Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A Søknad om samtykke til deltakelse på middag med nærings- og handelsminister Trond Giske ÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Meld St 10 Høringsnotat Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2011/ /2011 orges aturvernforbund Dokument 3:7 Oversendelse av dokument - Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen Dokument 3:7 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen 2011/ / Riksrevisjonen nvitasjon til fagseminar - Kompetansemessig rustet til å møte klimaendringene? - Oslo EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Kunnskapsdepartementet Side: 1 av 15

2 Dokument 8:99 S Svar på brev av departementets vurdering av forslaget Dokument 8:99 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Christian Tybring-Gjedde og Peter. Myhre om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden nvitasjon til fagseminar - Kompetansemessig rustet til å møte klimaendringene? - Oslo KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Kunnskapsdepartementet nterpellasjon fra Anders B Werp - kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot ungdom og unge menn får bedre effekt T121 ( ) Det er foruroligende mange gutter og unge menn som er registrert for lovbrudd. ylig fremlagt statistikk viser at 34 prosent av menn under 25 år har fått en strafferettslig reaksjon. Tallene skiller ikke mellom alvorlig kriminalitet og 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden Henvendelse om markering og alle dager kl /2011 Sosialistisk ngdom Side: 2 av 15

3 Svar på henvendelse om markeringer /2011 Sosialistisk ngdom Henvendelse om stand kl / Oslo FrP Svar på henvendelse om stand / Oslo FrP nvitasjon til legemiddeldagen - Oslo HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Apotekforeningen Side: 3 av 15

4 nvitasjon til legemiddeldagen - Oslo FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Apotekforeningen Meld St 10 Høringsnotat Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2011/ /2011 ndustri Energi Henvendelse om markering og begge dager kl /2011 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Svar på henvendelse om markeringer /2011 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Side: 4 av 15

5 Sluttrapport til internt bruk fra arbeidsgruppen som har innført tids- og avviksregistrering Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL X 2008/ /2011 Randi Wisnes Haugen Opsjon med forlengelse på to år av rammeavtale på levering av tidsskrifter til Stortingsbiblioteket - Swets nformation Services Rammeavtale på levering av tidsskrifter til Stortingsbiblioteket - Swets nformation Services opsjon på forlengelse med to år fram til Sak 2003/2213 DL 2008/ /2011 Swets nformation Services Parlamentarisk vennskapsgruppe fra Kuwait - bekrefter besøk til Stortinget FK - Parlamentarisk vennskapsgruppe fra Kuwait - besøk til Stortinget / /2011 Kuwait asjonalforsamlingen m.fl. Den fjerde F-konferansen i stanbul om de minst utviklede landene (ML) - deltakelse fra Stortinget ML - Den fjerde F-konferansen i stanbul om de minst utviklede landene (Least Developed Countries) LDC V X 2011/ / Hans Brattesta Side: 5 av 15

6 Resolusjon fra årsmøtet i HLF Telemark ettårig skrivetolkutdannelse nå - ingen tekst ingen lisens Kopi av brev til / fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra diverse avsendere / /2011 HLF Telemark Diplomatpass for stortingsrepresentanter - kriterier Regler for utstedelse av pass for stortingsrepresentantene - spesialpass - diplomatpass X 2010/ /2011 Hans Brattesta nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte på Stortinget ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 ngunn Opsahl Viereid Beslutningsnotat fra forprosjekt tjenestebestillinger Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL og arbeidsordre X 2010/ /2011 Randi Wisnes Haugen m.fl. Side: 6 av 15

7 Resolusjon fra årsmøte i HLF Telemark ingen tekst - ingen lisens Kulturpolitikk / /2011 HLF Telemark Statsrådsprotokollene Ref.sak, nr. 2 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / / Statsministerens kontor nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Mona Bothner nvitasjon til EREKAs interparlamentariske konferanse i Jerusalem program KK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Alice Braadland Side: 7 av 15

8 nvitasjon til EREKAs interparlamentariske konferanse i Jerusalem program ÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Marit Halleraker Resolusjon vedtatt på årsmøte behold dagens tippenøkkel Statsbudsjettet FKK 2011/ / orges Kulturvernforbund abovarsel for tiltak på eiendommen grn brn Lille Grensen 7- oppføring av rampe for rullestolbruker abovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven - Sak DL 2008/ / Pride architecture Meld St 10 Høringsnotat Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2011/ /2011 orges Rederiforbund Side: 8 av 15

9 Dokument 8:39 S nnspill Dokument 8:39 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om full fosterhjemsdekning innen / /2011 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Åpent brev - det armenske samfunnet i orge - markering Fridtjof ansens vei Lysaker FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2011 Armensk kulturforening i orge nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte på Stortinget EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 nger Marie Vatne henvendelse - innbetaling av skatt Henvendelser - skatter og avgifter / / Odd-Bjørn Teig Side: 9 av 15

10 Forespørsel språkkurs utlandet engelsk - Tender notice for individual language training Språkkurs i utlandet - individuelle språkkurs i engelsk sommer / / York Associates, England m.fl. Dokument 8:113 S nnspill - finansiering av boligtilbud for funksjonshemmede unge - oppfølging av hvpu reformen Dokument 8:113 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Sonja Sjøli og Bent Høie om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet 2011/ / Pål Walstad Statsborgerskap - for personer med id-tvil FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / / Aksjonsgruppen for norsk statsborgerskap Henvendelse om markeringer onsdagene og alle dager / Foreningen for Human arkotikapolitikk Side: 10 av 15

11 Svar på henvendelse om markeringer /2011 Foreningen for Human arkotikapolitikk Konkurransegrunnlag språkkurs utlandet engelsk - Tender notice for agreement Language Courses Abroad 2011 Språkkurs i utlandet - individuelle språkkurs i engelsk sommer / / York Associates, England m.fl. nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte kl 1230 Auditoriet FK - nnenlandsreiser - invitasjoner / /2011 Bjarne Syrdal nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte på Stortinget KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Alice Braadland Side: 11 av 15

12 Dok8:129 S Forslag om en gjennomgang av kulturminnepolitikken DOK8:129 S Forslag om en gjennomgang av kulturminnepolitikken 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 ngrid Ovedie Volden nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Marianne Brænden Ephorte - oppgradering til Ephorte - Oppgraderinger 2010 X 2010/ /2011 Lene Andreassen m.fl. Side: 12 av 15

13 nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte på Stortinget JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 nger Marie Vatne Spørsmål - svar - Stortingets tredningsseksjon - oppdrag 122/2011 Spørsmål - svar - Stortingets tredningsseksjon - oppdrag 122/ / / tlendingsdirektoratet Statsborgerskap - for personer med tvilsom identitet Asylsøkere - henvendelser / / Aksjonsgruppen for orsk Statsborgerskap Anmodning om møte med komiteen i forbindelse med studiebesøk fra Georgia KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 13 av 15

14 nvitasjon til foredrag om taushetsplikt for representanter og ansatte TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Tore-dag Lien y flyplass ved Mo i Rana - Hauan - kopi av brev til ordland Fylkesting Flytrafikk - flyplasser / /2011 Vefsn kommune Svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 136/2011 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 136/ / /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Henvendelse - statsborgerskap - for personer med tvilsom identitet Familiepolitikk / /2011 Aksjonsgruppen for orsk Statsborgerskap Side: 14 av 15

15 Henvendelse - statsborgerskap - for personer med tvilsom identitet Helsevesenet - henvendelser / /2011 Aksjonsgruppen for orsk Statsborgerskap Henvendelse - statsborgerskap - for personer med tvilsom identitet Fattigdomsbekjempelse - henvendelser / /2011 Aksjonsgruppen for orsk Statsborgerskap Meld St 10 Høringsnotat Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2011/ /2011 orges Fiskarlag Meld St 10 Høringsnotat Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2011/ /2011 WWF-orge Side: 15 av 15

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer