KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen ble det arrangerte påsketreff 18. mars. KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. OG 30. NESTE KOMMUNE- STYREMØTE 8. MAI ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. Deltakere på påsketreffet 18. mars Foto Bodil Lie. Deltakerne på påsketreffet, ungdom som bl.a. bor i Trondheim, Kolbotn og Namsos, fikk orientering fra rådgiver Bodil Lie om boligprosjektet og resultatet av spørreundersøkelsen. Ungdommenes råd tvar at kommunen bl.a. må ut å reklamere for gratis boligtomter. Prosjektleder for Ung skaperlyst, Hilde Fossvik, fikk også mange gode innspill på behovet for møteplasser for ungdom og kulturarrangement. Ungdommene ble utfordret på evt. stimuleringstiltak for å flytte tilbake. Tilflyttertilskudd var ikke avgjørende, det var av større betydning hvordan de ble tatt imot at kommunen som nye innbyggere, muligheter for barnehageplass m.m. Ordfører Steinar Lyngstad takket ungdommene for gode innspill og signaliserte flere ungdomstreff framover. Nå går det mot lysere tider og vi ønsker alle en herlig vår! NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Blazowa, vår samarbeidskommune i Polen. Den 25 februar ble samarbeidsavtalen med Blazowa underskrevet under en høytidelig tilstelning i lokalene til den norske ambassaden i Warszawa, med ordførerne fra de to kommunene tilstede. Blazowa kommune ligger helt sør øst i Polen, ikke langt fra grensa til Ukraina og Slovenia, og ca. 5 timers biltur fra hovedstaden Warszawa. Det er flere kommuner i Namdalen som har samarbeid med polske kommuner i samme region. Blazowa har ca innbyggere og et areal på 112 kvadratkilometer. De er dermed nesten like mange innbyggere som Namsos kommune, og mange flere enn de innbyggerne vi har i egen kommune. Arealmessig er det også stor forskjell, Blazowas 112 kvadratkilomenter mot Namdalseids 775 kvadratkilometer. Men selv om det er ulikheter mellom kommunene, ser vi for oss et samarbeid som er nyttig for begge parter. I samarbeidsavtalen heter det at; Partene skal tilstrebe direkte utveksling av kontakter og erfaringer fra de lokale myndigheter med spesiell vekt på bl.a miljøvern, utvikling av infrastruktur for idrett, ungdomsutveksling og utveksling av representanter fra lokalsamfunnene. Ungdomsdemokrati og ungdomsdeltakelse i samfunnsutviklingen, ved at ungdom blir en naturlig deltaker i lokaldemokratiet, er også med i samarbeidsavtalen, som og har som mål at bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal kunne ha samarbeid. Blazowa er en landbrukskommune med mange små gårdsbruk, som har turisme som tilleggsnæring. De har både grunnskole og videregående skole og diverse industri. Blazowa er ellers innehaver av mange kulturhistoriske bygg, kirker, kapeller og minnesmerker. Vi ser fram til et godt samarbeid med Blazowa kommune i Polen, og har allerede mottatt invitasjon til å besøke kommunen til høsten. Ord på veien : Ordet spare brukes alltid i annonser for å lokke folk til å bruke penger Steinar Lyngstad ordfører Lag og foreninger Ofte stilte spørsmål er; hvem er leder og kasserer osv. i de forskjellige lag og organisasjoner i kommunen? For at vi skal kunne gi riktige svar, er det viktig at det meldes inn endringer til oss. I disse årsmeldingstider, er det sikkert en del lag som skifter på sine tillitsmenn. Meld inn det nye styret til oss, gjerne på mail, eller på telefon. Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibl./Servicekontor er åpent til kl. 19 hver onsdag. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes 1. og 9.april i kommunens ordinære åpningstid. Jordmor Treffes i kommunens ordinære åpningstid 8. og 22. april. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent tirsdag og onsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larssen tlf / Statlige: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Sentraladministrasjonen Reguleringsplan for Mork I hyttefelt Kommunestyret har i møte , sak 7/08, vedtatt reguleringsplan Mork I hyttefelt, Namdalseid med tilhørende bestemmelser med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 del 1. Reguleringsplanen omfatter byggeområder for hytter, felles friluftsområder, naustområder, adkomstveger og småbåthavn og erstatter gjeldende reguleringsplan for hytter på Mork, etappe 2, vedtatt som er opphevet i medhold av Plan- og bygningslovens Vedtaket kan ihht Plan- og bygningslovens 15 og 27-3 påklages til departementet. Evt. klager sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning må fremsettes innen tre år fra kunngjøring jfr Plan- og bygningslovens 32 og 42. Utlegging på kommunens Servicekontor og kommunens hjemmeside Uttalelse sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen Endring av bebyggelsesplan for Straumen hyttefelt Helse og omsorg I medhold av Plan- og bygningslovens 28-1, jfr 28-2 har planutvalget vedtatt å legge forslag til endring av bebyggelsesplan for Straumen hyttefelt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Endringen gjelder ny tomteplassering for hyttetomtene nr. 18 og 42. Utlegging på kommunens Servicekontor og kommunens hjemmeside Uttalelse sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen Kultur Aktiviteter på Dagsenteret i april 8. april - Vi er invitert av Aage Westerhus til Sagvika på Statland. Avreise fra Dagsenteret kl Det vil bli servert rømmegrøt og kaffe. Pris pr. pers. kr 200 som også dekker skyss. Bindende påmelding innen torsdag 3. april. 9. april - Spørsmålsrunde v/bodil og Grete, etter kveldsmaten. 16. april - Klessalg kl Firma Det grønne eplet fra Trondheim (har vært her før). Selger bl.a. Brandtexklær. 28. april - Tur til Sparkjøp og Verdal storsenter. Middag på Verdal kro. Bindende påmelding innen onsdag 23. april. Godt vaksin arrangerer hyggekveld. Se egne plakater. Dagsenteret Påmeldingsfrist Vi minner om at påmeldingsfristen for Musikk- og kulturskolen er 15. april. Alle barn i grunnskolen, samt skolestarterne, vil få eget påmeldingsskjema utdelt på skolene og i barnehagene. Dette skjemaet vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Husk også at dere som allerede er elever ved Musikk- og kulturskolen må gi skriftlig beskjed om dere vil fortsette eller ikke. Rektor ved Namdalseid musikk- og kulturskole Side 4

5 Kultur Tilskuddsmidler til kultur- og aktivitetstiltak for året 2008 Fysak Lag og foreninger har muligheten til å søke om aktivitetsmidler. Midlene skal benyttes til å fremme fysisk aktivitet for alle. Barn og ungdom Søke om midler som vil styrke kulturtilbudet, stimulere kunstog kulturuttrykk, og som kan motivere til økt fysisk aktivitet. Kor og korps Tilskudd til kjøp av ekstern og profesjonell bistand, eks. dirigent. Søknadsfrist 1. mai. Retningslinjer: Kor og korps må dokumentere gyldig arbeidsavtale og lønnsinnberetning i samsvar med gjeldende lovverk. Andre søkere må levere en kort beskrivelse og et kostnadsoverslag for tiltaket. Sluttrapport leveres Kultur- og Møte vedrørende Fysak-aktiviteter Invitasjon til åpent møte vedrørende fremtidige Fysakaktiviteter Fysak ble startet i 2005 som et treårig prosjekt på initiativ fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, og sluttføres som fylkestiltak i Namdalseid kommune har vedtatt å videreføre Fysak som et kommunalt engasjement for å stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet blant den gruppen som i dag ikke er regelmessig aktiv. service 14 dager etter endt tiltak. Tilskudd gis i forhold til gjeldende retningslinjer og vedtatte budsjett. Det er ikke automatikk i at alle som oppfyller kravene får tilskudd. Søknadsskjema fås ved henvendelse Servicekontoret. Vi håper at denne invitasjonen vil bidra til at deres engasjement og innspill vil være representert under det åpne møtet vi arrangerer, mandag 7. april kl på Alhusen møterom i Kommunehuset. Møtet er åpent for ALLE som har innspill i forhold til fysisk aktivitet i kommunen, om det så er privatpersoner, lag eller foreninger. Enkel bevertning. I den anledning ønskes det innspill fra folket om ideer til aktiviteter som favner mange. Hjertelig velkommen! Kulturkonsulenten Ny kulturkonsulent Hei! Jeg heter Vivian Martinsen og skal jobbe som kulturkonsulent ut året. Mine ansvarsområder vil være prosjekter som Folk2, Den kulturelle skolesekken og Fysak. Videre vil jeg også jobbe opp imot ungdomsklubbene på Statland og Namdalseid. Jeg ser veldig frem imot å jobbe med mennesker i alle aldre, og ser for meg 10 spennende måneder. Jeg ønsker å bidra med positive tanker og innspill som kan motivere for videre, eller økt aktivitet på det kulturelle og fysiske plan. Jeg bor på Statland og har en aktiv fritid med både fotball og teaterlag. Ellers er jeg veldig opptatt av musikk og nyter ofte en god bok. Vi sees! Med vennlig hilsen Vivian Side 5

6 Kultur Årets UKM- Årets lokalmønstring i UKM foregikk den Det var ikke så mange deltakere i år, men de som deltok lå på et høyt nivå. Det kom masse publikum som skapte en god stemning i salen. 10. klassen solgte kaffe og kaker, og fikk inn et fint tilskudd til sin klassekasse. Kulturkontoret vil rette en stor takk til alle som bidro til at det ble en fin opplevelse under lokal mønstringa i UKM, så satser vi på enda større deltakelse til neste år! Disse gikk videre til Fylkesmønstring i Verran: 1. She`s in love with the boy, Sang og musikk av Linn Sofie Mork og Nina Bendiksen Eskil Bendiksen, Sindre Oksdøl og Martin Oksdøl. 3. Hard to say goodbye, Piano og sang av Even Fossvik 4. s0et, fotografi av Emilie Damås og August Halse 5. Varg, tegning av Merle Hartmann 6. Got milk?, digital kunst av Stine Malene Berg 7. The crazy girls, film av Birgitte Måøy og Julie Margrete Buarø Kulturkontoret takker alle deltakerne for flotte bidrag under lokal mønstringa i UKM. Vi ønsker dere lykke til på Fylkesmønstringa som foregår i Verraparken på Malm den april. 2. Sweet Child of mine, Sang og musikk av Martin Andersen, Eiendom og teknisk Sommerjobb for ungdom Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom under utdanning, og som er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renholdsarbeid, plenklipping, maling av bygg etc. Alle ungdommer oppfordres til å søke. Interesserte bes sende en skriftlig søknad til Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen mandag 21. april. Alder og ønskede oppgaver skal oppgis i søknaden. Oppgaver som ikke er aktuelle kan også oppgis. Ved spørsmål, ta kontakt med Ragnar Westerhus på telefon eller Side 6

7 Miljø og landbruk Tid for å forberede SMIL-søknader Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midlene som er 1. juni. Erfaringsmessig er det lurt å komme i gang med planlegginga av sakene i god tid før fristen det vil si NÅ!! SMIL = spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap = har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, og omfatter m.a. tilskudd til: Ny medarbeider i MNR Olav Strøm er engasjert av Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR i 100 % stilling i perioden 1. mars til 31. august i år. Han skal arbeide med jordbruksrelaterte oppgaver. Olav er fra Flatanger, og har arbeidet innen samme fagfelt i heimkommunen tidligere. Han vil være å treffe sammen med resten av Miljø- og landbruksgjengen på Kommunehuset på Namdalseid 3 dager i uka; mandag onsdag og fredag, og på Kommunehuset på Flatanger 2 dager i uka; tirsdag og torsdag. Felles planleggings- og tilretteleggingstiltak Istandsetting av gammel kulturmark som for eksempel rydding av gammel slåtteeng eller beitemark som har gått ut av bruk, og som ikke har fått for mye skogspreg Legge til rette for tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i kulturlandskapet Skjøtsel og merking av kulturminner Restaurering av freda og verneverdige bygninger Investeringer i beitefelt i utmark som for eksempel ferist, samlekru, sperregjerde Hydrotekniske tiltak som for eksempel utskifting/oppgradering av gamle lukkingsanlegg, sikring av åpne løp, hindre overflatevatn å reise med matjorda Anlegge økologisk rensedam/fangdam med mer se eller spør oss.. Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR Ungskogpleie Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal arrangerer kurs i ungskogpleie i samarbeid med Namdalseid Skogeierlag tirsdag 15. april. Instruktør er Bjørn Øvereng. Påmelding til Ragnar J. Haga. Namdal Landbrukstjenester Det er stadig behov for helge- og deltidsavløsere på Namdalseid. Kan det være noe for deg? Ta kontakt med oss på telefon , eller stikk innom kontoret for en prat. Bygdetjenesten har nå ledig kapasitet innen renhold/rengjøring, ta kontakt med landbrukstjenesten, så formidler vi oppdrag. Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl kl Namdal Landbrukstjenester Avd. Namdalseid Side 7

8 Annonser Levering av avfall til Dalavika Fra om med 1. april er det igjen åpent 1. og 3. onsdagen hver måned, i Dalavika. Åpningstid er fra kl kl Åpningstider Biblioteket og Servicekontoret har kveldsåpent hver onsdag ut april. Fra 1. mai har vi åpent alle hverdager mellom kl og Renovasjon Vi minner om at det ved manglende henting av avfall hos husstandene, MÅ Servicekontoret kontaktes, slik at vi får meldt inn dette til MNA. Dette er nødvendig for at DU skal få en tilfredsstillende tjeneste og for at vi skal klare å skaffe oss en oversikt over evt. avvik. 4.april åpner vi hobbybua igjen. Åpent hver fredag og lørdag. Hobbygjengen Namdalseid kirke 150 år - åklé Namdalseid kirke fyller 150 år. Søndag 31.august blir det jubileumsfeiring med gudstjeneste og kirkekaffe i Namdalseid kirke. I den anledning har vi fått tatt opp igjen produksjon av det åkléet Halldis Brørs har laget. Laila Hansen har fått overta mønsteret, og vil nå produsere et begrenset antall åkléer. Det blir forhåndsbestilling ved Namdalseid kirkekontor, tlf eller Åkléet koster kr. 750,-, og betales ved avhenting på Kirkekontoret. De som har bestilt blir oppringt når det er ferdig. Da det er et begrenset opplag, er det først til mølla prinsippet som teller ved bestilling. Namdalseid sokneråd Lag og foreninger Misjonsmøter på Tøtdal Møteuke på Solberg bedehus på Tøtdal. Onsdag 9. april - lørdag 12. april kl Søndag 13. april misjonsfest kl Forskjellige sangkrefter. I tillegg er det møte på Hasvåg tirsdag 8. april. Alle er velkommen. Foto av åkleet til Halldis, tatt av Tove Fossland Medlemsmøte i Pensjonistlaget på Ungdomsog eldresenteret tirsdag 8. april 08 kl Jon H. Sæther spiller. Oddbjørn Solum besøker oss. Historia om meieriet på Eidet v/ragnar med flere. Ring for skyss, Jann Sverkmo, tlf Arr. N.L. Misjonssamband Side 8

9 Aktiviteter Namdalseid Idrettslag Friidrett våren 2008 Vi starter opp med friidrettstrening den 1. april ved skolen kl Treninga for de minste, t.o.m. 2. klassingene, er fram til klokken Fra til har de minste mulighet til frileik under oppsyn, mens de største fortsetter treningen. 22/4 Terrengløp på Sjøåsen. Oppmøte bak hotellet kl /5 Terrengløp Dalaberget. Oppmøte ved leikeplassen kl Aktiviteter Statland Idrettslag Skisportens dag! Arrangement ved Måssahatten søndag 6.april 08. Oppmøte kl Sosialt og trivelig for hele familien. Bål og kaffe fra svartkjel. Skirenn for barna. Premier. 3/6 Klubbstevne ved skolen. Oppmøte kl /6 Terrengløp Liaberget. Oppmøte kl Etter terrengløpet vil det bli sosialt samvær. Pølse m/brød og brus til barna. Kaffeservering til de voksne. Påmeldingsavgift for terrengløp og klubbstevne er kr 20,- per deltager. Utdrag fra terminlista /4 kl Hoøyaløpet, Terrengløp. 20/4 kl Beitstadstafetten, NTE stafettserie /4 kl Terrengløp, Sjøåsen kl Ogndalsstafetten, NTE stafettserie /5 - Stjørdalsstafettene. NTE stafettserien /5 kl NA-karusell, Statland IL vil også arrangere to turmarsj/terrengløp i løpet av våren og to på høsten. Det første arrangeres og det andre arrangeres Oppmøte utenfor skolen 1. stevne Jøa friidrettsleker. 7/5 kl Spillumstafetten, NTE stafettserie /5 kl Åpningsstevne 2008, Guldbergaunet Idrettspark. 20/5 kl Terrengløp, Dalaberget. 24/5 kl NA-karusell, 2. stevne Kolvereid. 30/5 kl Mosvikstafetten, NTE stafettserie /6. kl Klubbstevne ved skolen. 12/6 kl NA-karusell, 3. stevne Kleppen stadion. 14/6 kl Steinkjerleikene, 1. dag, Guldbergaunet. 15/6 kl Steinkjerleikene, 2. dag, Guldbergaunet. 17/6 kl Terrengløp, Liaberget. Med sosialt samvær. 1/7 kl NA-karusell, 4. stevne 3 kamp. Svenningmoen. kl Løyper for hele familien. Alle barn får premie. Gratis saft. Salg av kaffe og vafler. Møt opp og kom i god form gjennom Statland IL. Namdalseid senterparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Sjøåsen Hotell tirsdag 29. april 2008 kl Velkommen. Namdalseid SP. Medlems-/ gruppemøte Nøkler ALLE som har lånt/fått utdelt nøkler til Statland skole i tidsrommet , bes ta kontakt med rektor Sveinung Aagård for àjourføring av nøkkelskjema. Statland skole Side 9

10 Lag og foreninger Namdalseid Idrettslag - referat fra årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Solhaug grendehus og alle grupper var representert. Saklisten ble gjennomført iht. innkallingen, med årsmeldinger, regnskap og valg som de viktigste saker. Her er et utdrag fra årsmøtereferatet: Det har i året 2007 vært stor og god aktivitet i alle gruppene. Regnskapet ble godkjent uten merknader, og her kan nevnes at laget har sluttfinansiert idrettsanlegget ved skolen gjennom opptak av et kortsiktig lån, som skal være tilbakebetalt i løpet av 2008, gjennom tilskudd av spillemidler. Valg Valgkomiteen hadde jobbet godt og presenterte forslag til nye representanter i hovedstyre og i særgruppenes styrer. Følgende personer sitter i hovedstyret 2008: Leder NIL Ingar Kolstad Nestleder Stina Kolstad Sekretær Solveig Melø Økonomi Arne Bratberg Regnskap Thore J Gustavsen (ikke i styret). Ledere i særgruppene: Skigruppa Herbjørn Kolstad Friidrett Geir Sæther (konst. grup pen) Fotball Knut B. Thorsen Volleyball Lars østring Barnegruppa Gro Hoffmann Medlemskontingent for 2008 og Nye satser vedtatt på årsmøtet; Familie kr 400,- voksne 200,-, barn 100,-, støtte fra 200,- Utdeling av utmerkelser, merker og statuetter. Jorunn Buvarp fikk bronsestatuetten for ski og Ingar Kolstad fikk sølvplaketten for ski. Prosjektkomité for ny flerbrukshall. Vedtak: Årsmøtet vedtok at NIL skal stille med minimum 3 representanter i en slik komité, tatt fra de 3 største brukergruppene som pr. dato vil være fotball, volleyball og friidrett. Åpent møte på Sjøåsen Namdalseid Arbeiderparti arrangerer åpent møte med fylkesrådsleder Alf Daniel Moen på besøk. Tema: Kystskogbruksmeldingen Nytt inntektssystem for kommunene Møtet holdes på Sjøåsen hotell 1. april kl Kom og still spørsmål! Gammelpop n Gammelpop på Solhaug 12. april kl Vi feirer 20 år med gammelpop på Solhaug. Det blir servert festmiddag og deretter blir det dans til levende musikk. Pris kr 250,- pr pers. Påmelding til Sentrum Auto innen 8. april kl VELKOMMEN! Komiteen Namdalseid Arbeiderparti Side 10

11 Lag og foreninger Tusen hjertelig takk Ønsker med dette å rette en stor takk til alle som bidro til at håndarbeidsbingoen, tombolaen og loddsalget ble en suksess. Det gjelder alle hjelpere, sponsorer og ikke minst de som bidro med gevinster.. Trekning på skytterlagets utlodning: Porselensmalt suppeterrin - Asbjørn Buvarp Stor brodert juleduk- Terje Tinglum Lite glassfat fra Anne Altin- Norvald Amdal Strikket guttebunad- Kjellaug Penna 2 puter - Sonja Johnsen Brodert bilde, mai- Randi Kaldahl Løper i lappeteknikk- Ole Sivert Tisløv Gavekort fra fjellstyret, hytteopphold - Sonja Johnsen Arbeidshansker- Rita Sørvåg Slipemaskin- Sanna M. Sverkmo Stor brodert påskeduk- Liv Valleraunet Strikka duk- Kristoffer Valleraunet Limpistol- Hege M.Eldnes Termos- Ella Gipling Brodert adventskalender- Katrine Vanebo Sitteunderlag fra Pelsen - Grete Flakk Brodert bilde- Edny Hegstad Stor strikket rund duk- Aud Vaagen Prinsessepute- Monica Tanem Mp3 spiller- P. Holthe Forkle med grillvotter- Tuppa Lie Hjemmelagde lys- Roy Einar Buvarp Stort lappeteknikkteppe- Kjell Inge Aas Strikka tøfler- Elsa Stamnes Brodert juleløper- Bjørn Mikkelsen Lite veggteppe, Anna Solum- Mette Ingvaldsen Dekkskiftesett fra Sentrum Auto- Magne Ingvaldsen Dukke med utstyr- Kåre M. Aune Alle gevinster er avhentet. Namdalseid og Lyngen skytterlag Etterlysning Stjerten barnehage feirer 30-årsjubileum 26. april Vi mangler bilder fra starten i 1977 og frem til Har du noen private bilder, eller annet liggende i en skuff eller et album, vil vi svært gjerne låne dem. Ta kontakt med barnehagen, tlf Tombola på Solhaug Søndag 27. april kl er det tombola på Solhaug. Kaffesalg Flotte gevinster Vi ønsker oss gjerne flere gevinster. De kan leveres hos: COOP Sjøåsen, COOP Namdalseid og Berg & Feragen. Komiteén Side 11

12 BARNEHAGEN PÅ STATLAND Stjerten barnehage feirer årsjubileum LØRDAG 26. APRIL 2008 KL I GYMSALEN PÅ SKOLEN servering underholdning av barn VELKOMMEN STORE OG SMÅ! Hilsen Barnehagen Side 12

13 Lag og foreninger 25 ÅR! 25 ÅR! SYNG OG DANS MED OSS Lørdag 5.april 2008 kl Namdalseid Samfunnshus I år er det 25 år siden vi arrangerte Syng og Dans første gang! I den anledning har vi valgt å plukke stoff fra tidligere oppsettinger, så her blir det gjensyn med noe litt gammelt og noe litt nyere! Salg av mat og bar med alle rettigheter! Billetter; kr. 200,-, selges på Sentrum Auto fra kl HJERTELIG VELKOMMEN Side 13

14 - konsert Flatanger Musikkforening og Namdalseid Musikklag sammen med solister, band, kor og dansere tar dere med på en reise gjennom John og Pauls musikalske historie. Forestilling: Namdalseid Samfunnshus: Fredag 11. april kl Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 50,- Velkommen, - og husk. Arr: Flatanger Musikkforening og Namdalseid Musikklag med venner Side

15 Annonser VÅRTILBUD PÅ MØLLA! FREDAG 4. APRIL HAR VI SUPERTILBUD PÅ OMO VASKEPULVER! 129 KR FOR STORPAKNING, 4,5 KG. FREDAG 11. APRIL ER DET SÅVAREDAG PÅ MØLLA! 2 % RABATT PÅ SÅFRØ OG 10 % RABATT PÅ PLENFRØ. SERVERING AV SAFT OG PØLSER OG KAFFE FRA SVARTKJEL. KOM INNOM, INGEN KRAV TIL HANDLING. VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE! FREDAG 18 OG 25 APRIL HAR VI SUPERTILBUD PÅ DOGGY HUNDE- FOR OG KATTMAT FRA SKANDINAVIAS LEDENDE PRODUSENT. 20 % RABATT! HAGE OG PLEN : VI HAR GJØDSEL, KALK OG PLENFRØ. I TILLEGG HAR VI PLANTEVERNMIDLER TIL HAGEBRUK, PLENRENS OG UGRASMIDDEL. NB! NÅ HAR VI FÅTT BETALINGSTERMINAL VI Å. Tlf Velkommen innom! Side 15

16 Arrangørkalender for april 2008 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 7 Fysakmøte på Alhusen Kl Søknadsfrist barnehage og SFO. Åpent møte AP på Sjøåsen. 8 Misjonsmøte på Hasvåg. Dagsenterets tur til Sagvika. Medl.møte Pensj.laget Søknadsfrist Musikk- og kulturskolen. Påmeld.frist kurs ungsk.pl. 2 Avfallslevering Dalavika. 9 Spørsm.- runde på Dagsenteret. Hyggetreff på Statland Alderspensj. 16 Klessalg på Dagsenteret kl Avfallslev. Dalavika. 3 Påmeldingsfrist Sagvikatur, Dagsenteret Beatleskonsert i Samfunnshuset. 4 5 Syng og dans med oss i Samfunnshuset. Hoøyaløpet. 12 Gammelpop på Solhaug. 6 Skisportens dag på Måssahatten. Fylkesmønstring UKM på Verraparken Misjonsmøter på Tøtdal 13 Gudstjeneste i N.eid kirke kl. 11. Gudstj. Statland kirke kl Beitstadstafetten. 21 Søknadsfrist sommerarbeid for ungdom. 22 Terrengløp Sjøåsen. 23 Turmarsj/ terrengløp på Statland. Påmelding tur Dagsenteret Stjerten barnehage feirer 30- årsjubileum - HURRA!! Tombola Solhaug. 27 Ogndalsstafetten. Pårørendekaffe. 28 Dagsenterets tur til Sparkjøp og Verdal. 29 Medl.møte/ gruppemøte SP. Medl.møte/ gruppemøte AP april - Syng og dans med oss - familieforestilling kl Billetter selges ved inngang. 9. april - Hyggetreff på Statland Alderspensjonat kl Vel møtt! Statland Menighet 27. april - Søndagskaffe på Dagsenteret kl og Sykeheimen kl Statland og Buvik Sanitetsforening har arbeidsmøte tirsdag 1. april og tirsdag 22. april på Alderspensjonatet kl Vi ønsker oss mange nye medlemmer, både aktive og passive. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Namdalseid Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Statland (Kristensen transport) tirsdag 29. april kl Vel møtt!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 Silje Ramvik Stolpnes på mammas arm (f 03.02.08) er vårt nyttårsbarn. Tvillingene Frida og Eirin Eldevik Drees på

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer