Studietur til Australia - Valgfag i Australia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietur til Australia - Valgfag i Australia"

Transkript

1 Studietur til Australia - Valgfag i Australia Bilde 1: Studenter og lærere fra Høgskolen i Bergen på kongress Våren 2010 ble faget Eiendomsregistrering i andre land gjennomført ved Høgskolen i Bergen. Denne gang var faget lagt opp slik at det lot seg kombinere med FIG-kongressen i Sydney april. 13 studenter og to lærere(leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes) deltok på turen til Sydney, Australia. Studenter fra alle 3 årene ved Bachelor studiet i landmåling og eiendomsdesign fikk tilbud om å reise, men det var bare studenter som gikk første året som benyttet seg av tilbudet. Utgangspunktet da vi reiste, var å lære om eiendomsinformasjon i andre land, spesielt i Australia. Siden Australia er et engelsktalende land, var det også naturlig at man skulle lære internasjonal fagterminologi. Store deler av tiden i Sydney ble brukt på FIG-kongress, der vi absolutt trengte ordene og uttrykkene vi lærte på engelsk. Det norske og det australske systemet er ganske likt, men det er likevel forskjeller, blant annet er det Australske ble opprettet for å sikre grunneiernes rettigheter, mens det vi har ble opprinnelig opprettet for å sikre staten skatt. For å lære om den australske måten å registrere eiendomsrett på, besøkte vi Land and Property Management Authority (Lands) som er ansvarlig for eiendomsregistrering i New South Wales. New South Wales er en av 6 stater, de har 2 territorier i tillegg, og er i stor grad ansvarlig for det vi ville ha kalt statlig styring her hos oss. På University of New South Wales fikk vi en innføring i utdanningssystemet som sørger for at det er nok fagkompetanse til å utføre oppgavene.

2 Ved å delta på FIG-kongressen i Sydney, fikk vi innblikk i svært mange ulike emner, alt fra eiendomssystemer i andre land, til teknisk landmåling, hvordan vi kan bruke fagfeltet vårt i forbindelse med naturkatastrofer, GIS og rekruttering av unge inn i bransjen. Deltakelse på en slik kongress fører til bygging av nettverk, og utveksling av kunnskap. Torrens System of title registration Torrens-systemet har sitt utspring i Sør-Australia, og ble etablert i ca De hvite begynte å etablere seg i Australia på slutten av 1700-tallet, med ganske stor tilflytning. I Australia har de historisk hatt en fordel ved at de har startet helt på nytt med eiendomsregistrering. De brydde seg ikke noe særlig om Abourginerne som hadde bodd der i flere tusen år og de hadde det beste med seg fra europeiske måter å registrere eiendommer på. Landmålerne hadde en viktig rolle i etableringen av et nytt samfunn. Det Australske systemet ligner ganske mye på det norske, forskjellen er at det Australske opprinnelig er opprettet for å sikre grunneiernes rettigheter, mens det europeiske opprinnelig ble etablert for å sikre staten skatt. Cetificate og Title med servitutter, kart, panteobligasjoner, eier osv er sentralt i registeret. Dette er et sertifikat som staten utstedte til grunneierne. Staten garanterer at informasjonen i Torrens-systemet er korrekt. I Australia har de bare et dokument per eiendom. Den egentlige forskjellen fra vårt system er at de i Australia har det meste i et system, mens i Norge har vi informasjonen i to systemer, matrikkelen og grunnboken.

3 Besøk på Land and Property Management Authority NSW Lands er på mange måter det som tilsvarer Statens kartverk. Man kan si at det er tinglysningen og Bilde 2: Under et av foredragene på Lands matrikkelen i ett. Torsdag 8. april besøkte vi Land and Property Management Authority som er et statlig organ i styringen av NSW. LPMA ligger i kjernen av Sydney, i et pent bygg, og består av tre avdelinger; Land and Property, Crown lands og Soil conservation service. Her hadde vi program fra om morningen til om ettermiddagen. Lands er det største og travleste land registry i Australia, og de er verdensledende på teknologi innen dette fagfeltet. De registrerer planer, definerer parseller, lager nye titler på eiendommene og registrerer dokumenter angående salg og kjøp av eiendommer. Det er selvfinansiert, de tjener inn igjen utgiftene de har selv. Mer informasjon finnes her: SIX (Spatial Information Exchange) er Lands system for å distribuere og gi innbyggerne informasjon om eiendommer. Systemet brukes også av profesjonelle aktører og er utviklet av ansatte i Lands under ledelse av Pedro Harris som holdt en god presentasjon av systemet og oppbyggingen for oss. Dette var en GIS-forelesning i særklasse. Link til nettstedet finnes på Lands sine hjemmesider.

4 Bilde 3: Skjermdump av konferanseområdet vist i innsynsløsningen Et annet av de interessante foredragene som ble holdt, var av Graham Wallis, Manager, Cadastral Integrity. Han fortalte om hvilke landmålingstjenester LPMA utfører, hvordan LPMA sine standarder var og hvordan de kontrollerer landmålerne. Han snakket også om hvordan dataene en landmåler produserer, blir lagret og hvem som har tilgang og hvordan. I 2009 hadde de ca 1000 registrerte landmålere i NSW, og 782 av dem var landmålere som forberedte planer for Lands. Hver landmåler er registrert, og dersom de får klager på landmåleren blir det satt i gang en etterforskning av landmåleren og dens arbeid. Det som etter min mening var det mest interessante med foredraget hans, var de kravene de stilte til en person som kunne bli en registrert landmåler: 1. Måtte ha en anerkjent kvalifikasjon(helst 4 års universitetsutdannelse) 2. Må ha en viss praksis innen fagfeltet, som må være godkjent 3. Må ha gjennomført en del eksamener man trenger 4. Ha plettfri vandel, blant annet ved å ikke ha noe på rullebladet og ha et godt rykte. Det er altså her en stor forskjell fra i Norge, der det fra vårt ståsted virker som om alle kan jobbe som landmålere. Besøk på University of New South Wales 9. april var vi på besøk på University of New South Wales. Studentene som gikk der hadde ferie, så det var ikke trangt om plassen på skolen da vi besøkte den, siden det normalt går ca

5 studenter der. Det tilsvarer 33 % av alle studentene i NSW, og det er mange som er Bilde 4: På taket til et av byggene til UNSW, der landmålingsøvelser gjennomføres Utvekslingsstudenter fra andre land. Universitetet er et av Australia sine største og mest anerkjente, og er det universitetet som er høyest rangert blant universitetene som utdanner ingeniører. Da vi kom til universitetet ble vi møtt av to lærere. De viste oss rundt på campus og fortalte litt om bygningene, med hvem som holdt til hvor osv. Etterpå ble vi med inn i bygget der landmålingsstudentene hørte til, og fikk forelesning om universitetet og landmålingsutdanningen der: SSIS (School of Surveying and Spatial Information Systems) er en del av UNSW. De har læreplaner som ligner ganske mye på dem vi har ved HiB, med både landmåling og GIS. Etter studentene har gått på SSIS, kan de gå i praksis, før de kan ta prøve som registrert landmåler(se over). Læreplanene blir her, som ved HiB, tilpasset det markedet etterspør. Bachelor-programmet ved UNSW er fireårig, i motsetning til det norske som er 3-årig. Til gjengjeld er semestrene i Australia kortere enn i Norge. Utdanningen er delt i to retninger; En retning for vanlig landmålere, og en for de som er mer interessert i GIS. De har en blanding av praksis og teori, akkurat som ved HiB, men for å komme inn stiller de høyere krav til matematikk enn de gjør hos oss. Vi fikk ta en titt på noen av oppgavene de holdt på med, og det morsomme var at de gikk ut på akkurat det samme som det vi holdt på med hjemme før vi reiste. De bruker også mye av det samme utstyret som vi gjør, og de har de samme matematiske formlene som vi bruker.

6 Vi ble tatt godt imot også på UNSW. Det var interessant å se hvordan skolesystemet der var bygd opp. Forskjellen fra det norske var ikke alt for stor. Det som jeg synes var mest oppsiktsvekkende var at det var så få studenter, og enda mer spesielt at det var så få jenter. I den ene klassen var det nemlig bare 8 studenter, og bare en av dem var en jente. Dette er en stor forskjell fra klassen vår, der vi er over 30 studenter, og ca 40 % er jenter. Det var spennende å se hvordan de gjør det på UNSW, og flere av oss fikk veldig lyst til å dra på utveksling dit. FIG-kongress FIG er den internasjonale landmålerorganisasjonen. Organisasjonen representerer landmåleres interesser i hele verden. Alle aspekter fra landmålingsyrket er representert i FIG. FIG ble opprettet i 1878 i Paris, som Fédération Internationale des Géomètres. Nå sier man ofte International Federation of Surveyors, men man bruker fortsatt forkortelsen FIG. Målet til organisasjon er å sikre at landmålere verden rundt klarer å møte utviklingen innen landmåling og det behovet samfunnet har. FIG er en organisasjon som gir FN råd, og FN hører i mange sammenhenger på råd fra FIG, spesielt i fattigdomsspørsmål og naturkatastrofer. Mye handler om kvinners rett til å eie land, som på mange måter kan være en vei ut av fattigdom. Over 100 land er representert i FIG, og mye arbeid blir lagt ned i å passe på at det som blir utført av landmåling passer sammen med behovet rundt om i verden. Bilde 5: Avslapping i lunsjen, utenfor kongressenteret i Darling Harbour Hvert fjerde år blir det holdt en kongress i regi av FIG, kalt FIGkongress. Da kommer flere tusen deltakere fra hele verden for å delta på kongressen. I år ble kongressen holdt april i Sydney. Bilde6: Fra åpningsgallaen til kongressen i Town Hall i Sydney

7 Mesteparten av opplegget var i Sydney Convention & Exhibition Centre i Darling Harbour, Sydney, Australia. Vi forstod fort at dette ikke var noen liten kongress, og det var svært mange foredrag, med opp til 10 parallelle sesjoner. Dagene begynte kl og varte til 17.30, med en times lunsjpause fra kl 12. Plenumsseksjonene var foredrag i større saler for å romme flest mulig. I alt var det 4 slike plenumssesjoner der viktige emner som interesserte mange ble tatt opp. Under kongressen var vi på veldig mange foredrag, der vi fikk med oss mye fakta og informasjon om kongressen, kanskje spesielt om hovedtemaet for kongressen, som var klimautfordringer, og hvilke roller en landmåler har. Blant annet fortalte presidenten i FIG, Stig Enemark om hvordan en landmålers rolle forandrer seg, fra å være landmåler som bare måler til å bidra mer til å bygge bærekraftige samfunn ved å være eksperter på å forvalte eiendommer. Bilde 7: Et av Stig Enemark sine lysbilder Young Surveyors The FIG Young Surveyors Network er en undergruppe i FIG, som er for landmålere som er unge til sinns, og hovedsakelig for dem under 35 år. Gruppen ble satt i gang siden det var så få unge, både studenter og landmålere som deltok på FIG-arrangementer, og siden det var få unge som Bilde 8: Lunsj under kongressen

8 hadde kjennskap til FIG. I tillegg er det mange av medlemsorganisasjonene til FIG som sliter med å rekruttere unge til landmåleryrket. Målet til Young Surveyors er å øke antallet unge landmålere i FIG, og å knytte bånd mellom erfarne og yngre landmålere. Det var egne arrangementer for Young Surveyors, også på kongressensom var i Sydney. Under kongressen var det arrangementer i regi av Young Surveyors hver dag, både midt på dagen og om kvelden under litt mindre formelle forhold. Dette var både for det sosiale og for å dele erfaringer. Young Surveyors hadde sitt eget lille område i utstillingshallen på kongressenteret som de kalte Surveyors Lounge. Her ble det arrangert speed networking, der man delte seg opp på ulike bord og snakket i ca 5 min med hverandre på hvert bord, om for eksempel karrierevalg, muligheter, eller rett og slett bare for å prate. Alt i alt gjorde Young Surveyors en god jobb med å markedsføre seg under kongressen, alle hadde på seg like røde t- skjorter. Vi var en del som deltok på nesten alle arrangementene i regi av Young Surveyors, noe som førte til at vi fikk mange nye venner og kontakter fra hele verden. Konklusjon På kongressen og gjennom nett verket Young surveyors registrerte vi at mange studier i landmåling, GIS, eiendomsfag, geomatikk sliter med rekrutteringen, da spesielt av jenter. På UNSW var det 8 personer i klassen, og av dem var bare en jente. På noen av foredragene var det vanskelig å forstå hva de snakket om, siden vi ikke hadde lært så mye om alle emnene enda. Dette gjaldt spesielt plenumssesjonene, der det på noen var høye krav til forkunnskap. Til gjengjeld var det plenumssesjonene som holdt jevnest høyest nivå. Noen av foreleserne var ikke var spesielt gode i engelsk og heller ikke spesielt gode og engasjerte foredragsholdere, det var da vanskelig å få med seg hva de sa, spesielt hvis det var på slutten av en lang dag. Da var det greit å kunne gå på andre foredrag siden det var så mange som var samtidig. På den måten fikk vi så godt faglig utbytte som mulig. Ikke alt man fikk høre om på kongressen sitter som klistret i hjernen, men mye kommer til å bli husket i framtiden. Jeg mener at rådene vi har fått i forbindelse med samtaler utenom foredragene, både i round-table diskusjonene og på Young Surveyors-arrangementer, i tillegg tilsamtaler med andre deltakere Bilde 9: Oda S. Leiknes holder foredrag om studiet vi går på ved HiB

9 på kongressen generelt har vært viktige. Vi har fått innføring i mange lands systemer, og spesielt god innføring i det australske. Vi føler vi har klart å markedsføre oss selv ganske bra på kongressen, selv om det ikke alltid var planlagt. Eksempel på dette er at under et av foredragene i regi av Young Surveyors ble jeg dratt opp for å fortelle om gruppen med studenter fra Norge, om hvordan vi klarte å få støtte til å reise og fortelle om sponsorene og faget vi gjennomførte mens vi var der. At vi alle gikk rundt i like t-skjorter førte også til at vi fikk ekstra oppmerksomhet. Jeg holdt i tillegg foredrag om utdanningen vi går på ved Høgskolen i Bergen og hvorfor den rekrutterer godt. At man er en del av det faglige opplegget på kongressen gjør at man føler seg veldig inkludert, og det er inspirerende at folk kommer og stiller spørsmål og gir tilbakemeldinger etter foredraget, til og med flere dager etterpå. Jeg ble fortalt at jeg var den yngste som holdt foredrag på kongressen, og de ble overrasket når jeg i tillegg var en jente. Det var ekstra kjekt med mye positiv tilbakemelding, både rett etter foredraget og i ettertid. Rammene rundt kongressen var flotte, sentralt plassert i et av Sydneys flotteste områder med utsikt over havneområdet. Jeg kan trygt si at deltakelse på kongressen har gjort oss mer motivert for å fullføre utdanningen og gjort oss klar på alle mulighetene man har etter endt utdannelse. Turen til Australia og deltakelsen på FIG-kongressen var en opplevelse vi er svært glad for at vi har hatt. Det har vært en lærerik tur. Takk til Geoforum, Norkart Geoservice AS, Veidekke AS, Statnett, Statens Kartverk, Norges Jordskiftekandidatforening, Lifa AS, BKK, Anko AS, NCC AS, COWI AS, Powel AS, Tekna, Høgskolen i Bergen, Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes. Skrevet av Oda Stenersen Leiknes på vegne av studentene på landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen i Bergen.

10 Bilde 10: Student Martin Nicolaysen klar til kongress

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) Jeg reiste med en venninne som var veldig greit. Alltid greit å være to

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Aalborg Universitet BY: Aalborg LAND: Danmark UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014 (august-januar) EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Juleferie DITT STUDIEPROGRAM

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

C. Bolig Hvordan fikk du bolig? Hvordan var bostedet? Hva måtte du betale i måneden? Erfaringer fra din og andre studenters boligsituasjon.

C. Bolig Hvordan fikk du bolig? Hvordan var bostedet? Hva måtte du betale i måneden? Erfaringer fra din og andre studenters boligsituasjon. 1. Type avtale du reiser ut på : bilateral avtale 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: biologisk kjemi, bachelor 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4 og 5 4. Land du reiser til : Australia

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Av Rakel Foss Aass og Ida Seljeskog Våren 2010 reiste vi to bachlorstudenter fra NHH til Rennes, nordvest i Frankrike. Begge valgte skolen på grunn av dens

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 1 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten 2014. Denne rapporten består av fire

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024 Årsrapport Nydalen videregående skole 2013/2014 - Studiespesialisering Mentor: Eirin Sund Representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen Ansvarlig lærer:

Detaljer