Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet"

Transkript

1 Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker til sine lesebrett eller telefoner uansett hvor de er, og boka leveres automatisk inn, når lånetida er ute. Takket være en avtale med Norsk Kulturfond, har leserne tilbud om et godt utvalg bøker, og mange bestselgere har lånerne øyeblikkelig tilgang til. Utlånet i det første driftsåret har i Tromsø vært om lag Det er ikke et høyt tall. Bibliotekene trenger tid til å gjøre tilbudet kjent. Allerede nå ser en imidlertid at e-boka blir et attraktivt alternativ til papirboka. Mange eldre har blitt e-lesere. Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer i Kroken, Tromsdalen, Brensholmen og Lakselvbukt, og driver fengselsbiblioteket. Aktiviteten er høy og brukerundersøkelser bekrefter at innbyggerne er fornøyde med tilbudet. Ny bibliotekplan er laget og vil bli behandlet i Det totale utlånet ble noe lavere i fjor. Bibliotekene lånte ut til sammen eksemplarer. Det er en nedgang på 5,5 % fra året før. Det er spesielt utlånet av musikk og film som går ned. Hovedbiblioteket telles alle besøk. I fjor var tallet Det er også en mindre nedgang på 2,2 %. Bibliotekene er litterære kulturhus. 390 ulike litteratur- og kulturarrangement ved bibliotekene samlet omlag deltakere i Biblioteket er medarrangør Ordkalotten internasjonale litteraturfestival i oktober og arrangerer selv Poesifestivalen Spark i februar. Demensdagene i september er et samarbeid mellom fagmiljøene, frivilligheten og biblioteket. Videre samarbeider biblioteket med Troms fylkesbibliotek og Lenvik folkebibliotek om å fremme informasjon og bøker om barn og psykisk helse gjennom nettside og teaterforestillingen Morten 11 år. Hyllevandring er et nyutviklet tilbud. For å friste til ny lesing har fem bibliotekarer laget et program, ulike vandringer på tre kvarter, hvor deltakerne får overraskende og spennende kunnskap av spesielle bøker på hyllene. Eget program er laget og interesserte melder seg på. Tiltaket er en suksess som blir lagt merke til i bibliotekverden. Barne- og ungdomslitteratur er et satsingsfelt, og Biblioteket deltar i Den kulturelle skolesekken. Barne- og ungdomsteamet har innført en fast ordning med besøk på foreldremøter i andre klasse om betydningen av å lese høyt for barn. Mangelen på bøker for barn er en begrensende faktor. Byarkivet er vår historiske hukommelse og arkivdepot for alle kommunale enheter. Alle kommunens enheter har plikt til å avlevere sine eldre arkiver til byarkivet, slik at materialet kan gjøres tilgjengelig for publikum. Byarkivet har et stort etterslep av ikke ordnet materiale. I løpet av året ble et stort arbeid med ordning av Vann og avløp sitt historiske arkiv gjennomført. Antall henvendelser til byarkivet er økende.

2 Biblioteket er også arena for store anledninger: Sommeren 2013 var både det norske og det svenske kongeparet på besøk under sin reise i Nord-Norge. (Foto: Per Ivar Somby)

3 Bibliotektilbudet til barn og ungdom 2013 If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. - Albert Einstein «Leseglede» Å stimulere til barns språkutvikling, lesemotivasjon og leseglede ligger bibliotekets samfunnsoppdrag. Men bibliotekene skal også «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse.» (Fra. St. meld om bibliotek). Dette gjør vi gjennom litteraturformidling, ulike leseaktiviterer og arrangement tilpasset målgruppen. Bibliotekloven ble revidert i 2013, og den nye formålsparagrafen understreker at bibliotekene skal drive med aktiv formidling. Tidligere var det tilstrekkelig «.. å stille til rådighet..». Språkutvikling og lesing hører sammen, og vektlegges mer og mer i skole, barnehage og ellers i samfunnslivet. Biblioteket merker større etterspørsel etter kunnskap om barne- og ungdomslitteratur fra voksne. For å imøtekomme dette har vi i 2013 tilbudt flere foredrag om barne- og ungdomslitteratur for foreldre, lærere, studenter og andre interesserte voksne. I løpet av året har nesten 7000 barn og unge deltatt på nesten 200 ulike kultur- og lesestimuleringsaktiviteter på biblioteket. Store deler av aktivitetene for barn og ungdom er egenproduserte. Dette stiller store krav til de ansattes kompetanse, men bidrar også til at vi som kjenner målgruppen kan skreddersy tiltak til målgruppene. I tillegg har bibliotekets ansatte på barn og ungdom stått for 25 arrangement om barne- og ungdomslitteratur for voksne. Rundt 800 voksne har deltatt på disse. Tall om utlån og aktiviteter

4 Grovt sett kan man si at utlånet av medier for barn og ungdom går litt ned og at tilveksten av medier for barn og ungdom er kraftig redusert fra 2012, mens bruken av andre aktiviteter på biblioteket øker. Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker, filmer og spill til barn og ungdom var i 2013 totalt på Dette er en liten nedgang på 4 % fra året før. Dette kan skyldes en trend i samfunnet, men det henger mest sannsynlig også sammen med den kraftige nedgangen på 17 % av innkjøpte bøker. Biblioteket klarer ikke å levere nok av de mest etterspurte og nye titlene for målgruppen. Antall arrangement for barn og ungdom, og besøket på disse øker fra Dette gjelder også arrangement for voksne om barne- og ungdomslitteratur. Flere veier til barn og unges lesegleder For å gi inspirasjon til lesing begynte biblioteket i 2013 å lage flyers med boktips. Dette har vært en suksess, og er til hjelp både for barn og unge, men også for foreldre og lærere som trenger tips.

5 Vi startet også med månedlige nyhetsbrev med boktips til alle barnehager. Biblioteket merker økt etterspørsel etter bøkene som anbefales både på flyersene og på nyhetsbrevene, så dette er tiltak vi vil fortsette med. Formidling av barne- og ungdomslitteratur til foreldre og andre voksne. Les høyt! I 2012 hadde biblioteket prosjektmidler gjennom Nasjonalbiblioteket til «Les høyt» - et opplegg for å stimulere foreldre til å lese høyt for sine barn. Dette prosjektet er nå videreført som et fast tilbud fra biblioteket til skolens foreldre. Bibliotekansatte deltar på foreldremøter på 2.trinnet både vår og høst og snakker om verdien av høytlesing og presenterer aktuell litteratur som egner seg for høytlesing. I løpet av 2013 har vi deltatt på 19 foreldremøter.

6 Årets beste barne- og ungdomsbøker Alle som jobber med barne- og ungdomsbøker leser mye av det som hvert år gis ut, og innehar derfor mye kompetanse om bøker for barn og ungdom. Dette brukes hver dag til å finne rett bok til rett leser. Men i 2013 ønsket vi å gjøre noe mer, vil ville systematisere denne kompetansen og formidle den til andre voksne som også er interessert i litteratur for denne målgruppa. Vi tenkte på bl.a lærere, førskolelærere, foreldre og besteforeldre. Lørdag 23. november inviterte biblioteket derfor til arrangementet Årets beste barne- og ungdomslitteratur hvor et knippe av årets beste utgivelser for barn og unge ble presentert. Synnøve Baustad, Ellen Berg Larsen, Marianne Eidsvik, Susanne Baumgärtel og Silje Johannessen Litteraturformidling, leseaktiviterer og arrangement Fredagseventyret Eventyrstunder arrangeres hver fredag for barn fra tre år og opp og benyttes flittig av barnehagene. Det er i tillegg mulig for barnehager å bestille eventyrstund utenom fredagseventyret. Det ble i 2013 gjennomført nesten 40 eventyrstunder for nesten 1500 barnehagebarn.

7 Tove og Marianne dramatiserer bildeboka Ulv! Ulv! Av S. Blake Samiske fortellinger Biblioteket inviterte i 2013 til 12 fortellerstunder i samisk uke. Dette er populært, og over 600 barnehagebarn fikk høre samiske eventyr fortalt på norsk. Dukker til samisk eventyr Andre kulturelle opplevelser I tillegg til egenproduserte eventyrstunder, fortellerstunder og bokpresentasjoner tilbyr biblioteket i samarbeid med andre, ulike kulturelle arrangement for barn og unge. I 2013 samarbeidet biblioteket med Hålogaland teater om et utdrag fra forestillingen «Pippi Langstrømpe», i samarbeid med universitetet hadde vi Barneuniversitet under Forskningsdagene, sammen med FN-sambandet ble FN-dagen markert på biblioteket og Endre Lund Eriksen lanserte lydboka om Alvin Pang på biblioteket

8 Fra Pippi Langstrømpe, Hålogaland teater Meteorolog Bård Fjukstad på Barneuniversitetet Geir Ringvold og FN- filuren Kjetil Høegh og Endre Lund Eriksen leser fra Alvin Pang Prosjekt [Stærkere] psykisk helse for barn og unge er et toårig prosjekt, og avsluttes våren Det støttes økonomisk av Nasjonalbiblioteket og utvikles av Troms fylkesbibliotek, Lenvik bibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv. Ellen Berg Larsen er ansatt som prosjektleder, med arbeidssted Tromsø bibliotek og byarkiv. I bunnen av prosjektet [Stærkere] psykisk helse for barn og unge ligger tanken om at fortellinger kan virke helsefremmende, og at å eie kunnskapen kan være å eie problemet. Hvis vi tror på dette kan vi også tro på bøker og film som «medisin» for psykiske lidelser. Og som trøst og hjelp for pårørende og venner som lurer på og trenger å vite mer. I prosjektet er det utviklet egne nettsider som leder til bøker, tegneserier og film om ulike tema

9 innen psykisk helse. Disse sidene finner du under Tromsø biblioteks hjemmesider, eller på adressen Samlingen av medier er nettbasert, men i biblioteket finnes to utstillingspunkt som hver måned skifter tema. Til nå har Selvmord, Vennskap, Følelsesbiblioteket og Mobbing vært tema her har også vært preget av samarbeid med Rimfrost teaterensemble om forestillingen «Morten 11 år». Forestillingen har vært på bibliotekturne i Troms fylke, hvor det har vært utarbeidet opplegg rundt visningene i regi av det lokale biblioteket. Dette har vært et godt mottatt og vellykket samarbeid. Høsten 2013 ble det startet en litteraturgruppe for utenlandsk ungdom som et samarbeid mellom [Stærkere]-prosjektet og ungdomsbibliotekaren på Tromsø bibliotek og byarkiv. Her møtes 5-8 ungdommer hver uke for å lese og diskutere litteratur. Et fruktbart samarbeid med Hålogaland teater resulterte i billetter til to teaterforestillinger og samtale med skuespillere i etterkant av den ene. Varaordfører Annie Skogmann åpner Verdensdagen for psykisk helse Den kulturelle skolesekken DKS Biblioteket er fagsenter for litteraturdelen i DKS der 2. og 8. trinnet er målgruppe. Opplegget går over hele skoleåret. Lek og lær med ord og litteratur er litteraturprogrammet for 2. trinnet. Ca. 866 elever deltok på hovedbiblioteket, bokbussen, i Kroken og i Tromsdalen (nærmeste bibliotek) i perioden februarapril. Elevene på 2. trinnet var på bibliotekbesøk der de fikk omvisning og kunne låne bøker for å kunne notere på et lesekort. Etter å ha lest det de skulle, fikk de leseknappen. Fortellerstunden ble avsluttet med profesjonelle fortellere der elevene også laget eventyr til egen eventyrbok. Høsten-13 var det ca klassinger til bokprat på biblioteket. De har også litteraturvandring og skriveverksted i løpet av skoleåret; samarbeidspartnere her er Norsk forfattersentrum, avd. nord, Perspektivet museum og Nordnorsk Kunstmuseum.

10 Litteraturvandring- høsten 2013 Festivaler og andre årlige arrangement Lesekampanjen «Les for svingende» «Les for svingende» ble i 2013 arrangert for fjerde gang. Målet med kampanjen er å stimulere barn i alderen 8-12 år til å lese også om sommeren. «Les for svingende» er laget av biblioteket i Tromsø, men ble i år også solgt til de andre bibliotekene i fylket. Barna skal lese fem bøker i løpet av skoleferien, og så blir de premiert med diplom og armbånd med logo. Kampanjen ble avsluttet med en stor bokfest med premier og forestillingen Dinosaus for alle som hadde deltatt. Ivrige lesere premieres Fra forestillingen Dinosaus Ordkalotten Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival - har et eget program for barn og unge. Størstedelen av dette programmet tilbys gjennom biblioteket, både på bokbussen, avdelingene i Kroken og Tromsdalen og på hovedbiblioteket. I 2013 fikk barn og ungdom møte lokale forfattere som Jan Tore Noreng Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Skåden.

11 Jan Tore Noreng Endre Lund Eriksen Spark Barn og unge har også eget program på Poesifestivalen Spark. Over 200 barnehagebarn fikk sett danseforestillingen til Kongsbakken videregående skole, avd. dans og drama. I tillegg var det forfattermøter med Trond Brænne og Iben Sandemose. Danseeventyr

12 Trond Brænne forteller om dyra på gården Pepperkakebyen I samarbeid med Næringsforeningen, avisa Tromsø og andre ble pepperkakebyen også i år bygs på dugnad på biblioteket. Pepperkakebyen skaper stort engasjement både hos skoler, barnehager i familier og blant næringslivet i byen. Det tradisjonelle nissetoget med barnehagebarn gikk fra Stortorget til biblioteket hvor de fikk se forestillingen Jeg er ikke nissen! samtidig som de besøkte pepperkakebyen. Ordfører Jens Johan Hjort sang «Jul i Tromsø» sammen med de to hundre barna. Ordføreren synger «Jul i Tromsø» Ellen og Johanna fra forestillingen «Jeg er ikke nissen»

13 Bokbussen Tove kjører bokbussen og låner ut til ivrige barn Bokbussen er en del av teamet Barn og ungdom og jobber mot samme visjon og mål. De fysiske rammene setter selvsagt noen begrensninger, men bokbussen skal gi et fullverdig bibliotektilbud til sine brukere. Det er ikke gjort noen endringer på bokbussruten i Det betyr at alle skolene på hele Kvaløya, i tillegg til de andre distriktskolene i Tromsø og Karlsøy kommune nå får faste besøk av bokbussen. Driftet er nå så høy som den kan være med den bemanningen vi har, uten at det skal gå ut over kvaliteten på tjenesten. Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker og filmer til barn og ungdom på bokbussen i 2013 var Det en liten nedgang på ca fra Alle førsteklasser får en info-stund hver høst. Skolene som fikk opplegget Lek og lær med ord og litteratur, DKS for 2.klasser i Tromsø kommune, i samarbeid med bokbussen var, Ersfjordbotn, Brensholmen, Ramfjordbotn, Kaldfjord, Sjursnes og Vikran. 16. mars var bokbussen på Stakkevollan skole i forbindelse med Lev i lag på Stakkevollan. Der var bokbussen godt besøkt og de lånte ivrig. Dette er blitt en tradisjon. I forbindelse med DKS for 8 klassene, er bokbusspersonalet med som bokpratere, i tillegg til å forsyne ungdommen med litteraturen som de ønsker seg. Ordkalotten Internasjonale litteraturfestival gikk av stabelen i Uke 40. I år var det Endre Lund Eriksen som var hovedattraksjonen for barn. Det var også lagt arrangementer til avdelingene i Tromsdalen og Kroken. Ersfjordbotn skole, Kaldfjord skole, Vannvåg skole og Vannareid skole fikk besøk av bokbussen og Endre Lund Eriksen. Det var vellykket. Skolene i Karlsøy kommune har benyttet seg flittig av tilbudet om bokprater i klassene og det vil si at det er en eller to bokprater ved nesten hvert besøk. Det har vært en del feil på bokbussen i løpet av året. Blant annet måtte eksosanlegget skiftes ut. Under EU-kontrollen ble det oppdaget store feil på bilens understell og hjuloppheng. Det har vært feil på dieseltilførselen. Det er byttet til 4 nye batterier i bibliotekdelen og det har vært feil på varmeapparatet i bilen. Alt dette har først til store kostnader og avlysninger på bokbussruten.

14 Virksomhetsrapport Tromsdalen bibliotek 2013 Personale: Tromsdalen bibliotek har 2 hele stillinger,- en fagleder (bibliotekar) og en konsulent / forteller. Våren 2013 var konsulenten konstituert som fagleder fram til ny leder ble ansatt 1.august I tillegg hadde Tromsdalen bibliotek en kinesisk språkpraksiskandidat på fulltid i november og desember Hun satte seg inn i praktiske gjøremål som rydding i hyller, merking av medier samt annet daglig arbeid. Hun har også bidratt i arbeidet med å forbedre lokalets og samlingas utforming gjennom kassering, hyllemerking samt forflytting av samlinga. I tillegg deltok hun på boksalget i november. Dette samarbeidet mellom Tromsprodukt, avdeling FIA (Flerspråklige i arbeid), var svært vellykket og noe biblioteket ønsker å videreføre i framtida. Utlån Utlånet i 2012 var det høyeste i Tromsdalen biblioteks historie. I 2013 var det en liten nedgang i antall utlånte medier. Dette er en trend vi kan se over hele landet. Ser vi på de siste årene, er utlånstallene stabile. Utlånstall 2010: Utlånstall 2011: Utlånstall 2012: Utlånstall 2013: Det er gledelig at utlånet av bøker til skolene har en liten økning. Det ble plukket 62 bokkasser til skoler. I tillegg er det mange lærere som tar med seg klassen og plukker bøker selv. Det er ikke bare skolene i nærområdet som bruker Tromsdalen bibliotek, men også skoler på Tromsøya og Kvaløya. Vi ser likevel at det lånes ut flere medier til voksne enn til barn ved biblioteket. Den største lånergruppen når vi ser på antall aktive lånekort, er lånere over 40 år, mens det er få lånere i alderen år. Hele 120 institusjonslånere, altså skoleklasser og barnahageavdelinger, har brukt lånekortet på Tromsdalen bibliotek i Biblioteket har depoter med bøker på helsestasjon, tannklinikk og legesentre i området. En god del barn mellom 8 og 13 år bruker biblioteket som en slags skolefritidsordning. De låner ikke mye, men kommer til biblioteket for å gjøre lekser, spille spill på X-boks og PC og for å være sammen med venner. Det kan til tider være trangt om sitteplasser. Det hadde vært ønskelig med flere PC er og spillemaskiner for denne gruppen, men på grunn av dårlige datalinjer er dette ikke mulig. På formiddagene er biblioteket mye brukt av barnehager. De kommer gående eller med buss, spiser lunsjen sin og kan bli på biblioteket i flere timer. Voksne leser aviser og tidsskrifter eller bruker PC, men de fleste kommer innom for å låne bøker, lydbøker og film. På et lite bibliotek har man tid til formidling. Ikke minst får de ansatte mange gode boktips fra brukerne. Arrangementer: I 2013 hadde Tromsdalen bibliotek 71 arrangementer for barn. Det er 9 flere enn året før. Antall publikum totalt var Alle arrangementene med unntak av 3 ble gjennomført med interne krefter. 31 skoleklasser har fått fortellerstund og/eller bokprat. 12 av arrangementene var i forbindelse med Den kulturelle skolesekken for 2. klasse, og 4 var grupper fra SFO. Under Ordkalotten hadde biblioteket 3 meget vellykkede arrangementer med forfatteren Endre Lund Eriksen med til sammen 150 elever fra 6. og 7. klasse. Antall publikum på arrangementene for skoleelevene var til sammen 765. Det var 40 eventyrstunder for barnehagebarn med totalt 640 tilhørere. I forbindelse med boksalget før jul, var det også en åpen eventyrtime for barn. Hver fredag er biblioteket stengt. De ansatte arbeider da på Hovedbiblioteket med møtevirksomhet, skrankevakter og arrangementer. De kan også bidra ved andre arrangementer.

15 Ansatte ved Tromsdalen bibliotek har hatt ansvar for, eller deltatt på, 37 av Hovedbibliotekets arrangementer slik som Fredagseventyret, Den kulturelle skolesekken for 8. klasse, Les Høyt prosjektet, bokprat på skoler og Litteraturgruppe for flerspråklige kvinner. Tromsdalen bibliotek legger stor vekt på fortellerarrangement for barn. Skoleklasser og barnehager kan ta kontakt og avtale tid for fortellerstund og/eller bokprat. I vinterhalvåret kan det være både 2 og 3 fortellerstunder de to dagene biblioteket åpner kl Med den personalressursen biblioteket har, er antall arrangement på grensen av hva biblioteket klarer å avvikle. Barn trenger fortellinger. Lytting fremmer konsentrasjonen og fantasien utvikles når barna lever seg inn i fortellingen og lager sine egne bilder i hodet. Biblioteket har eget eventyrrom med plass til ca 30 tilhørere. Kommer det flere, må det rigges til med stoler og benker ute i biblioteklokalet. Da bør vi helst ha arrangementet utenom åpningstid. Rekorden er 63 tilhørere på en fortellerstund. Stille før stormen Spente 3. klassinger skal høre eventyr I forbindelse med Den kulturelle skolesekken for 2. klasse våren 2013, laget barna et eget eventyr i samarbeid med en forteller. Fortelleren laget forsider og elevene illustrerte sin egen lille del av eventyret. Dette ble ei bok som kan brukes i klasserommet.

16 Eksempler på forsider til barnas egne eventyrbøker. De minste barna har ikke stort nok ordforråd til bare å lytte. De trenger å få fortellingen inn gjennom flere sanser. Alle mulige slags kosedyr og hånddukker sitter i hyllene på eventyrrommet og tas i bruk som skuespillere når eventyr og billedbøker blir dramatisert.

17 Mange avdelinger fra 15 ulike barnehager har vært på eventyrstund det siste året. Barn hører gjerne samme historie flere ganger, men det det er viktig med fornying. Over 40 ulike fortellinger tilpasset ulike aldersgrupper er blitt framført. Ideen er at de voksne i barnehagene skal få tips om nye billedbøker og ukjente eventyr som de kan «leke» sammen med barna. Det forsøkes også å imøtekomme ønsker om spesielle temaer. Tromsdalen er det eneste biblioteket i byen som gir tilbud om eventyrstund også for 1- og 2-åringer. Samlingsutvikling og synliggjøring: Fra høsten 2013 har vi jobbet systematisk med å synliggjøre samlinga vår bedre gjennom rydding og kassering. Dette gjorde at den nye lederen også lettere og raskere kunne gjøre seg kjent med samlinga. Over 3000 medier er blitt kassert gjennom året, og mange forflyttinger er gjort. I tillegg har vi merket samlinga på voksenavdelinga bedre. Dette arbeidet vil fortsette våren Lørdag 30. november hadde Tromsdalen bibliotek boksalg hvor vi solgte kasserte voksenbøker, barnebøker, tegneserier og tidsskrifter. Vi hadde også utvidet åpningstid. Mange kom innom og handlet og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Salget fortsatte i 2 uker framover, men da var det bare sporadisk salg. Siden dette var en svært vellykket dag, ønsker vi å gjenta arrangementet seinere, men da vil vi reklamere enda bedre på forhånd. Biblioteket har også kjøpt en utstillingsbukk med åpningstider til bruk utenfor inngangen for å gjøre oss mer synlige også utad.

18 VIRKSOMHETSRAPPORT KROKEN BIBLIOTEK 2013 Arrangement/klassebesøk/eventyrstunder: Kroken bibliotek sine lokaler er ikke store. Men vi er fornøyde med at vi likevel klarer å få til noen aktiviteter. Vi er alltid to på jobb, da kan en passe skranken mens den andre tar ansvaret for et arrangement. Det kan være et klassebesøk, en eventyrstund eller et strikketreff. Antall ansatte og størrelsen på lokalene setter begrensninger for hvor mye aktivitet vi kan få til. Vi har en sofakrok og kan rigge til 20 klappstoler, det gjør at vi kan ta i mot en hel

19 skoleklasse av gangen. Men da er biblioteket fullt, og vi må oppfordre andre om å vente med å bruke biblioteket. Når vi har eventyrstund kan vi bare ta i mot små grupper, men det synes vi egentlig er fint. Da får vi god kontakt med hvert enkelt barn. Den kulturelle skolesekken for 2. trinnet. Lek og lær med ord og litteratur. Seks grupper fra 2. trinnet fra Skjelnan, Lunheim og Krokelvdalen skoler var på biblioteket i februar i forbindelse med DKS. Alle gruppene besøkte biblioteket to ganger, i februar for bokprat, og i april for fortellerstund. Eventyrstunder. Vi arrangerer eventyrstunder for alle barnehagene i Kroken. Det har etter hvert blitt et populært tilbud. Vi forteller eventyr, synger og leser for ungene. I 2013 hadde biblioteket besøk av grupper fa Kroken kommunale barnehage, Lunheim, Skjelnan og Steinberget barnehage. De fikk blant annet høre fortellingen om Albert Åberg som ikke vil legge seg til å sove. Til sammen hadde biblioteket 17 eventyrstunder i Under Ordkalotten i oktober hadde biblioteket besøk av forfatter Endre Lund Eriksen. 32 elever fra Lunheim skole fikk da forfattermøte med han. Alle på 8. trinnet fra Kroken skole hadde også besøk av Eriksen. Elevene fikk da høre om «Den sommeren pappa ble homo». Det var populært. Annen hver mandag arrangerer biblioteket Strikketreff i sofakroken vår. Hver gang har vi satt opp eget tema hvor det kommer en invitert gjest. Temaene i løpet av 2013 har for eksempel vært strikking av stjernemasker og bayersk hekling. Strikketreffene er blitt veldig populære, med godt oppmøte. Vi arrangerte 17 strikketreff i 2013.

20 Lørdag 9. februar arrangerte biblioteket Lyrikklørdag. Vi hadde da besøk av Randi Sannes fra Kroken som framførte egne dikt og viste fram sine akvareller. Annen virksomhet: Vi deltar på DKS for 8. trinnet. Vi snakker da om bøker til elever på 8. trinnet på hovedbiblioteket. Vi traff da elever fra mange skoler i kommunen, også fra Kroken skole. Vi plukker bokkasser til grunnskolene med tilknytning til avdelingen. Vi har depoter med bøker på helsestasjon, sykehjem, kirke, legekontor og tannklinikk. Biblioteket brukes (daglig og ukentlig) av elever både fra ungdomskolen og barneskolene i området. Særlig elever fra Innføringsklassen på Krokelvdal skole er flittige i å bruke biblioteket. De låner bøker og spiller på XBOX. Utstillinger. Vi har en stor utstilling som vi bytter ut omtrent en gang i måneden. Avdelingen hadde sommerstengt i 6 uker. Det var også stengt i romjula. Teamleder er med på Fredagseventyret, det er eventyrstunder på Hovedbiblioteket for barnehagene i hele kommunen. Avdelingen kasserer bøker jevnlig. Og vi har som mål at noen bøker skal stå med fronten ut på alle hyller. Datamaskin/XBOX og nettverk

21 Vi har en PC som publikum står fritt til å bruke. Vi ønsker oss en ny oppgradert datamaskin med nytt bord og stol. Det vi har nå svarer på ingen måte til de forventningene publikum har, og vi får en del klager. Biblioteket har også en XBOX som brukes mye til spilling av dataspill og til å se film. Dessverre er den ikke koblet til nettet, noe brukerne etterlyser. XBOXen begynner dessuten å bli ganske gammel. Vi har fått trådløst nettverk. Kurs/kompetanseutvikling: Temaleder er medlem i HMS gruppen. Det medførte en del møter på Hovedbiblioteket. En av våre ansatte ble senior i Teamleder deltok på kurs i kassering. Alle ansatte deltok på Barnebokforum. Les høyt. Teamleder deltok på foreldremøte for 2. trinnet på Lunheim skole. Vi anbefalte da høytlesningsbøker for foreldre. Vi deltok på «Les høyt» fagdag i oktober. Endringer ved avdelingen: Det er satt opp nye plakater i vinduene. Reklamebukk med åpningstider og lykt med lys settes ut på ettermiddagsvakter og lørdager.

22

23 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt bruk på grunn av omorganisering eller nedleggelser. Alle kommunens enheter har plikt til å avlevere sine eldre arkiver til byarkivet ordnet og listeført, slik at materialet kan gjøres tilgjengelig for publikum. Vi gir også tilbud om ordning og katalogisering av arkiv til de enhetene som ikke klarer jobben selv. Byarkivet hadde to ansatte i 2013 samt ei prosjektstilling i en måned i november. Åpen lesesal Byarkivet har åpen lesesal tirsdager 9-15 der publikum kan komme og bruke materiale under tilsyn. Lesesalen finner man i Lokalhistorisk samling, i overgangen mellom biblioteket og rådhuset. I 2013 har vi hatt 150 besøkende på lesesalen, hvorav 71 bestillinger av arkivmateriale. Formidling Bibliotek og byarkiv deltok i 2013 i et studentprosjekt «Det hybride bibliotek» - et samarbeid mellom bibliotekene, fylkesbiblioteket i Troms og dokumentvitenskap ved Universitetet i Tromsø. I løpet av en praksisperiode i en institusjon skulle studentene kartlegge hvordan digitale medier ble brukt i formidlingssammenheng i bibliotekrommet, og gi forslag til forbedring. Dette skulle resultere i en konkret ide med prosjektbeskrivelse der studenten og institusjonen kunne søke om støtte til å virkeliggjøre ideen.

24 Byarkivet hadde en student i praksis som i dialog med oss utviklet ideen om touchskjerm med smakebiter fra byarkivet og bibliotekets lokalsamling. Denne ideen var så bra at vi ble valgt ut som et av prosjektene som fikk kroner i støtte fra Troms fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket, se Bibliotekrom i Troms. Vi har ikke publisert nytt materiale på byarkivets hjemmeside i På grunn av omfattende saksbehandling, særlig når det gjelder oppreisningsordningen for barnehjemsbarn, har vi ikke hatt kapasitet til å tilpasse digitalisert materiale for nett. Forespørsler Byarkivet får forespørsler om lokalhistorie, slekt, eiendoms- og reguleringssaker, skolesaker, personalsaker, billighetserstatningssaker (skole og barnevern) mv. Henvendelsene kommer i hovedsak fra kommunens saksbehandlere, personer som ønsker rettslig dokumentasjon, lokalhistorikere, forskere, studenter, slektsgranskere, journalister og advokater. Det har vært 181 henvendelser til byarkivet i Publikum tar kontakt på lesesalen, per brev, e-post og telefon. I løpet av året har vi funnet frem 902 arkivenheter (bokser og protokoller) og tatt 1249 kopier (papir og digitale filer). 76 av 181 forespørsler har vært fra kommunens saksbehandlere det utgjør 42 % av alle henvendelsene.

25 En av de store utfordringene i 2013 har vært innsynssaker i forbindelse med oppreisningsordningen. Alle barnevernsklienter som i perioden fram til 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var under omsorg av barnevernet, har kunnet søke oppreisning. De eldste sakene har vært fra før I løpet av dette tidsrommet har lovverket, saksbehandlingsreglene og embetsansvar for de ulike feltene som berører barnevern skiftet flere ganger. Mye av barnevernsarkivet i byarkivet er uordnet, det er store hull/lakuner i arkivmaterialet - særlig på 1970-tallet der vi tror at materialet er kassert. Mangler i arkivene har gjort vårt arbeid utfordrende også når det gjelder å finne alternative informasjonskilder. Vi har hatt 30 forespørsler knyttet til ordningen. I tillegg har vi hatt 15 forespørsler vedrørende barnevernet som kan sees i samband med oppreisningsordningen. Ei halv stilling fra byarkivets ressurser har gått til dette formålet i Digitalisering Hovedparten av digitaliseringen blir vanligvis utført i planlagte prosjekter av ulik størrelse ofte i formidlingsøyemed. Vi har ikke kunne prioritert digitalisering for formidling i 2013, men har likevel skannet eller avfotografert 91 foto og 1882 sider fra andre dokumenter. Det meste av digitaliseringen er gjort i forbindelse med forespørsler. Sikringsarbeid Det er et omfattende arbeid som ligger bak bevaringen av Tromsø kommunes historie, men det meste av prosessen er usynlig for publikum. Sikringsarbeid omfatter alt fra regelrett arkivberging i fuktige kjellerlokaler til muggsanering, ompakking fra skadelig plast og syreholdig papir til syrefrie omslag og digitalisering for å unngå materiell skade på gammelt materiale. For å sikre at arkivene er trygge i byarkivet, kontrollerer vi arkivmiljøet. Rådhuskvartalet inklusiv byarkivet har sølvkre som fastboende gjester. Sølvkre er insekter som lever på sukker og cellulose, og kan gjøre stor skade på papirarkiv. Byarkivet driver aktiv bekjempelse av insektene i samarbeid med Aktiv Nord skadedyrkontroll, og fører statistikk for å følge med på utviklingen. Per i dag er klimastyringen i arkivet felles med rådhuskvartalet for øvrig. Det er store svingninger i temperatur og luftfuktighet, noe som gir grobunn for mugg og langsiktige skader på papirarkiv og foto. I 2013 tok byarkivet initiativ til få utbedret klimaet i arkivmagasinet. Bestand og bestandsforvaltning Byarkivet hadde pr. 31.desember 2013 en total mengde på 1618 hyllemeter arkiv. 521 hyllemeter arkiv er ordnet og katalogisert, hvor av 469 hyllemeter er grovordnet materiale fra Tromsø, Tromsøysund, Ullsfjord og Hillesøy i tiden før kommunesammenslåingen i hyllemeter består av uordnet materiale som i hovedsak er tatt inn i arkivet i forbindelse med innflytting på rådhuset. Det øvrige har kommet som tilvekst etter 2005.

26 I 2013 tok byarkivet imot 39,3 hyllemeter uordnet arkiv. 13 hyllemeter at dette var arkiv etter Nansenveien barnehage som ble avlevert etter avtale om ordningsprosjekt. For midlene vi fikk til ordningen, tilsatte vi en prosjektarbeider som har ordnet og katalogisert arkivet. I tillegg har vi ordnet materiale som allerede befant seg i byarkivet. 42 hyllemeter ble ordnet og katalogisert på oppdrag fra Vann og avløp. Prosjektet ble avsluttet i desember i Et ordningsprosjekt av 10 hyllemeter som utgjør skogmesterens arkiv ble også avsluttet i desember. Totalt har vi ferdigstilt ordningen av 65 hyllemeter arkiv i løpet av Tromsø kommune har et stort ordnings- og avleveringsetterslep. Byarkivets utfordringer framover er å kartlegge hvor mye arkivmateriale som ligger ute hos enhetene, få dette sikret i byarkivets lokaler og få dette ordnet og katalogisert. Moderne arkiv digitale løsninger Byarkivet veileder de kommunale enhetene i organisering og avlevering av alle typer arkiv på alle typer medium. En stor utfordring er å håndtere elektroniske arkiv både skapt i sakarkivsystemet og alle fagsystemene. For å kunne avlevere disse til byarkivet, må vi inn å veilede enhetene (sammen med Dokumentsenteret) i anskaffelsesfasen av systemene og i rutinene for bruk av systemene. Byarkivet deltar i prosjektet for e-arkiv på sikker sone der kommunen har kartlagt muligheten for å anskaffe en arkivkjerne til flere fagsystem (der en behandler personsensitiv informasjon). Byarkivet var representert i prosjektgruppa og arbeidsgruppa for å lage kravspesifikasjon for arkivkjerne på sikker sone i Dette arbeidet fortsetter i Noen foregangskommuner arbeider gjennom byarkiv og medlemskap i interkommunale arkivinstitusjoner (IKAer) for å finne fellesløsninger for uttrekk, deponering og avlevering av elektroniske arkiv for kommunene. Disse kommunene har gått sammen om opprette kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). Alle kommuner har mulighet til å bli medlem og ta del i dette utviklingsarbeidet. Tromsø kommune er ikke medlem, men byarkivet har deltatt på noen foredrag og seminar i regi av KDRS. Bevaring av kommunes elektroniske arkiv er en av de største utfordringene kommunen står overfor. Tromsø kommune har i dag ingen helhetlig strategi for hvordan e-arkiv skal

27 håndteres fra skapelse til deponering og avlevering til byarkivet.. Vi har allerede tapt mye viktig informasjon og dersom vi ikke får på plass gode løsninger i løpet av kort tid, risikerer vi å tape flere tiår med dokumentasjon som er viktig i forhold til innbyggernes røtter og rettigheter. Dette er en utfordring vi deler med mange norske kommuner. Alle avdelinger Ikl. Lakselvbukt og Brensholmen Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Ebøker voksne Ebøker barn 67 Totalt Hovedbibl Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk

28 Film Annet Totalt Bokbussen Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Totalt Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Totalt Tromsdalen Kroken Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Totalt

29

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014 Ansvarsområde Byarkivet har et overordnet tilsyns- og veiledningsansvar for arkivforvaltningen i Tromsø kommune og er arkivdepot for kommunalt arkivmateriale som

Detaljer

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Årsrapport 2016...1 Tromsø byarkiv...1 Byarkivet...3 1.1. Satsningsområder i 2016... 3 1.2. Forespørsler

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Teksten i bruk tekster i alle fag INN I TEKSTEN UT I

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Årsrapport 2015 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat

Årsrapport 2015 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat Årsrapport 2015 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Årsrapport 2015...1 Tromsø byarkiv...1 Byarkivet...3 1.1. Satsningsområder i 2015... 3 1.2. Forespørsler

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement

53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement 53 foredrag og 32 skjønnlitterære arrangement 2. verdenskrig [9] Elisabeth Johansen & Asbjørn Jaklin Gjenreisningshus [2] Ingebjørg Hage Trolldomsprosesser [4] Liv H. Willumsen Hvorfor feirer nordmenn

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

Oppegård bibliotek. Årsmelding 2011. Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet

Oppegård bibliotek. Årsmelding 2011. Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet Oppegård bibliotek Årsmelding 2011 Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - www.oppegard.folkebibl.no Generelt Oppegård bibliotek omfatter

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

PROGRAM. mai-august 2017

PROGRAM. mai-august 2017 PROGRAM mai-august 2017 Låneregler Alle kan få lånekort Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte Legitimasjon må vises fra fylte 15 år Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv.

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Et lokale som ikke er gammelt men heller ikke

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849)

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fredrikstad bibliotek / 974772671 J.N. Jacobsensgt. 1 1606 Fredrikstad

Detaljer

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport 2014 Virksomhetsrapport 2014 VIRSOMHETSRAPPORT 2014 Bibliotek og byarkiv: Positiv utvikling Innledning Enheten leverer herved en samlet rapport for virksomheten i 2014. Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Hvordan drive lesestimulering?

Hvordan drive lesestimulering? Hvordan drive lesestimulering? Prosjektet er utarbeidet av Hanne Dahll-Larssøn og Else Marie Nesse og er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand folkebibliotek og Pedagogisk senter. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer fokus på (arkivinstitusjoner og) KAI-institusjoner 2007 til 2015 KAI-konferansen 13. september 2016 Ellen Røsjø Status og utvikling 2015 status alle typer

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # )

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # ) Lesersørvis i folkebibliotek (Ref #18419887) Søknadssum: 395 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450)

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Søknadssum: 250000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Finnmark fylkesbibliotek / 974622629 Postboks

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Program Våren 2016. Røyken bibliotek Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum Midtbygda bibliotek

Program Våren 2016. Røyken bibliotek Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum Midtbygda bibliotek Program Våren 2016 Røyken bibliotek Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum Midtbygda bibliotek Ernest Shackletons transantarktiske ekspedisjon Torsdag 4. februar kl. 18.30, Slemmestad bibliotek

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

program Høst og vinter 2011

program Høst og vinter 2011 program Høst og vinter 2011 1 Åpningstider hovedbiblioteket Mandag-torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00 16.00 Åpningstider i jule- og nyttårshelgen: Se baksiden åpningstider

Detaljer

Lesegnist bok i praksis

Lesegnist bok i praksis Lesegnist bok i praksis Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Jonas og Sondre har møtt kongen på biblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til prosjektet Lesegnist

Detaljer

Bibliotekplan 2013-2016

Bibliotekplan 2013-2016 Bibliotekplan 2013-2016 Våre verdier: Vi skal ha fokus på dine behov Du skal ha fri tilgang til informasjon Våre tjenester skal ikke koste deg noe Vi er åpne for nye ideer Alle skal få lik behandling Vi

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016.

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Nå har høsten kommet og vi har hatt foreldremøte på Fiolen. Tusen takk til dere som var med og delte deres tanker med oss. Vi har den siste måneden

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer