Mobile tjenester - en kort innføring i noen begreper (v4.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobile tjenester - en kort innføring i noen begreper (v4.0)"

Transkript

1 - en kort innføring i noen begreper (v4.0) Selv om det etter hvert finnes en hel del mobile tjenester tilgjengelige i markedet har de inntil nylig hatt marginal suksess med tanke på reiselivsnæringen. Denne artikkelen er skrevet av Stein Runar Bergheim ved Avinet AS og Steinar Høseggen ved Geomatikk AS. Den ble sist revidert i oktober 2008 av Stein Runar Bergheim. Artikkelen søker å gi en beskrivelse av området mobile tjenester og den tekniske sjargong og de uttrykk som er assosiert med temaet. Mobile enheter og teknologier For at det skal være interessant å bruke mobile tjenester er det en grunnleggende og selvskreven forutsetning som må møtes. Konsumenten i vårt tilfelle den reisende må ha en mobil enhet. Vanligst vil dette være en vanlig mobiltelefon, men den kan også være en vilkårlig enhet innen følgende tre kategorier: 1. Ordinære mobiltelefoner Siemens M65 Nokia 3200 Ericsson T630 og de fleste andre telefoner i lavere prissjikt 2. Smarttelefoner Nokia N95, N90 Sony Ericsson Smartphone Palm TREO/Tungsten HTC TyTN II / Touch Apple iphone Eten Glofish Etc 3. Håndholdte PC er Palm Tungsten palmone ipaq Etc 4. Ultraportable PC er Acer Aspire One Asus EEE Etc I det siste året har det blitt mindre og mindre forskjell på smarttelefoner og håndholdte datamaskiner. I tillegg finnes det også i økende grad innebygd teknologi i biler i form av navigasjonssystemer. Disse har som regel sin egen proprietære programvare, virkemåte og egne datasett. Side: 1/14

2 Laptop er er ikke egnet for mobile tjenester de er i realiteten bare flyttbare stasjonære PC er. Selv om forretningsreisende i økende grad medbringer laptop-pcer vil slike maskiner bruke vanlige internettjenester og disser er således ikke omtalte eller behandlet i dette notatet. I 2007 og 2008 har såkalte ultraportable PC er gjort sin entré i markedet. Disse har i utgangspunktet de samme egenskapene som en vanlig PC men med noe mindre skjerm. Disse PC ene har blitt spesielt populære blant unge, fritids- og forretningsreisende samt andre som primært trenger å aksessere Internett og e-post. Ulike typer mobile tjenester Når man har utstyrt seg med en av de mobile enhetene som er beskrevet ovenfor må man ta stilling til hvilken type tjenester man kan benytte seg av. Det er seks ulike typer mobile tjenester som dominerer i konsummarkedet. Disse er SMS, MMS, WAP, HTML-baserte, JAVA-baserte og Windows Mobile/Pocket PC-baserte tjenester. SMS-tjenester Denne typen tjenester tillater overføring av korte tekstmeldinger på inntil 160 tegn fra mobiltelefon til mobiltelefon eller mellom mobiltelefoner og servere på Internett. Kommunikasjonen i slike tjenester er svært grunnleggende og enkel og tillater overføring av tekst eller ved binær SMS ringetoner og meget enkle bilder. En bruker sender en melding til et aksessnummer som svarer til en gitt server som betjener tjenesten. For eksempel kan man sende meldingen tlf til 1881 og få returnert navnet på innehaveren av telefonnummeret. Tjenesten er effektiv og tillater brukerbetaling for hvert kall. Denne typen tjenester krever imidlerid mye markedsføring for å bli kjent blant konsumentene. Tross sine svært begrensede bruksområder har SMS hatt en eventyrlig innvirkning på måten vi kommuniserer med hverandre om enn noe mindre eventyrlig for de som var ansatte i de manuelle call-sentrene slik som nummeropplysningen og lignende. SMS-tjenester leverer primært data ved at en bruker etterspør informasjon (pull). Det er teknisk mulig å sende automatiske SMS-meldinger til en bruker når han eller hun kommer inn i dekningsområdet til en ny telekomoperatør eller et bestemt område (push). Dette er ikke tillatt med mindre brukeren selv har meldt seg som abonnent til tjenesten. Brukeren kan deaktivere denne muligheten ved å sende stopp-melding til leverandøren. Tjenesteformen er fremdeles populær og grunnlag for en meget stor inntektsstrøm målt mot andre tjenester. Kan brukes på: Alle mobiltelefoner MMS-tjenester MMS-tjenester er fra et konsumentperspektiv en utvidelse av SMS som tillater brukere å sende bilder, lyd og video sammen med tekster. Prinsippene for tjenesten er ellers like, prisen noe høyere pr melding. Tjenesteformen har i de siste to årene blitt tilgjengelige på kryss av de fleste nettverk og systemer og er således mer fleksibel enn tidligere. Mange operatører har imidlertid beholdt en vesentlig høyere pris samtidig som volumet på data som sendes (størrelsen og oppløsning på bilder etc.) er begrenset. Kan brukes på: Så godt som alle mobiltelefoner. Forutsetter GPRS nettverk. Det kan tidvis vere problemer med å laste ned innnholdet i MMS meldinger sendt mellom ulike nettverk og ulike land. Side: 2/14

3 WAP-tjenester WAP-protokollen ble etablert for å lage interaktive tjenester for enheter med begrenset grafikk og brukergrensesnitt. Den er basert på en slags HTML for mobiltelefoner som heter WML. WAP-tjenester tillater navigasjon mellom ulike sider ved hjelp av menyer, søk i databaser, registrering av data gjennom skjema og visning av grafikk i form av WBMP- eller GIF-filer. Et eksempel på en WAP-tjeneste er Oslo lufthavns oversikt over ankomster og avganger hvor man kan: Angi en internettadresse (URL) wap.bitreiseliv.no Få vist i menyer hvilken informasjon som er tilgjengelig Velge å laste de relevante sider som automatisk gjør oppslag i en eller flere databaser Lese informasjon som returneres til den mobile enheten WAP tillater både at brukeren etterspør informasjon (pull), men også at en server kan sende ut informasjon til brukeren uten at han eller hun har spurt om dette (push). I det siste tilfelle mottar brukeren en lenke til WAP-innhold på sin telefon ved hjelp av en SMS-lignende melding. WAP har ikke hatt like stor gjennomslagskraft i konsummarkedet som SMS, men tillater langt mer avansert bruk. Mange av de tidlige tjenestetilbyderne har falt fra. I 2007 og 2008 har det tilkommet få nye tjenester. Mange telefoner er imidlertid fremdeles konfigurerte for WAP-lesing fra leverandøren. Kan brukes på: Så godt som alle mobiltelefoner samt en del PDAer. Forutsetter GSM/GPRS nettverk eller internettilgang. HTML-tjenester HTML er egentlig ment for vanlige PC er men ved lanseringen av de såkalte smarttelefoner ble mer og mer datamaskinfunksjonalitet integrert i telefonene samtidig som skjermstørrelsen økte. Dette medfører at man på slike enheter kan bruke vanlig HTML for å utforme grensesnitt og lage mobile applikasjoner. Slike applikasjoner kan gjøre ALT det en vanlig internettapplikasjon kan gjøre. Eneste forskjellen er de beskrankninger som settes av den relativt begrensede skjermstørrelsen på de nåverende smarttelefonene. I tillegg er det en begrensning at de fleste telefoner ikke støtter avansert HTML/plugins slik som JavaScript, DHTML, Flash etc. HTML-tjenester er primært myntet på at brukere aksesserer en side og finner den informasjonen de ønsker der. Kan brukes på: smarttelefoner og PDA er. Forutsetter internettilgang. JAVA-tjenester / PalmOS / Symbian tjenester Dette er egne programmer og som sådan mer kompliserte enn HTML-applikasjoner. De gir en rekke avanserte muligheter men medfører at løsningen må installeres på den mobile enheten og kan således bidra til å heve brukerterskelen noe. En annen mulig problemstilling med slike programmer er at de kan vise variasjon mellom ulike plattformer og at man tidvis må vedlikeholde flere programvareversjoner rettet mot spesifikke enheter. Når disse to forhold er belyst er det klart at denne typen tjenester vil gi flere muligheter til å lage innovative løsninger enn de foregående tre. Side: 3/14

4 Windows Mobile / Pocket PC-tjenester De to siste årene har smarttelefoner som benytter Windows Mobile som operativsystem blitt mer vanlige i konsummarkedet. Med dette operativsystemet får man mellom anne tilgang til en nedskalert utgave av Microsoft sitt utviklingsrammeverk.net for mobile enheter. Dette gjør til at en rekke programmerere som har erfaring med denne teknologien fra stasjonære plattformer kan ta den med seg over i mobile løsninger. På samme måte som Java gir slike applikasjoner et langt større sett av muligheter på kostnad av at løsningene ikke blir portable og favoriserer andre enheter med samme plattform. Det er rimelig å anta at Windows Mobile med bakgrunn i sitt øvrige markedsinngrep vil komme til å forbli en av de dominerende operativsystemene også på mobil plattform. Mobil internettilgang I gjennomgangen av de ulike typene av tjenester er det forutsatt at den mobile enheten er tilknyttet Internett. Det er også brukt begreper som GSM, GPRS og WLAN. Foruten å være uforståelige forkortelser er dette begreper som benyttes om ulike former for mobil internettilgang. Mobile enheter kan tilknyttes internett på flere ulike måter: oppringte forbindelser ved hjelp av en eller flere GSM-kanaler, GPRS tilknytning, bluetooth eller for noen avanserte enheter WLAN. I tillegg til de nevnte teknologier finnes også EDGE og 3G/UTMS, men disse diskuteres ikke her for en forklaring av begrepene se ordlisten bak i rapporten. Internett via GSM medfører tellerskritt som belastes brukeren over egen telefonregning. På samme måte som et gammeldags modem ringer man opp et telefonnummer som gir internettaksess. For en utenlandsk turist vil gjerne telefonen være oppsatt til å ringe et nummer i hjemlandet noe som vil medføre høye utgifter ved bruk. Tilgjengelig så godt som over alt hvor man kan benytte en mobiltelefon. Internett via GPRS er vanligvis priset basert på overført datamengde og ikke på tilknytningens varighet. Dette er derfor en langt mer interessant teknologi med tanke på bruk fra turister. Man kan være pålogget i en time uten å betale noe som helst uten at man faktisk laster data. De store teleselskapene har såkalte roaming avtaler som gjør at man som turist kan få GPRS aksess til lokal pris også ved reiser i utlandet. Internett via bluetooth vil for konsumenten ikke medføre kostnader med mindre dette ordnes gjennom en betalingstjeneste i en wap eller html applikasjon. Slik aksess har begrenset rekkevidde da Bluetooth typisk bare gir dekning i en radius på 5-10 meter fra aksesspunktet. Offentlige aksesspunkter er ikke utbredt. Internett via WLAN er som for bluetooth, men vil ha en betydelig større dekningsradius fra aksesspunktet. Slike aksesspunkter er økende populære og en del byer bestreber etter hvert full dekning innen eget område. Tilgang til slike punkter er gjerne betalt da ofte ved kortbetaling over Internett eller gjennom avtaler med egen telekomoperatør. Ulempen her er at det er relativt få mobiltelefoner som har støtte for WLAN direkte, slik tilgang er i dag primært tilgjengelig gjennom mer avanserte pda-enheter. I 2007 ble det innført et EU-direktiv som regulerer mobiloperatørenes adgang til å ta skyhøye avgifter for bruk av taletjenester i andre operatørers nettverk i utlandet. Direktivet regulerer ikke prising av datatjenester slik det er fremlagt, men det er en intensjon i direktivet at mobiloperatørene på eget initiativ selv skal redusere prisene på datatjenester. Ett år senere har dette kunn bidratt til å ta bort toppene og urimelig høye tellerskrittkostnader mens datatrafikk fortsatt er svært kostbar. Side: 4/14

5 Mulige mobile applikasjoner innen reiselivet Vi har da utstyrt oss med en mobil enhet, vi har funnet ut om vi kan benytte WAP, SMS, MMS eller HTML-/ JAVA-baserte tjenester og vi har funnet en måte å kople oss til Internett på. Neste steg er å finne en tjeneste eller en applikasjon som kan gjøre noe for oss. I det følgende diskuteres eksisterende og mulige mobile applikasjoner. Informasjons- og søketjenester De vanligste mobile tjenestene som er tilgjengelige i dag er fremdeles SMS/MMS-informasjons- og søketjenester hvor en bruker sender et kodeord og en id til et gitt SMS-aksessnummer og får returnert et svar i form av en tekst, en ringetone eller en operatørlogo som kan benyttes på egen telefon. Eksempel 1: Send SMS ferje flakk rørvik til 2177, svar som SMS Fra Flakk til Rørvik ) ) ) Eksempel 2: Send SMS kart nedre bakklandet 12 til 2177, svar som MMS Kart for Nedre B ak kland et 12 i Trondheim kommune Oversiktskart Kart middels målestokk Detaljkart Betaling skjer for hver mottatte melding og brukeren dekker også kostnadene med å sende forespørselen til tjenesten til vanlig SMS-takst. Hver tjenesteleverandør står fritt til å fastsette prisen på mottatte meldinger. Samme type tjeneste er vanlig på WAP også hvor det tillates noe mer sofistikerte tjenester med menyer og toveiskommunikasjon. Her er det gjerne informasjonsportaler som gir adgang til oppdatert informasjon innen en rekke kategorier slik som vær, nyheter, reiseinformasjon og sport. Det samme gjelder for HTML, forskjellen er at det er mulig med mer avanserte brukergrensesnitt. Side: 5/14

6 Eksempel 3: MOVEmap. J2MM applikasjon fra MOVE-prosjektet Kart og klikkbare interessepunkter. Detaljinformasjon vises ved valg av interessepunkt. Reine Rorbuer 8390 Reine Overnatting Telefon: Kart i ulike målestokker, navigere kart sidelengs, forstørre og forminske ved valg av symboler Når en bruker ønsker å benytte en slik tjeneste må han eller hun manuelt skrive inn lenken til informasjonen på sin håndholdte enhet. Siden blir da lastet. Da input av tekst kan være tungvint på enkelte mobile enheter vil det nok være et aktivum om tjenesten er lenket opp fra innholdsportalene til de store nettverksoperatørene. Det samme gjelder for navigasjon i tjenesten. Side: 6/14

7 Mulige tjenester for reiselivet: Oversikt over og søk etter overnatting Oversikt over og søk etter attraksjoner Oversikt over og søk etter gjøremål Oversikt over og søk etter aktiviteter/events Oversikt over og søk etter transport Oversikt over og søk etter spisesteder Oversikt over og søk etter service/andre Abonnerte varslingstjenester Begreper som push og pull benyttes ofte i sammenheng med mobile tjenester. Med pull forstås at informasjon må trekkes ut av en løsning av brukeren selv; han eller hun må gå inn på et nettsted å se etter informasjonen. Med push forstås det at informasjonen blir sendt ut til brukeren uten at han eller hun har spurt om akkurat dette (men brukeren har ofte angitt generell interesse for noe, f.eks. abonenment på radarvarsling eller vitser). Etter norsk lovgivning er push bare tillatt for abonnerte varslingstjenester hvor brukeren selv har autorisert utsending for en periode. Slike tjenester kan sende ut informasjon på et gitt klokkeslett hver dag eller når det skjer en endring i en database og er populære blant ortodokse fotballtilhengere for varsling av scoring i fotballkamper. Man har også i en årrekke eksperimentert med varsling av stengte veier, ras og andre former for hindre. Enkelte nyhetsredaksjoner tilbyr også slike tjenester for varsling av nye saker etc. Eksempel 4. En bruker abonnerer på trafikkmeldinger fra NAF for Hedmark fylke Stengte Veger: Fv 505 ELVERUM-VÅLER, Grønnkilen: Stengt pga bilberging. Omkjøring er skiltet. Ventes åpnet i løpet av morgenen.(naf :16) Mulige tjenester for reiselivet: Abonnement på aktivitet/event-informasjon innen en bestemt kategori Eksempel 1: Turistekskursjoner i Hardanger Eksempel 2: Kulturarrangementer innen 60 km (1 times kjøring) fra Lom Slike tjenester kan leveres både til SMS, MMS og WAP men støttes ikke av HTML. Om man ønsker å simulere slik funksjonalitet i et HTML grensesnitt må man sette siden til å oppdateres etter et gitt tidsintervall slik at den hele tiden reflekterer endringer som skjer i bakenforliggende database. Betaling skjer pr utsendt melding og fastsettes av tjenesteleverandør i tillegg til en fast grunnpris fra nettverksoperatør. En slik tjenestes nytte vil hvile på hvordan den kan spisses inn mot brukernes interesser. Dette må gjøres i form av å hente inn informasjon om brukeren gjennom en personlig profil hvor brukeren kan bestemme hvilke typer informasjon og hvilke emner han eller hun er interesserte i etc. Når en slik profil er opprettet og aktivert kan brukeren automatisk motta meldingar som stemmer med kriteriene. Side: 7/14

8 Lokasjonsbaserte tjenester Dette er tjenester som gjør seg nytte av at en kan bestemme den geografiske posisjonen for en mobil enheten. Posisjonsinformasjonen brukes så direkte eller indirekte for å søke frem en bestemt informasjon. Ved indirekte bruk geokodes posisjonen til et stedsnavn, en kommune, et fylke eller et annet forhåndsdefinert geografisk område, denne informasjonen brukes så for videre søk i databaser. Populære applikasjonsområder er å vise nærmeste minibank, vinmonopol eller bensinstasjon og eventuelt hvordan man kommer seg dit til fots eller bil. Det er to ulike måter mobilnettet eller mobile enheter bruker til å bestemme posisjonen. De to måtene er GPS- og GSM-posisjonering. GSM-posisjonering er den minst nøyaktige av disse to metodene og kan i stor grad bare benyttes for mobilbrukere med operatørtilknytning i det norske telenettet. Posisjonering er ikke uten videre en tjeneste som er tilgjengelig for roaming brukere slik som turister. Programvaren for posisjonering ligger sentralt hos teleoperatøren og fungerer noe ulikt: Ved hjelp av å finne basestasjon og signalstyrke kan man grovt estimere posisjonen til mobilcellen. Kombinert med punktet over, kan man på østlandet også vite hvilken sektor (grov retning) mobiltelefonen er i forhold til basestasjonens posisjon. Dette gir mer nøyaktig posisjon. Side: 8/14

9 Eksempel. Telenor Mobils posisjonsberegning Mobilcellen for en basestasjon Sektor (grov retning) som mobilenheten befinner seg i Område justert for avstand fra basestasjon Kvaliteten på posisjonen som returneres kan variere og er generelt høyere i områder med stor dekningstetthet og mange alternative basestasjoner enn i spreddbygde strøk. Nøyaktigheten til posisjonene avhenger av hvor tett basestasjonene står. Typisk er meters usikkerhet i byer, 1-3 km i grisgrendte områder. Feilmarginen kan i noen tilfeller vere uakseptabel, avhengig av hvor utbygd mobiloperatørenes nettverk er på det aktuelle stedet. I det siste året har GPS enheter blitt vanligere å finne i mobiltelefoner for konsummarkedet. Problemet med at enheten bruker mye strøm og at det tar tid å få en posisjon fra satellittene har blitt løst gjennom å integrere en tid/sted applikasjo i enheneten som gjør det lettere å bestemme posisjonen til alle GPS-satellittene basert på hvor man er og til hvilken tid. Dette har redusert tiden det tar å få en posisjon fra fire til ett minutt og dermed redusert batteriforbruket med 75%. Side: 9/14

10 For at man skal bruke posisjonsinformasjon i mobile tjenester må man kunne kommunisere mellom applikasjonen og GPS-mottageren på den mobile enheten gjennom en javakomponent eller tilsvarende. Det er ikke uten videre mulig å kommunisere med en GPS-enhet via standard WAP, HTML eller SMS. Da må man benytte applikasjoner skrevet i Java eller såkalte plug-in komponenter som må installeres på den mobile enheten. Noe av utfordringen med mobile tjenester er at man har mye å formidle mens man har svært liten plass til rådighet. Derfor er det viktig å prøve å snevre inn informasjonsvolumet til et minimum før man presenterer det for brukeren. Her er lokasjonsbaserte tjenester uvurderlige for turister da man kan presentere kun den informasjonen som har geografisk relevans. Eksempel: Google Maps Mobile Google har laget en applikasjon som gjør det mulig å se på deres kart og satellittbilder fra hele verden fra mobiltelefonen. Denne tjenesten er integrert med GPS-enheter i telefonene den benyttes på og kan vise brukerens posisjon i kartet. Applikasjonen er av utviklet i flere versjoner for Windows Mobile/PalmOS/Symbian og koster ingenting å bruke utover datatellerskritt som benyttes ved nedlasting av bildedata. Google Maps gjør det mulig å se på kart- og satellittdata fra store deler av verden fra mobiltelefonen din. Det koster ingenting å bruke karttjenesten utover tellerskritt for datanedlasting Eksempel: Nokia Maps Med lanseringen av sine GPS-telefoner har Nokia bygget en ny forretningsmodell rundt salg av kartdata og ruteberegninger for sine abonnenter. Side: 10/14

11 Nokia Maps gir brukeren mulighet til å navigere i vegnettet i mange land. Brukeren må betale for å laste ned ruter og for å få tilgang til points-of-interest. Kartene inneholder en mengde informasjon om reiselivsvirksomheter Mulige tjenester for reiselivet Med fremveksten til nye lokasjonsbaserte tjenestene som Google Maps Mobile og Nokia Maps med flere er det meget interessant for reiselivet å sikre seg at den enkelte bedrift er mulig å gjenfinne i de databasene som blir benyttet som kildedata for løsningen. Informasjons og søketjenester: Hvor er nærmeste overnattingssted og hvordan komme seg dit? Hvilke attraksjoner ligger i nærheten og hvordan kommer jeg meg dit? Hvilke ekskursjoner kan jeg delta på her? Hva skjer her i kveld? Hvordan kan jeg komme meg herifra til Hvorsomhelst? (Ruteplanlegger) Hvor kan jeg spise og hvordan kommer jeg meg dit? Man kan selvsagt kombinere de spørsmålene ovenfor med ekstra kriterier for eksempel trenger man ikke bare søke etter overnattingssted man kan gjerne søke etter campingplasser eller hytter. Abonnerte informasjonstjenester er også mulig ved hjelp av lokasjonsbaserte tjenester, men da primært hvis man benytter GSM-posisjonering. Her kan man virkelig lage spennende tjenester som for eksempel sender ut forslag til gjøremål til brukeren basert på hvor han eller hun er, minner om aktiviteter/events eller tilsvarende. GeoCaching (se ordliste) har blitt tiltagende populær over de to siste årene og er interessant fordi dette konseptet introduserer potensialet for mobile tjenester som selvstendige aktiviteter og ikke bare som et medie for å finne reiselivsinformasjon. Den viktigste observasjonen over de to siste årene er likevel at teknologiutviklingen og prismekanismene går i retning av at man nå kan implementere en rekke gamle idéer som tidligere falt på at brukerne ikke hadde den riktige teknologien og/eller at kostnaden med å bruke tjenestene var for høy. Antallet nye idéer og bruksområder som er lanserte i samme tidsperiode bærer preg av at man mangler en kritisk masse av brukere som kan drive en slik utvikling. Side: 11/14

12 Ord- og uttrykksliste Ord/uttrykk: 3G [x] Aksessnummer Attributt EDGE EPOC GeoCaching GPRS GPS GSM HDML HTML HTTP Javascript LBS MIME Forklaring: 3G er en spesifikasjon for tredjegenerasjons mobil kommunikasjonsteknologi. I denne sammenhengen er analoge mobiletelefoner første generasjon og digitale mobiltelefoner andre generasjon). Tillater teoretisk overføringshastigheter >= 384 Kbps. Teknisk benevnelse for trådløs nettverksteknologi. Se WLAN Et aksessnummer er i denne sammenheng et telefonnummer som fungerer som en bro mellom SMS-klienter og (Internett)servere. Eksempelvis 1881 for nummeropplysning etc. En hver verdi som er angitt inne i en tag. Eksempel: <tag attributt= verdi >. Se HTML, XML. Enhanced Data GSM Environment. En raskere utgave av GSM nettverket som bruker TDMA multiplexing for å oppnå båndbredde inntil 384 Kbps. Se 3G Operativsystem for mobile enheter fra Psion Software GeoCaching er en aktivitet hvor en person legger ut en boks med en gjestebok og eventuelt noen småting oppi et sted i terrenget. Personen merker så av posisjonen til boksen (som han eller hun leser av fra GPS en sin) på et nettsted som for eksempel GeoCaching.com. Andre GeoCachere som deltagerne kaller seg kan så finne boksen ute i terrenget, skrive seg inn i boken og legge igjen en ting til eieren. General Packet Radio Service. Et raskere trådløst kommunikasjonsnettverk som tillater overføringshastigheter på inntil 119 Kbps. Global Positioning System. Et system bestående av 24 satelitter som går i bane rundt jorden i km høyde og som kontinuerlig sender ut radiosignaler hvor de angir sin egen posisjon. Mottakere på bakken krysspeiler så sin egen posisjon og rapporterer disse i lengde- og breddegrader. Global System for Mobile communications. Det vanligste trådløse kommunikasjonsnettverket for mobiltelefoni som tillater overføringshastigheter på 9.6 Kbps med mulighet for åtte samtidige forbindelser på samme radiofrekvens. Handheld Device Markup Language. Proprietært språk for å skrive internettsider for mobile enheter. Se WML Hyper Text Markup Language. Det vanligste språket for koding av dokumenter på Internett. Hyper Text Transfer Protocol. Instruksjonssett for å overføre sider fra www-servere til nettlesere Lett programmeringsspråk for å lage funksjoner som kjøres på klientsiden; dvs på den PC en brukeren sitter på. Location Based Services. Betegnelse for tjenester som bruker en mobil enhets posisjon som kriterium for å lete frem andre typer informasjon. Multipurpose Internet Mail Extensions. System for å kode filer som ikke er encodet på Ascii-format slik at de kan sendes over Internett. Side: 12/14

13 MMS Open source PalmOS QoS Roaming Ruteplanlegger Smarttelefon SMS SOAP Symbian UDDI UMTS URI URL WAP WBMP Web Services Windows CE WLAN WML WMLscript Multimedia Messaging Service. En måte å overføre grafikk, lyd, video og korte tekstmeldinger over trådløse nettverk. Programvare hvor kildekoden er tilgjengelig for alle og hvor programmereren eller lisensholderen ikke kan kreve royalties for mangfoldiggjøring av og bruk av koden. Det er også tillatt å modifisere hele eller deler av koden. Operativsystem for mobile enheter fra Palm Software Quality of Service. Et begrep som benyttes om den minste garanterte overføringshastighet i et nettverk. Begrep som benyttes når man som kunde av ett operatørselskap slik som Telenor får tilgang til nettverks tjenester fra andre utenlandske operatørselskap gjennom avtaler operatørselskapene har gjort seg imellom. Slike avtaler gjør det mulig å få GPRS aksess via lokale nettverksleverandører under reiser. Verktøy for å finne korteste eller raskeste rute mellom to eller flere destinasjoner ved hjelp av et nettverk hvor n noder er knyttet sammen ved hjelp av retningsbestemte forbindelseslinjer. Håndholdt enhet som integrerer funksjoner fra håndholdte PC er med en mobiltelefon. Short Message Service. Tjeneste som tillater sending av korte tekstmeldinger til mobiltelefoner. Simple Object Access Protocol. Et XML-basert format for å kode forespørsler til og svar fra web services før informasjon sendes over et nettverk. Se Web services, XML Operativsystem for mobile enheter. Brukes utrstrakt i smartphones. Universal Description, Discovery and Integration. En web basert distribuert katalog som tillater virksomheter å registrere seg på Internett og gjenfinne hverandre på samme måte som en tradisjonell telefonkatalog/gule sider. Universal Mobile Telecommunications System. En 3G teknologi som teoretisk tillater overføringshastigheter inntil 2Mbit/sec. Se 3G Uniform Resource Identifier. Generell betegnelse for alle typer adresser eller navn som viser til objekter på www. Se URL. Uniform Resource Locator. Den globale, unike adressen til en ressurs på www. Se URI. Wireless Application Protocol. Instruksjonssett for å overføre sider fra www-servere til mobile enheter Wireless BitMap. Et format for visning av bilder på tofargeskjermer. Benyttes i WAPapplikasjoner. Se WML, WAP. Standardisert måte å integrere web baserte applikasjoner ved hjelp av XML, SOAP, WSDL og UDDI standardene over internet. Operativsystem for mobile enheter fra Microsoft. Kalles også Pocket PC eller PPC. Wireless Local-Area Network. Tidvis også kalla LAWN. Protokoll for trådlaus høghastigheits nettverkstilknytting. Wireless Markup Language. Et språk for å definere internettsider for mobile enheter. Ein liten del av javascript spesifikasjonen for bruk på mobile plattformer. Se javascript Side: 13/14

14 WSDL WWW XML XSD Web Services Description Language. Et XML format som beskriver hvilke funksjoner og kall som er mulige oppimot en Web Service. Se Web Services. World Wide Web. Et system av datamaskiner som er knyttet sammen ved hjelp av et nettverk og som støtter en gitt type formaterte dokumenter. Se HTML. Også kalt web eller internet. Extensible Markup Language. Tekstbasert format for utveksling av informasjon mellom datamaskiner og programmer. XML Schema Definition, et språk for å definere og validere data på XML-format. Se XML. Side: 14/14

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

XML og Mobilt Internett

XML og Mobilt Internett XML og Mobilt Internett Bjørn Nordlund forsker bjornno@nr.no www.nr.no Bakgrunn Cand Scient fra UIO Jobber med mobile tjenester Multimodale grensesnitt Kontekstavhengige tjenester Har også jobbet med en

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate)

Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate) Del II: Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste (Safemate) GPS-enhet Funksjonalitet Ja Nei 1) Har enheten alarmknapp som kan brukes for å sende varsel? For noen personer

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

Senior 60+ Datahjelp for eldre

Senior 60+ Datahjelp for eldre Senior 60+ Datahjelp for eldre Hjelp til selvhjelp fra Seniornett 15.Jan: Mobil telefon (= Smarttelefon) Alle vet at mobilsamtaler koster men det er ikke lett å orientere seg i jungelen av priser og tilbud.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Bruksanvisning for GPS-sporing på mobiltelefon. Bergodal 20.5.2015

Bruksanvisning for GPS-sporing på mobiltelefon. Bergodal 20.5.2015 Bruksanvisning for GPS-sporing på mobiltelefon. Bergodal 20.5.2015 For å utnytte de mulighetene som ligger i å benytte kart og GPS på dagens mobiltelefoner, har Bergodal testet ut en enkel løsning for

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 3 Bjørn J. Villa Stipendiat Institutt for Telematikk, NTNU bv@item.ntnu.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en liten refleksjon

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Web Services. Olav Lysne

Web Services. Olav Lysne Web Services Olav Lysne Til nå har dere hørt om Mellomvare for objektbasert kommunikasjon brukes vanligvis i anvendelser som er innen én organisasjon, eller innen et tett konsortium av samarbeidende organisasjoner

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Nirojah Melina Balagumar Tor-Erik Askildsen Neethi Warman Rasalingam Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Beskrivelse av Mobilt prosjekthåndteringsverktøy...

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Lokalisering 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E Steinar Kolnes, Senior utvikler Følg presentasjonen via egen enhet Dagens agenda BYOD som eksempel på moderne integrasjonsarkitektur for B2E og B2C Historikk

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

DELLEVERANSE 1 INF2120 V06

DELLEVERANSE 1 INF2120 V06 DELLEVERANSE 1 INF2120 V06 GRUPPE 22 VERSION: FINAL 22 FEBRUARY, 2006 MORTEN FOLLESTAD RAYNER VINTERVOLL ANISH RAJA IVA N. IVANOVA BJØRN BRÆNDSHØI Page 1 REVISJONSOVERSIKT Revisjonsoversikt Versjon Forfattere

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonssystem

Elektroniske kommunikasjonssystem Elektroniske kommunikasjonssystem Navn: Klasse: Oppdrag snakketøy Snakketøyet AS utvikler smarte plagg som integrerer tekstil og teknologi. Dette feltet utvikler seg raskt, og det åpner seg stadig nye

Detaljer

Brukerhåndbok. For Brukere av iphone. side1. Brukerhåndbok

Brukerhåndbok. For Brukere av iphone. side1. Brukerhåndbok For Brukere av iphone side1 1. Forord Denne brukerdokumentasjonen er ment som et hjelpemiddel for brukerne av NRs applikasjon på en iphone. Man trenger ingen større IT-kompetanse for å kunne bruke å forstå

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner.

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Oslo Lufthavn og Avinor har siden 2000 benyttet trådløst nettverk til tjenestetilgang for mange

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 3 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE HVA ER WEB SERVICER OG TJENESTELAG? Fra Wikipedia: En web service er definert av W3C som et software system som er designet for å støtte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Hvordan utnytte mobilen til å generere merinntekter

Hvordan utnytte mobilen til å generere merinntekter Hvordan utnytte mobilen til å generere merinntekter Oslo, 31. oktober 2008 Aspiro Mobile Marketing AS Henrik Alfheim Prateplan Mitt utgangspunkt for dagens tema Nordmenn og mobilbruk Hvordan komme igang

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Innledning Bakgrunn og problemstilling Bruksområde Tjenestebeskrivelse, målgruppe, kontekst Eksisterende løsninger Prototype Teknisk, universell design, vår prototype

Detaljer

Introducing: The blackbox. Mulige bruksområder

Introducing: The blackbox. Mulige bruksområder Introducing: The blackbox BlackBox er en liten boks som distribuerer et WAP-bokmerke via BlueoTuth teknologi over til en mobiltelefon. På mobiltelefonen kjøres det en bakgrunnsapplikasjon som automatisk

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

1. Introduksjon til J2ME

1. Introduksjon til J2ME Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til J2ME Tomas Holt 31.08.2009 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering av mobile enheter 1. Introduksjon

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer