etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461"

Transkript

1 MånedDag Utbetalt til mengde vare eller tjeneste levert Riksbankdaler skilling 1814 Mars 9 Jørgen Siggerud en halv tønne rug Mars 9 Peder Præsterud 2 tønner rug Mars 9 Ole Steensrud 2 tønner rug Mars 9 en ekspress til Eidsvollsbakken for å høre etter glass 16 Mars 10 2 pund smør Mars ryper 7 32 Mars 10 1 hare 80 Mars 10 halvannet pund fårekjøtt 5 Mars 12 Lars Hannum 4 pund 4 merker smør Mars 12 Peder Bye 1 tønne rug Mars 15 Peder Hans Lien 14 pund 14 merker smør Mars 15 Peder Hans Lien 1 pund 1 merker mysost 5 20 Mars 15 Peder Hans Lien 7 pund 10 merker smør 84 5 Mars 15 Peder Hans Lien 1 pund 18 merker mysost Mars 15 Peder Hans Lien 1 hare 1 Mars 16 Eriksen 2 tønner 2 skjepper rug Mars 16 Eriksen 4 gjess Mars 16 Eriksen 1 røy 80 Mars 16 herr Holmboe diverse stentøy 461 etter kvittert regning av 15. mars, lit 64 A. nr. 1 Mars 16 Carstensen for losji ved min nærværelse i byen for oppkjøp av adskillig,drikkepenger innberegnet Mars 16 skyss frem og tilbake 8 32 Mars 16 diett på veien frem og tilbake 6 etter kvittert regning av 26 mars, lit 64 A. nr. 2 Mars 16 Herr M. Anker 6593/4 pund raffinade 2529 Mars pund kaffe 375 etter kvittert regning av 26 mars, lit A. nr. 2 Mars 16 Herr John Horster 3 oksehoder rødvin 1750 etter kvittert regning av 26 mars, lit A. nr. 3 Mars 16 Mølleren 1 kalv 4 Mars ryper 12 Mars 17 Anders Myhrer m.fl. oppkjøring fra Christiania av 3 oksehoder rødvin og en del sukker, i alt fire lass 20 Mars 17 Anders Myhren innkjørt til Christiania diverse ledige sekker til innpakning og oppholdt ham der en dag over for at være meg behjelpelig 3 32 Mars 18 Jocum Jørgensen for gått ekspresse etter dekketøy 32 Mars 18 4 harer 4 64 Mars 19 3 harer 3 48 Mars 19 Gulbrand Hejret 1 tønne rug 75 Mars 20 4 ryper 4 Mars 20 5 ryper 5 Mars 20 3 harer 3 48 Mars 20 Herman Sundet 4 tønner malt og for oppkjørsel fra Christiania av en del stentøy 8 32 Mars 20 Ole Haug 1 slakt Mars 20 John Buraas 1 slakt

2 Mars 20 Hans Buraas 1 slakt Mars 20 Niels Nordlien 1 slakt 25 Mars 20 Lars Kjeldsen 1 slakt Mars 20 Peder Nordgaard 1 slakt Mars 20 Hans Johndahl 1 slakt Mars 20 en døl 5 pund smør 55 Mars 20 7 ryper 5 80 Mars 20 1 harer 1 16 Mars 22 Even Garsøen diverse innkjøp 91 etter kvittert regning av 22.mars, Lit 64 A, nr 4 Mars 23 til diverse for å skylle buteljer (flasker) til vin, øl og brennevin 3 64 Mars 23 Anders Myhrer m.fl. for oppkjørsel fra Christiania av to oksehoder brennevin med mer 20 Kjøpmann K. Bergh i Mars 25 Christiania 2333/4 potter konjakk 1558 etter kvittert regning av 21. mars Lit. A, nr 5 Mars /4 potter dobbelt destillert 491 etter kvittert regning av 21. mars Lit. A, nr 5 Mars 25 2 tønner til brennevinet 7 etter kvittert regning av 21. mars Lit. A, nr 5 Mars 25 2 buteljer (flasker) til prøven etter kvittert regning av 21. mars Lit. 42 A, nr 5 Mars 25 Skyss fra Verket til Christiania for å heve penger med mer og dertil brukt forbud (hestereservasjon) 8 32 Mars 25 diett på reisen frem og tilbake 6 64 Mars 25 Carstensen losji med drikkepenger innberegnet 19 Mars 25 2 ryper 2 Mars ryper 20 Mars harer Mars 25 Nils Wænger 1 ku til slakt 75 Mars 25 5 ryper 4 16 Mars harer Mars 25 1 ryper 1 Mars 25 Erik Johnsrud 1 ku til slakt 75 Mars 25 2 merker humle 48 Mars 25 3 harer 4 16 Mars 25 1 rype Mars 26 Christen Fagerli 1 kvige til slakt Mars 28 3 harer 2 72 Mars 28 2 orrhøner 1 80 Mars 28 6 ryper 4 Mars merker humle 2 72 Mars 28 2 harer 2 Mars 28 Erik Elsteen kjørsel av diverse fra Christiania Mars 29 Mallene Dahlen 1 kvige til slakt 50 Mars 31 Engelbret Waaler 1 kalv Mars 31 5 harer 5 80 Mars 31 Ole Kapaasen en oppless (lass) å kjøre fra Byen med diverse 9 16 Mars 31 Christen Olsen gått ekspresse til Toten, Stensbye og Sanderud for å få lånt dekketøy 2 48 Mars 31 Jocum Jørgensen gått ekspresse til Styren, Grue etc for å låne adskillig 1 2

3 April 3 Jens Blegstad for oppkjørsel av 3 lass fra Christiania med adskillig 50 April 3 1 hare 1 16 April 3 7 merker abbor 56 April 3 Amund Katterud 4 og en halv tønne rug 105 April 4 Ole J. Sander 1 kvige til slakt 55 April 4 2 harer 2 32 April 4 1 gjøkalv April 4 1 snes egg 3 32 April 4 15 egg 2 48 April 5 Halvor Holkebye 2 gjøkalver 30 April 5 Gulbrand Olsen Soelberg 1 kvige April 5 John Lie oppkjørsel av diverse 32 April 5 Hans Haga 1 gjøkalv 10 April 5 Gulbrand Bjerke 2 gjøkalver 20 April Herman Sundet og Erik 6 Johnsrud for hentet to lass sengeklær fra Feiring April 6 6 egg 1 April 6 Lars Røgholt 1 kvige April 6 Christopher Økeren 1 gjøkalv 15 April 6 Ole Wiigen 1 gjøkalv April 6 Poul Aas 14 egg 1 16 April 7 dreier Quisling 1 tertekjevle 1 64 April 7 Amund Kallerud 1 gjøkalv April 7 Christian Tranum 1 gjøkalv 8 April 7 Ole Aas 2 gjøkalver April 8 1 harer 1 16 April 8 Jens Dønnum oppkjørsel fra Christiania av 63/4 skippund adskillig April 8 Even Garsøen 14 geitunger 20 etter kvittert regning av 7. april Litr. A, nr 6 April 8 Embret Wænger oppkjørt fra byen 31/4 skippund vekt April 11 Christian Olsen Almerlie 1 kvige 50 April 12 Gulbrand Kobberudsæter 2 gjøkalver 25 April 12 Lars Langvæg 21/4 tønne rug April 12 Niels Olsen Frilset 2 kviger til slakt April 12 1 orrhane 1 16 April 13 Lars Sandbye 2 gjøkalver April 13 Ole Steenberg 1 gjøkalv 15 April 13 Larsen på Bladkidsrud 1 gjøkalv 10 April 13 Christopher Toftner 2 kalver 20 April 13 Torer Aamaal 1 kalv April 14 Gulbrand Holkebystuen 1 kalv April 14 Lars Røgholt 1 kalv 10 April 14 Halvor Holkebye 2 kalver April 14 Poul Aas 1 kalv 8 32 April 14 Poul Aas 1 bismerpund Lage fisk (Lake? Eller lagesild?) 4 16 April 15 Christian Haga 2 sauebukker 30 April 15 Christian Haga 1 kalv 6 64 April 15 Marthe Aas 1 kalv og 20 3

4 April 15 Marthe Aas 2 får April 15 Ole Jensen enkel kakkelovn oppsatt etter herr oberstløytnant v. Haffners ordre til avbenyttelse for de deputerte, vekt ett skipppund, pund, 2 plater til tut og dør veier 26 pund April 15 drikkepenger til tre personer som brakte fisk 2 48 April 15 forvalter Klouman 2 harer 2 32 April 16 Jens Leerhuus 1 kalv April 16 Enken på Grue 1 kalv 8 32 April 16 Erik Fossum 1 kalv 8 32 April 16 Torer Wolloug 1 kalv 10 April 16 Ole Bjerke oppkjørsel fra Christiania av diverse April 16 Christen Dønnum oppkjørsel fra Christiania av diverse April 16 Haagen Skjennum 1 kalv April 16 Lars Kabberud 1 kalv April 16 Christopher Knebelsrud 1 kalv April 16 Christopher Økeren 1 kalv April 16 Amund Aamaal 1 kalv 20 April 16 Gulbrand Sanieie 1 kalv 10 April 16 Ole Aschim 1 tønne rug 75 April 16 drikkepenger for fisk 80 April 18 Erik Ihleje 1 kvige 70 April 18 Gulbrand Brøstad 1 kvige 50 April 18 Lars Bjerke 1 kalv 10 April 18 Ole Aarnes 1 stut April 19 Amund Aanersrud 1 kalv 15 April 19 Christen Snedsrud reparert og loddet rett et plat menage (serveringsbrett) 1 32 April 19 Hendrik Kommersrud 1 kalv April 19 Ole Simonsen Lage fisk (Lake? Eller lagesild?) April 19 drikkepenger til budet 32 April 19 Dreier Quisling 120 stk små kugler og en butterdeigkjevle 3 32 April 20 Augustenus Herberg m.fl. oppkjørsel av 5 oksehoder rødvin og 4 oksehoder brennevin og ellers adskillig til sammen 6 vognlass 200 April 20 Erik Larsen oppkjørsel av 1 oksehode rødvin og 200 pund kaffe April 20 drikkepenger til en dreng som leverte fisk 32 April 20 Peder og Jens Herstuen oppkjørsel av 2 kjørelaster fra byen med brennevin, kaffe og sukker April 20 Ole Ruud 1 kalv April 20 Thomas Habberstad 2 kviger til slakt April 21 Ole Bjerke 2 kalver 25 April 21 Knudt Hylden 1 kalv 15 April 21 Arne Habberstad 1 ku April 21 Ole Rulnes 1 ku 55 April 21 Ole Frilset 1 kalv April 21 Hans Ihle 2 kalver 20 April 21 Hans Walset 1 kvige April 21 Christian øvre Aas 1 kalv 8 32 April Thorer Christophersen 22 Gaarder 1 kalv

5 April 22 Ivar Allergodt 1 kalv 20 April 22 Christopher Stensbye 1 kalv April 23 Hans Stavi 1 kalv April 23 Svend Bekkedahl 1 kalv 10 April 23 Christopher Aamaal 1 kalv 10 April 23 Christopher Hæglie 1 kalv April 23 Ole Bjerke 1 kalv April 23 Simen Bjerke 1 kalv 10 April 24 Jens Bjørnstad 1 kalv April 24 Hans Dønum 1 kalv April 25 Christopher Gaarder 3 kalver April 25 Christopher Sandsnes 1 kalv 15 April 25 Embret Waaler 1 kalv 15 April 25 Gulbrand Baastad 1 kalv April 25 Gulbrand Baastad 1 saubukk 30 April 25 Friderik Møllerstuen 1 kvige 75 April 25 Tron Kjos 1 ku April 25 Gulbrand Bjerke 1 kalv 15 April 25 Poul Johndahl 1 ku April 25 Ole Elstad 2 kalver April 26 Schønne Kjønstad 1 kalv 15 April Gaanord 26 Hjeronimusdatter 1 stut April 26 Arne Næss 1 kvige April 26 Lars Slatum 1 kalv 15 April 26 Jens Røgholt 2 kalver April 26 Lars Dragvold 1 kalv April 26 Hans Sadelmager Støen 1 kalv April 26 drikkepenger for fisk 1 April 26 Hans Bjerke 2 kalver April 26 Hans Hallingstad 1 kalv 15 April 26 Peder Ouer med flere 21/4 lass å kjøre fra byen 75 59,4 April 26 hr. Torgersen 1951/2 pund raffinade 16riksdaler dansk kurant =3128 April pund 13 riksdaler dansk kurant=1300, omregnet blir begge: April 27 Engelbret Waaler 1 kalv April 27 Jacob Snedsrud 1 kvige 50 April 27 Gonaar 2 kviger April 27 Halvor Mellie 1 sauebukk April 27 Halvor Mellie 1 kalv 20 0 April 27 Tord Kjeldshaugen 1 kalv 10 April 27 Anders Jøldahl 1 kalv April 28 Ole Wiigen 1 kalv April 28 Ole Sundbyestuen 1 kalv April 28 Peder Hedenberg 1 kalv April 28 Christian Fagernes 1 stut 70 April 29 Gonaar 1 kalv April 29 Jørgen Tranbollen 1 kvige April 29 Anders Hamerstad 1 kalv 10 April 29 Erik Oustad 1 kalv

6 April 29 Hans Rudstad 1 kalv 15 April 29 Peder Tømte 1 kalv April 29 Gulbrand Blegeberg 1 kvige April 30 Morten Krusstuen 1 kalv 20 April 30 organist Iversen 1 tønne rug 75 April 30 Christopher Doknes 1/2 tønne rug April 30 Christopher Kjos 1 kalv April 30 Niels Schennum 1 kalv April 30 Engelbret Olsen Myhrer 1 ku April 30 Amund Olsen Bergh 1 ku 75 April 30 Gunder Hoel 2 kalver April 30 Barbra Tønsager 1 kvige April 30 Erik Braaden 1 kalv April 30 Ole Smedstad 1 kalv Mai 1 Gullik Larsen Dahl oppkjørsel av 2 vognlass med forskjellig fra Christiania Mai 1 Christopher Dahl oppkjørsel av 2 vognlass med forskjellig fra Christiania Mai 1 Undertegnede en halv tønne poteter 8 32 Mai 2 Christopher Melbye 1 kalv 11 Mai 2 Agent Nielsen betalt ved rittmaster Elieson etter regning av 30. april Lit A. nr 8 Mai 2 kokken Beauvin diverse utlegg beløp etter regning av 30. april Lit A. nr 9 Mai 2 kokken Beauvin diverse utlegg beløp etter regning av 30. april Lit A. nr 10 Mai 2 Ole Gunildsrud 1 kalv 15 Mai 2 Gulbrand Holckebyestuen 1 kalv Mai 2 Ole Nielsen Tranumseie 1 kalv 8 32 Mai 2 John Olsen Røgle 1 kalv 8 32 Mai 2 Ole Gulbrandsen Greni 1 kvige Mai 2 Ole Gulbrandsen Greni 1 kalv (summen over gjelder kvige og kalv Mai 2 Hans Stokstad 1 kalv Mai 2 Even Røgholt 1 kalv 10 Mai 3 John Elstad 1 kalv 8 32 Mai 3 Jacob Kjønstad 2 kalver Mai 3 Knudt Lyshaug 2 kalver Mai 3 Børger Wænger 1 ku Mai 3 Lars Kringle 1 kalv 6 64 Mai 3 Amund Dokken 1 ku 75 Mai 3 jomfru Grefsen 16 pund fårekjøtt Mai 3 Lars Kopperud 1 kalv 8 32 Mai David Lybeck, Augustenus 3 Herberg og Jacob Maura oppkjørsel fra byen 3 store kasser rødvin 115 Mai 4 Niels Schennum 1 kalv 11 Mai 4 Niels Raaholt 1 kalv 11 Mai 4 Thore Kjos 2 kalver 20 Mai 5 Halvor Westbye 1 kalv Mai 5 Ole Aastad 1 kalv Mai 5 Even Hansen Dahlen 1 kvige Mai 5 Abraham Olsen Møller 1 kvige 60 6

7 Mai 5 Gonord Hjeronimusdatter 1 kvige Mai 5 Christen Løchen 1 kvige 55 Mai 5 Henrik Kommersrud 1 kalv 10 Mai 5 Amund Raaholt i Nes 1 kalv 20 Mai Thore Aamodt og Simon 5 Bjerke 2 lass fra byen Mai 5 sersjant Juelsrud 1 kalv Mai 6 Ole Westlien 2 tiurer 5 Mai 6 Anders Steensgaard 1 tiur 2 48 Mai 6 Peder Rudstad 2 tiurer 5 Mai 7 Erik Løchen 1 kalv Mai 7 Gulbrand Myhrens enke 1 kvige 50 Mai 7 Jens Elstad 1 kvige Mai 7 Jacob Snedsrud 1 kalv 10 Mai 7 Halvor Komisrud 1 kalv 10 Mai 7 Hans Brenie 1 kalv Mai 7 Lars Touland 2 kalver Mai 7 Tron Kjos 1 kalv 8 32 Mai 8 Clemet Holter 1 kvige 60 Mai 8 Clemet Holter 1 kalv Mai 8 Jørgen Siggerud 1 kvige Mai Jens Dønum og Erik 8 Løcken 2 lass fra Christiania Mai 9 Christen Krogvold 1 kalv 7 64 Mai 9 Niels Olsen Ødemark 1 kalv 15 Mai 9 Hans Stavie 1 kalv Mai 9 Gunder Nielsen for fortinnet adskillig kobbertøy brukt ved riksforsamlingen etter kvittert regning av 7. mai Lit. A nr. 11 Mai 9 sersjant Dokken 1 kvige 70 Mai 9 Christian Fagernes 1 kvige Mai 10 Halvor Smedstad 1 kalv 8 32 Mai 10 fru Hjort 1 ku Mai 10 Peder Aalborgseie 1 kvige 50 Mai 10 Embret Hoel 1 kvige 55 Mai 10 Ole Larsen Kind 1 kvige Mai herr rittmester 11 Schwentzen 161 skippund høy til prinsens hester etc Mai 11 Alf Aarnes 1 kvige Mai 12 Ole Mago oppkjørsel av diverse fra Christiania 8 32 Mai 12 Hans Svangerud 1 kalv Mai 13 Lars Karlsen 1 kalv Mai 14 Lars Holm 1 kalv 6 64 Mai 14 Gulbrand Røgholt 1 kvige Mai 14 Lars Bjørnlie 1 kvige 50 Mai 16 Herman Haga 1 ku 65 Mai 16 Jens Fuglerud 1 kalv 15 Mai 16 Lars Jøedahl 1 kvige 75 Mai 16 Andreas Aschim 1 kalv 8 32 Mai 16 Haagen Breieie 1 ku 60 Mai 16 Ole Brøstad 1 kalv

8 Mai 17 Ole Haga 1 kalv 11 Mai 17 Poul Haga 1 kalv 11 Mai 17 Andreas Bladkidsrud 1 ku 75 Mai 17 Arne Kjos 1 kalv Mai 17 Ole Hoel 1 kalv Mai 17 Ole Kalseg 1 kalv Mai 18 1 skjeppe poteter 2 16 Mai 18 kokken Beauvin for skyss fra Christiania til Verket for ham og to koner (kokkekoner) etter kvittert regning av 5. april Lit. A nr. 12 Mai 18 Ole Mago diverse reiser etter kvittert regning av 16. mai Lit. A nr 13 Mai 18 Tron Michelsen 1 kalv 7 64 Mai 18 Ole Kobberstad 1 kvige 70 Mai 19 1 skjeppe poteter 2 16 Mai 19 Iver Waaler 1 kalv Mai 19 Peder Iversen Doknes 3 skjepper rug Mai 20 Erik Raxrud 1 kalv 20 Mai 20 Anders Steensgard 1 kalv Mai 20 leietjener Wejbye skyss fra Christiania til Verket 9 86 etter regning av 18.dennes Lit. A nr 14 Mai 20 Poulsen 5 bøker papir 1 4 etter regning av 14.dennes Lit A nr 15 Mai 20 Gram 2 hespler seglgarn 2 64 etter kvittert regning av 14.dennes Lit. A nr 16 Mai 20 Eriksen ved Dahl 1 vognlass å kjøre opp fra Christiania 40 Mai kokken Beauvin, 2 koner (kokkekoner) og 3 20 leietjenere 1500 efter herr rittmester Eliesons kvitterte regning av dags dato, Lit A. nr 17 Mai 20 Ole Wængerbakken 2 vognlass oppkjørt fra byen 75 Mai 21 Wejbye med flere skyss etc fra Christiania til Verket efter kvittert regning av 7.april, Lit A, nr 18 Mai 21 Erik Elsteen oppkjørsel av et kjerrelass diverse Mai 21 Peder Toftner leie av en hest til en kar som reiste om i Ullensager for å låne dekketøy 3 Mai 28 Ole Rugsveen 16 pund 12 merker smør etter kvittert regning av 24. mai Lit. A. Nr 19 Mai herr kjøpmann Knudt 28 Borgh endel brennevin etter kvittert regning av 26. mai Lit. A. Nr 20 Mai 28 diverse h? tjenere oppvartning ved herr stallmester Elieson speciale og kvittert regning av 26.mai Lit. A nr 21 Mai 28 Wejbye skyss til Christiania ved herr stallmester Elieson kvittert regning av 23.mai Lit. A nr 22 Mai 28 Hr kjøpmann Horster 6 oksehoder rødvin 3500 etter kvittert regning av 26. mai Lit A nr.23 Mai 28 hr grosserer Anker kaffe, sukker og te etter kvittert regning av 27. mai Lit A nr.24 Mai 28 losji for Carstensen med drikkepenger innberegnet Mai 28 skyss for undertegnede til Christiania og tilbake til Verket 8 32 Mai 28 diett på veien frem og tilbake 6 Mai 31 Lars Carlstuen med flere kjørt fra Eidsvold prestegård til Verket 57 tønner rug Mai 31 Lars Carlstuen med flere kjørt 600 buteljer (flasker) fra Eidsvollbakken til Verket 8 etter kvittert regning av 31.mai Lit A nr 25 (gjelder også posten over) Mai 31 Arne Jensen smør og fløte samt for bakning av brød etc etter kvittert regning av 31.mai Lit A nr 26 Mai 31 Lars Michelsen diverse ekspresser 10 etter kvittert regning av 31.mai Lit A nr 27 Mai 31 undertegnede for bakt 23 tønner rugmel med transport av melet fra møllen beregnet, samt kjørt 17 tønner rug til møllen og endelig kjørt brødet til Verket 44 Mai 31 umaken ved å sikte bemeldte 17 rønner rug 5 64 Mai 31 Nielsen diverse, samt for egg, fløge og melk etter kvittert regning av 22. mai Lit A nr 28 Mai 31 Matthias Petersen 5 merker humle

9 Mai 31 statskaptein A. Petersen for ved ham innkjøpt diverse etter kvittert regning av 26.mai Lit A nr 29. Regningen er på rbd og 38 sk, herfra avgår diverse, se merknad på 12 slutten av dokumentet. Juni 2 snekker Nebrich oppvartning ved riksforsamlingen (utføre arbeid) 200 etter kvittering av 2.juni Lit A nr 30 Juni 2 Daniel Lemche oppvartning ved riksforsamlingen (utføre arbeid) 200 etter kvittering av 2.juni Lit A nr 31 Juni 2 Eidsvoll jernverk adskillig tillaget etter kvittert regning av 22.mai, Lit A nr 32 Juni 2 Jens Bjørnstad 1 lam 6 64 bekommet av ham den 21.mai Juni 2 Jens Bjørnstad bakt 19 tønner 1 rd 64sk Juni 6 Ole Jensen Braaden et trefat og 7 treskjeer som var lånt, men ei fantes igjen 4 28 Juni 6 snekker Schwioffskye og Roskilde for deres arbeid med værelsene i hovedbygningen m.m etter kvittert regning av 2.juni Lit A nr 33 Juni 6 Isak Jørgensens enke 1 dreielsduk 8 32 Juni 6 Isak Jørgensens enke 1 1 håndkle, 1 stenfat, 1 leirkoks 1 48 Juni 6 Abraham Johnsen 1 lam 5 levert 21. april Juni 8 Halvor Westbye 12 lass høy 200 etter kvittert regning av 8.juni Lit A nr 34 Juni 9 Torer Aamodt 1 ledig sekk som er blitt borte under riksforsamlingen 2 Juni 13 Peder Davidsen 4 32 etter regning av 13.juni Lit A nr 35 Juni 13 Ole Wængerbakken innkjørsel til Christiania av 3 ledige kasser etc som hadde vært varer i 5 Juni 15 Pastor Munthe 3 servietter, 1 bord kniv som ble borte under samlingen samt for slitasje av en del dekketøy etter kvittert regning av 15.juni Lit A nr 36 Juni 15 Tron Michelsen brakt tilbake en del dekketøy etc som lånt hos hr sekretær Koren og pastor Munthe 3 Juni 15 Lars Michelsen brakt tilbake diverse lånt til Wielberg, Styren og Eidsvollbakken 1 Juni 15 Lars Michelsen 1 spann 48 Juni 20 Simon Bjerke 1 ledig sekk som ble borte 2 32 Juni 20 Lars Myhrhaug 1 ledig sekk som ble borte 2 32 Juni 20 gullsmed Morth 3 teskjeer i sølv å forferdige i stedet for de som ble borte under riksforsamlingen Juli 4 Arne Jensen beslått en kakkelovn som ble brukt i et værelse til de deputerede 3 32 Juli 4 Arne Jensen vært på Toten med en del lånt dekketøy 8 32 Juli 5 Gunder Nielsen fortinnet adskillig kobbertøy etter kvittert regning av 5.juli Lit A nr 37 Juli 9 Tron Michelsen innkjørsel til Christiania av 2 kasser med klede som var brukt på rikssalen 6 64 aug 1 Ole Frank 1 stenfat og 1 tinntallerken som ble borte ved riksforsamlingen 1 64 etter kvittering av 1.aug Lit A nr 38 aug 13 John Hjort 6 servietter som er blitt borte under riksforsamlingen samt for slitasje på 2 duker og 18 servietter 50 se kvittering fra herr stallmester Elieson av 28.mai Lit A nr 39 aug forskjellige folk som har vært brukt ved 13 riksforsamlingen etter vedlagte fortegnelse av 18. mai Lit A nr 40 aug 13 Erik Johnsen 2 ekspresser 2 etter kvittering av 2.juni Lit A nr 41 Aug 13 Isack Jørgensens enke hjembrakt til Sanderud og Riisebrobakken lånt dekketøy 1 Aug 19 Fru Somerfelt fire dreielsservietter som ble borte ved riksforsamlingen samt slitasje på de 25 øvrige og duker etter kvittert regning Lit A nr 42 Aug 19 foged Schultz likeledes for 4 servietter som bortkommet og slitasje på øvrige 20 etter kvittert regning Lit A nr 43 hatt uleilighet med å få lånt endel dekketøy samt for å betale Aug 19 Ole Bakke på Toten vedkommende 10 etter kvittert regning Lit A nr 44 9

10 Aug 19 undertegnede lånet av et fint lerretsputevar som ble borte under riksforsamlingen, indeholdt 4 alen 2 8 Aug 19 undertegnede en ledig sekk 3 Aug 19 Eidsvoll jernverk diverse som ble borte under riksforsamlingen 552 med spesifisert regning av 19.aug Lit A nr 45 Aug 22 generalmajor Meyer slitasje av dekketøy 150 etter kvittert regning av 22.aug Lit A Nr 46 Aug 22 Nils M. Nissen lån av dekketøy og slitasje på sølvskjeer 50 etter kvittert regning av 22.aug Lit A Nr 47 Aug 22 2 ekspresser til Toten for å få oppgjort angående de lånte dekketøy 6 Aug 25 forvalter John Andersen Eidsvollbakken 600 stk vinbuteljer 132 etter kvittert regning av 25.aug Lit A Nr 48 Aug 26 undertegnede hans reise til byen med regnskapet og balansen, skyss, diett og losji i byen 30 Merknader 27. mars levert herr stallmester Elieson, kontant 1050 Merknader: 1. april levert kokken Beauvin april levert leietjener Anders Kjøstelsen april levert kokken Beauvin april Olea Larssdatter april 3 leietjenere april Elisons vaskekone og 19. april Beauvin og 19. april Kjøstelsen 50 Summa Ejdsvold Jernverk den 26. august Arnesen Til sammen 6614 rbdlr og 60 skilling. Disse er inndragne i rbdlr 74 skilling under 2.mai i kokken Beauvins 2 regninger og under 21. mai i leietjener Wejbyes regning, samt ved herr stallmester Elieson mig godtgjorte 179 rbd 60 sk. Ovenmeldte DC (dansk kurant) utgjør i riksbankpenger daler 12 sk. sum rbd i regnearket ,4 sum skilling omgjort til rbd 117,49375 sum i regnearket 59636,

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 , 20

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss THE FAMILY FROM SKJENNUM by Robert A. Bjerke 17 January 01 Ingel Skjennum fl 1600 160 1 i Gulbrand c160 1698 ii Lars c16 1707 iii Ole Hallingstad in Ullensaker ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Hasselbakken K 62. Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Jarle Solbu Jan Kåre Abrahamsen Glen Remi Helgerud Kai Sandbekk Bjørn Tore Hegna

Hasselbakken K 62. Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Jarle Solbu Jan Kåre Abrahamsen Glen Remi Helgerud Kai Sandbekk Bjørn Tore Hegna Jury/Ledelse Kvinner Junior e A B C D E Jarle Solbu Jan Kåre Abrahamsen Glen Remi Helgerud Kai Sandbekk Bjørn Tore Hegna Bakkedata K-punkt Meter verdi Hill size (HS) Bakkerekord Bakkenavn Gatepoeng 62

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd 20-23.11.2012. Blaker sparebank NORMA AS

Klasse ASP. 25 Skudd 20-23.11.2012. Blaker sparebank NORMA AS Klasse ASP Iselin Roos Aas Fet 44 47 46 93 230 1* Gjenstand Henrik Andresen Blaker 40 35 40 70 185 0* Gjenstand Erik Andre Broe Skedsmo 48 49 47 97 241 7* Gjenstand Kristian Melby Dæhlen Urskog 49 46 47

Detaljer

NM enkeltdistanser 2011 Hamar Olympiahall Kvinner 1000 m(3) STARTLISTE

NM enkeltdistanser 2011 Hamar Olympiahall Kvinner 1000 m(3) STARTLISTE Kvinner 000 m() 8 9 8 Hvit Thea Vestrheim Skavhellen Fana IL Rød Camilla Lund Leinstrand IL 0 Hvit Heidi Ruistuen Asker SK Rød Cecilie Schjøtt Hannevig Fana IL Hvit Martine Lilløy Bruun Sandefjord SK Rød

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

NM enkeltdistanser 2011

NM enkeltdistanser 2011 NM enkeltdistanser 211 Kvinner 5 m 14 Ida Njåtun Asker SK 4,74 8 Hanne Haugland Austevoll IK 4,91 3 Hege Bøkko Hol IL 41,31 1 Mari Hemmer Aktiv SK 42,1 16 Siri Moseng Reiersen Arendal SK 42,43 15 Hilde

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Resultat Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Page 1 of 5 Rennleder: Thor Sandness Løypesjef: Øyvind Dahl Resultat Jenter 11-12 år 1 0064 Marianne Arnesen Mytting Sørum

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS Rekrutt 100 m(1) 1 Elise Stabel-Jacobsen Hamar IL Rød 2 Julie Skjelseth Hamar IL Hvit 3 Linnea Haneberg Hamar IL Hvit 5 Johanne Braathen Kongsvinger SK Hvit 10 Tina Østerud SSK Toten Rød 11 Kaia Lund Stange

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Sølvskatten for Tjøme.

Sølvskatten for Tjøme. Sølvskatten for Tjøme. Fordeling af 6800 Speciedaler i Sőlv, som i Főlge den af Laűrvigs Grevskabs Amts Comission gjorte Ligning bliver at űdrede af Sandeherrets Tinglaűg űnder forbe meldte Amt som Indskűdte

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

ASK-cupen 2015 PARVISE RESULTATER. Vikingskipet. Jenter 11år 1000 m(2) Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Klasse Tid Diff. Hvit Tuva Fløiten Sand IF J11

ASK-cupen 2015 PARVISE RESULTATER. Vikingskipet. Jenter 11år 1000 m(2) Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Klasse Tid Diff. Hvit Tuva Fløiten Sand IF J11 Jenter år 000 m() 6 5 Hvit Tuva Fløiten Sand IF 6.4 6.4 600 m.0.44 44.0 000 m.55.85 45.4 Rød Maiken Nerstad Gundersen Oslo Skøiteklub 9.98 9.98 600 m.4.88 54.90 000 m.7.55..67 Gul Hanna Engebråten Sand

Detaljer

Øvelse m individuell medley, damer

Øvelse m individuell medley, damer Øvelse 1. 100m individuell medley, damer Elma Omerovic 99 Kongsvinger SK DISK 1p Marte Marie Mustorp 00 Askim IF 1.22,00 Sara Solsem Halsan 00 Kongsvinger SK DISK 1p Sannah Fredrikke Andersen 01 Mysen

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen .0.00 Starttid :00:00 Jury/Ledelse Rennleder Teknisk Delegert Harald Brattaker Cup KoordinatorSvein Brurud Bakkesjef Ass rd Kjell Otto Sebergsen Stein Johannessen Hugo Forfang Måldommersjef Olav Larsen

Detaljer

RESULTATLISTE BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB POSTBOKS BRUMUNDDAL E-POST

RESULTATLISTE BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB POSTBOKS BRUMUNDDAL E-POST RESULTATLISTE BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB POSTBOKS 242 2381 BRUMUNDDAL E-POST brumundal-pk@c2i.net RESULTATLISTER TIL: DATO: 13.04.2003 STED: Bangshallen NORGES SKYTTERFORBUND 2 EKS. ANT. DELTAKERE: 195 SKYTTERNYTT

Detaljer

100 m 25-skudd kl. ASP. 100 m 25-skudd kl. R. Urskog skytterlag. Samlagstevne Akershus. Leon - Resultatprogram

100 m 25-skudd kl. ASP. 100 m 25-skudd kl. R. Urskog skytterlag. Samlagstevne Akershus. Leon - Resultatprogram 100 m 25-skudd kl. ASP 1. Robin Evjebråten Steinsgård 99999 45 XXX9X 49 XX99X 48 142 X9X9 *X98XX 95 237 1. Vegard Færgestad Urskog 98995 40 9 *77X 43 969 *9 43 126 * *8 *99X796 88 214 1. Magnus Gundersen

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989. Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982. Hans Dall 10,80 Ў 1930. Reiner Kahle 10,90 Ў 1967

Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989. Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982. Hans Dall 10,80 Ў 1930. Reiner Kahle 10,90 Ў 1967 Alle tiders bedste/mїnd: 100 m: Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989 Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982 Hans Dall 10,80 Ў 1930 Reiner Kahle 10,90 Ў 1967 Johannes Nielsen 11,00 Ў 1926 Christian Jёrgensen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER Blaker Skytterlag Erik Jødahl Kjølstad 1925 BLAKER Wemunn Aabø 4 18,-kr 47 50 93 98 288 47 50 93 98 288 Pengepremiering ligg kl. 4 50 18,-kr Odd Ivar Sæther 4 69,-kr 46 47 93 97 283 46 47 93 97 283 Pengepremiering

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl.

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl. K M-Elite 8 runder, 72 km 09:00 358 Thomas Solheim Bergen CK 0:00:00 359 Nils Einar Grutle Fana IL Sykkel 0:00:00 360 Kjartan Pedersen Gurholt Fana IL Sykkel 0:00:00 361 Terje Hordnes Fana IL Sykkel 0:00:00

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

Navn Klubb Startnummer Totaltid

Navn Klubb Startnummer Totaltid .08.0 M0- Vidar Mehl Vossevangen CK/Team Fuji Norge 00:59:8 Håkon Karlstad Romeriksåsen SK 8 0:0: Steffen Gjerdbakken Ringerike SK 6 0:05: Anders Hagehaugen Raufoss og Gjøvik SK 5 0:06: 5 Vegard Solhaug

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome FIN Even Kristiansen Modum PK A 53 14 FIN Jon Anders Skarseth NEPK A 52 12 FIN Frank Kristensen Nome Pistolklubb A 48 10 FIN Rune Aalien Nesbyen Pistolklubb A 47 16 FIN Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

RESULTATER ENKELTDISTANSER Kveldsløp nr 5 sesongen 06/07, m Jenter Rekrutt

RESULTATER ENKELTDISTANSER Kveldsløp nr 5 sesongen 06/07, m Jenter Rekrutt 100 m Jenter Rekrutt 1 Inga Anne Vasassen Stange SK 13,2 2 Jeanette Håkensen Stange SK 16,1 3 Lene Hoberg Stange SK 15,9 13 Julie Clausen Hamar IL 16,5 19 Anna Mellem Sand IF 15,1 20 Ida Marie Furuset

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Miniskiflyvning G K10 J K10. Vikersund IF. Vikrsund hoppsenter. Startliste Hopp Individuelt Prøveomgang Start:00:00.

Miniskiflyvning G K10 J K10. Vikersund IF. Vikrsund hoppsenter. Startliste Hopp Individuelt Prøveomgang Start:00:00. Jury/Ledelse Dommere A B C D E Bakkedata K-punkt Meter verdi Jury lengde Bakkerekord Bakkenavn 10 m 5, p/m m K10 G K10 1 3 4 5 6 7 Benjamin Drange Hansen Hokksund 8 Sander Modalen Bakken IF Tyristubben

Detaljer

Liermesterskapet 2017

Liermesterskapet 2017 Liermesterskapet 207 4.03.207 Jenter 7 år og yngre Eline Hårberg Jensrud Sjastad Vestre Lier IL 5 03:6 Elida Solstad Kåsin Lier IL 6 03:36 Annika Magnussen Sjastad Vestre Lier IL 7 09:28 Malin Magnussen

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

SØNDAG Vårcup 2015

SØNDAG Vårcup 2015 1 1 09:00 09:07 G11 Hvam IL svart #### 0 Borgen IL rød ## ## ### TROND EINAR 2 2 09:00 09:07 G11 Hvam IL gul #### 0 Vollen UL hvit ## ## 0 ELIAS TEILGÅRD 3 3 09:00 09:07 G11 Raumnes & Årnes rød #### ###

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim- Andre Lund Jondalen 5 50 48 49 100 100 347 20* Gylt medalje 2 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 49 50 96 99 344 8* Sølv medalje 3 Henry Håkansson

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Linderudkollrennet - KM OAØ

Linderudkollrennet - KM OAØ Jury/Ledelse Rennleder TD Løperrepr Arne Tiller, Østre Aker SK Asle Johansen, Akershus Georg Kórody, Akershus e A B C D E David Sjøen, Østfold Arvid Andreassen, Østfold Svein Kampen, Akershus Fritz Jacob

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

HISTORIEN. Viktige navn og årstall

HISTORIEN. Viktige navn og årstall HISTORIEN Viktige navn og årstall Denne historiske gjennomgangen satt sammen av Arne Holst, er i stor grad basert på opplysninger tatt fra Jens Haukdals «Busetnad og folkeliv i Soknedal» (1972). NAVNET

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Dato Stevnenummer Ovelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad FINFELT Finfelt Frank Lien Ringerike Pistolklubb

Dato Stevnenummer Ovelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad FINFELT Finfelt Frank Lien Ringerike Pistolklubb FINFELT 13.04.2017 1707025 Finfelt Frank Lien Ringerike Pistolklubb 76 10 13.04.2017 1707025 Finfelt Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 75 15 13.04.2017 1707025 Finfelt Anders Gunbjørnsen Ringerike

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG 03.01.2009 KLASSE BARN - 26 registrerte deltakere 1 Eivind Øverheim 160 2 Andrea? Maarud 110 3 Kristian Bjørke Hansen Gjøvik &

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Oscarløpet 2010 NC6, Skyet opphold, laber bris fra nord, -3 grader C. 500 m (1) Kvinner Junior A. 500 m (1) Kvinner Senior

Oscarløpet 2010 NC6, Skyet opphold, laber bris fra nord, -3 grader C. 500 m (1) Kvinner Junior A. 500 m (1) Kvinner Senior 500 m (1) Kvinner Junior A 1 59 Hanne Haugland Austevoll IK 43,75 MT 40 2 50 Sofie Karoline Haugen Sandefjord SK 46,13 MT 35 3 14 Heidi Ruistuen Asker SK / NSF Østviken 47,01 MT 30 4 36 Ellen Bjertnes

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Klasse: Cadetti. NMK Modum & Sigdal - Busseløpet. KNA Varna. KNA Varna - Vårløpet Daniel Mikkelrud KNA Varna Gillard

Klasse: Cadetti. NMK Modum & Sigdal - Busseløpet. KNA Varna. KNA Varna - Vårløpet Daniel Mikkelrud KNA Varna Gillard Klasse: Cadetti 81 Marco Andre Rønningen Biesse 25 25 1 64 Daniel Mikkelrud Gillard 2 2 8 Marcus Påverud NAF Asker & Bærum Tony Rocky 16 16 3 51 Ida Bryntesson KNA Rudskogen Dino 13 13 4 1 David Braaten

Detaljer

Nordjysk Mesterskab Dag 2011 Stræktider -30-10-2011 Plads Navn Klasse Tid Beg-14

Nordjysk Mesterskab Dag 2011 Stræktider -30-10-2011 Plads Navn Klasse Tid Beg-14 Nordjysk Mesterskab Dag 2011 Stræktider -30-10-2011 Plads Navn Klasse Beg-14 1 Johanne Nygaard Ok Vendelboerne 32:27 01:34= 03:09= 04:01= 06:08= 08:04= 11:30= 13:07= 14:28= 16:08= 18:48= 21:40= 24:36=

Detaljer

Årsstatistikk 1998-1999

Årsstatistikk 1998-1999 Årsstatistikk 1998-1999 REKRUTT JENTER 9 ÅR OG YNGRE 400 meter Anne Gulbrandsen 1:36,00 23.02.1999 Myrer Eli Gulbrandsen 58,20 23.02.1999 Myrer Gina K. Klokkerengen 0:58,70 27.02.1999 Vikingskipet Guro

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Kjell Lien V55 0,-kr 5/3 4/0 1/0 2/1 4/2 => 0 => 16/06 => 16/06 4400 15 14404 Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 4400 15 14404 Gutvik sk.lag

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

RC Finale Plast Gjerpenkollen

RC Finale Plast Gjerpenkollen Stiftelsen RC Finale Plast Jury/Ledelse RD Johan Petter Haffner TD Svein Emmerud MD Sigurd Meløe e B C D E ndre omgang Jan Kvear rne Rugland Harry Ødegården Torstein Ramstad Harald Brataker Bakkedata K-punkt

Detaljer

Resultatliste Vestlandsmesterskap

Resultatliste Vestlandsmesterskap Resultatliste Vestlandsmesterskap 24.09.2016 Kadetter, født 2004 Klubb Poeng Spark - Grønt 1 Mathilde Trengereid Bergen 3 2 Daniel Sundal Askøy 2 3 Laura Storvik Bergen 1 3 Johanne Blikkberg Voss 1 Spark

Detaljer

Regionsranking for Østlandet Vektløfterregion Ranking ført siden

Regionsranking for Østlandet Vektløfterregion Ranking ført siden Regionsranking for Østlandet Vektløfterregion 2015 Ranking ført siden 17.10.2015 Oppdatert 04.01.2016 Ungdom kvinner 1 Maren Fikse Gjøvik AK 14.11.2015 188.52 2 Amalie Melin T & IL National 26.12.2015

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

RC / Nordisk Skitreff

RC / Nordisk Skitreff Jury/Ledelse RD TD CD Svein Olav Brurud Torvald Mala Sjur Tveite Gutter 14 år e A B C D E Nils Nyre Stein Larsen Einar Ulvsund Finn Jacobsen Dag Inge Magnusson Bakkedata K-punkt Meter verdi Hill size (HS)

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3 Sandripløpet 207 08.0.207 J 8 år Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 2:5 Christine Roland Vindbjart, IL 3 :59 G 8 år Elias Engesland Gumpen Birkenes IL 4 09:2 Kjell Hauan Otra IL 6 09:59 Henrik Sløgedal

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer