Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune."

Transkript

1 Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune. Prosjektleder Marianne Persen, 1.desember 2013 Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 1

2 Innhold 1. Bakgrunn Forberedelser Alle rom har fungerende skjermer med tilhørende stativ Opplæring Funksjonalitet en gjennomgang Lifecare erom Effektmålet Prosesser Tidsstudiet Situasjon før Tok lang tid å logge inn på pc Uoversiktlig på Gerica hvilke pasienter som var inneliggende Raskere rapporter Fokus på tiltak Kost/nytte Utfordringer og erfaringer Stativ Tiltaksplaner Endring av tjenesten Rengjøring av skjermer Videreutvikling Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 2

3 1. Bakgrunn erom på Solliheimen sykehjem er et utviklingsprosjekt i Fredrikstad kommune i samarbeid med Tieto. Rapporten beskriver erfaringer fra fase 1 avsluttet november Via touch-skjerm installert på hvert pasientrom i kortidsavdelingen, får de ansatte tilgang til alt de trenger å vite om pasienten via pasientjournalsystemet. De får frigjort tid, ved at de slipper å løpe til og fra vaktrommet for å hente ut opplysninger. I tillegg kan dokumentasjonen gjøres der og da sammen med bruker. Dermed slipper de ansatte å vente på ledig pc på vaktrommet og får dokumentert ferdig med en gang de har oppgaven friskt i minne. De ansatte får en enklere oversikt over oppgaver, påminnelser, notere evt. avvik og avsjekk på utførte tiltak. Samtidig kan brukeren involveres i evaluering av hvordan dagen har gått og effekten av iverksatte tiltak. Brukeren kan da få innblikk i hva som står i egen journal og kan bidra til utforming av sin egen tiltaksplan. Forberedelsene til pilotprosjektetr har foregått over lang tid. Det startet høsten 2011,men selve piloten fase 1 har vært fra 1.mars-1. november Det er ulike faktorer som har ligget til grunn for at tiden har blitt langstrakt. Skifte av prosjektleder: Ny prosjektleder var på plass 1. november Ny erom modul fra Tieto: Ny modul var på plass 1.mars. Riktig oppsett fra IT avdelingens System CenterS C 2012 Diverse justeringer i ny modul fra Tieto. Utskiftning av deffekte skjermer som er levert av leverandør Lexit. Stort arbeidspress på avdelingen og økonomisk innstramming. Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Lena Kristin Hissingby Bergli (avd.leder på avdelingen) Hanne Jacobsen (Tillitsvalgt NSF og sykepleier på avdelingen) Marit Kjenne (Verneombud og hjelpepleier på avdelingen) Anne Helgesen (Tillitsvalgt Fagforbundet) Judit Svendsen (Virksomhetsleder ) Ulf Harry Evensen (Prosjektkoordinator) Christian Westli (erom ansvarlig hos Tieto) Lars Sandbu (LA Gerica) Christian Weidal Martinsen (LA Gerica) Marianne Persen (Prosjektleder erom) 1.1 Forberedelser Tieto utførte brukertester på modulen som skulle tas i bruk. Dette for å se hvor raskt de ansatte løste oppgaver på touch skjermen og for å se hvor brukervennlig modulen var. I forkant før erom modulen kunne tas i bruk, måtte hver pasient ha en tiltaksplan med en tidsplan, for at besøk skulle komme opp i erom modulen. 1.2 Alle rom har fungerende skjermer med tilhørende stativ. En forutsetning for at erom skulle kunne tas i bruk på de 17 rommene på Solliheimen, fordelt mellom 8 kortidsplasser og 9 med vedtak om langtidsplass, var at skjermene var oppdaterte og i funksjon. Lexit var leverandør av skjermer i størrelse 22 og har levert ekstra kabler til utskift når de har røket. De har levert en touch skjerm som er montert i resepsjonen i størrelse 32, hvor en bildekarusell går. På vaktrommet har de installert en stor vegghengt skjerm som ikke har touch eller full HD. De har sørget for stativ til skjermene på rommene. Det er stativ som er takmontert over seng, slik at pasienten kan se på skjermen i sengen. Stativet er såpass mobilt at det kan flyttes til en stol, hvis pasient sitter oppe. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 3

4 Tieto har stilt krav til skjermene, at de bør ha: Full HD (1080x 1920) Størrelse minimum 18,5 All In One prosessor og harddisk Anbefalt prosessor i «i5-klassen eller bedre Disk, gjerne SSD, minimum 30GB Windows 7 eller windows 8 Pro erom består av en Web-applikasjon og et sett WebService er. Disse hostes av Internet Information Server (IIS) IIS må kunne nå Gerica databasen samtidig som klientene på sykehjemmet må kunne nå Web-applikasjonen som er hostet på den nevnte IIS. It avdelingen har sørget for oppdatert versjon med riktig oppsett via System CenterS C erom modul oppdateringer har skjedd fra Tieto, som har gått via deres leverandørtilgang på webserver mot IT avdelingen. Figur 1 - erom skjerm med påloggingsbildet 1.3 Opplæring Det ble gitt enkel opplæring til de ansatte på avdeling 1,de ansatte på natt og til vaktsykepleierne på sykehjemmet. Dette skulle kun være ment som en dytt for at avdelingen skulle komme i gang. Opplæringen ble satt til ca 30 min. på valgte dager og de ansatte var pliktige til å møte opp på en av opplæringsdagene. Det ble erfart at alder på de ansatte var en påvirkende faktor over hvor fort de lærte. De yngre som var vant med touch teknologi hadde liten behov for opplæring, men de eldre som er mer usikre på teknologi hadde flere spørsmål og brukte lengre tid. Alle ble informert om at de vil oppdage at modulen får noen små endringer etter hvert som Tieto oppgraderer og legger til nye funksjoner i erom. Opplæringen i seg selv opplevdes som en motivasjon til å komme i gang. 1.4 Funksjonalitet en gjennomgang Det er to funksjonaliteter som ligger på skjermen. Innlogging til Lifecare erom og mulighet for å velge bildekarusell Lifecare erom Logger man inn på vaktrommet, får man romliste med alle pasienter. Derfra kan man trykke seg inn på ønsket pasient direkte på skjermen. Logger man inn på rom får man kun opp pasienten som bor på rommet. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 4

5 Journaler Mitt besøk Tiltak Når man logger på skjerm inne hos bruker vises brukeren på rommet direkte. Figur 2 - Dette er synlig på skjermen på rommet til en bruker. Journalbildet Jorunalbildet kan utvides: Figur 3 - Jounaler kan utvides og man ser diagnoser. Cave vil være lett synlig med rød skrift og utropstegn. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 5

6 Journal kan skrives inn under siden «Mitt besøk»: Figur 4 - I bildet mitt besøk, kan den ansatte skrive journal. Dette kan gjøres direkte under et tiltak ved å merke det. Eller utenfor et tiltak, hvis noe uforutsett skulle dukke opp. Hva slags type journal og hvilken tjeneste kan velges. Kalendervindu viser hvilke tiltak som skal gjøres når. Varseltrekant viser at tiltaket er endret siden sist innlogging. Figur 5 Tiltak i kalendervindu. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 6

7 Trykker man på et tiltak, kommer detaljene overtiltaket opp, og utvider man detaljene, ser man situasjon og mål. Figur 6 - Dette bildet, viser detaljene rundt tilaket og situasjon og mål Velger men bort kalendervindu, får man oversikt over alle tiltak pasienten har. Figur 7 - Ved å velge bort kalender funksjonen, får man opp liste over alle aktive tiltak til pasienten. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 7

8 Tiltak kan filtreres i journal ved å merke et tiltak. Da kommer alle journaler som er skrevet om dette merkede tiltaket opp. Figur 8 - Ved å merke et tiltak, kan man filtrere i journal og kun få opp det som er skrevet om dette merkede tiltaket. 2. Effektmålet erom prosjektet er knyttet opp mot et av effektmålene til Innovativ helse- og velferdsteknologi i Fredrikstad og Hvaler: «Mer ressurser innen omsorg er frigjort fra praktiske og administrative gjøremål til brukerrettede tjenester ved hjelp av kontinuerlig endringsledelse og effektiv bruk av IKT.» Det er også vektlagt god kvalitet på tjenester og god brukerinvolvering. erom prosjektet er viktig i utvikling av god dokumentasjon i vårt dokumentasjonsprosjekt. 2.1 Prosesser Ny teknologi krever ny kunnskap og nye arbeidsmåter der alle parter som ansatte og brukere må involveres og høres. erom prosjektet utvikles i små steg sammen med de ansatte og i samspill med brukerne. Leverandøren Tieto og verktøyet for dokumentasjon og pasientadministrasjon. Det har vært flere prosesser som har vært under innflytelse av prosjektet. På avdelingen har arbeidsrutiner som direkte pasient- og brukerrettet dokumentasjon vært en endringsprosess, i tillegg til de daglige rutinene. De ansatte dokumterer på rom, enkelte ganger med pasient. Planlegging av pasienter inn og ut. Planlegging av arbeidsdagen. IT system: Utvikling av eromsmodul i Gerica, som nå heter Lifecare. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 8

9 Utvikling av kompetanse og organisasjon: Endringsarbeid og kompetanseutvikling i tråd med prinsipper om Lean, gjennom samarbeid og bevisstgjøring i forhold til eksisterende prosesser med mål om å jobbe smartere. 2.2 Tidsstudiet Prosjektgruppen utarbeidet et skjema for registrering av tidsbruk som ble gjennomført før piloten startet. Alle som var på jobb dag eller kveld, skulle fylle ut hvor mye tid de brukte på ulike definerte oppgaver. o Direkte pasientrettet arbeid. o Skriftlig rapport o Muntlig rapport o Indirekte brukerarbeid o Pårørendekontakt o Annet En tilsvarende tidsstudie vil gjennomføres våren Under vises noen funn fra pilotperioden. 29 % 2 % 7 % 46 % DIREKTE TID HOS BRUKER SKRIFTLIG RAPPORT 11 % 5 % MUNTLIG RAPPORT INDIREKTE BRUKER- ARBEID Figur 9 Tidsstudie av avdelingens ansatte før start av pilot fase Situasjon før Når de ansatte på avdelingen skulle dokumentere tidligere, måtte de først finne en ledig pc ved et ledig tidspunkt. Ofte var dette på slutten av dagen og ofte alle sammen samtidig. Da var det ikke nok pc r og man måtte vente på en ledig pc. De ansatte manglet god nok komeptanse til å forstå systemet, noe som gjorde at de ble negative til det. De syntes programmet var vanskelig og uoversiktlig. Det tok lang tid å logge inn på kommunens nettverk og Gerica. I tillegg brukte avdelingen ofte tiltakene som var knyttet til tjenesten hjemmesykepleie. Dermed dokumenterte de under feil tjeneste. 3.1 Tok lang tid å logge inn på pc For at en ansatt skulle få tilgang til Gerica pasientjournalsystem, måtte vedkommende først finne en ledig pc og logge seg inn på kommunen sitt nettverk. Hvor så vedkommende måtte finne pasientjournalsystemet Gerica, for så logge seg inn på dette. Ca. estimert tid det tok var 5 min., men dette varierte sterkt. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 9

10 3.2 Uoversiktlig på Gerica hvilke pasienter som var inneliggende Når man logget inn på Gerica på en pc, med rollen som ga tilgang til pasienter som tilhørte avdeling 1 Solliheimen, fikk man opp både inneliggende pasienter, pasienter på rullerende korttidsplass og andre pasienter som har vært innom avdelingen. Uten whiteboard tavla hadde de ikke hatt en god nok oversikt over hvilke pasienter som faktisk var på avdelingen. Tiltakene til pasientene var ikke lett tilgjengelig, så de ansatte så ikke nytten av tiltakene og de måtte selv huske på hva som skulle gjøres hos hver enkelt. 4. Situasjon etter 4.1 Raskere rapporter Først ble erom tatt i bruk på vaktrommet, og alle pasienter som var inneliggende kom opp på skjermen via rom liste. Dette gjorde det veldig enkelt for de ansatte i rapport situasjoner og vaktskifter. Ved å logge seg rett inn på erom hadde de øyeblikkelig tilgang til de pasientene som var inneliggende. De fikk opp journalene fortløpende ettersom de flyttet seg fra rom til rom. I tillegg fikk de opp pasienter som skulle reise hjem og hvilke som skulle komme. Innkomst og utskriving. Dette gjaldt da den datoen dette skulle skje. Da slapp de å logge inn på en pc og Gerica for å sjekke plassadministrasjon. De med rolle som vaktsykepleiere kunne lese rapport på erom skjermen for hele sykehjemmet. Med Lifecare erom aktiv på storskjerm på vaktrommet, ble det større fokus på riktige rapporter. 4.2 Fokus på tiltak De ansatte ble oppmerksomme på viktigheten av å opprette tiltak under rett tjeneste. Mange av tiltakene var de samme, men de måtte knyttes til den tjenesten som pasienten hadde på avdelingen. Det ble stor fokus på tiltaksplan, siden de ansatte fikk en oversikt over hvilke pasienter som manglet tiltaksplan. De ansatte så konsekvens av at pasienter hadde og ikke hadde tiltaktsplan. Nytten av tiltakene ble synliggjort og de ansatte jobbet mer etter tiltaksplan. Figur 10 Enkelt å få oversikt over brukerens tiltak som vises på et skjermbilde Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 10

11 4.3 Brukeropplevelsen Brukerne har fått et eierforhold til prosjektet, siden de har fått være med på utviklingen. De ønskene de har kommet med underveis, har blitt hørt av Tieto. De ansatte følte at de ikke hadde behov for å dokumentere hva de hadde gjort som allerede stod i tiltaksplanen. Når de haket av for utført oppdrag og lagret, journalførte de at de hadde utført tiltaket. Dette opplevde de som positivt, fordi det de faktisk hadde gjort ble journalført. Samtidig har de tiltakene lett tilgjengelig og kan enkelt finne ut hvilken dag en pasient f.eks skal dusje. 5. Kost/nytte Da erom ble tatt i bruk på vaktrommet under rapportsituasjoner, ble de muntlige rapportene kortere og mer presise. Det er estimert tidsbesparelse på 15 minutter spart pr. ansatt under morgen rapport. Normalt er det minimum 5 ansatte på dag vakt. Det betyr at her er det spart 1t og 15 min. bare under morgen rapport, men de andre rapportene har også blitt kortet ned på og med bedre kvalitet når de bruker erom skjermen under rapport. Nattevakter og vaktsykepleiere har tatt i bruk erom skjerm på vaktrom under vaktskiftet, siden de får opp alle pasienter på sykehjemmet og det ble lettere for dem og lese journaler på alle pasienter. Kvaliteten på rapporten er blitt bedre, siden det kun ble fokusert på det som var skrevet i journalen til pasienten. De ansatte er blitt mer fokusert på hva som ble dokumentert, siden de skulle skrive mer kort, konsist og kun det som var avvik fra det faktiske tiltak. Tiltaksplan er blitt mer i fokus, siden de ansatte så nytten av at den var på plass. I den tidlige fase av erom modul var det ikke mulig å dokumentere på rom/pasient uten tiltak. Og de ansatte fikk en god følelse når de kunne hake av for tiltak de hadde gjort. De fikk en bekreftelse på at de hadde utført tiltak. Kvaliteten på arbeidet inne på rommet til pasienten er forbedret, siden det som skulle gjøres var enkelt tilgjengelig på skjermen. 6. Utfordringer og erfaringer Det har vært flere utfordringer underveis, og spesielt bør det nevnes samspill mellom flere aktører, identifisering av feil og arbeidsmengden på avdelingen. Lexit har vært leverandør av skjermer og utstyr og avdelingen har opplevd at kabler som går utenfor ledd på stativene ryker. Lexit har da bidratt med ekstra kabler. De ansatte bruker mange sidestystem i Gerica. Som f.eks. hygienekort, observasjonsskjema. De må fortsatt logge inn i Gerica etter at de har vært logget inn i Lifecare erom og dokumentert, for å dokumentere disse verdiene som de ikke får registrert i erom 6.1 Stativ Avdelingen har ikke vært 100% fornøyd med det takopphengte stativet. Det er massivt og tar mye plass. I tillegg vil høye personer kunne stange i stativet under stelle situasjoner. De savner en lås funksjon, slik at ikke skjermen svinger av seg selv.og en mulighet for å låse den slik at det ikke klarer å rotere mer enn 360 grader. Kablene ryker raskt når man roterer armen på stativet for langt. Kabler ligger utenfor ledd, dette er ikke en god løsning. De ansatte savner også muligheten for å legge touch skjermen i vannrett posisjon når de skal skrive. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 11

12 Samtidig var dette den beste løsningen som fantes på markedet og som tålte tyngden av skjermen. 6.2 Tiltaksplaner Det tar tid å opprette helt nye tiltaksplaner på nye pasienter. Selv om mange har tiltak som kan benyttes på sykehjem fra andre tjenester, må det opprettes nye tiltak under rett tjeneste. Dette er noe de ansatte på avdelingen syns tar mye tid. De skulle ønske de kunne flytte over de tiltakene de trengte til rett tjeneste, uten å måtte opprette helt nye i alle nivåer Endring av tjenesten Noen pasienter ligger inne på korttidsplass i påvente av langtidsplass. Når tjenesten endrer seg, forsvinner tiltakene fra erom skjermene, og tiltak må opprettes på nytt i den nye tjenesten. De ansatte på avdelingen ønsker derfor at tiltakene følger bruker og ikke tjenesten. Det blir veldig tungvint å lage helt ny tiltaksplan som skal være den samme som tilhørte en annen tjeneste. 6.3 Rengjøring av skjermer Rengjøring av skjermene har vært utfordrende på smitterom. Enkelte smitteregimer krever at det brukes sterke rengjøringsmidler som ikke skjermen tåler. Derfor bør det vurderes videre hva slags skjermer som skal inn på rom, de må kunne rengjøres i henhold til prosedyrer ved smitte. 7. Videreutvikling Fredrikstad kommune ønsker å førevidere pilotering og utviklingsavtalen med Tieto. Pilotavtale for fase 2 er undertegnet. I den neste fasen i prosjektet vil smartkort og sykepleiehåndboka implementeres. Smartkort via Buypass vil sikre raskere innnlogging til systemet via single sign on. Med single sign on menes at man bruker sitt eget id kort med en personlig pin kode og logger inn på systemet og har da tilgang til de systemene brukeren skal ha rettigheter til. Som f.eks erom og Gerica Sykepleiehåndboka vil gi riktig kvalitet på tiltak og mulighet til å hente ut riktige prosedyrer med rett kvalitet. I fase 3 er det planlagt å fokusere på ny tiltaksplan. Fredrikstad har et ønske om at tiltaksplan skal bli lettere å opprette og jobbe med. Samtidig har man fokus på tverrfaglig dokumentasjon. Tieto jobber med helsekort, som vil komme i en seinere fase. Dette er noe avdelingen venter på, da de har mange sidesytem for å dekke opp de ulike behov. Dette er sidesytem som observasjonskjema, blodsukker målinger, hygienekort etc. Rehabiliteringsavdelingen som skal inn i det nye Helsehuset, skal ta i bruk erom og det jobbes med å finne best mulig tilpassede stativ til den avdelingen. De stativene som finnes på Solliheimen som er montert i tak, passer ikke inn der hvor de har takheiser og traverser. Her planlegges det at TV og internett skal være tilgjengelig for bruker/pasient på erom skjermen. Den inneliggende pasient skal da kunne dra nytte av touchskjermen som finnes på rommet. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 12

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Høstkonferansen 18.10.2016 Monica Eivik Stian Brennberg Inger Elden Eva Ripnes Kirsten Willumsen Liv-Bente Sælø Bodø Presentasjonens innhold: Bakgrunn

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon Ansattportal Versjon 3.3.31 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.31... 2 2 Endringer på navnefeltet... 5 3 Single Sign-On... 6 4 Andre endringer... 7 4.1 Timer Maler opprettet av attestansvarlig... 7 4.2 Attestansvarlig...

Detaljer

Mobile ambisjoner i helsesektoren

Mobile ambisjoner i helsesektoren Mobile ambisjoner i helsesektoren Byrådssekretær Kai-Morten Terning Fagsjef Stein Schatvet PDA i hjemmetjenesten Forsøksprosjekt fra høsten 2008/våren 2009 i hjemmesykepleien i to bydeler. Evaluering med

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis?

Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis? Nytt og Nyttig-Konferanse om helsetjenester til eldre. Lifecare erom: elektronisk pasientrom på nettbrett. Hvordan brukes dette i praksis? Presentasjonens innhold: Satsingen på velferdsteknologi i Bodø

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Status juni 2012: Brukte ca. 2 uker i timeverk på en oppgradering. Gjorde dette en gang pr. år, burde vært 2 ganger pr. år. Noen

Detaljer

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune 1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune har samlokalisert sitt responssenter for analoge og digitale trygghetsalarmer med legevaktsentralen i kommunen. Alarmene besvares av sykepleiere

Detaljer

Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon

Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon 23.10.2015 Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Plattform for velferdsteknologi For brukere i bolig og institusjon 3 4 Velferdsteknologi

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Fagutvikling. Ofte blir det enkle vanskelig. Bydel Sagene

Fagutvikling. Ofte blir det enkle vanskelig. Bydel Sagene Fagutvikling Ofte blir det enkle vanskelig. Bydel Sagene Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) 5 boliger og et dagsenter for mennesker med psykisk utviklingshemming. 140 ansatte yter tjenester til 40

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Från pilot till verklighet Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78-80.000 innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for Helse

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Fagdag koordinerende enhet og koordinatorer 12.juni 2015 Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Fakta om Fredrikstad kommune

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet.

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet. Netctrl 2.0 Netctrl har våren 2016 fått en del nye funksjoner. Det er lagt inn en ny modul for å lage eksamensbrukere (som f.eks. kan brukes for privatister) og det er lagt inn funksjonalitet for bedre

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektleder Thomas Andersen og prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Fredrikstad 29. august 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere,

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Erfaringer fra en stor kommune. Thea M. Kristensen, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune

Elektronisk meldingsutveksling Erfaringer fra en stor kommune. Thea M. Kristensen, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune Elektronisk meldingsutveksling Erfaringer fra en stor kommune Thea M. Kristensen, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune Kort om foredragsholder Er utdannet sykepleier Har 2 år med IKT-utdannelse Klinisk

Detaljer

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn fra nattevaktene: «Noen ganger våkner pasienten av at vi

Detaljer

Erfaringer fra Agder v/silje Bjerkås. Sandnes 14.04.16

Erfaringer fra Agder v/silje Bjerkås. Sandnes 14.04.16 Erfaringer fra Agder v/silje Bjerkås Sandnes 14.04.16 Agder Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn

Detaljer

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn fra nattevaktene: «Noen ganger våkner pasienten av at vi

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Høgskolen i Oslo og Akershus, 22.mai 2014 Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78.000 innbyggere, en kommune i vekst.

Detaljer

rev Velferdsteknologi i Fredrikstad Organisering og hovedlinjer mandat for arbeidsgruppene. Ulf Harry Evensen

rev Velferdsteknologi i Fredrikstad Organisering og hovedlinjer mandat for arbeidsgruppene. Ulf Harry Evensen 12.09.2016 rev. 18.01.17 Velferdsteknologi i Fredrikstad Organisering og hovedlinjer mandat for arbeidsgruppene Ulf Harry Evensen 2 Velferdsteknologi i Fredrikstad Status og dialog arbeidsgrupper Fra pilot

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

BUP FANA OG YTREBYGDA LISBETH ROSENLUND

BUP FANA OG YTREBYGDA LISBETH ROSENLUND BUP FANA OG YTREBYGDA LISBETH ROSENLUND ERFARINGER FRA PROSJEKTARBEID I KLINIKK DAWBA PROSJEKTET STARTER Ø Helsevesenet er i stadig endring for å 1lpasse seg en elektronisk hverdag Ø I 2006 var vi i startgropen

Detaljer

IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag. 16 september 2008

IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag. 16 september 2008 IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag 16 september 2008 En rådmann liker å ha fokus på seg selv: når det gjelder fornøyde ansatte for å ha skapt begeistring for å ha blitt husket for noe

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Når

Detaljer

Mobil Sykepleieplan. Bacheloroppgave Maciek Adamczyk Olav Fykse Simon Kaspersen E N A B L I N G E F F I C I E N T H E A L T H C A R E

Mobil Sykepleieplan. Bacheloroppgave Maciek Adamczyk Olav Fykse Simon Kaspersen E N A B L I N G E F F I C I E N T H E A L T H C A R E Mobil Sykepleieplan Bacheloroppgave 2016 Maciek Adamczyk Olav Fykse Simon Kaspersen Oppgavestiller: DIPS ASA Ledende leverandør av ehelse Et av de største utviklingsmiljøene for e-helse systemer i Norden

Detaljer

Søbstad helsehus. 4 avdelinger: 2. etg 26 rehabiliteringsplasser og 4 ortopediplasser

Søbstad helsehus. 4 avdelinger: 2. etg 26 rehabiliteringsplasser og 4 ortopediplasser Heidi Tangvik Vidal 1 Søbstad helsehus 4 avdelinger: 2. etg 26 rehabiliteringsplasser og 4 ortopediplasser 3. etg 8 avlastningsplasser 4 nevrologiplasser og 12 langtidsplasser 4. etg 8 avlastningsplasser

Detaljer

MIE 2011. Masterprosjekt HSI UiA

MIE 2011. Masterprosjekt HSI UiA MIE 2011 Masterprosjekt HSI UiA TEMA En usabilitystudie i bruken av Gerica Prosjektet er godkjent av FEK og NSD Utarbeidet av: Laila M. Lindland, Tordis V. Iselvmo, Siri K. Aanesland Veileder: Mariann

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.4 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Fjerninstallasjon av Windows 7

Fjerninstallasjon av Windows 7 Fjerninstallasjon av Windows 7 Tema for denne siden er Zero Touch fjerninstallering av UIB Windows 7 klientoppsett. Det finnes også klientoppsett for Linux og Mac OS X. Se også siden om klientdriftet maskin.

Detaljer

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås 22/09-12/10-2015 Velferdsteknologi Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås Velferdsteknologi i Fredrikstad Fra analog til digital trygghetsalarm Fra analog til digital trygghetsalarm Vi

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi. Erfaringskonferanse 15.02.2011

Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi. Erfaringskonferanse 15.02.2011 Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011 Fra visjon til virkelighet Erfaring fra innføring av elektronisk meldingsutveksling i en stor kommune

Detaljer

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet.

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl 2017 Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl skal brukes på alle eksamener, også privatisteksamener for å sikre at privatister har tilgang til de samme

Detaljer

Lifecare esense - Medisinske målinger. Kristin Næss og Nils Nybøle Sarpsborg kommune

Lifecare esense - Medisinske målinger. Kristin Næss og Nils Nybøle Sarpsborg kommune Lifecare esense - Medisinske målinger Kristin Næss og Nils Nybøle Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Norges tredje eldste by 53700 innbyggere 4100 ansatte fordelt på 3000 årsverk Fra industri til teknologi

Detaljer

Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning

Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning Kristin Christoffersen medforfatter Tomas Nordheim Alme DIPS ASA HelsIT 2010 Innhold Historikk Visjonen Om DIPS Panorama og Medikasjon Utfordringer

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger?

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Harstad kommune Opplysninger om pasienten Under arkfane bruker Navn og andre måter å kunne kontakte pasienten på. Her kan vi

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Skrevet av Harald Torbjørnsen 09. mars 2017 Sluttrapport for pilotering av Feide med SSO på G Suite, produsert i samarbeid mellom Narvik kommune og Senter

Detaljer

Rask pålogging «Neste generasjons PC-platform»

Rask pålogging «Neste generasjons PC-platform» Rask pålogging «Neste generasjons PC-platform» Roy Vareberg Kundeansvarlig Helse Vest Mobil: 920 57 320 roy.vareberg@atea.no John Gripsgård Løsningsrådgiver Mobil: 970 13606 john.gripsgard@atea.no Atea

Detaljer

«En eksplorativ studie av innføring og bruk av teknologistøtte for hjemmebaserte omsorgstjenester i Folldal kommune.» Hva har vi funnet?

«En eksplorativ studie av innføring og bruk av teknologistøtte for hjemmebaserte omsorgstjenester i Folldal kommune.» Hva har vi funnet? «En eksplorativ studie av innføring og bruk av teknologistøtte for hjemmebaserte omsorgstjenester i Folldal kommune.» Hva har vi funnet? Presentasjon 20.4.2016 Kari Batt-Rawden Evastina Bjørk NTNU i Gjøvik

Detaljer

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

Digitalt tilsyn og gevinstrealisering. Agdersamling

Digitalt tilsyn og gevinstrealisering. Agdersamling Digitalt tilsyn og gevinstrealisering Agdersamling 9.11.17 Østre Agders prosjekt i nasjonalt velferdsteknologiprogram Digitalt tilsyn Forskningsspørsmål: Hvilken betydning har innføring av teknologi på

Detaljer

Fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Fra analoge til digitale trygghetsalarmer 5.Februar 2016 Fra analoge til digitale trygghetsalarmer Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon Velferdsteknologi i Fredrikstad Fra analog til digital trygghetsalarm Fra analog til digital

Detaljer

Den første uka i Leiden

Den første uka i Leiden Den første uka i Leiden Mandag 11/3 møtte jeg opp på Hogeschool Leiden klokka ni. Jeg møtte kontakten min Lieneke hvor hun fortalte litt om stedet, spurte meg om planene mine, forventninger og ønsker.

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Rapport om utviklingsmidler

Rapport om utviklingsmidler Rapport om utviklingsmidler - Stille rapport vs. tradisjonell rapport Etat for hjemmesykepleie sone Sentrum og Sandviken August 2013 1 Stille rapport vs. tradisjonell rapport - innholdsfortegnelse Kap

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Sarpsborgs vei til papirløse møter

Sarpsborgs vei til papirløse møter Sarpsborgs vei til papirløse møter Dette er Sarpsborg http://www.youtube.com/watch?v=gvh0pufnry4 Sarpsborg Norges tredje eldste by: 1000 år i 2016 Grunnlagt av Olav Haraldsson i 1016 Norges 10. største

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Lyngbakken bo- og behandlingssenter - opplæring av medarbeidere på sykesignalanlegg -

Lyngbakken bo- og behandlingssenter - opplæring av medarbeidere på sykesignalanlegg - Lyngbakken bo- og behandlingssenter - opplæring av medarbeidere på sykesignalanlegg - Anne Lene Heldal, Bjørn Halvorsen Skien kommune Lisbet Grut SINTEF Våre opplæringsmål: 1. Velferdsteknologi skal gi

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Identifisere og følge opp ernæringsmessig risiko... 2 Tiltaksplanen... 3 Tiltak... 3 Journal 8; Laboratorie... 4 MNA kartlegging...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis i sykehjem

Kunnskapsbasert praksis i sykehjem Kunnskapsbasert praksis i sykehjem Avansert klinisk sykepleier Torill Aa. Skorpen Universitetslektor Gunn J. Bringsli Kunnskap for en bedre verden Spørsmålet kom fra sykehjemmet En avdelingssykepleier

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Innhold Spille simuleringen i nettleser (PC og MAC)...2 Spille simuleringen

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Informasjonsbrev til deltagende kommuner!

Informasjonsbrev til deltagende kommuner! Infobrev NyttBlikk 07.03.2016 Informasjonsbrev til deltagende kommuner! Det vises til tidligere utsendte infobrev sist den 2. februar. Nå nærmer det seg for alvor 2. samling i læringsnettverket og programmet

Detaljer

Samhandlingspilot på Dønski Trygghetsavdeling

Samhandlingspilot på Dønski Trygghetsavdeling Samhandlingspilot på Dønski Trygghetsavdeling Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, avd Instrumentering, SINTEF IKT Liv Heidi Svenberg avdelingsleder Trygghetsavdeling, Dønski Bo og

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Gardermoen, 13.februar 2014 Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78.000 innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar,

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Bodø 2014 «Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Patient

Detaljer

CMS på 10 minutter spørsmål og svar

CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS på 10 minutter spørsmål og svar Det nye systemet for medikamentell kreftbehandling, CMS (Chemotherapy Management System), ble tatt i bruk ved OUS Ullevål april 2016. CMS omfatter nå alle kreftdiagnoser.

Detaljer

Implementering av velferdsteknologi v/ Prosjektleder Cathrine Einarsrud og Hanne Eggen

Implementering av velferdsteknologi v/ Prosjektleder Cathrine Einarsrud og Hanne Eggen Implementering av velferdsteknologi 22.09.2017 v/ Prosjektleder Cathrine Einarsrud og Hanne Eggen Innhold 1. Mål 2. Teknologi 3. Aktiviteter 4. Evaluering 5. Spredning i Oslo kommune 2 Mål 3 Trygghet og

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Bergeland IKT. Elev guide

Bergeland IKT. Elev guide Bergeland IKT Elev guide Quick Guide Glemt Passord? www.glemtpassord.rogfk.no eller Scann QR koden Tast inn personnummer (11 siffer) Bytte Passord? www.minkonto.rogfk.no eller Scann QR koden Under flervalgsmenyen,

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM. Nasjonal konferanse om rehabilitering Lillestrøm 14 juni v/ Prosjektleder Hanne Eggen

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM. Nasjonal konferanse om rehabilitering Lillestrøm 14 juni v/ Prosjektleder Hanne Eggen VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Nasjonal konferanse om rehabilitering Lillestrøm 14 juni v/ Prosjektleder Hanne Eggen Innhold 1. Hva er velferdsteknologi? 2. Visjon og mål 3. Trygghet og mestring 4. Avstandsoppfølging

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Digitalt tilsyn Tryggere og mer effektiv natt -tjeneste v/silje Bjerkås

Digitalt tilsyn Tryggere og mer effektiv natt -tjeneste v/silje Bjerkås Digitalt tilsyn Tryggere og mer effektiv natt -tjeneste v/silje Bjerkås Østre Agders prosjekt i nasjonalt velferdsteknologiprogram Forskningsspørsmål: Hvilken betydning har innføring av teknologi på natt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer