Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/39 PS 2012/40 PS 2012/41 PS 2012/42 RS 2012/9 RS 2012/10 RS 2012/11 PS 2012/43 PS 2012/44 PS 2012/45 PS 2012/46 PS 2012/47 PS 2012/48 PS 2012/49 PS 2012/50 PS 2012/51 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Halden ungdomsråd - kontaktinformasjon. 2011/7897 Referat fra møte i styringsgruppen for Opera Østfold. Referat fra møte i styringsgruppen Østfold Søknad om støtte til fylkesleier for 4H-ere i Østfold. 2008/ / /1238 Veinavn Grønlia. 2009/781 Det Norske Blåseensemble - årsrapport /113 Remmen svømmehall. 2008/107 Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket 2012/4311 Økonomirapport for Brygga Kultursal Halden etter møte i HKIM Investering for komplettering og oppgradering av teknisk utstyr i Brygga Kultursal. Innspill fra teknisk og kultur til kommunal planstrategi / / /3241 Rapportering på sykefravær mai - juli /887 Side nr. Vibeke Julsrud Utvalgsleder for Per-Magnus F. Sandsmark Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Finnanger Leder V Sandsmark Vibeke Julsrud Nestleder MDG Eivor Held Sundling Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Jens B. Bakke Medlem SP John Østensvig Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Joachim Bratteli Medlem AP Malin Stanes Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lise Antonsen Rådmannens representant/enhetsleder kultur, idrett og mangfold. Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per Magnus Finnanger Sandsmark Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/30 PS 2012/31 PS 2012/32 PS 2012/33 RS 2012/8 PS 2012/34 PS 2012/35 PS 2012/36 PS 2012/37 PS 2012/38 FO 2012/3 FO 2012/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Handlingsprogram Regional plan for folkehelse i Østfold,høringsuttalelse Halden Kommune - se evt. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/4168 Oppnevning av medunderskriver til protokoll. 2011/7897 Forslag til endringer i lånereglement og innføring av ordensreglement 2012/2897 Behandling av kulturmidler mai /6828 Rapportering på økonomi og sykefravær mars og april Forespørsler Forespørsel fra Eivor Sundling, H, vedr.arbeidet med Halden kommunes kulturplan. Forespørsel fra Svein Håkon Pedersen, H, vedr. Svømmehallen. 2008/887 Side nr. Per Magnus Finnanger Sandsmark utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/30 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/31 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Eivor Held Sundling, H, samt Svein Håkon Pedersen, H, meldte forespørsler. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2012/33 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaken ble tatt til orientering. Side 6

7 RS 2012/8 Handlingsprogram Regional plan for folkehelse i Østfold, høringsuttalelse Halden Kommune - se evt. PS 2012/34 Oppnevning av medunderskriver til protokoll. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Det ble fra posisjonen fremmet følgende forslag til protokollunderskriver: Protokollunderskriver: Vara: Eivor Held Sundling, H Jens Bakke, Sp Posisjonens forslag til protokollunderskriver ble under votering enstemmig vedtatt. (H, V, MDG, Sp, og Ap) Vedtak: Protokollunderskriver: Vara: Eivor Held Sundling, H Jens Bakke, Sp PS 2012/35 Forslag til endringer i lånereglement og innføring av ordensreglement Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nytt lånereglement, nye gebyrsatser og ordensreglement ved Halden bibliotek, gjeldende fra PS 2012/36 Behandling av kulturmidler mai 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Nestleder Vibeke Julsrud, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak for utdeling av kulturmidler av søknadene 1, 4, 8, 11 og 19 som følger: 1. Søknaden avslås. Somalisk foreldregruppe oppfordres likevel til å søke om midler til prosjekter som er innenfor retningslinjene for tildeling av kulturmidler. Side 7

8 4. Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å søke på nytt når nærmere prosjektbeskrivelse og budsjett er på plass. 8. Det bevilges kr ,- til Halden korpsforening. 11. Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å søke på nytt når nærmere prosjektbeskrivelse og budsjett er på plass. 19. Søknaden avslås. Rådmannen kjøper inn 15 eksemplarer når boka er ferdigprodusert. Julsruds forslag til vedtak av søknadene 1, 4, 8, 11 og 19 ble under votering enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling av søknadene 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 samt 24 ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleder Per-Magnus F. Sandsmark, V, fremmet følgende tilleggsforslag til behandling av kulturmidler: A. UKM og Halden kulturråd får fast post på kulturbudsjettet fra B. Restmidler behandles med løpende frist og utlyses umiddelbart. C. Det skal opplyses at band kan søke om innspilling av musikk. D. Rapporter for gjennomførte arrangementer/prosjekter legges frem for HKIM for å holde HKIM orientert om hvordan det går med prosjektene det bevilges penger til. Sandsmarks tilleggsforslag til behandling av kulturmidler ble under votering enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknaden avslås. Somalisk foreldregruppe oppfordres likevel til å søke om midler til prosjekter som er innenfor retningslinjene for tildeling av kulturmidler. 2. Søknad fra Autumn Inspiration avslås. 3. Søknad fra Stiftelsen Kirkens bymisjon avslås. 4. Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å søke på nytt når nærmere prosjektbeskrivelse og budsjett er på plass. 5. Søknad fra den lokale TV- aksjonen 2012 innvilges med kr ,-. 6. Søknad fra Teater Grønne Grein innvilges med ,-. 7. Søknad fra HaldenTalentet innvilges med kr ,-. 8. Det bevilges kr ,- til Halden korpsforening. 9. Søknad fra Juleselskapet innvilges med kr , Søknad fra Halden Cykleklubb innvilges med kr , Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å søke på nytt når nærmere prosjektbeskrivelse og budsjett er på plass. 12. Søknad fra Halden Kulturråd innvilges med kr , Søknad fra Halden Turist vedr. Julemarked på festningen innvilges med kr , Søknad fra Halden Turist vedr. KulTurvandringer innvilges med kr , Søknad fra Veslefrikk Kultur- og teaterverksted innvilges med kr , Søknad fra Kornsjø- og omegn velforening innvilges med kr , Søknad fra Ida Amatørteaterlag innvilges med kr , Søknad fra Halden Street & Crusin Club innvilges med kr , Søknaden avslås. Rådmannen kjøper inn 15 eksemplarer når boka er ferdigprodusert. 20. Søknad om støtte til Taube i Vika innvilges med kr , Søknad fra Mat- og Trebåtfestivalen innvilges med kr , Søknad fra Halden i Halden til markedsaktiviteter innvilges med kr ,-. Side 8

9 23. Søknad fra Kompani Teaterprinsessa innvilges med kr , Søknad om støtte til teatergruppen ARTE innvilges med kr ,-. A. UKM og Halden kulturråd får fast post på kulturbudsjettet fra B. Restmidler behandles med løpende frist og utlyses umiddelbart. C. Det skal opplyses at band kan søke om innspilling av musikk. D. Rapporter for gjennomførte arrangementer/prosjekter legges frem for HKIM for å holde HKIM orientert om hvordan det går med prosjektene det bevilges penger til. PS 2012/37 Rapportering på økonomi og sykefravær mars og april Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Jens Bakke, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold tar rapportering på økonomi og sykefravær til orientering. 2. Rådmannen bes legge fram detaljert sak om status for inntekter ved Brygga kultursal i neste møte i HKIM. Bakkes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold tar rapportering på økonomi og sykefravær til orientering. 2. Rådmannen bes legge fram detaljert sak om status for inntekter ved Brygga kultursal i neste møte i HKIM. PS 2012/38 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark besvarte forespørslene i møtet. Vedtak: Besvart i møtet. Side 9

10 FO 2012/3 Forespørsel fra Eivor Sundling, H, vedr.arbeidet med Halden kommunes kulturplan. FO 2012/4 Forespørsel fra Svein Håkon Pedersen, H, vedr. Svømmehallen. Side 10

11 PS 2012/39 Godkjenning av innkalling PS 2012/40 Godkjenning av saksliste PS 2012/41 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 11

12 PS 2012/42 Referatsaker Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden ungdomsråd - kontaktinformasjon. Vedlagt følger navn på medlemmer i Halden ungdomsråd og informasjon om hvordan de kan kontaktes. Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Referat fra møte i styringsgruppen for Opera Østfold. Vedlagt følger referat fra møte i styringsgruppen for Opera Østfold til orientering. Side 16

17 Referat styringsgruppemøte Tidspunkt: Fredag 27. april 2012 kl Sted: Operahuset / Fredriksten festning Generalveien 9, 1769 Halden Tilstede: Elin Johanne Tvete, John Østensvig, Ove V. Jørgensen, Thor Edquist, Lise Antonsen, Pål Scott Hagen (referent) Forfall: Bjørn Edvardsen Styringsgruppemøte 1. Godkjenning saksliste Vedtak: Godkjent 2. Godkjenning av referat fra møte 17. februar 2012 Vedtak: Godkjent 3. Økonomiske status Pål orienterte om status på økonomi. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 4. Godkjennelse av regnskap for 2011 Styringsgruppemedlemmene godkjente og underskrev rapporten. Den sendes nå videre til Østfold og Akershus fylkesrevisjon. 5. Status Nabucco 2013 Pål informerte om status for Nabucco. - Mange sponsorer er allerede på plass. OØ venter på et endelig svar fra en av de store sponsorene. Svaret er ventet i løpet av mai. Saken følges opp i neste styringsgruppemøte. - Kunstnerisk team og solister er på plass. - Operakoret er i rute mnd engasjement av produksjonskoordinator: Utlysning og intervju er gjennomført med aktuelle kandidater. Linn Eidås er innstilt til stillingen, og saken er til videre behandling i ansettelsesrådet. Side 17

18 - Avtalen med DNBE er ikke helt klar enda. Noe avklaring på den økonomiske siden må gjøres. DNBE ønsker en prosentvis godtgjørelse av et evnt overskudd. En slik avtale har noen prinsipielle sider som må vurderes nøye. DNBE er en positiv ressurs for OØ og det er ønskelig å ha en god dialog med DNBE. Pål ber om et møte med direktør og styreleder ved DNBE. Fra OØ møter styringsgruppeleder og operasjef. 6. Info ifm den årlige søknad og rapporten til Kulturdepartementet. Pål informerte om søknaden som var sendt kulturdepartementet 1. mars. Saksbehandler i KD ba i ettertid om et par spesifiseringer mtp forestillinger knyttet mot barn og unge. Spesifiseringen er sendt innen gitt frist. Pål har sendt en forespørsel til Kulturdepartementet om et møte med politisk ledelse. Hovedtemaet er at staten må oppfylle sin andel av 70/30 delingen etter de føringer stortinget har gitt ifm offentlige bidrag til regionale kulturinstitusjoner. Fra OØ deltar leder av OKH komiteen i fylkeskommunen, Inger-Christin Torp, fylkeskultursjef Bjørn Edvardsen og operasjef. 7. Bjørn informerer fra arbeidsgruppen for Utviklingen av Fredriksten festning som kulturarena Saken ble utsatt til neste styringsgruppemøte. 8. Elin informerer fra sin hospitering i Brüssel. Elin leverte ut en skriftlig rapport fra oppholdet i Brüssel. Hun var der i uke 9 og 10 / Hun hadde lagt spesielt vekt på opera, kultur og utdanning. Hun hadde gjennomført mange interessante og lærerike møter. Hun hadde fått innspill til nye forslag og nettverk for videre utvikling av bl.a. Opera Østfold innenfor EU. Hun hadde bl.a. gjennomført møter med: - European Commission Directorate General for Education and Culture. - Cultur Action Europe - Opera Europa - Utdanningsseksjonen på nasjonaloperaen i Belgia - RESEO - m.fl. 9. Info: Forprosjekt Sarpsborg 1000 årsjubileum Opera Østfold er forespurt om å utarbeide en forprosjektsrapport ifm en spektakulær danse / nysirkusforestilling i Sarpsborg i Så langt er møtene som er avtalt blitt avlyst av Sarpsborg kommune pga sykdom. Så langt er det derfor ikke inngått noen form for avtale. 10. Informasjon om regulering av økonomiplan for 2013 i Østfold fylkeskommune a. Husleieøkning (Styringsgruppemøte 26/10-11, sak 5) b. Ny stilling (Styringsgruppemøte 17/2-12, sak 3) Pål informerte om det administrative arbeidet som er gjort ifm denne saken. Vedtak: Pål skal utarbeide en enkel risikoanalyse med tanke på den administrative gjennomføringen av forestillingene på festningen. Side 18

19 11. Info: Studieopphold for Christer ved Scottish Opera i perioden 21. april 20. mai. Christer har nå vært en uke i Glasgow. Så langt rapporterer han positivt tilbake. 12. Møteplan for resten av våren. Følgende datoer ble avtalt: august september Eventuelt Studietur til Kilden i Kristiansand. Følgende har medlt seg på: - John Østensvig Antall: 2 Transport: MB - Ove V. Jørgensen Antall: 1 Transport: Egen transport - Lise Antonsen Antall: 1 (2) Transport: MB (Gir endelig beskjed om antall inne mandag 7. mai) - Bjørn Edvardsen Antall: 2 Transport: MB - Elin J. Tvete Antall: 1 Transport: MB - Christer Elnes Antall: 1 Transport: MB - Pål Scott Hagen Antall: 1 Transport: MB - Thor Edquist Gir tilbakemelding innen mandag 7. mai De som er med som følge betaler egne utgifter. Pål Scott Hagen referent Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: X / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Referat fra møte i styringsgruppen Østfold Vedlagt følger referat fra møte i styringsgruppen Østfold til orientering. Vedlegg: 1 Styringsgruppa "Østfold " - referat og møteinnkalling - 5 Side 20

21 Østfoldfilkeskommune Kommunene i Østfold v/ ordfører Fylkesmannen i Østfold Anne Enger Opplæring- kultur og helsekomiteen v/ Inger Christin Torp Borg bispedømme v/ Atle Sommerfeldt, biskop Vår ref.: 2010/ /2012 Deres ref.: «REF» Dato: Styringsgruppa " Østfold " - referat og møteinnkalling -5 Møtet ble avholdt i Rygge rådhus 9. mai d.å. Tage Pettersen, leder av komiteen hadde meldt forfall og Inger Christin Torp ledet møtet. Tilstede: Moss kommune Paul Erik Krogsvold- Berit Kolden Spydeberg kommune Per Kristian Skulberg Fredrikstad kommune Kari Agerup Halden kommune Jens Bakke Askim kommune Margaret Aadalen Eidsberg kommune øyvind Reymert Rygge kommune Inger Lise Skartlien Borg bispedømme Atle Sommerfeldt Østfold fylkeskommune Inger Christin Torp Svein Helge Treimo Regionalutviklingsavdelingen, Kulturseksjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: , Telefaks: Org.nr.: Side 21

22 2 Dagsorden for møtet hadde følgende punkt: Godk.ennin av referat fra Referat ble godkjent etter korrigering av samarbeidende kommune i planlegging om spel i samarbeid med Østfold Teater, Askim og Moss kommune. Riktig kommune er Spydeberg. Eidsberg kommune strykes i referatet. G.ennom an o rioriterin av innkomne s knader fra kommunene. Rest til fordeling forelå kr. 800,000,- avsatt av Østfold fylkeskommune til fylkesomfattende prosjekt / lokale markeringer knyttet til markeringen i fylket, som styringsgruppa skulle innstille på til politisk sak i Opplæring- kultur og helsekomiteen / Fylkesutvalget Det var kommet inn søknader på til sammen ca.kr. 5,0 millioner fra 8 kommuner i Østfold og styringsgruppa konkluderte med at søknadene fra kommunene dekker et bredt spekter av ønskede innslag og markeringer både lokalt og fylkesomfattende. Styringsgruppa har valgt sine prioriteringer med vekt på store fylkesomfattende samarbeidsprosjekt og konkrete historiske hendelser i Østfold knyttet til 1814 og grunnloven. Styringsgruppa var også tydelig på ønske om ytterligere fylkeskommunale midler og at de omsøkte prosjekt fra kommunene må se muligheter til øvrig finansiering utover egen kommunal støtte, gjennom mulig samarbeid med fylkeskommunens kulturinstitusjoner og ved søknader til ordningen «Støtte til kulturproduksjoner» Søknaden fra Askim kommune om felles spel/ teater i samarbeid med Moss kommune, Spydeberg kommune og Østfold Teater ble vurdert som et fylkesomfattende samarbeidsprosjekt der fylkeskommunen gjennom Østfold Teater bidrar med ca. 1.0,- million kr. Dette blir Østfold Teaters hovedsatsing i Østfold Teater v/ Ida Fredriksen orienterer om denne produksjonen og planene mot kommunene og samarbeid i neste møte i styringsgruppa den 22. august. Styringsgruppa «Østfold » innstiller følgende 6 søknader på til sammen kr ,- Hvaler kommune kr Arrangement og oppsetting av plakett 20. mai 2013 «Christian Fredriks ilandstigning i 1813 på Søndre Sandøy» Rakkestad kommune - kr Arrangement og markering av «slaget ved Bjølstad Bro» Fredrikstad kommune kr «Fredsseilere» i samarbeid med The Tall Ships Races. S deber kommune kr «Grunnlovs jubileumsfeiring i Spydeberg» med åpning av hageanlegg på Spydeberg prestegård. Moss kommune kr Side 22

23 3 «Internasjonalt fredsseminar for ungdom» - hovedarrangement for fylket under grunnlovsjubileet. Halden kommune totalt kr «Historisk seminar»- høsten 2013 i samarbeid med Østfoldmuseene - «Arrangement på Fredriksten festning» - august 2014, i samarbeid med forsvaret og Fredrikstens venner. Orienterin om framdrift informas'on stfold link til Kulturnett stfold. Utsettes til neste møte. Eventuelt Styringsgruppa ber om at Østfold fylkeskommune sender en henvendelse til Hovedkomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 med ønske om nærvær fra de tre skandinaviske kongehus i dagene 14. og 15. august Atle Sommerfeldt, biskop i Borg kirken som arene er positiv til bruk og har en rolle i markeringene rundt Her er ferdsseminaret, humanitære spørsmål og ulike konfliktområder noen aktuelle tema. Han påpekte også at de ulike frivillige organisasjonene kunne trekkes med. Neste møte i Styringsgruppa østfold : Østfold kulturutvikling sine lokaler i Fredrikstad K.G. Mehldahlsvei 9, 1671 Kråkerøy Onsdag 22. august klokken ,- Forslag til dagsorden: Godkjenning av ref. fra møtet 9. mai. Orientering om vedtak i OKH- komiteen / Fylkesutvalget på innstillingen fra styringsgruppa. Orientering fra Østfold kulturutvikling: Østfold Østfold Teater- v/ lda Fredriksen Den kulturelle skolesekken - v/johannes Hafnor Kulturnett Østfold v/ Heidi Ryan - Kommunikasjonsstaben i Østfold fylkeskommune v/ Tone Stenbek Eventuelt Side 23

24 4 Fint om dere bekrefter på deltagelse på møtet til Dette re eratet blir o så sendt å mail til alle i st rin s ru a. Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av L ry Bjørn Edvardsen Svein-Helge Treimo fylkeskultursjef spesialrådgiver - Side 24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2012/ Utsendte vedlegg Søknad fra Torpedalen 4H og Idd 4H. Ikke utsendte vedlegg Søknad om støtte til fylkesleir for 4H-ere i Østfold. Sammendrag av saken: Torpedalen 4H og Idd 4H søker om tilskudd til å gjennomføre fylkesleir i Fredriksten festning. Leiren arrangeres juni Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering bevilger kr ,- til gjennomføring av fylkesleir i regi av Torpedalen 4H og Idd 4H. Tilskuddet skal dekke deler av leie av telt, og beløpet overføres til ASVO. Tilskuddet belastes ansvar driftstilskudd etter søknad. Saksutredning: 4H er en verdensomfattende medlemsstyrt organisasjon for barn og unge i alderen 9 18 år. Arbeidet organisasjonen gjør, gir medlemmene erfaringer i blant annet ledelse og prosjektarbeid. Dette er viktige områder når det gjelder ungdom og medvirkning, noe som igjen er viktig når det gjelder forebyggende ungdomsarbeid. Konklusjon Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering bevilger økonomisk støtte til gjennomføringen av fylkesleir i Fredriksten festning i regi av Torpedalen 4H og Idd 4H. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Lise Antonsen Side 25

26 Kulturmidler 2012 Tilskudd til kunst og kulturformål / arrangementstøtte. Søknadsfrister: 15.januar og 15.august. Søknaden sendes til: Halden kommune Pb Halden 1. Informasjon om søker: Søkers navn ( organisasjon, Idd 4H og Torpedalen 4H gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Anja Lillerud ansvarlig person: Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Adresse: Glitreveien Tlf.arbeid Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: 1793 Tistedal Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: x 3. Kategori: Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: x 1 Side 26

27 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Fylkesleir for 4H se vedlagte dokumenter 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: juni 2012 Sted: Fredriksten festning 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 1. Informasjon om leiren trykket i 4H Østfolds medlemsblad 2. x x 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. _Halden _ Anja Lillerud Sted / dato Signatur: 2 Side 27

28 RETNINGSLINJER Tilskudd til kunst- og kulturformål. Arrangementstøtte Formål med tilskuddsordningen. a) Utvikle barn og unges kulturopplevelser b) Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. c) Markedsføre Halden kommune Det kan søkes tilskudd til: a) Små og store kulturarrangementer, festivaler ( konserter, forestillinger, utstillinger m.m ) b) Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering Hvem kan søke tilskudd: a) lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. b) Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune Hvem kan ikke søke tilskudd: a) kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter b) skole og barnehager Det er to søknadsfrister i året: - Hovedsøknadsfrist: 15.januar - Annen søknadsfrist: 15.august 3.6. Krav til søknad. a) Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. b) Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføringen - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. c) Halden kommune stiller krav til søker at arrangementet er grønt ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 3.7. Saksbehandling. a) Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. b) Tiltak for barn og unge prioriteres. c) Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. d) Halden kommune prioriterer søknader som presenterer en bevisst miljøprofil. 3 Side 28

29 3.8. Utbetaling av tilskudd. a) For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. b) For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap Krav til mottaker av tilskudd. a) Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. b) Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. c) For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. d) Arrangementet skal annonseres på e) Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. f) Det skal synliggjøres ved bruk av kommunens logo i informasjonsmateriell og lignende at tiltaket støttes av Halden kommune. 4 Side 29

30 Torpedalen 4H og Idd 4H v/leirsjef Anja Lillerud Glitreveien Tistedal Halden kommune Enhet kultur SØKNAD OM KULTURMIDLER 2012 Torpedalen 4H og Idd 4H skal arrangere fylkesleir for alle 4H-ere i Østfold mellom 12 og 18 år på Fredriksten festning juni I den forbindelse søker vi om økonomisk støtte fra Halden kommune. 4H er en verdensomfattende,medlemsstyrt organisasjon for barn og unge i alderen 9 til 18 år. I Østfold er det 32 klubber, og fem av dem ligger i Halden. Disse er Svingen 4H (Berg), Rokke 4H, Prestebakke 4H, Torpedalen 4H og Idd 4H. Antall medlemmer til sammen i klubbene er cirka 150. I 4H lærer vi ved å gjøre. Gjennom styreverv, medlemsmøter og årlige, praktiske prosjekt får ungdommene erfaring i ledelse, prosjektarbeid, planlegging og gjennomføring. Siden september 2011 har medlemmer og klubbrådgivere i Torpedalen og Idd planlagt fylkesleir. Vi håper å samle 350 ungdommer og voksne til en innholdsrik, spennende, lærerik og sosial leir på festningen. Målet vårt er å lage en leir som deltakerne husker, og det har vi godt grunnlag for med den fantastiske beliggenheten på festningen. I løpet av helgen blir både det historiske festningsområdet, byen og nærmiljøet brukt til aktiviteter for leirdeltakerne. Vi planlegger blantrapellering, golf, kanopadling, dansing, paintball, hest, skating, leiravis, foto, steking av brød i festningsovnen, malekurs, aktiviteter relatert til Rockehuset, idrettsaktiviteter, smiing, skyting, mekkeverksted, orienteringsløype på festningen, sjøvett og matlaging. Vi legger opp til at ungdommene skal lære seg så mye som mulig om festningen og Halden. En del av aktivitetene knyttes derfor opp mot tilbudet som allerede fins på festningen. Blant annet bruker vi en gammel slagmark som teltplass, og ungdommene kommer til å sove akkurat der Karl XII ble skutt i skyttergravene i Leiren skal ha en miljøprofil med kildesortering av avfall og servering av økologisk mat. Det betyr at vi får økte kostnader. Vi velger likevel å gjennomføre tiltaket for å lære de unge å bli bevisste forbrukere. Miljøprofilen relateres også til det sosiale miljøet. Det sosiale midtpunktet på leiren blir miljøtorget som består av telt med langbord, benker, underholdning fra scene, kiosk og aktiviteter. Her samles leirdeltakerne når det faste dagsprogrammet er slutt. I miljøtorget skal det også være en smoothiesykkel. Her kan 4H-erne produsere energi til smoothie-blenderen ved å sykle. Side 30

31 Leirkomiteen trenger to store telt med tilhørende krakker og bord, to lydanlegg, flere toalettcontainere, renovasjon, brannslokningsutstyr, sperremateriell og parkeringsskilt. Ut fra budsjettet blir dette en samlet sum på kroner som vi søker om støtte til fra kommunen. Midlene vi blir tildelt, kommer vi til å bruke for å leie utstyr av ASVO ved Halden kommune. Vi kommer til å ha et stort fokus på vakthold og sikkerhet. Festningen er et rekreasjonsområde med mye turisme og mange turgåere, og vi som leirarrangører har ansvaret for deltakerne. Vi håper kommunen ser verdien av dette arrangementet som blir en lærerik opplevelse for ungdom fra hele fylket. Et arrangement av denne typen er flott profilering av Halden, Fredriksten festning og nærmiljøet, og er en unik mulighet til å gi unge østfoldinger en positiv relasjon til kommunen vår. Ordfører Thor Edquist er invitert til åpningen av leiren. Med vennlig hilsen Torpedalen 4H og Idd 4H v/ leirsjef Anja Lillerud Vedlegg Budsjett Pdf-fil fra Østfoldkløver n, 4H Østfolds medlemsblad Side 31

32 Fylkesleir Fredriksten festning juni 2012 Inntekter deltakere Pris Leiravgift ordinære deltakere Leiravgift voksenledere/arrangørmedlemmer Sponsormidler Kiosk Sum inntekter Utgifter Pris Leie lokaler 5000 Mat Telt Benker Bord Brannslukningsapparat Renovasjon Møter og servering 5000 Kioskvarer Aktiviteter Underholdning Lys/lyd Kontormateriell/leirprogram 5000 Gaver/premier 5000 Diverse 5000 Førstehjelp 5000 T-skjorter Transport Sum utgifter Over-/underskudd 920 Side 32

33 Utregnet fra ASVOs tall Utregnet fra ASVOs tall Utregnet fra ASVOs tall Side 33

34 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2012/ Utsendte vedlegg Kart Ikke utsendte vedlegg Veinavn Grønlia. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Jan Sverre Olsen Saken: Grønlia ligger ved siden Holteødegården og Brekkerødfeltet. Grønliveien som går fra Busterudkleiva på Brødløs og gjennom Holteødegården og videre gjennom Brekkerød, har sitt navn etter denne gården. Beboerne på Grønlia ønsker en offisiell adresse, slik at taxi, ambulanser og andre lettere kan finne fram. Administrasjonen foreslås Grønlia som veinavn. Rådmannens innstilling: Grønlia som ligger ved siden av Holteødegården og Brekkerødfeltet, får Grønlia som offisielt veinavn. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Lise Antonsen Side 34

35 Side 35

36 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2012/ Utsendte vedlegg 1 Styrets årsrapport Strategiplan Ikke utsendte vedlegg Det Norske Blåseensemble - årsrapport Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Vedlagt følger Det Norske Blåseensembles årsrapport for Rådmannens innstilling: Styrets årsrapport 2011 for Det Norske Blåseensemble tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 36

37 Il 101 Side 37

38 Årsregnskap 2011 for Det Norske Blåseensemble anno 1734 Utarbeidet av: Regnskapsservice as Autorisert regnskapsførerselskap Storgt HALDEN Regnskapsførernummer Side 38

39 Det Norske Blaseensemble anno 1734 Årsberetning 2011 Virksomhetens art Stiftelsen driver kunstnerisk virksomhet i Halden Kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Stiftelsens økonomiske og finansielle stilling kan beskriver som god. Forsknings - og utviklingsaktiviteter Stiftelsen har for tiden ingen pågående forsknings - eller utviklingsaktiviteter. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i stiftelsen utgjør totalt 10 % av total arbeidstid. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker: Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Stiftelsen har hatt 34 fast ansatte, hvorav 24 menn og 10 kvinner, styret består av 7 personer hvorav 4 menn og 3 kvinner. I tillegg har det vært innleid totalt 147 personer på time- eller prosjektbasis. Av disse er 96 menn og 51 kvinner. Miljørapport Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. Arsresultat og disponeringer Disponering av resultatet framgår av regnskapet. Halden den , ri6st1 nsen Styrets formann Toril Brekke Nestle9er jørn Erik Simensen Styremedlem Ida Margrethe Frederiksen Styremedlem k1)`4-ell Andéren P r M. remedlem 1v1A4-11) -{- 1n ger SanaKm Sty medlem Geir Rebbestad Styremedlem Daglig leder Side 39

40 Det Norske Blåseensemble anno 1734 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Tilskudd, etc Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring i beh. av varer under tilvirkning (52 304) Innleid hjelp og konsertkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekt Finansinntekt 41 0 Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ARSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER rsre nska for Det Norske Blåseensemble anno 1734 Or anisas.onsnr Side 40

41 Det Norske Blaseensemble anno 1734 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 0 8 Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Halden I ne Johan en Styrets formann oril Brekke Nestle5tir "()L\ jørn Erik Simensen Styremedlem 1.daMargretne Frederiksen Styremedlem øtin Ar4iersen Styremedlem P r M. inn Sty ger Sandgm medlem GMo Styremed e eir ebbes d Daglig leder rsregns ap or e ors e aseensem e anno rganisasjonsnr. Side 41

42 Det Norske Blåseensemble anno 1734 Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Stiftelsen har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiserin er mht re nska s rinsi er: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Pensjonsforpliktelser Stiftelsen har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Tilskudd Tilskudd til drift bruttoføres. Driftsinntekter og kostnader lnntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstsføres. Noter for Det Norske Blåseensemble anno 1734 Or anisas'onsnr Side 42

43 Det Norske Blåseensemble anno 1734 Noter 2011 Note 1 - Tilskudd, etc I år I fjor Ordinært tilskudd Kultur/Kirkedepartementet Ordinært tilskudd Fylkeskommuner Ordinært tilskudd kommuner Diverse, gevinst v/salg anleggsmidler Sum tilskudd Av ordinært tilskudd fra Halden kommune var kr ikke utbetalt pr Note 2 - Innleid hjelp og konsertkostnader I år I fjor Utbetaling til selvst. næringsdrivende i Halden Note 3 - Lønnskostnad Antall årsverk i regnskapsåret er 30. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Inkl, i beløpet er refunderte sykepenger inkl. arb.g.avg Noter for Det Norske Blåseensemble anno 1734 Or anises'onsnr Side 43

44 Det Norske Blåseensemble anno 1734 Noter 2011 Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Bedriftsforsamling 0 Revisjonshonorar inkl. mva Annen godtgjørelse til revisor 0 Pensjonskostnader ovenfor er innbetaling av premie til pensjonsforsikringer med fratrekk av de ansattes andel av premien. Stiftelsen har her benyttet seg av valgadgangen i henhold til regnskapslovens 5-10 med hensyn til balanseføring av pensjonsforpliktelser som er fondsbasert. Obligatorisk tjenestepensjon Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsen har inngått avtale om tjenestepensjon som tilfredsstiller lovens krav. Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler Aktiverte kostn Maskiner og ani Driftsløsøre i verktøy kontor Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Det Norske Blåseensemble anno 1734 Or anisas'onsnr Side 44

45 Det Norske Blåseensemble anno 1734 Noter 2011 Note 5 - Annen egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat 0 0 Andre transaksjoner: Pr Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Noter for Det Norske Blåseensemble anno 1734 Or anisas'onsnr Side 45

46 BDTVIKEN Til styret i Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 Ansvarlige parnrere: Svein Bramas Kjersli Oyslebo Bramas Trygve Plener Ole Chrisiian Rasmussen Kne Atle Svendsen Tone Guran Arne Buer Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31, desember 2011, resultatregnskap og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. BDT Viken Revisjon AS Statsautoriserterevisorer Org.nr: MVA rix. h se u# KUNNSKAPSHUSET OSLO I TONSBERG I HORTEN MOSS I HALDEN BDT VIKEN,ik Side 46

47 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med loy og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Halden, 14. mai 2012 BDT Viken Revisjon AS t;\ Kim Atle Svendsen Registrert revisor BDT Viken Revisjon AS Statsautoriserte revisorer Org.nr: MVA 1.«. KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN OSLO I TONSBERG i HORTEN I MOSS I HALDEN Side 47

48 Styret: Styret i Det Norske Blåseensemble består av 7 medlemmer fordelt på 4 menn og 3 kvinner. 3 representanter er oppnevnt av Østfold fylkeskommune, 3 representanter er oppnevnt av Halden kommune, mens 1 representant er oppnevnt av musikerne i orkesteret. Styret 2011: Irene Johansen (styreleder), Torill Brekke (nestleder), Bjørn Erik Simensen, Ida Margrethe Frederiksen, Øystein Andersen, Per M. Finnanger Sandsmark og Geir Holm/Torild Berg Det ble i 2011 avholdt 6 styremøter IN/~..111~p, ;J» ~ Administrasjon: Administrativt ble virksomheten ledet av konstituert direktør frem til 1. nov da ny direktør tiltrådte. Administrasjonen består ellers av økonomi/kontorsjef, 2 musikkprodusenter, teknisk produsent samt 2 på marked. Økonomi: Revidert driftsresultat pr er kr og egenkapitalen er pålydende kr inkl. stiftelsens grunnkapital på kr Stiftelsen videreførte sitt sponsorsamarbeid med Sparebank1 Halden i I og med PSU-avtalen som trådte i kraft i 2011 har man fått muligheten til å disponere musikernes Iarbeidstid på en helt ny måte. Dette gav seg utslag i økt produksjonsfrekvens i forhold til året før. Det Norske Blåseensemble gjennomførte i konserter (mot 95 i 2010) for besøkende i østlandsregionen. Egeninntekter for 2011 beløper seg totalt til kr kjernevirksomhet. Driftsåret 2011 har drifts- og regnskapsmessig vært et utfordrende år med stor uforutsigbarhet i forhold til IIDet overføringer Norske Blåseensemble fra Halden kommune bedriver somtil enhver tilskuddspart. tid effektiv økonomistyring som målrettes etter ensemblets Det har hersket stor usikkerhet i forhold til overholdelse av avtalte overføringer i henhold til funksjonsfordelingsavtalen. Ved utgangen av 2011 manglet fortsatt resterende overføring av kr. 1,8 mill. fra HK. I Side 48

49 Ved hjelp av effektive styringsverktøy for løpende analyse av driftsresultater og likviditet, og ved samtidig praktisering av strengt behovsprøvd innleie av vikarer ved sykefravær blant musikerne, har det likevel vært opprettholdt et nærmest normalt driftsnivå med tanke på praktisk gjennomføring av konserter. Dette har på den annen side medført en større arbeidsbelastning med større slitasje enn normalt på musikerne og administrasjonen ved DNBE. Langtids-sykefraværet blant musikerne har i 2011 vært høyere enn normalt, noe som har ført til langt høyere lønnsrefusjoner fra NAV enn forventet, ca 1,2 mill over budsjettert for året. Restoverføringen gjeldende manglende driftstøtte 2011 fra Halden kommune kom først , men vil bli inntektsført i Samlet sett forårsaker faktorene beskrevet over et høyere driftsresultat enn budsjettert. Manglende overføring i løpet av 2011 har også vært medvirkende årsak til avlysning av 3-4 arrangementer. Her kan benevnes konseptet Wieneraften med tap av forventede egeninntekter i størrelse ca. kr Egeninntekter for 2010 ble ca kr over budsjettert. Egeninntektene for 2011 beløp seg til totalt kr , dvs, ca kr under budsjettert. Som benevnt over har avlysning av noen arrangementer naturlig nok forårsaket inntektssvikt tilsvarende kr , det er grunn til å anta at budsjetterte egeninntekter 2011 ville vært oppnådd dersom ovennevnte driftsmessige utfordringer ikke hadde oppstått. Vedlikehold: Styrets vurdering av vedlikehold av bygninger, lokaler og utstyr: Orkesteret har tilhold i leide lokaler, og vedlikehold av lokalene bekostes av utleier. Styrets vurdering er at det i 2011 er blitt gjennomført tilstrekkelig vedlikehold av utstyr. Det er også satt av tilstrekkelige midler til veldikehold for 2012., Oppsummering 2011: Det Norske Blåseensemble videreførte i 2011 det gode samarbeidet med kuratorene Mark Bennett (historisk musikk) og Steffen Schorn (rytmisk musikk). Slike relasjoner er vi trygge på bygger et fundament for langsiktig faglig verdiskapning. Ensemblet samarbeidet med flere institusjoner i året som gikk. Her bør nevnes Opera Østfolds oppsetning av Carmen der vi var en vesentlig brikke i gjennomføringen. Et samarbeid med Oslo Domkor resulterte i en helt ny og unik "Bob Dylan Mass" som skulle vise seg å bli en stor suksess både musikalsk og publikumsmessig. Side 49

50 For første gang gjennomførte orkesteret en Gallakonsert på 17. Mai som en gave til Halden kommune. Full sal og fantastiske tilbakemeldinger viste at en slik konsert på nasjonaldagen ble tatt svart godt i mot av lokalbefolkningen. En julekonsert i Halden fengsel, innenfor den mer swingende sjangeren, viste seg å bli en flott opplevelse både for oss og de innsatte/ansatte. På konsertene med tidligmusikk ser vi et stadig større publikum lokalt. Det gir oss en bekreftelse på at vår satsing på området har vært riktig. Vår versjon av "Messias," orkestrert kun for blåseinstrumenter, ble nok en gang en fantastisk avslutning på høstsesongen og ble en stor suksess både i Halden og i Oslo. Samarbeidet med Østfold Kulturproduksjon og satsing mot barn og unge ble videreført også i Gjennom prosjektene "Oppdag musikken" og "Delta Fredriksten" spilte vi for over 6000 barn i barneskoleog ungdomsskolealder. Vi har gjennom flere år utviklet en høy kompetanse på arbeid rettet mot barn og unge, og er trygge på at det vi tilbyr er av høy kvalitet både kunstnerisk og pedagogisk. Det har vært gjennomført en innspilling i 2011 av sanntidsverket "Tiefenträume" av komponisten Steffen Schorn (kurator). Cd-en blir utgitt våren 2012 og er blant annet ment som et salgsverktøy for orkesteret rettet mot festivaler i inn- og utland. Orkesterets to satsningsområder, Historisk musikk og Sanntidsmusikk, ble kvalitetssikret videre ved ytterligere implementering av ekstern tung fagkompetanse. Innenfor begrepet "Sanntidsmusikk", dvs, musikk i grenselandet mellom skrevet og improvisert musikk er Det Norske Blåseensemble et foregangsorkester i Norge. Vi merker at vi driver en oppdragende virksomhet på publikum innenfor denne sjangeren, men vi jobber målbevisst for at stadig flere skal oppdage de fantastiske elementene denne musikken har å by på. Utenlandske musikere og komponister vi jobber med på dette området nøler ikke med å plassere oss i verdensklasse innenfor sjangeren, noe som gir stor selvtillit til å satse fullt på å gi denne musikken et stort publikum også i Norge. Side 50

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer