Renovasjon og avfallskalender 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renovasjon og avfallskalender 2014"

Transkript

1 Ullensaker Renovasjon og avfallskalender 2014 Ullensaker kommune Tlf Ekspedisjtid: Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss, og vi sender deg den riktige! Miljøstasjon Dal Skog Tlf Åpningstider husholdningskunder Vintersesong Mandag-dag : Torsdag : Lørdag : Stengt Sommersesong Man,, : Tirs og s : Lørdag : Telefonhenvendelser besvares Man- kl

2 Kjære innbygger Vi vil ønske deg et godt nytt kildesorteringsår i Din kommune er ansvarlig for innsamlingen av avfallet, mens Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er ansvarlig for behandlingen av avfallet. I 2013 ble omtrent 54% av avfallet fra vår region sendt til materialgjenvinning og 44% til energigjenvinning. Bare rundt 1% av avfallet ble lagt på deponi. En s takk til alle våre innbyggere som har bidratt til dette fantastiske resultatet! Dette viser at vi sammen tar avfallshåndteringen på alvor, og at avfallet er på rett vei. Behovet for å nå ut med informasjon til våre abonnenter, vokser i takt med innbyggertallet på Øvre Romerike. Derfor har vi for 2014 laget en utvidet brosjyre, som også inneholder viktig informasjon. I tillegg har vi tatt med en engelsk oversettelse der vi fant dette hensiktsmessig. Vi håper du leser brosjyren nøye. Skulle det dukke opp spørsmål, står vi mer enn gjerne til tjeneste med å besvare disse. Med vennlig hilsen Din kommune og Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Slik leser du avfallskalenderen: Avfallskalenderen for 2014 finner du på sidene Nummeret på din innsamlingsrute, finner du på avfallsbeholderen. Det kan være forskjellig rutenummer på restavfalls- og papp/papirruta. Rutenummeret finner du igjen på kalenderen på de datoene hvor det er henting hos deg. Husk: Ved innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager, vil dagene være merket med grønt i kalenderen. Der rutenummeret mkommer på flere dager, settes avfallet ut på den første dagen. TIPS Ønsker du å reservere deg mot å få uadressert reklame i postkassen, må du ta kontakt med posten. Lurer du på noe angående kildesortering over hele landet, kan du se Flere steder blir det nå gravd ned avfallsbrønner. Dette er nevnt/avbildet i brosjyren for de som måtte ha tilgang til slike. De som har tilgang til brønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer og ikke sekker. kalender 2014 # 2

3 Avfall på rett vei! Hvit isopor (EPS) kan leveres gratis på Dal Skog Vi oppfordrer våre abonnenter til å levere isopor på gjenvinningsstasjonen i stedet for å legge denne i plastemballasjen. GRATIS! ØRAS har fått til en avtale gjennom Grønt Punkt, (en retur- og gjenvinningsordning for bl.a. plast), om å levere isopor til resirkulering. Denne ordningen sikrer større materialgjenvinning enn om isopor leveres i retursekkene for plastemballasje. Bli med på laget, og ta med deg isopor (EPS) på neste besøkstur til oss på Dal Skog. Levering av avfall over 3m 3 til Dal Skog Husholdningskunder som kommer til Dal Skog med mer enn 3m 3 avfall, er å regne som næringskunder. Slike lass skal veies inn over vekt, og prises etter egne satser. Levering må da skje i vektas åpningstid;.-. kl Ikke på kveldstid og lørdager. Henting av avfall hjemme hos deg Tilbudet gjelder funksjhemmede, eldre og andre som ikke har egnet kjøretøy/henger for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen. Max avfallsmengde som hentes: 3 m 3 Hentedag: Etter avtale. Betaling: Kort og kontant. Avfallet som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningsstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg/innkjørsel/gårdsplass eller i carport/garasje. For bestilling: Kontakt ØRAS eller se kalender 2014 # 3

4 Slik kildesorterer du ditt husholdningsavfall How to sort your household waste Matavfall (uten emballasje) i grønn avfallspose og restavfall i vanlig bærepose. Begge poser kastes i mat- og restavfallsbeholder/ avfallsbrønn. ØRAS sorteringsanlegg er laget for sortering av bæreposer og matavfallsposer. Se sekker, kartonger og løst avfall medfører redusert sortering og driftstans, og må derfor ikke forekomme. Matavfall gjenvinnes til hagejord. Restavfall gjenvinnes til fjernvarme. Se eksempel på hva som skal kastes i posene på side 12. Food waste (without packaging) in green bags and residual waste in shopping bags. Put both into the grey top bin/deep collection container. The sorting plant can only handle the normal size of a shopping bag. Big sacks, cardboard boxes and loose waste causes reduced sorting and shutdown of the plant and must not occur. Knyt alltid posene med dobbeltknute. Avfallet blir komprimert i renovasjbilen, og derfor er det viktig at posene knytes godt for å unngå søl. Always double tie plastic bags. The waste will be compressed in the compac vehicle, and double tied bags avoids spillage. Papp/papir, kartonger og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges i papirbeholder/avfallsbrønn. Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, se oeras.no for mer informasjon. Større mengder papp/papir leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til emballasjekartong og nytt papir. Se eksempel på hva som skal kastes i papp/papirbeholder på side 13. Paper/cardboard - milk and juice cart. Rinse and fold cart, and put into your paper bin/deep collection container. Bring large quantities of paper/cardboard to the reuse and recycling centre. Plastemballasje. Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk for plastemballasje. Det er en fordel om korker tas av og legges løst i sekken/ posen, da disse er av en annen plasttype. Se eksempler på hva som kan kastes på side 13. Gjenvinnes til nye plastprodukter. Plastic packaging. Rinse, shake dry and lay loose in transparent plastic sack/bag. Also lay caps loose in the sack/bag. Annen plast som bygningsplast, hagemøbler, leker, bøtter, toalettseter o.a leveres på Miljøstasjon Dal Skog. (Batterileker er EE-avfall). Gjenvinnes til nye plastprodukter. Se side 15. Other plastic like ctruction plastic, garden furniture, toys etc. to be delivered to the reuse and recycling centre. (Battery operated toys are electrical waste). kalender 2014 # 4

5 Takk for at du kildesorterer! Glass- og metallemballasje leveres på returpunkter, gjenvinningsstasjon eller i avfallsbrønn for de som har tilgang til det. (Ildfast glass, porselen, keramikk og krystall kan leveres i egen container på Miljøstasjon Dal Skog). Se eksempler på hva som er glass- og metallemballasje på side 11. Glass and metal packaging can be delivered to recycling banks, to the reuse and recycling centre or to a deep collection container for those who have access to this. (Fireproof glass, porcelain, ceramic and crystal can be delivered in a separate container at Miljøstasjon Dal Skog.) Miljøfarlig avfall (farlig avfall og elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall)) skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller til kommunalt mottak der dette finnes. (EE-avfall kan også leveres tilbake til forhandler). ØRAS sorterer miljøfarlig avfall og videresender til godkjente behandlingsanlegg. Electrical and electronic waste to be delivered to the reuse and recycling centre or back to retailer. Hazardous waste can be delivered to the reuse and recycling centre or to a local transfer station where such is located. Brukbare klær kan leveres på noen returpunkter og på Miljøstasjon Dal skog. Se hvor du finner disse på side 11. Usable clothing to be delivered to special containers in your local council or to the reuse and recycling centre. See where to find the recycling banks on page 11. Trevirke. Ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert trevirke leveres på Miljøstasjon Dal skog. Gjenvinnes til fjernvarme. Wood to be delivered to the reuse and recycling centre. Avfall som ikke får plass til i beholderen hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen. Brukbare møbler og gjenstander kan settes i ombruksteltet på Miljøstasjon Dal Skog. Kontakt betjeningen. Waste that do not fit into your bin, for example usable furniture etc. can be delivered to the reuse and recycling centre. Medisinrester leveres på apotek. Sprøyter leveres som restavfall i lukket emballasje (flaske/kartong). Drug residues can be delivered to pharmacies. Needles are residual waste and must be delivered in protected packaging like a bottle/corton. Hageavfall leveres på Miljøstasjon Dal skog. Garden waste can be delivered to the reuse and recycling centre. kalender 2014 # 5

6 Takk for at du kildesorterer! Matavfall er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Det er nettopp dette stoffet som er viktig å utnytte og tilbakeføre til jordsmonnet. Fremdeles forsvinner mye matavfall i restavfallet og verdifulle ressurser går dermed til spille. Hjelp oss derfor å få matavfallet over i grønne poser, så kan vi kan omdanne dette til hagejord. ØRAS Hagejord ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskiftning i hager. Spesielt velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Godkjent av mattilsynet. ØRAS Hagejord trenger ikke gjødsling de første årene. Anbefales ikke til surjordsplanter. Vi selger jord i hengerlass og i småsekker, men kjører også ut lastebillass fra minimum 2m 3 og oppover. Et lastebillass tar ca 10m 3. Ring oss for pristilbud, eller se våre nettsider når sesongen nærmer seg. Utsalg og produksjsted: Miljøstasjon Dal Skog. foto: oeras.no «Jo mer du sorterer ut i grønne poser, jo mer næringsrik jord kan vi lage» kalender 2014 # 6

7 1 Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Nummeret på den innsamlingsruta som du tilhører, vil stå på avfallsbeholderen/avfallsbrønn. Dette rutenummeret finner du igjen på kalenderen på de datoene hvor det er henting hos deg. Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall JANUAR FEBRUAR MARS 3 3 Papir Plast UKE 2 UKE // 523/524/623/ // /525/624/625 / / 323 / / 214 UKE 7 UKE UKE 11 UKE UKE / UKE UKE UKE UKE UKE UKE UKE 5 31

8 UKE 15 UKE 14 UKE 16 UKE 17 UKE Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall APRIL MAI JUNI Skjærsdag Langdag 2. Påskedag /413 / 425/511/ / / / / / / / /521/ / /523/622/ /523/ / / / /514/ / / / / / / 323 / / / /214 Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager: Der rutenumrene mkommer på flere tømmedager, settes avfallet ut på den første datoen. UKE 19 UKE 18 UKE 20 UKE 21 UKE Off. høytidsdag /425/ /524/ /615/624/ // / 512/ / /514/ // / 511/512/521/ /612/621/ /513/522/ /613/622/ / 513/514/523/ /614/623/624 Kr himmelfartsdag /515/524/ /615/624/ / / / / / / UKE 24 UKE 23 UKE 25 UKE 26 UKE Pinsedag 414// / Dagene er merket med GRØNN farge 513/514/523/ /614/623/ /515/524/ /615/624/ /515/524/ /615/621/ /512/521/ / 323//513/ /623 /514/ /525/ 512/ / /514/524 Papir Plast 223/ / 224/ / / / 214

9 UKE 32 UKE 33 UKE 34 UKE UKE 37 UKE 36 UKE 38 UKE 39 UKE JULI AUGUST SEPTEMBER Restavfall Matavfall Restavfall Matavfall Restavfall Matavfall Papir Plast Papir Plast Papir Plast Rest-/matavfall Papp/papir NUMMER NUMMER UKE 28 UKE 27 UKE 29 UKE 30 UKE // / /512/ //513/ /623 /514/ / // / /525/ / / / /514/ // / 611/ / / /514/ // / / / /514/ / / // / / / //513/ /623 /514/ // / 512/ / /514/ / // / 611/ /522

10 1 Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager: Der rutenumrene mkommer på flere tømmedager, settes avfallet ut på den første datoen. Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 3 1 Dagene er merket med GRØNN farge Papir Plast UKE 41 UKE UKE 46 UKE / 413/ 214 UKE 50 UKE UKE UKE UKE /524/ / /511/ / / / / 425 / / /613 / UKE / /614 Julaften / UKE UKE Juledag 2. Juledag / /621 / UKE UKE /412// /621/622 / /623/624 / / 323

11 Glass- og metallemballasje Eksempler GLASSEMBALLASJE Vin- og spritflasker, ølflasker som det ikke er pant på, andre engangsflasker fra dressing, tran, olivenolje etc., babymatglass, syltetøyog kerveringsglass, samt annen emballasje som er merket med METALLEMBALLASJE Hermetikkbokser fra matvarer, hund- og kattemat, aluminiumsprodukter (leverpostei, margarinpapir, stekefolie, aluminiumsfolie m.m.), metallbokser (Cola, øl m.m.) som det ikke er pant på, metalltuber fra kaviar, majones, ost o.l., metallokk fra kerveringsglass og flasker, t-lyskopper uten vekeholder. Lurer du på noe om sortering av avfall, se Returpunkter finner du her: Nordkisa Kiwi Algarheim Gamle skolen Algarheim RIMI + UFF klær og sko Jessheim Bowling1 Gystad Næringspark Jessheim Coop Obs + UFF klær og sko Jessheim ESSO Mogreina Mogreina barnehage Sand Kiwi + UFF klær og sko Borgen P-plass ved Rv.2 Kløfta Romerikssenteret + UFF klær og sko Kløfta Kongsvingervegen 5 + UFF v/kiwi Dal Skog Miljøstasjon + UFF klær og sko + Fretex Brukbare klær og sko kan leveres i lukkede poser til UFF eller Fretex sine returpunkter. Med forbehold om evt. endringer kalender 2014 # 11

12 Matavfall Restavfall Eksempler I grønn matavfallspose kastes matrester, skall fra frukt- og grønnsaker, saus- og grøtrester, brød- og kakerester, syltetøyrester, te-poser, kaffefiltre, tørkerullpapir, servietter, planteog blomsterrester. Eksempler Tilgriset emballasje, tannbørster, oppvaskbørster, Q-tips, tyggegummi, plaster, bleier, sanitetsbind, fillete klær og sko, hår, dyreekskrementer, sikringer, støvsugerposer, ballonger, kulepenner, aske (avkjølt), stearinlys, produkter av sammensatte materialer, julepapir og gavepapir. foto: HIAS HUSK: Avfall skal legges i knyttede poser og ikke løst i beholder/avfallsbrønn. kalender 2014 # 12

13 Plastemballasje Eksempler Plastflasker og -kanner (legg korker løst i sekken), plastesker, - bokser og beger (youghurt, is-bokser, pepperkakebokser av plast, etc.), plastfolie, bæreposer, plastpotter og brett fra blomster samt annen emballasje som er merket med Emballasjen skylles, ristes og legges løst i knyttet sekk/pose. Plastemballasjen blir hentet hver 4. uke, på samme dag som papp/papir. Hentedag er angitt i avfallskalenderen. Flere sekker kan settes ut på hentedag. Har du glemt å sette ut sekken, kan den leveres ved neste hentedag eller til Miljøstasjon Dal Skog. Spørsmål om gjenvinning av plastemballasje, se Papp, papir og drikkekartonger Eksempler Aviser, ukeblader, reklame, innpakningspapir (NB: Julepapir og gavepapir er restavfall), konvolutter (også med vindu), eggekartonger, papp og bølgepapp (flatpakkes), pappemballasje fra matvarer som pizzaesker, makaroniesker, cornflakesesker, frysevareesker (ikke tilsølt), esker fra parfymer, sko etc. og innbundne bøker med stive permer og bøker som er sydd i ryggen. Papiret skal være rent, tørt og ikke tilsølt, samt uten tilslag av plast eller andre materialer. Papiret legges løst i beholderen. Info om returkartonglotteriet se Takk for at du kildesorterer! kalender 2014 # 13

14 Utstyr for sortering hos abonnentene Equipment for sorting your waste at home Avfallsbeholdere Alle abonnenter skal ha tilgang til beholdere for mat/ restavfall og papp/papir. Noen borettslag og sameier har også avfallsbrønner for plastemballasje, glass- og metallemballasje. Du kan ha egne beholdere eller dele med en eller flere. Beholdere på hjul finnes i 5 str for restavfall og 4 størrelser for papp/papir: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter (standard sett), 240 liter, 360 liter, 660 liter. Each household shall have access to bins for food/ residual waste and cardboard/paper. You can choose among several sizes of bins as shown above. Some common properties also have deep collection containers for plastic packaging and glass and metal packaging. Har du egne beholdere og ønsker å supplere/bytte størrelse på disse, kontakt din kommune eller ØRAS. Gjelder det drift og vedlikehold på avfallsbrønner, ta kontakt med styret eller vaktmester der du bor. Do you have your own bins and would like to change the size or order an extra bin, please contact the municipal service or ØRAS. For operation and maintenance of deep collection containers in a common property, please contact your house porter. Matavfallsposer og plastretursekker/poser Bruk grønne matavfallsposer til matavfall og klare plastretursekker for kildesortering av plastemballasje. De som har tilgang til avfallsbrønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer og ikke sekker. Sorteringsanlegget hos ØRAS skiller posene på farge, derfor er det viktig at grønne matavfallsposer kun inneholder matrester og ikke annet avfall. Use green bags for food waste only and no other waste. Use transparent sacks for plastic packaging or bags if you use a deep collection container. Renovasjbilen må m Make way for the compac vehicle Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking evt. strøing på vinterstid, slik at renovasjbilen kommer m. Avstand fra beholdere til kjørbar vei: maks 8 meter. Remember to cut hedge, bushes and trees in summertime and clear away snow in winter time so the compac vehicle can reach your bins. KLIPP BUSKER OG TRÆR! kalender 2014 # 14

15 Hjelp oss å ta vare på miljøet! Det lønner seg! Supplering av grønne matavfallsposer og blanke plastretursekker/poser: For deg med egen beholder: Knyt en tom grønn pose på restavfallsbeholderen og/eller knyt en tom blank sekk på papirbeholderen, og du får ny rull neste tømmedag. If you have your own bin: When you need more green bags, tie a green bag to your grey top bin and/or a transparent sack to your green top bin to get more bags/sacks from the waste collec. For dere med felles beholdere/avfallsbrønner: Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser og sekker bestilles via kommunen. For common collection system, you may contact your house porter to get more bags/sacks. Levering av brennbart restavfall til Miljøstasjon Dal Skog: Bruk gjennomsiktige sekker når du skal levere brennbart restavfall på gjenvinningsstasjonen. Use transparent sacks when delivering combustible waste to the reuse and recycling centre. Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på Dal Skog. ALLE abonnenter kan hente nye poser og sekker hos ØRAS. More bags/sacks can be obtained by ØRAS. Utleier av bolig har ansvar for å informere leietakere om avfallsordningen. Landlords are respible for informing the tenants about the waste agement. Avfall som bringes til Miljøstasjon Dal Skog: Grovavfall Miljøfarlig avfall (Farlig avfall og elektrisk -og elektronisk avfall (EE-avfall)) Brukbare gjenstander til ombrukstelt Hageavfall Isopor (EPS) Glassemballasje Metallemballasje Klær / sko *UFF/Fretex-punkter kalender 2014 # 15

16 Miljøstasjon Dal Skog Ørasveien 85 / 2054 Mogreina / Tlf / Faks / mail: INFORMASJON Du finner mer informasjon om sortering og renovasjon her: Design GrySolberg.no / Trykk Døvigen /Trykket på resirkulert papir GJØR MER - RESIRKULER RESIRKULER! Plastemballasjen må være ren når den leveres til gjenvinning. Da blir det mindre lukt og søl og det du har levert blir til nye produkter. The plastic must be cleeeean! REN! Kan du få det til? Fantastisk - tusen takk!

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad kommune Tlf 66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no www.nannestad.kommune.no Ekspedisjonstid: 08.00-15.30 Informasjon Har du fått feil kalender?

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2015

Renovasjon og avfallskalender 2015 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Eiendom og drift Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss,

Detaljer

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse.

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse. Fulldistribusjon ålesund kommune VANN, AVLØP OG RENOVASJON Nytt interkommunalt miljøløft Les mer på siste side Les mer om Returkartonglotteriet Side 10 Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2010 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Denne brosjyren er trykket på resirkulert papir. Til hytteiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Juletrær hentes onsdag 9. januar Nedgravde CONTAINERE Stavanger kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Til deg som bruker de nedgravde containerne Servicetorget 04005 Du

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune Informasjon fra kommunen Stavanger kommune 1 1 Bioposer og ekstrasekker Bioposer og ekstrasekker for papir og restavfall kan du kjøpe på Servicetorget eller hos Renovasjonen IKS. SERVICETORGET Klikk her

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Kvitsøy kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE!

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Informasjon fra kommunen HUSK! KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Klepp kommune Heimelaga! Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Jonas har laget Triken

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt TØMMEKALENDER Randaberg kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster WWW.RANDABERG.KOMMUNE.NO 51 41 41 00 Innhold Kontakt oss

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune Informasjon fra kommunen Klepp kommune 1 Bioposer og ekstrasekker Har du av og til mer avfall enn det er plass til i beholderne? Ekstrasekker for restavfall og papir kan kjøpes for henholdsvis kr 35 og

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer