EKSPERTKONFERANSE OM RUSMIDDELMISBRUKERE OG PSYKISKE LIDELSER PÅ LILLEHAMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSPERTKONFERANSE OM RUSMIDDELMISBRUKERE OG PSYKISKE LIDELSER PÅ LILLEHAMMER 25.-26.9.2006"

Transkript

1 EKSPERTKONFERANSE OM RUSMIDDELMISBRUKERE OG PSYKISKE LIDELSER PÅ LILLEHAMMER Ansvarlige: Christian Sohlberg, HOD og Gabrielle Welle-Strand, Shdir Arbeidsgruppe Shdir: Anne-Grete Kvanvig, Berit Salvesen, GWS 25.september Registrering, kaffe med wienerbrød 1000 Velkommen ved seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og omsorgsdepartementet Statssekretær Wegard Harsvik åpner konferansen ORDSTYRERE: Christian Sohlberg og Gabrielle Welle-Strand Nasjonale presentasjoner med vekt på status og utfordringer faglig og organisatorisk (inkl.lovverk) Island: Ikke endelig avklart Finland: Finska evidensbaserade rekommendationer főr behandling av alkoholoch narkotikaproblem Prof.Mikko Salaspuro Danmark: Midt i et vadested - Danmark før kommunalreformen. Organisering af indsatsen overfor rusmiddelmisbrugere med psykiske lidelser i København. Et eksempel Socialoverlæge Peter Ege, Københavns Kommune Sverige; Tittel: Bjőrn Fries, Nationell narkotikapolitisk samordnare, Mobilisering mot narkotika og Anders Milton, Nationell psykiatrisamordnarde Lunsj Musikk i fengsel og frihet kulturelt innslag Norge: Fra ansvarsfraskrivning til samarbeid og ansvarsdeling? Rus og psykiatri slik det var og slik vi håper det vil bli. Professor Helge Waal, Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo Selvstyrte områder Du har to valg: Enten å angripe angsten eller rømme fra den Brukerperspektivet ved leder Jon Storaas, RiO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon), Norge Sosial- og helsedirektoratet Avdeling rusmidler Postadr: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr: Universitetsgaten 2, Oslo Tel: Faks: Org.nr.:

2 Pause med kaffe Parallelle miniseminarer med inviterte foredrag I. Brukerperspektivet ORDSTYRER: Gabrielle Welle-Strand, Shdir Norge: Tittel: Vi kan, vi vil, vi får det til! ved leder Bente Aker, LAR-nett (brukerorganisasjon for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering) Kjell Brostrőm, Brukarnätverket Danmark: Min egen værste fjende Ved Jannie Petersen, daglig leder Hotellet København Finland: Vinkki and other harm reduction activities in Finland II. Kompetanseutvikling ORDSTYRER: Edle Ravndal, SIRUS Finland: Ekspertutdanning innen rusmiddelmedisin for leger i Finland Medisinsk seniorrådgiver Pekka Heinälä, A-klinikkstiftelsen i Finland Danmark: Kompetenceudvikling ved tværfaglig og tværsektoriel uddannelse Psykolog Søren Søberg Hansen, Team for Misbrugspsykiatri, Afd.N Psykiatrisk universitetshospital i Århus Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordning Norge: Kompetanseøkning - når, hvor og hvorledes? Professor Helge Waal, Seksjon for Kliniske Rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo, Norge III. Ambulante team ORDSTYRER: Per Føyn, ARA, Aker universitetssykehus HF Sverige: Avklares Norge: Erfaringer fra ambulante team I Norge Lars Linderoth/Amund Aakerholt Finland: Helsinki Experience developing dual diagnosis treatment Carola Fabritius Danmark: Danmark: Ambulant behandling af patienter med dobbelt diagnose Afdelingsleder, psykiatrisygeplejerske Lena Sølling, Københavns Amts Specialambulatorium - 2 -

3 IV. ADHD ORDSTYRER: Anne-Grete Kvanvig, Shdir Danmark: ADHD, risikofaktorer for misbrug (sammenhængen med) og Ritalin-behandling Kursusreservelæge Søren Dalsgaard, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Finland: ADHD and drug problem? Pekka Tani, HUS Norge: AD/HD hos rusmiddelavhengige. Kliniske erfaringer fra en ruspoliklinikk Seksjonsoverlege Olav Espegren; Avdeling for rus og avhengighet, Sykehuset Sørlandet HF Docent/sektionschef Johan Franck, BeroendeCentrum Stockholm, Karolinska Institutet 2000 Festmiddag V. Filmen om ROP. Erfaringer fra arbeidet til Seksjon rus og psykisk lidelse ved Tøyen DPS ORDSTYRER: Christian Sohlberg, HOD Ved seksjonsleder Tove Buseth Seksjon rus og psykisk lidelse, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo 26.september Parallelle miniseminarer (3-4) med innsendte bidrag 1. Hvor intet andet fungerer- triplediagnoseteamet og behandling af komplekse kommunikationsforstyrrelser Afdelingslæge Henrik Thiesen: SundhedsTeam, Københavns Kommune 2. Personlighedsforstyrrelser hos stofmisbrugere Psykolog Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet: 3. Hvad kommer først, stofmisbrug eller psykose Overlæge, psykiater Henrik Rindom Psykiaktrisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital: 4. Behandlingsproces set fra brugerperspektiv ved dobbelt diagnose Psykolog, ph.d studerende Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet : 5. Case management som behandlingsstrategi i forhold til psykisk syge misbrugere - muligheder og problemer Antroplog, ph.d forksningsmedarbejder Katrine Schepelern Johansen, Københavns Amts Specialambulatorium (KASA) - 3 -

4 6. Personlighetsforstyrrelser og fullføring av behandling Professor Edle Ravndal, SIRUS/SKR, UiO Abstract sendes til senest (se under) Pause med kaffe og wienerbrød Parallelle miniseminarer (3-4) med inviterte bidrag I. Samhandling/samordning ORDSTYRER: Anne-Grete Kvanvig, Shdir Norge: Flere kokker og mye søl? Når det er behov for bistand fra flere instanser for å få livet på skinner ved fagsjef for psykiatri og avhengighetsbehandling Arne Johannesen, Helse Sør Danmark: Konsulentmodel eller integrert behandling Overlæge, ph.d Lars Merinder, Team for Misbrugspsykiatri, Afd.N Psykiatrisk universitetshospital i Århus Finland: Dual diagnosis project in Helsinki Capital area Project coordinator Arja Kesälahti, A-clinic Foundation Catarina Norman, Beroendecentrum Stockholm II. Institusjoner med spesialtilbud til rus/psykiatri ORDSTYRER: Per Føyn, ARA, Aker universitetssykehus HF Sverige: Verksamhetschef Stefan Borg, Beroendecentrum Stockholm Finland: Institutional rehabilitation program for dual diagnosis patients Antti Holopainen Norge: Norske institusjoner med tilbud til mennesker med rus- og psykiatriproblematikk, et eksempel fra Nord-Norge Ellen Hoxmark, Psykologspesialist, leder Rus- og psykiatriposten, Universitetssykehuset Nord-Norge 2-årig opgørelse af beh.data Danmark: Kognitiv miljøterapi (KMT): et integreret behandlingstilbud for indlagte dobbeltdiagnose patienter: implementering og foreløbige resultater af to års undersøgelse Stephen Austin, forskningspykolog Afd.M, H:S Sankt Hans Hospital III. Forskning ORDSTYRER: Edle Ravndal, SIRUS Norge: Forekomst og behandling av personer med rus og psykiske lidelser i allmennpsykiatriske poliklinikker Seniorforsker Rolf Gråwe, SINTEF Helse, Trondheim - 4 -

5 Lunsj Danmark: Dobbeltdiagnosebehandling i Europa; ISADORA; en beskrivende undersøgelse Psykolog Eline Hyldager, Team for Misbrugspsykiatri, Afd.N Psykiatrisk universitetshospital i Århus Sverige: Ikke avklart Finland: Dual diagnosis studies? Sami Pirkola, Stakes IV. Pasientrettigheter ORDSTYRER: Christian Sohlberg, HOD Finland: Patients rights to get treatment, Finnish experiences. Marjo Tervo Nationell psykiatrisamordning Anders Printz, Socialstyrelsen Danmark: Stofbrugeres udfordringer i sundhedssystemet set fra et gadeperspektiv Gadejurist Nanna W. Godtfredsen, Center for narkotikaindsats, København Norge: Passer pasientrettigheter på rusmiddelmisbrukere? Professor Aslak Syse, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo V. Barn og unge (tidlig identifikasjon/intervensjon) ORDSTYRER: Guri Spilhaug, Legeforeningen Finland: Who gets drunk? Findings from the Finnish From a Boy to a Man - Study. Solja Niemelä, MD, University of Turku, Dept of Child Psychiatry Danmark: "Unge, misbrug og psykiatri" Overlæge Bent Kawa, Børne-ungdomspsykiatrisk afdeling. Glostrup Amtssygehus Norge: Forsøk på tidlig intervensjon hos ungdom under 16 med enten begynnende rusbruk eller med alvorlig familiær belastning Avdelingsleder Jan Egil Wold, BUP Levanger Sverige: Plenum med paneldebatt hva har vi lært og hvordan går vi videre? Panelleder: Overlege Lars Linderoth, Nordlandssykehuset HF, Bodø Deltakere: Danmark: Adm.overlæge/centerleder KABS/Formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin Thomas Fuglsang Sverige: Nationell psykiatrisamordnare Anders Milton Norge: Forskningsleder Sverre Nesvåg, IRIS/StaRUS, Stavanger Island: Finland: Carola Fabritius - 5 -

6 Nordisk referansegruppe Danmark: Sverige: Finland: Island: Norge: Prosjektleder/læge Helle Pettersen, Sundhedsstyrelsen Sekreterare Åsa Magnusson, Socialdepartementet Överläkare Antti Holopainen Rafn M.Jònsson, Rus i Folkehelseinstituttet Helge Waal; Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, UiO INVITASJON TIL EGNE FOREDRAG I forbindelse med konferansen inviterer vi til påmelding av egne foredrag relatert til konferansens tema. Vi ønsker på denne måten å få en enda større bredde på konferansen og håper riktig mange vil benytte seg av denne muligheten. Vi inviterer til foredrag om blant annet: Parallelle eller integrerte behandlingsforløp, juridiske sider, medisinering med og uten vanedannende medisiner, etnisitet, tvang, graviditet hos pasienter med DD, samhandling, somatisk sykelighet, diagnostisering er det nødvendig? eller andre aktuelle temaer. Foredragene vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte sammendrag. Aksepterte foredrag vil bli tatt inn i programmet 26.september kl Det legges opp til at hver presentasjon skal vare i 30 minutter (inkludert spørsmål/diskusjon). Beskjed om at foredraget er akseptert vil bli sendt ut senest 15.september Spørsmål kan rettes til adressen under punkt 2 nedenfor. Retningslinjer for innsending av foredrag 1. Sammendragene må være oss i hende senest 6.september Et sammendrag av foredraget må sendes i elektronisk format (fortrinnsvis word-fil) som et vedlegg til en til 3. Det innsendte foredraget må inneholde: - tittelen på foredraget - forfatternes etternavn, initialer for fornavn, yrkestittel og arbeidsplass. Understrek navnet til den som skal presentere. - Et sammendrag på maks 250 ord av det som ønskes presentert på konferansen - 6 -

Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelser Nordisk ekspertkonferanse Lillehammer 25. 26.9.2006

Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelser Nordisk ekspertkonferanse Lillehammer 25. 26.9.2006 Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelser Nordisk ekspertkonferanse Lillehammer 25. 26.9.2006 RUSMIDDELMISBRUKERE OG PSYKISKE LIDELSER Nordisk ekspertkonferanse Lillehammer 25. 26.9.2006 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelser

Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelser Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelser Nordisk ekspertkonferanse Lillehammer 25. 26.9.2006 RUSMIDDELMISBRUKERE OG PSYKISKE LIDELSER Nordisk ekspertkonferanse Lillehammer 25. 26.9.2006 Bestillingsnummer:

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

DANMARK SVERIGE NORGE

DANMARK SVERIGE NORGE Velkommen til nordisk konferanse - en konferanse om rusmiddelbrukets konsekvenser for fosteret, barnet og familien. & Rusen 29. september til 1. oktober Arrangør Rica Park Hotel Sandefjord Norge i samarbeid

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009.

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Mandag 12. oktober: Kl. 09.00 10.00 Registrering. Representert ved leder Jan-Magne Sørensen og Akershuskontakt Tore Haug. Vi møtte opp med godt humør

Detaljer

Vi vet nok - nå må vi handle!

Vi vet nok - nå må vi handle! Fagrådet innen Rusfeltet i Norge inviterer til Nasjonal Fagkonferanse 2009 28. - 29. oktober Vi vet nok - nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Årsmøte 27. oktober

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer illustrasjonsfoto: www.colourbox.com Radisson Blu Hotel Bodø 21.

Detaljer

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...?

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...? Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett Foto: justme.ws BUP-DAGENE 2011 Blitt sånn... eller sånn...? Oslo 6. - 8. april 2011 kjære kolleger Velkommen til BUP-dagene i Oslo 6. 8. april 2011, som

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 forum for lungerehabilitering Velkommen Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Forum for lungerehabilitering

Detaljer

Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014.

Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014. Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014. Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste

Detaljer