Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Servoplanetgir PS.C.. Utgave 12/ / NO Driftsveiledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Deponering Sikkerhetsmerknader Generelt Målgruppe Korrekt bruk Transport, lagring Oppstilling Idriftsettelse/drift Kontroll/vedlikehold Demontering av motor ved gir med direkte motormontering Enhetenes temperatur Leveringsomfang og oppbygging av enheten Utførelser og alternativer Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel: Typebetegnelse servoplanetgir PS.C.. med adapter ECH.. eller EPH Eksempel: Bestillingskode servoplanetgirmotor PS.C Girbygging Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir Prinsipiell oppbygging av adapter ECH.. for servoplanetgir Prinsipiell oppbygging av adapter EPH.. for servoplanetgir Mekanisk installasjon Før du begynner Forutsetninger for montering Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Oppstilling av gir Montering på et anlegg Montering av utgående elementer på utgående aksel Montering med kile Montering uten kile Unngå høyere tverrkrefter enn tillatt Monteringsmerknader Montering av koblinger Montering av motor på adapter ECH Monteringsrekkefølge Maksimalt tillatt motorvekt Demontering av motor fra adapter ECH Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapteren ECH Montering av motor på adapter EPH Monteringsrekkefølge Maksimalt tillatt motorvekt Demontering av motor fra adapter EPH Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapter EPH Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 3

4 Innhold 5 Kontroll og vedlikehold Vedlikehold Driftsfeil Kundeservice Feil og utbedring av feil Sende til reparasjon Vedlegg Forkortelser Adresser Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

5 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknadene 1 1 Generelle merknader 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt STOPP! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller omgivelsene MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. 1.2 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Sørg for at driftsveiledningen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider på enheten på eget ansvar. 1.3 Ansvarsfraskrivelse At driftsveiledningen følges, er en grunnleggende forutsetning for sikker drift av servoplanetgiret PS.C.. og for at produktegenskaper og karakteristiske ytelser skal oppnås. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 5

6 1 Generelle merknader Deponering 1.4 Deponering Følg aktuelle nasjonale bestemmelser: Kasser komponentene, eventuelt også atskilt etter egenskaper og gjeldende landsspesifikke forskrifter, for eksempel som: Stålskrot Huskomponenter Tannhjul Aksler Rullelager Støpegods Aluminiumskrot Huskomponenter Adapterdeler Spillolje samles og kasseres i henhold til gjeldende bestemmelser. 6 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

7 Sikkerhetsmerknader Generelt 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten på eget ansvar, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 2.1 Generelt Produkter med skader må aldri installeres og aldri settes i drift. Reklamasjon i forbindelse med skader må sendes transportfirmaet omgående. Under og etter drift har girmotorer, gir og motorer: Spenningsførende deler Bevegelige deler Muligens varme flater Følgende arbeid skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell: Oppstilling/montering Tilkobling Idriftsetting Vedlikehold Reparasjoner Vær oppmerksom på følgende merknader og dokumenter: Tilhørende driftsveiledninger og koblingsskjemaer Advarsler og sikkerhetsmerker på giret/girmotoren Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Det er fare for alvorlige person- eller innretningsskader Ved ukyndig bruk Ved feil installasjon eller feil betjening Ved ulovlig fjerning av påkrevde sikkerhetsdeksler og/eller hus 2.2 Målgruppe Servoplanetgir PS.C.. kan utgjøre en fare for personer og materiell. Alt arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service skal derfor kun utføres av opplært personell som kjenner til de potensielle farene. Personellet må ha tilsvarende kvalifikasjoner for å utføre arbeidet og være kjent med montering, installering og drift av maskinen. I denne sammenheng må driftsveiledningen, og da spesielt sikkerhetsinformasjonen, være lest nøye, forstått og følges. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har fått egnet instruksjon. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk 2.3 Korrekt bruk Korrekt bruk forutsetter at man går frem i henhold til driftsveiledningen. Servoplanetgir PS.C.. er enheter som drives med motorer for industrielle og kommersielle systemer. Servoplanetgirene PS.C.. må ikke brukes i forbindelse med andre girenhetsbelastninger enn det som er tillatt, eller andre bruksområder enn industrielle og kommersielle systemer uten at det er spesielt avtalt med SEW-EURODRIVE. I henhold til EF-direktiv for maskiner 98/37/EF er servoplanetgirene PS.C.. komponenter som skal monteres i maskiner og anlegg. Med hensyn til EF-direktivets gyldighetsområde, er oppstart av tilsiktet drift ikke tillatt før det er fastslått at sluttproduktet er i samsvar med maskindirektivet 98/37/EF. 2.4 Transport, lagring Kontroller leveransen straks etter mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Giret må ikke tas i bruk hvis det er skadet. De påskrudde transportkrokene er kun beregnet for vekten av girmotoren/giret. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere last. Dersom det finnes to bærekroker eller ringbolter, må begge brukes under transport. Trekkretningen på festet skal, i samsvar med DIN 580, ikke overskride en skråstilling på 45. Hvis nødvendig, brukes egnet og tilmålt transportmiddel. Mulige skader som skyldes feil lagring! Giret skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom det ikke monteres straks. 2.5 Oppstilling Se merknadene i kapittel 4, Mekanisk installasjon. 8 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

9 Sikkerhetsmerknader Idriftsettelse/drift Idriftsettelse/drift Forviss deg om at følgende forutsetninger er oppfylt ved drift: Overvåknings- og verneanordninger må være i drift. Dette gjelder også for testkjøringer. Girene må aldri settes i drift ved følgende omgivelsesforhold: potensielt eksplosiv atmosfære olje syre gass damp stråling Omgivelsestemperaturen er mellom 20 C og +40 C. Kontakt SEW-EURODRIVE hvis omgivelsestemperaturen ligger utenfor tillatt område. Girene skal bare settes i drift hvis luftingen er tilstrekkelig til å unngå akkumulering av varme. 2.7 Kontroll/vedlikehold Vær oppmerksom på henvisningene i kapittel 5 Kontroll og vedlikehold. 2.8 Demontering av motor ved gir med direkte motormontering STOPP! Feilfunksjon på grunn av demontering av motoren fra servoplanetgiret ved direkte motormontering. Demonter aldri motoren fra servoplanetgiret på egen hånd. Hvis demonteringen er foretatt på kundesiden, er det ikke sikkert at servoplanetgir PS.C.. fungerer slik det skal. I slike tilfeller opphører garantien. 2.9 Enhetenes temperatur Gir kan bli svært varme under drift. Det er fare for forbrenningsskader så lenge giret ikke er avkjølt. Giret kan ha en overflatetemperatur på opptil 110 C. Kom aldri i berøring med giret under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 9

10 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Utførelser og alternativer 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten MERK Se katalogen Servogirmotorer DS-, CM-, CMP-motorer i kombinasjon med PS.C..- gir, samt driftsveiledningen til motoren som brukes, i forbindelse med leveringsomfang og prosjektering. Du kan laste ned ovennevnte dokumentasjon fra Internett: 3.1 Utførelser og alternativer Servoplanetgir PS.C.. Type Forklaring PS.C.. Servoplanetgir med B5 utgående flens og massiv aksel PSKC.. Servoplanetgir med B5 utgående flens og massiv aksel med kile PS.CZ.. Servoplanetgir med B14 utgående flens og massiv aksel PSKCZ.. Servoplanetgir med B14 utgående flens og massiv aksel med kile 10 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

11 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel: Typebetegnelse servoplanetgir PS.C.. med adapter ECH.. eller EPH.. Fig. 1: Eksempel på et servoplanetgir PS.C.. med adapter ECH axx Fig. 2: Eksempel på et servoplanetgir PS.C.. med adapter EPH axx Typebetegnelsen på servoplanetgir PS.C.. med adapter begynner med modellserien til giret. PS.C 521 /ECH 05 /14 /11 Kodetall koblingsboring Kodetall flensgeometri (sentrering, hullsirkel) Kodetall ytelsesklasse Betegnelse adapter: ECH.., EPH.. Getriebegröße: for eksempel 521 Girtype: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 11

12 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel: Merkeplate servoplanetgir PS.C.. med adapter Fig. 3: Eksempel på merkeskilt 62863ade i Girutveksling IM Byggformangivelse IP Kapsling n epk [1/min] Maks. tillatt inngående turtal l[o/min] n apk [1/min] Maks. tillatt utgående turtall [o/min] M apk [Nm] Maks. tillatt utgående dreiemoment Eksempel: Bestillingskode servoplanetgirmotor PS.C.. Fig. 4: Eksempel på servoplanetgirmotor PS.C axx 12 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

13 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt 3 En servoplanetgirmotor med brems, manuell frigivelse, termistortemperaturføler og hurtigkontakt med tilkoblingstverrsnitt 1,5 mm 2 har for eksempel følgende typebetegnelse: PS.C 321 CMP 50M /BP /KTY /AS1H /SB Hurtigkontakt motor og brems, kontakthus med aksial giverkabelinnføring Motoralternativ giver HIPERFACE Multiturn Temperatursensor Brems Byggstørrelse motor Motorserie Girstørrelse: for eksempel 321 Girtype: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Eksempel: Merkeskilt servoplanetgirmotor PS.C.. Fig. 5: Merkeskilt servoplanetgirmotor PS.C ADE MERK Merkeskiltet til servoplanetgirmotor PS.C.. er festet til servomotoren! Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 13

14 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging 3.3 Girbygging MERK Følgende illustrasjoner er prinsipielle. De brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordningen til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av girstørrelse og type! Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir PSKC.. Fig. 6: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKC121 til PSKC AXX [1] Planetbærer utgang [13] Kulelager [46] Lim og tetningsmiddel [5] Sylinderstift, herdet [16] Planethjulaksel [55] Trykkplate [6] Kile 1) [17] Planethjul [56] O-ring [8] Akseltetningsring [18] Nålkrans [59] Ring [11] O-ring [21] Låsering [114] Solhjul [12] Kulelager [24] Drivflens [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKC121 til PSKC Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

15 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell konstruksjon av ettrinns servoplanetgir PSKCZ.. Fig. 7: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKCZ121 til PSKCZ AXX [1] Planetbærer utgang [13] Kulelager [46] Lim og tetningsmiddel [5] Sylinderstift, herdet [16] Planethjulaksel [55] Trykkplate [6] Kile 1) [17] Planethjul [56] O-ring [8] Akseltetningsring [18] Nålkrans [59] Ring [11] O-ring [21] Låsering [114] Solhjul [12] Kulelager [24] Drivflens [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKCZ121 til PSKCZ621 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 15

16 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir PSKC.. Fig. 8: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKC122 til PSKC AXX [1] Planetbærer utgang [18] Nålkrans [106] Planetbærer fortrinn [5] Sylinderstift, herdet [21] Låsering [111] Planethjulaksel [6] Kile 1) [22] Solhjul [112] Nålkrans [8] Akseltetningsring [24] Drivflens [113] Planethjul [11] O-ring [46] Lim og tetningsmiddel [114] Solhjul [12] Kulelager [55] Trykkplate [116] O-ring [13] Kulelager [56] O-ring [118] Ring [16] Planethjulaksel [59] Ring [146] Lim og tetningsmiddel [17] Planethjul [105] Trykkplate [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKC122 til PSKC Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

17 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell konstruksjon av totrinns servoplanetgir PSKCZ.. Fig. 9: Prinsipiell oppbygging av servoplanetgir PSKCZ122 til PSKCZ AXX [1] Planetbærer utgang [18] Nålkrans [106] Planetbærer fortrinn [5] Sylinderstift, herdet [21] Låsering [111] Planethjulaksel [6] Kile 1) [22] Solhjul [112] Nålkrans [8] Akseltetningsring [24] Drivflens [113] Planethjul [11] O-ring [46] Lim og tetningsmiddel [114] Solhjul [12] Kulelager [55] Trykkplate [116] O-ring [13] Kulelager [56] O-ring [118] Ring [16] Planethjulaksel [59] Ring [146] Lim og tetningsmiddel [17] Planethjul [105] Trykkplate [246] Lim og tetningsmiddel 1) For PSKC122 til PSKC622 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 17

18 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell oppbygging av adapter ECH.. for servoplanetgir Fig. 10: Prinsipiell oppbygging av adapter ECH AXX [203] Akseltetningsring [207] Adapterflens [230] Motorakselhylse [204] Pinneskrue [212] Adapteraksel [399] Tetteplugg [206] Sekskantmutter [229] Gjengestift [471] Skiver 18 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

19 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Girbygging Prinsipiell oppbygging av adapter EPH.. for servoplanetgir [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] [402] Fig. 11: Prinsipiell oppbygging av adapter EPH AXX [203] Akseltetningsring [223] Kulelager [402] Låsering [204] Pinneskrue [229] Spennring [404] Låsering [206] Sekskantmutter [230] Koblingshylse [442] Adapterflens [207] Flens [231] Låsehette [470] Maskinskrue [212] Adapteraksel [247] Passkive [471] Låseskive [216] Lim og tetningsmiddel [399] Tetteplugg Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 19

20 4 Mekanisk installasjon Før du begynner 4 Mekanisk installasjon 4.1 Før du begynner Drivenheten skal kun monteres hvis den er uten skader (ingen skader som følge av transport eller lagring). 4.2 Forutsetninger for montering Utgående aksler og flensflater må rengjøres nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss eller lignende. Bruk vanlig løsemiddel. STOPP! Mulige materialskader! Pass på at det ikke kommer løsemiddel på tetningsleppene på akseltetningsringene! Driften må bare monteres når det er sørget for tilstrekkelig utlufting etter installasjonen. Slik unngår man akkumulering av varme. Ved abrasive omgivelsesforhold må akseltetningsringene på den utgående siden beskyttes mot slitasje. 4.3 Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Fastnøkkelsett Momentnøkkel Påtrekksverktøy Festemateriale for transmisjonselementer Unbrakonøkkel, sett Plasthammer 4.4 Oppstilling av gir Giret må bare stilles opp eller monteres på et jevnt 1) og vridningsstabilt fundament. I andre tilfeller kan det oppstå sterke tilleggskrefter som fører til at giret slites før tiden. Det må ikke forekomme svingninger fra omgivelsene. Bruk skruer i kvalitet 10.9 med underlagsskiver for å feste servoplanetgirmotoren. Ved girutførelse PS.CZ.. må det være en innskruingsdybde i girets utgående flens som tilsvarer 1,6 ganger skruediameteren. Ved fare for elektrokjemisk korrosjon mellom gir og arbeidsmaskin, brukes plastmellomlegg med en tykkelse på 2 3 mm. Plastmaterialet må ha en elektrisk avledningsmotstand < 10 9 Ê. Elektrokjemisk korrosjon kan oppstå mellom ulike metaller, som for eksempel støpejern og rustfritt stål. Bruk også underlagsskiver i plast til skruene. 1) Maksimalt tillatt planhetsavvik for flensmontering i samsvar med DIN ISO Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

21 Mekanisk installasjon Montering på et anlegg Montering på et anlegg Servoplanetgir PS.C..: Montering på girsiden via monteringsflensen Fig. 12: Montering av servoplanetgiret PS.C.. i en anleggskonstruksjon 62898axx [1] Skruer i kvalitet 10.9 [2] Underlagsskive Servoplanetgir PS.CZ..: Montering på girsiden via monteringsflensen Fig. 13: Montering av servoplanetgiret PS.CZ.. i en anleggskonstruksjon 62831AXX [1] Skruer i kvalitet 10.9 (vær oppmerksom på innskruingsdybde 1,6 d) Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 21

22 4 Mekanisk installasjon Montering av utgående elementer på utgående aksel 4.6 Montering av utgående elementer på utgående aksel STOPP! Unngå under enhver omstendighet slag på girakselen ved montering og demontering. Servoplanetgiret blir ellers ødelagt. Dette fører til at garantien opphører. Firmaet SEW- EURODRIVE GmbH & Co KG kan derfor i slike tilfeller ikke etterkomme krav om erstatning Montering med kile Figuren under viser et eksempel på et påtrekksverktøy for montering av koblinger [3] eller nav på motor- eller girakseltapper. Det er ikke alltid nødvendig å bruke påtrekksverktøy på aksiallageret [2]. MERK Ved serie PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. kan akselkragen (se posisjon [1]) brukes som definert festepunkt ved montering av inn- og utgående elementer. Fra fabrikken er utgående aksler påført rustbeskyttelsesmiddel. Fjern derfor rustbeskyttelsesmiddelet før montering, for eksempel med vaskebensin. Fig. 14: Montering med påtrekksverktøy 06699AXX [1] Akselkrage [2] Aksiallager [3] Koblingsnav 22 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

23 Mekanisk installasjon Montering av utgående elementer på utgående aksel Montering uten kile Figuren under viser et eksempel på akselmontering med innvendig spennsett MERK Ved bruk av spennsett på glatte akseltapper må du påse at akselen er grundig rengjort og at alt fett er fjernet. Klemområdet [5] må være absolutt fettfritt. Ellers er det ikke sikkert at aksel-nav-forbindelsen fungerer slik den skal. For å hindre akselkorrosjon skal flater som ikke er tildekket [4], påføres fett etter monteringen. Fig. 15: Montering med spennsett 06743AXX [1] Akselkrage [2] Spennsett [3] Utgående element, for eksempel tann- eller kjedehjul [4] Akselområde med fett [5] Klemområde uten fett Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 23

24 4 Mekanisk installasjon Montering av utgående elementer på utgående aksel Unngå høyere tverrkrefter enn tillatt Figuren under viser riktig montering av et tann- eller kjedehjul for å unngå høyere tverrkrefter enn tillatt. Fig. 16: Montering av et tann- eller kjedehjul 06700AXX [1] Nav Figur A = ikke korrekt Figur B = korrekt Monteringsmerknader Vær oppmerksom på følgende ved montering: Monter transmisjonselementene kun med påtrekksverktøy. Bruk da senteringshullet med gjenger som finnes på akseltappen. STOPP! Remskiver, koblinger, tannhjul osv. skal under ingen omstendigheter settes på akseltappen med hammerslag, da det ellers oppstår skader på lager, hus og aksel. Pass på at remmen på remskivene er strammet korrekt og i henhold til produsentens angivelser. Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert, og må ikke skape radialeller aksialkrefter utover det som er tillatt (tillatte verdier, se katalogen Servogirmotorer DS-, CM-, CMP-motorer i kombinasjon med PS.C..-gir). 24 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

25 Mekanisk installasjon Montering av koblinger 4 Bruk kun skruer i kvalitetsklasse 12.9 for montering av de utgående elementene på den utgående akselen til servoplanetgiret, se tabellen under. Maskinskruer med innvendig sekskant iht. DIN EN ISO 4762 Kvalitetsklasse Tiltrekkingsmoment [Nm] M M M M M M MERK Monteringen går lettere hvis du varmer opp hullet til det utgående elementet i kort tid til 80 C til 100 C. 4.7 Montering av koblinger Ved montering av koblingene må følgende rettes opp i henhold til koblingsprodusentens angivelser: A Maksimal- og minimalavstand B Aksialavvik C Vinkelavvik A B C Fig. 17: Maksimal- og minimalavstand (A), aksialavvik (B), vinkelavvik (C) 04332AXX ADVARSEL! Viktig! Fare for fastklemming og personskader! For å unngå personskader må inn- og utgående elementer som remskiver, koblinger og så videre dekkes til med en berøringsbeskyttelse! Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 25

26 4 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter ECH Montering av motor på adapter ECH.. Fig. 18: Montering av motor med adapter ECH AXX [1] Momentnøkkel [2] Tetteplugg [3] Motoraksel [4] Motor [5] Plan flate [6] Klemskrue [7] Motorakselhylse [9] Adapteraksel [10] Adapter ECH.. STOPP! Påse at adapteren ECH.. ikke tilter når servomotoren monteres eller demonteres. Ellers er det ikke sikkert at dreiemomentet overføres slik det skal Monteringsrekkefølge Overhold følgende rekkefølge ved montering: 1. Motoren [4], som har en minimums rotasjonsnøyaktighet iht. DIN 42955, kan monteres i alle posisjoner. Beskytt dreiegiveren og andre påbygginger. 2. Kontroller om det finnes riper på de plane flatene [5] på motoren og adapteren. Poler dem bort om nødvendig. 3. Rengjør og fjern alt fett på hulakselboringen på koblingen [10], motorakselhylsen [7] og motorakselen [3]. 4. Fjern de to låsepluggene [2]. 26 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

27 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter ECH Løsne klemskruene [6] helt til de to skruene stikker ca. tre gjenger inn i adapterens monteringshull. Ved motorer med kilespor: Vri kilesporet slik at det flukter med slissen til motorakselhylsen [7]. Vi anbefaler å plassere en halv kile i kilesporet for utligning av ubalanse. 6. Ved motorakselhylsen [7] må du påse at slissen til motorakselhylsen [7] står i en vinkel på 45 mellom de to klemskruene [6]. 7. Før giret og motoren [4] forsiktig sammen. 8. Stikk forbindelsesskruene gjennom motorflensens gjennomgangshull. Skru forbindelsesskruene inn i adapterflensens gjengehull og trekk dem lett til. 9. Trekk til forbindelsesskruene jevnt over kryss. 10.Trekk etter hverandre til klemskruene [6] med en passende momentnøkkel [1], først til 25 % av foreskrevet dreiemoment, og deretter til fullt foreskrevet dreiemoment. Adaptertype Motorakseldiameter [mm] Antall klemskruer Tiltrekkingsmoment for klemskrue [Nm] Schlüsselweite (nøkkelvidde) ECH02 Â ECH03 Â ECH05 Â ECH06 Â Maksimalt tillatt motorvekt Motorens tyngdepunkt 62834AXX X Fq Avstand fra adapterflensen til midt på motoren Tverrkrefter Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 27

28 4 Mekanisk installasjon Demontering av motor fra adapter ECH.. Girtype Adaptertype ECH.. X [mm] Fq [N] 1) PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 ECH02/ ECH02/ ECH03/ ECH03/ ECH05/ ECH05/ ECH06/ ECH06/ ) Maksimale belastningsverdier for forbindelsesskruer i kvalitetsklasse 8.8. Den maksimalt tillatte vekten på påbyggingsmotoren F qmax skal reduseres lineært når gravitetssenteravstanden x økes. Ved redusering av gravitetssenteravstanden er det ikke tillatt å økef qmax. 4.9 Demontering av motor fra adapter ECH.. STOPP! Feilfunksjon på grunn av demontering av adapteren fra servoplanetgiret på kundesiden! Demonter under ingen omstendigheter selv adapteren ECH.. til servoplanetgiret PS.C.... Det er ikke sikkert at servoplanetgiret PS.C.. fungerer slik det skal dersom kunden selv har demontert enheten. Garantikrav kan derfor ikke gjøres gjeldende Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapteren ECH.. 1. Stans driften. 2. Sikre lasten. 3. Koble motoren strømløs. 4. La driften bli tilstrekkelig avkjølt. 5. Løsne klemskruene helt til skruene stikker ca. tre gjenger inn i adapterens monteringshull. 6. Løsne forbindelsesskruene mellom motoren og adapteren. 7. Ta av motoren uten at den tilter. 28 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

29 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter EPH Montering av motor på adapter EPH.. Fig. 19: Montering av motor med adapter EPH AXX [1] Momentnøkkel [2] Tetteplugg [3] Motoraksel [4] Motor [5] Plan flate [6] Klemskrue [7] Koblingshylse [8] Klemring med unbrakoskrue [9] Adapteraksel [10] Adapter EPH.. STOPP! Påse at adapteren EPH.. ikke tilter når servomotoren monteres eller demonteres. Ellers er det ikke sikkert at dreiemomentet overføres slik det skal Monteringsrekkefølge Overhold følgende rekkefølge ved montering: 1. Motoren [4], som har en minimums rotasjonsnøyaktighet iht. DIN 42955, kan monteres i alle posisjoner. Beskytt dreiegiveren og andre påbygginger. 2. Kontroller om det finnes riper på de plane flatene [5] på motoren og adapteren. Poler dem bort om nødvendig. 3. Rengjør og fjern alt fett på hulakselboringen på koblingen [10] og motorakselen [3]. 4. Fjern en av de fire låsepluggene [2]. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 29

30 4 Mekanisk installasjon Montering av motor på adapter EPH.. 5. Drei koblingen [10] med klemring [8] helt til skruehodet på klemskruen [6] flukter med monteringsboringen til påbyggingshuset. Løsne klemskruen [6]. Ved motorer med kilespor: Drei kilesporet 90 mot sporene på adapterakselen. Vi anbefaler å plassere en halv kile i kilesporet for utligning av ubalanse. 6. Ved bruk av koblingshylser [7] må du påse at sporene på koblingshylsen [7] flukter med sporene på koblingen [10] og klemringen [9]. 7. Før giret og motoren [4] forsiktig sammen. 8. Stikk forbindelsesskruene gjennom gjennomgangshullene på motorflensen inn i gjengene på adapterflensen, og koble disse sammen. 9. Trekk til skruene jevnt over kryss. 10.Trekk til klemskruen [6] med foreskrevet tiltrekkingsmoment med en momentnøkkel [1]. Adaptertype Motorakseldiameter [mm] Antall klemskruer Tiltrekkingsmoment for klemskrue [Nm] Schlüsselweite (nøkkelvidde) EPH01 Â EPH02 Â EPH03 Â EPH04 Â EPH05 Â EPH06 Â EPH07 Â EPH08 Â Maksimalt tillatt motorvekt.. Motorens tyngdepunkt 62834AXX X Fq.. Avstand fra adapterflensen til midt på motoren.. Tverrkraft 30 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

31 Mekanisk installasjon Demontering av motor fra adapter EPH.. 4 Girtype Adaptertype EPH.. X [mm] Fq [N] 1) PS.C221 PS.C222 PS.C321 PS.C322 PS.C521 PS.C522 PS.C621 PS.C622 EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/ EPH04/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH08/ ) Maksimale belastningsverdier for forbindelsesskruer i kvalitetsklasse 8.8. Den maksimalt tillatte vekten på påbyggingsmotoren F qmax skal reduseres lineært når gravitetssenteravstanden x økes. Ved redusering av gravitetssenteravstanden er det ikke tillatt å øke F qmax Demontering av motor fra adapter EPH.. STOPP! Feilfunksjon på grunn av demontering av adapteren fra servoplanetgiret på kundesiden! Demonter under ingen omstendigheter selv adapteren EPH.. til servoplanetgiret PS.C... Det er ikke sikkert at servoplanetgiret PS.C.. fungerer slik det skal dersom kunden selv har demontert enheten. Garantikrav kan derfor ikke gjøres gjeldende Rekkefølge ved demontering av motoren fra adapter EPH.. 1. Stans driften. 2. Sikre lasten. 3. Koble motoren strømløs. 4. La driften bli tilstrekkelig avkjølt. 5. Løsne klemskruen. 6. Løsne forbindelsesskruene mellom motoren og adapteren. 7. Ta av motoren uten at den tilter. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 31

32 5 Kontroll og vedlikehold Vedlikehold 5 Kontroll og vedlikehold 5.1 Vedlikehold Servoplanetgirene PS.C.. er konstruert for varig ytelse ved korrekt bruk i henhold til katalogen. Dette gjelder ikke slitedeler som for eksempel lager, akseltetninger for den aktuelle applikasjonen samt smøremiddelet. Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på servoplanetgirene i byggserie PS.C. i henhold til tabellen under: Tidsintervall Hva må gjøres? Etter hhv driftstimer, minst hvert halvår Kontroller driftslyder for mulige lagerskader. Kontroller adapteren visuelt for lekkasje. Kontroller tetninger visuelt for lekkasje. Kontakt service ved lekkasjer. Ved behov (avhengig av ytre påvirkninger) Utbedre hhv. forny overflate-/korrosjonsbeskyttelsen. Avhengig av driftsbetingelser, men senest hvert 5. år Utbedre hhv. forny overflate-/korrosjonsbeskyttelsen. Skift akseltetningsringen. STOPP! Blanding av smøremidler! Smøremiddelet som brukes på fabrikken må aldri blandes med andre smøremidler. 32 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

33 Driftsfeil Kundeservice 6 6 Driftsfeil 6.1 Kundeservice Oppgi følgende når du tar kontakt med vår kundeservice: Data på merkeskiltet (komplett). Feilens type og omfang. Når og under hvilke omstendigheter feilen oppstod. Sannsynlig årsak. 6.2 Feil og utbedring av feil Feil Mulig årsak Tiltak Uvanlige, uregelmessige lyder Rullende/malende lyder: Lagerskader Bankende lyder: Uregelmessigheter i fortanningen Kontakt kundeservice Regulatorinnstilling Kontroller parametriseringen av omformeren Olje renner ut Pakning defekt eller tilsynelatende lekkasje 1) Smøremiddel lekker ut av adapteren Temperaturdifferanse mellom overflaten og omgivelser >70 K Kontakt kundeservice Pakning defekt eller tilsynelatende lekkasje 1) Kontakt kundeservice Begrenset lufttilførsel Sørg for tilfredsstillende lufttilførsel og/eller kontakt kundeservice Turtall/dreiemoment er for høyt Kontroller konfigurasjonen og/eller kontakt kundeservice 1) En kortvarig lekkasje på grunn av for høy fettfylling mellom tetnings- og beskyttelsesleppen. Overflødig fettmengde kan lekke ut som tilsynelatende lekkasje. Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 33

34 6 Driftsfeil Sende til reparasjon 6.3 Sende til reparasjon Kontakt SEW-EURODRIVE elektronikkservice hvis en feil ikke kan rettes opp. MERK Oppgi følgende informasjon når du sender driften til reparasjon: Serienummer (Æ Merkeplate) Typebetegnelse Sifrene i servicekoden Kort applikasjonsbeskrivelse Tilkoblet motor (motortype, motorspenning, kobling Õ eller Í, nominelt turtall) Feilbeskrivelse Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger Egne vurderinger Uvanlige hendelser etc. i forkant av problemsituasjonen 34 Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

35 Vedlegg Forkortelser 7 7 Vedlegg 7.1 Forkortelser Forkortelse PS.C.. DIN EN ISO NV Forklaring Servoplanetgir [engl.: Planetary Servo Competitive] Deutsches Institut für Normung e.v. Europeisk Norm International Organization for Standardization ISO utarbeider ISO-normer som medlemsstatene skal følge uten endringer. Nøkkelvidde Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 35

36 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon kompetansesenter Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Algerie Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

37 Adresser Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgia Brussel SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax kompetansesenter Industrigir SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tel Fax Brasil Produksjon Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 37

38 Adresser Danmark København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egypt Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Produksjon Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Kakkila, Karkkila Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro s Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Tel Fax Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) India Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC PORRamangamdi Vadodara Gujarat Tel Fax Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

39 Adresser Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kina Produksjon Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 39

40 Adresser Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litauen Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Brussel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Mexico Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Nederland Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

41 Adresser Norge Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax timers service Tel ( SEW SEW) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina Tel Fax Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 41

42 Adresser Slovakia Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Sveits Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Sør-Afrika Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Thailand Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C..

43 Adresser Tsjekkia Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunesia Tunis T. M.S. Technic Marketing Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Tel Fax Tyrkia Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel , , Fax Ukraina Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax USA Produksjon Southeast Region Northeast Region Midwest Region Southwest Region Western Region SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Østerrike Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Driftsveiledning Servoplanetgir PS.C.. 43

44 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Hvordan beveger man verden Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig. Med en service som er innen rekkekvidde verden over. Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene. Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer. Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger. Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen. Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer. SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44 Indeks A Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9 B Bæreplate 13 Basis fabrikkinnstilling MME 150 Bussavslutningsmotstand: 92, 125 Bussdiagnose via MQP-diagnosegrensesnitt 182 Bussmonitor 185 Bussvikt 151 D

Detaljer

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N Planetgir med redusert glapp Utgave 03/2001 Driftsveiledning 10514120/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling og montering... 6 3.1 Før du begynner...

Detaljer

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO Begerverksdrifter Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1054 4321 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 Oppbygging begerverksgir... 6 3.2

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 06/2005 11361336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A GC430000 Utgave 09/2004 11307021 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 07/2006 11445513 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Utgave 02/2011 17074134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold

Detaljer

Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T

Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 04/2010 16943724 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E Utgave 07/2010 16994124 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør Utgave 05/2003 Driftsveiledning 11214023/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Sikkerhetsmerknader ved

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftlektronikk \ Automatisering \ Service Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Utgave 05/2004 1122 6927 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO MOVI-SWITCH Utgave 10/001 Driftsveiledning 105 601 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 5 Oppbygging MOVI-SWITCH... 6.1 Eksempel merkeskilt, typebetegnelse...

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Utgave 06/2006 11359838 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader til driftsveiledningen...

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Informasjonsveiledning og skjema med sertifikat for medisinsk nødvendighet 3. februar 2015 KUN FOR OUS-KUNDER Innhold 1. Oversikt... 3 2. Begrensede produkter... 4 3. Begrensede

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/2007 11631120 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner Selv om overholdelsessaker ofte kan løses på lokalt nivå, gir RPM Hotline, rapporttelefonen RPM International Inc. («RPM»), en mulighet til anonym rapportering

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer