Renovasjon og avfallskalender 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renovasjon og avfallskalender 2015"

Transkript

1 Nannestad Renovasjon og avfallskalender 015 Nannestad kommune Tlf Ekspedisjtid: Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss, og vi sender deg den riktige! Miljøstasjon Dal Skog Tlf Åpningstider husholdningskunder Vintersesong Mandag-dag : Torsdag : 08-0 Lørdag : Stengt Sommersesong Man,, : Tirs og s : 08-0 Lørdag : 0-14 Telefonhenvendelser besvares Man- kl

2 Kjære innbygger Vi vil ønske deg et godt nytt kildesorteringsår i 015. Din kommune er ansvarlig for innsamlingen av avfallet, mens Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er ansvarlig for behandlingen av avfallet. For året 014, ligger vi an til å nå omtrent samme resultat som for 01. Det vil si at ca. 54 % av avfallet som kommer til Dal Skog går til materialgjenvinning ca. 44 % til energigjenvinning (forbrenning) og kun rundt 1 % til deponi (fylling). Dette er et meget godt resultat som viser at vi sammen tar avfallshåndteringen på alvor og at avfallet er på rett veg. En s takk til alle våre innbyggere som har bidratt til dette resultatet! Vi håper du leser heftet nøye slik at du blir kjent med de ulike sorteringsordningene. Skulle det dukke opp spørsmål står vi mer enn gjerne til tjeneste. Med vennlig hilsen Din kommune og Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Slik leser du avfallskalenderen: Avfallskalenderen for 015 finner du på sidene Nummeret på innsamlingsrutene finner du på avfallsbeholderne. Det kan være forskjellig rutenummer på mat- og restavfall, papp/papir og evt. avfallsbrønner for husholdningsplast (for de som har det). Rutenummeret finner du igjen i kalenderen på de datoene hvor det er henting hos deg. Ta kontakt med din kommune ved uteblitt henting av avfall. Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager: Dagene vil være merket med rosa i kalenderen. Der rutenummeret mkommer på flere dager, settes avfallet ut på den første dagen. Renovatøren vil i noen tilfeller starte tidligere på morgenen enn normalt. TIPS Ønsker du å reservere deg mot å få uadressert reklame i postkassen, må du ta kontakt med posten. Lurer du på noe angående kildesortering over hele landet, kan du se Nedgravde avfallsbrønner Abonnenter, som har tilgang til nedgravde brønner, kildesorterer sitt avfall på samme måte som de med ordinære avfallsbeholdere. Dette er vist i brosjyren. De som har tilgang til avfallsbrønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer i stedet for sekker. If you have access to deep collection container for plastic packaging, you shall use transparent bags instead of transparent sacks. Otherwise, the sorting will be the same as for ordinary bins. (see page 1). kalender 015 #

3 Avfall på rett vei! Hvit EPS (Isopor) kan leveres gratis på Dal Skog Vi oppfordrer våre abonnenter til å levere hvit EPS (Isopor) på gjenvinningsstasjonen i stedet for å legge denne i retursekk for plastemballasje. GRATIS! ØRAS har en avtale gjennom Grønt Punkt Norge, (et selskap bak retur- og gjenvinningsordningen for bl.a. plast), om å levere EPS (Isopor) til gjenvinning. Denne ordningen sikrer større materialgjenvinning enn om EPS (Isopor) leveres i retursekkene for plastemballasje. Bli med på laget, og ta med deg EPS (Isopor) på neste besøkstur til oss på Dal Skog. Levering av avfall over m til Dal Skog Husholdningskunder som kommer til Dal Skog med mer enn m avfall, er å regne som næringskunder. Slike lass skal veies inn over vekt, og prises etter egne satser. Levering må da skje i vektas åpningstid;.-. kl Ikke på kveldstid og lørdager. Henting av avfall hjemme hos deg Tilbudet gjelder funksjhemmede, eldre og andre som ikke har egnet kjøretøy/henger for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen. Max avfallsmengde som hentes: m Hentedag: Etter avtale. Betaling: Kort og kontant. Avfallet som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningsstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg/innkjørsel/gårdsplass eller i carport/garasje. For bestilling: Kontakt ØRAS eller kalender 015 #

4 Slik kildesorterer du ditt husholdningsavfall How to sort your household waste Matavfall (uten emballasje) i grønn avfallspose og restavfall i vanlig bærepose. Begge poser kastes i mat- og restavfallsbeholder/ avfallsbrønn. ØRAS sorteringsanlegg er laget for sortering av vanlige bæreposer (5x40cm) og grønne matavfallsposer. Se sekker, kartonger og løst avfall medfører redusert sortering og driftstans, og må derfor ikke forekomme. Matavfallet gjenvinnes til hagejord. Restavfallet gjenvinnes til fjernvarme. Se eksempel på hva som skal kastes i posene på side 1. Food waste (without packaging) in green bags and residual waste in shopping bags. Put both into the grey top bin/deep collection container. The sorting plant can only handle the normal size of a shopping bag (5x40cm). Big sacks, cardboard boxes and loose waste can cause reduced sorting and shutdown of the plant and must not occur. Knyt alltid posene som skal legges i mat- og restavfallsbeholder med dobbeltknute. Avfallet blir komprimert i renovasjbilen, og derfor er det viktig at posene knytes godt for å unngå søl. Always double tie the plastic bags put into the grey-top bin. The waste will be compressed in the compac vehicle, and double tied bags avoids spillage. Papp/papir, kartonger og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges i papirbeholder/avfallsbrønn. Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, se oeras.no for mer informasjon. Større mengder papp/papir leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til emballasjekartong og nytt papir. Se eksempel på hva som skal kastes i papp/ papirbeholder på side 1. Paper/cardboard - milk and juice cart. Rinse and fold cart and put into your paper bin/deep collection container. Bring large quantities of paper/cardboard to the reuse and recycling centre. Plastemballasje. Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk/returpose for plastemballasje. Det er en fordel om korker tas av og legges løst i sekken/posen, da disse er av en annen plasttype. Se eksempler på hva som kan kastes på side 1. Gjenvinnes til nye plastprodukter. Plastic packaging. Rinse, shake dry and lay loose in transparent plastic sack/bag. Also lay caps loose in the sack/bag. Annen plast som bygningsplast, hagemøbler, leker, bøtter, toalettseter, EPS (Isopor), o.a leveres på Miljøstasjon Dal Skog. (Plastleker med batteri er EE-avfall). Gjenvinnes til nye plastprodukter. Eks. se side 15. Other plastic like ctruction plastic, garden furniture, toys, EPS etc. to be delivered to the reuse and recycling centre. (Battery operated plastictoys are electrical waste). kalender 015 # 4

5 Takk for at du kildesorterer! Glass- og metallemballasje leveres på returpunkter, gjenvinningsstasjon eller i avfallsbrønn for de som har tilgang til det. (Ildfast glass, porselen, keramikk og krystall kan leveres i egen container på Miljøstasjon Dal Skog). Se eksempler på hva som er glass- og metallemballasje på side 11. Glass and metal packaging can be delivered to recycling banks, to the reuse and recycling centre or to a deep collection container for those who have access to this. (Fireproof glass, porcelain, ceramic and crystal can be delivered in a separate container at Miljøstasjon Dal Skog.) Miljøfarlig avfall (farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)) skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller til kommunalt mottak der dette finnes. (EE-avfall kan også leveres tilbake til forhandler). ØRAS sorterer miljøfarlig avfall og videresender til godkjente behandlingsanlegg. Electrical and electronic waste to be delivered to the reuse and recycling centre or back to retailer. Hazardous waste can be delivered to the reuse and recycling centre or to a local transfer station where such is located. Klær, sko, tekstiler rene og tørre, kan leveres på returpunkter og på Miljøstasjon Dal Skog. Se hvor du finner disse på side 11. Clothing, shoes and textiles - clean and dry, to be delivered to special containers in your local council or to the reuse and recycling centre. See where to find the recycling banks on page 11. Trevirke. Ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert trevirke leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til fjernvarme. Wood to be delivered to the reuse and recycling centre. Avfall som ikke får plass til i beholderen hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen. Brukbare møbler og gjenstander kan settes i ombruksteltet på Miljøstasjon Dal Skog. Kontakt betjeningen. Waste that do not fit into your bin, for example usable furniture etc. can be delivered to the reuse and recycling centre. Medisinrester leveres på apotek. Sprøyter leveres som restavfall i lukket emballasje (flaske/kartong). Drug residues can be delivered to pharmacies. Needles are residual waste and must be delivered in protected packaging like a bottle/carton. Hageavfall grener og busker med max diameter på 10 cm leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Garden waste shrubs and twigs with a max of 10 cm in diameter can be delivered to the reuse and recycling centre. kalender 015 # 5

6 Takk for at du kildesorterer! Matavfall er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Det er nettopp dette stoffet som er viktig å få tilbakeført til jordsmonnet. Fremdeles forsvinner mye matavfall i restavfallet og verdifulle ressurser går dermed tapt. Hjelp oss derfor med å få matavfallet over i grønne poser, så vi kan omdanne dette til hagejord. ØRAS Hagejord ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskiftning i hager. Den er spesielt velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter. ØRAS Hagejord trenger ikke gjødsling de første årene. Jorda består av kompostert matavfall, hageavfall og sand. Vi bruker ikke v i vårt produkt. Produksjprosessen hos ØRAS er godkjent av mattilsynet. Vi selger jord i hengerlass og i småsekker, men kjører også ut lastebillass fra minimum m og oppover. Et lastebillass tar ca 10m. Ring oss for pristilbud, eller se våre nettsider når sesongen nærmer seg. Utsalg og produksjsted: Miljøstasjon Dal Skog. foto: oeras.no «Jo mer du sorterer ut i grønne poser, jo mer næringsrik jord kan vi lage» kalender 015 #

7 UKE UKE Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall JANUAR FEBRUAR MARS 1. nyttårsdag 4/5 /74 4/5 / Nummeret på innsamlingsruta du tilhører, står på avfallsbeholder/avfallsbrønn. Rutenummeret finner du igjen i kalenderen på de datoene det er henting hos deg. UKE 7 UKE UKE 11 UKE Papir Plast UKE UKE UKE UKE UKE UKE UKE UKE / / / / / /

8 UKE 15 UKE Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall APRIL MAI JUNI / / Skjærsdag Langdag. Påskedag / / / Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager, se side UKE 1 18 UKE Off. høytidsdag Kr himmelfartsdag UKE 4 UKE Papir Plast UKE UKE UKE Pinsedag UKE / / / UKE 18 0 / / / UKE 7 8 / UKE UKE 7 5 0

9 Restavfall Matavfall Restavfall Matavfall Restavfall Matavfall UKE UKE UKE 4 UKE 5 UKE 7 UKE UKE 8 UKE UKE 40 JULI AUGUST SEPTEMBER Rest-/matavfall Papp/papir NUMMER NUMMER UKE 8 UKE 7 UKE UKE 0 UKE 1 Papir Plast Papir Plast Papir Plast

10 UKE 41 UKE Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager, se side Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 4 5 UKE 4 UKE UKE 50 UKE Papir Plast 4 5 UKE UKE UKE / UKE UKE UKE Julaften 1. Juledag / / / / / UKE UKE / Nyttårsdag 4/5/

11 Glass- og metallemballasje Eksempler GLASSEMBALLASJE Vin- og spritflasker, ølflasker som det ikke er pant på, andre engangsflasker fra dressing, tran, olivenolje etc., babymatglass, syltetøyog kerveringsglass, samt annen emballasje som er merket med METALLEMBALLASJE Hermetikkbokser fra matvarer, hund- og kattemat, aluminiumsprodukter (leverpostei, margarinpapir, stekefolie, aluminiumsfolie m.m.), metallbokser (Cola, øl m.m.) som det ikke er pant på, metalltuber fra kaviar, majones, ost o.l., metallokk fra kerveringsglass og flasker, t-lyskopper uten vekeholder. Lurer du på noe om sortering av avfall, se Returpunkter (Recycling banks) finner du her: Sandsnesseter v/grendehuset Maura v/kiwi + Klær, sko, tekstiler Maura v/sandholtgården Nannestad v/bussterminal sentrum + Klær, sko, tekstiler Moreppen v/grendehuset Rustadvegen v/portalen Åsgreina v/gamle renseanlegget Eltonåsen vis a vis Rimi + Klær, sko, tekstiler Holter v/guldbrandsrud Dal Skog Miljøstasjon + Klær, sko, tekstiler Klær, sko, tekstiler rene og tørre kan leveres i lukkede poser til egne beholdere ved noen returpunkter. Med forbehold om evt. endringer kalender 015 # 11

12 Matavfall Restavfall Eksempler I grønn matavfallspose kastes matrester, skall fra fruk og grønnsaker, sausog grøtrester, brød- og kakerester, syltetøyrester, teposer, kaffefiltre, tørkerullpapir, servietter, plante- og blomsterrester. Eksempler Tilgriset emballasje, tannbørster, oppvaskbørster, Q-tips, tyggegummi, plaster, bleier, sanitetsbind, sko, hår, dyreekskrementer, sikringer, støvsugerposer, ballonger, kulepenner, aske (avkjølt), stearinlys, produkter av sammensatte materialer, julepapir og gavepapir. foto: HIAS HUSK: Avfall skal legges i knyttede poser og ikke løst i beholder/avfallsbrønn. Beholder/avfallsbrønn med feilsortert avfall kan risikere å ikke bli tømt. kalender 015 # 1

13 Plastemballasje Eksempler Plastflasker og -kanner (legg korker løst i sekken/posen), plastesker, - bokser og beger (youghurt, isbokser, pepperkakebokser av plast, etc.), plastfolie, bæreposer, plastpotter og brett fra blomster samt annen emballasje som er merket med Emballasjen skylles, ristes og legges løst i knyttet sekk/pose. Plastretursekkene blir hentet hver 4. uke, på samme dag som papp/papir. Hentedag er angitt i avfallskalenderen. Flere sekker kan settes ut på hentedag. Har du glemt å sette ut sekken, kan den leveres ved neste hentedag eller til Miljøstasjon Dal Skog. Spørsmål om gjenvinning av plastemballasje, se Papp, papir og drikkekartonger Eksempler Aviser, ukeblader, reklame, innpakningspapir (NB: Julepapir og gavepapir er restavfall), konvolutter (også med vindu), eggekartonger, drikkekartonger, papp og bølgepapp (flatpakkes), pappemballasje fra matvarer som pizzaesker, makaroniesker, cornflakesesker, frysevareesker (ikke tilsølt), esker fra parfymer, sko etc. og innbundne bøker med stive permer og bøker som er sydd i ryggen. Papiret skal være rent, tørt og ikke tilsølt, samt uten tilslag av plast eller andre materialer. Papiret legges løst i beholderen. Info om returkartonglotteriet se Takk for at du kildesorterer! HENTES HVER 4. UKE kalender 015 # 1

14 Utstyr for sortering hos abonnentene Equipment for sorting your waste at home Avfallsbeholdere Alle abonnenter skal ha tilgang til beholdere/ brønn for mat/restavfall og papp/papir. Noen borettslag og sameier har også avfallsbrønner for plastemballasje, glass- og metallemballasje. Du kan ha egne beholdere eller dele med en eller flere. Beholdere på hjul finnes i 5 str for restavfall og 4 størrelser for papp/papir: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter (standard sett), 40 liter, 0 liter, 0 liter. Each household shall have access to bins/deep collection containers for food/residual waste and cardboard/paper waste. You can choose among several sizes of bins as shown above. Some common properties also have deep collection containers for plastic packaging and glass and metal packaging. Har du egne beholdere og ønsker å supplere/bytte størrelse på disse, kontakt din kommune eller ØRAS. Gjelder det drift og vedlikehold på avfallsbrønner, ta kontakt med styret eller vaktmester der du bor. Do you have your own bins and would like to change the size or order an extra bin, please contact the municipal service or ØRAS. For operation and maintenance of deep collection containers in a common property, please contact your house porter. Matavfallsposer og plastretursekker/poser Bruk grønne matavfallsposer til matavfall og klare plastretursekker for kildesortering av plastemballasje. De som har tilgang til avfallsbrønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer og ikke sekker. Sorteringsanlegget hos ØRAS skiller posene på farge, derfor er det viktig at grønne matavfallsposer kun inneholder matavfall og ikke annet avfall. Use green bags for food waste only and no other waste. Use transparent sacks for plastic packaging or bags if you use a deep collection container. Renovasjbilen må m - ellers blir ikke avfallet hentet. Make way for the compac vehicle Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking evt. strøing på vinterstid, slik at renovatøren får tømt beholderne. Avstand fra beholdere til kjørbar vei: maks 5 meter. Remember to cut hedge, bushes and trees in summertime and clear away snow in winter time so the waste collec can empty the bins. KLIPP BUSKER OG TRÆR! kalender 015 # 14

15 Hjelp oss å ta vare på miljøet! Det lønner seg! Supplering av grønne matavfallsposer og blanke plastretursekker/poser: For deg med egen beholder: Knyt en tom grønn pose på restavfallsbeholderen og/eller knyt en tom blank sekk på papirbeholderen, og du får ny rull neste tømmedag. If you have your own bin: When you need more green bags, tie a green bag to your grey top bin and/or a transparent sack to your green top bin to get more bags/sacks from the waste collec. For dere med felles beholdere/avfallsbrønner: Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser og sekker bestilles via kommunen. For common collection system, you may contact your house porter to get more bags/sacks. ALLE abonnenter kan hente nye poser og sekker hos kommunen eller ØRAS. More bags/sacks can be obtained by the municipal service or ØRAS. Utleier av bolig har ansvar for å informere leietakere om avfallsordningen. Landlords are respible for informing the tenants about the waste agement. Levering av brennbart restavfall til Miljøstasjon Dal Skog: Bruk gjennomsiktige sekker når du skal levere brennbart restavfall på gjenvinningsstasjonen. Restavfall levert i sorte sekker i rundellen, blir avvist. Use transparent sacks when delivering combustible waste to the reuse and recycling centre. Combustible waste in black sacks will be rejected. Gjennomsiktige sekker kan kjøpes i kundemottaket hos ØRAS og i diverse varehus. You can buy transparent sacks from the customer reception at ØRAS or in various Warehouses. Avfall som bringes til Miljøstasjon Dal Skog: Grovavfall Miljøfarlig avfall (Farlig avfall og elektrisk -og elektronisk avfall (EE-avfall)) Brukbare gjenstander til ombrukstelt Hageavfall EPS (Isopor) Glassemballasje Metallemballasje Klær, sko, tekstiler *UFF/Fretex-punkter Kommunalt mottak : Hageavfall i Bahus - i sommerhalvåret. Åpningstider anneres. kalender 015 # 15

16 Miljøstasjon Dal Skog Ørasveien 85 / 054 Mogreina / Tlf / Faks / mail: INFORMASJON Du finner mer informasjon om sortering og renovasjon her: Design GrySolberg.no / Trykk Døvigen /Trykket på resirkulert papir

Renovasjon og avfallskalender 2015

Renovasjon og avfallskalender 2015 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Eiendom og drift Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss,

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad kommune Tlf 66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no www.nannestad.kommune.no Ekspedisjonstid: 08.00-15.30 Informasjon Har du fått feil kalender?

Detaljer

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse.

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse. Fulldistribusjon ålesund kommune VANN, AVLØP OG RENOVASJON Nytt interkommunalt miljøløft Les mer på siste side Les mer om Returkartonglotteriet Side 10 Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2010 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Denne brosjyren er trykket på resirkulert papir. Til hytteiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Juletrær hentes onsdag 9. januar Nedgravde CONTAINERE Stavanger kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Til deg som bruker de nedgravde containerne Servicetorget 04005 Du

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune Informasjon fra kommunen Stavanger kommune 1 1 Bioposer og ekstrasekker Bioposer og ekstrasekker for papir og restavfall kan du kjøpe på Servicetorget eller hos Renovasjonen IKS. SERVICETORGET Klikk her

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Kvitsøy kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt TØMMEKALENDER Randaberg kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster WWW.RANDABERG.KOMMUNE.NO 51 41 41 00 Innhold Kontakt oss

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE!

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Informasjon fra kommunen HUSK! KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Klepp kommune Heimelaga! Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Jonas har laget Triken

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer