naturligvis Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "naturligvis Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie"

Transkript

1 naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2007 Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie

2 Roar har ordet Mange tror tilsynelatende fortsatt at det ikke har noen hensikt å kildesortere avfallet fordi det likevel havner på deponiet på Bremnes. Jeg fatter ikke hvordan noen fortsatt tror dette etter 10 år med kildesortering i Vesterålen. I dette nummer av Naturligvis prøver vi å ta knekken på denne myten om hvor avfallet blir av. Og derfor er dette et av temaene i denne utgaven av Naturligvis. Vi er flinke i Vesterålen til å kildesortere avfallet i husholdningene, men vi har fortsatt en vei å gå før vi når målet på 75 % i 2009 og myndighetenes mål om 80 % kildesortering innen I Vesterålen viser tallene for 2006 at vi har gått litt i feil retning; vi har med andre ord blitt mindre flinke til å sortere. Jeg tillater meg da nok en gang å minne om at alt for mye av det avfallet som vi i dag legger i de hvite posene, er brennbart og skulle dermed vært i de orange posene. Og når jeg igjen skriver om sortering; De Farlig avfall er betegnelsen på det farligste avfallet vi har, og det avfallet som gjør størst og varig skade på naturen vår. Og så var det denne kildesorteringen, da... fargede posene blir sortert maskinelt. Blir det for eksempel lagt en stekepanne i en oransje pose (det skulle være unødvendig å opplyse at en stekepanne ikke brenner), så havner den i forbrenningsovnen i Kiruna eller i Finnsnes, og der har stekepannen ingenting å gjøre. Når det gjelder de røde sekkene for papp og papir, så blir de åpnet på Ramflauget og sortert i ulike typer avfall. Når vi da finner fiskeslog og annet bløtt og tilgriset avfall, så sier det seg selv at det er lite hyggelige for dem som sorterer dette avfallet manuelt, og helt unødvendig. Nå skulle ikke dette være en leder full av moraliserende innhold, men av og til kan det også være greit å si noe om det som ikke er fullt så bra. Og spesielt når det egentlig er ganske enkelt å sortere i poser og sekker på en god måte uten at det skaper uønskede konsekvenser i den videre behandlingen av avfallet. Og så må jeg skrive noen ord om NATURE AID. Dette er en ide som har vært arbeidet mye med og som vi har store forhåpninger til. Farlig avfall er betegnelsen på det farligste avfallet vi har, og det avfallet som gjør størst og varig skade på naturen vår. Her har vi en stor utfordring i å nå fram med informasjon til ulike grupper av befolkningen. Ungdommen - framtiden - er en meget viktig målgruppe for informasjon om avfall generelt og farlig avfall spesielt. Ungdom er storforbrukere av mobiltelefoner og andre småelektriske og elektroniske apparater som regnes blant det farlige avfallet. Ideen med NATURE AID er å nå ungdommen på deres egen arena ved at miljø og farlig avfall koples med musikk. NATURE AID har vi store tanker om, men vi starter med NATURE AID miljø- og musikkfestival i Sortland Dette blir et stort og spennende arrangement som vi virkelig ser fram til, og som vi i framtiden håper å utvikle til også å nå langt utenfor Vesterålen. Hva kan du ha i den røde sekken? Den røde sekken leveres samme dag som avfallsbeholderen din tømmes. Men visste du at du i tillegg til å ha aviser, ukeblad og reklame i sekken, også kan ha papp og emballasjekartong i sekken? Vi ber våre kunder om ikke å bruke de røde sekkene merket «PAPIRAVFALL» til annet enn nettopp det. Men visste du at du i tillegg til å ha papri fra aviser, reklame og ukeblader i sekkene, også kan ha papp og kartong i dem? Vi opplever å motta røde sekker som har et helt annet innhold, som takstativ, bilderammer og mye annet. Dette skaper store problemer ved vårt sorteringsanlegg og vi er derfor avhengig av du som kunde bruker sekkene riktig. Pynt opp på gårdsplassen Foto: Stian Klaussen, vizuelli.no Sommermelding Gi beskjed til Reno-Vest dersom du er bortreist eller på ferie i sommer - vi tømmer din beholder uansett og setter den tilbake til eiendommen! Ring tlf og gi beskjed om hvilke(n) uke(r) det gjelder. Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen Søppelboksskjuleren er et kvalitetsprodukt som vi har fått gode tilbakemeldinger på fra nærmiljøet, sier Per Helge Kristoffersen ved Hadsel ASVO AS. Skjuleren er laget i trykkimpregnert materiale, og konstruert for å stå stødig og godt. Den kan bygges ut/utvides for plass til flere bokser. Du kan også henge postkassen på den. Som du ser av bildet kan du også montere blomsterkasse eller lignende som pynter godt opp. Vi har også postkassestativ i samme design. Utgiver: Reno-Vest IKS Ansvarlig redaktør: Laila Torsteinsen Redaksjonen: Tlf.: E-post: Opplag: stk. Design og produksjon: Ønsker du nærmere informasjon og pris, ta kontakt på telefon Naturligvis 3

3 Rocker for miljøsaken t t

4 dj løv på plakaten til nå! FALLING DOWN THE STAIRS AMY DIAMOND (SVERIGE) WILLIAM HUT MIRA CRAIG SAMVIRKELAGET (HOPPALONG KNUT/GATAS PARLAMENT) MAGNUS ELIASSEN M/BAND WASHINGTON IDA MARIA RAVI og dj løv THE GOO MEN KARPE DIEM for oppdatert liste, se: mira craig SAVE nature Idéen til Nature Aid dukket opp hos Reno-Vest for ett år siden. Bakgrunn for initiativet er å skape miljøbevissthet og bevaring av naturen for kommende generasjoner og i første omgang med fokus på farlig avfall. Nå nærmer det første store tiltaket seg en to-dagers miljø- og musikkfestival. Amy diamond - Nature Aid skal ikke være en ny miljøvernorganisasjon, understreker Bent Bakkan, leder for stiftelsen Nature Aid. Vår oppgave er å være en støttespiller og samarbeidspartner for eksisterende interesseorganisasjoner. Nature Aid skal sette i gang tiltak som kan bringe sammen og ansvarliggjøre de partene som kan gjøre noe konkret for miljøet. Vi arbeider med undervisningsopplegg og skoleaktiviteter. En rekke andre tiltak vurderes i tiden fremover. Miljø- og musikkfestivalen er ett av flere virkemidler for å bevisstgjøre barn og unge, som jo er morgendagens voksne beslutningstakere. - Hovedtema for miljø- og musikkfestivalen er farlig avfall. Og vi planlegger flere mulige vinklinger for å informere besøkende til miljø- og musikkfestivalen. Alt fra stands på festival-området, Ella miljøbil og et seminar på dagtid. Miljø- og musikkfestivalen på Sortland skal også markere den formelle oppstarten av Nature Aid. Stiftelsen har satt seg som mål at dette skal bli en nasjonal og forhåpentligvis også en internasjonal bevegelse med festivaler og bevisstgjørende tiltak verden over. Bent Bakkan understreker at miljø- og musikkfestivalen bare er ett av flere tiltak for å skape en holdningskampanje som retter seg direkte til ungdommen. Miljøet står i fokus, så vi hekter på en musikkfestival med kjente artister for å få oppmerksomhet rundt saken. - Nature Aid sikter høyt, sier Laila Torsteinsen, markedssjef i Reno-Vest. Dette initiativet kan raskt bli en regional, nasjonal og global satsing som vekker oppmerksomhet i inn- og utland. I utgangspunktet ønsker vi å rette oppmerksomhet på at alle kan være med å gjøre en innsats. Få til noe stort av lite. Nature Aid kan tilføre ungdommen opplysninger om hvor enkelt det egentlig er å kvitte seg med farlig avfall eks. hvordan mobiltelefonen eller mp3-spilleren skal leveres. Det er helt klart manglende kunnskap om hvilke skadelige stoffer som finnes i disse produktene og hvilke skader de kan gjøre i naturen. Nature Aid skal være en bidragsyter til økt kunnskap om farlig avfall. Vi ønsker å påvirke kommende generasjoner til å bli miljøbevisste og omsorgsfulle mennesker. Ved å starte en slik miljøbevegelse her i naturvakre Vesterålen, håper vi å gi den gode saken en ekstra flying start. Bare i løpet av det siste året har vi sett en veldig endring i folks bevissthet og tankegang omkring miljøet. Kanskje kan en miljø- og musikkfestival være en pådriver for å få mer oppmerksomhet på hvor lite som skal til for å bli miljøbevisste, sier Laila Torsteinsen til slutt. ravi 6 Naturligvis

5 Hvor blir det av avfallet? Rundt 2/3 av alt avfall gjen vinnes Bremnes i dag til nye produkter og til energi. Resten, rundt 1/3 går til deponi. Det er et viktig miljømål å kildesortere mest mulig for Sigerfjord å redusere mengden som går til deponi. For å klare dette må noe av av fallet så langt som til Rygge, Skogn og Kiruna for å bli tatt hånd Haug om på forsvarlig vis. Skogn Ranheim Hurum Rygge Borgenhaugen TYPE AVFALL STED FIRMA Betong Bremnes Reno-Vest Isopor Bremnes Reno-Vest Eternitt / asbest Bremnes Reno-Vest Hage og parkavfall Bremnes Reno-Vest Flasker etc Bremnes Reno-Vest Fliset - rent trevirke Bremnes Reno-Vest Septikslam Bremnes Reno-Vest Asfalt Sigerfjord Kolo veidekke Matavfall Haug Lofoten Avfallsselskap Farlig avfall Godkjent destruksjonsselskap Metall Harstad HRS Maskin - metall og gjenvinning Brennbart avfall - husholdning Finnsnes Senja avfallsselskap Forurenset papp/papir/plast Finnsnes Senja avfallsselskap husholdning og næring Aviser og ukeblad etc Skogn Norske skog - skogn Fiskefôrplast Hurum Daimio industrier Drikkekartong Emballasjereturs mottak Landbruksplast Rygge Rødsrud plastmottak Papp Ranheim Peterson Package Bilbatteri Borgenhaugen Batteriretur Brennbart avfall - næringsliv Kiruna Kriuna varmeverk 8 Naturligvis Naturligvis 9 Bodø Kiruna Harstad Finnsnes

6 Foto: Stian Klaussen, vizuelli.no kroner i sponsormidler fordelt på 12 lag og foreninger I våre seks eierkommuner er det utrolig mange lag og foreninger som driver aktiviteter for barn og unge. Reno-Vest ønsker å bidra økonomisk og har nå fordelt en sponsorpott på kroner til lag eller foreninger i hver kommune. Midlene er tildelt etter søknad, og her presenterer vi to av de heldige lagene. IL Morild har 300 medlemmer fra seks år og oppover. De har 12 lag i aldersbestemte serier, og A-laget spiller i 3. divisjon. Disse kronene skal gå til de aldersbestemte lagene, altså til barna og ungdommen, sier Stig Ole Larsen, som er styreleder i klubben. Vi er svært takknemlige. Det er ikke hver dag vi får slike gaver, og pengene kommer godt med til den daglige driften. Vi forsøker å informere medlemmene våre om miljøvern og det å ta vare på nærmiljøet. Når vi er ute på reise, har vi alltid egne ordensmenn, og det skal alltid være noen som tar ansvar for at vi ikke forsøpler og at vi rydder opp etter aktivitetene våre. Det handler vel om at alle må bry seg og passe på at ingen forsøpler, sier en takknemlig Stig Ole. Jeg må si at dette var et flott tiltak, og vi kan bidra med tilbakeopplysning og informasjon til barn og foreldre. Liten klubb med store utgifter I Stokmarknes Håndballklubb treffer vi en glad Beate Berntsen som er leder for fire lag i aldersklassene år og 80 miniputtspillere som trener en gang i uka. Vi er en liten klubb, men vi har store utgifter. Disse pengene skal brukes på barna, det går til drakter, reiser, halleie og så videre. Vi jobber med miljøet ved å bevisstgjøre barn og voksne. Dessuten tar vi på oss dugnadsjobber som for eksempel å samle avfall langs veiene på vårparten. Og dessuten har vi totalforbud mot røyking i klubben vår og blant medlemmene. Det er jo også et miljøtiltak, avslutter Beate. Vi møtte en glad gjeng fotballspillere på Myre. De trosset det dårlige været for å trene til årets sesong. Nyheten om at de hadde mottatt sponsormidler fra Reno-Vest ble tatt imot med stormende jubel. Stokmarknes Håndballklubb, her ved John Arve Johansen, er strålende fornøyd med Reno-Vests giverglede. 10 Naturligvis Naturligvis 11

7 Miljøtesten Informasjon Test deg selv og din familie! I vår vakre region er det et uttall av lag og foreninger som driver aktiviteter for barn og unge. Reno-Vest ønsker å bidra aktivt økonomisk i alle kommunene, og har lagt ut en sponsor-pott til fordeling til lag og foreninger som driver aktivt arbeid som kommer barn og unge til gode. (Svarene finner du nederst på siden) Dette skal også være en inspirasjonskilde i håp om at hele familien skal være miljøbevisste og ta vare på vår vakre region. Dere kan nå starte med å teste kunnskapene om forskjellige typer avfall. Gjør gjerne testen til en morsom familie-konkurranse. 1) Hvor mange ganger kan en brusboks blir gjenvunnet til en ny boks? a. Ca 3 ganger b. Ca 100 ganger c. I all evighet 2) Hva skal du gjøre med et tomt syltetøyglass? a. Gi det til postbudet b. Kaste det i avfallet c. Skylle det og legge det i en glasscontainer 3) Hva skal du gjøre med en mobiltelefon som ikke virker lenger? a. Levere den som elektronikkavfall b. Kaste det i avfallet c. Kaste den på sykkelstien 4) Hvorfor skal ikke brukte elektroniske leker kastes i den vanlige avfallsbeholderen? a. De kan begynne å blinke så renovatøren blir skremt b. De inneholder stoffer som må behandles for seg selv for at de ikke skal skade natur og mennesker c. I avfallsbeholderen er de bare i veien 5) Hvilket leketøy er farlig avfall? a. Vannpistol b. Elektronisk lommespill c. Pil og bue 6) Hvor mange kilo avfall kaster hver nordmann i året i Norge? a. 209 kg b. 350 kg c. 407 kg 7) Hva betyr det at noe er Svanemerket? a. At produktet er miljøvennlig b. At svaner liker å spise det c. At du kan kjøpe det alle steder der det finnes svaner 8) Hva er en gjenvinningsstasjon? a. Et sted man kan levere avfall til gjenvinning og farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om. b. Et fælt, forurenset sted c. Endestasjon til toget 9) Hvordan er det mest vanlig å bruke gamle aviser om igjen? a. Til å pakke inn fisk i fiskedisken b Til produksjon av nytt papir c. Til å lese på hytta PS! Du kan lese mer om hva du skal gjøre med avfallet ditt på Riktige svar: 1c, 2c, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne 100.000,-. Les om kartonglotteriet

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

HØYDEPUNKTER 2009 6. 7. 3. 5.

HØYDEPUNKTER 2009 6. 7. 3. 5. ÅRSRAPPORT 2009 HØYDEPUNKTER 2009 1. Foto: Liz Palm, Maria Bratt, Eirik Jagmann, Kristine Wika Haraldsen 2. 6. 7. 3. 5. 4. 8. 1. Deltakerne på Miljøagentenes Landsmøte 2009 2. Prinsesse Ingrid Alexandra

Detaljer

Leder. Den dagli. Britt Jorunn Neerland

Leder. Den dagli. Britt Jorunn Neerland Leder «Bevar ditt hjertet fremfor alt du bevarer, for livet går ut i fra det.» Det handler om å leve helhjertet med vårt liv og i forhold til våre medmennesker Hvordan gjør man det i Norge? Hvordan gjør

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer