Årsplan i engelsk Sist rev. 4. jan 07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i engelsk Sist rev. 4. jan 07"

Transkript

1 Års i engelsk Sist rev. 4. jan 07 Fag: Engelsk Skoleår: 2006/2007 Klasse: 10 Lærer: Rune Stavdal Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Flight 10 og The School Times internet version Uke Emne: Læremål L97 Innhold Arbeidsmåter Vurdering 35 Introduksjon Lesing fra Bruk av språket Struktur i faget -løse problemer de støter på i arbeidet med språket, ved å bruke et bredt spekter av hjelpemidler, erfare hvordan informasjon som er nyttig i engelskfaget, kan lagres, organiseres og gjøres tilgjengelig i klasserom og bibliotek *Få oversikt over vurderingskriterier i muntlig og skriftlig arbeid. *Få oversikt over og intro-øvelser med ulike lesestrategier: Skimming Scanning Reading for understanding Reading every single word Reading for pleasure Silent reading Reading aloud * Tekstarbeid og temaarbeid publiseres på læringsplatformen itslearning.no * Internettkilder, ordbøker/kilder, internettordbøker, synonymordbøker og biblioteket fås videre opplæring i og brukes som kilder Muntlig dialogarbeid Skriftlig arbeid med veiledning av elev/lærer Stasjonsarbeid Holdning til arbeid, lærer og samarbeidspartnere. I hvilken grad de mestrer de ulike lesestrategiene. Dette vil følges opp gjennom hele året og bli tilrettelagt for å nytte seg av. -samtale om og vurdere lærestoff og arbeidsmåter i forhold til målene for engelskfaget og gjøre valg som er nyttige for egen språklæring Hovedkilde: Flight 10 Chapter 1 Say you ll be there s Vennskap og kjærlighet arbeide med autentiske tekster fra ulike tidsepoker, ungdomsromaner, utdrag av romaner, dikt, - elevene vil gjennom hele året få iap ut fra en dialog om behov og interesser innenfor temaene. Det vil også bli mulig å velge egne temaer. Elevene er med på eget vurderingsarbeid. Text A: What is freindship all about (dagbok) Text B: Love, oh love! (artikkel) * Valg av * Tekstforståelse og muntlig bruk av språket

2 sanger, viser, blues, negro spirituals, biografier, artikler, resonnerende og argumenterende tekster, informasjonsmateriell, utdrag av skuespill, utdrag av filmer, dramatiseringer av romaner og skuespill, musikkspill, filmer, tekster hentet fra medier som radio og fjernsyn, aviser og tidsskrifter Dialogarbeid Skrivetrening alene og prosessorientert * Skriftlig tekst refleksjonstekst fra fjelldagen (dette målet gjelder for alt tekstarb) 37 Vennskap og kjærlighet 37 Vennskap og kjærlighet -lære om ulike typer setningsoppbygning, setningsledd, ordklasser, deres bøyning og funksjon i språket, språklige virkemidler og gjøre seg fortrolig med ulike varianter av engelsk språk Text C Romeo and Juliet Utdrag av drama Grammatikk: Verb som ikke tar refl. pron og adj som subst Fonetikk generelle øvinger Språkfunksj: Uttrykke hengivenhet Film: Shakespeare in Love Samtale i klassen og dialogarbeid. Skriftlig oppgave. Bruk av språket muntlig. Tekst: Write a text where you explain in your opinion what love is all about. 38 Tekstbinding og paragraph construction * Tekstbindingsord (connectors and modifiers) * Paragraph construction: Parts of a paragraph: - topic sentence, supporting details, closing sentence How to write a paragraph: Prewriting, Writing, Editing, Publishing Different kinds of paragraphs: -definition, classification, description, compare and contrast, sequence, choice, exation, evaluation Skriveverksted i klasserommet Avsnittstrening - argumentative essay Tekst film review with plot analysis of Shakespeare in love Hovedkilde: Flight 10 Chapter 3 : ON THE EDGE s (sept) Farer og -arbeide med kultur og samfunnsforhold i Text A King of the Hill Novelle Text B Guardian Angel Fortelling fakta Bruk av språket i dialog og oppgaver i boka.

3 utfordringer 40 (okt) Farer og utfordringer engelsktalende land, bl a mellommenneskelige forhold, natur-, miljø- og kulturvern, internasjonalt samarbeid, urbefolkningers rettigheter, bl a samers, krig og fred, gjennom internasjonal kontakt og utvidet kjennskap til litteraturen i ulike engelsktalende land Hovedkilde: Flight 10 Chapter 4 Islands in the south s (okt) Australia og New Zealand 42 ferie 43 Australia og New Zealand -greie ut om fagstoff på engelsk, f eks ved å holde foredrag og skrive rapporter -lese minst en selvvalgt roman eller lettlesbok og en selvvalgt novelle eller sakprosatekst og drøfte inntrykk og oppfatninger av det de har lest -utforme muntlige og skriftlige tekster, samtale og diskutere, få trening i å legge fram egne tanker og ta opp dagsaktuelle spørsmål - greie ut om fagstoff på engelsk, f eks ved å holde foredrag og skrive rapporter Grammatikk: Ing-form i presens og prêt. Fonetikk Språkfunksj: Uttrykk brukt i utfordrende situasjoner Text C Go ask Alice Text D Winning the peace Ord og uttrykk, grammatikk, fonetikk Text A The land of the long white cloud Artikkel Text B An Aussie in Norway Intervju Text C The Dreamtime TB Read. Then make a comparison between this creation myth and the Biblical creation story. Text D Two sheep Skrivetrening alene og prosessorientert Skrivetrening alene og prosessorientert Teksten Write one of the tasks in Topics for Writing in your Work on page 51. Kapittelprøve - hjemmeprøve Use the Internet and do ONE mini project in the Work page 69. The information you find will be presented at the end of week 43. Valg av lesestrategier Bruk av språket muntlig på gruppa Tekst Presentasjon Individuelt temaarbeid Hovedkilde: Flight 10 Chapter 5 A wonderful world for how long? S Presentasjon av temaarbeid for klassen med støtte i PowerPoint

4 44 Miljøproblematikk Prosessorientert skriving 2 tekster 45 Miljøproblematikk Prosessorientert skriving 2 tekster Text A Rosemary s prayer. Bønn Text B Pollution Dikt. Grammatikk: Adj. og uregelrette verb Rel. Pronomen Fonetikk- generelle øvelser Språkfunksj. Uttrykk for ikke å bry seg om Text B Save our et Intervju Nov. issue of The School Times Avis 46 Miljøproblematikk Text C A terrible decision Utdrag av roman Text D Global Warming Artikkel med tegneseriepreg Gjenfortelling, uttrykke egne meninger, dialogtrening, diskusjon og små fremlegg Munt. oppg Diskusjon Tekstproduksjon 47 Miljøproblematikk Repetisjon muntlig arbeid 48 Forberedelse tentamen 49 Tentamen Arbeide med utdrag av elevtekster Skriftlig og muntlig lære av hverandre Hovedkilde: Flight 10 Chapter 6 Our inner and outer selves 2 Kropp og selvbilde Text A Two telephone conversations Text B Dinner at the Hiller s Utdrag fra u- roman. Grannatikk: Genetiv Språkfunksj. Uttrykke hvordan en føler seg. 3 Kropp og selvbilde Text C Today s protest is tomorrow s trend Artikkel Text D Adrian goes to the hospital Utdrag fra u-roman, dagbokform 4 Kropp og selvbilde Holde innlegg for klassen 5 min rundt temaet og svare på spørsmål fra klassen Dialog og meningsutveksling, muntlig bruk av språket Produsere tekster Oppgaveløsning i boka lesestrategier Dialog Skriftlige småtekster Innlegg med diskusjon/spørsmål srunde 5 Yrker og utdanning Text A: Visiting the world of work Intervjuer Muntlig bruk av språket Tekst om miljøproblematikk, sjangervalg Kapittelprøve - hjemmeprøve Muntlig Tekst Muntlig bruk av språket i fri sammenheng i tilknytning til tekst og å uttrykke egne meninger og refleksjoner i tekst. Innlegg, innhold, presentasjon, bruk av språket muntlig innenfor temaet. Muntlig bruk av språket med fagord Bønneuka

5 Text B: Of course, Madam Artikkel 6 Yrker og utdanning Text C: The real thing UtdragErindringsroman Repetisjon subst. Adj, pron. Språkfunksjon: Formelle brev. 7 Yrker og utdanning The Lowood Institution/ Extra reading WB Språkfunksjon: Formelle brev. 8 Den engelskspråklige verden Få innsikt i noe av historikken bak kolonialiseringen og spredningen av det eng. språket gjennom tekstarbeid. Få lytte til og kunne gjenkjenne ulike aksetner. Skrivetrening Gjenfortelle, Muntlig bruk av språket Tekst: Beskrive valg av eget yrke med begrunnelse. Arbeid med oppgaver Bruk av språket Tekstproduksjon: personlig brev Text A: Toronto calling! Intervju Text C: The last British colonies exciting islands. Artikkel Lytte og gjenkjenne Dialog og diskusjon 9 Den engelskspråklige verden 10 ****Vinter-ferie Samme Text D: Exploring Pitcairn s Island. Utdrag fra roman Samme Samme Plan

6 11 Selvvalgt tema Elevene velger et tema ut fra egne interesser og med veiledning plukker to tekster fra ulike sjangere de ønsker å jobbe med. En sakprosa og en fortellersjanger /utdrag. 12 Selvvalgt tema Samme Kunne kort gjenfortelle og knytte tanker og opplevelser til selvvalgte tekster. 13 Muntlig tentamen Elevene gjennomfører en muntlig tentamen hver på ca 15 min. Velger et tema fra i år, får en tekst og må oppsummere innhold, reflektere og diskutere innhold samt uttrykke egne meninger ut over teksten. 14 Påske ****Påske-ferie 15 Eksamensforb 16 Eksamensforb 17 Eksamensforb 18 Tentamen Eksamensforb 20 Oppl. trekkfag Tekstarbeid Grammatikk ut fra selvvalgt tekst Samtale/dialog tekstprod. ut fra tema og tekst Veiledning på tekst. Muntl. Framlegg for gruppe/klasse Evne til å finne tekst som passer til nivå og sjanger. Tekstarbeid Framlegg Evne til å kommunisere /gjøre seg forstått og bruken av språket innenfor temaet Uttale, intonasjon (så likt som mulig en munt. eks.) Innl tekst

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev ENGELSK SIDE 222 ENGELSK INNLEDNING Fagets plass i skolen For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper av

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3:

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3: New Flight 1 3 Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl Engelsk for ungdomstrinnet New Flight Textbook 1, 2 og 3 inneholder alle åtte kapitler med forskjellige temaer. Det er stort sett fire hovedtekster

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Opprettet per 8. juli 1999 Læreplan for videregående opplæring B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, juli 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

FYR. -på Nesbru videregående skole!

FYR. -på Nesbru videregående skole! FYR -på Nesbru videregående skole! Ressursgruppen på Nesbru: Kristine Blikstad; engelsk BYA Berit Helene Dahl; norsk BYA Eva Bergmo Pettersen; norsk DH Rune Kval; matematikk BYA Kamilla Bulie; FYR-koordinator

Detaljer