NORSK. - Unike personer fortjener unike løsninger!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK. - Unike personer fortjener unike løsninger!"

Transkript

1 NORSK - Unike personer fortjener unike løsninger!

2 Bevegelse gjør forskjellen! Øk leddbevegeligheten og balansen ved å bruke nyskapende teknologi. HAPPY REHAB har skapt et nytt paradigme innenfor rehabilitering. Det unike interaktive dynamiske ståsystemet bygger på interaksjon mellom brukeren og systemet, basert på nyeste forskning på dette feltet. Systemet kombinerer dynamisk motorisk kontroll og kognitiv trening. HAPPY REHAB systemet tilbyr: Økt aktiv og passiv leddbevegelighet Forbedret balanse og nevromuskulær kontroll Motiverende og interaktiv rehabilitering Feedback gjennom øvelsesstatistikk Lavere kostnader ved hjelp av telerehabilitering Hvordan virker det? Brukeren trener spesifikke muskelgrupper i underekstremitetene ved hjelp av spesialutviklede pc-spill. For å forsterke effekten og holde motivasjonen, gir systemet biofeedback på de utfordrende øvelsene. Systemet tilpasses den enkelte brukeren for å oppnå best resultater. HAPPY REHAB systemet kan brukes i habiliteringen og rehabiliteringen av personer med cerebral parese (CP), apopleksi (slagtilfelle) og andre nevrologiske lidelser samt ved gjenopptrening etter en operasjon. La lek erstatte smerte! Visste du? Normal gang på jevnt underlag krever følgende leddbevegelighet: Fleksjon Ekstensjon Kne: 55 0 Plantar fleksjon Dorsal fleksjon Ankel: HAPPY REHAB-systemet muliggjør trening innenfor disse områdene. Fysioterapeut: Ved bruk av HAPPY REHAB systemet har min pasient oppnådd økt mobilitet og leddbevegelighet over ankelleddet

3

4 TM HAPPY REHAB systemets unike egenskaper Mobilitet gjennom aktiv utspenning Aktiv utspenning betyr utspenning av en muskel gjennom aktivitet i dens antagonist. Aktiv utspenning kan være vanskelig å utøve for personer med CP eller andre nevrologiske lidelser. Forskningsresultater viser at HAPPY REHAB øker den aktive og passive leddbevegeligheten gjennom aktiv utspenning. Et banebrytende resultat! Jente, 9 år: Jeg er blitt bedre til å gå på tær og på hælene, jeg kan løpe fortere og jeg kan hinke en gang på venstre ben! Muskelkontroll og koordinasjon Evnen til å aktivere en muskel på rett tidspunkt og med rett kraft i en gitt situasjon er nøkkelen i muskelkontroll og koordinering. HAPPY REHAB gjør det mulig - med spesialutviklede øvelser - å forbedre koordinasjon og nevromuskulær kontroll ved hjelp av mange gjentakelser og visuell feedback. Resultater fra kun 10 ukers trening med HAPPY REHAB viser effekt på daglige aktiviteter som balanse, stå på et ben, trappegang osv. Jente, 6 år Jeg kan nå gå opp og ned trapper uten å holde i gelenderet!

5 Motivasjon Forskningsresultater viser at treningen skal være intensiv og vare minst 30 minutter hver dag for å ha en vedvarende positiv effekt på sentralnervesystemet (CNS). For å kunne bevare et så høyt treningsnivå er motivasjonen essensiell! Med HAPPY REHAB kan øvelsene tilpasses slik at de fortsatt vil være utfordrende og holde brukerens motivasjon oppe. Jente, 8 år: Jeg gleder meg til jeg skal stå og spille! HAPPY REHAB tilføyer en helt ny, spennende og motiverende dimensjon til treningen. Struktur og feedback Mor til jente på 7 år Strukturen og MyTrainer har vært super når man skal holde fokus! Ved hjelp av MyTRAINER-funksjonen kan terapeuten planlegge og strukturere individuelle treningsprogrammer. Dette guider og motiverer brukeren til å gjennomføre et spesifikt og målrettet treningsforløp. Funksjonen MyTRAINER er et viktig element for å oppnå et suksessfullt resultat. FOOTPRINTS-funksjonen er brukerens detaljerte treningsdagbok, hvor parametere som treningstid, score, leddbevegelighet, antall bevegelser osv. lagres og dermed senere kan brukes til å illustrere fremgang. Daglig score, treningshistorikk osv. kan skrives ut fra FOOTPRINTS-funksjonen.

6 TM Utforske HAPPY REHAB systemet Bli inspirert! Motiverende og utfordrende computerspill gir biofeedback til brukeren Aktiv utspenning av kneledd De dynamiske knestøttene muliggjør aktiv kneekstensjon /-fleksjon Forbedre og vedlikeholde mobiliteten over ankelleddet! De dynamiske fotpedalene muliggjør aktiv plantar-/dorsalfleksjon Aktiv-/Passivbevegelser Motorene gir hjelp eller motstand til bevegelsene over ankel- og kneledd. Sikkerheten først! Nødstoppknappen og det interne beskyttelseskretsløpet sørger for sikker bruk.

7 Gode innstillingsmuligheter! Systemet kan justeres i forskjellige aspekter som høyde, bredde og ekstra støtte. Forbedre balansen og postural kontroll! Taktile kraftsensorer i fotpedaler gir biofeedback og fasiliteter som brukes til å forbedre balanse og postural kontroll. Bruk det over alt! Hjulene gjør det enkelt å flytte systemet fra ett sted til et annet.

8 Målrettet trening med HAPPY REHAB TM HAPPY REHAB systemet muliggjør en målrettet intensiv intervensjon som både er strukturert, utfordrende og motiverende for brukeren, og det er svært viktig for alle i et treningsforløp. Bevegelse over ankelleddet I HAPPY REHAB systemet står brukeren på bevegelige fotpedaler. Bevegelsene utføres ved aktiv plantar-/dorsalfleksjon over ankelleddet og disse styrer pc-spillene. Bevegelse over kneleddet I HAPPY REHAB systemet er knestøttene bevegelige. Bevegelsene utføres ved aktiv knefleksjon/-ekstensjon og disse styrer pcspillene. Tågjengere bruker denne funksjonen til å oppnå økt leddbevegelighet og koordinasjon over ankelleddet. Andre brukere med f.eks. muskelsvakhet, stivhet eller andre dysfunksjoner i ankel og fot vil typisk også ha glede av disse øvelsene. Anvendelsesmuligheter: Kun venstre ankel, kun høyre ankel eller venstre og høyre ankel samtidig. Personer med Crouch-gait bruker denne funksjonen, og det muliggjør aktiv utspenning over kneleddet. Også brukere med f.eks. muskelsvakhet eller personer med knedysfunksjon kan ha glede av disse øvelsene. Anvendelsesmuligheter: Kun venstre kne, kun høyre kne eller venstre og høyre kne samtidig.

9 Kombinert bevegelse I den kombinerte bevegelsen er både fotpedaler og knestøtter bevegelige. Computerspillene styres ved hjelp av de taktile kraftsensorene i fotpedalene. Balanse De taktile kraftsensorene i fotpedalene registrerer aktiv vektoverføring i alle retninger. Denne funksjonen kombinerer bevegelse over ankel- og kneledd hvor flere ledd kan aktiveres samtidig og være med i den aktive utspenningen og i arbeidet med trening av muskelkontroll og postural kontroll. Anvendelsesmuligheter: Bare venstre ben, bare høyre ben, eller venstre og høyre ben samtidig. Personer med alle typer balansedysfunksjoner kan med fordel gjøre disse øvelsene. Brukeren kan utføre vektoverføringsøvelser (venstre-høyre) eller praktisere balanseøvelser mens de står sikkert i HAPPY REHAB systemet. Et utvalg av øvelser er tilgjengelige. Anvendelsesmuligheter: Venstre-høyre vektoverføringsøvelser eller full balansefunksjon.

10 TM HAPPY REHAB Målgrupper Barn og unge med nevrologiske lidelser HAPPY REHAB er primært målrettet brukere med cerebral parese med mild til moderat grovmotorisk funksjonsnedsettelse (GMFCS - E&R I-III (IV)). HAPPY REHAB kan anvendes som en behandlingsmetode for f.eks. tågjengere, personer med økt knefleksjon eller balanseproblemer. HAPPY REHAB kan også brukes i rehabiliteringen etter Botulinium toxin (BTX)-injeksjon i underekstremitetene for å oppnå gjentatte spesifikke bevegelser. GMFCS Skala I II III IV V Går uten begrensninger Målgruppe Går med begrensninger HAPPY REHAB Alm. pc-basert trening Går medhåndholdt forflytningshjelpemiddel Kommer rundt med begrensninger Transporteres i en manuell rullestol Nevrorehabilitering Barn, unge og voksne med behov for trygghet og støtte til stående aktive bevegelser og balansetrening i forbindelse med gjenopptrening etter apopleksi, ulykker eller andre komplikasjoner kan profitere på å bruke HAPPY REHAB. Gjenopptrening etter operasjon Brukes til for eksempel gjenopptrening av mobiliteten over ankel- og kneledd etter en operasjon samt aktivering av musklene etter gipsing og immobilisering. HAPPY REHAB innstilles i forhold til brukerens konkrete leddbevegelighet og muskelstyrke, og det stilles opp et spesifikt treningsprogram.

11 Individuell trening med HAPPY REHAB TM Tilpasning av systemet til den enkelte brukeren Det dynamiske ståsystemet kan justeres individuelt til den enkelte brukeren i alle aspekter. Høyden på bordplaten og benstøttene innstilles lett i forhold til den enkelte brukeren. Bryst- og hoftestøttenes posisjoner kan også justeres. HAPPY REHAB systemet kan brukes av flere brukere, eller det kan vokse med den enkelte brukeren. Merk: Hofte- og bryststøtten bestilles separat som Upper support module. Hver bruker på systemet har sin egen brukerprofil som inneholder opplysninger om hans/hennes leddbevegelighet (ROM), muskelstyrke, favoritt treningsprogram osv. Hver øvelse vil dermed benytte den konkrete brukerens innstillinger. Far til gutt på 4 år: Det er lett å betjene slik at det kan trenes uten hjelp fra fagpersoner! Mor til jente på 5 år: Det er lett å sette henne i ståstativet og stille det inn! Jente, 11 år: Jeg har fått en bedre balanse!

12 TM HAPPY REHAB software Foundation pack Kom godt i gang med interaktiv rehabilitering! Foundation Pack er grunnpakken med øvelser og spill til HAPPY REHAB systemet. Med Foundation Pack kommer dere godt i gang med interaktiv, kognitiv og motorisk læring og trening. Gjennom innledende øvelser lærer dere hvordan systemet virker og reagerer på kroppen og benenes bevegelser. Pakken inneholder dedikerte baner hvor det utelukkende fokuseres på enten venstre- eller høyresidige bevegelser eller en kombinasjon. I tillegg inneholder Foundation Pack vektoverførselsøvelser, hvor de grovmotoriske ferdighetene kan trenes ved hjelp av enkel vektoverførsel mellom høyre og venstre side av kroppen. Lisensmuligheter: Enkeltbrukerlisens (Single user) Flerbrukerlisens (Enterprise). Kan brukes av mer enn 100 brukere. Flerspråksversjon The HAPPY REHAB software comes in a multi-language version. The language can be changed after installation. Examples of included languages: English, Danish, Norwegian, Chinese. HAPPY REHAB programmet leveres i en flerspråksversjon. Språket kan endres etter at programmet er installert. Eksempler på språk som er inkludert: Norsk, dansk, engelsk, italiensk, russisk, kinesisk.

13 Treningsforløp Eksempler på treningsforløp 1) Kontinuerlig bruk* Brukes kontinuerlig som et dynamisk interaktivt ståsystem. 2) Intensivt program* Brukes f.eks. umiddelbart etter en Botulinum toxin (BTX)-behandling eller i et målrettet intensivt treningsforløp. 5 ganger/ uke pause 5 ganger/ uke pause 10 uker 4 uker 10 uker 4 uker 3) Som en del av den fysioterapeutiske behandlingen* Brukes som oppvarming, trening og aktiv utspenning av spesifikke muskelgrupper. 4) Ad hoc* Brukes ad hoc, f. eks. ved gjenopptrening etter en operasjon. *Løpende justeringer av systeminnstillinger, vanskelighetsgrad og treningsprogram er nødvendig etter behov i forhold til mål. Telerehabilitering Ved å bruke telerehabiliteringsfunksjonen er det mulig å spare utgifter f.eks. transport, overvåking og support ved å foreta dette fra distansen. Dette kan f.eks. foregå sentralt fra rehabiliteringssenteret, sykehuset eller kommunen. I tillegg gir det mulighet for å logge på systemet og følge treningen online. Telerehabiliteringsmodulen gir: Oppfølging på treningen (live og statistikk) Endring av innstillinger og treningsprogram Voice over IP, dialog via PC-en /internettet Video conference via PC-en /internettet 1-2 ganger/ uke pause 1-2 ganger/ uke pause 4 uker 4 uker 12 uker 12 uker

14 TM Velg riktig HAPPY REHAB system HAPPY REHAB-systemet finnes i tre størrelsesvarianter: C1, Primært til barn C1+, Primært til større barn og unge C2, Primært til unge, voksne og eldre. Nedenstående skjema viser de forskjellige parameterne og størrelsene for de tre variantene. Skjemaet hjelper deg med å velge det riktige systemet. C1 KG Alder Brukerhøyde Brukervekt Utvendig bredde Innvendig bredde Min. systemhøyde C1 4-9 år cm < 50 kg 69 cm cm 61 cm C år cm < 50 kg 69 cm cm 81 cm C2 12+ år cm kg 70 cm cm 89 cm

15 C1 + C2 Målgruppe Fot - kne lengde Fot - bord høyde Vekt KG Godkjenninger Barn og unge med nevrologiske lidelser Nevrorehabilitering Gjenopptrening etter operasjon cm cm 32 kg cm cm 33 kg EN12182: cm cm 48 kg Vi forbeholder oss retten til endringer uten varsel.

16 Tekniske spesifikasjoner: Strømforsyning, inngangsspenning, C1/ C1+: Strømforsyning, inngangsspenning, C2: Inngangsspenning: Max. effektforbruk, C1/ C1+: Max. effektforbruk, C2: Omgivelsestemperatur: Oppbevaringstemperatur: Maks. fuktighet: 230V AC (50-60 Hz) V AC (50-60 Hz) 24V DC 80 W 300 W 5 35 C C 90% RH Varenummer: HAPPY REHAB - C C1/ C1+ Upper support module HAPPY REHAB - C HAPPY REHAB - C C2 - Upper support module FOUNDATION PACK (Enterprise), Multilingual FOUNDATION PACK (Single user), Multilingual HAPPY REHAB - C1 Starter, 10.1 Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB - C1 Starter, 15.6 Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB - C1 Starter, Touch Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB - C1+ Starter, 10.1 Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB - C1+ Starter, 15.6 Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB - C1+ Starter, Touch Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB C2 Starter, 10.1 Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB C2 Starter, 15.6 Laptop. Found. Pack, Multilingual HAPPY REHAB C2 Starter, Touch Laptop. Found. Pack, Multilingual Laptop med 15.6 skjerm, Windows Laptop med 10.1 skjerm, Windows Laptop med 12.1 Touch skjerm, Windows (C) 2013 INNOVAID A/S. INNOVAID and HAPPY REHAB are registrated trademarks of INNOVAID A/S, Denmark. Ver 1.1 Patent pending. Vi forbeholder oss retten til endringer uten varsel. INNOVAIDTM Muslingevej 38 DK-8250 Egå Denmark T: F: Distributør: Håndverksveien Langhus T: F:

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi illustrasjonsfoto: Momentum veiledning til deg som har amputert et ben informasjon fra fysioterapeutene seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi Informasjon

Detaljer

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre -Et hjemmebasert, individuelt tilpassa styrke- og balansetreningsprogram 1 Forord Fall er vanlig blant eldre. Det kan derfor være lett å overse de alvorlige

Detaljer

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept Release YOUR potential Velkommen Hvorfor er det slik at enkelte må streve for å holde seg i form, mens andre får utrolige

Detaljer

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e MÅL Gi deltakerne kunnskap og innsikt i: - idrettsorganisasjoner - sykdommer og diagnoser som gir seg utslag i bevegelseshemminger - hensyn å ta i forbindelse

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. CoreBar -En komplett treningsøkt side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. CoreBar -En komplett treningsøkt side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43 TRENING MED MENING Abilica magasinet Vår/Sommer 2011 Abilica -det er forskjell på treningsutstyr side 4-73 CoreBar -En komplett treningsøkt side 16-17 Oppsving for kettlebells side 42-43 Gravid eller nettopp

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n MÅL Denne modulen har som mål å gi deg grunnleggende innsikt i hva som skjuler seg bak begrep som

Detaljer

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0 ET IDÉHEFTE Brytere hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltagelse av Svein Lillestølen Versjon 1.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING DEL 1 1.1 BRYTERE MED MENING 1.2 MÅL OG METODER 1.3 OBSERVASJON,

Detaljer

Litt om sykkeltrening og forberedelser til sesongen 2011

Litt om sykkeltrening og forberedelser til sesongen 2011 Litt om sykkeltrening og forberedelser til sesongen 2011 Jeg er blitt forespurt av Heidi om å komme med noen betraktninger rundt det å forberede seg til sykkelsesongen 2011. Målgruppen er i utgangspunktet

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2012 Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet.

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Et prosjekt for reduksjon av muskel og skjelettplager og sykemeldinger i 6 utvalgte barnehager i Fredrikstad kommune. Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. Flere lyse sider ved hjemmetrening side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43

TRENING MED MENING. Abilica -det er forskjell på treningsutstyr. Flere lyse sider ved hjemmetrening side 16-17. Oppsving for kettlebells side 42-43 TRENING MED MENING Abilica magasinet Høst 2010 Abilica -det er forskjell på treningsutstyr side 4-73 Flere lyse sider ved hjemmetrening side 16-17 Oppsving for kettlebells side 42-43 Gravid eller nettopp

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

Redesign av hjelpemiddel for bevegelseshemmede

Redesign av hjelpemiddel for bevegelseshemmede Redesign av hjelpemiddel for bevegelseshemmede Audun Ask Blaker Industriell design (2 årig) Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Ole Petter Wullum, IPD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

2009/2010. N o r d i c F i t n e s s H o m e - t r e n i n g s u t s t y r t i l h j e m m e b r u k HOME

2009/2010. N o r d i c F i t n e s s H o m e - t r e n i n g s u t s t y r t i l h j e m m e b r u k HOME 2009/2010 N o r d i c F i t n e s s H o m e - t r e n i n g s u t s t y r t i l h j e m m e b r u k HOME 3 Innholdsfor tegnelse Nordic Fitness produktkategorier..... s 3 Exerto...........................

Detaljer

2008/2009. N o r d i c F i t n e s s H o m e - t r e n i n g s u t s t y r t i l h j e m m e b r u k HOME

2008/2009. N o r d i c F i t n e s s H o m e - t r e n i n g s u t s t y r t i l h j e m m e b r u k HOME 2008/2009 N o r d i c F i t n e s s H o m e - t r e n i n g s u t s t y r t i l h j e m m e b r u k HOME 3 Innholdsfor tegnelse Exerto........................... s 4-5 Tredemøller......................

Detaljer

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET svas svalland as svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no 1 Bilde på forsiden viser Völker sykehjemsseng 3082 Vis-a-Vis med MA-design

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Her finner du et utvalg av våre produkter. Du finner mer i vår nettbutikk eller om du tar kontakt med en av våre selgere.

PRODUKTKATALOG. Her finner du et utvalg av våre produkter. Du finner mer i vår nettbutikk eller om du tar kontakt med en av våre selgere. PRODUKTKATALOG Her finner du et utvalg av våre produkter. Du finner mer i vår nettbutikk eller om du tar kontakt med en av våre selgere. Om Fysiopartner as Med et bredt spekter av produkter og høy kompetanse

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Her finner du et utvalg av våre produkter. Du finner mer i vår nettbutikk eller om du tar kontakt med en av våre selgere.

PRODUKTKATALOG. Her finner du et utvalg av våre produkter. Du finner mer i vår nettbutikk eller om du tar kontakt med en av våre selgere. PRODUKTKATALOG Her finner du et utvalg av våre produkter. Du finner mer i vår nettbutikk eller om du tar kontakt med en av våre selgere. Om Fysiopartner as Med et bredt spekter av produkter og høy kompetanse

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer