Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr Utgitt 1. februar 2008

2 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift om gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal (Nr. 1924) Des. 4. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal (Nr. 1925) Des. 1. Forskrift for husholdningsavfall, slamavskillere, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Oppdal (Nr. 1928) Mars 15. Forskrift for husholdningsavfall, Tønsberg (Nr. 1720) Des. 1. Forskrift om spreietidspunkt for husdyrgjødsel, Gaular (Nr. 1721) Sept. 6. Forskrift om renovasjon, Bamble (Nr. 1240) Okt. 12. Forskrift om ridning i Oslo kommunes skoger, Oslo (Nr. 1241) Okt. 31. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Gjerdrum (Nr. 1242) Okt. 31. Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Gjerdrum (Nr. 1243) Okt. 31. Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Lørenskog (Nr. 1244) Nov. 1. Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III, og IV og gjennomføring av tilsyn, Lørenskog (Nr. 1245) Nov. 8. Forskrift om politivedtekt, Hornindal (Nr. 1247) Nov. 13. Forskrift om politivedtekt, Ringsaker (Nr. 1248) Sept. 4. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sørfold (Nr. 1297) Sept. 26. Forskrift for barmarksløyper, Porsanger (Nr. 1298) Okt. 4. Forskrift om renovasjon, Skien (Nr. 1300) Okt. 31. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nittedal (Nr. 1302) Okt. 31. Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Nittedal (Nr. 1303) Nov. 5. Forskrift om tilsyn i brannobjekter, Kåfjord (Nr. 1304) Nov. 15. Forskrift om politivedtekt, Hvaler kommune (Nr. 1308) Nov. 15. Forskrift om utvida jakttid for hjort, Flora, Gulen, Hyllestad, Vik,Balestrand, Høyanger, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn (Nr. 1309) Nov. 16. Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim (Nr. 1310) Nov. 20. Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Gol (Nr. 1311) Nov. 27. Forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge (Nr. 1312) Okt. 3. Forskrift om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak, Oslo (Nr. 1337) Nov. 16. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Osen (Nr. 1338) Nov. 26. Forskrift om snøskuterløyper, Skjervøy (Nr. 1339) Nov. 28. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nittedal (Nr. 1341) Nov. Nov. 28. Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Nittedal (Nr. 1342) Forskrift om utvidet periode for elgjakt til og med 23. desember 2007, Hemsedal (Nr. 1343) Des. 5. Forskrift om politivedtekt, Fusa (Nr. 1345) Aug. 28. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Spydeberg (Nr. 1375) Aug. 28. Forskrift om nedgravde oljetanker, Spydeberg (Nr. 1376) Nov. 29. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol (Nr. 1377) Des. 11. Forskrift om politivedtekt, Kvitsøy (Nr. 1378) Juni 21. Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Porsgrunn (Nr. 1499) Nov. 19. Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Ullensaker (Nr. 1500) Nov. 19. Forskrift om båndtvang for hund, Sel (Nr. 1501)

3 Nov. 19. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker (Nr. 1502) Nov. 29. Forskrift om havneavgifter 2008, Oslo (Nr. 1503) Des. 5. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg (Nr. 1505) Des. 11. Forskrift om utvida bandtvang for hund, Time (Nr. 1506) Des. 12. Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Nøtterøy (Nr. 1507) Des. 13. Forskrift om politivedtekt, Gjesdal (Nr. 1508) Des. 13. Forskrift om politivedtekt, Forsand (Nr. 1509) Des. 13. Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Rennebu (Nr. 1510) Des. 13. Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Fedje (Nr. 1511) Des. 13. Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Fedje (Nr. 1512) Des. 13. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ålesund (Nr. 1513) Des. 13. Forskrift om bruk av utbyggingsavtaler, Tingvoll (Nr. 1514) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 1. Fredning av Linnesstranda naturreservat, Lier (Nr. 1515) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 2. Fredning av Slemmestadåsen Morberg naturreservat, Røyken (Nr. 1516) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 3. Fredning av Gråøya naturreservat, Røyken (Nr. 1517) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 4. Fredning av Hyggen Mellom dyrefredningsområde, Røyken (Nr. 1518) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 5. Fredning av Solbergdammen dyrefredningsområde, Hurum (Nr. 1519) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 6. Fredning av Grønsanddammen dyrefredningsområde, Hurum (Nr. 1520) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 7. Fredning av Langsetdammen dyrefredningsområde, Hurum (Nr. 1521) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 8. Fredning av Holtnesdalen naturreservat, Hurum (Nr. 1522) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 9. Fredning av Sandbukta Østnestangen naturreservat, Hurum (Nr. 1523) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 10. Fredning av Ranvikholmen naturreservat, Hurum (Nr. 1524) Des. 14. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Buskerud. Vedlegg 11. Fredning av Søndre Verksøya naturreservat, Hurum (Nr. 1525) Des. 14. Forskrift etter konsesjonslova 7 om nedsett konsesjonsgrense, Vinje (Nr. 1526) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2008, Nordland, Troms og Finnmark (Nr. 1527) Juni 19. Forskrift for vass- og avlaupsgebyr, Ørsta (Nr. 1579) Des. 20. Forskrift om fastsettelse av områdegrense mellom Vest-Finnmark og Troms reinbeiteområder, Finnmark og Troms (Nr. 1580) Des. 20. Forskrift om fastsettelse av områdegrense mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark reinbeiteområder, Finnmark (Nr. 1581) Des. 21. Forskrift om gjenåpning av avgjørelser avgjort av utmarkskommisjonen for Nordland og Troms (Nr. 1582) Nov. 28. Forskrift om priser for kommunale tjenester, Gjerdrum (Nr. 1618) Des. Des. 12. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer (Nr. 1622) Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering og behandling av avløpssaker, Oppdal (Nr. 1623) Des. 12. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bærum (Nr. 1624) Des. 14. Forskrift om innføring av havneavgifter, Træna (Nr. 1625) Des. 19. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Brønnøy (Nr. 1628) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Torjusheia naturreservat, Søgne (Nr. 1630) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Urdalen naturreservat, Froland (Nr. 1631) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Vereknutane naturreservat, Froland og Åmli (Nr. 1632) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Urdvatn naturreservat, Åmli (Nr. 1633) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Lysen naturreservat, Gran (Nr. 1634) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 6. Svenådalen naturreservat, Jevnaker (Nr. 1635)

4 Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Flokoa naturreservat, Lillehammer 713 (Nr. 1636)... Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Gardfesthaugen Gravåsen naturreservat, Øyer (Nr. 1637) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 9. Slåseterlia naturreservat, Øyer og Lillehammer (Nr. 1638) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Tretjerna naturreservat, Søndre Land (Nr. 1639) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 11. Murudalen naturreservat, Bjugn (Nr. 1640) Des. 21. Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Strengivatnet naturreservat, Brønnøy (Nr. 1641) Des. 21. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Modum (Nr. 1647) Sept. 20. Forskrift om båndtvang for hund, Gausdal (Nr. 1712) Okt. 30. Forskrift for bruk av piggtråd i gjerde, Samnanger (Nr. 1713) Des. 5. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling Skedsmo (Nr. 1715) Des. 12. Forskrift om gebyrregulativ, avfallsgebyrer, husholdningsavfall, Oppdal (Nr. 1716) Des. 13. Forskrift om vatn- og avløpsgebyr, Hemsedal (Nr. 1717) Des. 13. Forskrift om nedgravde oljetanker, Sarpsborg (Nr. 1718) Endringsforskrifter 2007 Nov. 5. Endr. i forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Grue (Nr. 1246) Okt. 30. Endr. i forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 12, fredning av Murefjellet naturreservat, Nome (Nr. 1301) Nov. 6. Endr. i forskrift om fredning av Sundstraumlian naturreservat, Bodø (Nr. 1305) Nov. 8. Endr. i forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag (Nr. 1306) Nov. 14. Endr. i forskrift om Årnesbukta naturreservat, Sauherad (Nr. 1307) Des. 4. Endr. i forskrift om fredning for Repparfjord naturminne, Kvalsund (Nr. 1344) Des. 4. Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Asker (Nr. 1504) Des. 14. Endr. i forskrift om verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 6, Skibotnutløpet naturreservat, Storfjord (Nr. 1528) Des. 14. Endr. i forskrift om verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 37, Sagelvvatn naturreservat, Balsfjord (Nr. 1529) Des. 11. Endr. i forskrift om vern for Østerdalen landskapsvernområde med tilhørende plantelivsfredning i Saltdal og Bodø (Nr. 1619) Des. 11. Endr. i forskrift om fredning av Loddvatnet naturreservat, Bodø (Nr. 1620) Des. 11. Endr. i forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 26, Ljønesøya naturreservat, Bodø (Nr. 1621) Des. 17. Endr. i forskrift om vedtekt for forsøk med kommunal oppgavedifferensiering Aktiv bekjempelse av forsøpling av offentlige uterom, Trondheim (Nr. 1626) Des. 19. Endr. i forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsynet er satt, Møre og Romsdal (Nr. 1627) Des. 20. Endr. i forskrift om vedtekter til forsøk med kommunalt ansvar for statlige barnevernsoppgaver i Trondheim (Nr. 1629) Des. 21. Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark (Nr. 1643) Des. 21. Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland (Nr. 1644) Des. 21. Endr. i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud (Nr. 1645) Des. 21. Endr. i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy (Nr. 1646) Nov. 16. Endr. i forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal (Nr. 1714) Des. 13. Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg (Nr. 1719) Des. 19. Endr. i forskrift om betalingsregulativ for arbeider etter delingsloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, og betalingssatser for landbruksforvaltningen, Sørum (Nr. 1720)

5 Diverse 2007 Juni 21. Opph. av forskrift om gebyrregulativ for bygge- og plansaker, Lenvik (Nr. 1296) Sept. 27. Vedtekt til plan- og bygningsloven, Trondheim (Nr. 1299) Nov. 29. Fiskeregler (vedtekter) for statsallmenningen i Engerdal (Nr. 1340) Des. 21. Vedtak om endring i politi- og lensmannsetatens lokale organisering, Namsfogdene i Stavanger, Bergen og Trondheim, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag (Nr. 1642) Juni 28. Opph. av forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Mosvik (Nr. 1711) Rettelser Nr. 3/2007 s. 401 (i forskrift 28. juni 2007 nr. 923 om hundehald, Hemsedal kommune, Buskerud) Nr. 4/2007 s. 489 og 492 (i forskrift 29. august 2007 nr om standardvedtekter for kommunale barnehager, Oslo kommune, Oslo) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 4. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 1. februar 2008 Nr des. Nr Forskrift om gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 4. desember 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3. Kunngjort 10. januar 2008 kl Oppdal kommunestyre har 4. desember 2002 fastsatt forskrift om gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside: Forskriften gjelder fra 1. januar des. Nr Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 4. desember 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3. Kunngjort 10. januar 2008 kl I 1. Gebyrplikt 1.1 Plikten til å betale vann- og eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som direkte eller gjennom privat samleledning er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens 65, 66 eller 92 har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning. Ubebygd eiendom som kommunen kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning dersom eiendommen var bebygd. Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan. For ubebygd eiendom gjelder gebyrplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud i følge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvar for. 1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle forlengelsesavtale overstiger 30 år. 2. Definisjon av avløpsledning Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvannstyper. 3. Gebyrform Gebyrene omfatter: Tilknytningsgebyr for vann Tilknytningsgebyr for avløp Årsgebyr for vann Årsgebyr for avløp.

7 4. des. Nr Gebyrsatser Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 5. Svikt i vannforsyningen og i avløpssystemet Kommunen er ikke ansvarlig for økonomiske tap som skyldes svikt i vannforsyningen (både mht. kvalitet, kvantitet og trykk), med mindre kommunen har utvist forsett eller uaktsomhet. Det kan heller ikke kreves prisavslag i slike tilfelle, med mindre svikten kan anses som vesentlig. Kommunen er ikke ansvarlig for økonomiske tap som skyldes kortvarige restriksjoner på mottak av avløpsvann, med mindre kommunen har utvist forsett eller uaktsomhet. Det kan heller ikke kreves prisavslag i slike tilfelle, med mindre restriksjonene kan anses som vesentlige. 6. Arealberegningsmetode I den utstrekning gebyrberegningen gjøres av bebyggelsens størrelse, skal gebyrpliktig areal beregnes som bruksareal etter NS Bruksareal er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. Forøvrig jf. NS Tilknytningsgebyr 7.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales: Ved oppføring av ny bebyggelse. Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 7.2 Tilleggsgebyr til tilknytningsgebyret for vann og/eller avløp kan innkreves: Ved tilbygg/påbygg som medfører utvidelse av bruksarealet. 7.3 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyr for tilknytning, og minstearealer for tilleggsgebyr ved tilbygg/påbygg. 7.4 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeid som krever byggetillatelse herunder graving og fylling må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens 93 eller melding etter 84 eller 85 eller 86a. Rådmannen kan dispensere fra denne bestemmelse. 7.5 Kommunen kan fastsette lavere tilknytningsgebyr for eiendommer hvor det er betalt refusjon eller andre former for opparbeidelseskostnader for interne tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen. 7.6 Kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser for tilknytning dersom et vann- eller avløpsanlegg medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. Kommunen kan også fastsette ulike gebyrsatser for tilknytning der det er ulike kostnader forbundet med betjening av de forskjellige boligkategorier. Satsene fastsettes av kommunestyret i forskrifter om regulativ for vann- og avløpsgebyrer. 8. Årsgebyr 8.1 Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales: For eiendom/enhet som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning. For ubebygd eiendom som kommunen kunne ha krevd tilknyttet dersom eiendommen var bebygd. 8.2 Årsgebyr skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter. Årsgebyret består av fastledd og forbruksledd. Det kan fastsettes ulike fastleddsatser for forskjellige abonnentkategorier, og satsene kan differensieres i forhold til den belastning på vannverket den enkelte abonnent forårsaker (vannforbruk). Husholdningsabonnenter som er tilkoblet privat vannverk og kommunal avløpsledning, betaler avløpsgebyr som bestemt for eiendom som betaler etter stipulert vannforbruk med grunnlag i nedre arealgrense for brutto golvflate som kommunestyret vedtar i kommunens forskrift for gebyrregulativ. Blir det installert vannmåler, skal avløpsgebyret betales etter målt forbruk. 8.3 Eiendom som har godkjent vannmåler, betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende satser for fastledd og forbruksledd (m 3 -pris). Dersom mengden av avløpsvann er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av Rådmannen. For installasjon og bruk av vannmåler, gjelder bestemmelsene i punkt Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse. Dersom mengden av avløpsvann er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av Rådmannen. 8.5 Årsgebyret for ubebygd gebyrpliktig eiendom, settes lik gjeldende fastledd for bolig. I særlig tilfelle kan Rådmannen, etter søknad fra den gebyrpliktige, frita ubebygd eiendom for avgift eller nedsette eller frafalle utskrevet avgift for slik eiendom.

8 4. des. Nr Fullt årsgebyr kreves inn fra dato for utlevert vannmåler, senest ved innflytting eller når bygget er ferdigstilt. 8.7 Kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser for årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. Kommunen kan også fastsette ulike gebyrsatser for årsgebyr der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike abonnentkategorier. Satsene fastsettes av kommunestyret i forskrifter om regulativ for vann- og avløpsgebyr. 9. Særlige beregningsregler og avtaler 9.1 For næringsvirksomhet herunder jordbruk og virksomhet som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller som har avløpsvann som skiller seg vesentlig ut fra vanlig husholdningsavløp, kan tilknytningsgebyr og årsgebyr fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyrenes størrelse av Rådmannen. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel. 9.2 Såvel kommunen som den gebyrpliktige kan, i henhold til punkt 9.1, kreve årsgebyret for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og avløpsvann kan på tilsvarende måter begge parter kreve årsgebyret for både vann og avløp basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyret for avløp blir basert på målt avløpsmengde såfremt dette er teknisk gjennomførbart. 9.3 I tilfeller med urimelig høyt årsforbruk grunnet svikt i teknisk utstyr som abonnenten ikke har kunnet ha forutsetning for å oppdage, kan årsforbruket stipuleres som gjennomsnitt av de tre foregående års forbruk med et tillegg på 50 %. Abonnenten må kunne dokumentere svikt i teknisk utstyr gjennom autorisert rørleggerfirma eller uavhengig VVS-teknisk konsulentfirma. 10. Ekstragebyr 10.1 Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til avløpsgebyret. Ekstragebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr og gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre enten lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr, og som derved forårsaker økt belastning på ledninger og/eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. Ekstragebyret begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet. 11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere 11.1 For alle nybygg og bebygde eiendommer som tilknyttes kommunal vann- og/eller avløpsledning, skal det installeres vannmåler, og årsgebyrene for vann og avløp skal betales etter målt forbruk. I enkelttilfeller kan kommunestyret likevel tillate/kreve betaling etter stipulert forbruk For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende: Standard vannmåler for bolighus med stikkledning inntil ø 25 mm, leveres og eies av Oppdal kommune. Montering bekostes av huseier. For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren, betales en årlig leie fastsatt av kommunen i forskrifter om regulativ for vann- og avløpsgebyr. Større vannmåler, stikkledning over ø 25 mm, anskaffes, monteres og vedlikeholdes av eier av eiendommen. Type, størrelse og plassering av vannmåleren skal godkjennes av Rådmannen. Eventuelt tap/skade av vannmåleren skal omgående varsles til teknisk avdeling. Kommunen kan kreve full erstatning for tap eller skade. Kommunen skal til enhver tid ha uhindret adgang til installerte vannmålere for kontroll av målere og målerstand. Eier av boligeiendom som motsetter seg slik kontroll skal faktureres for vann- og avløpsgebyr etter stipulert forbruk basert på eiendommens bruksareal. For andre eiendommer fastsettes stipulert forbruk av rådmann. Rådmannen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av vannmåleren. Utgifter til eventuell flytting av vannmåleren betales av eier av eiendommen. Rådmannen kan etter skriftlig søknad gå med på kontroll av vannmåleren dersom måleren eies av kommunen. Viser måleren feil på minst 5 %, utføres justering eventuelt utskifting uten utgifter for eier av eiendommen. I motsatt fall bestemmer rådmann hvem som skal betale omkostningene. Dersom eventuelle feilmålte mengder (pga. feil på måler, frost e.l.) ikke kan beregnes, avregnes gebyret for den periode det er tvil om som gjennomsnittet av siste 3 års måling før feil oppsto. 12. Innbetaling av årsgebyr 12.1 Gebyrene fordeles over minimum 2 terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, avleses måleren 1 gang pr. år.

9 1. des. Nr Dersom årsgebyr ikke er betalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan rådmannen, når den kommunale helsemyndighet ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr som fastsettes av kommunestyret Dersom avlesning av måler og retur av avlesningskort ikke utføres av abonnenten innen fastsatt frist, som skal være minst 10 dager, kan kommunen utføre måleravlesning under påsyn av målerinnehaver. Kommunen bestemmer ekstragebyr som skal dekke kommunens kostnad i forbindelse med avlesningen. Dersom slik måleravlesning ikke kan gjennomføres, faktureres gebyrene for vann og avløp etter gjeldende satser for areal, men da med tilleggsgebyr som skal dekke kommunens kostnad i forbindelse med gebyrberegningen etter areal. Betaling etter målt forbruk vil igjen inntre hvis neste målerkort returneres innen fristen. Ved dokumentert fravær i avlesningsperioden kan Rådmannen forlenge fristen for innlevering av måleravlesning med inntil 14 dager Krav til vann- og avløpsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1, (jf. lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarande (jf. forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, fastsatt av Miljøverndepartementet). 13. Overgangsregler, ikrafttreden 13.1 Disse forskrifter trer i kraft så snart de er blitt godkjent av kommunestyret Eier av gebyrpliktig bebygd eiendom som hittil har betalt vanngebyr på grunnlag av bebyggelsens størrelse, kan kreve å få gebyrpliktig areal beregnet på ny, etter metode bestemt i pkt. 6 i disse forskrifter. Krav om slik ny beregning må i tilfelle fremsettes skriftlig og være ledsaget av målsatte tegninger. Kommunen har rett til, når som helst, å beregne gebyrpliktig areal på ny etter metode bestemt i pkt Klageadgang Avgjørelser tatt i medhold av denne forskrift kan påklages til den kommunale klagenemnda. Forskriften trer i kraft 1. januar II 1. des. Nr Forskrift for husholdningsavfall, slamavskillere, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 1. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 26, 30, 33, 34, 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 10. januar 2008 kl I 1. Mål for avfallssektoren Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Oppdal kommune. 2. Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer og setre. Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av og behandling av avløpsslam og husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale avfallsordningen. Forskriften gjelder også avfallsgebyr. Forskriften gjelder oppsamling og transport av slam fra alle slamavskillere, mindre renseinnretninger, tette tanker mv. innen hele kommunen. Oppdal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 3. Definisjoner Som avfall forstås (jf. forurensningslovens 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

10 1. des. Nr Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter, institusjoner, lag og foreninger. Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider. Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir. Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner. Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen. Med oppsamlingsenhet for avfall menes kildesorteringsskap, sekkestativ, container eller beholder, herunder sekk og poser. Oppdal kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Oppdal kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner. Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom. Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner (ikke grovavfall). Med miljøstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Miljøstasjoner er som regel betjent. Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en miljøstasjon. Med storhusholdning menes hotell, restaurant/kafé, sykehus, mindre produsent av hel- og halvfabrikata, matvareforretning, kantine o.l. Det finnes egen forskrift med tilhørende ordning som omfatter matavfall fra storhusholdninger. Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 4. Kommunal innsamling av avfall Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall I Oppdal kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor 2 omfattes av denne avfallsordningen. Skogskoier er unntatt forskriften. Oppdal kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Gjeldende fritaksgrunner er omtalt i egen instruks. Oppdal kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet. Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Oppdal kommune. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. Kommunal innsamling av avfall Den kommunale innsamlingsordningen omfatter husholdningsavfall samt annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall). Matavfall fra storhusholdninger Oppdal kommune har innført krav om oppsamling av matavfall fra storhusholdninger som kantiner, restauranter, forretninger m.m. Oppsamlingen av dette avfallet skjer ved bruk av spesielle oppsamlingsenheter for matavfall. Det henvises til egen kommunal forskrift for matavfall fra storhusholdninger. Farlig avfall Oppdal kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved miljøstasjonen. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr Oppdal kommune, mot betaling, mottak ved egen mottaksstasjon for farlig avfall i Oppdal kommune.

11 1. des. Nr Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling. For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall, kan Oppdal kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet. For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr Oppdal kommune mottak på Oppdal Miljøstasjon. Oppdal kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen. 6. Krav til sortering m.m. av avfallet Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning, plikter å kildesortere avfallet etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Oppdal kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Oppdal kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt, er makulert. Hentesystemet fraksjoner Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner: Papir/papp Matavfall Drikkekartong Restavfall Farlig avfall (egen boks til gratis utlån/bruk etter abonnentens behov). Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor. Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon. Bringesystemet returpunkter og miljøstasjon Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass- og metallemballasje) skal bringes og leveres til returpunkt eller miljøstasjon. Oppdal kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent, eller til returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres til Oppdal Miljøstasjon. Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved Oppdal Miljøstasjon. 7. Anskaffelse av oppsamlingsenheter Alle oppsamlingsenheter tilhører Oppdal kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenhetene ikke skades ved skjødesløs behandling eller blir borte. Oppdal kommune kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter, eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagt/ikke tilfredsstiller kommunens krav. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Det samme gjelder utlevert sekke- og posemateriell. Oppdal kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, avfallssug eller andre lignende innsamlingsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av 1. Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning, kan Oppdal kommune dele ut flere beholdere til samme abonnent. Et gjennomsnittlig årsforbruk av restavfallssekker og matavfallsposer deles ut en gang i året. Ved utlevering blir pakken med merkede restavfallssekker og matavfallsposer lagt i oppsamlingsenheten, og abonnenten må straks kontrollere leveransen, og melde fra til Oppdal servicetorg innen en uke hvis antallet restavfallssekker ikke stemmer. Abonnenten er ansvarlig for å ta vare på det utleverte materiellet, og må selv sørge for å plassere ny restavfallssekk i stativet/beholderen etter hver tømming. Renovatør tar også med seg ekstra mengder med sortert papir, papp, drikkekartong og matavfall som er plassert i esker eller som er sammenbuntet. Restavfall må legges i merket sekk for at avfallet skal bli samlet inn. Ekstra restavfallssekker selges i Oppdal servicetorg og Oppdal Miljøstasjon.

12 1. des. Nr Plassering av oppsamlingsenheter og krav til vegstandard Generelle anvisninger Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå, og sikres mot velt. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Oppdal kommune kreve at enhetene omplasseres. Naboer i borettslag, leilighetshus og lignende kan ha felles avfallsbeholdere. Dette må avtales med Oppdal kommune. Vegstandarder Med privat adkomstveg menes her privat veg som avfallsbilen benytter frem til hentested for oppsamlingsenheter. Slike veger skal være kjørbare for større kjøretøy og ha tilstrekkelige snumuligheter. Privat adkomstveg skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha vegbredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter. Med transportveg menes her veg for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veger skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4. I perioder med is og snø må privat adkomstveg, transportveg og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Oppdal kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året. Konkrete anvisninger Hentestedet skal ligge maksimalt 20 meter fra kjørbar veg og være lett tilgjengelig. Oppdal kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold. Oppdal kommune kan gi nærmere retningslinjer for plassering av oppsamlingsutstyr. Privat adkomstveg, transportveg, utforming av hentested, avfallsrom etc. skal godkjennes av Oppdal kommune. Bruk av privat adkomstveg skal reguleres ved skriftlig avtale mellom Oppdal kommune og vegeier/de som har vegrett. 9A. Bruk av oppsamlingsenheter Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Flytende avfall skal ikke legges i restavfallssekken. I restavfallssekken må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I restavfallssekken må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Farlig avfall skal ikke legges i restavfallssekken. Utlån av egen boks for farlig avfall og andre opplysninger om slikt avfall fås ved henvendelse til Oppdal kommune v/servicetorget eller til renovatør. Det henvises også til 4 og 5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd. Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Oppdal kommune til enhver tid bestemmer. Alt avfall som samles inn skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Det er ikke tillatt å fylle restavfallssekken slik at den blir urimelig tung. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme. Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent. Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsutstyret ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid. Et gjennomsnittlig årsforbruk av restavfallssekker og matavfallsposer deles ut en gang i året. Ved utlevering blir sekkene/posene lagt i oppsamlingsenheten, og abonnenten må straks kontrollere antallet og melde i fra til kommunen innen en uke dersom antallet ikke stemmer. Abonnenten plikter å ta vare på utleverte sekker/poser, og må selv sørge for å plassere ny restavfallssekk i stativet etter hver tømming. Oppdal kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. Oppdal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

13 1. des. Nr B. Bruk av returpunkt Oppdal kommune skal sørge for nødvendig renhold og vedlikehold av containere og oppstillingsplass for containere. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften. 10. Kommunens plikter Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør. Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Oppdal kommune og kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. 11. Abonnentens plikter Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Oppdal kommune. Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet. Oppdal kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra forskriftens målsetting. 12. Gebyrplikt Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter, skal betale avfallsgebyr. Årsgebyr skal betales for alle boenheter, fritidsboliger, setrer, gjeterbuer og lignende. Fritidsboliger, setrer, gjeterbuer og lignende er differensiert i to kategorier ut fra beliggenhet og tilgjengelighet jf. kartskisse datert 23. oktober 1995, vedtatt i sak K 108/95. I henteområdet kan boenheter innenfor samme eiendom og med felles avkjørsel fra offentlig veg, ha felles abonnement. Ved en eventuell tvist om antall oppsamlingsenheter, bestemmer likevel kommunen det endelige antallet. Kommunen kan kreve egen gebyrsats for abonnenter som ikke følger de fastsatte reglene for kildesortering. Ved registrering av nytt abonnement, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Oppdal kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Oppdal kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen. 13. Oppsamling og transport av slam Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, mv. som omfattes av disse forskriftene. For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år. For fritidseiendommer skal det være inngått privat tømmeavtale, eller eiendommen kan være tilknyttet den kommunale ordningen hvis forholdene er tilrettelagt for den kommunale ordningen. Kommunal tømming forutsetter tømming 1 gang pr. år. Nødvendig tømming utenom kommunens faste tømmefrekvens, må betales av eieren. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av lukt og støy. Anlegget skal forlates i lukket stand, og eventuelle grinder, porter og dører skal lukkes. Kommunen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk og lignende med grus, jord osv., samt vegetasjon eller annet hinder ved adkomst/tank skal fjernes av abonnenten før tømming. Kumlokk som kan være vanskelig å finne, skal merkes. Abonnenten er pliktig til å holde anlegget i forskriftsmessig stand, og utbedre eventuelle mangler som slamtømmeren gir beskjed om. Dersom anlegget ikke ar klargjort for tømming, og slamtømmeren må tilbake på et senere tidspunkt, skal abonnenten avkreves et ekstra oppmøtegebyr. Hvis en eiendom har flere avløpsanlegg med separate avskillere/tanker, skal kommunen kreve gebyr for hvert enkelt anlegg. Ett anlegg kan ha flere enn en tank. Gebyr for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., gjelder bare for områder eller eiendommer som ikke er tilknyttet, eller krevd tilknyttet kommunalt avløpsnett. Varsel om når tømming vil finne sted, vil bli gitt gjennom pressen.

14 15. mars Nr Innkreving og renter Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hver oppsamlingsenhet, jf Klageadgang Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 bokstav b og forurensningsloven 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til Oppdal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd. 16. Sanksjoner og straff Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Oppdal kommune om at dette må rettes. Ved graverende, eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene, kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer, kan Oppdal kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning. Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift. Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven 79 annet ledd. 17. Forholdet til helseforskrifter De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår. Forskriften gjelder fra og med 1. januar II 15. mars Nr Forskrift for husholdningsavfall, Tønsberg kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 15. mars 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 20. desember 2007 kl I 1. Formål Forskriften regulerer det avtalemessige forholdet mellom Tønsberg kommune og abonnentene i kommunen. Den skal også sikre og ivareta kommunens forpliktelser i henhold til lovverket og de til enhver tid gjeldende planer for avfallsområdet. 2. Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Tønsberg kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige boenhet i bygning. Som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken og bad/wc og med egen inngang uten å måtte gå gjennom annen bolig. Likt med selvstendig boenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én boenhet per to hybler. Tønsberg kommune avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder godkjent, permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 3 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. Campingvogn på godkjent campingplass er ikke omfattet av denne forskriften (næringsavfall) Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper for gebyrfastsettelse (se 13). Tønsberg kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

15 15. mars Nr Definisjoner Som avfall forstås (jf. forurensningslovens 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Adkomstvei er den vei som renovasjonskjøretøyet bruker for å komme fram til hentestedet. Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter. Med bioavfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, og vått husholdningspapir. Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon. Med bygge- og rivingsavfall menes avfall som oppstår ved riving av ulike bygningselementer (vegger, tak, gulv, grunnmurer osv.) samt fra ulike innredningselementer (skap, hyller, faste benker osv.). Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. Med hageavfall menes kvister, greiner, planterester og gress som fjernes fra tomta som det oppstår på. Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner. Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller oppsamlingsenhet, herunder sekk, kildesorteringsskap og avfallssuganlegg. Tønsberg kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva den finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. Oppsamlingsplass er det stedet oppsamlingsutstyret står under daglig bruk (kan være hentested, men ikke alltid). Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv. Transportvei er vei for manuell transport av oppsamlingsenheter fra hentestedet til renovasjonskjøretøyet. Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom. 4. Kommunal innsamling av avfall Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall I Tønsberg kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor 2 omfattes av denne renovasjonsordningen. Tønsberg kommune, kan etter grunngitt skriftlig søknad i forkant, gi dispensasjon når eiendommen ikke vil være bebodd i en sammenhengende periode på minimum 6 måneder.

16 15. mars Nr Det å eie både boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune er ikke fritaksgrunn. Tønsberg kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet. Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Tønsberg kommune. Farlig avfall Tønsberg kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall (for tiden 400 kg pr. avfallsbesitter pr. år). 5. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjonsordning. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall og som i sin art og sammensetning ikke avviker fra vanlig husholdningsavfall kan Tønsberg kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet. 6. Krav til sortering m.m. av avfallet Abonnenten plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Tønsberg kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal renovasjonsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Tønsberg kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for å makulere avfall han vil holde konfidensielt. Eierskap til avfallet Eierskap og disposisjonsrett til avfallet går fra abonnent til kommunen i det kommunens representant henter avfallet på hentestedet. Hentesystemet fraksjoner Alle abonnenter skal kildesortere avfallet i henhold til gjeldende regler i kommunen. Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor. Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon. Bringesystemet returpunkter og gjenvinningsstasjoner Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av hentesystemet (for eksempel glass- og metallemballasje) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Tønsberg kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon. Farlig avfall fra husstander skal leveres ved gjenvinningsstasjon eller mottak for farlig avfall. 7. Kompostering Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall. Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Tønsberg kommune om hjemmekompostering av bioavfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret i samsvar med gjeldende gebyrregulativ med prisdifferensiering såfremt abonnenten ikke legger bioavfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en oppsamlingsenhet som godkjennes av Tønsberg kommune. Abonnenten må selv anskaffe oppsamlingsenhet. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Eventuelle anvisninger fra Tønsberg kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves. 8. Eierskap og anskaffelse av oppsamlingsenheter Alle oppsamlingsenheter tilhører Tønsberg kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utlevering. Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Unntak er avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter, som må bekostes og eies av abonnenten. Avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter må godkjennes av Tønsberg kommune. Tønsberg kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesoppsamlingsenhet, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av 1.

17 15. mars Nr Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard Generelle anvisninger Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheter. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Tønsberg kommune kreve at enhetene omplasseres. Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med Tønsberg kommune, basert på felles skriftlig søknad fra begge/alle naboene, og det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Veistandarder Adkomstvei (se definisjon) kan være privat vei eller offentlig vei. Adkomstvei skal være kjørbar for større kjøretøy (standard renovasjonskjøretøy), og ha tilstrekkelige snumuligheter. Adkomstvei skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter. Transportveien (se definisjon) skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4. I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Tønsberg kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året. Konkrete anvisninger Hentestedet skal ligge ved og maksimum 15 m fra godkjent adkomstveg og være lett tilgjengelig. Tønsberg kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold. Abonnenter som bor langs adkomst vei av ikke godkjent standard, vil etter pålegg fra kommunen, måtte flytte oppsamlingsenhetene til nærmeste adkomstvei med godkjent standard. Adkomstvei, transportvei, utforming av hentested, søppelrom etc. skal godkjennes av Tønsberg kommune. Begrensning i antall husstander langs adkomstveien Dersom det er færre enn 2 abonnenter langs en adkomstvei, skal disse hensette sitt oppsamlingsutstyr ved nærmeste adkomstvei. 10A. Bruk av oppsamlingsenheter Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i oppsamlingsenheten. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Flytende avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. I oppsamlingsenheten må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygge- og rivingsavfall. I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til Tønsberg kommune. Det henvises også til 4 og 5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd. Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Tønsberg kommune til enhver tid bestemmer. Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Sekker i sekkestativ og bunter godkjent for henting, skal ikke veie over 25 kg. På vintertid er abonnenten/brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme. Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl på tømmedagen for å ha krav på innsamling. Abonnenten skal bringe oppsamlingsenheten tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der oppsamlingsenheten hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei oppsamlingsenheten skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og unngåelser av klager om dette).

18 15. mars Nr Tønsberg kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften. 10B. Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger Tønsberg kommune skal sørge for nødvendig opprydding av oppstillingsplasser for fellesløsninger for hytter og fritidsboliger. Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften. 11. Kommunens plikter Kommunen plikter å yte abonnenten den kvalitet på renovasjonsordningen som er beskrevet i kommunens overordna plandokument. Vilkårene for dette er at abonnenten retter seg etter gjeldende forskrift, og at han betaler rettidig gebyrer. Kommunen plikter dessuten å sørge for at: Innsamling og tømming foregår slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av oppsamlingsenhet skal benyttes av renovatør. Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Tønsberg kommune og kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal renovasjonsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes. For øvrig plikter kommunen å veilede abonnenten i spørsmål vedrørende renovasjonsordningen og denne forskrift. Kommunen plikter å opplyse abonnenter om klageadgang på enkeltvedtak som er gjort med hjemmel i denne forskriften og skal bistå etter reglene i Forvaltningsloven. 12. Abonnentens plikter Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer. Avfallsfraksjonene skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt. Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent. Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenheten flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Tønsberg kommune. Tønsberg kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet. Tønsberg kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra forskriftens målsetting. 12A. Eiers og leietagers ansvar Eier av eiendommer som omfattes av forskriftens 2 plikter å innrette seg slik at forskriftens krav kan oppfylles. På eiendommer hvor det er en eller flere eiere og en eller flere leietagere skal eier etablere de nødvendige tilsynsog samarbeidsordninger for å sikre gjennomføring av forskriftens krav. Leietager av eiendom som omfattes av forskriften plikter å etterleve de ordninger som er etablert for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 13. Gebyrplikt Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr. Det skal knyttes et eget abonnement til hver selvstendig boenhet, og det skal betales eget gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Tønsberg kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Tønsberg kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall. Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

19 1. des. Nr Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen selv. 14. Gebyrdifferensiering For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan Tønsberg kommune innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv. 15. Innkreving og renter Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. 2. Tønsberg kommune kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt renovasjonsselskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til Interkommunalt Renovasjonsselskap. 16. Delegering Myndighet til å treffe enkeltvedtak med hjemmel i denne forskrift, delegeres til Vesar AS. Delegeringen er gitt med hjemmel i forurensningslovens Klageadgang Vedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2b og forurensningsloven 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til Vesar AS. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for klagenemnda i Tønsberg kommune. 18. Sanksjoner og straff Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Tønsberg kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan Tønsberg kommune sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning. Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift. Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven 79 annet ledd. 19. Forholdet til helseforskrifter De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår. II Forskriften trer i kraft 1. juli Fra samme tid oppheves forskrift 12. oktober om renovasjon, Tønsberg kommune, Vestfold. 1 Ikke kunngjort i. 1. des. Nr Forskrift om spreietidspunkt for husdyrgjødsel, Gaular kommune, Sogn og Fjordane. Heimel: Fastsett av Gaular kommunestyre 1. desember 2006 med heimel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer m.v. av organisk opphav 23 fjerde ledd. Kunngjort 3. januar 2008 kl Føremål Føremålet med forskrifta er å fastsetje frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark utan nedmolding om hausten. 2. Virkeområde Forskrifta gjeld heile Gaular kommune. 3. Spreietidspunkt Siste dato for spreiing av husdyrgjødsel vert sett til 1. oktober. 4. Ikraftsetjing Forskrifta trer i kraft frå vedtaksdato, 1. desember 2006.

20 6. sept. Nr sept. Nr Forskrift om renovasjon, Bamble kommune, Telemark Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommunestyre 6. september 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 26 tredje ledd, 30 annet og tredje ledd og 34. Kunngjort 15. november 2007 kl Kap. 1. Generelle bestemmelser I 1. Virkeområde Forskriften gjelder oppsamling og innsamling av husholdningsavfall og tømming av slamavskillere og tette tanker mv. Forskriften gjelder også sortering, gjenvinning og hjemmekompostering av avfall, samt avfallsgebyr. Oppsamling og innsamling av husholdningsavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. gjelder for hele kommunen. Næringseiendommer kan delta i ordningen dersom avfallet fra virksomheten har en sammensetning som i art og mengde tilsvarer husholdningsavfall. Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige grunner tilsier det. 2. Definisjoner Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning mv. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent. Det samme gjelder hvis festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år. Som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) regnes alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å fungere, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av slike strømmer eller felt. Som hageavfall regnes kvist, gressklipp, planterester mv. fra hagedrift. Som våtorganisk avfall regnes matrester (både vegetabilsk og fra kjøtt/fisk), skrell og avskjær fra tilberedning av mat, kaffe/teposer, planterester etc. Med varmkompostering menes kompostering i isolert beholder, hvor temperaturen i komposten holdes oppe året rundt. Med hjemmekompostering menes egenbehandling av våtorganisk avfall ved varmkompostering i isolert beholder. Komposteringen skal foregå året rundt. Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering med kommunen vil få rett til redusert avfallsgebyr. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Med oppsamlingsenhet menes plastbeholder, container eller sekk og stativ. Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler er spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. Som plastavfall menes plastprodukter som folie, flasker, kanner, brett. Plastavfall omfatter ikke plastprodukter som leker, isopor og emballasje som har inneholdt farlig avfall. Med frityrfett menes fett og oljer til matlaging. Med restavfall menes alt avfall som ikke kan kildesorteres. 3. Unntak for visse typer husholdningsavfall Flytende avfall, større gjenstander, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer og smittefarlig avfall som sprøytespisser, skalpeller o.l., omfattes ikke av denne forskriften og må ikke plasseres i oppsamlingsenheten. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke plasseres i oppsamlingsenheten. Disse produktene leveres til kommunalt avfallsanlegg eller forhandler med mindre det etableres en ny ordning for innsamling. Kap. 2. Innsamling av husholdningsavfall og tømming av slamavskillere mv. 4. Kommunens plikter Kommunen skal sørge for å samle inn avfall og tømme slamavskillere mv. fra eiendommer som omfattes av disse forskriftene. Den kommunale renovasjonen omfatter alle eiendommer som er bebygd med bolighus innenfor renovasjonsområdet. Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til gjeldende tømmekalender. Ulike avfallsfraksjoner har ulike hentetidspunkter, som beskrevet i tømmekalenderen. I spesielle tilfeller kan Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til bestemme annen hentehyppighet. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av. Etter tømming skal renovatøren sette oppsamlingsenheten tilbake på plass.

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune.

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL, SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR MED HJEMMEL I LOV 13. MARS 1981 NR. 6 OM VERN MOT FORURENSNINGER OG OM AVFALL (FORURENSNINGSLOVEN) 26 30, 33, 34

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor Nøtterøy kommune Teknisk sektor Forskrift for husholdningsavfall Sist vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 13.05.2006. Forskrift for husholdningsavfall. Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre den 31.05.2006 Nøtterøy

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE Fastsatt av Fosnes kommunestyre den 28.05.2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av bystyret 27.09 og 08.11.76 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Godkjent av Fylkesmannen

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Forskrift for husholdningsavfall, Halsa kommune, Møre og Romsdal.

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Side 1 av 10 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik den 15.06.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE Renovasjonsforskrift Tønsberg kommune gjeldende fra 01.07.06 1 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE Fastsatt av Tønsberg bystyre den 15.03.06 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre 20.12.04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning Forskrifter for vann og avløp 1 Plikt til å betale gebyr 1.1 Plikten til å betale vann- og / eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I RE KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I RE KOMMUNE Renovasjonsforskrift Re kommune 1 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I RE KOMMUNE Fastsatt av Re kommunestyre med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret den 16.3.2015 i sak 15/15. Side 1 av 9 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre xx/xx/xx

Detaljer

Sanitærreglement for Kvitsøy kommune

Sanitærreglement for Kvitsøy kommune Tilbake til oversikt sanitærreglement Sanitærreglement for Kvitsøy kommune Del IV Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt i kommunestyret Forskrift om vann- og avløpsavgift, Kvitsøy kommune, Rogaland.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre xx/xx/xx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune.

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. (Endringer er merka med gult.) 1.Plikt til å betale gebyr 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: - Fast eiendom

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 2005 Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 1. Forskrift for husholdningsavfall 2. Forskrift for slam 3. Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Høringsutkast 31.08.2015 1. Avgiftsplikt Plikten til å betale vann- og/eller avløpsavgift gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 20.06.2006 Fastsatt av med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE Fastsatt av Tromsø kommunestyre 29.09.2004 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Utkast til endring av Forskrifter om gebyrer for vann og kloakk (Endringer er merket med rød skrift) 1. PLIKT TIL Å BETALE GEBYR 1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyrer gjelder: - fast eiendom

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter med avgiftsregulativ Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 ENDRING AV FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER Forskrifter for vann-

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Fastsatt av styre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hol kommune

Forskrift for avfallsbehandling. i Hol kommune Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret i Hol kommune. sak.: xx/17 den xx.xx.2017 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HOL KOMMUNE Fastsatt av Hol kommunestyre xx.xx.2017 med

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT VADSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT VADSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VADSØ KOMMUNE Høringsutkast Frist for innspill og høringsuttalelser: 01.09.2011 Renovasjonsforskrift Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune. Denne

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka ADMINISTRATIVT VEDTAK

Leka kommune 7994 Leka ADMINISTRATIVT VEDTAK Leka kommune 7994 Leka ADMINISTRATIVT VEDTAK Vår saksbehandler: Kirsti Hoff Dato: 7.5.2014 Hjemmel: Delegasjonsreglementets Kap V 1 D,9 Saknr Tittel: 37/14 Søknad om endring fra helårsrenovasjon til hytterenovasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Klæbu kommune.

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Klæbu kommune. Forskrift om renovasjon, Klæbu kommune Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommunestyre.. 2017 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) kap. 5, 10 og 11.

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Nye forskrifter for husholdningsavfall INFORMASJON

Nye forskrifter for husholdningsavfall INFORMASJON Nye forskrifter for husholdningsavfall INFORMASJON Nye forskrifter for husholdningsavfall Renholdsverket i Kristiansund tok over renovasjonstjenestene i Frei i 2001 etter å ha vunnet en åpen anbudskonkurranse.

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Sandefjord kommune (0710) Side 1 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret den xx.xx.2017 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FROGN KOMMUNE En kommune i Follo

FROGN KOMMUNE En kommune i Follo FROGN KOMMUNE En kommune i Follo FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER. 1. GEBYRPLIKT. 1.1. Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og /eller

Detaljer

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre den xx.xx.xx med hjemmel i Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer