje inn ei annonse i avisa? Ikkje ver dum! Pussi kan ikkje lese. B) Palmesøndag reid Jesus inn i Jerusalem medan folk la palmegreinar på vegen C) Påskemorgon er grava tom. D)Skjærtorsdag et Jesus saman med disiplane og innstiftar natverden. Kva namn frå påskefortellinga er gøymt her? Treng du hjelp? Påskefortellinga finn du m.a. i evangeliet etter Lukas frå kap22. 1) tagogal 2) jusse 3) semagetne 4) jeberolget 5) ujads 6) bbbaarsa 7) sehroed 8) sptuial

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Nr. 4 2011 42. årgang. Foto: Morten Gravdal. Signa julehøgtid

Nr. 4 2011 42. årgang. Foto: Morten Gravdal. Signa julehøgtid Nr. 4 2011 42. årgang Foto: Morten Gravdal Signa julehøgtid Side 2 Kyrkjeblad for Norddal Gud skrudde på lyset! På denne tida av året trenger vi lys. Dagene er korte og det er ikke mange timene i løpet

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti.

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min sti. Han stod opp på den tredje dagen etter Skriftene 1. Kor. 15.4 Nr. 1 - Mars 2007-34. årgang VIGRA KYRKJE VALDERØY KYRKJE GODØY BEDEHUSKAPELL GISKE KYRKJE Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 1 - februar 2012 44. årg. M-Aksklubben - viktig arena for borna Side 4 Den nye bibelomsetjninga Side 6 På Madagaskar Side 8 Klare for misjonsteneste Side 11 3 Bryne

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2010 37. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Frå ei skulegudsteneste i desember 2009 I dette nummeret kan du m.a. lesa: Vigsel med forviklingar Side 4 Sjå meir på siste side. Lat oss byggje kyrkjelydar

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09

KYRKJE. Babysang på Elnesvågen bedehus. Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 KYRKJE bladet for Hustad, Myrbostad og Vågøy nr. 1/09 Soknerådsvalet 2009, s. 6 Hallbjørn Barman, s.7 Frå Hustad til Tambaga, s.8 Babysang på Elnesvågen bedehus Side 5 1 KYRKJEKONTORET I FRÆNA Bøen 7,

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme RETURADRESSE: Prosit design og kommunikasjon as Pb.122,6659 Rindal April 2011 «Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer