Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/ / NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Servoplanetgir PS.C.. Utgave 12/ / NO Driftsveiledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Deponering Sikkerhetsmerknader Generelt Målgruppe Korrekt bruk Transport, lagring Oppstilling Idriftsettelse/drift Kontroll/vedlikehold Demontering av motor ved gir med direkte motormontering Enhetenes temperatur Leveringsomfang og oppbygging av enheten Utførelser og alternativer Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel: Typebetegnelse servoplanetgir PS.C.. med adapter ECH.. eller EPH Eksempel: Bestillingskode servoplanetgirmotor PS.C Girbygging Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir Prinsipiell oppbygging av adapter ECH.. for servoplanetgir Prinsipiell oppbygging av adapter EPH.. for servoplanetgir Mekanisk installasjon Før du begynner Forutsetninger for montering Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Oppstilling av gir Montering på et anlegg Montering av utgående elementer på utgående aksel Montering med kile Montering uten kile Unngå høyere tverrkrefter enn tillatt Monteringsmerknader Montering av koblinger Montering av motor på adapter ECH Monteringsrekkefølge Maksimalt tillatt motorvekt Demontering av motor fra adapter ECH Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapteren ECH Montering av motor på adapter EPH Monteringsrekkefølge Maksimalt tillatt motorvekt Demontering av motor fra adapter EPH Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapter EPH Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 3

4 Innhold 5 Kontroll og vedlikehold Vedlikehold Driftsfeil Kundeservice Feil og utbedring av feil Sende til reparasjon Vedlegg Forkortelser Adresser Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

5 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknadene 1 1 Generelle merknader 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt STOPP! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller omgivelsene MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. 1.2 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Sørg for at driftsveiledningen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider på enheten på eget ansvar. 1.3 Ansvarsfraskrivelse At driftsveiledningen følges, er en grunnleggende forutsetning for sikker drift av servoplanetgiret PS.C.. og for at produktegenskaper og karakteristiske ytelser skal oppnås. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 5

6 1 Generelle merknader Deponering 1.4 Deponering Følg aktuelle nasjonale bestemmelser: Kasser komponentene, eventuelt også atskilt etter egenskaper og gjeldende landsspesifikke forskrifter, for eksempel som: Stålskrot Huskomponenter Tannhjul Aksler Rullelager Støpegods Aluminiumskrot Huskomponenter Adapterdeler Spillolje samles og kasseres i henhold til gjeldende bestemmelser. 6 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

7 Sikkerhetsmerknader Generelt 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten på eget ansvar, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 2.1 Generelt Produkter med skader må aldri installeres og aldri settes i drift. Reklamasjon i forbindelse med skader må sendes transportfirmaet omgående. Under og etter drift har girmotorer, gir og motorer: Spenningsførende deler Bevegelige deler Muligens varme flater Følgende arbeid skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell: Oppstilling/montering Tilkobling Idriftsetting Vedlikehold Reparasjoner Vær oppmerksom på følgende merknader og dokumenter: Tilhørende driftsveiledninger og koblingsskjemaer Advarsler og sikkerhetsmerker på giret/girmotoren Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Det er fare for alvorlige person- eller innretningsskader Ved ukyndig bruk Ved feil installasjon eller feil betjening Ved ulovlig fjerning av påkrevde sikkerhetsdeksler og/eller hus 2.2 Målgruppe Servoplanetgir PS.C.. kan utgjøre en fare for personer og materiell. Alt arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service skal derfor kun utføres av opplært personell som kjenner til de potensielle farene. Personellet må ha tilsvarende kvalifikasjoner for å utføre arbeidet og være kjent med montering, installering og drift av maskinen. I denne sammenheng må driftsveiledningen, og da spesielt sikkerhetsinformasjonen, være lest nøye, forstått og følges. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har fått egnet instruksjon. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk 2.3 Korrekt bruk Korrekt bruk forutsetter at man går frem i henhold til driftsveiledningen. Servoplanetgir PS.C.. er enheter som drives med motorer for industrielle og kommersielle systemer. Servoplanetgirene PS.C.. må ikke brukes i forbindelse med andre girenhetsbelastninger enn det som er tillatt, eller andre bruksområder enn industrielle og kommersielle systemer uten at det er spesielt avtalt med SEW-EURODRIVE. I henhold til EF-direktiv for maskiner 98/37/EF er servoplanetgirene PS.C.. komponenter som skal monteres i maskiner og anlegg. Med hensyn til EF-direktivets gyldighetsområde, er oppstart av tilsiktet drift ikke tillatt før det er fastslått at sluttproduktet er i samsvar med maskindirektivet 98/37/EF. 2.4 Transport, lagring Kontroller leveransen straks etter mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Giret må ikke tas i bruk hvis det er skadet. De påskrudde transportkrokene er kun beregnet for vekten av girmotoren/giret. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere last. Dersom det finnes to bærekroker eller ringbolter, må begge brukes under transport. Trekkretningen på festet skal, i samsvar med DIN 580, ikke overskride en skråstilling på 45. Hvis nødvendig, brukes egnet og tilmålt transportmiddel. Mulige skader som skyldes feil lagring! Giret skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom det ikke monteres straks. 2.5 Oppstilling Se merknadene i kapittel 4, Mekanisk installasjon. 8 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

9 Sikkerhetsmerknader Idriftsettelse/drift Idriftsettelse/drift Forviss deg om at følgende forutsetninger er oppfylt ved drift: Overvåknings- og verneanordninger må være i drift. Dette gjelder også for testkjøringer. Girene må aldri settes i drift ved følgende omgivelsesforhold: potensielt eksplosiv atmosfære olje syre gass damp stråling Omgivelsestemperaturen er mellom 20 C og +40 C. Kontakt SEW-EURODRIVE hvis omgivelsestemperaturen ligger utenfor tillatt område. Girene skal bare settes i drift hvis luftingen er tilstrekkelig til å unngå akkumulering av varme. 2.7 Kontroll/vedlikehold Vær oppmerksom på henvisningene i kapittel 5 Kontroll og vedlikehold. 2.8 Demontering av motor ved gir med direkte motormontering STOPP! Feilfunksjon på grunn av demontering av motoren fra servoplanetgiret ved direkte motormontering. Demonter aldri motoren fra servoplanetgiret på egen hånd. Hvis demonteringen er foretatt på kundesiden, er det ikke sikkert at servoplanetgir PS.C.. fungerer slik det skal. I slike tilfeller opphører garantien. 2.9 Enhetenes temperatur Gir kan bli svært varme under drift. Det er fare for forbrenningsskader så lenge giret ikke er avkjølt. Giret kan ha en overflatetemperatur på opptil 110 C. Kom aldri i berøring med giret under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 9

10 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Utførelser og alternativer 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten MERK Se katalogen Servogirmotorer DS-, CM-, CMP-motorer i kombinasjon med PS.C..- gir, samt driftsveiledningen til motoren som brukes, i forbindelse med leveringsomfang og prosjektering. Du kan laste ned ovennevnte dokumentasjon fra Internett: 3.1 Utførelser og alternativer Servoplanetgir PS.C.. Type Forklaring PS.C.. Servoplanetgir med B5 utgående flens og massiv aksel PSKC.. Servoplanetgir med B5 utgående flens og massiv aksel med kile PS.CZ.. Servoplanetgir med B14 utgående flens og massiv aksel PSKCZ.. Servoplanetgir med B14 utgående flens og massiv aksel med kile 10 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

11 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel: Typebetegnelse servoplanetgir PS.C.. med adapter ECH.. eller EPH.. Fig. 1: Eksempel på et servoplanetgir PS.C.. med adapter ECH axx Fig. 2: Eksempel på et servoplanetgir PS.C.. med adapter EPH axx Typebetegnelsen på servoplanetgir PS.C.. med adapter begynner med modellserien til giret. PS.C 521 /ECH 05 /14 /11 Kodetall koblingsboring Kodetall flensgeometri (sentrering, hullsirkel) Kodetall ytelsesklasse Betegnelse adapter: ECH.., EPH.. Getriebegröße: for eksempel 521 Girtype: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 11

12 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel: Merkeplate servoplanetgir PS.C.. med adapter Fig. 3: Eksempel på merkeskilt 62863ade i Girutveksling IM Byggformangivelse IP Kapsling n epk [1/min] Maks. tillatt inngående turtal l[o/min] n apk [1/min] Maks. tillatt utgående turtall [o/min] M apk [Nm] Maks. tillatt utgående dreiemoment Eksempel: Bestillingskode servoplanetgirmotor PS.C.. Fig. 4: Eksempel på servoplanetgirmotor PS.C axx 12 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

13 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt 3 En servoplanetgirmotor med brems, manuell frigivelse, termistortemperaturføler og hurtigkontakt med tilkoblingstverrsnitt 1,5 mm 2 har for eksempel følgende typebetegnelse: PS.C 321 CMP 50M /BP /KTY /AS1H /SB Hurtigkontakt motor og brems, kontakthus med aksial giverkabelinnføring Motoralternativ giver HIPERFACE Multiturn Temperatursensor Brems Byggstørrelse motor Motorserie Girstørrelse: for eksempel 321 Girtype: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Eksempel: Merkeskilt servoplanetgirmotor PS.C.. Fig. 5: Merkeskilt servoplanetgirmotor PS.C ADE MERK Merkeskiltet til servoplanetgirmotor PS.C.. er festet til servomotoren! Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 13

14 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging 3.3 Girbygging MERK Følgende illustrasjoner er prinsipielle. De brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordningen til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av girstørrelse og type! Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir PSKC.. Fig. 6: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKC121 til PSKC AXX [1] Planetbærer utgang [13] Kulelager [46] Lim og tetningsmiddel [5] Sylinderstift, herdet [16] Planethjulaksel [55] Trykkplate [6] Kile 1) [17] Planethjul [56] O-ring [8] Akseltetningsring [18] Nålkrans [59] Ring [11] O-ring [21] Låsering [114] Solhjul [12] Kulelager [24] Drivflens [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKC121 til PSKC Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

15 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir PSKCZ.. Fig. 7: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKCZ121 til PSKCZ AXX [1] Planetbærer utgang [13] Kulelager [46] Lim og tetningsmiddel [5] Sylinderstift, herdet [16] Planethjulaksel [55] Trykkplate [6] Kile 1) [17] Planethjul [56] O-ring [8] Akseltetningsring [18] Nålkrans [59] Ring [11] O-ring [21] Låsering [114] Solhjul [12] Kulelager [24] Drivflens [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKCZ121 til PSKCZ621 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 15

16 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir PSKC.. Fig. 8: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKC122 til PSKC AXX [1] Planetbærer utgang [18] Nålkrans [106] Planetbærer fortrinn [5] Sylinderstift, herdet [21] Låsering [111] Planethjulaksel [6] Kile 1) [22] Solhjul [112] Nålkrans [8] Akseltetningsring [24] Drivflens [113] Planethjul [11] O-ring [46] Lim og tetningsmiddel [114] Solhjul [12] Kulelager [55] Trykkplate [116] O-ring [13] Kulelager [56] O-ring [118] Ring [16] Planethjulaksel [59] Ring [146] Lim og tetningsmiddel [17] Planethjul [105] Trykkplate [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKC122 til PSKC Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

17 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir PSKCZ.. Fig. 9: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKCZ122 til PSKCZ AXX [1] Planetbærer utgang [18] Nålkrans [106] Planetbærer fortrinn [5] Sylinderstift, herdet [21] Låsering [111] Planethjulaksel [6] Kile 1) [22] Solhjul [112] Nålkrans [8] Akseltetningsring [24] Drivflens [113] Planethjul [11] O-ring [46] Lim og tetningsmiddel [114] Solhjul [12] Kulelager [55] Trykkplate [116] O-ring [13] Kulelager [56] O-ring [118] Ring [16] Planethjulaksel [59] Ring [146] Lim og tetningsmiddel [17] Planethjul [105] Trykkplate [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKC122 til PSKC622 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 17

18 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell oppbygging av adapter ECH.. for servoplanetgir Fig. 10: Prinsipiell oppbygging av adapter ECH AXX [203] Akseltetningsring [207] Adapterflens [230] Motorakselhylse [204] Pinneskrue [212] Adapteraksel [399] Tetteplugg [206] Sekskantmutter [229] Gjengestift [471] Skiver 18 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

19 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell oppbygging av adapter EPH.. for servoplanetgir [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] [402] Fig. 11: Prinsipiell oppbygging av adapter EPH AXX [203] Akseltetningsring [223] Kulelager [402] Låsering [204] Pinneskrue [229] Spennring [404] Låsering [206] Sekskantmutter [230] Koblingshylse [442] Adapterflens [207] Flens [231] Låsehette [470] Maskinskrue [212] Adapteraksel [247] Passkive [471] Låseskive [216] Lim og tetningsmiddel [399] Tetteplugg Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 19

20 4 Mekanisk installasjon Før du begynner 4 Mekanisk installasjon 4.1 Før du begynner Drivenheten skal kun monteres hvis den er uten skader (ingen skader som følge av transport eller lagring). 4.2 Forutsetninger for montering Utgående aksler og flensflater må rengjøres nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss eller lignende. Bruk vanlig løsemiddel. STOPP! Mulige materialskader! Pass på at det ikke kommer løsemiddel på tetningsleppene på akseltetningsringene! Driften må bare monteres når det er sørget for tilstrekkelig utlufting etter installasjonen. Slik unngår man akkumulering av varme. Ved abrasive omgivelsesforhold må akseltetningsringene på den utgående siden beskyttes mot slitasje. 4.3 Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Fastnøkkelsett Momentnøkkel Påtrekksverktøy Festemateriale for transmisjonselementer Unbrakonøkkel, sett Plasthammer 4.4 Oppstilling av gir Giret må bare stilles opp eller monteres på et jevnt 1) og vridningsstabilt fundament. I andre tilfeller kan det oppstå sterke tilleggskrefter som fører til at giret slites før tiden. Det må ikke forekomme svingninger fra omgivelsene. Bruk skruer i kvalitet 10.9 med underlagsskiver for å feste servoplanetgirmotoren. Ved girutførelse PS.CZ.. må det være en innskruingsdybde i girets utgående flens som tilsvarer 1,6 ganger skruediameteren. Ved fare for elektrokjemisk korrosjon mellom gir og arbeidsmaskin, brukes plastmellomlegg med en tykkelse på 2 3 mm. Plastmaterialet må ha en elektrisk avledningsmotstand < 10 9 Ê. Elektrokjemisk korrosjon kan oppstå mellom ulike metaller, som for eksempel støpejern og rustfritt stål. Bruk også underlagsskiver i plast til skruene. 1) Maksimalt tillatt planhetsavvik for flensmontering i samsvar med DIN ISO Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

21 Mekanisk installasjon Montering på et anlegg Montering på et anlegg Servoplanetgir PS.C..: Montering på girsiden via monteringsflensen Fig. 12: Montering av servoplanetgiret PS.C.. i en anleggskonstruksjon 62898axx [1] Skruer i kvalitet 10.9 [2] Underlagsskive Servoplanetgir PS.CZ..: Montering på girsiden via monteringsflensen Fig. 13: Montering av servoplanetgiret PS.CZ.. i en anleggskonstruksjon 62831AXX [1] Skruer i kvalitet 10.9 (vær oppmerksom på innskruingsdybde 1,6 d) Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 21

22 4 Mekanisk installasjon Montering av utgående elementer på utgående aksel 4.6 Montering av utgående elementer på utgående aksel STOPP! Unngå under enhver omstendighet slag på girakselen ved montering og demontering. Servoplanetgiret blir ellers ødelagt. Dette fører til at garantien opphører. Firmaet SEW- EURODRIVE GmbH & Co KG kan derfor i slike tilfeller ikke etterkomme krav om erstatning Montering med kile Figuren under viser et eksempel på et påtrekksverktøy for montering av koblinger [3] eller nav på motor- eller girakseltapper. Det er ikke alltid nødvendig å bruke påtrekksverktøy på aksiallageret [2]. MERK Ved serie PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. kan akselkragen (se posisjon [1]) brukes som definert festepunkt ved montering av inn- og utgående elementer. Fra fabrikken er utgående aksler påført rustbeskyttelsesmiddel. Fjern derfor rustbeskyttelsesmiddelet før montering, for eksempel med vaskebensin. Fig. 14: Montering med påtrekksverktøy 06699AXX [1] Akselkrage [2] Aksiallager [3] Koblingsnav 22 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

23 Mekanisk installasjon Montering av utgående elementer på utgående aksel Montering uten kile Figuren under viser et eksempel på akselmontering med innvendig spennsett MERK Ved bruk av spennsett på glatte akseltapper må du påse at akselen er grundig rengjort og at alt fett er fjernet. Klemområdet [5] må være absolutt fettfritt. Ellers er det ikke sikkert at aksel-nav-forbindelsen fungerer slik den skal. For å hindre akselkorrosjon skal flater som ikke er tildekket [4], påføres fett etter monteringen. Fig. 15: Montering med spennsett 06743AXX [1] Akselkrage [2] Spennsett [3] Utgående element, for eksempel tann- eller kjedehjul [4] Akselområde med fett [5] Klemområde uten fett Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 23

24 4 Mekanisk installasjon Montering av utgående elementer på utgående aksel Unngå høyere tverrkrefter enn tillatt Figuren under viser riktig montering av et tann- eller kjedehjul for å unngå høyere tverrkrefter enn tillatt. Fig. 16: Montering av et tann- eller kjedehjul 06700AXX [1] Nav Figur A = ikke korrekt Figur B = korrekt Monteringsmerknader Vær oppmerksom på følgende ved montering: Monter transmisjonselementene kun med påtrekksverktøy. Bruk da senteringshullet med gjenger som finnes på akseltappen. STOPP! Remskiver, koblinger, tannhjul osv. skal under ingen omstendigheter settes på akseltappen med hammerslag, da det ellers oppstår skader på lager, hus og aksel. Pass på at remmen på remskivene er strammet korrekt og i henhold til produsentens angivelser. Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert, og må ikke skape radialeller aksialkrefter utover det som er tillatt (tillatte verdier, se katalogen Servogirmotorer DS-, CM-, CMP-motorer i kombinasjon med PS.C..-gir). 24 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

25 Mekanisk installasjon Montering av koblinger 4 Bruk kun skruer i kvalitetsklasse 12.9 for montering av de utgående elementene på den utgående akselen til servoplanetgiret, se tabellen under. Maskinskruer med innvendig sekskant iht. DIN EN ISO 4762 Kvalitetsklasse Tiltrekkingsmoment [Nm] M M M M M M MERK Monteringen går lettere hvis du varmer opp hullet til det utgående elementet i kort tid til 80 C til 100 C. 4.7 Montering av koblinger Ved montering av koblingene må følgende rettes opp i henhold til koblingsprodusentens angivelser: A Maksimal- og minimalavstand B Aksialavvik C Vinkelavvik A B C Fig. 17: Maksimal- og minimalavstand (A), aksialavvik (B), vinkelavvik (C) 04332AXX ADVARSEL! Viktig! Fare for fastklemming og personskader! For å unngå personskader må inn- og utgående elementer som remskiver, koblinger og så videre dekkes til med en berøringsbeskyttelse! Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 25

26 4 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter ECH Montering av motor på adapter ECH.. Fig. 18: Montering av motor med adapter ECH AXX [1] Momentnøkkel [2] Tetteplugg [3] Motoraksel [4] Motor [5] Plan flate [6] Klemskrue [7] Motorakselhylse [9] Adapteraksel [10] Adapter ECH.. STOPP! Påse at adapteren ECH.. ikke tilter når servomotoren monteres eller demonteres. Ellers er det ikke sikkert at dreiemomentet overføres slik det skal Monteringsrekkefølge Overhold følgende rekkefølge ved montering: 1. Motoren [4], som har en minimums rotasjonsnøyaktighet iht. DIN 42955, kan monteres i alle posisjoner. Beskytt dreiegiveren og andre påbygginger. 2. Kontroller om det finnes riper på de plane flatene [5] på motoren og adapteren. Poler dem bort om nødvendig. 3. Rengjør og fjern alt fett på hulakselboringen på koblingen [10], motorakselhylsen [7] og motorakselen [3]. 4. Fjern de to låsepluggene [2]. 26 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

27 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter ECH Løsne klemskruene [6] helt til de to skruene stikker ca. tre gjenger inn i adapterens monteringshull. Ved motorer med kilespor: Vri kilesporet slik at det flukter med slissen til motorakselhylsen [7]. Vi anbefaler å plassere en halv kile i kilesporet for utligning av ubalanse. 6. Ved motorakselhylsen [7] må du påse at slissen til motorakselhylsen [7] står i en vinkel på 45 mellom de to klemskruene [6]. 7. Før giret og motoren [4] forsiktig sammen. 8. Stikk forbindelsesskruene gjennom motorflensens gjennomgangshull. Skru forbindelsesskruene inn i adapterflensens gjengehull og trekk dem lett til. 9. Trekk til forbindelsesskruene jevnt over kryss. 10.Trekk etter hverandre til klemskruene [6] med en passende momentnøkkel [1], først til 25 % av foreskrevet dreiemoment, og deretter til fullt foreskrevet dreiemoment. Adaptertype Motorakseldiameter [mm] Antall klemskruer Tiltrekkingsmoment for klemskrue [Nm] Schlüsselweite (nøkkelvidde) ECH02 Â ECH03 Â ECH05 Â ECH06 Â Maksimalt tillatt motorvekt Motorens tyngdepunkt 62834AXX X Fq Avstand fra adapterflensen til midt på motoren Tverrkrefter Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 27

28 4 Mekanisk installasjon Demontering av motor fra adapter ECH.. Girtype Adaptertype ECH.. X [mm] Fq [N] 1) PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 ECH02/ ECH02/ ECH03/ ECH03/ ECH05/ ECH05/ ECH06/ ECH06/ ) Maksimale belastningsverdier for forbindelsesskruer i kvalitetsklasse 8.8. Den maksimalt tillatte vekten på påbyggingsmotoren F qmax skal reduseres lineært når gravitetssenteravstanden x økes. Ved redusering av gravitetssenteravstanden er det ikke tillatt å økef qmax. 4.9 Demontering av motor fra adapter ECH.. STOPP! Feilfunksjon på grunn av demontering av adapteren fra servoplanetgiret på kundesiden! Demonter under ingen omstendigheter selv adapteren ECH.. til servoplanetgiret PS.C.... Det er ikke sikkert at servoplanetgiret PS.C.. fungerer slik det skal dersom kunden selv har demontert enheten. Garantikrav kan derfor ikke gjøres gjeldende Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapteren ECH.. 1. Stans driften. 2. Sikre lasten. 3. Koble motoren strømløs. 4. La driften bli tilstrekkelig avkjølt. 5. Løsne klemskruene helt til skruene stikker ca. tre gjenger inn i adapterens monteringshull. 6. Løsne forbindelsesskruene mellom motoren og adapteren. 7. Ta av motoren uten at den tilter. 28 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

29 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter EPH Montering av motor på adapter EPH.. Fig. 19: Montering av motor med adapter EPH AXX [1] Momentnøkkel [2] Tetteplugg [3] Motoraksel [4] Motor [5] Plan flate [6] Klemskrue [7] Koblingshylse [8] Klemring med unbrakoskrue [9] Adapteraksel [10] Adapter EPH.. STOPP! Påse at adapteren EPH.. ikke tilter når servomotoren monteres eller demonteres. Ellers er det ikke sikkert at dreiemomentet overføres slik det skal Monteringsrekkefølge Overhold følgende rekkefølge ved montering: 1. Motoren [4], som har en minimums rotasjonsnøyaktighet iht. DIN 42955, kan monteres i alle posisjoner. Beskytt dreiegiveren og andre påbygginger. 2. Kontroller om det finnes riper på de plane flatene [5] på motoren og adapteren. Poler dem bort om nødvendig. 3. Rengjør og fjern alt fett på hulakselboringen på koblingen [10] og motorakselen [3]. 4. Fjern en av de fire låsepluggene [2]. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 29

30 4 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter EPH.. 5. Drei koblingen [10] med klemring [8] helt til skruehodet på klemskruen [6] flukter med monteringsboringen til påbyggingshuset. Løsne klemskruen [6]. Ved motorer med kilespor: Drei kilesporet 90 mot sporene på adapterakselen. Vi anbefaler å plassere en halv kile i kilesporet for utligning av ubalanse. 6. Ved bruk av koblingshylser [7] må du påse at sporene på koblingshylsen [7] flukter med sporene på koblingen [10] og klemringen [9]. 7. Før giret og motoren [4] forsiktig sammen. 8. Stikk forbindelsesskruene gjennom gjennomgangshullene på motorflensen inn i gjengene på adapterflensen, og koble disse sammen. 9. Trekk til skruene jevnt over kryss. 10.Trekk til klemskruen [6] med foreskrevet tiltrekkingsmoment med en momentnøkkel [1]. Adaptertype Motorakseldiameter [mm] Antall klemskruer Tiltrekkingsmoment for klemskrue [Nm] Schlüsselweite (nøkkelvidde) EPH01 Â EPH02 Â EPH03 Â EPH04 Â EPH05 Â EPH06 Â EPH07 Â EPH08 Â Maksimalt tillatt motorvekt.. Motorens tyngdepunkt 62834AXX X Fq.. Avstand fra adapterflensen til midt på motoren.. Tverrkraft 30 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

31 Mekanisk installasjon Demontering av motor fra adapter EPH.. 4 Girtype Adaptertype EPH.. X [mm] Fq [N] 1) PS.C221 PS.C222 PS.C321 PS.C322 PS.C521 PS.C522 PS.C621 PS.C622 EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/ EPH04/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH08/ ) Maksimale belastningsverdier for forbindelsesskruer i kvalitetsklasse 8.8. Den maksimalt tillatte vekten på påbyggingsmotoren F qmax skal reduseres lineært når gravitetssenteravstanden x økes. Ved redusering av gravitetssenteravstanden er det ikke tillatt å øke F qmax Demontering av motor fra adapter EPH.. STOPP! Feilfunksjon på grunn av demontering av adapteren fra servoplanetgiret på kundesiden! Demonter under ingen omstendigheter selv adapteren EPH.. til servoplanetgiret PS.C... Det er ikke sikkert at servoplanetgiret PS.C.. fungerer slik det skal dersom kunden selv har demontert enheten. Garantikrav kan derfor ikke gjøres gjeldende Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapter EPH.. 1. Stans driften. 2. Sikre lasten. 3. Koble motoren strømløs. 4. La driften bli tilstrekkelig avkjølt. 5. Løsne klemskruen. 6. Løsne forbindelsesskruene mellom motoren og adapteren. 7. Ta av motoren uten at den tilter. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 31

32 5 Kontroll og vedlikehold Vedlikehold 5 Kontroll og vedlikehold 5.1 Vedlikehold Servoplanetgirene PS.C.. er konstruert for varig ytelse ved korrekt bruk i henhold til katalogen. Dette gjelder ikke slitedeler som for eksempel lager, akseltetninger for den aktuelle applikasjonen samt smøremiddelet. Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på servoplanetgirene i byggserie PS.C. i henhold til tabellen under: Tidsintervall Hva må gjøres? Etter hhv driftstimer, minst hvert halvår Kontroller driftslyder for mulige lagerskader. Kontroller adapteren visuelt for lekkasje. Kontroller tetninger visuelt for lekkasje. Kontakt service ved lekkasjer. Ved behov (avhengig av ytre påvirkninger) Utbedre hhv. forny overflate-/korrosjonsbeskyttelsen. Avhengig av driftsbetingelser, men senest hvert 5. år Utbedre hhv. forny overflate-/korrosjonsbeskyttelsen. Skift akseltetningsringen. STOPP! Blanding av smøremidler! Smøremiddelet som brukes på fabrikken må aldri blandes med andre smøremidler. 32 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

33 Driftsfeil Kundeservice 6 6 Driftsfeil 6.1 Kundeservice Oppgi følgende når du tar kontakt med vår kundeservice: Data på merkeskiltet (komplett). Feilens type og omfang. Når og under hvilke omstendigheter feilen oppstod. Sannsynlig årsak. 6.2 Feil og utbedring av feil Feil Mulig årsak Tiltak Uvanlige, uregelmessige lyder Rullende/malende lyder: Lagerskader Bankende lyder: Uregelmessigheter i fortanningen Kontakt kundeservice Regulatorinnstilling Kontroller parametriseringen av omformeren Olje renner ut Pakning defekt eller tilsynelatende lekkasje 1) Smøremiddel lekker ut av adapteren Temperaturdifferanse mellom overflaten og omgivelser >70 K Kontakt kundeservice Pakning defekt eller tilsynelatende lekkasje 1) Kontakt kundeservice Begrenset lufttilførsel Sørg for tilfredsstillende lufttilførsel og/eller kontakt kundeservice Turtall/dreiemoment er for høyt Kontroller konfigurasjonen og/eller kontakt kundeservice 1) En kortvarig lekkasje på grunn av for høy fettfylling mellom tetnings- og beskyttelsesleppen. Overflødig fettmengde kan lekke ut som tilsynelatende lekkasje. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 33

34 6 Driftsfeil Sende til reparasjon 6.3 Sende til reparasjon Kontakt SEW-EURODRIVE elektronikkservice hvis en feil ikke kan rettes opp. MERK Oppgi følgende informasjon når du sender driften til reparasjon: Serienummer (Æ Merkeplate) Typebetegnelse Sifrene i servicekoden Kort applikasjonsbeskrivelse Tilkoblet motor (motortype, motorspenning, kobling Õ eller Í, nominelt turtall) Feilbeskrivelse Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger Egne vurderinger Uvanlige hendelser etc. i forkant av problemsituasjonen 34 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

35 Vedlegg Forkortelser 7 7 Vedlegg 7.1 Forkortelser Forkortelse PS.C.. DIN EN ISO NV Forklaring Servoplanetgir [engl.: Planetary Servo Competitive] Deutsches Institut für Normung e.v. Europeisk Norm International Organization for Standardization ISO utarbeider ISO-normer som medlemsstatene skal følge uten endringer. Nøkkelvidde Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 35

36 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon kompetansesenter Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Algerie Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

37 Adresser Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgia Brussel SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax kompetansesenter Industrigir SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tel Fax Brasil Produksjon Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 37

38 Adresser Danmark København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egypt Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Produksjon Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Kakkila, Karkkila Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro s Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Tel Fax Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) India Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC PORRamangamdi Vadodara Gujarat Tel Fax Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

39 Adresser Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kina Produksjon Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 39

40 Adresser Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litauen Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Brussel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Mexico Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Nederland Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

41 Adresser Norge Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax timers service Tel ( SEW SEW) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina Tel Fax Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 41

42 Adresser Slovakia Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Sveits Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Sør-Afrika Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Thailand Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

43 Adresser Tsjekkia Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunesia Tunis T. M.S. Technic Marketing Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Tel Fax Tyrkia Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel , , Fax Ukraina Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax USA Produksjon Southeast Region Northeast Region Midwest Region Southwest Region Western Region SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Østerrike Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 43

44 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Hvordan beveger man verden Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig. Med en service som er innen rekkekvidde verden over. Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene. Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer. Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger. Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen. Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer. SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 07/2006 11445513 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

Kompakt driftsveiledning

Kompakt driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ *21375518_0215* Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 02/2015 21375518/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 Bauer Gear Motor GmbH Eberhard-Bauer-Straße 36-60 73734 Esslingen am Neckar Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 oversettelse Innhold Side EU-samsvarserklæring etter lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe INSTRUKSJONSBOK CombiBloc Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe CB/NO (1501) 6.6 Oversettelse av de originale instruksjonene Les og forstå denne manualen før bruk og vedlikehold av dette produktet. EU-samsvarserklæring

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen -

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Utgitt august 2010 ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Alle brukere av vinsjen skal lese denne håndboken nøye og signere skjemaet på baksiden

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer