SYDVESTEN. Av innholdet: Referat fra årsmøtet på Sand Stavanger Amt Laget Osen gård Gamledampen Jøsenfjord Våland museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYDVESTEN. Av innholdet: Referat fra årsmøtet på Sand Stavanger Amt Laget Osen gård Gamledampen Jøsenfjord Våland museum"

Transkript

1 SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR ÅRGANG Nedstrandslaget (eller Nerstrandslaget som det heter fra begynnelsen) blei stiftet ved Stavanger Amt Laget sitt stevne i Forest City, Iowa d. 29. august Penger til fana blei samlet inn i Norge og gitt til utvandrede fra Nedstrand. Du kan lese mer om fana og laget i dette bladet. Av innholdet: Referat fra årsmøtet på Sand Stavanger Amt Laget Osen gård Gamledampen Jøsenfjord Våland museum

2 SYDVESTEN Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland ISSN Utgitt av: Rogaland Historieog Ættesogelag Opplag 4000 Adresse: Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger Tlf E-post: Kontonr Organisasjonssekretær: Tove Solli Redaksjon: Tove Solli (ansv.) tlf Dagfinn Silgjerd Tlf Åse Kristine Meling Kristensen Tlf Atle Skarsten Tlf Åpningstider: Man, tir, tor, fre. Kl Ons Statsarkivets lesesal: Man, tir, tor, fre. Kl Ons Neste Sydvesten kommer: uke Frist for innlevering til: Sydvesten nr er mandag 1. august. ÅRSMØTET, OG ÆTT OG HEIM. Nå er årsmøtet for 2011 også ferdig. Det var en fin opplevelse. Sand er et nydelig sted. Og suldølene er gjestfrie, og jamen har de ikke mye å vise frem og. Hele rammen om det hele var fin den, men dette på tross, jeg hadde en vond følelse i magen hele dagen. Og hva er problemet? Det er 2 problem. Det ene er at RHÆ i 2010 gikk med et underskudd på nær kroner, og som følge av det: Fylkessekretæren tar 2 måneders ulønnet permisjon i sommer, og lagskontoret har svært begrenset åpningstid fra 1. juni til 1. september. På 1960-tallet ansatte RHÆ sin første sekretær, eller kontordame som det het i den første tiden. Fra den første start i lav stilling ble stillingsprosenten gradvis øket til vi var oppe i full stilling. Nå ser jeg at vi fra 2011 er tilbake til 80% stilling. For et tilbakeslag for oss historieinteresserte. Og hva var reaksjonen på årsmøtet? Ingen. Det virket for meg som om ingen oppfattet problematikken, det eneste som kom frem var en negativ ytring om kontigenten, en kontigent som ikke skulle vært der i det hele tatt. Og hvorfor ikke det? Jeg siterer fra Sydvesten nr side 5. Årboka hadde 1191 abonnentar. Og fylkeslaget 3800 medlemmar. Årboka har ca. 400 abonnementer utenfor fylket og i bibliotek og andre offentlige innstitusjoner. Da er det ca. 800 bøker som går til medlemmene som det altså er 3800 av. Det er altså 3000 medlemmer av RHÆ som ikke får årboka, det må være norgesrekord. Og da spør jeg megselv, Hvor lokalhistoriskinteresserte er medlemmene som ikke abonnerer på Ætt og Heim? Og hvordan få RHÆ opp å gå uten medlemskontigent? Svaret sier seg selv. Medlemmene må abonnere på Ætt og Heim. Dette var litt av et propagandafremstøt, og jeg må skynde meg å fortelle hvordan jeg selv bruker årboka: Får jeg en lokalhistorisk forespørsel, og de får jeg mange av, går jeg først av alt inn i emneregisteret til årboka, jeg bruker den trykkede utgaven, den ligger og på nettet, og finner jeg en artikkel der, er jeg iallefall på vei. Som dere vet kom årboka med sitt første nummer i 1914, og snart 100 bøker gir meg hundrevis av historier. Og det bare fra Rogaland. Og til slutt. Hvordan få fatt i eldre utgaver av Ætt og heim? RHÆ har lager fra 1976, og enkelte eldre årganger også. Jeg har også søkt på nettet, QXL har akkurat nå mange årganger, men jeg bruker også Fretex og andre lokale bruktbutikker. Det å gå på jakt etter eldre årganger av Ætt og heim, Lagnaden og Rogaland historielag sine årshefter har vært en spenning i seg selv, og da jeg i Bokstova te Steinskog fant Lagnaden kunne jeg ikke annet enn å si: Det var nesten for lett. Så kom deg i gang, ring til fylkeskontoret og tegn et abonnement på Ætt og Heim. Ha en riktig god ættelagsommer. Rolf Hetland Rogaland Historie- og Ættesogelag Årsmøtereferat Det møtte til sammen 84 deltakere på årsmøtet på Sand. Av disse var det 73 utsendinger fra 25 lokallag i Rogaland, 9 styre/ varamedlemmer fra RHÆ, 1 representant fra valgkomitéen samt fylkessekretær Tove Solli. Suldal Sogelag var i år vertskap for årsmøtet, og årsmøtet ble åpnet med hilsen fra 26. mars 2011 i Kulturhuset, Sand Foto: tove solli Følgende lokallag møtte med stemmeberettigede utsendinger: Bokn Historielag Finnøy Historielag Forsand Historielag Gjesdal Historie- og Ættesogelag Haugesund Historielag Hillevåg Historielag Hjelmeland Historielag Hå Historie- og Ættesogelag Imsland, Vikedal og Sandeid Sogelag Jåttå og Hinna Historielag Klepp Historielag Lund Historie- og Ættesogelag Madla Historielag SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. lagsleder Annfrid Halsne og musikalsk innslag ved Ingrid Dal. Deretter ønsket ordfører i Suldal kommune, Torkel Myklebust, velkommen til kommunen. Årsmøtet ble til slutt ønsket velkommen av nestleder i RHÆ, Olav Skjervik. Rennesøy og Åmøy Historielag Sandnes historie- og ættesogelag Sauda Sogelag Skjold og Vats Sogelag Skudenes Historielag Sola Historielag Stokka Kultur- og Historielag Strand Historie- og Ættesogelag Suldal Sogelag Tasta Historielag Time historielag Tysvær Historielag 2. Valg av møteleder og referent Ola Hauge fra Suldal Sogelag ble enstemmig valgt til møteleder. Tove Solli ble enstemmig valgt til referent. 3

3 3. Årsberetning 2010 Årsberetningen ble trykket i Sydvesten 1/2011 som går til alle medlemmer. Olav Skjervik ledet gjenomgangen av årsberetningen. Det var ingen spørsmål eller merknader til årsberetningen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 4. Regnskap 2010 Olav Skjervik ledet dette punktet. Regnskapet viste et underskudd på kr ,- Budsjettet for 2010 var satt opp med et beregnet underskudd på kr ,-. Det var spørsmål til personalkostnader, årbokkostnader og medlemskontingenten. Olav Skjervik redegjorde for regnskapspostene det var knyttet spørsmål til. Olav Skjervik leste revisjonsrapporten fra Thorsen, Wigestrand & Co DA. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Budsjettet for 2011 er satt opp med et underskudd på kr ,- og ble lagt fram for årsmøtet til orientering. Tove Solli informerte om at lagskontoret vil være stengt mesteparten av sommeren for å spare personalkostnader i en periode hvor det er lite virksomhet i laget. 5. Valg Leder i valgnemda, Sigmar Myhre, presenterte valgnemdas innstilling. Det var ingen andre forslag enn valgnemdas innstilling, og etter det enstemmige valget fikk styret følgende sammensetning: Ordfører i Suldal kommune, Torkel Myklebust, ønsker årsmøtet velkommen. Styreleder Birger Landanger Bokn Ikke på valg Styremedlem Jørg Eirik Waula Jåttå og Hinna Ikke på valg Styremedlem Olav Skjervik Hjelmeland Gjenvalg 2 år Styremedlem Brit Hansen Sola Ny 2 år Styremedlem Åse Kristine Kristensen Sandnes Gjenvalg 2 år Styremedlem Turid Skimmeland Haugesund Ikke på valg Styremedlem Rolf Hetland Gjesdal Ikke på valg 1. vara Karl Eik Lund Gjenvalg 1 år 2. vara Dagfinn Silgjerd Tysvær Gjenvalg 1 år 3. vara Mari Anne Næsheim Hall Lura Ny 1 år 4. vara Walter Husebø Madla Ny 1 år Styret hadde innstilt på gjenvalg av sittende valgkomité med nytt varamedlem John Aasland fra Madla historielag. Da Mari Anne Næsheim Hall ble valgt inn i styret, trakk styret sitt forslag på henne i valgkomitéen. Det kom forslag fra salen på Annfrid Halsne fra Suldal Sogelag. Det var ingen andre forslag, og følgende valgkomité ble enstemmig valgt: Leder Sigmar Myhre Tysvær Gjenvalg 1 år Medlem Rasmann Polden Eigersund Gjenvalg 1 år Medlem Annfrid Halsne Suldal Ny 1 år Vara John Aasland Madla Ny 1 år Det ble bemerket at innstillingene på styre og valgkomité ikke var sendt ut sammen med andre årsmøtepapirer, og at dette burde endres for framtiden. Det nye styret noterte seg forholdet og Noen av årsmøtedeltakerne. vil vurdere å endre rutinene for dette til neste årsmøte. Som revisor ble enstemmig valgt firmaet Thorsen, Wigestrand & Co DA. 6. Kontingent Innstillingen fra styret var at kontingenten skulle økes med kr. 20,- fra 60 kr. til 80 kr. fra og med Stokka Kultur- og Historielag reiste forslag om å beholde kontingenten uendret. Det ble krevd skriftlig avstemming, og Olav Skjervik fra RHÆ takker Suldal Sogelag ved leder Annfrid Halsne for godt vertskap. resultatet av avstemmingen ble: For styrets forslag 62 stemmer. Mot styrets forslag 12 stemmer. Det var avgitt en stemme mer enn det som var oppgitt antall stemmeberettigede ved årsmøtets start, nemlig 73 stemmer. Årsmøtet godkjente allikevel enstemmig avstemmingen. Fylkeslagets innstilling om kr. 80,- i kontingent fra og med 2012 var dermed vedtatt mot 12 stemmer. 7. Innkomne saker Det var ingen innkomne saker. RHÆ ved Olav Skjervik takket deretter avtroppende styremedlemmer for innsatsen. Ordstyrer Ola Hauge og vertskapet Suldal Sogelag v/leder Annfrid Halsne fikk overrakt hvert sitt historiske kart som takk for en flott gjennomføring av årsmøtet. Etter årsmøtets formelle del var det musikalske innslag og foredrag av Ernst Berge Drange om Jelsa som lærdomssete. Tove Solli, referent 4 5

4 et 100 års minne, nedstrandsfana tekst og foto: sigve djursvoll et 100 års minne STAVANGER AMT LAGET I AMERIKA tekst: sigve djursvoll Den siden som vises på bildet er fra «kyrkjebygda» i Hinderåvåg. Kirken kan skimtes i bakgrunnen. På andre siden av fana er Nedstrand kirke malt i nærbilde. Nedstrandslaget (eller Nerstrandslaget som det heter fra begynnelsen) blei stiftet ved Stavanger Amt Laget sitt stevne i Forest City, Iowa d. 29. august Penger til fana blei samlet inn i Norge og gitt til utvandrede fra Nedstrand. Ole O. Sandvik, Ole Dalva og Johannes P. Kvam, er nevnt som ledere for innsamlingen. Som takk for gaven, samlet utflyttede nedstrendinger inn en gave som var tenkt til hjelp for fattige og tæringssyke i hjembygden. Noen eksakt dato for når fana blei tatt i bruk finnes ikke, men det synes som at det må ha vært kort tid etter I «Festskrift for Stavanger Amt Laget i Amerika» redigert av pastor Nils Klungtveit er det på s. 75 nevnt at det ved stevnet i Sandwich, Illinois i 1927, blei det bestemt at fana skulle repareres, eller at man skulle påbegynne innsamling til ny fane. En komité blei valgt. Det er nevnt at man samlet inn $112,51. Men mye av beløpet blei borte etter at banken som pengene var satt inn i gikk konkurs i Mange år går. I 1961 kommer et nytt festskrift, nå i engelsk språkdrakt «The Stavanger Amt Lag in America» i forbindelse med lagets 50 års jubileum. Det er dr. Iver Olsen som er redaktør. Han skriver bl.a. på s. 28 om Nedstrandslaget sin fane: «A second one replaced the orginal one in the late thirties». Men det stemmer ikke. I juni 2001 hadde vi besøk av Henry O. Twait (Klungtveit) I notat frå samtalen med Henry om fana, fortalte han at den fana som vi har foto av i artikkelen, er den opprinnelige, som blei «repainted» i Henry Twait hadde da fana i heimen sin i Windom, Minnesota. Far til Henry - Nils Nilsen Klungtveit (Twait i Amerika) utvandra i Han døde i 1963 vel 100 år gammel. Roy, sønnen til Nils overtok fana etter faren. Da Roy døde i 1977, tok Henry over fana. Det finns i dag ca. 4 millioner amerikanere av norsk avstamning. På vårt besøk i bl.a. Illinois sist sommer, møtte vi mange slektninger. En dame som er gift med en fjern slektning, kunne fortelle at hun var a 1/4 Norwegian. Dette var en av årsakene til at hennes nåværende mann syntes at hun var en dame å satse på da de møttes på en leir for ungdom. Mange som utvandret fikk nok aldri se hjemlandet sitt igjen. De hadde reist fra tradisjoner og livsmønster som det hadde tatt mange århundrer å bygge opp. Noen tilpasset seg fort den nye livsfasen, mens for andre tok det nok lengre tid. Noen greide aldri å tilpasse seg livet i den nye verden. Den første tiden i det nye landet var man opptatt med det som vi nå kaller etableringsfasen. Men etter hvert kom behovet for å ta del i et sosialt fellesskap. Derfor var man tidlig ute med å bygge kirker og danne menigheter. Stavanger amt laget i amerika. (Seinere Stavangerlaget) Etter som tiden gikk, meldte behovet seg for å ta del i et noe breiere felleskap. Vi er nå inne på etablering av bygdelag. Disse fikk sin blomstringstid fra ca. år 1900 og utover til tidlig inn 1930 årene. Årlig var det flere tusen personer som reiste til de ymse bygdelagstevner. Her fikk man anledning en gang i året å treffe folk fra samme region i gamlelandet. Stavanger Amt laget blei organisert den 8. september 1911 i Story City i Iowa. Tanken var i utgangspunktet at en skulle samle alle utvandrere fra Søndre Bergenhus og Stavanger Amt til et felleslag. Men dette blei det ikke noe av. Grunnen var at man da mente at laget ville bli for stort. Lagets møter varte i 2 3 dager. Statene Iowa, Minnesota, S og N. Dakota, Wisconsin og Illinois, var etter tur vertskap for de årlige samlingene. Snart blei det også dannet lokallag for det enkelte herad hvor lagets medlemmer kom fra. De hadde sine møter samtidig med hovedlaget Utenom valg og økonomiske saker, er det ingen tvil om at laget hadde et sterkt kristelig preg. Av og til førte dette til sterke spenninger mellom medlemmene. Det kan se ut som at det var vanskelig å fremme andre syn. Laget sin første formann, pastor Eastvold, var en sterk personlighet. Han tilhørte den lavkirkelige Haugeretningen. Dette preget laget i årene framover. Eastvold var lagets formann til han døde i Seinere formenn var også prester. Her er det på sin plass å nevne nedstrendingen pastor Nils Klungtveit. Han var sekretær i årene 1929 til 1951, og formann 1951 til Gjennom hele sitt liv la han ned et uegennyttig arbeid for Norges sak i Amerika. Ved 100 års jubileet er det nok riktig å hevde at laget nå er blitt historie. Men likevel opplevde vi så seint som sommeren 2010, at det fremdeles var stas å være Norwegian. 6 7

5 Våland museum på nærbø Agnes Våland i bestestua. tekst og foto åse kristine meling kristensen Denne skjønne vårdagen har jeg valgt å besøke det lille, private museet på Våland. I 1994 hadde historie- og ættesogelaget i Sandnes en kveldstur hit. Så jeg visste hvor interessant dette stedet er. Hvor skal jeg så begynne? Med beliggenheten, selve stedet, innholdet eller ildsjelen bak denne fascinerende samlingen av alt mulig fra de siste 100 årene? Kanskje kronologien er en naturlig måte å starte på. Agnes Våland har vært en samler hele livet. Hun har dette samlergenet, som så mange av oss har, men hun har maktet å presentere samlingen sin slik at alle kan ha glede av den. I 1986 fikk Agnes Våland tilfeldigvis høre om et gammelt jærhus i nærheten av Varhaug stasjon, som måtte vike plassen for en sykkelsti. Hun kjente til huset fra ungdomstiden og syntes det ville være synd hvis huset ble revet. Nå så hun en mulighet til å bruke det til alt hun hadde samlet i årenes løp. Kontakten med Hå kommune var bare positiv og hun møtte velvilje over alt. Huset fikk hun gratis. Hun hadde tidsfrist på seg. Stor tomt hadde hun hjemme, men atskillige store grantrær måtte hogges for å gi plass til dette gamle jærhuset fra tidlig 1800-tall. Grunnmuren måtte også lages før flyttingen kunne skje. Begge de karakteristiske skutene på jærhuset måtte rives før transporten til Våland. De er for lengst på plass, bygget av nytt tømmer. Alle som har prøvd å restaurere gamle hus, vet hva som kreves. Agnes har vært gjennom alt dette. For meg var det morsomt å høre at huset ikke var tenkt som et museumsprosjekt. Hun fortalte at plutselig, mens hun var i ferd med å fjerne gamle tapeter og spiker, kom ideen om et museum. Så var veien videre klar. Huset har to små stuer, et lite kjøkken, vindfang, gang og et soverom i søre skuten. De to stuene er små, men de innholder alt som trengs i et hjem og mer til. I bestestuen står en toseters sofa, som en sjelden ser maken til, vinrød plysj med høy rygg og pyntet med treverk. Bilde av kong Haakon og dronning Maud har hedersplassen på veggen over sofaen. I hjørnet står en litt høy, smekker hylle. En snellehylle. For meg var det veldig interessant å se den. Mor fortalte meg om sin mor som var født i 1871 og var utdannet skredder. Hun samlet tomme tresneller i flere år. Hun ønsket seg så sterkt en snellehylle. Nå fikk jeg altså se en snellehylle, og den var helt annerledes enn jeg hadde tenkt meg. For 100 år siden så det ut for at en snelle var en snelle, alle var like og laget av tre. Mormor fikk aldri en snellehylle. Det var visst ingen som forsto at hun ønsket den så sterkt. Mormor snakket aldri om hyllen og snellesamlingen forsvant stille og rolig. Jeg har alltid en sår følelse når jeg tenker på dette. For å lage en slik hylle ble snellene tredd på en jernstang som passet til hullet. En slik snellehylle var det skribentens bestemor ønsket seg. Slik ble hyllen stødig. Den hadde to-tre etasjer og små pynteting fikk sin plass der. Ta en titt på den i bestestuen på Våland! Bilder på veggen rommer historien om dem som ikke fant utkomme på et karrig lite bruk og derfor dro til USA. Etter nesten 100 år er det igjen kontakt med slekten i gamlelandet. Gardinene i stuen er gamle, hvite og pyntet med en bred heklet pyntebord. I skråskapet bak stolen jeg satt i, står besteservisene. Av og til, i helt spesielle situasjoner, kan de bli tatt frem og bli brukt. Agnes og jeg ble sittende lenge å prate i bestestuen. Det føltes som å være i et ekte hjem og ikke i et museum. Spisebordet står midt på gulvet i spisestuen, slik det var vanlig før. Lampen over bordet er fra 1903 og tilhørte svigerforeldrene til Agnes Våland. Broderte løpere, slik alle brukte før, ligger selvsagt der de hører til. Divanen står i kroken med broderte puter. Mye fint håndarbeid er det på veggene og filleryer er det på gulvet, slik det var vanlig for ikke så alt for lenge siden. Radioen er kommet på plass, en nymotens ting, men en gammel modell for oss i dag. Her er jammen et møbel til, laget av sneller. Et snellebord denne gang, laget av store sneller fra skomakerens verksted. De er atskillig større enn snellene til vanlig sytråd. Kanskje det er en såkalt måneskinnslampe, den store, av rosa glass, som står på snellebordet? En del religiøse bilder og bibelsitater henger på veggene. De eldste familiebildene er også selvsagt her. Ute i gangen henger en Rogalandsbunad laget av en slektning i 1903, som da gikk på Dalheim folkehøyskole. Ellers henger det kjoler her fra siste krig også. I søre skuten er det soverom/garderobe/ hatterom. Her står en modell med en hvit brudekjole, som kom fra USA for 100 år si- 8 9

6 Separator. Et velfylt dekketøyskap. Brudekjolen fra Amerika. Bunaden, slik den så ut den gang folk sydde av det de hadde og ingen hadde bestemt hva som var rett eller galt. den. Min farmor giftet seg i 1903, i en sort kjole. Kanskje det var i disse første årene av 1900 tallet at det ble hvite brudekjoler, som ble brudekjolen og er det fremdeles. Akkurat denne dagen hadde vi fulgt det store bryllupet i London. Kjolen til Kate skulle jo være det ypperste av slike kjoler, men jammen er brudekjolen i søre skuten også virkelig lekker! En liten hvit, heklet pose ved vaskestellet viste seg å være ment å bruke til såpestykket. Det ville jeg aldri ha gjettet. Kjøkkenet er lite, i skapet er det en flott samling fajanse fra Egersund. Trappen til loftet går fra kjøkkenet. Soverommet mot syd har to senger med skjønne, broderte laken og putevar. Vuggen står der også. Ellers er loftet fullt av ting, slik et loft skal være. I nore skuten står gamle tiders hjelpemidler. Separator til melken, kvernen til kaffebønnene, jernkomfyr og mye, mye mer. Agnes Våland fikk tidlig på plass det hun kaller eldhuset, bygget av trær som hadde vokst på tomten. Her serveres kaffe og noe å bite i, hvis en ønsker det. Konfirmasjoner er blitt feiret her og koselige sam- menkomster er blitt holdt i dette lokalet. På peisen står blant annet en Storspove i bronse, det synlige beviset på at Agnes Våland har fått Hå kommunes kulturpris. Aldeles velfortjent. Agnes Våland bor selv i et hus fra 1970 årene. Omgivelsene er velstelte med moderne steingarder, en blanding av kultivert natur og anlagt hage. Det er langt fra trafikken, en kan sitte ute på et trivelig tun. Herfra ser en også de staselige vindmøllene som settes opp på Høgjæren dette året. Hva som er mest interessant her på Våland vil variere fra person til person, men alle vil finne mye her som vil sette i gang minnestrømmene, slik det har skjedd med meg i dag. Museet er åpent hver søndag ettermiddag fra kl til 1700, tlf Skilt fra bedehuset på Nærbø viser veien og det er 5 km til Våland derfra. Åse Kristine Meling Kristensen 10 11

7 osen gård en historie om savn og tapt kjærlighet av toralf a. kjørmo Den som har et gammelt hus, har ofte en drøm eller et håp om å finne ting fra tidligere tider. Det kan være et årstall som er skåret inn i tømmeret, eller helst noen bokstaver pluss et tall. Deler av gamle aviser eller brev er ikke uvanlig, kanskje med verdifulle frimerker på. Marie og Tormod Jorud eier i dag (2003) gårdshuset i Osen ved utløpet av Hovsvatnet. Her har de i mange år drevet oppussing og ombygging for å skape seg nettopp deres hjem. Så i 2001 arbeider Tormod på loftet. Han måler og kapper og får ny panel på plass. På veggen inn mot kvisten løsner han et gammelt bord og ut kommer et brev. Det viser seg å være mer, en liten pakke ligger også gjemt i veggen: Et strikket eller heklet arbeide som ligner på et slips, men er smalest på midten, 104 cm langt, 3 cm bredt midt på og 4 cm. i hver ende. Et nydelig arbeid utført i flotte farger. Videre var det flere fotografier, et postkort, et lite brev og et sigarettetui. Hva er så historien bak dette funnet? Helt sikre på alle detaljer kan vi ikke være, men mye vet vi. Osmund Moen kunne bidra med mange opplysninger som han hadde fått vite av sin far, Tobias Moen. Alt dette gir rammen om et liv, om savn og tapt kjærlighet. Funnet i veggen tilhørte Salve Torvald Osen. Funnet stammer fra 1928, og da drev Salve Torvald gården i Osen. Han var født 2/4-1898, og på folkemunne ble han kalt «Osegubben». Brevet viste seg å inneholde lensmannsattest og søknadsskjema om visum for emigrering til Amerika. Dette var ikke uvanlig i de tider, og Salve Torvald hadde dessuten en bror som dro tidligere. Han het Tobias og har i hvert fall ett barnebarn i Montana. Vi får et godt innblikk i hva som krevdes fra det amerikanske konsulatet for å få visum: 1. Politipass 2. To passfoto 3. Fødselsattest i to eks. 4. Vandelsattest i to eks. utstedt av lensmann eller politi 5. Militærattester i to eks. 6. Vielsesattest i to eks. 7. Har De erfaring som gårdbruker, må dette bevitnes av lensmann eller flere vitner. Så går vi over til den triste del av historien. Drømmen om Amerika hadde han, men han hadde også to av søstrene sine boende hos seg, og den ene av dem hadde skikkelig «bein i nesa». Salve Torvald fikk grei beskjed: Han var eneste gutt til å drive gården, «så du blir her»! Som den snille og oppofrende bror han var, sendte han ikke inn søknaden om visum. I stedet gikk han opp på høgeloftet. Han visste om et løst bord i veggen, og her slapp han søknaden ned. Dersom dette skjedde i 1928, tok det 73 år før den igjen så dagens lys. Salve Torvald skulle få flere skuffelser. Han hadde fått kjæreste! Hvem hun var og hvor hun kom fra, vet vi litt om. Pakken i veggen forteller sitt. Navnet i brevet er utydelig, men det er nok Sina eller Gina. Hun var tydeligvis en dame som reiste litt, om det var som turist eller i sammenheng Funnet i veggen. Foto: Olav Kjørmo. med jobb, vet vi ikke. Salve Torvald fikk kort fra Bergen og fra Byrknæsøy. Dette var kort med bilde av hurtigruta. Hjemstedet hennes er mest sannsynlig Kongsberg. Et brev er stemplet der, og der er også sigarettetuiet i nysølv kjøpt. Kanskje var det meningen at de begge skulle reise til Amerika, eller kanskje kunne hun tenke seg å bli boende i Osen. Det vi vet, er at søsteren til Salve Torvald slo til igjen! «Dæ ska injen fremmande kvinnfolk inn på kjøkkenet i Osen!» Det er uklart hva som skjedde videre i forbindelse med dette, men Salve Torvald ble boende i Osen til han døde 3. november Han giftet seg ikke. Drømmer og dramatikk. Hverdagens virkelighet. Historien sitter i veggene. Men bare sjelden taler veggene så tydelig som veggene i Osen. Muntlige kilder: Marie og Tormod Jorud Osmund Moen Skriftlige kilder: Lunds historie 12 13

8 Møter 2011 NB! Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen. Suldal Sogelag I tilfelle spørsmål kan de kontakta leiar Annfrid Halsne på tlf Søndag 29. mai Tur til Ulladalen kl Me går frå Tjødarhaugen til Holmen. Ta med nista. Lørdag 4. juni Ryfylkedagane. - Sal av bøker - Me lagar noko på bakstehedlå saman med borna - Me syner historiske filmar frå Suldal Søndag 11. sept. Kulturminnedagen. Tur til Suldalskjelda. Program kjem seinare. Tysdag 11. oktober Makkamjølkveld. Kulturhuset kl Tysdag 8. november Forteljarkveld. Kulturhuset kl Sandnes historie- og ættesogelag Regulære møter holdes i Kartvollrommet på Sandnes Bibliotek kl Onsdag 15. juni Byvandring langs Oalsbekken. Oppmøte ved Ruten kl Mandag 5. sept. Sigurd Espedal: «Tannlege Reidar Sannerud berømt og beryktet» Mandag 3. oktober Steinar Lima og Turid Gramstad Oliver: «Den tidlige historien til Figgjo A/S» Lund historie- og ættesogelag Samlingene starter kl dersom ikke annet er oppgitt Fredag 17. juni Slåttekveld Eik. Egen annonse og plakat seinere. Hos Karl Eik Lørdag 6. august Danseberget. Fra Heskestad (Rotten). Danseberget Hundvåg og Øyane Historielag For spørsmål kontakt leder Per A. Weibell på tlf Mandag 6. juni Tur til Midtholmen. Møt opp på Ormøykaien kl for skyss over til Midtholmen NB! Begrenset åpningstid på fylkeskontoret i sommer Fra 1. juni til 1. september vil kontoret ha svært begrenset åpningstid. Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon. Utenom kontortidene som oppgis på hjemmesiden, kan det gjøres avtaler hvis det er spesielle forhold. I så tilfelle, send en e-post til Nye bøker til salgs på kontoret Ingvar Olimstad: «Og funne det var på Jelse». Pilegrimsvandring gjennom Suldal til Røldal Utgjevar. Suldal kommune og Suldal Sogelag. Pris kr. 150,- Røldal kyrkje var i mellomalderen det største pilegrimsmålet i landet, etter Nidarosdomen. Målet var eit krusifiks som sveitta kvar jonsoknatt og hadde lækjande kraft, vart det sagt. Ei segn fortel at krusifikset var funne i Jelsafjorden. Valfarten til den gamle stavkyrkja heldt fram i 300 år etter at reformasjonen gjorde slikt «papistisk uvæsen» ulovleg. I denne tida var pilegrimskyrkja anneks under Suldal kyrkje, og ein av dei viktige pilegrimsvegane gjekk langs fjordane og over heiane som i dag utgjer Suldal. Arne Vestbø: Moritz Rabinowitz. En biografi Spartacus Forlag. Kr. 349,- Moritz Rabinowitz kom til Norge fra Polen som 14-åring i Han etablerte seg etterhvert som foretningsmann i Haugesund og ble en sann lokalpatriot. Men han var også en verdensborger som engasjerte seg politisk og skrev utallige artikler i lokal og nasjonal presse om utenrikspolitikk og næringsliv. Etterhvert som situasjonen for jødene i Europa ble verre, bønnfalt han i personlige telegrammer statsmenn som Roosevelt og Chamberlain om å gjøre noe før det var for sent. Da tyskerne invaderte Norge, gikk Rabinowitz i dekning. Han ble tatt til fange i desember 1940, deportert til Tyskland og døde i fangenskap 27. februar Denne biografien bygger på omfattende kildemateriale, og gir et helhetlig portrett av et menneske som fortjener en plass i norsk historie. Nancy L. Coleman og Olav Veka: «Du skulde og været her, kom til vaaren!» Ei bok om utvandringa frå Helland i Sand til Amerika med tilhøyrande slekter Utgitt på eige forlag. Pris kr. 250,- «Du skulde og været her, kom til våren!», skreiv Alida Helland i 1909 frå prærien i Nord-Dakota til syster si på småbruket heime på Helland i Sand i Ryfylke. På 50 år reiste 50 personar frå denne vesle grenda til Amerika. Boka handlar mest om dei som reiste og litt om dei som ikkje reiste. Lesaren vert ført inn i ein liten bit av norsk utvandringshistorie med 250 bilde, brev, reisa over, lokalsamfunna, historia til delstaten, flyttemønsteret, yrke, utanning og sosiale forhold. Gunnar Vigesdal. Før i tiå og framigjønå - Det dreie seg om Sandnes Eget forlag. Pris kr. 247,-/297,- Gunnar Vigesdal har skrevet en annerledes jubileumsbok for Sandnes, byen som feiret 150-årsjubileum i Det er en personlig beretning om folk og steder i Sandnes, rikt illustrert. Den dekker perioden fra ca og framover. Fra forordet: «Eg e fydde på fysste halvdel av forrige århondre. Bogå dreie seg derfor stort sett fra rondt 1950 og framigjønå. Eg vokste opp på Trones, ikkje så langt fra Gisken (Gisketjøddnå) og stadionområde. Eg gjekk på Stangeland folkeskule. (...)har dreve butikk i Langgåda i øve 30 år. Spelt fodball. Våre med i styre og stell i Gågadå.(...) Eg komme tebage te det mesta udigjønå, viss du henge me di 198 sidene(...)e du tåmodige, og lese heile bogå, så håbe eg du finne någe så du lige. Viss ikkje kan du jo kikka på bildene og kanskje finna någen som du har ein elle aen relasjon te?» 14 15

9 forteljingar frå krigen i bokn Årsmøtet til bokn historielag torsdag 11. mars Anna af sand og jektefart i ryfylke Krigen i Bokn engasjerar framleis boknarane. I alle fall møtte det fram 22 til årsmøtet der temaet var Bokn og krigen. Etter at leiaren Leif Vatnaland hadde ynskt velkommen og fortalt litt om eigne opplevingar under krigen, slapp Ruth Grønnestad og Sigvart Våga til. Dei la levande ut om både dramatiske og humoristiske sider ved krigsåra. Ruth la særleg vekt på koss det var å leva så tett oppi kystfortet på Loden. På det meste skal her ha vore 150 tyske soldatar, 50 norske arbeidarar og 40 polske krigsfangar som tok del i oppbygginga av festninga. Fyrst blei nabohusa rekvirerte som bustad, men etter kvart kom det opp 22 brakker med ei lang rekkje funksjonar. Det blei fortalt om at tyskarane blei vasslens og om at dei, som resten av Bokn, mangla straum, om dei fire kanonane, om koss det gjekk då det blei matmangel hjå tyskarane, om tysk julefeiring, om jenter som blei vener med tyskarane, om tobakksdyrking og svidde erter som kaffierstatning. Det blei fortalt om fly som datt ned og om miner som rak i land, om dramatikk på sjøen, om skuleborn på skogplanting som hamna midt i ei tysk skyteøving og om alt det farlege som låg att då tyskarane drog. Etter at Sigvart og Ruth hadde fortalt si soge, slapp salen til. Også her blei det kasta mykje nytt lys over krigen i Bokn og koss folk hadde opplevd han. Me fekk også høyra om dei fire engelskmennene som blei tekne og skotne, om skyting og heimefrontfolk som skaut på kvarandre i Kallabergvika etter krigen og om Litle-Lars på Ognøy som blei send til Sachsenhausen for å ha hjelpt engelskmennene. Elles vart både rekneskap og årsmelding samrøystes godkjende. Vala var også samrøystes: Leiar: Leif Vatnaland Sekretær: Reidar Alvestad Styremedlem: Arne Øvrebø Varamedlemmar: Sigvart Våga, Eva Brunborg Svendsen Utsendingar til fylkesårsmøtet: Eivind Øvrebø og Olav Larsen. Birger Lindanger Sindre Bø er journalist med bakgrunn fra Stavanger Aftenblad og nå frilanser. For tiden skriver han bok om Anna af Sand. Anna af Sand er den ene av Stavanger Sjøfartsmuseums (SSM) to båter; Wyvern er den andre. Anna er fra 1848 og et av Nord-Europas eldste trefartøy som stadig seiler. SSM er formell oppdragsgiver i bokprosjektet. I bokkomiteen sitter det tre personer: Direktør ved SSM, for tiden Anne Tove Austbø, skipper Erling Kleiberg samt Sigurd Jansen. Forlegger er Wigestrand. Hensikten er å gi ut en bok om Anna af Sand og jektefarten i Ryfylke i gavebokformat med utgivelse før jul Boka skal være på sider hvorav halvparten tekst og bilder. Den er delt inn i fire kapitler; nr 1 om kystkulturen og jektefarten i Ryfylke på 1800-tallet, et faghistorisk kapittel om Anna fra sjøsettingen i 1848 og inn i moderne tid, nr 3 om skipsreder Smedvigs overtagelse av Anna i 1968 og restaureringen og det siste kapittelet om dagens drift av Anna som flytende museumsgjenstand, venneforeningen, dugnadsarbeid etc. Det han trenger hjelp til er kapittel 1; gamle dagers kystkultur og jektefart i Ryfylke. Han er spesielt ute etter kilder til skildring av livet ombord i jektene, hverdagen i fraktefarten, hvordan skutene ble seilt, hva de fraktet etc. Hvis det er noen av historielagenes medlemmer som har stoff å bidra med, vil han sette pris på at dere kontakter ham på: mobil eller e-post 16 17

10 «gamledampen» MS Jøsenfjord er tilbake Jøsenfjord trygt ved kai i Sandangervåg, Hjelmeland. Ja, dette gikk raskere enn de mest optimistiske entusiastene hadde håpet på. Et enormt arbeid er lagt ned for å få den gamle fjordabåten, med den unike historien, tilbake til Norge. Da den la til ved kai i Sandangervåg ved inngangen til påskehelgen, ble det stor jubel både blant de som var samlet på land og de som var i småbåtene som var med i kortesjen. Tenk, hjemme igjen etter 30 år i utlendighet. En kystens dronning skreiv Farsund Avis den 26. februar etter at planene om hjemkjøp var lansert. Denne kystens dronning hadde fra den ble sjøsett i 1886 til den ble solgt til Jøsenfjord Ruteselskap, heile 43 år bak seg som kystruteskip mellom Farsund og Kristiansand. I Ryfylkefjordene fikk den en seilingstid på bortimot femti år. I Nederland ble Jøsenfjord ombygd til husbåt og seilte på kanalene. Her skiftet den eiere flere ganger, de siste ti årene ble den liggende ved kai og lite brukt. Så, etter alle disse årene er båten tilbake, takket være flere arbeidsglade entusiaster og andelskjøpere. I skrivende stund framstår den 125-år gamle dronningen nokså slitt og ustelt, men med tiden håper vi den skal framstå som den var da den seilte under J.R flagget, med sort skorstein med striper i rødt, kvitt og blått. Ja, slik skal en dronning seile, og vi skal bli med på turer som skal gå til gamle rutebåtkaier innover og utover i fjordene. Til deg som vil vite mer eller støtte dette arbeidet, finn du mer informasjon på: Signy Eike-Kongsvik Styremedlem MS Jøsenfjord HISTORIEBØKER FRA COMMENTUM FORLAG THOMAS CHR. WYLLER Verdenskrig og hverdagsliv - en stavangerfamilie under krigen ENGWALL PAHR-IVERSEN KJELL PAHR-IVERSEN (ILL.) NYHET! Sangen fra Hillevåg SPESIALPRIS KR 248,- ATLE SKARSTEN MICHAEL STOKKE BLOD OG TÅRER - historien om sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere i Rogaland Verdenskrig og hverdagsliv En families beretning om både dramatiske og hverdagslige hendelser som motstandsfolk under krigen. KR 298,- MITT KJÆRE Stavanger HANS JAKOB ANDREASSEN Mitt kjære Stavanger SPESIALPRIS KR 248,- NYHET! BLOD OG TÅRER - sovjetiske krigsfanger og tvangsarbeidere i Rogaland Tusenvis av sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere ofret blod og tårer for den tyske okkupasjonsmakten i Rogaland. BUTIKKPRIS KR 348,- SPESIALPRISER FOR MEDLEMMER AV ÆTTESOGELAGET KR 298 Tsarens Admiral Cornelius Cruys Den fantastiske historien om stavangergutten Niels Olsen, som ble admiral i Peter den stores tjeneste under navnet Cornelius Cruys. KR 298,- Gamleveien SANDNES Tlf Fax Bøkene kan kjøpes hos: Rogaland Historie og ættesogelag, Bergelandsg. 30, 4012 Stavanger 18

11 B-BLAD Returadresse: ROGALAND HISTORIE- OG ÆTTESOGELAG Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger Tlf Tilbud til nye og gamle abonnenter av Ætt og Heim, årboka til Rogaland Historie- og Ættesogelag Er du interessert i lokalhistorie, får du nye historier fra og om Rogaland hvert år hvis du abonnerer på Ætt og Heim. Abonnementet koster kr. 345,- hvis du er medlem av et lokalt historielag tilsluttet RHÆ. Hvis ikke, er prisen kr. 395,-. Som abonnent får du boka fritt tilsendt. For nye abonnenter 2011 tilbyr vi nå en velkomstpakke på de 4 siste årgangene av Ætt og Heim samt Ætt og Heim 2010 for til sammen kr. 500,-. Evt. porto kommer i tillegg. Er du allerede abonnent, kan du nå supplere samlingen din med tidligere årganger av Ætt og Heim for kr. 75,-. Bestiller du minst 5 årganger, er prisen kr. 50,- pr. stk. Evt. porto kommer i tillegg. Opptrykk eldre årganger av årboka Rogaland Historie- og Ættesogelag har tatt opp igjen arbeidet med opptrykk av eldre årganger av årboka. I 2010 ga vi ut årsheftet for Våren 2011 kom årboka for Årshefte 1929 planlegges for høsten Hvis du ønsker å tegne abonnement på opptrykkene, send oss en e-post eller ring inn. Heftene koster kr. 100,- pr. stk fritt tilsendt. Hvis du har tegnet/ fornyet abonnementet i 2010, vil du få heftene i posten så snart de er trykket.

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2012 Hei alle sammen Da er vi i gang med et nytt år med mange spennende ting som skjer! Vi hadde en kjempe koselig adventstid med mange fine stunder på Sverdet og

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Rom for forandring. Ingrid Habberstad (40) har stor respekt for 60-talls huset sitt, men den nevenyttige arkitekten river gjerne en vegg om nødvendig.

Rom for forandring. Ingrid Habberstad (40) har stor respekt for 60-talls huset sitt, men den nevenyttige arkitekten river gjerne en vegg om nødvendig. 19 Pynt: Brages (14) gamle lekebil står utenfor inngangsdøra. Hjemme: Arkitekt Ingrid Habberstad er også ekspert på interiør. Favorittmøbel: Sigrid (10) i den hjemmelagde trappa, som også er bibliotek.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Det innkalles herved til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: onsdag 11.mars 2015 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen Hovedgård,

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh

Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Lisbeths prosjekter Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer