FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31."

Transkript

1 w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no

2 2

3 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret i hytteforeningen 4 Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen 4 Lederen har ordet 5 Ny vegavgiftsordning i Nord 6 Påskeskirenn i Fjellverden Øst 7 Påskeskirenn i Fjellverden Nord 8 Årsmøtets dagsorden 9 Årsberetning Regnskap for Mål, aktivitetsplan og budsjett Forslag til vedtektsendringer 19 Embrets, åpningstider i påsken 23 Søppel i TK Fjellverden Øst 24 Bilder i Fjell Nytt, Påsken 2013 Foto: Jostein Hegreberg, Inger Sleppen, Ragnar Moe Redaktøransvar Ragnar Moe 3

4 Informasjon fra styret i hytteforeningen Skiløypekjøringen i Nord er nå tilkoblet Skisporet.no. Det er grunneier Børke som administrerer ordningen med Skisporet.no. Mange har etterspurt denne muligheten og nå er det på plass. Der kan du se når og hvor skiløypene er kjørt i både Øst, Lågfjellet, Fjellgrend, Fjellsenteret og i Nord. Fast vegavgift i Nord skal avløse nåværende bompengeordning for hytteeiere i Nord. Det har vært møte med grunneierne om dette. Se egen omtale. Søppel i containere. Det er svært mange hytteeiere som er flinke til å putte søpla si i containere og ikke setter posene og annet søppel i fra seg utenfor containerne. Det blir fort fylt opp ved luka uten at containeren er full. Noe kan gjøres for å bedre dette. Kast søpleposen bort i et hjørne og fyll opp langs kantene først før det blir kastet rett innenfor luka. Kikk etter om noen av lukene har god plass til mer søppel. Oftest er det slik. I søpledunken utenfor Embrets blir det kastet en del poser med husholdningsavfall fra hyttene. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at denne søpledunken er beregnet på søppel som er en konsekvens av kioskdriften. Bord og benk i Nord ved historisk grunn. Medlemmer har ytret ønske om å få kjøpt inn og plassert bord og benk i Nord slik at de kan sette seg ned for å ta en rast. Dette tiltaket står oppført i budsjettet for 2013 og skal behandles på årsmøtet. Grunneier Jan Nordgård er positiv til utplasseringen. Salg av gamle Fjellnytt for en rimelig penge vil skje på hytteforeningens årsmøte på Grendehuset langfredag. Noen mangler kanskje et eksemplar i samlingen sin og nye hytteeiere kan få muligheten til å skaffe seg tidligere utgitte Fjellnytt. Et eks. av Fjellnytt for 10 kr og 12 eks. for 100 kr. Kun kontanter. Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden (umiddelbart etter årsmøtet) langfredag 29.mars kl på Grendehuset i Eltdalen. Saker: - Styret informerer om aktuelle saker - Grunneierne informerer. Alle grunneiere inviteres. - Medlemmene kan ta opp aktuelle saker. Styret 4

5 LEDEREN HAR ORDET Til hytteforeningens medlemmer! Når dette skrives, er årets vinterferie slutt. Mange har vært på hyttene sine, mange har tatt turer i skiløypene og været har vært helt topp. Det har vært trivelig med alle lysene i hyttene på kveldstid. Det gir en egen stemning. Skiløypene er tydeligvis noe som opptar veldig mange. Og mange gir uttrykk for at det er flotte skiløyper, de koser seg og nyter det hele. Med fine skiløyper og snøbrøytede veger tenker jeg som så at det er noen som står opp styggtidlig om morgenen eller på natta for å preparere og kjøre opp skiløyper eller brøyte veg for at jeg skal kunne ha en trivelig skitur og komme meg fram på en rimelig god måte til hytta. Det er flere som står bak, som står på for at vi alle skal ha det best mulig og gjør sitt til at den enkelte av oss skal ha det bra mens vi oppholder oss i Fjellheimen. Jeg vil rette en stor takk til alle dem som utfører disse arbeidsoppgavene sent og tidlig for at det skal være bra for meg! Det ligger mye arbeid bak fra flere hold. Jeg setter pris på det dere gjør og håper dere står på i mange år framover. Å være leder i styret i hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden har vært mangfoldig og har gitt meg mange rike opplevelser. Jeg kan se tilbake på tre positive år som leder i styret. En blir bedre kjent i området og mange å samarbeide med om ulike oppgaver. En del medlemmer har henvendt seg og tatt kontakt. Disse henvendelsene har bidratt til at styret har vært aktive og fått utført en del oppgaver. Noen saker sorterer innunder grunneiere, noen oppgaver finner raske løsninger, mens andre trenger mer tid. Medlemmers innspill til oppgaver er avgjørende for at en skal kunne være en positiv bidragsyter i styret. Uten henvendelser gir det lite aktivitet. Jeg vil takke for samarbeidet med alle i styret, med komiteledere, med webredaktør og redigeringsansvarlig av Fjellnytt, med Trysil Økonomisenter A/S, med Torleif på Embrets, med grunneierne og ikke minst alle medlemmene i hytteforeningen. Jeg vil ønske ny leder lykke til med nye oppgaver i hytteforeningen! Så sees vi på årsmøtet på Grendehuset, langfredag kl og i skisporet. God påske til alle! Inger Sleppen 5

6 Vegavgift i Trysil Knuts Fjellverden i Nord Styret i hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden har mottatt mange henvendelser fra medlemmer i Nord der de påpeker et ønske og behov for en annen måte å betale inn vegavgiften på enn nåværende ordning. Mange har gitt utrykk for at det ønskes en årlig fast avgift. Noen har ytret ønske om en fysisk bom. Hva går vegavgiften og påskeavgiften til? Snøbrøyting, vegvedlikehold, administrasjon, lønn og ikke minst maskinparken som skal anskaffes og vedlikeholdes, er utgiftsposter som skal dekkes opp fra innbetalte bompenger. Hytteforeningen har gjennomført samarbeidsmøte med grunneierne Jan Nordgård og Eivind Børke om saken og de stiller seg positive til disse ønskene og vil arbeide for å finne gode løsninger til det beste for alle. Det er konkludert med at det vil bli iverksatt en fast årlig vegavgift gjeldende for Dette blir en tilsvarende ordning med en årlig vegavgift som gjelder i Lågfjellet og i Øst. Denne endringen støttes av hytteforeningen og vi går for dette. Alle er tjent med forutsigbarhet. Alle vil få lik avgift og grunneierne vil fakturere hver sine hytteeiere. Det skal arbeides videre med å finne en løsning der hytteeiere i andre deler av fjellheimen i Øst, Lågfjellet, Fjellsenteret og Fjellgrend kan kjøpe årskort for kjøring opp til Nord. Dette har det også kommet forespørsler om. En fysisk bompengeordning vil favne alle som har behov for å komme til fjells i Nord og vil ha flere positive sider ved seg utover det å fungere som pengeinnkreving for vegavgift. Dette vil det også arbeides med videre framover for å finne en mest mulig hensiktsmessig løsning. Styret i hytteforeningen ser fram til at disse forbedrede endringene blir iverksatt! Inger Sleppen Leder i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden 6

7 Påskeaktiviteter i Fjellverden Øst Lørdag 30. mars 2013 Påmelding fra kl :30 Ved Embrets Lang- (ca 1,2 km) og kort løype (for de minste) Start fra kl 1300 Utlodning og tipping Premiering til alle deltakere Åpen kiosk Startkontingent kr 25,- pr deltaker VELKOMMEN! 7

8 Påskeaktiviteter i Fjellverden Nord Skjærtorsdag, Vi tar opp igjen programmet fra i fjor med Familiedag fra kl. 12.ºº med en del aktivitetsløyper nedenfor promillegropa, med kuler, staup, orgeltramp etc. Fra kl. 14.ºº lager vi en akekonkurranse for barn og voksne. NB! Ta med akebrett! - Premiering på samme sted. Vi stiller med stor grill! - Forbehold om vær og føre. Langfredag, Kl. 22.ºº blir det fyrverkeri fra promillegropa. Vi lager en lysfest i Fjellverden Nord denne kvelden. Forbehold om dårlig vær. Påskeaften, Fjellverden Nord arrangerer det tradisjonsrike påskeskirennet Kl. 13.ºº med påmelding fra kl. 12.³º Skirennet og stafetter er for barn og voksne. Premiering til alle. Munkebeitsetra: Munkebeitsetra blir ikke bemannet i påsken. Det vil være oppkjørte skiløyper til sætra. Munkebeitmarsjen 2013: Marsjen blir avholdt Start 10ºº - 11.³º Det blir den marsjen VELKOMMEN! 8

9 Årsmøte for Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden 29.mars 2013 kl på Grendehuset i Eltdalen Medlemmene i Hytteforeningen i Trysil - Knuts Fjellverden innkalles til årsmøte 29.mars 2013 kl på Grendehuset i Eltdalen. Årsmøtet dagsorden: 1. Konstituering - Godkjenning av møteinnkalling - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av to medlemmer til protokollunderskrift 2. Styrets årsberetning Regnskap og budsjett - Regnskap Kontingent Budsjett Valg - Styret - Revisorer - Valgkomite - Komiteer 5. Innkomne forslag. - Vedtektsendringer - Æresmedlemsskap Styret 9

10 Årsberetning for Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden Årsmøte 2012: Årsmøte ble avholdt på Grendehuset i Eltdalen 6.april Styret og komiteer: Styret for 2012 og frem til årsmøtet 2013 har bestått av: Verv Navn Sted Valgt til årsmøte i Styret Styreleder Inger Sleppen Øst 2013 Nestleder Knut Inngjerdingen Nord 2013 Kasserer Geir Stokke Øst 2013, trakk seg fra styret i april 2012 Sekretær Ann Christin Øst 2014 Bjørnstad Styremedlem Arne Kjærstad Lågfjellet 2013 Styremedlem Kristoffer Kalsæg Øst 2014 Styremedlem John Kristian Skogholt Lågfjellet 2014 Sti- og løypekomite Leder Magnar Søhagen Øst 2013 Harry Bakken Lågfjellet 2013 Bjørn Gulbrandsen Nord 2013 Småviltjaktkomite Leder Petter Kirkeby Øst 2013 Lars Oma Gamle Øst 2013 Arne Løvås Nord 2013 Arrangementkomit e Leder Jostein Hegreberg Øst 2013 Leder Olav Moe Nord 2013 Revisorer Jane Bakken Øst 2013 Willy Johansen Øst 2013 Redaksjonskomite fjelnytt Leder/Webansvarlig Ragnar Moe Nord 2013 Valgkomite Leder Synnøve Skytterholm Øst 2013 Nestleder Knut Arnseth Nord 2014 Harry Bakken Lågfjellet

11 3. Styremøter: Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden mellom årsmøte i 2012 og årsmøte To møter har vært avholdt på veikroa ved Espa og et møte på Embrets. Alle komiteledere har vært innkalt. Grunneierne har vært invitert. Samarbeid med grunneierne har foregått gjennom egne møter, e-post og telefonsamtaler. Saker som er behandlet, har vært innmeldt av medlemmene, komiteledere, grunneiere og styret. Styret har fordelt arbeidsoppgaver på de enkelte medlemmene. 4. Grunneiermøte. Det er avholdt et samarbeidsmøte med grunneier i øst Torill og Eivind Børke. I møtet ble blant annet skiløypekjøring, skisporet.no, vannsituasjonen i Lågfjellet, kabel TV, samt etablering av bom tatt opp. Møter har vært avholdt med Nordgård og Børke ang. vegavgift og bom i Nord. 5. Medlemmer, medlemsverving og medlemsregistrering. Det er tilsammen 697 hytter i Eltdalen og 576 er medlemmer i hytteforeningen (82,6%). Styret har i perioden hatt medlemsverving som en prioritert oppgave. Alle hytteeiere er blitt kontaktet (tilskrevet/oppringt) med oppfordring om å melde seg inn i hytteforeningen. Dette har ført til ca.230 nye medlemmer siden årsmøtet Trysil Økonomisenter A/S. Det er inngått avtale med Trysil Økonomisenter A/S for føring av regnskapet. Oppfølging av medlemsregisteret, samt fakturering inngår i avtalen. Det har vært utført en stor jobb med den første utfaktureringen, all medlemsregistreringen og adresseendringer osv. Mye detektivarbeid har blitt utført for å finne adresser til hytteeierne. 7. Informasjon og informasjonsflyt mellom styret og medlemmer. God informasjonsflyt og videreutvikling av hjemmesiden (www.trysil-knut.org) har pågått også i Etter ønske fra medlemmer, har Fjellnytt økt til 4 utgivelser i året. Fjellnytt publiseres på hytteforeningens hjemmeside. De som ønsker det, får fortsatt tilsendt Fjellnytt i papirutgave. Mellom utgivelsene av Fjellnytt, sendes det i tillegg ut nyhetsbrev på nett. 8. Skiløyper, påskeskirenn, skiløypekart, skisporet.no, fjellverdentrimmen. Kjells hytteservice AS har gjennomført sin første vinter med løypekjøring/hytteservice i Nord. Løypene har god standard. Løypene inn til Munkbetsetra og Kjølsetra ligger utenfor grunneiernes eiendom. Hytteforeningen har derfor inngått egne avtaler for kjøring av disse løypene. Løypekomiteen har gjennomført dugnad i øst og på Lågfjellet. Løypetraseer er ryddet, løypestikk er utsatt, bruer er utbedret med mer. Oppmøtet på de forhåndsmeldte dugnadene har et stort forbedringspotensiale. I Trysil Knuts fjellverden nord har det ikke vært avholdt felles dugnad i år. Bjørn Gulbrandsen har utført mye reparasjoner gjennom sommeren. Det er etablert 3-4km tidligløype i øst. Skisporet.no holder oss oppdatert på status oppkjørte løyper i øst og på Lågfjellet. Det er også gjort avtale om å få skuterkjørte løyper i nord inn på Skisporet.no. Det ble 11

12 gjennomført påskeskirenn både i øst og i nord. Som vanlig var det god oppslutning og bra stemning. Fjellverdentrimmen er etablert. Kort for klipping/registrering fås kjøpt på Embrets. Det er plassert ut ti kasser/turmål. Dette er et populært tiltak som mange benytter seg av. 9. Friluftsliv, jakt, Munkbetmarsjen. Det har vært et samarbeid mellom entreprenør for veiutbedringen og styret i hytteforeningen for å etablere en båtutsettingsplass, badeplass ved Elta, parkeringsplass og gangmulighet frem til badeplass. Ny gangbru over Elta er under oppførelse. Munkbetmarsjen ble i 2012 arrangert for 20. gang. I regn og tåke deltok 53 deltakere i marsjen. Hytteforeningen trakk ut 3 jubileumsgavekort på kr.1000,- hver. Småviltjaktkomiteen har avholdt møte med grunneiere for å diskutere forsvarlig forvaltning av rypebestanden. Det er i høst telt 5 ryper pr kvadrat kilometer. Dette er dårligste telling på mange år. Det er i år kun solgt jaktkort til hytteeiere. Rypejakta ble stoppet 31.oktober 2012, storviltjakta ble avsluttet 23.desember Miljø. Statens vegvesen fulgte ikke hytteforeningens oppfordring om å senke fartsgrensen på fylkesvei 577 mellom Eltsjøen sør og bommen i nord. Fartsgrensen opprettholdes på 80km. Alle hytteeiere oppfordres til å ta hensyn til myke trafikkanter når de sitter bak rattet. Det er ikke kildesortering på våre avfallsplasser ennå. Medlemmene anmodes om selv å kildesortere, og levere på nærmeste miljøstasjon. Avfall skal ikke plasseres utenfor containere. Dette forsøpler nærmiljøet. 11. Regnskap kommentarer. a. Anordningsprinsippet periodisering følges ved regnskapsføring. b. Styrets og komitearbeid er basert på dugnad. c. Skriftlige avtaler for oppdrag er inngått. d. Utgiftsposten trykking, har en økning i forhold til budsjett pga etterslep med fakturering av trykking skiløypekart. e. Ved overgang til innbetaling med KID nr., medlemsregisteroppfølging (adresser, salg/kjøp nye eiere), medlemsverving, registrering av Fjellnytt papir eller på nett og kvalitetsforbedringer er det nedlagt et betydelig arbeid (både betalt og dugnad). Dette har medført ca 230 flere medlemmer i 2012 siden årsmøtet i april., flere har begynt å melde i fra om ny eier ved salg av hytter og evnt. adresse endring av bolig. Dette har medført et stort merarbeid for bl.a. Trysil Økonomisenter A/S, økte kostnader til porto og økte trykkerikostnader til Fjellnytt. Vervebrev har hatt Fjellnytt vedlagt og er sendt ut, kartlegging av Fjellnytt om de ønsker papir eller nettutgave, kartlegging for medlemsregister og purringer er utført. En kvalitetsforbedring er gjennomført og forholdene skulle ligge godt til rette i fortsettelsen. 12

13 f. Inntekter for annonsering i Fjellnytt og på hjemmesiden har et langt større potensial enn hva vi har gjennomført i 2012, selv om det er over budsjett. g. Opparbeiding av tidligskiløype i øst er gjennomført, men på et annet sted og en annen dimensjon enn opprinnelig planlagt pga manglende godkjenning fra Trysil kommune. h. Påskeskirennet skal i utgangspunktet være et nullprosjekt. i. Budsjett for 2013 bør inneholde de postene som er en konsekvens av de omleggingene som er gjennomført. Styret har hatt en aktiv og arbeidsom periode. Det oppleves at tiltak og prosesser gjennomføres og ferdigstilles. Det er godt samarbeid med grunneiere, komiteledere, webredaktør, innad i styret og ikke minst med aktive medlemmer. Styret takker alle engasjerte samarbeidspartnere. Styret Inger Sleppen Leder Hytteforeningen i TKF Ann Christin Bjørnstad Sekretær Hytteforeningen i TKF 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Mål, aktivitetsplan og budsjett 2013 for styret i Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden. Mål: 1. Å lytte til medlemmer som kommer med ønske om forbedringer, endringer og videreutvikling 2. Å arbeide videre for god informasjonsflyt mellom styret og medlemmene 3. Å delta i arbeidet med vedlikehold og forbedringer av skiløypenettet og bidra til aktiv bruk av fjellheimen 4. Å arbeide videre med medlemsregistreringen 5. Å verve 20 flere medlemmer i Å bidra til at det blir en årlig, forutsigbar og lik bompengeavgift i nord Inntekter: Sum: Annonseinntekter Web/Fjellnytt Medlemsavgift 300 kr x 590 medlemmer Salg av TKF rekvisita Embrets Påskeskirenn Øst - start Fjellverden trimmen start Renteinntekter Sum: Utgifter: Rydding, merking og skilting av sti og skiløypenett Skiløypekjøring til Kjølsetra i Øst Skiløypekjøring til Munkbetsetra vinterferie og påske i Nord Regnskapsføring, medlemsregistrering Fjellnytt, Trykking

20 Kontormateriell Porto Bru over Elta Representasjon Påskeskirenn Øst Fjellverden trimmen premier Lagerleie Eltdalen Grendehus Web redaktør Redaktør Fjellnytt Beising oppslagstavle og postkassestativ Øst Bord og benker i Nord v/kulturminne GPS Skisporet.no Diverse Sum: Styrets forslag til vedtektsendringer: Logo må oppdateres med riktig bankkontonr., org.nr. og for hvilket område vedtektene gjelder for. Blått = strykes Rødt = tilføyelser Vedtekter for Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden. 2. Foreningens formål. Foreningen har som formål å verne om Trysil-Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. 20

21 3. Medlemskap. Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen. Medlemskapet omfatter familiemedlemmer, som også er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ved avstemning avgis kun 1 stemme for hver hytte. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen styret har satt. Medlemmer som gjennom en årrekke har vist stor innsats, interesse for stedet og for hytteforeningens arbeid uten godtgjøring, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret. 4. Årsmøtet. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og (årsmøtet) avholdes i påsken, langfredag kl. 17.oo på Grendehuset. Innkalling til årsmøtet kunngjøres i FJELLNYTT nyhetsbrev, (eller i) ved oppslag i området og/eller på hytteforeningen hjemmeside, (samt med oppslag i området minst 4 dager) minst fire uker før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet: 1. Konstituering. a. Valg av møteleder. b. Valg av referent. c. Protokollunderskrivere, to medlemmer. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap og budsjett. a. Regnskap b. Fastsetting av kontingent. c. Budsjett. 4. Valg. a. Styret. b. Valg til spesielle komiteer. c. Revisorer. d. Valgkomite. 5. Innkomne forslag. Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest (2) 6 uker før årsmøtet. Valg av styret skal skje skriftlig dersom 1/3 av årsmøtedeltakerne krever det. 6. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen 7. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte. 8. Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet. 21

22 5. Styret. Foreningen ledes av et styre som består av: Leder 6 styremedlemmer 3 medlemmer til valgkomite 2 revisorer Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgperioden for styremedlemmene reguleres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Valgkomiteen velges for tre år, der et medlem velges for hvert år og revisorene velges for et år av gangen. Alle (tre) områdene, Lågfjellet, Fjellverden Nord, (og) Fjellverden Øst, Fjellsenteret/Fjellgrenda skal være representert i styret i forhold til antall medlemmer på de forskjellige stedene. Styret konstituerer seg selv. Styret skal føre protokoll over sine handlinger og vedtak. Styret har disposisjonsrett over hytteforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan opprette arbeidsutvalg som opptrer på vegne av styret i spesielle saker. Beslutninger fattet i et arbeidsutvalg legges frem for styret. 6. Komiteer. Foreningen kan opprette komiteer som har spesielle arbeidsoppgaver. Disse velges for to år av gangen. 7. Kontingent og regnskapsår. Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales inn til fastsatt frist. Medlems år og regnskapsår går fra Vedtekter. Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer sendes styret (2) 6 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. 9. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. 10. Oppløsning av foreningen. Foreningens oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle medlemmene stemmer for det. Vedtektene revidert, årsmøtet ( ) 29.mars

23 Gjør et besøk til EMBRETS Aviser, dagligvarer og servering Åpningstider på Embrets påsken 2013: Påsken: uke 13 - hver dag Lørdager f.o.m t.o.m Åpningstider: Hytteforeningen har TKF-artikler for salg hos Embrets: FjellNytt kr. 50,- Løypekart kr. 75,- Vintercaps m/logo, kr. 100,- Pannebånd m/logo kr. 125,- T.sjorte m/logo kr. 125,- College-genser m/logo kr. 250,- 23

24 Søppel i TK Fjellverden Øst Siste søndag i vinterferieuka skulle jeg kaste et par søppelposer i containerne i TK Fjellverden øst. Synet som møtte meg var IKKE pent og jeg blir skikkelig skuffa og irritert over at folk slenger fra seg ting som tv, kjøkkenskuff, slalom ski, strykebrett, tomflasker, papp, isopor og svarte søplesekker i fleng.. Det var plass i alle 3 containerne når jeg var der både søndag (og mandag, da bilde ble tatt). Synes dette grenser til direkte LATSKAP og det er vel ikke sånn vi vil ha det rundt oss. Etter latskapen kommer fuglene og man kan jo tenke seg hvordan det ser ut når søpla skal hentes. Jeg vet det er etterlyst flere containere men det er altså helt unødvendig når det allikevel fortsatt er plass i de 3 vi har. Sender ut en oppfordring om at folk kaster vanlig restavfall i containerne samt flasker og papp i containere i Jordet. Annet søppel skal så klart leveres på fyllinga i Innbygda. Da håper jeg alle tar ansvar sånn at det ser strøkent ut etter påske. Takk for oppmerksomheten. Mvh Lena Godtlund 24

25 25

26 26

27 27

28 Returadresse: Trysil Knuts Fjellverden C/O Trysil Økonomisenter AS Slettmovegen Trysil - knut.org God påske 28

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 33 Nr. 2 Sommer 2015 Løssalg kr 50,- Opplag 380 God sommer 1 Velg TKF som Grasrotmottaker i Norsk tipping Trysil fineste hytteområde..

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År!

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År! BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt År! Fjell-Nytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bryllup i Fjellverden...

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer