Naturlig holdbarhet Paroc Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturlig holdbarhet Paroc Group"

Transkript

1 Naturlig holdbarhet Paroc Group Januar

2 Innhold Skritt for skritt... 3 Bærekraftig isolasjon Energiklok bygging Bærekraftig design Miljøsertifisert produksjon Grønn meny Miljømerking Sammendrag paroc.no 2

3 Skritt for skritt I dag er det knapt noen som tviler på at menneskenes aktiviteter er den fremste årsaken til den truende globale oppvarmingen. Utslipp av drivhusgasser og svovel påvirker atmosfærens sammensetning, og daglig skjer det forandringer i middeltemperatur, havnivåer og nedbørsmønstre. I løpet av de nærmeste 50 årene vil vi oppleve betydelige temperaturøkninger over hele verden, og også i Norge vil vi merke forandringene. Men vi kan fremdeles iverksette tiltak som bidrar til å redusere klimaforandringene. Økt bruk av steinullisolasjon er et slikt tiltak. Steinull er produsert av stein, som er en fornybar ressurs. Det dannes ganger mer stein i jordens vulkaner enn det som benyttes ved steinullproduksjon. Dette innebærer i seg selv at vår kjernevirksomhet bidrar til økt bærekraft. Men det er mye som gjenstår å gjøre, og for å håndtere de utfordringene vi står overfor, kreves det at arbeidet intensiveres. Bærekraft står i fokus for alt utviklingsarbeid hos Paroc, og i løpet av de siste årene har vi deltatt i en rekke prosjekter som har handlet om alt fra våre produkters miljøpåvirkning til hvordan man på best måte bygger virkelig energieffektive eneboliger. Skritt for skritt arbeider vi nå for å ta større ansvar, og på de følgende sidene finner du noen eksempler på skritt vi har tatt. 3

4 Bærekraftig isolasjon Bærekraftige og energieffektive løsninger må bygges med bærekraftige og energieffektive produkter. PAROC steinull består av % stein som er smeltet og deretter spunnet til fiber. For å holde sammen den oppnådde fiberstrukturen tilsetter man også bindemiddel i produksjonsprosessen. Denne prosessen resulterer i bærekraftig steinull som er både varme-, brann- og lydisolerende. Den energimengden som benyttes under produksjonen, spares inn flere hundre ganger i løpet av produktets levetid. Steinull er en allsidig, ikke-brennbar varmeisolasjon PAROC steinull er det mest allsidige og mest brukte varmeisolasjonsmaterialet i mange europeiske land. Steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand og gode mekaniske egenskaper. Utmerket brannmotstand gir gode egenskaper i konstruksjoner PAROC steinull er et effektivt brannisolerende materiale som tåler temperaturer over 1000 C uten å smelte. Dette innebærer at steinullen fungerer som isolasjon mot varme selv ved de høye temperaturene som oppstår ved brann. Steinullen hindrer derfor at den siden som ikke er brannutsatt, antennes. PAROC steinull er klassifisert i Euroklasse A1, ubrennbart materiale, som er den høyeste klassen for byggematerialers brannegenskaper. PAROC steinull avgir kun en ubetydelig mengde røyk og gasser ved brann. Beholder formen PAROC steinull beholder formen, uansett kraftige endringer i temperatur eller fuktighet. Dette betyr at konstruksjoner beholder samme gode egenskaper når det gjelder varme- og brannisolasjon i bygningens levetid. Enkelte av våre produkter tåler kontinuerlig å utsettes for temperaturer helt opp til 700 C. Verken absorpsjon eller lagring av fukt Steinull kan ikke absorbere eller lagre fukt, men transporterer den i stedet mot den kaldeste siden. Dermed sikres en rask fordampning i alle korrekt utførte konstruksjoner. En bygning som er isolert med steinull, holder seg tørr. Dette garanterer god kvalitet på inneluften og et langt liv for bygningen. Effektiv lydisolasjon Takket være steinullens fiberstruktur i kombinasjon med tettheten gir den utmerket lydisolasjon i vegg- og takkonstruksjoner. Steinullens svært gode lydabsorberende egenskaper gir godt lydmiljø inne i f.eks. kjøpesentre, klasserom og industrihaller. Miljøvennlig Steinull er miljøvennlig i hele livssyklusen og er ikke skadelig for naturen under eller etter bruk. Steinull inneholder ikke ingredienser eller kjemikalier som hindrer eller vanskeliggjør gjenvinning. For hvert tonn karbondioksid som slippes ut ved produksjonen, bidrar isolasjonen i løpet av en periode på 50 år til reduserte karbondioksidutslipp på 200 tonn takket være mindre oppvarmingsbehov. PAROC Protection er vårt konsept for skandinaviskprodusert, bærekraftig isolasjon av steinull. 4

5 5

6 Energiklok bygging Arbeidet med å utvikle konstruksjons- og isolasjonsløsninger for å bygge energieffektive boliger og lokaler er et av Parocs viktigste bidrag for å redusere klimapåvirkningen. Med konseptet Energiklokt Hus gir vi råd og tips basert på årtier med erfaring. Det er et velkjent faktum at bygninger står for det største enkeltstående energiforbruket i Europa og dermed benytter mer energi enn både industrien og trafikken. Energien som benyttes i bygninger, utgjør over 40 % av alt energiforbruk i Europa. Dette innebærer i sin tur at oppvarming og nedkjøling av bygninger forårsaker betydelige utslipp. Slik behøver det ikke å være. Er bygningen skikkelig godt isolert og bygd på riktig måte, holder det med varmen fra elektriske apparater og personene som bor i bygget, for å varme opp huset. Slike hus kalles passivhus, og Paroc bygde Stockholms første Passivhus Granbäck. I EU-direktivet EPBD2 fra november 2009 slås det fast at energiforbruket for bygninger skal halveres frem til år Som en milepæl på veien skal en reduksjon på 20 % i energiforbruket være oppnådd allerede i år Vi står nå ovenfor en ny versjon av EPBD med ytterligere skjerpede krav, noe som også gir byggeforskrifter der det stilles høyere krav. Til syvende og sist betyr det at alle som arbeider med å konstruere og bygge, må vite hvordan man oppfyller kravene. Parocs bidrag er energikloke løsninger og rådgivning innenfor rammene for Energiklokt Hus Standardhus Passivhus Standardhus Passivhus ENERGI/CO 2 (KG) Energibesparelse/CO 2 KOSTNAD ( ) Kostnadsbesparelse TID (ÅR) TID (ÅR) MILJØDIMENSJON ØKONOMISK DIMENSJON Kilde: Beregningen er basert på PAROC Tikkurila pilotprosjekt for passivhus. Inntjent etter mindre enn 10 år Med konseptet PAROC Energiklokt Hus vil vi hos Paroc gi tips og råd om hva man kan gjøre for å redusere energiforbruket ved nybygg eller renovering. Dersom det ovennevnte, normalt isolerte huset i stedet ble bygget i henhold til en passivhusstandard, ville karbondioksidbesparelsene i løpet av 50 år tilsvare en kjørestrekning på mil (160 års kjøring) med en vanlig familiebil. 6

7 7

8 8

9 PAROC passivhus Granbäck Stockholms første passivhus Da Andreas Granbäck og Linda Wester begynte å lete etter en ny bolig i 2007, var energieffektivitet et viktig kriterium. De så på en rekke leiligheter og hus, men forstod snart at de kravene de stilte, stort sett ikke stemte overens med det som fantes på markedet. Da paret hørte snakk om Parocs konsept for energikloke hus, innså de at det ikke var noen større forskjell mellom å bygge et passivhus og et standardhus. Den største forskjellen er at passivhus bygges med mer isolasjonsmateriale, lufttette detaljløsninger, mer gjennomtenkt konstruksjonsteknikk og med større omtanke for detaljene i byggeprosessen. Andreas og Linda valgte derfor å bygge sitt eget hus uten at det skulle skje på bekostning av verken energieffektiviteten eller arkitekturen. En ekstra fordel som oppstår takket være den lufttette konstruksjonen og den styrte ventilasjonen, er at paret også får et hus med behagelig og sunt inneklima. For å redusere energiforbruket ytterligere er villaen utstyrt med et databasert system for styring av energiforbruket, lavenergilamper og solpaneler for varmtvann. Villaen, som ble ferdigstilt i 2009, er et skoleeksempel på hvordan en bygning kan minimere eierens energikostnader og samtidig gi svært liten miljøpåvirkning. Det er også et typisk eksempel på hvordan Paroc med sin kompetanse og sine løsninger hjelper kundene med å ta et skritt eller to fremover på veien mot en bærekraftig utvikling. 9

10 God rør- og ventilasjonsisolasjon sparer både penger, energi og miljø Dagens VVS-system har en rekke ulike oppgaver. Alt fra varmerør, tappevarmt- og tappekaldtvannsrør til røyk- og avgassrør samt ventilasjonskanaler som må isoleres på en måte som sørger for brannbeskyttelse, god varmeisolasjonsevne og ved behov, god lyd- eller kondensisolasjon. Tilstrekkelig isolasjonstykkelse på rørledninger for varme og kulde er noe som ofte glemmes, men som er viktig for å spare energi og redusere miljøbelastningen. For tappevarmtvann innebærer alt varmetap samtidig energitap som det er mulig å begrense. Kjelen varmer opp vannet til riktig temperatur, og deretter sørger rørene for at vannet kommer til tappestedet med riktig temperatur. Når det gjelder kulde, pleier man å regne med at det koster ca. 3 ganger mer å produsere kulde enn varme. Derfor er det viktig at rør for komfortkulde ikke bare isoleres mot kondens, men også for å spare energi. Ventilasjonssystem må isoleres slik at varmetap begrenses. Ofte er kanalene koplet tll varmegjenvinnings- eller kjøleaggregat. Da er det viktig at luften som transporteres i kanalene, ikke taper energiinnhold verken til aggregatet eller på veien til utblåsingsstedet. Riktig isolerte kanaler betyr at hele ventilasjonssystemet vil fungere etter hensikten. Husk at isolasjon fungerer som en vedlikeholdsfri miljø- og energisparer i bygningens levetid. Energieffektivitet sparer penger på raffineri På raffineriet Neste Oil bio-diesel NExBTL i Sköldvik, Porvoo, Finland, er det benyttet rørskålløsninger fra Paroc ved isolasjon av rørene. Dette har gitt besparelser på flere måter: mindre energitap takket være tette skjøter og totalt fravær av varmebroer, mindre CO 2 -utslipp samt lavere kostnader, både ved montering og drift. Til sammen meter rør og rørbend er isolert. Raffineriet valgte Parocs løsninger fordi de gir mer enn bare effektiv isolasjon. I dette tilfellet ble fordelene svært åpenbare ved isolasjon av rørbendene, som ofte er vanskelige å isolere med standardprodukter. Paroc har løst problemet med prefabrikkerte rørbend med samme høye isolasjonegenskaper som selve rørskålene. Produktene gjør det mulig å isolere bendene på mye kortere tid, noe som i sin tur gir lavere monteringskostnader. Ved å benytte mindre energi bidrar anlegget til å redusere utslippet av drivhusgasser i energiproduksjonsleddet samtidig som det reduserer utslippsmengden fra egen prosess. 10

11 11

12 12

13 Bærekraftig design Å kombinere energieffektivitet og god design er viktig for å skape et bærekraftig miljø sett i et samfunnsbyggende perspektiv. Paroc Panel System byr på store arkitektoniske muligheter og individuelle løsninger. Med forskjellige overflatesjikt og stort utvalg av farger og dekorative beslag kan arkitektens fantasi omsettes i praksis for å skape energieffektivitet, selv ved prosjekter med høye krav til estetikk. PAROC print en bærekraftig løsning med kunstnerisk karakter Cygnaeus-skolen var et av tre prosjekter som ble belønnet i sammenheng med den årlige RIL-konkurransen i Finland. RIL er Finlands forbund for sivilingeniører. Skolen har en sentral plassering, og bygningens eksteriør er et betydelig innslag i bybildet. Den opprinnelige tanken var å benytte vanlige elementer fra Paroc Panel System. Men da arkitektene hos LPV Jyväskylä Oy oppdaget PAROC print-elementer, innså de at selv små og beskjedne bygninger kan gis en unik, kunstnerisk karakter. De bestemte seg for å benytte elementer med et trykt mønster som gjenspeiler bygningens funksjon, men som likevel lar den smelte inn i omgivelsene. Bygningen inneholder midlertidige undervisningslokaler for skoler som renoveres. Standardløsningen hadde vært brakker, men PAROC -elementene gir en rekke fordeler. Elementløsningene er fleksible og monteres svært raskt. Og når de sitter på plass, gir elementene de samme fordelene som vanlig steinullisolasjon, det vil si en kostnads-, klima- og energieffektiv løsning med høy brannsikkerhet. Å velge elementer i stedet for brakker gir også et betydelig bedre inneklima, et trygt og behagelig miljø for lærere og elever. Cygnaeus-skolen var et av tre prosjekter som ble belønnet i sammenheng med den årlige RILkonkurransen. RIL er Finlands forbund for sivilingeniører. Konkurransekriteriene er helse, sikkerhet, livssyklusøkonomi, innovasjon, økologi og bygningskvalitet. Utover dette var ansvarlighet for en miljømessig bærekraftig utvikling et spesielt kriterium dette året. 13

14 Funksjon og estetikk for generasjoner Ericsson Globe, eller Globen som de fleste av oss kjenner den som, stod ferdig til hockey-vm i Mer enn 20 år etter innvielsen er arenaen fortsatt verdens største kuleformede bygning. Utvendig er det en designmessig løsning som har blitt litt av et landemerke, ikke bare på grunn av arenaens størrelse, men også på grunn av dens unike form. Det arkitektoniske grepet å utforme bygningen som en kule ga svenskene en nasjonalarena som formmessig har motstått tidens tann, og som føles spennende den dag i dag. For å bygge Globen krevdes det naturligvis en rekke nye konstruksjonsløsninger, ikke minst innvendig der det var store krav til fleksibilitet på bruksområdene. Spesielt med hensyn til lydmiljøet ble det en utfordring med flere variabler som det skulle tas hensyn til. Paroc Akustik & Interiör presenterte en løsning bestående av grå absorbenter i strekkmetallkassetter av galvanisert metall. Fra et akustikkperspektiv kunne man på denne måten tilgodese både behovet for god lyddemping og kravet til å skape forutsetninger for konsertlyd i toppklasse. Takket være materialvalget til akustikkelementene kunne man også presentere en løsning som gjør at hele innsiden av Globen kan benyttes for projisering av lys, film og bilder. Akustikkelementene, som i prinsippet dekker hele Globens innside, fyller også en sikkerhetsfunksjon ved at de er sterke nok til å fungere som fallbeskyttelse for de som arbeider i servicerommene mellom det ytre skallet og innerveggen av strekkmetallkassetter. Allerede sett utenfra er Ericsson Globe et godt eksempel på bærekraftig design. Med innovative løsninger basert på et velprøvd materiale bidrar Paroc til den interiørmessige bærekraften. Dette gjelder både med tanke på form og funksjon. Takket være riktig materialvalg kan hele innsiden av Globen benyttes til projisering av lys, fi lm og bilder. Samtidig tas det hensyn til behovet for god lyddemping samt kravet til å skape forutsetninger for konsertlyd i toppklasse 14

15 Foto: Sören Andersson 15

16 Paroc er en pionér når det gjelder å begrense svovelutslipp. Mer enn halvparten av Parocs produkter tilvirkes ved anlegg med svært lave svovelutslipp. Paroc leverer fleksible produkter som komprimeres til 60 %. Resultatet blir transportbesparelser tilsvarende lastebillass frem til 2020 eller fire reiser jorden rundt hver uke. Ved bredden av Vänern, i Hällekis midt mellom Lidköping og Mariestad på vakre Kinnekulle, ligger et av Parocs produksjons- anlegg for steinull. 16

17 Miljøsertifisert produksjon Paroc er miljøsertifisert i henhold til ISO og investerer kontinuerlig i miljøforbedringer. Vi har i løpet av de siste årene arbeidet hardt blant annet med å optimalisere oppskriften på steinull for å kunne redusere utslippene av blant annet svoveldioksid. I 2011 satser vi ytterligere 30 millioner kroner på et renseanlegg for svoveldioksid ved fabrikken i Hällekis. Gjeldende lov krever at deponering kun skal benyttes som en siste utvei for avfallshåndtering. Paroc fokuserer sterkt på gjenbruk og gjenvinning av prosessavfall og har i de siste årene oppnådd en kraftig reduksjon av avfallsmengden som deponeres. I gjennomsnitt ligger andelen gjenvunnet avfall nær 75 %. Parocs ambisjon på litt lengre sikt er å oppnå Zero Waste. Dette betyr at ikke noe prosessavfall skal deponeres, men tas hånd om på beste måte sett i et bærekraftig perspektiv. Prosessen å smelte stein og produsere steinullisolasjon er energiintensiv. På samme måte som Paroc tidligere har implementert konseptet for PAROC Energiklokt Hus, arbeider foretaket nå også, gjennom å effektivisere energibruken ved tilvirkning, for å innføre Energiklok Produksjon. Hensikten er at gjennom Energiklok Produksjon reduseres miljøpåvirkningen fra produksjonen. Et viktig mål er å redusere karbondioksidavtrykket, og dette kan oppnås ved fortrinnsvis å velge lavenergiteknikk og energikilder som genererer lave utslipp av karbondioksid. I de nordiske landene skjer produksjonen 100 % med grønn elektrisitet på alle anlegg, og biobrensel benyttes i størst mulig grad. Parocs prosesser forårsaker visse utslipp til luft. For å redusere den negative påvirkningen på menneske og miljø har Paroc i de siste årene investert i renseteknikk. Utslippene minker gradvis, og i 2011 gjennomføres det ytterligere en stor investering som reduserer utslippene av svoveldioksid fra firmaets fabrikk i Hällekis med ca. 80 %. EN DEL AV KRETSLØPET TIL PAROC AB REWOOL Gjenvinning som varmer Med vårt system REWOOL gjenvinnes isolasjon som blir til overs. Dette blir til ny løsullisolasjon i stedet for avfall. Systemet omfatter alt fra henting og transport av spillull til fremstilling av ny løsull. Det kreves en mindre avgift for å hente spillull samtidig som kostnader til transport og deponi unngås. Paroc er sertifisert i henhold til ISO siden år 2000 og arbeider strukturert med miljømål og handlingsplaner etter en fastlagt miljøstrategi. 17

18 18

19 EN DEL AV KRETSLØPET TIL PAROC AB Grønn meny Ved å øke komprimeringen av steinullisolasjonen til 60 % og introdusere forskjellige typer Eco-emballasje har vi redusert transportbehovet kraftig i de siste årene. Men også når det gjelder kjøp av transport, har vi tatt neste skritt for å redusere miljøfarlige utslipp. Vi samler all denne innsatsen for å redusere miljøbelastningen ved logistikk og transport under begrepet Grønn meny. Grønn transport Grønn transport burde være en selvsagt komponent i en miljøstrategi. Det betyr at kunden for hver transport fra oss betaler et mindre beløp til grønn transport. Pengene brukes enten til innkjøp av fornybart brensel eller til innkjøp av ny miljøteknologi. Tjenesten verifiseres og kontrolleres av en tredjepart. REWOOL REWOOL Gjenvinning som varmer Med REWOOL -systemet gjenvinnes isolasjon som blir til overs. Dette blir til ny løsullisolasjon i stedet for avfall. Systemet omfatter alt fra henting og transport av spillull til fremstilling av ny løsull. Det kreves en mindre avgift for å hente spillull samtidig som kostnader for transport og deponi unngås. Engangspaller Engangspallene som benyttes for å levere enkelte byggprodukter, kan brukes flere ganger til tross for navnet. Hentingen er helt kostnadsfri. Systemet er miljømessig forsvarlig innen en radius av 40 mil fra nærmeste fabrikk. Ved lengre avstander er det bedre å benytte pallene til energigjenvinning. Miljøpaller Paroc takprodukter leveres på en egenutviklet miljøpall. Den er laget av takprodukter i stedet for tre. Under transport fungerer miljøpallen som lastbærer og deretter som takisolasjon. PAROC reduserer avfallet på byggarbeidsplassen ved å levere måltilpassede produkter. Over 50 % av de pallene som Paroc benytter til sine takprodukter, er økologiske paller produsert av isolasjonsmateriale. Etter transporten kan pallene benyttes til vanlig isolasjon. Det betyr at Paroc sparer inn en kjørestrekning på omtrent 10 millioner mil med lastebil frem til

20 Miljømerking Miljøsertifiseringer gjør det enklere å stille miljøkrav og prioritere riktige miljøtiltak. Systemet har ogå høy troverdighet, noe som forenkler kommunikasjon om miljøarbeid og miljøytelse. I dag benyttes det flere forskjellige miljøklassifiseringer for grønne bygg, som f.eks. LEED og BREEAM. Paroc-konsernet støtter bærekraftvurderinger av bygninger og ønsker mer vekt på energieffektiviteten i eksisterende klassifiseringssystemer. Paroc stiller seg bak standardiseringsarbeidet i CEN TC350 for bygningers bærekraftytelse. Selv om dagens klassifiseringssystemer legger relativt liten vekt på isolasjonen, utgjør Parocs produkter og løsninger et utmerket grunnlag for grønne bygningers energiytelse i et langsiktig perspektiv. Klassifisering av PAROC steinull De produserte fibrene har en sammensetning som oppfyller kravene til oppløselighet i henhold til merknad Q i direktivet 97/69/EG. Det betyr at fibrene testes og ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende. Dette synliggjøres via det såkalte EUCEB-merket på emballasjen. EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool) er et uavhengig sertifiseringsorgan som via kontroller utført av uavhengige institutter garanterer at kravene i merknad Q blir oppfylt. Utslipp fra Parocs produkter Parocs steinullprodukter oppfyller det strengeste kravet (M1) i det finske frivillige systemet for utslipp fra bygningsmaterialer. Mer om kriteriene for M1-klassifisering finnes på nettstedet til den finske stiftelsen for bygginformasjon (RTS), htm. Her er også alle klassifiserte produkter oppført. Byggvaredeklarasjoner I henhold til anvisninger fra det svenske kretsløpsrådet har Paroc utarbeidet byggvaredeklarasjoner. Dette er et frivillig system med felles bransjeformat for å formidle miljøinformasjon om byggvarer. Parocs byggvaredeklarasjoner er tilgjengelige via hjemmesiden paroc.no 1 Grunddata BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Produktidentifikation Dokument-ID Paroc Stenull 2009:2 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Paroc Stenull Enligt bilaga med artikelnummer BK Ny deklaration Vid ändrad deklaration Ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser namnbyte lösull och vindsull Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Upprättad/ändrad den Kontrollerad utan ändring den Övriga upplysningar: 2 Leverantörsuppgifter specificera: I i Företagsnamn Paroc AB Adress Organisationsnr/DUNS-nr Kontaktperson Beatrice Hallén Skövde Telefon Webbplats: Har företaget miljöledningssystem? Företaget är certifierat enligt Övriga E-post upplysningar: Ja ISO 9000 ISO Land för sluttillverkning Sverige (Finland, Användningsområde annat, Nej Annat Om Polen Om land ej kan anges, ange orsak huvudsak värme-, brand- och ljudisolering Finns säkerhetsdatablad för varan? Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Är Ej relevant Ja Klassificering se övriga upplysningar Märkning varan registrerad BASTA? Är varan miljömärkt? Ej relevant se övriga upplysningar Ja Kriterier saknas Ja Nej Om ja, specificera: Finns miljödeklaration typ III för varan? Ja Övriga upplysningar: Paroc Lösull och Vindsull är klassificerad som irriterande för huden. För ytterligare upplysningar se Parocs säkerhetsdatablad. Nej Nej Nej 3 Varuinformation och Litauen kan också förekomma) 4 Innehåll Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: Ingående material/ Ingående ämnen Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassificering Kommentar Komponenter % alt g (alt legering) Isolering Mineralull 95,6-99,8 % - Xi; R38 Isolerande Bakelit 0-4 % - Bindemedel Mineralolja 0,2-0,4 % - Dammbindande Övriga upplysningar: Vissa produkter är belagda med ytskikt, se bilaga 1. Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad, utarbeidet i henhold til den svenske kjemikalieinspeksjonens forskrifter, med informasjon om blant annet produktenes innhold, klassifisering og råd rundt risiko og sikkerhet er publisert på Parocs hjemmeside paroc.no 20

21 Godt arbeidsmiljø ved montering av mineralull I Swedisol, bransjeorganisasjonen for Sveriges ledende isolasjonsforetak, er det utarbeidet informasjonsmateriale som tar for seg arbeidsmiljøet ved montering av mineralullprodukter. I materialet er det informasjon om gjeldende lover og regler, hvordan arbeidet bør planlegges for å unngå unødvendig støvdannelse samt praktiske råd som bør følges ved monteringen. Materialet er tilgjengelig både via Parocs og Swedisols hjemmesider. Vurderingssystem for byggvarer I de siste årene har flere systemer for vurdering av byggvarer i et miljø- og helseperspektiv Produkten bedömd i SundaHus vokst frem, f.eks. Sunda Hus (sunne hus) og Byggvarubedömningen (byggvarevurderingen). Disse systemene vurderer byggvarer på oppdrag fra kunder som entreprenører, byggherrer, arkitekter, forsikringsselskaper osv. Hensikten er blant annet at oppdragsgiveren skal få en oppfatning av om det aktuelle produktet er et godt valg sett i et miljø- og helseperspektiv eller om det kan finnes bedre alternativer. Det nordiske miljømerket Svanen gjelder for Parocs himlingsplater PARAFON HYGIEN, CLASSIC og EXCLUSIVE med kant A. Svanemerkingen garanterer at Paroc oppfyller kriteriene for miljø- og helsefarlige stoffer, energi- og ressursforbruk, avfallshåndtering, gjenvinning osv. Nå er det kun Parocs himlingsplater som er svanemerket. Det skyldes at det fortsatt mangler kriterier for å kunne merke andre isolasjonsprodukter. Paroc håper at LISENS NR slike kriterier blir utarbeidet i løpet av noen få år. Det er derimot mulig å svanemerke en bygning. Svanen har utviklet et kriteriedokument for småhus, boligblokker og førskolebygg. Den som søker om en slik lisens, fyller ut kravdokumentet og søker om en lisens. De som lager produkter som ikke kan svanemerkes, f.eks. isolasjonsmaterialer, skal da fylle ut et kriteriedokument, som er en erklæring om at produktet ikke inneholder uønskede kjemiske stoffer. I tillegg til ovennevnte systemtype finnes også BASTA. I BASTA er det Paroc selv som står for vurderingen. Kun produkter som oppfyller BASTAs krav til egenskaper, kan registreres. Parocs produkter oppfyller BASTAs krav til egenskaper. Det er mer informasjon på 21

22 Sammendrag PAROC steinull fremstilles av stein, som er et ikke-brennbart, sikkert og bærekraftig materiale. Ved fremstilling av steinull blir steinmaterialet først smeltet og deretter spunnet til en ull som inneholder mye luft. Resultatet er et økologisk og økonomisk isolasjonsmateriale med unike egenskaper, som er varme-, fukt-, brann-, kulde- og lydisolerende. Bærekrafrig isolasjon PAROC Steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med høy brannmotstand samtidig som den er miljøvennlig gjennom hele livssyklusen. Redusert avfall PAROC reduserer avfallet på byggarbeidsplassen ved å levere måltilpassede produkter. Det spillet som likevel oppstår, kan gjenvinnes med REWOOL -systemet. Energiklok bygging Åisolere er uten tvil en av de enkleste og mest effektive måtene å minske energiforbruket og redusere utslippet av karbondioksid. Miljøsertifisert produksjon Paroc er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004. Alle våre ansatte kjenner selskapets miljøpolitikk og arbeider mot de konkrete miljømålene som er satt. Miljøansvar defineres svært tydelig. Grønn meny Paroc gjennomfører en rekke tiltak for å redusere miljøbelastningen når det gjelder logistikk og transport. Disse samles under begrepet Grønn meny. Grønne bygninger I dag benyttes det flere forskjellige miljøklassifiseringer for grønne bygg, som f.eks. LEED og BREEAM. Paroc støtter støtter bærekraftvurderinger av bygninger og ønsker mer vekt på energieffektiviteten i eksisterende klassifiseringssystemer. Miljøsikre produkter Våre produkter anbefales i systemer for vurdering av byggvarer i et miljø- og helseperspektiv, f.eks. Sunda Hus og Byggvarubedömningen (sunne hus og byggvarevurderingen). BASTA og Svanen Våre produkter er registrert i BASTA-systemet. Produkter for himlinger er svanemerket. For andre steinullprodukter mangler det kriterier. Det er likevel mulig å svanemerke en bygning De farlige stoffene som ikke tillates i inngående komponenter som f.eks. isolasjon, mangler i PAROC Steinull. 22

23 23

24 Paroc Group er en av de ledende produsentene av mineralullisolasjon i Europa. PAROC produkter og løsninger omfatter byggisolasjon, teknisk isolasjon, skipsisolasjon, sandwichelementer og lydprodukter. Vi har produksjonsanlegg i Sverige, Finland, Litauen og Polen. Vi har salgs- og representasjonsselskaper i 13 europeiske land. Byggisolasjon har et komplett sortiment av produkter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolasjon av utvendige vegger, tak, gulv og kjellere samt i bjelkelag og mellomvegger. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB Tryck: Rolf Tryckeri. Bilde fra Offeccts showroom i Stockholm Divisjon Byggisolasjon produserer også lydabsorberende himlings- og veggplater for akustikk- og støydemping. Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke som varme-, brann- og lydisolasjon i industriprosesser, apparater, skip og til VVSformål. Ikke-brennbare sandwichelementer har en overflate av stål og en kjerne av steinull. Elementene brukes til yttervegger, mellomvegger og undertak i offentlige bygninger samt forretnings- og industribygg. Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskaper som gjelder for respektive produkter og er gjeldende til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Siste versjonen av denne brosjyren finner du alltid på Vi tar ikke ansvar for om våre produkter brukes utenfor de i våre informasjonsmaterial beskrivne bruksområder. Viste byggkonstruksjoner utgjør områder der våre produkters funksjon og tekniske egenskaper er vel utprøvd. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti da vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører samt selve utførelsen i byggprosessen. Vi reserverer oss mot at vår anbefalte konstruksjon eventuelt ikke skulle generere forventet verdi ved en beregning eller måling av byggets energiforbruk. Dette, ettersom, energiforbruket er avhengig av bl a valgt energisystem og dets funksjon. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i vårt informasjonsmateriell. 2011BINO1211 PAROC AS Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo Telefon: A MEMBER OF PAROC GROUP 24

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler gulvbjelkelaget. ovenfra nedenfra

BYGG SLIK. Tilleggsisoler gulvbjelkelaget. ovenfra nedenfra Rekv.nr 3041NO desember 2011 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 5 BYGG SLIK Tilleggsisoler gulvbjelkelaget ovenfra nedenfra Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2014 Erstatter September 2013 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

PAROC HVAC AIRCOAT. Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler

PAROC HVAC AIRCOAT. Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler PAROC HVAC AIRCOAT Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler EFFEKTIV ISOLERING I EN OPERASJON SPAR PLASS For å oppnå EUs klimamål, må også tekniske installasjoner som ventilasjonskanaler

Detaljer

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland PARAFON Exclusive Sertifikat nummer Kort beskrivelse Bruksområde 0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI- 02044 VTT, Finland PARAFON Exclusive er en eksklusiv akustikkplate med store

Detaljer

PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER. Elegant, effektivt og enkelt

PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER. Elegant, effektivt og enkelt PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER Elegant, effektivt og enkelt NÅ LANSERER VI PARAFON ROYAL EN EKSKLUSIV, HØYABSORBERENDE HIMLING FOR TETT MONTERING MED HELDEKKENDE YTTERLAG AV GLASSFIBER Vi merker en

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Denne brosjyren er utarbeidet av NORIMA (Norske mineralullprodusenters forening) Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det

Detaljer

Ruukki life-paneler. Markedets mest økologiske sandwichpaneler

Ruukki life-paneler. Markedets mest økologiske sandwichpaneler 1 2 Ruukki life-paneler Markedets mest økologiske sandwichpaneler 3 Vad är Ruukki life-paneler? prefabrikkerte sandwichpaneler med ett isolasjonslag mellom to stålplater over 70 % av mineralullens råmateriale

Detaljer

Juni En kort innføring i ECOSE Technology TH AT IN SUL ATIO N

Juni En kort innføring i ECOSE Technology TH AT IN SUL ATIO N Juni 2009 En kort innføring i ECOSE Technology IN SUL ATIO N TH AT GIV ES YO U... www.feelgoodinsulation.com Hva er ECOSE Technology?...en revolusjonerende, ny, naturlig og formaldehydfri teknologi for

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Image: Shutterstock Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Denne brosjyren er utarbeidet

Detaljer

fra Systemblokk ta turen innom:

fra Systemblokk ta turen innom: 3Selementer fra Systemblokk ta turen innom: www.systemblokk.no Gode grunner for bruk av betongelementer 3S elementet fra Systemblokk produseres nøyaktig etter tegninger og spesifikasjoner. Elementene benyttes

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver 1. Hvem tilbyr Svanemerkede boliger i dag? 2. Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? 3. Hvordan foregår prosessen? 4. Hva koster det,

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av SPFR 020-0240 Paroc steinullsprodukter Side 2 av 4 Vedlegg til produktdokumentasjon SPFR 020-0240 av 206-09-07.. Innehaver av godkjenningen Paroc AB SE-54 86 Skövde, SVERIGE www.paroc.se 2. Produsent Paroc

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire Mat Rektangulær

Detaljer

ET HELT NATURLIG VALG

ET HELT NATURLIG VALG ET HELT NATURLIG VALG MILJØSERTIFISERT Vi bruker kun PEFC -sertifiserte leverandører til egenproduserte produkter og alle våre produkter er også CE-merket. 2 DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som profesjonell

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

GARANTERT ENERGI- BESPARING

GARANTERT ENERGI- BESPARING www.ruukki.no GARANTERT ENERGI- BESPARING RUUKKI ENERGIPANELSYSTEM Betydelig lavere oppvarmingskostnader og CO 2 -utslipp samt bedre energiklasse for bygningen. Med Ruukki energipanelsystem oppnår du lett

Detaljer

SLIK BYGGER DU 3. Etterisoler ytterveggen utvendig

SLIK BYGGER DU 3. Etterisoler ytterveggen utvendig RENSTRÖM FT & LAYUT AB SLIK BYGGER DU 3 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes

Detaljer

PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK

PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK PARAFON HYGIEN - REN AKUSTIKK Hvorfor bør du velge PARAFON HYGIEN? 2 I miljøer hvor det er strenge krav til hygiene og renhet Innen helse- og sykepleie, ved næringsmiddelhåndtering, industri eller storkjøkken.

Detaljer

til passivhus - et fremskritt?

til passivhus - et fremskritt? Passivhus 2015: Å bygge om til passivhus - et fremskritt? Frederica Miller, Gaia Arkitekter Oslo 28. september PASSIVHUS 2015 Å BYGGE OM TIL PASSIVHUS ET FREMSKRITT? Eksisterende bebyggelse er verdifulle

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

MILJØ-, ENERGI OG KLIMARAPPORT 2016 Del 1. Utgitt august 2017

MILJØ-, ENERGI OG KLIMARAPPORT 2016 Del 1. Utgitt august 2017 MILJØ-, ENERGI OG KLIMARAPPORT 2016 Del 1 Utgitt august 2017 Vi ønsker å produsere best mulig isolasjonsmateriale for våre kunder, slik at våre kunder kan være med å reduserer energiforbruket i sine bygg.

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima UnoTech Nordic Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima Problemfritt i all slags vær Fire sterke grunner for Mataki UnoTech Nordic økonomisk løsning trygt og problemfritt passer både som eksponert

Detaljer

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER Innledning I denne brosjyren har vi samlet våre porøse trefiberplater, Hunton Vindtett, Hunton Undertak og

Detaljer

SLIK BYGGER DU 1. Etterisoler loftsbjelkelaget

SLIK BYGGER DU 1. Etterisoler loftsbjelkelaget RENSTRÖM FT & LAYUT AB SLIK BYGGER DU 1 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering Nå er det slutt med kompromisser! Rockfon Sonar db og Krios db lydisolerende og lyddempende himlinger Akustisk komfort God kombinasjon av høy Designfrihet lydisolering og høy lydabsorpsjon Kantmuligheter,

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version Varmekjelleren Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT Version 201510 Grunnlaget for en sunn bygning Grunnlaget for et trygt hus Varmekjelleren bygges i tre deler: Termogrunn, LKvegger

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta KEBONY Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta Kebony er tøft, norsk og til forveksling likt tropisk regnskogtømmer. Kebony er første trevirke som er behandlet helt uten giftige stoffer. I stedet for den

Detaljer

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

Lindab Forretningsområde Profil. Løsninger i stål bygd for fremtiden

Lindab Forretningsområde Profil. Løsninger i stål bygd for fremtiden Løsninger i stål bygd for fremtiden 2 Noen gode grunner til å ønske den nye jernalderen velkommen økonomisk effektivt enkelt sunt Når menneskene oppdaget jern for 3000 år siden, la man grunnlaget for dagens

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet Vi tar det ekstra skrittet Casco og miljøet Ansvarlige valg hele veien Hos Casco er helse- og miljøspørsmål ikke bare flotte ord det er en viktig del av det vi arbeider med og har store konsekvenser for

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia?

Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia? Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia? Søke støtte til et prosjekt innenfor grønn økonomi fra EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak INNHOLD Jobbe med bærekraftig energi på tvers

Detaljer

Biogenetisk varme - en ny energiteknologi

Biogenetisk varme - en ny energiteknologi Biogenetisk varme - en ny energiteknologi Velkommen til en introduksjon av Biogenetisk varme (Her kan du evt. legge inn noen linjer selv på vegne av Aktiv- hus?) Egenskaper Lydløs, energieffektiv, tilnærmet

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking Innkjøp og miljø Tormod Lien Miljømerking Men hva er behovet? Kloden: Bedre miljø og bedre helse Dere: Få levert miljøløsninger Dere: Mindre dokumentasjonsbyrde Leverandører: Forutsigbarhet og mindre dokumentasjonsbyrde

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS PLUSSENERGIHUS 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA - GASA AS 1 100% SELVFORSYNT MED FORNYBAR ENERGI MALMØ BO 01 MALMØ - BO01 som Kvalitetsprogram

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk møtes Elegant rammeløs flåte Gode støydempende egenskaper Velegnet til de fleste typer bygninger

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest.

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. DOLENA TØMMERHUS TREMATERIALE FOR ET BEDRE INNE MILJØ Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. Det er derfor vi gir prioritet til å skape et komfortabelt og sunt inne miljø. Fornybar energi

Detaljer

Jo mer vi forenkler desto mer sparer du

Jo mer vi forenkler desto mer sparer du lindab vi forenkler byggingen Jo mer vi forenkler desto mer sparer du TÜV har testet fem kanalsystem og dokumentert fordelene med de ulike løsningene. TÜV-test av fem kanalsystemer Om TÜV TÜV (Technischer

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer