ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark Raskere diagnose Et drøyt år etter at ST i Skien tok i bruk den første CT-Spect-maskinen i Skandinavia, er fagmiljøene førnøyd: 1100 pasienter er undersøkt med kombinasjonsmaskinen som utfører to hjerte-undersøkelser i en og samme operasjon. Nå skal de forske for å finne ut om den nye maskinen gir like presise diagnoser som det som ellers er gullstandarden - hjerteunderøkelser ved inføring av kateter i blodårene til hjertet. Nymaskinen avlaster Arendal for unødige invasive undersøkelser-og gir engstelige hjertepasienter raskere svar enn før. 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Tre fag samles i MSK Fra 2013 organiseres fagene medisinsk biokjemi, blodbank og radiologi ved Kragerø, Notodden og Rjukan som del av Medsinsk Serviceklinikk ved ST.-Fordelen er at vi kan utnytte f. esk radiologisk kapasitet bedre på tvers av sykehusene enn i dag, sier MSK-sjef Henrik Høyvik. Raskest i landet Ambulansene og AMK i Vestfold og Telemerak kommer best ut i Norge på akuttoppdrag, viser undersøkelse. - Vi har hatt overraskende resultater der vi har avdekket at relativt unge pasienter med i utgangspunktet lav risiko, faktisk har viste seg å ha høg risiko for å utvikle hjertesykdomog motsatt, understreker kardiolog Magnus Topper. Overlege Jan Dag Solli ser det som en fordel at ny-maskinen avlaster Arendal slik at hjertemiljøet der kan utnytte sin kapasitet til pasienter som trenger tilbudet de kan gi der. Mer på side 11. Topp krefttrening 10 år med prøverør Et-40-talls kreftpasienter gir treningen de får på Pusterommet toppkarakter. Mer enn 2600 babyer. Det er fasit ti år etter at ST satset på prøverørstilbud.

2 Fra Volvo til sykehus -Det blir utrolig spennende å å jobbe på Sykehuset Telemark. Sykehus er noe som betyr utrolig mye for folk flest, konstaterer systemdirektør Anette Fure. Hun er siden november siste tilskudd til stabsledelsen ved STHF og kommer fra en direktørstilling i Volvo-konsernet tilbake til hjembyen Skien. 42 åringen er kommet hjem i dobbel forstand: Den nye direktøren er datter av Anne Fure som var en markert sykepleier som mange ST-veteraner fortsatt husker. Nå kommer den sosial-økonomiutdannete datteren inn i en ny direktørstilling på det samme sykehuset etter 17 år i Gøteborg med tung lederballast. Fra Volvo-ledelsen til STHF Der var hun Executive Vice President for Business Intelligence and Strategic Planning i det multinasjonale Volvokonsernet som i dag produserer lastebiler, busser, gravemaskiner og båtmotorer. Det er et stort sprang fra et globalt konkurranseutsatt industriselskap til et middelstort sykehus i Telemark. Men Anette Fure snakker allerede med entusiasme og glød om sin nye jobb: Som direktør for systemledelse skal hun ha ansvar for et 30-talls ansatte med ansvar for innkjøp, IKT og medisinskteknisk utstyr. Tanken bak den nye direktørstillingen er at IKT-verktøyene og det avanserte medisinsk-tekniske utstyret bidrar godt til at noen tusen ST-ansatte skal kunne gi kvalitetsbehandling med høg sikkerhet til telemarkingene. ST er et flott sykehus, men vi har som alle andre fremdeles utfordringer på noen områder. Avdeling for systemledelse skal jobbe med å sikre en god teknologisk base og gi grunnlag for å forbedre og trygge pasientsikkerheten, og sørge for en god og kvalitetssikret dokumentflyt gjennom sykehuset. For å få økt pasientsikkerhet må vi sørge for at verktøyene vi har innen IKT og medisinsk-teknisk utstyr fungerer godt sammen. Vi skal sikre at de blir brukt riktig og optimalt, og at vi utnytter den systemfunksjonalitet som finnes der det er hensiktsmessig for å trygge behandlingskvaliteten, påpeker Anette Fure. Målet er god pasientkvalitet Målet er at pasientene ikke bare skal oppleve behandling av god kvalitet men at tilbudet er sammenhengende også over avdelingsgrensene. Den nye direktøren er spesielt opptatt av at strategiene - som er bedriftens kart for å nå målene sine, må forankres ved at ansatte blir involvert med all sin kompetanse: - Det nytter ikke med flotte strategier som utvikles på et kontor men som så blir stående som et fint dokument i hylla. Ansatte må være med på å utvikle strategiene innen sine områder hvis det skal bli resultater. STHF har fått ny styreleder 2 Tom Jørgensen (60) er utnevnt til STs nye styreleder. Vår nye styreleder er fra Vestsida i Porsgrunn, bor i Bergsbygda, og har særdeles tung ledererfaring bl.a fra Orkla Media, Bærlingske-konsernet i Danmark og fra en rekke styrelederverv i ulike private selskaper. Jørgensen er siviløkonom med lang fartstid i lederstillinger fra næringslivet og da særlig mediebransjen der han bl.a var direktør for avisa Varden fra 1986 til 1998 før han gikk over i en lederstilling i Orkla Media. Fra 2001 til 2007 var Jørgensen en del av konsernledelsen for Bærlingske- et av Danmarks største medieselskap.de siste årene har den nye styreformannen vært styreleder for mange selskaper bl.a entreprenørfirmaet HRL med utgangspunkt i sitt rådgivingsfirma Teria Consulting A/S. Nå overtar han styrelederroret i forkant av en periode der STHF er nødt til å foreta store driftsinnsparinger over en fireårsperiode. -Hva tenker du om utfordringene du har takket ja til? Et spennende oppdrag - Dette blir spennende. Det å være styreleder for et helseforetak er riktignok et litt annet oppdrag på vegne av offentligheten enn det jeg har arbeidet med tidligere. Her blir utfordringen å arbeide for å få mest mulig helse utav de skattekronene man får til forvaltning. Sånn sett er det noe som gjør meg litt ydmyk i forhold til oppgaven. Men jeg regner med at jeg skal samarbeide med og lytte til en masse flinke ledere, fagfolk og andre ansatte i den nye styrelederjobben. Her handler det om å ivareta viktige samfunnsinteresser. Dette kommer helt sikkert til å bli en spennende erfaring selv om jeg ikke har forventninger om at det bare skal bli en dans på roser, sier den nye styrelederen. Tom Jørgensen var i sitt første møte med adm. dir Bess Frøyshov allerede 23. november - dagen etter HSØ-styret hadde oppnevnt ham til ny styreleder for en av Telemarks største bedrifter med ca 4000 ansatte og et årsbudsjett på drøyt 3.5 milliarder.

3 Høg jobbtilfredshet i MU Den årlige medarbeiderundersøkelsen for STHF endte på en totalskår på 73 som er på nivå med resultatet året før. Jobbtilfredsheten på 77 er også på samme nivå som i fjor. Dette er en høy score på en skala fra Vi ligger på topp når det gjelder hvor mange som svarer sammenlignet med andre sykehus i Helse Sør Øst. Det er også god framgang når det gjelder andel ansatte som opplever at de har vært involvert i oppfølging etterpå. Det er svært positivt, synes Bente Grindrud. Mange får MU-oppfølging Et sprang fra 61 til 67 prosent viser at stadig flere ansatte krysser av for at de føler at lederne har tatt med medarbeiderne når de har fulgt opp den årlige undersøkelsen: - Dette er ganske høge tall sammenlignet med andre sykehus, oppsummerer Grindrud. Spesialkonsulenten i HR-enheten understreker at det viktigste med kartleggingen er at den blir fulgt opp etterpå. Hun gleder seg også over økningen når det gjelder ansatte som har vært gjennom medarbeidersamtale med sin leder. Den gikk opp fra 69 til 75 prosent. Høg andel som svarer ST har i mange år hatt høg svarandel og i år fikk vi svar fra 79 prosent av de ansatte som fikk tilbud om å delta. Her har STHF de høgeste tallene blant sykehusene i Helse Sør Øst, påpeker Grindrud. Den høge deltagelsen i arbeidsmiljøundersøkelsen gir ledere og ansatte et representativt grunnlag for å jobbe videre med forbedringer lokalt. Det anbefales både å jobbe med tiltak for å bevare det som fungerer bra, og at ledere og ansatte finner tiltak som kan få til bedring på de punktene der ting ikke fungerer godt nok på arbeidsplassen. Må bruke MU lokalt for å bli bedre -På Sykehusnivå for STHF er totalskåren vår 73 mot 72 i fjor. Det er et stabilt resultat og ingen signifikant forbedring. Men det som er mest interessant å merke seg er at det er store forskjeller mellom enhetene rundt om. Det er også en viss forskjell mellom klinikkene. Men det viktigste etter at lederne har presentert de lokale resultatene for sine medarbeidere, er å se på hvordan den enkelte enhet utvikler seg fra 2011 til Poenget er ikke å sammenligne tallene med andre enheter, men at hver enhet ser hva de kan jobbe videre med for å få et bedre arbeidsmiljø i løpet av Nå skal lederne legge de prioriterte tiltakene inn i den elektroniske HMS-handlingsplanen som ligger med lesetilgang på Pulsen. Hele hensikten med medarbeiderundersøkelsen er oppfølgingen i etterkant, understreker spesialkonsulenten. Roser ledernes MU-innsats Mai Torill Hoel er svært fornøyd med arbeidet lederne ved STHF har lagt ned i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen. HR-direktøren gleder seg også over høy jobbtilfredhset, høy svarprosent og at mange sier de har opplevd at MU-resultatene er fulgt opp i etterkant. - Lederne på STHF har gjort en god jobb med å motivere medarbeiderne til å delta i undersøkelsen. Svarprosenten er høy, likeledes jobbtilfredsheten. I tillegg viser undersøkelsen at lederne tar på alvor det arbeidet som skal gjøres for å skape forbedringer. Stadig flere medarbeidere involveres når det settes opp gode handlingsplaner med konkrete tiltak. Og stadig flere medarbeidere har kvalitetsmessig gode medarbeidersamtaler med sin nærmeste leder, understreker HR-direktøren før hun fortsetter: Involvering er nøkkelen -Skal vi lykkes med forbedringene må både ledere og medarbeidere involvere seg. Lederen har et ansvar for å tilrettelegge for gode prosesser. Men medarbeiderne må også være aktive i forhold til å konkretisere både hva og hvordan de ønsker å forbedre ting. Vi har lenge snakket om at lederskap er viktig, men medarbeiderskap er vel så viktig for å få til positive tiltak, mener Mai Torill Hoel. HR-direktøren oppfordrer medarbeiderne til å være ivrige i arbeidet med handlingsplanene som nå skal settes opp. Hun gir Arbeidsmiljøutvalget på ST ros for de involverer seg i arbeidet med resultatene av undersøkelsen, og håper at AMU i år vil ha stort fokus på suksesshistoriene og hva de som har lykkes faktisk har gjort. Kan lære noe av de med god skår -De som har gode skår over lang tid, jobber antagelig på en måte som andre kan lære av. Jeg har store forventinger til arbeidet som skal skje både i den enkelte enhet og i AMU i 2013, sier Mai Torill Hoel. Resultatene av den årlige medarbeiderundersøkelsen ligger nå tilgjengelig på Pulsen. 3

4 Tre fag samles i MSK Fra 1. januar 2013 skal fagområdene medisinsk biokjemi, blodbank og radiologi ved Kragerø, Notodden og Rjukan organiseres som del av Medisinsk Serviceklinikk ved ST. Direktør Bess Frøyshov og ledergruppa gikk inn for den løsningen i ledergruppemøtet allerede den 18. oktober. Gir flere gevinster -I dag er de tre fagområdene fordelt på tre ulike klinikker. Gevinsten ved en slik samordning er at vi i større grad kan samordne ressurser, få til bedre pasientflyt og kvalitet, enn ved å fortsette som før. Samling i en klinikk gir bedre mulighet til å dele kunnskap og utnytte knappe ressurser på tvers mellom ST i Grenland og lokalsykehusene. Det trengs når vi vet at kravene til effektivitet, pasientsikkerhet og kvalitet bare vil øke de nærmeste årene. I Skien er de i gang med et arbeid som sikter mot at radiologisk seksjon blir ISO-sertifisert innen utgangen av Det at miljøet i Grenland er i gang med den prosessen blir også et pluss for miljøene ved lokalsykehusene. Det vil komme nye krav til kvalitet og sertifisering, og da er det en fordel at Skiensmiljøet er i gang og at vi er en samlet organisasjon- og ikke fordelt på flere sykehus, sier MSK-leder Henrik Høyvik. Kan gi bedre rekruttering En avgjørende forutsetning for å få til samling av de tre fagområdene i en klinikk, kom på plass da felles PACSRIS-røntgen-dataprogramløsning ble innført tidligere i år.- Noe av bakgrunnen for sammenslåingen er flere utfordringer som f. eks at bemanningsnivået er marginalt i forhold dagens beredskapsnivå. Vi trenger investeringer i nytt utstyr ved lokalsykehusene for å komme på et akseptabelt kvalitetsnivå. I tillegg er det vanskelig å rekruttere radiologer f. eks til lokalsykehus som f. eks Rjukan, påpeker Høyvik.ST-styret ble orientertom omorganiseringssaken i møtet den 14. november. MSK-lederen understreker at de skal bruke tida fram til midten av mars 2013 på å finne gode løsninger for den nye MSK-organisasjonen. Skal gi sammenslåingsgevinster Felles ventelister for pasienter og bedre utnyttelse f. eks av radiologisk kapasitet på tvers, er noen avfordelene ved å samle blodbank, radiologi og medisinsk biokjemi i Medisinsk Serviceklinikk, mener MSK-leder Henrik Høyvik. -Fordelen ved en sammenslåing er at vi kan utnytte f. eks den radiologiske kapasiteten bedre på tvers av sykehusene enn i dag. Bedre kapasitetsutnyttelse -Vi får felles ventelister som f. eks åpner for at en radiologisk enhet med ledig kapasitet, kan tilby seg å ta pasienter som venter ved et annet sykehus i Telemark. Rjukan kan få hjelp til granskning av et bilde fra miljøet i Skien- og vice versa. Vi vil også få mulighet til å utvikle et 4 sterkere faglig felleskap og få til mer kompetanseutvikling på tvers, oppsummerer Høyvik. Må ha bedre video-løsninger - Vi har behov for å få på plass driftssikkert videokonferanseutstyr og effektive transportløsninger mellom lokasjonene. Det er også en faglig fordel at vi skal innføre felles styrings-og kvalitetssystemer, forsikrer Høyvik. En arbeidsgruppe med fagfolk fra laboratoriemedisinmiljøet på STHF har gjort en risiko-og sårbarhetsanalyse i forhold til hvordan det fagområdet bør organiseres.

5 Realistisk traumetrening Stemningen er spent inne på stue 10 i Akuttmottaket. En 24år gammel mann har kjørt ut på motorsykkel og kommer inn med pusteproblemer og store smerter. Denne gangen er det heldigvis bare øvelse med en superavansert elektronisk dukke som reagerer på behandlingen den får. Får den dårlig behandling så kan den faktisk dø... - Han har store smerter på venstre side av thorax. Tar du ansvar for å få på plass hode-nakke-kragen, spør kirurgen. Avansert elektronisk pasient - Au. Det gjør vondt! Har dere ikke noe smertestillende, kommer det fra Emil Skjelbred. Fagutviklingssykepleieren sitter over en laptop i hjørnet og gir den første traume-øvelsen med en avansert Anne-dukke et ytterligere anstrøk av realisme.på en skjerm i taket kommer verdiene til den elektroniske pasienten opp: Blodtrykk, puls og O2-metning som forteller om behandlingen virker som den skal. Får virkelighetsnær trening - Metning 82, puls på Hei! Er du våken? Du er på sykehus nå, roper anestesilegen Christina Dahl Solberg. Snart klippes jakka opp og pasienten får en smertestillende sprøyte. En ortoped undersøker om pasienten har rygg eller bekkenskader. Så kommer en radiograf inn med et mobilt ultralydapparat. Et kateter blir lagt inn-og en sykepleier konstaterer at det kommer klar urin ut. Kirurgen legger inn et thorax-dren for å tømme lungehulen for væske og luft. Så rulles pasienten ut for å få tatt en CT. Dermed er den første øvelsen med den avanserte dukka til en halv million kroner avsluttet. Etter øvelsen var det tid for en debriefing i STs traume-team. Her gikk de gjennom øvelsen med henblikk på å lære mest mulig. Hyppig og virkelighetsnær trening, må til for å bli enda bedre på traumehåndtering for et allsidig akuttsykehus som ST. Kirurgisk klinikk har investert i Sim-Man-dukken, men det er Akutt-og intensivseksjonen som har driftsansvaret for dukken som har fått plass på et eget simulerings-rom: - Øvelsene blir langt mer realistisk og krev- ende med denne dukka. Får den dårlig behandling, så kan den faktisk dø. Den kan blø fra ulike steder på kroppen, avgi urin, og den responderer på behandlingen den får. Dukken er ideell for helsepersonell som vil trene realistisk f. eks på avansert hjerte-lunge-redning, sier Emil Skjelbred. Seksjon akuttmottak-intensiv mener andre fagmiljø på ST også kan dra nytte av den avanserte Anne-dukka. Færre armsmykker på ST Det går definitivt i riktig retning for smittevernet på ST nå. I hvert fall når det gjelder bruk av armsmykker blant de hvit-og grønnkledte:mens en telling i mai landet på at 84.3 prosent ikke brukte armsmykker, var tallet i oktober oppe på 93.8 prosent. Dette er veldig bra, mener Kristin Broch Dahl.Hygienesykepleieren er strålende fornøyd med sine smittevernkontakter. De har gjort den store jobben med å sjekke om mer enn 500 ansatte som jobber med pasienter etterlever forbudet mot å gå med klokke, ring eller armsmykker. Tallene er fra Porsgrunn, Skien, Kragerø, Notodden og TRS og dekker alle yrkesgrupper:bare Rjukan har ikke sendt tall- og er derfor ikke med i undersøkelsen.-portørene var best med 100 prosent både ved tellingen i mai og i oktober. Også pleiepersonel- let ligger veldig godt an. Her er det 98.7 prosent som følger forbudet mot håndsmykker. Legene som i mai lå på 69 prosent er nå kommet opp på 81.5 prosent. Her går det i hvert fall riktig veg. Jeg har inntrykk av at mange nå er flinkere til å minne hverandre på at vi ikke skal bruke armsmykker på jobb. Det virker som det faktisk har skjedd en holdningsendring på Sykehuset Telemark i det siste, sier en fornøyd Kristin Broch Dahl. slutten av oktober. Etter fokus på håndhygiene internt var det utrolig nok bare en ansatt med ring et par uker seinere. En hygiene-quis-konkurranse internt pluss en boks som avslører om du har spritet hendene godt nok, bidro også til å øke fokuset på god håndhygiene. Både enhetsleder Janicke Stordalen og Kristin Broch Dahl er imponert over innsatsen for å øke fokuset på god håndhygiene på sengeposten. Slag-nevrologi med godt resultat Hun er spesielt imponert over smittevernkontaktene sine på enhet for Slagnevrologi i Skien. De hadde satset tungt på å få oppmerksomhet rundt håndhygiene november. Smittevernkontaktene Ane Sørensen og Mette Haldorsen hadde talt smykker og klokker en uke i 5

6 Bedre pasientsikkerhet og kvalitet Innføringen av DIPS er en av de største IKT-investeringene i STHF og Betaniens historie og det er knyttet store forventninger til hva sykehusene får igjen for den omfattende investeringen. Av Kristine Mellefoss Helgen Det overordnede målet med innføringen av DIPS er ikke å spare penger, men å få et system som sikrer en best mulig behandling av pasientene. Bedre informasjonstilgang Med innføringen av DIPS får sykehusene et helintegrert pasientjournalsystem. Det innebærer at ansatte får tilgang til nødvendig informasjon om pasienten uansett hvor de befinner seg på sykehuset. - DIPS er et moderne verktøy som gir oss mange muligheter. Ved å samle all pasientinformasjon ett sted blir det lettere 6 å holde oversikt. Informasjonen vil være søkbar og lett tilgjengelig når vi trenger det. Vi får standardmaler som alle kan benytte, og mye bedre rapporteringsmuligheter enn vi har i dag, sier Mauritzen. Økt informasjonssikkerhet Med DIPS følger beslutningsstyrt tilgang for helsepersonell. - Dette utgjør en ekstra sikkerhet for pasienten. Det vil kun være de som skal behandle pasienten som har innsyn i pasientens journal, og det føres logg over hvem som til enhver tid er inne i journalen. Pasienten kan be om å få en utskrift av logg. DIPS vil også gi bedre integrasjoner mellom ulike systemer på sykehusene og langt bedre muligheter for elektronisk samhandling. Innebærer nye rutiner Mulighetene i DIPS er mange og gevinstene kan bli store. Det forutsetter imidlertid at systemet blir brukt på rett måte. Leder for Delprosjekt Gevinst, Anne May Mauritzen. Foto: Raymond Mosken - Innføringen av DIPS innebærer nye rutiner for ansatte ved sykehusene. Det er avgjørende for å hente ut gevinstene at alle som skal benytte systemet er lojale mot disse rutinene. Er vi det, vil mange av dagens administrative oppgaver ta kortere tid og vi vil få mer tid til pasientene, sier Mauritzen. Bred deltagelse for best løsning I løpet av prosjektperioden vil nærmere 130 mennesker være involvert i DIPS Hovedprosjekt. Prosjektdeltagernes roller og oppgaver er ulike, men felles er målet om å etablere en best mulig løsning for STHF og Betanien. Av Kristine Mellefoss Helgen Mange av prosjektetdeltagerne er engasjert i Delprosjekt Løsning som er ansvarlig for utforming av nye arbeidsprosesser og rutiner knyttet til innføringen. Delprosjektet består av 60 personer fordelt på åtte arbeidsgrupper. - Bakgrunnen for at vi har valgt å involvere så mange, er for å fange opp viktige behov og innspill. Prosjektdeltagerne har ulik kompetanse og rolle til daglig. Sammen med eksterne representanter fra DIPS og Deloitte har de bredt sammensatte arbeidsgruppene gode forutsetninger for å finne frem til de beste løsningene for våre sykehus, sier leder for Delprosjekt Løsning, Elisabeth Sagafos. Viktig med kontinuitet Trond Høie er en av deltagerne i arbeidsgruppe Løsning, poliklinikk. - Etter å ha vært involvert i forprosjektet, var det hyggelig å kunne takke ja til å delta videre i hovedprosjektet. Jeg tror det er viktig å ha kontinuitet i slike prosjekter. Som superbruker i IMX-Lege har jeg lang erfaring med dagens system som jeg har vært godt fornøyd med. Systemet vil imidlertid ikke kunne driftes fremover. Lege Trond Høie Med DIPS får vi et felles og innholdsrikt system. Enkelte vil nok oppleve det som noe vanskelig å bruke i starten. Min skepsis til DIPS er imidlertid betraktelig redusert, og jeg tror at vi med gode prosedyrer vil kunne innføre et system som oppleves som nyttig og godt å bruke, sier Høie som til daglig jobber som ØNH-lege i Kirurgisk klinikk. Nyttig samarbeid på tvers Enhetsleder på Nevrologisk poliklinikk, Cecilie Gulla deltar i arbeidsgruppen som jobber med å utarbeide prosedyrer for henvisning, venteliste og skanning. - Å delta i prosjektet har vært en hyggelig og nyttig erfaring. I prosjektet jobber vi på tvers av fag, avdeling og rolle, og det har vært spesielt interessant å bli kjent med hvordan andre faggrupper og avdelinger løser oppgavene. Førstehåndskjennskapen til DIPS vil være nyttig videre, og jeg ser frem til innføringen som jeg tror vil være med å løse mange av våre utfordringer i tiden som kommer, sier Gulla.

7 Opplæringsplanen klar i januar Opplæringsplanen for DIPS vil være klar 15. januar. Planen vil inneholde en detaljert oversikt over organisering og gjennomføring av e-lærings- og klasseromskurs for vel 3000 ansatte ved STHF og Betanien. Av Kristine Mellefoss Helgen I løpet av seks uker fra 2. april skal alle ansatte som skal ta i bruk DIPS gjennomføre brukertilpassede e-lærings- og klasseromskurs ved ulike lokasjoner i Telemark. Tilpasses arbeidsprosessene Å få den omfattende kurskabalen til å gå opp har vært en krevende utfordring. - Bakgrunnen for at opplæringsplanen ikke vil foreligge før i januar er at DIPS-opplæringen må tilpasses de nye arbeidsprosessene og rutinene som utarbeides parallelt med opplæringsplanen. DIPS innføres etter HSØ-standard, men arbeidsprosesser, omfang og rutiner vil variere mellom de ulike helseforetakene, sier leder for Delprosjekt Opplæring Berit Aaser Torp. Drar nytte av andres erfaringer - Vi har hatt stor nytte av erfaringer gjort ved andre helseforetak. Vi har bygget vi- Berit Aaser Torp leder for Delprosjekt Opplæring. dere på disse og vil lansere en tilpasset og gjennomarbeidet opplæringsplan over nyttår, sier, Berit Aaser Torp. Viktige datoer for opplæring Opplæringsaktivitet Dato Målgruppe Gjennomføring Kanal Omfang Oversikt over instruktører Instruktører og deres ledere Instruktører og deres ledere kontaktes direkte. Informasjon sendes ut på e-post. Informasjon om endelig opplæringsplan Påmelding til klasseromskurs E-læringskurs Alle ansatte og ledere som skal benytte DIPS Alle ansatte og ledere som skal benytte DIPS Alle ansatte og ledere som skal benytte DIPS Informasjon om påmelding, og gjennomføring av e-lærings- og klasseromskurs, type kurs og lengde på kurs. Påmelding skjer via ledere. E-læringskurs vil bli tilgjengelig for alle ansatte ved STHF og Betanien via Læringsportalen. Informasjon vil bli gitt i ledermøter, i informasjonsmøter, på e-post og på intranett. E-post. Informasjon gis på e-post og på intranett. Datoer og antall informasjonsmøter vil bli konkretisert. Omfanget varierer i forhold til rolle og oppgaver. Instruktøropplæring Klasseromskurs Alle instruktører Alle ansatte og ledere som skal benytte DIPS Instruktørene vil få opplæring og utforme klasseromskurs. Gjennomføres hovedsakelig på dagtid på ulike lokasjoner. Informasjon vil bli gitt i ledermøter, i informasjonsmøter, på e-post og på intranett. Fulltid Beregnet omfang fra 3 til 16 timer avhengig av den ansattes rolle, ansvar og oppgaver. 7

8 10-års-feiring for fertilitet 26.november 2002 åpnet STs fertilitetsklinikk med en håndfull ansatte. 10-år etterpå kunne gründerne Jarl Kahn, Paula Faye Rode og de 14 ansatte glede seg over å ha hjulpet 2618 nye små mennesker til verden ved hjelp av prøverørsmetoden- 650 av dem fra Telemark. - I dag er vi nr 2 i Norge etter Rikshospitalet målt i antall behandlinger. Det er ganske respektabelt. Gratulerer til alle mine 14 medarbeidere, til pasientene som har valgt oss og til alle våre støttespillere sa Kahn etter å ha gjennomgått klinikkens ti-årshistorie med en frodig powerpoint-presentasjon av høydepunktene. Det skjedde etter at han hadde servert marsipankake og kaffe sammen med seksjonsleder Paula Faye Rode og de medarbeiderne som tok seg tid til bursdagsfeiringen der mange inviterte gjester var på plass for å markere begivenheten. Prøverørspionerer fra Trondheim til ST Kahn og Paula Faye Rode var sammen med Arne Sunde pionerer i forhold til eventyret med prøverørsmetoden i Norge. De stod bak da da det første prøverørsbarnet kom til i Trondheim i 1984.Etter at de ble ansatt ved ST la Kahn sensommeren 2002 fram planene om å satse på en klinikk som skulle hjelpe barnløse med å få barn i Porsgrunn. Daværende direktør Arne Rui ga straks klarsignal og stilte nødvendige midler til rådighet for nyskapningen. Nest størst i landet Etter den tid har den lille enheten levert resultater år for år - og i dag utfører bare Rikshospitalet flere prøverørsbehandllinger i året. Årlig klarer de et sted mellom 800 og 900 prøverørsbehandlinger.og i år 2011 ble fertilitetsklinikken ISO-sertifisert. Fertilitetseventyret startet med to rom i underetasjen i en fløy av sykehuset i Porsgrunn i Siden den tid har de bygget om og utvidet virksomheten to ganger- sist for et år siden. I løpet av ti år har nesten pasienter fått behandling- nær 3000 av dem er fra Telemark. De øvrige som søker hjelp i Porsgrunn kommer fra hovedsaklig Vestfold og Agder-fylkene, men også fra Oslo, Akerhus og Østfold. Storparten av kvinnene som blir henvist til Fertilitetsklinikken er fra 30 til 39 år. Ventetida er i snitt tre måneder og hver kvinne får inntil tre behandlinger finansiert av det offentlige. Syv av ti kvinner som søker hjelp fra Fertilitetsklinikken, blir gravid. Sekretærer på stresskurs 1.november var en hel fagdag viet stressmestring, motivasjon og arbeidsglede for nærmere et 50-tallssekretærer fra ST-psykiatrien. Kurset fikk veldig god tilbakemelding, forteller Hege Vigger Pedersen. Det er andre år på rad at en viktig yrkesgruppe med mange stressmomenter i hverdagen fikk møte hverandre, dele erfaringer og få litt påfyll. I år var Norsjø hotell på Akkerhaugen stedet for kontorfaglig personell fra Notodden/Seljord DPS og Psykiatrisk klinikk og Psykiatrisk klinikk i Grenland. Det startet muntert med et rollespill der Helen Resch Brækken, Mai Lisbeth Gundersen og Hege Vigger Pedersen gjennom sitt rollespill demonstrerte 8 hvor trasig hverdagen kan bli med èn negativ sekretær som legger en demper på stemningen allerede ved morgenkaffen. Rollespillet, som satte tingene på spissen, vakte allmenn munterhet i forsamlingen. Kurs for å takle stress og få bedre miljø Deretter var det holdt psykologspesialist Ann Irene Øyra som holdt et veldig godt innlegg om hva som stresser oss, hvordan vi kan mestre slike utfordringer og hvordan vi selv kan påvirke omgivelsene rundt oss positivt og bidra til å få et godt arbeidsmiljø. Gjennom grup- pearbeidene etterpå så vi at det er ganske sammenfallende hva som stresser oss og skaper negativ arbeidskultur rundt om. Vi fikk med oss mange fine innspill til hvordan vi kan bidra til å øke trivselen og arbeidsgleden på arbeidsplassene våre, oppsummerer Hege Vigger Pedersen.

9 De er best på akuttoppdrag AMK og Ambulansetjenesten i Vestfold-Telemark kommer best ut i landet på akutte oppdrag. Det viser nylig offentliggjorte nasjonale data på responstider. Tekst Øistein Bjørvik Sykehuset i Vestfold Klinikksjef Jørgen Einerkjær i Prehospital klinikk gir uttrykk for at det er jobbet systematisk i mange år med dette og at resultatene ikke har kommet av seg selv. - Først og fremst skal æren gå til AMKoperatørene og ambulansepersonellet, sier klinikkoverlege Jon Erik Steen- Hansen. Han presiserer at det er viktig at man både er raske, presise og leverer god kvalitet. Han mener at det er mulig å bli enda bedre, fordi det innenfor sykehusområdet er flere kommuner der responstidene er for lange. Raskest i landet - I første tertial 2012, hadde vår tjeneste både landets raskeste AMK-reaksjonstid, det vil si utspørring, beslutning og varsling i AMK, og raskeste prehospitale responstiden, det vil si tid fra nødtelefonen ringer til ambulanse er fremme på adressen. Dette på tross av at Vestfold og Telemark er som et Norge i miniatyr, med tettbygde byer langs kysten, og store grisgrendte innlandsområder, forteller Steen-Hansen. Målt siden 1995 Steen- Hansen forteller at allerede i 1995 vedtok Fylkestinget i Vestfold, som da eide sykehusene, at det skulle være fokus på responstid, uten at dette egentlig ble kontrollert. - Siden den gang har responstid vært et kvalitetsmål som har vært brukt internt. Det kom faglige råd om responstider i en NOUrapport i 1998, som ble noe lempet i en Stortingsmelding noe senere, sier han.de anbefalte responstidene ble da å nå 90 prosent av befolkningen innen 12 minutter i tettbygde større byer og innen 25 Jon Erik Steen-Hansen- her på et bilde med kolleger fra Kragerø. AMK og ambulansetjenesten i Vestfold og Telemark kom best ut på akutte oppdrag. minutter i grisgrendte strøk. - Fylkeslegene i Telemark og Vestfold satte krav om at vi definerte forsvarlighetsgrenser i forhold til anbefalingene ved en systemrevisjon i 2008, forteller Steen-Hansen. Tilbyr krefthjelp hjemme Flere kreftpasienter i Telemark får hjelp i eget hjem etter at de er kommet ut fra sykehuset. Nå kan fire kreftkoordinatorer svare på spørsmål, følge opp og bistå de som har en kreftdiagnose i Telemark. Årlig får ca 1100 den skumle kreftdiagnosen i Telemark. Sigrid Skarholt som tidligere har vært fagutviklingssykepleier på ST vet hvor stort arbeidspresset bl.a på kreftpoliklinikken i Skien er. Derfor er hun opptatt av at alle som jobber med kreft på ST skal være oppmerksom på at de kan samarbeide med kreftkoordinatorene som fra i høst har vært på plass i Porsgrunn, Skien, Bamble og Notodden kommune. Ønsker tett ST-samarbeid Vi ønsker et nært samarbeid med fagfolk på STHF. Dette er en satsing helt i tråd med samhandlingsreformen, konstaterer Skarholt. Onsdag 21. november var hun på kreftpoliklinikken i Skien for å presentere seg og det nye tilbudet lever med kreft i Norge og en undersøkelse har avdekket et stort behov for oppfølging ute i kommunene for de som er ferdigbehandlet: Kan hjelpe pasientene hjemme - Mange opplever at omgivelsene ikke skjønner hva de har vært gjennom. Nå som du er frisk, kan du jo begynne på jobb, får noen høre. De vet ikke at mange kreftpasienter sliter psykisk og at de kan ha ettervirkninger av kreftbehandlingen. Noen sliter f. eks med et utmattelsessyndrom. Som kreftkoordinatorer kan vi være til hjelp. Kreftpasienten har noen å ringe til som vet litt om hvilke tilbud som fins og hvilke rettigheter de har. Vi er et lavterskeltilbud som også kan svare på en del faglige spørsmål som kreftpasienten måtte ha, sier Sigrid Skarholt. Kreftkoordinatorstillingene kommer i tillegg til nettverket av kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark. -Disse blir gjerne kontaktet først når det er behov for å koble inn hjemmesykepleien. Vi kan bistå pasienter tidligere i behandlingsforløpet og i rehabiliteringsfasen, sier Skarholt. Det er ikke nødvendig med søknad eller vedtak for å kontakte kreftkoordinator. Både pasienter og helsepersonell kan kontakte oss, understreker Sigrid Skarholt. 9

10 Toppskår for krefttrening Et 90-talls fagfolk var på plass i STs storsal i Skien 27. november: Da var temaet den positive virkningen fysisk aktivitet har på kreftpasienter. Elisabeth Oredalen fikk spontan applaus da hun på tampen la fram en knallgod evaluering fra et 40-talls kreftpasienter som har hatt stort utbytte av å trene på Pusterommet på Moflata. Blant trekkplastrene på seminaret var Inger Thune og Sissi Espetvedt Finstad som har forsket lenge på sammenhengen mellom kreft og fysisk aktivitet. I salen var et tredvetalls ST-ansatte og pluss kreftsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagfolk fra 11 Telemarkskommuner. God hjelp i å trene... Her fikk vi oppdatert kunnskap fra to av landets fremste forskere på sammenhengene mellom kreft og fysisk aktivitet, konstaterer Karine Hansen. Enhetslederen var glad for at emnet trakk så stort publikum nettopp fordi hun mener at mange faglige krefter må samarbeide om å gi pasientene mulighet for å være fysisk aktive. Elisabeth Oredalen som er fyioterapeut og fagansvarlig for Pusterommet la fram sine positive erfaringer med å tilby kreftpasienter regelmessig trening. Etter at treningstilbudet ble åpnet av Grethe Waitz har flere hundre kreftpasienter fått fysioterapi-ledet tilpasset trening i kjelleren på Moflata Skien. Knallgod pasientevaluering I sitt tre-kvarters foredrag la hun bl.a fram en evaluering fra i vår der 48 pasienter ga nær toppskår på tilfredshet- 9.6 der 10 er max. Det poenget høstet naturlig nok spontan applaus fra salen. Men Oredalen som lenge har vært en ildsjel for å bruke fysisk aktivitet i forhold til pasientene trakk også fram forbedringstips. Det gjorde inntrykk da hun trakk fram sterke enkeltkommentarer fra kreftpasientene. Jeg tror at jeg holder sykdommen mer i sjakk når jeg trener, skrev en pasient, mens en annen følte at treningen fikk henne tilbake til sitt normale jeg etter utmattende cel legiftkurer. En tredje pasient skrev at hun følte at hun ble sterkere og fikk mer overskudd av treningen. Dermed ga det lokale resultatet støtte til det forskerne kunne si om det positive ved fysisk aktivitet for den pasientgruppa. - Stikkordsmessig kan vi si at forskning dokumenterer at trening gir kreftpasientene en bedre fysisk funksjon og livskvalitet i hverdagen.i tillegg kan fysisk trening bidra til å forebygge en rekke alvorlige sykdommer som f. eks tykktarmskreft og brystkreft, oppsummerte forsker Inger Thune. Hotellet feiret 3-års-bursdag 9.november var det kake og feiring av pasienthotellets tre-årsbursdag. Samtidig kunne leder Trine Bjørnstad legge fram en evaluering der pasientene har gitt karakteren meget fornøyd på de fleste spørsmålene. - Dere er virkelig et hotell i særklasse, konstaterte Anne May Mauritzen. Lederen for sykepleiefaglig seksjon i Kirurgisk klinikk viste til at den lille enheten med 12 medarbeidere også skåret helt topp på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen. Gode tilbakemeldinger Jeg er stolt av ha dere i min seksjon. Dere har vist at pasienthotellet fyller en viktig funksjon i sykehuset og dere skårer dessuten høgt på de fleste spørsmålene i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og pasienttilfredshetsundersøkelsen, sa 10 Anne May Mauritzen som bare fant et punkt med lavere skår hos pasientene. De var mindre fornøyd med legetilsynet ved pasienthotellet. Det er vår største utfordring. Vi ligger langt unna mange av sengepostene i Nordfløyen. Og legene der har et stort arbeidspress og må naturlig nok prioritere de sykeste pasientene før våre pasienter som ikke er så syke. Men vår største utfordring er at mange av våre pasienter må vente så lenge på legetilsyn, fastslår Trine Bjørnstad. Kan øke belegget enda mer Hun er overbevist om at belegget kan økes enda mer- hvis sengepostene blir bedre til å overflytte de pasientene som hotellet egner seg best for-og ikke venter til det er fullt på sengeposten.pasienthotellet i 2.etasjen på Moflata ble åpnet for å avlaste sengepostene for pasienter som har behov for sykehus-tilknyttet undersøkelse og behandling, men som ikke trenger å ligge på en fullt bemannet sengepost. Pasienter som kommer dagen før en operasjon, eller som trenger noen dager å komme seg på etter behandling, før de utskrives, er eksempler på hvem som kan ha nytte av den lette sengeposten. I september hadde hotellet med sine 578 liggedøgn nesten 90 prosent belegg.

11 Milepæl for CT-Specttilbudet Et drøyt år er gått siden Skandinavias eneste CT-Spect-maskin ble tatt i bruk på ST i Skien pasienter er undersøkt så langt. Fagmiljøene mener nyinvesteringen har innfridd forventningene :- Vi har nådd en milepæl med 1100 undersøkelser. Det viser at vi har fått til et godt tverrfaglig samarbeid, fastslår Fredrik Paulsen. Lederen for radiologisk seksjon er imponert over samarbeidet som er utviklet mellom nukleærmedisinsk enhet, bioingeniører, kardiologer, radiologer, radiografer og andre faggrupper. Det må nemlig fungere for å få til godt samspill rundt pasientene hjertepasienter er undersøkt En jevn strøm av pasienter fra Telemark, Vestfold og Agder-fylkene henvises til den avanserte hybrid-maskinen dedikert for hjerteundersøkelser som ST er først ut med i Skandinavia. 17.oktober i fjor var det offisiell avdukning av maskinen med MSK-leder Henrik Høyvik, mens leder for Medisinsk klinikk Per Urdahl lot seg hjerte-diagnostisere for å vise hva dette handler om. Nå oppsummerer fagmiljøet etter at 1100 pasienter har vært gjennom undersøkelser med CT- Spect-maskinen. Gir pasientene raskere svar Maskinen som kan kjøre to undersøkelser- en CT-undersøkelse av hjertets anatomi og en spect-undersøkelse av hjertets funksjon, gir engstelige pasienter raskere svar. Dermed slipper flere å reise til Arendal eller Oslo for å gjøre en krevende invasiv undersøkelse der et kateter føres inn for å undersøke blodåren til hjertet. -Fordelen er at Arendal slipper å ta pasienter som ikke trenger invasiv behandling fordi vi kan avklare den medisinske tilstanden her i Skien med den nye hybridmaskinen, påpeker overlege Jan Dag Solli. Kardiolog Magnus Topper legger til :-Vi har også hatt overraskende resultater der vi har avdekket at relativt unge pasienter med i utgangspunktet lav risiko, faktisk har vist seg å ha høg risiko for å utvikle hjertesykdom. Med en tidlig diagnose kan de legge om livsstil og få forebyggende behandling i tide, før de utvikler alvorlig hjertesykdom som f. eks infarkt. Vi har også avdekket motsatte tilfeller der pasienter som så ut til å ha høg risiko for hjertesykdom, faktisk ikke var i risikosonen, forklarer Magnus Topper. Rask diagnose for hjertesyke - Vi som kjører spect-delen av undersøkelsene med CT-Spect-maskinen er veldig fornøyd. Undersøkelsene som før krevde to ganger 15 minutter, er nå gjort med en undersøkelse på seks minutter, understreker Roar Westlund. Lederen for nukleærmedisinsk enhet er full av lovord om den nye hybrid-maskinen og ikke minst det brede tverrfaglige samarbeidet som er etablert i Skien. Spect-undersøkelsen viser hvordan hjertets blodforsyning er: Det skjer ved hjelp av radioaktivitet som injiseres i pasienten for å avdekke hvor problemet i kransårene sitter ved å finne fram til områder med nedsatt blodtilførsel som i verste fall kan ende med infarkt. Undersøkelsen med en moderne 64-snitts CT fremstiller de anatomiske kransårene der det f. eks fins kalkavleiringer som kan indikere risiko for hjertesykdom eller alvorlig trange områder som trenger utblokking.av de 1100 pasientene som er undersøkt med den nye maskinen er bare ti prosent undersøkt både med CT og Spect-undersøkelsen som maskinen er i stand til å utføre i en og samme operasjon. Fagfolkene velger ut hvilken undersøkelse som egner seg for hver pasient ut fra risiko etter den såkalte Skiensmodellen. De kan velge å supplere med den andre metoden hvis undersøkelsen ikke gir endelig avklaring. Skiensmodellen er utarbeidet for å oppnå best mulig kost-nytte-effekt. Vil forske på CT-Spect-pasientene Kardiolog Magnus Topper har tro på at det å kjøre CT- og Spect-undersøkelsene i en og samme operasjon, gir bedre resultater enn å kjøre de to undersøkelsene hver for seg i separate maskiner slik praksis i dag er på andre sykehus. Men for å avklare om hypotesen stemmer - skal ST gjøre en forskningsstudie: - Vi Tverrfaglighet bak CT-Spect-satsingen: Fra venstre Kirsti Skårdal, Roar Westlund, Siv Riis Paulsen, Jan Dag Solli, Magnus Topper, Tikomar Mika og Fredrik Paulsen. har laget et kvalitetsregister som kan bygges om til et forskningsregister basert på medisinsk informasjon om de pasientene vi undersøker i CT-Spect-maskinen.Hovedspørsmålet vi ønsker besvart er å finne ut hvor god presisjon maskinen har i forhold til hjertekatererisering som regnes som gullstandarden, forklarer Magnus Topper. 11

12 Førjulsstemning på ST... Førjulstradisjonene starter når julegrana tennes på ST. Inne i Trekøveren barnehage sitter de minste rundt langbordet og lager julegaver. I naborommet øves det på et heftig julespill med Jesusbarnet, Maria og Josef.Pluss noen skikkelig tullete små sauer som krever mye av de to små gjeterne på marken. I 5.etasjen inne på skolestua til barneavdelingen støpes det vokslys og snart lukter det nybakte lussekatter i korridoren. Det er smakebiter på førjulsstemingen som spres på sykehuset i Skien.I Porsgrunn, Kragerø, på Rjukan, Notodden, har de ganske sikkert sine Når ST-Nytt kommer ut til ST-ansatte på fem sykehus og enda flere driftssteder, så er det bare noen ganske få dager igjen til julefreden senker seg over Kongeriket. For de heldigste av oss betyr det noen velfortjente fridager på årets mørkeste tid- før vi igjen kan se fram mot lysere dager. For andre - de som jobber med det STHF handler om- pasienter og brukere- betyr det at de må jobbe i hele eller deler av jule-og nyttårshelga. Når vi andre pakker opp gaver hjemme i stua eller feirer nyttår med gode venner, er det noen som sitter på vakt: De jobber på et akuttmottak, en sengepost eller på måter å stemme sinnet mot julehøytiden som ligger noen travle uker fram i tid. Et adventslys i vinduskarmen, en rød løper på bordet eller et juletre på venterommet. Det er mange måter å lyse opp i adventsmørket for store og små sykehus i tradisjonsfylket Telemark.På kreftpostens pauserom i 3.etasje på Moflata og i i intensivenhetens årlige førjulsbuffet er det en felles tradisjon: Her får sykehuspresten lese kloke førjulsord fra Solan og Ludvig og salig Kjell Aukrusts univers. Andre avdelinger har sin spesielle måte, å markere adventstida på. Julespill for foreldrene For mammaer og pappaer som jobber med å redde liv og lindre sykes lidelser inne i sykehuset, kan vi røpe at de har noe å glede seg til når julespillet framføres17.desember: Da ST-Nytt var innom satt en platinablond engelen Ariel -sammen med tre blonde små-engler, i en tett sirkel med Maria og Josef pluss et par viltre får som ga de to gjeterne på marken litt å henge fingrene i..- Jeg gleder meg mest til julaften jeg, hvisket Katja- en av de to hyrdene. De minste i barnehagen gjør ihvertfall sitt for at julas budskap ikke skal drukne i bare nisser og kommers... Fredelig jul til hele STHF DPS akuttenheten for å ta imot og god behandling til pasienter som trenger nettopp den hjelpen bare de kan gi. Takk til alle som jobber i jula... For en som alltid har fri i høgtidene, er det grunn til å sende en takk til alle som er på vakt- når det trengs. ST-Nytt sender et oppriktig ønske om at alle ST-ansatte- uansett, stand og stilling, får en fredfull og trivelig jule-og nyttårshelg. Vi får krysse fingerne for at 2013-også blir et Godt Nytt år... Julehilsen fra ST-Nytt-redaktøren Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Nå finner du alle tegninger på Pulsen Snart kan du klikke deg inn på Pulsen- hvis du trenger en plantegning av en bestemt bygning på ST. Det forteller leder for bygg og eiendom Einar Ramsli. Hans etat får stadig spørsmål fra ulike hold fra ansatte som trenger en plantegning. Sjekk din bygning på nett Fra januar 2013, er det bare å gå inn på teknisk behov på Pulsen og klikke på plantegning. Der får du også kjenskap til rømningsveger i tilfelle brann. Slutt med IP-koordinator på STHF Fra 1. januar 2013 opphører ordningen med en 20 prosent stilling som Individuell plan-koordinator for hele Sykehuset Telemark. Medisinsk klinikk har bidratt med denne stillingen som en drahjelp for alle aktuelle enheter til å bygge opp gode systemer og rutiner for å ivareta arbeidet med Individuell Plan. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering vil ivareta nettverkssamlinger videre framover, opplyser fagdirektør Halfrid Waage. Skien og Porsgrunn vant trimlotteriet Enhetsleder Cecilie Gulla som jobber ved ST i Skien var den heldige vinner av trim-gavekortet for oktober. Vinneren i november ble anestesisykepleier i Porsgrunn Audun Draugedalen. Neste trekning blir rett før jul, lover Hege Kongsgaard. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 Desember 2011 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Ny poliklinikk

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 21 desember 2009 ST innfører Joint Care STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For ett år siden vendte

Detaljer

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 September - 2011 Fagløft i 3.etasje STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 September 2012 Løft på lungesida STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Flest diep-lap. De er først i Norge. Støre var i Kragerø

ST-nytt. Flest diep-lap. De er først i Norge. Støre var i Kragerø ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6. juli 2013 Flest diep-lap STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer