Oppsummering av spørreundersøkelsen «Ideer og innspill til nytt hovedkontor»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av spørreundersøkelsen «Ideer og innspill til nytt hovedkontor»"

Transkript

1 Oppsummering av spørreundersøkelsen «Ideer og innspill til nytt hovedkontor» Spørsmål 1 Hvordan organiserer vi arbeidsplassen for å fremme trivsel og miljø? Kontorlandskap, egne kontor, dele kontor, funksjonalitet osv. (Besvart: 11/ Hoppet over: 1) 100% hadde svart at de så for seg egne kontor for alle ansatte. Og som en skriver: «Viktig med arbeidsro. Vi har mange telefoner, slik at ett felles kontor eller kontorlandskap vil være distraherende. Gjestekontorer kan gjerne være felles kontor». En person foreslår at det eventuelt kan bygge store kontorer som senere kan deles ved flere ansatte. To personer har nevnt at de synes det er viktig å samle avdelingene, slik at f.eks. utmark blir sittende sammen. Flere har nevnt viktigheten med godt inneklima, at det skal være lyst og med god luft (AC). Plasseringen av vinduene er viktig og muligheten til å åpne vinduene og ha solskjerming. Og en person ønsker at det skal tas hensyn til utsikt fra kontorpulten. Andre forslag er glassvegg inn mot fellesareal, eget rom for barn, kroker med 1-2 sitteplasser, stor uteplass med sittemuligheter, at alle avdelinger bør ha tilgang til resepsjonen som har en åpen løsning (slik at folk først kommer til resepsjonen). Viktig å ha nærhet til kollegaer. Spørsmål 2 Hvordan ønsker du at spiserom og kjøkken skal fungere? Hvilke funksjoner ønsker du at dette området skal dekke? (Besvart: 10/Hoppet over:2) Det var litt delte meningen om hvordan spiserommet og kjøkkenet skulle se ut. Men det virket som om de aller fleste så for seg en åpen løsning med spiserom og kjøkken i ett. Kun en svarte at spiserom og kjøkken burde være adskilt, men ikke nødvendigvis med vegger. Kjøkkenet må organiseres slik at det er mulig å lage felles mat (som kokkjøtt etc.) og mat til større arrangement som folkemøter. Andre forslag til kjøkkenløsning var buffetløsning, kjølekapasitet i tillegg til vanlig kjøleskap for betjeningen, «kokøy» som gjør det mulig å lage mat i fellesskap (eks. matkurs). Flere hadde svart at spiserommet burde være stort, men det var delte meninger om hvor stort. En hadde svart at spiserommet skal kunne ha plass til minimum 10 i tillegg til ansatte på kontoret, mens en annen mente at spiserommet måtte være såpass stort at det er plass til store selskaper. En annen foreslo at det burde være en fleksibel løsning som både kan gi plass til mange, men være koselig for noen få. Tre personer hadde svart at spiserommet burde ha sofakrok. I tillegg kom det forslag til at det burde være TV og hvilestoler i tilknytning til sofakroken. 1

2 Spørsmål 3 Hvordan kan vi legge til rette for sosiale soner? Hvilke «møteplasser» skal vi ha for en kaffekopp, kikke i aviser, fremme sosialt fellesskap og erfaringsutveksling? (Besvart: 10 / Hoppet over: 2) På dette spørsmålet var det delte meninger. To mente at spiserommet var den sosiale sonen, seks svarte at de ønsket sosiale soner spredt rundt i kontorlandskapet. Forslag til sosiale soner rundt om i kontorlandskapet var: Bord/høye stolkrakker Sofagrupper med aviser, magasiner, bøker, kaffemaskin og utsikt ved store vinduer Ett eller to mindre rom for å sitte og prate med gode sitteplasser To svarte at de syntes det var viktig med mindre møterom som kunne brukes til f.eks. medarbeidersamtaler mm. I tillegg var det en person som var litt skeptisk til sittegrupper pga. faren for at enkelte alltid vil søke til slike steder og at de derfor sjeldent ville samles. Spørsmål 4 Hvilke møter bør vi kunne arrangere i egne lokaler, og hvilket utstyr bør være tilgjengelig? Besvart:11 / Hoppet over:1) På dette spørsmålet kom det inn forskjellige svar. To svarte at vi burde kunne arrangere møter med opptil 20 deltagere, en svarte at vi må kunne arrangere alle slags møter. Fire svarte at det var viktig med flere møterom, ett stort møterom og ett (eventuelt flere) mindre møterom. «Møterommet kan være husets «storstue» med god utsikt og utsmykking som symboliserer FeFos virksomhet». Forslag på utstyr som bør være tilgjengelig er: utstyr til videokonferanse, kamera-lydutstyr, skjerm, eget tolkerom i tilknytning til møterommet, prosjektor, utstyr for å kjøre lyncmøter, fastmontert tolkeutstyr, smartboard. 2

3 Spørsmål 5 På hvilken måte kan lokalbefolkningen få glede av vårt nybygg? (Besvart: 9 / Hoppet over: 3) Møterommet og kjøkkenet kan lånes ut til møtevirksomhet, konfirmasjoner mm. «Ønsket er at det er et opplevelsesrom hvor en kan ta imot skoleklasser for informasjon og opplevelser» Uteområder med f.eks. bord, benker som kan brukes av befolkningen Åpne kontordører og en kopp kaffe ved besøk, omvisning ved forespørsel, årlige åpne dager Et flott bygg folk er stolte av De kan delta på møter som arrangeres av FeFo (ikke utleie av møterom) Flere kontorplasser vil etter hvert føre til flere arbeidsplasser som vil være bra for lokalbefolkningen Spørsmål 6 Hvilke støttefunksjoner har vi behov for? Arkiv, lager, datarom, kopi, tekniske rom, varemottak, garasje, søppelrom? (Besvart: 9 / Hoppet over: 3) Garasje: Alle svarte at vi har behov for garasje. «Garasje er viktig. For at vi skal kunne være en aktiv og tilstedeværende grunneier trenger vi utstyr til å ferdes i egen teig. Snøscooter, ATV, tilhenger, egen bil, båt etc.». «Garasje er et must, men bør helst være et frittstående bygg». Kopirom: Kopirom med plass til hjelpemidler som liminnbinding, spiralinnbinding, makulering mm. Det var også forslag om å ha 2 kopirom. Søppel: Som vist i diagrammet var det to personer som hadde svart at det var behov for søppelrom. I tillegg var det en person som mente at det ikke var behov for søppelrom, og at det var best at søpla ble tatt ut i konteiner fortløpende. 3

4 Andre forlag var: dusj og vaskerom, bøttekott, uthus, rom for å pakke forsendelser, elgveierom, rekvisitarom Spørsmål 7 Hvordan kan vi møte og betjene publikum på en god måte? Åpen resepsjon/ infoskranke, informasjonsformidlingsarena, gjeste-pc osv. (Besvart: 9 / Hoppet over: 3) De aller fleste svarte en åpen resepsjon med gjeste-pc som kan brukes til blant annet opplæring av natureit mm. Flere nevnte gratis kaffe/te og at resepsjonen bør være lys og trivelig, gjerne med store vinduer slik at folk som går forbi kan kikke inn. Andre forslag var: infoskranke, ikke skranke, lukket resepsjon (slik at publikum som kommer dit ikke hører når en sitter med en kunde i telefonen). Peis i resepsjonen der vi kan fyre for å skape stemning ved enkelte anledninger, touch skjerm hvor kundene kan trykke/dra seg fram til ønsket informasjon, infomateriell som brosjyrer og skjemaer som publikum selv kan plukke. Viktig med god skilting innvendig og ved veien. Spørsmål 8 Hvilke materialer bør vi bruke? Hvordan kan vi symbolisere vår virksomhet gjennom materialbruk? (Besvart: 7 / Hoppet over: 5) Seks personer hadde svart at vi burde bruke lokale materialer fra Finnmark som f.eks. Altaskifer, kjerneved fra Pasvik, Masi-kvartsitt. Som en skriver: «Hvis vi ikke reklamerer med lokale produkter, hvem skal gjøre det?». Andre forslag var: bruk av moderne løsninger blandet med naturmaterialer, glass i tak, materialer fra Finnmark kombinert med andre materialer, stein fra Finnmark i benker og bord. Spørsmål 9 Hvordan kan vi symbolisere FeFos virksomhet i bygget/lokalene? Utmark- næring-eiendom- Finnmarksloven (Besvart: 7 / Hoppet over: 5) Nesten alle hadde svart bruk av bilder. Forslag til motiver var våre aktiviteter, historie og prosjekter. Et annet forslag var bilder av aktiviteter/vilt/fisk som kunne bli brukt som symbol for avdelingene. Andre forslag var: To hadde foreslått å ha utdrag fra Finnmarksloven (vår visjon, eller ordtak som passer) brodert (i sølv) på veggen Tavler med retningslinjer, kart, film og modeller 4

5 Utforme bygget slik at det ligner f.eks. naturen der utmark sitter etc, og eiendom der de er. Skog og mineraler der næring er (skifer f.eks.) Ved arkitektonisk utforming og enkel utstilling i foaje/resepsjon Bør ha gruppearbeid på dette etter at romløsningen er klar Noen områder med skarpe samiske farger Spørsmål 10 Energiløsninger og miljøprofil. Hvordan kan vi bruke eneregieffektive løsninger og framstå som en miljøbedrift? (Besvart: 5 / Hoppet over: 7) Flere hadde svart mest mulig papirløst/få ned papirbruken og flisfyring. «Hvis man fortsatt har flisfyring i Lakselv bør man satse på å knytte seg til fjernvarmeanlegg eller ha eget anlegg». Andre forslag var: Jordvarme Velge en moderat miljøprofil for å unngå å satse på dyre og lite funksjonelle løsninger FeFo bør framstå som en miljøbedrift Spørsmål 11 Hvordan kan vi utnytte og designe uteområdet? For hvem, til hva, overbygde arealer, planter og trær, symboler og kunst, skilting, lyssetting. (Besvar: 6 / Hoppet over: 6) Som flere hadde svart så vil utformingen av uteområdet være avhengig av tomtevalg. «Blir det rådhusplasstomta kan det ikke være trær, men busker og planter». Tre hadde svart overbygg. «Et skjermet areal der det er mulig å ta lunsjen ute når været tillater» (grillstue/grillmuligheter). Andre forslag: Vi bør bruke planter og trær fra Finnmark og lage et lite men pent uteområde som enkelt kan stelles og være en «pen plett» i et ellers kjedelig sentrum i Lakselv. Lyssetting blir veldig viktig for at bygget skal synes og være et «lys» i mørketiden. Nordlys er stikkord her Et flott uteareal med grøntareal, grillplass, sittebenker 5

6 Spørsmål 12 Hvordan kan vi tilrettelegge for helseforebyggende tiltak i nybygget? (Besvart:7 / Hoppet over: 5) To personer svarte treningsrom og en person svarte ikke treningsrom. Som vedkommende skriver: «Ikke treningsrom, det har vi nylig avviklet. Betaler heller treningskort slik at bedriftene tjener på det. Tilbyr vi treningsapparat må vi alltid være sikker på at alt er i orden (HMS) tidskrevende og kunnskap trengs». Andre forslag var: Gode kontorløsninger og kontormøblement Dusj og badstu «Portrom» for sykler, frisk luft inne (muligheter for å lufte), aircondition, utsikt fra alle kontorer, skjerme for støy fra printer og kopimaskin Unngå tunge løft Universell utforming 6

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter Korsegården Brannstasjon En beskrivelse av bygningens kvaliteter Gruppe 15 - Quoc Van Hoang, Ulla Eidissen Jensen og Kristine Ebne 24.08.2010 Prosjektoppgave i IMRT 100 Høsten 2010 Beskrivelse av Korsegården

Detaljer

INNSIKT. Månebakken 2015

INNSIKT. Månebakken 2015 INNSIKT Månebakken 2015 1 Sammendrag Workshop 1 og 2 Her bor Her bor OPPSUMMERING WORKSHOP 1 OG 2 Bjørke Arkitektur AS og Nice Industridesign AS er engasjert av Månebakken Borettslag for å hjelpe til i

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK

SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK sommerdesignkontor, florø 2010 BIBLIOTEKET SOM MØTEPLASS Det er et ønske at bibliotekene i fylket skal gi brukerene et bedre sted å være, lære og gjøre. Ikke bare et sted

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Sørvest bris. Enkelte snøbyger. Satser på lokal mat

Sørvest bris. Enkelte snøbyger. Satser på lokal mat Nytt om navn: Edvard Edvardsen ble 7 år i går Sport: Bra deltakelse på Påskerennet Været: Sørvest bris. Enkelte snøbyger. Side 2 Side 9 Ledig stilling som heltids/deltids DROSJESJÅFØR Ring 979 85 166 for

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Å leve med narkotika. - et sted å være for narkomane i Oslo. Forarbeid til diplom våren -12 Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard

Å leve med narkotika. - et sted å være for narkomane i Oslo. Forarbeid til diplom våren -12 Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard Å leve med narkotika - et sted å være for narkomane i Oslo Forarbeid til diplom våren -12 Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard Underveis i prosessen av prosjekteringen har det fremkommet noen

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Et lyspunkt. Foto: Ida M Huse Gulbrandsen Utdeling av lys til alle med hytte og bolig på Vestmarka 2011 Vestmarka i utvikling AS D G S V e s t m a r k a Side 1 Bakgrunn Som et ledd

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer