«PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen?"

Transkript

1 «PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen? Skolledarkonferensen, Halmstad 25. september 2014 Svein Sjøberg Artikler på 1 PISA-kritikk fra ledende akademikere The Guardian May 6,

2 International reactions from educators and academics Open letter to Andreas Schleicher /PISA/OECD from leading academics Published in the Guardian Now signed by 2200 academics from 40+ countries Initiative by Noam Chomsky, Robin Alexander, Andy Hargreaves, Stephen Ball, Diane Ravitch etc. Diane who? Diane Ravitch Viseutdanningsminister i USA under Bush Sterk tro på at marked og konkurranse fremmer kvalitet. Men lærte av erfaring The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education 2

3 OECD som globalt utdanningsdepartement PISA-letter (intro): PISA results are anxiously awaited by governments, education ministers, and the editorial boards of newspapers, and are cited in countless policy reports. They have begun to deeply influence educational practices in many countries. As a result of PISA, countries are overhauling their education systems in the hopes of improving their rankings. Lack of progress on PISA has led to declarations of crisis and PISA shock in many countries, followed by calls for resignations, and farreaching reforms according to PISA precepts PISA (OECD): Programme for International Student Assessment Testing every third year Phase 1, 2000: Reading Phase 2, 2003: Mathematics Phase 3, 2006: Science Phase 4, 2009: Reading again Phase 5, 2012 Mathematics (Released: Dec ) PISA 65 countries, ½ million pupils tested Plans for 2015, 2018, 2021 Big Science, like NASA, CERN Key element in educational policy in most participating countries 3

4 PISA endret skoledebatten Sannhetsvitne: Kristin Clemet, Utdanningsminister da PISA kom til Norge Onsdag 5. desember 2001 "Norge er skoletaper Hermed er det solid dokumentert" - Dette er skuffende, nesten som å komme hjem igjen fra et vinter-ol uten en eneste norsk medalje. Og denne gangen kan vi ikke skylde på at finnene er dopet Kristin Clemet på pressekonferanse 4

5 5

6 6

7 13 Sverige 1 7

8 Jens Dolin november PISA i Tyskland 8

9 PISA-tester: Nå som IQ-tester i Tyskland (Bilde fra Frankfurt airport) PISA som nasjonens IQ-test (ikke bare en spøk 9

10 PISA 2012 released Dec International reports, videos, database And numerous national reports PISA 2012 analytical framework PISA 2012 Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy (?) The financial literacy expert group by The George Washington University School of Business, USA. 0framework%20e-book_final.pdf 10

11 90 % of the world economy PISA: Grunnleggende spørsmål Hvordan skal PISA forstås som samfunnsfenomen? Hvilke samfunnsmessige, politiske krefter står bak? Hvordan presenteres og forstås PISA av media, offentligheten, politikere? Hvordan brukes PISA av OECDs eksperter? Hvordan brukes PISA i landenes skolepolitikk? 11

12 PISA s ambisjon: Kunnskaper og ferdigheter for framtidas samfunn Positiv ambisjon, men hva med valgene? Følger av OECD formål og mandat: Økonomisk vekst og utvikling i en fri global markedsøkonomi PISA faginnhold: Morsmål (lesing), Matematikk og Naturfag (Men selv i disse fagene testes bare noen sider ved fagene.) Ikke historie, geografi, samfunnsfag, fremmedspråk, estetiske fag, kunstfag, etikk og verdier etc. Forholder seg ikke til landenes læreplaner, heller ikke i de fag de tester Men PISA-skåre presenteres og forstås i som et objektivt mål for hele skoleverkets kvalitet PISA-amibisjonene: Mission impossible? Are students well prepared for future challenges? Can they analyse, reason and communicate effectively? Do they have the capacity to continue learning throughout life? (www.pisa.oecd.org) Og dette testes i en 2 ½ times papir-og blyant-test i ensomhet? Med oppgaver som er felles i hele verden 12

13 OECD, PISA og politikk Tre sentrale Nordiske vitner: Kjell Eide, Norge Ulf P Lundgren, Sverige Og helt til slutt: Pasi Sahlberg, Finnland Den politiske forhistorien synes glemt Kjell Eide ( ) Norges mann i OECD i 30 år Ledet OECDs arbeid med utdanning fra 1961 Statssekretær for AP, senere regjeringers vitenskapelige rådgiver, inntil 1995 Eides siste bok «OECD og norsk Utdanningspolitikk» 13

14 Kjell Eide (1995) (pre-pisa ) - «Utover 80-årene gikk særlig USA mer aggressivt inn for å få konservative politiske flaggsaker opp på OECD's utdanningspolitiske dagsorden -Nye slagord kom etter tur på OECD's dagsorden: kvalitet i utdanningen, fritt skolevalg, nye finansieringskilder, næringslivskontakt, "accountability", effektiv ressursbruk og prestasjonsbelønning -Ambisjonen kan være at OECD tar på seg ansvaret for internasjonale undersøkelser (som IEA s TIMSS etc.), på regjeringenes vegne. -Dette vil gjøre OECD til en sterk politisk maktfaktor, og bidra til en utdanningspolitisk "harmonisering" som vil overgå alt vi hittil har kunne frykte fra EU. PISA, Power, and Policy The emergence of global educational governance (2013) 14

15 PISA Under Examination. Changing Knowledge, Changing Tests, and Changing Schools (2011) PISA: Bakgrunn, mål og hensikt Ulf P Lundgren og PISA Lundgren ledet evalueringer av norsk skole på 1970 og 80 tallet Rektor ved Høgskolan för Lärarbildning Ledet Skolverket Ledet OECDs arbeid med utdanning etter Kjell Eide Ledet forabeidet med PISA fram til år 2000 Nå: professor Uppsala Universitet 15

16 Lundgren: PISA as a Political Instrument Vi håpet at resultatene fra PISA skulle stimulere en debatt om skolens innhold [ ] fra et bredt kulturelt og sosialt perspektiv. Sjelden er et fromt ønske blitt så knust. Da de første PISA-resultatene kom, fikk de et gjennomslag som ikke var ventet, ikke i våre villeste drømmer. Resultatene ble raskt fortolket gjennom metaforer tatt fra sportsjournalistikken. PISA-prosjektet og dets konsekvenser kan ikke forstås fra et pedagogisk, psykometrisk eller teknisk perspektiv. PISA må forstås i en kontekst som er historisk formet av sosiale forhold, både materielle og ideologiske. (Min overs.) Lundgren (cont d): To Finnish.. (sic) PISA is an example of what in a global world nationally is perceived as the answer to --what is going to be taught, --who it is going to be taught to and --how the outcomes of teaching will be judged and -- used for control and political governing. 16

17 OECD er ikke en konspirasjon! Ikke én stemme Ingen formell, legal makt Innflytelse ved tall, statistikk, indikatorer, rangeringer og expert advice ( soft power ) Ulike og motstridende råd gis av OECDs økonomer, utdanningseksperter, samfunnsvitere Et eksempel på ekspertråd gitt til Norge (Economical survey, Norway 2008) August 2008: OECD-rapport til Norge med beregninger basert på PISA-resultater 17

18 OECD s anbefalinger til Norge Norge bør:.. Øke lønnsforskjellene Minske offentlige utgifter Øke arbeidsledigheten? Redusere en alt for raus sykelønn og for lettvinte uføretrygder OECDs råd til norsk skole (ut fra analyser med PISA som input) Skolen kan gjøres bedre (= more cost effective dvs. flere PISA-poeng!) ved å Legge ned små skoler Gjøre klassene større Mer testing («accountability») Offentliggjøre resultater på skole (og lærer?)-nivå («transparency») Innføre prestasjonslønn for lærere Klar advarsel: Økte bevilgninger vil ikke gi bedre skole 18

19 Oppsummering av OECDs råd: Norge bør bli et annet slags land! Upolitiske ekspertråd? Norge burde styres etter OECD-rapporter viser ny OECD-rapport 19

20 Høy PISA- og TIMSS-skåre: Oppfattes som viktig for konkurranseevne og et dynamisk næringsliv Common sense, og tas som et a priori gitt utgangspunkt Losing Our Edge: Are American Students Unprepared for the Global Economy? National Press Club, Washington, DC, December 4, 2007: PISA Release Conference The lessons learned from PISA results should be used to inform U.S. education policy so that our students graduate ready to compete, thrive, and lead in the global economy of the twenty-first century. Videos etc on 20

21 4. Dec 2007 UK schools slip down global table UK secondary school students have slipped down an international league table of reading and maths standards. "At a time of increasing global competition, the UK cannot afford to be 'average'. We need a renewed sense of urgency in tackling the UK's underperformance in literacy and numeracy" 21

22 Australia, Sept 2012, Prime minister Julia Gillard: - By 2025, Australia should be top five in the world - The government will use PISA to track Australia's progress compared with the rest of the world. 22

23 US government statement on TIMSS and PIRLS 2011 A number of nations are out-educating us today in the STEM disciplines and if we as a nation don t turn that around, those nations will soon be out-competing us in a knowledge-based, global economy. Globalization: The race is on.. Cameron, UK: - We are in a global race today - Sink or swim, do or decline! Prime Minister Cameron s 10 October 2012, Obama, US: - Race to the Top will enable America s students to out-compete any worker anywhere in the world. The White House the Race to the Top, 23

24 Men stemmer dette? Er det noen klar sammenheng mellom PISA/TIMSS-score og økonomisk suksess? Education rankings are misleading -The common-sense connection between test scores and future economic success doesn't hold up. For developed nations, there is no evidence that TIMSS rankings correlate with measures of prosperity or future success. The same holds for a similar test, the Program for International Student Achievement (PISA). 07 January 2013 by MacGregor Campbell New Scientist Magazine issue

25 No surprise: PISA has itself become part of the global economy as actor in the privatized educational market PISA 2015 partly outsorced til Pearson Verdensledende innen utdanningssektoren Pearson Education, Penguin, The Financial Times and The Economist. 75 prosentavprofittenkommerfratesting ogutdanning. Vant anbudet til OECD for deler av PISA 2015 (PISA inntil nå: drevet av konsortier av akademiske institutter) 25

26 Pearson according to Pearson is the world s leading learning company, with 40,000 employees in more than 80 countries working to help people of all ages to make measurable progress in their lives through learning. We provide learning materials, technologies, assessments and services to teachers and students in order to help people everywhere aim higher and fulfil their true potential. Pearson launches The Learning Curve key lessons for education reform The Learning Curve: a new landmark report designed to help policymakers, school leaders and academics identify the key factors which drive improved educational outcomes. The global study, carried out independently by the Economist Intelligence Unit (EIU), drawing on data from the international OECD- PISA, TIMMS and PIRLS Finland and South Korea top the table of education 'superpowers 26

27 Pearson s Learning Curve Pearson creates the sickness and panic, Pearson sells you the tests for diagnosis Pearson sells you the medicine Pearson monitors your progress Now also in cooperation with OECD/PISA Diane Ravitch Viseutdanningsminister i USA under Bush Sterk tro på at marked og konkurranse fremmer kvalitet. Men lærte av erfaring The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education 27

28 Pearson s plan to control education Are we prepared to hand over our children, our teachers, and our definition of knowledge to Pearson? Diane Ravitch, The Death and Life of the Great American School System, Basic Books 2010, 13 An ambitious attempt by Pearson to further commercialize education by claiming its products and services will raise student and teacher performance while at the same time cutting spending. (British Columbia Teacher Federation) Dømt for å blande Pearson Foundation to pay $7.7 million in fines for using its charitable activities to advance its corporation s profitmaking arm. PISA sprer sine vinger (I allianse med Pearson..) 28

29 PISA-testing, also for schools Pisa for schools 29

30 PISA and testing: Big business «PISA for Development» Konflikt mellom OECD og UNESCO/Unicef? 30

31 West vs Asia education rankings are misleading The common-sense connection between test scores and future economic success doesn't hold up. For developed nations, there is scant evidence that TIMSS rankings correlate with measures of prosperity or future success. The same holds for a similar test, the PISA study. 07 January 2013 by MacGregor Campbell New Scientist Magazine issue Interessant fra PISA Om ulikhet i resultater mellom skoler og elever 31

32 Andre land har små forskjeller mellom skoler (men i Sverige øker de!) Pisa 2012 Matematikk: Variansen i PISAskåre innen og mellom skoler Noen land har store forskjeller mellom skoler (og stor ulikhet totalt sett) PISA Sverige: Økende ulikhet (Ref Magnus Oscarsson) Økning av den totale spredning mellom elevene Økning av ulikhet, både mellom skoler og på grunn av sosial bakgrunn 32

33 Svensk skole: Økende ulikhet (Leder, Aftonbladet 29. okt 2013) Annet interessant fra PISA Spredningen i indikatoren for Familiens økonomiske, sosiale og kulturelle status (ESCS) er mindre i Norden enn det som er typisk i OECD-land. Ogsammenhengen mellom familiebakgrunn og prestasjoner er også svakere i Norden enn den gjennomsnittlige sammenhengen innen OECD-området. 33

34 PISA: Problematiske (og overraskende) funn 1)Elevaktive metoder gir svakere resultater? 2)Eksperimentelt arbeid og ekskursjoner gir lavere PISA-score i naturfagene? 3)Bruk av IKT har negativ sammenheng med PISA-score? 4) Høy PISA-score lav interesse for faget? 5)PISA-vinnere (som Finland) har størst ulikhet mellom kjønn 34

35 PISA-score og IKT-bruk. Negativ sammenheng? Norge: På topp i bruk av IKT. (Og vi vil ha mer! For å nå igjen Finland??) Finland: Lite bruk av IKT PISA-score naturfag (Norge) vs. Teste og utforske egne ideer Høyest PISA-score når man ikke bruker naturfagets metoder (og når man neglisjerer læreplanen) Alltid Aldri 35

36 Finland: Highest science score PISA 2006 Science mean score PISA 2006 Science Interest score Finland: Highest in science score, lowest in interest Colombia Thailand Azerbaijan Mexico Jordan Indonesia Brazil Romania Chile Tunisia Kyrgyzstan Portugal Argentina Uruguay Qatar Montenegro Greece Lithuania Russian Federation Turkey Hong Kong-China Croatia Spain Chinese Taipei Italy Macao-China Serbia Bulgaria Hungary Slovak Republic France Luxembourg Germany Japan Israel Austria Slovenia Liechtenstein Latvia Switzerland Belgium Estonia Poland Czech Republic Korea Ireland United States Norway Canada Iceland Australia United Kingdom Denmark New Zealand Sweden Netherlands Finland

37 PISA-vinnerne som modeller? Korea? Singapore? Japan? Shanghai? Finland? Supermarket check-out in Singapore: Math and Science Exam preparations! Painkillers 37

38 UNDP: Human Development Index, HDI Fremtiden til nesten sørkoreanske tenåringer avgjøres under en ny timer lang eksamen i dag. Andre studenter får fri, kirkene holder nattåpent med fellesbønn og børsen utsetter åpningen. En best mulig utdannelse betyr alt i Sør- Korea. (DN, 13. nov 2008) 75 Kanskje bedre: Lære av Finland? 38

39 Lære av Finnland PISA-vinneren? PISA turisme til Finnland Abu Dhabi vil kjøpe Finlands skolesystem Pasi Sahlberg en nøkkelperson bak finsk utdanningspolitikk Finsk skole ble laget etter svensk modell ca 1990, og de har holdt fast ved den 39

40 Sahlberg: GERM : Global Educational Reform Movement Øket konkurranse og frie valg, standardisering av undervisning og læreplaner Mer testing og karakterer, test-basert accountability, prestasjonsbasert lønn, rangering av skoler og lærere Utdanning som marked. Privatisering, konkurranse og fritt skolevalg Finland has remained immune, but other Nordic countries have moved to adopt policies that are close to GERM (Sahlberg, p125) Hva sa Einstein om PISA? - Ikke alt som kan telles, teller - og ikke alt som teller, kan telles! Albert Einstein (fysiker, filosof og kunstner) 40

Kan dannelse måles? (Eller drukner dannelsen i tall, tester og rangeringer?) Svein Sjøberg Dannelseskonferanse, HiNT/UHR, 20.

Kan dannelse måles? (Eller drukner dannelsen i tall, tester og rangeringer?) Svein Sjøberg Dannelseskonferanse, HiNT/UHR, 20. Kan dannelse måles? (Eller drukner dannelsen i tall, tester og rangeringer?) Svein Sjøberg Dannelseskonferanse, HiNT/UHR, 20. mars 2013 1 Utgangspunkt og Konklusjon! - Ikke alt som kan telles, teller -

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

14.08.2014. Kunstfagene i Pisa-tider Svein Sjøberg, Kulturskolene aug 2014 svein.sjoberg@ils.uio.no http://folk.uio.no/sveinsj/

14.08.2014. Kunstfagene i Pisa-tider Svein Sjøberg, Kulturskolene aug 2014 svein.sjoberg@ils.uio.no http://folk.uio.no/sveinsj/ Er det håp for kunstfagene i en Pisatid? Pedagogdagene 2014 Oslo Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo Hva gjør en fysiker her?? Jeg: «typisk realist», fysiker, matematiker Har i alle år arbeidet for å styrke

Detaljer

Paradokser fra PISA NOFA 3, Karlstad 11 mai 2011 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/

Paradokser fra PISA NOFA 3, Karlstad 11 mai 2011 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Paradokser fra PISA NOFA 3, Karlstad 11 mai 2011 Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ 1 Internasjonale studier av skolen Norge er med på alt! Men det er ikke vinnerlandet Finland ) Side 1 PISA

Detaljer

TIMSS og PISA en konsekvensanalyse

TIMSS og PISA en konsekvensanalyse TIMSS og PISA en konsekvensanalyse Internasjonale sammenligninger TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study - (hvert fjerde år med elever på 4. og 8. trinn) PISA: Programme for Student Assessment

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Hva sa Einstein om PISA?

Hva sa Einstein om PISA? Drukner skolens dannelsesmandat i kampen om bedre internasjonale rangeringer? Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo Skolelederdagene 2014 1 Hva sa Einstein om PISA? - Ikke alt som kan telles, teller - og

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 04.02.08 Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole KS er opptatt av at diskusjonen om norsk skole skal være faktabasert.

Detaljer

Naturfag i dansk skole og samfunn En bakgrunnskulisse for diskusjon om Muligheter og utfordringer

Naturfag i dansk skole og samfunn En bakgrunnskulisse for diskusjon om Muligheter og utfordringer Naturfag i dansk skole og samfunn En bakgrunnskulisse for diskusjon om Muligheter og utfordringer NTS-5 år (Gratulerer!) København NTS: Natur, Teknik, Sundhet 22. sept 2014 Svein Sjøberg Plan A Sette Danmark

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

TALIS i et internasjonalt perspektiv. Anne-Berit Kavli Avdeling for Forskning og Internasjonalt arbeid

TALIS i et internasjonalt perspektiv. Anne-Berit Kavli Avdeling for Forskning og Internasjonalt arbeid TALIS i et internasjonalt perspektiv Anne-Berit Kavli Avdeling for Forskning og Internasjonalt arbeid Kjennetegn på norsk skole Et verdigrunnlag med vekt på likhet og likeverd Høy ressursinnsats, men resultater

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre En av kjernekompetansene Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre Line Tyrdal 2014 Stikkord Bevis på læring underveis i økta Gode spørsmål som fremmer tenkning og refleksjon

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Bildekilde: dagbladet.no «Den nordiske fattigdommen er utryddet» Oddvar Nordli, Nordisk ministerråd 1979

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

PISA-undersøkelsen - metodiske utfordringer

PISA-undersøkelsen - metodiske utfordringer PISA-undersøkelsen - metodiske utfordringer Evalueringskonferansen i Bergen 18. september 2014 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hva PISA er og hva den måler Metodiske

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

Lærerbehov og kompetansebehov: Hva vet vi?

Lærerbehov og kompetansebehov: Hva vet vi? Per Olaf Aamodt Lærerbehov og kompetansebehov: Hva vet vi? Innlegg på Forskerforbundets konferanse 22. april 2015 Innledende merknader Utdanningskapasiteten må økes Hva slags kompetanse har lærerne på

Detaljer

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten 1870 1901 3 1930 Bildekilde: lokalhistoriewiki.no 4 2012 1. Norge 2. Australia 3. New

Detaljer

Rekruttering og løn i offentlig sektor Alle vil, men korleis får vi det til? Kjell G. Salvanes NHH

Rekruttering og løn i offentlig sektor Alle vil, men korleis får vi det til? Kjell G. Salvanes NHH Rekruttering og løn i offentlig sektor Alle vil, men korleis får vi det til? Kjell G. Salvanes NHH Problemstilling Kva vi veit om utdanning, ressurser og læraren: Det er auka etterspørsel etter kunnskap

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

PISA Politikk eller pedagogikk? Nordisk studerandeforum, Oslo 12. okt 2013

PISA Politikk eller pedagogikk? Nordisk studerandeforum, Oslo 12. okt 2013 PISA Politikk eller pedagogikk? Nordisk studerandeforum, Oslo 12. okt 2013 Svein Sjøberg Artikler på http://folk.uio.no/sveinsj/ 1 Internasjonale målinger av skolen Norge er med på alt! Men det er ikke

Detaljer

CISV opplevelser for livet

CISV opplevelser for livet Velkommen til CISV CISV opplevelser for livet CISV er en religiøst og politisk uavhengig barneog ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

og

og Kan vi stole på forskerne? Er budsjettbalanse viktigere enn vitenskapelige idealer? NENT, Litteraturhuset 26. mai 2016 Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ og http://sveinsjoberg.com

Detaljer

PISA-lupen-konsekvenser for universiteter og høgskoler

PISA-lupen-konsekvenser for universiteter og høgskoler PISA-lupen-konsekvenser for universiteter og høgskoler Are Turmo Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Nasjonal utdanningskonferanse for helsetjenesten, 30.-31. oktober, 2008

Detaljer

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES?

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Agenda 1. Mepex 2. Norge vs Europe 3. Tanker om måling 4. EU forslaget 5. Drøfting

Detaljer

Fattigdom blant barnefamilier i Norge

Fattigdom blant barnefamilier i Norge Fattigdom blant barnefamilier i Norge «Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo

Detaljer

Utfordringer i norsk økonomi

Utfordringer i norsk økonomi Utfordringer i norsk økonomi Statssekretær Tore Vamraak Oslo, 13. april 216 Utfordringer for norsk økonomi Begrense virkningene av lavere oljepris og økt ledighet Omstilling og økt produktivitet 2 Den

Detaljer

IAESTE. Utvekslingsprogram 2009. Developing global skills in tomorrow s technical leaders

IAESTE. Utvekslingsprogram 2009. Developing global skills in tomorrow s technical leaders Utvekslingsprogram 2009 IAESTE Developing global skills in tomorrow s technical leaders Argentina Armenia Australia Austria Belarus Belgium Bosnia og Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Canada China Colombia

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Hvordan endre matematikkkompetansen. til elevene? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI

Hvordan endre matematikkkompetansen. til elevene? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI Hvordan endre matematikkkompetansen til elevene? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI 16-Feb-10 Oversikt Hva er situasjonen i Norge når det gjelder

Detaljer

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 3. juni 2012 Øyvind Tørlen, CEO Forretningsidè Ekornes skal utvikle, produsere, markedsføre og selge møbler under egne merkenavn for et globalt marked Ekornes Langsiktige

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner Temanotat 2012:1 Resultater fra de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS 2011 viser at det er en klar bedring i norske grunnskoleelevers

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter?

Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? Norge tiltrer den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) Hva betyr det for norske bedrifter? ved Katja Reitan TEKMAR konferansen, 4.-5. desember 2007, Trondheim ACAPO AS Acapo AS er resultatet av fusjon mellom

Detaljer

Har vi det rette overblikk & fokuserer vi bredt nok?

Har vi det rette overblikk & fokuserer vi bredt nok? Har vi det rette overblikk & fokuserer vi bredt nok? Nordisk fagseminar Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.- 28. mai 2015 Anne Margrete Urdahl Overblikk Overvåking 1 Stor transport av folk,

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Oppfølging etter PISA

Oppfølging etter PISA Oppfølging etter PISA Hva viser PISA og hva fører det til? Kunnskapsgrunnlaget Norsk deltakelse i internasjonale studier Hovedfunn fra PISA PISA Problem Solving Hvor står vi hvor går vi? Noen kritiske

Detaljer

TIMSS 2003 med få ord

TIMSS 2003 med få ord Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2003 med få ord En kortversjon av den nasjonale rapporten: Hva i all verden har skjedd i realfagene? Distribueres gjennom http://www.akademika.no

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Kvalitet i skolen. Thomas Nordahl

Kvalitet i skolen. Thomas Nordahl Kvalitet i skolen Thomas Nordahl 28.11.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Sentralbanksjef Svein Gjedrem CME 7. juni Steigum-utvalget 19 Hvis prisstigningen internasjonalt er lav og stabil, vil en slik kurspolitikk bidra

Detaljer

Utdanning i et internasjonalt perspektiv

Utdanning i et internasjonalt perspektiv Utdanning i et internasjonalt perspektiv Foredrag skolelederkonferanse RICA Hell 05.02.2007 Per Ramberg Leder av NTNUs lærerutdanningsprogram Noen observasjoner knyttet til Norge og EU Norge deltar i mye

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Vegard Engstrøm. Spredning og forankring av resultater. Erfaringer fra en liten SMB. vegard.engstrom@simplicatus.no

Vegard Engstrøm. Spredning og forankring av resultater. Erfaringer fra en liten SMB. vegard.engstrom@simplicatus.no 1 Spredning og forankring av resultater Erfaringer fra en liten SMB Vegard Engstrøm vegard.engstrom@simplicatus.no 2 Simplicatus AS Pedagogikk Vitenskap Teknologi Alt bør gjøres så enkelt som mulig, men

Detaljer

I wanted to highlight innovation, I also wanted to do something about hotel prices going up. Hideo Sawada, Hotelldirektør - The Henn na Hotell

I wanted to highlight innovation, I also wanted to do something about hotel prices going up. Hideo Sawada, Hotelldirektør - The Henn na Hotell alternativ 1 alternativ 2 I wanted to highlight innovation, I also wanted to do something about hotel prices going up. Hideo Sawada, Hotelldirektør - The Henn na Hotell En ungdoms- og integreringsnæring

Detaljer

Introduksjonsprogrammet - en god ordning for kvinner? Hanne C. Kavli www.fafo.no

Introduksjonsprogrammet - en god ordning for kvinner? Hanne C. Kavli www.fafo.no Introduksjonsprogrammet - en god ordning for kvinner? Hanne C. Kavli www.fafo.no Et godt program for kvinner? Lønnet arbeid Ikke lønnet arbeid Samfunnsdeltakelse 1. Strålende resultat 3. Bedre en ingenting,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Klar for å lære! 27. september Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi. e-post:

Klar for å lære! 27. september Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi. e-post: Klar for å lære! 27. september 2016 Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Elevundersøkelsen 76 prosent rapporterer at de alltid har noen å være sammen med

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

kampen mot ISIL 17.03.2016 Per Christian Gundersen Kommandørkaptein Leder for Mediegruppen ved Forsvarets høgskole

kampen mot ISIL 17.03.2016 Per Christian Gundersen Kommandørkaptein Leder for Mediegruppen ved Forsvarets høgskole Situasjonen i Syria og kampen mot ISIL Per Christian Gundersen Kommandørkaptein Leder for Mediegruppen ved /Mediegruppen /Mediegruppen 1 Innhold Situasjonen i Syria Kampen mot ISIL Framtidsutsiktene /Mediegruppen

Detaljer

Utvekslingsprogram. Developing global skills in tomorrow s technical leaders

Utvekslingsprogram. Developing global skills in tomorrow s technical leaders 2013 Utvekslingsprogram IAESTE Developing global skills in tomorrow s technical leaders Argentina Australia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Canada China Colombia

Detaljer