Vicass HD BRUKERMANUAL. C Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved"

Transkript

1 BRUKERMANUAL Vicass HD C Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC Project no.: Side 1 av 49

2 For en grundig innføring i ditt AKVA produkt, ber vi deg lese gjennom hele denne manualen. Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser, og skal ikke ses på som en forpliktelse fra AKVA group ASA. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. AKVA group ASA kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for feil på utstyr, ei heller i software eller hardware, som følge av å ha brukt dette dokumentet. Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten vår tydelig uttrykte myndighet er strengt forbudt. Ekstra kopier av dette dokument kan erverves fra AKVA group ASA til gjeldene kost AKVA group ASA (NO) AKVA group ASA Side 2 av 49

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet Sikkerhets-symboler i manualen Mottak av nytt produkt - garanti Felt-PC Vicass kamera Behandling, lagring og transport Plugghetter Koblinger og kabel Lagring Støt og slag Vedlikehold Introduksjon Kontaktinformasjon Informasjon Fordeler med Vicass HD Tilgjengelige modeller Konsepter og teknikker Kameraets parallakse Felt-PCen Spesifikasjoner for utstyret Slå felt-pc på og av Hovedmeny Read manual = åpne brukermanual Capture series = ta bilder Stop Series = stopp bildetaking Properties = egenskaper Tomt batteri Exit = avslutt og lukk programmet Eksponering Side 3 av 49

4 6 Kameraenheten Tilkobling av kamera Gir kameraet signal til felt-pcen? Oppheng for kamera Posisjonering av kamera Belysning Opprulling av kabel Ta bilder Forberedelser Ta bilder Bytte mellom automatisk og manuell bildetaking Vicass HD Analyse Installere og starte opp programmet Hovedmenyen Laste opp bilder og starte analyse Kommandoer for navigering Markere fisk for måling Slette målinger Hurtiginstruks for markering av fisk Oppsummering utvalg Rapport Redigere rapporten Lagre og skrive ut rapport Gå ut av og stenge ned programmet Statistikk for rapporten Kalibrering Vedlikehold Plugger i felt-pcen Vedlegg A - Stikkordsregister...45 Vedlegg B - Avviksskjema...47 Vedlegg C - Notater...48 Side 4 av 49

5 1 Sikkerhet Sikkerhet for brukere av våre produkter er topp-fokus ved utvikling av nye produkter og brukermanualer i AKVA group. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at alle som bruker produktet, utfører reparasjoner, service eller annet vedlikehold på produktet, samt alle som arbeider i området der produktet er installert, leser gjennom hele denne manualen og minst dette kapittelet om sikkerhet. Denne anbefalingen er basert på både personell-sikkerhet og på et ønske om å holde produktet i orden og unngå eventuelle skader som risikeres dersom sikkerhets-instruksene ikke følges. 1.1 Sikkerhets-symboler i manualen Følgende symboler er brukt i denne manualen: Informasjon Vis forsiktighet, fare for skade på utstyr eller lettere personskader Kan føre til skader på folk Andre symboler: Gå til, eller se nevnte kapittel for mer informasjon. Side 5 av 49

6 1.2 Mottak av nytt produkt - garanti Sjekk at du har mottatt alle deler spesifisert i følgeseddel. Dersom ordren ikke skulle være komplett, eller du oppdager andre feil, ta kontakt med AKVA omgående. AKVA group ASA tilbyr 1 års garanti, som dekker produksjonsdefekter. Denne garantien er effektiv fra forsendelses-dato til original-kunde. Følgende er grunner ugyldiggjør garantien: - Dårlig behandling av utstyret, neglisjering av preventive anbefalinger eller feil bruk av strøm-kilder - Felt-PCen og/eller kamera åpnes uten tydelig skriftlig godkjennelse fra en AKVA group ansatt 1.3 Felt-PC Selv om felt-pcen er designet for å vare, er det likevel en PC, og skal uansett behandles med forsiktighet. Felt-PCen er designet for å motstå en viss mengde støt. 1.4 Vicass kamera Kameraet er designet for å tåle en viss mengde støt. Aldri rett kameraet direkte mot solen, da dette kan føre til skader i kamera-komponenter som ikke kan repareres. Unngå å få tvinn på kamera-kabelen! Pass også på at det ikke blir strekk i kabelen. Kabelen må ikke ha skader når man kobler til strøm. Kabelen må heller ikke ha knekk eller rifter etter installasjon. Når kameraet er koblet til felt-pcen bruker det strøm. Det er derfor viktig å slå det av og koble kameraet fra felt-pcen for å unngå at batteriet blir utladet og skadet. Side 6 av 49

7 1.5 Behandling, lagring og transport Følg instruksene under for å unngå skader på produktene: - Felt-PCen må ikke utsettes for støt og vibrasjoner - Felt-PCen må ikke utsettes for temperaturer under -10 C eller over 50 C - Beskyttelsesgrad mot vann: kamera: IP68 felt-pc i åpen posisjon med plugger i: IP64 felt-pc lukket: IP67 - Ikke utsett felt-pcen for store mengder regn, støv og skitt - Aldri sett noe oppå felt-pcen, dette kan føre til at den ødelegges - Aldri plasser felt-pcen på ujevne underlag - Saltvann må skylles av etter bruk - Pass på at felt-pcen er rengjort og tørket etter bruk og at den lagres innendørs i romtemperatur med lokket åpent - Utsett ikke felt-pcen for magnetisme Flytting av felt-pc på anlegget 1 Lagre eventuelt arbeid som pågår 2 Slå av felt-pcen 3 Koble fra kamera og strømkilde 4 Flytt PCen til ønsket lokasjon. Side 7 av 49

8 1.5.2 Flytting av felt-pc mellom ulike anlegg 1 Lagre eventuelt arbeid som pågår 2 Steng ned operativsystemet 3 Slå av felt-pcen 4 Sett i alle plugg-hettene 5 Lukk lokket 6 Koble fra kamera og strømkilde 7 Pakk ned felt-pcen i den beskyttende transportkassen, denne beskytter felt-pcen mot støt og vibrasjoner 8 Minimer effekten av temperaturforandringer. La felt-pcen tempereres til innen- eller utendørsbruk før den slås på. Dersom temperaturendringen er mer enn 10 C, la den tempereres sakte i et mellom-temperaturområde i 30 min. 1.6 Plugghetter Det er viktig å passe på at plugghetter er intakte til enhver tid. Dersom disse blir skadet, kan det føre til at garantien utgår eller blir redusert. Pass på å ikke rive plugghettene av, de skal alltid være festet til sine respektive porter. Dersom en hette løsner og forsvinner, bestilles ny fra AKVA. 1.7 Koblinger og kabel Dersom koblinger og kabler ikke behandles med stor forsiktighet, kan dette medføre forkortet levetid for produktet. Se kapittel 6.7 for instrukser for håndtering av kabel og kapittel 11 for instrukser om vedlikehold av koblinger. Side 8 av 49

9 1.8 Lagring - Utsett ikke kameralinsene for direkte sollys - Felt-PCen og kameraet må rengjøres og tørkes etter bruk, lagres innendørs ved romtemperatur - Utsett ikke utstyret for magnetiske felter - Plasser noe annet oppå felt-pcen eller kameraet. 1.9 Støt og slag Det er svært viktig å være forsiktig når Vicass-utstyret blir flyttet rundt på lokasjonene. Kameraet veier 16kg og felt-pcen veier 12kg, så selv om de kan være tunge, så er det svært viktig å frakte og behandle dem med stor forsiktighet. Glem aldri at felt-pcen er en PC! 1.10 Vedlikehold Instrukser fra dette sikkerhets-kapitlet samt kapittel 11 Vedlikehold må følges for opprettholde et langtlevende produkt. Side 9 av 49

10 2 Introduksjon Denne manualen er en del av utstyret som leveres med Akvasmart Vicass HD. Ta vare på manualen så lenge dine AKVA produkter er i bruk, og noter alle endringer i utstyret i denne manualen etter hvert som de utføres. Vi takker deg for at du valgte AKVA group ASA som leverandør av ditt biomasse-estimator-system. Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere informasjon rundt bruk og vedlikehold av ditt utstyr. Med våre fire store merkevarer, er AKVA group ASA en verdensledende leverandør for teknisk fiskeoppdretts-utstyr. Siden 1980 har vi utviklet og produsert oppdrettsanlegg, både for merdbasert oppdrett og for landbaserte utklekkingsanlegg. AKVA representerer en industriell standard, som er antatt å være nøkkelen til framtiden. Forskning, prosjektledelse, raske leveranser og kundeoppfølging er i fokus slik at vi kan forsikre oss om at vi bidrar til en positiv utvikling av fiskeoppdrettsindustrien. Vårt mål er å levere best mulig, og mest mulig kostnadseffektivt utstyr og dermed bidra til å opprettholde en bærekraftig oppdrett. Vi har et stort utvalg av produkter, deriblant plast- og stålmerder, høytrykksvaskere, nettvaskere, båter, fôringsflåter, fôringssystem, kamera, sensorsystem, undervannslys, resirkuleringssystemer og software for kostnadseffektiv fiskeoppdrett. Vi har en kontinuerlig utvikling av produkter, slik at vi stadig forbedrer utstyrets sikkerhet, funksjoner, bruksmetoder og arbeidspålitelighet. Hensikten med denne manualen er å sette brukeren i stand til å bruke og å vedlikeholde Vicass HD på en trygg og økonomisk måte. Alt av vårt utstyr monteres, testes og leveres komplett fra vår egen produksjonsavdeling. Våre ansatte i produksjonen er kunnskapsrike og entusiastiske medarbeidere som gjør det som Side 10 av 49

11 skal til for at du skal få et godt produkt. Egen produksjon sikrer deg også god service dersom noe skulle gå galt, eller du skulle behøve assistanse. Vi lagerfører alt av deler til din Vicass HD og vi har servicepersonell tilgjengelig til å hjelpe til på telefon eller rykke ut til lokasjoner om nødvendig. Sikkerhet både for bruker og for utstyret, er vårt hovedfokus når vi utvikler produkter. Vi ber deg derfor lese kapittel 1 Sikkerhet nøye før første bruk. Kapittel 1 Sikkerhet skal leses og forstås før utstyret tas i bruk. Før noen form for betjening, reparasjoner og vedlikehold - eller andre operasjoner utføres på eller med Vicass HD, anbefaler vi at brukerne få korrekt opplæring fra AKVA group ASA. Brukerne må gjøre seg kjent med manualens innhold, og utføre prosedyrer og vedlikehold som beskrevet her for å sikre en pålitelig operasjon og et langtlevende produkt. Denne brukermanualen gir svar på de fleste dag-for-dag-spørsmål, og i tillegg gir den en grundig beskrivelse av brukerprosedyrene. 2.1 Kontaktinformasjon AKVA group ASA - Bryne, Norge (Hovedkontor) Nordlysveien 4 PO. Box Bryne tlf fax Support Hardware og AKVAconnect tlf Support Fishtalk tlf Side 11 av 49

12 3 Informasjon Vicass HD (High Definition), Video Image Capturing And Sizing System, er en biomasse-estimator som tar mål av levende fisk i merdene. Det er et nøyaktig og raskt system som ikke forstyrrer eller stresser fisken. Vicass HD måler gjennomsnittsvekten til fisken i merdene ved å ta stereoskopi-videobilder av fisken på en rask, nøyaktig og skånsom måte, uten å forårsake stress. Fotograferingen tar ca minutter per merd, dette gjør det mulig å beregne alle merdene i løpet av en dag. Bildene blir senere analysert på en PC, noe som tar omtrent minutter per merd (avhengig av hvor stort bildeutvalg en tar i hver merd). Et stereoskopi-videobilde måler høyden og lengden på de utvalgte fiskene. Et avansert modellverktøy vil, basert på målingene av enkeltfisk, estimere vekten på all den levende fisken i merden. Vicass Kameraet tar ønsket antall bilder fra ulike dyp i merden før de analyseres. Det nye Vicass HD Kameraet kobles til en bærbar PC med touch-skjerm. 3.1 Fordeler med Vicass HD - Høy nøyaktighet, kapasitet og hastighet - Høyere lønnsomhet ved forutsigbar produksjon - Trykk-skjerm gir høyere utvalgs- og rapporterings-hastighet enn andre systemer 3.2 Tilgjengelige modeller AKVA har nå tilgjengelig Vicass HD for biomasse-estimering av følgende fisk: Atlantisk laks, Chinook, Coho, Tasmansk laks, Regnbueørret, Atlantisk hyse, Flekkpagell, Middelhavs-havabbor/-flekkpagell, Striped Jack, Yellowtail, Japansk Amperjack, Sørlig Blåfinnet tunfisk, Corvina og Torsk. Side 12 av 49

13 3.3 Konsepter og teknikker Konseptet til Vicass HD er å oppnå et representativt biomasseutvalg fra en enkelt merd med fisk. Der er flere faktorer som må til for å få en konsis og nøyaktig måling med god kvalitet på bildene. Dette er blant annet: - lys-nivå - vannkvalitet - hvor rolig/urolig fisken er - størrelsen på fisken I beste fall - med små og rolige fisker, klart vann, gode lys-forhold og mye fisk foran kameraet, kan 50 bilder være nok til å estimere 100 fisk siden det vil være mer enn en målbar fisk per bilde. På den andre siden, ved estimering av større fisk i mindre klart vann, kan man behøve så mange som 150 bilder for å få målt 100 fisk. Det ideelle bildet av en fisk er en fin sideprofil uten noen kurver. For å få best mulig resultatet, plasser kameraet på et sted i merden hvor fisken typisk sett beveger seg i en rett linje. Dersom fisken nettopp har blitt, eller blir fôret, er det anbefalt å vente til de roer seg igjen før bildene tas. Å ta prøver fra ulike dybder er spesielt viktig når fisken danner lag i vannsøylen. Man står da igjen med prøver fra en enkelt sub-gruppe av fisk som har en gjennomsnittsvekt som er ulik den faktiske gjennomsnittsvekten. Tar man bilder i flere dybder (vanligvis to), vil man være mer sikker på at dersom det er inndelinger av fiske-størrelser i merden, så vil dette ikke påvirke resultatene. Det kan være nok med bare en prøvetakingsposisjon, dersom fisken blandes godt, for eksempel i flokker uten dominans. Det da er viktig å ta prøver fra den delen av flokken som er mest tettpakket. Les mer om bildetaking i kapittel 6 Kameraenheten. Side 13 av 49

14 3.4 Kameraets parallakse Kameraets parallakse er området som dekkes av både topp- og bunnkameraet. Som vist på tegningen under, ser ikke toppkameraet alt som bunnkameraet ser og vice versa. Dersom du ser bildene på felt-pcen gjennom toppkameraet, vil ingen av fiskene i den øverste delen av skjermen vises i bunnkameraet. Det samme gjelder for bunnkameraet, men da den nederste delen. For at en fisk kan måles, må den vises i begge kamera. Kameraenes senter ligger 15cm fra hverandre, så dødsonene er minimert for å få best mulig utnyttelse av bildene som tas. Når fisken svømmer nærme kameraet, fører dette til at det bli mindre målbare fisk på bildene. Vicass HD Biomasse-måler kan kun måle fisk som svømmer mellom 60 og 200cm fra kameraet. Det ideelle bildet vil da være et som viser flere fiskers rygg, mage, nese og hale i både topp- og bunnkameraet. Side 14 av 49

15 3.5 Felt-PCen USB-port Sett inn en minnepinne i USB-porten. På denne pinnen skal bildene lagres, slik at de enkelt kan flyttes over til en stasjonær PC for analyse. Se kapittel Flytting av bilder fra felt-pc til analyse-pc for mer informasjon om dette Sikring Sikring må alltid være koblet til for å hindre at øvrig teknologi blir ødelagt dersom det skulle oppstå feil i strøm-tilføringen Strømtilkobling Strømmen kobles kun til ved bruk av felt-pc og kamera, og kobles fra direkte etter bruk. Bruk et 12V batteri eller medfølgende strømforsyning Kameratilkobling Det anbefales å koble til kameraet før strømmen kobles til PC-en. Da slipper man å vente på at kameraene skal starte opp. Fra kameraene får strøm til de starter opp går det ca 25 sekunder. Side 15 av 49

16 3.5.5 Trykkskjerm Trykk-skjermen er lik de fleste vanlige nettbrett. En viktig forskjell er at denne pekeplaten kan brukes i både tørre og våte omgivelser. For å bruke trykkskjermen, plasseres en finger forsiktig på skjermen. For å bevege pekeren, plasseres fingeren i ønsket posisjon på knappen eller i området som skal velges/merkes. Dersom det er ønskelig å trykke/klikke på en knapp eller et objekt, brukes fingertuppen eller fingerneglen til å tappe på ønsket posisjon på skjermen. Det kan i enkelte tilfeller være best å bruke en negl til å trykke på skjermen, dette gjelder da spesielt for brukere med større fingertupper, som da vil dekke et for stort område, og vil dermed ikke påvirke trykk-skjermen. Start-meny og oppgavelinje er plassert skjult langs skjermens venstre side. Den hentes enkelt fram ved å trykke med en finger eller en fingernegl godt inntil venstre skjermkant. Denne linjen vil skjules automatisk etter noen sekunder når den ikke er i bruk, men åpnes lett igjen som beskrevet her. Side 16 av 49

17 3.5.6 Tastatur Et trykkskjerm-tastatur vil åpne seg ved oppstart av felt-pcen. Dette kan enkelt skjules ved å trykke på _-knappen (nedestrek) når det ikke skal brukes. Velges X-knappen, vil tastatur-programmet lukkes, og det vil ta relativt lang tid å åpne det for bruk seinere. For å åpne skjerm-tastaturet igjen, åpne oppgavelinjen og trykk på ikonet for skjermtastaturet. 3.6 Spesifikasjoner for utstyret Strømtilførsel (AC adapter) Strømforbruk Beskyttelsesgrad (Ingress Protection) 12VDC/ VAC-50/60HZ 4A Kamera: IP68 Felt-PC med plugger i: IP64 Felt-PC lukket koffert: IP67 Størrelse kamera (l x b x h - vekt) Størrelse felt-pc (l x b x h - vekt) 515mm x 130mm x 195mm - 16kg 485mm x 392mm x 195mm - 12kg Side 17 av 49

18 4 Slå felt-pc på og av 1 Felt-PCen vil normalt sett starte når den kobles til en strømkilde. Dette vises ved at lyset (øverst i midten på skjerm-rammen) blir grønt. Det kan være vanskelig å se forskjell i dagslys/sterkt sollys, men skjermbildet vil indikerer også om PCen er på AV: PÅ: Dersom dette ikke skjer, trykk inn av/på-knappen på venstre side av skjermen. Det er ikke nødvendig å holde knappen inne i mer enn 0,5 sekunder 2 Når strømmen har blitt slått på, vil det komme en typisk PC-oppstart i LCD-displayet Dette kommer opp-ned, men snur seg når PCen er ferdig med å laste, og operativsystemet er startet opp 3 Når felt-pcen er startet opp, vil Vicass HD Software skjermbildet vises i skjermen, sammen med skjermtastatur. Hvis kameraet er plugget til felt-pcen (anbefales), vil også live-bilder vises på skjermen umiddelbart 4 Bildetakingen kan settes i gang, se kapittel 7 for videre instrukser 5 Felt-PCen slås av ved å stenge ned alle programmer, og deretter velge Avslutt (evt Shut down) i Windows startmenyen. Husk å lagre alt arbeid først. Koble fra strømmen umiddelbart etter at PCen er slått av. Det anbefales å benytte Avslutt i start-menyen så sant det er mulig, men dersom det er ikke går, kan av/på-knappen benyttes for å slå av maskinen, den må da holdes inne i ca. 3 sekunder. Side 18 av 49

19 5 Hovedmeny 5.1 Read manual = åpne digital brukermanual Åpner digital brukermanual, lik den du leser i nå. 5.2 Capture series = ta bilder Starter automatisk opp bildetaking i henhold til angitte egenskaper satt av bruker (i Propertiesdelen). 5.3 Stop Series = stopp bildetaking Stopper automatisk bildetaking og gjør det mulig å ta bilder manuelt. Det er også mulig å endre egenskaper når automatisk bildetaking er igangsatt. Dette er den optimale funksjon for å ta bilder i ulike dybder i samme serie. 5.4 Properties = egenskaper Her bestemmes egenskaper for bildetakingen. Side 19 av 49

20 5.4.1 Antall bilder i rulle-meny «Number of Images»: Denne rullgardin-menyen brukes til å velge ønsket antall bilder som skal lagres under bildetakingen Rullefelt for å angi tidsrom mellom bildene «Frame Rate»: Denne delen benyttes for å bestemme hvor hyppig bildene skal tas, angitt i bilder per sekund, ved automatisk bildetaking. Optimal bildefrekvens bestemmes av bruker ut fra strømninger og svømmehastighet til fisken Hvor skal bildene lagres? Søk gjennom mapper for å finne ønsket sted for å lagre bildene Brukt harddisk-kapasitet «Disk Usage»: Denne delen viser nåværende mengde ledig plass på harddisken, og opplyser også hvor mye ledig plass som fins på disken Bilde-historikk «Capture History»: Vei/sti til alle tidligere lagrede bilder finnes under Capture History-fanen. Du kan gå direkte til en mappe ved å markere den og så trykke på Explore-knappen. Side 20 av 49

21 For å lukke en visning, må du holde fingeren på skjermen inntil menyen til venstre åpnes (dette er det samme som å høyreklikke med datamus). Trykk så Exit for å returnere til hovedskjermbildet. 5.5 Tomt batteri Dersom det er batteri som benyttes som strømtilførsel til Vicassutstyret, vil kameraet slå seg av når batteriet begynner å bli tomt og advarselen til venstre vil komme opp i skjermen. Det er da nok batterikapasitet til at du rekker å lagre arbeidet som er utført, og deretter slå av felt-pcen. Det er ikke bra å la batteriet lades helt ut, så det anbefales å lagre arbeid og slå av felt-pcen med en gang kameraet har slått seg av. Sett batteriet til lading og benytt et nyladet batteri om det er tilgjengelig. 5.6 Exit = avslutt og lukk programmet For å gå ut fra og lukke Vicass HD Capture Software, klikk på Exit-knappen nest-nederst i hovedmenyen til høyre. 5.7 Eksponering Auto Exposure = automatisk eksponering. Lysstyrke-kontroll finnes nederst i skjermen. Manual Exposure = manuell eksponering. Lysstyrken kan justeres ved å klikke på rullefeltet og dra den i ønsket retning. For å endre fra manuell lys-kontroll til automatisk eksponering, og omvendt, klikk på ikonet nederst i høyre hjørne. Side 21 av 49

22 6 Kameraenheten 6.1 Før bruk Før bruk må kameralinsene sjekkes. Dersom disse er flekkete, må de vaskes slik at man kan være sikker på å få gode bilder til målingen. 6.2 Tilkobling av kamera Kameraet startes opp ved å plugge det til den nederste porten i felt-pcen. Ta av plugg-hetten og sett i kamerakabelen. Dette bør gjøres før strømmen kobles til, da går det raskere å komme i gang, siden kameraet trenger ca 25 sekunder etter oppstart før det er klart til bruk. 6.3 Gir kameraet signal til felt-pcen? 1 Kamera-kabel kobles til felt-pc 2 Koble til strøm 3 Program for å ta bilder, Capture Series, startes opp automatisk 4 Om signaler fra kamera mottas korrekt vises med grønn farge i følgende ikon øverst til høyre i skjermbildet: Den øverste knappen representerer toppkameraet Den nederste knappen representerer bunnkameraet Bilder fra det øverste kameraet vises nå i LCD-skjermen, dette indikeres ved at toppkameraets knapp har en lys grønnfarge. For å skifte mellom kameraene, må det klikkes på den knappen som er mørkegrønn, visningen vil da endres. Side 22 av 49

23 Hvis kameraet ikke er plugget inn, eller signalene ikke oppfattes, vil følgende beskjed komme opp på skjermen når Vicass slås på: Denne feilmeldingen kommer også opp når batteriet begynner å bli tomt. Da er det viktig å koble fra kameraet. Dersom dette ikke følges, vil kameraet bli stående og trekke strøm, og det kan medføre skade på batteriet. I tillegg til Error -beskjeden, vil begge knappene i kamerastatus-ikonet være mørkerøde. Dersom denne beskjeden kommer når kameraet er tilkoblet, må Vicass HD startes på nytt via Start-menyen. 6.4 Oppheng for kamera Kameraet har to kroker for tau-feste, som begge må benyttes for å få kameraet til å stå riktig i vannet. Feste-kroker kan også festes foran eller bak på kameraet for å vippe kameraet til ønsket vinkling. Fest tau med for eksempel båtmannsknop for å sikre at tauet ikke løsner under bruk av kameraet, og slik at knuten enkelt kan løses opp etter å ha vært i sjøvann. Bruk tau på begge sider for å stabilisere kameraet i merden. Eksempler på hvordan kameraet kan henges opp i merden: Side 23 av 49

24 6.5 Posisjonering av kamera Det finnes ingen fasitsvar på hvor og hvordan det er best å henge kameraet i merden. Solen bak kamera for å unngå motlys er foretrukket av noen, mens andre ønsker å ha solen bak fisken for å få gode konturer. Noen foretrekker å ha noten som «bakteppe», mens andre igjen ønsker å ha stimen i bakgrunnen. Preferansene varierer fra bruker til bruker, fra art til art, og ut fra lysforhold og sesong. Som vist på bildene under, svømmer ikke fisken alltid like beint som vi ønsker, men det er derfor det er viktig å prøve seg fram for å finne den ideelle plasseringen for kameraet i nettopp din merd i ditt anlegg. Når kameraet er plassert i ønsket horisontal posisjon, senkes det i vannet så dypt at der fremdeles er fisk. Det ideelle motivet er flere fisk i bildet som svømmer tett og har passe avstand til kameraet. Vicass HD kan angi størrelse på fisk som har mellom 60 og 200cm avstand til kameraet. Er fisken for langt unna (eller for nærme), vil analyse-software avvise dem. Når bildene tas av fisken, pass på at de er innenfor den definerte avstanden. Fisken kan enkelte ganger skremmes av kameraet, men gi dem da en stund til å bli vant med det i vannet. Er de enda ikke nærme nok etter ca. ett minutt, må kameraet re-posisjoneres. Side 24 av 49

25 6.6 Belysning Bildene vil alltid bli best i godt dagslys når solen står høyest på himmelen. 6.7 Opprulling av kabel Kabelen kan rulles sammen som et vanlig tau, men pass på at der ikke kommer noen knekker ( engelskmenn ) i rullen. Tenk også på at kabelen skal brukes igjen etter at den har blitt rullet sammen, og utfør opprullingen mest mulig systematisk så den blir enkel å ta opp igjen. Fest rullen med en gummi-hempe, strips, tape eller lignende etter bruk. Pass på at enden er lett å finne og at den ikke tres gjennom senter av rullen. Side 25 av 49

26 7 Ta bilder Før kameraet tas i bruk, er det viktig å sjekke glasset som ligger utenpå og beskytter kamera-linsen for rester etter saltvann eller andre flekker som kan forstyrre målingene. Vask av eventuelle flekker og følg videre instrukser. 7.1 Forberedelser 1 Koble felt-pcen først til kamera og deretter til strøm. Benytt strøm-kontakt på merden, eller ta med et full-ladet batteri 2 Felt-PCen startes opp ved å trykke på Power -knappen på venstre siden av PCen --> 3 Programmet Vicass HD Capture Software vil åpnes automatisk 7.2 Ta bilder Det finnes to ulike metoder for å ta bilder: manuelt og automatisk Manuelt Etter å ha funnet riktig kameraposisjon i merden og Capture Software er åpnet, kan bilde-takingen begynne. Når et brukbart bilde vises på skjermen, tapp på skjermen og bildet blir tatt. I øverste, venstre hjørne i skjermen, vil det hele tiden være mulig å se hvor mange bilder som er tatt i den gjeldende serien: Acquiring image 1 of 10 ved bilde 1 av 10 Acquiring image 2 of 10 ved bilde 2 av 10 osv. Side 26 av 49

27 7.2.2 Automatisk Før man kan sette i gang med automatisk bildetaking, må det legges inn ønskede egenskaper i «Image Setup» i «Properties»- menyen. Her legger brukeren inn antall bilder som skal tas (Number of Images), hvor ofte bildet skal skifte (Frame Rate) og hvor bildene skal lagres (Root path for images). Programmet vil automatisk lagre alle bilder som kommer på skjermen når «Capture series» er aktivert. Dette betyr at for hver gang skjermbildet oppdateres, vil bildet lagres automatisk. Dette vil fortsette helt til antall bilder stemmer med antall bilder som er satt i «Properties»-menyen. Hvor lang tid dette tar, er en funksjon av bildefrekvensen som også er oppgitt under «Image Setup» i «Properties». Ved bruk av automatisk bildetaking, blir alle bildene lagret. Dette betyr at noen av bildene vil være ubrukelige til størrelsesestimeringen. Metoden vil derimot være svært effektiv når fisken svømmer tett i tett. Da vil de fleste bildene være brukbare for analyse. Hvis oppdaterings-frekvensen er høy nok (slik at samme fisk ikke kommer i 2 bilder etter hverandre) er dette en fin metode å bruke. Flere bilder av samme fisk kan nemlig ødelegge resultatet på målingene. Pass på å ta nok bilder (400+), og sjekk med jevne mellomrom at fisken svømmer fint forbi. Denne metoden er også effektiv når der ikke fins tid til å ta bildene manuelt, fordi man slipper å oppholde seg ved utstyret for å trykke på hvert enkelt bilde. Side 27 av 49

28 7.3 Bytte mellom automatisk og manuell bildetaking Det er mulig å bytte bildetakings-metode mellom manuell og automatisk når bilde-takingen er i gang. Fra manuell til automatisk: - Trykk på «Capture series»-knappen Fra automatisk til manuell: - Trykk på «Stop series»-knappen - Ta bilder ved å trykke på bildet på skjermen Det ideelle bildet Bildet av en eller flere fisk med en fin side-profil uten krumninger er det mest brukbare bildet. Det er nødvendig at rygg, mage, nese og hale på fisken vises godt for å få en nøyaktig beregning i Vicass HD Avslutte en serie før tidligere angitt Dersom det er ønskelig å stoppe bildetakingen før angitt antall bilder er tatt, gå tilbake til «Image Setup» i «Properties» og sette ned antall bilder. Da må ett bilde til tas (manuelt dersom innstillingen er satt til manuell), før bildeserien avsluttes. Side 28 av 49

29 7.3.3 Redigere sekvens-informasjon Når det forhåndsinnstilte antall bilder er tatt, vil følgende vinduet til venstre komme opp i skjermen. Dersom det er ønskelig, kan kommentarer legges inn i boksen «Optional Comment», trykk «Add»-knappen etter at kommentaren er fullført for å legge den til bildene. Fyll inn navnet på anlegget (Site), ID for den enkelte merd (Cage ID) og type fisk (Fish species) som det er tatt bilde av. Type fisk er veldig viktig, dersom det blir feil her, vil hele analysen bli feil Flytting av bilder fra felt-pc til analyse-pc Sett i en minnepinne i USB-utgangen i felt-pcen og overfør bildene fra felt-pc til minnepinnen: 1 Trykk på mappen som skal overføres med en finger (eller fingernegl) og hold inne til menyen dukker opp 2 Velg Kopier 3 Åpne minnepinne-mappen 4 Trykk inne i minnepinne-mappen til menyen dukker opp (samme meny som i punkt 1) 5 Velg Lim inn 6 Lukk minnepinne-mappen og ta ut minnepinnen 7 Sett minnepinnen inn i analyse-pcen. Side 29 av 49

30 8 Vicass HD Analyse 8.1 Installere og starte opp programmet - Vicass HD Analyse installeres på en vanlig PC - Vi anbefaler å lagre programmet på skrivebordet, sånn at det er lett å finne igjen når det skal brukes - Lukk andre programmer under denne installasjonen. Programmet installeres ved å følge disse instruksjonene: a Sett CD/USB minnepenn i PCen b Trykk på Åpne mappen og vis filene c Dobbelklikk på VICASS HD Analyze Installer -mappen for å åpne den d Dobbelklikk på VICASS HD Installer -mappen og dobbelklikk deretter Volume -mappen for å åpne den e Dobbelklikk på setup.exe -filen for å starte installasjonen f Følg instruksjonene videre installasjon (detaljerte instruksjoner for installasjon er lagt ved leveransen for Vicass HD) 8.2 Hovedmenyen i Vicass HD Analyse Klikk på Analysis for å åpne analyse-programmet Klikk på Report for å åpne rapporten Klikk på Help for å åpne brukermanual Klikk på Exit for å lukke og gå ut av programmet Side 30 av 49

31 8.3 Laste opp bilder og starte analyse 1 Klikk på Analysis -knappen i hovedmenyen og velg den mappen hvor de analyseklare bildene er lagret 2 Klikk på Current folder -knappen for å åpne bildene for analyse-programmet Ikke velg Åpne 3 Første bildet vil vises på skjermen, og analyseringen kan settes i gang. 8.4 Kommandoer for navigering De mest brukte kommandoene for analyse: F3: Hopp til F7: Lagre og neste ESC: Tøm F4: Forrige F8: Museklikk DEL: Slett alt F5: Neste F9: Tilpass bilde til skjerm END: Slett fisk F6: Lagre og bli Bruk venstre hånd til å trykke på tab-knappene F3-F9, dette vil spare en del tid i arbeidet med å angi størrelser på fiskene. Side 31 av 49

32 Alle analyse-kommandoene: Zoome inn bildet Shift + Zoome ut bildet Flytte rundt i bildet Markering for biomasse-estimering: Klikk på nese, hale, rygg og mage. Dersom boksen er haket av i både topp og bunnbildet (har grønn farge), vil begge bilder zoome i samme intervall. Hvis ikke, vil kun det merkede bildet zoome. Hopp til - Gjør det mulig å gå til ønsket bilde - skriv inn bildenummer og trykk Enter. Forrige - Tar deg til forrige bilde i serien Neste - Tar deg til neste bilde i serien Lagre og bli - Lagrer målingen og bli værende på samme bilde Lagre og neste - Lagrer målingen og går videre til neste bilde Museklikk Tømmer gjeldende seksjon Sletter alle målinger på fisk i gjeldende bilde Sletter en spesifikk måling av en fisk i gjeldende bilde Zoome for å tilpasse bildet til siden Side 32 av 49

33 8.5 Markere fisk for måling Velg en fisk som har en fin sideprofil uten kurver. Pass på at fisken er synlig både i topp- og bunnkameraet, og at fiskens nese, mage, rygg og hale vises godt i bildet. Det er viktig å være svært nøyaktig med markeringen! Toppkamera Bunnkamera Fremgangsmåte 1 Velg ut den fisken som ønskes målt. Klikk på symbolet og bruk musepekeren til å markere nesen til fisken i toppbildet, og klikk. Nummeret på markeringen (1) vises etter at nesen er markert 2 Marker senter på kløften på fiskens hale og klikk. Nummeret 2 kommer så opp ved markeringen, og programmet vil tegne en rød strek mellom punkt 1 og 2 3 Marker det høyeste punktet (der fisken er på sitt høyeste) og klikk for markering nr. 3 Side 33 av 49

34 4 Marker laveste punktet på fisken og rød strek oppstår mellom dette punktet (4) og punkt 3. Prøv å få den vertikale linja mellom punkt 3 og punkt 4 til å stå så vinkelrett på den horisontale linja (1-2) som mulig 5 Gjenta samme prosedyre i bunn-bildet viktig å passe på at det er samme fisk 6 Trykk F6 for å lagre målingene og for å bli i bildet (gjelder når der er flere fisker i samme bildet som kan brukes til målinger), eller trykk F7 for å lagre og gå videre til neste bilde 7 Dersom det er ønskelig å gjøre målingen på nytt, trykk ESC (hvis målingene har blitt skeive eller unøyaktige). Når en fisk har blitt målt og lagret, vil den markeres med et rødt kryss for å unngå at samme fisk måles flere ganger: Side 34 av 49

35 8.6 Slette målinger Dersom det er ønskelig å slette lagrede målinger, gå til bildet og trykk End-tasten. Hvite bokser kommer opp rundt alle fiskene som er målte i gjeldende bilde. Målingene fjernes så ved å klikke på den fisken som målingen skal fjernes fra. Trykk på End -knappen igjen om flere målinger skal slettes. 8.7 Hurtiginstruks for markering av fisk Begynn i topp-kameraet og merk av: 1 nese 2 senter på halens kløft 3 høyeste punktet på kroppen 4 laveste punktet på kroppen (slik at linja mellom 3 og 4 danner en så vinkelrett linje på 1-2-linja som mulig) Gjenta prosedyren på samme fisk i bunn-kameraet. Lagre og bli (F6) for å fortsette å måle fisk i samme bilde, eller lagre og neste (F7) for å lagre målingene og gå videre til neste bilde. Slette målingene: End: Hvit boks -> klikk i de boksene som skal slettes Del: Sletter alle målingene i bildet Side 35 av 49

36 8.8 Oppsummering utvalg Når fisken måles, vil Vicass HD Analyse Software starte med å lage en utvalgs-oppsummering. Denne viser alle måle-resultater etter hvert som de utføres. I Summary -delen finnes alle lagrede målinger på gjeldende serie: Frame - bilde-nummer Weight (vekt) - kalkulert vekt på fisk i gjeldende bilde Length (lengde) - oppmålt lengde på fisk i gjeldende bilde Height (høyde) - oppmålt høyde på fisk i gjeldende bilde Side 36 av 49

37 8.8.1 Min/max-målinger Minste og største fisk målt i bildene vises i Frame min og Frame max. Dersom det oppdages usedvanlige avvik mellom disse, kan det lønne seg å sjekke opp i disse bildene for å finne årsaken til avviket, kan det være feil i målingen? Enhver feil kan kunne påvirke og gjøre resultatet feil Oppsummering størrelse I oppsummert størrelse -diagrammet vises nøyaktig størrelsesdistribusjons-graf: Side 37 av 49

38 9 Rapport Sikkerheten, Confidence, bør være 97% eller høyere for å sikre at resultatet blir mest mulig riktig. Når dette er oppnådd, er det klart for å generere rapport for bildeserien. For å generere rapporten, klikk på Report -knappen. Søk etter, merk av og dobbelklikk for å åpne mappen som inneholder målingene ved å klikke på Current folder -knappen: 9.1 Redigere rapporten I rapporten er det mulig å redigere følgende: - Site = navn på anlegg - Cage ID = nummer på merden - Cage population = mengde fisk i merden - Comments = kommentarer til målingene Side 38 av 49

39 9.2 Lagre og skrive ut rapport For å lagre rapporten som en pdf-fil: - Fil -> Lagre som pdf eller Fil -> Skriv ut - og velg en pdfskriver For å skrive ut rapporten: - Fil -> Skriv ut eller Ctrl+P 9.3 Lukke programmet For å lukke Vicass HD, trykk Exit-knappen i hovedmenyen. Husk å alltid lagre alt av arbeid som er gjort i programmet før det lukkes! Side 39 av 49

40 9.4 Statistikk for rapporten Her følger en beskrivelse for statistikken som vises i rapporten: Average weight gjennomsnittlig vekt: - gjennomsnittlig vekt for fisken som er målt i databasen. Average dressed weight gjennomsnittlig slaktevekt: - gjennomsnittlig vekt av fisken som er målt minus slakte-tapet som er lagt inn av bruker (hvor mye vekt som forsvinner ved sløying). Weight STD standardavvik fra gjennomsnittsvekt: - Dette er et mål på hvor mye verdiene avviker fra den gjennomsnittlige verdien. Jo mindre spennvidde for standardavvik-målinger, jo mindre avviker individuelle verdier fra gjennomsnittet. Dressed Weight STD slaktevekt fra statistikk i rapporten: - det samme som Weight STD, bare med bruk av gjennomsnittlig slaktevekt. CV Coeffient of variation variasjonskoeffisient: - denne er nyttig i sammenligninger av prøver hvor middel-verdi og varians varierer sammen. Denne verdien er kalkulert som prosent av standardavvik av vekt delt på gjennomsnittsvekt. Sample size prøvestørrelse: - antall fisk som er målt i databasen. Percent rejected prosent avviste målinger: - dersom noen fisk er utenfor fire standardavvik fra middel-verdien, blir de ansett som så langt utenfor at de ikke tas med i beregningen. Confidence sikkerhet: - lik 100% minus mulighet for feil mellom distribusjonen av målt størrelse og en referanse til Gaussisk fordeling (det antas at vektfordelingen er Gaussisk). Side 40 av 49

41 10 Kalibrering Dersom det er behov for å gjennomføre en test av kalibreringen benyttes vedlagt Calibration Fish plansje (som vist på bildet under). Ta bilder i ulike avstander fra 60 til 200cm, med plansjen i sentrum av bildet. Overfør bildene til analyse-pc og analyser bildene som beskrevet i kapittel 8. Side 41 av 49

42 Målet på plansjen er 280mmx70mm. Målingene fra analysen vil normalt sett være godt innenfor +/- 5mm av disse verdiene. Skulle målingene avvike mer enn +/- 5mm, ta en ny måling for å kontrollere at alt har blitt utført riktig under målingen. Avviker også kontrollmålingen mer enn +/- 5mm, ta kontakt med AKVA service personell for videre kontroll av kalibreringen. Dersom kalibreringen er god, og det likevel måles en snittvekt som ikke er tilfredsstillende, kan årsakene være at bildeserien ikke gjenspeiler et representativt biomasse-utvalg eller at analysemodellen ikke stemmer for gjeldende fisketype. Ta kontakt med AKVA ved spørsmål til Vicass HD kalibrering. Side 42 av 49

43 11 Vedlikehold Bruk aldri høytrykk-vasker til rengjøring, bruk kun vanlige lavtrykks-slanger og myke kluter til å gjøre ren Vicass HD-utstyret Pass på at de fire koblingene i felt-pcen alltid er dekket av beskyttelses-hetter til enhver tid når PCen ikke er i bruk. Vær forsiktig når hettene tas av, og pass på at de ikke rives løs fra PCen. Kontakt AKVA for bestilling av nye hetter om nødvendig. Pluggene i felt-pcen må sprayes jevnlig med et tynt lag silikonfett som forhindrer irring, som kan forkorte levetiden til koblingen. Før bruk må kameralinsene vaskes dersom den har flekker. Er det skraper eller striper på linsene, må disse byttes ut for å forsikre korrekte målinger. Etter hver bruk, må kameraet skylles med ferskvann for å fjerne saltvanns-rester. Bruk en myk bomulls-klut for å tørke av kameralinsene etter skylling. Alt utstyr kobles fra felt-pcen og plugghettene settes i. Skyll av eventuelle saltvanns-rester og tørk av vann med en myk bomulls-klut, vær spesielt forsiktig når du vasker skjermen. Desinfisering er påbudt når utstyr skal tas med fra ett anlegg til et annet. Følg regler for smittevern og pass på å skylle av desinfiseringsmiddelet fra utstyret med ferskvann før det tørker inn og kan forårsake skade på pakninger og lignende. Side 43 av 49

44 11.1 Sjekkliste for vedlikehold Vicass HD Ta kopier av denne sjekklisten før den fylles ut. Utført vedlikehold Dato Signatur Side 44 av 49

45 Vedlegg A - Innholdsfortegnelse A analyse 12, 15, 24, 27, 29-32, 36, 41, 42 antall bilder 12, 20, åpne mappe 30, 38 automatisk 19,26-28 automatisk eksponering 21 B batteri 6, 15, 21, 23, 26 bilde 12, 20, 26-29, 31-38, 41, 42 bildefrekvens 20, 27 biomasse-estimering 10, 12, 32 bunnkamera 14, 22, 33, 35 bytte metode 28 C confidence (sikkerhet) 38 current folder 31, 38 D desinfisering 43 det ideelle bildet 13, 14, 24, 28 E egenskaper 19, 27 F feilmelding 23 felt-pc 6-9, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 43 ferskvann 43 feste-krok 23 flytte bilder 29 G garanti 6, 8 generere rapport 38 H hovedmeny 19, 21, 30, 31, 39 hvit boks rundt fisk 35 I informasjon 5, 10-12, 29 installere 30 instrukser 5, 7, 9, 18, 26, 30, 35 irring 43 K kabel 8 kalibrering 41 kalibreringen 42 kamera 6, 8, 22, 25 kameralinsene 22, 43 kamerastatus 23 kobling 8, 15, 22, 43 kommentarer 29, 38 L lagre arbeid 8, 18, 21 lagre bildene 15, 20, 27, 31 lagre måling 31, 32, lagre rapport 39 lagring 7 LCD-skjermen 18, 22 lukke programmet 21, 30, 39 Side 45 av 49

46 M måle-resultat 36 måling 13, 22, 26, 27, 32, 35-38, 40, 42 manuell bildetaking 19, manuell eksponering 21 markere fisk minnepinne 15, 29, 30 O oppheng 23 oppsummering 36, 37 P plugg 7, 8, 17, 18, 22, 23, 43 posisjonering 13, 16, 24, 26 slette målinger 35 starte opp 30 statistikk 40 stereoskopi-videobilde 12 stopp bildetaking 19, 28 størrelse 13, 17, 24, 27, 31, 37, 40 støt 6-9 strømkilde 7, 8, 18 symbol 33 T ta bilder 19, 22, 26-28, 41 temperatur 7, 8 tidsrom mellom bildene 20 toppkamera 14, 22, 33, 35 R rapport 12, 30, redigere 29, 38 rødt kryss 34 S saltvann 7, 26, 43 sideprofil 13, 33 signal 22, 23 skjermtastatur 17, 18 U USB-utgang 15, 29, 30 V vedlikehold 5, 9-11, 43, 44 vekt 12, 13, 17, 36, 40, 42 visning 21, 22 Z zoom 32 Side 46 av 49

47 Vedlegg B - Avviksskjema Avviksmelding nr.: Enhet: Produsent: Prod.nr.: Innkjøpt år: Avvik beskrivelse: Forslag til oppfølging: Dato og signatur, melder: Utført oppfølging: Status: Nytt tiltak på avviksmelding nr.: Dato og signatur, oppfølging: Kopier opp skjema for utfylling. Side 47 av 49

48 av 49 Vedlegg C - Notater Side 48 av 49

49 av 49 Side 49 av 49

Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current

Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD AOS AKVA Sensor Buoy Current ( Sensorbøye ) 1 18.04.14 Andre utkast, til godkjenning EBL 0 16.12.13 Første utkast EBL Rev Date Issued Issued by Approved Document no.:

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

AVISEN. Side. Side. Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side. SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no

AVISEN. Side. Side. Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side. SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no Returadresse: Seniornett Norge Postboks 1002 Sentrum 0104 Oslo SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no Foto: Morten Eckersberg Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side 9 Side

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

VAKI MANUAL. (Norsk)

VAKI MANUAL. (Norsk) VAKI Biomassemåler MANUAL (Norsk) Program M:8.08 og M:8.09 - August 2008 Vaki Ltd. Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel. + 354-595 3000 Fax. + 354-595 3001 e-mail: vaki@vaki.is

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer