KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen ble det arrangerte påsketreff 18. mars. KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. OG 30. NESTE KOMMUNE- STYREMØTE 8. MAI ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. Deltakere på påsketreffet 18. mars Foto Bodil Lie. Deltakerne på påsketreffet, ungdom som bl.a. bor i Trondheim, Kolbotn og Namsos, fikk orientering fra rådgiver Bodil Lie om boligprosjektet og resultatet av spørreundersøkelsen. Ungdommenes råd tvar at kommunen bl.a. må ut å reklamere for gratis boligtomter. Prosjektleder for Ung skaperlyst, Hilde Fossvik, fikk også mange gode innspill på behovet for møteplasser for ungdom og kulturarrangement. Ungdommene ble utfordret på evt. stimuleringstiltak for å flytte tilbake. Tilflyttertilskudd var ikke avgjørende, det var av større betydning hvordan de ble tatt imot at kommunen som nye innbyggere, muligheter for barnehageplass m.m. Ordfører Steinar Lyngstad takket ungdommene for gode innspill og signaliserte flere ungdomstreff framover. Nå går det mot lysere tider og vi ønsker alle en herlig vår! NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Blazowa, vår samarbeidskommune i Polen. Den 25 februar ble samarbeidsavtalen med Blazowa underskrevet under en høytidelig tilstelning i lokalene til den norske ambassaden i Warszawa, med ordførerne fra de to kommunene tilstede. Blazowa kommune ligger helt sør øst i Polen, ikke langt fra grensa til Ukraina og Slovenia, og ca. 5 timers biltur fra hovedstaden Warszawa. Det er flere kommuner i Namdalen som har samarbeid med polske kommuner i samme region. Blazowa har ca innbyggere og et areal på 112 kvadratkilometer. De er dermed nesten like mange innbyggere som Namsos kommune, og mange flere enn de innbyggerne vi har i egen kommune. Arealmessig er det også stor forskjell, Blazowas 112 kvadratkilomenter mot Namdalseids 775 kvadratkilometer. Men selv om det er ulikheter mellom kommunene, ser vi for oss et samarbeid som er nyttig for begge parter. I samarbeidsavtalen heter det at; Partene skal tilstrebe direkte utveksling av kontakter og erfaringer fra de lokale myndigheter med spesiell vekt på bl.a miljøvern, utvikling av infrastruktur for idrett, ungdomsutveksling og utveksling av representanter fra lokalsamfunnene. Ungdomsdemokrati og ungdomsdeltakelse i samfunnsutviklingen, ved at ungdom blir en naturlig deltaker i lokaldemokratiet, er også med i samarbeidsavtalen, som og har som mål at bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal kunne ha samarbeid. Blazowa er en landbrukskommune med mange små gårdsbruk, som har turisme som tilleggsnæring. De har både grunnskole og videregående skole og diverse industri. Blazowa er ellers innehaver av mange kulturhistoriske bygg, kirker, kapeller og minnesmerker. Vi ser fram til et godt samarbeid med Blazowa kommune i Polen, og har allerede mottatt invitasjon til å besøke kommunen til høsten. Ord på veien : Ordet spare brukes alltid i annonser for å lokke folk til å bruke penger Steinar Lyngstad ordfører Lag og foreninger Ofte stilte spørsmål er; hvem er leder og kasserer osv. i de forskjellige lag og organisasjoner i kommunen? For at vi skal kunne gi riktige svar, er det viktig at det meldes inn endringer til oss. I disse årsmeldingstider, er det sikkert en del lag som skifter på sine tillitsmenn. Meld inn det nye styret til oss, gjerne på mail, eller på telefon. Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibl./Servicekontor er åpent til kl. 19 hver onsdag. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes 1. og 9.april i kommunens ordinære åpningstid. Jordmor Treffes i kommunens ordinære åpningstid 8. og 22. april. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent tirsdag og onsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larssen tlf / Statlige: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Sentraladministrasjonen Reguleringsplan for Mork I hyttefelt Kommunestyret har i møte , sak 7/08, vedtatt reguleringsplan Mork I hyttefelt, Namdalseid med tilhørende bestemmelser med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 del 1. Reguleringsplanen omfatter byggeområder for hytter, felles friluftsområder, naustområder, adkomstveger og småbåthavn og erstatter gjeldende reguleringsplan for hytter på Mork, etappe 2, vedtatt som er opphevet i medhold av Plan- og bygningslovens Vedtaket kan ihht Plan- og bygningslovens 15 og 27-3 påklages til departementet. Evt. klager sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning må fremsettes innen tre år fra kunngjøring jfr Plan- og bygningslovens 32 og 42. Utlegging på kommunens Servicekontor og kommunens hjemmeside Uttalelse sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen Endring av bebyggelsesplan for Straumen hyttefelt Helse og omsorg I medhold av Plan- og bygningslovens 28-1, jfr 28-2 har planutvalget vedtatt å legge forslag til endring av bebyggelsesplan for Straumen hyttefelt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Endringen gjelder ny tomteplassering for hyttetomtene nr. 18 og 42. Utlegging på kommunens Servicekontor og kommunens hjemmeside Uttalelse sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen Kultur Aktiviteter på Dagsenteret i april 8. april - Vi er invitert av Aage Westerhus til Sagvika på Statland. Avreise fra Dagsenteret kl Det vil bli servert rømmegrøt og kaffe. Pris pr. pers. kr 200 som også dekker skyss. Bindende påmelding innen torsdag 3. april. 9. april - Spørsmålsrunde v/bodil og Grete, etter kveldsmaten. 16. april - Klessalg kl Firma Det grønne eplet fra Trondheim (har vært her før). Selger bl.a. Brandtexklær. 28. april - Tur til Sparkjøp og Verdal storsenter. Middag på Verdal kro. Bindende påmelding innen onsdag 23. april. Godt vaksin arrangerer hyggekveld. Se egne plakater. Dagsenteret Påmeldingsfrist Vi minner om at påmeldingsfristen for Musikk- og kulturskolen er 15. april. Alle barn i grunnskolen, samt skolestarterne, vil få eget påmeldingsskjema utdelt på skolene og i barnehagene. Dette skjemaet vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Husk også at dere som allerede er elever ved Musikk- og kulturskolen må gi skriftlig beskjed om dere vil fortsette eller ikke. Rektor ved Namdalseid musikk- og kulturskole Side 4

5 Kultur Tilskuddsmidler til kultur- og aktivitetstiltak for året 2008 Fysak Lag og foreninger har muligheten til å søke om aktivitetsmidler. Midlene skal benyttes til å fremme fysisk aktivitet for alle. Barn og ungdom Søke om midler som vil styrke kulturtilbudet, stimulere kunstog kulturuttrykk, og som kan motivere til økt fysisk aktivitet. Kor og korps Tilskudd til kjøp av ekstern og profesjonell bistand, eks. dirigent. Søknadsfrist 1. mai. Retningslinjer: Kor og korps må dokumentere gyldig arbeidsavtale og lønnsinnberetning i samsvar med gjeldende lovverk. Andre søkere må levere en kort beskrivelse og et kostnadsoverslag for tiltaket. Sluttrapport leveres Kultur- og Møte vedrørende Fysak-aktiviteter Invitasjon til åpent møte vedrørende fremtidige Fysakaktiviteter Fysak ble startet i 2005 som et treårig prosjekt på initiativ fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, og sluttføres som fylkestiltak i Namdalseid kommune har vedtatt å videreføre Fysak som et kommunalt engasjement for å stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet blant den gruppen som i dag ikke er regelmessig aktiv. service 14 dager etter endt tiltak. Tilskudd gis i forhold til gjeldende retningslinjer og vedtatte budsjett. Det er ikke automatikk i at alle som oppfyller kravene får tilskudd. Søknadsskjema fås ved henvendelse Servicekontoret. Vi håper at denne invitasjonen vil bidra til at deres engasjement og innspill vil være representert under det åpne møtet vi arrangerer, mandag 7. april kl på Alhusen møterom i Kommunehuset. Møtet er åpent for ALLE som har innspill i forhold til fysisk aktivitet i kommunen, om det så er privatpersoner, lag eller foreninger. Enkel bevertning. I den anledning ønskes det innspill fra folket om ideer til aktiviteter som favner mange. Hjertelig velkommen! Kulturkonsulenten Ny kulturkonsulent Hei! Jeg heter Vivian Martinsen og skal jobbe som kulturkonsulent ut året. Mine ansvarsområder vil være prosjekter som Folk2, Den kulturelle skolesekken og Fysak. Videre vil jeg også jobbe opp imot ungdomsklubbene på Statland og Namdalseid. Jeg ser veldig frem imot å jobbe med mennesker i alle aldre, og ser for meg 10 spennende måneder. Jeg ønsker å bidra med positive tanker og innspill som kan motivere for videre, eller økt aktivitet på det kulturelle og fysiske plan. Jeg bor på Statland og har en aktiv fritid med både fotball og teaterlag. Ellers er jeg veldig opptatt av musikk og nyter ofte en god bok. Vi sees! Med vennlig hilsen Vivian Side 5

6 Kultur Årets UKM- Årets lokalmønstring i UKM foregikk den Det var ikke så mange deltakere i år, men de som deltok lå på et høyt nivå. Det kom masse publikum som skapte en god stemning i salen. 10. klassen solgte kaffe og kaker, og fikk inn et fint tilskudd til sin klassekasse. Kulturkontoret vil rette en stor takk til alle som bidro til at det ble en fin opplevelse under lokal mønstringa i UKM, så satser vi på enda større deltakelse til neste år! Disse gikk videre til Fylkesmønstring i Verran: 1. She`s in love with the boy, Sang og musikk av Linn Sofie Mork og Nina Bendiksen Eskil Bendiksen, Sindre Oksdøl og Martin Oksdøl. 3. Hard to say goodbye, Piano og sang av Even Fossvik 4. s0et, fotografi av Emilie Damås og August Halse 5. Varg, tegning av Merle Hartmann 6. Got milk?, digital kunst av Stine Malene Berg 7. The crazy girls, film av Birgitte Måøy og Julie Margrete Buarø Kulturkontoret takker alle deltakerne for flotte bidrag under lokal mønstringa i UKM. Vi ønsker dere lykke til på Fylkesmønstringa som foregår i Verraparken på Malm den april. 2. Sweet Child of mine, Sang og musikk av Martin Andersen, Eiendom og teknisk Sommerjobb for ungdom Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom under utdanning, og som er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renholdsarbeid, plenklipping, maling av bygg etc. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Interesserte bes sende en skriftlig søknad til Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen mandag 21. april. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Ved spørsmål, ta kontakt med Ragnar Westerhus på telefon eller Side 6

7 Miljø og landbruk Tid for å forberede SMIL-søknader Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midlene som er 1. juni. Erfaringsmessig er det lurt å komme i gang med planlegginga av sakene i god tid før fristen det vil si NÅ!! SMIL = spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap = har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, og omfatter m.a. tilskudd til: Ny medarbeider i MNR Olav Strøm er engasjert av Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR i 100 % stilling i perioden 1. mars til 31. august i år. Han skal arbeide med jordbruksrelaterte oppgaver. Olav er fra Flatanger, og har arbeidet innen samme fagfelt i heimkommunen tidligere. Han vil være å treffe sammen med resten av Miljø- og landbruksgjengen på Kommunehuset på Namdalseid 3 dager i uka; mandag onsdag og fredag, og på Kommunehuset på Flatanger 2 dager i uka; tirsdag og torsdag. Felles planleggings- og tilretteleggingstiltak Istandsetting av gammel kulturmark som for eksempel rydding av gammel slåtteeng eller beitemark som har gått ut av bruk, og som ikke har fått for mye skogspreg Legge til rette for tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i kulturlandskapet Skjøtsel og merking av kulturminner Restaurering av freda og verneverdige bygninger Investeringer i beitefelt i utmark som for eksempel ferist, samlekru, sperregjerde Hydrotekniske tiltak som for eksempel utskifting/oppgradering av gamle lukkingsanlegg, sikring av åpne løp, hindre overflatevatn å reise med matjorda Anlegge økologisk rensedam/fangdam med mer se eller spør oss.. Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR Ungskogpleie Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal arrangerer kurs i ungskogpleie i samarbeid med Namdalseid Skogeierlag tirsdag 15. april. Instruktør er Bjørn Øvereng. Påmelding til Ragnar J. Haga. Namdal Landbrukstjenester Det er stadig behov for helge- og deltidsavløsere på Namdalseid. Kan det være noe for deg? Ta kontakt med oss på telefon , eller stikk innom kontoret for en prat. Bygdetjenesten har nå ledig kapasitet innen renhold/rengjøring, ta kontakt med landbrukstjenesten, så formidler vi oppdrag. Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl kl Namdal Landbrukstjenester Avd. Namdalseid Side 7

8 Annonser Levering av avfall til Dalavika Fra om med 1. april er det igjen åpent 1. og 3. onsdagen hver måned, i Dalavika. Åpningstid er fra kl kl Åpningstider Biblioteket og Servicekontoret har kveldsåpent hver onsdag ut april. Fra 1. mai har vi åpent alle hverdager mellom kl og Renovasjon Vi minner om at det ved manglende henting av avfall hos husstandene, MÅ Servicekontoret kontaktes, slik at vi får meldt inn dette til MNA. Dette er nødvendig for at DU skal få en tilfredsstillende tjeneste og for at vi skal klare å skaffe oss en oversikt over evt. avvik. 4.april åpner vi hobbybua igjen. Åpent hver fredag og lørdag. Hobbygjengen Namdalseid kirke 150 år - åklé Namdalseid kirke fyller 150 år. Søndag 31.august blir det jubileumsfeiring med gudstjeneste og kirkekaffe i Namdalseid kirke. I den anledning har vi fått tatt opp igjen produksjon av det åkléet Halldis Brørs har laget. Laila Hansen har fått overta mønsteret, og vil nå produsere et begrenset antall åkléer. Det blir forhåndsbestilling ved Namdalseid kirkekontor, tlf eller Åkléet koster kr. 750,-, og betales ved avhenting på Kirkekontoret. De som har bestilt blir oppringt når det er ferdig. Da det er et begrenset opplag, er det først til mølla prinsippet som teller ved bestilling. Namdalseid sokneråd Lag og foreninger Misjonsmøter på Tøtdal Møteuke på Solberg bedehus på Tøtdal. Onsdag 9. april - lørdag 12. april kl Søndag 13. april misjonsfest kl Forskjellige sangkrefter. I tillegg er det møte på Hasvåg tirsdag 8. april. Alle er velkommen. Foto av åkleet til Halldis, tatt av Tove Fossland Medlemsmøte i Pensjonistlaget på Ungdomsog eldresenteret tirsdag 8. april 08 kl Jon H. Sæther spiller. Oddbjørn Solum besøker oss. Historia om meieriet på Eidet v/ragnar med flere. Ring for skyss, Jann Sverkmo, tlf Arr. N.L. Misjonssamband Side 8

9 Aktiviteter Namdalseid Idrettslag Friidrett våren 2008 Vi starter opp med friidrettstrening den 1. april ved skolen kl Treninga for de minste, t.o.m. 2. klassingene, er fram til klokken Fra til har de minste mulighet til frileik under oppsyn, mens de største fortsetter treningen. 22/4 Terrengløp på Sjøåsen. Oppmøte bak hotellet kl /5 Terrengløp Dalaberget. Oppmøte ved leikeplassen kl Aktiviteter Statland Idrettslag Skisportens dag! Arrangement ved Måssahatten søndag 6.april 08. Oppmøte kl Sosialt og trivelig for hele familien. Bål og kaffe fra svartkjel. Skirenn for barna. Premier. 3/6 Klubbstevne ved skolen. Oppmøte kl /6 Terrengløp Liaberget. Oppmøte kl Etter terrengløpet vil det bli sosialt samvær. Pølse m/brød og brus til barna. Kaffeservering til de voksne. Påmeldingsavgift for terrengløp og klubbstevne er kr 20,- per deltager. Utdrag fra terminlista /4 kl Hoøyaløpet, Terrengløp. 20/4 kl Beitstadstafetten, NTE stafettserie /4 kl Terrengløp, Sjøåsen kl Ogndalsstafetten, NTE stafettserie /5 - Stjørdalsstafettene. NTE stafettserien /5 kl NA-karusell, Statland IL vil også arrangere to turmarsj/terrengløp i løpet av våren og to på høsten. Det første arrangeres og det andre arrangeres Oppmøte utenfor skolen 1. stevne Jøa friidrettsleker. 7/5 kl Spillumstafetten, NTE stafettserie /5 kl Åpningsstevne 2008, Guldbergaunet Idrettspark. 20/5 kl Terrengløp, Dalaberget. 24/5 kl NA-karusell, 2. stevne Kolvereid. 30/5 kl Mosvikstafetten, NTE stafettserie /6. kl Klubbstevne ved skolen. 12/6 kl NA-karusell, 3. stevne Kleppen stadion. 14/6 kl Steinkjerleikene, 1. dag, Guldbergaunet. 15/6 kl Steinkjerleikene, 2. dag, Guldbergaunet. 17/6 kl Terrengløp, Liaberget. Med sosialt samvær. 1/7 kl NA-karusell, 4. stevne 3 kamp. Svenningmoen. kl Løyper for hele familien. Alle barn får premie. Gratis saft. Salg av kaffe og vafler. Møt opp og kom i god form gjennom Statland IL. Namdalseid senterparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Sjøåsen Hotell tirsdag 29. april 2008 kl Velkommen. Namdalseid SP. Medlems-/ gruppemøte Nøkler ALLE som har lånt/fått utdelt nøkler til Statland skole i tidsrommet , bes ta kontakt med rektor Sveinung Aagård for àjourføring av nøkkelskjema. Statland skole Side 9

10 Lag og foreninger Namdalseid Idrettslag - referat fra årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Solhaug grendehus og alle grupper var representert. Saklisten ble gjennomført iht. innkallingen, med årsmeldinger, regnskap og valg som de viktigste saker. Her er et utdrag fra årsmøtereferatet: Det har i året 2007 vært stor og god aktivitet i alle gruppene. Regnskapet ble godkjent uten merknader, og her kan nevnes at laget har sluttfinansiert idrettsanlegget ved skolen gjennom opptak av et kortsiktig lån, som skal være tilbakebetalt i løpet av 2008, gjennom tilskudd av spillemidler. Valg Valgkomiteen hadde jobbet godt og presenterte forslag til nye representanter i hovedstyre og i særgruppenes styrer. Følgende personer sitter i hovedstyret 2008: Leder NIL Ingar Kolstad Nestleder Stina Kolstad Sekretær Solveig Melø Økonomi Arne Bratberg Regnskap Thore J Gustavsen (ikke i styret). Ledere i særgruppene: Skigruppa Herbjørn Kolstad Friidrett Geir Sæther (konst. grup pen) Fotball Knut B. Thorsen Volleyball Lars østring Barnegruppa Gro Hoffmann Medlemskontingent for 2008 og Nye satser vedtatt på årsmøtet; Familie kr 400,- voksne 200,-, barn 100,-, støtte fra 200,- Utdeling av utmerkelser, merker og statuetter. Jorunn Buvarp fikk bronsestatuetten for ski og Ingar Kolstad fikk sølvplaketten for ski. Prosjektkomité for ny flerbrukshall. Vedtak: Årsmøtet vedtok at NIL skal stille med minimum 3 representanter i en slik komité, tatt fra de 3 største brukergruppene som pr. dato vil være fotball, volleyball og friidrett. Åpent møte på Sjøåsen Namdalseid Arbeiderparti arrangerer åpent møte med fylkesrådsleder Alf Daniel Moen på besøk. Tema: Kystskogbruksmeldingen Nytt inntektssystem for kommunene Møtet holdes på Sjøåsen hotell 1. april kl Kom og still spørsmål! Gammelpop n Gammelpop på Solhaug 12. april kl Vi feirer 20 år med gammelpop på Solhaug. Det blir servert festmiddag og deretter blir det dans til levende musikk. Pris kr 250,- pr pers. Påmelding til Sentrum Auto innen 8. april kl VELKOMMEN! Komiteen Namdalseid Arbeiderparti Side 10

11 Lag og foreninger Tusen hjertelig takk Ønsker med dette å rette en stor takk til alle som bidro til at håndarbeidsbingoen, tombolaen og loddsalget ble en suksess. Det gjelder alle hjelpere, sponsorer og ikke minst de som bidro med gevinster.. Trekning på skytterlagets utlodning: Porselensmalt suppeterrin - Asbjørn Buvarp Stor brodert juleduk- Terje Tinglum Lite glassfat fra Anne Altin- Norvald Amdal Strikket guttebunad- Kjellaug Penna 2 puter - Sonja Johnsen Brodert bilde, mai- Randi Kaldahl Løper i lappeteknikk- Ole Sivert Tisløv Gavekort fra fjellstyret, hytteopphold - Sonja Johnsen Arbeidshansker- Rita Sørvåg Slipemaskin- Sanna M. Sverkmo Stor brodert påskeduk- Liv Valleraunet Strikka duk- Kristoffer Valleraunet Limpistol- Hege M.Eldnes Termos- Ella Gipling Brodert adventskalender- Katrine Vanebo Sitteunderlag fra Pelsen - Grete Flakk Brodert bilde- Edny Hegstad Stor strikket rund duk- Aud Vaagen Prinsessepute- Monica Tanem Mp3 spiller- P. Holthe Forkle med grillvotter- Tuppa Lie Hjemmelagde lys- Roy Einar Buvarp Stort lappeteknikkteppe- Kjell Inge Aas Strikka tøfler- Elsa Stamnes Brodert juleløper- Bjørn Mikkelsen Lite veggteppe, Anna Solum- Mette Ingvaldsen Dekkskiftesett fra Sentrum Auto- Magne Ingvaldsen Dukke med utstyr- Kåre M. Aune Alle gevinster er avhentet. Namdalseid og Lyngen skytterlag Etterlysning Stjerten barnehage feirer 30-årsjubileum 26. april Vi mangler bilder fra starten i 1977 og frem til Har du noen private bilder, eller annet liggende i en skuff eller et album, vil vi svært gjerne låne dem. Ta kontakt med barnehagen, tlf Tombola på Solhaug Søndag 27. april kl er det tombola på Solhaug. Kaffesalg Flotte gevinster Vi ønsker oss gjerne flere gevinster. De kan leveres hos: COOP Sjøåsen, COOP Namdalseid og Berg & Feragen. Komiteén Side 11

12 BARNEHAGEN PÅ STATLAND Stjerten barnehage feirer årsjubileum LØRDAG 26. APRIL 2008 KL I GYMSALEN PÅ SKOLEN servering underholdning av barn VELKOMMEN STORE OG SMÅ! Hilsen Barnehagen Side 12

13 Lag og foreninger 25 ÅR! 25 ÅR! SYNG OG DANS MED OSS Lørdag 5.april 2008 kl Namdalseid Samfunnshus I år er det 25 år siden vi arrangerte Syng og Dans første gang! I den anledning har vi valgt å plukke stoff fra tidligere oppsettinger, så her blir det gjensyn med noe litt gammelt og noe litt nyere! Salg av mat og bar med alle rettigheter! Billetter; kr. 200,-, selges på Sentrum Auto fra kl HJERTELIG VELKOMMEN Side 13

14 - konsert Flatanger Musikkforening og Namdalseid Musikklag sammen med solister, band, kor og dansere tar dere med på en reise gjennom John og Pauls musikalske historie. Forestilling: Namdalseid Samfunnshus: Fredag 11. april kl Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 50,- Velkommen, - og husk. Arr: Flatanger Musikkforening og Namdalseid Musikklag med venner Side

15 Annonser VÅRTILBUD PÅ MØLLA! FREDAG 4. APRIL HAR VI SUPERTILBUD PÅ OMO VASKEPULVER! 129 KR FOR STORPAKNING, 4,5 KG. FREDAG 11. APRIL ER DET SÅVAREDAG PÅ MØLLA! 2 % RABATT PÅ SÅFRØ OG 10 % RABATT PÅ PLENFRØ. SERVERING AV SAFT OG PØLSER OG KAFFE FRA SVARTKJEL. KOM INNOM, INGEN KRAV TIL HANDLING. VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE! FREDAG 18 OG 25 APRIL HAR VI SUPERTILBUD PÅ DOGGY HUNDE- FOR OG KATTMAT FRA SKANDINAVIAS LEDENDE PRODUSENT. 20 % RABATT! HAGE OG PLEN : VI HAR GJØDSEL, KALK OG PLENFRØ. I TILLEGG HAR VI PLANTEVERNMIDLER TIL HAGEBRUK, PLENRENS OG UGRASMIDDEL. NB! NÅ HAR VI FÅTT BETALINGSTERMINAL VI Å. Tlf Velkommen innom! Side 15

16 Arrangørkalender for april 2008 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 7 Fysakmøte på Alhusen Kl Søknadsfrist barnehage og SFO. Åpent møte AP på Sjøåsen. 8 Misjonsmøte på Hasvåg. Dagsenterets tur til Sagvika. Medl.møte Pensj.laget Søknadsfrist Musikk- og kulturskolen. Påmeld.frist kurs ungsk.pl. 2 Avfallslevering Dalavika. 9 Spørsm.- runde på Dagsenteret. Hyggetreff på Statland Alderspensj. 16 Klessalg på Dagsenteret kl Avfallslev. Dalavika. 3 Påmeldingsfrist Sagvikatur, Dagsenteret Beatleskonsert i Samfunnshuset. 4 5 Syng og dans med oss i Samfunnshuset. Hoøyaløpet. 12 Gammelpop på Solhaug. 6 Skisportens dag på Måssahatten. Fylkesmønstring UKM på Verraparken Misjonsmøter på Tøtdal 13 Gudstjeneste i N.eid kirke kl. 11. Gudstj. Statland kirke kl Beitstadstafetten. 21 Søknadsfrist sommerarbeid for ungdom. 22 Terrengløp Sjøåsen. 23 Turmarsj/ terrengløp på Statland. Påmelding tur Dagsenteret Stjerten barnehage feirer 30- årsjubileum - HURRA!! Tombola Solhaug. 27 Ogndalsstafetten. Pårørendekaffe. 28 Dagsenterets tur til Sparkjøp og Verdal. 29 Medl.møte/ gruppemøte SP. Medl.møte/ gruppemøte AP april - Syng og dans med oss - familieforestilling kl Billetter selges ved inngang. 9. april - Hyggetreff på Statland Alderspensjonat kl Vel møtt! Statland Menighet 27. april - Søndagskaffe på Dagsenteret kl og Sykeheimen kl Statland og Buvik Sanitetsforening har arbeidsmøte tirsdag 1. april og tirsdag 22. april på Alderspensjonatet kl Vi ønsker oss mange nye medlemmer, både aktive og passive. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Namdalseid Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Statland (Kristensen transport) tirsdag 29. april kl Vel møtt!

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

Møtebok for Rindal Sokneråd

Møtebok for Rindal Sokneråd Møtebok for Rindal Sokneråd 2012-2015 Møtedato: 23.01.2013 Møtetid: kl. 19:30- Møtested: Kommunehus 1 Tilstede: Kjellaug Foseide, Tove Flåtten, Johan Helgetun, Elsa Oddrun Jensvold, Dagrun Løset, Geir

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 16:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 16:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Dato: Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Tilstede: Olaf Løberg, Trond Arne Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Kari Løberg,

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

Oppgaver arrangementskomitéen

Oppgaver arrangementskomitéen Oppgaver arrangementskomitéen 1. Familiearrangement, høst. Oppgaver: - Invitasjoner (bør leveres ut på øvelsen to uker før) Familiene bes ta med kaffe/te og kake samt kopper. Enten ASPK eller JK/KK tar

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid valgstyre. Utvalg: Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Etter kommunestyremøte

Møteinnkalling. Namdalseid valgstyre. Utvalg: Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Etter kommunestyremøte Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: Etter kommunestyremøte De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Årsmelding. Skaun idrettslag Hovedlaget

Årsmelding. Skaun idrettslag Hovedlaget Årsmelding Skaun idrettslag Hovedlaget 2013 1. Styrets sammensetning Leder: Rune Grandetrø Nestleder: Sigrid Skauge Tiller Kasserer: Jon Haldor Kvidal Sekretær: Trond Skirstad Styremedlem: Jo Lefstad Ungdomsrepr.:

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

ALPAKKA- UTSTILLING. 22. april Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ

ALPAKKA- UTSTILLING. 22. april Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ ALPAKKA- UTSTILLING NÅR 22. april 2017 HVOR Thonhallen, Flå Buskerud Sentrumsvegen, 3539 FLÅ ÅRETS ALPAKKA- HAPPENING! PÅMELDINGS- AVGIFT Medlemmer: kr 350 (*) Andre: kr 700 Priser pr. påmeldte dyr DOMMER

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Bo-glede i et aktivt sentrum

Bo-glede i et aktivt sentrum NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE NOVEMBER Bo-glede i et aktivt sentrum 07 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 5. NOVEMBER ELDRERÅDET 6. NOVEMBER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 6. NOVEMBER PLANUTVALG

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer