etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461"

Transkript

1 MånedDag Utbetalt til mengde vare eller tjeneste levert Riksbankdaler skilling 1814 Mars 9 Jørgen Siggerud en halv tønne rug Mars 9 Peder Præsterud 2 tønner rug Mars 9 Ole Steensrud 2 tønner rug Mars 9 en ekspress til Eidsvollsbakken for å høre etter glass 16 Mars 10 2 pund smør Mars ryper 7 32 Mars 10 1 hare 80 Mars 10 halvannet pund fårekjøtt 5 Mars 12 Lars Hannum 4 pund 4 merker smør Mars 12 Peder Bye 1 tønne rug Mars 15 Peder Hans Lien 14 pund 14 merker smør Mars 15 Peder Hans Lien 1 pund 1 merker mysost 5 20 Mars 15 Peder Hans Lien 7 pund 10 merker smør 84 5 Mars 15 Peder Hans Lien 1 pund 18 merker mysost Mars 15 Peder Hans Lien 1 hare 1 Mars 16 Eriksen 2 tønner 2 skjepper rug Mars 16 Eriksen 4 gjess Mars 16 Eriksen 1 røy 80 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461 etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 1 Mars 16 Carstensen for losji ved min nærværelse i byen for oppkjøp av adskillig,drikkepenger innberegnet Mars 16 skyss frem og tilbake 8 32 Mars 16 diett på veien frem og tilbake 6 etter kvittert regning av 26 mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 Herr M. Anker 6593/4 pund raffinade 2529 Mars pund kaffe 375 etter kvittert regning av 26 mars, lit A. nr. 2 Mars 16 Herr John Horster 3 oksehoder rødvin 1750 etter kvittert regning av 26 mars, lit A. nr. 3 Mars 16 Mølleren 1 kalv 4 Mars ryper 12 Mars 17 Anders Myhrer m.fl. oppkjøring fra Christiania av 3 oksehoder rødvin og en del sukker, i alt fire lass 20 Mars 17 Anders Myhren innkjørt til Christiania diverse ledige sekker til innpakning og oppholdt ham der en dag over for at være meg behjelpelig 3 32 Mars 18 Jocum Jørgensen for gått ekspresse etter dekketøy 32 Mars 18 4 harer 4 64 Mars 19 3 harer 3 48 Mars 19 Gulbrand Hejret 1 tønne rug 75 Mars 20 4 ryper 4 Mars 20 5 ryper 5 Mars 20 3 harer 3 48 Mars 20 Herman Sundet 4 tønner malt og for oppkjørsel fra Christiania av en del stentøy 8 32 Mars 20 Ole Haug 1 slakt Mars 20 John Buraas 1 slakt

2 Mars 20 Hans Buraas 1 slakt Mars 20 Niels Nordlien 1 slakt 25 Mars 20 Lars Kjeldsen 1 slakt Mars 20 Peder Nordgaard 1 slakt Mars 20 Hans Johndahl 1 slakt Mars 20 en døl 5 pund smør 55 Mars 20 7 ryper 5 80 Mars 20 1 harer 1 16 Mars 22 Even Garsøen diverse innkjøp 91 etter kvittert regning av 22.mars, Lit 64 A, nr 4 Mars 23 til diverse for å skylle buteljer (flasker) til vin, øl og brennevin 3 64 Mars 23 Anders Myhrer m.fl. for oppkjørsel fra Christiania av to oksehoder brennevin med mer 20 Kjøpmann K. Bergh i Mars 25 Christiania 2333/4 potter konjakk 1558 etter kvittert regning av 21. mars Lit. A, nr 5 Mars /4 potter dobbelt destillert 491 etter kvittert regning av 21. mars Lit. A, nr 5 Mars 25 2 tønner til brennevinet 7 etter kvittert regning av 21. mars Lit. A, nr 5 Mars 25 2 buteljer (flasker) til prøven etter kvittert regning av 21. mars Lit. 42 A, nr 5 Mars 25 Skyss fra Verket til Christiania for å heve penger med mer og dertil brukt forbud (hestereservasjon) 8 32 Mars 25 diett på reisen frem og tilbake 6 64 Mars 25 Carstensen losji med drikkepenger innberegnet 19 Mars 25 2 ryper 2 Mars ryper 20 Mars harer Mars 25 Nils Wænger 1 ku til slakt 75 Mars 25 5 ryper 4 16 Mars harer Mars 25 1 ryper 1 Mars 25 Erik Johnsrud 1 ku til slakt 75 Mars 25 2 merker humle 48 Mars 25 3 harer 4 16 Mars 25 1 rype Mars 26 Christen Fagerli 1 kvige til slakt Mars 28 3 harer 2 72 Mars 28 2 orrhøner 1 80 Mars 28 6 ryper 4 Mars merker humle 2 72 Mars 28 2 harer 2 Mars 28 Erik Elsteen kjørsel av diverse fra Christiania Mars 29 Mallene Dahlen 1 kvige til slakt 50 Mars 31 Engelbret Waaler 1 kalv Mars 31 5 harer 5 80 Mars 31 Ole Kapaasen en oppless (lass) å kjøre fra Byen med diverse 9 16 Mars 31 Christen Olsen gått ekspresse til Toten, Stensbye og Sanderud for å få lånt dekketøy 2 48 Mars 31 Jocum Jørgensen gått ekspresse til Styren, Grue etc for å låne adskillig 1 2

3 April 3 Jens Blegstad for oppkjørsel av 3 lass fra Christiania med adskillig 50 April 3 1 hare 1 16 April 3 7 merker abbor 56 April 3 Amund Katterud 4 og en halv tønne rug 105 April 4 Ole J. Sander 1 kvige til slakt 55 April 4 2 harer 2 32 April 4 1 gjøkalv April 4 1 snes egg 3 32 April 4 15 egg 2 48 April 5 Halvor Holkebye 2 gjøkalver 30 April 5 Gulbrand Olsen Soelberg 1 kvige April 5 John Lie oppkjørsel av diverse 32 April 5 Hans Haga 1 gjøkalv 10 April 5 Gulbrand Bjerke 2 gjøkalver 20 April Herman Sundet og Erik 6 Johnsrud for hentet to lass sengeklær fra Feiring April 6 6 egg 1 April 6 Lars Røgholt 1 kvige April 6 Christopher Økeren 1 gjøkalv 15 April 6 Ole Wiigen 1 gjøkalv April 6 Poul Aas 14 egg 1 16 April 7 dreier Quisling 1 tertekjevle 1 64 April 7 Amund Kallerud 1 gjøkalv April 7 Christian Tranum 1 gjøkalv 8 April 7 Ole Aas 2 gjøkalver April 8 1 harer 1 16 April 8 Jens Dønnum oppkjørsel fra Christiania av 63/4 skippund adskillig April 8 Even Garsøen 14 geitunger 20 etter kvittert regning av 7. april Litr. A, nr 6 April 8 Embret Wænger oppkjørt fra byen 31/4 skippund vekt April 11 Christian Olsen Almerlie 1 kvige 50 April 12 Gulbrand Kobberudsæter 2 gjøkalver 25 April 12 Lars Langvæg 21/4 tønne rug April 12 Niels Olsen Frilset 2 kviger til slakt April 12 1 orrhane 1 16 April 13 Lars Sandbye 2 gjøkalver April 13 Ole Steenberg 1 gjøkalv 15 April 13 Larsen på Bladkidsrud 1 gjøkalv 10 April 13 Christopher Toftner 2 kalver 20 April 13 Torer Aamaal 1 kalv April 14 Gulbrand Holkebystuen 1 kalv April 14 Lars Røgholt 1 kalv 10 April 14 Halvor Holkebye 2 kalver April 14 Poul Aas 1 kalv 8 32 April 14 Poul Aas 1 bismerpund Lage fisk (Lake? Eller lagesild?) 4 16 April 15 Christian Haga 2 sauebukker 30 April 15 Christian Haga 1 kalv 6 64 April 15 Marthe Aas 1 kalv og 20 3

4 April 15 Marthe Aas 2 får April 15 Ole Jensen enkel kakkelovn oppsatt etter herr oberstløytnant v. Haffners ordre til avbenyttelse for de deputerte, vekt ett skipppund, pund, 2 plater til tut og dør veier 26 pund April 15 drikkepenger til tre personer som brakte fisk 2 48 April 15 forvalter Klouman 2 harer 2 32 April 16 Jens Leerhuus 1 kalv April 16 Enken på Grue 1 kalv 8 32 April 16 Erik Fossum 1 kalv 8 32 April 16 Torer Wolloug 1 kalv 10 April 16 Ole Bjerke oppkjørsel fra Christiania av diverse April 16 Christen Dønnum oppkjørsel fra Christiania av diverse April 16 Haagen Skjennum 1 kalv April 16 Lars Kabberud 1 kalv April 16 Christopher Knebelsrud 1 kalv April 16 Christopher Økeren 1 kalv April 16 Amund Aamaal 1 kalv 20 April 16 Gulbrand Sanieie 1 kalv 10 April 16 Ole Aschim 1 tønne rug 75 April 16 drikkepenger for fisk 80 April 18 Erik Ihleje 1 kvige 70 April 18 Gulbrand Brøstad 1 kvige 50 April 18 Lars Bjerke 1 kalv 10 April 18 Ole Aarnes 1 stut April 19 Amund Aanersrud 1 kalv 15 April 19 Christen Snedsrud reparert og loddet rett et plat menage (serveringsbrett) 1 32 April 19 Hendrik Kommersrud 1 kalv April 19 Ole Simonsen Lage fisk (Lake? Eller lagesild?) April 19 drikkepenger til budet 32 April 19 Dreier Quisling 120 stk små kugler og en butterdeigkjevle 3 32 April 20 Augustenus Herberg m.fl. oppkjørsel av 5 oksehoder rødvin og 4 oksehoder brennevin og ellers adskillig til sammen 6 vognlass 200 April 20 Erik Larsen oppkjørsel av 1 oksehode rødvin og 200 pund kaffe April 20 drikkepenger til en dreng som leverte fisk 32 April 20 Peder og Jens Herstuen oppkjørsel av 2 kjørelaster fra byen med brennevin, kaffe og sukker April 20 Ole Ruud 1 kalv April 20 Thomas Habberstad 2 kviger til slakt April 21 Ole Bjerke 2 kalver 25 April 21 Knudt Hylden 1 kalv 15 April 21 Arne Habberstad 1 ku April 21 Ole Rulnes 1 ku 55 April 21 Ole Frilset 1 kalv April 21 Hans Ihle 2 kalver 20 April 21 Hans Walset 1 kvige April 21 Christian øvre Aas 1 kalv 8 32 April Thorer Christophersen 22 Gaarder 1 kalv

5 April 22 Ivar Allergodt 1 kalv 20 April 22 Christopher Stensbye 1 kalv April 23 Hans Stavi 1 kalv April 23 Svend Bekkedahl 1 kalv 10 April 23 Christopher Aamaal 1 kalv 10 April 23 Christopher Hæglie 1 kalv April 23 Ole Bjerke 1 kalv April 23 Simen Bjerke 1 kalv 10 April 24 Jens Bjørnstad 1 kalv April 24 Hans Dønum 1 kalv April 25 Christopher Gaarder 3 kalver April 25 Christopher Sandsnes 1 kalv 15 April 25 Embret Waaler 1 kalv 15 April 25 Gulbrand Baastad 1 kalv April 25 Gulbrand Baastad 1 saubukk 30 April 25 Friderik Møllerstuen 1 kvige 75 April 25 Tron Kjos 1 ku April 25 Gulbrand Bjerke 1 kalv 15 April 25 Poul Johndahl 1 ku April 25 Ole Elstad 2 kalver April 26 Schønne Kjønstad 1 kalv 15 April Gaanord 26 Hjeronimusdatter 1 stut April 26 Arne Næss 1 kvige April 26 Lars Slatum 1 kalv 15 April 26 Jens Røgholt 2 kalver April 26 Lars Dragvold 1 kalv April 26 Hans Sadelmager Støen 1 kalv April 26 drikkepenger for fisk 1 April 26 Hans Bjerke 2 kalver April 26 Hans Hallingstad 1 kalv 15 April 26 Peder Ouer med flere 21/4 lass å kjøre fra byen 75 59,4 April 26 hr. Torgersen 1951/2 pund raffinade 16riksdaler dansk kurant =3128 April pund 13 riksdaler dansk kurant=1300, omregnet blir begge: April 27 Engelbret Waaler 1 kalv April 27 Jacob Snedsrud 1 kvige 50 April 27 Gonaar 2 kviger April 27 Halvor Mellie 1 sauebukk April 27 Halvor Mellie 1 kalv 20 0 April 27 Tord Kjeldshaugen 1 kalv 10 April 27 Anders Jøldahl 1 kalv April 28 Ole Wiigen 1 kalv April 28 Ole Sundbyestuen 1 kalv April 28 Peder Hedenberg 1 kalv April 28 Christian Fagernes 1 stut 70 April 29 Gonaar 1 kalv April 29 Jørgen Tranbollen 1 kvige April 29 Anders Hamerstad 1 kalv 10 April 29 Erik Oustad 1 kalv

6 April 29 Hans Rudstad 1 kalv 15 April 29 Peder Tømte 1 kalv April 29 Gulbrand Blegeberg 1 kvige April 30 Morten Krusstuen 1 kalv 20 April 30 organist Iversen 1 tønne rug 75 April 30 Christopher Doknes 1/2 tønne rug April 30 Christopher Kjos 1 kalv April 30 Niels Schennum 1 kalv April 30 Engelbret Olsen Myhrer 1 ku April 30 Amund Olsen Bergh 1 ku 75 April 30 Gunder Hoel 2 kalver April 30 Barbra Tønsager 1 kvige April 30 Erik Braaden 1 kalv April 30 Ole Smedstad 1 kalv Mai 1 Gullik Larsen Dahl oppkjørsel av 2 vognlass med forskjellig fra Christiania Mai 1 Christopher Dahl oppkjørsel av 2 vognlass med forskjellig fra Christiania Mai 1 Undertegnede en halv tønne poteter 8 32 Mai 2 Christopher Melbye 1 kalv 11 Mai 2 Agent Nielsen betalt ved rittmaster Elieson etter regning av 30. april Lit A. nr 8 Mai 2 kokken Beauvin diverse utlegg beløp etter regning av 30. april Lit A. nr 9 Mai 2 kokken Beauvin diverse utlegg beløp etter regning av 30. april Lit A. nr 10 Mai 2 Ole Gunildsrud 1 kalv 15 Mai 2 Gulbrand Holckebyestuen 1 kalv Mai 2 Ole Nielsen Tranumseie 1 kalv 8 32 Mai 2 John Olsen Røgle 1 kalv 8 32 Mai 2 Ole Gulbrandsen Greni 1 kvige Mai 2 Ole Gulbrandsen Greni 1 kalv (summen over gjelder kvige og kalv Mai 2 Hans Stokstad 1 kalv Mai 2 Even Røgholt 1 kalv 10 Mai 3 John Elstad 1 kalv 8 32 Mai 3 Jacob Kjønstad 2 kalver Mai 3 Knudt Lyshaug 2 kalver Mai 3 Børger Wænger 1 ku Mai 3 Lars Kringle 1 kalv 6 64 Mai 3 Amund Dokken 1 ku 75 Mai 3 jomfru Grefsen 16 pund fårekjøtt Mai 3 Lars Kopperud 1 kalv 8 32 Mai David Lybeck, Augustenus 3 Herberg og Jacob Maura oppkjørsel fra byen 3 store kasser rødvin 115 Mai 4 Niels Schennum 1 kalv 11 Mai 4 Niels Raaholt 1 kalv 11 Mai 4 Thore Kjos 2 kalver 20 Mai 5 Halvor Westbye 1 kalv Mai 5 Ole Aastad 1 kalv Mai 5 Even Hansen Dahlen 1 kvige Mai 5 Abraham Olsen Møller 1 kvige 60 6

7 Mai 5 Gonord Hjeronimusdatter 1 kvige Mai 5 Christen Løchen 1 kvige 55 Mai 5 Henrik Kommersrud 1 kalv 10 Mai 5 Amund Raaholt i Nes 1 kalv 20 Mai Thore Aamodt og Simon 5 Bjerke 2 lass fra byen Mai 5 sersjant Juelsrud 1 kalv Mai 6 Ole Westlien 2 tiurer 5 Mai 6 Anders Steensgaard 1 tiur 2 48 Mai 6 Peder Rudstad 2 tiurer 5 Mai 7 Erik Løchen 1 kalv Mai 7 Gulbrand Myhrens enke 1 kvige 50 Mai 7 Jens Elstad 1 kvige Mai 7 Jacob Snedsrud 1 kalv 10 Mai 7 Halvor Komisrud 1 kalv 10 Mai 7 Hans Brenie 1 kalv Mai 7 Lars Touland 2 kalver Mai 7 Tron Kjos 1 kalv 8 32 Mai 8 Clemet Holter 1 kvige 60 Mai 8 Clemet Holter 1 kalv Mai 8 Jørgen Siggerud 1 kvige Mai Jens Dønum og Erik 8 Løcken 2 lass fra Christiania Mai 9 Christen Krogvold 1 kalv 7 64 Mai 9 Niels Olsen Ødemark 1 kalv 15 Mai 9 Hans Stavie 1 kalv Mai 9 Gunder Nielsen for fortinnet adskillig kobbertøy brukt ved riksforsamlingen etter kvittert regning av 7. mai Lit. A nr. 11 Mai 9 sersjant Dokken 1 kvige 70 Mai 9 Christian Fagernes 1 kvige Mai 10 Halvor Smedstad 1 kalv 8 32 Mai 10 fru Hjort 1 ku Mai 10 Peder Aalborgseie 1 kvige 50 Mai 10 Embret Hoel 1 kvige 55 Mai 10 Ole Larsen Kind 1 kvige Mai herr rittmester 11 Schwentzen 161 skippund høy til prinsens hester etc Mai 11 Alf Aarnes 1 kvige Mai 12 Ole Mago oppkjørsel av diverse fra Christiania 8 32 Mai 12 Hans Svangerud 1 kalv Mai 13 Lars Karlsen 1 kalv Mai 14 Lars Holm 1 kalv 6 64 Mai 14 Gulbrand Røgholt 1 kvige Mai 14 Lars Bjørnlie 1 kvige 50 Mai 16 Herman Haga 1 ku 65 Mai 16 Jens Fuglerud 1 kalv 15 Mai 16 Lars Jøedahl 1 kvige 75 Mai 16 Andreas Aschim 1 kalv 8 32 Mai 16 Haagen Breieie 1 ku 60 Mai 16 Ole Brøstad 1 kalv

8 Mai 17 Ole Haga 1 kalv 11 Mai 17 Poul Haga 1 kalv 11 Mai 17 Andreas Bladkidsrud 1 ku 75 Mai 17 Arne Kjos 1 kalv Mai 17 Ole Hoel 1 kalv Mai 17 Ole Kalseg 1 kalv Mai 18 1 skjeppe poteter 2 16 Mai 18 kokken Beauvin for skyss fra Christiania til Verket for ham og to koner (kokkekoner) etter kvittert regning av 5. april Lit. A nr. 12 Mai 18 Ole Mago diverse reiser etter kvittert regning av 16. mai Lit. A nr 13 Mai 18 Tron Michelsen 1 kalv 7 64 Mai 18 Ole Kobberstad 1 kvige 70 Mai 19 1 skjeppe poteter 2 16 Mai 19 Iver Waaler 1 kalv Mai 19 Peder Iversen Doknes 3 skjepper rug Mai 20 Erik Raxrud 1 kalv 20 Mai 20 Anders Steensgard 1 kalv Mai 20 leietjener Wejbye skyss fra Christiania til Verket 9 86 etter regning av 18.dennes Lit. A nr 14 Mai 20 Poulsen 5 bøker papir 1 4 etter regning av 14.dennes Lit A nr 15 Mai 20 Gram 2 hespler seglgarn 2 64 etter kvittert regning av 14.dennes Lit. A nr 16 Mai 20 Eriksen ved Dahl 1 vognlass å kjøre opp fra Christiania 40 Mai kokken Beauvin, 2 koner (kokkekoner) og 3 20 leietjenere 1500 efter herr rittmester Eliesons kvitterte regning av dags dato, Lit A. nr 17 Mai 20 Ole Wængerbakken 2 vognlass oppkjørt fra byen 75 Mai 21 Wejbye med flere skyss etc fra Christiania til Verket efter kvittert regning av 7.april, Lit A, nr 18 Mai 21 Erik Elsteen oppkjørsel av et kjerrelass diverse Mai 21 Peder Toftner leie av en hest til en kar som reiste om i Ullensager for å låne dekketøy 3 Mai 28 Ole Rugsveen 16 pund 12 merker smør etter kvittert regning av 24. mai Lit. A. Nr 19 Mai herr kjøpmann Knudt 28 Borgh endel brennevin etter kvittert regning av 26. mai Lit. A. Nr 20 Mai 28 diverse h? tjenere oppvartning ved herr stallmester Elieson speciale og kvittert regning av 26.mai Lit. A nr 21 Mai 28 Wejbye skyss til Christiania ved herr stallmester Elieson kvittert regning av 23.mai Lit. A nr 22 Mai 28 Hr kjøpmann Horster 6 oksehoder rødvin 3500 etter kvittert regning av 26. mai Lit A nr.23 Mai 28 hr grosserer Anker kaffe, sukker og te etter kvittert regning av 27. mai Lit A nr.24 Mai 28 losji for Carstensen med drikkepenger innberegnet Mai 28 skyss for undertegnede til Christiania og tilbake til Verket 8 32 Mai 28 diett på veien frem og tilbake 6 Mai 31 Lars Carlstuen med flere kjørt fra Eidsvold prestegård til Verket 57 tønner rug Mai 31 Lars Carlstuen med flere kjørt 600 buteljer (flasker) fra Eidsvollbakken til Verket 8 etter kvittert regning av 31.mai Lit A nr 25 (gjelder også posten over) Mai 31 Arne Jensen smør og fløte samt for bakning av brød etc etter kvittert regning av 31.mai Lit A nr 26 Mai 31 Lars Michelsen diverse ekspresser 10 etter kvittert regning av 31.mai Lit A nr 27 Mai 31 undertegnede for bakt 23 tønner rugmel med transport av melet fra møllen beregnet, samt kjørt 17 tønner rug til møllen og endelig kjørt brødet til Verket 44 Mai 31 umaken ved å sikte bemeldte 17 rønner rug 5 64 Mai 31 Nielsen diverse, samt for egg, fløge og melk etter kvittert regning av 22. mai Lit A nr 28 Mai 31 Matthias Petersen 5 merker humle

9 Mai 31 statskaptein A. Petersen for ved ham innkjøpt diverse etter kvittert regning av 26.mai Lit A nr 29. Regningen er på rbd og 38 sk, herfra avgår diverse, se merknad på 12 slutten av dokumentet. Juni 2 snekker Nebrich oppvartning ved riksforsamlingen (utføre arbeid) 200 etter kvittering av 2.juni Lit A nr 30 Juni 2 Daniel Lemche oppvartning ved riksforsamlingen (utføre arbeid) 200 etter kvittering av 2.juni Lit A nr 31 Juni 2 Eidsvoll jernverk adskillig tillaget etter kvittert regning av 22.mai, Lit A nr 32 Juni 2 Jens Bjørnstad 1 lam 6 64 bekommet av ham den 21.mai Juni 2 Jens Bjørnstad bakt 19 tønner 1 rd 64sk Juni 6 Ole Jensen Braaden et trefat og 7 treskjeer som var lånt, men ei fantes igjen 4 28 Juni 6 snekker Schwioffskye og Roskilde for deres arbeid med værelsene i hovedbygningen m.m etter kvittert regning av 2.juni Lit A nr 33 Juni 6 Isak Jørgensens enke 1 dreielsduk 8 32 Juni 6 Isak Jørgensens enke 1 1 håndkle, 1 stenfat, 1 leirkoks 1 48 Juni 6 Abraham Johnsen 1 lam 5 levert 21. april Juni 8 Halvor Westbye 12 lass høy 200 etter kvittert regning av 8.juni Lit A nr 34 Juni 9 Torer Aamodt 1 ledig sekk som er blitt borte under riksforsamlingen 2 Juni 13 Peder Davidsen 4 32 etter regning av 13.juni Lit A nr 35 Juni 13 Ole Wængerbakken innkjørsel til Christiania av 3 ledige kasser etc som hadde vært varer i 5 Juni 15 Pastor Munthe 3 servietter, 1 bord kniv som ble borte under samlingen samt for slitasje av en del dekketøy etter kvittert regning av 15.juni Lit A nr 36 Juni 15 Tron Michelsen brakt tilbake en del dekketøy etc som lånt hos hr sekretær Koren og pastor Munthe 3 Juni 15 Lars Michelsen brakt tilbake diverse lånt til Wielberg, Styren og Eidsvollbakken 1 Juni 15 Lars Michelsen 1 spann 48 Juni 20 Simon Bjerke 1 ledig sekk som ble borte 2 32 Juni 20 Lars Myhrhaug 1 ledig sekk som ble borte 2 32 Juni 20 gullsmed Morth 3 teskjeer i sølv å forferdige i stedet for de som ble borte under riksforsamlingen Juli 4 Arne Jensen beslått en kakkelovn som ble brukt i et værelse til de deputerede 3 32 Juli 4 Arne Jensen vært på Toten med en del lånt dekketøy 8 32 Juli 5 Gunder Nielsen fortinnet adskillig kobbertøy etter kvittert regning av 5.juli Lit A nr 37 Juli 9 Tron Michelsen innkjørsel til Christiania av 2 kasser med klede som var brukt på rikssalen 6 64 aug 1 Ole Frank 1 stenfat og 1 tinntallerken som ble borte ved riksforsamlingen 1 64 etter kvittering av 1.aug Lit A nr 38 aug 13 John Hjort 6 servietter som er blitt borte under riksforsamlingen samt for slitasje på 2 duker og 18 servietter 50 se kvittering fra herr stallmester Elieson av 28.mai Lit A nr 39 aug forskjellige folk som har vært brukt ved 13 riksforsamlingen etter vedlagte fortegnelse av 18. mai Lit A nr 40 aug 13 Erik Johnsen 2 ekspresser 2 etter kvittering av 2.juni Lit A nr 41 Aug 13 Isack Jørgensens enke hjembrakt til Sanderud og Riisebrobakken lånt dekketøy 1 Aug 19 Fru Somerfelt fire dreielsservietter som ble borte ved riksforsamlingen samt slitasje på de 25 øvrige og duker etter kvittert regning Lit A nr 42 Aug 19 foged Schultz likeledes for 4 servietter som bortkommet og slitasje på øvrige 20 etter kvittert regning Lit A nr 43 hatt uleilighet med å få lånt endel dekketøy samt for å betale Aug 19 Ole Bakke på Toten vedkommende 10 etter kvittert regning Lit A nr 44 9

10 Aug 19 undertegnede lånet av et fint lerretsputevar som ble borte under riksforsamlingen, indeholdt 4 alen 2 8 Aug 19 undertegnede en ledig sekk 3 Aug 19 Eidsvoll jernverk diverse som ble borte under riksforsamlingen 552 med spesifisert regning av 19.aug Lit A nr 45 Aug 22 generalmajor Meyer slitasje av dekketøy 150 etter kvittert regning av 22.aug Lit A Nr 46 Aug 22 Nils M. Nissen lån av dekketøy og slitasje på sølvskjeer 50 etter kvittert regning av 22.aug Lit A Nr 47 Aug 22 2 ekspresser til Toten for å få oppgjort angående de lånte dekketøy 6 Aug 25 forvalter John Andersen Eidsvollbakken 600 stk vinbuteljer 132 etter kvittert regning av 25.aug Lit A Nr 48 Aug 26 undertegnede hans reise til byen med regnskapet og balansen, skyss, diett og losji i byen 30 Merknader 27. mars levert herr stallmester Elieson, kontant 1050 Merknader: 1. april levert kokken Beauvin april levert leietjener Anders Kjøstelsen april levert kokken Beauvin april Olea Larssdatter april 3 leietjenere april Elisons vaskekone og 19. april Beauvin og 19. april Kjøstelsen 50 Summa Ejdsvold Jernverk den 26. august Arnesen Til sammen 6614 rbdlr og 60 skilling. Disse er inndragne i rbdlr 74 skilling under 2.mai i kokken Beauvins 2 regninger og under 21. mai i leietjener Wejbyes regning, samt ved herr stallmester Elieson mig godtgjorte 179 rbd 60 sk. Ovenmeldte DC (dansk kurant) utgjør i riksbankpenger daler 12 sk. sum rbd i regnearket ,4 sum skilling omgjort til rbd 117,49375 sum i regnearket 59636,

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 , 20

Redaktøren har kuppet lederplassen!

Redaktøren har kuppet lederplassen! Røyken Historielag Redaktøren har kuppet lederplassen! Status Mølla Det ser ut til å gå litt tregt med rydding og restaurering av vår nye ervervelse. En må vel innse at folk flest har nok med sitt eget

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Spind IF. Informasjon om Bingoen

Spind IF. Informasjon om Bingoen Spind IF Informasjon om Bingoen 17.01.2011 Kaffe og kaker Plassering av bordene Selger Oppleser Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Arbeidsoppgaver alle... 4 Arbeidsoppgaver selgere... 5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP.

OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP. OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP. Av Per Sundfær og Geir Gullaksen Otto Hansen bak disken på baren i 117 Columbia Street. Under dasslokket er et bilde av en yngre Otto. Bildet er fra 1974 da Otto var

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

100 år med travkjøring. Prestfoss Travselskap 100 år 1913 2013

100 år med travkjøring. Prestfoss Travselskap 100 år 1913 2013 100 år med travkjøring Prestfoss Travselskap 100 år 1913 2013 Når Prestfoss Travselskap nå runder 100 år, må det være lov å si at jubilanten fortsatt er lett i steget og legger seg i selen når det gjelder.

Detaljer

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001 Røyken Historielag Formannen har ordet B ygdemagasinets vårnummer er på trappene. Vi kan fortelle at Boka «Røyken Bygd før og nu» er kommet i nytt opplag, samt at arbeidet med ny utgave er kommet i gang.

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008

Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008 Kjære Rotaryvenner! Mediebildet i februar var preget av en intrikat sak involverende nettverk og bruken av disse. Ramin-Osmundsen-saken burde interessere Rotarianere spesielt med tanke på etikk og moral

Detaljer

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke.

Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Nr.1 * Mars 2015 * 51 årgang Jessheim kirke bygges ut! Presentasjon på Hovin menighets årsmøte 8. mars etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Babysang s.4 Kirkevalget s.3 Konfirmant 2015 s.4 FASTEAKSJONEN

Detaljer

Innsamlingsskandalen. Jouranlist: Frank Haugsbø frank.haugsbo@vg.no tlf.: 90548992

Innsamlingsskandalen. Jouranlist: Frank Haugsbø frank.haugsbo@vg.no tlf.: 90548992 Jouranlist: Frank Haugsbø frank.haugsbo@vg.no tlf.: 90548992 Redaksjon: Verdens Gang, Akersgata 55,0180 Oslo Pb.1195, Sentrum, 0107 Oslo Publiserte artikler: Han sier han samler inn penger til Haiti. Men

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

Livet i leiren. og forholdet til naboene. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Livet i leiren. og forholdet til naboene. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Livet i leiren og forholdet til naboene Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Dagligliv i grenda Vikvarvet forbruksforening, senere Vikvarvet Samvirkelag, var nærbutikken til taterne. Det var her de

Detaljer

Bratthelgeland - Historie

Bratthelgeland - Historie Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Bratthelgeland - Historie Februar 2015 Skråblikk fra Ognsurnå Aldri før hadde vel

Detaljer

Den gamle uthavna Merdø

Den gamle uthavna Merdø Den gamle uthavna Merdø Hilde L. Austarheim Merdø ligger ut mot havet en halv mil sør for Arendal. Her var i sin tid en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Denne artikkelen vil ta opp flere sider

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Gammelt og Nytt Nr.4 2008

Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Medlemsblad for Båtsfjord Historie og Museumslag Julen 2008 Lederen har ordet. Et nytt år er gått. Julen har igjen innhentet oss, og tro blir vi ferdig til jul med alt vi skulle

Detaljer