Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune."

Transkript

1 Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune. Prosjektleder Marianne Persen, 1.desember 2013 Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 1

2 Innhold 1. Bakgrunn Forberedelser Alle rom har fungerende skjermer med tilhørende stativ Opplæring Funksjonalitet en gjennomgang Lifecare erom Effektmålet Prosesser Tidsstudiet Situasjon før Tok lang tid å logge inn på pc Uoversiktlig på Gerica hvilke pasienter som var inneliggende Raskere rapporter Fokus på tiltak Kost/nytte Utfordringer og erfaringer Stativ Tiltaksplaner Endring av tjenesten Rengjøring av skjermer Videreutvikling Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 2

3 1. Bakgrunn erom på Solliheimen sykehjem er et utviklingsprosjekt i Fredrikstad kommune i samarbeid med Tieto. Rapporten beskriver erfaringer fra fase 1 avsluttet november Via touch-skjerm installert på hvert pasientrom i kortidsavdelingen, får de ansatte tilgang til alt de trenger å vite om pasienten via pasientjournalsystemet. De får frigjort tid, ved at de slipper å løpe til og fra vaktrommet for å hente ut opplysninger. I tillegg kan dokumentasjonen gjøres der og da sammen med bruker. Dermed slipper de ansatte å vente på ledig pc på vaktrommet og får dokumentert ferdig med en gang de har oppgaven friskt i minne. De ansatte får en enklere oversikt over oppgaver, påminnelser, notere evt. avvik og avsjekk på utførte tiltak. Samtidig kan brukeren involveres i evaluering av hvordan dagen har gått og effekten av iverksatte tiltak. Brukeren kan da få innblikk i hva som står i egen journal og kan bidra til utforming av sin egen tiltaksplan. Forberedelsene til pilotprosjektetr har foregått over lang tid. Det startet høsten 2011,men selve piloten fase 1 har vært fra 1.mars-1. november Det er ulike faktorer som har ligget til grunn for at tiden har blitt langstrakt. Skifte av prosjektleder: Ny prosjektleder var på plass 1. november Ny erom modul fra Tieto: Ny modul var på plass 1.mars. Riktig oppsett fra IT avdelingens System CenterS C 2012 Diverse justeringer i ny modul fra Tieto. Utskiftning av deffekte skjermer som er levert av leverandør Lexit. Stort arbeidspress på avdelingen og økonomisk innstramming. Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Lena Kristin Hissingby Bergli (avd.leder på avdelingen) Hanne Jacobsen (Tillitsvalgt NSF og sykepleier på avdelingen) Marit Kjenne (Verneombud og hjelpepleier på avdelingen) Anne Helgesen (Tillitsvalgt Fagforbundet) Judit Svendsen (Virksomhetsleder ) Ulf Harry Evensen (Prosjektkoordinator) Christian Westli (erom ansvarlig hos Tieto) Lars Sandbu (LA Gerica) Christian Weidal Martinsen (LA Gerica) Marianne Persen (Prosjektleder erom) 1.1 Forberedelser Tieto utførte brukertester på modulen som skulle tas i bruk. Dette for å se hvor raskt de ansatte løste oppgaver på touch skjermen og for å se hvor brukervennlig modulen var. I forkant før erom modulen kunne tas i bruk, måtte hver pasient ha en tiltaksplan med en tidsplan, for at besøk skulle komme opp i erom modulen. 1.2 Alle rom har fungerende skjermer med tilhørende stativ. En forutsetning for at erom skulle kunne tas i bruk på de 17 rommene på Solliheimen, fordelt mellom 8 kortidsplasser og 9 med vedtak om langtidsplass, var at skjermene var oppdaterte og i funksjon. Lexit var leverandør av skjermer i størrelse 22 og har levert ekstra kabler til utskift når de har røket. De har levert en touch skjerm som er montert i resepsjonen i størrelse 32, hvor en bildekarusell går. På vaktrommet har de installert en stor vegghengt skjerm som ikke har touch eller full HD. De har sørget for stativ til skjermene på rommene. Det er stativ som er takmontert over seng, slik at pasienten kan se på skjermen i sengen. Stativet er såpass mobilt at det kan flyttes til en stol, hvis pasient sitter oppe. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 3

4 Tieto har stilt krav til skjermene, at de bør ha: Full HD (1080x 1920) Størrelse minimum 18,5 All In One prosessor og harddisk Anbefalt prosessor i «i5-klassen eller bedre Disk, gjerne SSD, minimum 30GB Windows 7 eller windows 8 Pro erom består av en Web-applikasjon og et sett WebService er. Disse hostes av Internet Information Server (IIS) IIS må kunne nå Gerica databasen samtidig som klientene på sykehjemmet må kunne nå Web-applikasjonen som er hostet på den nevnte IIS. It avdelingen har sørget for oppdatert versjon med riktig oppsett via System CenterS C erom modul oppdateringer har skjedd fra Tieto, som har gått via deres leverandørtilgang på webserver mot IT avdelingen. Figur 1 - erom skjerm med påloggingsbildet 1.3 Opplæring Det ble gitt enkel opplæring til de ansatte på avdeling 1,de ansatte på natt og til vaktsykepleierne på sykehjemmet. Dette skulle kun være ment som en dytt for at avdelingen skulle komme i gang. Opplæringen ble satt til ca 30 min. på valgte dager og de ansatte var pliktige til å møte opp på en av opplæringsdagene. Det ble erfart at alder på de ansatte var en påvirkende faktor over hvor fort de lærte. De yngre som var vant med touch teknologi hadde liten behov for opplæring, men de eldre som er mer usikre på teknologi hadde flere spørsmål og brukte lengre tid. Alle ble informert om at de vil oppdage at modulen får noen små endringer etter hvert som Tieto oppgraderer og legger til nye funksjoner i erom. Opplæringen i seg selv opplevdes som en motivasjon til å komme i gang. 1.4 Funksjonalitet en gjennomgang Det er to funksjonaliteter som ligger på skjermen. Innlogging til Lifecare erom og mulighet for å velge bildekarusell Lifecare erom Logger man inn på vaktrommet, får man romliste med alle pasienter. Derfra kan man trykke seg inn på ønsket pasient direkte på skjermen. Logger man inn på rom får man kun opp pasienten som bor på rommet. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 4

5 Journaler Mitt besøk Tiltak Når man logger på skjerm inne hos bruker vises brukeren på rommet direkte. Figur 2 - Dette er synlig på skjermen på rommet til en bruker. Journalbildet Jorunalbildet kan utvides: Figur 3 - Jounaler kan utvides og man ser diagnoser. Cave vil være lett synlig med rød skrift og utropstegn. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 5

6 Journal kan skrives inn under siden «Mitt besøk»: Figur 4 - I bildet mitt besøk, kan den ansatte skrive journal. Dette kan gjøres direkte under et tiltak ved å merke det. Eller utenfor et tiltak, hvis noe uforutsett skulle dukke opp. Hva slags type journal og hvilken tjeneste kan velges. Kalendervindu viser hvilke tiltak som skal gjøres når. Varseltrekant viser at tiltaket er endret siden sist innlogging. Figur 5 Tiltak i kalendervindu. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 6

7 Trykker man på et tiltak, kommer detaljene overtiltaket opp, og utvider man detaljene, ser man situasjon og mål. Figur 6 - Dette bildet, viser detaljene rundt tilaket og situasjon og mål Velger men bort kalendervindu, får man oversikt over alle tiltak pasienten har. Figur 7 - Ved å velge bort kalender funksjonen, får man opp liste over alle aktive tiltak til pasienten. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 7

8 Tiltak kan filtreres i journal ved å merke et tiltak. Da kommer alle journaler som er skrevet om dette merkede tiltaket opp. Figur 8 - Ved å merke et tiltak, kan man filtrere i journal og kun få opp det som er skrevet om dette merkede tiltaket. 2. Effektmålet erom prosjektet er knyttet opp mot et av effektmålene til Innovativ helse- og velferdsteknologi i Fredrikstad og Hvaler: «Mer ressurser innen omsorg er frigjort fra praktiske og administrative gjøremål til brukerrettede tjenester ved hjelp av kontinuerlig endringsledelse og effektiv bruk av IKT.» Det er også vektlagt god kvalitet på tjenester og god brukerinvolvering. erom prosjektet er viktig i utvikling av god dokumentasjon i vårt dokumentasjonsprosjekt. 2.1 Prosesser Ny teknologi krever ny kunnskap og nye arbeidsmåter der alle parter som ansatte og brukere må involveres og høres. erom prosjektet utvikles i små steg sammen med de ansatte og i samspill med brukerne. Leverandøren Tieto og verktøyet for dokumentasjon og pasientadministrasjon. Det har vært flere prosesser som har vært under innflytelse av prosjektet. På avdelingen har arbeidsrutiner som direkte pasient- og brukerrettet dokumentasjon vært en endringsprosess, i tillegg til de daglige rutinene. De ansatte dokumterer på rom, enkelte ganger med pasient. Planlegging av pasienter inn og ut. Planlegging av arbeidsdagen. IT system: Utvikling av eromsmodul i Gerica, som nå heter Lifecare. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 8

9 Utvikling av kompetanse og organisasjon: Endringsarbeid og kompetanseutvikling i tråd med prinsipper om Lean, gjennom samarbeid og bevisstgjøring i forhold til eksisterende prosesser med mål om å jobbe smartere. 2.2 Tidsstudiet Prosjektgruppen utarbeidet et skjema for registrering av tidsbruk som ble gjennomført før piloten startet. Alle som var på jobb dag eller kveld, skulle fylle ut hvor mye tid de brukte på ulike definerte oppgaver. o Direkte pasientrettet arbeid. o Skriftlig rapport o Muntlig rapport o Indirekte brukerarbeid o Pårørendekontakt o Annet En tilsvarende tidsstudie vil gjennomføres våren Under vises noen funn fra pilotperioden. 29 % 2 % 7 % 46 % DIREKTE TID HOS BRUKER SKRIFTLIG RAPPORT 11 % 5 % MUNTLIG RAPPORT INDIREKTE BRUKER- ARBEID Figur 9 Tidsstudie av avdelingens ansatte før start av pilot fase Situasjon før Når de ansatte på avdelingen skulle dokumentere tidligere, måtte de først finne en ledig pc ved et ledig tidspunkt. Ofte var dette på slutten av dagen og ofte alle sammen samtidig. Da var det ikke nok pc r og man måtte vente på en ledig pc. De ansatte manglet god nok komeptanse til å forstå systemet, noe som gjorde at de ble negative til det. De syntes programmet var vanskelig og uoversiktlig. Det tok lang tid å logge inn på kommunens nettverk og Gerica. I tillegg brukte avdelingen ofte tiltakene som var knyttet til tjenesten hjemmesykepleie. Dermed dokumenterte de under feil tjeneste. 3.1 Tok lang tid å logge inn på pc For at en ansatt skulle få tilgang til Gerica pasientjournalsystem, måtte vedkommende først finne en ledig pc og logge seg inn på kommunen sitt nettverk. Hvor så vedkommende måtte finne pasientjournalsystemet Gerica, for så logge seg inn på dette. Ca. estimert tid det tok var 5 min., men dette varierte sterkt. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 9

10 3.2 Uoversiktlig på Gerica hvilke pasienter som var inneliggende Når man logget inn på Gerica på en pc, med rollen som ga tilgang til pasienter som tilhørte avdeling 1 Solliheimen, fikk man opp både inneliggende pasienter, pasienter på rullerende korttidsplass og andre pasienter som har vært innom avdelingen. Uten whiteboard tavla hadde de ikke hatt en god nok oversikt over hvilke pasienter som faktisk var på avdelingen. Tiltakene til pasientene var ikke lett tilgjengelig, så de ansatte så ikke nytten av tiltakene og de måtte selv huske på hva som skulle gjøres hos hver enkelt. 4. Situasjon etter 4.1 Raskere rapporter Først ble erom tatt i bruk på vaktrommet, og alle pasienter som var inneliggende kom opp på skjermen via rom liste. Dette gjorde det veldig enkelt for de ansatte i rapport situasjoner og vaktskifter. Ved å logge seg rett inn på erom hadde de øyeblikkelig tilgang til de pasientene som var inneliggende. De fikk opp journalene fortløpende ettersom de flyttet seg fra rom til rom. I tillegg fikk de opp pasienter som skulle reise hjem og hvilke som skulle komme. Innkomst og utskriving. Dette gjaldt da den datoen dette skulle skje. Da slapp de å logge inn på en pc og Gerica for å sjekke plassadministrasjon. De med rolle som vaktsykepleiere kunne lese rapport på erom skjermen for hele sykehjemmet. Med Lifecare erom aktiv på storskjerm på vaktrommet, ble det større fokus på riktige rapporter. 4.2 Fokus på tiltak De ansatte ble oppmerksomme på viktigheten av å opprette tiltak under rett tjeneste. Mange av tiltakene var de samme, men de måtte knyttes til den tjenesten som pasienten hadde på avdelingen. Det ble stor fokus på tiltaksplan, siden de ansatte fikk en oversikt over hvilke pasienter som manglet tiltaksplan. De ansatte så konsekvens av at pasienter hadde og ikke hadde tiltaktsplan. Nytten av tiltakene ble synliggjort og de ansatte jobbet mer etter tiltaksplan. Figur 10 Enkelt å få oversikt over brukerens tiltak som vises på et skjermbilde Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 10

11 4.3 Brukeropplevelsen Brukerne har fått et eierforhold til prosjektet, siden de har fått være med på utviklingen. De ønskene de har kommet med underveis, har blitt hørt av Tieto. De ansatte følte at de ikke hadde behov for å dokumentere hva de hadde gjort som allerede stod i tiltaksplanen. Når de haket av for utført oppdrag og lagret, journalførte de at de hadde utført tiltaket. Dette opplevde de som positivt, fordi det de faktisk hadde gjort ble journalført. Samtidig har de tiltakene lett tilgjengelig og kan enkelt finne ut hvilken dag en pasient f.eks skal dusje. 5. Kost/nytte Da erom ble tatt i bruk på vaktrommet under rapportsituasjoner, ble de muntlige rapportene kortere og mer presise. Det er estimert tidsbesparelse på 15 minutter spart pr. ansatt under morgen rapport. Normalt er det minimum 5 ansatte på dag vakt. Det betyr at her er det spart 1t og 15 min. bare under morgen rapport, men de andre rapportene har også blitt kortet ned på og med bedre kvalitet når de bruker erom skjermen under rapport. Nattevakter og vaktsykepleiere har tatt i bruk erom skjerm på vaktrom under vaktskiftet, siden de får opp alle pasienter på sykehjemmet og det ble lettere for dem og lese journaler på alle pasienter. Kvaliteten på rapporten er blitt bedre, siden det kun ble fokusert på det som var skrevet i journalen til pasienten. De ansatte er blitt mer fokusert på hva som ble dokumentert, siden de skulle skrive mer kort, konsist og kun det som var avvik fra det faktiske tiltak. Tiltaksplan er blitt mer i fokus, siden de ansatte så nytten av at den var på plass. I den tidlige fase av erom modul var det ikke mulig å dokumentere på rom/pasient uten tiltak. Og de ansatte fikk en god følelse når de kunne hake av for tiltak de hadde gjort. De fikk en bekreftelse på at de hadde utført tiltak. Kvaliteten på arbeidet inne på rommet til pasienten er forbedret, siden det som skulle gjøres var enkelt tilgjengelig på skjermen. 6. Utfordringer og erfaringer Det har vært flere utfordringer underveis, og spesielt bør det nevnes samspill mellom flere aktører, identifisering av feil og arbeidsmengden på avdelingen. Lexit har vært leverandør av skjermer og utstyr og avdelingen har opplevd at kabler som går utenfor ledd på stativene ryker. Lexit har da bidratt med ekstra kabler. De ansatte bruker mange sidestystem i Gerica. Som f.eks. hygienekort, observasjonsskjema. De må fortsatt logge inn i Gerica etter at de har vært logget inn i Lifecare erom og dokumentert, for å dokumentere disse verdiene som de ikke får registrert i erom 6.1 Stativ Avdelingen har ikke vært 100% fornøyd med det takopphengte stativet. Det er massivt og tar mye plass. I tillegg vil høye personer kunne stange i stativet under stelle situasjoner. De savner en lås funksjon, slik at ikke skjermen svinger av seg selv.og en mulighet for å låse den slik at det ikke klarer å rotere mer enn 360 grader. Kablene ryker raskt når man roterer armen på stativet for langt. Kabler ligger utenfor ledd, dette er ikke en god løsning. De ansatte savner også muligheten for å legge touch skjermen i vannrett posisjon når de skal skrive. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 11

12 Samtidig var dette den beste løsningen som fantes på markedet og som tålte tyngden av skjermen. 6.2 Tiltaksplaner Det tar tid å opprette helt nye tiltaksplaner på nye pasienter. Selv om mange har tiltak som kan benyttes på sykehjem fra andre tjenester, må det opprettes nye tiltak under rett tjeneste. Dette er noe de ansatte på avdelingen syns tar mye tid. De skulle ønske de kunne flytte over de tiltakene de trengte til rett tjeneste, uten å måtte opprette helt nye i alle nivåer Endring av tjenesten Noen pasienter ligger inne på korttidsplass i påvente av langtidsplass. Når tjenesten endrer seg, forsvinner tiltakene fra erom skjermene, og tiltak må opprettes på nytt i den nye tjenesten. De ansatte på avdelingen ønsker derfor at tiltakene følger bruker og ikke tjenesten. Det blir veldig tungvint å lage helt ny tiltaksplan som skal være den samme som tilhørte en annen tjeneste. 6.3 Rengjøring av skjermer Rengjøring av skjermene har vært utfordrende på smitterom. Enkelte smitteregimer krever at det brukes sterke rengjøringsmidler som ikke skjermen tåler. Derfor bør det vurderes videre hva slags skjermer som skal inn på rom, de må kunne rengjøres i henhold til prosedyrer ved smitte. 7. Videreutvikling Fredrikstad kommune ønsker å førevidere pilotering og utviklingsavtalen med Tieto. Pilotavtale for fase 2 er undertegnet. I den neste fasen i prosjektet vil smartkort og sykepleiehåndboka implementeres. Smartkort via Buypass vil sikre raskere innnlogging til systemet via single sign on. Med single sign on menes at man bruker sitt eget id kort med en personlig pin kode og logger inn på systemet og har da tilgang til de systemene brukeren skal ha rettigheter til. Som f.eks erom og Gerica Sykepleiehåndboka vil gi riktig kvalitet på tiltak og mulighet til å hente ut riktige prosedyrer med rett kvalitet. I fase 3 er det planlagt å fokusere på ny tiltaksplan. Fredrikstad har et ønske om at tiltaksplan skal bli lettere å opprette og jobbe med. Samtidig har man fokus på tverrfaglig dokumentasjon. Tieto jobber med helsekort, som vil komme i en seinere fase. Dette er noe avdelingen venter på, da de har mange sidesytem for å dekke opp de ulike behov. Dette er sidesytem som observasjonskjema, blodsukker målinger, hygienekort etc. Rehabiliteringsavdelingen som skal inn i det nye Helsehuset, skal ta i bruk erom og det jobbes med å finne best mulig tilpassede stativ til den avdelingen. De stativene som finnes på Solliheimen som er montert i tak, passer ikke inn der hvor de har takheiser og traverser. Her planlegges det at TV og internett skal være tilgjengelig for bruker/pasient på erom skjermen. Den inneliggende pasient skal da kunne dra nytte av touchskjermen som finnes på rommet. Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad kommune, Side 12

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon

Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon 23.10.2015 Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Plattform for velferdsteknologi For brukere i bolig og institusjon 3 4 Velferdsteknologi

Detaljer

Mobile ambisjoner i helsesektoren

Mobile ambisjoner i helsesektoren Mobile ambisjoner i helsesektoren Byrådssekretær Kai-Morten Terning Fagsjef Stein Schatvet PDA i hjemmetjenesten Forsøksprosjekt fra høsten 2008/våren 2009 i hjemmesykepleien i to bydeler. Evaluering med

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektleder Thomas Andersen og prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Fredrikstad 29. august 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere,

Detaljer

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune

Från pilot till verklighet. Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Från pilot till verklighet Driftsettiing av plattform for velferdsteknologi og esense i Fredrikstad kommune Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78-80.000 innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for Helse

Detaljer

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Fagdag koordinerende enhet og koordinatorer 12.juni 2015 Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Fakta om Fredrikstad kommune

Detaljer

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Status juni 2012: Brukte ca. 2 uker i timeverk på en oppgradering. Gjorde dette en gang pr. år, burde vært 2 ganger pr. år. Noen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Erfaringer fra Agder v/silje Bjerkås. Sandnes 14.04.16

Erfaringer fra Agder v/silje Bjerkås. Sandnes 14.04.16 Erfaringer fra Agder v/silje Bjerkås Sandnes 14.04.16 Agder Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Høgskolen i Oslo og Akershus, 22.mai 2014 Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78.000 innbyggere, en kommune i vekst.

Detaljer

BUP FANA OG YTREBYGDA LISBETH ROSENLUND

BUP FANA OG YTREBYGDA LISBETH ROSENLUND BUP FANA OG YTREBYGDA LISBETH ROSENLUND ERFARINGER FRA PROSJEKTARBEID I KLINIKK DAWBA PROSJEKTET STARTER Ø Helsevesenet er i stadig endring for å 1lpasse seg en elektronisk hverdag Ø I 2006 var vi i startgropen

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn fra nattevaktene: «Noen ganger våkner pasienten av at vi

Detaljer

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn fra nattevaktene: «Noen ganger våkner pasienten av at vi

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag. 16 september 2008

IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag. 16 september 2008 IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag 16 september 2008 En rådmann liker å ha fokus på seg selv: når det gjelder fornøyde ansatte for å ha skapt begeistring for å ha blitt husket for noe

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.4 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Erfaringer fra en stor kommune. Thea M. Kristensen, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune

Elektronisk meldingsutveksling Erfaringer fra en stor kommune. Thea M. Kristensen, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune Elektronisk meldingsutveksling Erfaringer fra en stor kommune Thea M. Kristensen, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune Kort om foredragsholder Er utdannet sykepleier Har 2 år med IKT-utdannelse Klinisk

Detaljer

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet.

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet. Netctrl 2.0 Netctrl har våren 2016 fått en del nye funksjoner. Det er lagt inn en ny modul for å lage eksamensbrukere (som f.eks. kan brukes for privatister) og det er lagt inn funksjonalitet for bedre

Detaljer

Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning

Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning Elektronisk kurve i DIPS: Lang marsj fra ide til ferdig løsning Kristin Christoffersen medforfatter Tomas Nordheim Alme DIPS ASA HelsIT 2010 Innhold Historikk Visjonen Om DIPS Panorama og Medikasjon Utfordringer

Detaljer

Lyngbakken bo- og behandlingssenter - opplæring av medarbeidere på sykesignalanlegg -

Lyngbakken bo- og behandlingssenter - opplæring av medarbeidere på sykesignalanlegg - Lyngbakken bo- og behandlingssenter - opplæring av medarbeidere på sykesignalanlegg - Anne Lene Heldal, Bjørn Halvorsen Skien kommune Lisbet Grut SINTEF Våre opplæringsmål: 1. Velferdsteknologi skal gi

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi. Erfaringskonferanse 15.02.2011

Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi. Erfaringskonferanse 15.02.2011 Pleie Rehabilitering Omsorg Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011 Fra visjon til virkelighet Erfaring fra innføring av elektronisk meldingsutveksling i en stor kommune

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås 22/09-12/10-2015 Velferdsteknologi Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås Velferdsteknologi i Fredrikstad Fra analog til digital trygghetsalarm Fra analog til digital trygghetsalarm Vi

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

MIE 2011. Masterprosjekt HSI UiA

MIE 2011. Masterprosjekt HSI UiA MIE 2011 Masterprosjekt HSI UiA TEMA En usabilitystudie i bruken av Gerica Prosjektet er godkjent av FEK og NSD Utarbeidet av: Laila M. Lindland, Tordis V. Iselvmo, Siri K. Aanesland Veileder: Mariann

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Den første uka i Leiden

Den første uka i Leiden Den første uka i Leiden Mandag 11/3 møtte jeg opp på Hogeschool Leiden klokka ni. Jeg møtte kontakten min Lieneke hvor hun fortalte litt om stedet, spurte meg om planene mine, forventninger og ønsker.

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Gardermoen, 13.februar 2014 Fakta om Fredrikstad kommune Ca. 78.000 innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Samhandlingspilot på Dønski Trygghetsavdeling

Samhandlingspilot på Dønski Trygghetsavdeling Samhandlingspilot på Dønski Trygghetsavdeling Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, avd Instrumentering, SINTEF IKT Liv Heidi Svenberg avdelingsleder Trygghetsavdeling, Dønski Bo og

Detaljer

Sarpsborgs vei til papirløse møter

Sarpsborgs vei til papirløse møter Sarpsborgs vei til papirløse møter Dette er Sarpsborg http://www.youtube.com/watch?v=gvh0pufnry4 Sarpsborg Norges tredje eldste by: 1000 år i 2016 Grunnlagt av Olav Haraldsson i 1016 Norges 10. største

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett) Statusrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: Se pkt 1. Gruppeleder: Måleansvarlig: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Praktisk bruk av ERP Lønnsforhandlingsmodul

Praktisk bruk av ERP Lønnsforhandlingsmodul 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Praktisk bruk av ERP Lønnsforhandlingsmodul FØRST - hvem er vi? Jostein Hole Konsulent,

Detaljer

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Prosjektledelse = Endringsledelse?

Prosjektledelse = Endringsledelse? Prosjektledelse = Endringsledelse? Bruk av virksomhetsarkitektur som verktøy for endringsledelse i store IT-prosjekter Dataforeningen Scandic Solsiden 31.01.13 Hemit i front - med effektiv og innovativ

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Rask pålogging «Neste generasjons PC-platform»

Rask pålogging «Neste generasjons PC-platform» Rask pålogging «Neste generasjons PC-platform» Roy Vareberg Kundeansvarlig Helse Vest Mobil: 920 57 320 roy.vareberg@atea.no John Gripsgård Løsningsrådgiver Mobil: 970 13606 john.gripsgard@atea.no Atea

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Organisering Metode og gjennomføring Tverrfaglig prosjektgruppe bestående av seks ressurspersoner fra helse- og velferd

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30 Steigen Kommune Samspillkommune 30 April 2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger?

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Harstad kommune Opplysninger om pasienten Under arkfane bruker Navn og andre måter å kunne kontakte pasienten på. Her kan vi

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 3 Innhold Repetisjon fra forrige uke. Service Operation: Incident Management Repitisjon Service Operation: Finne rette balansen Event Management: Få oversikt over

Detaljer

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per 01.04.2010 ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Webverksted Et opplæringstilbud for produksjon av dokumenter på Internett Utarbeidet ved IT-avdelingen, NTNU ITEA DESK Høsten 1998 Innhold Målsetting Krav

Detaljer

Tilbakeblikk på Anbudsprosess Sykesignalanlegg. Heidi Sivertsen

Tilbakeblikk på Anbudsprosess Sykesignalanlegg. Heidi Sivertsen Tilbakeblikk på Anbudsprosess Sykesignalanlegg Kunnskap fra forprosjektet Kjennskap til markedet/tekniske løsninger Kjennskap til dagens sykesignalanlegg Kjennskap til brukernes, medarbeidere, og organisasjonenes

Detaljer

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem Dag Ausen SINTEF IKT Velferdsteknologi i sykehjem Ibsenhuset, Skien, 6. november 2014 Prosjektteam fra SINTEF Tone Øderud Seniorforsker SINTEF Teknologi

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Hospital IT Hospital IT er leverandør av utstyr, programvare og tjenester til helsesektoren Bedriften er spesialisert

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Identifisere og følge opp ernæringsmessig risiko... 2 Tiltaksplanen... 3 Tiltak... 3 Journal 8; Laboratorie... 4 MNA kartlegging...

Detaljer

IPLOS sumrapporter den nye vinen?

IPLOS sumrapporter den nye vinen? IPLOS sumrapporter den nye vinen? ved Arnfinn Gisleberg, institusjonsleder Lørenskog sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus IPLOS temadag, 8. oktober 2014 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, Avdeling Instrumentering, SINTEF IKT Konferanse for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer