Business War Gaming - En metode for bedre anskaffelser og drift-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business War Gaming - En metode for bedre anskaffelser og drift-"

Transkript

1 Business War Gaming - En metode for bedre anskaffelser og drift- Professor Bent Erik Bakken Siviløkonom, Ph D Forsker, Logistikk og virksomhetsstyring Forsvarets stabsskole Forsvarets høgskole

2 Bakgrunn Usikkerhet regjerer (operasjoner), anskaffelser og drift Krigsspill brukes mye i operative kontekster Bør de brukes i forbindelse med anskaffelses- og driftsbeslutninger også?

3 Agenda Hva er Krigsspill? Eksempler på usikkerhet i anskaffelses- og driftsfasene: JSF BWG prosess BWG verktøy Konklusjon

4 Hva er Krigsspill? Krigsspill (War Gaming) veletablert metode i fbm planlegging av militære operasjoner for å Uteske gode planer gitt usikkerhet, understøtte beslutninger Ser på scenarier som eksemplifiserer fienden, alliertes og/eller andres mulige handlemåter Skape mental forståelse for forholdet mellom ulike faktorer vi ikke selv kontrollerer (men kanskje kan påvirke) hva som er fornuftige beslutninger for oss om ulike scenarier materialiserer seg Denne metoden kan brukes også mht spørsmål knyttet til anskaffelser og drift Vi kontrollerer ikke pris leveringsbetingelser levetider etc

5 Ulike krigsspill Uten datastøtte (kvalitative) Med kart Uten kart Med red team; blue team Med datastøtte (kvantitative) Som spiller red team Som spiller red og blue teams

6 Planning Categories ADVANCE PLANNING: Scenario based plans possible future security risks Standing Defence Plan (SDP) Contingency Plan (COP) Identifies future requirements and resource constraints: forces capabilities support CRISIS RESPONSE PLANNING: Response to an actual or developing crisis if possible based on COP Operation Plan (OPLAN) Best use of existing: forces capabilities Support

7 Bakken, B E et al: Handbook in Long Term Defence Planning NATO og nasjonenes langtidsplanlegging

8 Operative, (datastøttede), krigsspill i langtidsplanleggingen Krigsspill

9 Eksempler på usikkerhet: JSF

10

11 Proposisjonen minner om at anskaffelsen av flyene vil medføre et behov for betydelige investeringer ut over de nåværende planrammer for forsvarsbudsjettet. En midlertidig styrkelse av forsvarsbudsjettet knyttet til selve anskaffelsen må derfor forutses. Derimot forutsettes eierkostnadene i driftsfasen (etter anskaffelsesperioden) dekket innenfor "den til enhver tid gjeldende forsvarsramme". Til tross for den intetsigende språkbruken, kan dette ut fra sammenhengen bare bety at man mener at driften skal skje innenfor de nå gjeldende planrammer. Dette er fullstendig urealistisk ut fra erfaringer om forholdet mellom anskaffelseskostnad og samlede eierkostnader i driftsfasen for kampfly. Basert på de opplysningene om kostnadsutviklingen for JSF som foreligger fra utenlandske kilder, og erfaringstall fra for eksempel F-16 for de samlede levetidskostnadene, virker det ikke urimelig å anta at anskaffelse og drift av 56 stk. JSF vil kreve en vedvarende økning av forsvarsbudsjettet på omkring 10 % fra dagens nivå. (Tjodareik ; Nils Holme, ex adm dir FFI

12 Prisen på det amerikanske kampflyet F-35 Joint Strike Fighter (JSF) fortsetter å stige. - Hvert fly vil nå trolig koste omtrent halvannen gang så mye som opprinnelig antatt, sier den amerikanske viseforsvarsministeren Ashton Carter. I forrige uke gjorde det amerikanske flyvåpen det kjent at produksjonen av JSF kan bli to år forsinket. (nrk.no, )

13 Prosessen før kampflykjøpet Av forsvarsminister Grete Faremo Valget av F-35 Joint Strike Fighter som Norges neste kampfly står fast. Samtidig vil det alltid være usikkerhet knyttet til et så stort og teknologisk utfordrende program. Prosjektet er derfor planlagt med robuste rammer, både økonomisk og tidsmessig. For å minimere risikoen for overraskelser har amerikanerne foreslått en omlegging av F-35-programmet for å bruke mer tid på utviklingsfasen og bruke flere testfly. USA dekker alle utgiftene for omleggingen. Hvilke konsekvenser dette eventuelt kan få for Norge er ikke avklart. Regjeringens valg av Norges fremtidige kampfly bygger på et solid faglig arbeid. (Aftenposten 31. mars 2010)

14 Den danske regjeringen velger å utsette kjøpet av nye kampfly. Forsvaret mener F-16-flyene danskene skal bytte ut, kan brukes lenger enn planlagt. - Det har vist seg at vi kan fly to til fire år lenger med F-16-flyene. Det er derfor min vurdering, og det har vi drøftet i regjeringen, at vi utsetter kjøpet av nye kamfly, sier forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. - Det innebærer også at vi heller ikke bestemmer oss ennå for hvilken kampflytype vi skal kjøpe. Det er vanlig, sunn fornuft å vente et par år med den bestillingen, fremholder hun. Danskene er med i Joint Strike Fighter-samarbeidet, og utsettelsen får ingen betydning for dette partnerskapet. Danmark skal velge mellom JSF, Boeings F-18 Super Hornet og svenske JAS Gripen. Beslutningen skal tas innen Norge har allerede gått inn for å kjøpe 48 JSF-fly. ( NTB kl. 20:32, Sist oppdatert kl. 20:33 )

15 Høringsinnspillene vil inngå i det videre arbeidet frem mot en anbefaling av hvor de nye F-35 kampflyene skal lokaliseres. Valg av fremtidig kampflybase er en svært viktig beslutning for Forsvaret så vel som de berørte lokalsamfunn. Lokaliseringsspørsmålet har betydelige økonomiske og praktiske implikasjoner, og må håndteres i en helhetlig sammenheng. Bodø, Ørland og Evenes, samt kombinasjoner av disse, er aktuelle lokaliseringsalternativer. Det pågår et arbeid i Forsvarsdepartementet for å utrede disse alternativene. Utredningen foregår i tett samarbeid med Forsvaret. I løpet av mars vil en rapport fra utredningsarbeidet sendes ut på bred høring. Denne vil ikke inneholde en anbefaling av basevalg, men omfatte analyser og vurderinger av operative forhold, trenings- og infrastrukturbehov, styrkeproduksjon, støy, samt distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser. (Forsvarsdepartementet )

16 BWG prosess I Kvalitativ Forstå aktørenes beveggrunner og hvordan de kan komme til å handle Forstå teknisk usikkerhet og hva slags konsekvenser dette kan komme til å få Tenke igjennom hvordan egne handlingsalternativer ( strategier ) påvirker andre og/eller utfallet

17 BWG prosess II Kvantitativ Egne datasystemer FIF 2.0/3.0 gir ledere og analytikere nye kvantitative kilder og muligheter Business Intelligence gir i økende grad innsikt i om forhandlingsmotparten Vitenskapen går stadig fremover mht evne til adekvat modellering av menneskelig adferd Reell adferd i motsetning til rasjonell aktør paradigmet

18

19 BWG verktøykasse kvalitativ modellering og analyse forhandlingsparadigmet makt forhold normative og deskriptive beslutningsmodeller læring dialog-paradigmet kvantitativ modellering og analyse systemdynamikk og ithink flermålsanalyse regnearksmodellering

20 Nei Er ikke dette et nytt navn på risikoanalyse? Gjenbruker metode fra operativ planlegging Tar også inn over oss og integrerer kvalitative og kvantitative forhold Søker å gå dypere inn i forhandlingsmotpartens tankesett og bevegggrunner

21 Livsløpet til kampfly KF under innføring Nyere operative KF KF under MLU MLUete KF Anskaffelser Nye Sertifiseres Sendes til MLU MLUete sertifisertifisres Utrangeringer

22 Tenkt KF case: Reflekterer ikke FD og Forsvarets innføringsplaner

23 Tekniske forhold Noen usikkerhetsmomenter i livsløpet ~ Innfasningsplan kalendertid under innføring kalendertid før MLU kalendertid til MLU kalendertid MLUete

24 Investeringskostnader Anskaffelses pris MLU pris

25 Driftskostnader Timepris under innføring Timepris nyere operative Timepris oppdaterte operative

26 Akkumulerte investeringskostnader Akkumulerte driftsskostnader Årlige investerings kostnader Sum akkumulerte kostnader Anskaffelses pris Anskaffelses kostnad MLU pris MLU kostnad KF under innføring Nyere operative KF KF under MLU MLUete KF Anskaffelser Nye Sertifiseres Sendes til MLU MLUete sertifisertifisres Utrangeringer ~ Innfasningsplan kalendertid under innføring kalendertid før MLU kalendertid til MLU kalendertid MLUete kalender Driftskostnad Under innføring Timepris under innføring Driftskostnad nyere operative Timepris nyere operative Driftskostnad oppdaterte operative Timepris oppdaterte operative Flytid pr skrog pr år Årlige drifts kostnader Akkumulerte driftsskostnader

27 Base case: Fly av ulike tilstandskategorier de neste 50 år

28 Base case: Drifts- og investeringskostnader de neste 50 år

29 Base case: Ulike driftskostnader de neste 50 år

30 Base case: Investeringskostander de neste 50 år

31 Usikkerhetsmomenter Tekniske forhold ~ Innfasningsplan kalendertid under innføring kalendertid før MLU kalendertid til MLU kalendertid MLUete Usikkert om det vil ta 1, 2 eller 3 år å teste og sertifisere hvert fly fordi sertifiseringsprosessen også skal skje samtidig i USAF som vil ha prioritet.. Har dette konsekvenser? Operativt tilgjengelige fly i perioden Driftskostnader Investeringskostnader

32

33

34

35 Hva gjør FSTS? Tilbyr master i militære studier med fordypning i Forvaltning Her inngår emnet Business War Gaming som en nyskapning Skal utdanne designere av BWG aktiviteter 9. august-17. september 2010 På engelsk 25 studenter, hvorav 5 hver fra S, DK og SF Søknadsfrist 20.5

36 Konklusjon Økende kompleksitet og usikkerhet i fbm anskaffelser og drift medfører behov for nye metoder Krigsspill er en veletablert metode i operativ sammenheng Kan med få modifikasjoner også brukes i forvaltning Vil også bidra til at forvaltere og operative kommuniserer bedre

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI En systemarkitekts bidrag i komplekse utviklingsprosjekter av kadett Ketil Skogheim Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 PROBLEMSTILLING

Detaljer

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd SØRREISA KOMMUNE Ordføreren Dato: 04.01.2012 Deres ref: Arkiv - arkivsak: X10-11/157 Vår ref: 140/12 Direkte telefon: 77875001 E-post: paul.dahlo@sorreisa.kommune.no Org.nr. 940755603 Sammendrag - høringsuttalelse

Detaljer

Kostnadseffektiv drift av Forsvaret

Kostnadseffektiv drift av Forsvaret FFI-rapport 2009/00305 Kostnadseffektiv drift av Forsvaret Teoretisk fundament Sverre Ruud Kvalvik og Espen Berg-Knutsen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 9. mars 2009 FFI-rapport 2009/00305 1061 P:

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR FFI-rapport 2011/01729 Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR Guro Lien Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. mars 2012 FFI-rapport 2011/01729

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT. Smartere forsvar. for mindre penger

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT. Smartere forsvar. for mindre penger FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Smartere forsvar for mindre penger Nr. 04 August 2012 Smartere forsvar for mindre penger av Espen Berg-Knutsen, Steinar Gulichsen og Sverre

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Høringsprosessen og dokumentene...5 1.3 Evenes som kampflybase...7 1.3.1 Bakgrunn og historie...8 1.3.2 NATOs vurdering av

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

FFI RAPPORT. NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility) - Teknologiinnspill til FS07. SCHJELDERUP Tor-Erik, LANGSÆTER Tor

FFI RAPPORT. NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility) - Teknologiinnspill til FS07. SCHJELDERUP Tor-Erik, LANGSÆTER Tor FFI RAPPORT NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility) - Teknologiinnspill til FS07 SCHJELDERUP Tor-Erik, LANGSÆTER Tor FFI/RAPPORT-2006/01471 NETTVERKSBASERT LOGISTIKK (Total Asset Visibility)

Detaljer

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen Foredrag i Oslo Militære Samfund 28. november 2005 ved Forsvarssjef general Sverre Diesen MODERNISERINGEN AV FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER Innledning Selv om Regjeringens omstillingsmål for perioden

Detaljer

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD 02 Forsvarssjefens fagmilitære råd Innhold Forsvarssjefens forord 4 1 Innledning 6 2 Sentrale rammefaktorer 7 2.1 Politiske rammer for Forsvarets videre utvikling 7 2.2

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020

Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 FFI-rapport 2010/00466 Næringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020 Arne K. Skogstad Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 07.01.2010 FFI-rapport 2010/00466 109401

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer