Oversettelse av original brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse av original brukerveiledning"

Transkript

1 Oversettelse av original brukerveiledning Formatsirkelsag T60 Formatsirkelsag T74 Modell: T60 Basic T60 Classic T60 PreXision T74 Classic T74 Automatic Maskinnr.:... Årsmodell:... Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6 D Ottobeuren Tlf / Faks / e-post: Internett:

2 OPPHAVSRETT Opphavsretten til denne brukerveiledningen innehar kun Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str. 6 D Ottobeuren Tyskland En hver form for mangfoldiggjøring eller bearbeiding (også utdrag) er forbudt uten tillatelse fra forfatteren. Denne veiledningen må ikke brukes til illojale konkurranseformål. Framstilling av betjeningselementer og arbeidsprosesser vises ikke alltid på standardmaskinen. FORBEHOLDT RETTEN TIL TEKNISKE ENDRINGER. Tittelbilde: T60 Classic med tilbehør

3 EU-samsvarserklæring Produsenten: erklærer med dette at Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str Ottobeuren, Tyskland formatsirkelsagene, type T60 og T74 overholder HMS-kravene i følgende EU-forskrifter: EUs maskindirektiv 98/37/EF, fra : 2006/42/EF EUs lavspenningsdirektiv 2006/95/EF EUs EMC-direktiv 2004/108/EF Anvendte harmoniserte normer: DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikker avstand mellom fareområder og øvre og nedre del av kroppen DIN EN 349 Sikkerhet for maskiner - Minimumsavstander for å unngå at kroppsdeler kommer i klem DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner; NØDSTOPP-innretning DIN EN Maskinverktøy for trebearbeiding - Sikkerhetstekniske krav - del 1: frese- og høvelverktøy, sirkelsagblad DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikkerhetsrelaterte deler på styringer - del 1: generelle retningslinjer DIN EN Sikkerhet på trebearbeidingsmaskiner-sirkelsager Del 1: Bordsirkelsagmaskiner (med og uten skyvebord) og formatsirkelsagmaskiner DIN EN Sikkerhet for maskiner - Elektrisk utrustning av maskiner del 1: generelle krav DIN EN ISO Del 1 Del 2 Maskinen overholder den testede prototypen. Sikkerhet for maskiner - hovedbegrep, generelle retningslinjer Del 1: Grunnleggende terminologi, metodologi Del 2: Tekniske retningslinjer Fullmektig for opprettelse Rolf G. Krupezki av den tekniske dokumentasjonen: Langenberger Str Ottobeuren Sertifiserende organ iht. vedlegg VII: Ekspertorgan for tre, kontroll- og sertifiseringsorgan Vollmoellerstr. 11, Stuttgart EUs prototypekontroll iht. EUs maskindirektiv, utstedte kontrollsertifikater nr (T60) og nr (T74) Ottobeuren, den Rolf G. Krupezki, daglig leder

4

5 Innhold Innledning 1 1. Sikkerhet Symbolforklaring Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Driftsveiledning Arbeidsområde Klær Personlig verneutstyr Stabilitet Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Arbeidsstykkeføring Dreieretning og valg av turtall Maskinbetjening Skyvetre og skyvestokk Maskinens tilstand Beskyttelsesinnretninger Adferd ved maskinen Hovedbryter Saging av kiler Arbeide med frammatingsapparat Fastsatt bruksområde Feil bruk Andre farer Sikkerhetsinnretninger Produktbeskrivelse Merkeskilt Tekniske data T60 Basic T60 Basic med skjærehøydepakke Basic + (T6018-a) T60 Classic T60 PreXision T74 Classic T74 Automatic Standard tilbehør Alle maskiner Kun T60 Basic, PreXision Kun T60 Classic Kun T Utslippsverdier Støyemisjon 20

6 2.4.2 Støvutslipp Transport av den emballerte maskinen T60 med standard emballasje Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt Lastsikring og lagring T60 med folieemballasje for sjøtransport Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt Lastsikring og lagring T Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt S Lastsikring og lagring Montering Utpakking Rengjørig Transport av utpakket maskin Montering Miljøbetingelser Montere påbyggingsdeler Montere trimmebordsmøringen Montere tverrbordet Montere lengdeanlegg Montere lengdeanlegg T74 på T60 (T6040-a til T6043-a) Montere bordforlengelse og utvidelse (kun på T60) Tilkobling Strømtilkobling Koble til sponavsug Pneumatisk tilkobling Velge verktøy Sagblad Spesialverktøy med for stor bredde (ikke T60 PreXision) Betjening Arbeidsplasser Hovedbryter 41

7 7.3 NØDSTOPP-bryter Styring Betjeningsfelt Symbolforklaring Touch-Screen Legge inn verdier Meny Home (Hjem) Meny sagfunksjoner Meny hjelpemiddel Meny program (kun T74 Automatic) Meny verktøy Meny Service Bevege styrte akser Manuell kjøring Posisjonering Trinnvis drift Stille inn skjærehøyden Stille inn snittvinkelen T60 Basic T60 Classic, T60 PreXision T Parallellanlegg Stille inn snittbredden Anleggslinjal Demontere parallellanlegget (kun T60) Senke parallellanlegget (kun T74) Lengdeanlegg Stille inn snittlengde Digital indikator på lengdeanlegget Skifte om lengdeanlegget Stille inn vinkelsnitt på lengdeanlegget Referensiere lengdeanlegget Trimmebord Skifte verktøy T60, T Elektropneumatisk hurtigfestesystem for sagblad (T7475-a) Spesialverktøy med overbredde (ikke T60 PreXision) Kløyvekile Velge kløyvekile Stille inn kløyvekilen Beskyttelsesdeksel Stille inn beskyttelsesdekslet Turtall hovedsagblad Stille inn turtallet Trinnløs turtallsregulering (T6076-b/T7476-b) HOVEDSAG PÅ/AV PÅ AV 119

8 8. Spesialtilbehør Forrisseaggregat med 2 akser (T6020-b/T6021-a/T7421-a) Tekniske data Sette inn verktøyet Betjening av forrisseaggregat med 2 akser Referensiere forrrisseaggregat med 2 akser Forrissesag-system "ScribeMaster" (T6022-a/T7422-a) Forrissesagblad-sett (T6024-a/T7424-a) Forrisseaggregat med 3 akser (T6027-a/T7423-a) Tekniske data Sette inn verktøyet Betjening av forrisseaggregat med 3 akser Referensiere forrisseaggregat med 3 akser Rask posisjonering av forrisseaggregat med 3 akser Dobbelt gjæringsanlegg DGA 900 (T6032-a//T6033-a/T7432-a/T7433-a) Montering Parallellogram-tverrbord (T6035-a/T7435-a) Tekniske data: Skifte batteri Stille inn vinkler Referensiere vinkelindikatoren Referensiere lengdeanlegget Motvinkelanlegg (T6038-a/T7438-a) Vinkelsnittsystem "RadioCompens" (T7450-a/T7451-a) Skifte batteri Styrt lengdeanlegg (T7442-a) Referensiere snittlengde Vinkelsnittsystem "Control" (T7452-a) Multifunksjonsbord (T7458-a/T7459-a) Rullestøtte for standard tverrbord (T7465-a) Trimmebord drevet med elektromotor (T7471-a) Trimmefiks (T6072-a/T7472-a) Laser-snittfugeindikator (T7473-a) Av-/påbryter på håndtaket på trimmebordet (T6077-b/T7477-c) Spray for hovedsagblad (T6080-a/T7480-a) Sponutløpsåpning (T7481-a) Peer-to-Peer-grensesnitt (T7485-a) Grensesnittpakke (T74SW100-a) Programvarefunksjonsmodul "Postprosessor ARDIS" (T74SW200-a) _ PC- og systemkrav Installasjonsveiledning for ARDIS Installasjon av MARTIN IPC-Client MARTIN IPC Client-innstillinger Peer-to-Peer-innstillinger 152

9 Adresseinnstillinger Importere prosjekter og snittegninger Arbeide etter snittegning Etikettutskrift Endre snittinnstilling manuelt Programvarefunksjonsmodulen utvidelse av verktøydatabasen 5,7" til 50 verktøy (T60SW420-a T74SW420-a) Stell og vedlikehold Rengjøring Rengjøre Touch-Screen Vedlikeholde sikkerhetsutstyret Smøring Oljesentraslsmøring (kun T74) Trimmebord Ytterligere smørepunkter Skifte drivreim T T Feilsøking Maskinen har slått seg av Overbelastning Underspenning Feil i bremsesystemet Maskinen starter ikke Feilmeldinger Slukkemiddel ved brann Ta ut av drift Avfallshåndtering Smøreolje Elektrisk anlegg Deponering av ståldeler Kundeservice Målskisse T T Stikkordregister 173 Veiviser for opplæring T60 T74 176

10

11 Innledning Kjære kunde, gratulerer med ditt valg av MARTIN formatsirkelsag. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon, tips og informasjon om farer. Denne informasjonen skal lette arbeidet på maskinen og gjøre deg oppmerksom på farlige situasjoner. Brukerveiledningen retter seg mot eieren, betjeningspersonellet og til de personer som har ansvar for stell og vedlikehold. Les nøye gjennom brukerveiledningen før maskinen tas i bruk. Vær oppmerksom på fareanvisningene, de er der for din egen sikkerhet når du arbeider med maskinen. Vi tar ikke ansvar for personskader og materielle skader som oppstår fordi brukerveiledningen ikke overholdes. Oppbevar brukerveiledningen godt synlig i nærheten av maskinen. Operatørene må alltid ha tilgang til brukerveiledningen. 1

12 1. Sikkerhet 1.1 Symbolforklaring! FARE Dette symbolet angir en umiddelbar truende fare. Hvis denne ikke unngås, fører det til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! ADVARSEL Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! FORSIKTIG Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader. MERKNAD Dette symbolet angir en mulig skadelig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. VIKTIG Dette symbolet angir brukertips og annen spesielt nyttig informasjon. 2

13 1.2 Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Alt arbeid under transport, installasjon, oppstart, betjening og vedlikehold av maskinen må kun utføres av fagpersoner. Alle brukerne av maskinen må ha tilstrekkelig kunnskap om: Grunnlaget til maskinutrustningen Betjening Riktig innstilling Bruk av arbeidsstykkeholde- og føringsinnretninger Avgrensende sikkerhetsanordninger Valg av verktøy Sikker føring av arbeidsstykke under bearbeiding Riktig bruk og innstilling av spennanordninger, maler, bordforlengelser og tverranlegg Hold personer som ikke har med betjening av maskinen borte, særlig barn Driftsveiledning Den sikkerhetsinformasjonen som er angitt i denne brukerveiledningen, må leses, forstås og overholdes. Før oppstart av maskinen må alle som har med drift og betjening av maskinen å gjøre, samt personer som har ansvar for vedlikehold og stell av maskinen, lese nøye gjennom brukerveiledningen, forstå den og overholde den på alle punkter. Brukerveiledningen må oppbevares i nærheten av maskinen Arbeidsområde Klær Sørg for god belysning på arbeidsplassen. Gulvet rundt maskinen må være sklisikkert og fritt. Kabler, flis, avkapp eller transportmidler må ikke sperre for tilgangen til maskinen. Bruk klær som ligger tett inn mot kroppen. Ikke bruk smykker eller sjal, og ikke ha langt, løst hår. 3

14 1.2.5 Personlig verneutstyr Bruk følgende under arbeid på maskinen: Vernehansker Hørselvern Godkjent øyebeskyttelse (vernebriller eller ansiktsmaske) Bruk hansker under håndtering av sagblad og skjæreverktøy Stabilitet Maskinen må stå stabilt. Maskinføttene kan skrues ned i gulvet. 1.3 Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Klargjøring og innstilling må kun utføres når maskinen står stille. Kontroller at verktøyet er skarpt, riktig, i stand og stilt inn iht. anvisningene fra verktøyprodusenten det brukes en egnet kløyvekile og at den er riktig stilt inn. det brukes bordinnlegg for å gjøre åpningen mellom bordet og verktøyet så liten som mulig. det brukes spesielle innstillingsinnretninger, som f.eks. innstillingsmaler, hvis mulig. verktøyet behandles forsiktig Arbeidsstykkeføring Ikke arbeid uten å føre arbeidsstykket sikkert til et anslag. Hindre tilbakeslag: Ikke bruk parallellanlegget under tverrsaging. Ikke bruk parallellanlegget som føring for avkapp under tverrsaging. Ikke klem avkapp mellom parallellanlegget og sagbladet. Bruk rullebord eller bordforlengelser som støtte for lange arbeidsstykker. Under frammating av arbeidsstykket legger du hendene flatt på arbeidsstykket med lukkede fingre. Under tverrsaging av runde materialer må du bruke et sagblad som er egnet for tverrsaging, samt en holdeinnretning som sikrer at arbeidsstykket ikke vrir seg. 4

15 1.3.3 Dreieretning og valg av turtall Fest verktøyet i riktig dreieretning. Skyv arbeidsstykket framover mot verktøyets dreieretning, mot verktøyet. Kontroller at valgt turtall passer til det verktøyet som er satt fast Maskinbetjening For hver bearbeidingsprosess må du velge de beskyttelsesinnretningene som egner seg best. Ikke fjern splinter, flis og avkapp for hånd. Ikke stå i fareområdet bak sagbladet. Fareområde Skyvetre og skyvestokk Ved saging av smale arbeidsstykker må du bruke et skyvetre eller en skyvestokk som hjelp ved manuell mating. Dette hjelpemidlet hindrer at du arbeider med hendene i nærheten av sagbladet. En ødelagt skyvestokk må umiddelbart skiftes ut med en ny. Eksempel på skyvestokk av hardt tre: D = mm mm mm 5

16 1.3.6 Maskinens tilstand Arbeid på maskinen kun når den er i feilfri teknisk stand. Alle bestanddelene på maskinens sikkerhetsutstyr må være montert korrekt og fungere som tiltenkt. Endringer på maskinen, og på- og ombygging, må ikke utføres uten tillatelse fra produsenten. Slå av maskinen umiddelbart dersom det oppstår feil. Feilen må lokaliseres og utbedres før du kan fortsette arbeidet Beskyttelsesinnretninger! ADVARSEL Fare pga. roterende sagbladet. Lemmer og fingre kan bli skadet eller kuttet av. Bruk alltid nødvendige sikkerhetsinnretninger for alle arbeidsprosesser. Ikke grip inn under beskyttelsesdekslet. Bruk alltid beskyttelsesdeksel og kløyvekile. Iverksett alltid egnede tiltak for arbeidsprosessen for å hindre tilgang til verktøyet. Dersom spesielle oppgaver krever at beskyttelsesdekslet må fjernes, må det iverksettes egnede beskyttelsestiltak for denne prosessen. Når denne spesielle oppgaven er ferdig, må beskyttelsesdekslet monteres igjen umiddelbart Adferd ved maskinen Beveg deg selv og arbeidsstykket på en kontrollert og sikker måte. Ikke bøy deg over maskinen mens den er i gang. Ikke bruk for stor kraft for å gjennomføre en arbeidsprosess. Ikke arbeid hvis du er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika Hovedbryter Under alt vedlikehold, under utbedring av feil og før deksler og beskyttelsesinnretninger åpnes, må maskinen stå helt stille, og hovedbryteren på maskinen må slås av. Sikre hovedbryteren mot utilsiktet innkobling. Slå av hovedbryteren og rengjør maskinen før du forlater den. 6

17 Kløyvekile, beskyttelsesdeksel og fareområde (rødt) Stille inn kløyvekile Stille inn beskyttelsesdekslet til arbeidstykkelsen Innretning og håndgrep under trimming Sage smale arbeidsstykker med skyvestokk Sage lister med skyvetre Korte inn smale arbeidsstykker med tverranlegg Beskyttelsesinnretninger og håndgrep under falsing Beskyttelsesinnretninger og håndgrep under setting av tapper Beskyttelsesinnretninger og håndgrep under stikksaging Bildekilde: Trefagforeningen, München 7

18 Saging av kiler Bruk en kileskjæreboks (se bilde). mind. 120 mm Still inn skjærehøyden like over arbeidstykkelsen. Senk beskyttelsesdekslet ned på kileskjæreboksen. For å sage, skyver du kileskjæreboksen på parallellanlegget til bak kløyvekilen Arbeide med frammatingsapparat Plasser frammatingsapparatet mellom parallellanlegget og beskyttelsesdekslet, og still det inn litt på skrå i forhold til parallellanlegget. Still inn frammatingsapparatet til arbeidstykkeslen, senk ned ca. 3 mm for å trykke. Senk beskyttelsesdekslet ned til arbeidstykkelsen. 1.4 Fastsatt bruksområde Formatsirkelsagen må brukes kun til bearbeiding (saging) av treverk og trelignende materialer (inkl. plastmaterialer som kan flises opp). Det arbeidsstykket som skal bearbeides, må minst ha en jevn anleggsflate for sikker føring av arbeidsstykket. Bearbeidingen skjer kun i frammatingsretningen. Maskinen er tiltenkt drevet kun med sagverktøy som overholder de europeiske normene DIN EN 847-1:2005 og DIN EN 847-2:2001. Maskinen må kun klargjøres, betjenes og vedlikeholdes av personell som har fagkunnskap og som er kjent med farene ved maskinen (se 1.2.1). Maskinen er konstruert for 2 arbeidsplasser (operatør og hjelper). Maskinen er tiltenkt koblet til et riktig dimensjonert avsuganlegg for alle relevante materialer. Under tiltenkt bruk hører overholdelse av alle sikkerhetsanvisninger som er beskrevet i brukerveiledningen, samt drifts- og vedlikeholdsangivelsene fra produsenten. 8

19 1.5 Feil bruk MERKNAD Ikke tiltenkt bruk av maskinen er forbudt, og går for å være feil bruk eller misbruk. Produsenten tar ikke ansvar som oppstår pga. slik bruk. Maskinen er ikke konstruert for saging av ved. Maskinen er ikke konstruert for bruk ute i friluft eller i eksplosjonsfarlige rom. Under feil bruk hører særlig: Arbeid på maskinen uten opplæring om riktig og sikker klargjøring, betjening og vedlikehold, og andre farer. Arbeid på maskinen uten å bruke personlig verneutstyr. Arbeid på maskinen uten å bruke egnede sikkerhetsinnretninger på maskinen. Bruk av maskinen til tross for sikkerhetsinnretninger som er ufullstendige eller som ikke fungerer. Bruk av maskinen til tross for funksjonsfeil. Manipulering av maskinen. 9

20 1.6 Andre farer Ut over de farene som er beskrevet i de enkelte avsnittene i denne brukerveiledningen, finnes også følgende andre farer: Fare for personskader pga. brudd og utkasting av verktøyegger. Fare for personskader i det ubeskyttede området mellom maskinbord og beskyttelsesdeksel (=arbeidstykkelse) under bearbeidingen. Området som er under 120 mm fra sagbladet, er et fareområde. I denne faresonen må du arbeide med størst mulig oppmerksomhet, og bruk alltid tiltenkte beskyttelsesinnretninger. Beskyttelsesinnretningene minimerer farene, men kan likevel ikke utelukke dem. Fare for tilbakeslag når sagbladet griper tak i arbeidsstykket. Fare for tilbakeslag ved strømbrudd, overbelastet drivmotor eller bremsesvikt. Fare for tilbakeslag pga. fremmedlegemer (f.eks. løse kvister) i arbeidsstykket. Fare for personskader hvis kroppsdeler kommer i klem mellom parallellanlegg og sagblad. Fare for personskader hvis kroppsdeler kommer i klem mellom parallellanlegg og trimmebord. Fare for personskader mens sagbladet stanser (10 sekunder) etter utkobling. Under skyving av trimmebordet oppstår det kutte- og klemsteder. Fare for personskader under vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på maskinen hvis hovedbryteren ikke er koblet ut først. Helsefare pga kunststoff som kan produsere farlige stoffer når de bearbeides. Farer pga. endringer på maskiner som ikke utføres av en fagperson. Fare for maskin, vertkøy og beskyttelsesinnretninger når verktøyet svinges mens maskinen er i gang. Fare for maskin, verktøy og beskyttelsesinnretninger ved forskyvning av parallellanlegget mens maskinen er i gang. 10

21 1.7 Sikkerhetsinnretninger! ADVARSEL Livsfare pga. manglende eller defekte sikkerhetsinnretninger. Kontroller daglig om sikkerhetsinnretningene er hele og at de fungerer feilfritt (se 9.2). Bruk sikkerhetsinnretningene. Følgende sikkerhetsinnretninger følger med i leveransen: Låsbar hovedbryter NØDSTOPP-bryter på kontrollpanelet på styringen NØDSTOPP-bryter på maskinsokkelen Turtallsindikator Elektrisk likestrømsbrems Medbringertapp på salgbladflensen Låsbart trimmebord Skyvbart parallellanlegg med lav og høy føringsflate for arbeidsstykke Føler for registrering av parallelanleggslinjalens plassering (kun T74) Føler for registrering av bredden på det innsatte beskyttelsesdekslet (kun T74) Sikkerhetsanslag (kollisjonsbeskyttelse for parallellanlegget, kun T74) Endebryter på låsen på trimmebordet Endebryter på sponklaffen Endebryter på dører inne i maskinen (kun T60 Classic og T60 Basic med tilleggsutstyr T6018-a) Endebryter på dekslet for reimskifte (kun T74) Beskyttelsesdeksel Skyvestokk Håndtak til skyvetre Trimmesko 2 til 3 kløyvekiler (avhengig av modell) 2 til 4 bordinnlegg (avhengig av modell) Håndtaksforsenking i maskinbordet (kun T74) Sikkerhetssperre for blokkering av spennplate (kun modell T60 PreXision) 11

22 2. Produktbeskrivelse 2.1 Merkeskilt Merkeskiltet er plassert ved hovedbryteren på maskinen. Det inneholder bl.a. informasjon om: Produsent Maskintype Årsmodell Maskinnummer (serienummer) Tekniske data Maskinnummeret er foruten på merkeskiltet også plassert på: På framsiden av denne brukerveiledningen På framsiden av reservedelslisten 2.2 Tekniske data De angitte dataene gjelder maskiner i CE-serien med standard utstyr. Vekten gjelder maskin uten emballasje, den øker avhengig av utstyret. Vær oppmerksom på forsendelsespapirene. 12

23 2.2.1 T60 Basic Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Sagebredde verktøy Maks. 15,3 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Maks. 80 mm 315 mm 850 mm Alternativt 1250 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter skala Motorytelse 4 kw (5,5 PS) Turtall 5000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Styrebolt kløyvekile Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Ø 60 mm (beskyttelsesdeksel kløyvekile) 3,5 m³/min 2600 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 13

24 2.2.2 T60 Basic med skjærehøydepakke Basic + (T6018-a) Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 15,3 mm (snittvinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 130 mm 400 mm 850 mm Alternativt 1250 / 1400 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter skala Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 4000 / 4800 / 6000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 7,5 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 14

25 2.2.3 T60 Classic Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 15,3 mm (snittvinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 130 mm 400 mm 850 mm Alternativt 1250 / 1400 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter digitaldisplay Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 4000 / 4800 / 6000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 7,5 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 15

26 2.2.4 T60 PreXision Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 5,0 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Maks. 72 mm 315 mm 850 mm Alternativt 1250 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter digitaldisplay Motorytelse 4 kw (5,5 PS) Turtall 5000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Ø 60 mm (beskyttelsesdeksel kløyvekile) 3,5 m³/min 2600 Pa Min. 20 m/s Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 120 mm (maskinsokkel) 10 m³/min* 1600 Pa* Min. 20 m/s* * = måleverider i slange Ø 100 mm på svingkonsollen Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 16

27 2.2.5 T74 Classic Bordstørrelse 850 mm x 1500 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 14,8 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Kan senkes maks. 400 mm under bordet Maks. 450 mm med innsatt forrisser Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 170 mm 500 mm 850 mm Eventuelt 1100 / 1350 / 1600 mm mm Kan trekkes ut til 3400 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Snittvinkel/-høyde/-bredde styrt Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 2800 / 4000 / 5500 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 9 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 17

28 2.2.6 T74 Automatic Bordstørrelse 850 mm x 1500 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 14,8 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Kan senkes maks. 400 mm under bordet Maks. 450 mm med innsatt forrisser Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 170 mm 500 mm 850 mm Eventuelt 1100 / 1350 / 1600 mm mm Kan trekkes ut til 3400 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 10,4 (264 mm) Snittvinkel/-høyde/-bredde styrt Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 2800 / 4000 / 5500 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 9 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 18

29 2.3 Standard tilbehør Alle maskiner 2 til 3 kløyvekiler (avhengig av modell) 2 til 4 bordinnlegg (avhengig av modell og utrustning) 1 trimmesko 1 returhåndtak 1 skyvestokk 1 håndtak til skyvetreet 1 anleggsplate til lengdeanlegget (se 7.9.5) 1 l hydraulikkolje ISO VG46 1 koblingsskjema (i koblingsskapet) 1 stykkliste for maskinen (i koblingsskapet) Kun T60 Basic, PreXision 1 unbrakonøkkel størrelse 3 1 unbrakonøkkel størrelse 4 1 unbrakonøkkel størrelse 8/4 1 unbrakonøkkel størrelse 5 1 unbrakonøkkel størrelse 6 (ikke på T74-lengdeanlegg) 1 unbrakonøkkel størrelse 10 (kun modellen PreXision) 1 gaffelnøkkel størrelse 24 (kun modellen PreXision) Kun T60 Classic 1 unbrakonøkkel størrelse 3 1 unbrakonøkkel størrelse 4 1 unbrakonøkkel størrelse 8/4 1 unbrakonøkkel størrelse 5 1 unbrakonøkkel størrelse 6 (ikke på T74-lengdeanlegg) Kun T74 1 unbrakonøkkel størrelse 4 1 unbrakonøkkel størrelse 8/4 1 unbrakonøkkel størrelse 5 1 unbrakonøkkel størrelse 6 1 unbrakonøkkel størrelse 10 19

30 2.4 Utslippsverdier Støyemisjon! FORSIKTIG Fare for hørselen pga. støy. Bruk hørselvern når maskinen er i gang. VIKTIG Sløvt verktøy fører til en betydelig økning av støynivået. Måleverdier iht. EUs prototyperapport Lydeffektnivå iht. DIN EN ISO 3746:1995 Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) Arbeidsplassrelatert utslippsverdi iht. DIN EN ISO 11202:1996 Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) T60 Basic T60 Classic 94,7 95,3 82,9 84,0 T60 PreXision 87,9 93,8 78,8 83,9 Inkludert måleusikkerhet K db (A) T74 Classic T74 Automatic 94,9 96,7 83,4 84,0 Måling utført iht. DIN ISO 7960 med HM-sagblad 350x3,2 mm, Z = 54, n = 4000 o/min med HM-sagblad 250x3,2 mm, Z = 60, n = 5000 o/min (T60 Basic, PreXision) De angitte verdiene er utslippsverdier, og utgjør ikke sikre arbeidsplassverdier. Selv om det foreligger et vekslende forhold mellom utslipps- og immisjonsnivåene, kan man likevel ikke fastslå om ytterligere sikkerhetstiltak er nødvendig. Faktorer som påvirker det immisjonsnivået som foreligger på den aktuelle arbeidsplassen, inkluderer arbeidsrommets utforming og andre støykilder, f.eks. antall maskiner og andre arbeidsprosesser i nærheten. Tillatte arbeidsplassverdier kan også variere fra land til land. Denne informasjonen skal likevel gjøre brukeren i stand til bedre å vurdere farene. 20

31 2.4.2 Støvutslipp! FORSIKTIG Innånding av støv er helsefarlig. Maskinen må kun brukes med tilkoblet sponavsug. Inndeling iht. EUs prototyperapport T60 Basic, Classic T74 Classic, Automatic Inntakssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg 4 Utslippssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg 4 21

32 3. Transport av den emballerte maskinen! ADVARSEL Livsfare pga. fallende og tung last. Vær oppmerksom på tyngdepunktplasseringen. Hold avstand til en maskin som er løftet opp. Kun autorisert fagperson kan betjene kranen, løftetrucken eller gaffeltrucken. 3.1 T60 med standard emballasje Transport med kran T60 med standard emballasje kan ikke transporteres med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning (se bilde) Løfteverktøy min. gaffellengde 1 Gaffeltruck 1600 mm 2 Løftetruck 1200 mm 3 Gaffeltruck 2000 mm 4 Løftetruck 1600 mm 22

33 3.1.3 Vekt Maskinens vekt inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning): ca til 1700 kg Tyngdepunkt Plasseringen av tyngdepunktet angis med et trådkors på hver side av pallen Lastsikring og lagring Surreøye Surreøye Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriskjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene med kroker til surreøyene på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft? avhengig av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 200 dan per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Ikke belast de endene på trimmebordet som stikker ut på siden. Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C 23

34 3.2 T60 med folieemballasje for sjøtransport Kran Transport med kran Bruk et egnet anslagsmiddel med 4 stropper, med minimum bæreevne på 20 kn (2000 kg). Anslagsmiddelet må kun festes til de endene som stikker ut på trerammen. Ikke slep anslagsmiddelet gjennom øyene, og ikke før det over skarpe kanter Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning (se bilde) Løfteverktøy min. gaffellengde 1 Gaffeltruck 1600 mm 2 Løftetruck 1200 mm 3 Gaffeltruck 2000 mm 4 Løftetruck 1600 mm Vekt Maskinens vekt inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning): ca til 1700 kg 24

35 3.2.4 Tyngdepunkt Plasseringen av tyngdepunktet angis med et trådkors på hver side av pallen Lastsikring og lagring Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriksjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene på trerammen på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft avhengig av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 200 dan per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Ikke belast de endene på trimmebordet som stikker ut på siden. Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C 25

36 3.3 T74 Kran Transport med kran Bruk et egnet anslagsmiddel med 3 stropper, med minimum bæreevne på 25 kn (2500 kg). Ikke bruk kjettinger i området rundt trimmebord og bordplate. Ikke slep anslagsmiddelet gjennom øyene, og ikke før det over skarpe kanter. Plasser en kantbeskyttelse mellom kantene på bordplaten og festemiddelet Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning (se bilde) Løfteverktøy min. gaffellengde 1 Gaffeltruck 1600 mm 2 Løftetruck 1200 mm 3 Gaffeltruck 2000 mm 4 Løftetruck 1600 mm Vekt Maskinens vekt inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning): ca til 2300 kg 26

37 3.3.4 Tyngdepunkt S ca. 730 mm S + ca. 650 mm Lastsikring og lagring Surreøye Surreøye Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriksjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene med kroker til surreøyene på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft avhengig av av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 260 dan per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Ikke belast de endene på trimmebordet som stikker ut på siden. Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C. 27

38 4. Montering 4.1 Utpakking MERKNAD Fare for skader på maskinen under transport pga. manglende transportsikring og emballasje. Ta vare på transportsikring og emballasje og monter dette på maskinen igjen dersom den skal transporteres en annen gang. Fjern trerammen (kun ved folieemballasje for sjøtransport). Fjern beskyttelsesfolien. Løsne de 4 skruene mellom transportblokkene og maskinføttene. Løft maskinen opp fra transportblokkene og sett maskinen ned på bakken. Tilbehøret er plassert i esken på maskinen. Fjern de to skumstoffmattene inne i maskinrommet (kun ved folieemballasje for sjøtransport). Fjern transportsikringene: Støttebukker under betjeningspulten (ikke ved folieemballasje for sjøtransport) Avstandsklosser på svingarmen Trekiler på begge endene av trimmebordet Spennbånd på motoren (kun T74) Kabelfeste på spaken for reimstramming (kun T60 Classic og T60 Basic med tilleggsutstyr T6018-a) Stram drivreimene som beskrevet i avsnitt (kun T60 Classic og T60 Basic med tilleggsutstyr T6018-a). 4.2 Rengjørig Se

39 4.3 Transport av utpakket maskin X S + Gaffeltruck, løftetruck Y Tyngdepunktplassering mm mm X Y T60 ca. 520 ca. 540 T74 ca. 730 ca. 650 Maskinen kan løftes fra siden med en løftetruck eller en gaffeltruck. T60 T74 Påkrevet gaffellengde er 1200 mm 1400 mm T60 uten folieemballasje for sjøtransport kan ikke transporteres med kran. 29

40 4.4 Montering Plasser maskinen på et underlag med tilstrekkelig bæreevne. Legg vibrasjonsdempere under maskinføttene. Rett inn maskinen slik at den er vannrett. Maskinen må stå stabilt. Maskinføttene kan skrues ned i gulvet. Sørg for god belysning på arbeidsplassen. Gulvet rundt maskinen må være sklisikkert og fritt. Strømforsyningen må være iht. tilkoblingsverdiene og gjeldende normer og forskrifter. Det må foreligge trykkluft (ikke for T60 Basic og T60 Classic uten forrisseaggregat). Det må være tilstrekkelig plass til å kunne legge på og fjerne alle arbeidsstykker og til vedlikeholdsarbeid. Fundamentplan og plassbehov, se

41 4.5 Miljøbetingelser! FARE Eksplosjonsfare pga. gnistdannelse. Livsfare. Maskinen må ikke drives i rom hvor det kan oppstå eller hvor det finnes eksplosjonsfarlige gassblandinger. Maskinen må drives på et tørt sted. Omgivelsestemperatur (drift): + 5 C til + 40 C 4.6 Montere påbyggingsdeler Montere trimmebordsmøringen Tilbehøret er plassert i verktøyesken på maskinen. Filtputen til skyvebordet er demontert for transport. Monter holderen på operatørsiden. La filtputen smette på plass. VIKTIG Filtputen er lett kileformet. Vær oppmerksom på innskyvningsretningen! 31

42 4.6.2 Montere tverrbordet Før tverrbordet henges inn, må støttestangen settes på svingarmen. Tverrbordet kan henges inn hvor som helst langs hele trimmebordets lengde. Vær oppmerksom på at anleggsflatene må være rene når tverrbordet skal henges inn. Klem fast tverrbordet med klemhåndtaket. Løsne klemhåndtaket litt for å skyve på tverrbordet. Vipp klemhåndtaket helt rundt for å ta av tverrbordet. Klemhåndtak Støttestang 32

43 4.6.3 Montere lengdeanlegg Plasseringen av lengdeanlegget i forhold til sagbladet kan fastsettes enten via et kulelager som føres i trimmebordsporet eller via en anleggsplate på undersiden av lengdeanlegget (se 7.9.5). Lengdeanlegget festes med to klemskruer i rammen på tverrbordet (se 7.9.3) Montere lengdeanlegg T74 på T60 (T6040-a til T6043-a) Klemskruene for disse lengdeanleggene er demontert. De er plassert i tilbehøret. Glidestykkene på klemskruene har spor på én side. VIKTIG Klemskruene må settes inn i lengdeanlegget slik at sporene er på samme side. Spor 33

44 4.6.5 Montere bordforlengelse og utvidelse (kun på T60) Bordutvidelse VIKTIG Fare for at føringsprofilen på parallellanlegget deformeres. Følg angitt rekkefølge når skruene og mutrene skal strammes til. Montering som illustrert. Sett inn avstandshylser (2) mellom bordutvidelsen og maskinbordet og mellom bordutvidelsen og føringsprofilen på parallellanlegget. Still inn høyden på bordutvidelsen før skruene strammes til. Still inn hellingen med justeringsskruen (5). Stram først til skruene (5) i føringsprofilen, deretter mutrene på maskinbordet. Justeringsskrue Bordforlengelse Monteringen utføres på samme måte som for bordutvidelsen. 34

45 5. Tilkobling! Fare Livsfarlig spenning. Kun elektrikere får utføre arbeid ved de elektriske komponentene. Styringen for oppsuging står også under spenning når hovedbryteren er slått av. Art ! ADVARSEL Før igangsetting og alt arbeid ved maskinen må du lese igjennom brukerveiledningen og alle sikkerhetsforskriftene nøye og du må ha forstått dem. Neglisjering kan medføre død eller alvorlige skader. Art ! Fare Livsfarlig spenning. Maskinen inneholder spenningsladende komponenter. Etter at hovedbryteren er slått av, må du vente 15 minutter før det utføres ytterligere arbeid på elektriske komponenter. (Gjelder kun maskiner med trinnløs turtallsregulering) Art Strømtilkobling! FARE Livsfarlig spenning. Før innkobling må maskinen kobles til beskyttelsesjord. Bruk tiltenkt tilkoblingspunkt PE til dette. 35

46 ! ADVARSEL Livsfarlig spenning. Hvis installasjonsforskriftene krever en forankoblet beskyttelse via en feilstrøm-beskyttelsesinnretning (RCD, jordfeilautomat), må det brukes et apparat av type B på trefasede omformere. (gjelder kun maskiner med trinnløs turtallsregulering)! ADVARSEL Fare for skader på hender og kropp hvis sagakslingen har feil dreieretning når arbeidsstykket skal trekkes inn. Kontroller sagakslingens dreieretning etter tilkobling! MERKNAD Kontroller styrespenningen. Ved et avvik > ± 5 % må styrespenningen justeres på inngangen til styretrafoen. VIKTIG Koblingsskjemaet og maskinens stykkliste er plassert i koblingsskapet. Tilkoblingen må utføres iht. VDE-forskriftene, nyeste utgave. Før elektrisk tilkobling må det kontrolleres at driftsspenningen er korrekt (se merkeskilt). Tilkobling til strømnettet (3 faser) utføres på klemlisten i koblingsskapet. De 3 fasene skal kobles til klemmene L1, L2 og L3. På maskiner med trinnløs turtallsregulering, må tilførselsledningen ha 10 mm² (Cu) hhv. 16 mm² (Al) (se VDE 0113). Sagakslingens dreieretning: Med urviseren. Ved feil dreieretning: Bytt om 2 faser. Kablingen utføres gjennom respektive åpning i koblingsskapet. Kablingen må bli støvtett. Koblingsskapet må være lukket og støvtett. 36

47 5.2 Koble til sponavsug Diameter på avsugsstuss og minimum avsugsluftmengder, se 2.2. Sponavsuget må være koblet til maskinen (felles start). De oransje klemmene X 1/83 og X 1/84 brukes til dette. Den hjelpekontakten som er koblet sammen med disse klemmene, lukkes så snart hoveddrevet er i gang. Legg avsugsslangen for beskyttelsesdekslet slik at den ikke kan komme inn i arbeidsområdet. VIKTIG Hvis avsuget kobles sammen med fleksible avsugsledninger, må de være av et materiale som vanskelig kan antennes og evt. også jordes. 5.3 Pneumatisk tilkobling! FORSIKTIG Den pneumatiske energitilførselen blir ikke brutt når hovedbryteren kobles ut. MERKNAD Fukt eller tilsmusset trykkluft fører til funksjonsfeil eller skader på penumatikksystemet. Bruk kun tørr og filtrert trykkluft. VIKTIG Pneumatikkskjemaet er plassert i koblingsskapet. 37

48 Driftstrykk bar bar minimum maksimum T60* 6 10 T * ModelleneT60 Basic og T60 Classic trenger kun ett pneumatikkskjema hvis de er utstyrt med et forrisseaggregat. Tilkoblingsstuss Egnet tilførselsslange: innvendig diameter 6 mm. Luftforbruk (ikke T60 PreXision): lavt, ikke målbart. Luftforbruk for T60 PreXision: Ved hver forskyvning av sagvinkelen rengjør utblåsningsinnretningen reimene på svingdrevet med trykkluft. Luftforbruket er ca. 4 liter per forskyvning. Åpne dekslet på baksiden av maskinen. Før trykkluftslangen under maskinen og inn i rommet. Tilkoblingsstussen (hurtigkobling) er plassert på fordelingsplaten på venstre side inne i maskinrommet. For å koble maskinen fra den pneumatiske energitilførselen, løsner du tilførselsslangen fra fordelingsblokken med hurtigkoblingen. 38

49 6. Velge verktøy! FARE Livsfare pga. brukket sagblad. HSS-sagblad kan brekke under drift. Ikke bruk HSS-sagblad. Kontroller sagbladet for skader ved hver utskifting. Bruk kun verktøy iht. DIN EN 847-1:2005 og DIN EN 847-2:2001. Bruk kun verktøy som er godkjent for manuell mating. Verktøyet må ha et senterhull på ø 30 mm og 2 medbringerhull på ø 10 mm (se illustrasjon). 6.1 Sagblad I avsnitt 2.2 finner du informasjon om tillatte diametere på sagblad for de enkelte maskintypene. Maksimal snittbredde: 5,0 mm Maksimal bredde på verktøyrammen: 5,0 mm 6.2 Spesialverktøy med for stor bredde (ikke T60 PreXision) VIKTIG Det kan ikke festes på verktøy med en bredde på verktøyrammen mellom 5 og 7 mm. 39

50 Verktøy med en bredde på verktøyrammen på mellom 7 og 12 mm kan festes på når avstandsringen på sagakslingen er fjernet. Se avsnitt Anvendt verktøy må ikke overskride målene som er angitt nedenfor, ellers kan det oppstå kollisjoner mellom verktøyet og maskinen: mm mm T60 T74 Maksimal snittbredde: 15,3 14,8 Minimumsbredde på verktøyrammen: 7,0 7,0 Maksimumsbredde på verktøyrammen: 12,0 12,0 Maksimalt framspring på flenssiden: 0,5-0,2 Maksimal diameter verktøy:

51 7. Betjening 7.1 Arbeidsplasser Maskinen er konstruert for maks. 2 arbeidsplasser for mating og fjerning av materialet som skal sages. På framsiden av maskinen, sett i frammatingsretningen, for mating av det materialet som skal sages. På baksiden av maskinen, sett i frammatingsretningen, for fjerning av det materialet som er saget. 7.2 Hovedbryter Hovedbryteren (Main Switch) er plassert på koblingsskapet, og er merket med følgende skilt: Main Switch Art Hovedbryterens posisjoner: PÅ = I AV = O Hovedbryteren kan sikres med en hengelås i posisjonen "O". Hovedbryter 41

52 7.3 NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-brytere kjennetegnes av en rød trykknapp med gul kant rundt. Det er plassert én NØDSTOPP-bryter på betjeningsfeltet på styringen. Det er også plassert en NØDSTOPP-bryter på høyre side av maskinsokkelen. NØDSTOPP-bryterne er lett tilgjengelige fra arbeidsposisjonene, og kobler ut maskinen i en nødssituasjon eller faresituasjon. NØDSTOPP-bryterens posisjoner: AV = Knapp trykket inn PÅ = Knapp trukket ut NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryter 42

53 7.4 Styring Betjeningsfelt T60 Basic, T60 Classic, T60 PreXision, T74 Classic START/STOPP Plassering av en akse Manuell drift av en akse Touch-Screen NØDSTOPP Forrissag PÅ/AV Hovedsag PÅ/AV 43

54 T74 Automatic START/STOPP Plassering av en akse Manuell drift av en akse Touch-Screen Hovedsag PÅ/AV Forrissag PÅ/AV NØDSTOPP 44

55 7.4.2 Symbolforklaring Skjærehøyde Snittvinkel Snittbredde Snittlengde Anleggslinjal stående Parallellanlegg senke Stille inn på siste nominelle verdi Verktøyminne Verktøy Bred ramme Driftsturtall Verktøy Fastklemming åpen Spray på Beregne tykkelse snittbredde Anleggslinjal liggende Parallellanlegg heve Arbeidstykkelse Diameter verktøy Sagbladutstikk Maksimalt turtall Verktøy Fastklemming lukket Spray av Beregne tykkelse snittlengde Tverrbord standard Parallellogramtverrbord Aktivt verktøy Snittbredde verktøy Snittoverlapping Minimum turtall Verktøy Skifteposisjon Spray tidsforsinkelse Forrissesag Forrissedybde Forrissebredde Posisjon forrisser Sette til maks. endeposisjon Driftstimer Forrissesag Sperre åpen Lengdeanlegg kulelager Driftstimer absolutt Forrissesag Sperre lukket Lengdeanlegg anleggsplate Driftstimer relativt 45

56 Lengdeanlegg med Paraglider Lengdeanlegg uten Paraglider Programvarefunksjonsmoduler Skifte anslag Snu plate Snittegning Dataimport via PC Brukerinnstillinger Trinnvis drift Dataimport via USB-pinne Innstillinger skjerm Nullstilling Dataimport via strekkode Innstillinger maskin Referensiere Diagnose Meldinger Programvareversjon Velge språk Sanntidsur, driftstimeteller Kalkulator Passord Passord bruker Nullstille passord bruker Opprette brukerprofil Nullstille passord Passord tekniker Service bruker Passord MARTIN Service MARTIN Feil Advarsel Informasjon Bekrefte inntasting Overskrive Lagre/laste Lagre under Datautveksling Slette 46

57 7.4.3 Touch-Screen MERKNAD Fare for skader på skjermen pga. spisse metallgjenstander. Skjermen må kun betjenes med fingrene. Betjeningen utføres ved å berøre skjermen i det aktuelle området. Skjermen er delt opp i ulike områder. Menyliste Visningsområde Statuslinje Menylisten deler opp maskinens funksjoner i ulike områder (menyer). De enkelte styringsmenyene er beskrevet i avsnitt til I visningsområdet vises og endres verdiene for de aktuelle innstillingene. De ulike valgmulighetene for maskinfunksjonene vises i dette området. Statuslinjen gir informasjon om aktuelle data, som f.eks.: Antall driftstimer [n] Diameter på aktivt verktøy [d] Gjennomsnittshastighet [v] Eksisterende meldinger i styringen Klokkeslett Rengjøring av Touch-Screen: Se Når en tast er valgt på Touch-Screen, vises det tilhørende symbolet med mørk bakgrunn. 47

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bruksanvisning PackFix D1080388 - - 1001 *D1080388-1001* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER INGEN UTELIGGER - IKKE TIL BRYDERI. Prinsippet er trekk i stedet for skyv. Den som har prøvd å sage lange, uhåndterlige eller svært harde arbeidsstykker, vet at det går lettere og blir renere på denne

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Bruksanvisning Styring EX

Bruksanvisning Styring EX Bruksanvisning Styring EX Indeks 004 10987073 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUKERINFORMASJON Servantløfter

BRUKERINFORMASJON Servantløfter Norsk Servantløfter Utgave: 1 Dato: 2013-10-25 BRUKERINFORMASJON Servantløfter For mer informasjon, se: www.granberg.se Innhold Avsnitt: Overskrift Side: 1. Introduksjon...4 2. Samsvarserklæring...4 3.

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer