Glimt fra Kopervik Menighet Nr Årgang. Mer s. 2. Med rot i virkeligheten: Les intervju med leder for Karmøy hagelag s. 4. God Pinse!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2014 21. Årgang. Mer s. 2. Med rot i virkeligheten: Les intervju med leder for Karmøy hagelag s. 4. God Pinse!"

Transkript

1 Glimt fra Kopervik Menighet Nr Årgang Mer s. 2 God Pinse! Med rot i virkeligheten: Les intervju med leder for Karmøy hagelag s. 4 1

2 ETTERTANKE KOPERVIK MENIGHET Kopervik menighetskontor Servicekontoret: Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 Kopervik E-post: Hjemmeside: Kontortid: Mandag - Fredag kl Adm. Leder: Inger Marie Dagsland Mobilnr.: Sokneprest: Kristian Støle Kantor: Øystein Bredal Mobilnr.: Kateket: Solveig Leikvoll Telefon: privat Mobilnr.: Barne- og ungdomsarbeider: Janne Andersen, Mobilnr.: Kirketjener: Øyvind Kristoffersen Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Mobilnr.: Menighetsrådsleder: Åshild Meling Koch Telefon: Stiftelsen Kopervik U&A senter: Formann: Rolf Otto Koch Telefon: Kopervik menighetsbarnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik Styrer: Bodil Melkevik Telefon: Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 Kopervik E-post: Hjemmeside: Kopervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik Telefon: Kristian Støle: «Jeg kommer til dere og tar bolig i dere.» Pinse? Den Hellige Ånd? Pinsen er for mange den mest utydelige av kirkens tre høytider. Alle kirkens høytider handler om hva Gud må gjøre for å kunne fullføre sin frelsesplan. Pinsen handler om hvordan Gud tar plass på jorden ikke bare i ett menneske slik som i julen, da det handler om Jesus og inkarnasjonen: Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Men i pinsen handler det om alle: Nå tar Gud bolig over alt der det er mennesker som hører hans ord.på Pinsedagen fikk disiplene oppleve at Gud gjennom Den Hellige Ånds nærvær gav frimodighet til å forkynne om Jesus Kristus, og mange tusen ble troende den dagen. Hva handler pinsen om da? Jo, om en Gud som er nær, som ikke bare er GULLKONFIRMANTER 6.APRIL 2014 rundt oss, men i oss. Ånden er Guds kraft som viser oss hvem Jesus er. Ånden er Guds kraft som vil skape noe gjennom våre liv. Paulus skriver i Galaterbrevet 5,22: «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» Pinse handler om Gud som ønsker å bevege oss mennesker mot troen på den oppstandne Jesus Kristus. Det greske ordet for ånd og vind er det samme. Jesus spiller på dette når han sammenligner Ånden og vinden. Med det vil han si at Ånden setter oss i bevegelse mot tro og mot å skape de gode livsfrukter som avspeiler noe av Guds vesen. Guds nærvær på jorden og i menneskers liv er det vi feirer ved pinsetid. God Pinse! Hele 22 konfirmant-jubilanter tok imot invitasjon til jubileumsgudstjenesten i Kopervik interimkirke søndag 6.april. Sokneprest Kristian Støle forrettet, og kateket Solveig Leikvoll var med. Kirka var fullsatt, og der var 3 dåpsbarn. Etter gudstjenesten kjøpte konfirmantene deilig hjemmelaget lapskaus på ungdomsrommet. Årets konfirmanter sto for oppvartningen av kaffe og kaker etterpå, og årets vertshuskonfirmanter delte ut en rose til hver. De frammøtte fikk en glad og koselig mimrestund sammen, godt hjulpet av med-jubilanten Gunnar Flatebø. Elisabeth Thomassen 1.rekke fra venstre: Turid Elisabeth Halvorsen, Helga Thorsen, Jannik Slettebø, Sigrid Mæland, sokneprest Kristian Støle. 2. rekke fra venstre: Ragnhild Bårdsen, Liv M. Sørheim, Wenche Lundberg, Signe Helene Halleraker, Jan Endre Skår, Ingeborg Berg, Reidun Berdinesen, Målfrid Thuestad, Synnøve Thorsen, Ingeborg S.Dyrland, Thorleif Ytreland. 3.rekke fra venstre: Paul K. Bårdsen, Leif Th Rode, Gunnar Flatebø, Kjell Kolnes, Bernt Harald Gjerde, Reidar Olsen. Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, red. Elisabeth Thomassen, foto Kåre V Nilsen, foto Ingeborg Ellingsen Staben ved menighetskontoret Frivillige bidragsytere Layout: Audhild E Stueland Trykk: Haugesund Bok & Offset Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr 1000 pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Elisabeth og Torleif Thomassen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet. Opplag: 3600

3 Venke Vorraa: MIN PINSESALME Jeg har alltid sunget. På søndagsskolen, på skolen, på Laget, i Tensing, i kirka, i kor på de plassene i landet der jeg har bodd. Barnesanger, viser, gospel, klassisk, salmer. Jeg er gammel nok til å ha fått med meg noen salmebøker: Landstads reviderte, Salmer 73, Salmeboka 1985, Salmer 1997, og nå Norsk Salmebok Alle inneholder mange salmer jeg liker. Men jeg må innrømme at det var en lettelse for en ungdom på 60- og 70-tallet å få oppleve at det ble skrevet nye salmer og laget melodier som jeg følte var for meg og min tid. Den salmen jeg har valgt her, er av nyere dato. Nå er det pinse. Kanskje en litt diffus høytid for mange. Jul og påske er enklere å holde styr på, og det er ikke vanskelig å liste opp jule- og påskesanger som er kjente og kjære. Men pinsesanger? Der må vi kanskje tenke oss om to ganger! Jeg har valgt meg en pinsesalme som er forholdsvis ny og for mange ukjent men en perle, synes jeg. Gå gjennom byens lange, rette gater ble skrevet av den danske presten og dikteren Holger Lissner i 1990 og har melodi av Erik Sommer. Den ble oversatt til norsk av Eivind Skeie året etter. Salmen var med i Salmer 1997 og er heldigvis også med i den nye salmeboka! Her lyser det av håp og yr glede. Vi kjenner oss riktignok igjen i et samfunn der både bygninger og mennesker kan være grå, slitne og ensomme. Livet kan være utfordrende og noen ganger vanskelig. Midt i det hele er likevel Gud. Salmen tar oss med fra pinsen og gjennom hele året og minner oss på at Gud er der, stryker oss ømt, åpner dører, leger bitterhet og får oss til å kjenne at livet stadig vekk er verd å leve. Erik Sommers lyse og oppløftende melodi understreker på en flott måte tekstens budskap. På pinsedagens gudstjeneste blir det mulighet for å få være med å synge denne flotte salmen og kjenne seg løftet og glad. Gå gjennom byens lange, rette gater, du sommerlyse Helligånd. Stryk ømt henover slitte, grå fasader, og rør de trette smilebånd, så troen gror og håpet bor der dørene blir åpnet for de andre. Lås porter opp når kveldene blir sene, septembermilde kjærlighet. Ja, syng om Gud for dem som er alene, og dem som kjenner bitterhet, så triste ler og blinde ser at livet stadig vekk er verd å leve. Blås ny luft over byens torg og plasser, du vinterklare sannhets ånd. Treng inn i maktens grå kontorpalasser, og tenn oss med Guds milde hånd, så denne by med lys på ny kan smykke seg i glede til Hans komme. Kom til oss når vi frykter andres dommer, du vårens yre skapermakt. Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer, vil gi oss liv, slik han har sagt! Så vi går ut i tro til Gud og lever uten frykt i nådens sommer. Samarbeid Frelsesarmeen og Kopervik menighet I flere år nå har Kopervik menighet og Frelsesarmeen samarbeidet om forskjellige tiltak, f.eks. innen diakoni og gudstjenester/møter. 2. påskedag pleier Kopervik kirkekor delta på Frelsesarmeens kveldsmøte. I år var også barnekoret Shalom med, med sin leder og dirigent Venke Vorraa. 3

4 Intervjuet: I HAGEN HOS FORMANNEN I KARMØY HAGELAG, ODD HAUKÅS. Da Kirketorget kom på besøk en fin dag i april, fant vi pensjonisten i full sving ute i hagen på Skår. Denne dagen var det luking, skjæring av bedkanter og rydding av greiner som sto på programmet. - Du har nettopp hatt et kommunalt kurs i hjemmekompostering på Rådhuset. Hvordan gikk det? - Det var god oppslutning: 15 deltakere. Ekstra gledelig at flere yngre under 30 år var med. - Så ønsket om en grønn hverdag ser altså ut til å være på fremmarsj i kommunen. Når våknet forresten interessen din for hage? Født med grønne fingre -Jeg vokste jo opp på gården Haukås i Tysvær, der hagebruk og arbeid med jorda var en naturlig del av hverdagen. Da vi kjøpte tomta på Skår på midten av 70-tallet, fikk vi lyst til å skape en lun og fin hage for familien blant fjellknattene på Skår. - Ja, det har dere sannelig lykkes med. Terrenget er utnyttet maksimalt og så har du fått så mange spennende planter, busker og trær til å trives her. - Det var søskenbarnet mitt, gartneren Klingsheim, fra sørfylket, som tegnet hagen for meg i Det var forresten han, Harald Bjørnsen og Trond Tveit som oppfordret meg og flere andre hageinteresserte til å blåse liv i Karmøy Hagelag igjen. Laget hadde da ligget brakk noen år. Årets Hagelag på landsbasis allerede i Nå har du altså vært med i styret i lokallaget og fylkeslaget siden Og i 2013 fikk dere også tildelt kommunens Miljøpris. Hvorfor ble prisen gitt til Hagelaget.? - Vi har bl.a. arbeidet med å få barna, den yngre garde, interessert i miljøarbeid. Vi har besøkt barnehager og hatt frøplanting der og kommet med grønt miljøflagg når en barnehage har oppfylt kravene til grønn hverdag. Men allerede i 1986 ble Karmøy Hagelag kåret til Årets Hagelag på landsbasis. Vi hadde da drevet med leplanting, laget en nybyggermappe og den gang som nå, var mye av engasjementet for miljø/natur rettet mot barna. Det er barna som er framtiden og vi håper at interessen for naturen og miljøet som de fikk som små, vil de ta med seg videre i voksenlivet. Blåtur 23 august -Kopervik menighet er nå blitt en Grønn menighet. Fellesarrangementet Grønn kafe sammen med Fairtrade-karmøy, Fremtiden i våre hender og Karmøy Hagelag 5. april fikk god oppslutning. Har Hagelaget planer om et lignende arrangement? 26. mai blir det plante-loppemarked på Sevtun. Og så planlegger vi en blåtur med buss på sensommeren nærmere bestemt 23. august. Viktig å spille på lag med naturen -Hva vil du si til folk som går med planer om å anlegge hage eller de som vil omlegge en gammel hage? -Til nybegynnere vil jeg si at det er bedre å lykkes med noe enkelt, enn å mislykkes med noe vanskelig. Begynn med noe du får til og utvikle det derfra. Ikke kopier andres prektige hager. Du er sjef i din hage, ikke naboen. Det er så mange flotte og dyre planter som tilbys i dag at det kan være lurt å spørre: Har jeg råd til dette? Har jeg tid og helse til å stelle den slik den krever? Vil den trives i vårt Vestlandsklima? En får mest glede av hagen og plantene når en spiller på lag med naturen! -Vi takker for kaffe og god prat og må få med oss enda en runde i hagen. Her er det både fiskedam, drivhus, lune sitteplasser og bed med sjeldne vårblomstrende løkplanter og trær. 4 I.E.

5 GRØNN MENIGHETSKAFE I KOPERVIK SENTRUM LØRDAG 5. APRIL. Kopervik menighet arrangerte for første gang «grønn kafe» i Olga Kristiansens tidligere lokale i Kopervik sentrum første lørdagen i april. Initiativet kom fra Ingeborg Ellingsen, som hadde kontaktet både Karmøy hagelag ved Odd Haukås, Fairtrade og Framtiden i våre hender, så vel som lokale produsenter. Inntektene skulle gå til inventar i den nye kirka. Her skriver Ingeborg om det «grønne» tiltaket: Hjemmelagede potetkaker og gele Etter to uker med høytrykk, sol og fin vårtemperatur, opprant 5. april med gråvær og regnbyger. Men utenfor menighetens «grønne kafe» stod kasser med stauder og bøtter med bjørk og påskeliljeløker fra prestegårdshagen og lyste opp i gråværet. Innenfor luktet det godt av nystekte vafler, potetkaker og Fairtrade-kaffe. Susan Gabrielsens potetkaker var så gode at de måtte rasjoneres så alle fikk smake. Det bugnet av glass med forskjellige slag hjemmelaget gele fra Olaug Stava Farbus hånd, og mange var de som kretset rundt det bordet og kjøpte spennende gelesorter med hjem. Og de blomstrende primulaene og løkene fra prestegårdshagen forsvant alle som en! Smaksprøver på økologiske produkter Veggene var kledd med store, tankevekkende plakater fra Fairtrade og Framtiden i våre hender. Ståle Pedersen og Øyvind Kristoffersen med flere delte ut informasjon om disse organisasjonene. Når stadig flere av oss begynner å tenke etikk, rettferdighet og økologi når vi handler mat og klær, kan det være med å skape en bedre tilværelse for medmennesker på den jorda vi alle skal dele. Brosjyrer fra Karmøy hagelag ble også delt ut, med innbydelse til kurs i hjemmekompostering. Det var også smaksprøver på økologisk Fairtrade sjokolade og juice, frøplanting for barna og salg av lodd på menighetens kunstlotteri til inntekt for ny kirke. Takk til Kalle Kristiansen Så trass i det sure været var det et hyggelig, nyttig og godt besøkt tiltak, som sikkert kan gjentas senere utpå våren helst på en lørdag med litt finere vær! Da vil nok enda flere finne ut at en grønn menighetskafe i Kopervik sentrum er en trivelig plass å oppholde seg både for gamle og unge en lørdags formiddag! Takk til Kalle Kristiansen som stilte lokalet til disposisjon helt gratis!! IE «Noe av det som er felles i det å tro, enten det er kristen tro eller muslimsk tro, er å gjøre gode gjerninger.» (Cathrine Haugeli Halvorsen, Kirkens Nødhjelp.) FASTEAKSJONEN Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ble startet i 1967 og er nå Norges nest største årlige innsamlingsaksjon. I de fleste av DNKs menigheter er konfirmanter involvert i aksjonen. I år gikk ungd. med bøsser. I fjor ble det samlet inn 30.3 mill. kroner. Rekordresultat for årets fasteaksjon i Kopervik! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ble gjennomført tirsdag 08.mars Konfirmantene gikk med bøsse, foreldre kjørte og menighetsråd/ stab administrerte. Totalt var rundt 125 personer i aktivitet, og innsatsen ble godt betalt. Årets resultat var på hele kr! Det er kr. mer enn i fjor og kr mer enn forrige rekord, som ble satt i Hjertelig takk til alle givere og medhjelpere! Pengene kommer godt med i Kirkens Nødhjelps arbeid. Som også i år hadde mottoet: Sammen forandre. I.M.D. 5

6 Fokus på frivilligheten: PER MELVÆR: MED MOTTOET: «UNG LEDELSE-VOKSENT NÆRVÆR» Det er en beskjeden kar midt i livet som nølende går med på et raskt intervju for menighetsbladet. Per er gift med vår kateket Solveig Leikvoll, og er dermed giftet inn i menigheten enten han vil eller ikke. Da Solveig ble vigsla til kateket av biskop Bjørn Bue, var det med ordene fra biskopen: Husk at du ble vigsla til Per først! sier Per og ler. Det samme kan vel sies til Per og! For der ungdommene i vår menighet treffes, der er ofte Per det «voksne nærværet». Vært leder i KFUM-speideren fra 1978 Da Per ble konfirmert, opplevde han å bli godt ivaretatt innen Kfuk/m-arbeidet, og her ble han veiledet og formet som kristen og menneske. Det å kunne gi videre det han sjøl har fått, har vært drivkraften i hans engasjement innen Kfuk/m- både speider og tensing - på forskjellige steder i Norge helt siden I vår menighet var Per med å starte speiderarbeidet, som har i sin formåls -paragraf at det skal være en del av Den norske kirkes barne-og ungdoms-arbeid. - Lederne må være forpliktet på DNKs bekjennelse. 7 av biskopene i kirka vår har sin bakgrunn i speiderarbeidet, sier Per. -Det er få organisasjoner som fokuserer så mye på ledertrening! Mottoet deres er: «Ung ledelse- voksent nærvær». I Kopervik er det nå ca ledere fra år som driver speiderarbeidet, mens de voksne hjelper der det trengs. Vi har og en god del yngre speidere, fra 9 år og oppover. Det er kateketen vår som har hovedansvaret for menighetens speiderarbeid. brekker armen i Praha, f.eks, sier han og viser oss et bilde på mobilen sin av et stygt brudd fra i fjor. Altmuligmannen Per Per har i årevis vært lydtekniker for tensingkoret Synzigus, og for bandet i menigheten, som gjerne opptrer på større samlinger. Dessuten er han alltid med som leder på konfirmantleirene. En får noe sjøl når en driver med foreningsarbeid og får være sammen med ungdommene, mener han. Per har dessuten og vært med i Senterstyret, og er nå blitt med i 2 av brukergruppene for ny kirke, nemlig aktivitet og lyd. Blir du aldri lei av menigheten?- Skal jeg bli lei av meg sjøl? spør Per retorisk tilbake. Er det noe vi ønsker å forandre på, så får vi prøve å gjøre det, da, sier en bestemt Per, «alltid beredt» til innsats der det trenges. AVN «Søster Per» Per har ikke bare vært aktiv i speiderne og tensing og ungdomsklubben, men og vært leder i Røde Kors. Nå er han fremdeles leder i Kfum-arbeidet i Kopervik, og også for KM Haugaland krets den eneste kretsen i landet som har medlemsvekst! I fjor var hans 3. tur til Praha på YMCA-festivalen, der selvsagt og Solveig var med. Vi deler de samme interessene og får dermed mye tid sammen på turer og leirer, - det er en vinn-vinn-situasjon, forklarer Per. Han jobber som sykepleier på ResQ, og heter der «søster Per». Dermed er han med som helsepersonell på leirer og turer, og: Det kan komme godt med når noen 6

7 MYE GLADSANG PÅ SUND BEDEHUS. Tre dager etter påske hadde Sund barnekor en kjempeflott vårkonsert for foreldre, besteforeldre og mange andre fra bedehuskretsen. Det var samtidig en fantastisk fin påskekonsert. Til stemningsfull bakgrunnssang kom barna i koret inn i salen med hver sin lille blomsterbukett som de la ned ved «Jesu grav», som var en stor, uthult stein. Rundt den var det påskeliljer, et Jesusportrett og levende lys. Noen korjenter leste fra påskeevangeliet. Mange av sangene uttrykker takk for livet og takk til Jesus for at han lever i dag!. Dirigenten Anne-Lin Ytreland har en utrolig evne til å få fram fin klang, glede og begeistring! Etter sangen var det boller i kjellerstua på bedehuset. Sund barnekor er et aktivt kor som betyr mye for virksomheten på bedehuset. Det er en fantastisk glede å høre disse glade barnestemmene. Snakk om å skape livsglede! Snakk om å dele det GLADE budskap! Koret teller nå ca 30 medlemmer. De øver annenhver torsdag på bedehuset på Sund. Anne-Lin startet opp med koret for ca 20 år siden. Barna får begynne når de fyller 5 år. Mange går i koret helt til de går ut av barneskolen, og det er utrolig positivt. En «gulrot» for å beholde kormedlemmene så lenge, er at de eldste annethvert år får reise med Anne-Lin til Oslo og delta på Soul Children Festival. Barnekoret er ikke bare for bygdas barn, flere av dem kommer fra andre steder. Før påske var koret også i aksjon. Det var på den årlige misjonsbasaren som bygdas NMS-forening arrangerer. Da var bedehuset stuvende fullt av folk i alle aldre. Det var god stemning og barnekoret var også da i sitt ess med flott sang som virkelig svingte. Flere av medlemmene var solister. Neste opptreden på Sund bedehus blir på den årlige sommerfesten 13. juni. Denne kvelden synger de sammen med Kvalavåg musikk-kor, også det dirigert av Anne- Lin Ytreland. Eli Stornes MENIGHETSTUR TIL GRINDE Søndag 15 juni blir det menighetstur til Stemnestaden, Grinde. Gudstjeneste kl.12, grilling ( ta med grillmat!), konkurranser, turløype, fotballkamp, klatrevegg, padling. Kirkekoret blir med. Ønsker du skyss? Ring eller møt opp på Senteret kl A L L E H J E R T E L I G V E L K O M M E N! 7

8 TROSOPPLÆRING - ANSVAR OG MULIGHETER Fra etableringen av den offentlige skolen på 1700 tallet og fram til siste del av 1900 tallet har skolen hatt et hovedansvar for kirkens undervisning av de døpte. Nå har ikke skolen denne rollen lenger, og kirken må sammen med hjemmene ta ansvar for opplæringen av sine medlemmer. I denne forbindelse har Kopervik menighet fått tildelt trosopplæringsmidler fra høsten I løpet av våren vil vi lyse ut stillingen som trosopplærer i vår menighet. Breddetiltak og kontinuerlige tiltak Det landsomfattende mottoet for trosopplæringen er: Størst av alt. Hva betyr dette nye ansvaret for oss her i Kopervik? Det betyr at barn og unge først og fremst skal få del i budskapet om Jesus. De skal bli fortrolig med gudstjenesten og alle menighetens ulike aktiviteter, få kunnskap om kristen tro og kristne verdier og tradisjoner, kort og godt få oppleve kirken som sitt naturlige hjem. Nå skal menigheten selv gi alle døpte i alderen 0-18 tilbud om en systematisk opplæring etter en plan som sikrer at alle får tilbud om ulike aktiviteter minimum en gang i året. Noe av dette har vi startet allerede, f.eks Tårnagentene, som er et årlig tilbud til alle 3. klassinger, Kode B for 5. klasse og Lys våken for 6. klasse. Vi kaller disse tiltakene for breddetiltak fordi det skal romme alle i et årskull og er en engangs happening. Dette i motsetning til de kontinuerlige tiltakene som drives, som speider, kor, KRIK m.m. Dette er et stort ansvar, men rommer også mange muligheter. Behov for frivillige Alle barn blir nå invitert inn i kirka minimum en gang hvert år i hele perioden fra 0-18 år. Mange av barna som opplever et positivt møte med kirka på disse samlingene, kan ha lyst å forsette på de kontinuerlige tiltakene som drives. Trosopplæreren som ansettes, skal ha ansvar for å iverksette trosopplæringsplanen vår, men kan ikke drive alt arbeidet alene. Dette er et ansvar vi har sammen som menighet. Vi utfordrer derfor menighetens medlemmer til å tenke gjennom om det er noe de kan bidra med. Hva trives du med? Hvilke aldersgruppe har du en god tone med? Vi vil trenge frivillige med ulike egenskaper til både disse nye breddetiltakene og til de kontinuerlige tiltakene. Trosopplæringen går dermed rett inn i visjonen vår: Kopervik kirke for alle -hele livet Dette som en foreløpig orientering og utfordring. Vi kommer tilbake med mer konkrete forespørsler etter hvert. Vi utfordrer dere til å være med å be for dette nye ansvaret og for stillingen vi lyser ut. Åshild Meling Koch Leder i Kopervik menighetsråd LIV 2 - TUR TIL POLEN. Årets Liv 2 - gjeng består av 35 ungdommer fra hele Haugaland - hvorav 11 fra Kopervik. I vinterferien reiste vi på årets tur til Gdansk, Polen. Vi hadde noen flotte dager med blå himmel og sol. Dagene ble brukt til undervisning, litt guiding i gamlebyen, besøk til Kfuk/m i Gdinya, dagstur til konsentrasjonsleiren Stutthof hvor vi hadde guide, besøk til Europas største mursteinskirke, felles middag og selvsagt shopping. Takk for turen! Janne 8

9 GLOBALE UNGDOMSLEDERE PÅ KURS I PALESTINA 11 ungdommer fra Haugaland krets av Norges KFUK- KFUM tilbragte vinterferien i Palestina. Turen var en sentral del av LIV 3 Leder i Vekst. Fokus i kurset er at ungdommene skal lære om KFUK-KFUM som en global organisasjon, og lære om seg selv som globale ungdomsledere i en global bevegelse. Urettferdighet -Det som sitter sterkest igjen, er opplevelsen av urettferdigheten som ødelegger hverdagslivet for vanlige palestinere. De er nærmest låst inne, mens vi kan bevege oss helt fritt. Palestinere må forholde seg til blå og grønne ID-kort, som avgjør hvor de kan reise i sitt eget land. Dette har fått meg til å tenke over den friheten jeg selv har til å reise hvor jeg vil, og gjorde at jeg kjente på hvor urettferdig denne konflikten er, sier en av deltakerne. bøkene. Forskjellen er at deres liv begrenses hele tiden av okkupasjonen. De forteller og om noen andre ungdommer de møtte: - Vi så jo stadig israelsk militære på Vestbredden. Mange av soldatene var bare år. De var vanlige ungdommer, og det virket ikke som de helt forsto hva de var med på. De gjorde bare jobben sin. Oliventreplanting Programmet for turen var blitt til i samarbeid med Joint Advocacy Intitative (JAI), som også organiserte alt det praktiske. JAI driver kampanjen «Keep hope alive», hvor en av aktivitetene er planting av oliventrær på palestinsk område. - Oliventreplanting var noe av det aller kjekkeste på turen!» sier en av dem. «Det var sosialt, vi var sammen med våre palestinske venner, og vi følte at vi fikk bidra til å virkeliggjøre `Keep hope alive`-kampanjen!. - Samtidig kjente vi på den usikre stemningen», forteller en annen. - Vi visste jo ikke om det plutselig kunne komme soldater eller bosettere og stoppe oss. Det har skjedd før. Å måtte leve med den usikkerheten og frykten for at noen plutselig kan ta fra deg livsgrunnlaget ditt, må være svært tøft. Vanlige ungdommer LIV 3-deltakerne tilbragte mye tid sammen med palestinsk ungdom fra Beit Sahour. Blant annet overnattet de hjemme hos dem en natt. De forteller om møtet med ungdommene: - De er akkurat som oss. Vi bryr oss om de samme artistene, har sett de samme filmene og leser de samme Håp I tillegg til oliventreplantingen opplevde også LIV 3 å se håpstegn: - I Jerusalem møtte vi ICHAD Israeli Committee Against House Demolition. Det var godt å møte israelere som jobbet for palestinernes sak. Det gav oss håp. forteller de. - Det er vanskelig å se noen løsning på konflikten når du ser hvordan det ser ut på bakken. Boikottkampanjen som KFUK-KFUM har satt i gang er en måte å si nei til uretten på. Det er ikke greit med okkupasjon. Det er ikke greit at staten Israel tar land fra palestinere. Ikke alle kan dra ned og se det som skjer. Derfor er det viktig for oss som har vært der og sett, at vi forteller dette videre, avsluttet en annen deltaker. Givertjenesten. Kopervik menighet er svært takknemlig for alle som er med i givertjenesten til barneog ungdomsarbeiderstillingen. Tusen takk for bidrag i året som er gått. Menighetsrådet har nå vedtatt å omgjøre prosjektstillingen til fast stilling fra Det betyr at vi om mulig er enda mer avhengig av bidragsytere. Janne Andersen ble tilbudt å fortsette i den faste stillingen, og vi er fantastisk glade for at hun fortsatt er med i staben. Sammen med kateketen er hun en viktig del av menighetens ungdomsarbeid. Undersøkelser viser at det er menigheter som satser på ungdom og barnefamilier, som vokser. Vår menighet er opptatt av vekst og utvikling, spesielt nå som vi venter på en ny og flott kirke! Ungdommene er morgendagens kirke. Gode forbilder og ledere bidrar til at mange får lyst til å bli værende i våre kristne sammenhenger, også etter ungdomstiden. Liv-3-deltakerne reiste på kurs i vinterferien-14 til Palestina sammen med Kretssekretæren for Haugaland Kfuk/m, Lars Hellerdal og hans kone, som en del av Liv 3- opplegget. De var 11 stk fra hele Haugalandet, 1 fra Kopervik menighet. Turen ble finansiert med støtte fra LNU, egen innsamling og egenandeler. Tema for Liv 3 er internasjonal solidaritet. Janne. Fra 2014 kan gaver fra kr. 500 til trekkes fra på skatten(merk endret beløp fra i år). Det ordner menighetskontoret. Send mail til karmoykirken.no, eller ta kontakt med menighetskontoret, tlf for mer informasjon. Du kan gi mindre,faste beløp eller et engangsbeløp. Kontonr. er : Alle bidrag, små eller store, mottas med STOR TAKK! I.M. 9

10 NMS SIN MISJONSGRUPPE I KOPERVIK. I Kopervik har Det norske misjonsselskap en misjonsgruppe som består av 7 medlemmer, som kommer sammen ca en gang pr. måned. Vi spør lederen av gruppa, Heidi Dankel, hvordan foreningen ble til, og hvor lenge siden det var: -Det var høsten 1985 at Hilde Worre, Synnøve Langåker, Jorunn Johnsen og jeg ble enige om å starte en misjonsgruppe. Formålet var å ha et sosialt fellesskap med kristne venninner, og å hjelpe til med oppgaver i misjonssammenhenger. Vi starter med god mat og god prat. Så har vi andakt, bønn og sang. -Hvilke konkrete oppgaver har dere akkurat nå? -Vi samler inn penger til misjonsarbeidet og hjelper til på misjonsarrangementer. Et av de større arrangementene er den årlige misjonsmessen i Kopervik i oktober, som foreningene fra Åkra, Vea og Kopervik samarbeider om. I fjor høst kom det inn kr til NMS sine prosjekter. -Hva vil dere si til lesere av Kirketorget som kunne tenke seg å arbeide for misjonssaken? -Samle venner og start ei misjonsgruppe! Misjonsselskapenes lokale representanter støtter gjerne opp om nye misjonsgrupper og gir hjelp og veiledning i startfasen. Menighetskontoret kan formidle kontakt med en eller flere av dem. Lykke til! Runi Ke Kristoffersen, Heidi Dankel, Gunn Stange, Magrete Welde, Susan Gabrielsen, Beate Ervesvåg Sjursen. I.E. 10 KOPERVIK KIRKEKOR HAR 20-ÅRS JUBILEUM I ÅR Kopervik kirkekor feirer i år sitt 20 års jubileum. Koret ble stiftet i 1994 av kantor Øystein Bredal, og har gudstjenestene i Kopervik menighet som sin viktigste arena. I tillegg har koret medvirket ved konserter og forskjellige møter rundt omkring. Koret har sunget i de fleste kirkene i Karmøy og Haugesund, samt bl.a. Utstein kloster og Sjømannskirken El Campanario på Costa del Sol. Repertoaret vårt har vært, og er, svært variert: vi har sunget viser, messer, kantater, motetter, salmer, negro sprituals og mer. Listen over høydepunkter er lang! Ekstra kjekt har det vært de gangene vi har fått anledning til å samarbeide med andre kor om større oppsetninger, det er gøy å være mange. Jubileet vil bli markert i to avdelinger. I pinsehelgen reiser koret på jubileumstur til El Campanario, hvor vi deltar med sang på gudstjenesten 1. pinsedag, og vi vil også ha konsert der samme dag. Til høsten arrangerer vi en jubileumskonsert, som blir søndag 19.oktober i. Selv om vi savner et ekte kirkerom, synes vi det er fint og riktig å markere jubileet «hjemme». Hovednummeret denne kvelden vil være Messe i D-dur av Antonín Dvorak for kor og orgel, et av de største verkene koret har gitt seg i kast med. Kantor i Falnes og Ferkingstad, Lars Inge Tjøstheim, vil sitte ved orglet. Sett av datoen allerede nå! Kopervik kirkekor er en sprek jubilant, som alltid ønsker nye sangere velkommen! ØB

11 KOPERVIK MENIGHETS MISJONSPROSJEKT SAT-7 Gjennom Det Norske Misjonsselskap gir Kopervik Menighet økonomisk støtte til satellitt TV- programmer som produseres av SAT-7. Menighetsrådet valgte å støtte dette viktige arbeidet på møte i mai I 2013 samlet Kopervik Menighet inn kr til SAT-7. Sat- 7 er en viktig bidragsyter og støttespiller for kirkene i Midt-Østen i den krisetiden som folk nå gjennomlever i land som Egypt, Syria og Irak. Usensurert informasjon Kristendommens vugge stod i Midtøsten, men i århundrer har kristne i området vært isolerte og evangeliets budskap har hatt trange kår. I dag bor mer enn 500 millioner mennesker i dette området. De snakker språkene arabisk, farsi og tyrkisk. Ca. halvparten er under 18 år. Mange av dem kan ikke lese og skrive, og den sosiale, politiske og religiøse friheten er liten. Derfor har mange skaffet seg tilgang til satellitt-tv, som den viktigste kilden til usensurert informasjon. kristendommen relevant i seernes liv. Alle kanalene ønsker å gjøre Guds kjærlighet kjent. SAT-7 fungerer som en plattform kirkene i regionene kan ta i bruk når de driver opplæring i sine lokal-samfunn, blant annet for å rette opp misoppfatninger når det gjelder kristendommen. Julegudstjeneste fra Damaskus Tross krig og krise i Syria kringkastet SAT-7 julegudstjenesten 25 des. sist år fra Christian Unity Church i Damaskus. Tross alt det grusomme som har skjedd i deres land, ville kristne i Damaskus vise verden at de var i stand til å vitne og feire Jesu fødsel. Flere kirker fra områdene rundt Damaskus gikk sammen om denne gudstjenesten, og kor fra flere kirker ledet an i sang og bønn. Maissa, produceren av dette programmet, er en velkjent programvert fra den nasjonale syriske TV-en. Hun sier: Manges hjerter er fylt av hat, men vi stoler på Gud. Det er grunnen til at vi vil sende disse bønner på SAT-7 så vi får gitt budskapet om håp og vil fortsette å be inntil vi ser en endring. Vi feirer jul, vel vitende om at Gud gir oss styrke til tross for all denne smerte. Vi ønsker også at SAT-7 sine seere fra hele verden skal se dette og be for oss (Se SAT-7 You Tube) Viktig arbeid 15 mill. faste seere SAT-7 vil hjelpe kirkene og de kristne i Midtøsten og Nord-Afrika til å være vitner om Jesus i sine respektive land. SAT-7 har minst 15 millioner faste seere på fem kanaler: SAT-7 ARABIC (for arabisktalende), SAT-7 PARS (for farsitalende i Iran og Afghanistan), SAT-7 TÛRK (for tyrkisktalende) SAT-7 NORTH AMERCA (for arabisktalende immigranter i Nord Amerika) SAT- 7 KIDS (barnekanal). Programmene produseres vesentlig i Kairo og Libanon. SAT-7 driver også 17 oppfølgingssentre og bibelstudiegrupper i samarbeid med lokale kirker og organisasjoner. NMS sin representant for Midtøsten, Åslaug Ihle Thingnæs, gir uttrykk for at Kopervik menighet kan være stolte over å få være med og bidra til dette viktige og fantastiske arbeidet for de som bor og lever i Midtøsten. Lars Gaustad Ønsker å gjøre Guds kjærlighet kjent Gjennom ulike programmer vil SAT-7 informere, inspirere og underholde, og på den måten gjøre 11

12 BYGGING AV NY KIRKE I KOPERVIK: BRUKERGRUPPER Plankomiteen for bygging av den nye kirka har bestemt at det skal oppnevnes til sammen åtte såkalte brukergrupper, og bedt om at Menighetsrådet finner folk til disse gruppene. Dette er nå blitt gjort. Det er ønskelig at vi som utgjør Kopervik-samfunnet, som kirkebrukere blir engasjert i byggingen med størst mulig bredde og mangfold. Nedenfor er en forkortet beskrivelse av mandatet til gruppene. Fullstendig beskrivelse kan fås av plankomiteen eller leses på nettet. Kirkedel: Møblering og utstyr til kirkerom-sakristi-dåpsrom-menighetssal og kirketorg, samt helhetlig utsmykning her; Aktivitetsdel: Typer av møblering og materialvalg til alle rom (unntatt kjøkken som får egen gruppe) samt innredningen sett i lys av effektiv sambruk av lokalene ut fra menighetens behov: Kjøkkendel: Planløsning-inventar-utstyr-innkjøpsbehov, inkl. lager og kjølerom; Kontordel: Planløsning, innredning og utstyrsbehov; Lyd/akustikk/lys/data/projektor: Få fram hva som trengs av løsninger i hvert rom, referanse mot løsningsforslag som kommer fra rådgivende ingeniører; Utearealsdel: Ideer og forslag for opparbeidelse av utearealene på grunnlag av arkitektens tegninger; Dugnadsdel: Forslag til typer av dugnadsarbeid oversikt over tilgjengelige ressurser (folk og utstyr) finne dugnadsledere. Innsamlingsgruppe: Organisere ulike former for inntektsgivende arbeid for å tilleggs -finansiere den nye kirka. MEDLEMMER I BRUKERGRUPPENE: KIRKEDEL: 1. Solveig Leikvoll 2. Sven Haakon Olsen 3. Ingunn Mortveit Ognøy 4. Kåre Nilsen 5. Bodil Sund 6. Kristian Endresen 7. Sigurd Hellesvik AKTIVITETSDEL: 1. Janne Andersen 2. Norbjørn Endresen 3. Tormod Ytreland 4. Per Melvær 5. Bjarne Stornes 6. Gunn Håvarstein 7. Aslaug Kongshavn KJØKKEN: 1. Ole Ellingsen 2. Åge Wiksnes 3. Målfrid Ytreland 4. Anne Torhild Rognaldsen 5. Monika Kvinnesland 6. Agnes Vanvik 7. Erling Endresen 8. Ingeborg Ellingsen KONTOR: 1. Ansatte 2. Ingfrid Hansen LYD/AKUSTIKK, LYS, DATA/PROSJEKTOR: 1. Øystein Bredal 2. Per Melvær 3 Erlend Sørheim 4 Håkon Andreassen 5 Oddvar Dankel 6 Jan Robert Fosen UTEDEL 1 Vigdis Munkejord Hansen 2 Birgitte Jonsgard 3 Jostein Ytreland 4 Odd Haukås 5 Kjell Rasmus Sele DUGNAD: 1. Rita Bratthammer 2. Rolf Koch 3. Knut Magne Gabrielsen 4. Burghardt Stein INNSAMLING (økonomi): 1. Alf Petter Fosse 2. Magne Bratthammer 3. Aud Marit Utseth 4. Anton Dahl Nielsen 5. Thor Osland 6. Nils Lyngnes 12

13 FOLKEMØTE NR. 7 Da folk strømmet inn i aulaen på Kopervik videregående den 10. april, var det med spent forventning om å få se de 5 forslagene til ny kirke som var utstilt med plansjer og modeller. En gladnyhet ventet dessuten: Nå er planområdet regulert: stor takk til Karmøy kommune! Så langt har det heller ikke vært noe i prosessen som har fordyret prosjektet ny kirke, også en gledelig nyhet. Finansieringen: Senteret blir nå solgt, og vi har 57 mill. til kirka, 7 mill. til orgel og inventar, tils. 77,3 mill. 31,5 er forsikringsoppgjøret, 33 mill fra Karmøy kommune, kunne en fornøyd Geir Toskedal fortelle. Om vi kan bygge 1 av disse 5 er vanskelig å svare på nå, det vil avhenge av økonomien. Hvem bestemmer? Det er juryens oppgave å velge blant disse 5, men Plankomiteen sitt ansvar hva som blir resultatet. Det blir så lagt fram for KKF i møte 7.mai, plankomiteen behandler saken i slutten av mai og KKF gjør så sitt vedtak i juni-møtet. Til sist skal det godkjennes av Karmøy kommune. Byggestart blir i august 2015, og kirka forventes å stå ferdig i nov Siste folkemøte? Dermed er dette folkemøtet antakelig det siste, ifølge Geir, - men hvis det skulle være grunnlag for et nytt møte, så blir det møte! Har folk meninger om hvilken modell, eller spørsmål, så er det bare å sende post til kirkevergen: AVN «SKIPET» BLE VINNEREN AV ARKITEKTKONKURRANSEN Høyest poengsum Juryen har bestått av: Bjørn Andersen (juryleder), Svein Magnus Munkejord (nestleder), Kristian Støle(sokneprest), Laila Løhre (sivilarkitekt), Gunnar Fossen (sivilarkitekt). Det har vært stor enighet i juryen om evaluering, argumentasjon og poenggivning av de 5 forslagene til ny kirke. Et av bidragene, «Skipet», skilte seg spesielt positivt ut, og med tils. 92,4 vektpoeng ble den en klar vinner av konkurransen. I evalueringsrapporten heter det: «Kirken består av enkle, lesbare volumer. Tradisjonelle, men samtidig moderne og enkle former. Bygningen framstår som et kompakt, rasjonelt og robust anlegg, uten at dette går på bekostning av den sakrale stemningen.» «Skipet» gir de aller beste muligheter for en god plassering av orgel, kor og ulike musikkgrupper». Bjørn Andersen: «Vi gir en anbefaling til Plankomiteen om å forhandle med arkitekten for å optimalisere forslaget enda litt mer.» Møte i KKF 7. mai: Bjørn Andersen la fram rapporten fra juryen med innstilling til informasjon for KKF på møtet 7.mai. Kirkevergen anbefalte at saken tas til orientering. «Deretter må Plankomiteen forhandle med valgte arkitekter (Lille Frøen fra Oslo) før den kan gi sin anbefaling til KKF. Forhåpentligvis vil dette være klart slik at KKF kan behandle saken med vedtak på sitt møte den 11. juni» (sak 011/14 i KKF) AVN. 13

14 Takk til støtter bladet! Takkalle til allesom som støtter bladet! Husk frivillig Tlf: Tlf: til 45 kontingent bladet! Din inkontinens Dinblåreseptleverandør blåreseptleverandør inkontinens stomi sår stomi kateter kateter brystproteser brystproteser sår Vi er avhengige av Gratis utkjøring varer. Gratis utkjøring av varer. Takk til alle bidragsytere! Tannlege M.N.T.F Tannlege M.N.T.F Håkon Andreassen Håkon Andreassen Hovedgaten Hovedgaten 53,Kopervik. 53,Kopervik. 53,Kopervik. Telefon: Telefon: 52 Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Netto fortjeneste av salget går til ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet Avd. Kopervik tlf: din støtte! girokonto: Avd. Åkrehamn tlf: MEGA-bygget, tlf Kopervik TEKLAN INNRAMMING Aksdal Kopervik Kopervik 4250 KOPERVIK - for kvalitet og service TLF Kopervik Lars Haga Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY Bygg og Vedlikehold Tømrer Hallgeir Anglevik Valbergbakken 1, 4250 Kopervik Mobil Postboks 44 - Stangeland Kopervik Tlf Fax Vakttlf Selskapslokaler, KARMØY kortkurs og reisekurs. Vandrerhjem FOLKEHØGSKULE 1. juni hver mai aug. hver sommer sommer juni-10.august Tannteknisk Laboratorium Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks Kopervik Tlf /fax VI HAR FINE Kopervik Postboks SELSKAPSLOKALER Telefon: E-post: GALLERI LISE ASv/ Lise Forland og Haldis Munkejord Sundvegen 181, Skår, Kopervik Åpent: torsdager 18:00Kopervik 21:00 Postboks 177, 4291 Web: Telefon Skudeneshavn Tlf: Åkrehamn Tlf: Kopervik Tlf: Karmsund Tlf: Kolbeinsen Elektrosenter a.s RÅDGIVENDE INGENIØRER INNEN BYGGEOG ANLEGGSTEKNIKK Telefon: Tlf: PROCON AS, Hovedgt. 33, Pb. 104, 4291 KOPERVIK Anna Eegsgt Kopervik Telefon Gågaten Kopervik Kirketorget

15 Døpte Olavskirken på Avaldsnes Lilly Marie Nielsen Malin Johnsen Ingebretsen Aleksandra Hovden Falnes kirke Karina Antonsen Berntsen Døpte Ole-Johan Pedersen Per Adrian Solbakken Olavskirken på Avaldsnes Isak Kvalevaag Torvastad kirke Cornelius Tvedten Kopervik interimkirke Nikolas Celina Lataza Pedersen Gismervik Velde Kopervik Kopervik interimkirke interimkirke Daniel Solveig Eriksson Vedå Helge Ottøy Pedersen Kopervik Olavskirken interimkirke Avaldsnes Liam Johannes Lara Sørensen Fjelland Gressgård Olavskirken Åkra kirke på Avaldsnes Nathalie Noah Terning Kristiansen Solvig Kopervik interimkirke Aron Siver Sveinsvold Nordal Olavskirken pâ Avaldsnes Magnus Leander Stenland Økland Kopervik Bømlo interimkirke kyrkje Johannes Chris Einarsen André Conesa Stakkestad Leander Halvorsen Elius Thorvaldsen Stol Olavskirken Avaldsnes Emelin Solheim Olavskirken Avaldsnes Linnea Utne Bratthammer Olavskirken Avaldsnes Johannes Bokneberg Stange Matilde Horn Wærnes Constanse Olsen Lars Tvedt Åkra kirke Nikolai Engevik Sevland Åkra kirke Philip Nyrud Tjøsvoll Olavskirken Avaldsnes Chris Amund Bertelsen Vilde Kvilhaug Pavlic Mariell Lundervold Idar Flakke-Bjørnsen Helene Hagen Sverdrupsen Pakin Jahn Jakobsen Åkra kirke Leon Sjøen Korsnes Døde Ludvig Stol Hemnes Tia Jenssen Taralynn Worre Udland kirke Kopervik Avaldsnes interimkirke Åkra Norheim kirke bårehus Kopervik Åkra kirke interimkirke Åkra Kopervik kirke interimkirke Kopervik Alversund interimkirke kirke Avaldsnes kirke Åkra kirke Avaldsnes kirke Hans Mathias Johnsen Jan Harald Bertelsen Frank Holten Edvard Skår Ytreland Odd Einar Andreassen Døde Sissel Helen Pedersen Cecilie Elisabeth Rundhaug Vidar Hårvik Aslaug Harald Brekke Gurine Hansen Muller Lars Tore Bratthammer Halvorsen Jan Ove Bratthammer Arne Birger Pedersen Sigrid Stangeland Solveig Gunnar Andreassen Kristine Børresen Alf Trond Sørensen Ytreland Leif Børresen Margith Wilsgaard Anne Brit Bygnes Johan Kim Helgesen Nielsen Olaf Ove Henning Martin Ørjansen Rasmussen Per Aud Atle Kaspersen Årseth Vigde Vigde Gunnar Holten Andrea Skår Leif Eriksen Gunhild Tjørve Margaret Karin Håvardsen Leif Andreas Martinsen Karl Magne Utseth Bjørg Langaker Stangeland skulekorps ble startet som det første skulekorpset på Eide-Stangeland skule på begynnelsen av 1950-tallet. arnas B Hei igjen til gamle og nye lesere! Denne gang blir det en Finn 5 feil oppgave. Bildet er tatt fra Kopervik menighetsbarnehage. side Svarene kan sendes til (eller leveres) Menighetskontoret, Sveinsvollsjordet Da oldeforeldrene 9, Postboks dine var 14, 4291 unge Kopervik (før siste innen verdenskrig) 24. mars. var det vanlig å finne på leker selv. Når vårdagene og kveldene var fine, samlet ungene seg i flokker og lekte. JEPPE var en spennende lek. En trengte bare en ubebygd slette (og de var det mange av). Ungene ble delt inn i to lag (inne- og utelag). Innelaget hadde en stokk som de skulle verne målet med. Målet var to mursteiner med en liten pinne lagt tvers over dem. Innelaget stilte seg på en rekke og skulle jeppe etter tur. En skulle vippe pinnen av steinene så langt som mulig med den store stokken. Fikk utelaget tak i pinnen i lufta, ble det hys og de ble innelag. Men fikk de ikke hys, måtte de kaste pinnen mot steinene mens målet ble vernet med stokken. Traff den steinene, var det deres tur til å være innelag. Men hvis pinnen ble slått bort, målte de avstanden fra steinene Søndag til pinnen 3. februar med hadde den søndagsskolen store stokken. på En Senteret stokkelengde loppemarked var med 1 poeng. avlagte leker. Kanskje Da var det besteforeldrene også utdeling av dine Barnebibelen også husker til 4-åringene. leken så Barnekoret dere kan leke Jeppe når vi får fine dager Siloa utover sang og våren Tårnagentene og sommeren? hadde også et fint innslag. Senere i år blir det et nytt loppemarked, så dere har fremdeles mulighet til å rydde i lekekassene og levere I.E. leker på Senteret. Leker som ikke blir solgt, blir med i julepakkene til barnehjemsbarn i Ukraina. Før advent pakket vi ca. 60 julegaver og sendte via THK. Pengene fra loppemarkedet går til nyttige ting til å legge oppi julepresangene. Hver søndag unntatt i skolens ferier og konfirmasjonstiden er det søndagsskole på ungdomsrommet på Senteret fra kl. 11 til ca Det er en ypperlig plass å bli bedre kjent med andre barn og med barnas aller beste venn! GLIMT FRA GAMLE DAGER. tsrevisjon THORVALDSEN & STAVE REVISJON DA TA TUREN TIL NORDSJØFARTMUSEET I TELAVÅG Her kommer oppskrift på en forfriskning vi laget på søndagsskolen før jul: Marokkanske appelsiner. (Beregn 1/2 stor appelsin til hver person) -Skjær appelsinene i skiver (ca. 1/2 cm tykke) -Del dem i 2 og legg de halve skivene på et flatt fat. -Strø på sukker og kanel. -Sett fatet i kjøleskapet og la det stå 1 time. Kjekt å få egen Barnebibel! Til slutt en liten appelsinvits. Vet du hvordan appelsinen ble til juice? 15 Nei? Han blei pressa

16 «SKIPET» BLE VINNEREN AV ARKITEKTKONKURRANSEN se s. 13 KUNSTLOTTERIET: FREMDELES MULIG Å KJØPE LODD! Fremdeles selges det lodd i Kunstlotteriet. Og under Karmøyfestivalen 5-7 juni blir det Grønn kafe igjen med loddsalg. Også på menighetsturen til Grinde den 15. juni blir det anledning å kjøpe lodd. Da vil vinnerne av lotteriet bli kunngjort. Det er hittil solgt lodd for ca , ( pr. 4.05), og vi håper på en dobling av beløpet fram mot trekningen den 15. juni! Foruten de 3 bildene som Galleri Lise har gitt til lotteriet, har Knut Knutsen gitt 2 malerier som hans far har malt. Kunstneren Bjarne Eldholm har og gitt 2 bilder. Teklan har gitt 3 rammer til kostpris. Alle inntekter går uavkortet til inventar i den nye kirka. Så løp og kjøp lodd mens det enda er anledning til det! IMD Maleri og trykk av Bjarne Eldholm 16

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG God Jul 2003 Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG Barnekoret Shalom feirer 25-års-jubileum i mars. God Påske! Sogneprestens spalte Gi meg vann! Uten vann intet liv. Du og jeg består i hovedsak av vann og

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG. Foto: Kåre V. Nilsen. 17. Mai 2005. God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH,

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG. Foto: Kåre V. Nilsen. 17. Mai 2005. God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH, GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG Foto: Kåre V. Nilsen ^ÉÑxÜä ~ ~ Ü~x 17. Mai 2005 God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH, Sogneprestens spalte... Treenighet KOPERVIK

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG Det lyser i stille grender Foto: Kåre V. Nilsen Det lyser i stille grender Av tindrande ljos i kveld, Og tusene barnehender Mot himmelen ljosa held. Og

Detaljer

Les om UKA i Kopervik kirke

Les om UKA i Kopervik kirke GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2007 14. ÅRGANG TIDI HO RENN SOM ELV MOT OS. FORT SKIFTER SUMAR TIL VETTER. FADER VER ALLTID NOREGS LOS, RADT TIL DEI SEINASTE ÆTTER. Les om UKA i Kopervik kirke kirke

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 1 2014 Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona Foto: Aldona Pivoriene Frogn kirke i vakker vintersol ANDAKT

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer