NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING ÅRGANG 4 NUMMER IFO - Nytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING ÅRGANG 4 NUMMER 4 2014. IFO - Nytt"

Transkript

1 IFO - Nytt INNHOLD SIDE 1 LEDER Instituttleder Charles Armstrong har ordet SIDE 2 FORSKNINGSAKTIVITET Publikasjoner SIDE 3-6 Gjesteforelesninger, seminar og konferanser Formidling og prosjektaktivitet SIDE 6 FORSKNINGSGRUPPER/ PROSJEKTER/TIDSSKRIFTER SIDE 7-8 FOLKENYTT Svært mye verdifullt arbeid som bedrives i akademia, går forholdsvis ubemerket hen. Det er likevel gledelig, når universitetsansatte får velfortjent oppmerksomhet for den jobben de gjør. Ved Institutt for fremmedspråk og oversetting har to av våre ansatte nylig blitt tildelt hedersbevisninger. Oddvar Holmesland har vunnet Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2014, som en anerkjennelse av boka hans Utopian Negotiation: Aphra Behn and Margaret Cavendish (Syracuse University Press, 2013). I tillegg har Jan Erik Mustad blitt tildelt pris som Årets kulturbygger ved Universitetet i Agder, på grunnlag av blant annet hans faglige engasjement og formidlingsaktivitet. Nettopp formidling er noe Universitetet i Agder spesielt oppmuntrer sine ansatte til å være aktive med, blant annet ved at fakultetene og instituttene får tildelt resultatmidler basert på sin aktivitet av denne typen. I denne sammenhengen er det gledelig at vårt institutt hadde en stor økning i sine bokførte formidlingsresultater i 2014, noe som også har en påvirkning på instituttets økonomi. Det er flere ansatte ved instituttet som er aktive formidlere: i tillegg til Mustad kan for eksempel Peter Trudgills faste språkspalte i den engelske avisa Eastern Daily Press og Ole Letnes sine mange kronikker om tysk politikk og på vegne av språkfag og tysk nevnes. Det er ikke åpenbart at et institutt som bedriver forskning på fremmede språk, litteraturer og kulturer skal ha noe stort nedslagsfelt i media, men det er desto gledeligere når det er tilfelle. Akademikeren skal ikke være noen journalist, siden forskning skal ligge i bunn av det han eller hun bedriver, men han eller hun skal heller ikke leve i noe elfenbenstårn. Det har i norsk offentlighet i det siste vært en del debatt om forskererens samfunnsrolle og motivasjon for formidling. Med et høyt press på undervisning og forskning, har det nok i det siste vært en viss fare for at forskerens kontakt med den omkringliggende verden har blitt tvunget inn i for snevre rammer. Poengsystemet til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) har blant annet resultert i at det ligger liten åpenbar gevinst for ansatte å skrive lærebøker, uansett hvor viktige og nødvendige slike bøker er for mye av den undervisningen som gis på universiteter og høyskoler. Med utgangspunkt i denne situasjonen, kan det være grunn til å understreke noe som egentlig er åpenbart: En av universitetenes viktigste oppgaver er å fungere opplysende for samfunnet omkring dem, og det er prisverdig når forskerne selv tar ansvar for å dele sine funn med miljøer utenfor en forholdsvis snever krets av spesialister. Forhåpentligvis vil uansett vårt institutt fortsette å gjøre seg gjeldende utenfor veggene til vår campus og, hvem vet, kanskje vil det også gi seg utslag i flere priser til neste år? Jeg ønsker alle lesere og kolleger en god jul og et godt nyttår! NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "1

2 Forskningsaktivitet Publikasjoner Peter Trudgill har publisert On the Scandinavian input to the Norfolk dialect i Karin Helgesson, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson, og Catrin Norrby (red.) Fint språk - Good language [Festschrift for Lars- Gunnar Andersson]. Gøteborg: Meijerbergs Arkiv, ss Sissel Rikes artikkel Bilingual corporate websites: From translation to transcreation?, tidligere publisert i The Journal of Specialised Translation, issue 20, i juli 2013, er blitt oversatt til spansk for publisering på nettsidene til Universidad de Salamanca. Brit Helene Lyngstad publiserte artikkelen "Kroppens erfaringer. En nylesning av Marie Cardinals Les Mots pour le dire" i Agder Vitenskapsakademi. Årbok Kristin Killie har publisert artikkelen The development of the English be + V-ende/V-ing periphrasis: from emphatic to progressive marker? i tidsskriftet English Language and Linguistics 18 (3), ss I tillegg har hennes artikkel Secondary grammaticalization and the English adverbial -ly suffix kommet i digital utgave i Language Sciences 47 (Part B), ss Papirutgaven kommer i januar Roy Eriksens bok The Building in the text er oversa* +l italiensk, i revidert utgave med ny introduksjon og to nye kapitler. Den italienske +*elen er L Edificio testuale, oversetter er Maria Scaglione, og boka gis ut av Mimesis Editori i Milan. Eriksen har også publisert Marlowe s Horses: Vehicles of Desire and Change, i Sonja Fielitz (red.), that I wished myself a horse : The Horse as Representative for Cultural Change in Systems of Thought, Anglistische Forschungen, vol Heidelberg: Winter Verlag, ss Eli-Marie Drange har skrevet artikkelen «Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?» for Acta Didactica Norges temanummer om engelsk og fremmedspråk. Utviklingstrender fram mot Acta Didactica Norge, Vol 8, Nr 2 (2014). Stephen Doughertys essay titled Adam Roberts s Alien Invasion er publisert i Science Fiction Studies 41.3 (Nov. 2014) ss Charles Armstrong har artikkelen The intimate enemies : Edward Dowden, W. B. Yeats and the Formation of Character på trykk i en spesialutgave av Nordic Journal of English Studies viet til irske studier, volum 13 (2), ss Jan Erik Mustad er medforfatter på boken Being British. Identity, Politics and Welfare in Contemporary Britain. Boken er utgitt på Gyldendal forlag, Danmark. Kris+n Killie NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "2

3 Forskningsaktivitet Gjesteforelesninger, seminarer og konferanser 21. januar kommer oversetteren Gabrielle Hafs til å forelese om Skjønnlitteratur fra norsk til tysk: trygt satt over eller oversett? Foredraget arrangeres i samarbeid mellom Translation Study Forum, det tyske fagmiljøet (gruppen Deutsche Stimmen ) og Universitetsbiblioteket. Instituttets årlige instituttseminar ble arrangert ved Lindesnes Havhotell, 27. og 28. november. På programmet stod blant annet et innlegg med tittelen Multimodality and the Medieval Manuscript av Kate Maxwell, en presentasjon om ekstern finansiering og internasjonal mobilitet ved Hilde Inntjore (Forskningssekretariatet) og Dmytro Yakovenko (Internasjonal avdeling) og en diktlesning av Annabelle Despard. Fagmiljøet for oversetting har organisert den årlige konferansen for profesjonelle oversettere: Translatørdagen. Konferansen fant sted 8. november. Programmet inneholdt et bredt spektrum av oversettelsesrelaterte emner: multimodal oversettelse, næringslivsspråk, oversettelse av Norges grunnlov, problem ved oversettelse av Bibelen for å nevne noen eksempler. Konferansen ble åpnet av viserektor Marit Aamodt Nielsen og ble avsluttet med en paneldebatt om Kvaliteten på oversettelser under press. Deltagerne var svært fornøyde noen mente til og med at dette var den beste translatørdagen de hadde vært med på! 21. november holdt Charles Armstrong plenarforedrag ved konferansen «Autobiography in Context», ved Universitetet i Rijeka (Kroatia). Forelesningen som hadde tittelen «The Excess of Autobiography: Texts, Paratexts, Contexts» - inngikk også i Universitetet i Rijekas tverrfakultære forelesningsserie Scientific Colloquium. Frida Forsgren ga et paper med tittelen Jay DeFeo On the Road ved den 3. årlige konferansen til European Beat Studies Network, arrangert i Tangier (Marokko), fra 17. til 20. november. Brit Helene Lyngstad holdt et heldagsseminar om li*eratur og psykoanalyse for psykoterapeuter på Ins+tu* for psykoterapi i Oslo 15. november. Ti*elen på seminaret var "Kropp, skrid og kultur i Gjennom ordene av Marie Cardinal". NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "3

4 Forskningsaktivitet Sissel Rike holdt 15. oktober forelesning om oversetting for Tolketjenesten i Larvik. 28. oktober holdt hun foredrag om fagoversetting og terminologi på Språkrådets kurs i terminologi i Kristiansand Charles Armstrong holdt et plenar-foredrag ved konferansen W. B. Yeats and the Invention of Poetics in Literature, organisert av the Korean Yeats Society ved Hanyang University i Seoul (Sør-Korea), 11. oktober. Tittel på foredraget var " Imagining a Man : Reinvention of Self and Reader in Yeats's The Fisherman ". 13. oktober holdt Armstrong forelesningen I will start afresh and make the dark things plain : Yeats's Two Sophoclean Plays and Contemporary Theories of Translation ved konferansen Exploring Issues on Translation and Literature, organisert av universitetet i Busan. I Tromsø, september. Maxwell lagde også en installasjon hvor konferansedeltagerne kunne lage snøfnugg i et utvalg av farger (se bilde). Kate Maxwell ga paperet When here is now and now is then: Bridging the gap in time ved konferansen Bridging the gap between here and there: Combining multimodal analysis from international perspectives, som fant sted ved Universitetet i Bremen, september. 24. oktober ble instituttets årlige Beatforelesning holdt av Simon Warner, fra Universitetet i Leeds. Tittel på forelesningen var «Joined at the hip? The Beat Generation and its rock legacy. Roy Eriksen presenterte paperet The Taming of a Shrew and the Shadow of the Folio, ved symposiet Presenting the Plays: Editing, Scholarship and Performance, organisert av Bergen Shakespeare Drama Network ved Università degli Studi di Firenze, oktober, samt paperet Order with More Ornament: Shakespeare s Mannerist Speeches ved NNRS (Nordic Network for Renaissance Studies) 2, Movement and Arrest in Early Modern Culture, ved Stockholms Universitet, november. Kate Maxwell ga en presentasjon med tittelen The Colour of Snowflakes: A presentation, an invitation, an installation ved konferansen Arctic Modernities, arrangert av Universitetet NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "4

5 Forskningsaktivitet Formidling og samfunnskontakt Stephen Dougherty har en bokanmeldelse av Narrative Space and Time: Representing Impossible Topologies in Literature, av Elana Gomel, i Science Fiction Studies 41.3 (Nov. 2014) ss Frida Forsgren arrangerte en omvisning i Wenneslandsamlingen ved Katedralskolen Kristiansand Gimle ved et møte for Utdanningsforbudet i Vest-Agder, 16. november. Ved Sørlandets Lærerstevne holdt hun 17. oktober en forelesning om «Beatkultur: Omvising som didaktikk». Forsgren har også publisert en kunstanmeldelse i magasinet Billedkunst. Anmeldelsen gjelder utstillingen «Game of Life II: Knust i offentlig Rom» i Kristiansand Kunsthall , og har tittelen «Mostandens Mening». Ole Letnes publiserte et debattinnlegg i Fædrelandsvennen, 6. november, med tittelen «25 år etter Berlin-murens fall». 2. desember publiserte han "Ungdommen interesserer seg for tysk og fransk" samme sted. Letnes var forfatter sammen med Barbara Franz og Charles Armstrong av innlegget «Tysk ved UiA: Ikke under press!», som stod på trykk i Fædrelandsvennen 21. oktober. Et intervju med Peter Trudgill har blitt publisert i Lingvazin: Magazin za Jezik i Književnost [Sarajevo], II/1, July 2014, ss Tittelen er «Svi jezici i dijalekti dostojni su poštovanja i očuvanja. [All languages and dialects are worthy of respect and preservation]. 15. desember publiserte Jan Erik Mustad en kronikk i Fædrelandsvennen med tittelen «Skottlands nye førstedame». Han har hatt en rekke foredrag og kåserier om utvalgte britiske temaer de siste ukene, aller mest om Skottland og unionen. Francine Girard deltok med to innlegg/seminar på UIBs Fagdager for lærere i ungdomskolen og videregående skolen i begynnelsen av november. 6. november hadde hun et to-timers seminar for fransklærere i ungdomskolen med tittelen 'Grammatikk og uttale - en praktisk tilnærming', og dagen etter hadde hun et innlegg for fransklærere på videregående skole med tittelen 'La grammaire, la galère? I september-utgaven av Forsvarets Forum har Jan Erik Mustad en artikkel med tittelen «Mot skotsk ar fungert som kurator på Twitter, i perioden mars. Dette er en twitterkonto som er opprettet for å profilee humaniora i offentligheten, og kuratorrollen rullerer mellom utvalgte enkeltpersoner. NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "5

6 NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING ÅRGANG 4 NUMMER Forskningsgrupper/prosjekter/ tidsskrifter Forum for fremmedspråksdidaktikk har blitt tildelt 35,000 kroner i prosjektutviklingsstøtte (PUS) fra Forskningssekretariatet ved UiA. Forskningsgruppa Translation and Intercultural Communication (TIC) har vært på Kristiansand Internasjonale Skole, og gjort observasjoner. De har holdt workshops for ungdomsskoleelever med fokus på interkulturell kommunikasjon og interkulturell toleranse, som del av et prosjekt støttet av «Kompetanse for Mangfold». Stephen Dougherty oppholdt seg ved Møvig skole i uke 47, som del av hospiteringsordningen organisert av Fakultet for lærerutdanning ved UiA. Dougherty observerte klasser i engelsk og samfunnsdag, og diskuterte temaer angående lærerutdanning med lokale lærere. Han underviste også om «Awesome Creatures» i to engelsktimer for 8. klasse. NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "6

7 NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING ÅRGANG 4 NUMMER Folkenytt Nytt om instituttets ansatte Agnes Scott Langeland går av med pensjon i februar, Agnes Scott Langeland tok MA i litteratur og sosialantropologi ved Universitetet i Edinburgh og senere PPU utdanning ved Moray House College of Education. Etter at hun satte kurs for Norge har det i tillegg blitt Cand.Mag. og Cand.Philol. studier i engelsk. Hun har vært lærer innen primær, sekundær og tertiær sektor og ble fast ansatt som førstelektor på Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder i Der har de fleste av hennes undervisningsoppgaver vært i engelsk språk og didaktikk innen allmennlærerutdanning/glu, men også på PPUengelsk studiet. I tillegg var hun instituttleder for Institutt for engelsk i flere år, og fungerende studieleder for Institutt for fremmedspråk og oversetting i ett år. Av andre verv har hun vært plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet og hatt styreverv i styret for Sørlandske lærerstevne i fem år. Henne forskning har vært sterkt knyttet opp til skolen: studier av vokabularutvikling på barnetrinn, utvikling av e-læringsressurs i engelsk for ungdomstrinn, studier av bruk av popmusikk som læringsressurs på videregående skole og av blogg som plattform for profesjonellutvikling som engelsklærer for PPUstudenter. Nå ser hun fram til å bruke mer tid på hennes interesse i litterær oversetting. Agnes Langeland På UiA-dagen, 20. november, mottok Jan Erik Mustad prisen «Årets kulturbygger». 24. oktober mottok Oddvar Holmesland Sørlandets kompetansefonds forskningspris på Agder Vitenskapsakademis festmiddag. Holmesland har også vært peer reviewer av artikkelmanus for Tulsa Studies in Women's Literature (nivå 2), USA. NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING Oddvar Holmesland til høyre sammen med Sylfest Lomheim og Helle Mellingen 7"

8 Folkenytt Nytt om instituttets ansatte Dagmar Haumann har takket ja til jobbtilbud fra Universitetet i Bergen, og har fått innvilget ett års permisjon fra sin stilling ved UiA for hele Lenka Garshol skal være vikar i engelsk språkvitenskap til våren. Hun fulførte sin mastergrad på UiA i 2013 med en oppgave om språktilegnelse i engelsk og norsk, og har siden undervist som timelærer i lingvistikk innenfor BA-programmet i engelsk på 100- og 200-nivå. Lenka arbeider med et planlagt PhD-prosjekt som har tittelen «I JUST DOESN T KNOW. An investigation of agreement errors in high school students texts: Causes and remedies». Pilotprosjektet til dette prosjektet skal presenteres på en LingPhil konferanse i Tromsø i januar, under tittelen «We agreed to disagree: agreement errors in English written by speakers of Norwegian». Stephen Dougherty tilbrakte uke 40 i York (England), med en gruppe 3. årsstudenter i GLU. Turen hadde sitt utgangspunkt i undervisningstilbudet ved Det norske studiesenteret. Med på programmet var en tur til Leeds for å se en oppføring av Arthur Millers The Crucible ved Yorkshire Playhouse, samt en eksursjon til Haworth for å besøke the Brontë Parsonage Museum. Roy Eriksen er valgt inn i styringsgruppen for konferansen Shakespeare and Scandinavia, som skal finne sted ved Kingston University, i England, fra 8. til 11. oktober Eli-Marie Drange har vært på et tre måneders forskningsopphold ved Institute of Education og London Knowledge Lab ved University of London denne høsten. Forskningsoppholdet kommer i avslutningsfasen av prosjektet DigiGlu, og hun arbeider med datamaterialet som er samlet inn i dette prosjektet i tillegg til å delta på relevante kurs og seminarer. Lenka Garshol Charles Armstrong er innvalgt som medlem av Agder Vitenskapsakademi. Han har også fungert som peer reviewer for det danske tidsskriftet Academic Quarter. NYHETSBREV FOR INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK OG OVERSETTING "8

Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder Kjære leser Her presenterer vi den tredje årsmeldingen for UiAs forskningssatsing Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL). 2013 har vært et år med

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 14/2013 Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013 Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus Årsmelding 2013 1 Innholdsfortegnelse: Læringssenter og bibliotek i alle kanaler... 3 Om Læringssenteret... 3 LSBs bidrag til å oppnå til høgskolens

Detaljer

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk utdanning Marit Kristin Allern Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Liv Gjems Hvordan invitere barn til språklig deltakelse i samtaler? Denne artikkelen presenterer

Detaljer

Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap:

Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Ragnhild Ljosland Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Om engelsk som akademisk språk i Norge. Et kasusstudium i bred kontekst Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember

Detaljer

Sakprosa i skolen. De verdifulle tekstene

Sakprosa i skolen. De verdifulle tekstene sakprosa Sakprosa i skolen I den følgende delen finner du tre artikler og et essay om sakprosaundervisning. Tekstene bygger på foredrag holdt på NLUs landskonferanse i Tromsø 20. og 21. mars. Av Eva Maagerø

Detaljer

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis Universitetslektor Mette Fløystad Kvammen Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Universitetet i Agder mette.f.kvammen@uia.no Paper til konferanse for Nordisk nettverk for profesjonsforskning, Århus

Detaljer

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8 www.fysioterapeuten.no f e b r u a r 2 0 0 6 å r g a n g 7 3 fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 2 Forskning: Må diskutere etikk,

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2013 7. Godkjenning av revisor

Detaljer

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring Skjerm eller papir? 3 6. å r g a n g 7 2 0 1 1 Lesing c læring c mestring Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

TSS: Tolking med tegn-som-støtte

TSS: Tolking med tegn-som-støtte Sigrid S. Berge og Eli Raanes (red.): Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte 1. april 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2008 ALT Rapport fra

Detaljer

Gjert Kristoffersen, Marita Kristiansen og Unn Røyneland 1/4/2013

Gjert Kristoffersen, Marita Kristiansen og Unn Røyneland 1/4/2013 UIB, NHH, UIO Landrapport Norge Språkpolitiske grunnlagsdokumenter, internasjonalisering og parallellspråklighet i teori og praksis ved norske universitet og høgskoler Gjert Kristoffersen, Marita Kristiansen

Detaljer

Communitas. Nyhetsbrev for alumni i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Communitas. Nyhetsbrev for alumni i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen Communitas Nyhetsbrev for alumni i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen Innhold 3: Velkommen til første nummer av Communitas! 4: Forskerprofil: Knut Aukland 6: Studentprofil: Siri Margrete Kleppe

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS)

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Institutt for praktisk pedagogikk Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sluttrapport 30.11.2003 Prosjektgruppe Turid Trebbi, franskdidaktikk

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer