På hugget i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På hugget i Vestfold"

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund På hugget i Vestfold Konkursene i bygg: 85 prosent har ikke sentral godkjenning Slottet får ny kobbertekking Folk bør glede seg til Landsmøtet i Oslo Vil redusere byggeslurvet side 21 side 4 side 8 side 14

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: Hvor flink er du? Likheten på en journalist og en håndverker er at begge utøver et fag. Men på samme måte som at hvem som helst kan kalle seg en journalist, hender det at hvem som helst får slippe til som håndverker. Derfor er forskjellen på en journalist og en håndverker den at en journalist gjerne dummer seg ut «på direkten» hvis han ikke er flink nok, mens en håndverker ikke avsløres før det har gått en tid. BNL og de enkelte bransjeorganisasjonene har lenge vært opptatt av hvordan vi kan redusere omfanget av byggeslurv. Når skadene etter byggeslurv beløper seg til fire milliarder kroner i året, sier det seg selv at dette er et problem som må tas på dypeste alvor. Løsningen på problemet er tredelt: Kompetansen må heves i byggenæringen. Myndighetene må få på plass effektive verktøy for å kontrollere de utførende. Og vi må få økt bevissthet rundt eget ansvar som utførende håndverker. Vi må «passe på» hverandre og tørre å si i fra. Problemet med byggeslurv er ikke så enkelt som bare å luke ut de såkalt useriøse; de firmaene som dukker opp som paddehatter for å spise av et lukrativt marked så lenge de kan, for så å forsvinne igjen. Problemet med byggeslurv er at det er alt for mange håndverkere med fagbrev og mange års erfaring som tar snarveier, som velger dårlige løsninger, som bygger slik bestefaren deres gjorde, og som ikke tar så nøye at det er kommet både nye byggemetoder og nye regler. Også i våre egne rekker er det blikkenslagere som enten burde vært sendt på kurs, eller som burde fulgt bedre med på det kurset de var på sist Mye av problemet med byggeslurv er at håndverkere ikke vil innrømme at de slurver. Når omfanget betyr milliarder av kroner i ekstrakostnader, er det ikke rart at myndighetene og politikerne vrir hodet for å finne løsninger. Forslaget til Venstre, om at regjeringen utreder kompetansekrav og et minimumskrav til små foretak innen byggfagene, er velment, men reduserer nok ikke byggeslurv så det monner. Å bli avslørt som byggeslurver vil nok være mer forebyggende. Å bli tatt på fersken at du jukser og slurver som håndverker, vil nok føre til at mange skjerper seg. På samme måte som at journalister hver dag skjerper seg for ikke å bli tatt på fersken at de ikke er dyktige nok 4 Konkursene i bygg: 85 prosent har ikke sentral godkjenning 6 Uenighet om snarvei 8 Nytt tak på Slottet 10 Kunsthåndverk! 12 Rekruttering settes høyt i Vestfold 14 Velkommen til Landsmøte Ny mva-avregning for byggeaktører? 18 Profilen: Del de lure løsningene 20 Fagdag og laugsmøte i Bodø 21 Krav om redusert byggefeil 22 Aktuelt om skatt 25 Ansiktsløftning 27 VBL-lederen 28 OLBI øker tilg jengeligheten 29 Inspirasjonskurs lindab vi forenkler byggingen Taksikring - høy kvalitet og lang levetid Lindab leverer typegodkjente produkter fra Lobas i henhold til gjeldende forskrifter. Vi har kompetanse på de siste nyhetene innen taksikkerhet fra Lobas. Det selvfølgelige valget dersom du verdsetter høy kvalitet, raske leveranser, og personlig service. Alle våre avdelinger står til tjeneste med personale som kan gi veiledning, samt lokalt lagerhold med raske leveranser. Kontakt din nærmeste Lindabavdeling for nærmere informasjon om taksikkerhet. Nytt snøfangersystem - monteres på minimal tid. Enklere blir det ikke! Vi har løsningene, sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab Takrennesystem Lettbyggeteknikk Byggplater og høyprofil Takpanner Taksikring Båndtekking Garasjeporter blikkenslageren

4 Konkursene i bygg: 85 prosent har ikke sentral godkjenning Bare 15 prosent av byggefirmaene som har gått konkurs de siste månedene har sentral godkjenning. Det opplyser ass. direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat, til Blikkenslageren. Av Per Olav Berg Siden i fjor høst har Gustav Pillgram Larsen i BE gjort en beregning av hvilke firmaer som går konkurs, ut fra listen som bygg.no sender ut hver uke. Vi har foretak med sentral godkjennelse, og anslagsvis rundt foretak totalt innen byggenæringen i Norge. Jeg finner ut at av de byggefirmaer som går konkurs, har bare 15 prosent av dem sentral godkjennelse. Med andre ord; 85 prosent av byggefirmaene som må kaste inn håndkleet har ikke sentral godkjenning. Firmaer med sentral godkjenning som går NUF-selskaper hyppigst konkurs Veksten av NUF-selskaper i Norge gir seg utslag på konkurstallene. Ingen andre selskapsformer har en så høy konkursandel, opplyser markedssjef Kjell-Ola Kleiven i analysebyrået Dun & Bradstreets morselskap Bisnode til Aftenposten. I fjor registrerte Brønnøysundregistrene 284 NUF-konkurser. I prosent er det høyere enn noen annen selskapsform. Både Dun & Bradstreet og Konkursrådet er entydige når de forklarer den høye andelen: Selskapsformen tiltrekker seg en større andel ikke-seriøse aktører sammenlignet med ordinære aksjeselskaper. NUF, eller Norskregistrert Utenlandsk Foretak er et morselskap i utlandet med filial i Norge. All aktivitet er i Norge. Firmaet har bare en postadresse i opprinnelseslandet. Mellom 20 og 30 aktører tilbyr hjelp til registrering i utlandet. konkurs, er underrepresentert i forhold til hvor mange som har slik godkjennelse, sier Pillgram Larsen. Har du kontroll på hva du skal arbeide med, har du gjerne også kontroll på økonomien i firmaet ditt. Det kan tyde på at hvis vi hadde fått lov til å sjekke bedrifter med røde tall i Brønnøysundregistrene, kunne vi ha plukket ut bedrifter som vi burde ha gått nærmere etter i sømmene, legger han til. Er det overvekt av useriøse bedrifter som går konkurs? Graden av useriøsitet har vi ingen konkret oversikt over, men jeg synes å se en del lettbente firmaer med store ambisjoner på listen over konkursene. Det er for eksemmpel mange små enmannsbedrifter med prangende navn som inneholder «Scandinavian» eller «Nordic». Jeg har ikke funnet noen med «Global» ennå. Selvsagt er det også seriøse bedrifter som går konkurs på grunn av flere uheldige omstendigheter. Men det virker på meg som om de gode bedriftene overlever de vanskelige tidene vi er inne i. De sliter, men klarer å omstille seg. Jeg ser klart at de mange konkursene er uttrykk for en naturlig avskalling i næringen, påpeker Pillgram Larsen. Han understreker at sentral godkjenning bare er et hjelpemiddel, både for den enkelte bedrift, tiltakshaver og myndigheter, men ingen påkrevd ordning. Nytt liv på Gjøvik Ass. direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat. Hvis ikke bedriften har sentral godkjenning, må den enkelte kommune godkjenne bedriften for hvert prosjekt som skal utføres. Uten sentral godkjenning blir det mer papirarbeid og plunder for tiltakshaver. Med sentral godkjenning blir saksbehandlingen enklere og raskere ute i kommunene. Tallet på bedrifter som søker sentral godkjenning, har ligget stabilt på 1000 i året siden Ordningen ble innført i 1997, sier Gustav Pillgram Larsen. Konkursen i Blikkenslagermester Edvin Hansen & Søn AS skyldtes svak prosjektstyring og oppfølging på et par store elementjobber. Alt skjedde fort, og det har vært en tung og vanskelig tid, sier tidligere daglig leder Roy Johanstuen til Blikkenslageren. Han fortsetter som daglig leder i Edvin Hansen Eiendom AS, mens sønnen og blikkenslagermester Per Steffen Johanstuen fortsetter som daglig leder i nyoppstartede Edvin Hansen AS. På eiersiden har han fått med seg broren Pål Andre Johanstuen og blikkenslagermester Bjørn Hansen. Sistnevnte fortsetter i firmaet som en av 12 blikkenslagere. 4 blikkenslageren 4-09

5 foto: ScanStock Fagfolk gjør jobben best. Enten det handler om tette tak eller pensjoner. Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund har en god samarbeidsavtale med Storebrand. Avtalen sikrer de ansatte gode pensjoner og forsikringer til gunstige betingelser. Hittil har nesten 80 medlemsbedrifter valgt oss. Fordi prisene er gode og fordi de får en profesjonell administrasjon av sine ordninger. Dermed kan dine fagfolk bruke tiden til det de er best på. Vil du vite mer om fordelene med avtalen? Ring oss på eller se

6 Uenighet om snarvei Praksisbrev kan bli en ordning for teorisvake yrkesfagelever. Byggenæringen applauderer, mens LO og Utdanningsforbundet advarer, melder utdanningsnytt.no. For å øke gjennomstrømningen i yrkesfagopplæringen, foreslo et utvalg å videreføre forsøk med at elever kan få en toårig opplæring i bedrift og slippe å avlegge eksamen i teorifagene. Etter to år i praksis kan elevene bli vurdert og få et såkalt praksisbrev. Forslaget ble lagt fram i NOU-utredningen "Fagopplæring for framtida". Utdanningsnytt. no melder om sterke protester når enkelte fylker nå ønsker å sette tiltaket ut i livet. Myndighetenes ansvar Enkelte fylkeskommuner ønsker å gjøre praksisbrev til en ordning som alle elever kan søke på, ikke bare elever som står i fare for å falle fra. Vest-Agder fylkeskommune har søkt Utdanningsdirektoratet om å få innføre praksisbrev som søkbar ordning. Søknaden er til behandling. Flere av medlemmene fra arbeidstakersiden i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, advarer sterkt mot å gjøre ordningen med praksisbrev søkbar. Fikk tre fingre knust I et brev til kunnskapsministeren skriver LO, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund at de er meget skeptiske til en utvidelse av praksisbrevet. Vi vil sterkt motsette oss at dette gjøres til normalløp ved at det for eksempel blir et søkbart løp. Vi vil tvert imot advare mot en slik vei, og mener det er myndighetenes ansvar å sette inn tiltak slik at flest mulig får reelle muligheter til å ta et fag- eller svennebrev, heter det i brevet." En 58-åring fikk knust tre fingre i et arbeidsuhell ved ventilasjons- og blikkenslagerbedriften Eide AS i Stavanger forrige måned. Uhellet skjedde under utstansing av en plate. Insepktør David Slåttebrekk hos Arbeidstilsynet forteller at bedriften valgte å stanse arbeidet resten av dagen, melder nettutgaven til Stavanger Aftenblad. Arbeidstilsynet vil vurdere produksjonsforholdene. Uhellet skjedde under arbeid med ei eldre presse. Det er mye som tyder på at arbeidet ikke kan påbegynnes før det blir montert mer verneutstyr rundt denne maskinen, sier Slåttebrekk. Må stoppes Det må være departementets soleklare plikt å sette stopper for dette, noe jeg også har bedt departementet å gjøre, sier organisasjonssekretær Tor-Arne Solbakken i LOs sentrale sekretariat til utdanningsnytt.no. Vi vil ha alle elever så nært som mulig inn i et fullverdig løp. Praksisbrev har aldri vært noe alternativ til fagbrev. Med så klare reaksjoner som departementet har fått på dette, regner jeg med at de stopper det, sier Solbakken. BNL er bekymret over stort frafall i yrkesfagene og tror ordningen kan føre til at man får flere igjennom utdanningen. Om praksisbrev blir en permanent og søkbar ordning, skal ikke besluttes før om to år. Først da skal vi gi vår anbefaling til departementet, sier direktør Jørgen Leegaard i BNL til utdanningsnytt.no. Leegaard deltar i en gruppe som arbeider med praksisbrevordningen og synes det er greit at Vest-Agder får departementets ja til å gjøre praksisbrev til en søkbar ordning. Byggevaresalget stuper Byggevaresalget stupte i januar. Fallet var på nærmere 23 prosent justert for pristigning sammenlignet med samme måned i fjor, melder bygg.no. Det er tungt i markedet nå, kommenterer adm. direktør Arne Skjelle i Byggevareindustrien. Byggevareindustrien utarbeider den månedlige rapporten om innenlandsk salg av byggevarer. Fallet i byggevaresalget viser en økende tendens etter et fall på vel 10 prosent i desember. I medlemsbedriftene uttrykkes det bekymring for utviklingen. Vi har begynt å få inn tall for februar, og rapporter så langt i mars gir signaler om fortsatt salgssvikt. Derfor ser det ikke ut til at regjeringens krisepakke ennå har hatt noen virkning i byggenæringen, fremholder han. BNL mot solidaransvar for lønn Byggenæringens Landsforening mener at departementets forslag om objektivt ansvar for allmenngjort lønn bør avvises, i følge høringsbrevet de har sendt Regjeringen. BNL har som hovedmål å bidra til en seriøs og lønnsom byggenæring og har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med myndighetene om dette. Mange av tiltakene i Regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping har BNL støttet for å bedre forholdene i næringen. Når det gjelder innføring av solidaransvar, mener BNL at departementets høringsnotat ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å begrunne innføring av et slikt tiltak. I begrunnelse for høringsuttalelsen peker BNL på følgende forhold: Objektivt ansvar er etter norsk rettstradisjon forbeholdt meget få rettsområder. Slik bør det fortsatt være. Det er ikke dokumentert et behov for innføring av solidaransvar og det reelle omfanget må utredes nærmere. Det må kreves proporsjonalitet mellom problem og virkemiddel. Belastning for de seriøse Et solidaransvar vil påføre næringen store økonomiske og administrative byrder og kan heller ikke forsvares ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. BNL mener at eksisterende tiltak i Norge virker effektivt og vil gi resultater. Eksisterende tiltak bør få virke i lengre tid før et så radikalt virkemiddel som solidaransvar innføres. Solidaransvar vil bli en ny belastning for de seriøse i næringen. De useriøse i næringen vil kunne utnytte ordningen og faren for misbruk er stor. Norske tiltak mot sosial dumping ligger langt framme og er samlet sett mer effektive enn de man har gjennomført for eksempel i Tyskland. 6 blikkenslageren 4-09

7 din nye maskin leverandør EasyLink Gjør et KUPP nå på Gøteneds knekkemaskin K15-25 AS1000 EasyLink Touch Standard overvange Bakanslag mm CNC styresystem EasyLink TFT Touch skjerm i farger Manuell bombering av bøyevange Flyttbar fotpedal Verktøy-veske Kun ,- eks. mva Inkl frakt og montering Leie pr mnd 4518,- eks mva. kan lagre opptil 1000 forskjellige programmer ett program kan innholde opptil 99 programlinjer styringen er driftsikker og rask å programmere operatøren får driftsmeldinger opp på Touch skjermen kopiering, kappmål og radiebukking er bare noen av de mange muligheter som finnes i EasyLink på hver enkelt programlinje kan vinkel, anslag, åpningshøyde, presstrykk og omslagstrykk programmeres. et meget anvendelig styresystem som forenkler det hverdagslige arbeidet med maskinen Besøk også våre hjemmesider Ring oss gjerne for prisoverslag og leveringstider. Salg Thormod Nordanger Mob: Service/Salg Svein Andre Ruud Mob: Kontor/Salg Jane S. Kvalnes Mob: maskin24 as, besøksadresse: Rovenveien 25, N-1900, FETSUND, postadresse: Kroken 10 B, N-3132 HUSØYSUND, blikkenslageren t: , t: , f: , org.nr , handelsbanken , IBAN NO ,

8 3000 kvadratmeter med ny kobber skal legges på taket av Slottet i Oslo. (Foto: SCANPIX) Nytt tak på Slottet Slottet i Oslo skal få nytt kobbertak, og med et såpass flatt tak må arbeidet utføres nøyaktig. Kommunikasjonsrådgiver Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet opplyser til Blikkenslageren at det for tiden pågår et forprosjekt for utredning av de arbeider som skal g jøres taket. Av Per Olav Berg Det er for tidlig å kunne si noe om den videre prosses i og med at prosjektarbeidet ikke er sluttført. Skadene på taket består av fukt og råteskader, opplyser kommunikasjonsrådgiver Sven Gj. Gjeruldsen videre. 15 år etter den omfattende oppussingen av Slottet for over 400 millioner kroner skal det nå rehabiliteres for ytterligere millioner kroner, ifølge tall som Aftenposten har fått fra håndverkere. Blikkenslageren ønsket svar på flere spørsmål om taket på Slottet: Hvor langt er man kommet i prosessen? Når vil jobben legges ut på anbud? Hvilket omfang får prosjektet? Hvilket fall er det på taket i dag? Sven Gj. Gjeruldsen nøyde seg med svarene som er nevnt innledningsvis. I følge Aftenposten skal arbeidene påbegynnes sent i år eller i begynnelsen av Det ca 3000 kvadratmeter store taket skal tekkes med nye kobberplater, og takbord skal skiftes ut. Taket skal få lufting og energisparende isolasjon. Opprinnelig skrått Det kongelige slott hadde skrått, valmet tak da det ble oppført i årene 1825 til Men noen mente det var en så stygg arkitektonisk løsning, og taket ble bygd om til flatt tak i Med sin flate konstruksjon er kobbertekkingen sårbar for vær og vind. Salgssjef Lennart Engstöm i Luvata peker på at båndtekking med fall ned mot 4 til 4,5 grader krever nøyaktighet og kunnskap hos de som skal utføre jobben. Jeg pleier å si at den kritiske grensen går ved fall mindre enn 4 4,5 grader. Hvis nedløp og renner tettes av løv og skitt, skal det lite til før vannet begynner å stige innover taket og komme inn i falsene. Ved frost kan det fort danne seg farlige sprekker i falsene. Ved et såpass stort og flatt tak som på Slottet i Oslo, kan det raskt bli risikabelt, sier Lennart Engström til Blikkenslageren. Han understreker at risikoen med for flate tak ikke bare gjelder for kobber, men for alle typer metaller. Det beste ville være å øke fallet. Hvis man likevel skal legge ny isolasjon og lufte taket, kan det være en mulighet. Men jeg kjenner ikke detaljene rundt taket på Slottet. Uansett er det viktig med godt utført dobbeltfals, sier han. Engström tror tekkingen av taket på Slottet vil bli en spennende og utfordrende oppgave. Han er klar over debatten som har gått i Norge om tekking på flate tak/tak med lite fall. Man skal vite hva man driver med i slike tilfelle. Er fallet mindre enn 4 grader, skal man beherske teknikken svært godt, ellers kan det bli katastrofe, sier Lennart Engström. 8 blikkenslageren 4-09

9 Husk Blikkenslagerdagen 23. april VBL oppfordrer alle medlemsbedrifter til å delta i årets krafttak for ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Over hele landet bør det arrangeres Blikkenslagerdag torsdag 23. april, der man sprer kunnskap om faget til barn og ungdom, forbrukere og lokalpolitikere. Det er flere måter å gjennomføre arrangementet på. Den enkelte bedrift kan bruke det i sin egen markedsføring ved å invitere til åpen dag på verkstedet. Laug og VBLavdelinger kan gå sammen om felles opplegg for å markere faget i lokalmiljøet. Ny yrkesgruppe Landets første fagteknikere i klima, energi og miljø i bygg (KEM) har fått sine vitnemål ved Fagskolen i Oslo. De 21 ferske fagteknikerne ikke blir alene på markedet lenge. Også i Bergen, Gjøvik, Stavanger og Grimstad er det mulig å ta utdanning som ender med kompetanse som fagtekniker i klima, energi og miljø i bygg. Studiet omfatter vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering og ventilasjonsanlegg, elektro, automatisering, kundebehandling, IKT og prosjektgjennomføring. Utdanningen er på VG2-nivå og har tatt fire år på kveldstid. Deltakerne har hatt inntil tre undervisningskvelder i uka. På dagtid har alle vært i full jobb. Fagteknikere i klima, energi og miljø kan gå videre med mesterbrevutdanning, og det er også gode muligheter for å bygge på med både bachelor- og mastergradstudier. K V A L I T E T, M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D «Ja takk, begge deler» Prosjekt: Papirbredden, Drammen Arkitekt: LPO Arkitektur og Design AS, Oslo Produkt: Anthra Zinc Astrup har i flere år lagerført RHEINZINK. Vi legger nå også VM Zinc til lager, og blir med det den første offisielle lagerførende leverandøren av både RHEINZINK og VM Zinc. Valget er ditt. VM ZINC leveres i et stort utvalg av overflater: VM Zinc Natur, Quartz Zinc og Anthra Zinc PIGMENTO Lakkert sink i 6 forskjellige farger Takrennesystem og tilbehør For brosjyrer, priser og leveringstider: Telefon e-post: ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: For mer info.: blikkenslageren

10 Bildet på veggen består av keramiske fliser. Ragnar Olaf Hauge har laget både motiv og flisene. Samir Velic (t.v.) og Pål Jensen i Jensen Blikk er enig i valg av størrelse og form på den nye kjøkkenhetten. Kunsthåndverk! Som sønn av en blikkenslager vet jeg at de også kan brukes som kunsthåndverkere, sier billedkunstner Ragnar Olaf Hauge. Han og kollektivsamboer Kristin Akasi designet ny kjøkkenhette i messing. Blikkenslager Samir Velic i Jensen Blikk har stått for utførelsen. Av Per Olav berg Jobben som blikkenslager blir ikke mindre spennende når vi får oppdrag som dette, sier Samir Velic. Villa St. Halvard i Sylling i Lier ble bygget i 1905 som sommerresidens for den katolske kirkes overhode i Norge. Senere ble den et sted for noviser som ville utdanne seg, før eiendommen midt på 1950-tallet ble solgt til private. Siden 1987 har stedet vært et kunstkollektiv for Kristin Akasi, Anne Gravdal og Ragnar Olaf Hauge. Kristin er kunstprodusent, Anne driver med kunstformidling og Ragnar er en allsidig kunstner innen keramikk, maling, litografi, foto og skulptur, blant annet For ni år siden gjorde vi om kjøkkenet. Rommet ble 40 kvadratmeter. Etter hvert følte vi mer og mer behov for en kjøkkenhette for ikke å fylle hele huset med matos. Men vi ville ikke ha hva som helst, forteller 10 blikkenslageren 4-09

11 Kristin. Hun tenker blant annet på det dekorative bildet som Ragnar har utført i keramisk flis over komfyren. Det ville de ikke skjule med en diger vifte. Derfor dro de på jakt for å finne en ventilator som kunne passe i interiøret på kjøkkenet, hvor det også er langbord og en liten peis. Men enten var de for moderne, for store og dominerende, eller bare produsert i børstet rustfritt stål. Jensen Blikk har tidligere laget en kjøleskapdør i messing til oss, i tillegg til at vi bruker dem til vanlige forefallende blikkenslagerarbeid på huset. Vi presenterte tegningene våre og hadde en klar idé på hvordan vi ville ha vår kjøkkenhette. Jensen Blikk hadde en like klar formening om hva som var mulig å få til, og kompromisset har blitt en åttekantet «klokke». Innmaten er en ordinær kjøkkenvifte med lys, forteller Kristin og Ragnar. Samir Velic, opprinnelig fra Bosnia, er en kunstner på verkstedet. Han brukte to-tre dager på kjøkkenhetten. All lodding er gjort fra innsiden. Vi lot han få holde på uforstyrret. Her var det viktig med full konsentrasjon, sier Pål Jensen, som synes det er morsomt med kunder som våger å tenke annerledes. Faren min er Harry Normann Hauge. Han jobbet i mange år hos Brodin i Oslo. At blikkenslagere kan produsere ting som denne kjøkkenhetten overrasker ikke meg, sier Ragnar. Samir Velic har grunn til å være stolt av denne utførelsen, sier Kristin Akasi og Ragnar Olaf Hauge, som har tegnet kjøkkenhetten. Samir Velic og Pål Jensen entrer hullene for opphenget. FP-12 Aluminium Bånd- og skivetekkingskvalitet fra OLBI Gi husets femte fasade et båndtekt smykke! ärggrön zinkgrå mörkgrå silver svart tegelröd nötbrun mörkröd Lagerføres i 8 farger, i PVDF (PVf2)-lakk og ubehandlet. Leveres i coil/plater i 0,8mm x 600/1250 mm. Leveringstid ca. 1-2 uker til små og store prosjekter. Egner seg godt til småhus, tilbygg og karnapper. Lett å forme lett å arbeide med. Ved bruk av aluminium får man et kvalitetsprodukt med mindre frem tidige vedlikeholds kostnader. Olbi Aluminium AS P.b. 166 Kalbakken 0903 Oslo Tlf Faks E-post: OLBI.indd :16:39 blikkenslageren

12 På tur til Norsk Stål, fra venstre; Raymond Gustavsen, Svein Freitag, Tom Gundersen, Norsk Stål, Magnus Aa. Nilsen, Dan Remi Olsen, Christian E. Lilleeng, Mats Karppinen, Stefan Børresen, Robin Olafsen, Morten Pedersen, Timmi Olsen og Henrik L. Jørgensen. Rekruttering settes høyt i Vestfold Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold, OKH Vestfold, er lokalisert på Broen 6, rett utenfor Tønsberg. Det er viktig med fellesskap. I juni 2008 flyttet vi inn i nye lokaler. Vi har fått gode erfaringer med å være i samme hus med kontorer innen tømrere, rørleggere og anleggsfagene. I lokalene har vi kontorer, undervisningsrom og prøvestasjoner for de forskjellige fagene. OKH Vestfold har ansatt to personer. I prøvelokalene til OKH, fra venstre; Finn-Marius B. Hansen, OKH, Hilse Clausssen, OKH, Martin Freitag, Mats Karppinen og Robin K. Olafsen. Finn-Marius B. Hansen ble ansatt i august i fjor som opplæringskonsulent. Han er utdannet som blikkenslager. Daglig leder Hilde Claussen har vært med siden kontoret ble startet. Vi er et kontor med flere faggrupper; murerfaget, malerfaget, ventilasjon og blikkenslagerfaget, taktekkerfaget, glassfaget og betongfaget, med totalt 85 lærlinger. Når det gjelder Ventilasjon & Blikkenslagerfaget er det pr. dags dato 30 lærlinger, 16 av disse er inne hver fredag her hos oss og tar «yrkesteorien» for faget, med eksamen i juni Vi har også et samarbeid med Buskerud, som har med fire gutter på teorien. Lærlingene er alt fra vokselærlinger, til treårs lærlinger som kun har gått Vg1 og har tre år i bedrift. Undervisningen pågår i egne lokaler med Finn-Marius som lærer, men nå i januar og februar har vi innleid Fritz-Harald Halvorsen for å ta ventilasjons og utfoldings delen. Treningskvelder Vi har også prøvestasjon for faget, så når undervisningen pågår hender det at det er lettere å vise og forklare dette i prøvestasjonene enn i undervisningsrommet. Her avlegges også svenneprøven for faget. Vi har flere sett håndverktøy, en segmentknekke, en manuell saks, sikkemaskin, lockformer og rundemaksin. Vestfold kobber og blikkenslager laug er med å sponse vårt «lille verksted»/prøvestasjon. De ser det som en fordel at vi samler alt på en plass, og at lærlingene kan undervises både med teori og noe praktisk. Planen fremover er at vi skal ha treningskvelder og kurser for lærlingene våre, slik at de blir gode håndverkere i fremtiden. Studietur til Norsk Stål Torsdag 5. februar tok Vestfold Kobber & Blikkenslagerlaug ved Svein Freitag og OKH 12 blikkenslageren 4-09

13 Hos Norsk Stål, fra venstre ; Tom Gundersen, Norsk Stål, Kim André Hellevammen, Carls Chr. Kristiansen og Daniel Vist. Vestfold lærlingen med på ekskursjon til Norsk Stål AS. De tok oss i mot med åpne armer og vi fikk en omvisning i Horten og i Oslo på Furuset. Det å ta lærlingene med ut av bedriften slik at de kan se hvor de får produktene sine fra og lære litt om hvilke produkter som tåler hva og hvordan de var fremsilt, er en stor fordel. Vi hadde en flott dag med Norsk Stål AS, og takker Kjersti, Bjørn H, Bjørn, Gunnar og Tom for deres engasjement. Vi håper selvsagt at vi skal klare å holde rekrutteringen like høy i fremtiden, så dersom det er noen der ute som lurer på om de skal bli blikkenslager ta kontakt med oss. Vi som driver opplæringskontor kan fagopplæring! Hilsen Hilde og Finn-Marius blikkenslageren

14 Ikke gå glipp av VBL-avdeling Oslo/Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug og VBL satser på et Landsmøte-arrangement i Oslo fra 18. til 21. juni som vil bli husket lenge. Nå må folk melde seg på via vårt nye nettsted; så raskt som mulig, oppfordrer landsmøtekomiteen. Av Per Olav Berg Oslo rundt St. Hans tider er en opplevelse i seg selv! Da er hovedstaden på sitt vakreste og vil danne en innbydende ramme rundt landsmøtet. Vi har leid hele Hotell Continental. Dette blir VBL-hotellet disse dagene; sentralt plassert mellom Slottet, Nationaltheatret, Aker Brygge og Stortinget. Hotellet åpnet i 1900 og er eiet av samme familie gjennom fire generasjoner. Siden 1975 har hotellet vært eneste norske medlem av The Leading Hotels of The World, sier leder i landsmøtekomiteen, Torill K. Wollebekk. Landsmøtedeltagerne med ledsagere kommer til Oslo torsdag ettermiddag, og denne kvelden blir det et velkomstarrangement på Ekeberg-restauranten. Her blir det middag og musikk og panoramautsikt over Oslo. Aktuelle temaer Fredag 19. juni hilser Oslos ordfører Fabian Stang deltagere og ledsagere velkommen, og styreleder Jan Henrik Nygård vil åpne landsmøtet. Det blir kulturelt innslag og ledsagerne tas med til omvisning til Oslos nye landemerke, Den norske Opera, hvor det også blir et innblikk i aktiviteten bak kulissene. For landsmøtedeltagerne blir det temadag. Ikke om beslagsløsninger eller forkrommet fustasjeoppheng, men derimot foredrag om tidsaktuelle og spennende temaer som du som bedriftsleder ikke har lyst til å gå glipp av. I tillegg blir det god tid til å prate sammen. På landsmøtet denne gang blir det ikke tradisjonelle fagmesser med stands, men leverandørene er tilgjengelige under hele landsmøtet med sin kompetanse. Fredag kveld er det lagt opp til en uformell opplevelsesrik aften med båt fra Rådhuskaia Landsmøtekomiteen begynner å samle trådene nå, etter mange måneders planlegging. Fra venstre, Pål Sagen, Eilin Figenschou Guddal, Bård Johansen, Torill K. Wollebekk, Sven Erik Knutsen, Per Sannes og Geir Albretsen. 14 blikkenslageren 4-09

15 landsmøtet i juni! ut til Ingierstrand Bad. Funkisbygget «Den hvite Elefant» ble tegnet av arkitektene Eyvind Mostue og Ole Lind Schistad og sto ferdig i Etter flere år uten aktivitet er denne perlen i Oslofjorden nå gjenåpnet. Selskapslokalet med dansegulv både inne og ute er som skapt for grillaften med levende musikk en midtsommerkveld! Landsmøtekomiteen lover mye god mat og drikke, og en St. Hans stemning på forskudd. Ny formann Selve landsmøtet foregår på Hotell Continental lørdag formiddag. Her skal det velges ny styreleder i VBL, samt nye medlemmer til styret. Mens delegatene er opptatt i landsmøtesalen, lokkes ledsagerne med ut på bytur; til fristende butikker på rekke og rad i Bogstadveien. Dette er Oslos heteste shopping-gate, der det også er mange muligheter til å forfriske seg i de mange fortausrestaurantene. Etter landsmøte og lunsj lørdag skal vi på toppen av det tidligere Postgirobygget, eller Entra-bygget som det nå heter. Her venter spektakulær utsikt og overraskelser. Landsmøtet avsluttes med bankett i Teatersalen på Hotell Continental. Folk har mye å glede seg til, avslutter komitelederen. I disse dager sender landsmøtekomiteen og VBL ut informasjon og påmeldingsskjema. Vær raskt med å melde deg på! Til landsmøtet i Oslo har Oslo Kobber og Blikkenslagerlaug opprettet en ny hjemmeside; som en møteplass for landsmøtedeltagerne. På denne hjemmesiden legger vi ut masse informasjon om landsmøtet, og her vil vi at deltagerne melder seg på, opplyser Torill K. Wollebekk i landsmøtekomiteen. Her vil vi ha en blogg, vise film og ha linker til leverandørene og linker til alle de spennende stedene vi skal besøke under landsmøtearrangementet. Her er også en egen OKBL-side hvor vi forteller om 125- års jubileumet, legger hun til. Den nye hjemmesiden er aktiv fra og med nå og til lenge etter landsmøtet. Her kan interesserte finne oppdateringer av program og aktiviteter. Under landsmøtet legges det ut bilder fra arrangementene, og folk kan legge inn sine kommentarer. Påmelding til landsmøtet må være registrert innen 18. mai, men det må oppfattes som absolutt siste frist. Hotell Continental har ulike typer rom. Drøyer du for lenge med å melde deg på, er det ikke sikkert du får oppfylt ønsket ditt, understreker Torill K. Wollebekk. Hun oppfordrer alle til å gå inn på landsmøtet.no hvis de lurer på noe. Her finnes epost-adresser og telefonnummer til de som kan gi svar. blikkenslageren

16 Ny mva-avregning for byggeaktører? Skattedirektoratet har nylig sendt på høring en utredning fra en arbeidsgruppe, der det vurderes om det bør innføres en ordning med såkalt snudd avregning/ omvendt avgiftsplikt for beregning av merverdiavgiftsplikt mellom aktører i bygge- og anleggsbransjen. Med snudd avregning eller omvendt avgiftsplikt menes at plikten til å beregne utgående merverdiavgift flyttes over fra selger til kjøper, opplyser advokat Camilla Hammer Solheim i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) til Estate Media.. Bakgrunnen for den foretatte utredningen er ønsket om å motvirke avgiftsunndragelser innen bygge- og anleggsbransjen. Arbeidet ble igangsatt etter initiativ fra blant annet Byggenæringens Landsforening, sier hun. BA-HR-advokaten sier at det i utredningen konkluderes det med at innføring av omvendt avgiftsplikt for bygge- og anleggsbransjen synes å være et effektivt virkemiddel for å motvirke avgiftsunndragelser i bransjen. Etter en helhetsvurdering av de positive og negative sider ved forslaget har arbeidsgruppen valgt å anbefale innføring av en slik ordning. I henhold til arbeidsgruppens forslag skal et slikt system som hovedregel være begrenset til omsetning av tjenester frem til hovedentreprenør, og ikke omsetning til byggherre, utleiere av fast eiendom eller lignende. For de berørte aktører kan en ordning med snudd avregning imidlertid innebære store avgrensningsmessige og administrative utfordringer, sier Camilla Hammer Solheim. Høringsfristen for forslaget er satt til 1. juni Lærlinger mister utdannelsen Problemene i byggebransjen rammer nå også lærlingene i Tromsø. I fylket er 15 permittert eller sagt opp, meldte Bladet Tromsø tidligere i vinter. Byggebransjen er den mest utsatte for finanskrisa, men også andre bransjer må kvitte seg med ungdom under utdanning som ledd i bedrifters innsparingstiltak. Opplæringskontoret for Bygg- og anleggsteknikk i Hålogaland (Byggopp) samarbeider nå med fylkeskommunen for å finne løsninger som gjør at lærlingene kan fortsette utdannelsen sin. Likevel med Da olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte regjeringens lavenergiutvalg i februar, var det helt uten representanter fra byggenæringen. Ettersom 40 prosent av landets energibruk kommer fra bygg, mener vi selvsagt at byggenæringen må være representert i et lavenergiutvalg. Vi tok derfor umiddelbart kontakt med OED, og fikk raskt forståelse for vårt synspunkt, sier Audun Lågøyr, direktør næringspolitikk i BNL. Rannveig Ravnanger Landet, direktør miljø og energi i BNL, er nå på listen over medlemmer i lavenergiutvalget, som ledes av Jan Reinås. Det er særdeles viktig at byggenæringen er med i dette utvalget som kan få stor betydning for kommende energitiltak som i stor grad kan påvirke byggenæringen, legger Lågøyr til. Han mener også flere deler av byggenæringen burde vært representert i utvalget, og trekker blant annet frem arkitektene og rådgiverne. Vi vil derfor etablere en referansegruppe for byggenæringen koblet opp mot lavenergiutvalget. Her vil vi trekke med oss representanter fra alle deler av byggenæringen, sier han. Rekord for årets BAU Europas byggevareprodusenter danser videre, tilsynelatende uten bekymring for nedgangstider. BAU i München i februar måtte avvise over 200 utstillere fordi det var utsolgt personer fra 151 land besøkte messen, melder tu.no. Årets messe understreket at globaliseringen for fullt også har truffet byggenæringen tradisjonelt en meget lokal næring. Det krydde av all verdens språk på messeområdet, ikke bare blant utstillere, men også blant de besøkende. Likevel ga messen inntrykk av en vente-og-seholdning. Til tross for at alt var utsolgt, var det få store nyheter som ble vist. Energibruk står mer sentralt enn noensinne. Den største overraskelsen var nok fraværet av vakuumisolasjon. Under forrige messe for to år siden viste en rekke bedrifter vakuumisolasjon. I år var kun én igjen. 16 blikkenslageren 4-09

17 Kvalitet kommer alltid først. Resten er opp til deg. En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien. blikkenslageren

18 Tilfeldig at jeg ble blikkenslager, sier Oldermann Torgeir Rønning i Trondhjems Kobber og Blikkenslagerlaug. Del de lure løsningene Det er klart at det blir for dumt å sitte på «lure» løsninger og tro at man har noe å tjene på det. I stedet burde vi dele dem, slik at hele faget kan utvikles videre. For det er g jennom å løfte i flokk at vi kan sikre faget en god fremtid. Av Jørn Wad Det er Oldermannen i Trondhjems Kobber og Blikkenslagerlaug, Torgeir Rønning, som sier dette. Han er så selvfølgelig i sin faglige argumentasjon at vi øyeblikkelig føler oss hensatt til selve urkraften i blikkenslagerfaget. Likevel bedyrer han høyt og hellig at det var den reneste tilfeldighet at han skulle komme til å komme inn i yrket. Skothyll Det er kanskje ikke så mange som kjenner til spillet nå lenger, men «skothyll» var en skikkelig lokal trøndersk farsott i Rønnings ungdom. For dem som ikke vet hva det er, vil det være nok å nevne at det har noe å gjøre med trepåler og jernplater. Men det viste seg å bli den nåværende Oldermannen sitt springbrett til det som skulle komme til å prege livet hans i årtier framover: Jo da, det stemmer nok det. Jeg var ganske tilfeldig til stede på et slikt lokalt «mesterskap», med dertil hørende festligheter. Og så gikk det ikke bedre da ser du, enn at jeg ble tilbudt jobb der jeg sto. 16 år gammel visste man jo overhode ikke hva man sa ja til, men jeg kan ikke akkurat si at jeg har angret, sier han fornøyd. Det gikk i raske kliv de neste 10 årene, fram til 1987, da fagbrevet kom på plass på veggen. Nå er han innvevd i yrket, og har syn på det meste. Men som Oldermann må han også ha hele laugets meninger klart for seg når noe skal flagges. Vi er et aktivt laug, og markerer oss nok også når det trengs. I mars satser vi tungt i samarbeid med Norsk Stål og arrangerer et arkitektseminar med fokus på miljø, metall og de gode løsningene, og vi håper på en plass mellom 150 og 200 deltakere slik at bransjen og faget vårt får markert seg mot de som tegner, prosjekterer og beslutter hvordan et bygg skal bli seende ut tilslutt. Til landsmøtet i juni regner vi med at flere av våre medlemmer kommer til å delta, og jeg syns det sittende styret har gjort en meget god jobb og fått realisert flere gode saker. Det blir derfor desto mer spennende å se hvem valgkomiteen foreslår til ny leder i VBL og hvilken vei et nytt styre velger å ta, sier han. Ellers er han mer opptatt av faget enn av de politiske sidene ved å være oldermann, men selv om utviklingen av faget er viktig, blir det også en del organisasjonsarbeid og ikke minst politikk i denne jobben. 12 år i lauget har også gjort ham våken for bredden i styrearbeidet, men det er altså den faglige siden, med fokus på materialer, tekniske løsninger og utførelse som står hans hjerte nærmest. Det er gjennom dette selve faget utspiller seg, og jeg må innrømme at det er i forholdet til dette at jeg virkelig får brukt med selv. Oldermann Hvordan blir man Oldermann? Man prater for mye, og finner ikke på noen unnskyldning! Smilet er alltid på lur hos Torgeir Rønning, og han er nok ikke den letteste å sette fast. Men mer seriøst forklarer han at han synes det er en plikt og ikke minst en glede han synes bør gå på rundgang i lauget, og synes at man lokalt har vært flinke til det. For å unngå at de samme går igjen år etter år og i verste fall går lei til slutt, har vi en målsetting i Lauget om å la minst ett medlem som ennå ikke har hatt styreverv ta en plass i styret ved hvert valg slik at man får involvert flest mulig til å være aktive, og i tillegg fornyer vi oss og det syns jeg vi har klart ganske bra. Om rollen som oldermann sier han at det mest av alt dreier seg om å være en lagleder, og få andre til å jobbe best mulig sammen. For det er mange gode krefter i lauget med forskjellige egenskaper og kunnskap som vi ønsker å få brukt i laugsarbeidet, som igjen skaper engasjement. Samtidig erkjenner han at det også ligger en markedsføringsoppgave knyttet til vervet, og er veldig bevisst på at også den delen skal ivaretas. Felles faktor Slik sett blir dette nesten som å være på en byggeplass, filosoferer han: Man skal se problemstillinger før de oppstår som problemer, slik at man kan løse dem i forkant. I tillegg skal man forholde seg til andre fag på byggeplassen som i samfunnet, og sørge for at man kommer godt ut av det til slutt. Og sist men ikke minst, bidra til å gjøre byggelederen god. I en tid med stadig større tidspress på byggeplassene, der alle fag får problemer med tiden, hvordan tror du det går med den faggruppen som skal sist i ilden? Om vi ikke er flinke til å være på banen, risikerer vi å få seriøse problemer, slår han fast. 18 blikkenslageren 3-09

19 Av og til kan det bli litt lite håndverk om dagen, synes Oldermann Torgeir Rønning. Men han vil ikke si at det er en belastning å være blikkenslager. Til det er han for glad i faget. I eget firma har han satset på kvalitet heller enn pris, for han vil gjøre en faglig god jobb som han kan være stolt av. Så får han heller argumentere for det. Det er enkelte som ikke ser verdien av arbeidet som lauget gjør, og fordelen med at flest mulig er med i laug og forbund, og det er synd. For selv om vi har forskjellig syn og meninger på hvordan vi best mulig kan forbedre bransjen vår, så har vi en felles faktor som vi ikke kommer unna, og det er faget vårt. Jeg vil helst ha med så mange som mulig. For det er først når vi står sammen at vi best kan oppnå de resultater vi ønsker. Oldermor Samboeren har tittelen «Oldermor», og er med på en del av det sosiale arbeidet lauget drar i gang. Vi i Lauget ser det som viktig å involvere våre nærmeste og arrangere sosiale tilstelninger for igjen å kunne skape engasjement i vårt arbeide, sier Torgeir Rønning. Først og fremst er han fagmann, og det glimter virkelig til i øynene hans når han får snakke fag og rekruttering. Vi har fått større konkurranse fra de andre fagene etter den nye reformen, noe som de andre fagene tjener på. Derfor er det så viktig å jobbe aktivt og godt med de elevene som kommer på utplassering til oss fra VG2, og sørge for at de blir tatt godt imot hos oss og involvere dem i det daglige arbeidet slik at de føler seg verdsatt. Den positive opplevelsen de får vil forhåpentligvis bli tungen på vektskålen når de velger blikkenslageryrket etter endt skolegang. Vi opplever også at ungdommene snakker om dette til familie og venner og på den måten er med og markedsfører faget vårt mot nye rekrutter. Vi i Trøndelag har også et mål om å delta med en kandidat til hvert NM for på den måten å vise ungdommene at vi satser på rekruttering sier han med et bredt smil. Han mener det sier noe om lokal satsing på yngre krefter. Det kan nok bli litt lite fysisk håndverksarbeid i en travel hverdag, synes han. Men det er mye som skal på plass i det firmaet som han jobber i, og nå som finanskrisa har bølget over Trøndelagsfylkene, har det ikke akkurat blitt bedre tid. Likevel har han alltid tid til et smil. For uten det ville Oldermannen ikke ha vært skikkelig presentert... blikkenslageren

20 Fagdag og laugsmøte i Bodø Lauget i Nordland kjører annonsekampanje i åtte aviser for å øke interessen om blikkenslagerfaget. Mobilt kontor, programfag til fordypning i videregående skole og lufting av tak var temaer på fagdagen som lauget nylig arrangerte. Bjørn Kristian Pedersen Fagdag fredag og laugsmøte lørdag er en effektiv utnyttelse av ressursene når laugsmedlemmer møtes i Nordland. Torsdagskvelden gikk med til uformelt felles sosialt samvær med alt tilbehør. Fredag fra til var satt av til fagdag og minimesse med leverandører og representanter fra Norsk Stål, Rheinzink, SFS Fastening, Lobas og Klart svar. Først ut var Klart Svar med temaet mobilt kontor og de mulighetene det gir, spesielt for den type og størrelse bedrift som jeg jobber i hvor «dagligsentralbord-leder» er mye på farten. Etter det var fylkesrepresentanten på utdanning Jan Pettersen, på plass med litt om utdanningsstrukturen i dag og hvordan den er Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk er kunnskapsrik og engasjerer til faglig debatt. bygd opp på godt og vondt. Han ønsket spesielt debatt på programfag til fordypning, og ønsker oss bedriftene tyngre inn for å påvirke innholdet. Det ble spurt om NVBL kan stille på seminar i april for å påvirke lærekrefter. Det er vi positive til. Svein Gullesen har nettopp gjennomført et lite kurs for lærerne på Polarsirkelen videregående skole hvor han blant annet demonstrerte den nye E-læringen til VBL. Den vakte oppsikt og interesse. Etter lunsj gikk vi rett til et heftig totimers foredrag med SINTEF Byggforsks Trond Bøhlerengen og temaet lufting av tak. Han var svært engasjerende og skapte litt debatt. Etter foredragenes slutt var det minimesse i regi av Norsk Stål med underleverandører. Dagen ble avsluttet med middag og uformelt sosialt samvær. Synlighet I lauges diskuteres det flere ting og vi har noen prosjekter gående. Prosjekt «Genser» er avsluttet. Alle medlemmene og deres ansatte bruker collegegensere hvor det står blikkenslager med STORE bokstaver på ryggen, som en del av arbeidstøyet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette. Synlighet er stikkordet. Når det gjelder øvrig synlighet så er NVBL i gang med å kjøre en markedsføringskampanje i åtte av avisene i Nordland hvor det skal være ukentlige innrykk med ulike annonser. Det jobbes også med at lauget skal få egen nettside. Ny medlemsbedrift ble også tatt opp; Nordland Tak AS. Neste møte med generalforsamling ble bestemt lagt til Kjerringøy utenfor Bodø. Kjerringøy handelssted byr på mange opplevelser. Se Lauget i Nordland samlet mange medlemmer til fagdag i Bodø. 20 blikkenslageren 4-09

21 Krav om redusert byggefeil På vegne av forbrukerne er partiet Venstre lei av det store antallet byggefeil i byggenæringa. Skadene etter byggefeil beløper seg til fire milliarder kroner i året, har SINTEF Byggforsk anslått i en rapport. Av et samlet byggemarked på 180 mrd. kroner årlig, g jelder 50 mrd. kroner en omsetning som ikke er søknadspliktige tiltak. Vi har i dag et stort «gråsonemarked» hvor mange ukyndige håndverkere uten fagutdanning får operere fritt. Når tiltaket ikke er søknadspliktig, er det i dag ikke noe krav om at du må dokumentere kompetansen din, sier Venstres nestleder og leder av byutviklingskomitéen i Oslo, Ola Elvestuen. I innstillingen til ny byggesaksdel i Plan- og bygningsloven som ble avgitt av Kommunalkomiteen i Stortinget 27. februar, ber Venstre regjeringen utrede kompetansekrav og et minimumskrav til små foretak innen byggfagene. Frp, Høyre og Krf støtter Venstres forslag, mens regjeringspartiene ikke gjør det. ÅLPROFIL amarbeidspartner Det er fint at regjeringspartiene innen vil ha økt samarbeid mellom forbrukermyndigheter og OG VENTILASJON beyggebransjen for å få bukt med useriøse aktører. Vi støtter et slikt samarbeid, men tror ikke det er tilstrekkelig for å oppnå effekt, sier Stålprofil A/S har beliggenhet sentralt midt i Vestfold. stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) og viser til at byggebransjen selv ønsker at det stilles kompetansekrav også til de minste foretakene. Ny standardiseringsstrategi Elvestuen og Lysklætt er også bekymret for at Norge ikke bruker nok ressurser til å overvåke nye byggematerialer som flommer inn forhold. Spesielt for Juni 2003 på det norske markedet. De vil derfor styrke Bygningsteknisk etats (BE) ressurser på dette området. Med en stadig økende import av byggevarer, løper vi en risiko i at byggevarene ikke er underlagt god nok kontroll og dermed, særlig på sikt, kan svekke kvaliteten på bygg, sier Elvestuen. Han viser til at Sverige har styrket Prisliste sin overvåkingsfunksjon betydelig. Venstre foreslår i den nye Plan- og bygningsloven også at Regjeringen skal sette i gang et arbeid med en nasjonal standardiseringsstrategi. Spirorør og deler Vi leverer det kunden vil ha til Vi er forundret over at staten i så liten grad involverer seg i arbeidet både med utvikling av internasjonale standarder og tilpasninger til norske byggebransjen og det norske klimaet, er det ikke gitt at alle internasjonale standarder dekker norske behov, 1. Venstres nestleder Ola Elvestuen. (Foto: Frode Fjeldstad) sier Vera Lysklætt og viser til at det er nesten 5000 standarder bare for byggenæringa. Hvert år godkjennes det lang flere standarder enn det avvikles. Venstre støtter for øvrig gjeninnføring av uavhengig kontroll av bygg og tror dette vil være med på å øke kvaliteten på byggearbeider. 25 år! Vi leverer alt av produkter og materiell til blikkenslager, taktekkere og ventilasjonsentreprenører. riktig pris og god service! Så vel ute som inne dekker vi deres behov: tak taksikring takrennesystem tekniskventilasjon triveien Revetal - Postboks 48, 3174 REVETAL n: , Telefax boligventilasjon luftbehandlingssystemer STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON Juni 2003 Prisliste Velkommen til en hyggelig handel! Spirorør og deler Industriveien 9, 3174 Revetal Postboks Revetal Telefon: Telefax: www. staalprofil.no blikkenslageren STÅLPROFIL AS - Industriveien Revetal - Postboks 48, 3174 REVETAL Telefon: , Telefax

22 Aktuelt om skatt Merethe Bryn og Lars Henrik Rolstad i Deloitte Advokatfirma DA orienterer Blikkenslagerens lesere om tre aktuelle skattetemaer: Nedsettelse av forskuddsskatt, tilbakeføring av underskudd og ekstraordinære startavskrivninger på maskiner. Nedsettelse av forskuddsskatt Aksjeselskaper (AS) og andre selskaper (ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak) skal betale forskuddsskatt før skatteoppgjøret finner sted. AS betaler forskuddsskatt i to terminer, 15. februar og 15. april året etter inntektsåret. Andre selskaper betaler forskuddsskatten i fire like store terminer, 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inntektsåret. Utskrivingen av forskuddsskatten skjer på grunnlag av det som ble skatten ved forrige ligning. På bakgrunn av den urolige økonomiske situasjonen kan inntekten for mange selskaper bli eller ha blitt lavere enn tidligere. Dette er det ikke tatt hensyn til i forskuddsskatten. For å unngå å betale inn for mye i forskuddsskatt, og dermed unngå unødvendige likviditetsproblemer, kan man be om å få forskuddsskatten redusert. Dersom det er «overveiende sannsynlig» at forskuddskatten er satt for høyt, kan skattekontoret endre denne. For AS må det være sannsynlig at avviket blir minst 10 prosent, og for andre selskaper må avviket bli minst 20 prosent. Skattyteren må sende en skriftlig søknad til sitt lokale skattekontor, og be om at forskuddsskatten reduseres. Både for AS og andre selskaper er det fortsatt mulig å endre forskuddsskatten som skal betales i løpet av Det er viktig å sende evt. anmodning om nedsettelse så tidlig som mulig, slik at ligningsmyndighetene rekker å behandle den før forskuddsskatten forfaller til betaling. Økt frafall i yrkesfag Merethe Bryn og Lars Henrik Rolstad. Tilbakeføring av underskudd i 2008 og 2009 mot overskudd i 2006, 2007 og 2008 Som en del av krisepakken overfor næringslivet får aksjeselskaper ol. midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2008 og 2009 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskuddene utbetales selskapene ifm. skatteoppgjørene høsten 2009 og 2010 i stedet for å reduseres fremtidige overskudd. Dermed bedres også likviditeten. Motsetningsvis vil ordningen medføre lavere fremførbare underskudd, Finanskrisen fører til økt frafall. Tre av fire som dropper ut av videregående skole går yrkesfag, og de fleste er gutter. Det viser en fersk forskningsartikkel i februarnummeret av Tidskrift for samfunnsforskning. Doktorgradsstipendiat Kristoffer Chelsom Vogt ved Universitet i Bergen studert frafallstatistikken i videregående skole tilbake til Reform-94. Hans funn tyder på at de yrkesfaglige og mer praktiske utdanningsløpene som skoletrøtt ungdom kan velge, ikke hindrer dem i å droppe ut. Det er stikk i strid med intensjonen. Tre av fire som avbryter videregående skole, kommer fra yrkesfag. 61 prosent er gutter. De aller fleste slutter mellom andre og tredje år, i den perioden de venter på læreplass. På toppen av det konstante problemet med for få læreplasser, vil de økonomiske nedgangstidene vi er inne i, gjøre at flere faller fra, mener Vogt. Det er en trygg spådom at finanskrisen vil øke frafallet, sier Vogt til Dagsavisen. og dermed høyere skatteinntekter senere år. Ordningen gjelder ikke for personlig næringsdrivende (ANS mv.). Kun selskaper som har gått fra overskuddstil underskuddsposisjon omfattes, og tiltaket likebehandler alle næringer. Hensikten er å styrke levedyktige selskaper som i den nåværende konjunktursituasjon midlertidig ikke er i stand til å gå med overskudd. Det er satt en beløpsgrense på 20 millioner kroner årlig for hvor store underskudd som kan tilbakeføres. Resultatet vil være at hvert selskap kan få utbetalt opp til 5,6 millioner kroner hvert av de to årene ordningen skal gjelde. Utbetaling av skatteverdien av underskudd i stedet for framføring vil styrke egenkapitalen i selskaper som ikke har balanseført noen utsatt skattefordel. En bedret egenkapitalsituasjon kan da også medføre økte utbyttemuligheter. Isolert sett vil også en endring fra utsatt skattefordel til en fordring på tilbakebetaling av skatt øke grunnlaget for utbytte. Ekstraordinære startavskrivninger på maskiner mv Som en del av krisepakken er det også vedtatt 10 prosent ekstra startavskrivninger ved kjøp (samt påkostning) av maskiner, personbiler, inventar mv (saldogruppe d) i Dette i tillegg til den ordinære avskrivningssatsen på 20 prosent per år for denne gruppe driftsmidler. 22 blikkenslageren 4-09

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Siste vandring med g jengen

Siste vandring med g jengen Nr. 6/7-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Siste vandring med g jengen Jan Henrik Nygård - epoken er over Vi må få enhetlige svenneprøver 90 år i forbundets historie

Detaljer

Portalbygg på Fornebu

Portalbygg på Fornebu Nr. 5-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Portalbygg på Fornebu VBL tar grep om NM Møteplass med metaller Ønsker debatt om reflekterende isolasjon Profilen: Sinkmisjonæren

Detaljer

Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8.

Et bygg uten like. Bli med til Nordbygg 2010. Nok å ta fatt i. Profilen: Lærer av naboen. Bølgete nasjonalsymbol. Nr. 9-2009. side 22. side 8. Nr. 9-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Et bygg uten like Nok å ta fatt i Bli med til Nordbygg 2010 Profilen: Lærer av naboen Bølgete nasjonalsymbol side 4 side 8

Detaljer

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for Nr. 8-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

Med sans for det stilige

Med sans for det stilige Nr. 10-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Med sans for det stilige Mistet alt i brann Året da det snudde Italia-frelst prognosemaker Slik tenker arkitektene side 4

Detaljer

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18

Konglen på Ringerike. Vil kåre Årets bedrift side 4. Sterke reaksjoner på ny forening side 12. Profilen: Stilrent og minimalistisk side 18 Nr. 4-2007 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Konglen på Ringerike Vil kåre Årets bedrift side 4 Sterke reaksjoner på ny forening side 12 Profilen: Stilrent og minimalistisk

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 09/2012 MER OM. OHIFs svenneprøvemedalje (30) Nordisk broderskap (9) OHIF lager film (10) Foreningens nye drakt (23) Leder 2 ET NYTT ANSIKT.

Detaljer

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

Forming som fag. side 20. Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider. Design og Håndverk: F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Nr. 2 - juni 2007 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g Design og Håndverk: Forming som fag side 20 Voksenopplæring Blikkenslager Helsefagarbeider 4 13 26 Innhold Redaktørens spalte 3 Voksenopplæring

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19) LEDER INNHOLD #2

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 1/2009 Nytt tiltak under finanskrisen: KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 Enova etablerer støtteprogram for energieffektivisering i offentlige bygg s. 3 Regjeringens tiltakspakker styrker

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt DESEMBER 5 14 2014 Kristian Herheim ble norgesmester Etter tre dagers intenst arbeid med en svært utfordrende svenneprøve foran

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

Asfalt. som fag s. 26. Tema Teko: Gjennom ild og vann. Få vil bli helsefagarbeider. Danser blir møbelsnekker. s. 4. s. 18. s. 20

Asfalt. som fag s. 26. Tema Teko: Gjennom ild og vann. Få vil bli helsefagarbeider. Danser blir møbelsnekker. s. 4. s. 18. s. 20 NR. 3 - oktober 2008 - årgang 52 Fagblad om yrkesopplæring YRKE Utgitt av Utdanningsforbundet Asfalt som fag s. 26 Tema Teko: Gjennom ild og vann s. 4 Få vil bli helsefagarbeider s. 18 Danser blir møbelsnekker

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2012_Layout 1 06.06.12 07.52 Side 1 J U N I 2 0 1 2 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Bildet illustrerer en del av fremtiden for den kommende generasjon. LES OM: Hensikten med å være

Detaljer