«PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen?"

Transkript

1 «PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen? Skolledarkonferensen, Halmstad 25. september 2014 Svein Sjøberg Artikler på 1 PISA-kritikk fra ledende akademikere The Guardian May 6,

2 International reactions from educators and academics Open letter to Andreas Schleicher /PISA/OECD from leading academics Published in the Guardian Now signed by 2200 academics from 40+ countries Initiative by Noam Chomsky, Robin Alexander, Andy Hargreaves, Stephen Ball, Diane Ravitch etc. Diane who? Diane Ravitch Viseutdanningsminister i USA under Bush Sterk tro på at marked og konkurranse fremmer kvalitet. Men lærte av erfaring The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education 2

3 OECD som globalt utdanningsdepartement PISA-letter (intro): PISA results are anxiously awaited by governments, education ministers, and the editorial boards of newspapers, and are cited in countless policy reports. They have begun to deeply influence educational practices in many countries. As a result of PISA, countries are overhauling their education systems in the hopes of improving their rankings. Lack of progress on PISA has led to declarations of crisis and PISA shock in many countries, followed by calls for resignations, and farreaching reforms according to PISA precepts PISA (OECD): Programme for International Student Assessment Testing every third year Phase 1, 2000: Reading Phase 2, 2003: Mathematics Phase 3, 2006: Science Phase 4, 2009: Reading again Phase 5, 2012 Mathematics (Released: Dec ) PISA 65 countries, ½ million pupils tested Plans for 2015, 2018, 2021 Big Science, like NASA, CERN Key element in educational policy in most participating countries 3

4 PISA endret skoledebatten Sannhetsvitne: Kristin Clemet, Utdanningsminister da PISA kom til Norge Onsdag 5. desember 2001 "Norge er skoletaper Hermed er det solid dokumentert" - Dette er skuffende, nesten som å komme hjem igjen fra et vinter-ol uten en eneste norsk medalje. Og denne gangen kan vi ikke skylde på at finnene er dopet Kristin Clemet på pressekonferanse 4

5 5

6 6

7 13 Sverige 1 7

8 Jens Dolin november PISA i Tyskland 8

9 PISA-tester: Nå som IQ-tester i Tyskland (Bilde fra Frankfurt airport) PISA som nasjonens IQ-test (ikke bare en spøk 9

10 PISA 2012 released Dec International reports, videos, database And numerous national reports PISA 2012 analytical framework PISA 2012 Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy (?) The financial literacy expert group by The George Washington University School of Business, USA. 0framework%20e-book_final.pdf 10

11 90 % of the world economy PISA: Grunnleggende spørsmål Hvordan skal PISA forstås som samfunnsfenomen? Hvilke samfunnsmessige, politiske krefter står bak? Hvordan presenteres og forstås PISA av media, offentligheten, politikere? Hvordan brukes PISA av OECDs eksperter? Hvordan brukes PISA i landenes skolepolitikk? 11

12 PISA s ambisjon: Kunnskaper og ferdigheter for framtidas samfunn Positiv ambisjon, men hva med valgene? Følger av OECD formål og mandat: Økonomisk vekst og utvikling i en fri global markedsøkonomi PISA faginnhold: Morsmål (lesing), Matematikk og Naturfag (Men selv i disse fagene testes bare noen sider ved fagene.) Ikke historie, geografi, samfunnsfag, fremmedspråk, estetiske fag, kunstfag, etikk og verdier etc. Forholder seg ikke til landenes læreplaner, heller ikke i de fag de tester Men PISA-skåre presenteres og forstås i som et objektivt mål for hele skoleverkets kvalitet PISA-amibisjonene: Mission impossible? Are students well prepared for future challenges? Can they analyse, reason and communicate effectively? Do they have the capacity to continue learning throughout life? (www.pisa.oecd.org) Og dette testes i en 2 ½ times papir-og blyant-test i ensomhet? Med oppgaver som er felles i hele verden 12

13 OECD, PISA og politikk Tre sentrale Nordiske vitner: Kjell Eide, Norge Ulf P Lundgren, Sverige Og helt til slutt: Pasi Sahlberg, Finnland Den politiske forhistorien synes glemt Kjell Eide ( ) Norges mann i OECD i 30 år Ledet OECDs arbeid med utdanning fra 1961 Statssekretær for AP, senere regjeringers vitenskapelige rådgiver, inntil 1995 Eides siste bok «OECD og norsk Utdanningspolitikk» 13

14 Kjell Eide (1995) (pre-pisa ) - «Utover 80-årene gikk særlig USA mer aggressivt inn for å få konservative politiske flaggsaker opp på OECD's utdanningspolitiske dagsorden -Nye slagord kom etter tur på OECD's dagsorden: kvalitet i utdanningen, fritt skolevalg, nye finansieringskilder, næringslivskontakt, "accountability", effektiv ressursbruk og prestasjonsbelønning -Ambisjonen kan være at OECD tar på seg ansvaret for internasjonale undersøkelser (som IEA s TIMSS etc.), på regjeringenes vegne. -Dette vil gjøre OECD til en sterk politisk maktfaktor, og bidra til en utdanningspolitisk "harmonisering" som vil overgå alt vi hittil har kunne frykte fra EU. PISA, Power, and Policy The emergence of global educational governance (2013) 14

15 PISA Under Examination. Changing Knowledge, Changing Tests, and Changing Schools (2011) PISA: Bakgrunn, mål og hensikt Ulf P Lundgren og PISA Lundgren ledet evalueringer av norsk skole på 1970 og 80 tallet Rektor ved Høgskolan för Lärarbildning Ledet Skolverket Ledet OECDs arbeid med utdanning etter Kjell Eide Ledet forabeidet med PISA fram til år 2000 Nå: professor Uppsala Universitet 15

16 Lundgren: PISA as a Political Instrument Vi håpet at resultatene fra PISA skulle stimulere en debatt om skolens innhold [ ] fra et bredt kulturelt og sosialt perspektiv. Sjelden er et fromt ønske blitt så knust. Da de første PISA-resultatene kom, fikk de et gjennomslag som ikke var ventet, ikke i våre villeste drømmer. Resultatene ble raskt fortolket gjennom metaforer tatt fra sportsjournalistikken. PISA-prosjektet og dets konsekvenser kan ikke forstås fra et pedagogisk, psykometrisk eller teknisk perspektiv. PISA må forstås i en kontekst som er historisk formet av sosiale forhold, både materielle og ideologiske. (Min overs.) Lundgren (cont d): To Finnish.. (sic) PISA is an example of what in a global world nationally is perceived as the answer to --what is going to be taught, --who it is going to be taught to and --how the outcomes of teaching will be judged and -- used for control and political governing. 16

17 OECD er ikke en konspirasjon! Ikke én stemme Ingen formell, legal makt Innflytelse ved tall, statistikk, indikatorer, rangeringer og expert advice ( soft power ) Ulike og motstridende råd gis av OECDs økonomer, utdanningseksperter, samfunnsvitere Et eksempel på ekspertråd gitt til Norge (Economical survey, Norway 2008) August 2008: OECD-rapport til Norge med beregninger basert på PISA-resultater 17

18 OECD s anbefalinger til Norge Norge bør:.. Øke lønnsforskjellene Minske offentlige utgifter Øke arbeidsledigheten? Redusere en alt for raus sykelønn og for lettvinte uføretrygder OECDs råd til norsk skole (ut fra analyser med PISA som input) Skolen kan gjøres bedre (= more cost effective dvs. flere PISA-poeng!) ved å Legge ned små skoler Gjøre klassene større Mer testing («accountability») Offentliggjøre resultater på skole (og lærer?)-nivå («transparency») Innføre prestasjonslønn for lærere Klar advarsel: Økte bevilgninger vil ikke gi bedre skole 18

19 Oppsummering av OECDs råd: Norge bør bli et annet slags land! Upolitiske ekspertråd? Norge burde styres etter OECD-rapporter viser ny OECD-rapport 19

20 Høy PISA- og TIMSS-skåre: Oppfattes som viktig for konkurranseevne og et dynamisk næringsliv Common sense, og tas som et a priori gitt utgangspunkt Losing Our Edge: Are American Students Unprepared for the Global Economy? National Press Club, Washington, DC, December 4, 2007: PISA Release Conference The lessons learned from PISA results should be used to inform U.S. education policy so that our students graduate ready to compete, thrive, and lead in the global economy of the twenty-first century. Videos etc on 20

21 4. Dec 2007 UK schools slip down global table UK secondary school students have slipped down an international league table of reading and maths standards. "At a time of increasing global competition, the UK cannot afford to be 'average'. We need a renewed sense of urgency in tackling the UK's underperformance in literacy and numeracy" 21

22 Australia, Sept 2012, Prime minister Julia Gillard: - By 2025, Australia should be top five in the world - The government will use PISA to track Australia's progress compared with the rest of the world. 22

23 US government statement on TIMSS and PIRLS 2011 A number of nations are out-educating us today in the STEM disciplines and if we as a nation don t turn that around, those nations will soon be out-competing us in a knowledge-based, global economy. Globalization: The race is on.. Cameron, UK: - We are in a global race today - Sink or swim, do or decline! Prime Minister Cameron s 10 October 2012, Obama, US: - Race to the Top will enable America s students to out-compete any worker anywhere in the world. The White House the Race to the Top, 23

24 Men stemmer dette? Er det noen klar sammenheng mellom PISA/TIMSS-score og økonomisk suksess? Education rankings are misleading -The common-sense connection between test scores and future economic success doesn't hold up. For developed nations, there is no evidence that TIMSS rankings correlate with measures of prosperity or future success. The same holds for a similar test, the Program for International Student Achievement (PISA). 07 January 2013 by MacGregor Campbell New Scientist Magazine issue

25 No surprise: PISA has itself become part of the global economy as actor in the privatized educational market PISA 2015 partly outsorced til Pearson Verdensledende innen utdanningssektoren Pearson Education, Penguin, The Financial Times and The Economist. 75 prosentavprofittenkommerfratesting ogutdanning. Vant anbudet til OECD for deler av PISA 2015 (PISA inntil nå: drevet av konsortier av akademiske institutter) 25

26 Pearson according to Pearson is the world s leading learning company, with 40,000 employees in more than 80 countries working to help people of all ages to make measurable progress in their lives through learning. We provide learning materials, technologies, assessments and services to teachers and students in order to help people everywhere aim higher and fulfil their true potential. Pearson launches The Learning Curve key lessons for education reform The Learning Curve: a new landmark report designed to help policymakers, school leaders and academics identify the key factors which drive improved educational outcomes. The global study, carried out independently by the Economist Intelligence Unit (EIU), drawing on data from the international OECD- PISA, TIMMS and PIRLS Finland and South Korea top the table of education 'superpowers 26

27 Pearson s Learning Curve Pearson creates the sickness and panic, Pearson sells you the tests for diagnosis Pearson sells you the medicine Pearson monitors your progress Now also in cooperation with OECD/PISA Diane Ravitch Viseutdanningsminister i USA under Bush Sterk tro på at marked og konkurranse fremmer kvalitet. Men lærte av erfaring The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education 27

28 Pearson s plan to control education Are we prepared to hand over our children, our teachers, and our definition of knowledge to Pearson? Diane Ravitch, The Death and Life of the Great American School System, Basic Books 2010, 13 An ambitious attempt by Pearson to further commercialize education by claiming its products and services will raise student and teacher performance while at the same time cutting spending. (British Columbia Teacher Federation) Dømt for å blande Pearson Foundation to pay $7.7 million in fines for using its charitable activities to advance its corporation s profitmaking arm. PISA sprer sine vinger (I allianse med Pearson..) 28

29 PISA-testing, also for schools Pisa for schools 29

30 PISA and testing: Big business «PISA for Development» Konflikt mellom OECD og UNESCO/Unicef? 30

31 West vs Asia education rankings are misleading The common-sense connection between test scores and future economic success doesn't hold up. For developed nations, there is scant evidence that TIMSS rankings correlate with measures of prosperity or future success. The same holds for a similar test, the PISA study. 07 January 2013 by MacGregor Campbell New Scientist Magazine issue Interessant fra PISA Om ulikhet i resultater mellom skoler og elever 31

32 Andre land har små forskjeller mellom skoler (men i Sverige øker de!) Pisa 2012 Matematikk: Variansen i PISAskåre innen og mellom skoler Noen land har store forskjeller mellom skoler (og stor ulikhet totalt sett) PISA Sverige: Økende ulikhet (Ref Magnus Oscarsson) Økning av den totale spredning mellom elevene Økning av ulikhet, både mellom skoler og på grunn av sosial bakgrunn 32

33 Svensk skole: Økende ulikhet (Leder, Aftonbladet 29. okt 2013) Annet interessant fra PISA Spredningen i indikatoren for Familiens økonomiske, sosiale og kulturelle status (ESCS) er mindre i Norden enn det som er typisk i OECD-land. Ogsammenhengen mellom familiebakgrunn og prestasjoner er også svakere i Norden enn den gjennomsnittlige sammenhengen innen OECD-området. 33

34 PISA: Problematiske (og overraskende) funn 1)Elevaktive metoder gir svakere resultater? 2)Eksperimentelt arbeid og ekskursjoner gir lavere PISA-score i naturfagene? 3)Bruk av IKT har negativ sammenheng med PISA-score? 4) Høy PISA-score lav interesse for faget? 5)PISA-vinnere (som Finland) har størst ulikhet mellom kjønn 34

35 PISA-score og IKT-bruk. Negativ sammenheng? Norge: På topp i bruk av IKT. (Og vi vil ha mer! For å nå igjen Finland??) Finland: Lite bruk av IKT PISA-score naturfag (Norge) vs. Teste og utforske egne ideer Høyest PISA-score når man ikke bruker naturfagets metoder (og når man neglisjerer læreplanen) Alltid Aldri 35

36 Finland: Highest science score PISA 2006 Science mean score PISA 2006 Science Interest score Finland: Highest in science score, lowest in interest Colombia Thailand Azerbaijan Mexico Jordan Indonesia Brazil Romania Chile Tunisia Kyrgyzstan Portugal Argentina Uruguay Qatar Montenegro Greece Lithuania Russian Federation Turkey Hong Kong-China Croatia Spain Chinese Taipei Italy Macao-China Serbia Bulgaria Hungary Slovak Republic France Luxembourg Germany Japan Israel Austria Slovenia Liechtenstein Latvia Switzerland Belgium Estonia Poland Czech Republic Korea Ireland United States Norway Canada Iceland Australia United Kingdom Denmark New Zealand Sweden Netherlands Finland

37 PISA-vinnerne som modeller? Korea? Singapore? Japan? Shanghai? Finland? Supermarket check-out in Singapore: Math and Science Exam preparations! Painkillers 37

38 UNDP: Human Development Index, HDI Fremtiden til nesten sørkoreanske tenåringer avgjøres under en ny timer lang eksamen i dag. Andre studenter får fri, kirkene holder nattåpent med fellesbønn og børsen utsetter åpningen. En best mulig utdannelse betyr alt i Sør- Korea. (DN, 13. nov 2008) 75 Kanskje bedre: Lære av Finland? 38

39 Lære av Finnland PISA-vinneren? PISA turisme til Finnland Abu Dhabi vil kjøpe Finlands skolesystem Pasi Sahlberg en nøkkelperson bak finsk utdanningspolitikk Finsk skole ble laget etter svensk modell ca 1990, og de har holdt fast ved den 39

40 Sahlberg: GERM : Global Educational Reform Movement Øket konkurranse og frie valg, standardisering av undervisning og læreplaner Mer testing og karakterer, test-basert accountability, prestasjonsbasert lønn, rangering av skoler og lærere Utdanning som marked. Privatisering, konkurranse og fritt skolevalg Finland has remained immune, but other Nordic countries have moved to adopt policies that are close to GERM (Sahlberg, p125) Hva sa Einstein om PISA? - Ikke alt som kan telles, teller - og ikke alt som teller, kan telles! Albert Einstein (fysiker, filosof og kunstner) 40

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor Entreprenørskap i Norge 2007 Global Entrepreneurship Monitor Lars Kolvereid Erlend Bullvåg Bjørn Willy Åmo innhold GEM begreper 3 Executive summary 5 1 Innledning 7 2 Entreprenørskap i ulike land 9 3 Høyvekstbedrifter

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

Årsrapport 2011 annual report

Årsrapport 2011 annual report Årsrapport 2011 annual report INNHOLD INDEX 4-5 Vår halvøy i Antarktis Our Peninsula in Antarctica 6-7 CMR i verden CMR in the World 8-9 Høydepunkter Highlights 10-12 Gull i grunnen It s a Gold Mine 13-15

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner?

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET Er jeg interessert i fagområdet? Hva kommer det til å koste av tid og krefter? Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? Er jeg god nok? Hva slags medstudenter og

Detaljer

Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi

Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi Et Nordisk og internasjonalt perspektiv basert på ROSE-prosjektet Det 8. nordiske forskersymposiet om naturfag i skolen,

Detaljer

PISA 2006 sentrale funn

PISA 2006 sentrale funn Forord Denne boka handler om resultatene fra PISA 2006. Undersøkelsen har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 Erlend Bullvåg,

Detaljer

RAPPORT 34/2010. De gamle er eldst?

RAPPORT 34/2010. De gamle er eldst? RAPPORT 34/2010 De gamle er eldst? Betydning av skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevenes prestasjoner på 5., 8. og 10. trinn i grunnopplæringen Vibeke Opheim, Jens B. Grøgaard og

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 KOPI Universitetsforlaget Universitetsforlaget 2007 ISBN

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk?

Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk? Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk? Bidrag til Halvard Hølleland (red.) (2007). På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer" Cappelen Svein Sjøberg,

Detaljer

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Produktivitet i utdanningssystemet

Produktivitet i utdanningssystemet Produktivitet i utdanningssystemet Torberg Falch Institutt for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet August 2014 1. Innledning Dette notatet søker å gi en overordnet beskrivelse

Detaljer

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler «PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler Evidensinformert kvalitetsarbeid (EIKA) Hovedformålet med prosjekt EIKA (EvidensInformert KvalitetsArbeid) er

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer