Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer Det totale utlånet"

Transkript

1 Bibliotek og byarkiv E-boka er kommet! Som første fylke i landet, innførte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bibliotek og byarkiv et tilbud om lån av elektroniske bøker. Nå kan brukerne låne bøker til sine lesebrett eller telefoner uansett hvor de er, og boka leveres automatisk inn, når lånetida er ute. Takket være en avtale med Norsk Kulturfond, har leserne tilbud om et godt utvalg bøker, og mange bestselgere har lånerne øyeblikkelig tilgang til. Utlånet i det første driftsåret har i Tromsø vært om lag Det er ikke et høyt tall. Bibliotekene trenger tid til å gjøre tilbudet kjent. Allerede nå ser en imidlertid at e-boka blir et attraktivt alternativ til papirboka. Mange eldre har blitt e-lesere. Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek, bokbussen og filialer i Kroken, Tromsdalen, Brensholmen og Lakselvbukt, og driver fengselsbiblioteket. Aktiviteten er høy og brukerundersøkelser bekrefter at innbyggerne er fornøyde med tilbudet. Ny bibliotekplan er laget og vil bli behandlet i Det totale utlånet ble noe lavere i fjor. Bibliotekene lånte ut til sammen eksemplarer. Det er en nedgang på 5,5 % fra året før. Det er spesielt utlånet av musikk og film som går ned. Hovedbiblioteket telles alle besøk. I fjor var tallet Det er også en mindre nedgang på 2,2 %. Bibliotekene er litterære kulturhus. 390 ulike litteratur- og kulturarrangement ved bibliotekene samlet omlag deltakere i Biblioteket er medarrangør Ordkalotten internasjonale litteraturfestival i oktober og arrangerer selv Poesifestivalen Spark i februar. Demensdagene i september er et samarbeid mellom fagmiljøene, frivilligheten og biblioteket. Videre samarbeider biblioteket med Troms fylkesbibliotek og Lenvik folkebibliotek om å fremme informasjon og bøker om barn og psykisk helse gjennom nettside og teaterforestillingen Morten 11 år. Hyllevandring er et nyutviklet tilbud. For å friste til ny lesing har fem bibliotekarer laget et program, ulike vandringer på tre kvarter, hvor deltakerne får overraskende og spennende kunnskap av spesielle bøker på hyllene. Eget program er laget og interesserte melder seg på. Tiltaket er en suksess som blir lagt merke til i bibliotekverden. Barne- og ungdomslitteratur er et satsingsfelt, og Biblioteket deltar i Den kulturelle skolesekken. Barne- og ungdomsteamet har innført en fast ordning med besøk på foreldremøter i andre klasse om betydningen av å lese høyt for barn. Mangelen på bøker for barn er en begrensende faktor. Byarkivet er vår historiske hukommelse og arkivdepot for alle kommunale enheter. Alle kommunens enheter har plikt til å avlevere sine eldre arkiver til byarkivet, slik at materialet kan gjøres tilgjengelig for publikum. Byarkivet har et stort etterslep av ikke ordnet materiale. I løpet av året ble et stort arbeid med ordning av Vann og avløp sitt historiske arkiv gjennomført. Antall henvendelser til byarkivet er økende.

2 Biblioteket er også arena for store anledninger: Sommeren 2013 var både det norske og det svenske kongeparet på besøk under sin reise i Nord-Norge. (Foto: Per Ivar Somby)

3 Bibliotektilbudet til barn og ungdom 2013 If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. - Albert Einstein «Leseglede» Å stimulere til barns språkutvikling, lesemotivasjon og leseglede ligger bibliotekets samfunnsoppdrag. Men bibliotekene skal også «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse.» (Fra. St. meld om bibliotek). Dette gjør vi gjennom litteraturformidling, ulike leseaktiviterer og arrangement tilpasset målgruppen. Bibliotekloven ble revidert i 2013, og den nye formålsparagrafen understreker at bibliotekene skal drive med aktiv formidling. Tidligere var det tilstrekkelig «.. å stille til rådighet..». Språkutvikling og lesing hører sammen, og vektlegges mer og mer i skole, barnehage og ellers i samfunnslivet. Biblioteket merker større etterspørsel etter kunnskap om barne- og ungdomslitteratur fra voksne. For å imøtekomme dette har vi i 2013 tilbudt flere foredrag om barne- og ungdomslitteratur for foreldre, lærere, studenter og andre interesserte voksne. I løpet av året har nesten 7000 barn og unge deltatt på nesten 200 ulike kultur- og lesestimuleringsaktiviteter på biblioteket. Store deler av aktivitetene for barn og ungdom er egenproduserte. Dette stiller store krav til de ansattes kompetanse, men bidrar også til at vi som kjenner målgruppen kan skreddersy tiltak til målgruppene. I tillegg har bibliotekets ansatte på barn og ungdom stått for 25 arrangement om barne- og ungdomslitteratur for voksne. Rundt 800 voksne har deltatt på disse. Tall om utlån og aktiviteter

4 Grovt sett kan man si at utlånet av medier for barn og ungdom går litt ned og at tilveksten av medier for barn og ungdom er kraftig redusert fra 2012, mens bruken av andre aktiviteter på biblioteket øker. Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker, filmer og spill til barn og ungdom var i 2013 totalt på Dette er en liten nedgang på 4 % fra året før. Dette kan skyldes en trend i samfunnet, men det henger mest sannsynlig også sammen med den kraftige nedgangen på 17 % av innkjøpte bøker. Biblioteket klarer ikke å levere nok av de mest etterspurte og nye titlene for målgruppen. Antall arrangement for barn og ungdom, og besøket på disse øker fra Dette gjelder også arrangement for voksne om barne- og ungdomslitteratur. Flere veier til barn og unges lesegleder For å gi inspirasjon til lesing begynte biblioteket i 2013 å lage flyers med boktips. Dette har vært en suksess, og er til hjelp både for barn og unge, men også for foreldre og lærere som trenger tips.

5 Vi startet også med månedlige nyhetsbrev med boktips til alle barnehager. Biblioteket merker økt etterspørsel etter bøkene som anbefales både på flyersene og på nyhetsbrevene, så dette er tiltak vi vil fortsette med. Formidling av barne- og ungdomslitteratur til foreldre og andre voksne. Les høyt! I 2012 hadde biblioteket prosjektmidler gjennom Nasjonalbiblioteket til «Les høyt» - et opplegg for å stimulere foreldre til å lese høyt for sine barn. Dette prosjektet er nå videreført som et fast tilbud fra biblioteket til skolens foreldre. Bibliotekansatte deltar på foreldremøter på 2.trinnet både vår og høst og snakker om verdien av høytlesing og presenterer aktuell litteratur som egner seg for høytlesing. I løpet av 2013 har vi deltatt på 19 foreldremøter.

6 Årets beste barne- og ungdomsbøker Alle som jobber med barne- og ungdomsbøker leser mye av det som hvert år gis ut, og innehar derfor mye kompetanse om bøker for barn og ungdom. Dette brukes hver dag til å finne rett bok til rett leser. Men i 2013 ønsket vi å gjøre noe mer, vil ville systematisere denne kompetansen og formidle den til andre voksne som også er interessert i litteratur for denne målgruppa. Vi tenkte på bl.a lærere, førskolelærere, foreldre og besteforeldre. Lørdag 23. november inviterte biblioteket derfor til arrangementet Årets beste barne- og ungdomslitteratur hvor et knippe av årets beste utgivelser for barn og unge ble presentert. Synnøve Baustad, Ellen Berg Larsen, Marianne Eidsvik, Susanne Baumgärtel og Silje Johannessen Litteraturformidling, leseaktiviterer og arrangement Fredagseventyret Eventyrstunder arrangeres hver fredag for barn fra tre år og opp og benyttes flittig av barnehagene. Det er i tillegg mulig for barnehager å bestille eventyrstund utenom fredagseventyret. Det ble i 2013 gjennomført nesten 40 eventyrstunder for nesten 1500 barnehagebarn.

7 Tove og Marianne dramatiserer bildeboka Ulv! Ulv! Av S. Blake Samiske fortellinger Biblioteket inviterte i 2013 til 12 fortellerstunder i samisk uke. Dette er populært, og over 600 barnehagebarn fikk høre samiske eventyr fortalt på norsk. Dukker til samisk eventyr Andre kulturelle opplevelser I tillegg til egenproduserte eventyrstunder, fortellerstunder og bokpresentasjoner tilbyr biblioteket i samarbeid med andre, ulike kulturelle arrangement for barn og unge. I 2013 samarbeidet biblioteket med Hålogaland teater om et utdrag fra forestillingen «Pippi Langstrømpe», i samarbeid med universitetet hadde vi Barneuniversitet under Forskningsdagene, sammen med FN-sambandet ble FN-dagen markert på biblioteket og Endre Lund Eriksen lanserte lydboka om Alvin Pang på biblioteket

8 Fra Pippi Langstrømpe, Hålogaland teater Meteorolog Bård Fjukstad på Barneuniversitetet Geir Ringvold og FN- filuren Kjetil Høegh og Endre Lund Eriksen leser fra Alvin Pang Prosjekt [Stærkere] psykisk helse for barn og unge er et toårig prosjekt, og avsluttes våren Det støttes økonomisk av Nasjonalbiblioteket og utvikles av Troms fylkesbibliotek, Lenvik bibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv. Ellen Berg Larsen er ansatt som prosjektleder, med arbeidssted Tromsø bibliotek og byarkiv. I bunnen av prosjektet [Stærkere] psykisk helse for barn og unge ligger tanken om at fortellinger kan virke helsefremmende, og at å eie kunnskapen kan være å eie problemet. Hvis vi tror på dette kan vi også tro på bøker og film som «medisin» for psykiske lidelser. Og som trøst og hjelp for pårørende og venner som lurer på og trenger å vite mer. I prosjektet er det utviklet egne nettsider som leder til bøker, tegneserier og film om ulike tema

9 innen psykisk helse. Disse sidene finner du under Tromsø biblioteks hjemmesider, eller på adressen Samlingen av medier er nettbasert, men i biblioteket finnes to utstillingspunkt som hver måned skifter tema. Til nå har Selvmord, Vennskap, Følelsesbiblioteket og Mobbing vært tema her har også vært preget av samarbeid med Rimfrost teaterensemble om forestillingen «Morten 11 år». Forestillingen har vært på bibliotekturne i Troms fylke, hvor det har vært utarbeidet opplegg rundt visningene i regi av det lokale biblioteket. Dette har vært et godt mottatt og vellykket samarbeid. Høsten 2013 ble det startet en litteraturgruppe for utenlandsk ungdom som et samarbeid mellom [Stærkere]-prosjektet og ungdomsbibliotekaren på Tromsø bibliotek og byarkiv. Her møtes 5-8 ungdommer hver uke for å lese og diskutere litteratur. Et fruktbart samarbeid med Hålogaland teater resulterte i billetter til to teaterforestillinger og samtale med skuespillere i etterkant av den ene. Varaordfører Annie Skogmann åpner Verdensdagen for psykisk helse Den kulturelle skolesekken DKS Biblioteket er fagsenter for litteraturdelen i DKS der 2. og 8. trinnet er målgruppe. Opplegget går over hele skoleåret. Lek og lær med ord og litteratur er litteraturprogrammet for 2. trinnet. Ca. 866 elever deltok på hovedbiblioteket, bokbussen, i Kroken og i Tromsdalen (nærmeste bibliotek) i perioden februarapril. Elevene på 2. trinnet var på bibliotekbesøk der de fikk omvisning og kunne låne bøker for å kunne notere på et lesekort. Etter å ha lest det de skulle, fikk de leseknappen. Fortellerstunden ble avsluttet med profesjonelle fortellere der elevene også laget eventyr til egen eventyrbok. Høsten-13 var det ca klassinger til bokprat på biblioteket. De har også litteraturvandring og skriveverksted i løpet av skoleåret; samarbeidspartnere her er Norsk forfattersentrum, avd. nord, Perspektivet museum og Nordnorsk Kunstmuseum.

10 Litteraturvandring- høsten 2013 Festivaler og andre årlige arrangement Lesekampanjen «Les for svingende» «Les for svingende» ble i 2013 arrangert for fjerde gang. Målet med kampanjen er å stimulere barn i alderen 8-12 år til å lese også om sommeren. «Les for svingende» er laget av biblioteket i Tromsø, men ble i år også solgt til de andre bibliotekene i fylket. Barna skal lese fem bøker i løpet av skoleferien, og så blir de premiert med diplom og armbånd med logo. Kampanjen ble avsluttet med en stor bokfest med premier og forestillingen Dinosaus for alle som hadde deltatt. Ivrige lesere premieres Fra forestillingen Dinosaus Ordkalotten Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival - har et eget program for barn og unge. Størstedelen av dette programmet tilbys gjennom biblioteket, både på bokbussen, avdelingene i Kroken og Tromsdalen og på hovedbiblioteket. I 2013 fikk barn og ungdom møte lokale forfattere som Jan Tore Noreng Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Skåden.

11 Jan Tore Noreng Endre Lund Eriksen Spark Barn og unge har også eget program på Poesifestivalen Spark. Over 200 barnehagebarn fikk sett danseforestillingen til Kongsbakken videregående skole, avd. dans og drama. I tillegg var det forfattermøter med Trond Brænne og Iben Sandemose. Danseeventyr

12 Trond Brænne forteller om dyra på gården Pepperkakebyen I samarbeid med Næringsforeningen, avisa Tromsø og andre ble pepperkakebyen også i år bygs på dugnad på biblioteket. Pepperkakebyen skaper stort engasjement både hos skoler, barnehager i familier og blant næringslivet i byen. Det tradisjonelle nissetoget med barnehagebarn gikk fra Stortorget til biblioteket hvor de fikk se forestillingen Jeg er ikke nissen! samtidig som de besøkte pepperkakebyen. Ordfører Jens Johan Hjort sang «Jul i Tromsø» sammen med de to hundre barna. Ordføreren synger «Jul i Tromsø» Ellen og Johanna fra forestillingen «Jeg er ikke nissen»

13 Bokbussen Tove kjører bokbussen og låner ut til ivrige barn Bokbussen er en del av teamet Barn og ungdom og jobber mot samme visjon og mål. De fysiske rammene setter selvsagt noen begrensninger, men bokbussen skal gi et fullverdig bibliotektilbud til sine brukere. Det er ikke gjort noen endringer på bokbussruten i Det betyr at alle skolene på hele Kvaløya, i tillegg til de andre distriktskolene i Tromsø og Karlsøy kommune nå får faste besøk av bokbussen. Driftet er nå så høy som den kan være med den bemanningen vi har, uten at det skal gå ut over kvaliteten på tjenesten. Utlånet av bøker, tegneserier, lydbøker og filmer til barn og ungdom på bokbussen i 2013 var Det en liten nedgang på ca fra Alle førsteklasser får en info-stund hver høst. Skolene som fikk opplegget Lek og lær med ord og litteratur, DKS for 2.klasser i Tromsø kommune, i samarbeid med bokbussen var, Ersfjordbotn, Brensholmen, Ramfjordbotn, Kaldfjord, Sjursnes og Vikran. 16. mars var bokbussen på Stakkevollan skole i forbindelse med Lev i lag på Stakkevollan. Der var bokbussen godt besøkt og de lånte ivrig. Dette er blitt en tradisjon. I forbindelse med DKS for 8 klassene, er bokbusspersonalet med som bokpratere, i tillegg til å forsyne ungdommen med litteraturen som de ønsker seg. Ordkalotten Internasjonale litteraturfestival gikk av stabelen i Uke 40. I år var det Endre Lund Eriksen som var hovedattraksjonen for barn. Det var også lagt arrangementer til avdelingene i Tromsdalen og Kroken. Ersfjordbotn skole, Kaldfjord skole, Vannvåg skole og Vannareid skole fikk besøk av bokbussen og Endre Lund Eriksen. Det var vellykket. Skolene i Karlsøy kommune har benyttet seg flittig av tilbudet om bokprater i klassene og det vil si at det er en eller to bokprater ved nesten hvert besøk. Det har vært en del feil på bokbussen i løpet av året. Blant annet måtte eksosanlegget skiftes ut. Under EU-kontrollen ble det oppdaget store feil på bilens understell og hjuloppheng. Det har vært feil på dieseltilførselen. Det er byttet til 4 nye batterier i bibliotekdelen og det har vært feil på varmeapparatet i bilen. Alt dette har først til store kostnader og avlysninger på bokbussruten.

14 Virksomhetsrapport Tromsdalen bibliotek 2013 Personale: Tromsdalen bibliotek har 2 hele stillinger,- en fagleder (bibliotekar) og en konsulent / forteller. Våren 2013 var konsulenten konstituert som fagleder fram til ny leder ble ansatt 1.august I tillegg hadde Tromsdalen bibliotek en kinesisk språkpraksiskandidat på fulltid i november og desember Hun satte seg inn i praktiske gjøremål som rydding i hyller, merking av medier samt annet daglig arbeid. Hun har også bidratt i arbeidet med å forbedre lokalets og samlingas utforming gjennom kassering, hyllemerking samt forflytting av samlinga. I tillegg deltok hun på boksalget i november. Dette samarbeidet mellom Tromsprodukt, avdeling FIA (Flerspråklige i arbeid), var svært vellykket og noe biblioteket ønsker å videreføre i framtida. Utlån Utlånet i 2012 var det høyeste i Tromsdalen biblioteks historie. I 2013 var det en liten nedgang i antall utlånte medier. Dette er en trend vi kan se over hele landet. Ser vi på de siste årene, er utlånstallene stabile. Utlånstall 2010: Utlånstall 2011: Utlånstall 2012: Utlånstall 2013: Det er gledelig at utlånet av bøker til skolene har en liten økning. Det ble plukket 62 bokkasser til skoler. I tillegg er det mange lærere som tar med seg klassen og plukker bøker selv. Det er ikke bare skolene i nærområdet som bruker Tromsdalen bibliotek, men også skoler på Tromsøya og Kvaløya. Vi ser likevel at det lånes ut flere medier til voksne enn til barn ved biblioteket. Den største lånergruppen når vi ser på antall aktive lånekort, er lånere over 40 år, mens det er få lånere i alderen år. Hele 120 institusjonslånere, altså skoleklasser og barnahageavdelinger, har brukt lånekortet på Tromsdalen bibliotek i Biblioteket har depoter med bøker på helsestasjon, tannklinikk og legesentre i området. En god del barn mellom 8 og 13 år bruker biblioteket som en slags skolefritidsordning. De låner ikke mye, men kommer til biblioteket for å gjøre lekser, spille spill på X-boks og PC og for å være sammen med venner. Det kan til tider være trangt om sitteplasser. Det hadde vært ønskelig med flere PC er og spillemaskiner for denne gruppen, men på grunn av dårlige datalinjer er dette ikke mulig. På formiddagene er biblioteket mye brukt av barnehager. De kommer gående eller med buss, spiser lunsjen sin og kan bli på biblioteket i flere timer. Voksne leser aviser og tidsskrifter eller bruker PC, men de fleste kommer innom for å låne bøker, lydbøker og film. På et lite bibliotek har man tid til formidling. Ikke minst får de ansatte mange gode boktips fra brukerne. Arrangementer: I 2013 hadde Tromsdalen bibliotek 71 arrangementer for barn. Det er 9 flere enn året før. Antall publikum totalt var Alle arrangementene med unntak av 3 ble gjennomført med interne krefter. 31 skoleklasser har fått fortellerstund og/eller bokprat. 12 av arrangementene var i forbindelse med Den kulturelle skolesekken for 2. klasse, og 4 var grupper fra SFO. Under Ordkalotten hadde biblioteket 3 meget vellykkede arrangementer med forfatteren Endre Lund Eriksen med til sammen 150 elever fra 6. og 7. klasse. Antall publikum på arrangementene for skoleelevene var til sammen 765. Det var 40 eventyrstunder for barnehagebarn med totalt 640 tilhørere. I forbindelse med boksalget før jul, var det også en åpen eventyrtime for barn. Hver fredag er biblioteket stengt. De ansatte arbeider da på Hovedbiblioteket med møtevirksomhet, skrankevakter og arrangementer. De kan også bidra ved andre arrangementer.

15 Ansatte ved Tromsdalen bibliotek har hatt ansvar for, eller deltatt på, 37 av Hovedbibliotekets arrangementer slik som Fredagseventyret, Den kulturelle skolesekken for 8. klasse, Les Høyt prosjektet, bokprat på skoler og Litteraturgruppe for flerspråklige kvinner. Tromsdalen bibliotek legger stor vekt på fortellerarrangement for barn. Skoleklasser og barnehager kan ta kontakt og avtale tid for fortellerstund og/eller bokprat. I vinterhalvåret kan det være både 2 og 3 fortellerstunder de to dagene biblioteket åpner kl Med den personalressursen biblioteket har, er antall arrangement på grensen av hva biblioteket klarer å avvikle. Barn trenger fortellinger. Lytting fremmer konsentrasjonen og fantasien utvikles når barna lever seg inn i fortellingen og lager sine egne bilder i hodet. Biblioteket har eget eventyrrom med plass til ca 30 tilhørere. Kommer det flere, må det rigges til med stoler og benker ute i biblioteklokalet. Da bør vi helst ha arrangementet utenom åpningstid. Rekorden er 63 tilhørere på en fortellerstund. Stille før stormen Spente 3. klassinger skal høre eventyr I forbindelse med Den kulturelle skolesekken for 2. klasse våren 2013, laget barna et eget eventyr i samarbeid med en forteller. Fortelleren laget forsider og elevene illustrerte sin egen lille del av eventyret. Dette ble ei bok som kan brukes i klasserommet.

16 Eksempler på forsider til barnas egne eventyrbøker. De minste barna har ikke stort nok ordforråd til bare å lytte. De trenger å få fortellingen inn gjennom flere sanser. Alle mulige slags kosedyr og hånddukker sitter i hyllene på eventyrrommet og tas i bruk som skuespillere når eventyr og billedbøker blir dramatisert.

17 Mange avdelinger fra 15 ulike barnehager har vært på eventyrstund det siste året. Barn hører gjerne samme historie flere ganger, men det det er viktig med fornying. Over 40 ulike fortellinger tilpasset ulike aldersgrupper er blitt framført. Ideen er at de voksne i barnehagene skal få tips om nye billedbøker og ukjente eventyr som de kan «leke» sammen med barna. Det forsøkes også å imøtekomme ønsker om spesielle temaer. Tromsdalen er det eneste biblioteket i byen som gir tilbud om eventyrstund også for 1- og 2-åringer. Samlingsutvikling og synliggjøring: Fra høsten 2013 har vi jobbet systematisk med å synliggjøre samlinga vår bedre gjennom rydding og kassering. Dette gjorde at den nye lederen også lettere og raskere kunne gjøre seg kjent med samlinga. Over 3000 medier er blitt kassert gjennom året, og mange forflyttinger er gjort. I tillegg har vi merket samlinga på voksenavdelinga bedre. Dette arbeidet vil fortsette våren Lørdag 30. november hadde Tromsdalen bibliotek boksalg hvor vi solgte kasserte voksenbøker, barnebøker, tegneserier og tidsskrifter. Vi hadde også utvidet åpningstid. Mange kom innom og handlet og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Salget fortsatte i 2 uker framover, men da var det bare sporadisk salg. Siden dette var en svært vellykket dag, ønsker vi å gjenta arrangementet seinere, men da vil vi reklamere enda bedre på forhånd. Biblioteket har også kjøpt en utstillingsbukk med åpningstider til bruk utenfor inngangen for å gjøre oss mer synlige også utad.

18 VIRKSOMHETSRAPPORT KROKEN BIBLIOTEK 2013 Arrangement/klassebesøk/eventyrstunder: Kroken bibliotek sine lokaler er ikke store. Men vi er fornøyde med at vi likevel klarer å få til noen aktiviteter. Vi er alltid to på jobb, da kan en passe skranken mens den andre tar ansvaret for et arrangement. Det kan være et klassebesøk, en eventyrstund eller et strikketreff. Antall ansatte og størrelsen på lokalene setter begrensninger for hvor mye aktivitet vi kan få til. Vi har en sofakrok og kan rigge til 20 klappstoler, det gjør at vi kan ta i mot en hel

19 skoleklasse av gangen. Men da er biblioteket fullt, og vi må oppfordre andre om å vente med å bruke biblioteket. Når vi har eventyrstund kan vi bare ta i mot små grupper, men det synes vi egentlig er fint. Da får vi god kontakt med hvert enkelt barn. Den kulturelle skolesekken for 2. trinnet. Lek og lær med ord og litteratur. Seks grupper fra 2. trinnet fra Skjelnan, Lunheim og Krokelvdalen skoler var på biblioteket i februar i forbindelse med DKS. Alle gruppene besøkte biblioteket to ganger, i februar for bokprat, og i april for fortellerstund. Eventyrstunder. Vi arrangerer eventyrstunder for alle barnehagene i Kroken. Det har etter hvert blitt et populært tilbud. Vi forteller eventyr, synger og leser for ungene. I 2013 hadde biblioteket besøk av grupper fa Kroken kommunale barnehage, Lunheim, Skjelnan og Steinberget barnehage. De fikk blant annet høre fortellingen om Albert Åberg som ikke vil legge seg til å sove. Til sammen hadde biblioteket 17 eventyrstunder i Under Ordkalotten i oktober hadde biblioteket besøk av forfatter Endre Lund Eriksen. 32 elever fra Lunheim skole fikk da forfattermøte med han. Alle på 8. trinnet fra Kroken skole hadde også besøk av Eriksen. Elevene fikk da høre om «Den sommeren pappa ble homo». Det var populært. Annen hver mandag arrangerer biblioteket Strikketreff i sofakroken vår. Hver gang har vi satt opp eget tema hvor det kommer en invitert gjest. Temaene i løpet av 2013 har for eksempel vært strikking av stjernemasker og bayersk hekling. Strikketreffene er blitt veldig populære, med godt oppmøte. Vi arrangerte 17 strikketreff i 2013.

20 Lørdag 9. februar arrangerte biblioteket Lyrikklørdag. Vi hadde da besøk av Randi Sannes fra Kroken som framførte egne dikt og viste fram sine akvareller. Annen virksomhet: Vi deltar på DKS for 8. trinnet. Vi snakker da om bøker til elever på 8. trinnet på hovedbiblioteket. Vi traff da elever fra mange skoler i kommunen, også fra Kroken skole. Vi plukker bokkasser til grunnskolene med tilknytning til avdelingen. Vi har depoter med bøker på helsestasjon, sykehjem, kirke, legekontor og tannklinikk. Biblioteket brukes (daglig og ukentlig) av elever både fra ungdomskolen og barneskolene i området. Særlig elever fra Innføringsklassen på Krokelvdal skole er flittige i å bruke biblioteket. De låner bøker og spiller på XBOX. Utstillinger. Vi har en stor utstilling som vi bytter ut omtrent en gang i måneden. Avdelingen hadde sommerstengt i 6 uker. Det var også stengt i romjula. Teamleder er med på Fredagseventyret, det er eventyrstunder på Hovedbiblioteket for barnehagene i hele kommunen. Avdelingen kasserer bøker jevnlig. Og vi har som mål at noen bøker skal stå med fronten ut på alle hyller. Datamaskin/XBOX og nettverk

21 Vi har en PC som publikum står fritt til å bruke. Vi ønsker oss en ny oppgradert datamaskin med nytt bord og stol. Det vi har nå svarer på ingen måte til de forventningene publikum har, og vi får en del klager. Biblioteket har også en XBOX som brukes mye til spilling av dataspill og til å se film. Dessverre er den ikke koblet til nettet, noe brukerne etterlyser. XBOXen begynner dessuten å bli ganske gammel. Vi har fått trådløst nettverk. Kurs/kompetanseutvikling: Temaleder er medlem i HMS gruppen. Det medførte en del møter på Hovedbiblioteket. En av våre ansatte ble senior i Teamleder deltok på kurs i kassering. Alle ansatte deltok på Barnebokforum. Les høyt. Teamleder deltok på foreldremøte for 2. trinnet på Lunheim skole. Vi anbefalte da høytlesningsbøker for foreldre. Vi deltok på «Les høyt» fagdag i oktober. Endringer ved avdelingen: Det er satt opp nye plakater i vinduene. Reklamebukk med åpningstider og lykt med lys settes ut på ettermiddagsvakter og lørdager.

22

23 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt bruk på grunn av omorganisering eller nedleggelser. Alle kommunens enheter har plikt til å avlevere sine eldre arkiver til byarkivet ordnet og listeført, slik at materialet kan gjøres tilgjengelig for publikum. Vi gir også tilbud om ordning og katalogisering av arkiv til de enhetene som ikke klarer jobben selv. Byarkivet hadde to ansatte i 2013 samt ei prosjektstilling i en måned i november. Åpen lesesal Byarkivet har åpen lesesal tirsdager 9-15 der publikum kan komme og bruke materiale under tilsyn. Lesesalen finner man i Lokalhistorisk samling, i overgangen mellom biblioteket og rådhuset. I 2013 har vi hatt 150 besøkende på lesesalen, hvorav 71 bestillinger av arkivmateriale. Formidling Bibliotek og byarkiv deltok i 2013 i et studentprosjekt «Det hybride bibliotek» - et samarbeid mellom bibliotekene, fylkesbiblioteket i Troms og dokumentvitenskap ved Universitetet i Tromsø. I løpet av en praksisperiode i en institusjon skulle studentene kartlegge hvordan digitale medier ble brukt i formidlingssammenheng i bibliotekrommet, og gi forslag til forbedring. Dette skulle resultere i en konkret ide med prosjektbeskrivelse der studenten og institusjonen kunne søke om støtte til å virkeliggjøre ideen.

24 Byarkivet hadde en student i praksis som i dialog med oss utviklet ideen om touchskjerm med smakebiter fra byarkivet og bibliotekets lokalsamling. Denne ideen var så bra at vi ble valgt ut som et av prosjektene som fikk kroner i støtte fra Troms fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket, se Bibliotekrom i Troms. Vi har ikke publisert nytt materiale på byarkivets hjemmeside i På grunn av omfattende saksbehandling, særlig når det gjelder oppreisningsordningen for barnehjemsbarn, har vi ikke hatt kapasitet til å tilpasse digitalisert materiale for nett. Forespørsler Byarkivet får forespørsler om lokalhistorie, slekt, eiendoms- og reguleringssaker, skolesaker, personalsaker, billighetserstatningssaker (skole og barnevern) mv. Henvendelsene kommer i hovedsak fra kommunens saksbehandlere, personer som ønsker rettslig dokumentasjon, lokalhistorikere, forskere, studenter, slektsgranskere, journalister og advokater. Det har vært 181 henvendelser til byarkivet i Publikum tar kontakt på lesesalen, per brev, e-post og telefon. I løpet av året har vi funnet frem 902 arkivenheter (bokser og protokoller) og tatt 1249 kopier (papir og digitale filer). 76 av 181 forespørsler har vært fra kommunens saksbehandlere det utgjør 42 % av alle henvendelsene.

25 En av de store utfordringene i 2013 har vært innsynssaker i forbindelse med oppreisningsordningen. Alle barnevernsklienter som i perioden fram til 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var under omsorg av barnevernet, har kunnet søke oppreisning. De eldste sakene har vært fra før I løpet av dette tidsrommet har lovverket, saksbehandlingsreglene og embetsansvar for de ulike feltene som berører barnevern skiftet flere ganger. Mye av barnevernsarkivet i byarkivet er uordnet, det er store hull/lakuner i arkivmaterialet - særlig på 1970-tallet der vi tror at materialet er kassert. Mangler i arkivene har gjort vårt arbeid utfordrende også når det gjelder å finne alternative informasjonskilder. Vi har hatt 30 forespørsler knyttet til ordningen. I tillegg har vi hatt 15 forespørsler vedrørende barnevernet som kan sees i samband med oppreisningsordningen. Ei halv stilling fra byarkivets ressurser har gått til dette formålet i Digitalisering Hovedparten av digitaliseringen blir vanligvis utført i planlagte prosjekter av ulik størrelse ofte i formidlingsøyemed. Vi har ikke kunne prioritert digitalisering for formidling i 2013, men har likevel skannet eller avfotografert 91 foto og 1882 sider fra andre dokumenter. Det meste av digitaliseringen er gjort i forbindelse med forespørsler. Sikringsarbeid Det er et omfattende arbeid som ligger bak bevaringen av Tromsø kommunes historie, men det meste av prosessen er usynlig for publikum. Sikringsarbeid omfatter alt fra regelrett arkivberging i fuktige kjellerlokaler til muggsanering, ompakking fra skadelig plast og syreholdig papir til syrefrie omslag og digitalisering for å unngå materiell skade på gammelt materiale. For å sikre at arkivene er trygge i byarkivet, kontrollerer vi arkivmiljøet. Rådhuskvartalet inklusiv byarkivet har sølvkre som fastboende gjester. Sølvkre er insekter som lever på sukker og cellulose, og kan gjøre stor skade på papirarkiv. Byarkivet driver aktiv bekjempelse av insektene i samarbeid med Aktiv Nord skadedyrkontroll, og fører statistikk for å følge med på utviklingen. Per i dag er klimastyringen i arkivet felles med rådhuskvartalet for øvrig. Det er store svingninger i temperatur og luftfuktighet, noe som gir grobunn for mugg og langsiktige skader på papirarkiv og foto. I 2013 tok byarkivet initiativ til få utbedret klimaet i arkivmagasinet. Bestand og bestandsforvaltning Byarkivet hadde pr. 31.desember 2013 en total mengde på 1618 hyllemeter arkiv. 521 hyllemeter arkiv er ordnet og katalogisert, hvor av 469 hyllemeter er grovordnet materiale fra Tromsø, Tromsøysund, Ullsfjord og Hillesøy i tiden før kommunesammenslåingen i hyllemeter består av uordnet materiale som i hovedsak er tatt inn i arkivet i forbindelse med innflytting på rådhuset. Det øvrige har kommet som tilvekst etter 2005.

26 I 2013 tok byarkivet imot 39,3 hyllemeter uordnet arkiv. 13 hyllemeter at dette var arkiv etter Nansenveien barnehage som ble avlevert etter avtale om ordningsprosjekt. For midlene vi fikk til ordningen, tilsatte vi en prosjektarbeider som har ordnet og katalogisert arkivet. I tillegg har vi ordnet materiale som allerede befant seg i byarkivet. 42 hyllemeter ble ordnet og katalogisert på oppdrag fra Vann og avløp. Prosjektet ble avsluttet i desember i Et ordningsprosjekt av 10 hyllemeter som utgjør skogmesterens arkiv ble også avsluttet i desember. Totalt har vi ferdigstilt ordningen av 65 hyllemeter arkiv i løpet av Tromsø kommune har et stort ordnings- og avleveringsetterslep. Byarkivets utfordringer framover er å kartlegge hvor mye arkivmateriale som ligger ute hos enhetene, få dette sikret i byarkivets lokaler og få dette ordnet og katalogisert. Moderne arkiv digitale løsninger Byarkivet veileder de kommunale enhetene i organisering og avlevering av alle typer arkiv på alle typer medium. En stor utfordring er å håndtere elektroniske arkiv både skapt i sakarkivsystemet og alle fagsystemene. For å kunne avlevere disse til byarkivet, må vi inn å veilede enhetene (sammen med Dokumentsenteret) i anskaffelsesfasen av systemene og i rutinene for bruk av systemene. Byarkivet deltar i prosjektet for e-arkiv på sikker sone der kommunen har kartlagt muligheten for å anskaffe en arkivkjerne til flere fagsystem (der en behandler personsensitiv informasjon). Byarkivet var representert i prosjektgruppa og arbeidsgruppa for å lage kravspesifikasjon for arkivkjerne på sikker sone i Dette arbeidet fortsetter i Noen foregangskommuner arbeider gjennom byarkiv og medlemskap i interkommunale arkivinstitusjoner (IKAer) for å finne fellesløsninger for uttrekk, deponering og avlevering av elektroniske arkiv for kommunene. Disse kommunene har gått sammen om opprette kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). Alle kommuner har mulighet til å bli medlem og ta del i dette utviklingsarbeidet. Tromsø kommune er ikke medlem, men byarkivet har deltatt på noen foredrag og seminar i regi av KDRS. Bevaring av kommunes elektroniske arkiv er en av de største utfordringene kommunen står overfor. Tromsø kommune har i dag ingen helhetlig strategi for hvordan e-arkiv skal

27 håndteres fra skapelse til deponering og avlevering til byarkivet.. Vi har allerede tapt mye viktig informasjon og dersom vi ikke får på plass gode løsninger i løpet av kort tid, risikerer vi å tape flere tiår med dokumentasjon som er viktig i forhold til innbyggernes røtter og rettigheter. Dette er en utfordring vi deler med mange norske kommuner. Alle avdelinger Ikl. Lakselvbukt og Brensholmen Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Ebøker voksne Ebøker barn 67 Totalt Hovedbibl Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk

28 Film Annet Totalt Bokbussen Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Totalt Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Totalt Tromsdalen Kroken Barn fag Barn skjønn Voksen fag Voksen skjønn Lydbøker Musikk Film Annet Totalt

29

program Høst 2014 Første opplag, 1. september 2014

program Høst 2014 Første opplag, 1. september 2014 program Høst 2014 Første opplag, 1. september 2014 1 Åpningstider for hovedbiblioteket Mandag torsdag 09.00 19.00 Fredag 09.00 17.00 Lørdag 11.00 15.00 Søndag 12.00 16.00 Åpningstider i jula: Se baksiden!

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - Juli / August - 2013 Løft for Tøyen? Tøyen mister Munch-museet til Bjørvika. Som kompensasjon får en sliten bydel ekstra penger til å møte sosiale

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014

KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014 KONGSBERG INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS ÅRSMELDING 2014 20 14 LEDER Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS skal legge forholdene til rette for eiernes

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/1083-2 www.stokke.kommune.no/biblioteket side 1 av 16 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

Bibliotekaren. Festivalbibliotekarer. i fokus. Skal danske BF bli til Viden & Kultur? En annen lærdom fra Finland? Justeringsoppgjør i staten i havn

Bibliotekaren. Festivalbibliotekarer. i fokus. Skal danske BF bli til Viden & Kultur? En annen lærdom fra Finland? Justeringsoppgjør i staten i havn Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 7-2008 Juli Festivalbibliotekarer i fokus Sørafrikansk nettverk Skal danske BF bli til Viden & Kultur? Fra samling til formidling Justeringsoppgjør i staten

Detaljer

Skolebibliotek -evig aktuelt

Skolebibliotek -evig aktuelt 38. årgang 4 2013 Skolebibliotek -evig aktuelt Prisbelønnet bibliotek pusher elevene ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet 38. årgang 6 2013 Brannsikker fakkelstafett til jubileet Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket kan være åpent selv

Detaljer

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 INNHOLD Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5 Nytt fra omverdenen 6 Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 Kjekt å vite 8 Brukermedvirkning 9 Tonje

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer