Naturlig holdbarhet Paroc Group

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturlig holdbarhet Paroc Group"

Transkript

1 Naturlig holdbarhet Paroc Group Januar

2 Innhold Skritt for skritt... 3 Bærekraftig isolasjon Energiklok bygging Bærekraftig design Miljøsertifisert produksjon Grønn meny Miljømerking Sammendrag paroc.no 2

3 Skritt for skritt I dag er det knapt noen som tviler på at menneskenes aktiviteter er den fremste årsaken til den truende globale oppvarmingen. Utslipp av drivhusgasser og svovel påvirker atmosfærens sammensetning, og daglig skjer det forandringer i middeltemperatur, havnivåer og nedbørsmønstre. I løpet av de nærmeste 50 årene vil vi oppleve betydelige temperaturøkninger over hele verden, og også i Norge vil vi merke forandringene. Men vi kan fremdeles iverksette tiltak som bidrar til å redusere klimaforandringene. Økt bruk av steinullisolasjon er et slikt tiltak. Steinull er produsert av stein, som er en fornybar ressurs. Det dannes ganger mer stein i jordens vulkaner enn det som benyttes ved steinullproduksjon. Dette innebærer i seg selv at vår kjernevirksomhet bidrar til økt bærekraft. Men det er mye som gjenstår å gjøre, og for å håndtere de utfordringene vi står overfor, kreves det at arbeidet intensiveres. Bærekraft står i fokus for alt utviklingsarbeid hos Paroc, og i løpet av de siste årene har vi deltatt i en rekke prosjekter som har handlet om alt fra våre produkters miljøpåvirkning til hvordan man på best måte bygger virkelig energieffektive eneboliger. Skritt for skritt arbeider vi nå for å ta større ansvar, og på de følgende sidene finner du noen eksempler på skritt vi har tatt. 3

4 Bærekraftig isolasjon Bærekraftige og energieffektive løsninger må bygges med bærekraftige og energieffektive produkter. PAROC steinull består av % stein som er smeltet og deretter spunnet til fiber. For å holde sammen den oppnådde fiberstrukturen tilsetter man også bindemiddel i produksjonsprosessen. Denne prosessen resulterer i bærekraftig steinull som er både varme-, brann- og lydisolerende. Den energimengden som benyttes under produksjonen, spares inn flere hundre ganger i løpet av produktets levetid. Steinull er en allsidig, ikke-brennbar varmeisolasjon PAROC steinull er det mest allsidige og mest brukte varmeisolasjonsmaterialet i mange europeiske land. Steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand og gode mekaniske egenskaper. Utmerket brannmotstand gir gode egenskaper i konstruksjoner PAROC steinull er et effektivt brannisolerende materiale som tåler temperaturer over 1000 C uten å smelte. Dette innebærer at steinullen fungerer som isolasjon mot varme selv ved de høye temperaturene som oppstår ved brann. Steinullen hindrer derfor at den siden som ikke er brannutsatt, antennes. PAROC steinull er klassifisert i Euroklasse A1, ubrennbart materiale, som er den høyeste klassen for byggematerialers brannegenskaper. PAROC steinull avgir kun en ubetydelig mengde røyk og gasser ved brann. Beholder formen PAROC steinull beholder formen, uansett kraftige endringer i temperatur eller fuktighet. Dette betyr at konstruksjoner beholder samme gode egenskaper når det gjelder varme- og brannisolasjon i bygningens levetid. Enkelte av våre produkter tåler kontinuerlig å utsettes for temperaturer helt opp til 700 C. Verken absorpsjon eller lagring av fukt Steinull kan ikke absorbere eller lagre fukt, men transporterer den i stedet mot den kaldeste siden. Dermed sikres en rask fordampning i alle korrekt utførte konstruksjoner. En bygning som er isolert med steinull, holder seg tørr. Dette garanterer god kvalitet på inneluften og et langt liv for bygningen. Effektiv lydisolasjon Takket være steinullens fiberstruktur i kombinasjon med tettheten gir den utmerket lydisolasjon i vegg- og takkonstruksjoner. Steinullens svært gode lydabsorberende egenskaper gir godt lydmiljø inne i f.eks. kjøpesentre, klasserom og industrihaller. Miljøvennlig Steinull er miljøvennlig i hele livssyklusen og er ikke skadelig for naturen under eller etter bruk. Steinull inneholder ikke ingredienser eller kjemikalier som hindrer eller vanskeliggjør gjenvinning. For hvert tonn karbondioksid som slippes ut ved produksjonen, bidrar isolasjonen i løpet av en periode på 50 år til reduserte karbondioksidutslipp på 200 tonn takket være mindre oppvarmingsbehov. PAROC Protection er vårt konsept for skandinaviskprodusert, bærekraftig isolasjon av steinull. 4

5 5

6 Energiklok bygging Arbeidet med å utvikle konstruksjons- og isolasjonsløsninger for å bygge energieffektive boliger og lokaler er et av Parocs viktigste bidrag for å redusere klimapåvirkningen. Med konseptet Energiklokt Hus gir vi råd og tips basert på årtier med erfaring. Det er et velkjent faktum at bygninger står for det største enkeltstående energiforbruket i Europa og dermed benytter mer energi enn både industrien og trafikken. Energien som benyttes i bygninger, utgjør over 40 % av alt energiforbruk i Europa. Dette innebærer i sin tur at oppvarming og nedkjøling av bygninger forårsaker betydelige utslipp. Slik behøver det ikke å være. Er bygningen skikkelig godt isolert og bygd på riktig måte, holder det med varmen fra elektriske apparater og personene som bor i bygget, for å varme opp huset. Slike hus kalles passivhus, og Paroc bygde Stockholms første Passivhus Granbäck. I EU-direktivet EPBD2 fra november 2009 slås det fast at energiforbruket for bygninger skal halveres frem til år Som en milepæl på veien skal en reduksjon på 20 % i energiforbruket være oppnådd allerede i år Vi står nå ovenfor en ny versjon av EPBD med ytterligere skjerpede krav, noe som også gir byggeforskrifter der det stilles høyere krav. Til syvende og sist betyr det at alle som arbeider med å konstruere og bygge, må vite hvordan man oppfyller kravene. Parocs bidrag er energikloke løsninger og rådgivning innenfor rammene for Energiklokt Hus Standardhus Passivhus Standardhus Passivhus ENERGI/CO 2 (KG) Energibesparelse/CO 2 KOSTNAD ( ) Kostnadsbesparelse TID (ÅR) TID (ÅR) MILJØDIMENSJON ØKONOMISK DIMENSJON Kilde: Beregningen er basert på PAROC Tikkurila pilotprosjekt for passivhus. Inntjent etter mindre enn 10 år Med konseptet PAROC Energiklokt Hus vil vi hos Paroc gi tips og råd om hva man kan gjøre for å redusere energiforbruket ved nybygg eller renovering. Dersom det ovennevnte, normalt isolerte huset i stedet ble bygget i henhold til en passivhusstandard, ville karbondioksidbesparelsene i løpet av 50 år tilsvare en kjørestrekning på mil (160 års kjøring) med en vanlig familiebil. 6

7 7

8 8

9 PAROC passivhus Granbäck Stockholms første passivhus Da Andreas Granbäck og Linda Wester begynte å lete etter en ny bolig i 2007, var energieffektivitet et viktig kriterium. De så på en rekke leiligheter og hus, men forstod snart at de kravene de stilte, stort sett ikke stemte overens med det som fantes på markedet. Da paret hørte snakk om Parocs konsept for energikloke hus, innså de at det ikke var noen større forskjell mellom å bygge et passivhus og et standardhus. Den største forskjellen er at passivhus bygges med mer isolasjonsmateriale, lufttette detaljløsninger, mer gjennomtenkt konstruksjonsteknikk og med større omtanke for detaljene i byggeprosessen. Andreas og Linda valgte derfor å bygge sitt eget hus uten at det skulle skje på bekostning av verken energieffektiviteten eller arkitekturen. En ekstra fordel som oppstår takket være den lufttette konstruksjonen og den styrte ventilasjonen, er at paret også får et hus med behagelig og sunt inneklima. For å redusere energiforbruket ytterligere er villaen utstyrt med et databasert system for styring av energiforbruket, lavenergilamper og solpaneler for varmtvann. Villaen, som ble ferdigstilt i 2009, er et skoleeksempel på hvordan en bygning kan minimere eierens energikostnader og samtidig gi svært liten miljøpåvirkning. Det er også et typisk eksempel på hvordan Paroc med sin kompetanse og sine løsninger hjelper kundene med å ta et skritt eller to fremover på veien mot en bærekraftig utvikling. 9

10 God rør- og ventilasjonsisolasjon sparer både penger, energi og miljø Dagens VVS-system har en rekke ulike oppgaver. Alt fra varmerør, tappevarmt- og tappekaldtvannsrør til røyk- og avgassrør samt ventilasjonskanaler som må isoleres på en måte som sørger for brannbeskyttelse, god varmeisolasjonsevne og ved behov, god lyd- eller kondensisolasjon. Tilstrekkelig isolasjonstykkelse på rørledninger for varme og kulde er noe som ofte glemmes, men som er viktig for å spare energi og redusere miljøbelastningen. For tappevarmtvann innebærer alt varmetap samtidig energitap som det er mulig å begrense. Kjelen varmer opp vannet til riktig temperatur, og deretter sørger rørene for at vannet kommer til tappestedet med riktig temperatur. Når det gjelder kulde, pleier man å regne med at det koster ca. 3 ganger mer å produsere kulde enn varme. Derfor er det viktig at rør for komfortkulde ikke bare isoleres mot kondens, men også for å spare energi. Ventilasjonssystem må isoleres slik at varmetap begrenses. Ofte er kanalene koplet tll varmegjenvinnings- eller kjøleaggregat. Da er det viktig at luften som transporteres i kanalene, ikke taper energiinnhold verken til aggregatet eller på veien til utblåsingsstedet. Riktig isolerte kanaler betyr at hele ventilasjonssystemet vil fungere etter hensikten. Husk at isolasjon fungerer som en vedlikeholdsfri miljø- og energisparer i bygningens levetid. Energieffektivitet sparer penger på raffineri På raffineriet Neste Oil bio-diesel NExBTL i Sköldvik, Porvoo, Finland, er det benyttet rørskålløsninger fra Paroc ved isolasjon av rørene. Dette har gitt besparelser på flere måter: mindre energitap takket være tette skjøter og totalt fravær av varmebroer, mindre CO 2 -utslipp samt lavere kostnader, både ved montering og drift. Til sammen meter rør og rørbend er isolert. Raffineriet valgte Parocs løsninger fordi de gir mer enn bare effektiv isolasjon. I dette tilfellet ble fordelene svært åpenbare ved isolasjon av rørbendene, som ofte er vanskelige å isolere med standardprodukter. Paroc har løst problemet med prefabrikkerte rørbend med samme høye isolasjonegenskaper som selve rørskålene. Produktene gjør det mulig å isolere bendene på mye kortere tid, noe som i sin tur gir lavere monteringskostnader. Ved å benytte mindre energi bidrar anlegget til å redusere utslippet av drivhusgasser i energiproduksjonsleddet samtidig som det reduserer utslippsmengden fra egen prosess. 10

11 11

12 12

13 Bærekraftig design Å kombinere energieffektivitet og god design er viktig for å skape et bærekraftig miljø sett i et samfunnsbyggende perspektiv. Paroc Panel System byr på store arkitektoniske muligheter og individuelle løsninger. Med forskjellige overflatesjikt og stort utvalg av farger og dekorative beslag kan arkitektens fantasi omsettes i praksis for å skape energieffektivitet, selv ved prosjekter med høye krav til estetikk. PAROC print en bærekraftig løsning med kunstnerisk karakter Cygnaeus-skolen var et av tre prosjekter som ble belønnet i sammenheng med den årlige RIL-konkurransen i Finland. RIL er Finlands forbund for sivilingeniører. Skolen har en sentral plassering, og bygningens eksteriør er et betydelig innslag i bybildet. Den opprinnelige tanken var å benytte vanlige elementer fra Paroc Panel System. Men da arkitektene hos LPV Jyväskylä Oy oppdaget PAROC print-elementer, innså de at selv små og beskjedne bygninger kan gis en unik, kunstnerisk karakter. De bestemte seg for å benytte elementer med et trykt mønster som gjenspeiler bygningens funksjon, men som likevel lar den smelte inn i omgivelsene. Bygningen inneholder midlertidige undervisningslokaler for skoler som renoveres. Standardløsningen hadde vært brakker, men PAROC -elementene gir en rekke fordeler. Elementløsningene er fleksible og monteres svært raskt. Og når de sitter på plass, gir elementene de samme fordelene som vanlig steinullisolasjon, det vil si en kostnads-, klima- og energieffektiv løsning med høy brannsikkerhet. Å velge elementer i stedet for brakker gir også et betydelig bedre inneklima, et trygt og behagelig miljø for lærere og elever. Cygnaeus-skolen var et av tre prosjekter som ble belønnet i sammenheng med den årlige RILkonkurransen. RIL er Finlands forbund for sivilingeniører. Konkurransekriteriene er helse, sikkerhet, livssyklusøkonomi, innovasjon, økologi og bygningskvalitet. Utover dette var ansvarlighet for en miljømessig bærekraftig utvikling et spesielt kriterium dette året. 13

14 Funksjon og estetikk for generasjoner Ericsson Globe, eller Globen som de fleste av oss kjenner den som, stod ferdig til hockey-vm i Mer enn 20 år etter innvielsen er arenaen fortsatt verdens største kuleformede bygning. Utvendig er det en designmessig løsning som har blitt litt av et landemerke, ikke bare på grunn av arenaens størrelse, men også på grunn av dens unike form. Det arkitektoniske grepet å utforme bygningen som en kule ga svenskene en nasjonalarena som formmessig har motstått tidens tann, og som føles spennende den dag i dag. For å bygge Globen krevdes det naturligvis en rekke nye konstruksjonsløsninger, ikke minst innvendig der det var store krav til fleksibilitet på bruksområdene. Spesielt med hensyn til lydmiljøet ble det en utfordring med flere variabler som det skulle tas hensyn til. Paroc Akustik & Interiör presenterte en løsning bestående av grå absorbenter i strekkmetallkassetter av galvanisert metall. Fra et akustikkperspektiv kunne man på denne måten tilgodese både behovet for god lyddemping og kravet til å skape forutsetninger for konsertlyd i toppklasse. Takket være materialvalget til akustikkelementene kunne man også presentere en løsning som gjør at hele innsiden av Globen kan benyttes for projisering av lys, film og bilder. Akustikkelementene, som i prinsippet dekker hele Globens innside, fyller også en sikkerhetsfunksjon ved at de er sterke nok til å fungere som fallbeskyttelse for de som arbeider i servicerommene mellom det ytre skallet og innerveggen av strekkmetallkassetter. Allerede sett utenfra er Ericsson Globe et godt eksempel på bærekraftig design. Med innovative løsninger basert på et velprøvd materiale bidrar Paroc til den interiørmessige bærekraften. Dette gjelder både med tanke på form og funksjon. Takket være riktig materialvalg kan hele innsiden av Globen benyttes til projisering av lys, fi lm og bilder. Samtidig tas det hensyn til behovet for god lyddemping samt kravet til å skape forutsetninger for konsertlyd i toppklasse 14

15 Foto: Sören Andersson 15

16 Paroc er en pionér når det gjelder å begrense svovelutslipp. Mer enn halvparten av Parocs produkter tilvirkes ved anlegg med svært lave svovelutslipp. Paroc leverer fleksible produkter som komprimeres til 60 %. Resultatet blir transportbesparelser tilsvarende lastebillass frem til 2020 eller fire reiser jorden rundt hver uke. Ved bredden av Vänern, i Hällekis midt mellom Lidköping og Mariestad på vakre Kinnekulle, ligger et av Parocs produksjons- anlegg for steinull. 16

17 Miljøsertifisert produksjon Paroc er miljøsertifisert i henhold til ISO og investerer kontinuerlig i miljøforbedringer. Vi har i løpet av de siste årene arbeidet hardt blant annet med å optimalisere oppskriften på steinull for å kunne redusere utslippene av blant annet svoveldioksid. I 2011 satser vi ytterligere 30 millioner kroner på et renseanlegg for svoveldioksid ved fabrikken i Hällekis. Gjeldende lov krever at deponering kun skal benyttes som en siste utvei for avfallshåndtering. Paroc fokuserer sterkt på gjenbruk og gjenvinning av prosessavfall og har i de siste årene oppnådd en kraftig reduksjon av avfallsmengden som deponeres. I gjennomsnitt ligger andelen gjenvunnet avfall nær 75 %. Parocs ambisjon på litt lengre sikt er å oppnå Zero Waste. Dette betyr at ikke noe prosessavfall skal deponeres, men tas hånd om på beste måte sett i et bærekraftig perspektiv. Prosessen å smelte stein og produsere steinullisolasjon er energiintensiv. På samme måte som Paroc tidligere har implementert konseptet for PAROC Energiklokt Hus, arbeider foretaket nå også, gjennom å effektivisere energibruken ved tilvirkning, for å innføre Energiklok Produksjon. Hensikten er at gjennom Energiklok Produksjon reduseres miljøpåvirkningen fra produksjonen. Et viktig mål er å redusere karbondioksidavtrykket, og dette kan oppnås ved fortrinnsvis å velge lavenergiteknikk og energikilder som genererer lave utslipp av karbondioksid. I de nordiske landene skjer produksjonen 100 % med grønn elektrisitet på alle anlegg, og biobrensel benyttes i størst mulig grad. Parocs prosesser forårsaker visse utslipp til luft. For å redusere den negative påvirkningen på menneske og miljø har Paroc i de siste årene investert i renseteknikk. Utslippene minker gradvis, og i 2011 gjennomføres det ytterligere en stor investering som reduserer utslippene av svoveldioksid fra firmaets fabrikk i Hällekis med ca. 80 %. EN DEL AV KRETSLØPET TIL PAROC AB REWOOL Gjenvinning som varmer Med vårt system REWOOL gjenvinnes isolasjon som blir til overs. Dette blir til ny løsullisolasjon i stedet for avfall. Systemet omfatter alt fra henting og transport av spillull til fremstilling av ny løsull. Det kreves en mindre avgift for å hente spillull samtidig som kostnader til transport og deponi unngås. Paroc er sertifisert i henhold til ISO siden år 2000 og arbeider strukturert med miljømål og handlingsplaner etter en fastlagt miljøstrategi. 17

18 18

19 EN DEL AV KRETSLØPET TIL PAROC AB Grønn meny Ved å øke komprimeringen av steinullisolasjonen til 60 % og introdusere forskjellige typer Eco-emballasje har vi redusert transportbehovet kraftig i de siste årene. Men også når det gjelder kjøp av transport, har vi tatt neste skritt for å redusere miljøfarlige utslipp. Vi samler all denne innsatsen for å redusere miljøbelastningen ved logistikk og transport under begrepet Grønn meny. Grønn transport Grønn transport burde være en selvsagt komponent i en miljøstrategi. Det betyr at kunden for hver transport fra oss betaler et mindre beløp til grønn transport. Pengene brukes enten til innkjøp av fornybart brensel eller til innkjøp av ny miljøteknologi. Tjenesten verifiseres og kontrolleres av en tredjepart. REWOOL REWOOL Gjenvinning som varmer Med REWOOL -systemet gjenvinnes isolasjon som blir til overs. Dette blir til ny løsullisolasjon i stedet for avfall. Systemet omfatter alt fra henting og transport av spillull til fremstilling av ny løsull. Det kreves en mindre avgift for å hente spillull samtidig som kostnader for transport og deponi unngås. Engangspaller Engangspallene som benyttes for å levere enkelte byggprodukter, kan brukes flere ganger til tross for navnet. Hentingen er helt kostnadsfri. Systemet er miljømessig forsvarlig innen en radius av 40 mil fra nærmeste fabrikk. Ved lengre avstander er det bedre å benytte pallene til energigjenvinning. Miljøpaller Paroc takprodukter leveres på en egenutviklet miljøpall. Den er laget av takprodukter i stedet for tre. Under transport fungerer miljøpallen som lastbærer og deretter som takisolasjon. PAROC reduserer avfallet på byggarbeidsplassen ved å levere måltilpassede produkter. Over 50 % av de pallene som Paroc benytter til sine takprodukter, er økologiske paller produsert av isolasjonsmateriale. Etter transporten kan pallene benyttes til vanlig isolasjon. Det betyr at Paroc sparer inn en kjørestrekning på omtrent 10 millioner mil med lastebil frem til

20 Miljømerking Miljøsertifiseringer gjør det enklere å stille miljøkrav og prioritere riktige miljøtiltak. Systemet har ogå høy troverdighet, noe som forenkler kommunikasjon om miljøarbeid og miljøytelse. I dag benyttes det flere forskjellige miljøklassifiseringer for grønne bygg, som f.eks. LEED og BREEAM. Paroc-konsernet støtter bærekraftvurderinger av bygninger og ønsker mer vekt på energieffektiviteten i eksisterende klassifiseringssystemer. Paroc stiller seg bak standardiseringsarbeidet i CEN TC350 for bygningers bærekraftytelse. Selv om dagens klassifiseringssystemer legger relativt liten vekt på isolasjonen, utgjør Parocs produkter og løsninger et utmerket grunnlag for grønne bygningers energiytelse i et langsiktig perspektiv. Klassifisering av PAROC steinull De produserte fibrene har en sammensetning som oppfyller kravene til oppløselighet i henhold til merknad Q i direktivet 97/69/EG. Det betyr at fibrene testes og ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende. Dette synliggjøres via det såkalte EUCEB-merket på emballasjen. EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool) er et uavhengig sertifiseringsorgan som via kontroller utført av uavhengige institutter garanterer at kravene i merknad Q blir oppfylt. Utslipp fra Parocs produkter Parocs steinullprodukter oppfyller det strengeste kravet (M1) i det finske frivillige systemet for utslipp fra bygningsmaterialer. Mer om kriteriene for M1-klassifisering finnes på nettstedet til den finske stiftelsen for bygginformasjon (RTS), htm. Her er også alle klassifiserte produkter oppført. Byggvaredeklarasjoner I henhold til anvisninger fra det svenske kretsløpsrådet har Paroc utarbeidet byggvaredeklarasjoner. Dette er et frivillig system med felles bransjeformat for å formidle miljøinformasjon om byggvarer. Parocs byggvaredeklarasjoner er tilgjengelige via hjemmesiden paroc.no 1 Grunddata BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Produktidentifikation Dokument-ID Paroc Stenull 2009:2 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Paroc Stenull Enligt bilaga med artikelnummer BK Ny deklaration Vid ändrad deklaration Ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser namnbyte lösull och vindsull Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Upprättad/ändrad den Kontrollerad utan ändring den Övriga upplysningar: 2 Leverantörsuppgifter specificera: I i Företagsnamn Paroc AB Adress Organisationsnr/DUNS-nr Kontaktperson Beatrice Hallén Skövde Telefon Webbplats: Har företaget miljöledningssystem? Företaget är certifierat enligt Övriga E-post upplysningar: Ja ISO 9000 ISO Land för sluttillverkning Sverige (Finland, Användningsområde annat, Nej Annat Om Polen Om land ej kan anges, ange orsak huvudsak värme-, brand- och ljudisolering Finns säkerhetsdatablad för varan? Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Är Ej relevant Ja Klassificering se övriga upplysningar Märkning varan registrerad BASTA? Är varan miljömärkt? Ej relevant se övriga upplysningar Ja Kriterier saknas Ja Nej Om ja, specificera: Finns miljödeklaration typ III för varan? Ja Övriga upplysningar: Paroc Lösull och Vindsull är klassificerad som irriterande för huden. För ytterligare upplysningar se Parocs säkerhetsdatablad. Nej Nej Nej 3 Varuinformation och Litauen kan också förekomma) 4 Innehåll Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: Ingående material/ Ingående ämnen Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassificering Kommentar Komponenter % alt g (alt legering) Isolering Mineralull 95,6-99,8 % - Xi; R38 Isolerande Bakelit 0-4 % - Bindemedel Mineralolja 0,2-0,4 % - Dammbindande Övriga upplysningar: Vissa produkter är belagda med ytskikt, se bilaga 1. Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad, utarbeidet i henhold til den svenske kjemikalieinspeksjonens forskrifter, med informasjon om blant annet produktenes innhold, klassifisering og råd rundt risiko og sikkerhet er publisert på Parocs hjemmeside paroc.no 20

21 Godt arbeidsmiljø ved montering av mineralull I Swedisol, bransjeorganisasjonen for Sveriges ledende isolasjonsforetak, er det utarbeidet informasjonsmateriale som tar for seg arbeidsmiljøet ved montering av mineralullprodukter. I materialet er det informasjon om gjeldende lover og regler, hvordan arbeidet bør planlegges for å unngå unødvendig støvdannelse samt praktiske råd som bør følges ved monteringen. Materialet er tilgjengelig både via Parocs og Swedisols hjemmesider. Vurderingssystem for byggvarer I de siste årene har flere systemer for vurdering av byggvarer i et miljø- og helseperspektiv Produkten bedömd i SundaHus vokst frem, f.eks. Sunda Hus (sunne hus) og Byggvarubedömningen (byggvarevurderingen). Disse systemene vurderer byggvarer på oppdrag fra kunder som entreprenører, byggherrer, arkitekter, forsikringsselskaper osv. Hensikten er blant annet at oppdragsgiveren skal få en oppfatning av om det aktuelle produktet er et godt valg sett i et miljø- og helseperspektiv eller om det kan finnes bedre alternativer. Det nordiske miljømerket Svanen gjelder for Parocs himlingsplater PARAFON HYGIEN, CLASSIC og EXCLUSIVE med kant A. Svanemerkingen garanterer at Paroc oppfyller kriteriene for miljø- og helsefarlige stoffer, energi- og ressursforbruk, avfallshåndtering, gjenvinning osv. Nå er det kun Parocs himlingsplater som er svanemerket. Det skyldes at det fortsatt mangler kriterier for å kunne merke andre isolasjonsprodukter. Paroc håper at LISENS NR slike kriterier blir utarbeidet i løpet av noen få år. Det er derimot mulig å svanemerke en bygning. Svanen har utviklet et kriteriedokument for småhus, boligblokker og førskolebygg. Den som søker om en slik lisens, fyller ut kravdokumentet og søker om en lisens. De som lager produkter som ikke kan svanemerkes, f.eks. isolasjonsmaterialer, skal da fylle ut et kriteriedokument, som er en erklæring om at produktet ikke inneholder uønskede kjemiske stoffer. I tillegg til ovennevnte systemtype finnes også BASTA. I BASTA er det Paroc selv som står for vurderingen. Kun produkter som oppfyller BASTAs krav til egenskaper, kan registreres. Parocs produkter oppfyller BASTAs krav til egenskaper. Det er mer informasjon på 21

22 Sammendrag PAROC steinull fremstilles av stein, som er et ikke-brennbart, sikkert og bærekraftig materiale. Ved fremstilling av steinull blir steinmaterialet først smeltet og deretter spunnet til en ull som inneholder mye luft. Resultatet er et økologisk og økonomisk isolasjonsmateriale med unike egenskaper, som er varme-, fukt-, brann-, kulde- og lydisolerende. Bærekrafrig isolasjon PAROC Steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med høy brannmotstand samtidig som den er miljøvennlig gjennom hele livssyklusen. Redusert avfall PAROC reduserer avfallet på byggarbeidsplassen ved å levere måltilpassede produkter. Det spillet som likevel oppstår, kan gjenvinnes med REWOOL -systemet. Energiklok bygging Åisolere er uten tvil en av de enkleste og mest effektive måtene å minske energiforbruket og redusere utslippet av karbondioksid. Miljøsertifisert produksjon Paroc er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004. Alle våre ansatte kjenner selskapets miljøpolitikk og arbeider mot de konkrete miljømålene som er satt. Miljøansvar defineres svært tydelig. Grønn meny Paroc gjennomfører en rekke tiltak for å redusere miljøbelastningen når det gjelder logistikk og transport. Disse samles under begrepet Grønn meny. Grønne bygninger I dag benyttes det flere forskjellige miljøklassifiseringer for grønne bygg, som f.eks. LEED og BREEAM. Paroc støtter støtter bærekraftvurderinger av bygninger og ønsker mer vekt på energieffektiviteten i eksisterende klassifiseringssystemer. Miljøsikre produkter Våre produkter anbefales i systemer for vurdering av byggvarer i et miljø- og helseperspektiv, f.eks. Sunda Hus og Byggvarubedömningen (sunne hus og byggvarevurderingen). BASTA og Svanen Våre produkter er registrert i BASTA-systemet. Produkter for himlinger er svanemerket. For andre steinullprodukter mangler det kriterier. Det er likevel mulig å svanemerke en bygning De farlige stoffene som ikke tillates i inngående komponenter som f.eks. isolasjon, mangler i PAROC Steinull. 22

23 23

24 Paroc Group er en av de ledende produsentene av mineralullisolasjon i Europa. PAROC produkter og løsninger omfatter byggisolasjon, teknisk isolasjon, skipsisolasjon, sandwichelementer og lydprodukter. Vi har produksjonsanlegg i Sverige, Finland, Litauen og Polen. Vi har salgs- og representasjonsselskaper i 13 europeiske land. Byggisolasjon har et komplett sortiment av produkter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolasjon av utvendige vegger, tak, gulv og kjellere samt i bjelkelag og mellomvegger. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB Tryck: Rolf Tryckeri. Bilde fra Offeccts showroom i Stockholm Divisjon Byggisolasjon produserer også lydabsorberende himlings- og veggplater for akustikk- og støydemping. Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke som varme-, brann- og lydisolasjon i industriprosesser, apparater, skip og til VVSformål. Ikke-brennbare sandwichelementer har en overflate av stål og en kjerne av steinull. Elementene brukes til yttervegger, mellomvegger og undertak i offentlige bygninger samt forretnings- og industribygg. Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskaper som gjelder for respektive produkter og er gjeldende til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Siste versjonen av denne brosjyren finner du alltid på Vi tar ikke ansvar for om våre produkter brukes utenfor de i våre informasjonsmaterial beskrivne bruksområder. Viste byggkonstruksjoner utgjør områder der våre produkters funksjon og tekniske egenskaper er vel utprøvd. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti da vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører samt selve utførelsen i byggprosessen. Vi reserverer oss mot at vår anbefalte konstruksjon eventuelt ikke skulle generere forventet verdi ved en beregning eller måling av byggets energiforbruk. Dette, ettersom, energiforbruket er avhengig av bl a valgt energisystem og dets funksjon. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i vårt informasjonsmateriell. 2011BINO1211 PAROC AS Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo Telefon: A MEMBER OF PAROC GROUP 24

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 Alle må på Klimakur Fredsprisvinner Rajendra Pachauri utfordrer Norge Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 ET Bilag fra SFT, distribueres sammen med Dagens Næringsliv, juni 2009

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe Varme om vinteren Kjøling om sommeren NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær,

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer