Industri. Nytt kompetanse senter for analyser. Norskutviklet system brukes verden over. Raskere feil retting med fjernoppkobling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industri. Nytt kompetanse senter for analyser. Norskutviklet system brukes verden over. Raskere feil retting med fjernoppkobling"

Transkript

1 Industri Nr Nyheter fra Industry Solutions Nytt kompetanse senter for analyser Side 3 Norskutviklet system brukes verden over Side 4 Raskere feil retting med fjernoppkobling Side 5

2 Forandring skaper muligheter Verden endres, godt hjulpet av den globale finanskrisen. Siemens har allerede kommet langt i å tilpasse seg en ny virkelighet gjennom fjorårets omstrukturering til de tre sektorene Industry, Energy og Healthcare. Her hjemme går Kjetil K. Stenersen videre til spennende oppgaver i Shanghai, mens Are-Magne Kregnes overtar som seksjonssjef for seksjon Industri fra 1. mars, seksjonen er en del av sektor Industry. Avtroppende leder, Kjetil K. Stenersen Det er spennende tider og sjelden har vel begrepet endring vært så sentralt på dags - ordenen, godt hjulpet av valgkampen til USAs første afroamerikanske president, men også av finanskrisen. Vi har på kort tid lært om resesjon og at økonomien ikke vokser inn i himmelen. Ifølge Norsk Industris ferske konjunkturrapport for 2009, sysselsatte norsk industri i fjor over årsverk, dette for første gang på over ti år. I løpet av de siste fem årene har norske industribedrifter økt sin omsetning med mer enn 50 prosent. Derfor vil selv en betydelig nedgang i investeringene likevel kunne gi et ganske høyt nivå for Spenningen ligger dermed i hvordan det blir videre fremover, etter at ordrene som allerede er igangsatt er levert. Uansett kan det være greit å forberede seg for tøffere tider, og som så mange ganger før vil nok fleksibilitet og tilpasnings - dyktighet være nøkkelen. Siemens har allerede begynt til - pasningen ved å strukturere selskapet i tre sektorer relatert til fremtidens markedsmuligheter innen områdene industri, energi og helse. Selv gjør jeg også en stor forandring ved å flytte til Shanghai der jeg skal lede skipsvirksomheten til Siemens i Kina. Min etterfølger her hjemme blir Are-Magne Kregnes, og jeg ønsker både han og alle dere andre i norsk industri lykke til videre. Påtroppende leder, Are-Magne Kregnes Samspillet mellom norsk industri, leveran dører og myndigheter er viktig i den finansielle situasjonen vi nå befinner oss. Som tidligere kunde kjenner jeg Siemens som en stor, solid aktør med høy, anerkjent kompetanse. Derfor ser jeg med spenning frem til å overta ansvaret for seksjon Industri fra 1. mars. Siemens visjon er å skape bærekraftige løsninger for morgen - dagens samfunn, og jeg ser frem til å være med å påvirke fremtiden for norsk industri. Min første oppgave blir å møte og bli bedre kjent med dere kunder og mine nye medarbeidere. Mange av dere har jeg kanskje allerede møtt gjennom tidligere arbeidsgivere innen energi- og industri. Dermed kjenner jeg jo også prosessene og noen av de utfordringene dere står overfor. Mitt mål er å utvikle et nært samarbeid, slik at vi sammen kan løse både tekniske og økonomiske utfordringer. Arbeidsbasen min blir i Trondheim, men aller mest skal jeg være ute i felten, der jeg gleder meg til å møte dere! Are-Magne Kregnes Navn: Are-Magne Kregnes (45) Sivilstand: Gift, 4 barn Bosted og kontor: Trondheim Bakgrunn: El-kraftingeniør og montør. Kommer sist fra stillingen som divisjons direktør i Hafslund Infratek Kjetil K. Stenersen 2 Industri nr

3 Vi hjelper deg med nettanalysene Vårt kompetansesenter for beregninger og analyser utfører gjerne enkelt prosjekter, men bistår også som en langsiktig støttespiller i planlegging og gjennomføring. Siemens er verdensledende innenfor nettanalyser for transmisjons-, distribusjons- og industri/offshorenett. Vårt kompetanse senter i Norge er ansvarlig for beregninger og analyser, salg av beregnings verktøy og opp læring og kurs for våre kunder i Skandinavia. Kort- og langsiktig Siemens Nettanalyse kan utføre enkeltprosjekter, men også være en langsiktig støttespiller i planlegging og gjennom - føring av prosjekter. Vi bistår gjerne når du trenger hjelp til lastflytberegninger, kortslutnings - beregninger, design av jordingssystem, dynamiske analyser (stabilitet, dimen - sjonering av brytere, motorstart osv.), harmoniske analyser, selektivitetsstudier, reléplanlegging osv. Komplett dokumentasjon I løpet av det siste året har vi utført studier for blant annet StatoilHydro, Statnett, Statkraft og LKAB. For LKAB er det gjennomført en komplett reléplan og selektivitetsanalyse for det nye malm - behandlingsanlegget i Narvik. Studien omfatter koblingsanlegg med 2 vern for 33 kv kabelavganger, 29 vern på 11 kv og to hovedtransformatorer på 20 MVA. Arbeidet resulterte i en komplett doku - mentasjon med reléplaner for anlegget, inkludert innstillinger i DIGSI for de sentrale vernfunksjonene. I løpet av våren/sommeren 2009 blir alle høyspent anleggsdeler testet og idriftsatt av Siemens. Kontakt: Thomas Skånøy tel.: e-post: S Einsp It DI1 L1 Fehler L2 Z Z Z L2 Z DI4 DI6 DI9 DI3 Z Z Fehler DI5 L3 DI7 S2-1 X [0hm] S1 S4 S3 S R [0hm] S1 It 2T6 Z DI10 S3-1 Industri nr

4 Power Management System: Norskutviklet system brukes ver SIKKER KRAFTPRODUKSJON: - Med PMA300 oppnår du stabil, sikker og økonomisk kraftproduksjon, sier produktansvarlig Kjartan Tystad. Power Management Systemet PMA300, som er utviklet i Bergen, er nærmest blitt for et volum produkt å regne i skips sammenheng. Det er nå levert over 70 PMA300-systemer verden over. Power Management System forbindes gjerne med skip og marine, men passer like godt inn i små kraftstasjoner og nødstrøm- og reservestrømanlegg på land som i et skipsanlegg. Så lenge det er snakk om diesel eller gassdrevne generatorsystemer, er PMA300 det rette produktet for samkjøring og kontroll. Systemet er utviklet for å sikre en stabil, sikker og økonomisk kraftproduksjon. Systemet forenkler og sentraliserer betjeningen av alle generatorer og brytere, og kan kjøre hele kraftstasjonen automatisk med ubemannet maskin- og kontrollrom. Dermed kan det fokuseres på andre viktige oppgaver som vedlikehold og service. Optimalisert for samkjøring Systemet er designet for lav- og mellom - spenningsanlegg og er optimalisert for samkjøring med Siprotec generatorvern. Systemet bygger på standard Siemens S7 PLS og MP377 kontrollpanel. Dermed har brukeren et visuelt og flott bruker - grensesnitt via den 15 store touchskjermen. Programvaren er kontinuerlig utviklet siden 2001, men det siste året har det vært stor oppmerksomhet på fleksibilitet og redusert engineerings - arbeid. Ett system i uken Systemet settes i stor grad opp med parametersetting og kan takle inntil 8 generatorer fordelt på inntil 4 skinner 4 Industri nr

5 den over Raskere feilretting med fjernoppkobling Nå kan vi gjøre endringer og rette feil for deg med fjernoppkobling. Løsningen er sikker og effektiv, og erfaringene så langt er svært gode. TRYGT OG EFFEKTIVT: Direkte feilsøk over internett sparer deg for både tid og penger. Dataene krypteres for at din informasjon skal være trygg. (busbars) i standard opp settet. Med de siste opp dateringene har vi klart å ferdigstille ett system i uken over en lengre periode. Eksterne alarm- og kontrollsystemer PMA300 integreres lett i tavlen og krever dermed ingen ekstra skap. Systemet har også flere kommunikasjonsgrensesnitt slik at det kan tilkoples eksterne alarmog kontrollsystemer. Med en slik løsning kan hele kraftstasjonen fjernstyres og PC-skjermen blir brukerens kontrollpanel. Kontakt: Kjartan Tystad tel.: e-post: Løsningen er mest aktuell for feil - situasjoner og mindre endringsoppdrag. Siemens har en egen partnernettsone beskyttet bak en brannmur som er dedikert til fjernoppkobling. På anlegget monterer vi en Cisco ASA 5505, som er både brannmur og VPNgateway (VPN = Virtuelt Privat Nettverk). Denne slipper kun gjennom kryptert trafikk fra Siemens sitt partnernett. På denne måten kan vi feilsøke på alt fra PLS og omformere til operatørstasjoner, servere/engineeringsstasjoner ute hos våre kunder. Dermed sparer både du som kunde og Siemens mye tid og kostnader. Fast IP-adresse en forutsetning For å kunne benytte løsningen, må du ha Internett med fast IP-adresse. Du trenger også en programvare for fjernstyring av operatørstasjoner og servere etc., og PLS-ene må være tilknyttet samme nettverk som VPNgateway. Kontakt: Knut Låstad tel.: e-post: Industri nr

6 Moderniserer renseanlegg i Trondheim Siemens har fått tildelt avtalen om service og modernisering av renseanleggene Ladehammeren og Høvringen for Trondheim kommune. Avtalen er todelt og inkluderer månedlig servicegjennomgang og modernisering. Sammen renser Ladehammeren og Høvringen avløpsrenseanlegg alt avløpsvann for Trondheim kommunes innbyggere. Ladehammeren er det eldste av anleggene med mange Simatic S5 PLS-er som skal byttes ut med S7 PLS-er. Høvringen er fra 2004 og er basert på en mer moderne plattform med Simatic S7 PLS-er. Siemens har vært tungt inne som leverandør på begge disse anleggene. Gir driftssikkert anlegg Moderniseringen vil strekke seg over flere år, men serviceavdelingen i Trondheim er allerede godt i gang. To av stasjonene er modernisert, og tre er under bearbeiding. I november ble den største av PLS-ene modernisert. Programkoden ble skrevet om til S7 på rekordtid, og samtlige omformere byttet ut. Ørjan Sætre, serviceingeniør i Trondheim og teknisk ansvarlig for avtalen, kan fortelle om en travel høst for de involverte både fra Siemens og fra kunden. - Kombinasjonen av løpende servicegjennomganger og pågående modernisering gir en unik mulighet til oppfølging av anleggene og gir et mest mulig driftssikkert anlegg, sier han. Honnør for fleksibilitet Tommy Fredriksen, Trondheim Bydrifts representant for avtalen, er godt fornøyd med resultatet så langt. Folkeligheten hos Siemens, og ikke minst evnen til å samarbeide både med driftsledelse og operatører på en gjensidig, forståelig plattform, gir gode resultater. Han gir også honnør for fleksibilitet og velvilje. 6 Industri nr

7 Har du full oversikt over reservedelene til dine anlegg? Vårt logistikkbaserte servicekonsept (AOP) kan hjelpe deg å analysere installerte Siemens-komponenter og lagrede reservedeler for disse. Analysen viser utfasingstidspunkt, leveringstid og erstatningskomponenter. Siemens System Service gjennomførte høsten 2008 kartlegging av installert base og lagerbeholdning av Siemenskomponenter hos mange av våre kunder. Kartleggingen dannet grunnlaget for en analyse av komponentene. Tilbake - meldingene på analysene var svært gode. Derfor utvider vi nå tilbudet om kostnadsfri analyse frem til 31. mars Avdekker avvik Analysene viser at flere bedrifter har avvik mellom installert base og komponenter på lager. Eks. komponenter på lager som ikke er i produksjonsutstyr. Analysen viste også at det kan være vanskelig å få reservedeler til en del av komponentene som står i produksjonsutstyret. Optimaliserer lagerhold Analysen vil hjelpe deg å oppnå en større kostnadseffektiv tilgjengelighet på kompo - nentene gjennom hele anleggets levetid, og dermed redusere risikoen for produksjons stans som følge av at du mangler kritiske komponenter. Samtidig optimaliserer du innkjøps- og lagerkostnadene for reservedelene. Ta kontakt med oss på telefon hvis du ønsker analysen. Vi sender deg da skjema for registrering av komponentene. Registreringen kan du selv utføre elektronisk, eller du kan få hjelp av Siemens System Service. Mer informasjon finner du på Datainnsamling, Siemens-komponenter Må-felt Bør-felt Fylles ikke ut Kunde: Anlegg: Utført av: Dato: Acquisition data Produktdata Anleggsdata Pos. Beskrivelse MLFB Opsjoner Serienr. Antall artikler Antall artikler på lager installert i anlegget EKSEMPEL 1 6ES5374-0BA EKSEMPEL 2 6SE7021-0TA61-Z G91S00 SIKRER DRIFTEN: En analyse gir full oversikt over innstallerte komponenter og reduserer risikoen for produksjonsstans fordi kritiske reservedeler mangler. Industri nr

8 RETURADRESSE: Siemens Industry Solutions Postboks Oslo Tell us! Med nulltoleranse for ulovlig eller upassende oppførsel skal Siemens compliance-program bidra til at Siemens blir ledende i verden på etisk forretnings - førsel. Programmet omfatter medarbeidere i over 190 land, og er trolig verdens mest omfattende. Et av tiltakene er å tilrettelegge for varsling av lovstridige forhold. Tell Us! er navnet på en varslingskanal som driftes av det eksterne selskapet EthicsPoint, der både ansatte og forretningsforbindelser kan rapportere om brudd på lover, regler eller Siemens interne regelverk. Tell Us! sikrer konfidensiell oppfølgning, og finnes på Siemens.no under Om oss/compliance. Industry Solutions Divisjon Industry Solutions leverer elektro- og automatiseringsanlegg, samt utstyr og tjenester til industri og skip. Med et uslåelig service- og engineeringsmiljø skaper våre 250 ingeniører energieffektive løsninger og økt produktivitet for norsk industri. Vi er til stede over hele landet, og har også tilgang til kompetanse, support og ressurser fra vårt globale Siemens-nettverk. Siemens AS, Industry Solutions Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf e-post: Ansvarlig utgiver: Siemens Industry Solutions Kjetil K. Stenersen Trykk: thoresen grafisk as 8428

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB TEMASERIE fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen / nummer 3 / august 2010 P C V E D U I B Leder Da er tredje nummer i IT-avdelingens temaserie produsert. I første nummer, som var ferdig på sensommer

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Simatic klar for Windows 7

Simatic klar for Windows 7 Leder Automatos-utgaven du nå har i hendene er historisk. Ikke bare har bladet fått nytt design, men det inneholder en revolusjonerende nyhet vår nye TIA-portal. Med Totally Integrated Automation (TIA)

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer