Årsrapport Miljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Miljøutvalget"

Transkript

1 Årsrapport Miljøutvalget ARA Stavanger Universitetssjukehus

2 Innhold Vedtatt miljøpolicy for SUS... 3 Miljøutvalget... 3 Handlingsplan... 4 Hovedfokus... 5 Nasjonalt miljø og klimaforum for spesialisthelsetjenesten... 5 Avfallsstatistikk... 6 Rivning av gamle barnepsykiatrisk avd Utslipp... 6 Energiforbruk... 7

3 Vedtatt miljøpolicy for SUS Miljøpolicyen er sykehusets ledestjerne og forteller hva som er det overordnede målet med miljøarbeidet. Den er forsøkt å holde kort og konsis, slik at alle både ansatte, leverandører og samarbeidspartnere forstår hva virksomheten sikter mot. SUS skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Dette vil vi oppnå ved å: Stadig forbedre vårt miljøstyringssystem Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolicy og strategiske ambisjoner Aktivt motivere alle våre medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte Arbeide aktivt innenfor prioriterte områder i Grønn stat: innkjøp, transport, avfall og energi Alle nye prosjekter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø Gjennomføre interne revisjoner og vurderinger av hvordan Helse Stavangers miljøpolicy blir etterlevd, måle hvordan miljøarbeidet fungerer og rapportere regelmessig til ledelsen Sette strengere miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig Årlig gi våre interessenter og omgivelser informasjon om vårt miljøarbeid. Miljøutvalget Miljøutvalget er oppnevnt av administrerende direktør og består av følgende medlemmer: Spesialrådgiver Arne Ragård Leder Hygienesykepleier Berit Bue Senior Rådgiver Arild Johansen Foretakshovedverneombud Birte Helland ENØK Rådgiver Ståle Jårvik Kontraktsrådgiver Trude Sem Langfeldt Seksjonsleder Yngve Mathisen HMS Rådgiver Astrid Porten Miljøleder Monica Risa HMS og Kvalitetsleder Line Tendeland Utvalget avholdt 4 møter i.

4 Handlingsplan Mål Tiltak for å nå målet Ansvarlig Ferdig Status Redusere avfallsmengden Øke kildesorteringen av gjenvinnbart avfall Redusere bruken av produkter som genererer farlig avfall Redusere energiforbruk Kampanje for å redusere bruk av engangsbestikk, tallerkener og kopper. Legge til rette for sortering av hardplast, mykplast og isopor på postene. Utrede tiltak og kostnader for å gå over til å bruke steriliseringscontainere i stede for papir ved pakking av sterilt utstyr ved Sterilsentralen. Utprøve sortering og innsamling av drikkekartonger. Gjennomgå rutinene for håndtering av kjemikalieavfall fra laboratoriene og vurdere forbedringer. En må gå igjennom stoffkartoteket og søke å finne erstatningsstoffer slik at mengden Farlig avfall kan reduseres. Dette kan også bedre arbeidsmiljøet. Fjerne eksisterende kjølemaskiner og kjøletårn og etablere frikjøling fra Gandsfjorden. Dette reduserer CO 2 utslippene med tonn og NO X med 2,7 tonn. Gjennomføre informasjonskampanjer, konkurranser o.l. for å få ansatte og brukere til å redusere energiforbruket. Sette i verk resterende tiltakene som er blitt utarbeidet i forbindelse med Energivurderingen av byggene til SUS. Vurdere optimalisering av låsbare garderobeforhold med tørkemulighet for vått sykkeltøy. Vurdere innkjøp av el bil/gassbil ved utskifting av intern transportbil. Styrket fokus på miljøkonsekvenser ved alle innkjøp. Som for eksempel: Miljøsertifiserte leverandører. Miljømerkede produkter. Engangsartikler. Transport Fra fly til video. Pasienttransport. Ansattransport til og fra arbeid. Markedsføre kollektivtilbud. Rabattordninger/subsidiering av kollektivtilbud? Sluttføre varmepumpeanlegg fra Gandsfjorden. Modernisere lysanlegg. Automatikk på volumstyring av ventilasjonsanlegg. Automatiske lysbrytere. Divisjon for medisinsk service Divisjon for medisinsk service Alle divisjoner Sept. Juli Aug. Mai April 2009 Mars HINAS avtalen tilbyr ikke dette. Det er lagt til rette hos storbrukere. Oppstartsmøte avholdt Vi har prioritert å få orden på de fraksjonene vi allerede kildesorterer. Utstyr innkjøpt Utført. Substitutt arkivet Anlegget er nå i full drift. Årlig Gjennomført en kampanje i august/september Årlig Fokus har vært på Varmepumpeprosjektet og nye nødgeneratorer. Des Dette er gjennomført. Årlig Det tas miljøhensyn ved anskaffelse av nye biler. Innkjøpsavd. Kontinuer SUS er aktivt med i lokale lig og nasjonale grupper som fokuserer på miljøhensyn i innkjøpsprosessene. Dette er et kontinuerlig arbeid. Dette er et kontinuerlig arbeid. Kontinuer lig I hht plan Reiseplanlegger er lagt inn på intranett. Varmepumpe sluttført. Noe lys skiftet ut i korridorer. Følger rehabilitering.

5 Hovedfokus Hovedfokuset for var å få kontroll over farlig gods og å forsikre oss om at dette ble håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Videre ble det ferdigstilt nye avfallsrutiner for foretaket som nå er lagt i EQS. Det har også vært en omfattende informasjon ut til de enkelte avdelingene om hvordan de skal forholde seg til de nye rutinene. Nytt utstyr til kildesortering i fellesarealer er kjøpt inn og utplasseres våren Det ble også innført sortering av matavfall både i kantinene samt i de nye buffeene. Årets største miljøprosjekt var dog ferdigstillingen av varmepumpeanlegget som produserer både varme og kjøling ved hjelp av varmeveksling med sjøvann fra Gandsfjorden. Nasjonalt miljø og klimaforum for spesialisthelsetjenesten SUS har deltatt i Miljø og Klimaforum for Spesialisthelsetjenesten. Forumet ferdigstilte i 4 delrapporter innen områdene Innføring av miljøleiing og miljøsertifisering av helseforetakene Delprosjekt innkjøp Bygg og miljø Transport og miljø Videre ble det vedtatt at alle norske helseforetak skal sertifiseres i henhold til ISO14001 innen Følgende hovedområder må på plass før sykehuset kan sertifiseres i henhold til ISO Miljøstyringssystem som skal gjelde for hele helseforetaket Kartlegge hvordan vi påvirker miljøet Lage miljøpolicy Sette miljømål og lage handlingsplan Rapportere om oppfyllelse av miljømål Lovkrav Driftsrutiner Beredskapsplan Opplæring Ledelsens gjennomgang Gjennomføre intern revisjoner

6 Avfallsstatistikkk Papir / Papp Papp Metall Glass og metallemballasje Treverk EE avfall Hvitt papir Hardplast Mykplast Matavfall Isopor Autoklavert smitteavfall Restavfall til sortering Restavfall energi (gj.vinning) Farlig avfall Total avfallsmende er redusert med 183 tonn. Noe av dette skyldes fokus på reduksjon av unødig dobbeltemballering. Rivning av gamle barnepsykiatrisk avd. Ved rivningsarbeidene av gamle Barnepsyk., ble det satt et sterkt fokus på at avfallet skulle kildesorteres. Det ble sortert på følgende typer farlig avfall: Kreosott (PHA) Asbest Pentaklorfenol CCA impregnert trevirke EE avfall Brommerte Flammehemmere Oljetanker Kvikksølv Bly Maling og kjemikalier PCB KFK/HKFK I tillegg ble det sortert på: Trevirkee Metaller Betong Glass Totalt ble 94% av rivningsavfallet sortert. Dette utgjorde 1.599,8 tonn. Utslippp Varmepumpeanlegget som benytter varme fra Gandsfjord er satt i drift og vil fremover gi sykehuset miljøvennlig, fornybar energi. Tiltaket har redusert foretakets CO 2 utslipp med tonn, og redusert utslippene av NO x med kg.

7 Energiforbruk Energiforbruket er redusert med 6,2% fra 2009 til

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Miljørapport 2014. Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland

Miljørapport 2014. Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland Miljørapport 2014 Helse Stavanger HF ble miljøsertifisert etter 14001 standarden høsten 2014. Målet med miljørapporten er å presentere foretakets miljøresultater. Kildedata som brukes i rapporten er tatt

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 NOTAT Til: Fra: Arkivref: Universitetsdirektøren 2009/3879 ANP002/ RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 UiT innførte miljøledelsessystemet Grønn stat i 2006. Grønn stat

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Årsrapport 2007 Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng I Strategisk plan for perioden 2005-2010 heter det at: den akademiske frihet skal

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer