FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31."

Transkript

1 w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no

2 2

3 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret i hytteforeningen 4 Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen 4 Lederen har ordet 5 Ny vegavgiftsordning i Nord 6 Påskeskirenn i Fjellverden Øst 7 Påskeskirenn i Fjellverden Nord 8 Årsmøtets dagsorden 9 Årsberetning Regnskap for Mål, aktivitetsplan og budsjett Forslag til vedtektsendringer 19 Embrets, åpningstider i påsken 23 Søppel i TK Fjellverden Øst 24 Bilder i Fjell Nytt, Påsken 2013 Foto: Jostein Hegreberg, Inger Sleppen, Ragnar Moe Redaktøransvar Ragnar Moe 3

4 Informasjon fra styret i hytteforeningen Skiløypekjøringen i Nord er nå tilkoblet Skisporet.no. Det er grunneier Børke som administrerer ordningen med Skisporet.no. Mange har etterspurt denne muligheten og nå er det på plass. Der kan du se når og hvor skiløypene er kjørt i både Øst, Lågfjellet, Fjellgrend, Fjellsenteret og i Nord. Fast vegavgift i Nord skal avløse nåværende bompengeordning for hytteeiere i Nord. Det har vært møte med grunneierne om dette. Se egen omtale. Søppel i containere. Det er svært mange hytteeiere som er flinke til å putte søpla si i containere og ikke setter posene og annet søppel i fra seg utenfor containerne. Det blir fort fylt opp ved luka uten at containeren er full. Noe kan gjøres for å bedre dette. Kast søpleposen bort i et hjørne og fyll opp langs kantene først før det blir kastet rett innenfor luka. Kikk etter om noen av lukene har god plass til mer søppel. Oftest er det slik. I søpledunken utenfor Embrets blir det kastet en del poser med husholdningsavfall fra hyttene. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at denne søpledunken er beregnet på søppel som er en konsekvens av kioskdriften. Bord og benk i Nord ved historisk grunn. Medlemmer har ytret ønske om å få kjøpt inn og plassert bord og benk i Nord slik at de kan sette seg ned for å ta en rast. Dette tiltaket står oppført i budsjettet for 2013 og skal behandles på årsmøtet. Grunneier Jan Nordgård er positiv til utplasseringen. Salg av gamle Fjellnytt for en rimelig penge vil skje på hytteforeningens årsmøte på Grendehuset langfredag. Noen mangler kanskje et eksemplar i samlingen sin og nye hytteeiere kan få muligheten til å skaffe seg tidligere utgitte Fjellnytt. Et eks. av Fjellnytt for 10 kr og 12 eks. for 100 kr. Kun kontanter. Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden (umiddelbart etter årsmøtet) langfredag 29.mars kl på Grendehuset i Eltdalen. Saker: - Styret informerer om aktuelle saker - Grunneierne informerer. Alle grunneiere inviteres. - Medlemmene kan ta opp aktuelle saker. Styret 4

5 LEDEREN HAR ORDET Til hytteforeningens medlemmer! Når dette skrives, er årets vinterferie slutt. Mange har vært på hyttene sine, mange har tatt turer i skiløypene og været har vært helt topp. Det har vært trivelig med alle lysene i hyttene på kveldstid. Det gir en egen stemning. Skiløypene er tydeligvis noe som opptar veldig mange. Og mange gir uttrykk for at det er flotte skiløyper, de koser seg og nyter det hele. Med fine skiløyper og snøbrøytede veger tenker jeg som så at det er noen som står opp styggtidlig om morgenen eller på natta for å preparere og kjøre opp skiløyper eller brøyte veg for at jeg skal kunne ha en trivelig skitur og komme meg fram på en rimelig god måte til hytta. Det er flere som står bak, som står på for at vi alle skal ha det best mulig og gjør sitt til at den enkelte av oss skal ha det bra mens vi oppholder oss i Fjellheimen. Jeg vil rette en stor takk til alle dem som utfører disse arbeidsoppgavene sent og tidlig for at det skal være bra for meg! Det ligger mye arbeid bak fra flere hold. Jeg setter pris på det dere gjør og håper dere står på i mange år framover. Å være leder i styret i hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden har vært mangfoldig og har gitt meg mange rike opplevelser. Jeg kan se tilbake på tre positive år som leder i styret. En blir bedre kjent i området og mange å samarbeide med om ulike oppgaver. En del medlemmer har henvendt seg og tatt kontakt. Disse henvendelsene har bidratt til at styret har vært aktive og fått utført en del oppgaver. Noen saker sorterer innunder grunneiere, noen oppgaver finner raske løsninger, mens andre trenger mer tid. Medlemmers innspill til oppgaver er avgjørende for at en skal kunne være en positiv bidragsyter i styret. Uten henvendelser gir det lite aktivitet. Jeg vil takke for samarbeidet med alle i styret, med komiteledere, med webredaktør og redigeringsansvarlig av Fjellnytt, med Trysil Økonomisenter A/S, med Torleif på Embrets, med grunneierne og ikke minst alle medlemmene i hytteforeningen. Jeg vil ønske ny leder lykke til med nye oppgaver i hytteforeningen! Så sees vi på årsmøtet på Grendehuset, langfredag kl og i skisporet. God påske til alle! Inger Sleppen 5

6 Vegavgift i Trysil Knuts Fjellverden i Nord Styret i hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden har mottatt mange henvendelser fra medlemmer i Nord der de påpeker et ønske og behov for en annen måte å betale inn vegavgiften på enn nåværende ordning. Mange har gitt utrykk for at det ønskes en årlig fast avgift. Noen har ytret ønske om en fysisk bom. Hva går vegavgiften og påskeavgiften til? Snøbrøyting, vegvedlikehold, administrasjon, lønn og ikke minst maskinparken som skal anskaffes og vedlikeholdes, er utgiftsposter som skal dekkes opp fra innbetalte bompenger. Hytteforeningen har gjennomført samarbeidsmøte med grunneierne Jan Nordgård og Eivind Børke om saken og de stiller seg positive til disse ønskene og vil arbeide for å finne gode løsninger til det beste for alle. Det er konkludert med at det vil bli iverksatt en fast årlig vegavgift gjeldende for Dette blir en tilsvarende ordning med en årlig vegavgift som gjelder i Lågfjellet og i Øst. Denne endringen støttes av hytteforeningen og vi går for dette. Alle er tjent med forutsigbarhet. Alle vil få lik avgift og grunneierne vil fakturere hver sine hytteeiere. Det skal arbeides videre med å finne en løsning der hytteeiere i andre deler av fjellheimen i Øst, Lågfjellet, Fjellsenteret og Fjellgrend kan kjøpe årskort for kjøring opp til Nord. Dette har det også kommet forespørsler om. En fysisk bompengeordning vil favne alle som har behov for å komme til fjells i Nord og vil ha flere positive sider ved seg utover det å fungere som pengeinnkreving for vegavgift. Dette vil det også arbeides med videre framover for å finne en mest mulig hensiktsmessig løsning. Styret i hytteforeningen ser fram til at disse forbedrede endringene blir iverksatt! Inger Sleppen Leder i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden 6

7 Påskeaktiviteter i Fjellverden Øst Lørdag 30. mars 2013 Påmelding fra kl :30 Ved Embrets Lang- (ca 1,2 km) og kort løype (for de minste) Start fra kl 1300 Utlodning og tipping Premiering til alle deltakere Åpen kiosk Startkontingent kr 25,- pr deltaker VELKOMMEN! 7

8 Påskeaktiviteter i Fjellverden Nord Skjærtorsdag, Vi tar opp igjen programmet fra i fjor med Familiedag fra kl. 12.ºº med en del aktivitetsløyper nedenfor promillegropa, med kuler, staup, orgeltramp etc. Fra kl. 14.ºº lager vi en akekonkurranse for barn og voksne. NB! Ta med akebrett! - Premiering på samme sted. Vi stiller med stor grill! - Forbehold om vær og føre. Langfredag, Kl. 22.ºº blir det fyrverkeri fra promillegropa. Vi lager en lysfest i Fjellverden Nord denne kvelden. Forbehold om dårlig vær. Påskeaften, Fjellverden Nord arrangerer det tradisjonsrike påskeskirennet Kl. 13.ºº med påmelding fra kl. 12.³º Skirennet og stafetter er for barn og voksne. Premiering til alle. Munkebeitsetra: Munkebeitsetra blir ikke bemannet i påsken. Det vil være oppkjørte skiløyper til sætra. Munkebeitmarsjen 2013: Marsjen blir avholdt Start 10ºº - 11.³º Det blir den marsjen VELKOMMEN! 8

9 Årsmøte for Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden 29.mars 2013 kl på Grendehuset i Eltdalen Medlemmene i Hytteforeningen i Trysil - Knuts Fjellverden innkalles til årsmøte 29.mars 2013 kl på Grendehuset i Eltdalen. Årsmøtet dagsorden: 1. Konstituering - Godkjenning av møteinnkalling - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av to medlemmer til protokollunderskrift 2. Styrets årsberetning Regnskap og budsjett - Regnskap Kontingent Budsjett Valg - Styret - Revisorer - Valgkomite - Komiteer 5. Innkomne forslag. - Vedtektsendringer - Æresmedlemsskap Styret 9

10 Årsberetning for Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden Årsmøte 2012: Årsmøte ble avholdt på Grendehuset i Eltdalen 6.april Styret og komiteer: Styret for 2012 og frem til årsmøtet 2013 har bestått av: Verv Navn Sted Valgt til årsmøte i Styret Styreleder Inger Sleppen Øst 2013 Nestleder Knut Inngjerdingen Nord 2013 Kasserer Geir Stokke Øst 2013, trakk seg fra styret i april 2012 Sekretær Ann Christin Øst 2014 Bjørnstad Styremedlem Arne Kjærstad Lågfjellet 2013 Styremedlem Kristoffer Kalsæg Øst 2014 Styremedlem John Kristian Skogholt Lågfjellet 2014 Sti- og løypekomite Leder Magnar Søhagen Øst 2013 Harry Bakken Lågfjellet 2013 Bjørn Gulbrandsen Nord 2013 Småviltjaktkomite Leder Petter Kirkeby Øst 2013 Lars Oma Gamle Øst 2013 Arne Løvås Nord 2013 Arrangementkomit e Leder Jostein Hegreberg Øst 2013 Leder Olav Moe Nord 2013 Revisorer Jane Bakken Øst 2013 Willy Johansen Øst 2013 Redaksjonskomite fjelnytt Leder/Webansvarlig Ragnar Moe Nord 2013 Valgkomite Leder Synnøve Skytterholm Øst 2013 Nestleder Knut Arnseth Nord 2014 Harry Bakken Lågfjellet

11 3. Styremøter: Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden mellom årsmøte i 2012 og årsmøte To møter har vært avholdt på veikroa ved Espa og et møte på Embrets. Alle komiteledere har vært innkalt. Grunneierne har vært invitert. Samarbeid med grunneierne har foregått gjennom egne møter, e-post og telefonsamtaler. Saker som er behandlet, har vært innmeldt av medlemmene, komiteledere, grunneiere og styret. Styret har fordelt arbeidsoppgaver på de enkelte medlemmene. 4. Grunneiermøte. Det er avholdt et samarbeidsmøte med grunneier i øst Torill og Eivind Børke. I møtet ble blant annet skiløypekjøring, skisporet.no, vannsituasjonen i Lågfjellet, kabel TV, samt etablering av bom tatt opp. Møter har vært avholdt med Nordgård og Børke ang. vegavgift og bom i Nord. 5. Medlemmer, medlemsverving og medlemsregistrering. Det er tilsammen 697 hytter i Eltdalen og 576 er medlemmer i hytteforeningen (82,6%). Styret har i perioden hatt medlemsverving som en prioritert oppgave. Alle hytteeiere er blitt kontaktet (tilskrevet/oppringt) med oppfordring om å melde seg inn i hytteforeningen. Dette har ført til ca.230 nye medlemmer siden årsmøtet Trysil Økonomisenter A/S. Det er inngått avtale med Trysil Økonomisenter A/S for føring av regnskapet. Oppfølging av medlemsregisteret, samt fakturering inngår i avtalen. Det har vært utført en stor jobb med den første utfaktureringen, all medlemsregistreringen og adresseendringer osv. Mye detektivarbeid har blitt utført for å finne adresser til hytteeierne. 7. Informasjon og informasjonsflyt mellom styret og medlemmer. God informasjonsflyt og videreutvikling av hjemmesiden (www.trysil-knut.org) har pågått også i Etter ønske fra medlemmer, har Fjellnytt økt til 4 utgivelser i året. Fjellnytt publiseres på hytteforeningens hjemmeside. De som ønsker det, får fortsatt tilsendt Fjellnytt i papirutgave. Mellom utgivelsene av Fjellnytt, sendes det i tillegg ut nyhetsbrev på nett. 8. Skiløyper, påskeskirenn, skiløypekart, skisporet.no, fjellverdentrimmen. Kjells hytteservice AS har gjennomført sin første vinter med løypekjøring/hytteservice i Nord. Løypene har god standard. Løypene inn til Munkbetsetra og Kjølsetra ligger utenfor grunneiernes eiendom. Hytteforeningen har derfor inngått egne avtaler for kjøring av disse løypene. Løypekomiteen har gjennomført dugnad i øst og på Lågfjellet. Løypetraseer er ryddet, løypestikk er utsatt, bruer er utbedret med mer. Oppmøtet på de forhåndsmeldte dugnadene har et stort forbedringspotensiale. I Trysil Knuts fjellverden nord har det ikke vært avholdt felles dugnad i år. Bjørn Gulbrandsen har utført mye reparasjoner gjennom sommeren. Det er etablert 3-4km tidligløype i øst. Skisporet.no holder oss oppdatert på status oppkjørte løyper i øst og på Lågfjellet. Det er også gjort avtale om å få skuterkjørte løyper i nord inn på Skisporet.no. Det ble 11

12 gjennomført påskeskirenn både i øst og i nord. Som vanlig var det god oppslutning og bra stemning. Fjellverdentrimmen er etablert. Kort for klipping/registrering fås kjøpt på Embrets. Det er plassert ut ti kasser/turmål. Dette er et populært tiltak som mange benytter seg av. 9. Friluftsliv, jakt, Munkbetmarsjen. Det har vært et samarbeid mellom entreprenør for veiutbedringen og styret i hytteforeningen for å etablere en båtutsettingsplass, badeplass ved Elta, parkeringsplass og gangmulighet frem til badeplass. Ny gangbru over Elta er under oppførelse. Munkbetmarsjen ble i 2012 arrangert for 20. gang. I regn og tåke deltok 53 deltakere i marsjen. Hytteforeningen trakk ut 3 jubileumsgavekort på kr.1000,- hver. Småviltjaktkomiteen har avholdt møte med grunneiere for å diskutere forsvarlig forvaltning av rypebestanden. Det er i høst telt 5 ryper pr kvadrat kilometer. Dette er dårligste telling på mange år. Det er i år kun solgt jaktkort til hytteeiere. Rypejakta ble stoppet 31.oktober 2012, storviltjakta ble avsluttet 23.desember Miljø. Statens vegvesen fulgte ikke hytteforeningens oppfordring om å senke fartsgrensen på fylkesvei 577 mellom Eltsjøen sør og bommen i nord. Fartsgrensen opprettholdes på 80km. Alle hytteeiere oppfordres til å ta hensyn til myke trafikkanter når de sitter bak rattet. Det er ikke kildesortering på våre avfallsplasser ennå. Medlemmene anmodes om selv å kildesortere, og levere på nærmeste miljøstasjon. Avfall skal ikke plasseres utenfor containere. Dette forsøpler nærmiljøet. 11. Regnskap kommentarer. a. Anordningsprinsippet periodisering følges ved regnskapsføring. b. Styrets og komitearbeid er basert på dugnad. c. Skriftlige avtaler for oppdrag er inngått. d. Utgiftsposten trykking, har en økning i forhold til budsjett pga etterslep med fakturering av trykking skiløypekart. e. Ved overgang til innbetaling med KID nr., medlemsregisteroppfølging (adresser, salg/kjøp nye eiere), medlemsverving, registrering av Fjellnytt papir eller på nett og kvalitetsforbedringer er det nedlagt et betydelig arbeid (både betalt og dugnad). Dette har medført ca 230 flere medlemmer i 2012 siden årsmøtet i april., flere har begynt å melde i fra om ny eier ved salg av hytter og evnt. adresse endring av bolig. Dette har medført et stort merarbeid for bl.a. Trysil Økonomisenter A/S, økte kostnader til porto og økte trykkerikostnader til Fjellnytt. Vervebrev har hatt Fjellnytt vedlagt og er sendt ut, kartlegging av Fjellnytt om de ønsker papir eller nettutgave, kartlegging for medlemsregister og purringer er utført. En kvalitetsforbedring er gjennomført og forholdene skulle ligge godt til rette i fortsettelsen. 12

13 f. Inntekter for annonsering i Fjellnytt og på hjemmesiden har et langt større potensial enn hva vi har gjennomført i 2012, selv om det er over budsjett. g. Opparbeiding av tidligskiløype i øst er gjennomført, men på et annet sted og en annen dimensjon enn opprinnelig planlagt pga manglende godkjenning fra Trysil kommune. h. Påskeskirennet skal i utgangspunktet være et nullprosjekt. i. Budsjett for 2013 bør inneholde de postene som er en konsekvens av de omleggingene som er gjennomført. Styret har hatt en aktiv og arbeidsom periode. Det oppleves at tiltak og prosesser gjennomføres og ferdigstilles. Det er godt samarbeid med grunneiere, komiteledere, webredaktør, innad i styret og ikke minst med aktive medlemmer. Styret takker alle engasjerte samarbeidspartnere. Styret Inger Sleppen Leder Hytteforeningen i TKF Ann Christin Bjørnstad Sekretær Hytteforeningen i TKF 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Mål, aktivitetsplan og budsjett 2013 for styret i Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden. Mål: 1. Å lytte til medlemmer som kommer med ønske om forbedringer, endringer og videreutvikling 2. Å arbeide videre for god informasjonsflyt mellom styret og medlemmene 3. Å delta i arbeidet med vedlikehold og forbedringer av skiløypenettet og bidra til aktiv bruk av fjellheimen 4. Å arbeide videre med medlemsregistreringen 5. Å verve 20 flere medlemmer i Å bidra til at det blir en årlig, forutsigbar og lik bompengeavgift i nord Inntekter: Sum: Annonseinntekter Web/Fjellnytt Medlemsavgift 300 kr x 590 medlemmer Salg av TKF rekvisita Embrets Påskeskirenn Øst - start Fjellverden trimmen start Renteinntekter Sum: Utgifter: Rydding, merking og skilting av sti og skiløypenett Skiløypekjøring til Kjølsetra i Øst Skiløypekjøring til Munkbetsetra vinterferie og påske i Nord Regnskapsføring, medlemsregistrering Fjellnytt, Trykking

20 Kontormateriell Porto Bru over Elta Representasjon Påskeskirenn Øst Fjellverden trimmen premier Lagerleie Eltdalen Grendehus Web redaktør Redaktør Fjellnytt Beising oppslagstavle og postkassestativ Øst Bord og benker i Nord v/kulturminne GPS Skisporet.no Diverse Sum: Styrets forslag til vedtektsendringer: Logo må oppdateres med riktig bankkontonr., org.nr. og for hvilket område vedtektene gjelder for. Blått = strykes Rødt = tilføyelser Vedtekter for Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden. 2. Foreningens formål. Foreningen har som formål å verne om Trysil-Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. 20

21 3. Medlemskap. Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen. Medlemskapet omfatter familiemedlemmer, som også er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ved avstemning avgis kun 1 stemme for hver hytte. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen styret har satt. Medlemmer som gjennom en årrekke har vist stor innsats, interesse for stedet og for hytteforeningens arbeid uten godtgjøring, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret. 4. Årsmøtet. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og (årsmøtet) avholdes i påsken, langfredag kl. 17.oo på Grendehuset. Innkalling til årsmøtet kunngjøres i FJELLNYTT nyhetsbrev, (eller i) ved oppslag i området og/eller på hytteforeningen hjemmeside, (samt med oppslag i området minst 4 dager) minst fire uker før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet: 1. Konstituering. a. Valg av møteleder. b. Valg av referent. c. Protokollunderskrivere, to medlemmer. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap og budsjett. a. Regnskap b. Fastsetting av kontingent. c. Budsjett. 4. Valg. a. Styret. b. Valg til spesielle komiteer. c. Revisorer. d. Valgkomite. 5. Innkomne forslag. Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest (2) 6 uker før årsmøtet. Valg av styret skal skje skriftlig dersom 1/3 av årsmøtedeltakerne krever det. 6. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen 7. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte. 8. Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet. 21

22 5. Styret. Foreningen ledes av et styre som består av: Leder 6 styremedlemmer 3 medlemmer til valgkomite 2 revisorer Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgperioden for styremedlemmene reguleres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Valgkomiteen velges for tre år, der et medlem velges for hvert år og revisorene velges for et år av gangen. Alle (tre) områdene, Lågfjellet, Fjellverden Nord, (og) Fjellverden Øst, Fjellsenteret/Fjellgrenda skal være representert i styret i forhold til antall medlemmer på de forskjellige stedene. Styret konstituerer seg selv. Styret skal føre protokoll over sine handlinger og vedtak. Styret har disposisjonsrett over hytteforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan opprette arbeidsutvalg som opptrer på vegne av styret i spesielle saker. Beslutninger fattet i et arbeidsutvalg legges frem for styret. 6. Komiteer. Foreningen kan opprette komiteer som har spesielle arbeidsoppgaver. Disse velges for to år av gangen. 7. Kontingent og regnskapsår. Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales inn til fastsatt frist. Medlems år og regnskapsår går fra Vedtekter. Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer sendes styret (2) 6 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. 9. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. 10. Oppløsning av foreningen. Foreningens oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle medlemmene stemmer for det. Vedtektene revidert, årsmøtet ( ) 29.mars

23 Gjør et besøk til EMBRETS Aviser, dagligvarer og servering Åpningstider på Embrets påsken 2013: Påsken: uke 13 - hver dag Lørdager f.o.m t.o.m Åpningstider: Hytteforeningen har TKF-artikler for salg hos Embrets: FjellNytt kr. 50,- Løypekart kr. 75,- Vintercaps m/logo, kr. 100,- Pannebånd m/logo kr. 125,- T.sjorte m/logo kr. 125,- College-genser m/logo kr. 250,- 23

24 Søppel i TK Fjellverden Øst Siste søndag i vinterferieuka skulle jeg kaste et par søppelposer i containerne i TK Fjellverden øst. Synet som møtte meg var IKKE pent og jeg blir skikkelig skuffa og irritert over at folk slenger fra seg ting som tv, kjøkkenskuff, slalom ski, strykebrett, tomflasker, papp, isopor og svarte søplesekker i fleng.. Det var plass i alle 3 containerne når jeg var der både søndag (og mandag, da bilde ble tatt). Synes dette grenser til direkte LATSKAP og det er vel ikke sånn vi vil ha det rundt oss. Etter latskapen kommer fuglene og man kan jo tenke seg hvordan det ser ut når søpla skal hentes. Jeg vet det er etterlyst flere containere men det er altså helt unødvendig når det allikevel fortsatt er plass i de 3 vi har. Sender ut en oppfordring om at folk kaster vanlig restavfall i containerne samt flasker og papp i containere i Jordet. Annet søppel skal så klart leveres på fyllinga i Innbygda. Da håper jeg alle tar ansvar sånn at det ser strøkent ut etter påske. Takk for oppmerksomheten. Mvh Lena Godtlund 24

25 25

26 26

27 27

28 Returadresse: Trysil Knuts Fjellverden C/O Trysil Økonomisenter AS Slettmovegen Trysil - knut.org God påske 28

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN P FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 3 Høsten 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 200 Se bilder på www.trysil-knut.org 2 Fjellnytt dette nummer Side Informasjon fra styret

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 33. Påsken 2015. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 33. Påsken 2015. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 33 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2015 Opplag 440 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no Kjell s Hytteservice tilbyr alt

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Gjevik Vel

Vedtekter for Gjevik Vel 1 Vedtekter for Gjevik Vel Gjevik Velforening ble stiftet 25.05.1942. På generalforsamling i 1964 så ble det vedtatt vedtektsendringer, som har vært gjeldene vedtekter fram til nå. De nedenstående vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Lørdag 4. oktober 2014 Terje Halland Næringskonsulent Nore og Uvdal kommune Kommunens arbeider med stier og løyper Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL.

VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL. VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL. Formål og virkemidler. $1. 1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 4 Julen 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 460 God Jul og Godt Nytt År Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjellnytt dette nummer Side

Detaljer